JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Kiteen S-marketin marketpäällikkö Aku Korhonen ilahtui yksikön saamasta palkinnosta. Arkistokuva vuodelta 2019.

Kiteen S-marketin marketpäällikkö Aku Korhonen ilahtui yksikön saamasta palkinnosta. Arkistokuva vuodelta 2019.

Aladar Bayer

Uutiset
29.3.2023 15.41

PKO palkitsi Kiteen S-marketin Vuoden työryhmänä

Poh­jois-Kar­ja­lan Osuus­kaup­pa on pal­kin­nut Ki­teen S-mar­ke­tin Vuo­den työ­ryh­mä -pal­kin­nol­la. Pal­kit­se­mis­pe­rus­teis­sa to­de­taan, et­tä yk­si­kön jä­se­net ovat on­nis­tu­neet ke­hit­tä­mään laa­du­kas­ta tii­mi­työ­tä ja saa­vut­ta­neet yh­tei­siä ta­voit­tei­taan.

Kiteen S-marketin marketpäällikkö Aku Korhonen ilahtui yksikön saamasta palkinnosta. Arkistokuva vuodelta 2019.

Kiteen S-marketin marketpäällikkö Aku Korhonen ilahtui yksikön saamasta palkinnosta. Arkistokuva vuodelta 2019.

Aladar Bayer

Uutiset
29.3.2023 15.41

PKO palkitsi Kiteen S-marketin Vuoden työryhmänä

Poh­jois-Kar­ja­lan Osuus­kaup­pa on pal­kin­nut Ki­teen S-mar­ke­tin Vuo­den työ­ryh­mä -pal­kin­nol­la. Pal­kit­se­mis­pe­rus­teis­sa to­de­taan, et­tä yk­si­kön jä­se­net ovat on­nis­tu­neet ke­hit­tä­mään laa­du­kas­ta tii­mi­työ­tä ja saa­vut­ta­neet yh­tei­siä ta­voit­tei­taan.

Pasi Pirinen on saanut tehdä piakkoin yleiseen käyttöön avautuvalla Kiteen biokaasuasemalla jo muutaman koetankkauksen.

Pasi Pirinen on saanut tehdä piakkoin yleiseen käyttöön avautuvalla Kiteen biokaasuasemalla jo muutaman koetankkauksen.

Kari Sarkkinen

Uutiset
29.3.2023 15.09

Biokaasun tankkausasema avataan Kiteelle lähiaikoina

Kau­an odo­tet­tu bi­o­kaa­sun tank­kau­sa­se­ma Ki­teel­le on avau­tu­mas­sa pi­ak­koin. En­sim­mäi­sen ker­ran Bi­o­Kymp­pi Oy:n We­gas-ase­mal­ta kaa­sua au­ton tank­kiin pai­neis­tet­tiin tam­mi­kuun lo­pul­la 2023 ja sii­tä saak­ka kaa­sua on luo­vu­tet­tu hen­ki­lö­au­toi­hin ko­e­tank­kaus­mie­les­sä päi­vit­täin. Ta­voit­tee­na oli ava­ta ase­ma maa­lis­kuun lop­puun men­nes­sä kau­pal­li­seen käyt­töön, mut­ta myyn­ti­lu­van saan­ti on kiin­ni mer­kin­nöis­tä ja muu­ta­mas­ta lu­pa­do­ku­men­tis­ta.

Pasi Pirinen on saanut tehdä piakkoin yleiseen käyttöön avautuvalla Kiteen biokaasuasemalla jo muutaman koetankkauksen.

Pasi Pirinen on saanut tehdä piakkoin yleiseen käyttöön avautuvalla Kiteen biokaasuasemalla jo muutaman koetankkauksen.

Kari Sarkkinen

Uutiset
29.3.2023 15.09

Biokaasun tankkausasema avataan Kiteelle lähiaikoina

Kau­an odo­tet­tu bi­o­kaa­sun tank­kau­sa­se­ma Ki­teel­le on avau­tu­mas­sa pi­ak­koin. En­sim­mäi­sen ker­ran Bi­o­Kymp­pi Oy:n We­gas-ase­mal­ta kaa­sua au­ton tank­kiin pai­neis­tet­tiin tam­mi­kuun lo­pul­la 2023 ja sii­tä saak­ka kaa­sua on luo­vu­tet­tu hen­ki­lö­au­toi­hin ko­e­tank­kaus­mie­les­sä päi­vit­täin. Ta­voit­tee­na oli ava­ta ase­ma maa­lis­kuun lop­puun men­nes­sä kau­pal­li­seen käyt­töön, mut­ta myyn­ti­lu­van saan­ti on kiin­ni mer­kin­nöis­tä ja muu­ta­mas­ta lu­pa­do­ku­men­tis­ta.

Eduskuntavaalien ennakkoäänestys on päättynyt. Varsinainen vaalipäivä on sunnuntaina 2. huhtikuuta. Arkistokuva.

Eduskuntavaalien ennakkoäänestys on päättynyt. Varsinainen vaalipäivä on sunnuntaina 2. huhtikuuta. Arkistokuva.

Päivi Lievonen

Uutiset
29.3.2023 11.22

Rääkkylässä vaalipiirin aktiivisimmat ennakkoäänestäjät

Edus­kun­ta­vaa­lien en­nak­ko­ää­nes­tys päät­tyi tiis­tai­na 28. maa­lis­kuu­ta. Koko maas­sa ää­ni­oi­keu­ten­sa käyt­ti en­nak­koon 40 pro­sent­tia Suo­mes­sa asu­vis­ta Suo­men kan­sa­lai­sis­ta.

Eduskuntavaalien ennakkoäänestys on päättynyt. Varsinainen vaalipäivä on sunnuntaina 2. huhtikuuta. Arkistokuva.

Eduskuntavaalien ennakkoäänestys on päättynyt. Varsinainen vaalipäivä on sunnuntaina 2. huhtikuuta. Arkistokuva.

Päivi Lievonen

Uutiset
29.3.2023 11.22

Rääkkylässä vaalipiirin aktiivisimmat ennakkoäänestäjät

Edus­kun­ta­vaa­lien en­nak­ko­ää­nes­tys päät­tyi tiis­tai­na 28. maa­lis­kuu­ta. Koko maas­sa ää­ni­oi­keu­ten­sa käyt­ti en­nak­koon 40 pro­sent­tia Suo­mes­sa asu­vis­ta Suo­men kan­sa­lai­sis­ta.

Asiantuntijat näkevät pakastekuivauksessa suuren potentiaalin. Arkistokuvassa Päivi Karhunen, Kaisa Lehtipuro ja Jaana Rajavuori tutkailevat pakastekuivattuja tuotteita.

Asiantuntijat näkevät pakastekuivauksessa suuren potentiaalin. Arkistokuvassa Päivi Karhunen, Kaisa Lehtipuro ja Jaana Rajavuori tutkailevat pakastekuivattuja tuotteita.

Kari Sarkkinen

Uutiset
28.3.2023 13.16

Pakaste­kui­vauksessa on paljon mahdollisuuksia

Vi­han­nek­sis­ta voi­maa vil­je­lyyn -hank­keen kes­kus­te­lu­ti­lai­suu­des­sa poh­dit­tiin pa­kas­te­kui­vauk­sen mah­dol­li­suuk­sia ja mah­dol­li­sia tuot­ta­ja­yh­teis­työ­mal­le­ja vi­han­nes­sek­to­ril­la. Vi­han­nes­vil­je­li­jöil­le ja vi­han­nes­vil­je­lys­tä kiin­nos­tu­neil­le suun­na­tun kes­kus­te­lu­ti­lai­suu­den jär­jes­tä­mi­ses­sä oli­vat mu­ka­na myös PAKU-han­ke, MTK Poh­jois-Kar­ja­la sekä Nor­dic Free­ze Dry Oy.

Asiantuntijat näkevät pakastekuivauksessa suuren potentiaalin. Arkistokuvassa Päivi Karhunen, Kaisa Lehtipuro ja Jaana Rajavuori tutkailevat pakastekuivattuja tuotteita.

Asiantuntijat näkevät pakastekuivauksessa suuren potentiaalin. Arkistokuvassa Päivi Karhunen, Kaisa Lehtipuro ja Jaana Rajavuori tutkailevat pakastekuivattuja tuotteita.

Kari Sarkkinen

Uutiset
28.3.2023 13.16

Pakaste­kui­vauksessa on paljon mahdollisuuksia

Vi­han­nek­sis­ta voi­maa vil­je­lyyn -hank­keen kes­kus­te­lu­ti­lai­suu­des­sa poh­dit­tiin pa­kas­te­kui­vauk­sen mah­dol­li­suuk­sia ja mah­dol­li­sia tuot­ta­ja­yh­teis­työ­mal­le­ja vi­han­nes­sek­to­ril­la. Vi­han­nes­vil­je­li­jöil­le ja vi­han­nes­vil­je­lys­tä kiin­nos­tu­neil­le suun­na­tun kes­kus­te­lu­ti­lai­suu­den jär­jes­tä­mi­ses­sä oli­vat mu­ka­na myös PAKU-han­ke, MTK Poh­jois-Kar­ja­la sekä Nor­dic Free­ze Dry Oy.

Rääkkylän, Tohmajärven ja Kesälahden nuoret saavat mahdollisuuden suunnitella ja toteuttaa vapaamuotoista toimintaa uuden hankkeen myötä. Arkistokuva: Mervi Venäläinen

Rääkkylän, Tohmajärven ja Kesälahden nuoret saavat mahdollisuuden suunnitella ja toteuttaa vapaamuotoista toimintaa uuden hankkeen myötä. Arkistokuva: Mervi Venäläinen

Mervi Venäläinen

Uutiset
28.3.2023 8.30

Keskikarjalaiset nuoret pääsevät suunnittelemaan ja toteuttamaan paikallista toimintaa

Osal­lis­ta­vaa vai­kut­ta­mis­ta -nuor­ten pai­kal­li­set vai­kut­ta­ja­po­lut -han­ke tar­jo­aa nuo­ril­le mah­dol­li­suuk­sia vai­kut­ta­mi­seen lä­hel­lä nuor­ten omaa ar­kea. Toi­min­taa to­teu­te­taan vuo­den 2023 ai­ka­na Kes­ki-Kar­ja­lan alu­eel­la, ker­too Suo­men Nuo­ri­so­seu­rat, Poh­jois-Kar­ja­lan alu­e­toi­mis­ton tie­do­te.

Rääkkylän, Tohmajärven ja Kesälahden nuoret saavat mahdollisuuden suunnitella ja toteuttaa vapaamuotoista toimintaa uuden hankkeen myötä. Arkistokuva: Mervi Venäläinen

Rääkkylän, Tohmajärven ja Kesälahden nuoret saavat mahdollisuuden suunnitella ja toteuttaa vapaamuotoista toimintaa uuden hankkeen myötä. Arkistokuva: Mervi Venäläinen

Mervi Venäläinen

Uutiset
28.3.2023 8.30

Keskikarjalaiset nuoret pääsevät suunnittelemaan ja toteuttamaan paikallista toimintaa

Osal­lis­ta­vaa vai­kut­ta­mis­ta -nuor­ten pai­kal­li­set vai­kut­ta­ja­po­lut -han­ke tar­jo­aa nuo­ril­le mah­dol­li­suuk­sia vai­kut­ta­mi­seen lä­hel­lä nuor­ten omaa ar­kea. Toi­min­taa to­teu­te­taan vuo­den 2023 ai­ka­na Kes­ki-Kar­ja­lan alu­eel­la, ker­too Suo­men Nuo­ri­so­seu­rat, Poh­jois-Kar­ja­lan alu­e­toi­mis­ton tie­do­te.

KS

Uutiset
28.3.2023 8.00

Useita verkko­kaup­pa­hui­jauksia

Po­lii­si kir­ja­si Poh­jois-Kar­ja­lan alu­eel­la 24 tun­nin si­säl­lä kym­me­nen uut­ta lie­vää pe­tos­ta, mit­kä liit­tyi­vät verk­ko­kau­pois­sa il­moi­tet­tui­hin käy­tet­tyi­hin ta­va­roi­hin. Jo­kai­ses­sa hui­jauk­ses­sa os­ta­ja oli mak­sa­nut tuot­teen etu­kä­teen, mut­ta sen jäl­keen myy­jä ei kos­kaan toi­mit­ta­nut os­tet­tua tuo­tet­ta. Tuot­tei­den hin­nat oli­vat 50 eu­ron ja 400 eu­ron vä­lil­lä.

