JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Juhlapäivänä Purujärven Marttojen päällä oli nähtävissä erilaisia ja eri aikakausina valmistuneita järjestöasuja.

Juhlapäivänä Purujärven Marttojen päällä oli nähtävissä erilaisia ja eri aikakausina valmistuneita järjestöasuja.

Mervi Venäläinen

Uutiset
7.12.2021 14.25

Purujärven Martat 75 vuotta – yhdessä tehden ja oppien

1946 pe­rus­tet­tu Pu­ru­jär­ven Mart­ta­yh­dis­tys juh­li mar­ras­kuun lo­pus­sa 75-vuo­tis­ta his­to­ri­aan­sa pik­ku­jou­lu­tun­nel­mis­sa. Jou­lu­her­kut­te­lua ja muis­ta­mi­sia sä­es­ti­vät Pu­ru­ve­den Lau­lun mie­het.

Juhlapäivänä Purujärven Marttojen päällä oli nähtävissä erilaisia ja eri aikakausina valmistuneita järjestöasuja.

Juhlapäivänä Purujärven Marttojen päällä oli nähtävissä erilaisia ja eri aikakausina valmistuneita järjestöasuja.

Mervi Venäläinen

Uutiset
7.12.2021 14.25

Purujärven Martat 75 vuotta – yhdessä tehden ja oppien

1946 pe­rus­tet­tu Pu­ru­jär­ven Mart­ta­yh­dis­tys juh­li mar­ras­kuun lo­pus­sa 75-vuo­tis­ta his­to­ri­aan­sa pik­ku­jou­lu­tun­nel­mis­sa. Jou­lu­her­kut­te­lua ja muis­ta­mi­sia sä­es­ti­vät Pu­ru­ve­den Lau­lun mie­het.

Petri Pöyhönen ja Jarmo Haaranen Tohmajärven-Värtsilän Reserviläisistä muodostivat kunniavartion Tikkalan sankarivainajien muistomerkillä.

Petri Pöyhönen ja Jarmo Haaranen Tohmajärven-Värtsilän Reserviläisistä muodostivat kunniavartion Tikkalan sankarivainajien muistomerkillä.

Mervi Venäläinen

Uutiset
6.12.2021 10.20

Hyvää itsenäisyyspäivää!

Toh­ma­jär­ven Tik­ka­las­sa Mar­ko Man­ni­nen ja Lee­na Hara las­ki­vat sep­pe­leen san­ka­ri­vai­na­jien muis­to­mer­kil­le it­se­näi­syys­päi­vän aa­mu­na. Kun­ni­a­var­ti­on muo­dos­ti­vat Toh­ma­jär­ven-Värt­si­län Re­ser­vi­läi­set ry:n Jar­mo Haa­ra­nen ja Pet­ri Pöy­hö­nen.

Petri Pöyhönen ja Jarmo Haaranen Tohmajärven-Värtsilän Reserviläisistä muodostivat kunniavartion Tikkalan sankarivainajien muistomerkillä.

Petri Pöyhönen ja Jarmo Haaranen Tohmajärven-Värtsilän Reserviläisistä muodostivat kunniavartion Tikkalan sankarivainajien muistomerkillä.

Mervi Venäläinen

Uutiset
6.12.2021 10.20

Hyvää itsenäisyyspäivää!

Toh­ma­jär­ven Tik­ka­las­sa Mar­ko Man­ni­nen ja Lee­na Hara las­ki­vat sep­pe­leen san­ka­ri­vai­na­jien muis­to­mer­kil­le it­se­näi­syys­päi­vän aa­mu­na. Kun­ni­a­var­ti­on muo­dos­ti­vat Toh­ma­jär­ven-Värt­si­län Re­ser­vi­läi­set ry:n Jar­mo Haa­ra­nen ja Pet­ri Pöy­hö­nen.

Vuoden 2021 Rami, Sovintolayhdistyksen puheenjohtaja Marjaleena Malinen sai kiertopalkinnon edellisvuoden Ramilta, Pro Kesälahden puheenjohtaja Raimo Oksmannilta ja sihteeri Sirpa Suomalaiselta.

Vuoden 2021 Rami, Sovintolayhdistyksen puheenjohtaja Marjaleena Malinen sai kiertopalkinnon edellisvuoden Ramilta, Pro Kesälahden puheenjohtaja Raimo Oksmannilta ja sihteeri Sirpa Suomalaiselta.

Kari Sarkkinen

Uutiset
4.12.2021 22.30

Marjaleena Malisesta Vuoden Rami

Ke­sä­lah­den Vuo­den Rami on So­vint­la-Ydis­tyk­sen pu­heen­joh­ta­ja Mar­ja­lee­na Ma­li­nen. Kier­to­pal­kin­to siir­tyi pal­kin­non en­sim­mäi­sel­tä kan­ta­jal­ta, ja sil­le ni­men­sä an­ta­neel­ta Pro Ke­sä­lah­den pu­heen­joh­ta­ja Rai­mo Oks­man­nil­ta tä­nään Ke­sä­lah­den jou­lu­na­vauk­ses­sa.

Vuoden 2021 Rami, Sovintolayhdistyksen puheenjohtaja Marjaleena Malinen sai kiertopalkinnon edellisvuoden Ramilta, Pro Kesälahden puheenjohtaja Raimo Oksmannilta ja sihteeri Sirpa Suomalaiselta.

Vuoden 2021 Rami, Sovintolayhdistyksen puheenjohtaja Marjaleena Malinen sai kiertopalkinnon edellisvuoden Ramilta, Pro Kesälahden puheenjohtaja Raimo Oksmannilta ja sihteeri Sirpa Suomalaiselta.

Kari Sarkkinen

Uutiset
4.12.2021 22.30

Marjaleena Malisesta Vuoden Rami

Ke­sä­lah­den Vuo­den Rami on So­vint­la-Ydis­tyk­sen pu­heen­joh­ta­ja Mar­ja­lee­na Ma­li­nen. Kier­to­pal­kin­to siir­tyi pal­kin­non en­sim­mäi­sel­tä kan­ta­jal­ta, ja sil­le ni­men­sä an­ta­neel­ta Pro Ke­sä­lah­den pu­heen­joh­ta­ja Rai­mo Oks­man­nil­ta tä­nään Ke­sä­lah­den jou­lu­na­vauk­ses­sa.

Kesälahden aseman edustalle tänään paljastettu Pave Maijasen muistomerkki tulee parhaiten oikeuksiinsa hämärässä tai pimeällä.

Kesälahden aseman edustalle tänään paljastettu Pave Maijasen muistomerkki tulee parhaiten oikeuksiinsa hämärässä tai pimeällä.

Kari Sarkkinen

Uutiset
4.12.2021 19.21

Pave Maijasen muistomerkki kuvaa miehen järkälemäistä työtä

Vaik­ka ym­pä­ril­lä pauk­kui pak­ka­nen, Ke­sä­lah­den rau­ta­tie­a­se­mal­la vie­tet­tiin tä­nään läm­min­hen­ki­nen het­ki Pave Mai­ja­sen muis­to­mer­kin pal­jas­tus­ti­lai­suu­des­sa. Pa­ven kap­pa­le Läh­ti­sit­kö soi taus­tal­la, muis­to­mer­kin suun­nit­te­li­ja, Pro Ke­sä­lah­den hal­li­tuk­sen jä­sen, "ite­tai­tei­li­ja" Erk­ki Lin­de­berg esit­te­li te­os­ta, jon­ka peit­teet pois­tet­tiin ja oli ai­ka muis­to­rik­kai­den va­lo­ku­vien. Mai­ja­sen jär­kä­le­mäi­nen työ suo­ma­lai­sen mu­sii­kin hy­väk­si on saa­nut ar­voi­sen­sa muis­to­mer­kin.

Kesälahden aseman edustalle tänään paljastettu Pave Maijasen muistomerkki tulee parhaiten oikeuksiinsa hämärässä tai pimeällä.

Kesälahden aseman edustalle tänään paljastettu Pave Maijasen muistomerkki tulee parhaiten oikeuksiinsa hämärässä tai pimeällä.

Kari Sarkkinen

Uutiset
4.12.2021 19.21

Pave Maijasen muistomerkki kuvaa miehen järkälemäistä työtä

Vaik­ka ym­pä­ril­lä pauk­kui pak­ka­nen, Ke­sä­lah­den rau­ta­tie­a­se­mal­la vie­tet­tiin tä­nään läm­min­hen­ki­nen het­ki Pave Mai­ja­sen muis­to­mer­kin pal­jas­tus­ti­lai­suu­des­sa. Pa­ven kap­pa­le Läh­ti­sit­kö soi taus­tal­la, muis­to­mer­kin suun­nit­te­li­ja, Pro Ke­sä­lah­den hal­li­tuk­sen jä­sen, "ite­tai­tei­li­ja" Erk­ki Lin­de­berg esit­te­li te­os­ta, jon­ka peit­teet pois­tet­tiin ja oli ai­ka muis­to­rik­kai­den va­lo­ku­vien. Mai­ja­sen jär­kä­le­mäi­nen työ suo­ma­lai­sen mu­sii­kin hy­väk­si on saa­nut ar­voi­sen­sa muis­to­mer­kin.

Kaksoistutkinnon suorittanut Johanna Kainulainen sai ylioppilaslakkinsa Kiteen lukion lakkiais- ja itsenäisyyspäivän juhlassa.

Kaksoistutkinnon suorittanut Johanna Kainulainen sai ylioppilaslakkinsa Kiteen lukion lakkiais- ja itsenäisyyspäivän juhlassa.

Kari Sarkkinen

Uutiset
3.12.2021 18.38

Kiteen lakkiaisjuhlan puheissa tulevaisuuden Suomea ja onnellisuuden saavuttamista

Ki­teen lu­ki­on yli­op­pi­las- ja it­se­näi­syys­päi­vän juh­las­sa yli­op­pi­las­la­kin sai pai­naa pää­hän­sä kak­sois­tut­kin­non suo­rit­ta­nut Jo­han­na Kai­nu­lai­nen. Juh­la­het­ki vie­tiin läpi Steel­ban­din ja Ki­teen lu­ki­on kuo­ron mu­siik­kie­si­tys­ten sii­vit­tä­mä­nä.

Kaksoistutkinnon suorittanut Johanna Kainulainen sai ylioppilaslakkinsa Kiteen lukion lakkiais- ja itsenäisyyspäivän juhlassa.

Kaksoistutkinnon suorittanut Johanna Kainulainen sai ylioppilaslakkinsa Kiteen lukion lakkiais- ja itsenäisyyspäivän juhlassa.

Kari Sarkkinen

Uutiset
3.12.2021 18.38

Kiteen lakkiaisjuhlan puheissa tulevaisuuden Suomea ja onnellisuuden saavuttamista

Ki­teen lu­ki­on yli­op­pi­las- ja it­se­näi­syys­päi­vän juh­las­sa yli­op­pi­las­la­kin sai pai­naa pää­hän­sä kak­sois­tut­kin­non suo­rit­ta­nut Jo­han­na Kai­nu­lai­nen. Juh­la­het­ki vie­tiin läpi Steel­ban­din ja Ki­teen lu­ki­on kuo­ron mu­siik­kie­si­tys­ten sii­vit­tä­mä­nä.

Tohmajärvellä valkolakin painoi päähänsä Tuukka Saukkonen.

Tohmajärvellä valkolakin painoi päähänsä Tuukka Saukkonen.

