JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset
17.7.2024 11.43

Kesälahden terveysasema auki kolmena päivänä viikossa

Ke­sä­lah­den ter­vey­sa­se­ma on lop­pu­vuo­den ajan avoin­na kol­me­na päi­vä­nä vii­kos­sa. Au­ki­o­lo­päi­vät ovat maa­nan­tai, kes­ki­viik­ko ja per­jan­tai.

Uutiset
17.7.2024 11.43

Kesälahden terveysasema auki kolmena päivänä viikossa

Ke­sä­lah­den ter­vey­sa­se­ma on lop­pu­vuo­den ajan avoin­na kol­me­na päi­vä­nä vii­kos­sa. Au­ki­o­lo­päi­vät ovat maa­nan­tai, kes­ki­viik­ko ja per­jan­tai.

Värtsiläpäivien kohokohta on perinteisesti lauantain myyntitori. Arkistokuva.

Värtsiläpäivien kohokohta on perinteisesti lauantain myyntitori. Arkistokuva.

Mervi Venäläinen

Uutiset
17.7.2024 6.10

Värtsiläpäivillä perinteistä ja uutta ohjelmaa

Värt­si­lä­päi­vät käyn­nis­ty­vät jo huo­men­na tors­tai­na Värt­si­län Ki­san jär­jes­tä­mäl­lä kyyk­kä­ot­te­lul­la il­lal­la Pat­so­lan ur­hei­lu­ken­täl­lä ja jat­ku­vat per­jan­tai-il­ta­na Värt­si­län ke­sä­te­at­te­rin Leh­män­mai­toa ja man­si­koi­ta -esi­tyk­sel­lä Na­ve­tan vin­til­lä.

Värtsiläpäivien kohokohta on perinteisesti lauantain myyntitori. Arkistokuva.

Värtsiläpäivien kohokohta on perinteisesti lauantain myyntitori. Arkistokuva.

Mervi Venäläinen

Uutiset
17.7.2024 6.10

Värtsiläpäivillä perinteistä ja uutta ohjelmaa

Värt­si­lä­päi­vät käyn­nis­ty­vät jo huo­men­na tors­tai­na Värt­si­län Ki­san jär­jes­tä­mäl­lä kyyk­kä­ot­te­lul­la il­lal­la Pat­so­lan ur­hei­lu­ken­täl­lä ja jat­ku­vat per­jan­tai-il­ta­na Värt­si­län ke­sä­te­at­te­rin Leh­män­mai­toa ja man­si­koi­ta -esi­tyk­sel­lä Na­ve­tan vin­til­lä.

Pihasaunan terassilla Jouni Pölönen vilvoittelee löylyjen välissä.

Pihasaunan terassilla Jouni Pölönen vilvoittelee löylyjen välissä.

Mirja Hurskainen

Uutiset
16.7.2024 15.40

Saunominen Jounin juttu

Moni suo­ma­lai­nen van­noo sau­no­mi­sen ni­miin. Har­va on kui­ten­kaan yh­tä ah­ke­ra sau­no­ja kuin Ki­teen Juu­ri­kas­sa asu­va Jou­ni Pö­lö­nen, 65. Hän sau­noo joka päi­vä. Ra­ken­nuk­sil­la pit­kän työ­u­ran teh­nyt Pö­lö­nen ko­kee sekä ruu­miin et­tä mie­len ren­tou­tu­van sau­no­es­sa.

Pihasaunan terassilla Jouni Pölönen vilvoittelee löylyjen välissä.

Pihasaunan terassilla Jouni Pölönen vilvoittelee löylyjen välissä.

Mirja Hurskainen

Uutiset
16.7.2024 15.40

Saunominen Jounin juttu

Moni suo­ma­lai­nen van­noo sau­no­mi­sen ni­miin. Har­va on kui­ten­kaan yh­tä ah­ke­ra sau­no­ja kuin Ki­teen Juu­ri­kas­sa asu­va Jou­ni Pö­lö­nen, 65. Hän sau­noo joka päi­vä. Ra­ken­nuk­sil­la pit­kän työ­u­ran teh­nyt Pö­lö­nen ko­kee sekä ruu­miin et­tä mie­len ren­tou­tu­van sau­no­es­sa.

Helena Pakarisella on tulevaisuuden varalle mietinnässä paljon kaikenlaista, ehkä koiran hankintakin on ajankohtaista. Ulkoiluttajiensa kanssa paikalle sattunut Niilo-terrieri hyppäsi kuvaan Helenan syliin.

Helena Pakarisella on tulevaisuuden varalle mietinnässä paljon kaikenlaista, ehkä koiran hankintakin on ajankohtaista. Ulkoiluttajiensa kanssa paikalle sattunut Niilo-terrieri hyppäsi kuvaan Helenan syliin.

Mervi Venäläinen

Uutiset
16.7.2024 13.35

Kolme vuosikymmentä valtakunnan politiikan ytimessä

Toh­ma­jär­ve­läi­nen He­le­na Pa­ka­ri­nen on teh­nyt pit­kän uran val­ta­kun­nan po­li­tii­kan yti­mes­sä. Lä­hes 33 vuot­ta Suo­men Kes­kus­tan pal­ve­luk­ses­sa ol­lut Toh­ma­jär­ven kun­nan­hal­li­tuk­sen pu­heen­joh­ta­ja ja mo­nes­sa mu­ka­na ole­va puu­ha­nai­nen siir­tyy eläk­keel­le lop­pu­ke­säs­tä.

Helena Pakarisella on tulevaisuuden varalle mietinnässä paljon kaikenlaista, ehkä koiran hankintakin on ajankohtaista. Ulkoiluttajiensa kanssa paikalle sattunut Niilo-terrieri hyppäsi kuvaan Helenan syliin.

Helena Pakarisella on tulevaisuuden varalle mietinnässä paljon kaikenlaista, ehkä koiran hankintakin on ajankohtaista. Ulkoiluttajiensa kanssa paikalle sattunut Niilo-terrieri hyppäsi kuvaan Helenan syliin.

Mervi Venäläinen

Uutiset
16.7.2024 13.35

Kolme vuosikymmentä valtakunnan politiikan ytimessä

Toh­ma­jär­ve­läi­nen He­le­na Pa­ka­ri­nen on teh­nyt pit­kän uran val­ta­kun­nan po­li­tii­kan yti­mes­sä. Lä­hes 33 vuot­ta Suo­men Kes­kus­tan pal­ve­luk­ses­sa ol­lut Toh­ma­jär­ven kun­nan­hal­li­tuk­sen pu­heen­joh­ta­ja ja mo­nes­sa mu­ka­na ole­va puu­ha­nai­nen siir­tyy eläk­keel­le lop­pu­ke­säs­tä.

Kari Antikainen (oik.) vetämässä luonnonkukkienpäivän retkeä Kesälahden Hiekkapellon niityllä kesäkuussa.

Kari Antikainen (oik.) vetämässä luonnonkukkienpäivän retkeä Kesälahden Hiekkapellon niityllä kesäkuussa.

Miikka Kivinen

Uutiset
16.7.2024 12.02

Kari Antikainen palasi Keski-Karjalan Luonto ry:n puheenjohtajaksi

Suo­men luon­non­suo­je­lu­lii­ton pai­kal­li­syh­dis­tys Kes­ki-Kar­ja­lan Luon­to ry sai tou­ko­kuun lo­pul­la uu­den pu­heen­joh­ta­jan pit­kään bi­o­lo­gi­an opet­ta­ja­na toi­mi­nees­ta ki­tee­läi­ses­tä Kari An­ti­kai­ses­ta.

Kari Antikainen (oik.) vetämässä luonnonkukkienpäivän retkeä Kesälahden Hiekkapellon niityllä kesäkuussa.

Kari Antikainen (oik.) vetämässä luonnonkukkienpäivän retkeä Kesälahden Hiekkapellon niityllä kesäkuussa.

Miikka Kivinen

Uutiset
16.7.2024 12.02

Kari Antikainen palasi Keski-Karjalan Luonto ry:n puheenjohtajaksi

Suo­men luon­non­suo­je­lu­lii­ton pai­kal­li­syh­dis­tys Kes­ki-Kar­ja­lan Luon­to ry sai tou­ko­kuun lo­pul­la uu­den pu­heen­joh­ta­jan pit­kään bi­o­lo­gi­an opet­ta­ja­na toi­mi­nees­ta ki­tee­läi­ses­tä Kari An­ti­kai­ses­ta.

Rantakalalla päästiin tutustumaan rajapartioiden käytössä olevaan kalustoon. Kuvassamme sitä ovat esittelemässä Heikki Tiippana ja Frontexin kautta Espanjasta Pohjois-Karjalaan rajaa vartiomaan tullut, Suomea kovasti rakastava Francisco Uceda.

Rantakalalla päästiin tutustumaan rajapartioiden käytössä olevaan kalustoon. Kuvassamme sitä ovat esittelemässä Heikki Tiippana ja Frontexin kautta Espanjasta Pohjois-Karjalaan rajaa vartiomaan tullut, Suomea kovasti rakastava Francisco Uceda.

Jouko Väistö

Uutiset
15.7.2024 16.54

”Rajatilanne vakaa, mutta ei normaali”

Vii­me lau­an­tai­na pi­det­tyyn Ki­teen Ra­ja­kil­lan ran­ta­ka­lail­taan Poh­jois-Kar­ja­lan ra­ja­var­ti­os­ton ter­veh­dyk­sen tuo­nut apu­lais­ko­men­ta­ja evers­ti­luut­nant­ti Sa­mu­li Mur­to­nen toi­voi ra­ja­seu­dun asuk­kai­den soit­ta­van pi­kai­ses­ti PKR:n joh­to­kes­kuk­seen tai hä­tä­kes­kuk­seen, mi­kä­li näil­lä on he­rän­nyt pie­ni­kin epäi­lys lu­vat­to­mas­ta ra­ja­ny­li­tyk­ses­tä.

Rantakalalla päästiin tutustumaan rajapartioiden käytössä olevaan kalustoon. Kuvassamme sitä ovat esittelemässä Heikki Tiippana ja Frontexin kautta Espanjasta Pohjois-Karjalaan rajaa vartiomaan tullut, Suomea kovasti rakastava Francisco Uceda.

Rantakalalla päästiin tutustumaan rajapartioiden käytössä olevaan kalustoon. Kuvassamme sitä ovat esittelemässä Heikki Tiippana ja Frontexin kautta Espanjasta Pohjois-Karjalaan rajaa vartiomaan tullut, Suomea kovasti rakastava Francisco Uceda.

Jouko Väistö

Uutiset
15.7.2024 16.54

”Rajatilanne vakaa, mutta ei normaali”

Vii­me lau­an­tai­na pi­det­tyyn Ki­teen Ra­ja­kil­lan ran­ta­ka­lail­taan Poh­jois-Kar­ja­lan ra­ja­var­ti­os­ton ter­veh­dyk­sen tuo­nut apu­lais­ko­men­ta­ja evers­ti­luut­nant­ti Sa­mu­li Mur­to­nen toi­voi ra­ja­seu­dun asuk­kai­den soit­ta­van pi­kai­ses­ti PKR:n joh­to­kes­kuk­seen tai hä­tä­kes­kuk­seen, mi­kä­li näil­lä on he­rän­nyt pie­ni­kin epäi­lys lu­vat­to­mas­ta ra­ja­ny­li­tyk­ses­tä.

Uutuuttaan hohtavat seinät ja lauteet, tornikiuas, kiviseinä sen takana ja tunnelmavalaistus... kylläpä kelpaa mennä saunomaan. Kuva: Matti Laukkanen

Uutuuttaan hohtavat seinät ja lauteet, tornikiuas, kiviseinä sen takana ja tunnelmavalaistus... kylläpä kelpaa mennä saunomaan. Kuva: Matti Laukkanen

Matti Laukkanen

Uutiset
15.7.2024 15.37

Siistissä saunassa kelpaa rentoutua

Sau­no­mi­nen on iät ja ajat kuu­lu­nut suo­ma­lai­seen elä­män­me­noon. Se on tär­keä, luon­nol­li­nen osa elä­mää. Sau­naan men­nään hi­koi­le­maan ja pe­sey­ty­mään, ren­tou­tu­maan ja viih­ty­mään.