KS

Uutiset
28.3.2023 8.00

Useita verkko­kaup­pa­hui­jauksia

Po­lii­si kir­ja­si Poh­jois-Kar­ja­lan alu­eel­la 24 tun­nin si­säl­lä kym­me­nen uut­ta lie­vää pe­tos­ta, mit­kä liit­tyi­vät verk­ko­kau­pois­sa il­moi­tet­tui­hin käy­tet­tyi­hin ta­va­roi­hin. Jo­kai­ses­sa hui­jauk­ses­sa os­ta­ja oli mak­sa­nut tuot­teen etu­kä­teen, mut­ta sen jäl­keen myy­jä ei kos­kaan toi­mit­ta­nut os­tet­tua tuo­tet­ta. Tuot­tei­den hin­nat oli­vat 50 eu­ron ja 400 eu­ron vä­lil­lä.

Kari Sarkkinen

Uutiset
27.3.2023 15.36

Naakalle porttikielto pubiin

Toh­ma­jär­ve­läi­sen pu­bin si­sä­ti­loi­hin oli lau­an­tai­päi­vän ai­kaan ek­sy­nyt naak­ka. Ha­vait­tu­aan lin­nun pu­bin työn­te­ki­jät te­ki­vät il­moi­tuk­sen Hä­tä­kes­kuk­seen.

Kari Sarkkinen

Uutiset
27.3.2023 15.36

Naakalle porttikielto pubiin

Toh­ma­jär­ve­läi­sen pu­bin si­sä­ti­loi­hin oli lau­an­tai­päi­vän ai­kaan ek­sy­nyt naak­ka. Ha­vait­tu­aan lin­nun pu­bin työn­te­ki­jät te­ki­vät il­moi­tuk­sen Hä­tä­kes­kuk­seen.

Kari Sarkkinen

Uutiset
27.3.2023 14.15

PKS Sähkönsiirto tutkii sähkökatkoihin liittyvät laskutusvirheet

PKS Säh­kön­siir­to tie­dot­taa, et­tä se sel­vit­tää pe­rus­teel­li­ses­ti esil­le tul­leet säh­kö­kat­koi­hin liit­ty­neet mit­taus- ja las­ku­tus­tie­dois­sa ol­leet vir­heet.

Kari Sarkkinen

Uutiset
27.3.2023 14.15

PKS Sähkönsiirto tutkii sähkökatkoihin liittyvät laskutusvirheet

PKS Säh­kön­siir­to tie­dot­taa, et­tä se sel­vit­tää pe­rus­teel­li­ses­ti esil­le tul­leet säh­kö­kat­koi­hin liit­ty­neet mit­taus- ja las­ku­tus­tie­dois­sa ol­leet vir­heet.

Kiteen jäähallille saapuu pitkäperjantaina satoja koiria näyttelyssä arvioitavaksi. Arkistokuva.

Kiteen jäähallille saapuu pitkäperjantaina satoja koiria näyttelyssä arvioitavaksi. Arkistokuva.

Koti-Karjalan arkisto

Uutiset
27.3.2023 7.00

Pitkäperjantaina Kiteelle saapuu noin 700 koiraa

Huh­ti­kuun 7. päi­vä­nä Ki­teen jää­hal­lil­la jär­jes­te­tään koi­rien ryh­mä­näyt­te­ly, jo­hon on il­moi­tet­tu lä­hes 700 koi­raa. Kaik­ki­aan näyt­te­ly­ke­hiä ja kas­vat­ta­ja­luok­kia on yh­dek­sän, joi­ta tuo­ma­roi sa­man lu­ku­mää­rän ver­ran tuo­ma­rei­ta.

Kiteen jäähallille saapuu pitkäperjantaina satoja koiria näyttelyssä arvioitavaksi. Arkistokuva.

Kiteen jäähallille saapuu pitkäperjantaina satoja koiria näyttelyssä arvioitavaksi. Arkistokuva.

Koti-Karjalan arkisto

Uutiset
27.3.2023 7.00

Pitkäperjantaina Kiteelle saapuu noin 700 koiraa

Huh­ti­kuun 7. päi­vä­nä Ki­teen jää­hal­lil­la jär­jes­te­tään koi­rien ryh­mä­näyt­te­ly, jo­hon on il­moi­tet­tu lä­hes 700 koi­raa. Kaik­ki­aan näyt­te­ly­ke­hiä ja kas­vat­ta­ja­luok­kia on yh­dek­sän, joi­ta tuo­ma­roi sa­man lu­ku­mää­rän ver­ran tuo­ma­rei­ta.

Juhlavieraat pääsivät tutustumaan uuden pelastusaseman tiloihin. Autohallissa on muun muassa Väyläviraston vaarallisten aineiden torjuntakärri (vasemmalla), joita on maakunnassa toinen Joensuussa.

Juhlavieraat pääsivät tutustumaan uuden pelastusaseman tiloihin. Autohallissa on muun muassa Väyläviraston vaarallisten aineiden torjuntakärri (vasemmalla), joita on maakunnassa toinen Joensuussa.

Kari Sarkkinen

Uutiset
24.3.2023 16.41

Yhteistyön merkitys korostui Värtsilän uuden pelastusaseman avajaisissa

Värt­si­län Nii­ra­lan te­ol­li­suu­sa­lu­eel­la avat­tiin tä­nään yk­si EU:n itäi­sim­mis­tä pe­las­tu­sa­se­mis­ta. Uu­det ti­lat on mi­toi­tet­tu kah­del­le pe­las­tus­lai­tok­sen ajo­neu­vol­le ja ajo­neu­vo­jen ta­ka­na on va­ras­to- ja hen­ki­lös­tö­ti­lo­ja. Ti­lat on ka­lus­tet­tu ko­ko­naan kier­rä­tys­ka­lus­tein, jot­ka on tuo­tu Toh­ma­jär­ven en­ti­sel­tä kou­lu­kes­kuk­sel­ta ja kir­jas­tol­ta. Pa­lo­a­se­ma si­jait­see ns. A-hal­lis­sa, jos­ta sil­le on otet­tu käyt­töön noin 200 ne­li­ö­met­riä läm­pi­mäk­si eris­tet­tyä ti­laa. Li­säk­si vie­rei­ses­sä ra­ken­nuk­ses­sa on toi­mis­to- ja huol­to­ti­lo­ja mie­his­töl­le ja va­rus­teil­le.

Juhlavieraat pääsivät tutustumaan uuden pelastusaseman tiloihin. Autohallissa on muun muassa Väyläviraston vaarallisten aineiden torjuntakärri (vasemmalla), joita on maakunnassa toinen Joensuussa.

Juhlavieraat pääsivät tutustumaan uuden pelastusaseman tiloihin. Autohallissa on muun muassa Väyläviraston vaarallisten aineiden torjuntakärri (vasemmalla), joita on maakunnassa toinen Joensuussa.

Kari Sarkkinen

Uutiset
24.3.2023 16.41

Yhteistyön merkitys korostui Värtsilän uuden pelastusaseman avajaisissa

Värt­si­län Nii­ra­lan te­ol­li­suu­sa­lu­eel­la avat­tiin tä­nään yk­si EU:n itäi­sim­mis­tä pe­las­tu­sa­se­mis­ta. Uu­det ti­lat on mi­toi­tet­tu kah­del­le pe­las­tus­lai­tok­sen ajo­neu­vol­le ja ajo­neu­vo­jen ta­ka­na on va­ras­to- ja hen­ki­lös­tö­ti­lo­ja. Ti­lat on ka­lus­tet­tu ko­ko­naan kier­rä­tys­ka­lus­tein, jot­ka on tuo­tu Toh­ma­jär­ven en­ti­sel­tä kou­lu­kes­kuk­sel­ta ja kir­jas­tol­ta. Pa­lo­a­se­ma si­jait­see ns. A-hal­lis­sa, jos­ta sil­le on otet­tu käyt­töön noin 200 ne­li­ö­met­riä läm­pi­mäk­si eris­tet­tyä ti­laa. Li­säk­si vie­rei­ses­sä ra­ken­nuk­ses­sa on toi­mis­to- ja huol­to­ti­lo­ja mie­his­töl­le ja va­rus­teil­le.

Nina Kekäläinen perusti luonnonkosmetiikkaa valmistavan yrityksensä vuonna 2021. Arkistokuva.

Nina Kekäläinen perusti luonnonkosmetiikkaa valmistavan yrityksensä vuonna 2021. Arkistokuva.

Päivi Lievonen

Uutiset
24.3.2023 11.50

Puhoshallilla toimiva luonnon­kos­me­tiik­ka­yritys lanseerasi uuden tuotteen, jossa käytetään mikrobiuutetta

Toh­ma­jär­ve­läi­sen Nina Ke­kä­läi­sen luon­non­kos­me­tiik­kaa Pu­hos­hal­lil­la val­mis­ta­van Pura Nor­di­ca tuo mark­ki­noil­le vii­den­nen tuot­teen­sa. Uu­tuu­des­sa käy­te­tään yli­o­pis­to­jen hank­kees­sa ke­hi­tet­tyä mik­ro­biu­u­tet­ta.

Nina Kekäläinen perusti luonnonkosmetiikkaa valmistavan yrityksensä vuonna 2021. Arkistokuva.

Nina Kekäläinen perusti luonnonkosmetiikkaa valmistavan yrityksensä vuonna 2021. Arkistokuva.

Päivi Lievonen

Uutiset
24.3.2023 11.50

Puhoshallilla toimiva luonnon­kos­me­tiik­ka­yritys lanseerasi uuden tuotteen, jossa käytetään mikrobiuutetta

Toh­ma­jär­ve­läi­sen Nina Ke­kä­läi­sen luon­non­kos­me­tiik­kaa Pu­hos­hal­lil­la val­mis­ta­van Pura Nor­di­ca tuo mark­ki­noil­le vii­den­nen tuot­teen­sa. Uu­tuu­des­sa käy­te­tään yli­o­pis­to­jen hank­kees­sa ke­hi­tet­tyä mik­ro­biu­u­tet­ta.

Niiralassa sijaitseva kauppakiinteistö on Cemagro Oy:n omistuksessa. Arkistokuva.

Niiralassa sijaitseva kauppakiinteistö on Cemagro Oy:n omistuksessa. Arkistokuva.

Aladar Bayer

Uutiset
24.3.2023 10.21

Niiralan kauppa­kiin­teistöstä kaavaillaan uutta tilaa Kylätalolle

Värt­si­län Pi­tä­jäyh­dis­tyk­sen uu­dek­si toi­mi­ti­lak­si kaa­vail­laan Nii­ra­las­sa si­jait­se­vaa van­haa kaup­pa­ra­ken­nus­ta, Toh­ma­jär­ven kun­nan­joh­ta­ja Mik­ko Löp­pö­nen vah­vis­taa. Vii­mei­sim­pä­nä Ce­mag­ro Oy:n omis­ta­mas­sa kiin­teis­tös­sä toi­mi lou­nas­ra­vin­to­la Cafe El­ja.

Niiralassa sijaitseva kauppakiinteistö on Cemagro Oy:n omistuksessa. Arkistokuva.

Niiralassa sijaitseva kauppakiinteistö on Cemagro Oy:n omistuksessa. Arkistokuva.

Aladar Bayer

Uutiset
24.3.2023 10.21

Niiralan kauppa­kiin­teistöstä kaavaillaan uutta tilaa Kylätalolle

Värt­si­län Pi­tä­jäyh­dis­tyk­sen uu­dek­si toi­mi­ti­lak­si kaa­vail­laan Nii­ra­las­sa si­jait­se­vaa van­haa kaup­pa­ra­ken­nus­ta, Toh­ma­jär­ven kun­nan­joh­ta­ja Mik­ko Löp­pö­nen vah­vis­taa. Vii­mei­sim­pä­nä Ce­mag­ro Oy:n omis­ta­mas­sa kiin­teis­tös­sä toi­mi lou­nas­ra­vin­to­la Cafe El­ja.