Kari Sarkkinen

Uutiset
3.12.2021 18.30

Tohmajärvellä lakkiaiset ja koulun juhla

Toh­ma­jär­vel­lä Si­vis­tys­kes­kus Ah­jos­sa oli per­jan­tai­na his­to­ri­al­li­nen het­ki, kun kaik­ki ala­kou­lu­lai­sis­ta lu­ki­o­lai­siin ja hen­ki­lö­kun­ta ko­koon­tui­vat en­sim­mäis­tä ker­taa yh­tei­seen Kou­lun juh­laan. Vie­raak­si oli kut­sut­tu myös Toh­ma­jär­ven kou­lu­lai­tok­ses­ta eläk­keel­le jää­nei­tä opet­ta­jia sekä muu­ta kou­lun hen­ki­lö­kun­taa.

Tohmajärvellä valkolakin painoi päähänsä Tuukka Saukkonen.

Tohmajärvellä valkolakin painoi päähänsä Tuukka Saukkonen.

Kari Sarkkinen

Uutiset
3.12.2021 18.30

Tohmajärvellä lakkiaiset ja koulun juhla

Toh­ma­jär­vel­lä Si­vis­tys­kes­kus Ah­jos­sa oli per­jan­tai­na his­to­ri­al­li­nen het­ki, kun kaik­ki ala­kou­lu­lai­sis­ta lu­ki­o­lai­siin ja hen­ki­lö­kun­ta ko­koon­tui­vat en­sim­mäis­tä ker­taa yh­tei­seen Kou­lun juh­laan. Vie­raak­si oli kut­sut­tu myös Toh­ma­jär­ven kou­lu­lai­tok­ses­ta eläk­keel­le jää­nei­tä opet­ta­jia sekä muu­ta kou­lun hen­ki­lö­kun­taa.

Sari Kaasinen on toiminut yrittäjänä vuodesta 1997 lähtien.

Sari Kaasinen on toiminut yrittäjänä vuodesta 1997 lähtien.

Päivi Lievonen

Uutiset
3.12.2021 17.50

"Parempi tehdä kuin jättää tekemättä"

Rääk­ky­län vuo­den yrit­tä­jä­nä pal­kit­tiin Sari Kaa­si­nen oy, joka on vuo­des­ta 1997 läh­tien kult­tuu­rin pa­ris­sa vai­kut­ta­nut toi­mi­ja. Jo sitä en­nen­kin hän oli toi­mi­nut toi­mi­ni­mel­lä ja ol­lut mu­ka­na las­ten­sa isän kans­sa Mipu mu­sic-levy-yh­ti­ös­sä.

Sari Kaasinen on toiminut yrittäjänä vuodesta 1997 lähtien.

Sari Kaasinen on toiminut yrittäjänä vuodesta 1997 lähtien.

Päivi Lievonen

Uutiset
3.12.2021 17.50

"Parempi tehdä kuin jättää tekemättä"

Rääk­ky­län vuo­den yrit­tä­jä­nä pal­kit­tiin Sari Kaa­si­nen oy, joka on vuo­des­ta 1997 läh­tien kult­tuu­rin pa­ris­sa vai­kut­ta­nut toi­mi­ja. Jo sitä en­nen­kin hän oli toi­mi­nut toi­mi­ni­mel­lä ja ol­lut mu­ka­na las­ten­sa isän kans­sa Mipu mu­sic-levy-yh­ti­ös­sä.

- Tuosta aloitimme ja tuonne olemme siirtyneet, yrittäjä Antti Hentunen näyttää Fixux Kiteen kehitystä reilun kymmenen vuoden aikana.

- Tuosta aloitimme ja tuonne olemme siirtyneet, yrittäjä Antti Hentunen näyttää Fixux Kiteen kehitystä reilun kymmenen vuoden aikana.

Kari Sarkkinen

Uutiset
3.12.2021 15.57

Joensuun Dieselhuolto 60 vuotta - Kiteellä vuodesta 2008

Jo­en­suun Die­sel­huol­to täyt­tää täl­lä vii­kol­la 60 vuot­ta. Yri­tys on alun pe­rin pe­rus­tet­tu 4.12.1961 die­sel- ja au­to­säh­kö­kor­jaa­mok­si, mut­ta 90-lu­vun alus­sa kes­kit­ty­nyt au­to­tar­vik­kei­den- ja va­ra­o­sien, sekä am­mat­ti­työ­ka­lu­jen ja kor­jaa­mo­lait­tei­den myyn­tiin. Ny­kyi­sin yri­tys kuu­luu Fi­xus-ket­juun ja sil­lä on toi­mi­pis­teet Jo­en­suus­sa (Fi­xus Cen­ter Jo­en­suu) ja Ki­teel­lä (Fi­xus Ki­tee). Pää­toi­mi­a­la­na on au­to­tar­vik­kei­den ja va­ra­o­sien tuk­ku ja vä­hit­täis­myyn­ti.

- Tuosta aloitimme ja tuonne olemme siirtyneet, yrittäjä Antti Hentunen näyttää Fixux Kiteen kehitystä reilun kymmenen vuoden aikana.

- Tuosta aloitimme ja tuonne olemme siirtyneet, yrittäjä Antti Hentunen näyttää Fixux Kiteen kehitystä reilun kymmenen vuoden aikana.

Kari Sarkkinen

Uutiset
3.12.2021 15.57

Joensuun Dieselhuolto 60 vuotta - Kiteellä vuodesta 2008

Jo­en­suun Die­sel­huol­to täyt­tää täl­lä vii­kol­la 60 vuot­ta. Yri­tys on alun pe­rin pe­rus­tet­tu 4.12.1961 die­sel- ja au­to­säh­kö­kor­jaa­mok­si, mut­ta 90-lu­vun alus­sa kes­kit­ty­nyt au­to­tar­vik­kei­den- ja va­ra­o­sien, sekä am­mat­ti­työ­ka­lu­jen ja kor­jaa­mo­lait­tei­den myyn­tiin. Ny­kyi­sin yri­tys kuu­luu Fi­xus-ket­juun ja sil­lä on toi­mi­pis­teet Jo­en­suus­sa (Fi­xus Cen­ter Jo­en­suu) ja Ki­teel­lä (Fi­xus Ki­tee). Pää­toi­mi­a­la­na on au­to­tar­vik­kei­den ja va­ra­o­sien tuk­ku ja vä­hit­täis­myyn­ti.

Päätyenlahden pohjukan kunnostustyöt alkoivat keskiviikkona.

Päätyenlahden pohjukan kunnostustyöt alkoivat keskiviikkona.

Päivi Lievonen

Uutiset
3.12.2021 12.00

Kaivurit aloittivat työnsä Päätyeenlahdella

Pää­ty­een­lah­den kun­nos­ta­mi­nen en­tis­tä pa­rem­mak­si lin­tu­ve­dek­si start­ta­si kes­ki­viik­ko­na kun kai­vu­rit aloit­ti­vat maan­siir­to­työt lin­tu­tor­nin Haa­ra­jär­ven puo­lei­ses­sa reu­nas­sa. Val­mis­ta pi­täi­si tul­la hy­vis­sä ajoin en­nen jou­lua.

Päätyenlahden pohjukan kunnostustyöt alkoivat keskiviikkona.

Päätyenlahden pohjukan kunnostustyöt alkoivat keskiviikkona.

Päivi Lievonen

Uutiset
3.12.2021 12.00

Kaivurit aloittivat työnsä Päätyeenlahdella

Pää­ty­een­lah­den kun­nos­ta­mi­nen en­tis­tä pa­rem­mak­si lin­tu­ve­dek­si start­ta­si kes­ki­viik­ko­na kun kai­vu­rit aloit­ti­vat maan­siir­to­työt lin­tu­tor­nin Haa­ra­jär­ven puo­lei­ses­sa reu­nas­sa. Val­mis­ta pi­täi­si tul­la hy­vis­sä ajoin en­nen jou­lua.

Koti-Karjala, arkisto

Uutiset
3.12.2021 8.26

Päihtyneenä ratissa Kiteellä

Tors­tai­na kel­lo kah­den jäl­keen Ki­teel­lä po­lii­si pu­hal­lut­ti mies­kul­jet­ta­jan. Hen­ki­lö­au­tol­la Sa­vi­kon­tiel­lä liik­keel­lä ol­lut mies pu­hal­si al­ko­met­riin 0,74 mil­lig­ram­maa al­ko­ho­lia lit­ras­sa ver­ta.

Koti-Karjala, arkisto

Uutiset
3.12.2021 8.26

Päihtyneenä ratissa Kiteellä

Tors­tai­na kel­lo kah­den jäl­keen Ki­teel­lä po­lii­si pu­hal­lut­ti mies­kul­jet­ta­jan. Hen­ki­lö­au­tol­la Sa­vi­kon­tiel­lä liik­keel­lä ol­lut mies pu­hal­si al­ko­met­riin 0,74 mil­lig­ram­maa al­ko­ho­lia lit­ras­sa ver­ta.

Päivi Lievonen

Uutiset
3.12.2021 8.20

Pohjois-Karjalan koronatilanne on helpottanut viime viikosta

Poh­jois-Kar­ja­lan ti­lan­ne­ku­va­työ­ryh­män mu­kaan maa­kun­nan ko­ro­na­vi­rus­ti­lan­ne on hie­man rau­hoit­tu­nut vii­me vii­kos­ta, ei­kä ti­lan­ne täy­tä täl­lä het­kel­lä le­vi­ä­mi­sa­lu­een tun­nus­merk­ke­jä.

Päivi Lievonen

Uutiset
3.12.2021 8.20

Pohjois-Karjalan koronatilanne on helpottanut viime viikosta

Poh­jois-Kar­ja­lan ti­lan­ne­ku­va­työ­ryh­män mu­kaan maa­kun­nan ko­ro­na­vi­rus­ti­lan­ne on hie­man rau­hoit­tu­nut vii­me vii­kos­ta, ei­kä ti­lan­ne täy­tä täl­lä het­kel­lä le­vi­ä­mi­sa­lu­een tun­nus­merk­ke­jä.

Mervi Venäläinen ja Kari Sarkkinen toivat Koti-Karjalaan kaksoisvoiton Pohjois-Karjalan paikallislehtikerhon juttukilpailussa.

Mervi Venäläinen ja Kari Sarkkinen toivat Koti-Karjalaan kaksoisvoiton Pohjois-Karjalan paikallislehtikerhon juttukilpailussa.

Päivi Lievonen

Uutiset
2.12.2021 13.00

"Kohtaaminen tärkeintä toimittajan työssä"

Koti-Kar­ja­lan toi­mit­ta­jat sai­vat kak­sois­voi­ton Poh­jois-Kar­ja­lan pai­kal­lis­leh­ti­ker­hon po­si­tii­vi­nen jut­tu-kil­pai­lus­sa.

Mervi Venäläinen ja Kari Sarkkinen toivat Koti-Karjalaan kaksoisvoiton Pohjois-Karjalan paikallislehtikerhon juttukilpailussa.

Mervi Venäläinen ja Kari Sarkkinen toivat Koti-Karjalaan kaksoisvoiton Pohjois-Karjalan paikallislehtikerhon juttukilpailussa.

Päivi Lievonen

Uutiset
2.12.2021 13.00

"Kohtaaminen tärkeintä toimittajan työssä"

Koti-Kar­ja­lan toi­mit­ta­jat sai­vat kak­sois­voi­ton Poh­jois-Kar­ja­lan pai­kal­lis­leh­ti­ker­hon po­si­tii­vi­nen jut­tu-kil­pai­lus­sa.

Petelle ja Tiinalle jokainen yhteinen päivä on merkityksellinen.

Petelle ja Tiinalle jokainen yhteinen päivä on merkityksellinen.

