JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Mielipiteet
11.11.2020 10.19

On hienoa tehdä työtä, jolla on merkitystä

Koti-Kar­ja­lan 60-juh­la­vuo­si lä­hes­tyy lop­pu­aan. Isom­pia juh­lia em­me jär­jes­tä­neet. Maa­il­mal­ta tul­lut pi­ru­lai­nen ko­ro­na lait­toi mon­ta­kin ka­pu­laa vie­lä vuo­si sit­ten mie­les­säm­me ol­lei­siin suun­ni­tel­miin.

Mielipiteet
11.11.2020 10.19

On hienoa tehdä työtä, jolla on merkitystä

Koti-Kar­ja­lan 60-juh­la­vuo­si lä­hes­tyy lop­pu­aan. Isom­pia juh­lia em­me jär­jes­tä­neet. Maa­il­mal­ta tul­lut pi­ru­lai­nen ko­ro­na lait­toi mon­ta­kin ka­pu­laa vie­lä vuo­si sit­ten mie­les­säm­me ol­lei­siin suun­ni­tel­miin.

Mielipiteet
2.8.2019 15.21

Kuninkuusravikuume kohoaa

Ku­nin­kuus­ra­vit on suo­ma­lai­sen ra­vi­ke­sän ko­ho­koh­ta. Nyt ku­nin­kuus­ra­vi­kuu­me on val­lan­nut myös Poh­jois-Kar­ja­lan.

Mielipiteet
2.8.2019 15.21

Kuninkuusravikuume kohoaa

Ku­nin­kuus­ra­vit on suo­ma­lai­sen ra­vi­ke­sän ko­ho­koh­ta. Nyt ku­nin­kuus­ra­vi­kuu­me on val­lan­nut myös Poh­jois-Kar­ja­lan.

Mielipiteet
26.7.2019 12.14

Kesäsade kastelee

Läm­pi­mät il­mat saa­pui­vat mo­nen vii­kon odo­tuk­sen jäl­keen taas ilok­sem­me. Sitä mel­kein unoh­ti, et­tä vuo­de­nai­ka­na me­nos­sa on kesä. Ai­noa, joka sii­tä muis­tut­ti, oli va­loi­sat yöt.

Mielipiteet
26.7.2019 12.14

Kesäsade kastelee

Läm­pi­mät il­mat saa­pui­vat mo­nen vii­kon odo­tuk­sen jäl­keen taas ilok­sem­me. Sitä mel­kein unoh­ti, et­tä vuo­de­nai­ka­na me­nos­sa on kesä. Ai­noa, joka sii­tä muis­tut­ti, oli va­loi­sat yöt.

Mielipiteet
26.4.2019 7.12

Kuulet enemmän silmilläsi

Hiek­ka pöl­ly­ää, kun no­pe­at ja­lat tik­kaa­vat väis­tel­len ran­taan pys­ty­tet­ty­jä muo­vi­pul­lo­ja. Edes­ta­kai­sin pul­lol­ta toi­sel­le, vä­lil­lä ta­ka­pe­rin ja vä­lil­lä si­vut­tain po­jat juok­se­vat kiih­ty­vään tah­tiin. Hen­gäs­ty­neet po­jat viit­to­vat tar­mok­kaas­ti tau­ko­jen ai­ka­na, mut­ta ään­tä­kään ei kuu­lu. Tui­jo­tam­me toi­min­taa häm­men­ty­nee­nä, kun­nes ta­ju­am­me, et­tä ky­sees­sä on ryh­mä kuu­ro­ja.

Mielipiteet
26.4.2019 7.12

Kuulet enemmän silmilläsi

Hiek­ka pöl­ly­ää, kun no­pe­at ja­lat tik­kaa­vat väis­tel­len ran­taan pys­ty­tet­ty­jä muo­vi­pul­lo­ja. Edes­ta­kai­sin pul­lol­ta toi­sel­le, vä­lil­lä ta­ka­pe­rin ja vä­lil­lä si­vut­tain po­jat juok­se­vat kiih­ty­vään tah­tiin. Hen­gäs­ty­neet po­jat viit­to­vat tar­mok­kaas­ti tau­ko­jen ai­ka­na, mut­ta ään­tä­kään ei kuu­lu. Tui­jo­tam­me toi­min­taa häm­men­ty­nee­nä, kun­nes ta­ju­am­me, et­tä ky­sees­sä on ryh­mä kuu­ro­ja.

Mielipiteet
10.4.2019 17.02

Liikenteen vaaratekijöitä: alkoholi, väsymys ja masennus

Puo­li­tois­ta viik­koa sit­ten, var­hain sun­nun­tai­aa­mu­na, Ki­teel­lä sat­tui va­ka­va lii­ken­ne­on­net­to­muus, jos­sa kuo­li vä­lit­tö­mäs­ti hen­ki­lö­au­ton kul­jet­ta­ja sekä kak­si pie­nois­bus­sin mat­kus­ta­jaa. Myö­hem­min me­neh­tyi myös pie­nois­bus­sin kul­jet­ta­ja.

Mielipiteet
10.4.2019 17.02

Liikenteen vaaratekijöitä: alkoholi, väsymys ja masennus

Puo­li­tois­ta viik­koa sit­ten, var­hain sun­nun­tai­aa­mu­na, Ki­teel­lä sat­tui va­ka­va lii­ken­ne­on­net­to­muus, jos­sa kuo­li vä­lit­tö­mäs­ti hen­ki­lö­au­ton kul­jet­ta­ja sekä kak­si pie­nois­bus­sin mat­kus­ta­jaa. Myö­hem­min me­neh­tyi myös pie­nois­bus­sin kul­jet­ta­ja.