Joni Rytkönen toimii Rääkkylän ja Tohmajärven kuntien yhteisenä rakennustarkastaja.

Joni Rytkönen toimii Rääkkylän ja Tohmajärven kuntien yhteisenä rakennustarkastaja.

Päivi Lievonen

Uutiset
24.3.2023 9.53

Julkisuutta kaihtava rakennustarkastaja osallistui televisio-ohjelmaan - lopputuloksena valtakunnallinen palkinto

Rääk­ky­län ja Toh­ma­jär­ven ra­ken­nus­tar­kas­ta­ja Joni Ryt­kö­sen ta­voi­te työs­sään on teh­dä ra­ken­nus­val­von­nas­ta mah­dol­li­sim­man hy­vin asi­a­kas­ta pal­ve­le­vaa ja käy­tän­nön­lä­heis­tä.

Joni Rytkönen toimii Rääkkylän ja Tohmajärven kuntien yhteisenä rakennustarkastaja.

Joni Rytkönen toimii Rääkkylän ja Tohmajärven kuntien yhteisenä rakennustarkastaja.

Päivi Lievonen

Uutiset
24.3.2023 9.53

Julkisuutta kaihtava rakennustarkastaja osallistui televisio-ohjelmaan - lopputuloksena valtakunnallinen palkinto

Rääk­ky­län ja Toh­ma­jär­ven ra­ken­nus­tar­kas­ta­ja Joni Ryt­kö­sen ta­voi­te työs­sään on teh­dä ra­ken­nus­val­von­nas­ta mah­dol­li­sim­man hy­vin asi­a­kas­ta pal­ve­le­vaa ja käy­tän­nön­lä­heis­tä.

KiKaTus ry:ssä ei asioita oteta liian vakavasti, mutta tekemisen meininki näkyy ja kuuluu. Kuvassa ylärivissä Marjut Muukkonen ja Aira Tolvanen, alarivissä Susanna Lehkonen, Mari Jekkonen ja Riikka Toropainen. Kuva: KiKaTus ry.

KiKaTus ry:ssä ei asioita oteta liian vakavasti, mutta tekemisen meininki näkyy ja kuuluu. Kuvassa ylärivissä Marjut Muukkonen ja Aira Tolvanen, alarivissä Susanna Lehkonen, Mari Jekkonen ja Riikka Toropainen. Kuva: KiKaTus ry.

KiKaTus ry

Uutiset
24.3.2023 9.16

KiKaTus ry:ssä tehdään muutakin kuin kikatetaan, vaikka nauru hersyykin

Ki­teen kes­kus­tan alu­eel­le on jo pit­kään kai­vat­tu Pu­hok­sen ja Ke­sä­lah­den ak­tii­vis­ten yh­dis­tys­toi­mi­joi­den kal­tais­ta toi­mi­ja­ta­hoa, joka ot­tai­si kop­pia kes­kus­ta-alu­een ke­hit­tä­mi­ses­tä. Jou­lu­na­vaus­suun­nit­te­lu­pa­la­ve­ris­sa asia läh­ti käyn­tiin Su­san­na Leh­ko­sen ää­neen lau­su­mis­ta sa­nois­ta. Kuu­li­ja­na oli Mari Jek­ko­nen ja pian asi­as­ta in­nos­tui­vat myös Mar­jut Muuk­ko­nen, Riik­ka To­ro­pai­nen ja Ai­ra Tol­va­nen.

KiKaTus ry:ssä ei asioita oteta liian vakavasti, mutta tekemisen meininki näkyy ja kuuluu. Kuvassa ylärivissä Marjut Muukkonen ja Aira Tolvanen, alarivissä Susanna Lehkonen, Mari Jekkonen ja Riikka Toropainen. Kuva: KiKaTus ry.

KiKaTus ry:ssä ei asioita oteta liian vakavasti, mutta tekemisen meininki näkyy ja kuuluu. Kuvassa ylärivissä Marjut Muukkonen ja Aira Tolvanen, alarivissä Susanna Lehkonen, Mari Jekkonen ja Riikka Toropainen. Kuva: KiKaTus ry.

KiKaTus ry

Uutiset
24.3.2023 9.16

KiKaTus ry:ssä tehdään muutakin kuin kikatetaan, vaikka nauru hersyykin

Ki­teen kes­kus­tan alu­eel­le on jo pit­kään kai­vat­tu Pu­hok­sen ja Ke­sä­lah­den ak­tii­vis­ten yh­dis­tys­toi­mi­joi­den kal­tais­ta toi­mi­ja­ta­hoa, joka ot­tai­si kop­pia kes­kus­ta-alu­een ke­hit­tä­mi­ses­tä. Jou­lu­na­vaus­suun­nit­te­lu­pa­la­ve­ris­sa asia läh­ti käyn­tiin Su­san­na Leh­ko­sen ää­neen lau­su­mis­ta sa­nois­ta. Kuu­li­ja­na oli Mari Jek­ko­nen ja pian asi­as­ta in­nos­tui­vat myös Mar­jut Muuk­ko­nen, Riik­ka To­ro­pai­nen ja Ai­ra Tol­va­nen.

Nuorisovaltuusto esitti omana ideanaan ja toiveenaan valtuutetuille, että nuorisotilalle järjestettäisi uudet tilat. Kuvassa vasemmalta Ella Bergman, Nemo Nevalainen, nuoriso-ohjaaja Laura Lihavainen ja Lassi Rannasalo.

Nuorisovaltuusto esitti omana ideanaan ja toiveenaan valtuutetuille, että nuorisotilalle järjestettäisi uudet tilat. Kuvassa vasemmalta Ella Bergman, Nemo Nevalainen, nuoriso-ohjaaja Laura Lihavainen ja Lassi Rannasalo.

Mervi Venäläinen

Uutiset
23.3.2023 16.40

Kuntalaisilta odotetaan ideoita valtuutettujen kehittämisrahojen sijoituskohteiksi

Toh­ma­jär­vel­lä val­tuu­te­tut ja kun­ta­lai­set ko­koon­tui­vat kes­kus­te­le­maan val­tuu­tet­tu­jen ke­hit­tä­mis­ra­hois­ta ja toi­veis­ta nii­den käyt­tä­mi­sek­si. Jo­kai­sel­la val­tuu­te­tul­la on vii­me val­tuus­to­kau­den ta­paan käy­tet­tä­vis­sään 10 000 eu­roa pit­kä­ai­kai­seen in­ves­toin­tiin myös ku­lu­val­la val­tuus­to­kau­del­la.

Nuorisovaltuusto esitti omana ideanaan ja toiveenaan valtuutetuille, että nuorisotilalle järjestettäisi uudet tilat. Kuvassa vasemmalta Ella Bergman, Nemo Nevalainen, nuoriso-ohjaaja Laura Lihavainen ja Lassi Rannasalo.

Nuorisovaltuusto esitti omana ideanaan ja toiveenaan valtuutetuille, että nuorisotilalle järjestettäisi uudet tilat. Kuvassa vasemmalta Ella Bergman, Nemo Nevalainen, nuoriso-ohjaaja Laura Lihavainen ja Lassi Rannasalo.

Mervi Venäläinen

Uutiset
23.3.2023 16.40

Kuntalaisilta odotetaan ideoita valtuutettujen kehittämisrahojen sijoituskohteiksi

Toh­ma­jär­vel­lä val­tuu­te­tut ja kun­ta­lai­set ko­koon­tui­vat kes­kus­te­le­maan val­tuu­tet­tu­jen ke­hit­tä­mis­ra­hois­ta ja toi­veis­ta nii­den käyt­tä­mi­sek­si. Jo­kai­sel­la val­tuu­te­tul­la on vii­me val­tuus­to­kau­den ta­paan käy­tet­tä­vis­sään 10 000 eu­roa pit­kä­ai­kai­seen in­ves­toin­tiin myös ku­lu­val­la val­tuus­to­kau­del­la.

Tohmajärvellä voi äänestää ennakkoon kirjastoauton reitillä. Timo Stepanoff ja Kaarina Silvennoinen palvelivat äänestäjiä torstaiaamuna.

Tohmajärvellä voi äänestää ennakkoon kirjastoauton reitillä. Timo Stepanoff ja Kaarina Silvennoinen palvelivat äänestäjiä torstaiaamuna.

Mervi Venäläinen

Uutiset
23.3.2023 11.12

Ennakkoäänestys on alkanut

Edus­kun­ta­vaa­lien en­nak­ko­ää­nes­tys al­koi ei­len kes­ki­viik­ko­na ja jat­kuu tiis­tai­hin 28. maa­lis­kuu­ta saak­ka. Toi­sen en­nak­ko­ää­nes­tys­päi­vän aa­mu­na klo 11 koko maan ää­nes­ty­sak­tii­vi­suus oli 6,6 pro­sent­tia. Savo-Kar­ja­lan vaa­li­pii­ris­sä ää­nes­tysp­ro­sent­ti oli kor­ke­am­pi, 7,1 pro­sent­tia.

Tohmajärvellä voi äänestää ennakkoon kirjastoauton reitillä. Timo Stepanoff ja Kaarina Silvennoinen palvelivat äänestäjiä torstaiaamuna.

Tohmajärvellä voi äänestää ennakkoon kirjastoauton reitillä. Timo Stepanoff ja Kaarina Silvennoinen palvelivat äänestäjiä torstaiaamuna.

Mervi Venäläinen

Uutiset
23.3.2023 11.12

Ennakkoäänestys on alkanut

Edus­kun­ta­vaa­lien en­nak­ko­ää­nes­tys al­koi ei­len kes­ki­viik­ko­na ja jat­kuu tiis­tai­hin 28. maa­lis­kuu­ta saak­ka. Toi­sen en­nak­ko­ää­nes­tys­päi­vän aa­mu­na klo 11 koko maan ää­nes­ty­sak­tii­vi­suus oli 6,6 pro­sent­tia. Savo-Kar­ja­lan vaa­li­pii­ris­sä ää­nes­tysp­ro­sent­ti oli kor­ke­am­pi, 7,1 pro­sent­tia.

Maija Laasonen esittelee kirjaston komeaa laikkuvehkaa, jonka pistokkaita on nyt jaossa viherkasvien vaihtopisteellä.

Maija Laasonen esittelee kirjaston komeaa laikkuvehkaa, jonka pistokkaita on nyt jaossa viherkasvien vaihtopisteellä.

Päivi Lievonen

Uutiset
23.3.2023 9.36

Rääkkylän kirjastossa vaihdellaan pistokkaita

Rääk­ky­län kir­jas­tos­sa on me­neil­lään vi­her­kas­vi­pis­tok­kai­den vaih­to­päi­vät, jot­ka jat­ku­vat huh­ti­kuun 6. päi­vään saak­ka.

Maija Laasonen esittelee kirjaston komeaa laikkuvehkaa, jonka pistokkaita on nyt jaossa viherkasvien vaihtopisteellä.

Maija Laasonen esittelee kirjaston komeaa laikkuvehkaa, jonka pistokkaita on nyt jaossa viherkasvien vaihtopisteellä.

Päivi Lievonen

Uutiset
23.3.2023 9.36

Rääkkylän kirjastossa vaihdellaan pistokkaita

Rääk­ky­län kir­jas­tos­sa on me­neil­lään vi­her­kas­vi­pis­tok­kai­den vaih­to­päi­vät, jot­ka jat­ku­vat huh­ti­kuun 6. päi­vään saak­ka.

Kari Sarkkinen

Uutiset
23.3.2023 9.34

Kesäaika muuttaa Niiralan rajanylityspaikan aukioloa

Nii­ra­lan ra­ja­ny­li­tys­pai­kan au­ki­o­lo­ai­ka muut­tuu ke­sä­ai­kaan siir­ryt­tä­es­sä. Suo­mes­sa siir­ry­tään ke­sä­ai­kaan tu­le­va­na sun­nun­tai­na, jon­ka joh­dos­ta Nii­ra­lan ra­ja­ny­li­tys­pai­kan au­ki­o­lo­ai­ka 26.3.-28.10. vä­li­se­nä ai­ka­na on joka päi­vä kel­lo 09.00-21.00.