Mervi Venäläinen

Uutiset
2.12.2021 10.50

Vielä ei ole itkun aika

Jul­kai­sem­me Poh­jois-Kar­ja­lan pai­kal­lis­leh­ti­ker­hon Vuo­den po­si­tii­vi­sin jut­tu -kil­pai­lus­sa kun­ni­a­mai­nin­nan voit­ta­neen ju­tun uu­del­leen. Jut­tu on jul­kais­tu en­sim­mäis­tä ker­taa Koti-Kar­ja­las­sa 17.3.2021.

Petelle ja Tiinalle jokainen yhteinen päivä on merkityksellinen.

Petelle ja Tiinalle jokainen yhteinen päivä on merkityksellinen.

Mervi Venäläinen

Uutiset
2.12.2021 10.50

Vielä ei ole itkun aika

Jul­kai­sem­me Poh­jois-Kar­ja­lan pai­kal­lis­leh­ti­ker­hon Vuo­den po­si­tii­vi­sin jut­tu -kil­pai­lus­sa kun­ni­a­mai­nin­nan voit­ta­neen ju­tun uu­del­leen. Jut­tu on jul­kais­tu en­sim­mäis­tä ker­taa Koti-Kar­ja­las­sa 17.3.2021.

Siun sotesta kerrotaan, että hoitajia ja lääkäreitä on haluttu lisätä erityisesti terveysasemille. Kuvituskuva.

Siun sotesta kerrotaan, että hoitajia ja lääkäreitä on haluttu lisätä erityisesti terveysasemille. Kuvituskuva.

Aladar Bayer

Uutiset
2.12.2021 9.00

Siun soten mukaan lääkäritilanne on korjaantumassa

Siun sote tie­dot­taa teh­neen­sä toi­men­pi­tei­tä pe­rus­ter­vey­den­huol­lon lää­kä­rei­den työ­ti­lan­teen pa­ran­ta­mi­sek­si. Lää­kä­ri­rek­ry­toin­tia teh­dään ak­tii­vi­ses­ti vir­ko­jen täyt­tä­mi­sek­si. Li­säk­si hen­ki­lös­tön riit­tä­vyyt­tä tur­va­taan os­to­pal­ve­luil­la ja työ­kuor­maa py­ri­tään hel­pot­ta­maan etä­pal­ve­luil­la ja etä­lää­kä­reil­lä.

Siun sotesta kerrotaan, että hoitajia ja lääkäreitä on haluttu lisätä erityisesti terveysasemille. Kuvituskuva.

Siun sotesta kerrotaan, että hoitajia ja lääkäreitä on haluttu lisätä erityisesti terveysasemille. Kuvituskuva.

Aladar Bayer

Uutiset
2.12.2021 9.00

Siun soten mukaan lääkäritilanne on korjaantumassa

Siun sote tie­dot­taa teh­neen­sä toi­men­pi­tei­tä pe­rus­ter­vey­den­huol­lon lää­kä­rei­den työ­ti­lan­teen pa­ran­ta­mi­sek­si. Lää­kä­ri­rek­ry­toin­tia teh­dään ak­tii­vi­ses­ti vir­ko­jen täyt­tä­mi­sek­si. Li­säk­si hen­ki­lös­tön riit­tä­vyyt­tä tur­va­taan os­to­pal­ve­luil­la ja työ­kuor­maa py­ri­tään hel­pot­ta­maan etä­pal­ve­luil­la ja etä­lää­kä­reil­lä.

Bingorummut ovat tulleet tutuiksi vuosikymmenten aikana Timo Mölsälle ja Pentti Pitkäselle.

Bingorummut ovat tulleet tutuiksi vuosikymmenten aikana Timo Mölsälle ja Pentti Pitkäselle.

Päivi Lievonen

Uutiset
2.12.2021 6.45

Pallot pyörineet puoli vuosisataa

Nie­mi­sen Ur­hei­li­joi­den ve­tä­mä bin­go juh­lii 50-vuo­tis­ta tai­pa­let­taan tu­le­va­na sun­nun­tai­na. Pal­lo­ja on pyö­ri­tet­ty Nie­mi­sen lin­na­na tun­ne­tul­la ky­lä­ta­lol­la puo­len vuo­si­sa­dan ajan, vaik­ka vä­lil­lä har­ras­te on ol­lut jo hii­pu­mas­sa. Vä­keä bin­goil­lois­sa yhä käy, osal­lis­tu­jia on täl­lä het­kel­lä suun­nil­leen yh­tä pal­jon kuin on juh­la­vuo­si­a­kin. Hu­vin ää­rel­le tul­laan pää­a­si­as­sa naa­pu­ri­kun­nis­ta.

Bingorummut ovat tulleet tutuiksi vuosikymmenten aikana Timo Mölsälle ja Pentti Pitkäselle.

Bingorummut ovat tulleet tutuiksi vuosikymmenten aikana Timo Mölsälle ja Pentti Pitkäselle.

Päivi Lievonen

Uutiset
2.12.2021 6.45

Pallot pyörineet puoli vuosisataa

Nie­mi­sen Ur­hei­li­joi­den ve­tä­mä bin­go juh­lii 50-vuo­tis­ta tai­pa­let­taan tu­le­va­na sun­nun­tai­na. Pal­lo­ja on pyö­ri­tet­ty Nie­mi­sen lin­na­na tun­ne­tul­la ky­lä­ta­lol­la puo­len vuo­si­sa­dan ajan, vaik­ka vä­lil­lä har­ras­te on ol­lut jo hii­pu­mas­sa. Vä­keä bin­goil­lois­sa yhä käy, osal­lis­tu­jia on täl­lä het­kel­lä suun­nil­leen yh­tä pal­jon kuin on juh­la­vuo­si­a­kin. Hu­vin ää­rel­le tul­laan pää­a­si­as­sa naa­pu­ri­kun­nis­ta.

Mervi Venäläinen ja Kari Sarkkinen toivat Koti-Karjalaan kaksoisvoiton Pohjois-Karjalan paikallislehtikerhon juttukilpailussa.

Mervi Venäläinen ja Kari Sarkkinen toivat Koti-Karjalaan kaksoisvoiton Pohjois-Karjalan paikallislehtikerhon juttukilpailussa.

Päivi Lievonen

Uutiset
1.12.2021 16.54

Koti-Karjalaan kaksoisvoitto juttukilpailussa

Koti-Kar­ja­lan toi­mit­ta­jan Kari Sark­ki­sen jut­tu ”Huo­ma­sim­me, et­tä meil­lä on pal­jon yh­teis­tä” pal­kit­tiin vuo­den par­haa­na jut­tu­na Poh­jois-Kar­ja­lan pai­kal­lis­leh­ti­ker­hon vuo­tui­ses­sa jut­tu­kil­pai­lus­sa, jon­ka tee­ma­na oli tänä vuon­na po­si­tii­vi­nen jut­tu.

Mervi Venäläinen ja Kari Sarkkinen toivat Koti-Karjalaan kaksoisvoiton Pohjois-Karjalan paikallislehtikerhon juttukilpailussa.

Mervi Venäläinen ja Kari Sarkkinen toivat Koti-Karjalaan kaksoisvoiton Pohjois-Karjalan paikallislehtikerhon juttukilpailussa.

Päivi Lievonen

Uutiset
1.12.2021 16.54

Koti-Karjalaan kaksoisvoitto juttukilpailussa

Koti-Kar­ja­lan toi­mit­ta­jan Kari Sark­ki­sen jut­tu ”Huo­ma­sim­me, et­tä meil­lä on pal­jon yh­teis­tä” pal­kit­tiin vuo­den par­haa­na jut­tu­na Poh­jois-Kar­ja­lan pai­kal­lis­leh­ti­ker­hon vuo­tui­ses­sa jut­tu­kil­pai­lus­sa, jon­ka tee­ma­na oli tänä vuon­na po­si­tii­vi­nen jut­tu.

Esimerkiksi palvelutuotantosuunnitelmasta poikkeavia muutoksia toimipaikkoihin ei ole suunnitteilla.

Esimerkiksi palvelutuotantosuunnitelmasta poikkeavia muutoksia toimipaikkoihin ei ole suunnitteilla.

Koti-Karjala, arkisto

Uutiset
1.12.2021 12.04

Siun sote sinnittelee tiukalla taloudella

Siun so­ten vuo­den 2022 ta­lou­sar­vio on tiuk­ka, mut­ta hen­ki­lös­tö­vä­hen­nyk­siä ei ole suun­nit­teil­la. Myös­kään yh­ty­mä­val­tuus­ton hy­väk­sy­mäs­tä pal­ve­lu­tuo­tan­to­suun­ni­tel­mas­ta poik­ke­a­via muu­tok­sia toi­mi­paik­koi­hin ei ole suun­nit­teil­la.

Esimerkiksi palvelutuotantosuunnitelmasta poikkeavia muutoksia toimipaikkoihin ei ole suunnitteilla.

Esimerkiksi palvelutuotantosuunnitelmasta poikkeavia muutoksia toimipaikkoihin ei ole suunnitteilla.

Koti-Karjala, arkisto

Uutiset
1.12.2021 12.04

Siun sote sinnittelee tiukalla taloudella

Siun so­ten vuo­den 2022 ta­lou­sar­vio on tiuk­ka, mut­ta hen­ki­lös­tö­vä­hen­nyk­siä ei ole suun­nit­teil­la. Myös­kään yh­ty­mä­val­tuus­ton hy­väk­sy­mäs­tä pal­ve­lu­tuo­tan­to­suun­ni­tel­mas­ta poik­ke­a­via muu­tok­sia toi­mi­paik­koi­hin ei ole suun­nit­teil­la.

Pro Puruveden toteuttamien vesistöhankkeiden tuloksena on syntynyt muun muassa vesistön tilaa esittelevä mobiilisovellus.

Pro Puruveden toteuttamien vesistöhankkeiden tuloksena on syntynyt muun muassa vesistön tilaa esittelevä mobiilisovellus.

Kari Sarkkinen

Uutiset
1.12.2021 11.43

Pro Puruvedellä edessä hankkeiden päätösvuosi

Niin Pu­ru­ve­den ve­sien­hoi­don kuin Pro Pu­ru­ve­den kan­nal­ta vuo­si 2022 on siir­ty­mä­vuo­si, kun suu­ret ja mer­kit­tä­vät FRES­HA­BIT-han­ke ja OPE­RAN­DUM-han­ke päät­ty­vät.

Pro Puruveden toteuttamien vesistöhankkeiden tuloksena on syntynyt muun muassa vesistön tilaa esittelevä mobiilisovellus.

Pro Puruveden toteuttamien vesistöhankkeiden tuloksena on syntynyt muun muassa vesistön tilaa esittelevä mobiilisovellus.

Kari Sarkkinen

Uutiset
1.12.2021 11.43

Pro Puruvedellä edessä hankkeiden päätösvuosi

Niin Pu­ru­ve­den ve­sien­hoi­don kuin Pro Pu­ru­ve­den kan­nal­ta vuo­si 2022 on siir­ty­mä­vuo­si, kun suu­ret ja mer­kit­tä­vät FRES­HA­BIT-han­ke ja OPE­RAN­DUM-han­ke päät­ty­vät.

Pohjois-Karjalan paikallislehtikerhon puheenjohtaja Anu Saarelaisen luovuttaman Maakunta-Antin ottivat vastaan Ilomantsin kirjastonjohtaja Pia Viitala ja Joensuun seutukirjaston kirjastopalvelujohtaja Suvi Pirnes-Toivanen.

Pohjois-Karjalan paikallislehtikerhon puheenjohtaja Anu Saarelaisen luovuttaman Maakunta-Antin ottivat vastaan Ilomantsin kirjastonjohtaja Pia Viitala ja Joensuun seutukirjaston kirjastopalvelujohtaja Suvi Pirnes-Toivanen.