Uutuuttaan hohtavat seinät ja lauteet, tornikiuas, kiviseinä sen takana ja tunnelmavalaistus... kylläpä kelpaa mennä saunomaan. Kuva: Matti Laukkanen

Uutuuttaan hohtavat seinät ja lauteet, tornikiuas, kiviseinä sen takana ja tunnelmavalaistus... kylläpä kelpaa mennä saunomaan. Kuva: Matti Laukkanen

Matti Laukkanen

Uutiset
15.7.2024 15.37

Siistissä saunassa kelpaa rentoutua

Sau­no­mi­nen on iät ja ajat kuu­lu­nut suo­ma­lai­seen elä­män­me­noon. Se on tär­keä, luon­nol­li­nen osa elä­mää. Sau­naan men­nään hi­koi­le­maan ja pe­sey­ty­mään, ren­tou­tu­maan ja viih­ty­mään.

Uutiset
15.7.2024 14.23

Risteyskolari Kemiessä

Toh­ma­jär­vel­lä sat­tui maa­nan­tai­na puo­lil­ta päi­vin kah­den hen­ki­lö­au­ton ris­teys­ko­la­ri Jär­ne­fel­tin­tien ja Tal­luk­sen­tien ris­teyk­ses­sä Ke­mien taa­ja­nas­sa.

Uutiset
15.7.2024 14.23

Risteyskolari Kemiessä

Toh­ma­jär­vel­lä sat­tui maa­nan­tai­na puo­lil­ta päi­vin kah­den hen­ki­lö­au­ton ris­teys­ko­la­ri Jär­ne­fel­tin­tien ja Tal­luk­sen­tien ris­teyk­ses­sä Ke­mien taa­ja­nas­sa.

Kunnallisneuvos Jaakko Pukkinen korosti puheessaan medialukutaidon tärkeyttä. Turvallisuutta on rakennettava niin, että hybridivaikuttamiselle ei ole sijaa, hän sanoi.

Kunnallisneuvos Jaakko Pukkinen korosti puheessaan medialukutaidon tärkeyttä. Turvallisuutta on rakennettava niin, että hybridivaikuttamiselle ei ole sijaa, hän sanoi.

Jouko Väistö

Uutiset
15.7.2024 12.01

”Naapuri ei ole muuttunut runsaan 300 vuoden aikana”

Mil­lai­ses­sa maa­il­mas­sa me eläm­me vuon­na 2024? Mil­lai­ses­sa ym­pä­ris­tös­sä me nyt oi­ke­as­ti eläm­me?

Kunnallisneuvos Jaakko Pukkinen korosti puheessaan medialukutaidon tärkeyttä. Turvallisuutta on rakennettava niin, että hybridivaikuttamiselle ei ole sijaa, hän sanoi.

Kunnallisneuvos Jaakko Pukkinen korosti puheessaan medialukutaidon tärkeyttä. Turvallisuutta on rakennettava niin, että hybridivaikuttamiselle ei ole sijaa, hän sanoi.

Jouko Väistö

Uutiset
15.7.2024 12.01

”Naapuri ei ole muuttunut runsaan 300 vuoden aikana”

Mil­lai­ses­sa maa­il­mas­sa me eläm­me vuon­na 2024? Mil­lai­ses­sa ym­pä­ris­tös­sä me nyt oi­ke­as­ti eläm­me?

Vanha rantasauna on mahdollisesti 100-vuotias.

Vanha rantasauna on mahdollisesti 100-vuotias.

Miikka Kivinen

Uutiset
15.7.2024 10.15

”Maailman ihanimmat löylyt” – Jänisjoen tupien rantasauna on kenties 100-vuotias

Vuo­si­tu­han­nen vaih­tees­sa Ki­teel­tä läh­töi­sin ole­va Heli Ha­ri­nen toi­mi Kuo­pi­os­sa yrit­tä­jä­nä. Hän kui­ten­kin haa­vei­li pa­luus­ta ko­ti­seu­dul­leen. Suun­ni­tel­mis­sa oli pe­rus­taa Ki­teen suun­nal­le ma­joi­tu­sa­lan yri­tys.

Vanha rantasauna on mahdollisesti 100-vuotias.

Vanha rantasauna on mahdollisesti 100-vuotias.

Miikka Kivinen

Uutiset
15.7.2024 10.15

”Maailman ihanimmat löylyt” – Jänisjoen tupien rantasauna on kenties 100-vuotias

Vuo­si­tu­han­nen vaih­tees­sa Ki­teel­tä läh­töi­sin ole­va Heli Ha­ri­nen toi­mi Kuo­pi­os­sa yrit­tä­jä­nä. Hän kui­ten­kin haa­vei­li pa­luus­ta ko­ti­seu­dul­leen. Suun­ni­tel­mis­sa oli pe­rus­taa Ki­teen suun­nal­le ma­joi­tu­sa­lan yri­tys.

Steely Wonder tarjoili aitoa kiteeläistä, kun päätti osuutensa Nightwishin Amaranth -kappaleeseen.

Steely Wonder tarjoili aitoa kiteeläistä, kun päätti osuutensa Nightwishin Amaranth -kappaleeseen.

Mirja Hurskainen

Uutiset
10.7.2024 15.39

Kiteellä ensimmäinen kesäasu­kas­ta­pahtuma

Ki­teen kau­pun­gin jär­jes­tä­mään en­sim­mäi­seen ke­sä­a­su­kas­ta­pah­tu­maan oli il­moit­tau­tu­nut 40 osal­lis­tu­jaa, mut­ta pai­kal­le hei­tä saa­pui hie­man vä­hem­män. Ti­lai­suus aloi­tet­tiin kau­pun­gin­joh­ta­ja Pek­ka Hir­vo­sen ja elin­kei­no­pääl­lik­kö Ris­to Hil­tu­sen pu­heen­vuo­roil­la.

Steely Wonder tarjoili aitoa kiteeläistä, kun päätti osuutensa Nightwishin Amaranth -kappaleeseen.

Steely Wonder tarjoili aitoa kiteeläistä, kun päätti osuutensa Nightwishin Amaranth -kappaleeseen.

Mirja Hurskainen

Uutiset
10.7.2024 15.39

Kiteellä ensimmäinen kesäasu­kas­ta­pahtuma

Ki­teen kau­pun­gin jär­jes­tä­mään en­sim­mäi­seen ke­sä­a­su­kas­ta­pah­tu­maan oli il­moit­tau­tu­nut 40 osal­lis­tu­jaa, mut­ta pai­kal­le hei­tä saa­pui hie­man vä­hem­män. Ti­lai­suus aloi­tet­tiin kau­pun­gin­joh­ta­ja Pek­ka Hir­vo­sen ja elin­kei­no­pääl­lik­kö Ris­to Hil­tu­sen pu­heen­vuo­roil­la.

Tämän kesän päällystystyöt Keski-Karjalassa. Kuva rajattu ely-keskuksen kartasta.

Tämän kesän päällystystyöt Keski-Karjalassa. Kuva rajattu ely-keskuksen kartasta.

Kari Sarkkinen

Uutiset
10.7.2024 13.38

Kesän 2024 päällystystyöt jatkuvat

Pou­ta­säät ovat suo­si­neet al­ku­ke­sän ai­ka­na pääl­lys­tys­töi­den to­teu­tus­ta Itä-Suo­mes­sa ja työt ovat eden­neet hy­vin.

Tämän kesän päällystystyöt Keski-Karjalassa. Kuva rajattu ely-keskuksen kartasta.

Tämän kesän päällystystyöt Keski-Karjalassa. Kuva rajattu ely-keskuksen kartasta.

Kari Sarkkinen

Uutiset
10.7.2024 13.38

Kesän 2024 päällystystyöt jatkuvat

Pou­ta­säät ovat suo­si­neet al­ku­ke­sän ai­ka­na pääl­lys­tys­töi­den to­teu­tus­ta Itä-Suo­mes­sa ja työt ovat eden­neet hy­vin.

Uutiset
10.7.2024 11.04

Kiteen etsintä: Kadonnut henkilö on löytynyt

Päi­vi­tys klo 15.20: Ka­don­nut hen­ki­lö Ku­ren­rin­teen­tiel­lä on löy­ty­nyt. Pois­tet­tu hen­ki­lön kuva uu­ti­ses­ta.

Uutiset
10.7.2024 11.04

Kiteen etsintä: Kadonnut henkilö on löytynyt

Päi­vi­tys klo 15.20: Ka­don­nut hen­ki­lö Ku­ren­rin­teen­tiel­lä on löy­ty­nyt. Pois­tet­tu hen­ki­lön kuva uu­ti­ses­ta.

MLL:n leikkipuistotreffit alkoivat liikennepuistosta. Vasemmalla huristelevat Eetu ja Inna, oikealla Jiri. Lasten vauhdissa yrittävät pysyä Mari Jekkonen (selin kameraan) ja Jaana Ikonen.

MLL:n leikkipuistotreffit alkoivat liikennepuistosta. Vasemmalla huristelevat Eetu ja Inna, oikealla Jiri. Lasten vauhdissa yrittävät pysyä Mari Jekkonen (selin kameraan) ja Jaana Ikonen.

Mervi Venäläinen

Uutiset
10.7.2024 9.31

Uusin voimin uutta kohti

Man­ner­hei­min Las­ten­suo­je­lu­lii­ton Ki­teen pai­kal­li­syh­dis­tys ry on saa­nut uu­den hal­li­tuk­sen. Pu­heen­joh­ta­ja­na yh­dis­tys­tä ve­tää Jaa­na Iko­nen, va­ra­pu­heen­joh­ta­ja­na toi­mii Mar­jo To­ro­pai­nen ja sih­tee­ri­nä Mari Jek­ko­nen. Muut hal­li­tuk­sen jä­se­net ovat Tan­ja Pa­sa­nen, Hei­di Ha­ku­li­nen, Kat­ja Aho­kas ja Kati Kark­ku­lai­nen.

MLL:n leikkipuistotreffit alkoivat liikennepuistosta. Vasemmalla huristelevat Eetu ja Inna, oikealla Jiri. Lasten vauhdissa yrittävät pysyä Mari Jekkonen (selin kameraan) ja Jaana Ikonen.

MLL:n leikkipuistotreffit alkoivat liikennepuistosta. Vasemmalla huristelevat Eetu ja Inna, oikealla Jiri. Lasten vauhdissa yrittävät pysyä Mari Jekkonen (selin kameraan) ja Jaana Ikonen.

Mervi Venäläinen

Uutiset
10.7.2024 9.31

Uusin voimin uutta kohti

Man­ner­hei­min Las­ten­suo­je­lu­lii­ton Ki­teen pai­kal­li­syh­dis­tys ry on saa­nut uu­den hal­li­tuk­sen. Pu­heen­joh­ta­ja­na yh­dis­tys­tä ve­tää Jaa­na Iko­nen, va­ra­pu­heen­joh­ta­ja­na toi­mii Mar­jo To­ro­pai­nen ja sih­tee­ri­nä Mari Jek­ko­nen. Muut hal­li­tuk­sen jä­se­net ovat Tan­ja Pa­sa­nen, Hei­di Ha­ku­li­nen, Kat­ja Aho­kas ja Kati Kark­ku­lai­nen.

Pälkjärven pitäjäseuran puheenjohtaja Satu-Sisko Eloranta seuraa sivusta, kun Perttu Kivivuori laulaa muistomerkin paljastustilaisuudessa Kirkkoniemessä. Kunniavartiossa muistomerkin molemmin puolin seisovat Raino Lipponen ja Jussi Raerinne.

Pälkjärven pitäjäseuran puheenjohtaja Satu-Sisko Eloranta seuraa sivusta, kun Perttu Kivivuori laulaa muistomerkin paljastustilaisuudessa Kirkkoniemessä. Kunniavartiossa muistomerkin molemmin puolin seisovat Raino Lipponen ja Jussi Raerinne.

Mervi Venäläinen

Uutiset
10.7.2024 9.26

75-vuotias Pälkjärven pitäjäseura juhli Tohmajärvellä

Pälk­jär­ven pi­tä­jä­seu­ra viet­ti 75-vuo­tis­juh­li­aan Toh­ma­jär­vel­lä hei­nä­kuun alus­sa. Sa­mas­sa yh­tey­des­sä pal­jas­tet­tiin kun­nos­tet­tu va­paus­so­dan san­ka­ri­muis­to­merk­ki Toh­ma­jär­ven kirk­ko­puis­tos­sa.