Kari Sarkkinen

Uutiset
23.3.2023 9.34

Kesäaika muuttaa Niiralan rajanylityspaikan aukioloa

Nii­ra­lan ra­ja­ny­li­tys­pai­kan au­ki­o­lo­ai­ka muut­tuu ke­sä­ai­kaan siir­ryt­tä­es­sä. Suo­mes­sa siir­ry­tään ke­sä­ai­kaan tu­le­va­na sun­nun­tai­na, jon­ka joh­dos­ta Nii­ra­lan ra­ja­ny­li­tys­pai­kan au­ki­o­lo­ai­ka 26.3.-28.10. vä­li­se­nä ai­ka­na on joka päi­vä kel­lo 09.00-21.00.

Kari Sarkkinen

Uutiset
22.3.2023 11.49

Tuhti paketti viihtyisästä kodista ja eduskuntavaaleista

Koti-Kar­ja­lan nä­köis­leh­ti on jäl­leen tiis­tai­hin as­ti lu­et­ta­vis­sa mak­sut­ta. Kan­nat­taa kä­väis­tä kurk­kaa­mas­sa!

Kari Sarkkinen

Uutiset
22.3.2023 11.49

Tuhti paketti viihtyisästä kodista ja eduskuntavaaleista

Koti-Kar­ja­lan nä­köis­leh­ti on jäl­leen tiis­tai­hin as­ti lu­et­ta­vis­sa mak­sut­ta. Kan­nat­taa kä­väis­tä kurk­kaa­mas­sa!

Lähde: vaalit.fi

Lähde: vaalit.fi

vaalit.fi

Uutiset
22.3.2023 11.28

Vaalifaktaa äänioikeudesta vaalituloksen määräytymiseen

Kuka saa ää­nes­tää? Mil­loin ja mis­sä ää­nen­sä saa Kes­ki-Kar­ja­las­sa an­taa? Mi­ten ään­ten­las­ken­ta ete­nee ja mi­ten vaa­li­tu­los mää­räy­tyy?

Lähde: vaalit.fi

Lähde: vaalit.fi

vaalit.fi

Uutiset
22.3.2023 11.28

Vaalifaktaa äänioikeudesta vaalituloksen määräytymiseen

Kuka saa ää­nes­tää? Mil­loin ja mis­sä ää­nen­sä saa Kes­ki-Kar­ja­las­sa an­taa? Mi­ten ään­ten­las­ken­ta ete­nee ja mi­ten vaa­li­tu­los mää­räy­tyy?

Minna Pirhonen maan värien mukaisessa olohuoneessaan.

Minna Pirhonen maan värien mukaisessa olohuoneessaan.

Mirja Hurskainen

Uutiset
22.3.2023 11.27

Feng shui on energioiden ohjailua

– Ota ko­ti­si poh­ja­piir­ros mu­kaan, niin asi­aa on hel­pom­pi ha­vain­nol­lis­taa, pyy­si Min­na Pir­ho­nen, kun suun­nit­te­lim­me jut­tua feng shuis­ta.

Minna Pirhonen maan värien mukaisessa olohuoneessaan.

Minna Pirhonen maan värien mukaisessa olohuoneessaan.

Mirja Hurskainen

Uutiset
22.3.2023 11.27

Feng shui on energioiden ohjailua

– Ota ko­ti­si poh­ja­piir­ros mu­kaan, niin asi­aa on hel­pom­pi ha­vain­nol­lis­taa, pyy­si Min­na Pir­ho­nen, kun suun­nit­te­lim­me jut­tua feng shuis­ta.

Ruiskutuslaitteisto on sijoitettu kuorma-autoon, mikä mahdollistaa urakoinnin paikassa kuin paikassa.

Ruiskutuslaitteisto on sijoitettu kuorma-autoon, mikä mahdollistaa urakoinnin paikassa kuin paikassa.

Jouko Väistö

Uutiset
22.3.2023 11.23

Pinnoitus Ureaukot Oy:ltä löytyy ratkaisu lämpöeristys- ja pinnoitusongelmiin

Olet­ko huo­lis­sa­si ko­ti­si ener­gi­a­te­hok­kuu­des­ta? Tun­net­ko olo­si ko­to­sal­la vä­hem­män ko­toi­sak­si, kun poh­joi­sen pu­hu­ri is­kee sei­nien läpi lui­hin ja yti­miin? Epäi­let­kö ta­lo­si ylä­poh­jan läm­pö­e­ris­tyk­sen ole­van kun­nos­sa?

Ruiskutuslaitteisto on sijoitettu kuorma-autoon, mikä mahdollistaa urakoinnin paikassa kuin paikassa.

Ruiskutuslaitteisto on sijoitettu kuorma-autoon, mikä mahdollistaa urakoinnin paikassa kuin paikassa.

Jouko Väistö

Uutiset
22.3.2023 11.23

Pinnoitus Ureaukot Oy:ltä löytyy ratkaisu lämpöeristys- ja pinnoitusongelmiin

Olet­ko huo­lis­sa­si ko­ti­si ener­gi­a­te­hok­kuu­des­ta? Tun­net­ko olo­si ko­to­sal­la vä­hem­män ko­toi­sak­si, kun poh­joi­sen pu­hu­ri is­kee sei­nien läpi lui­hin ja yti­miin? Epäi­let­kö ta­lo­si ylä­poh­jan läm­pö­e­ris­tyk­sen ole­van kun­nos­sa?

Hakkuiden rajoittamisen puolesta nousi kaksi punaista lappua. Äänestämässä panelistit Kirsi Hirvonen, Tuomo Kondie, Kari Kulmala, Markku Maasilta, Asko Miettinen ja Ahti-Pekka Vornanen.

Hakkuiden rajoittamisen puolesta nousi kaksi punaista lappua. Äänestämässä panelistit Kirsi Hirvonen, Tuomo Kondie, Kari Kulmala, Markku Maasilta, Asko Miettinen ja Ahti-Pekka Vornanen.

Mirja Hurskainen

Uutiset
22.3.2023 11.18

Maaseudun kysymykset keskiössä MTK:n vaalipaneelissa

MTK-Kes­ki-Kar­ja­lan, MTK-Poh­jois-Kar­ja­lan ja Mhy Poh­jois-Kar­ja­lan jär­jes­tä­mään vaa­li­pa­nee­liin Ki­teen­ho­viin oli saa­pu­nut kuu­si Savo-Kar­ja­lan alu­een kan­sa­ne­dus­ta­ja­eh­do­kas­ta. Pa­nee­lin pu­heen­joh­ta­ji­na toi­mi­vat MTK-Poh­jois-Kar­ja­lan toi­min­nan­joh­ta­ja Jari Rou­vi­nen sekä Poh­jois-Sa­vos­sa ja Poh­jois-Kar­ja­las­sa työs­ken­te­le­vä met­sä­a­si­an­tun­ti­ja Sep­po Nis­ka­nen.

Hakkuiden rajoittamisen puolesta nousi kaksi punaista lappua. Äänestämässä panelistit Kirsi Hirvonen, Tuomo Kondie, Kari Kulmala, Markku Maasilta, Asko Miettinen ja Ahti-Pekka Vornanen.

Hakkuiden rajoittamisen puolesta nousi kaksi punaista lappua. Äänestämässä panelistit Kirsi Hirvonen, Tuomo Kondie, Kari Kulmala, Markku Maasilta, Asko Miettinen ja Ahti-Pekka Vornanen.

Mirja Hurskainen

Uutiset
22.3.2023 11.18

Maaseudun kysymykset keskiössä MTK:n vaalipaneelissa

MTK-Kes­ki-Kar­ja­lan, MTK-Poh­jois-Kar­ja­lan ja Mhy Poh­jois-Kar­ja­lan jär­jes­tä­mään vaa­li­pa­nee­liin Ki­teen­ho­viin oli saa­pu­nut kuu­si Savo-Kar­ja­lan alu­een kan­sa­ne­dus­ta­ja­eh­do­kas­ta. Pa­nee­lin pu­heen­joh­ta­ji­na toi­mi­vat MTK-Poh­jois-Kar­ja­lan toi­min­nan­joh­ta­ja Jari Rou­vi­nen sekä Poh­jois-Sa­vos­sa ja Poh­jois-Kar­ja­las­sa työs­ken­te­le­vä met­sä­a­si­an­tun­ti­ja Sep­po Nis­ka­nen.

Matti Laukkasella on edessään tapettimalleja, joissa väriä riittää.

Matti Laukkasella on edessään tapettimalleja, joissa väriä riittää.

Mirja Hurskainen

Uutiset
22.3.2023 11.17

Nykyremontoija ja -rakentaja tekee harkittuja ratkaisuja

Mat­ti Lauk­ka­nen nos­taa ta­sol­le nä­ky­viin ta­pet­ti­kir­jan toi­sen­sa jäl­keen Si­sus­tus Lauk­ka­sen myy­mä­läs­sä. Esil­lä ole­vis­sa ta­pet­ti­mal­leis­sa on pal­jon luon­nol­li­sia, neut­raa­le­ja vä­re­jä, mut­ta toi­saal­ta myös väri-ir­rot­te­lua vah­voil­la pu­nai­sen ja vih­re­än sä­vyil­lä. Mal­lit edus­ta­vat tä­män het­ken tren­de­jä ja myös tu­le­vaa.

Matti Laukkasella on edessään tapettimalleja, joissa väriä riittää.

Matti Laukkasella on edessään tapettimalleja, joissa väriä riittää.

Mirja Hurskainen

Uutiset
22.3.2023 11.17

Nykyremontoija ja -rakentaja tekee harkittuja ratkaisuja

Mat­ti Lauk­ka­nen nos­taa ta­sol­le nä­ky­viin ta­pet­ti­kir­jan toi­sen­sa jäl­keen Si­sus­tus Lauk­ka­sen myy­mä­läs­sä. Esil­lä ole­vis­sa ta­pet­ti­mal­leis­sa on pal­jon luon­nol­li­sia, neut­raa­le­ja vä­re­jä, mut­ta toi­saal­ta myös väri-ir­rot­te­lua vah­voil­la pu­nai­sen ja vih­re­än sä­vyil­lä. Mal­lit edus­ta­vat tä­män het­ken tren­de­jä ja myös tu­le­vaa.

Antti Toivanen.

Antti Toivanen.

Pohjois-Karjalan kauppakamari

Uutiset
22.3.2023 11.16

Yrittäjätoimijat listasivat odotuksiaan uusille kansanedustajille

Ky­syim­me pai­kal­li­sil­ta ja maa­kun­nal­li­sil­ta yrit­tä­jä­jär­jes­tö­jen vai­kut­ta­jil­ta mil­lai­sia odo­tuk­sia heil­lä tai hei­dän or­ga­ni­saa­ti­oil­laan on kan­sa­ne­dus­ta­jil­le. Saim­me vas­tauk­sia muun mu­as­sa työ­voi­maan, ve­ro­tuk­seen ja lii­ken­ne­po­li­tiik­kaan liit­ty­en. Tie­dus­te­lim­me myös, mil­lais­ta yh­tey­den­pi­toa yrit­tä­jä­jär­jes­töt toi­vo­vat kan­sa­ne­dus­ta­jil­ta vaa­li­kau­den ai­ka­na?

Antti Toivanen.

Antti Toivanen.

Pohjois-Karjalan kauppakamari

Uutiset
22.3.2023 11.16

Yrittäjätoimijat listasivat odotuksiaan uusille kansanedustajille

Ky­syim­me pai­kal­li­sil­ta ja maa­kun­nal­li­sil­ta yrit­tä­jä­jär­jes­tö­jen vai­kut­ta­jil­ta mil­lai­sia odo­tuk­sia heil­lä tai hei­dän or­ga­ni­saa­ti­oil­laan on kan­sa­ne­dus­ta­jil­le. Saim­me vas­tauk­sia muun mu­as­sa työ­voi­maan, ve­ro­tuk­seen ja lii­ken­ne­po­li­tiik­kaan liit­ty­en. Tie­dus­te­lim­me myös, mil­lais­ta yh­tey­den­pi­toa yrit­tä­jä­jär­jes­töt toi­vo­vat kan­sa­ne­dus­ta­jil­ta vaa­li­kau­den ai­ka­na?