Marja Mölsä

Uutiset
1.12.2021 10.31

Pohjois-Karjalan paikallislehtien Antti-palkinto Vaara-kirjastoille

Poh­jois-Kar­ja­lan pai­kal­lis­leh­ti­ker­ho on an­ta­nut vuo­den 2021 Maa­kun­ta-An­tin kir­jas­to­kimp­pa Vaa­ra-kir­jas­toil­le eli yh­tei­ses­ti maa­kun­nan kai­kil­le kir­jas­toil­le. Ant­ti-pat­sas an­ne­taan vuo­sit­tain ta­hol­le, joka te­kee hy­vää yh­teis­työs­tä pai­kal­lis­leh­tien kans­sa ja joka ja­kaa sa­man­lai­sia ar­vo­ja pai­kal­lis­leh­ti­ken­tän kans­sa.

Pohjois-Karjalan paikallislehtikerhon puheenjohtaja Anu Saarelaisen luovuttaman Maakunta-Antin ottivat vastaan Ilomantsin kirjastonjohtaja Pia Viitala ja Joensuun seutukirjaston kirjastopalvelujohtaja Suvi Pirnes-Toivanen.

Pohjois-Karjalan paikallislehtikerhon puheenjohtaja Anu Saarelaisen luovuttaman Maakunta-Antin ottivat vastaan Ilomantsin kirjastonjohtaja Pia Viitala ja Joensuun seutukirjaston kirjastopalvelujohtaja Suvi Pirnes-Toivanen.

Marja Mölsä

Uutiset
1.12.2021 10.31

Pohjois-Karjalan paikallislehtien Antti-palkinto Vaara-kirjastoille

Poh­jois-Kar­ja­lan pai­kal­lis­leh­ti­ker­ho on an­ta­nut vuo­den 2021 Maa­kun­ta-An­tin kir­jas­to­kimp­pa Vaa­ra-kir­jas­toil­le eli yh­tei­ses­ti maa­kun­nan kai­kil­le kir­jas­toil­le. Ant­ti-pat­sas an­ne­taan vuo­sit­tain ta­hol­le, joka te­kee hy­vää yh­teis­työs­tä pai­kal­lis­leh­tien kans­sa ja joka ja­kaa sa­man­lai­sia ar­vo­ja pai­kal­lis­leh­ti­ken­tän kans­sa.

Petra Sotikov ja Hannan Nuutinen seuraavat, kun Paula Malleus sovittelee kaavaa mallinukelle.

Petra Sotikov ja Hannan Nuutinen seuraavat, kun Paula Malleus sovittelee kaavaa mallinukelle.

Mervi Venäläinen

Uutiset
1.12.2021 9.06

Työssä näkyy tekijän tarina

Up­cyc­ling-val­men­nuk­sen toi­sel­la in­ten­sii­vi­vii­kol­la Värt­si­län en­ti­sel­lä kou­lul­la osal­lis­tu­jien te­ke­mi­ses­sä al­kaa jo nä­kyä eri­kois­tu­mis­ta. En­sim­mäi­sel­lä lä­hi­vii­kol­la teh­tiin vie­lä sys­te­maat­ti­ses­ti sa­mo­ja asi­oi­ta, kun val­men­ta­ja­na toi­mi­va om­pe­li­ja­mes­ta­ri Pau­la Mal­leus haki tun­tu­maa val­men­net­ta­vien läh­tö­ti­lan­tee­seen.

Petra Sotikov ja Hannan Nuutinen seuraavat, kun Paula Malleus sovittelee kaavaa mallinukelle.

Petra Sotikov ja Hannan Nuutinen seuraavat, kun Paula Malleus sovittelee kaavaa mallinukelle.

Mervi Venäläinen

Uutiset
1.12.2021 9.06

Työssä näkyy tekijän tarina

Up­cyc­ling-val­men­nuk­sen toi­sel­la in­ten­sii­vi­vii­kol­la Värt­si­län en­ti­sel­lä kou­lul­la osal­lis­tu­jien te­ke­mi­ses­sä al­kaa jo nä­kyä eri­kois­tu­mis­ta. En­sim­mäi­sel­lä lä­hi­vii­kol­la teh­tiin vie­lä sys­te­maat­ti­ses­ti sa­mo­ja asi­oi­ta, kun val­men­ta­ja­na toi­mi­va om­pe­li­ja­mes­ta­ri Pau­la Mal­leus haki tun­tu­maa val­men­net­ta­vien läh­tö­ti­lan­tee­seen.

Iltaa vietettiin kotoisasti alttarin edustalla piiriin kokoontuen.

Iltaa vietettiin kotoisasti alttarin edustalla piiriin kokoontuen.

Mervi Kekäle

Uutiset
30.11.2021 13.25

Kirkossa yökyläiltiin

Ki­teen ki­vi­kir­kos­sa vie­tet­tiin vii­me vii­kon­lop­pu­na yö kir­kos­sa-ta­pah­tu­maa, joka on suun­nat­tu 4.-6.luok­ka­lai­sil­le. Tem­paus to­teu­tet­tiin nyt tois­ta­mi­seen.

Iltaa vietettiin kotoisasti alttarin edustalla piiriin kokoontuen.

Iltaa vietettiin kotoisasti alttarin edustalla piiriin kokoontuen.

Mervi Kekäle

Uutiset
30.11.2021 13.25

Kirkossa yökyläiltiin

Ki­teen ki­vi­kir­kos­sa vie­tet­tiin vii­me vii­kon­lop­pu­na yö kir­kos­sa-ta­pah­tu­maa, joka on suun­nat­tu 4.-6.luok­ka­lai­sil­le. Tem­paus to­teu­tet­tiin nyt tois­ta­mi­seen.

Rääkkylän kunnanjohtajan hakuprosessi on siirtynyt tänä vuonna jo aiemminkin.

Rääkkylän kunnanjohtajan hakuprosessi on siirtynyt tänä vuonna jo aiemminkin.

Päivi Lievonen

Uutiset
30.11.2021 11.18

Kunnanjohtajan haku siirtyy

Rääk­ky­län kun­nan­joh­ta­jan vir­ka avau­tu­nee ha­et­ta­vak­si ai­kai­sin­taan ke­vät­tal­vel­la. Kun­nan­hal­li­tus esit­tää val­tuus­tol­le, et­tä hal­li­tus sai­si päät­tää kun­nan­joh­ta­jan vi­ran­haun aloit­ta­mi­sen ajan­koh­das­ta.

Rääkkylän kunnanjohtajan hakuprosessi on siirtynyt tänä vuonna jo aiemminkin.

Rääkkylän kunnanjohtajan hakuprosessi on siirtynyt tänä vuonna jo aiemminkin.

Päivi Lievonen

Uutiset
30.11.2021 11.18

Kunnanjohtajan haku siirtyy

Rääk­ky­län kun­nan­joh­ta­jan vir­ka avau­tu­nee ha­et­ta­vak­si ai­kai­sin­taan ke­vät­tal­vel­la. Kun­nan­hal­li­tus esit­tää val­tuus­tol­le, et­tä hal­li­tus sai­si päät­tää kun­nan­joh­ta­jan vi­ran­haun aloit­ta­mi­sen ajan­koh­das­ta.

Tanja Surma (vasemmalla) ja Heidi Fagerlund tutkivat Tietäväisen koulukiinteistön keittiötilojen mahdollisuuksia.

Tanja Surma (vasemmalla) ja Heidi Fagerlund tutkivat Tietäväisen koulukiinteistön keittiötilojen mahdollisuuksia.

Mervi Venäläinen

Uutiset
30.11.2021 11.00

Kestävän kehityksen mallialue Tietäväiselle?

Mar­ras­kuun puo­li­vä­lis­sä Värt­si­läs­sä osa­na Tuot­ta­jien Talo -han­ket­ta jär­jes­te­tyn se­mi­naa­rin jäl­ki­mai­nin­geis­sa syn­tyi ide­oin­ti­ti­lai­suus Toh­ma­jär­ven tyh­jil­leen jää­neis­sä Tie­tä­väi­sen kou­lu­kes­kuk­sen ti­lois­sa.

Tanja Surma (vasemmalla) ja Heidi Fagerlund tutkivat Tietäväisen koulukiinteistön keittiötilojen mahdollisuuksia.

Tanja Surma (vasemmalla) ja Heidi Fagerlund tutkivat Tietäväisen koulukiinteistön keittiötilojen mahdollisuuksia.

Mervi Venäläinen

Uutiset
30.11.2021 11.00

Kestävän kehityksen mallialue Tietäväiselle?

Mar­ras­kuun puo­li­vä­lis­sä Värt­si­läs­sä osa­na Tuot­ta­jien Talo -han­ket­ta jär­jes­te­tyn se­mi­naa­rin jäl­ki­mai­nin­geis­sa syn­tyi ide­oin­ti­ti­lai­suus Toh­ma­jär­ven tyh­jil­leen jää­neis­sä Tie­tä­väi­sen kou­lu­kes­kuk­sen ti­lois­sa.

Koti-Karjalan jouluikkunassa teemana on sanomalehtityö, nostalgialla sävytettynä.

Koti-Karjalan jouluikkunassa teemana on sanomalehtityö, nostalgialla sävytettynä.

Kari Sarkkinen

Uutiset
30.11.2021 9.10

Koti-Karjalan jouluikkuna avautui

Ki­teen ka­tu­ku­vaa ovat sun­nun­tais­ta al­ka­en vä­rit­tä­neet jou­lui­seen sä­vyyn so­mis­te­tut näy­teik­ku­nat, joi­den mää­rä kas­vaa päi­vit­täin. Mu­ka­na on pai­kal­li­sia yri­tyk­siä ja yh­dis­tyk­siä, jot­ka voi­vat ik­ku­nois­sa esi­tel­lä sa­mal­la myös tuot­tei­taan ja toi­min­taan­sa. Päi­vän ka­len­te­ri­luuk­ku eli uu­si ik­ku­na avau­tuu päi­vit­täin aa­mu­kym­me­neen men­nes­sä. Ik­ku­nat ovat kat­sot­ta­vis­sa lop­pi­ai­seen saak­ka.

Koti-Karjalan jouluikkunassa teemana on sanomalehtityö, nostalgialla sävytettynä.

Koti-Karjalan jouluikkunassa teemana on sanomalehtityö, nostalgialla sävytettynä.

Kari Sarkkinen

Uutiset
30.11.2021 9.10

Koti-Karjalan jouluikkuna avautui

Ki­teen ka­tu­ku­vaa ovat sun­nun­tais­ta al­ka­en vä­rit­tä­neet jou­lui­seen sä­vyyn so­mis­te­tut näy­teik­ku­nat, joi­den mää­rä kas­vaa päi­vit­täin. Mu­ka­na on pai­kal­li­sia yri­tyk­siä ja yh­dis­tyk­siä, jot­ka voi­vat ik­ku­nois­sa esi­tel­lä sa­mal­la myös tuot­tei­taan ja toi­min­taan­sa. Päi­vän ka­len­te­ri­luuk­ku eli uu­si ik­ku­na avau­tuu päi­vit­täin aa­mu­kym­me­neen men­nes­sä. Ik­ku­nat ovat kat­sot­ta­vis­sa lop­pi­ai­seen saak­ka.

KS

Uutiset
30.11.2021 8.37

Poliisi varoittaa maksukorttien tunnuslukujen urkkijoista

Vii­me ai­koi­na on po­lii­sin tie­toon tul­lut ta­pauk­sia, jois­sa esi­mer­kik­si kau­pan kas­sal­la on ur­kit­tu mak­su­kor­tin tun­nus­lu­ku ja sen jäl­keen on anas­tet­tu uh­rin käyt­tä­mä mak­su­kort­ti.

