JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Pekka Partasen tarinat Koivikon kartanon yritystoiminnasta ja sen kehittämisestä kävivät hyvästä oppitunnista Riverian ja Karelia-ammattikorkeakoulun sekä Y-Akatemian opiskelijoille.

Pekka Partasen tarinat Koivikon kartanon yritystoiminnasta ja sen kehittämisestä kävivät hyvästä oppitunnista Riverian ja Karelia-ammattikorkeakoulun sekä Y-Akatemian opiskelijoille.

Jouko Väistö

Uutiset
20.5.2022 17.58

Koivikon Kartanolta hyvät eväät Karelian ja Riverian opiskelijoille

– Am­mat­ti­tai­toi­sen ja so­pi­van työ­voi­man saan­ti ei ole ny­ky­ään help­poa. Yri­tys­toi­min­nan kan­nal­ta on en­si­ar­voi­sen tär­ke­ää, et­tä työ ja te­ki­jä koh­taa­vat toi­sen­sa ja oi­ke­at ih­mi­set saa­daan te­ke­mään töi­tä oi­ke­aan paik­kaan ja et­tä rek­ry­toi­ta­vat työn­te­ki­jät ajat­te­le­vat sa­mal­la ta­val­la ko­ko­nais­val­tai­ses­ti kuin yrit­tä­jä it­se.

Pekka Partasen tarinat Koivikon kartanon yritystoiminnasta ja sen kehittämisestä kävivät hyvästä oppitunnista Riverian ja Karelia-ammattikorkeakoulun sekä Y-Akatemian opiskelijoille.

Pekka Partasen tarinat Koivikon kartanon yritystoiminnasta ja sen kehittämisestä kävivät hyvästä oppitunnista Riverian ja Karelia-ammattikorkeakoulun sekä Y-Akatemian opiskelijoille.

Jouko Väistö

Uutiset
20.5.2022 17.58

Koivikon Kartanolta hyvät eväät Karelian ja Riverian opiskelijoille

– Am­mat­ti­tai­toi­sen ja so­pi­van työ­voi­man saan­ti ei ole ny­ky­ään help­poa. Yri­tys­toi­min­nan kan­nal­ta on en­si­ar­voi­sen tär­ke­ää, et­tä työ ja te­ki­jä koh­taa­vat toi­sen­sa ja oi­ke­at ih­mi­set saa­daan te­ke­mään töi­tä oi­ke­aan paik­kaan ja et­tä rek­ry­toi­ta­vat työn­te­ki­jät ajat­te­le­vat sa­mal­la ta­val­la ko­ko­nais­val­tai­ses­ti kuin yrit­tä­jä it­se.

Pohjois-Karjalan vuoden 2022 mehiläistarhaajana palkittu Veikko Riikonen on harrastanut mehiläistenhoitoa yli viisi vuosikymmentä.

Pohjois-Karjalan vuoden 2022 mehiläistarhaajana palkittu Veikko Riikonen on harrastanut mehiläistenhoitoa yli viisi vuosikymmentä.

Päivi Lievonen

Uutiset
20.5.2022 16.03

Veikko Riikonen palkittiin vuoden mehiläistarhaajana

60-lu­vul­ta läh­tien me­hi­läi­siä har­ras­ta­nut Veik­ko Rii­ko­nen sai Poh­jois-Kar­ja­lan me­hi­läis­hoi­ta­jat Ry:ltä vuo­den me­hi­läis­tar­haa­ja-tun­nus­tuk­sen.

Pohjois-Karjalan vuoden 2022 mehiläistarhaajana palkittu Veikko Riikonen on harrastanut mehiläistenhoitoa yli viisi vuosikymmentä.

Pohjois-Karjalan vuoden 2022 mehiläistarhaajana palkittu Veikko Riikonen on harrastanut mehiläistenhoitoa yli viisi vuosikymmentä.

Päivi Lievonen

Uutiset
20.5.2022 16.03

Veikko Riikonen palkittiin vuoden mehiläistarhaajana

60-lu­vul­ta läh­tien me­hi­läi­siä har­ras­ta­nut Veik­ko Rii­ko­nen sai Poh­jois-Kar­ja­lan me­hi­läis­hoi­ta­jat Ry:ltä vuo­den me­hi­läis­tar­haa­ja-tun­nus­tuk­sen.

Sara Matsson ja Elsi Tiainen kurkistivat mehiläispesään Veikko Riikosen opastamana.

Sara Matsson ja Elsi Tiainen kurkistivat mehiläispesään Veikko Riikosen opastamana.

Päivi Lievonen

Uutiset
20.5.2022 15.38

Mehiläispäivänä tutustuttiin hunajantuotantoon

Tä­nään vie­tet­tä­vä­nä maa­il­man me­hi­läis­päi­vä­nä muis­tu­te­taan pö­lyt­tä­jien tär­key­des­tä. Mai­ju Las­si­lan kou­lun eka­luok­ka­lai­set kä­vi­vät tee­ma­päi­vän kun­ni­ak­si ih­met­te­le­mäs­sä me­hi­läis­ten­hoi­toa Veik­ko Rii­ko­sen luo­na. Kaik­ki­aan täl­lä vii­kol­la Rii­ko­sen tar­hal­la pii­pah­ti sa­ta­kun­ta kou­lun op­pi­las­ta pe­reh­ty­mäs­sä pör­ri­äis­ten maa­il­maan.

Sara Matsson ja Elsi Tiainen kurkistivat mehiläispesään Veikko Riikosen opastamana.

Sara Matsson ja Elsi Tiainen kurkistivat mehiläispesään Veikko Riikosen opastamana.

Päivi Lievonen

Uutiset
20.5.2022 15.38

Mehiläispäivänä tutustuttiin hunajantuotantoon

Tä­nään vie­tet­tä­vä­nä maa­il­man me­hi­läis­päi­vä­nä muis­tu­te­taan pö­lyt­tä­jien tär­key­des­tä. Mai­ju Las­si­lan kou­lun eka­luok­ka­lai­set kä­vi­vät tee­ma­päi­vän kun­ni­ak­si ih­met­te­le­mäs­sä me­hi­läis­ten­hoi­toa Veik­ko Rii­ko­sen luo­na. Kaik­ki­aan täl­lä vii­kol­la Rii­ko­sen tar­hal­la pii­pah­ti sa­ta­kun­ta kou­lun op­pi­las­ta pe­reh­ty­mäs­sä pör­ri­äis­ten maa­il­maan.

Rääkkylän kunnanjohtajaksi valittu Esko Rautiainen aloitti pestiinsä perehtymisen jo ennen virallisen sopimuksen allekirjoittamista.

Rääkkylän kunnanjohtajaksi valittu Esko Rautiainen aloitti pestiinsä perehtymisen jo ennen virallisen sopimuksen allekirjoittamista.

Päivi Lievonen

Uutiset
20.5.2022 14.26

Rääkkylän kunnanjohtajan johtajasopimus kunnan­hal­li­tuksessa maanantaina

Huh­ti­kuus­sa Rääk­ky­län kun­nan­joh­ta­ja­na aloit­ta­neen Es­ko Rau­ti­ai­sen joh­ta­ja­so­pi­mus on kun­nan­hal­li­tuk­sen pää­tet­tä­vä­nä tu­le­van maa­nan­tain ko­kouk­ses­sa.

Rääkkylän kunnanjohtajaksi valittu Esko Rautiainen aloitti pestiinsä perehtymisen jo ennen virallisen sopimuksen allekirjoittamista.

Rääkkylän kunnanjohtajaksi valittu Esko Rautiainen aloitti pestiinsä perehtymisen jo ennen virallisen sopimuksen allekirjoittamista.

Päivi Lievonen

Uutiset
20.5.2022 14.26

Rääkkylän kunnanjohtajan johtajasopimus kunnan­hal­li­tuksessa maanantaina

Huh­ti­kuus­sa Rääk­ky­län kun­nan­joh­ta­ja­na aloit­ta­neen Es­ko Rau­ti­ai­sen joh­ta­ja­so­pi­mus on kun­nan­hal­li­tuk­sen pää­tet­tä­vä­nä tu­le­van maa­nan­tain ko­kouk­ses­sa.

Uutiset
20.5.2022 13.29

PKO:n tuloksesta omistajille 9 miljoonaa euroa

Poh­jois-Kar­ja­lan Osuus­kaup­pa (PKO) osuus­kau­pan omis­ta­jil­le mak­se­taan yli­jää­män­pa­lau­tuk­se­na 2,4 pro­sent­tia vuo­den 2021 ai­ka­na PKO:n toi­mi­pai­kois­ta teh­dyis­tä bo­nu­sos­tois­ta (7,8 M€) ja osuus­mak­sul­le mak­se­taan 12 pro­sen­tin kor­ko (1,2 M€). Yli­jää­män­pa­lau­tus ja osuus­mak­sun kor­ko on mak­set­tu osuus­kun­nan omis­ta­jien ti­leil­le S-Pank­kiin tä­nään.

Uutiset
20.5.2022 13.29

PKO:n tuloksesta omistajille 9 miljoonaa euroa

Poh­jois-Kar­ja­lan Osuus­kaup­pa (PKO) osuus­kau­pan omis­ta­jil­le mak­se­taan yli­jää­män­pa­lau­tuk­se­na 2,4 pro­sent­tia vuo­den 2021 ai­ka­na PKO:n toi­mi­pai­kois­ta teh­dyis­tä bo­nu­sos­tois­ta (7,8 M€) ja osuus­mak­sul­le mak­se­taan 12 pro­sen­tin kor­ko (1,2 M€). Yli­jää­män­pa­lau­tus ja osuus­mak­sun kor­ko on mak­set­tu osuus­kun­nan omis­ta­jien ti­leil­le S-Pank­kiin tä­nään.

Kari Sarkkinen

Uutiset
20.5.2022 10.40

Kalastus­vä­li­nekatos ja veneitä paloi Kiteellä

Ka­las­tus­vä­li­ne­ka­tos sekä ve­nei­tä tu­hou­tui tu­li­pa­los­sa tors­tai-il­ta­päi­väl­lä Ki­teen Mus­to­lan­tiel­lä.

Kari Sarkkinen

Uutiset
20.5.2022 10.40

Kalastus­vä­li­nekatos ja veneitä paloi Kiteellä

Ka­las­tus­vä­li­ne­ka­tos sekä ve­nei­tä tu­hou­tui tu­li­pa­los­sa tors­tai-il­ta­päi­väl­lä Ki­teen Mus­to­lan­tiel­lä.

Päivi Lievonen

Uutiset
19.5.2022 16.44

Koronatilanne menossa rauhallisempaan suuntaan

Poh­jois-Kar­ja­lan ko­ro­na­vi­rus­ti­lan­ne on rau­hoit­tu­mas­sa en­ti­ses­tään, tie­dot­taa Siun sote. Ter­vey­den­huol­los­sa to­det­tu­jen ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­to­jen mää­rä on vä­hen­ty­nyt ta­sai­ses­ti. Ti­lan­teen rau­hoit­tu­mi­ses­ta ker­too myös se, et­tä jä­te­ve­si­seu­ran­nas­sa ko­ro­na­vi­ruk­sen il­maan­tu­vuus on ol­lut las­ku­suun­nas­sa.