Minna Rautiainen-Cimrin aloitti tiistaina VisitKarelian viestintä- ja markkinointipäällikönä. Arkistokuva.

Minna Rautiainen-Cimrin aloitti tiistaina VisitKarelian viestintä- ja markkinointipäällikönä. Arkistokuva.

Päivi Lievonen

Uutiset
22.3.2023 11.01

Minna Rautiainen-Cimrin VisitKareliaan

Rääk­ky­lään run­sas vuo­si sit­ten pa­luu­muut­ta­nut Min­na Rau­ti­ai­nen-Cim­rin on ni­mi­tet­ty Vi­sit­Ka­re­li­an vies­tin­tä- ja mark­ki­noin­ti­pääl­li­kök­si, ja hän aloit­ti teh­tä­väs­sään maa­lis­kuun 21. päi­vä.

Minna Rautiainen-Cimrin aloitti tiistaina VisitKarelian viestintä- ja markkinointipäällikönä. Arkistokuva.

Minna Rautiainen-Cimrin aloitti tiistaina VisitKarelian viestintä- ja markkinointipäällikönä. Arkistokuva.

Päivi Lievonen

Uutiset
22.3.2023 11.01

Minna Rautiainen-Cimrin VisitKareliaan

Rääk­ky­lään run­sas vuo­si sit­ten pa­luu­muut­ta­nut Min­na Rau­ti­ai­nen-Cim­rin on ni­mi­tet­ty Vi­sit­Ka­re­li­an vies­tin­tä- ja mark­ki­noin­ti­pääl­li­kök­si, ja hän aloit­ti teh­tä­väs­sään maa­lis­kuun 21. päi­vä.

Rasismin vastainen kulkue toi Rääkkylään muistutuksen siitä, että jokaisella on oikeus tulla kohdelluksi yksilönä.

Rasismin vastainen kulkue toi Rääkkylään muistutuksen siitä, että jokaisella on oikeus tulla kohdelluksi yksilönä.

Päivi Lievonen

Uutiset
21.3.2023 20.02

Rasismin vastainen kulkue Rääkkylässä

Suo­men Pu­nai­sen Ris­tin Rääk­ky­län osas­to jär­jes­ti ra­sis­min vas­tai­sen kynt­ti­lä­kul­ku­een ku­lu­van vii­kon tiis­tai­na.

Rasismin vastainen kulkue toi Rääkkylään muistutuksen siitä, että jokaisella on oikeus tulla kohdelluksi yksilönä.

Rasismin vastainen kulkue toi Rääkkylään muistutuksen siitä, että jokaisella on oikeus tulla kohdelluksi yksilönä.

Päivi Lievonen

Uutiset
21.3.2023 20.02

Rasismin vastainen kulkue Rääkkylässä

Suo­men Pu­nai­sen Ris­tin Rääk­ky­län osas­to jär­jes­ti ra­sis­min vas­tai­sen kynt­ti­lä­kul­ku­een ku­lu­van vii­kon tiis­tai­na.

Perinteisestä nuorisoseuratoiminnasta poikkeavia Laneja on Rasivaaran nuorisoseuran toimesta järjestetty vuodesta 2017 lähtien. Kuva Tommi Sallinen

Perinteisestä nuorisoseuratoiminnasta poikkeavia Laneja on Rasivaaran nuorisoseuran toimesta järjestetty vuodesta 2017 lähtien. Kuva Tommi Sallinen

Tommi Sallinen

Uutiset
21.3.2023 13.09

Rasivaarassa Pohjois-Karjalan Vuoden Nuorisoseura

Poh­jois-Kar­ja­lan nuo­ri­so­seu­ro­jen pal­kit­se­mi­set toi­vat kun­ni­aa ja mai­net­ta Kes­ki-Kar­ja­laan kol­mel­le suun­nal­le: Poh­jois-Kar­ja­lan Vuo­den Nuo­ri­so­seu­rak­si on va­lit­tu Ra­si­vaa­ran Nuo­ri­so­seu­ra Rääk­ky­läs­tä, Vuo­den oh­jaa­jak­si An­ne­li Hurs­kai­nen Värt­si­län Nuo­ri­so­seu­ras­ta. Nuo­ri­so­seu­rat Poh­jois-Kar­ja­la myön­si Vuo­den kun­ni­a­mai­nin­nat Vie­kin ja Ki­teen nuo­ri­so­seu­roil­le.

Perinteisestä nuorisoseuratoiminnasta poikkeavia Laneja on Rasivaaran nuorisoseuran toimesta järjestetty vuodesta 2017 lähtien. Kuva Tommi Sallinen

Perinteisestä nuorisoseuratoiminnasta poikkeavia Laneja on Rasivaaran nuorisoseuran toimesta järjestetty vuodesta 2017 lähtien. Kuva Tommi Sallinen

Tommi Sallinen

Uutiset
21.3.2023 13.09

Rasivaarassa Pohjois-Karjalan Vuoden Nuorisoseura

Poh­jois-Kar­ja­lan nuo­ri­so­seu­ro­jen pal­kit­se­mi­set toi­vat kun­ni­aa ja mai­net­ta Kes­ki-Kar­ja­laan kol­mel­le suun­nal­le: Poh­jois-Kar­ja­lan Vuo­den Nuo­ri­so­seu­rak­si on va­lit­tu Ra­si­vaa­ran Nuo­ri­so­seu­ra Rääk­ky­läs­tä, Vuo­den oh­jaa­jak­si An­ne­li Hurs­kai­nen Värt­si­län Nuo­ri­so­seu­ras­ta. Nuo­ri­so­seu­rat Poh­jois-Kar­ja­la myön­si Vuo­den kun­ni­a­mai­nin­nat Vie­kin ja Ki­teen nuo­ri­so­seu­roil­le.

Vuoden rakennustarkastaja 2023 Joni Rytkönen (vasemmalla) kukitettiin kunnanjohtaja Esko Rautiaisen toimesta työviikon aluksi Rääkkylän kunnantalon henkilöstön aamukahveilla. Kuva: Minna Rautiainen-Cimrin

Vuoden rakennustarkastaja 2023 Joni Rytkönen (vasemmalla) kukitettiin kunnanjohtaja Esko Rautiaisen toimesta työviikon aluksi Rääkkylän kunnantalon henkilöstön aamukahveilla. Kuva: Minna Rautiainen-Cimrin

Minna Rautiainen-Cimrin

Uutiset
21.3.2023 12.42

Vuoden rakennustarkastaja 2023 tulee Rääkkylästä

Rääk­ky­län ja Toh­ma­jär­ven yh­tei­nen ra­ken­nus­tar­kas­ta­ja Joni Ryt­kö­nen on va­lit­tu Vuo­den ra­ken­nus­tar­kas­ta­jak­si. Joni kävi pok­kaa­mas­sa yk­kös­pal­kin­non vii­me vii­kol­la Hel­sin­gis­sä jär­jes­te­tyil­lä Ra­ken­nus­tar­kas­tus­päi­vil­lä, ker­too Rääk­ky­län kun­nan tie­do­te.

Vuoden rakennustarkastaja 2023 Joni Rytkönen (vasemmalla) kukitettiin kunnanjohtaja Esko Rautiaisen toimesta työviikon aluksi Rääkkylän kunnantalon henkilöstön aamukahveilla. Kuva: Minna Rautiainen-Cimrin

Vuoden rakennustarkastaja 2023 Joni Rytkönen (vasemmalla) kukitettiin kunnanjohtaja Esko Rautiaisen toimesta työviikon aluksi Rääkkylän kunnantalon henkilöstön aamukahveilla. Kuva: Minna Rautiainen-Cimrin

Minna Rautiainen-Cimrin

Uutiset
21.3.2023 12.42

Vuoden rakennustarkastaja 2023 tulee Rääkkylästä

Rääk­ky­län ja Toh­ma­jär­ven yh­tei­nen ra­ken­nus­tar­kas­ta­ja Joni Ryt­kö­nen on va­lit­tu Vuo­den ra­ken­nus­tar­kas­ta­jak­si. Joni kävi pok­kaa­mas­sa yk­kös­pal­kin­non vii­me vii­kol­la Hel­sin­gis­sä jär­jes­te­tyil­lä Ra­ken­nus­tar­kas­tus­päi­vil­lä, ker­too Rääk­ky­län kun­nan tie­do­te.

Fysioterapeutti Pasi Kuusela kävi esittelemässä apuvälinepalvelua Villalan kyläyhdistyksen virikekerhossa.

Fysioterapeutti Pasi Kuusela kävi esittelemässä apuvälinepalvelua Villalan kyläyhdistyksen virikekerhossa.

Päivi Lievonen

Uutiset
21.3.2023 11.47

Apuvälineet helpottavat ikäihmisen arkea

Ikäih­mis­ten on mah­dol­lis­ta saa­da ar­kea hel­pot­ta­via apu­vä­li­nei­tä lai­nak­si Siun so­tel­ta.

Fysioterapeutti Pasi Kuusela kävi esittelemässä apuvälinepalvelua Villalan kyläyhdistyksen virikekerhossa.

Fysioterapeutti Pasi Kuusela kävi esittelemässä apuvälinepalvelua Villalan kyläyhdistyksen virikekerhossa.

Päivi Lievonen

Uutiset
21.3.2023 11.47

Apuvälineet helpottavat ikäihmisen arkea

Ikäih­mis­ten on mah­dol­lis­ta saa­da ar­kea hel­pot­ta­via apu­vä­li­nei­tä lai­nak­si Siun so­tel­ta.

Su Yadi Toe, Saw Wadi Tode Toe ja Thin Wadi Htet viihtyvät Suomessa ja nauttivat ensimmäisestä lumitalvestaan.

Su Yadi Toe, Saw Wadi Tode Toe ja Thin Wadi Htet viihtyvät Suomessa ja nauttivat ensimmäisestä lumitalvestaan.

Päivi Lievonen

Uutiset
20.3.2023 13.40

Kiteen lukiossa aloittaneet myanmarilaiset opiskelijat arvostavat turvallisuutta ja koulutusta

My­an­ma­ri­lai­set Thin Wadi Htet, kut­su­ma­ni­mel­tään Ju­lie ja Saw Wadi Toe eli Dana viih­ty­vät Ki­teen lu­ki­on opis­ke­li­joi­na.

Su Yadi Toe, Saw Wadi Tode Toe ja Thin Wadi Htet viihtyvät Suomessa ja nauttivat ensimmäisestä lumitalvestaan.

Su Yadi Toe, Saw Wadi Tode Toe ja Thin Wadi Htet viihtyvät Suomessa ja nauttivat ensimmäisestä lumitalvestaan.

Päivi Lievonen

Uutiset
20.3.2023 13.40

Kiteen lukiossa aloittaneet myanmarilaiset opiskelijat arvostavat turvallisuutta ja koulutusta

My­an­ma­ri­lai­set Thin Wadi Htet, kut­su­ma­ni­mel­tään Ju­lie ja Saw Wadi Toe eli Dana viih­ty­vät Ki­teen lu­ki­on opis­ke­li­joi­na.

Tohmajärvellä keskitytään tulevina vuosina vesi- ja viemäröintipuolen hankkeisiin. Kuvituskuva.

Tohmajärvellä keskitytään tulevina vuosina vesi- ja viemäröintipuolen hankkeisiin. Kuvituskuva.

Tuija Marienberg

Uutiset
20.3.2023 11.35

Tohmajärvellä keskitytään vesi- ja viemäröin­ti­hank­keisiin

Toh­ma­jär­ven kun­nas­sa ei ole käyn­nis­sä tai käyn­nis­ty­mäs­sä isom­pia ra­ken­nus­hank­kei­ta, vaan lä­hi­tu­le­vai­suu­des­sa kes­ki­ty­tään vesi- ja vie­mä­röin­ti­hank­kei­siin, ker­toi tek­ni­nen joh­ta­ja Jor­ma Berg kun­nan jär­jes­tä­mäs­sä han­kin­tail­las­sa.