KS

Uutiset
30.11.2021 8.37

Poliisi varoittaa maksukorttien tunnuslukujen urkkijoista

Vii­me ai­koi­na on po­lii­sin tie­toon tul­lut ta­pauk­sia, jois­sa esi­mer­kik­si kau­pan kas­sal­la on ur­kit­tu mak­su­kor­tin tun­nus­lu­ku ja sen jäl­keen on anas­tet­tu uh­rin käyt­tä­mä mak­su­kort­ti.

Arja Kaajasen Koivikko on valokuvakilpailun kunnan suosikki.

Arja Kaajasen Koivikko on valokuvakilpailun kunnan suosikki.

Arja Kaajanen

Uutiset
29.11.2021 19.10

Luontokuvat lumosivat valoku­va­kil­pailussa

Toh­ma­jär­ven kun­nan syk­syl­lä avaa­ma Par­hain­ta Toh­ma­jär­veä -va­lo­ku­va­kil­pai­lu rat­kais­tiin 35 ku­van kes­ken.

Arja Kaajasen Koivikko on valokuvakilpailun kunnan suosikki.

Arja Kaajasen Koivikko on valokuvakilpailun kunnan suosikki.

Arja Kaajanen

Uutiset
29.11.2021 19.10

Luontokuvat lumosivat valoku­va­kil­pailussa

Toh­ma­jär­ven kun­nan syk­syl­lä avaa­ma Par­hain­ta Toh­ma­jär­veä -va­lo­ku­va­kil­pai­lu rat­kais­tiin 35 ku­van kes­ken.

Sirkka Varis on Romolan  myyjien joukossa toistamisen. - Viime vuonna oli niin mukavaa ja myynti oli hyvä.

Sirkka Varis on Romolan myyjien joukossa toistamisen. - Viime vuonna oli niin mukavaa ja myynti oli hyvä.

Päivi Lievonen

Uutiset
29.11.2021 13.49

Romolassa ennätysmäärä myyjiä - kaikki eivät mahtuneet mukaan

Sun­nun­tai­na avau­tu­nut Ro­mo­lan jou­lu­puo­ti on tä­pö­täyn­nä se­son­gin lah­ja­ta­va­raa. Pai­kal­la on vii­me vuot­ta enem­män myy­jiä, ja kaik­ki mu­kaan ha­lun­neet ei­vät eh­ti­neet saa­da myyn­ti­paik­kaa tuot­teil­leen ti­lan lop­pu­es­sa kes­ken.

Sirkka Varis on Romolan  myyjien joukossa toistamisen. - Viime vuonna oli niin mukavaa ja myynti oli hyvä.

Sirkka Varis on Romolan myyjien joukossa toistamisen. - Viime vuonna oli niin mukavaa ja myynti oli hyvä.

Päivi Lievonen

Uutiset
29.11.2021 13.49

Romolassa ennätysmäärä myyjiä - kaikki eivät mahtuneet mukaan

Sun­nun­tai­na avau­tu­nut Ro­mo­lan jou­lu­puo­ti on tä­pö­täyn­nä se­son­gin lah­ja­ta­va­raa. Pai­kal­la on vii­me vuot­ta enem­män myy­jiä, ja kaik­ki mu­kaan ha­lun­neet ei­vät eh­ti­neet saa­da myyn­ti­paik­kaa tuot­teil­leen ti­lan lop­pu­es­sa kes­ken.

Paulan Parturi-Kampaamoon on helppo osata. Omat liiketilat sijaitsevat ihanteellisella paikalla Kesälahden keskustassa. Parturi-, kampaamo- ja ripsipidennyspalvelujen lisäksi erilaisten hiustenhoitotuotteiden myynti kuuluu luonnollisena osana Paulan toimenkuvaan.

Paulan Parturi-Kampaamoon on helppo osata. Omat liiketilat sijaitsevat ihanteellisella paikalla Kesälahden keskustassa. Parturi-, kampaamo- ja ripsipidennyspalvelujen lisäksi erilaisten hiustenhoitotuotteiden myynti kuuluu luonnollisena osana Paulan toimenkuvaan.

Jouko Väistö

Uutiset
29.11.2021 13.17

Kesälahden Vuoden yrittäjäpalkinto Paulan Parturi-Kampaamolle

Ke­sä­lah­den Vuo­den Yrit­tä­jä pi­tää huo­len sii­tä, et­tä ke­sä­lah­te­lai­set saa­vat tar­vit­se­man­sa kam­paa­mo- ja par­tu­ri­pal­ve­lut lä­hel­tä omal­ta paik­ka­kun­nal­ta. Vuo­den yrit­tä­jä­pal­kin­non sai tänä vuon­na Pau­lan Par­tu­ri-Kam­paa­mo.

Paulan Parturi-Kampaamoon on helppo osata. Omat liiketilat sijaitsevat ihanteellisella paikalla Kesälahden keskustassa. Parturi-, kampaamo- ja ripsipidennyspalvelujen lisäksi erilaisten hiustenhoitotuotteiden myynti kuuluu luonnollisena osana Paulan toimenkuvaan.

Paulan Parturi-Kampaamoon on helppo osata. Omat liiketilat sijaitsevat ihanteellisella paikalla Kesälahden keskustassa. Parturi-, kampaamo- ja ripsipidennyspalvelujen lisäksi erilaisten hiustenhoitotuotteiden myynti kuuluu luonnollisena osana Paulan toimenkuvaan.

Jouko Väistö

Uutiset
29.11.2021 13.17

Kesälahden Vuoden yrittäjäpalkinto Paulan Parturi-Kampaamolle

Ke­sä­lah­den Vuo­den Yrit­tä­jä pi­tää huo­len sii­tä, et­tä ke­sä­lah­te­lai­set saa­vat tar­vit­se­man­sa kam­paa­mo- ja par­tu­ri­pal­ve­lut lä­hel­tä omal­ta paik­ka­kun­nal­ta. Vuo­den yrit­tä­jä­pal­kin­non sai tänä vuon­na Pau­lan Par­tu­ri-Kam­paa­mo.

Jouluvaloin koristeltu poro vetää rekeä Kemien mäen rinteessä.

Jouluvaloin koristeltu poro vetää rekeä Kemien mäen rinteessä.

Mervi Venäläinen

Uutiset
29.11.2021 10.32

Valot tuovat joulumielen

Toh­ma­jär­vel­lä ei tänä vuon­na vie­tet­ty jou­lu­na­vaus­ta­pah­tu­maa, vaan jou­lu­miel­tä hou­ku­tel­laan esil­le Ke­mien kes­kus­taa­ja­man jou­lui­sel­la tun­nel­mal­la. Jo vii­me vuon­na Toh­ma­jär­ven Yrit­tä­jät ry:n ide­oi­ma­na yri­tyk­set ja jär­jes­töt ko­ris­ti­vat lii­ke­huo­neis­to­jen ik­ku­nat jou­lu­va­loin ja ko­ris­te­luin.

Jouluvaloin koristeltu poro vetää rekeä Kemien mäen rinteessä.

Jouluvaloin koristeltu poro vetää rekeä Kemien mäen rinteessä.

Mervi Venäläinen

Uutiset
29.11.2021 10.32

Valot tuovat joulumielen

Toh­ma­jär­vel­lä ei tänä vuon­na vie­tet­ty jou­lu­na­vaus­ta­pah­tu­maa, vaan jou­lu­miel­tä hou­ku­tel­laan esil­le Ke­mien kes­kus­taa­ja­man jou­lui­sel­la tun­nel­mal­la. Jo vii­me vuon­na Toh­ma­jär­ven Yrit­tä­jät ry:n ide­oi­ma­na yri­tyk­set ja jär­jes­töt ko­ris­ti­vat lii­ke­huo­neis­to­jen ik­ku­nat jou­lu­va­loin ja ko­ris­te­luin.

Kiteen Lämpö Oy:n eläkkeelle siirtyvä toimitusjohtaja Ilkka Hämäläinen esitteli ohjakset joulukuun alussa ottavalle Pekka K. Vataselle Arppentien lämpölaitosta.

Kiteen Lämpö Oy:n eläkkeelle siirtyvä toimitusjohtaja Ilkka Hämäläinen esitteli ohjakset joulukuun alussa ottavalle Pekka K. Vataselle Arppentien lämpölaitosta.

Kari Sarkkinen

Uutiset
29.11.2021 10.16

Kiteellä kaukolämmön hinta ei nouse - uuden lämpölaitoksen suunnittelu alkaa

Ki­teen Läm­pö Oy:n hal­li­tus on päät­tä­nyt pi­tää kau­ko­läm­mön hin­nan sa­ma­na kuin mitä se on ol­lut vuo­des­ta 2017 läh­tien, pait­si vuon­na 2019, jol­loin läm­pö­e­ner­gia mak­soi vä­hem­män. Myös­kään te­ho­mak­sua ei ko­ro­te­ta.

Kiteen Lämpö Oy:n eläkkeelle siirtyvä toimitusjohtaja Ilkka Hämäläinen esitteli ohjakset joulukuun alussa ottavalle Pekka K. Vataselle Arppentien lämpölaitosta.

Kiteen Lämpö Oy:n eläkkeelle siirtyvä toimitusjohtaja Ilkka Hämäläinen esitteli ohjakset joulukuun alussa ottavalle Pekka K. Vataselle Arppentien lämpölaitosta.

Kari Sarkkinen

Uutiset
29.11.2021 10.16

Kiteellä kaukolämmön hinta ei nouse - uuden lämpölaitoksen suunnittelu alkaa

Ki­teen Läm­pö Oy:n hal­li­tus on päät­tä­nyt pi­tää kau­ko­läm­mön hin­nan sa­ma­na kuin mitä se on ol­lut vuo­des­ta 2017 läh­tien, pait­si vuon­na 2019, jol­loin läm­pö­e­ner­gia mak­soi vä­hem­män. Myös­kään te­ho­mak­sua ei ko­ro­te­ta.

Kiteen jouluvalot syttyivät illan hämärtyessä.

Kiteen jouluvalot syttyivät illan hämärtyessä.

Kari Sarkkinen

Uutiset
28.11.2021 23.45

Kiteellä monikulttuurinen joulunavaus

Ki­teen kan­sain­vä­li­nen opis­ke­li­ja­maa­il­ma an­toi vä­riä tä­män­vuo­ti­seen jou­lu­na­vauk­seen sun­nun­tai­na.

Kiteen jouluvalot syttyivät illan hämärtyessä.

Kiteen jouluvalot syttyivät illan hämärtyessä.

Kari Sarkkinen

Uutiset
28.11.2021 23.45

Kiteellä monikulttuurinen joulunavaus

Ki­teen kan­sain­vä­li­nen opis­ke­li­ja­maa­il­ma an­toi vä­riä tä­män­vuo­ti­seen jou­lu­na­vauk­seen sun­nun­tai­na.

Kiteen joulunavauksessa KETIN yrittäjäasiakaspalkinnon sai Taina Kankkunen. Nuorkauppakamari Keski-Karjala palvelee paremmin -palkinnon saivat Simo Silvennoinen Kiteeltä ja Harri Pääkkönen Kesälahdelta.

Kiteen joulunavauksessa KETIN yrittäjäasiakaspalkinnon sai Taina Kankkunen. Nuorkauppakamari Keski-Karjala palvelee paremmin -palkinnon saivat Simo Silvennoinen Kiteeltä ja Harri Pääkkönen Kesälahdelta.

Kari Sarkkinen

Uutiset
28.11.2021 22.35

Nuorkauppakamari ja KETI palkitsivat hyvät asiakaspalvelijat

Nuor­kaup­pa­ka­ma­rin Kes­ki-Kar­ja­la pal­ve­lee pa­rem­min-hank­keen pro­jek­ti­pääl­lik­kö Tii­na Es­ke­li­nen ja­koi Ki­teen jou­lu­na­vauk­ses­sa pal­kin­not vuo­den 2021 seu­tu­kun­nan par­hail­le asi­a­kas­pal­ve­li­joil­le.