Mielipiteet
4.4.2019 10.35

Nuoruus

ei ole kirosana

Muu­ta­ma viik­ko sit­ten Toh­ma­jär­ven Nuo­ri­so­val­tuus­to kir­joit­ti mie­li­pi­de­o­sas­tol­la nuo­riin koh­dis­tu­vas­ta yleis­tä­mi­ses­tä. Ai­he jäi vai­vaa­maan miel­tä. Mo­net asi­at ovat vuo­sien saa­tos­sa muut­tu­neet, mut­ta nuo­riin koh­dis­tu­vat en­nak­ko­luu­lot ja yleis­tä­mi­nen ei­vät.

Mielipiteet
4.4.2019 10.35

Nuoruus

ei ole kirosana

Muu­ta­ma viik­ko sit­ten Toh­ma­jär­ven Nuo­ri­so­val­tuus­to kir­joit­ti mie­li­pi­de­o­sas­tol­la nuo­riin koh­dis­tu­vas­ta yleis­tä­mi­ses­tä. Ai­he jäi vai­vaa­maan miel­tä. Mo­net asi­at ovat vuo­sien saa­tos­sa muut­tu­neet, mut­ta nuo­riin koh­dis­tu­vat en­nak­ko­luu­lot ja yleis­tä­mi­nen ei­vät.

Mielipiteet
4.4.2019 10.34

Äänestäminen on kunnianosoitus
kansalais­de­mok­ratiaa kohtaan

El­lei mi­tään eri­tyi­sen suur­ta muu­ta ta­pah­du, edus­kun­ta­vaa­lit tu­le­vat ole­maan yk­kös­pu­hee­nai­hee­na seu­raa­vat va­jaat kak­si viik­koa.

Mielipiteet
4.4.2019 10.34

Äänestäminen on kunnianosoitus
kansalais­de­mok­ratiaa kohtaan

El­lei mi­tään eri­tyi­sen suur­ta muu­ta ta­pah­du, edus­kun­ta­vaa­lit tu­le­vat ole­maan yk­kös­pu­hee­nai­hee­na seu­raa­vat va­jaat kak­si viik­koa.

Mielipiteet
29.3.2019 9.44

Haraka haraka kama ulaya

Kuu­si viik­koa Tan­sa­ni­as­sa opet­ti mi­nul­le, et­tä jos­kus en­nal­ta suun­nit­te­lu ei ole pa­ras tapa saa­da iki­muis­toi­sim­pia het­kiä. Li­säk­si maa opet­ti mi­nul­le, et­tä ai­na huo­not asi­at ei­vät lop­pu­jen lo­puk­si ole­kaan huo­no­ja. Par­haim­mil­laan ne voi­vat­kin ol­la jopa enem­män­kin hy­vää tuu­ria, jos osaat kat­soa asi­aa oi­ke­as­ta vink­ke­lis­tä.

Mielipiteet
29.3.2019 9.44

Haraka haraka kama ulaya

Kuu­si viik­koa Tan­sa­ni­as­sa opet­ti mi­nul­le, et­tä jos­kus en­nal­ta suun­nit­te­lu ei ole pa­ras tapa saa­da iki­muis­toi­sim­pia het­kiä. Li­säk­si maa opet­ti mi­nul­le, et­tä ai­na huo­not asi­at ei­vät lop­pu­jen lo­puk­si ole­kaan huo­no­ja. Par­haim­mil­laan ne voi­vat­kin ol­la jopa enem­män­kin hy­vää tuu­ria, jos osaat kat­soa asi­aa oi­ke­as­ta vink­ke­lis­tä.

Mielipiteet
29.3.2019 9.43

Henkilövaaliko?

Ylei­nen kä­si­tys lie­nee, et­tä olem­me viet­tä­neet vii­me vuo­det jon­kin­lai­sen vien­ti­te­ol­li­suu­den ai­heut­ta­man hyö­ky­aal­lon har­jal­la. Suo­ma­lai­set yri­tyk­set ovat met­sä­te­ol­li­suu­den kar­ton­ki-imus­sa saa­neet vien­nin ve­tä­mään. Vien­nin kas­vu Eu­roop­paan on yl­lät­tä­nyt po­si­tii­vi­suu­del­laan. Te­la­koil­la me­nee koh­ta­lai­ses­ti, maa­ta­lous on ku­ral­la.

Mielipiteet
29.3.2019 9.43

Henkilövaaliko?

Ylei­nen kä­si­tys lie­nee, et­tä olem­me viet­tä­neet vii­me vuo­det jon­kin­lai­sen vien­ti­te­ol­li­suu­den ai­heut­ta­man hyö­ky­aal­lon har­jal­la. Suo­ma­lai­set yri­tyk­set ovat met­sä­te­ol­li­suu­den kar­ton­ki-imus­sa saa­neet vien­nin ve­tä­mään. Vien­nin kas­vu Eu­roop­paan on yl­lät­tä­nyt po­si­tii­vi­suu­del­laan. Te­la­koil­la me­nee koh­ta­lai­ses­ti, maa­ta­lous on ku­ral­la.

Mielipiteet
15.3.2019 7.11

Nimellistä asiaa

En­tä jos minä en oli­si­kaan Riit­ta? Tar­koi­tan siis, et­tä tie­dän kyl­lä ole­va­ni minä, mut­ta jos­pa etu­ni­me­ni oli­si­kin jo­kin muu.

Mielipiteet
15.3.2019 7.11

Nimellistä asiaa

En­tä jos minä en oli­si­kaan Riit­ta? Tar­koi­tan siis, et­tä tie­dän kyl­lä ole­va­ni minä, mut­ta jos­pa etu­ni­me­ni oli­si­kin jo­kin muu.

Lisää aiheesta

Kysely