Pälkjärven pitäjäseuran puheenjohtaja Satu-Sisko Eloranta seuraa sivusta, kun Perttu Kivivuori laulaa muistomerkin paljastustilaisuudessa Kirkkoniemessä. Kunniavartiossa muistomerkin molemmin puolin seisovat Raino Lipponen ja Jussi Raerinne.

Pälkjärven pitäjäseuran puheenjohtaja Satu-Sisko Eloranta seuraa sivusta, kun Perttu Kivivuori laulaa muistomerkin paljastustilaisuudessa Kirkkoniemessä. Kunniavartiossa muistomerkin molemmin puolin seisovat Raino Lipponen ja Jussi Raerinne.

Mervi Venäläinen

Uutiset
10.7.2024 9.26

75-vuotias Pälkjärven pitäjäseura juhli Tohmajärvellä

Pälk­jär­ven pi­tä­jä­seu­ra viet­ti 75-vuo­tis­juh­li­aan Toh­ma­jär­vel­lä hei­nä­kuun alus­sa. Sa­mas­sa yh­tey­des­sä pal­jas­tet­tiin kun­nos­tet­tu va­paus­so­dan san­ka­ri­muis­to­merk­ki Toh­ma­jär­ven kirk­ko­puis­tos­sa.

Riikka ja Kalle Tervonen ovat mielissään Maistuva maaseutu -tunnustuksesta.

Riikka ja Kalle Tervonen ovat mielissään Maistuva maaseutu -tunnustuksesta.

Mervi Venäläinen

Uutiset
9.7.2024 11.02

Määrätietoinen työ toi Maistuva maaseutu -tunnustuksen Akselin Herkkupaja Oy:lle

Hei­nä­kuun alus­sa Sei­nä­jo­el­la jär­jes­te­tys­sä Far­ma­ri-maa­ta­lous­näyt­te­lys­sä myön­net­tiin Mais­tu­va maa­seu­tu -tun­nus­tuk­sia, joil­la ha­lu­taan nos­taa esil­le maa­seu­dun ma­ku­ja, raa­ka-ai­nei­ta ja ruo­ka­y­ri­tyk­siä. Poh­jois-Kar­ja­las­sa tun­nus­tuk­sen sai toh­ma­jär­ve­läi­nen yri­tys Ak­se­lin Herk­ku­pa­ja Oy.

Riikka ja Kalle Tervonen ovat mielissään Maistuva maaseutu -tunnustuksesta.

Riikka ja Kalle Tervonen ovat mielissään Maistuva maaseutu -tunnustuksesta.

Mervi Venäläinen

Uutiset
9.7.2024 11.02

Määrätietoinen työ toi Maistuva maaseutu -tunnustuksen Akselin Herkkupaja Oy:lle

Hei­nä­kuun alus­sa Sei­nä­jo­el­la jär­jes­te­tys­sä Far­ma­ri-maa­ta­lous­näyt­te­lys­sä myön­net­tiin Mais­tu­va maa­seu­tu -tun­nus­tuk­sia, joil­la ha­lu­taan nos­taa esil­le maa­seu­dun ma­ku­ja, raa­ka-ai­nei­ta ja ruo­ka­y­ri­tyk­siä. Poh­jois-Kar­ja­las­sa tun­nus­tuk­sen sai toh­ma­jär­ve­läi­nen yri­tys Ak­se­lin Herk­ku­pa­ja Oy.

Rantakalajono kiemurteli lavan reunoilla.

Rantakalajono kiemurteli lavan reunoilla.

Mervi Venäläinen

Uutiset
8.7.2024 14.35

Vapaa-ajan asukkaat rantakalalla Kivisalmen lavalla

Hei­nä­kui­se­na per­jan­tai-il­ta­na ta­sai­nen au­to­jen vir­ta li­pui koh­ti Ki­vi­sal­men la­vaa, jon­ne Rääk­ky­län kun­ta oli kut­su­nut va­paa-ajan asuk­kai­ta ja kun­ta­lai­sia yh­tei­seen il­lan viet­toon. Park­ki­pai­kal­le saak­ka la­van suun­nas­ta kuu­lui mu­ka­va pu­heen­so­ri­na ja pe­rem­mäl­le hou­kut­te­li myös her­kul­li­nen ran­ta­ka­lan tuok­su. Va­paa-ajan asu­kas­ta­paa­mi­nen sai pai­kal­le mu­ka­vas­ti vä­keä kuu­le­maan kun­nan ajan­koh­tai­sis­ta asi­ois­ta ja vaih­ta­maan kuu­lu­mi­sia tut­tu­jen kes­ken.

Rantakalajono kiemurteli lavan reunoilla.

Rantakalajono kiemurteli lavan reunoilla.

Mervi Venäläinen

Uutiset
8.7.2024 14.35

Vapaa-ajan asukkaat rantakalalla Kivisalmen lavalla

Hei­nä­kui­se­na per­jan­tai-il­ta­na ta­sai­nen au­to­jen vir­ta li­pui koh­ti Ki­vi­sal­men la­vaa, jon­ne Rääk­ky­län kun­ta oli kut­su­nut va­paa-ajan asuk­kai­ta ja kun­ta­lai­sia yh­tei­seen il­lan viet­toon. Park­ki­pai­kal­le saak­ka la­van suun­nas­ta kuu­lui mu­ka­va pu­heen­so­ri­na ja pe­rem­mäl­le hou­kut­te­li myös her­kul­li­nen ran­ta­ka­lan tuok­su. Va­paa-ajan asu­kas­ta­paa­mi­nen sai pai­kal­le mu­ka­vas­ti vä­keä kuu­le­maan kun­nan ajan­koh­tai­sis­ta asi­ois­ta ja vaih­ta­maan kuu­lu­mi­sia tut­tu­jen kes­ken.

Vuonna 2022 Kiteen Pajari -kunnianimen saanut Hannu-Heikki Hakulinen pukee Oitin viitan Sirkka-Liisa Hannukaiselle. Kuva:Niilo Hirvonen.

Vuonna 2022 Kiteen Pajari -kunnianimen saanut Hannu-Heikki Hakulinen pukee Oitin viitan Sirkka-Liisa Hannukaiselle. Kuva:Niilo Hirvonen.

Niilo Hirvonen

Uutiset
8.7.2024 12.27

Kiteen Oiti -kunnianimi Sirkka-Liisa Hannukaiselle

Sirk­ka-Lii­sa Han­nu­kai­nen on Ki­teen vuo­den 2024 kun­ni­a­hen­ki­lö. Han­nu­kai­nen sai Ki­teen Oi­ti -kun­ni­a­ni­men sun­nun­tai­sen pe­sä­pal­lo-ot­te­lun yh­tey­des­sä. Vii­mek­si vas­taa­vaa Ki­teen Pa­ja­ri -kun­ni­a­ni­meä on kan­ta­nut Han­nu-Heik­ki Ha­ku­li­nen vuo­des­ta 2022 läh­tien.

Vuonna 2022 Kiteen Pajari -kunnianimen saanut Hannu-Heikki Hakulinen pukee Oitin viitan Sirkka-Liisa Hannukaiselle. Kuva:Niilo Hirvonen.

Vuonna 2022 Kiteen Pajari -kunnianimen saanut Hannu-Heikki Hakulinen pukee Oitin viitan Sirkka-Liisa Hannukaiselle. Kuva:Niilo Hirvonen.

Niilo Hirvonen

Uutiset
8.7.2024 12.27

Kiteen Oiti -kunnianimi Sirkka-Liisa Hannukaiselle

Sirk­ka-Lii­sa Han­nu­kai­nen on Ki­teen vuo­den 2024 kun­ni­a­hen­ki­lö. Han­nu­kai­nen sai Ki­teen Oi­ti -kun­ni­a­ni­men sun­nun­tai­sen pe­sä­pal­lo-ot­te­lun yh­tey­des­sä. Vii­mek­si vas­taa­vaa Ki­teen Pa­ja­ri -kun­ni­a­ni­meä on kan­ta­nut Han­nu-Heik­ki Ha­ku­li­nen vuo­des­ta 2022 läh­tien.

Rääkkylän kunnan juhlalähdössä numerolla 9 kilpaillut Mari Rautiaisen rääkkyläläinen ori Rapsodi, tarjosi jännitystä loppusuoralle asti. Kuva: Outi Hännikäinen

Rääkkylän kunnan juhlalähdössä numerolla 9 kilpaillut Mari Rautiaisen rääkkyläläinen ori Rapsodi, tarjosi jännitystä loppusuoralle asti. Kuva: Outi Hännikäinen

Outi Hännikäinen

Uutiset
8.7.2024 11.09

Rääkkylä-ravit viihdytti ensikertalaisia

Vii­me vii­kol­la tors­tai-il­ta­na Jo­en­suun Ra­vi­ra­dal­la ajet­tiin Rääk­ky­lä-ra­vit. Rääk­ky­lä-ra­veis­sa juh­lis­tet­tiin niin Rääk­ky­län He­vo­sys­tä­väin­seu­ran 90 vuo­tis­ta tai­val­ta kuin 150 vuot­ta täyt­tä­vää Rääk­ky­län kun­taa.

Rääkkylän kunnan juhlalähdössä numerolla 9 kilpaillut Mari Rautiaisen rääkkyläläinen ori Rapsodi, tarjosi jännitystä loppusuoralle asti. Kuva: Outi Hännikäinen

Rääkkylän kunnan juhlalähdössä numerolla 9 kilpaillut Mari Rautiaisen rääkkyläläinen ori Rapsodi, tarjosi jännitystä loppusuoralle asti. Kuva: Outi Hännikäinen

Outi Hännikäinen

Uutiset
8.7.2024 11.09

Rääkkylä-ravit viihdytti ensikertalaisia

Vii­me vii­kol­la tors­tai-il­ta­na Jo­en­suun Ra­vi­ra­dal­la ajet­tiin Rääk­ky­lä-ra­vit. Rääk­ky­lä-ra­veis­sa juh­lis­tet­tiin niin Rääk­ky­län He­vo­sys­tä­väin­seu­ran 90 vuo­tis­ta tai­val­ta kuin 150 vuot­ta täyt­tä­vää Rääk­ky­län kun­taa.

Linkin Parkin avajaiset kokosivat satoja kävijöitä seikkailu- ja tunnetaitopuiston alueelle.

Linkin Parkin avajaiset kokosivat satoja kävijöitä seikkailu- ja tunnetaitopuiston alueelle.

Mirja Hurskainen

Uutiset
8.7.2024 10.50

Mukavaa tekemistä ikään katsomatta

Sun­nun­tai­na jo aa­mu­päi­väl­lä Ki­teen kes­kus­tas­sa oli har­vi­nai­sen pal­jon kan­saa liik­keel­lä. Eri-iki­siä ih­mi­siä saa­pui Lin­kin ym­pä­ris­töön pait­si au­toil­la, myös huo­mat­ta­van pal­jon jal­kai­sin ja pol­ku­pyö­ril­lä. Ja mi­kä­pä sen pa­rem­pi osoi­tus sii­tä, et­tä seik­kai­lu­puis­to ko­e­taan tar­peel­li­sek­si ja toi­mi­vak­si.

Linkin Parkin avajaiset kokosivat satoja kävijöitä seikkailu- ja tunnetaitopuiston alueelle.

Linkin Parkin avajaiset kokosivat satoja kävijöitä seikkailu- ja tunnetaitopuiston alueelle.

Mirja Hurskainen

Uutiset
8.7.2024 10.50

Mukavaa tekemistä ikään katsomatta

Sun­nun­tai­na jo aa­mu­päi­väl­lä Ki­teen kes­kus­tas­sa oli har­vi­nai­sen pal­jon kan­saa liik­keel­lä. Eri-iki­siä ih­mi­siä saa­pui Lin­kin ym­pä­ris­töön pait­si au­toil­la, myös huo­mat­ta­van pal­jon jal­kai­sin ja pol­ku­pyö­ril­lä. Ja mi­kä­pä sen pa­rem­pi osoi­tus sii­tä, et­tä seik­kai­lu­puis­to ko­e­taan tar­peel­li­sek­si ja toi­mi­vak­si.