Päivi Lievonen

Uutiset
19.5.2022 16.44

Koronatilanne menossa rauhallisempaan suuntaan

Poh­jois-Kar­ja­lan ko­ro­na­vi­rus­ti­lan­ne on rau­hoit­tu­mas­sa en­ti­ses­tään, tie­dot­taa Siun sote. Ter­vey­den­huol­los­sa to­det­tu­jen ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­to­jen mää­rä on vä­hen­ty­nyt ta­sai­ses­ti. Ti­lan­teen rau­hoit­tu­mi­ses­ta ker­too myös se, et­tä jä­te­ve­si­seu­ran­nas­sa ko­ro­na­vi­ruk­sen il­maan­tu­vuus on ol­lut las­ku­suun­nas­sa.

Mikko Partanen esitteli hanhien karkottamiseen käytettävän droonin ominaisuuksia Valkeasuolla.

Mikko Partanen esitteli hanhien karkottamiseen käytettävän droonin ominaisuuksia Valkeasuolla.

Päivi Lievonen

Uutiset
19.5.2022 16.28

Hanhituhoja tulossa ennätysvuoden verran - lintuja karkotetaan drooneilla Valkeasuolla

Toh­ma­jär­vel­lä ko­keil­laan val­ko­pos­ki­han­hien kar­kot­ta­mis­ta it­ses­tään liik­ku­vien droo­nien avul­la. Ko­kei­lu to­teu­te­taan osa­na Luon­non­va­ra­kes­kuk­sen han­hi­pel­to­tut­ki­mus­ta yh­teis­työs­sä Poh­jois-Kar­ja­lan ELY-kes­kuk­sen kans­sa.

Mikko Partanen esitteli hanhien karkottamiseen käytettävän droonin ominaisuuksia Valkeasuolla.

Mikko Partanen esitteli hanhien karkottamiseen käytettävän droonin ominaisuuksia Valkeasuolla.

Päivi Lievonen

Uutiset
19.5.2022 16.28

Hanhituhoja tulossa ennätysvuoden verran - lintuja karkotetaan drooneilla Valkeasuolla

Toh­ma­jär­vel­lä ko­keil­laan val­ko­pos­ki­han­hien kar­kot­ta­mis­ta it­ses­tään liik­ku­vien droo­nien avul­la. Ko­kei­lu to­teu­te­taan osa­na Luon­non­va­ra­kes­kuk­sen han­hi­pel­to­tut­ki­mus­ta yh­teis­työs­sä Poh­jois-Kar­ja­lan ELY-kes­kuk­sen kans­sa.

Markku Komulainen.

Markku Komulainen.

Kari Sarkkinen

Uutiset
19.5.2022 13.20

Markku Komulaiselle rovastin arvonimi

Kuo­pi­on hiip­pa­kun­nan piis­pa Jari Jolk­ko­nen on myön­tä­nyt jul­ki­sen ar­vo­nan­non osoi­tuk­se­na ro­vas­tin ar­vo­ni­men vii­del­le hiip­pa­kun­nan pa­pil­le. Tuo­mi­o­ka­pi­tu­lin 19. tou­ko­kuu­ta pi­de­tyn juh­lais­tun­non yh­tey­des­sä ro­vas­tin ar­vo­ni­men saa muun mu­as­sa Ki­teen seu­ra­kun­nan kirk­ko­her­ra Mark­ku Ko­mu­lai­nen. Hä­net on vi­hit­ty pa­pik­si Kuo­pi­on hiip­pa­kun­nas­sa 18.9.1991. Hän on hoi­ta­nut Ki­teen seu­ra­kun­nan kirk­ko­her­ran vir­kaa vuo­des­ta 2020.

Markku Komulainen.

Markku Komulainen.

Kari Sarkkinen

Uutiset
19.5.2022 13.20

Markku Komulaiselle rovastin arvonimi

Kuo­pi­on hiip­pa­kun­nan piis­pa Jari Jolk­ko­nen on myön­tä­nyt jul­ki­sen ar­vo­nan­non osoi­tuk­se­na ro­vas­tin ar­vo­ni­men vii­del­le hiip­pa­kun­nan pa­pil­le. Tuo­mi­o­ka­pi­tu­lin 19. tou­ko­kuu­ta pi­de­tyn juh­lais­tun­non yh­tey­des­sä ro­vas­tin ar­vo­ni­men saa muun mu­as­sa Ki­teen seu­ra­kun­nan kirk­ko­her­ra Mark­ku Ko­mu­lai­nen. Hä­net on vi­hit­ty pa­pik­si Kuo­pi­on hiip­pa­kun­nas­sa 18.9.1991. Hän on hoi­ta­nut Ki­teen seu­ra­kun­nan kirk­ko­her­ran vir­kaa vuo­des­ta 2020.

Marianne Hoppu  on yksi Puhoshallilla toimivan Narskuttelu Oy:n  tuotekehittelijöistä. Arkistokuva: Aladár Bayer

Marianne Hoppu on yksi Puhoshallilla toimivan Narskuttelu Oy:n tuotekehittelijöistä. Arkistokuva: Aladár Bayer

Aladár Bayer

Uutiset
18.5.2022 15.00

Liikeideakilpailun Kitee-palkinto ksylito­li­man­sik­ka­hillolle ja -jauheelle

Ki­tee­läi­nen Nars­kut­te­lu Oy on voit­ta­nut Bu­si­ness Jo­en­suun jär­jes­tä­män Start­MeUp-lii­kei­de­a­kil­pai­lun Ki­tee-pal­kin­non. Nars­kut­te­lu Oy osal­lis­tui lii­kei­de­a­kil­pai­luun kah­del­la eri ide­al­la, jois­ta mo­lem­mat nou­si­vat 16 par­haan jouk­koon laa­jas­sa ar­vi­oin­nis­sa, joka kä­sit­ti kaik­ki Start­MeUp -lii­kei­de­a­kil­pai­luun saa­pu­neet ide­at. Nars­kut­te­lun ide­oi­mat ksy­li­to­li­man­sik­ka­hil­lo ja -jau­he pal­kit­tiin vain ki­tee­läi­sil­le yri­tyk­sil­le suun­na­tul­la 5 000 eu­ron eri­kois­pal­kin­nol­la.

Marianne Hoppu  on yksi Puhoshallilla toimivan Narskuttelu Oy:n  tuotekehittelijöistä. Arkistokuva: Aladár Bayer

Marianne Hoppu on yksi Puhoshallilla toimivan Narskuttelu Oy:n tuotekehittelijöistä. Arkistokuva: Aladár Bayer

Aladár Bayer

Uutiset
18.5.2022 15.00

Liikeideakilpailun Kitee-palkinto ksylito­li­man­sik­ka­hillolle ja -jauheelle

Ki­tee­läi­nen Nars­kut­te­lu Oy on voit­ta­nut Bu­si­ness Jo­en­suun jär­jes­tä­män Start­MeUp-lii­kei­de­a­kil­pai­lun Ki­tee-pal­kin­non. Nars­kut­te­lu Oy osal­lis­tui lii­kei­de­a­kil­pai­luun kah­del­la eri ide­al­la, jois­ta mo­lem­mat nou­si­vat 16 par­haan jouk­koon laa­jas­sa ar­vi­oin­nis­sa, joka kä­sit­ti kaik­ki Start­MeUp -lii­kei­de­a­kil­pai­luun saa­pu­neet ide­at. Nars­kut­te­lun ide­oi­mat ksy­li­to­li­man­sik­ka­hil­lo ja -jau­he pal­kit­tiin vain ki­tee­läi­sil­le yri­tyk­sil­le suun­na­tul­la 5 000 eu­ron eri­kois­pal­kin­nol­la.

Rääkkylän kunnanjohtaja Esko Rautiainen kokee Paksuniemen olevan vajaakäytöllä ja hän näkee järviseudun matkailussa olevan potentiaalia yritystoiminnalle nykyistä enemmän.

Rääkkylän kunnanjohtaja Esko Rautiainen kokee Paksuniemen olevan vajaakäytöllä ja hän näkee järviseudun matkailussa olevan potentiaalia yritystoiminnalle nykyistä enemmän.

Päivi Lievonen

Uutiset
18.5.2022 14.59

Kunnanjohtaja kutsui yrittäjät aamukahville

Rääk­ky­län yrit­tä­jien aa­mu­kah­ve­ja ai­o­taan jär­jes­tää jat­kos­sa sään­nöl­li­ses­ti muu­ta­mia ker­to­ja vuo­teen.

Rääkkylän kunnanjohtaja Esko Rautiainen kokee Paksuniemen olevan vajaakäytöllä ja hän näkee järviseudun matkailussa olevan potentiaalia yritystoiminnalle nykyistä enemmän.

Rääkkylän kunnanjohtaja Esko Rautiainen kokee Paksuniemen olevan vajaakäytöllä ja hän näkee järviseudun matkailussa olevan potentiaalia yritystoiminnalle nykyistä enemmän.

Päivi Lievonen

Uutiset
18.5.2022 14.59

Kunnanjohtaja kutsui yrittäjät aamukahville

Rääk­ky­län yrit­tä­jien aa­mu­kah­ve­ja ai­o­taan jär­jes­tää jat­kos­sa sään­nöl­li­ses­ti muu­ta­mia ker­to­ja vuo­teen.

Uutiset
17.5.2022 15.12

Jetinalta Leader-tukea yli 217 000 euroa

Poh­jois-Kar­ja­lan Le­a­der-ryh­mien hal­li­tuk­set ovat teh­neet myön­tei­siä han­ke-esi­tyk­siä. Ki­teen, Rääk­ky­län ja Toh­ma­jär­ven alu­eel­la toi­mi­van Kes­ki-Kar­ja­lan Je­ti­nan alu­eel­la uu­dis­te­taan paik­ko­ja, teh­dään ta­pah­tu­ma ja kää­ri­tään hi­hat tee­ma­hank­kei­den pa­ris­sa. Nel­jää tee­ma­han­ket­ta to­teut­taa yh­teen­sä 42 toi­mi­jaa. Tee­ma­hank­keil­la in­ves­toi­daan, ke­hi­te­tään ja pal­ka­taan nuo­ria ke­sä­töi­hin. Jul­ki­sen tuen li­säk­si hank­keis­sa on ha­ki­joi­den omaa, yk­si­tyis­tä ra­hoi­tus­ta ja tal­koo­työ­tä.

Uutiset
17.5.2022 15.12

Jetinalta Leader-tukea yli 217 000 euroa

Poh­jois-Kar­ja­lan Le­a­der-ryh­mien hal­li­tuk­set ovat teh­neet myön­tei­siä han­ke-esi­tyk­siä. Ki­teen, Rääk­ky­län ja Toh­ma­jär­ven alu­eel­la toi­mi­van Kes­ki-Kar­ja­lan Je­ti­nan alu­eel­la uu­dis­te­taan paik­ko­ja, teh­dään ta­pah­tu­ma ja kää­ri­tään hi­hat tee­ma­hank­kei­den pa­ris­sa. Nel­jää tee­ma­han­ket­ta to­teut­taa yh­teen­sä 42 toi­mi­jaa. Tee­ma­hank­keil­la in­ves­toi­daan, ke­hi­te­tään ja pal­ka­taan nuo­ria ke­sä­töi­hin. Jul­ki­sen tuen li­säk­si hank­keis­sa on ha­ki­joi­den omaa, yk­si­tyis­tä ra­hoi­tus­ta ja tal­koo­työ­tä.

Keski-Karjalan lukioista valmistuu tänä keväänä 44 uutta ylioppilasta. Arkistokuva.

Keski-Karjalan lukioista valmistuu tänä keväänä 44 uutta ylioppilasta. Arkistokuva.

Roosa Sallinen

Uutiset
17.5.2022 11.20

Keski-Karjalan lukioiden ylioppilaat 2022

Ki­teen lu­ki­os­sa yli­op­pi­las­la­kin saa tänä ke­vää­nä pai­naa pää­hän­sä 33 uut­ta yli­op­pi­las­ta. Toh­ma­jär­ven lu­ki­os­sa yli­op­pi­laak­si kir­joit­ti 11 opis­ke­li­jaa.