Tohmajärvellä keskitytään tulevina vuosina vesi- ja viemäröintipuolen hankkeisiin. Kuvituskuva.

Tohmajärvellä keskitytään tulevina vuosina vesi- ja viemäröintipuolen hankkeisiin. Kuvituskuva.

Tuija Marienberg

Uutiset
20.3.2023 11.35

Tohmajärvellä keskitytään vesi- ja viemäröin­ti­hank­keisiin

Toh­ma­jär­ven kun­nas­sa ei ole käyn­nis­sä tai käyn­nis­ty­mäs­sä isom­pia ra­ken­nus­hank­kei­ta, vaan lä­hi­tu­le­vai­suu­des­sa kes­ki­ty­tään vesi- ja vie­mä­röin­ti­hank­kei­siin, ker­toi tek­ni­nen joh­ta­ja Jor­ma Berg kun­nan jär­jes­tä­mäs­sä han­kin­tail­las­sa.

Linnunpöntöt valmistuivat näppärästi yhteistyönä. Talkoolaiset vas. Tuija Parkkonen, Kauko Turunen ja Aki Nousiainen.

Linnunpöntöt valmistuivat näppärästi yhteistyönä. Talkoolaiset vas. Tuija Parkkonen, Kauko Turunen ja Aki Nousiainen.

Mirja Hurskainen

Uutiset
19.3.2023 18.09

Talkoilla syntyi uusia asuntoja pikkulinnuille

Kes­ki-Kar­ja­lan Oma­ko­tiyh­dis­tys pää­si tänä vuon­na start­taa­maan val­ta­kun­nal­li­sen lin­nun­pönt­tö­kier­tu­een, joka ulot­tuu yh­teen­sä 30 paik­ka­kun­nal­le. Lin­nun­pönt­tö­tal­koot to­teu­te­taan oma­ko­tiyh­dis­tys­ten ja RTV-ket­jun myy­mä­löi­den yh­teis­työ­nä. Ma­te­ri­aa­lit saa­daan myy­mä­lä­ket­jul­ta lah­joi­tuk­se­na.

Linnunpöntöt valmistuivat näppärästi yhteistyönä. Talkoolaiset vas. Tuija Parkkonen, Kauko Turunen ja Aki Nousiainen.

Linnunpöntöt valmistuivat näppärästi yhteistyönä. Talkoolaiset vas. Tuija Parkkonen, Kauko Turunen ja Aki Nousiainen.

Mirja Hurskainen

Uutiset
19.3.2023 18.09

Talkoilla syntyi uusia asuntoja pikkulinnuille

Kes­ki-Kar­ja­lan Oma­ko­tiyh­dis­tys pää­si tänä vuon­na start­taa­maan val­ta­kun­nal­li­sen lin­nun­pönt­tö­kier­tu­een, joka ulot­tuu yh­teen­sä 30 paik­ka­kun­nal­le. Lin­nun­pönt­tö­tal­koot to­teu­te­taan oma­ko­tiyh­dis­tys­ten ja RTV-ket­jun myy­mä­löi­den yh­teis­työ­nä. Ma­te­ri­aa­lit saa­daan myy­mä­lä­ket­jul­ta lah­joi­tuk­se­na.

Aurinkosähköjärjestelmät ovat yksi vaihtoehto kuntien tavoittelemille säästöille energiankulutuksessa. Kuvituskuva: Pixabay

Aurinkosähköjärjestelmät ovat yksi vaihtoehto kuntien tavoittelemille säästöille energiankulutuksessa. Kuvituskuva: Pixabay

Pixabay

Uutiset
19.3.2023 16.45

Kunnissa säästöjä on tavoiteltu sisälämpötiloja pienentämällä

Kes­ki-Kar­ja­lan kun­nat ovat ta­voi­tel­leet ener­gi­an­sääs­töä eri kei­noin ja au­rin­ko­e­ner­gi­a­rat­kai­su­ja on to­teu­tet­tu tai suun­ni­tel­laan jo­kai­ses­sa kun­nas­sa.

Aurinkosähköjärjestelmät ovat yksi vaihtoehto kuntien tavoittelemille säästöille energiankulutuksessa. Kuvituskuva: Pixabay

Aurinkosähköjärjestelmät ovat yksi vaihtoehto kuntien tavoittelemille säästöille energiankulutuksessa. Kuvituskuva: Pixabay

Pixabay

Uutiset
19.3.2023 16.45

Kunnissa säästöjä on tavoiteltu sisälämpötiloja pienentämällä

Kes­ki-Kar­ja­lan kun­nat ovat ta­voi­tel­leet ener­gi­an­sääs­töä eri kei­noin ja au­rin­ko­e­ner­gi­a­rat­kai­su­ja on to­teu­tet­tu tai suun­ni­tel­laan jo­kai­ses­sa kun­nas­sa.

Aladar Bayer

Uutiset
19.3.2023 16.20

Reippaita ylinopeuksia Kiteellä ja Kesälahdella

Mie­hen epäil­lään syyl­lis­ty­neen tör­ke­ään lii­ken­ne­tur­val­li­suu­den vaa­ran­ta­mi­seen Ki­teel­lä Toh­ma­jär­ven­tiel­lä per­jan­tai­na il­lan suus­sa. Lii­ken­ne­po­lii­sin par­tio mit­ta­si mie­hen kul­jet­ta­man au­ton no­peu­dek­si 134 km/h, kun ra­joi­tus oli 80 km/h. Mies mää­rät­tiin vä­li­ai­kai­seen ajo­kiel­toon ja ajo­kort­ti otet­tiin po­lii­sin hal­tuun.

Aladar Bayer

Uutiset
19.3.2023 16.20

Reippaita ylinopeuksia Kiteellä ja Kesälahdella

Mie­hen epäil­lään syyl­lis­ty­neen tör­ke­ään lii­ken­ne­tur­val­li­suu­den vaa­ran­ta­mi­seen Ki­teel­lä Toh­ma­jär­ven­tiel­lä per­jan­tai­na il­lan suus­sa. Lii­ken­ne­po­lii­sin par­tio mit­ta­si mie­hen kul­jet­ta­man au­ton no­peu­dek­si 134 km/h, kun ra­joi­tus oli 80 km/h. Mies mää­rät­tiin vä­li­ai­kai­seen ajo­kiel­toon ja ajo­kort­ti otet­tiin po­lii­sin hal­tuun.

Leila Sallisen viherkasvikokoelmassa on ulkomailta tilattuja harvinaisuuksia.  Kuva: Leila Sallinen.

Leila Sallisen viherkasvikokoelmassa on ulkomailta tilattuja harvinaisuuksia. Kuva: Leila Sallinen.

Päivi Lievonen

Uutiset
18.3.2023 8.00

Huone täynnä viherkasveja - osa kasvatettu yli tonnin pistokkaista

Ai­koi­naan Lei­la Sal­li­sen vi­her­kas­vit kuo­li­vat yk­si toi­sen­sa jäl­keen, mut­ta vii­ti­sen vuot­ta sit­ten al­ka­nut in­nos­tus on saa­nut hä­nes­tä esiin har­vi­nais­ten kas­vien hoi­ta­jan, jol­la ku­luu vii­koit­tain kas­vien pa­ris­sa yh­den työ­päi­vän ver­ran ai­kaa.

Leila Sallisen viherkasvikokoelmassa on ulkomailta tilattuja harvinaisuuksia.  Kuva: Leila Sallinen.

Leila Sallisen viherkasvikokoelmassa on ulkomailta tilattuja harvinaisuuksia. Kuva: Leila Sallinen.

Päivi Lievonen

Uutiset
18.3.2023 8.00

Huone täynnä viherkasveja - osa kasvatettu yli tonnin pistokkaista

Ai­koi­naan Lei­la Sal­li­sen vi­her­kas­vit kuo­li­vat yk­si toi­sen­sa jäl­keen, mut­ta vii­ti­sen vuot­ta sit­ten al­ka­nut in­nos­tus on saa­nut hä­nes­tä esiin har­vi­nais­ten kas­vien hoi­ta­jan, jol­la ku­luu vii­koit­tain kas­vien pa­ris­sa yh­den työ­päi­vän ver­ran ai­kaa.

Syöpäyhdistyksen kirpputori sijaitsee Kunnallistalossa, jonka rappusille yhteiskuvaan ennätti myös yhdistyksen rahastonhoitaja Anneli Hakulinen (vasemmalla). Hänen vieressään Pirkko Lehikoinen, Vuokko Väistö sekä Irene Mäkinen.

Syöpäyhdistyksen kirpputori sijaitsee Kunnallistalossa, jonka rappusille yhteiskuvaan ennätti myös yhdistyksen rahastonhoitaja Anneli Hakulinen (vasemmalla). Hänen vieressään Pirkko Lehikoinen, Vuokko Väistö sekä Irene Mäkinen.

Mervi Venäläinen

Uutiset
17.3.2023 11.50

Syöpäyhdistyksestä tukea syöpään sairastuneille ja heidän läheisilleen

Toh­ma­jär­ven Syö­päyh­dis­tys on toi­mi­nut vuo­des­ta 1986 läh­tien. Se toi­mii Poh­jois-Kar­ja­lan Syö­päyh­dis­tyk­sen pai­kal­li­so­sas­to­na.

Syöpäyhdistyksen kirpputori sijaitsee Kunnallistalossa, jonka rappusille yhteiskuvaan ennätti myös yhdistyksen rahastonhoitaja Anneli Hakulinen (vasemmalla). Hänen vieressään Pirkko Lehikoinen, Vuokko Väistö sekä Irene Mäkinen.

Syöpäyhdistyksen kirpputori sijaitsee Kunnallistalossa, jonka rappusille yhteiskuvaan ennätti myös yhdistyksen rahastonhoitaja Anneli Hakulinen (vasemmalla). Hänen vieressään Pirkko Lehikoinen, Vuokko Väistö sekä Irene Mäkinen.

Mervi Venäläinen

Uutiset
17.3.2023 11.50

Syöpäyhdistyksestä tukea syöpään sairastuneille ja heidän läheisilleen

Toh­ma­jär­ven Syö­päyh­dis­tys on toi­mi­nut vuo­des­ta 1986 läh­tien. Se toi­mii Poh­jois-Kar­ja­lan Syö­päyh­dis­tyk­sen pai­kal­li­so­sas­to­na.

Helene ja Ville Kupiaisen omakotitalo nousee vauhdilla Kiteentien varteen. Isän sylissä on 2-vuotias Miska, jolle syntyy pikkusisarus heinäkuussa. Samoihin aikoihin perheen on toiveissa päästä muuttamaan uuteen kotiinsa.

Helene ja Ville Kupiaisen omakotitalo nousee vauhdilla Kiteentien varteen. Isän sylissä on 2-vuotias Miska, jolle syntyy pikkusisarus heinäkuussa. Samoihin aikoihin perheen on toiveissa päästä muuttamaan uuteen kotiinsa.

Mervi Venäläinen

Uutiset
17.3.2023 10.00

Oma koti nousee Kiteelle

Kol­me­kymp­pis­ten Vil­le ja He­le­ne Ku­pi­ai­sen en­sim­mäi­nen yh­tei­nen oma­ko­ti­ta­lo nou­see vauh­dil­la Ki­teen­tien var­teen. Toi­veis­sa on, et­tä per­he pää­see muu­ta­maan uu­teen ko­tiin vii­meis­tään ke­sän tait­tu­es­sa syk­syk­si. Sil­loin 2-vuo­ti­as Mis­ka on jo saa­nut hei­nä­kuus­sa syn­ty­vän pik­ku­si­sa­ruk­sen.

Helene ja Ville Kupiaisen omakotitalo nousee vauhdilla Kiteentien varteen. Isän sylissä on 2-vuotias Miska, jolle syntyy pikkusisarus heinäkuussa. Samoihin aikoihin perheen on toiveissa päästä muuttamaan uuteen kotiinsa.

Helene ja Ville Kupiaisen omakotitalo nousee vauhdilla Kiteentien varteen. Isän sylissä on 2-vuotias Miska, jolle syntyy pikkusisarus heinäkuussa. Samoihin aikoihin perheen on toiveissa päästä muuttamaan uuteen kotiinsa.

