JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Vuodelle 2020 asetettu taloustavoite oli Pirskasen mielestä tiukka. Asetettu raami ylitettiin 0,7 prosenttia.

Vuodelle 2020 asetettu taloustavoite oli Pirskasen mielestä tiukka. Asetettu raami ylitettiin 0,7 prosenttia.

Uutiset
10.4.2021 8.00

Siun soten tulos viisi miljoonaa alijäämäinen

Siun sote -kun­ta­yh­ty­män vuo­den 2020 tu­los on hiu­kan al­le 5 mil­joo­naa eu­roa ali­jää­mäi­nen.

Vuodelle 2020 asetettu taloustavoite oli Pirskasen mielestä tiukka. Asetettu raami ylitettiin 0,7 prosenttia.

Vuodelle 2020 asetettu taloustavoite oli Pirskasen mielestä tiukka. Asetettu raami ylitettiin 0,7 prosenttia.

Uutiset
10.4.2021 8.00

Siun soten tulos viisi miljoonaa alijäämäinen

Siun sote -kun­ta­yh­ty­män vuo­den 2020 tu­los on hiu­kan al­le 5 mil­joo­naa eu­roa ali­jää­mäi­nen.

Yrjö Eronen kertoo kokemuksiaan pienen kunnan yhteisöllisyydestä juuri ilmestyneessä Luottamushenkilön käsikirjassa.

Yrjö Eronen kertoo kokemuksiaan pienen kunnan yhteisöllisyydestä juuri ilmestyneessä Luottamushenkilön käsikirjassa.

Päivi Lievonen

Uutiset
9.4.2021 18.08

Yhteisöllisyyden puolestapuhuja

Rääk­ky­län vs. kun­nan­joh­ta­ja Yr­jö Ero­sen ko­ke­muk­sia pie­nen kun­nan yh­tei­söl­li­syy­des­tä on lu­et­ta­vis­sa huh­ti­kuun alus­sa il­mes­ty­nees­sä Luot­ta­mus­hen­ki­lön kä­si­kir­jas­sa.

Yrjö Eronen kertoo kokemuksiaan pienen kunnan yhteisöllisyydestä juuri ilmestyneessä Luottamushenkilön käsikirjassa.

Yrjö Eronen kertoo kokemuksiaan pienen kunnan yhteisöllisyydestä juuri ilmestyneessä Luottamushenkilön käsikirjassa.

Päivi Lievonen

Uutiset
9.4.2021 18.08

Yhteisöllisyyden puolestapuhuja

Rääk­ky­län vs. kun­nan­joh­ta­ja Yr­jö Ero­sen ko­ke­muk­sia pie­nen kun­nan yh­tei­söl­li­syy­des­tä on lu­et­ta­vis­sa huh­ti­kuun alus­sa il­mes­ty­nees­sä Luot­ta­mus­hen­ki­lön kä­si­kir­jas­sa.

Kiteellä varmistui tällä viikolla kaksi uutta koronatartuntaa.

Kiteellä varmistui tällä viikolla kaksi uutta koronatartuntaa.

Tuija Marienberg

Uutiset
9.4.2021 16.04

Kiteellä kaksi uutta koronatapausta

Ki­teel­lä on var­mis­tet­tu tä­män vii­kon ai­ka­na kak­si uut­ta ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa. Tie­dot päi­vit­tyi­vät THL:n lis­tal­le per­jan­tai­na.

Kiteellä varmistui tällä viikolla kaksi uutta koronatartuntaa.

Kiteellä varmistui tällä viikolla kaksi uutta koronatartuntaa.

Tuija Marienberg

Uutiset
9.4.2021 16.04

Kiteellä kaksi uutta koronatapausta

Ki­teel­lä on var­mis­tet­tu tä­män vii­kon ai­ka­na kak­si uut­ta ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa. Tie­dot päi­vit­tyi­vät THL:n lis­tal­le per­jan­tai­na.

Koronarokotukset edistyvät porrastetusti. Siun soten alueella rokotusvuorossa ovat 65 täyttäneet.

Koronarokotukset edistyvät porrastetusti. Siun soten alueella rokotusvuorossa ovat 65 täyttäneet.