Kiteen joulunavauksessa KETIN yrittäjäasiakaspalkinnon sai Taina Kankkunen. Nuorkauppakamari Keski-Karjala palvelee paremmin -palkinnon saivat Simo Silvennoinen Kiteeltä ja Harri Pääkkönen Kesälahdelta.

Kiteen joulunavauksessa KETIN yrittäjäasiakaspalkinnon sai Taina Kankkunen. Nuorkauppakamari Keski-Karjala palvelee paremmin -palkinnon saivat Simo Silvennoinen Kiteeltä ja Harri Pääkkönen Kesälahdelta.

Kari Sarkkinen

Uutiset
28.11.2021 22.35

Nuorkauppakamari ja KETI palkitsivat hyvät asiakaspalvelijat

Nuor­kaup­pa­ka­ma­rin Kes­ki-Kar­ja­la pal­ve­lee pa­rem­min-hank­keen pro­jek­ti­pääl­lik­kö Tii­na Es­ke­li­nen ja­koi Ki­teen jou­lu­na­vauk­ses­sa pal­kin­not vuo­den 2021 seu­tu­kun­nan par­hail­le asi­a­kas­pal­ve­li­joil­le.

Kiteen vuoden 2021 Jouluhenkilö Mervi Holopainen sai muistoksi asiaan liittyvän taulun, jossa on Jouluhenkilön kuva ja annetut vihjeet.

Kiteen vuoden 2021 Jouluhenkilö Mervi Holopainen sai muistoksi asiaan liittyvän taulun, jossa on Jouluhenkilön kuva ja annetut vihjeet.

Kari Sarkkinen

Uutiset
28.11.2021 18.11

Kiteen Jouluhenkilö 2021 on Mervi Holopainen

Vuo­den 2021 Ki­teen Jou­lu­hen­ki­lö on Ki­teen Evan­ke­li­sen Kan­sa­no­pis­ton apu­lais­reh­to­ri ja Ki­teen kau­pun­gin­val­tuus­ton pu­heen­joh­ta­ja Mer­vi Ho­lo­pai­nen. Jou­lu­hen­ki­lö pal­jas­tet­tiin tä­nään pi­de­tys­sä Ki­teen yri­tys­ten yh­tei­ses­sä Jou­lu­na­vauk­ses­sa.

Kiteen vuoden 2021 Jouluhenkilö Mervi Holopainen sai muistoksi asiaan liittyvän taulun, jossa on Jouluhenkilön kuva ja annetut vihjeet.

Kiteen vuoden 2021 Jouluhenkilö Mervi Holopainen sai muistoksi asiaan liittyvän taulun, jossa on Jouluhenkilön kuva ja annetut vihjeet.

Kari Sarkkinen

Uutiset
28.11.2021 18.11

Kiteen Jouluhenkilö 2021 on Mervi Holopainen

Vuo­den 2021 Ki­teen Jou­lu­hen­ki­lö on Ki­teen Evan­ke­li­sen Kan­sa­no­pis­ton apu­lais­reh­to­ri ja Ki­teen kau­pun­gin­val­tuus­ton pu­heen­joh­ta­ja Mer­vi Ho­lo­pai­nen. Jou­lu­hen­ki­lö pal­jas­tet­tiin tä­nään pi­de­tys­sä Ki­teen yri­tys­ten yh­tei­ses­sä Jou­lu­na­vauk­ses­sa.

Ajokoira joutui suden raatelemaksi lauantaina Kiteellä. Kuvituskuva, kuvan koira ei liity tapaukseen.

Ajokoira joutui suden raatelemaksi lauantaina Kiteellä. Kuvituskuva, kuvan koira ei liity tapaukseen.

Tuija Marienberg

Uutiset
27.11.2021 19.06

Susi raateli ajokoiraa Juurikassa

Lau­an­tai­na aa­mu­päi­väl­lä ajo­ko­kees­sa Ki­teel­lä ol­lut suo­me­na­jo­koi­ra jou­tui su­den ham­pai­siin Juu­ri­kas­sa.

Ajokoira joutui suden raatelemaksi lauantaina Kiteellä. Kuvituskuva, kuvan koira ei liity tapaukseen.

Ajokoira joutui suden raatelemaksi lauantaina Kiteellä. Kuvituskuva, kuvan koira ei liity tapaukseen.

Tuija Marienberg

Uutiset
27.11.2021 19.06

Susi raateli ajokoiraa Juurikassa

Lau­an­tai­na aa­mu­päi­väl­lä ajo­ko­kees­sa Ki­teel­lä ol­lut suo­me­na­jo­koi­ra jou­tui su­den ham­pai­siin Juu­ri­kas­sa.

Millaisia keinoja Pohjois-Karjalassa on vähentää liikenteen päästöjä, selvitetään hankkeessa.

Millaisia keinoja Pohjois-Karjalassa on vähentää liikenteen päästöjä, selvitetään hankkeessa.

Kari Sarkkinen

Uutiset
26.11.2021 9.25

Pohjois-Karjalassa etsitään keinoja päästöjen vähentämiseksi - Rääkkylä mukana pilotissa

Rääk­ky­lä on yh­des­sä Jo­en­suun ja Kon­ti­o­lah­den kans­sa läh­dös­sä pi­lo­toi­maan han­ket­ta, jos­sa Poh­jois-Kar­ja­lan maa­kun­ta­liit­to sel­vit­tää kun­tien kans­sa kei­no­ja lii­ken­teen ja ener­gi­a­tuo­tan­non pääs­tö­jen vä­hen­tä­mi­sek­si.

Millaisia keinoja Pohjois-Karjalassa on vähentää liikenteen päästöjä, selvitetään hankkeessa.

Millaisia keinoja Pohjois-Karjalassa on vähentää liikenteen päästöjä, selvitetään hankkeessa.

Kari Sarkkinen

Uutiset
26.11.2021 9.25

Pohjois-Karjalassa etsitään keinoja päästöjen vähentämiseksi - Rääkkylä mukana pilotissa

Rääk­ky­lä on yh­des­sä Jo­en­suun ja Kon­ti­o­lah­den kans­sa läh­dös­sä pi­lo­toi­maan han­ket­ta, jos­sa Poh­jois-Kar­ja­lan maa­kun­ta­liit­to sel­vit­tää kun­tien kans­sa kei­no­ja lii­ken­teen ja ener­gi­a­tuo­tan­non pääs­tö­jen vä­hen­tä­mi­sek­si.

Päivi Lievonen

Uutiset
26.11.2021 8.57

Pohjois-Karjalassa epidemia-ajan korkeimmat korona­tar­tun­taluvut viime viikolla

Poh­jois-Kar­ja­lan ko­ro­na­vi­rus­ti­lan­ne on edel­leen huo­no, mut­ta tors­tai­na ko­koon­tu­neen Poh­jois-Kar­ja­lan ti­lan­ne­ku­va­työ­ryh­män mu­kaan le­vi­ä­mi­sa­lu­een tun­nus­mer­kit ei­vät vie­lä ko­ko­nai­suu­te­na täy­ty.

Päivi Lievonen

Uutiset
26.11.2021 8.57

Pohjois-Karjalassa epidemia-ajan korkeimmat korona­tar­tun­taluvut viime viikolla

Poh­jois-Kar­ja­lan ko­ro­na­vi­rus­ti­lan­ne on edel­leen huo­no, mut­ta tors­tai­na ko­koon­tu­neen Poh­jois-Kar­ja­lan ti­lan­ne­ku­va­työ­ryh­män mu­kaan le­vi­ä­mi­sa­lu­een tun­nus­mer­kit ei­vät vie­lä ko­ko­nai­suu­te­na täy­ty.

Lauluesitykset kuuluvat joulunavauksen ohjelmaan tänäkin vuonna. Arkistokuva: Riitta Hakulinen

Lauluesitykset kuuluvat joulunavauksen ohjelmaan tänäkin vuonna. Arkistokuva: Riitta Hakulinen

Riitta Hakulinen

Uutiset
26.11.2021 7.25

Joulunavaus näkyy toritapahtuman lisäksi valoina ja ikkunakalenterina

En­si sun­nun­tai­na vie­tet­tä­vä Ki­teen jou­lu­na­vaus pai­not­tuu to­rin ym­pä­ris­töön ja oh­jel­man tee­ma­na on kan­sain­vä­li­syys. To­ri­la­van an­ti ra­ken­tuu lau­lun ja tans­sin ym­pä­ril­le - juh­la­pu­hei­ta unoh­ta­mat­ta.

Lauluesitykset kuuluvat joulunavauksen ohjelmaan tänäkin vuonna. Arkistokuva: Riitta Hakulinen

Lauluesitykset kuuluvat joulunavauksen ohjelmaan tänäkin vuonna. Arkistokuva: Riitta Hakulinen

Riitta Hakulinen

Uutiset
26.11.2021 7.25

Joulunavaus näkyy toritapahtuman lisäksi valoina ja ikkunakalenterina

En­si sun­nun­tai­na vie­tet­tä­vä Ki­teen jou­lu­na­vaus pai­not­tuu to­rin ym­pä­ris­töön ja oh­jel­man tee­ma­na on kan­sain­vä­li­syys. To­ri­la­van an­ti ra­ken­tuu lau­lun ja tans­sin ym­pä­ril­le - juh­la­pu­hei­ta unoh­ta­mat­ta.

Rääkkylä-päivää vietettiin nyt ensimmäistä kertaa koulukeskuksessa, jonka ruokala toimi myyjäisten pitopaikkana.

Rääkkylä-päivää vietettiin nyt ensimmäistä kertaa koulukeskuksessa, jonka ruokala toimi myyjäisten pitopaikkana.

Päivi Lievonen

Uutiset
25.11.2021 20.55

Rääkkylä-päivässä toiveikas tunnelma

Vii­det­tä ker­taa jär­jes­tet­tä­vää Rääk­ky­lä-päi­vää vie­tet­tiin kou­lu­kes­kuk­seen pai­not­tu­en. Vä­keä oli liik­keel­lä mu­ka­vas­ti lu­mi­tuis­kui­ses­ta sääs­tä huo­li­mat­ta.

Rääkkylä-päivää vietettiin nyt ensimmäistä kertaa koulukeskuksessa, jonka ruokala toimi myyjäisten pitopaikkana.

Rääkkylä-päivää vietettiin nyt ensimmäistä kertaa koulukeskuksessa, jonka ruokala toimi myyjäisten pitopaikkana.

Päivi Lievonen

Uutiset
25.11.2021 20.55

Rääkkylä-päivässä toiveikas tunnelma

Vii­det­tä ker­taa jär­jes­tet­tä­vää Rääk­ky­lä-päi­vää vie­tet­tiin kou­lu­kes­kuk­seen pai­not­tu­en. Vä­keä oli liik­keel­lä mu­ka­vas­ti lu­mi­tuis­kui­ses­ta sääs­tä huo­li­mat­ta.

Maija Laasonen arvostaa asiakaspalvelussa tasa-arvoisuutta ja luottamusta.

Maija Laasonen arvostaa asiakaspalvelussa tasa-arvoisuutta ja luottamusta.

Päivi Lievonen

Uutiset
25.11.2021 17.30

Rääkkylä-päivä: Keski-Karjala palvelee paremmin-palkinto kirjas­ton­hoi­tajalle

Ki­teen nuor­kaup­pa­ka­ma­ri pal­kit­si Mai­ja Laa­so­sen Kes­ki-Kar­ja­la pal­ve­lee pa­rem­min -kun­ni­a­kir­jal­la. Kir­jas­ton­hoi­ta­ja­na työs­ken­te­le­vä Laa­so­nen tun­ne­taan Rääk­ky­läs­sä ai­na iloi­se­na ja aut­ta­vai­se­na asi­a­kas­pal­ve­li­ja­na.