Keski-Karjalan lukioista valmistuu tänä keväänä 44 uutta ylioppilasta. Arkistokuva.

Keski-Karjalan lukioista valmistuu tänä keväänä 44 uutta ylioppilasta. Arkistokuva.

Roosa Sallinen

Uutiset
17.5.2022 11.20

Keski-Karjalan lukioiden ylioppilaat 2022

Ki­teen lu­ki­os­sa yli­op­pi­las­la­kin saa tänä ke­vää­nä pai­naa pää­hän­sä 33 uut­ta yli­op­pi­las­ta. Toh­ma­jär­ven lu­ki­os­sa yli­op­pi­laak­si kir­joit­ti 11 opis­ke­li­jaa.

Kari Sarkkinen

Uutiset
17.5.2022 7.21

Neljäs koronarokote yli 70-vuotiaille

Siun sote on päät­tä­nyt laa­jen­taa 4. ko­ro­na­ro­ko­tus­ten ro­ko­tus­ryh­mää. Ro­ko­tu­sa­jan ovat voi­neet maa­nan­tais­ta 16.5. al­ka­en va­ra­ta tänä vuon­na 70 vuot­ta täyt­tä­vät tai sitä van­hem­mat hen­ki­löt, joil­la on pit­kä­ai­kais­sai­rauk­sia ja toi­min­ta­ky­ky­haas­tei­ta.

Kari Sarkkinen

Uutiset
17.5.2022 7.21

Neljäs koronarokote yli 70-vuotiaille

Siun sote on päät­tä­nyt laa­jen­taa 4. ko­ro­na­ro­ko­tus­ten ro­ko­tus­ryh­mää. Ro­ko­tu­sa­jan ovat voi­neet maa­nan­tais­ta 16.5. al­ka­en va­ra­ta tänä vuon­na 70 vuot­ta täyt­tä­vät tai sitä van­hem­mat hen­ki­löt, joil­la on pit­kä­ai­kais­sai­rauk­sia ja toi­min­ta­ky­ky­haas­tei­ta.

Hyvä mieli jyllää, kun männään pitkin kyllää kaikui, kun väki ylitti Kiteentietä.

Hyvä mieli jyllää, kun männään pitkin kyllää kaikui, kun väki ylitti Kiteentietä.

Kari Sarkkinen

Uutiset
16.5.2022 10.57

Onnea ja iloa, monta sataa kiloa!

Ki­teel­lä oli maa­nan­tai­päi­väl­lä hy­vää miel­tä tar­jol­la oi­kein rop­pa­kau­pal­la. Jo mel­kein pe­rin­teek­si muo­dos­tu­neen Hy­vän mie­len mie­le­no­soi­tuk­sen tar­jo­si­vat jäl­leen Hut­sin es­ka­rit, Pu­hok­sen es­ka­rit ja Met­sä­es­ka­rit.

Hyvä mieli jyllää, kun männään pitkin kyllää kaikui, kun väki ylitti Kiteentietä.

Hyvä mieli jyllää, kun männään pitkin kyllää kaikui, kun väki ylitti Kiteentietä.

Kari Sarkkinen

Uutiset
16.5.2022 10.57

Onnea ja iloa, monta sataa kiloa!

Ki­teel­lä oli maa­nan­tai­päi­väl­lä hy­vää miel­tä tar­jol­la oi­kein rop­pa­kau­pal­la. Jo mel­kein pe­rin­teek­si muo­dos­tu­neen Hy­vän mie­len mie­le­no­soi­tuk­sen tar­jo­si­vat jäl­leen Hut­sin es­ka­rit, Pu­hok­sen es­ka­rit ja Met­sä­es­ka­rit.

Tämä kukkapenkki kasvoi viime vuonna Peijonniemessä linnunsiemenistä. Kuva Yrjö Tolvanen

Tämä kukkapenkki kasvoi viime vuonna Peijonniemessä linnunsiemenistä. Kuva Yrjö Tolvanen

Yrjö Tolvanen

Uutiset
15.5.2022 21.04

Puhdas Tohmajärven auringon­kuk­ka­tem­pauksella tukea Ukrainalle

Puh­das Toh­ma­jär­vi ry päät­ti koh­dis­taa tä­män ke­sä­kau­den tem­pauk­sen­sa Uk­rai­nan hy­väk­si.

Tämä kukkapenkki kasvoi viime vuonna Peijonniemessä linnunsiemenistä. Kuva Yrjö Tolvanen

Tämä kukkapenkki kasvoi viime vuonna Peijonniemessä linnunsiemenistä. Kuva Yrjö Tolvanen

Yrjö Tolvanen

Uutiset
15.5.2022 21.04

Puhdas Tohmajärven auringon­kuk­ka­tem­pauksella tukea Ukrainalle

Puh­das Toh­ma­jär­vi ry päät­ti koh­dis­taa tä­män ke­sä­kau­den tem­pauk­sen­sa Uk­rai­nan hy­väk­si.

Kari Sarkkinen

Uutiset
14.5.2022 20.24

Hakkuujätteet syttyivät Kesälahdella

Ke­sä­lah­den Tuk­hol­man­tien var­res­sa ole­van hak­kuu­a­lu­een hak­kuu­jä­te­ka­sa syt­tyi pa­la­maan tun­te­mat­to­mas­ta syys­tä lau­an­tai-il­ta­na kel­lo 18 ai­koi­hin. Ohi­kul­ki­ja il­moit­ti ha­vain­nos­taan hä­tä­kes­kuk­seen.

Kari Sarkkinen

Uutiset
14.5.2022 20.24

Hakkuujätteet syttyivät Kesälahdella

Ke­sä­lah­den Tuk­hol­man­tien var­res­sa ole­van hak­kuu­a­lu­een hak­kuu­jä­te­ka­sa syt­tyi pa­la­maan tun­te­mat­to­mas­ta syys­tä lau­an­tai-il­ta­na kel­lo 18 ai­koi­hin. Ohi­kul­ki­ja il­moit­ti ha­vain­nos­taan hä­tä­kes­kuk­seen.

Ulla Karhunen valikoi Kaisu Kiiskisen kesäkukkia ja ostotapahtumaa seurasi myös Vesa Raninen järjestyksenvalvojaliiveissään.

Ulla Karhunen valikoi Kaisu Kiiskisen kesäkukkia ja ostotapahtumaa seurasi myös Vesa Raninen järjestyksenvalvojaliiveissään.

Kari Sarkkinen

Uutiset
14.5.2022 16.37

Värtsilän rompepäivä kiinnosti kauempaakin

Pi­a­no, Höy­lä­penk­kix3, ke­lo­pe­li, kan­nelx5, bon­go­rum­mut, tau­u­lux5, kir­ja­hyl­ly, ope­tus­ku­va­tau­lu­ja, kä­si­töi­tä, ke­sä­kuk­kia sekä suo­lais­ta ja ma­ke­aa suu­hun­pan­ta­vaa. Kruu­nuk­si vie­lä hie­no au­rin­koi­nen sää. Sel­lais­ta oli Värt­si­län Pi­tä­jäyh­dis­tyk­sen jär­jes­tä­mäs­sä rom­pe­päi­väs­sä.

Ulla Karhunen valikoi Kaisu Kiiskisen kesäkukkia ja ostotapahtumaa seurasi myös Vesa Raninen järjestyksenvalvojaliiveissään.

Ulla Karhunen valikoi Kaisu Kiiskisen kesäkukkia ja ostotapahtumaa seurasi myös Vesa Raninen järjestyksenvalvojaliiveissään.

Kari Sarkkinen

Uutiset
14.5.2022 16.37

Värtsilän rompepäivä kiinnosti kauempaakin

Pi­a­no, Höy­lä­penk­kix3, ke­lo­pe­li, kan­nelx5, bon­go­rum­mut, tau­u­lux5, kir­ja­hyl­ly, ope­tus­ku­va­tau­lu­ja, kä­si­töi­tä, ke­sä­kuk­kia sekä suo­lais­ta ja ma­ke­aa suu­hun­pan­ta­vaa. Kruu­nuk­si vie­lä hie­no au­rin­koi­nen sää. Sel­lais­ta oli Värt­si­län Pi­tä­jäyh­dis­tyk­sen jär­jes­tä­mäs­sä rom­pe­päi­väs­sä.

Kari Sarkkinen

Uutiset
14.5.2022 15.26

Hanhi sytytti maastopalon Värtsilässä

Värt­si­läs­sä Kau­ri­lan­tiel­lä len­si tä­nään klo 13 jäl­keen han­hi pel­lon yli kul­ke­vaan säh­kö­lin­jaan ja syt­tyi tu­leen. Pa­la­van han­hen pu­dot­tua oras­pel­lol­le maas­to­pa­lo sai al­kun­sa. Ohi­kul­ki­ja il­moit­ti hä­tä­kes­kuk­seen ta­pah­tu­mas­ta.

Kari Sarkkinen

Uutiset
14.5.2022 15.26

Hanhi sytytti maastopalon Värtsilässä

Värt­si­läs­sä Kau­ri­lan­tiel­lä len­si tä­nään klo 13 jäl­keen han­hi pel­lon yli kul­ke­vaan säh­kö­lin­jaan ja syt­tyi tu­leen. Pa­la­van han­hen pu­dot­tua oras­pel­lol­le maas­to­pa­lo sai al­kun­sa. Ohi­kul­ki­ja il­moit­ti hä­tä­kes­kuk­seen ta­pah­tu­mas­ta.

Nuorisotyöntekijä Henrik Saari otti lahjoituksen vastaan Kiteen Nuorisoseuran Tuomo Suoniselta. Torstai-iltana kosolit pidettiin vielä piilossa perjantain julkaisua varten.

Nuorisotyöntekijä Henrik Saari otti lahjoituksen vastaan Kiteen Nuorisoseuran Tuomo Suoniselta. Torstai-iltana kosolit pidettiin vielä piilossa perjantain julkaisua varten.

Kari Sarkkinen

Uutiset
13.5.2022 18.02

Nuorisoseuran lahjoittamat pleikka vitoset Kiteen ja Kesälahden nuorten iloksi

Ki­teen Lin­kin ja Ke­sä­lah­den nuo­ri­so­ti­lois­sa on tä­nään näh­ty ta­val­lis­ta­kin iloi­sem­pia il­mei­tä ai­na­kin pe­li­har­ras­ta­jien naa­moil­la. Mo­lem­pien nuo­ri­so­ti­lo­jen pe­li­pöy­dil­le oli näyt­tö­jen jat­kok­si il­mes­ty­neet vii­mei­sin­tä mal­lia ole­vat Pla­ys­ta­ti­on 5 kon­so­lit maus­tet­tui­na uu­sim­mil­la jää­kiek­ko- ja ral­li­pe­leil­lä.

Nuorisotyöntekijä Henrik Saari otti lahjoituksen vastaan Kiteen Nuorisoseuran Tuomo Suoniselta. Torstai-iltana kosolit pidettiin vielä piilossa perjantain julkaisua varten.

Nuorisotyöntekijä Henrik Saari otti lahjoituksen vastaan Kiteen Nuorisoseuran Tuomo Suoniselta. Torstai-iltana kosolit pidettiin vielä piilossa perjantain julkaisua varten.