Isä opetti aikoinaan pärekaton tekemisen Vesa Sairaselle

Isä opetti aikoinaan pärekaton tekemisen Vesa Sairaselle

Miikka Kivinen

Uutiset
8.7.2024 9.16

Perinnepäivillä saattoi seurata vaikka pärekaton tekoa

Vii­me vii­kon­lop­pu­na jär­jes­tet­tiin Ki­teen Van­has­sa Pu­hok­ses­sa jäl­leen pe­rin­ne­päi­vät. Vuo­den 2024 tee­ma­na oli ra­ken­ta­mi­nen, ja ta­pah­tu­ma-alu­eel­la Pe­rin­ne­na­ve­tan ja Van­han Myl­lyn ym­pä­ris­tös­sä saat­toi tu­tus­tua eri­lai­siin pe­rin­ne­ra­ken­ta­mi­sen ta­poi­hin.

Isä opetti aikoinaan pärekaton tekemisen Vesa Sairaselle

Isä opetti aikoinaan pärekaton tekemisen Vesa Sairaselle

Miikka Kivinen

Uutiset
8.7.2024 9.16

Perinnepäivillä saattoi seurata vaikka pärekaton tekoa

Vii­me vii­kon­lop­pu­na jär­jes­tet­tiin Ki­teen Van­has­sa Pu­hok­ses­sa jäl­leen pe­rin­ne­päi­vät. Vuo­den 2024 tee­ma­na oli ra­ken­ta­mi­nen, ja ta­pah­tu­ma-alu­eel­la Pe­rin­ne­na­ve­tan ja Van­han Myl­lyn ym­pä­ris­tös­sä saat­toi tu­tus­tua eri­lai­siin pe­rin­ne­ra­ken­ta­mi­sen ta­poi­hin.

Raimo Timoskaisen harrastuksiin kuuluvat myös marjastus, sienestys ja kalastus. Pikapuolin tämäkin vene olisi tarkoitus laskea vesille, hän tuumii.

Raimo Timoskaisen harrastuksiin kuuluvat myös marjastus, sienestys ja kalastus. Pikapuolin tämäkin vene olisi tarkoitus laskea vesille, hän tuumii.

Jouko Väistö

Uutiset
8.7.2024 9.15

75 vuotta työn ja harrastusten täyttämää elämää

Ki­tee­läi­nen Rai­mo Ti­mos­kai­nen on tu­los­sa mer­kit­tä­väl­le ra­ja­paa­lul­le. Hän täyt­tää en­si lau­an­tai­na 75 vuot­ta. Sa­maan ai­kaan lop­puu 32,5 vuot­ta jat­ku­nut yri­tys­toi­min­ta. Merk­ki­päi­vään­sä hän juh­lii lä­heis­ten­sä kans­sa.

Raimo Timoskaisen harrastuksiin kuuluvat myös marjastus, sienestys ja kalastus. Pikapuolin tämäkin vene olisi tarkoitus laskea vesille, hän tuumii.

Raimo Timoskaisen harrastuksiin kuuluvat myös marjastus, sienestys ja kalastus. Pikapuolin tämäkin vene olisi tarkoitus laskea vesille, hän tuumii.

Jouko Väistö

Uutiset
8.7.2024 9.15

75 vuotta työn ja harrastusten täyttämää elämää

Ki­tee­läi­nen Rai­mo Ti­mos­kai­nen on tu­los­sa mer­kit­tä­väl­le ra­ja­paa­lul­le. Hän täyt­tää en­si lau­an­tai­na 75 vuot­ta. Sa­maan ai­kaan lop­puu 32,5 vuot­ta jat­ku­nut yri­tys­toi­min­ta. Merk­ki­päi­vään­sä hän juh­lii lä­heis­ten­sä kans­sa.

Rastikysymyksiin voi vastata ja kilpailuun osallistua myös sähköisesti, kun skannaa kartan takana olevasta kyselylomakkeessa olevan QR-koodin.

Rastikysymyksiin voi vastata ja kilpailuun osallistua myös sähköisesti, kun skannaa kartan takana olevasta kyselylomakkeessa olevan QR-koodin.

Kari Sarkkinen

Uutiset
5.7.2024 11.25

Tarinarastit kertovat Rääkkylän historiasta

Rääk­ky­län kun­ta ja Rääk­ky­lä-Seu­ra ovat koon­neet Ta­ri­na­ras­tit, joi­den avul­la teh­dään kun­taa ja eri­tyi­ses­ti sen his­to­ri­aa tu­tuk­si niin kun­ta­lai­sil­le, mök­ki­läi­sil­le kuin mat­kai­li­joil­le­kin. Ras­ti­tus ta­ri­noi­neen kuu­luu kun­nan 150-vuo­tis­ta­pah­tu­miin.

Rastikysymyksiin voi vastata ja kilpailuun osallistua myös sähköisesti, kun skannaa kartan takana olevasta kyselylomakkeessa olevan QR-koodin.

Rastikysymyksiin voi vastata ja kilpailuun osallistua myös sähköisesti, kun skannaa kartan takana olevasta kyselylomakkeessa olevan QR-koodin.

Kari Sarkkinen

Uutiset
5.7.2024 11.25

Tarinarastit kertovat Rääkkylän historiasta

Rääk­ky­län kun­ta ja Rääk­ky­lä-Seu­ra ovat koon­neet Ta­ri­na­ras­tit, joi­den avul­la teh­dään kun­taa ja eri­tyi­ses­ti sen his­to­ri­aa tu­tuk­si niin kun­ta­lai­sil­le, mök­ki­läi­sil­le kuin mat­kai­li­joil­le­kin. Ras­ti­tus ta­ri­noi­neen kuu­luu kun­nan 150-vuo­tis­ta­pah­tu­miin.

Aleksi Koivisto vieraili Puhoksessa kesäkuun alussa.

Aleksi Koivisto vieraili Puhoksessa kesäkuun alussa.

Miikka Kivinen

Uutiset
5.7.2024 9.25

”Tuntui, että olen jossain satumaisessa kesäidyllissä”

Ke­vääl­lä Suo­men Vuo­den Ky­läk­si 2024 va­lit­tu Pu­hos he­rät­ti jo ha­ke­muk­sel­laan myön­teis­tä huo­mi­o­ta, ker­toi Suo­men Ky­lät Ry:n toi­min­nan­joh­ta­ja­na vie­lä tuol­loin toi­mi­nut Alek­si Koi­vis­to vie­rail­lees­saan Pu­hok­ses­sa ke­sä­kuun alus­sa.

Aleksi Koivisto vieraili Puhoksessa kesäkuun alussa.

Aleksi Koivisto vieraili Puhoksessa kesäkuun alussa.

Miikka Kivinen

Uutiset
5.7.2024 9.25

”Tuntui, että olen jossain satumaisessa kesäidyllissä”

Ke­vääl­lä Suo­men Vuo­den Ky­läk­si 2024 va­lit­tu Pu­hos he­rät­ti jo ha­ke­muk­sel­laan myön­teis­tä huo­mi­o­ta, ker­toi Suo­men Ky­lät Ry:n toi­min­nan­joh­ta­ja­na vie­lä tuol­loin toi­mi­nut Alek­si Koi­vis­to vie­rail­lees­saan Pu­hok­ses­sa ke­sä­kuun alus­sa.

Uutiset
5.7.2024 9.04

Metsäkone paloi Kiteen Ratapihantiellä

Met­sä­ko­ne pa­loi Ki­teen rau­ta­tie­a­se­man puun­las­tau­sa­lu­eel­la tors­tai­na kel­lo 17 jäl­keen. Ko­neen kul­jet­ta­ja oli huo­man­nut ko­pin al­ta nou­se­van sa­vua ja pois­tu­nut ulos kat­so­maan tar­kem­min ti­lan­net­ta. Kul­jet­ta­ja huo­ma­si ko­neen ko­pin ala­puo­lel­ta nou­se­van liek­ke­jä ja aloit­ti vä­lit­tö­mäs­ti al­ku­sam­mu­tus­toi­men­pi­teet jau­he­sam­mut­ti­mel­la. Jau­he­sam­mut­ti­mes­ta ei ol­lut apua liek­kien sam­mut­ta­mi­seen tai ra­joit­ta­mi­seen, jo­ten kul­jet­ta­ja soit­ti 112.

Uutiset
5.7.2024 9.04

Metsäkone paloi Kiteen Ratapihantiellä

Met­sä­ko­ne pa­loi Ki­teen rau­ta­tie­a­se­man puun­las­tau­sa­lu­eel­la tors­tai­na kel­lo 17 jäl­keen. Ko­neen kul­jet­ta­ja oli huo­man­nut ko­pin al­ta nou­se­van sa­vua ja pois­tu­nut ulos kat­so­maan tar­kem­min ti­lan­net­ta. Kul­jet­ta­ja huo­ma­si ko­neen ko­pin ala­puo­lel­ta nou­se­van liek­ke­jä ja aloit­ti vä­lit­tö­mäs­ti al­ku­sam­mu­tus­toi­men­pi­teet jau­he­sam­mut­ti­mel­la. Jau­he­sam­mut­ti­mes­ta ei ol­lut apua liek­kien sam­mut­ta­mi­seen tai ra­joit­ta­mi­seen, jo­ten kul­jet­ta­ja soit­ti 112.

Rajaa valvotaan muun muassa partioinnilla.

Rajaa valvotaan muun muassa partioinnilla.

Kari Sarkkinen

Uutiset
4.7.2024 13.17

Kesäkuussa ei yhtään laitonta rajanylitystä

Poh­jois-Kar­ja­lan ra­ja­var­ti­os­ton val­vo­mal­la maas­to­ra­jal­la ei ke­sä­kuun ai­ka­na ha­vait­tu yh­tään lai­ton­ta ra­ja­ny­li­tys­tä. Ra­ja­var­ti­os­to kui­ten­kin to­te­aa tie­dot­tees­saan, et­tä itä­ra­jan ra­ja­ny­li­tys­pai­koil­la val­lit­se­vaan ti­lan­tee­seen liit­ty­en on mah­dol­lis­ta, et­tä il­miö laa­je­ni­si myös maas­to­ra­jal­le. Ra­ja­var­ti­os­to on va­rau­tu­nut myös täl­lai­seen ti­lan­ne­ke­hi­tyk­seen. Ra­jaa val­vo­taan muun mu­as­sa par­ti­oin­nil­la, tek­ni­sel­lä val­von­nal­la ja val­von­ta­len­noil­la.

Rajaa valvotaan muun muassa partioinnilla.

Rajaa valvotaan muun muassa partioinnilla.

Kari Sarkkinen

Uutiset
4.7.2024 13.17

Kesäkuussa ei yhtään laitonta rajanylitystä

Poh­jois-Kar­ja­lan ra­ja­var­ti­os­ton val­vo­mal­la maas­to­ra­jal­la ei ke­sä­kuun ai­ka­na ha­vait­tu yh­tään lai­ton­ta ra­ja­ny­li­tys­tä. Ra­ja­var­ti­os­to kui­ten­kin to­te­aa tie­dot­tees­saan, et­tä itä­ra­jan ra­ja­ny­li­tys­pai­koil­la val­lit­se­vaan ti­lan­tee­seen liit­ty­en on mah­dol­lis­ta, et­tä il­miö laa­je­ni­si myös maas­to­ra­jal­le. Ra­ja­var­ti­os­to on va­rau­tu­nut myös täl­lai­seen ti­lan­ne­ke­hi­tyk­seen. Ra­jaa val­vo­taan muun mu­as­sa par­ti­oin­nil­la, tek­ni­sel­lä val­von­nal­la ja val­von­ta­len­noil­la.

Rovasti Mikko Lappalainen opasti hautausmaakävelyillä.

Rovasti Mikko Lappalainen opasti hautausmaakävelyillä.