Mervi Venäläinen

Uutiset
17.3.2023 10.00

Oma koti nousee Kiteelle

Kol­me­kymp­pis­ten Vil­le ja He­le­ne Ku­pi­ai­sen en­sim­mäi­nen yh­tei­nen oma­ko­ti­ta­lo nou­see vauh­dil­la Ki­teen­tien var­teen. Toi­veis­sa on, et­tä per­he pää­see muu­ta­maan uu­teen ko­tiin vii­meis­tään ke­sän tait­tu­es­sa syk­syk­si. Sil­loin 2-vuo­ti­as Mis­ka on jo saa­nut hei­nä­kuus­sa syn­ty­vän pik­ku­si­sa­ruk­sen.

Tohmajärven kirkkovaltuusto käsitteli perustettavien työryhmien toimintasääntöjä. Työryhmätyöskentelystä kiinnostuneita seurakuntalaisia pyydetään olemaan yhteydessä seurakuntaan.

Tohmajärven kirkkovaltuusto käsitteli perustettavien työryhmien toimintasääntöjä. Työryhmätyöskentelystä kiinnostuneita seurakuntalaisia pyydetään olemaan yhteydessä seurakuntaan.

Mervi Venäläinen

Uutiset
16.3.2023 16.38

Seurakunta hakee työryhmätyöstä kiinnostuneita seurakuntalaisia

Toh­ma­jär­ven seu­ra­kun­nas­sa uu­si­taan toi­min­nal­li­sia ra­ken­tei­ta. Kirk­ko­val­tuus­to kä­sit­te­li työ­a­lo­jen uu­dis­te­tut joh­to­sään­nöt ja pe­rus­tet­ta­vien työ­ryh­mien toi­min­ta­sään­nöt. Ai­em­man joh­to­kun­ta­työs­ken­te­lyn kor­vaa­vat työ­ryh­mät ovat toi­min­nal­li­ses­ti va­paa­muo­toi­sem­pia ja jous­ta­vam­pia.

Tohmajärven kirkkovaltuusto käsitteli perustettavien työryhmien toimintasääntöjä. Työryhmätyöskentelystä kiinnostuneita seurakuntalaisia pyydetään olemaan yhteydessä seurakuntaan.

Tohmajärven kirkkovaltuusto käsitteli perustettavien työryhmien toimintasääntöjä. Työryhmätyöskentelystä kiinnostuneita seurakuntalaisia pyydetään olemaan yhteydessä seurakuntaan.

Mervi Venäläinen

Uutiset
16.3.2023 16.38

Seurakunta hakee työryhmätyöstä kiinnostuneita seurakuntalaisia

Toh­ma­jär­ven seu­ra­kun­nas­sa uu­si­taan toi­min­nal­li­sia ra­ken­tei­ta. Kirk­ko­val­tuus­to kä­sit­te­li työ­a­lo­jen uu­dis­te­tut joh­to­sään­nöt ja pe­rus­tet­ta­vien työ­ryh­mien toi­min­ta­sään­nöt. Ai­em­man joh­to­kun­ta­työs­ken­te­lyn kor­vaa­vat työ­ryh­mät ovat toi­min­nal­li­ses­ti va­paa­muo­toi­sem­pia ja jous­ta­vam­pia.

Kirkkoherra Mikko Lappalainen on ilmoittanut jäävänsä eläkkeelle ensi vuoden helmikuussa.

Kirkkoherra Mikko Lappalainen on ilmoittanut jäävänsä eläkkeelle ensi vuoden helmikuussa.

Mervi Venäläinen

Uutiset
16.3.2023 14.08

Kirkkovaltuusto lausui kirkkoherran viran haettavaksi julistamisen puolesta

Toh­ma­jär­ven kirk­ko­val­tuus­to päät­ti ää­nes­tyk­sen jäl­keen, et­tä se pyy­tää Kuo­pi­on hiip­pa­kun­nan tuo­mi­o­ka­pi­tu­lia ju­lis­ta­maan Toh­ma­jär­ven seu­ra­kun­nan kirk­ko­her­ran vi­ran ha­et­ta­vak­si 1.3.2024 al­ka­en, vaik­ka seu­ra­kun­nas­sa on vi­reil­lä yh­teis­työn sy­ven­tä­mis­han­ke Ki­teen seu­ra­kun­nan kans­sa. Asi­an kä­sit­te­lyn taus­tal­la on kirk­ko­her­ra Mik­ko Lap­pa­lai­sen il­moi­tus elä­köi­ty­mi­ses­tä en­si vuo­den hel­mi­kuus­sa.

Kirkkoherra Mikko Lappalainen on ilmoittanut jäävänsä eläkkeelle ensi vuoden helmikuussa.

Kirkkoherra Mikko Lappalainen on ilmoittanut jäävänsä eläkkeelle ensi vuoden helmikuussa.

Mervi Venäläinen

Uutiset
16.3.2023 14.08

Kirkkovaltuusto lausui kirkkoherran viran haettavaksi julistamisen puolesta

Toh­ma­jär­ven kirk­ko­val­tuus­to päät­ti ää­nes­tyk­sen jäl­keen, et­tä se pyy­tää Kuo­pi­on hiip­pa­kun­nan tuo­mi­o­ka­pi­tu­lia ju­lis­ta­maan Toh­ma­jär­ven seu­ra­kun­nan kirk­ko­her­ran vi­ran ha­et­ta­vak­si 1.3.2024 al­ka­en, vaik­ka seu­ra­kun­nas­sa on vi­reil­lä yh­teis­työn sy­ven­tä­mis­han­ke Ki­teen seu­ra­kun­nan kans­sa. Asi­an kä­sit­te­lyn taus­tal­la on kirk­ko­her­ra Mik­ko Lap­pa­lai­sen il­moi­tus elä­köi­ty­mi­ses­tä en­si vuo­den hel­mi­kuus­sa.

Nuorisotyöntekijä Mikko Karasola ja nuoriso-ohjaaja Jaana Ahtiainen suuntaavat digitaalisen nuorisotyön hankkeen seminaariin Dubliniin.

Nuorisotyöntekijä Mikko Karasola ja nuoriso-ohjaaja Jaana Ahtiainen suuntaavat digitaalisen nuorisotyön hankkeen seminaariin Dubliniin.

Päivi Lievonen

Uutiset
16.3.2023 13.31

Kiteen nuorisotoimi mukana kansainvälisessä, digitaalisen nuorisotyön hankkeessa

Ki­teen nuo­ri­so­toi­mi on mu­ka­na kan­sain­vä­li­ses­sä, di­gi­taa­lis­ta nuo­ri­so­työ­tä edis­tä­väs­sä hank­kees­sa.

Nuorisotyöntekijä Mikko Karasola ja nuoriso-ohjaaja Jaana Ahtiainen suuntaavat digitaalisen nuorisotyön hankkeen seminaariin Dubliniin.

Nuorisotyöntekijä Mikko Karasola ja nuoriso-ohjaaja Jaana Ahtiainen suuntaavat digitaalisen nuorisotyön hankkeen seminaariin Dubliniin.

Päivi Lievonen

Uutiset
16.3.2023 13.31

Kiteen nuorisotoimi mukana kansainvälisessä, digitaalisen nuorisotyön hankkeessa

Ki­teen nuo­ri­so­toi­mi on mu­ka­na kan­sain­vä­li­ses­sä, di­gi­taa­lis­ta nuo­ri­so­työ­tä edis­tä­väs­sä hank­kees­sa.

Panelistit vasemmalta oikealle: Mika Hiltunen (PS), Jertta Harinen (Kesk.), Sari Huovinen (Liik.), Vilho Mikkonen (SDP), Jasmin Pyöriäinen (KD) ja Timo Elo (Kok.).

Panelistit vasemmalta oikealle: Mika Hiltunen (PS), Jertta Harinen (Kesk.), Sari Huovinen (Liik.), Vilho Mikkonen (SDP), Jasmin Pyöriäinen (KD) ja Timo Elo (Kok.).

Mervi Venäläinen

Uutiset
16.3.2023 9.20

Kansane­dus­ta­ja­eh­dokkaat vastasivat Kiteen kaupungin ja yrittä­jäyh­dis­tyksen kysymyksiin

Ki­teen kau­pun­gin ja Ki­teen Yrit­tä­jien yh­tei­ses­sä vaa­li­pa­nee­lis­sa ajan­koh­tai­sis­ta tee­mois­ta kes­kus­te­li kuu­si poh­jois­kar­ja­lais­ta kan­sa­ne­dus­ta­ja­eh­do­kas­ta. Kau­pun­gin ja yrit­tä­jä­jär­jes­tön ky­sy­myk­siin vas­ta­si­vat Mika Hil­tu­nen (PS) Kon­ti­o­lah­del­ta, Jert­ta Ha­ri­nen (Kesk.) Kon­ti­o­lah­del­ta, Sari Huo­vi­nen (Liik.) Jo­en­suus­ta, Vil­ho Mik­ko­nen (SDP) Toh­ma­jär­vel­tä, Jas­min Pyö­ri­äi­nen (KD) Jo­en­suus­ta ja Timo Elo (Kok.) Jo­en­suus­ta.

Panelistit vasemmalta oikealle: Mika Hiltunen (PS), Jertta Harinen (Kesk.), Sari Huovinen (Liik.), Vilho Mikkonen (SDP), Jasmin Pyöriäinen (KD) ja Timo Elo (Kok.).

Panelistit vasemmalta oikealle: Mika Hiltunen (PS), Jertta Harinen (Kesk.), Sari Huovinen (Liik.), Vilho Mikkonen (SDP), Jasmin Pyöriäinen (KD) ja Timo Elo (Kok.).

Mervi Venäläinen

Uutiset
16.3.2023 9.20

Kansane­dus­ta­ja­eh­dokkaat vastasivat Kiteen kaupungin ja yrittä­jäyh­dis­tyksen kysymyksiin

Ki­teen kau­pun­gin ja Ki­teen Yrit­tä­jien yh­tei­ses­sä vaa­li­pa­nee­lis­sa ajan­koh­tai­sis­ta tee­mois­ta kes­kus­te­li kuu­si poh­jois­kar­ja­lais­ta kan­sa­ne­dus­ta­ja­eh­do­kas­ta. Kau­pun­gin ja yrit­tä­jä­jär­jes­tön ky­sy­myk­siin vas­ta­si­vat Mika Hil­tu­nen (PS) Kon­ti­o­lah­del­ta, Jert­ta Ha­ri­nen (Kesk.) Kon­ti­o­lah­del­ta, Sari Huo­vi­nen (Liik.) Jo­en­suus­ta, Vil­ho Mik­ko­nen (SDP) Toh­ma­jär­vel­tä, Jas­min Pyö­ri­äi­nen (KD) Jo­en­suus­ta ja Timo Elo (Kok.) Jo­en­suus­ta.

Nea Räisänen (vasemmalla), Päivi Valo, Jenni Kettunen ja Johanna Mikkonen pohtivat yrittäjyyttä Business Joensuun Satu Niirasen ja Lasse Immosen ohjauksessa.

Nea Räisänen (vasemmalla), Päivi Valo, Jenni Kettunen ja Johanna Mikkonen pohtivat yrittäjyyttä Business Joensuun Satu Niirasen ja Lasse Immosen ohjauksessa.

Päivi Lievonen

Uutiset
15.3.2023 19.51

Aloittavien yrittäjien valmennus alkoi Kiteellä

Yk­sin yrit­tä­jäk­si ryh­ty­väl­le ver­kos­toi­tu­mi­nen mui­hin vas­taa­vas­sa ti­lan­tees­sa ole­viin kol­le­goi­hin an­taa tie­toa, var­muut­ta ja uu­sia ajat­te­lu­ta­po­ja, unoh­ta­mat­ta tär­ke­ää ver­tais­tu­kea.

Nea Räisänen (vasemmalla), Päivi Valo, Jenni Kettunen ja Johanna Mikkonen pohtivat yrittäjyyttä Business Joensuun Satu Niirasen ja Lasse Immosen ohjauksessa.