Kari Sarkkinen

Uutiset
13.5.2022 18.02

Nuorisoseuran lahjoittamat pleikka vitoset Kiteen ja Kesälahden nuorten iloksi

Ki­teen Lin­kin ja Ke­sä­lah­den nuo­ri­so­ti­lois­sa on tä­nään näh­ty ta­val­lis­ta­kin iloi­sem­pia il­mei­tä ai­na­kin pe­li­har­ras­ta­jien naa­moil­la. Mo­lem­pien nuo­ri­so­ti­lo­jen pe­li­pöy­dil­le oli näyt­tö­jen jat­kok­si il­mes­ty­neet vii­mei­sin­tä mal­lia ole­vat Pla­ys­ta­ti­on 5 kon­so­lit maus­tet­tui­na uu­sim­mil­la jää­kiek­ko- ja ral­li­pe­leil­lä.

Tuija Marienberg

Uutiset
13.5.2022 16.35

Kiteen kaupunki täyttää tänä vuonna 30 vuotta

Ki­teen kau­pun­ki juh­lis­taa kau­pun­ki­lai­suut­taan eri­lai­sil­la ta­pah­tu­mil­la, muis­te­lee pai­kal­lis­leh­den kans­sa hie­man men­nei­tä, mut­ta kat­se jo tu­le­vas­sa.

Tuija Marienberg

Uutiset
13.5.2022 16.35

Kiteen kaupunki täyttää tänä vuonna 30 vuotta

Ki­teen kau­pun­ki juh­lis­taa kau­pun­ki­lai­suut­taan eri­lai­sil­la ta­pah­tu­mil­la, muis­te­lee pai­kal­lis­leh­den kans­sa hie­man men­nei­tä, mut­ta kat­se jo tu­le­vas­sa.

Pellolla pölypilvessä möyrivä traktori on monelle varma kevään merkki. Mutta miten vahva on maahenki tämän kevään peltotöille lähdettäessä? (Kuva Niko Nyrhinen)

Pellolla pölypilvessä möyrivä traktori on monelle varma kevään merkki. Mutta miten vahva on maahenki tämän kevään peltotöille lähdettäessä? (Kuva Niko Nyrhinen)

Niko Nyrhinen

Uutiset
13.5.2022 16.17

Lähiruoan tuottajien mietteitä kevättöille lähdettäessä

Oma­va­rai­suus ja ruo­an­tuo­tan­non krii­si ovat mo­lem­mat ylei­siä pu­hee­nai­hei­ta. Vaa­di­taan, et­tä jo­kai­nen pel­to­tilk­ku Suo­mes­sa pi­täi­si saa­da ruo­an tuo­tan­toon. Toi­saal­ta vil­je­li­jöi­den ta­lou­sah­din­ko on jo nyt niin paha, et­tä vaa­ti­mus on koh­tuu­ton. Kun polt­to­ai­neen, lan­noit­tei­den ja sie­men­ten hin­nat ovat nous­seet huip­pu­lu­kui­hin, sii­hen ei enää ole va­raa.

Pellolla pölypilvessä möyrivä traktori on monelle varma kevään merkki. Mutta miten vahva on maahenki tämän kevään peltotöille lähdettäessä? (Kuva Niko Nyrhinen)

Pellolla pölypilvessä möyrivä traktori on monelle varma kevään merkki. Mutta miten vahva on maahenki tämän kevään peltotöille lähdettäessä? (Kuva Niko Nyrhinen)

Niko Nyrhinen

Uutiset
13.5.2022 16.17

Lähiruoan tuottajien mietteitä kevättöille lähdettäessä

Oma­va­rai­suus ja ruo­an­tuo­tan­non krii­si ovat mo­lem­mat ylei­siä pu­hee­nai­hei­ta. Vaa­di­taan, et­tä jo­kai­nen pel­to­tilk­ku Suo­mes­sa pi­täi­si saa­da ruo­an tuo­tan­toon. Toi­saal­ta vil­je­li­jöi­den ta­lou­sah­din­ko on jo nyt niin paha, et­tä vaa­ti­mus on koh­tuu­ton. Kun polt­to­ai­neen, lan­noit­tei­den ja sie­men­ten hin­nat ovat nous­seet huip­pu­lu­kui­hin, sii­hen ei enää ole va­raa.

KETI on lähtenyt hallinnoimaan liiketoimintaympäristöjen kehittämishanketta. Taustalla on Venäjän tilanteen muutoksen vaikutukset Keski-Karjalaan.

KETI on lähtenyt hallinnoimaan liiketoimintaympäristöjen kehittämishanketta. Taustalla on Venäjän tilanteen muutoksen vaikutukset Keski-Karjalaan.

Kari Sarkkinen

Uutiset
13.5.2022 15.34

Liiketoi­min­ta­ym­pä­ristöjen kehittämisellä uutta vauhtia Keski-Karjalaan

Ve­nä­jän hyök­käys Uk­rai­naan, sii­tä joh­tu­vat mo­net pa­kot­teet ja yh­teis­työn lop­pu­mi­nen ra­jan yli muut­ti­vat mer­kit­tä­väs­ti yri­tys­ten toi­min­ta­ym­pä­ris­töä Kes­ki-Kar­ja­las­sa. Ve­nä­jän mark­ki­nat ja ra­jan lä­hei­syys ei­vät ole­kaan enää valt­ti­kort­ti vaik­ka­pa yri­tys­han­kin­nas­sa, jo­ten re­surs­se­ja on suun­nat­ta­va uu­sien ve­to­voi­ma­te­ki­jöi­den, kil­pai­lu­ky­vyn ja kär­ki­a­lo­jen sel­vit­tä­mi­seen sekä sel­lais­ten yri­tys­ten hou­kut­te­luun, jot­ka ei­vät kai­paa Ve­nä­jä-yh­teyk­siä.

KETI on lähtenyt hallinnoimaan liiketoimintaympäristöjen kehittämishanketta. Taustalla on Venäjän tilanteen muutoksen vaikutukset Keski-Karjalaan.

KETI on lähtenyt hallinnoimaan liiketoimintaympäristöjen kehittämishanketta. Taustalla on Venäjän tilanteen muutoksen vaikutukset Keski-Karjalaan.

Kari Sarkkinen

Uutiset
13.5.2022 15.34

Liiketoi­min­ta­ym­pä­ristöjen kehittämisellä uutta vauhtia Keski-Karjalaan

Ve­nä­jän hyök­käys Uk­rai­naan, sii­tä joh­tu­vat mo­net pa­kot­teet ja yh­teis­työn lop­pu­mi­nen ra­jan yli muut­ti­vat mer­kit­tä­väs­ti yri­tys­ten toi­min­ta­ym­pä­ris­töä Kes­ki-Kar­ja­las­sa. Ve­nä­jän mark­ki­nat ja ra­jan lä­hei­syys ei­vät ole­kaan enää valt­ti­kort­ti vaik­ka­pa yri­tys­han­kin­nas­sa, jo­ten re­surs­se­ja on suun­nat­ta­va uu­sien ve­to­voi­ma­te­ki­jöi­den, kil­pai­lu­ky­vyn ja kär­ki­a­lo­jen sel­vit­tä­mi­seen sekä sel­lais­ten yri­tys­ten hou­kut­te­luun, jot­ka ei­vät kai­paa Ve­nä­jä-yh­teyk­siä.

Kari Sarkkinen

Uutiset
13.5.2022 15.10

4. koronarokotukset käynnistyvät yli 75-vuotiaille, joiden terveydentila on heikentynyt

Siun sote käyn­nis­tää en­si vii­kol­la 4. ko­ro­na­ro­ko­tuk­set tänä vuon­na 75 vuot­ta täyt­tä­vil­le ja sitä van­hem­mil­le hen­ki­löil­le, joi­den ter­vey­den­ti­la ja toi­min­ta­ky­ky ovat hei­ken­ty­neet. 4. ko­ro­na­ro­ko­tuk­sen voi ot­taa, kun 3. ro­ko­tuk­ses­ta on ku­lu­nut vä­hin­tään kol­me kuu­kaut­ta.

Kari Sarkkinen

Uutiset
13.5.2022 15.10

4. koronarokotukset käynnistyvät yli 75-vuotiaille, joiden terveydentila on heikentynyt

Siun sote käyn­nis­tää en­si vii­kol­la 4. ko­ro­na­ro­ko­tuk­set tänä vuon­na 75 vuot­ta täyt­tä­vil­le ja sitä van­hem­mil­le hen­ki­löil­le, joi­den ter­vey­den­ti­la ja toi­min­ta­ky­ky ovat hei­ken­ty­neet. 4. ko­ro­na­ro­ko­tuk­sen voi ot­taa, kun 3. ro­ko­tuk­ses­ta on ku­lu­nut vä­hin­tään kol­me kuu­kaut­ta.

Saara Koffert, Imelda Takala ja Risto Takala tarkkailivat Päätyeenlahden linnustoa kunnostetulla kosteikolla kevätmuuton aikaan.

Saara Koffert, Imelda Takala ja Risto Takala tarkkailivat Päätyeenlahden linnustoa kunnostetulla kosteikolla kevätmuuton aikaan.

Päivi Lievonen

Uutiset
13.5.2022 14.32

Päätyeenlahdella yleisöpäivä - kunnostustoimia esitellään

Met­sä­hal­li­tus jär­jes­tää 21. tou­ko­kuu­ta Pää­ty­een­lah­del­la ylei­sö­ti­lai­suu­den, jos­sa kat­sel­laan vii­me syk­sy­nä alu­eel­la teh­ty­jen kun­nos­tus­toi­mien tu­lok­sia ja tark­kail­laan koh­teen lin­nus­toa.

Saara Koffert, Imelda Takala ja Risto Takala tarkkailivat Päätyeenlahden linnustoa kunnostetulla kosteikolla kevätmuuton aikaan.

Saara Koffert, Imelda Takala ja Risto Takala tarkkailivat Päätyeenlahden linnustoa kunnostetulla kosteikolla kevätmuuton aikaan.

Päivi Lievonen

Uutiset
13.5.2022 14.32

Päätyeenlahdella yleisöpäivä - kunnostustoimia esitellään

Met­sä­hal­li­tus jär­jes­tää 21. tou­ko­kuu­ta Pää­ty­een­lah­del­la ylei­sö­ti­lai­suu­den, jos­sa kat­sel­laan vii­me syk­sy­nä alu­eel­la teh­ty­jen kun­nos­tus­toi­mien tu­lok­sia ja tark­kail­laan koh­teen lin­nus­toa.

Poliisi tutkii torstain tapahtumia pahoinpitelyn yrityksenä. Kuvituskuva.

Poliisi tutkii torstain tapahtumia pahoinpitelyn yrityksenä. Kuvituskuva.

Tuija Marienberg

Uutiset
13.5.2022 12.34

Naista ammuttiin käteen Kiteellä

Ki­teel­lä haja-asu­tu­sa­lu­eel­la mies oli am­pu­nut nais­ta koh­ti il­ma­ki­vää­ril­lä myö­hään tors­tai-il­ta­na. Yk­si lau­kauk­sis­ta oli osu­nut kä­teen. Va­ka­via vam­mo­ja ei tul­lut.

Poliisi tutkii torstain tapahtumia pahoinpitelyn yrityksenä. Kuvituskuva.

Poliisi tutkii torstain tapahtumia pahoinpitelyn yrityksenä. Kuvituskuva.

Tuija Marienberg

Uutiset
13.5.2022 12.34

Naista ammuttiin käteen Kiteellä

Ki­teel­lä haja-asu­tu­sa­lu­eel­la mies oli am­pu­nut nais­ta koh­ti il­ma­ki­vää­ril­lä myö­hään tors­tai-il­ta­na. Yk­si lau­kauk­sis­ta oli osu­nut kä­teen. Va­ka­via vam­mo­ja ei tul­lut.