Miikka Kivinen

Uutiset
4.7.2024 13.16

Hautaus­maa­kä­velyllä tutustuttiin historiaan

Ke­sä­kuun lop­pu­puo­lel­la jär­jes­tet­tiin Toh­ma­jär­ven kirk­ko­maal­la ja van­hal­la hau­taus­maal­la ro­vas­ti Mik­ko Lap­pa­lai­sen opas­ta­mat hau­taus­maa­kä­ve­lyt. Ke­vääl­lä eläk­keel­le jää­nyt Toh­ma­jär­ven seu­ra­kun­nan kirk­ko­her­ra Lap­pa­lai­nen ar­vi­oi, et­tä ky­sees­sä oli nel­jäs ker­ta, kun hän veti kä­ve­lyi­tä. En­sim­mäi­nen hau­taus­maa­kä­ve­ly jär­jes­tet­tiin 2016.

Rovasti Mikko Lappalainen opasti hautausmaakävelyillä.

Rovasti Mikko Lappalainen opasti hautausmaakävelyillä.

Miikka Kivinen

Uutiset
4.7.2024 13.16

Hautaus­maa­kä­velyllä tutustuttiin historiaan

Ke­sä­kuun lop­pu­puo­lel­la jär­jes­tet­tiin Toh­ma­jär­ven kirk­ko­maal­la ja van­hal­la hau­taus­maal­la ro­vas­ti Mik­ko Lap­pa­lai­sen opas­ta­mat hau­taus­maa­kä­ve­lyt. Ke­vääl­lä eläk­keel­le jää­nyt Toh­ma­jär­ven seu­ra­kun­nan kirk­ko­her­ra Lap­pa­lai­nen ar­vi­oi, et­tä ky­sees­sä oli nel­jäs ker­ta, kun hän veti kä­ve­lyi­tä. En­sim­mäi­nen hau­taus­maa­kä­ve­ly jär­jes­tet­tiin 2016.

Rääkkylässä Kaisanet vuokrasi vuoden 2022 maaliskuussa Pohjois-Karjalan Tietoverkko-osuuskunnan eli Valopiuhan valokuituverkon kymmeneksi vuodeksi.

Rääkkylässä Kaisanet vuokrasi vuoden 2022 maaliskuussa Pohjois-Karjalan Tietoverkko-osuuskunnan eli Valopiuhan valokuituverkon kymmeneksi vuodeksi.

Koti-Karjalan arkisto

Uutiset
4.7.2024 8.57

Elisa osti Kaisanet Oy:n valokui­tu­lii­ke­toi­minnan

Eli­sa tuo va­lo­kui­tu­verk­kon­sa yhä use­am­man asi­ak­kaan saa­ta­vil­le os­ta­mal­la Kai­sa­ne­tin va­lo­kui­tu­ver­kon Poh­jois-Kar­ja­las­sa sekä Kuu­sa­mon alu­eel­la toi­mi­van Koil­lis­net Oy:n ja sen va­lo­kui­tu­lii­ke­toi­min­nan. Kau­pat tu­li­vat voi­maan 3.7.2024. Muu­tos ei täs­sä koh­taa vaa­di asi­ak­kail­ta toi­men­pi­tei­tä.

Rääkkylässä Kaisanet vuokrasi vuoden 2022 maaliskuussa Pohjois-Karjalan Tietoverkko-osuuskunnan eli Valopiuhan valokuituverkon kymmeneksi vuodeksi.

Rääkkylässä Kaisanet vuokrasi vuoden 2022 maaliskuussa Pohjois-Karjalan Tietoverkko-osuuskunnan eli Valopiuhan valokuituverkon kymmeneksi vuodeksi.

Koti-Karjalan arkisto

Uutiset
4.7.2024 8.57

Elisa osti Kaisanet Oy:n valokui­tu­lii­ke­toi­minnan

Eli­sa tuo va­lo­kui­tu­verk­kon­sa yhä use­am­man asi­ak­kaan saa­ta­vil­le os­ta­mal­la Kai­sa­ne­tin va­lo­kui­tu­ver­kon Poh­jois-Kar­ja­las­sa sekä Kuu­sa­mon alu­eel­la toi­mi­van Koil­lis­net Oy:n ja sen va­lo­kui­tu­lii­ke­toi­min­nan. Kau­pat tu­li­vat voi­maan 3.7.2024. Muu­tos ei täs­sä koh­taa vaa­di asi­ak­kail­ta toi­men­pi­tei­tä.

Sovintolan uutta terassia pääsi testaamaan Kesälahti-päivänä.

Sovintolan uutta terassia pääsi testaamaan Kesälahti-päivänä.

Miikka Kivinen

Uutiset
3.7.2024 15.21

Sovintolan terassi avattiin Kesälahti-päivän yhteydessä

Kaik­kien ai­ko­jen en­sim­mäis­tä Ke­sä­lah­ti-päi­vää vie­tet­tiin So­vin­to­las­sa tiis­tai­na. Ta­pah­tu­man yh­tey­des­sä avat­tiin vi­ral­li­ses­ti myös ke­sä­kuus­sa val­mis­tu­nut So­vin­to­lan te­ras­si.

Sovintolan uutta terassia pääsi testaamaan Kesälahti-päivänä.

Sovintolan uutta terassia pääsi testaamaan Kesälahti-päivänä.

Miikka Kivinen

Uutiset
3.7.2024 15.21

Sovintolan terassi avattiin Kesälahti-päivän yhteydessä

Kaik­kien ai­ko­jen en­sim­mäis­tä Ke­sä­lah­ti-päi­vää vie­tet­tiin So­vin­to­las­sa tiis­tai­na. Ta­pah­tu­man yh­tey­des­sä avat­tiin vi­ral­li­ses­ti myös ke­sä­kuus­sa val­mis­tu­nut So­vin­to­lan te­ras­si.

Työväentalon seiniä koristivat UV-valot ja koristeelliset kankaat.

Työväentalon seiniä koristivat UV-valot ja koristeelliset kankaat.

Helmi Jumppanen

Uutiset
3.7.2024 13.26

Graffiteja ja glitteriä työväentalolla

Toh­ma­jär­ven työ­vä­en­ta­lo heh­kui per­jan­tai-il­ta­na ne­on­vä­reis­tä Nuor­ten Pot­siet­ko­jen mer­keis­sä. Päih­teet­tö­mäs­sä ta­pah­tu­mas­sa nuo­ret pää­si­vät ko­kei­le­maan esi­mer­kik­si tis­ki­juk­ka­na työs­ken­te­lyä. Tar­jol­la oli myös eri­lai­sia työ­pa­jo­ja, tans­si­mis­ta, uv-kas­vo­maa­lauk­sia ja glit­te­riä, mock­tail-baa­ri, sekä pi­hal­la tau­lui­hin pää­si maa­lai­le­maan graf­fi­te­ja.

Työväentalon seiniä koristivat UV-valot ja koristeelliset kankaat.

Työväentalon seiniä koristivat UV-valot ja koristeelliset kankaat.

Helmi Jumppanen

Uutiset
3.7.2024 13.26

Graffiteja ja glitteriä työväentalolla

Toh­ma­jär­ven työ­vä­en­ta­lo heh­kui per­jan­tai-il­ta­na ne­on­vä­reis­tä Nuor­ten Pot­siet­ko­jen mer­keis­sä. Päih­teet­tö­mäs­sä ta­pah­tu­mas­sa nuo­ret pää­si­vät ko­kei­le­maan esi­mer­kik­si tis­ki­juk­ka­na työs­ken­te­lyä. Tar­jol­la oli myös eri­lai­sia työ­pa­jo­ja, tans­si­mis­ta, uv-kas­vo­maa­lauk­sia ja glit­te­riä, mock­tail-baa­ri, sekä pi­hal­la tau­lui­hin pää­si maa­lai­le­maan graf­fi­te­ja.

Aistin perustajat Petri Jetsu, Mikko Paananen ja Antti Fredrikson esittelivät viime vuoden lopulla suunnitelmiaan tehtaan rakentamisesta Puhoshalliin Kiteelle. Arkistokuva

Aistin perustajat Petri Jetsu, Mikko Paananen ja Antti Fredrikson esittelivät viime vuoden lopulla suunnitelmiaan tehtaan rakentamisesta Puhoshalliin Kiteelle. Arkistokuva

Aisti

Uutiset
3.7.2024 12.00

Aisti varmisti merkittävät rahoittajat tehdasin­ves­toin­nilleen Kiteelle

Ym­pä­ris­töys­tä­väl­li­siä akus­tiik­ka­le­vy­jä val­mis­ta­va jy­väs­ky­lä­läi­nen Ais­ti ker­too tie­dot­tees­saan, et­tä se sai ra­hoi­tus­kier­rok­sel­leen po­si­tii­vi­sia uu­ti­sia, kun se var­mis­ti uu­sien si­joit­ta­jien mu­kaan­tu­lon 25. ke­sä­kuu­ta sol­mi­tul­la si­joi­tus­so­pi­muk­sel­la.

Aistin perustajat Petri Jetsu, Mikko Paananen ja Antti Fredrikson esittelivät viime vuoden lopulla suunnitelmiaan tehtaan rakentamisesta Puhoshalliin Kiteelle. Arkistokuva

Aistin perustajat Petri Jetsu, Mikko Paananen ja Antti Fredrikson esittelivät viime vuoden lopulla suunnitelmiaan tehtaan rakentamisesta Puhoshalliin Kiteelle. Arkistokuva

Aisti

Uutiset
3.7.2024 12.00

Aisti varmisti merkittävät rahoittajat tehdasin­ves­toin­nilleen Kiteelle

Ym­pä­ris­töys­tä­väl­li­siä akus­tiik­ka­le­vy­jä val­mis­ta­va jy­väs­ky­lä­läi­nen Ais­ti ker­too tie­dot­tees­saan, et­tä se sai ra­hoi­tus­kier­rok­sel­leen po­si­tii­vi­sia uu­ti­sia, kun se var­mis­ti uu­sien si­joit­ta­jien mu­kaan­tu­lon 25. ke­sä­kuu­ta sol­mi­tul­la si­joi­tus­so­pi­muk­sel­la.

Leiriläiset asettautuivat yhteiskuvaan mukavan leiripäivän päätteeksi. Kuva: Anu Kastikainen.

Leiriläiset asettautuivat yhteiskuvaan mukavan leiripäivän päätteeksi. Kuva: Anu Kastikainen.

Anu Kastikainen

Uutiset
3.7.2024 11.27

Kaikki saivat saalista kalaleirillä

Vil­la­lan ka­la­ve­den osa­kas­kun­ta jär­jes­ti hei­nä­kuun alus­sa kou­lui­käi­sil­le suun­na­tun ka­la­lei­rin. En­sim­mäis­tä ker­taa jär­jes­tet­ty päi­vä­lei­ri in­nos­ti mu­kaan 13 lei­ri­läis­tä lä­hi­a­lu­eel­ta. Iäl­tään osal­lis­tu­jat oli­vat 8 – 14-vuo­ti­ai­ta.

Leiriläiset asettautuivat yhteiskuvaan mukavan leiripäivän päätteeksi. Kuva: Anu Kastikainen.

Leiriläiset asettautuivat yhteiskuvaan mukavan leiripäivän päätteeksi. Kuva: Anu Kastikainen.

Anu Kastikainen

Uutiset
3.7.2024 11.27

Kaikki saivat saalista kalaleirillä

Vil­la­lan ka­la­ve­den osa­kas­kun­ta jär­jes­ti hei­nä­kuun alus­sa kou­lui­käi­sil­le suun­na­tun ka­la­lei­rin. En­sim­mäis­tä ker­taa jär­jes­tet­ty päi­vä­lei­ri in­nos­ti mu­kaan 13 lei­ri­läis­tä lä­hi­a­lu­eel­ta. Iäl­tään osal­lis­tu­jat oli­vat 8 – 14-vuo­ti­ai­ta.

Uutiset
3.7.2024 10.42

Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen huolehdittava lastensuojelun asiakas­suun­ni­telmat kuntoon uhkasakon uhalla

Itä-Suo­men alu­e­hal­lin­to­vi­ras­to mää­rä­si 400 000 eu­ron uh­ka­sa­kon uhal­la saat­ta­maan Poh­jois-Kar­ja­lan hy­vin­voin­ti­a­lu­een las­ten­suo­je­lun asi­a­kas­suun­ni­tel­mien laa­ti­mi­sen ja päi­vit­tä­mi­sen lain­mu­kai­sek­si vii­meis­tään tä­män vuo­den lop­puun men­nes­sä.