Maija Laasonen arvostaa asiakaspalvelussa tasa-arvoisuutta ja luottamusta.

Maija Laasonen arvostaa asiakaspalvelussa tasa-arvoisuutta ja luottamusta.

Päivi Lievonen

Uutiset
25.11.2021 17.30

Rääkkylä-päivä: Keski-Karjala palvelee paremmin-palkinto kirjas­ton­hoi­tajalle

Ki­teen nuor­kaup­pa­ka­ma­ri pal­kit­si Mai­ja Laa­so­sen Kes­ki-Kar­ja­la pal­ve­lee pa­rem­min -kun­ni­a­kir­jal­la. Kir­jas­ton­hoi­ta­ja­na työs­ken­te­le­vä Laa­so­nen tun­ne­taan Rääk­ky­läs­sä ai­na iloi­se­na ja aut­ta­vai­se­na asi­a­kas­pal­ve­li­ja­na.

Joulupuu-keräys

Uutiset
25.11.2021 16.56

Joulupuu-keräys käynnissä Keski-Karjalassakin

Vii­me jou­lu­na yli 72 000 lah­ja­pa­ket­tia lap­sil­le ke­rän­nyt Jou­lu­puu-ke­räys jär­jes­te­tään tä­nä­kin vuon­na ym­pä­ri Suo­men. Ke­räys on käyn­nis­ty­nyt myös Kes­ki-Kar­ja­las­sa. Ke­räys jat­kuu 7.12.2021 saak­ka, eJou­lu­puu -ke­räys jat­kuu sen­kin jäl­keen ja sii­tä saa­duil­la ra­ha­lah­joi­tuk­sil­la voi­daan tar­vit­ta­es­sa os­taa puut­tu­via lah­jo­ja pai­kal­li­sis­ta yri­tyk­sis­tä.

Joulupuu-keräys

Uutiset
25.11.2021 16.56

Joulupuu-keräys käynnissä Keski-Karjalassakin

Vii­me jou­lu­na yli 72 000 lah­ja­pa­ket­tia lap­sil­le ke­rän­nyt Jou­lu­puu-ke­räys jär­jes­te­tään tä­nä­kin vuon­na ym­pä­ri Suo­men. Ke­räys on käyn­nis­ty­nyt myös Kes­ki-Kar­ja­las­sa. Ke­räys jat­kuu 7.12.2021 saak­ka, eJou­lu­puu -ke­räys jat­kuu sen­kin jäl­keen ja sii­tä saa­duil­la ra­ha­lah­joi­tuk­sil­la voi­daan tar­vit­ta­es­sa os­taa puut­tu­via lah­jo­ja pai­kal­li­sis­ta yri­tyk­sis­tä.

Uutiset
25.11.2021 15.37

Rääkkylä-päivän lahja Rääkkylälle

Val­ti­o­neu­vos­to on tä­nään, Rääk­ky­lä-päi­vä­nä päät­tä­nyt, et­tä vuon­na 2021 Rääk­ky­läl­le myön­ne­tään har­kin­nan­va­rais­ta val­ti­o­no­suu­den ko­ro­tus­ta 380 000 eu­roa.

Uutiset
25.11.2021 15.37

Rääkkylä-päivän lahja Rääkkylälle

Val­ti­o­neu­vos­to on tä­nään, Rääk­ky­lä-päi­vä­nä päät­tä­nyt, et­tä vuon­na 2021 Rääk­ky­läl­le myön­ne­tään har­kin­nan­va­rais­ta val­ti­o­no­suu­den ko­ro­tus­ta 380 000 eu­roa.

Miten toimitaan lähialueella, jos ratapihalla tapahtuu vaarallisen aineen onnettomuus? Vastauksia saa ratapihojen lähialueiden talouksiin jaettavasta tiedotteesta. Atkistokuva harjoituksesta.

Miten toimitaan lähialueella, jos ratapihalla tapahtuu vaarallisen aineen onnettomuus? Vastauksia saa ratapihojen lähialueiden talouksiin jaettavasta tiedotteesta. Atkistokuva harjoituksesta.

Aladár Bayer

Uutiset
25.11.2021 13.57

Ratapihojen lähialueilla jaetaan toimintaohjetta onnettomuuksien varalle

Poh­jois-Kar­ja­lan pe­las­tus­lai­tos ja Väy­lä-vi­ras­to ja­ka­vat tä­män vii­kon ai­ka­na ylei­sen tie­dot­teen Jo­en­suun ja Toh­ma­jär­ven Nii­ra­lan ra­ta­pi­han lä­hi­a­lu­een ko­ti­ta­louk­siin, yri­tyk­siin ja ylei­siin koh­tei­siin. Tie­dot­tees­sa ker­ro­taan, kuin­ka toi­mi­taan mah­dol­li­sen on­net­to­muu­den sat­tu­es­sa

Miten toimitaan lähialueella, jos ratapihalla tapahtuu vaarallisen aineen onnettomuus? Vastauksia saa ratapihojen lähialueiden talouksiin jaettavasta tiedotteesta. Atkistokuva harjoituksesta.

Miten toimitaan lähialueella, jos ratapihalla tapahtuu vaarallisen aineen onnettomuus? Vastauksia saa ratapihojen lähialueiden talouksiin jaettavasta tiedotteesta. Atkistokuva harjoituksesta.

Aladár Bayer

Uutiset
25.11.2021 13.57

Ratapihojen lähialueilla jaetaan toimintaohjetta onnettomuuksien varalle

Poh­jois-Kar­ja­lan pe­las­tus­lai­tos ja Väy­lä-vi­ras­to ja­ka­vat tä­män vii­kon ai­ka­na ylei­sen tie­dot­teen Jo­en­suun ja Toh­ma­jär­ven Nii­ra­lan ra­ta­pi­han lä­hi­a­lu­een ko­ti­ta­louk­siin, yri­tyk­siin ja ylei­siin koh­tei­siin. Tie­dot­tees­sa ker­ro­taan, kuin­ka toi­mi­taan mah­dol­li­sen on­net­to­muu­den sat­tu­es­sa

Tohmajärveläislähtöisen Ira Juvosen kierrätysmateriaaleihin perustuvasta Asuji-vaatemallistosta ei valmistu kahta samanlaista tuotetta.

Tohmajärveläislähtöisen Ira Juvosen kierrätysmateriaaleihin perustuvasta Asuji-vaatemallistosta ei valmistu kahta samanlaista tuotetta.

Niko Koskela

Uutiset
25.11.2021 12.33

Vastuullista ja yksilöllistä muotia tarjoava Asuji syntyi haaveista

Es­poo­lai­sen Ira Ju­vo­sen, 33, ura­haa­veet nä­kyi­vät jo pik­ku­tyt­tö­nä ko­to­na Toh­ma­jär­ven On­ka­mos­sa, mis­sä hän viih­tyi piir­tä­mi­sen pa­ris­sa juh­la­pu­ku­ja ja sar­ja­ku­va­hah­mo­ja luon­nos­tel­len. Vaat­teet ja vi­su­aa­li­suus kieh­toi­vat si­sa­rus­par­ven toi­sek­si nuo­rin­ta tyt­töä, joka usein peri vaat­teen­sa kol­mel­ta van­hem­mal­ta sis­kol­ta.

Tohmajärveläislähtöisen Ira Juvosen kierrätysmateriaaleihin perustuvasta Asuji-vaatemallistosta ei valmistu kahta samanlaista tuotetta.

Tohmajärveläislähtöisen Ira Juvosen kierrätysmateriaaleihin perustuvasta Asuji-vaatemallistosta ei valmistu kahta samanlaista tuotetta.

Niko Koskela

Uutiset
25.11.2021 12.33

Vastuullista ja yksilöllistä muotia tarjoava Asuji syntyi haaveista

Es­poo­lai­sen Ira Ju­vo­sen, 33, ura­haa­veet nä­kyi­vät jo pik­ku­tyt­tö­nä ko­to­na Toh­ma­jär­ven On­ka­mos­sa, mis­sä hän viih­tyi piir­tä­mi­sen pa­ris­sa juh­la­pu­ku­ja ja sar­ja­ku­va­hah­mo­ja luon­nos­tel­len. Vaat­teet ja vi­su­aa­li­suus kieh­toi­vat si­sa­rus­par­ven toi­sek­si nuo­rin­ta tyt­töä, joka usein peri vaat­teen­sa kol­mel­ta van­hem­mal­ta sis­kol­ta.

Kari Sarkkinen

Uutiset
25.11.2021 9.45

Kolmas koronarokote aikaisintaan puolen vuoden kuluttua 2. rokotteesta – aikoja varattavissa viikko kerrallaan

Siun so­tes­sa on käyn­nis­sä kol­man­net ko­ro­na­ro­ko­tuk­set THL:n suo­sit­te­le­mil­le ro­ko­tus­ryh­mil­le. Ajan kol­man­teen ko­ro­na­ro­ko­tuk­seen verk­ko­a­jan­va­rauk­sen tai pu­he­lin­pal­ve­lun kaut­ta voi­vat täl­lä het­kel­lä va­ra­ta sai­rau­den pe­rus­teel­la ris­ki­ryh­mään kuu­lu­vat 12–69-vuo­ti­aat, pe­rus­ter­veet 60–69-vuo­ti­aat sekä ly­hy­el­lä ro­ko­tus­vä­lil­lä 1. ja 2. ko­ro­na­ro­kot­teen saa­neet hen­ki­löt. Ro­ko­tu­sa­jan voi va­ra­ta, kun 2. ko­ro­na­ro­kot­tees­ta on ku­lu­nut vä­hin­tään 6 kuu­kaut­ta.

Kari Sarkkinen

Uutiset
25.11.2021 9.45

Kolmas koronarokote aikaisintaan puolen vuoden kuluttua 2. rokotteesta – aikoja varattavissa viikko kerrallaan

Siun so­tes­sa on käyn­nis­sä kol­man­net ko­ro­na­ro­ko­tuk­set THL:n suo­sit­te­le­mil­le ro­ko­tus­ryh­mil­le. Ajan kol­man­teen ko­ro­na­ro­ko­tuk­seen verk­ko­a­jan­va­rauk­sen tai pu­he­lin­pal­ve­lun kaut­ta voi­vat täl­lä het­kel­lä va­ra­ta sai­rau­den pe­rus­teel­la ris­ki­ryh­mään kuu­lu­vat 12–69-vuo­ti­aat, pe­rus­ter­veet 60–69-vuo­ti­aat sekä ly­hy­el­lä ro­ko­tus­vä­lil­lä 1. ja 2. ko­ro­na­ro­kot­teen saa­neet hen­ki­löt. Ro­ko­tu­sa­jan voi va­ra­ta, kun 2. ko­ro­na­ro­kot­tees­ta on ku­lu­nut vä­hin­tään 6 kuu­kaut­ta.

Päivä paloasemalla-tapahtumat ovat tarjoneet iloa lapsille. Korona pakotti kuitenkin perumaan tapahtumat tältä syksyltä. Arkistokuva.

Päivä paloasemalla-tapahtumat ovat tarjoneet iloa lapsille. Korona pakotti kuitenkin perumaan tapahtumat tältä syksyltä. Arkistokuva.