Uutiset
13.5.2022 10.51

Hyvinvointialueen johtajahaussa haastatellut jatkavat henkilöarviointiin

Poh­jois-Kar­ja­lan hy­vin­voin­ti­a­lu­e­joh­ta­jan vi­ran­täy­tös­sä haas­ta­tel­tiin tors­tai­na nel­jä jat­koon eden­nyt­tä ha­ki­jaa, tie­dot­taa Siun sote. Kaik­ki ha­ki­jat eli Suo­men so­si­aa­li- ja ter­veys ry SOS­TE:n joh­ta­ja An­ne Knaa­pi, Poh­jois-Sa­von sai­raan­hoi­to­pii­rin han­ke­joh­ta­ja Kir­si Lei­vo­nen, Siun so­ten toi­mi­tus­joh­ta­ja ja vä­li­ai­kai­sen hy­vin­voin­ti­a­lu­e­joh­ta­jan teh­tä­viä hoi­ta­va Ilk­ka Pirs­ka­nen sekä Poh­jois-Sa­von sai­raan­hoi­to­pii­rin joh­ta­ja Jan Tol­let jat­ka­vat haas­tat­te­lu­jen jäl­keen hen­ki­lö­ar­vi­oin­ti­vai­hee­seen.

Uutiset
13.5.2022 10.51

Hyvinvointialueen johtajahaussa haastatellut jatkavat henkilöarviointiin

Poh­jois-Kar­ja­lan hy­vin­voin­ti­a­lu­e­joh­ta­jan vi­ran­täy­tös­sä haas­ta­tel­tiin tors­tai­na nel­jä jat­koon eden­nyt­tä ha­ki­jaa, tie­dot­taa Siun sote. Kaik­ki ha­ki­jat eli Suo­men so­si­aa­li- ja ter­veys ry SOS­TE:n joh­ta­ja An­ne Knaa­pi, Poh­jois-Sa­von sai­raan­hoi­to­pii­rin han­ke­joh­ta­ja Kir­si Lei­vo­nen, Siun so­ten toi­mi­tus­joh­ta­ja ja vä­li­ai­kai­sen hy­vin­voin­ti­a­lu­e­joh­ta­jan teh­tä­viä hoi­ta­va Ilk­ka Pirs­ka­nen sekä Poh­jois-Sa­von sai­raan­hoi­to­pii­rin joh­ta­ja Jan Tol­let jat­ka­vat haas­tat­te­lu­jen jäl­keen hen­ki­lö­ar­vi­oin­ti­vai­hee­seen.

Törrölän tilan vanha päärakennus Kutsussa on yksi Museoviraston tukemista kunnostuskohteista.

Törrölän tilan vanha päärakennus Kutsussa on yksi Museoviraston tukemista kunnostuskohteista.

Päivi Lievonen

Uutiset
13.5.2022 10.25

Avustuksia rakennusperinnön korjauksiin

Poh­jois-Kar­ja­lan ELY-kes­kus, Mu­se­o­vi­ras­to ja Suo­men Ko­ti­seu­tu­liit­to myön­si­vät yli kol­mel­le­kym­me­nel­le his­to­ri­al­li­sel­le ra­ken­nuk­sel­le tai ra­ken­nus­ryh­mäl­le tu­kea re­mon­toin­tiin.

Törrölän tilan vanha päärakennus Kutsussa on yksi Museoviraston tukemista kunnostuskohteista.

Törrölän tilan vanha päärakennus Kutsussa on yksi Museoviraston tukemista kunnostuskohteista.

Päivi Lievonen

Uutiset
13.5.2022 10.25

Avustuksia rakennusperinnön korjauksiin

Poh­jois-Kar­ja­lan ELY-kes­kus, Mu­se­o­vi­ras­to ja Suo­men Ko­ti­seu­tu­liit­to myön­si­vät yli kol­mel­le­kym­me­nel­le his­to­ri­al­li­sel­le ra­ken­nuk­sel­le tai ra­ken­nus­ryh­mäl­le tu­kea re­mon­toin­tiin.

Penkit todettiin koeistujien toimesta tukeviksi ja turvallisiksi istua.

Penkit todettiin koeistujien toimesta tukeviksi ja turvallisiksi istua.

Mervi Venäläinen

Uutiset
13.5.2022 9.36

Kesälahden hautausmaalla voi nyt istahtaa lehtikuu­si­pen­keille

Pro Ke­sä­lah­ti luo­vut­ti Ke­sä­lah­den kap­pe­li­seu­ra­kun­nal­le kuu­si jy­ke­vää leh­ti­kuu­si­penk­kiä, jot­ka si­joi­tet­tiin Ke­sä­lah­den hau­taus­maal­le. Aja­tus syn­tyi hau­taus­maa­vie­rai­lul­la.

Penkit todettiin koeistujien toimesta tukeviksi ja turvallisiksi istua.

Penkit todettiin koeistujien toimesta tukeviksi ja turvallisiksi istua.

Mervi Venäläinen

Uutiset
13.5.2022 9.36

Kesälahden hautausmaalla voi nyt istahtaa lehtikuu­si­pen­keille

Pro Ke­sä­lah­ti luo­vut­ti Ke­sä­lah­den kap­pe­li­seu­ra­kun­nal­le kuu­si jy­ke­vää leh­ti­kuu­si­penk­kiä, jot­ka si­joi­tet­tiin Ke­sä­lah­den hau­taus­maal­le. Aja­tus syn­tyi hau­taus­maa­vie­rai­lul­la.

Susanna Rannasalo (vasemmalla) on ottanut Pirjo Miettisen tehtäväkenttää haltuun runsaan kuukauden ajan.

Susanna Rannasalo (vasemmalla) on ottanut Pirjo Miettisen tehtäväkenttää haltuun runsaan kuukauden ajan.

Mervi Venäläinen

Uutiset
13.5.2022 8.00

Susanna jatkaa Pirjon työtä Tohmajärven kunnassa

Yli 40 vuot­ta Toh­ma­jär­ven kun­nan pal­ve­luk­ses­sa työs­ken­nel­lyt Pir­jo Miet­ti­nen saa­tel­laan tä­nään työ­ka­ve­rei­den kes­ken lo­ma­päi­vil­le, joil­ta so­lah­taa su­ju­vas­ti eläk­keel­le lo­ka­kuun alus­sa. Pir­jon toi­men­ku­vaa on run­saan kuu­kau­den ajan opis­kel­lut si­vis­tys­toi­men osas­to­sih­tee­rin teh­tä­vis­tä tut­tu Su­san­na Ran­na­sa­lo. Muu­tok­sen myö­tä kes­kus­hal­lin­non sih­tee­rin ni­mi­ke muut­tuu hal­lin­to­sih­tee­rik­si.

Susanna Rannasalo (vasemmalla) on ottanut Pirjo Miettisen tehtäväkenttää haltuun runsaan kuukauden ajan.

Susanna Rannasalo (vasemmalla) on ottanut Pirjo Miettisen tehtäväkenttää haltuun runsaan kuukauden ajan.

Mervi Venäläinen

Uutiset
13.5.2022 8.00

Susanna jatkaa Pirjon työtä Tohmajärven kunnassa

Yli 40 vuot­ta Toh­ma­jär­ven kun­nan pal­ve­luk­ses­sa työs­ken­nel­lyt Pir­jo Miet­ti­nen saa­tel­laan tä­nään työ­ka­ve­rei­den kes­ken lo­ma­päi­vil­le, joil­ta so­lah­taa su­ju­vas­ti eläk­keel­le lo­ka­kuun alus­sa. Pir­jon toi­men­ku­vaa on run­saan kuu­kau­den ajan opis­kel­lut si­vis­tys­toi­men osas­to­sih­tee­rin teh­tä­vis­tä tut­tu Su­san­na Ran­na­sa­lo. Muu­tok­sen myö­tä kes­kus­hal­lin­non sih­tee­rin ni­mi­ke muut­tuu hal­lin­to­sih­tee­rik­si.

Kiteen talousjohtajan virkaa tavoittelee yhdeksän hakijaa.

Kiteen talousjohtajan virkaa tavoittelee yhdeksän hakijaa.

Aladár Bayer

Uutiset
12.5.2022 14.24

Viittä haastatellaan talousjohtajan virkaan

Kau­pun­gin­hal­li­tus päät­ti kut­sua ta­lous­joh­ta­jan vir­kaan haas­ta­tel­ta­vak­si yh­dek­säs­tä ha­ki­jas­ta vii­si.

Kiteen talousjohtajan virkaa tavoittelee yhdeksän hakijaa.

Kiteen talousjohtajan virkaa tavoittelee yhdeksän hakijaa.

Aladár Bayer

Uutiset
12.5.2022 14.24

Viittä haastatellaan talousjohtajan virkaan

Kau­pun­gin­hal­li­tus päät­ti kut­sua ta­lous­joh­ta­jan vir­kaan haas­ta­tel­ta­vak­si yh­dek­säs­tä ha­ki­jas­ta vii­si.

Kiteen ja Tohmajärven seurakuntien yhteistyön pallo on nyt heitetty ilmaan. Kirkkoherrat Markku Komulainen Kiteeltä ja Mikko Lappalainen Tohmajärveltä lähtevät esikuntineen miettimään, millä mallilla yhteistyö lähtee lähivuosina etenemään.

Kiteen ja Tohmajärven seurakuntien yhteistyön pallo on nyt heitetty ilmaan. Kirkkoherrat Markku Komulainen Kiteeltä ja Mikko Lappalainen Tohmajärveltä lähtevät esikuntineen miettimään, millä mallilla yhteistyö lähtee lähivuosina etenemään.

Kari Sarkkinen

Uutiset
12.5.2022 11.55

Kiteen ja Tohmajärven seurakunnat selvittävät yhteistyön mallia

Kuo­pi­on hiip­pa­kun­nan piis­pa Jari Jolk­ko­nen teki Toh­ma­jär­ven piis­pan­tar­kas­tuk­ses­sa eh­do­tuk­sen neu­vot­te­lus­ta Ki­teen ja Toh­ma­jär­ven yh­tei­sen seu­ra­kun­nan pe­rus­ta­mi­ses­ta tai Toh­ma­jär­ven seu­ra­kun­nan su­lau­tu­mis­ta Ki­teen seu­ra­kun­taan. Piis­pa suo­sit­te­li sel­vit­tä­mään vaih­to­eh­to­ja seu­ra­kun­tien yh­teis­työn sy­ven­tä­mi­sel­le ja myös lu­pa­si sii­hen tuo­mi­o­ka­pi­tu­lil­ta ke­hit­tä­mis­ra­haa jo täl­le vuo­del­le. Piis­pan eh­do­tuk­set ja suo­si­tus ovat he­rät­tä­neet kes­kus­te­lua seu­ra­kun­nis­sa.

Kiteen ja Tohmajärven seurakuntien yhteistyön pallo on nyt heitetty ilmaan. Kirkkoherrat Markku Komulainen Kiteeltä ja Mikko Lappalainen Tohmajärveltä lähtevät esikuntineen miettimään, millä mallilla yhteistyö lähtee lähivuosina etenemään.

Kiteen ja Tohmajärven seurakuntien yhteistyön pallo on nyt heitetty ilmaan. Kirkkoherrat Markku Komulainen Kiteeltä ja Mikko Lappalainen Tohmajärveltä lähtevät esikuntineen miettimään, millä mallilla yhteistyö lähtee lähivuosina etenemään.