Uutiset
3.7.2024 10.42

Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen huolehdittava lastensuojelun asiakas­suun­ni­telmat kuntoon uhkasakon uhalla

Itä-Suo­men alu­e­hal­lin­to­vi­ras­to mää­rä­si 400 000 eu­ron uh­ka­sa­kon uhal­la saat­ta­maan Poh­jois-Kar­ja­lan hy­vin­voin­ti­a­lu­een las­ten­suo­je­lun asi­a­kas­suun­ni­tel­mien laa­ti­mi­sen ja päi­vit­tä­mi­sen lain­mu­kai­sek­si vii­meis­tään tä­män vuo­den lop­puun men­nes­sä.

Rääkkylässä aloitta elokuussa uusia yrityksiä. Arkistokuva.

Rääkkylässä aloitta elokuussa uusia yrityksiä. Arkistokuva.

Päivi Lievonen

Uutiset
2.7.2024 8.45

Uusia yrityksiä Rääkkylään

Rääk­ky­lään saa­daan uut­ta yri­tys­toi­min­taa. Pak­su­nie­mes­sä si­jait­se­vis­sa en­ti­sen mei­je­ri­ra­ken­nuk­sen ti­lois­sa aloit­taa elo­kuus­sa toi­min­nan Tan­Vor Cen­ter Oy. Ai­em­min ti­lois­sa toi­mi ka­lan­ja­los­tu­sy­ri­tys. Uu­si yri­tys aloit­taa ti­lois­sa lai­te­a­sen­nuk­set jo hei­nä­kuun ai­ka­na. Toi­mi­ti­lat yri­tyk­sel­le vuok­raa Rääk­ky­län kun­ta, joka kun­nos­taa ti­lo­ja yri­tyk­sen tar­pei­siin mm. pa­ran­ta­mal­la ti­lo­jen läm­mö­ne­ris­tys­tä.

Rääkkylässä aloitta elokuussa uusia yrityksiä. Arkistokuva.

Rääkkylässä aloitta elokuussa uusia yrityksiä. Arkistokuva.

Päivi Lievonen

Uutiset
2.7.2024 8.45

Uusia yrityksiä Rääkkylään

Rääk­ky­lään saa­daan uut­ta yri­tys­toi­min­taa. Pak­su­nie­mes­sä si­jait­se­vis­sa en­ti­sen mei­je­ri­ra­ken­nuk­sen ti­lois­sa aloit­taa elo­kuus­sa toi­min­nan Tan­Vor Cen­ter Oy. Ai­em­min ti­lois­sa toi­mi ka­lan­ja­los­tu­sy­ri­tys. Uu­si yri­tys aloit­taa ti­lois­sa lai­te­a­sen­nuk­set jo hei­nä­kuun ai­ka­na. Toi­mi­ti­lat yri­tyk­sel­le vuok­raa Rääk­ky­län kun­ta, joka kun­nos­taa ti­lo­ja yri­tyk­sen tar­pei­siin mm. pa­ran­ta­mal­la ti­lo­jen läm­mö­ne­ris­tys­tä.

Uutiset
2.7.2024 8.42

Siun sote käynnistää lintuinf­lu­ens­sa­ro­ko­tukset

Poh­jois-Kar­ja­lan hy­vin­voin­ti­a­lue – Siun sote käyn­nis­tää tors­tai­na 4. hei­nä­kuu­ta Ter­vey­den ja hy­vin­voin­nin lai­tok­sen (THL) ja Ruo­ka­vi­ras­ton val­ta­kun­nal­li­sen suo­si­tuk­sen mu­kai­set lin­tuinf­lu­ens­sa­ro­ko­tuk­set tar­tun­ta­ris­kis­sä ole­vil­le, tie­dot­taa Siun sote. Ro­kot­tei­den an­ta­mi­nen kes­ki­te­tään Sii­lai­sen, Nur­mek­sen ja Ki­teen ter­vey­sa­se­mil­le. Ro­ko­tet­ta tar­jo­taan mak­sut­ta niil­le 18 vuot­ta täyt­tä­neil­le, joil­la on työn­sä tai muun olo­suh­teen vuok­si suu­ren­tu­nut ris­ki saa­da lin­tuinf­lu­ens­sa­tar­tun­ta. Ro­ko­tuk­sia an­ne­taan syys­kuun lop­puun saak­ka.

Uutiset
2.7.2024 8.42

Siun sote käynnistää lintuinf­lu­ens­sa­ro­ko­tukset

Poh­jois-Kar­ja­lan hy­vin­voin­ti­a­lue – Siun sote käyn­nis­tää tors­tai­na 4. hei­nä­kuu­ta Ter­vey­den ja hy­vin­voin­nin lai­tok­sen (THL) ja Ruo­ka­vi­ras­ton val­ta­kun­nal­li­sen suo­si­tuk­sen mu­kai­set lin­tuinf­lu­ens­sa­ro­ko­tuk­set tar­tun­ta­ris­kis­sä ole­vil­le, tie­dot­taa Siun sote. Ro­kot­tei­den an­ta­mi­nen kes­ki­te­tään Sii­lai­sen, Nur­mek­sen ja Ki­teen ter­vey­sa­se­mil­le. Ro­ko­tet­ta tar­jo­taan mak­sut­ta niil­le 18 vuot­ta täyt­tä­neil­le, joil­la on työn­sä tai muun olo­suh­teen vuok­si suu­ren­tu­nut ris­ki saa­da lin­tuinf­lu­ens­sa­tar­tun­ta. Ro­ko­tuk­sia an­ne­taan syys­kuun lop­puun saak­ka.

Anna-Maija Luukas taiteilemassa kukkaseppeleitä työpajaa varten.

Anna-Maija Luukas taiteilemassa kukkaseppeleitä työpajaa varten.

Helmi Jumppanen

Uutiset
1.7.2024 12.57

Liikuntaa ja kulttuuria Tohmajärven Nymanin alueella

Sää suo­si vii­me tors­tai­na Toh­ma­jär­ven Ny­ma­nin alu­eel­la jär­jes­te­tyis­sä Mu­se­o­myl­lä­käs­sä sekä Sport­tis­purt­ti-ta­pah­tu­mis­sa, jois­sa oli mo­nen­lais­ta ak­ti­vi­teet­tia kai­ke­ni­käi­sil­le.

Anna-Maija Luukas taiteilemassa kukkaseppeleitä työpajaa varten.

Anna-Maija Luukas taiteilemassa kukkaseppeleitä työpajaa varten.

Helmi Jumppanen

Uutiset
1.7.2024 12.57

Liikuntaa ja kulttuuria Tohmajärven Nymanin alueella

Sää suo­si vii­me tors­tai­na Toh­ma­jär­ven Ny­ma­nin alu­eel­la jär­jes­te­tyis­sä Mu­se­o­myl­lä­käs­sä sekä Sport­tis­purt­ti-ta­pah­tu­mis­sa, jois­sa oli mo­nen­lais­ta ak­ti­vi­teet­tia kai­ke­ni­käi­sil­le.

Margit Pesosen mielestä avun antaminen on tärkeää myös siksi, että emme voi koskaan tietää, milloin itse olemme avun tarpeessa.

Margit Pesosen mielestä avun antaminen on tärkeää myös siksi, että emme voi koskaan tietää, milloin itse olemme avun tarpeessa.

Kari Sarkkinen

Uutiset
1.7.2024 11.30

Punaisen Ristin tehtävissä kohtaa kiitollisuuden avusta

Pot­si­päi­vien per­jan­tain oh­jel­maan si­säl­tyi eri­kois­sai­raan­hoi­ta­ja Mar­git Pe­so­sen omiin ko­ke­muk­siin poh­jau­tu­va esi­tys kan­sain­vä­li­sis­tä krii­seis­tä avus­tus­työn­te­ki­jän nä­kö­kul­mas­ta.

Margit Pesosen mielestä avun antaminen on tärkeää myös siksi, että emme voi koskaan tietää, milloin itse olemme avun tarpeessa.

Margit Pesosen mielestä avun antaminen on tärkeää myös siksi, että emme voi koskaan tietää, milloin itse olemme avun tarpeessa.

Kari Sarkkinen

Uutiset
1.7.2024 11.30

Punaisen Ristin tehtävissä kohtaa kiitollisuuden avusta

Pot­si­päi­vien per­jan­tain oh­jel­maan si­säl­tyi eri­kois­sai­raan­hoi­ta­ja Mar­git Pe­so­sen omiin ko­ke­muk­siin poh­jau­tu­va esi­tys kan­sain­vä­li­sis­tä krii­seis­tä avus­tus­työn­te­ki­jän nä­kö­kul­mas­ta.

Anna-Maija Luukas korosti puheessaan Maiju Lassilan tuotannon merkitystä suomalaiselle kirjallisuudelle.

Anna-Maija Luukas korosti puheessaan Maiju Lassilan tuotannon merkitystä suomalaiselle kirjallisuudelle.

Mirja Hurskainen

Uutiset
1.7.2024 11.05

Maiju Lassila on patsaansa ansainnut

Mai­ju Las­si­lan muis­to­merk­ki ku­ki­tet­tiin Pot­si­vii­kol­la per­jan­tai­na kes­kus­puis­ton pui­den suo­pe­as­sa var­jos­sa. Mai­ju Las­si­la, oi­ke­al­ta ni­mel­tään Al­goth Tie­tä­väi­nen, myö­hem­min Un­to­la, syn­tyi Toh­ma­jär­vel­lä Pei­jon­nie­men ky­läs­sä 28.11.1868.

Anna-Maija Luukas korosti puheessaan Maiju Lassilan tuotannon merkitystä suomalaiselle kirjallisuudelle.

Anna-Maija Luukas korosti puheessaan Maiju Lassilan tuotannon merkitystä suomalaiselle kirjallisuudelle.

Mirja Hurskainen

Uutiset
1.7.2024 11.05

Maiju Lassila on patsaansa ansainnut

Mai­ju Las­si­lan muis­to­merk­ki ku­ki­tet­tiin Pot­si­vii­kol­la per­jan­tai­na kes­kus­puis­ton pui­den suo­pe­as­sa var­jos­sa. Mai­ju Las­si­la, oi­ke­al­ta ni­mel­tään Al­goth Tie­tä­väi­nen, myö­hem­min Un­to­la, syn­tyi Toh­ma­jär­vel­lä Pei­jon­nie­men ky­läs­sä 28.11.1868.

Potsiksi pukeutunut Helena Pakarinen kertoi, että vaikeinta ei ollutkaan kuumuus vaan se, että piti olla neljä tuntia puhumatta.

Potsiksi pukeutunut Helena Pakarinen kertoi, että vaikeinta ei ollutkaan kuumuus vaan se, että piti olla neljä tuntia puhumatta.

Mirja Hurskainen

Uutiset
1.7.2024 10.52

Helteisellä Potsitorilla paljon nähtävää

50 vuot­ta täyt­tä­vä Toh­ma­jär­ven ke­sä­juh­la Pot­si­päi­vät on kun­nan, yrit­tä­jien ja yh­dis­tys­ten yh­tei­nen voi­main­pon­nis­tus. Jo vuo­des­ta 2000 päi­vä on ve­näh­tä­nyt ko­ko­nai­sek­si vii­kok­si. Tänä vuon­na vii­kon pää­ta­pah­tu­ma Pot­si­to­ri tar­jo­si jo­kai­sel­le jo­ta­kin. To­ri­pai­kan oli va­ran­nut noin 30 toi­mi­jaa ja tar­jon­taa oli elin­tar­vik­keis­ta keit­ti­öi­hin.

Potsiksi pukeutunut Helena Pakarinen kertoi, että vaikeinta ei ollutkaan kuumuus vaan se, että piti olla neljä tuntia puhumatta.

Potsiksi pukeutunut Helena Pakarinen kertoi, että vaikeinta ei ollutkaan kuumuus vaan se, että piti olla neljä tuntia puhumatta.