Nea Räisänen (vasemmalla), Päivi Valo, Jenni Kettunen ja Johanna Mikkonen pohtivat yrittäjyyttä Business Joensuun Satu Niirasen ja Lasse Immosen ohjauksessa.

Päivi Lievonen

Uutiset
15.3.2023 19.51

Aloittavien yrittäjien valmennus alkoi Kiteellä

Yk­sin yrit­tä­jäk­si ryh­ty­väl­le ver­kos­toi­tu­mi­nen mui­hin vas­taa­vas­sa ti­lan­tees­sa ole­viin kol­le­goi­hin an­taa tie­toa, var­muut­ta ja uu­sia ajat­te­lu­ta­po­ja, unoh­ta­mat­ta tär­ke­ää ver­tais­tu­kea.

Papinniemen leirikeskuksessa on järjestetty vuosien mittaan monia seurakunnan toimintoja. Arkistokuva vuodelta 2014.

Papinniemen leirikeskuksessa on järjestetty vuosien mittaan monia seurakunnan toimintoja. Arkistokuva vuodelta 2014.

Kari Sarkkinen

Uutiset
15.3.2023 15.36

Papinniemen leirikeskus myynnissä

Ki­teen seu­ra­kun­nan omis­ta­ma Pa­pin­nie­men lei­ri­kes­kus Pu­hok­ses­sa on myy­tä­vä­nä kiin­teis­tö­vä­lit­tä­jäl­lä.

Papinniemen leirikeskuksessa on järjestetty vuosien mittaan monia seurakunnan toimintoja. Arkistokuva vuodelta 2014.

Papinniemen leirikeskuksessa on järjestetty vuosien mittaan monia seurakunnan toimintoja. Arkistokuva vuodelta 2014.

Kari Sarkkinen

Uutiset
15.3.2023 15.36

Papinniemen leirikeskus myynnissä

Ki­teen seu­ra­kun­nan omis­ta­ma Pa­pin­nie­men lei­ri­kes­kus Pu­hok­ses­sa on myy­tä­vä­nä kiin­teis­tö­vä­lit­tä­jäl­lä.

Keväthanget houkuttelevat kelkkailemaan. Itä-Suomen poliisilaitos ohjeistaa tiedotteessaan kelkkailemaan turvallisesti.

Keväthanget houkuttelevat kelkkailemaan. Itä-Suomen poliisilaitos ohjeistaa tiedotteessaan kelkkailemaan turvallisesti.

Uutiset
14.3.2023 16.00

Malttia ja järkeä mootto­ri­kelk­kailuun maastossa

Moot­to­ri­kelk­kai­lu­kau­si on vilk­kaim­mil­laan ja po­lii­si val­voo maas­to­lii­ken­net­tä koko Itä-Suo­men alu­eel­la.

Keväthanget houkuttelevat kelkkailemaan. Itä-Suomen poliisilaitos ohjeistaa tiedotteessaan kelkkailemaan turvallisesti.

Keväthanget houkuttelevat kelkkailemaan. Itä-Suomen poliisilaitos ohjeistaa tiedotteessaan kelkkailemaan turvallisesti.

Uutiset
14.3.2023 16.00

Malttia ja järkeä mootto­ri­kelk­kailuun maastossa

Moot­to­ri­kelk­kai­lu­kau­si on vilk­kaim­mil­laan ja po­lii­si val­voo maas­to­lii­ken­net­tä koko Itä-Suo­men alu­eel­la.

Kiteen kaupunginhallitus käsitteli Siun soten lisälaskua. Kuvituskuva.

Kiteen kaupunginhallitus käsitteli Siun soten lisälaskua. Kuvituskuva.

Päivi Lievonen

Uutiset
14.3.2023 11.25

Kiteen osuus Siun soten lisälaskusta on 4,5 miljoonaa euroa

Ki­teen osuus Siun so­ten ali­jää­mäs­tä ja palk­ka­har­mo­ni­soin­nis­ta on 4,5 mil­joo­naa eu­roa. Siun sote las­kut­ti Ki­tee­tä vuon­na 2022 44,3 mil­joo­nal­la eu­rol­la, jo­ten yh­teis­sum­ma nou­see 48,8 mil­joo­naan eu­roon.

Kiteen kaupunginhallitus käsitteli Siun soten lisälaskua. Kuvituskuva.

Kiteen kaupunginhallitus käsitteli Siun soten lisälaskua. Kuvituskuva.

Päivi Lievonen

Uutiset
14.3.2023 11.25

Kiteen osuus Siun soten lisälaskusta on 4,5 miljoonaa euroa

Ki­teen osuus Siun so­ten ali­jää­mäs­tä ja palk­ka­har­mo­ni­soin­nis­ta on 4,5 mil­joo­naa eu­roa. Siun sote las­kut­ti Ki­tee­tä vuon­na 2022 44,3 mil­joo­nal­la eu­rol­la, jo­ten yh­teis­sum­ma nou­see 48,8 mil­joo­naan eu­roon.

Rääkkylässä on tehty kuntalaisaloite koirapuiston rakentamisesta keskustaan. Arkistokuva.

Rääkkylässä on tehty kuntalaisaloite koirapuiston rakentamisesta keskustaan. Arkistokuva.

Päivi Lievonen

Uutiset
14.3.2023 10.56

Rääkkylässä kuntalaisaloite koirapuistosta keskustaan

Rääk­ky­län kes­kus­taan esi­te­tään ra­ken­net­ta­vak­si koi­ra­puis­toa. Anu Kuk­ko­nen on teh­nyt vii­me vuo­den tou­ko­kuus­sa kun­ta­lai­sa­loit­teen, jos­sa esi­te­tään koi­ra­puis­ton pai­kak­si Pien­nar­tien ja Pak­su­nie­men­tien koh­dal­la si­jait­se­vaa kul­ma­tont­tia.

Rääkkylässä on tehty kuntalaisaloite koirapuiston rakentamisesta keskustaan. Arkistokuva.

Rääkkylässä on tehty kuntalaisaloite koirapuiston rakentamisesta keskustaan. Arkistokuva.

Päivi Lievonen

Uutiset
14.3.2023 10.56

Rääkkylässä kuntalaisaloite koirapuistosta keskustaan

Rääk­ky­län kes­kus­taan esi­te­tään ra­ken­net­ta­vak­si koi­ra­puis­toa. Anu Kuk­ko­nen on teh­nyt vii­me vuo­den tou­ko­kuus­sa kun­ta­lai­sa­loit­teen, jos­sa esi­te­tään koi­ra­puis­ton pai­kak­si Pien­nar­tien ja Pak­su­nie­men­tien koh­dal­la si­jait­se­vaa kul­ma­tont­tia.

Tuire Kalliokoski jää virkavapaalle huhtikuussa. Arkistokuva.

Tuire Kalliokoski jää virkavapaalle huhtikuussa. Arkistokuva.

Kari Sarkkinen

Uutiset
14.3.2023 10.22

Ympäristöpäällikkö virkavapaalle

Ki­teen kau­pun­ki on myön­tä­nyt ym­pä­ris­tö­pääl­lik­kö Tui­re Kal­li­ko­kos­kel­le vir­ka­va­paa­ta ajal­le 17.4.2023-16.4.2025.

Tuire Kalliokoski jää virkavapaalle huhtikuussa. Arkistokuva.

Tuire Kalliokoski jää virkavapaalle huhtikuussa. Arkistokuva.

Kari Sarkkinen

Uutiset
14.3.2023 10.22

Ympäristöpäällikkö virkavapaalle

Ki­teen kau­pun­ki on myön­tä­nyt ym­pä­ris­tö­pääl­lik­kö Tui­re Kal­li­ko­kos­kel­le vir­ka­va­paa­ta ajal­le 17.4.2023-16.4.2025.

Tohmajärven kunnanhallitus käsitteli kokouksessaan pitkän listan asioita. Kuvituskuva.

Tohmajärven kunnanhallitus käsitteli kokouksessaan pitkän listan asioita. Kuvituskuva.

Mervi Venäläinen

Uutiset
14.3.2023 10.16

Tohmajärven kunnan­hal­li­tuksella pitkä lista

Toh­ma­jär­ven kun­ta ot­taa lai­naa 2,5 mil­joo­naa eu­roa. Kun­nan­hal­li­tus hy­väk­syi Kun­ta­ra­hoi­tus Oyj:n lai­na­tar­jouk­sen 20 vuo­den mak­su­a­jal­la. Kun­nan­joh­ta­ja Mik­ko Löp­pö­nen to­te­aa, et­tä lai­na­tar­ve pe­rus­tuu pit­käl­ti Siun so­ten ali­jää­män ja palk­ka­har­mo­ni­soin­nin ai­heut­ta­miin kus­tan­nuk­siin sekä kun­nan omiin in­ves­toin­tei­hin. Löp­pö­nen to­te­aa, et­tä ta­lou­den ta­sa­pai­not­ta­mi­sen en­na­koin­tia on teh­tä­vä, sil­lä kun­tien ta­lou­del­li­nen ti­lan­ne on tiuk­ka.

Tohmajärven kunnanhallitus käsitteli kokouksessaan pitkän listan asioita. Kuvituskuva.

Tohmajärven kunnanhallitus käsitteli kokouksessaan pitkän listan asioita. Kuvituskuva.

Mervi Venäläinen

Uutiset
14.3.2023 10.16

Tohmajärven kunnan­hal­li­tuksella pitkä lista

Toh­ma­jär­ven kun­ta ot­taa lai­naa 2,5 mil­joo­naa eu­roa. Kun­nan­hal­li­tus hy­väk­syi Kun­ta­ra­hoi­tus Oyj:n lai­na­tar­jouk­sen 20 vuo­den mak­su­a­jal­la. Kun­nan­joh­ta­ja Mik­ko Löp­pö­nen to­te­aa, et­tä lai­na­tar­ve pe­rus­tuu pit­käl­ti Siun so­ten ali­jää­män ja palk­ka­har­mo­ni­soin­nin ai­heut­ta­miin kus­tan­nuk­siin sekä kun­nan omiin in­ves­toin­tei­hin. Löp­pö­nen to­te­aa, et­tä ta­lou­den ta­sa­pai­not­ta­mi­sen en­na­koin­tia on teh­tä­vä, sil­lä kun­tien ta­lou­del­li­nen ti­lan­ne on tiuk­ka.

Projektiasiantuntijat Salla Anttila ja Seija Ollaranta näyttävät rääkkyläläiselle Tuomo Pakariselle mobiilisurffailun mallia.

Projektiasiantuntijat Salla Anttila ja Seija Ollaranta näyttävät rääkkyläläiselle Tuomo Pakariselle mobiilisurffailun mallia.

Päivi Lievonen

Uutiset
14.3.2023 9.50

Digitaitoja hiottiin valmennuksessa

Rääk­ky­län työ­pa­jan kun­tout­ta­van työ­toi­min­nan asi­ak­kaat osal­lis­tui­vat osal­lis­tui­vat di­gi­val­men­nuk­seen, jos­sa hi­ot­tiin ar­jes­sa tar­vit­ta­via tai­to­ja. Kaik­ki­aan mu­ka­na pro­jek­tis­sa oli kol­me asi­a­kas­ta ja kol­me oh­jaa­jaa.

Projektiasiantuntijat Salla Anttila ja Seija Ollaranta näyttävät rääkkyläläiselle Tuomo Pakariselle mobiilisurffailun mallia.

Projektiasiantuntijat Salla Anttila ja Seija Ollaranta näyttävät rääkkyläläiselle Tuomo Pakariselle mobiilisurffailun mallia.

Päivi Lievonen

Uutiset
14.3.2023 9.50

Digitaitoja hiottiin valmennuksessa

Rääk­ky­län työ­pa­jan kun­tout­ta­van työ­toi­min­nan asi­ak­kaat osal­lis­tui­vat osal­lis­tui­vat di­gi­val­men­nuk­seen, jos­sa hi­ot­tiin ar­jes­sa tar­vit­ta­via tai­to­ja. Kaik­ki­aan mu­ka­na pro­jek­tis­sa oli kol­me asi­a­kas­ta ja kol­me oh­jaa­jaa.

Lisää aiheesta

Kysely