Kari Sarkkinen

Uutiset
12.5.2022 11.55

Kiteen ja Tohmajärven seurakunnat selvittävät yhteistyön mallia

Kuo­pi­on hiip­pa­kun­nan piis­pa Jari Jolk­ko­nen teki Toh­ma­jär­ven piis­pan­tar­kas­tuk­ses­sa eh­do­tuk­sen neu­vot­te­lus­ta Ki­teen ja Toh­ma­jär­ven yh­tei­sen seu­ra­kun­nan pe­rus­ta­mi­ses­ta tai Toh­ma­jär­ven seu­ra­kun­nan su­lau­tu­mis­ta Ki­teen seu­ra­kun­taan. Piis­pa suo­sit­te­li sel­vit­tä­mään vaih­to­eh­to­ja seu­ra­kun­tien yh­teis­työn sy­ven­tä­mi­sel­le ja myös lu­pa­si sii­hen tuo­mi­o­ka­pi­tu­lil­ta ke­hit­tä­mis­ra­haa jo täl­le vuo­del­le. Piis­pan eh­do­tuk­set ja suo­si­tus ovat he­rät­tä­neet kes­kus­te­lua seu­ra­kun­nis­sa.

Matkailukoordinaattori Lari Turunen ja yritysneuvoja Katariina Eskelinen KETIltä keskustelivat Sari Kaasisen kanssa tulevasta matkailukesästä.

Matkailukoordinaattori Lari Turunen ja yritysneuvoja Katariina Eskelinen KETIltä keskustelivat Sari Kaasisen kanssa tulevasta matkailukesästä.

Mervi Venäläinen

Uutiset
12.5.2022 11.55

Matkailun kesäsesonki on jo nurkan takana

Kes­ki-Kar­ja­lan ruo­ka-, mat­kai­lu- ja kult­tuu­ri­toi­mi­joi­den ta­paa­mi­ses­sa Ki­teen Koi­vi­kol­la kes­kus­tel­tiin ajan­koh­tai­sis­ta asi­ois­ta ke­sä­se­son­gin kyn­nyk­sel­lä.

Matkailukoordinaattori Lari Turunen ja yritysneuvoja Katariina Eskelinen KETIltä keskustelivat Sari Kaasisen kanssa tulevasta matkailukesästä.

Matkailukoordinaattori Lari Turunen ja yritysneuvoja Katariina Eskelinen KETIltä keskustelivat Sari Kaasisen kanssa tulevasta matkailukesästä.

Mervi Venäläinen

Uutiset
12.5.2022 11.55

Matkailun kesäsesonki on jo nurkan takana

Kes­ki-Kar­ja­lan ruo­ka-, mat­kai­lu- ja kult­tuu­ri­toi­mi­joi­den ta­paa­mi­ses­sa Ki­teen Koi­vi­kol­la kes­kus­tel­tiin ajan­koh­tai­sis­ta asi­ois­ta ke­sä­se­son­gin kyn­nyk­sel­lä.

Kari Sarkkinen

Uutiset
12.5.2022 8.50

Kolme loukkaantui Kenraa­lin­ky­län­tiellä

Toh­ma­jär­vel­lä Ken­raa­lin­ky­län­tiel­lä suis­tui kes­ki­viik­koil­ta­na kel­lo 19.30 ai­koi­hin hen­ki­lö­au­to ulos hiek­ka­tiel­tä. Au­tos­sa oli kol­me hen­ki­löä, jot­ka sai­vat lie­viä vam­mo­ja. Hen­ki­löt kul­je­tet­tiin sai­raa­laan tar­kas­tuk­seen.

Kari Sarkkinen

Uutiset
12.5.2022 8.50

Kolme loukkaantui Kenraa­lin­ky­län­tiellä

Toh­ma­jär­vel­lä Ken­raa­lin­ky­län­tiel­lä suis­tui kes­ki­viik­koil­ta­na kel­lo 19.30 ai­koi­hin hen­ki­lö­au­to ulos hiek­ka­tiel­tä. Au­tos­sa oli kol­me hen­ki­löä, jot­ka sai­vat lie­viä vam­mo­ja. Hen­ki­löt kul­je­tet­tiin sai­raa­laan tar­kas­tuk­seen.

Veekmasin toimitusjohtaja Esa Halttunen esitteli yrityksensä tuotantoa vierailleen Tieyhdistyksestä, ELY-keskuksesta ja tiehoitokunnista.

Veekmasin toimitusjohtaja Esa Halttunen esitteli yrityksensä tuotantoa vierailleen Tieyhdistyksestä, ELY-keskuksesta ja tiehoitokunnista.

Kari Sarkkinen

Uutiset
11.5.2022 16.13

Tiehöylä tutuksi tieisännille

Tie­höy­lien käy­tön edis­tä­mi­nen tien­pi­dos­sa oli tu­tus­tu­mi­sen koh­tee­na, kun Suo­men Tie­yh­dis­tyk­sen ja lä­hi­a­lu­een tie­i­sän­nöit­si­jät sekä ELY-kes­kuk­sen edus­ta­ja vie­rai­li­vat Veek­ma­sil­la sa­mas­sa tie­to­pa­ket­tia ai­hees­ta yrit­tä­jä Esa Halt­tu­sel­ta.

Veekmasin toimitusjohtaja Esa Halttunen esitteli yrityksensä tuotantoa vierailleen Tieyhdistyksestä, ELY-keskuksesta ja tiehoitokunnista.

Veekmasin toimitusjohtaja Esa Halttunen esitteli yrityksensä tuotantoa vierailleen Tieyhdistyksestä, ELY-keskuksesta ja tiehoitokunnista.

Kari Sarkkinen

Uutiset
11.5.2022 16.13

Tiehöylä tutuksi tieisännille

Tie­höy­lien käy­tön edis­tä­mi­nen tien­pi­dos­sa oli tu­tus­tu­mi­sen koh­tee­na, kun Suo­men Tie­yh­dis­tyk­sen ja lä­hi­a­lu­een tie­i­sän­nöit­si­jät sekä ELY-kes­kuk­sen edus­ta­ja vie­rai­li­vat Veek­ma­sil­la sa­mas­sa tie­to­pa­ket­tia ai­hees­ta yrit­tä­jä Esa Halt­tu­sel­ta.

Iivo Suvanto siunasi Pekka Asikaisen (oikealla) kaura-ohraseoksen kevään kylvöjä odottamaan.

Iivo Suvanto siunasi Pekka Asikaisen (oikealla) kaura-ohraseoksen kevään kylvöjä odottamaan.

Päivi Lievonen

Uutiset
11.5.2022 15.26

Touko siunattiin perinteisin menoin

Maa­ta­lou­den ta­lousk­rii­si, Uk­rai­nan sota ja huol­to­var­muu­den ar­vos­tus nou­si­vat esil­le Rääk­ky­län tou­ko­siu­nauk­sen pu­heen­vuo­rois­sa.

Iivo Suvanto siunasi Pekka Asikaisen (oikealla) kaura-ohraseoksen kevään kylvöjä odottamaan.

Iivo Suvanto siunasi Pekka Asikaisen (oikealla) kaura-ohraseoksen kevään kylvöjä odottamaan.

Päivi Lievonen

Uutiset
11.5.2022 15.26

Touko siunattiin perinteisin menoin

Maa­ta­lou­den ta­lousk­rii­si, Uk­rai­nan sota ja huol­to­var­muu­den ar­vos­tus nou­si­vat esil­le Rääk­ky­län tou­ko­siu­nauk­sen pu­heen­vuo­rois­sa.

Pysäköinti on yksi Paksuniemen logistisista ongelmista, joka korostuu ruuhkahuippuina.

Pysäköinti on yksi Paksuniemen logistisista ongelmista, joka korostuu ruuhkahuippuina.

Päivi Lievonen

Uutiset
10.5.2022 15.41

Paksuniemen logistiikkaa parannetaan - suunnitteluvaihe alkanut

Kes­ki­ös­sä ovat alu­een lo­gis­tii­kan ja toi­min­nal­li­suu­den pa­ran­ta­mi­nen. Tiis­tai­na Pak­su­nie­mes­sä jär­jes­tet­tiin kat­sel­mus, jos­sa sum­mat­tiin on­gel­ma­koh­tien li­säk­si myös vah­vuuk­sia. Kun­nan edus­ta­jien ja alu­eel­la toi­mi­van Kon­ti­on ka­lan yrit­tä­jän li­säk­si kat­sel­muk­seen osal­lis­tui­vat myös lo­gis­tiik­ka­hank­keel­le suun­nit­te­lua te­ke­vät kon­sul­tit.

Pysäköinti on yksi Paksuniemen logistisista ongelmista, joka korostuu ruuhkahuippuina.

Pysäköinti on yksi Paksuniemen logistisista ongelmista, joka korostuu ruuhkahuippuina.

Päivi Lievonen

Uutiset
10.5.2022 15.41

Paksuniemen logistiikkaa parannetaan - suunnitteluvaihe alkanut

Kes­ki­ös­sä ovat alu­een lo­gis­tii­kan ja toi­min­nal­li­suu­den pa­ran­ta­mi­nen. Tiis­tai­na Pak­su­nie­mes­sä jär­jes­tet­tiin kat­sel­mus, jos­sa sum­mat­tiin on­gel­ma­koh­tien li­säk­si myös vah­vuuk­sia. Kun­nan edus­ta­jien ja alu­eel­la toi­mi­van Kon­ti­on ka­lan yrit­tä­jän li­säk­si kat­sel­muk­seen osal­lis­tui­vat myös lo­gis­tiik­ka­hank­keel­le suun­nit­te­lua te­ke­vät kon­sul­tit.

Aladar Bayer

Uutiset
10.5.2022 15.34

Valkoposkihanhia jo kymmeniä tuhansia Karjalassa

Val­ko­pos­ki­han­hia saa­pui Suo­meen en­nus­teen mu­kai­ses­ti vii­me vii­kon lop­pu­puo­lel­la li­sää kym­me­niä tu­han­sia. ELY-kes­kus­ten vä­lit­tä­män tie­don mu­kaan pää­jou­kot ovat kui­ten­kin edel­leen Vat­ti­me­ren ran­ni­kol­la. Koko ke­vään pai­kal­lis­ten val­ko­pos­ki­han­hien yh­teis­mää­rä on nyt sa­man­suu­rui­nen kuin 2021, mut­ta sel­väs­ti vä­hem­män kuin 2020.

Aladar Bayer

Uutiset
10.5.2022 15.34

Valkoposkihanhia jo kymmeniä tuhansia Karjalassa

Val­ko­pos­ki­han­hia saa­pui Suo­meen en­nus­teen mu­kai­ses­ti vii­me vii­kon lop­pu­puo­lel­la li­sää kym­me­niä tu­han­sia. ELY-kes­kus­ten vä­lit­tä­män tie­don mu­kaan pää­jou­kot ovat kui­ten­kin edel­leen Vat­ti­me­ren ran­ni­kol­la. Koko ke­vään pai­kal­lis­ten val­ko­pos­ki­han­hien yh­teis­mää­rä on nyt sa­man­suu­rui­nen kuin 2021, mut­ta sel­väs­ti vä­hem­män kuin 2020.

Tohmajärven kunta myy Värtsilän koulukiinteistön huutokaupalla.

Tohmajärven kunta myy Värtsilän koulukiinteistön huutokaupalla.