Kari Sarkkinen

Uutiset
9.4.2021 15.43

Rokotusvuorossa 65 vuotta täyttäneet

Per­jan­tai-il­ta­päi­vään men­nes­sä Siun so­ten alu­eel­la on an­net­tu yh­teen­sä 35 343 ko­ro­na­ro­ko­tet­ta, jois­ta en­sim­mäi­siä ro­ko­te­an­nok­sia on 31 806 ja toi­sia ro­ko­te­an­nok­sia 3 537.

Koronarokotukset edistyvät porrastetusti. Siun soten alueella rokotusvuorossa ovat 65 täyttäneet.

Koronarokotukset edistyvät porrastetusti. Siun soten alueella rokotusvuorossa ovat 65 täyttäneet.

Kari Sarkkinen

Uutiset
9.4.2021 15.43

Rokotusvuorossa 65 vuotta täyttäneet

Per­jan­tai-il­ta­päi­vään men­nes­sä Siun so­ten alu­eel­la on an­net­tu yh­teen­sä 35 343 ko­ro­na­ro­ko­tet­ta, jois­ta en­sim­mäi­siä ro­ko­te­an­nok­sia on 31 806 ja toi­sia ro­ko­te­an­nok­sia 3 537.

Ravintolat pysyvät kiinni asiakkaille ainakin ensi viikon sunnuntaihin.

Ravintolat pysyvät kiinni asiakkaille ainakin ensi viikon sunnuntaihin.

Aladar Bayer

Uutiset
9.4.2021 13.42

Ravintolat pysyvät kiinni

Työ- ja elin­kei­no­mi­nis­te­riö tie­dot­taa, et­tä ra­vin­to­lat ja muut ra­vit­se­mis­liik­keet on pi­det­tä­vä 18.4. saak­ka sul­jet­tu­na asi­ak­kail­ta niil­lä alu­eil­la, joil­la se on vält­tä­mä­tön­tä ko­ro­na­e­pi­de­mi­an le­vi­ä­mi­sen es­tä­mi­sek­si. Mää­räys kos­kee myös Poh­jois-Kar­ja­laa. Ra­vin­to­lat voi­vat avau­tua asi­ak­kail­le 9.4. Kit­ti­läs­sä ja Poh­jois-Poh­jan­maal­la.

Ravintolat pysyvät kiinni asiakkaille ainakin ensi viikon sunnuntaihin.

Ravintolat pysyvät kiinni asiakkaille ainakin ensi viikon sunnuntaihin.

Aladar Bayer

Uutiset
9.4.2021 13.42

Ravintolat pysyvät kiinni

Työ- ja elin­kei­no­mi­nis­te­riö tie­dot­taa, et­tä ra­vin­to­lat ja muut ra­vit­se­mis­liik­keet on pi­det­tä­vä 18.4. saak­ka sul­jet­tu­na asi­ak­kail­ta niil­lä alu­eil­la, joil­la se on vält­tä­mä­tön­tä ko­ro­na­e­pi­de­mi­an le­vi­ä­mi­sen es­tä­mi­sek­si. Mää­räys kos­kee myös Poh­jois-Kar­ja­laa. Ra­vin­to­lat voi­vat avau­tua asi­ak­kail­le 9.4. Kit­ti­läs­sä ja Poh­jois-Poh­jan­maal­la.

Kesälahden yläkoulun toiminta lakkaa lukuvuoden 2023-2024 jälkeen ja yläkoulun oppilaat siirtyvät Arppen koulun tiloihin., jos Kesälahden yläkoulun oppilasmäärä ei nouse.

Kesälahden yläkoulun toiminta lakkaa lukuvuoden 2023-2024 jälkeen ja yläkoulun oppilaat siirtyvät Arppen koulun tiloihin., jos Kesälahden yläkoulun oppilasmäärä ei nouse.

Tuija Marienberg

Uutiset
8.4.2021 11.46

Valtuusto hyväksyi kouluverk­ko­sel­vi­tyksen

Kou­lu­verk­ko­sel­vi­tys oh­jaa Ki­teen pe­ru­so­pe­tuk­sen ra­ken­tei­den- ja hen­ki­lös­tön­suun­nit­te­lu­työ­tä vuo­sien 2021-2030 ai­ka­na sel­vi­tyk­ses­sä esi­te­tyn toi­men­pi­de-eh­do­tuk­sen 2 mu­kai­ses­ti.