Riitta Hakulinen

Uutiset
24.11.2021 14.33

Päivä paloasemalla nyt virtuaalisena

Poh­jois-Kar­ja­lan pe­las­tus­lai­tos päät­ti pe­rua lau­an­tai­na 27.11. pi­det­tä­vät päi­vä pa­lo­a­se­mal­la -ta­pah­tu­mat Poh­jois-Kar­ja­lan kai­kil­la pa­lo­a­se­mil­la. Pe­ru­mi­sen taus­tal­la on pa­hen­tu­nut ko­ro­na­ti­lan­ne eten­kin las­ten ja nuor­ten kes­kuu­des­sa.

Päivä paloasemalla-tapahtumat ovat tarjoneet iloa lapsille. Korona pakotti kuitenkin perumaan tapahtumat tältä syksyltä. Arkistokuva.

Päivä paloasemalla-tapahtumat ovat tarjoneet iloa lapsille. Korona pakotti kuitenkin perumaan tapahtumat tältä syksyltä. Arkistokuva.

Riitta Hakulinen

Uutiset
24.11.2021 14.33

Päivä paloasemalla nyt virtuaalisena

Poh­jois-Kar­ja­lan pe­las­tus­lai­tos päät­ti pe­rua lau­an­tai­na 27.11. pi­det­tä­vät päi­vä pa­lo­a­se­mal­la -ta­pah­tu­mat Poh­jois-Kar­ja­lan kai­kil­la pa­lo­a­se­mil­la. Pe­ru­mi­sen taus­tal­la on pa­hen­tu­nut ko­ro­na­ti­lan­ne eten­kin las­ten ja nuor­ten kes­kuu­des­sa.

Hutsin koulun ilmaisutaidon kerhossa tutkittiin Gif-patsaita eläinhoitolassa SEY:n Eläinten viikon hengessä. Kuva: Carita Hiltunen

Hutsin koulun ilmaisutaidon kerhossa tutkittiin Gif-patsaita eläinhoitolassa SEY:n Eläinten viikon hengessä. Kuva: Carita Hiltunen

Carita Hiltunen

Uutiset
24.11.2021 9.42

Suomen malli innostaa osallistujia sekä kerhonohjaajia – "Sydämessäni läikähti, ja taisin sanoa ääneen yhtä innoissani: Niin minäkin"

Tä­män vuo­den al­ku­puo­lel­la Ki­teel­lä aloi­tet­tiin Suo­men mal­lin pi­lo­toin­ti, joka sai syk­syl­lä jat­koa hank­keen käyn­nis­ty­es­sä uu­del­leen. Uu­teen Suo­men mal­lin ker­ho­kau­teen läh­det­tiin hy­vil­lä mie­lin. Suo­men mal­lin koor­di­naat­to­ri­na Ki­teel­lä toi­mii Jaa­na Ah­ti­ai­nen.

Hutsin koulun ilmaisutaidon kerhossa tutkittiin Gif-patsaita eläinhoitolassa SEY:n Eläinten viikon hengessä. Kuva: Carita Hiltunen

Hutsin koulun ilmaisutaidon kerhossa tutkittiin Gif-patsaita eläinhoitolassa SEY:n Eläinten viikon hengessä. Kuva: Carita Hiltunen

Carita Hiltunen

Uutiset
24.11.2021 9.42

Suomen malli innostaa osallistujia sekä kerhonohjaajia – "Sydämessäni läikähti, ja taisin sanoa ääneen yhtä innoissani: Niin minäkin"

Tä­män vuo­den al­ku­puo­lel­la Ki­teel­lä aloi­tet­tiin Suo­men mal­lin pi­lo­toin­ti, joka sai syk­syl­lä jat­koa hank­keen käyn­nis­ty­es­sä uu­del­leen. Uu­teen Suo­men mal­lin ker­ho­kau­teen läh­det­tiin hy­vil­lä mie­lin. Suo­men mal­lin koor­di­naat­to­ri­na Ki­teel­lä toi­mii Jaa­na Ah­ti­ai­nen.

Kiteen Nuorkauppakamari

Uutiset
24.11.2021 8.40

Kuka tuuraa joulupukkia tänä vuonna?

Jou­lu tul­la jol­kot­taa ja lä­hes­tyy vauh­dil­la tä­nä­kin vuon­na. Ki­tee­läis­ten yri­tys­ten yh­tei­ses­tä jou­lu­na­vauk­ses­ta jou­luun on enää 26 yö­tä. Jou­lua odo­tel­les­sa meil­lä kai­kil­la on pal­jon val­mis­tel­ta­vaa, ku­ten on pu­kil­la­kin. So­pi­va het­ki jou­lun val­mis­te­lu­jen aloit­ta­mi­sel­la ja jou­lu­tun­nel­maan vi­rit­täy­ty­mi­sel­le on tu­le­va­na sun­nun­tai­na, jol­loin voit tul­la naut­ti­maan jou­lun tun­nel­mas­ta Ki­teen jou­lu­na­vauk­seen!

Kiteen Nuorkauppakamari

Uutiset
24.11.2021 8.40

Kuka tuuraa joulupukkia tänä vuonna?

Jou­lu tul­la jol­kot­taa ja lä­hes­tyy vauh­dil­la tä­nä­kin vuon­na. Ki­tee­läis­ten yri­tys­ten yh­tei­ses­tä jou­lu­na­vauk­ses­ta jou­luun on enää 26 yö­tä. Jou­lua odo­tel­les­sa meil­lä kai­kil­la on pal­jon val­mis­tel­ta­vaa, ku­ten on pu­kil­la­kin. So­pi­va het­ki jou­lun val­mis­te­lu­jen aloit­ta­mi­sel­la ja jou­lu­tun­nel­maan vi­rit­täy­ty­mi­sel­le on tu­le­va­na sun­nun­tai­na, jol­loin voit tul­la naut­ti­maan jou­lun tun­nel­mas­ta Ki­teen jou­lu­na­vauk­seen!

Nestori-lautan myötä Arvinsalmen yli kulkee entistä painavampaa raskasta kalustoa, mutta tiestön kunto ei vastaa nykyisiä paino- ja ajoneuvomitoituksia. Kuvituskuva.

Nestori-lautan myötä Arvinsalmen yli kulkee entistä painavampaa raskasta kalustoa, mutta tiestön kunto ei vastaa nykyisiä paino- ja ajoneuvomitoituksia. Kuvituskuva.

Tuija Marienberg

Uutiset
23.11.2021 13.43

Tolosenmäen ja Arvinsalmen väliselle tielle toivotaan kunnostusta

Rääk­ky­län kun­ta esit­tää Poh­jois-Kar­ja­lan Vai­kut­ta­mi­sen kär­jet 2023-hank­kei­siin To­lo­sen­mä­en ja Ar­vin­sal­men vä­li­sen tien pe­rus­kor­jaus­ta ai­na Li­pe­riin saak­ka.

Nestori-lautan myötä Arvinsalmen yli kulkee entistä painavampaa raskasta kalustoa, mutta tiestön kunto ei vastaa nykyisiä paino- ja ajoneuvomitoituksia. Kuvituskuva.

Nestori-lautan myötä Arvinsalmen yli kulkee entistä painavampaa raskasta kalustoa, mutta tiestön kunto ei vastaa nykyisiä paino- ja ajoneuvomitoituksia. Kuvituskuva.

Tuija Marienberg

Uutiset
23.11.2021 13.43

Tolosenmäen ja Arvinsalmen väliselle tielle toivotaan kunnostusta

Rääk­ky­län kun­ta esit­tää Poh­jois-Kar­ja­lan Vai­kut­ta­mi­sen kär­jet 2023-hank­kei­siin To­lo­sen­mä­en ja Ar­vin­sal­men vä­li­sen tien pe­rus­kor­jaus­ta ai­na Li­pe­riin saak­ka.

Niina ja Jukka-Pekka Immonen ottivat kiitollisina vastaan vuoden yrittäjä -palkinnon.

Niina ja Jukka-Pekka Immonen ottivat kiitollisina vastaan vuoden yrittäjä -palkinnon.

Mervi Venäläinen

Uutiset
23.11.2021 13.21

Rakennus­suun­nittelu Immonen Oy on Tohmajärven vuoden yritys

Toh­ma­jär­ven vuo­den yri­tys pal­kit­tiin Toh­ma­jär­ven Yrit­tä­jät ry:n syys­ko­kouk­ses­sa 20. mar­ras­kuu­ta. Yrit­tä­jä­jär­jes­tön va­ra­pu­heen­joh­ta­ja Sari Mik­ko­sen mu­kaan Ra­ken­nus­suun­nit­te­lu Im­mo­nen Oy:n pal­kit­se­mi­nen oli help­po pää­tös. Hä­nen mu­kaan­sa Juk­ka-Pek­ka ja Nii­na Im­mo­nen oli­si­vat an­sain­neet pal­kin­ton­sa jo ai­em­min, mut­ta yh­dis­tyk­sen hal­li­tus­työs­ken­te­ly on es­tä­nyt pal­kit­se­mi­sen.

Niina ja Jukka-Pekka Immonen ottivat kiitollisina vastaan vuoden yrittäjä -palkinnon.

Niina ja Jukka-Pekka Immonen ottivat kiitollisina vastaan vuoden yrittäjä -palkinnon.

Mervi Venäläinen

Uutiset
23.11.2021 13.21

Rakennus­suun­nittelu Immonen Oy on Tohmajärven vuoden yritys

Toh­ma­jär­ven vuo­den yri­tys pal­kit­tiin Toh­ma­jär­ven Yrit­tä­jät ry:n syys­ko­kouk­ses­sa 20. mar­ras­kuu­ta. Yrit­tä­jä­jär­jes­tön va­ra­pu­heen­joh­ta­ja Sari Mik­ko­sen mu­kaan Ra­ken­nus­suun­nit­te­lu Im­mo­nen Oy:n pal­kit­se­mi­nen oli help­po pää­tös. Hä­nen mu­kaan­sa Juk­ka-Pek­ka ja Nii­na Im­mo­nen oli­si­vat an­sain­neet pal­kin­ton­sa jo ai­em­min, mut­ta yh­dis­tyk­sen hal­li­tus­työs­ken­te­ly on es­tä­nyt pal­kit­se­mi­sen.

Rääkkylä yrittää saada sotekustannukset maksettavaksi toteutuneen käytön mukaan. Kuvituskuva.

Rääkkylä yrittää saada sotekustannukset maksettavaksi toteutuneen käytön mukaan. Kuvituskuva.

Kari Sarkkinen

Uutiset
23.11.2021 11.43

Rääkkylältä ehdotus soteyhtymän jäsenkunnille

Rääk­ky­läs­sä py­ri­tään edel­leen saa­maan muu­tok­sia Siun so­ten mak­suo­suuk­siin. Ta­lous­seu­ran­nan pe­rus­teel­la on to­det­tu, et­tä Rääk­ky­län mak­saa jopa 1,5 mil­joo­naa eu­roa enem­män vuo­sit­tain kuin mitä to­teu­tu­neet kus­tan­nuk­set ovat.

Rääkkylä yrittää saada sotekustannukset maksettavaksi toteutuneen käytön mukaan. Kuvituskuva.

Rääkkylä yrittää saada sotekustannukset maksettavaksi toteutuneen käytön mukaan. Kuvituskuva.

Kari Sarkkinen

Uutiset
23.11.2021 11.43

Rääkkylältä ehdotus soteyhtymän jäsenkunnille

Rääk­ky­läs­sä py­ri­tään edel­leen saa­maan muu­tok­sia Siun so­ten mak­suo­suuk­siin. Ta­lous­seu­ran­nan pe­rus­teel­la on to­det­tu, et­tä Rääk­ky­län mak­saa jopa 1,5 mil­joo­naa eu­roa enem­män vuo­sit­tain kuin mitä to­teu­tu­neet kus­tan­nuk­set ovat.

Lisää aiheesta

Kysely