Mervi Venäläinen

Uutiset
10.5.2022 9.25

Tohmajärven kunta huutokauppaa Värtsilän koulukiinteistön

Toh­ma­jär­ven kun­nan­hal­li­tus on päät­tä­nyt huu­to­kau­pa­ta Värt­si­län kou­lu­kiin­teis­tön. Poh­ja­hin­nak­si koh­teel­le ase­te­taan 10 000 eu­roa. Pää­tök­seen pää­dyt­tiin kun sel­vi­si, et­tä Värt­si­län Pi­tä­jäyh­dis­tyk­sen hal­li­tus päät­ti ol­la ot­ta­mat­ta kiin­teis­töä vas­taan lah­joi­tuk­se­na. Värt­si­län Ky­lä­ta­lon toi­min­not on siir­ret­ty en­ti­sel­tä kun­nan­ta­lol­ta kou­lu­kiin­teis­töön.

Tohmajärven kunta myy Värtsilän koulukiinteistön huutokaupalla.

Tohmajärven kunta myy Värtsilän koulukiinteistön huutokaupalla.

Mervi Venäläinen

Uutiset
10.5.2022 9.25

Tohmajärven kunta huutokauppaa Värtsilän koulukiinteistön

Toh­ma­jär­ven kun­nan­hal­li­tus on päät­tä­nyt huu­to­kau­pa­ta Värt­si­län kou­lu­kiin­teis­tön. Poh­ja­hin­nak­si koh­teel­le ase­te­taan 10 000 eu­roa. Pää­tök­seen pää­dyt­tiin kun sel­vi­si, et­tä Värt­si­län Pi­tä­jäyh­dis­tyk­sen hal­li­tus päät­ti ol­la ot­ta­mat­ta kiin­teis­töä vas­taan lah­joi­tuk­se­na. Värt­si­län Ky­lä­ta­lon toi­min­not on siir­ret­ty en­ti­sel­tä kun­nan­ta­lol­ta kou­lu­kiin­teis­töön.

Mervi Venäläinen

Uutiset
10.5.2022 8.44

Neljä haastatteluun hyvinvointialueen johtajaehdokkaista

Poh­jois-Kar­ja­lan hy­vin­voin­ti­a­lu­e­joh­ta­jan vi­ras­ta ki­saa yk­si­tois­ta hen­ki­löä, jois­ta nel­jä on pää­tet­ty kut­sua haas­tat­te­luun. Haas­tat­te­lu­vai­hee­seen yl­si­vät val­ti­o­tie­tei­den mais­te­ri, Suo­men so­si­aa­li- ja ter­veys ry SOS­TE:n joh­ta­ja An­ne Knaa­pi, ter­veys­tie­tei­den toh­to­ri, Poh­jois-Sa­von sai­raan­hoi­to­pii­rin han­ke­joh­ta­ja Kir­si Lei­vo­nen, yh­teis­kun­ta­tie­tei­den mais­te­ri, Siun so­ten toi­mi­tus­joh­ta­ja ja vä­li­ai­kai­sen hy­vin­voin­ti­a­lu­e­joh­ta­jan teh­tä­viä hoi­ta­va Ilk­ka Pirs­ka­nen sekä dip­lo­mi-in­si­nöö­ri, Poh­jois-Sa­von sai­raan­hoi­to­pii­rin joh­ta­ja Jan Tol­let.

Mervi Venäläinen

Uutiset
10.5.2022 8.44

Neljä haastatteluun hyvinvointialueen johtajaehdokkaista

Poh­jois-Kar­ja­lan hy­vin­voin­ti­a­lu­e­joh­ta­jan vi­ras­ta ki­saa yk­si­tois­ta hen­ki­löä, jois­ta nel­jä on pää­tet­ty kut­sua haas­tat­te­luun. Haas­tat­te­lu­vai­hee­seen yl­si­vät val­ti­o­tie­tei­den mais­te­ri, Suo­men so­si­aa­li- ja ter­veys ry SOS­TE:n joh­ta­ja An­ne Knaa­pi, ter­veys­tie­tei­den toh­to­ri, Poh­jois-Sa­von sai­raan­hoi­to­pii­rin han­ke­joh­ta­ja Kir­si Lei­vo­nen, yh­teis­kun­ta­tie­tei­den mais­te­ri, Siun so­ten toi­mi­tus­joh­ta­ja ja vä­li­ai­kai­sen hy­vin­voin­ti­a­lu­e­joh­ta­jan teh­tä­viä hoi­ta­va Ilk­ka Pirs­ka­nen sekä dip­lo­mi-in­si­nöö­ri, Poh­jois-Sa­von sai­raan­hoi­to­pii­rin joh­ta­ja Jan Tol­let.

Aluevaltuusto aloitti kokouspäivän infotilaisuudella, jossa käsiteltiin hyvinvointialueen valmistelun tilannetta taustoineen. Kuva: Stiina Ikonen

Aluevaltuusto aloitti kokouspäivän infotilaisuudella, jossa käsiteltiin hyvinvointialueen valmistelun tilannetta taustoineen. Kuva: Stiina Ikonen

Stiina Ikonen

Uutiset
9.5.2022 18.23

Hallintosääntöön tuli muutoksia aluevaltuustossa – lisäyksenä turvallisuuteen vaikuttava päätös

Poh­jois-Kar­ja­lan hy­vin­voin­ti­a­lu­een alu­e­val­tuus­to päät­ti maa­nan­tai­ses­sa ko­kouk­ses­saan hy­vin­voin­ti­a­lu­een hal­lin­to­sään­nös­tä, joka on hal­lin­non ja toi­min­nan kes­kei­nen oh­jaus­vä­li­ne. Siun so­ten tie­dot­tees­sa sel­vi­te­tään, et­tä hal­lin­to­sään­nös­sä mää­ri­tel­lään muun mu­as­sa po­liit­ti­set pää­tök­sen­te­ko­e­li­met ja vir­ka­mie­sor­ga­ni­saa­ti­on ra­ken­ne.

Aluevaltuusto aloitti kokouspäivän infotilaisuudella, jossa käsiteltiin hyvinvointialueen valmistelun tilannetta taustoineen. Kuva: Stiina Ikonen

Aluevaltuusto aloitti kokouspäivän infotilaisuudella, jossa käsiteltiin hyvinvointialueen valmistelun tilannetta taustoineen. Kuva: Stiina Ikonen

Stiina Ikonen

Uutiset
9.5.2022 18.23

Hallintosääntöön tuli muutoksia aluevaltuustossa – lisäyksenä turvallisuuteen vaikuttava päätös

Poh­jois-Kar­ja­lan hy­vin­voin­ti­a­lu­een alu­e­val­tuus­to päät­ti maa­nan­tai­ses­sa ko­kouk­ses­saan hy­vin­voin­ti­a­lu­een hal­lin­to­sään­nös­tä, joka on hal­lin­non ja toi­min­nan kes­kei­nen oh­jaus­vä­li­ne. Siun so­ten tie­dot­tees­sa sel­vi­te­tään, et­tä hal­lin­to­sään­nös­sä mää­ri­tel­lään muun mu­as­sa po­liit­ti­set pää­tök­sen­te­ko­e­li­met ja vir­ka­mie­sor­ga­ni­saa­ti­on ra­ken­ne.

Henrik Rantanen korostaa olevansa lintujen tarkkailija, ei bongari. - Bongarit haluavat vain nähdä mahdollisimman paljon eri lajeja. Siinä voi jäädä vaikka hieno lintujen muuttovaihe näkemättä, kun säntäillään vain yhden lajin perässä.

Henrik Rantanen korostaa olevansa lintujen tarkkailija, ei bongari. - Bongarit haluavat vain nähdä mahdollisimman paljon eri lajeja. Siinä voi jäädä vaikka hieno lintujen muuttovaihe näkemättä, kun säntäillään vain yhden lajin perässä.

Päivi Lievonen

Uutiset
9.5.2022 14.16

Tornien taistossa tarkkailtiin tauotta taivaalle

Aa­mu­vii­del­tä Ora­vi­lah­den lin­tu­tor­niin on aset­tau­tu­nut kol­mi­hen­ki­nen jouk­kue, jon­ka pää­mää­rä­nä on ha­vai­ta seu­raa­vien tun­tien ai­ka­na mah­dol­li­sim­man mon­ta eri lin­tu­la­jia.

Henrik Rantanen korostaa olevansa lintujen tarkkailija, ei bongari. - Bongarit haluavat vain nähdä mahdollisimman paljon eri lajeja. Siinä voi jäädä vaikka hieno lintujen muuttovaihe näkemättä, kun säntäillään vain yhden lajin perässä.

Henrik Rantanen korostaa olevansa lintujen tarkkailija, ei bongari. - Bongarit haluavat vain nähdä mahdollisimman paljon eri lajeja. Siinä voi jäädä vaikka hieno lintujen muuttovaihe näkemättä, kun säntäillään vain yhden lajin perässä.

Päivi Lievonen

Uutiset
9.5.2022 14.16

Tornien taistossa tarkkailtiin tauotta taivaalle

Aa­mu­vii­del­tä Ora­vi­lah­den lin­tu­tor­niin on aset­tau­tu­nut kol­mi­hen­ki­nen jouk­kue, jon­ka pää­mää­rä­nä on ha­vai­ta seu­raa­vien tun­tien ai­ka­na mah­dol­li­sim­man mon­ta eri lin­tu­la­jia.

Suvi Kortelainen ja Christa Saksa tutkivat Leevi-kissaa uusissa, valoisissa vastaanottotiloissa Takkunurmentiellä.

Suvi Kortelainen ja Christa Saksa tutkivat Leevi-kissaa uusissa, valoisissa vastaanottotiloissa Takkunurmentiellä.

Mervi Venäläinen

Uutiset
9.5.2022 11.27

Tohmajärven eläinlääkärit muuttivat uusiin tiloihin

Toh­ma­jär­ven kun­nan eläin­lää­kä­rit ovat muut­ta­neet Mai­ju Las­si­lan tiel­tä uu­siin, sa­nee­rat­tui­hin ti­loi­hin ter­vey­sa­se­man yh­tey­teen Tak­ku­nur­men­tiel­le. Kuu­kau­den ver­ran uu­sis­sa ti­lois­sa toi­mi­neet eläin­lää­kä­rit Suvi Kor­te­lai­nen ja Chris­ta Sak­sa ovat tyy­ty­väi­siä.

Suvi Kortelainen ja Christa Saksa tutkivat Leevi-kissaa uusissa, valoisissa vastaanottotiloissa Takkunurmentiellä.

Suvi Kortelainen ja Christa Saksa tutkivat Leevi-kissaa uusissa, valoisissa vastaanottotiloissa Takkunurmentiellä.

Mervi Venäläinen

Uutiset
9.5.2022 11.27

Tohmajärven eläinlääkärit muuttivat uusiin tiloihin

Toh­ma­jär­ven kun­nan eläin­lää­kä­rit ovat muut­ta­neet Mai­ju Las­si­lan tiel­tä uu­siin, sa­nee­rat­tui­hin ti­loi­hin ter­vey­sa­se­man yh­tey­teen Tak­ku­nur­men­tiel­le. Kuu­kau­den ver­ran uu­sis­sa ti­lois­sa toi­mi­neet eläin­lää­kä­rit Suvi Kor­te­lai­nen ja Chris­ta Sak­sa ovat tyy­ty­väi­siä.

Yli 40 nuorta kuunteli tarkaavaisesti PKO:n sosiaalisen median sisällöntuottaja Kini Len esitystä.

Yli 40 nuorta kuunteli tarkaavaisesti PKO:n sosiaalisen median sisällöntuottaja Kini Len esitystä.