Mirja Hurskainen

Uutiset
1.7.2024 10.52

Helteisellä Potsitorilla paljon nähtävää

50 vuot­ta täyt­tä­vä Toh­ma­jär­ven ke­sä­juh­la Pot­si­päi­vät on kun­nan, yrit­tä­jien ja yh­dis­tys­ten yh­tei­nen voi­main­pon­nis­tus. Jo vuo­des­ta 2000 päi­vä on ve­näh­tä­nyt ko­ko­nai­sek­si vii­kok­si. Tänä vuon­na vii­kon pää­ta­pah­tu­ma Pot­si­to­ri tar­jo­si jo­kai­sel­le jo­ta­kin. To­ri­pai­kan oli va­ran­nut noin 30 toi­mi­jaa ja tar­jon­taa oli elin­tar­vik­keis­ta keit­ti­öi­hin.

Metsäasioiden hoidossakin ollaan siirtymässä entistä enemmän digiaikaan. Jasminiitta Hirvonen on vuodenvaihteesta lähtien edistänyt sähköisten palvelujen käyttöä päätyönään ja päivittäin niiden kanssa on tekemisissä myös Jere Horto, joka jatkaa Jasminiitan työtä metsäasiantuntijana Kiteen itäisten kylien alueella.

Metsäasioiden hoidossakin ollaan siirtymässä entistä enemmän digiaikaan. Jasminiitta Hirvonen on vuodenvaihteesta lähtien edistänyt sähköisten palvelujen käyttöä päätyönään ja päivittäin niiden kanssa on tekemisissä myös Jere Horto, joka jatkaa Jasminiitan työtä metsäasiantuntijana Kiteen itäisten kylien alueella.

Kari Sarkkinen

Uutiset
1.7.2024 10.10

Stora Enson toimistolla kapulan vaihto

Stora En­son Ki­teen toi­mis­tol­la ta­pah­tui vuo­den vaih­tees­sa len­no­kas ka­pu­lan vaih­to, kun 6,5 vuot­ta Ki­teen itäis­ten ky­lien met­sä­no­mis­ta­jia pal­vel­lut Jas­mi­niit­ta Hir­vo­nen siir­tyi met­säs­tä tie­to­ko­neen ää­reen eMet­sän asi­an­tun­ti­jak­si ja hä­nen työ­tään tuli jat­ka­maan met­sä­ta­lou­sin­si­nöö­ri Jere Hor­to.

Metsäasioiden hoidossakin ollaan siirtymässä entistä enemmän digiaikaan. Jasminiitta Hirvonen on vuodenvaihteesta lähtien edistänyt sähköisten palvelujen käyttöä päätyönään ja päivittäin niiden kanssa on tekemisissä myös Jere Horto, joka jatkaa Jasminiitan työtä metsäasiantuntijana Kiteen itäisten kylien alueella.

Metsäasioiden hoidossakin ollaan siirtymässä entistä enemmän digiaikaan. Jasminiitta Hirvonen on vuodenvaihteesta lähtien edistänyt sähköisten palvelujen käyttöä päätyönään ja päivittäin niiden kanssa on tekemisissä myös Jere Horto, joka jatkaa Jasminiitan työtä metsäasiantuntijana Kiteen itäisten kylien alueella.

Kari Sarkkinen

Uutiset
1.7.2024 10.10

Stora Enson toimistolla kapulan vaihto

Stora En­son Ki­teen toi­mis­tol­la ta­pah­tui vuo­den vaih­tees­sa len­no­kas ka­pu­lan vaih­to, kun 6,5 vuot­ta Ki­teen itäis­ten ky­lien met­sä­no­mis­ta­jia pal­vel­lut Jas­mi­niit­ta Hir­vo­nen siir­tyi met­säs­tä tie­to­ko­neen ää­reen eMet­sän asi­an­tun­ti­jak­si ja hä­nen työ­tään tuli jat­ka­maan met­sä­ta­lou­sin­si­nöö­ri Jere Hor­to.

Kari Sarkkinen

Uutiset
28.6.2024 11.13

PKS Sähkönsiirto varautuu mahdollisiin ukkosiin lauantaina

PKS Säh­kön­siir­to ker­too tie­dot­tees­saan, et­tä se va­rau­tuu lau­an­taik­si 29.6. en­nus­tet­tui­hin uk­ko­siin ja nii­den mah­dol­li­ses­ti säh­kö­ver­kol­le ai­heut­ta­mien vi­ko­jen kor­jaa­mi­seen.

Kari Sarkkinen

Uutiset
28.6.2024 11.13

PKS Sähkönsiirto varautuu mahdollisiin ukkosiin lauantaina

PKS Säh­kön­siir­to ker­too tie­dot­tees­saan, et­tä se va­rau­tuu lau­an­taik­si 29.6. en­nus­tet­tui­hin uk­ko­siin ja nii­den mah­dol­li­ses­ti säh­kö­ver­kol­le ai­heut­ta­mien vi­ko­jen kor­jaa­mi­seen.

Sinilevä on muodostumassa järvialueiden ongelmaksi säiden lämpenemisen vuoksi. Kuvituskuva.

Sinilevä on muodostumassa järvialueiden ongelmaksi säiden lämpenemisen vuoksi. Kuvituskuva.

Kari Sarkkinen

Uutiset
28.6.2024 10.55

Puruveden sinilevätilanne kehittynyt huolestuttavaan suuntaan - seuran­ta­jär­jes­telmässä ajantasaista tietoa

Pro Pu­ru­ve­si seu­raa ai­em­pien vuo­sien ta­paan koko Pu­ru­ve­den si­ni­le­vä­ti­lan­net­ta. Pro Pu­ru­ve­si on ke­hit­tä­nyt vuo­sien ku­lu­es­sa Pu­ru­ve­den si­ni­le­vä­ti­lan­teen seu­ran­ta­jär­jes­tel­män. Ha­vain­noin­ti pe­rus­tuu Pu­ru­ve­den ran­to­jen va­paa-ajan ja va­ki­tuis­ten asuk­kai­den oma­eh­toi­seen ha­vain­noin­tiin ja ha­vain­nois­ta säh­kö­pos­tit­se Pro Pu­ru­ve­del­le il­moit­ta­mi­seen.

Sinilevä on muodostumassa järvialueiden ongelmaksi säiden lämpenemisen vuoksi. Kuvituskuva.

Sinilevä on muodostumassa järvialueiden ongelmaksi säiden lämpenemisen vuoksi. Kuvituskuva.

Kari Sarkkinen

Uutiset
28.6.2024 10.55

Puruveden sinilevätilanne kehittynyt huolestuttavaan suuntaan - seuran­ta­jär­jes­telmässä ajantasaista tietoa

Pro Pu­ru­ve­si seu­raa ai­em­pien vuo­sien ta­paan koko Pu­ru­ve­den si­ni­le­vä­ti­lan­net­ta. Pro Pu­ru­ve­si on ke­hit­tä­nyt vuo­sien ku­lu­es­sa Pu­ru­ve­den si­ni­le­vä­ti­lan­teen seu­ran­ta­jär­jes­tel­män. Ha­vain­noin­ti pe­rus­tuu Pu­ru­ve­den ran­to­jen va­paa-ajan ja va­ki­tuis­ten asuk­kai­den oma­eh­toi­seen ha­vain­noin­tiin ja ha­vain­nois­ta säh­kö­pos­tit­se Pro Pu­ru­ve­del­le il­moit­ta­mi­seen.

Rajamenettely nopeuttaa turvapaikkahakemusten käsittelyä tietyissä tilanteissa. Eduskunta päättää myöhemmin erikseen rajaturvallisuuslaista.

Rajamenettely nopeuttaa turvapaikkahakemusten käsittelyä tietyissä tilanteissa. Eduskunta päättää myöhemmin erikseen rajaturvallisuuslaista.

Kari Sarkkinen

Uutiset
27.6.2024 15.34

Suomessa otetaan käyttöön rajamenettely - turvapaik­ka­ha­ke­mukset voidaan käsitellä rajan läheisyydessä

Ky­sees­sä on eri sään­te­ly, kuin par­hail­laan edus­kun­nan kä­sit­te­lys­sä ole­va ra­ja­tur­val­li­suus­la­ki. Si­sä­mi­nis­te­ri­ön tie­dot­teen mu­kaan nyt to­teu­tet­ta­vas­sa sään­te­lys­sä Suo­men lain­sää­dän­töön li­sä­tään mah­dol­li­suus ra­ja­me­net­te­lyyn. Me­net­te­lyä käy­te­tään edel­ly­tys­ten täyt­ty­es­sä jo maa­han tul­lei­den hen­ki­löi­den tur­va­paik­ka­ha­ke­mus­ten kä­sit­te­lyyn ra­jan lä­hei­syy­des­sä.

Rajamenettely nopeuttaa turvapaikkahakemusten käsittelyä tietyissä tilanteissa. Eduskunta päättää myöhemmin erikseen rajaturvallisuuslaista.

Rajamenettely nopeuttaa turvapaikkahakemusten käsittelyä tietyissä tilanteissa. Eduskunta päättää myöhemmin erikseen rajaturvallisuuslaista.

Kari Sarkkinen

Uutiset
27.6.2024 15.34

Suomessa otetaan käyttöön rajamenettely - turvapaik­ka­ha­ke­mukset voidaan käsitellä rajan läheisyydessä

Ky­sees­sä on eri sään­te­ly, kuin par­hail­laan edus­kun­nan kä­sit­te­lys­sä ole­va ra­ja­tur­val­li­suus­la­ki. Si­sä­mi­nis­te­ri­ön tie­dot­teen mu­kaan nyt to­teu­tet­ta­vas­sa sään­te­lys­sä Suo­men lain­sää­dän­töön li­sä­tään mah­dol­li­suus ra­ja­me­net­te­lyyn. Me­net­te­lyä käy­te­tään edel­ly­tys­ten täyt­ty­es­sä jo maa­han tul­lei­den hen­ki­löi­den tur­va­paik­ka­ha­ke­mus­ten kä­sit­te­lyyn ra­jan lä­hei­syy­des­sä.

Kari Sarkkinen

Uutiset
27.6.2024 15.11

Rajavartiolaitos voi jatkossa hyödyntää entistä enemmän teknologiaa lakisääteisissä tehtävissään

Ra­ja­var­ti­o­lai­tos hyö­dyn­tää jat­kos­sa en­tis­tä enem­män ny­ky­ai­kais­ta tek­no­lo­gi­aa kes­kei­sis­sä la­ki­sää­tei­sis­sä teh­tä­vis­sään ku­ten ra­ja­val­von­nas­sa sekä ra­ja­tur­val­li­suu­den ja ra­ja­jär­jes­tyk­sen yl­lä­pi­tä­mi­ses­sä. Val­ti­o­neu­vos­to esit­ti is­tun­nos­saan tä­nään, et­tä Ta­sa­val­lan Pre­si­dent­ti vah­vis­tai­si ra­ja­var­ti­o­lain ja eräi­den sii­hen liit­ty­vien la­kien muu­tok­set. Ta­sa­val­lan Pre­si­den­tin on mää­rä vah­vis­taa lait 28.6. ja ne tu­le­vat voi­maan 5.7.2024.

Kari Sarkkinen

Uutiset
27.6.2024 15.11

Rajavartiolaitos voi jatkossa hyödyntää entistä enemmän teknologiaa lakisääteisissä tehtävissään

Ra­ja­var­ti­o­lai­tos hyö­dyn­tää jat­kos­sa en­tis­tä enem­män ny­ky­ai­kais­ta tek­no­lo­gi­aa kes­kei­sis­sä la­ki­sää­tei­sis­sä teh­tä­vis­sään ku­ten ra­ja­val­von­nas­sa sekä ra­ja­tur­val­li­suu­den ja ra­ja­jär­jes­tyk­sen yl­lä­pi­tä­mi­ses­sä. Val­ti­o­neu­vos­to esit­ti is­tun­nos­saan tä­nään, et­tä Ta­sa­val­lan Pre­si­dent­ti vah­vis­tai­si ra­ja­var­ti­o­lain ja eräi­den sii­hen liit­ty­vien la­kien muu­tok­set. Ta­sa­val­lan Pre­si­den­tin on mää­rä vah­vis­taa lait 28.6. ja ne tu­le­vat voi­maan 5.7.2024.