Mervi Venäläinen

Uutiset
9.5.2022 11.18

PKO työllistää Keski-Karjalassa yli 70 kesätyöntekijää

Poh­jois-Kar­ja­lan osuus­kau­pal­ta haki ke­sä­töi­tä kaik­ki­aan yli 3400 nuor­ta, jois­ta va­lit­tiin 1000 ke­sä­työn­te­ki­jää, mu­kaan lu­kien 100 eri­tyis­nuor­ta. Kes­ki-Kar­ja­lan alu­eel­la PKO työl­lis­tää kaik­ki­aan 76 ke­sä­työn­te­ki­jää, jois­ta eri­tyis­nuo­ria on kah­dek­san. Vii­me vuon­na maa­kun­nan vas­tuul­li­sim­pa­na ke­sä­työ­nan­ta­ja­na pal­ki­tun PKO:n toi­mi­tus­joh­ta­ja Juha Ki­ve­lä sa­noo, et­tä nuor­ten ke­sä­työl­lis­tä­mi­nen on kon­ser­nin tär­keim­piä vas­tuul­li­suus­te­ko­ja.

Yli 40 nuorta kuunteli tarkaavaisesti PKO:n sosiaalisen median sisällöntuottaja Kini Len esitystä.

Yli 40 nuorta kuunteli tarkaavaisesti PKO:n sosiaalisen median sisällöntuottaja Kini Len esitystä.

Mervi Venäläinen

Uutiset
9.5.2022 11.18

PKO työllistää Keski-Karjalassa yli 70 kesätyöntekijää

Poh­jois-Kar­ja­lan osuus­kau­pal­ta haki ke­sä­töi­tä kaik­ki­aan yli 3400 nuor­ta, jois­ta va­lit­tiin 1000 ke­sä­työn­te­ki­jää, mu­kaan lu­kien 100 eri­tyis­nuor­ta. Kes­ki-Kar­ja­lan alu­eel­la PKO työl­lis­tää kaik­ki­aan 76 ke­sä­työn­te­ki­jää, jois­ta eri­tyis­nuo­ria on kah­dek­san. Vii­me vuon­na maa­kun­nan vas­tuul­li­sim­pa­na ke­sä­työ­nan­ta­ja­na pal­ki­tun PKO:n toi­mi­tus­joh­ta­ja Juha Ki­ve­lä sa­noo, et­tä nuor­ten ke­sä­työl­lis­tä­mi­nen on kon­ser­nin tär­keim­piä vas­tuul­li­suus­te­ko­ja.

Uutiset
8.5.2022 21.00

Törkeä rattijuopumus ja törkeä liikenteen vaarantaminen Kiteellä

Nuo­ru­kais­ta epäil­lään Ki­teel­lä per­jan­tai-il­ta­na ta­pah­tu­neis­ta tör­ke­äs­tä rat­ti­juo­pu­muk­ses­ta, tör­ke­äs­tä lii­ken­ne­tur­val­li­suu­den vaa­ran­ta­mi­ses­ta ja kul­ku­neu­von kul­jet­ta­mi­ses­ta oi­keu­det­ta.

Uutiset
8.5.2022 21.00

Törkeä rattijuopumus ja törkeä liikenteen vaarantaminen Kiteellä

Nuo­ru­kais­ta epäil­lään Ki­teel­lä per­jan­tai-il­ta­na ta­pah­tu­neis­ta tör­ke­äs­tä rat­ti­juo­pu­muk­ses­ta, tör­ke­äs­tä lii­ken­ne­tur­val­li­suu­den vaa­ran­ta­mi­ses­ta ja kul­ku­neu­von kul­jet­ta­mi­ses­ta oi­keu­det­ta.

Kari Sarkkinen

Uutiset
8.5.2022 20.22

Maastopalo valvomattomasta risujen poltosta

Toh­ma­jär­vel­lä Mus­kon­tiel­lä syt­tyi maas­to­pa­lo sun­nun­tai-il­ta­päi­vä­lä 14 ai­kaan. Palo sai al­kun­sa val­vo­mat­to­mas­ta ri­su­jen­pol­tos­ta, ja eh­ti le­vi­tä noin 50 m x 30 m ko­koi­sel­le alal­le en­nen kuin pa­lo­kun­ta eh­ti aloit­taa te­hok­kaan pe­las­tus­toi­min­nan.

Kari Sarkkinen

Uutiset
8.5.2022 20.22

Maastopalo valvomattomasta risujen poltosta

Toh­ma­jär­vel­lä Mus­kon­tiel­lä syt­tyi maas­to­pa­lo sun­nun­tai-il­ta­päi­vä­lä 14 ai­kaan. Palo sai al­kun­sa val­vo­mat­to­mas­ta ri­su­jen­pol­tos­ta, ja eh­ti le­vi­tä noin 50 m x 30 m ko­koi­sel­le alal­le en­nen kuin pa­lo­kun­ta eh­ti aloit­taa te­hok­kaan pe­las­tus­toi­min­nan.

Merja van Assendelft toivottaa tervetulleeksi Rolls Tohmajärven palveltavaksi.

Merja van Assendelft toivottaa tervetulleeksi Rolls Tohmajärven palveltavaksi.

Kari Sarkkinen

Uutiset
6.5.2022 17.14

Rolls avautui Tohmajärvelle

Al­ku­vuo­des­ta uu­den yri­tyk­sen luot­saa­mal­la, toh­ma­jär­ve­läi­sil­le tu­tul­la Te­boi­lin huol­ta­mol­la on jäl­leen uut­ta. Yrit­tä­jä Mer­ja van As­sen­delft esit­te­lee yl­pe­ä­nä, et­tä nyt meil­tä saa myös läm­pi­miä ate­ri­oi­ta.

Merja van Assendelft toivottaa tervetulleeksi Rolls Tohmajärven palveltavaksi.

Merja van Assendelft toivottaa tervetulleeksi Rolls Tohmajärven palveltavaksi.

Kari Sarkkinen

Uutiset
6.5.2022 17.14

Rolls avautui Tohmajärvelle

Al­ku­vuo­des­ta uu­den yri­tyk­sen luot­saa­mal­la, toh­ma­jär­ve­läi­sil­le tu­tul­la Te­boi­lin huol­ta­mol­la on jäl­leen uut­ta. Yrit­tä­jä Mer­ja van As­sen­delft esit­te­lee yl­pe­ä­nä, et­tä nyt meil­tä saa myös läm­pi­miä ate­ri­oi­ta.

Mervi Venäläinen

Uutiset
6.5.2022 16.00

Pohjois-Karjalan hyvinvoin­ti­a­lu­e­joh­tajaksi haki uusinta­kier­roksella seitsemän henkilöä

Poh­jois-Kar­ja­lan hy­vin­voin­ti­a­lu­een joh­ta­jan pai­kan haku päät­tyi per­jan­tai­na il­ta­päi­väl­lä. Joh­ta­ja­ki­saan il­moit­tau­tui seit­se­män uut­ta ha­ki­jaa.

Mervi Venäläinen

Uutiset
6.5.2022 16.00

Pohjois-Karjalan hyvinvoin­ti­a­lu­e­joh­tajaksi haki uusinta­kier­roksella seitsemän henkilöä

Poh­jois-Kar­ja­lan hy­vin­voin­ti­a­lu­een joh­ta­jan pai­kan haku päät­tyi per­jan­tai­na il­ta­päi­väl­lä. Joh­ta­ja­ki­saan il­moit­tau­tui seit­se­män uut­ta ha­ki­jaa.

Aida Venjärvi ja Katariina Eskelinen kertoivat Hanki hyvää Keski-Karjalasta -kampanjan etenemisestä erikoisliikkeiden yrittäjille.

Aida Venjärvi ja Katariina Eskelinen kertoivat Hanki hyvää Keski-Karjalasta -kampanjan etenemisestä erikoisliikkeiden yrittäjille.

Mervi Venäläinen

Uutiset
6.5.2022 14.20

Hanki hyvää Keski-Karjalasta kampanjalla kohti kesää

Kes­ki-Kar­ja­lan eri­kois­liik­kei­den yh­teis­ta­paa­mi­ses­sa KE­TIn toi­mis­tol­la poh­dit­tiin muun mu­as­sa toi­min­ta­ym­pä­ris­tön muu­tok­sia, al­ka­vaa ke­sä­se­son­kia, asi­ak­kai­den os­tos­käyt­täy­ty­mis­tä, Sy­dän­kar­ja­la-brän­diä ja sen hyö­dyn­tä­mis­tä sekä KE­TIn käyn­nis­tä­mää Han­ki hy­vää Kes­ki-Kar­ja­las­ta -kam­pan­jaa.

Aida Venjärvi ja Katariina Eskelinen kertoivat Hanki hyvää Keski-Karjalasta -kampanjan etenemisestä erikoisliikkeiden yrittäjille.

Aida Venjärvi ja Katariina Eskelinen kertoivat Hanki hyvää Keski-Karjalasta -kampanjan etenemisestä erikoisliikkeiden yrittäjille.

Mervi Venäläinen

Uutiset
6.5.2022 14.20

Hanki hyvää Keski-Karjalasta kampanjalla kohti kesää

Kes­ki-Kar­ja­lan eri­kois­liik­kei­den yh­teis­ta­paa­mi­ses­sa KE­TIn toi­mis­tol­la poh­dit­tiin muun mu­as­sa toi­min­ta­ym­pä­ris­tön muu­tok­sia, al­ka­vaa ke­sä­se­son­kia, asi­ak­kai­den os­tos­käyt­täy­ty­mis­tä, Sy­dän­kar­ja­la-brän­diä ja sen hyö­dyn­tä­mis­tä sekä KE­TIn käyn­nis­tä­mää Han­ki hy­vää Kes­ki-Kar­ja­las­ta -kam­pan­jaa.

Päivi Lievonen

Uutiset
6.5.2022 14.19

Koronatilanteessa suunta parempaan päin

Siun sote tie­dot­ti tors­tai­na, et­tä ko­ro­na­vi­rus­ti­lan­ne Poh­jois-Kar­ja­las­sa on me­nos­sa pa­rem­paan suun­taan kai­kil­la mit­ta­reil­la tar­kas­tel­tu­na. Vii­kol­la 17 ter­vey­den­huol­los­sa ote­tuis­sa tes­teis­sä to­det­tiin 612 ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa, kun edel­li­sel­lä vii­kol­la to­det­tu­ja tar­tun­to­ja oli 816. Myös jä­te­ve­si­seu­ran­nas­sa vi­ruk­sen il­maan­tu­vuus on las­kus­sa. Val­ta­o­sa ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­nois­ta to­de­taan ko­ti­tes­teil­lä, joi­den tu­lok­set ei­vät vi­ral­li­sis­sa lu­vuis­sa näy.

Päivi Lievonen

Uutiset
6.5.2022 14.19

Koronatilanteessa suunta parempaan päin

Siun sote tie­dot­ti tors­tai­na, et­tä ko­ro­na­vi­rus­ti­lan­ne Poh­jois-Kar­ja­las­sa on me­nos­sa pa­rem­paan suun­taan kai­kil­la mit­ta­reil­la tar­kas­tel­tu­na. Vii­kol­la 17 ter­vey­den­huol­los­sa ote­tuis­sa tes­teis­sä to­det­tiin 612 ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa, kun edel­li­sel­lä vii­kol­la to­det­tu­ja tar­tun­to­ja oli 816. Myös jä­te­ve­si­seu­ran­nas­sa vi­ruk­sen il­maan­tu­vuus on las­kus­sa. Val­ta­o­sa ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­nois­ta to­de­taan ko­ti­tes­teil­lä, joi­den tu­lok­set ei­vät vi­ral­li­sis­sa lu­vuis­sa näy.

Lisää aiheesta

Kysely