Uutiset
27.6.2024 14.59

Siun soten palvelu­verk­ko­luonnos: Kaikissa kunnissa olisi jatkossakin joko sote-asema tai sote-keskus

Poh­jois-Kar­ja­lan hy­vin­voin­ti­a­lu­een – Siun so­ten pal­ve­lust­ra­te­gi­an ja pal­ve­lu­verk­ko­suun­ni­tel­man luon­nok­set ovat lau­sut­ta­vi­na 23. elo­kuu­ta saak­ka. Lau­sun­to­kier­ros on kai­kil­le avoin, eli sen ai­ka­na niin asuk­kail­la, hen­ki­lö­kun­nal­la kuin Siun so­ten eri si­dos­ryh­mil­lä­kin on mah­dol­li­suus ar­vi­oi­da val­mis­teil­la ole­via suun­ni­tel­mia omas­ta nä­kö­kul­mas­taan.

Uutiset
27.6.2024 14.59

Siun soten palvelu­verk­ko­luonnos: Kaikissa kunnissa olisi jatkossakin joko sote-asema tai sote-keskus

Poh­jois-Kar­ja­lan hy­vin­voin­ti­a­lu­een – Siun so­ten pal­ve­lust­ra­te­gi­an ja pal­ve­lu­verk­ko­suun­ni­tel­man luon­nok­set ovat lau­sut­ta­vi­na 23. elo­kuu­ta saak­ka. Lau­sun­to­kier­ros on kai­kil­le avoin, eli sen ai­ka­na niin asuk­kail­la, hen­ki­lö­kun­nal­la kuin Siun so­ten eri si­dos­ryh­mil­lä­kin on mah­dol­li­suus ar­vi­oi­da val­mis­teil­la ole­via suun­ni­tel­mia omas­ta nä­kö­kul­mas­taan.

Mobiilivarmenteen käyttö on turvallista, koska silloin eri alustoille tunnistautumiseen tai kirjautumiseen ei tarvita pankkitunnuksia eli vaara niiden joutumisesta vääriin käsiin pienenee. Mobiilivarmenteella voi kirjautua tai tunnistautua kaikille muille sivuille paitsi pankkien sivuille.

Mobiilivarmenteen käyttö on turvallista, koska silloin eri alustoille tunnistautumiseen tai kirjautumiseen ei tarvita pankkitunnuksia eli vaara niiden joutumisesta vääriin käsiin pienenee. Mobiilivarmenteella voi kirjautua tai tunnistautua kaikille muille sivuille paitsi pankkien sivuille.

Kari Sarkkinen

Uutiset
27.6.2024 14.14

Huijareiden yhteydenotot lisääntyvät - tekstiviestit, sähköpostit ja puhelut käytössä

– Eri­lai­sis­ta hui­jauk­sis­ta ja pe­tok­sis­ta teh­dään po­lii­sil­le Itä-Suo­mes­sa kym­me­niä ri­ko­sil­moi­tuk­sia joka viik­ko, ker­too tie­dot­tees­sa ri­kos­ko­mi­sa­rio Juha Lei­no­nen Itä-Suo­men po­lii­sis­ta.

Mobiilivarmenteen käyttö on turvallista, koska silloin eri alustoille tunnistautumiseen tai kirjautumiseen ei tarvita pankkitunnuksia eli vaara niiden joutumisesta vääriin käsiin pienenee. Mobiilivarmenteella voi kirjautua tai tunnistautua kaikille muille sivuille paitsi pankkien sivuille.

Mobiilivarmenteen käyttö on turvallista, koska silloin eri alustoille tunnistautumiseen tai kirjautumiseen ei tarvita pankkitunnuksia eli vaara niiden joutumisesta vääriin käsiin pienenee. Mobiilivarmenteella voi kirjautua tai tunnistautua kaikille muille sivuille paitsi pankkien sivuille.

Kari Sarkkinen

Uutiset
27.6.2024 14.14

Huijareiden yhteydenotot lisääntyvät - tekstiviestit, sähköpostit ja puhelut käytössä

– Eri­lai­sis­ta hui­jauk­sis­ta ja pe­tok­sis­ta teh­dään po­lii­sil­le Itä-Suo­mes­sa kym­me­niä ri­ko­sil­moi­tuk­sia joka viik­ko, ker­too tie­dot­tees­sa ri­kos­ko­mi­sa­rio Juha Lei­no­nen Itä-Suo­men po­lii­sis­ta.

Viirin nostoa kokoonnuttiin katselemaan nurmialueelle.

Viirin nostoa kokoonnuttiin katselemaan nurmialueelle.

Miikka Kivinen

Uutiset
27.6.2024 13.54

Viiri nousi Kunnallistalon tornin salkoon

Toh­ma­jär­ven Kun­nal­lis­ta­lon ul­ko­puo­len sa­nee­rauk­sen on tar­koi­tus val­mis­tua ke­sä­kuun lop­puun men­nes­sä. Sen kun­ni­ak­si myös Kel­tai­se­na ta­lo­na tun­ne­tun ra­ken­nuk­sen tor­niin nos­tet­tiin jo kes­ki­viik­koil­ta­päi­vä­nä vii­ri fan­faa­rien ja rum­mun­pä­ris­tys­ten saat­te­le­ma­na. Pai­kal­le oli saa­pu­nut run­saas­ti vä­keä, mu­kaan lu­kien pe­rin­tei­sen Pot­si­rait­ti­kä­ve­lyn osal­lis­tu­jat.

Viirin nostoa kokoonnuttiin katselemaan nurmialueelle.

Viirin nostoa kokoonnuttiin katselemaan nurmialueelle.

Miikka Kivinen

Uutiset
27.6.2024 13.54

Viiri nousi Kunnallistalon tornin salkoon

Toh­ma­jär­ven Kun­nal­lis­ta­lon ul­ko­puo­len sa­nee­rauk­sen on tar­koi­tus val­mis­tua ke­sä­kuun lop­puun men­nes­sä. Sen kun­ni­ak­si myös Kel­tai­se­na ta­lo­na tun­ne­tun ra­ken­nuk­sen tor­niin nos­tet­tiin jo kes­ki­viik­koil­ta­päi­vä­nä vii­ri fan­faa­rien ja rum­mun­pä­ris­tys­ten saat­te­le­ma­na. Pai­kal­le oli saa­pu­nut run­saas­ti vä­keä, mu­kaan lu­kien pe­rin­tei­sen Pot­si­rait­ti­kä­ve­lyn osal­lis­tu­jat.

Uutiset
27.6.2024 13.40

Riveriasta ja Samiedusta alkukesän aikana valmistuneita

Ri­ve­ri­as­ta val­mis­tui ke­sä­kuus­sa yh­teen­sä 253 tut­kin­non suo­rit­ta­jaa, muun mu­as­sa seu­raa­vat Kes­ki-Kar­ja­las­ta:

Uutiset
27.6.2024 13.40

Riveriasta ja Samiedusta alkukesän aikana valmistuneita

Ri­ve­ri­as­ta val­mis­tui ke­sä­kuus­sa yh­teen­sä 253 tut­kin­non suo­rit­ta­jaa, muun mu­as­sa seu­raa­vat Kes­ki-Kar­ja­las­ta:

Kesäasukkaat saivat kysellä kunnan edustajilta heitä kiinnostavista asioista. Etualalla puheenvuoroa käyttää Pirjo Karvinen puolisonsa Martin vierellä.

Kesäasukkaat saivat kysellä kunnan edustajilta heitä kiinnostavista asioista. Etualalla puheenvuoroa käyttää Pirjo Karvinen puolisonsa Martin vierellä.

Kari Sarkkinen

Uutiset
26.6.2024 16.10

Kesäasukkaat ovat tyytyväisiä oloonsa Tohmajärvellä

Vii­si vuot­ta täyt­tä­vä Unel­mien ui­ma­ran­ta Toh­ma­jär­ven Kirk­ko­nie­mes­sä näyt­ti par­haat puo­len­sa tiis­tain ke­sä­päi­väs­sä. Aluk­si ran­ta tar­jo­si puit­teet Pot­si­päi­vä­oh­jel­maan kuu­lu­val­le Unel­mien ran­ta­päi­väl­le. Myö­hem­min il­ta­päi­väl­lä kun­ta tar­jo­si pul­la­kah­ve­ja ja ti­lai­suu­den ta­ri­noin­tiin ke­sä­a­su­ka­sil­lan muo­dos­sa. Unel­mien ran­ta­päi­vä hou­kut­te­li pai­kal­le seit­se­mi­sen­kym­men­tä kä­vi­jää, ke­sä­a­su­ka­sil­las­sa uu­del­le laa­vuil­le ko­koon­tui tu­si­nan ver­ran kiin­nos­tu­nei­ta.

Kesäasukkaat saivat kysellä kunnan edustajilta heitä kiinnostavista asioista. Etualalla puheenvuoroa käyttää Pirjo Karvinen puolisonsa Martin vierellä.

Kesäasukkaat saivat kysellä kunnan edustajilta heitä kiinnostavista asioista. Etualalla puheenvuoroa käyttää Pirjo Karvinen puolisonsa Martin vierellä.

Kari Sarkkinen

Uutiset
26.6.2024 16.10

Kesäasukkaat ovat tyytyväisiä oloonsa Tohmajärvellä

Vii­si vuot­ta täyt­tä­vä Unel­mien ui­ma­ran­ta Toh­ma­jär­ven Kirk­ko­nie­mes­sä näyt­ti par­haat puo­len­sa tiis­tain ke­sä­päi­väs­sä. Aluk­si ran­ta tar­jo­si puit­teet Pot­si­päi­vä­oh­jel­maan kuu­lu­val­le Unel­mien ran­ta­päi­väl­le. Myö­hem­min il­ta­päi­väl­lä kun­ta tar­jo­si pul­la­kah­ve­ja ja ti­lai­suu­den ta­ri­noin­tiin ke­sä­a­su­ka­sil­lan muo­dos­sa. Unel­mien ran­ta­päi­vä hou­kut­te­li pai­kal­le seit­se­mi­sen­kym­men­tä kä­vi­jää, ke­sä­a­su­ka­sil­las­sa uu­del­le laa­vuil­le ko­koon­tui tu­si­nan ver­ran kiin­nos­tu­nei­ta.

Tiina Raappana ja Kiteen Kotileipomon katukuvasta hyvin erottuva myyntiauto Näpsä.

Tiina Raappana ja Kiteen Kotileipomon katukuvasta hyvin erottuva myyntiauto Näpsä.

Mirja Hurskainen

Uutiset
26.6.2024 13.40

Kiteen Kotileipomo jatkaa uuden yrittäjän voimin totuttuun tapaan

Ki­teen Ko­ti­lei­po­mos­sa ta­pah­tui omis­ta­jan­vaih­dos tou­ko­kuun alus­sa. Lii­ke­toi­min­ta siir­tyi Ko­ti­lei­po­mo Kan­nik­ka Oy:lle, mut­ta Ki­teen Ko­ti­lei­po­mo säi­lyy edel­leen ka­tu­ku­vas­sa mark­ki­noin­ti­ni­me­nä. Edel­li­nen omis­ta­ja Tar­ja Iko­nen siir­tyi si­vuun, mut­ta ei ole ko­ko­naan jät­tä­nyt teh­tä­vi­ään. Täl­lai­nen yri­tys on hä­nen mu­kaan­sa saat­ta­en vaih­det­ta­va.

Tiina Raappana ja Kiteen Kotileipomon katukuvasta hyvin erottuva myyntiauto Näpsä.

Tiina Raappana ja Kiteen Kotileipomon katukuvasta hyvin erottuva myyntiauto Näpsä.

Mirja Hurskainen

Uutiset
26.6.2024 13.40

Kiteen Kotileipomo jatkaa uuden yrittäjän voimin totuttuun tapaan

Ki­teen Ko­ti­lei­po­mos­sa ta­pah­tui omis­ta­jan­vaih­dos tou­ko­kuun alus­sa. Lii­ke­toi­min­ta siir­tyi Ko­ti­lei­po­mo Kan­nik­ka Oy:lle, mut­ta Ki­teen Ko­ti­lei­po­mo säi­lyy edel­leen ka­tu­ku­vas­sa mark­ki­noin­ti­ni­me­nä. Edel­li­nen omis­ta­ja Tar­ja Iko­nen siir­tyi si­vuun, mut­ta ei ole ko­ko­naan jät­tä­nyt teh­tä­vi­ään. Täl­lai­nen yri­tys on hä­nen mu­kaan­sa saat­ta­en vaih­det­ta­va.

Lisää aiheesta

Kysely