Kesälahden yläkoulun toiminta lakkaa lukuvuoden 2023-2024 jälkeen ja yläkoulun oppilaat siirtyvät Arppen koulun tiloihin., jos Kesälahden yläkoulun oppilasmäärä ei nouse.

Kesälahden yläkoulun toiminta lakkaa lukuvuoden 2023-2024 jälkeen ja yläkoulun oppilaat siirtyvät Arppen koulun tiloihin., jos Kesälahden yläkoulun oppilasmäärä ei nouse.

Tuija Marienberg

Uutiset
8.4.2021 11.46

Valtuusto hyväksyi kouluverk­ko­sel­vi­tyksen

Kou­lu­verk­ko­sel­vi­tys oh­jaa Ki­teen pe­ru­so­pe­tuk­sen ra­ken­tei­den- ja hen­ki­lös­tön­suun­nit­te­lu­työ­tä vuo­sien 2021-2030 ai­ka­na sel­vi­tyk­ses­sä esi­te­tyn toi­men­pi­de-eh­do­tuk­sen 2 mu­kai­ses­ti.

Pääkirjoitustoimittaja Helena Tahvanainen on saanut Pohjois-Karjalan journalistiyhdistyksen journalistipalkinnon.

Pääkirjoitustoimittaja Helena Tahvanainen on saanut Pohjois-Karjalan journalistiyhdistyksen journalistipalkinnon.

Liisa Yli-Ketola

Uutiset
8.4.2021 11.45

Journa­lis­ti­palkinto Helena Tahvanaiselle

Pää­kir­joi­tus­toi­mit­ta­ja He­le­na Tah­va­nai­nen on saa­nut Poh­jois-Kar­ja­lan jour­na­lis­tiyh­dis­tyk­sen jour­na­lis­ti­pal­kin­non tä­nään Mi­ka­el Ag­ri­co­lan päi­vä­nä.

Pääkirjoitustoimittaja Helena Tahvanainen on saanut Pohjois-Karjalan journalistiyhdistyksen journalistipalkinnon.

Pääkirjoitustoimittaja Helena Tahvanainen on saanut Pohjois-Karjalan journalistiyhdistyksen journalistipalkinnon.

Liisa Yli-Ketola

Uutiset
8.4.2021 11.45

Journa­lis­ti­palkinto Helena Tahvanaiselle

Pää­kir­joi­tus­toi­mit­ta­ja He­le­na Tah­va­nai­nen on saa­nut Poh­jois-Kar­ja­lan jour­na­lis­tiyh­dis­tyk­sen jour­na­lis­ti­pal­kin­non tä­nään Mi­ka­el Ag­ri­co­lan päi­vä­nä.

Ympäristön merkitys kohosi korkealle vastaajien keskuudessa viihtyvyyden luojana.

Ympäristön merkitys kohosi korkealle vastaajien keskuudessa viihtyvyyden luojana.

Aladar Bayer

Uutiset
8.4.2021 10.48

Kitee tunnetaan Nightwishistä, pontikasta ja pienuudesta

Ki­teen kau­pun­gin alu­een ve­to­voi­mai­suut­ta elin- ja ko­ti­paik­ka­na tut­kit­tiin vuo­den­vaih­tees­sa ve­to­voi­ma&vai­ku­tus -mal­liin pe­rus­tu­van tut­ki­muk­sen avul­la.

Ympäristön merkitys kohosi korkealle vastaajien keskuudessa viihtyvyyden luojana.

Ympäristön merkitys kohosi korkealle vastaajien keskuudessa viihtyvyyden luojana.

Aladar Bayer

Uutiset
8.4.2021 10.48

Kitee tunnetaan Nightwishistä, pontikasta ja pienuudesta

Ki­teen kau­pun­gin alu­een ve­to­voi­mai­suut­ta elin- ja ko­ti­paik­ka­na tut­kit­tiin vuo­den­vaih­tees­sa ve­to­voi­ma&vai­ku­tus -mal­liin pe­rus­tu­van tut­ki­muk­sen avul­la.

Jouko Turkka toimi Karjalan Pyhäjärvi ry:n puheenjohtajana 19 vuotta. Kuva: Hannu Putkuri.

Jouko Turkka toimi Karjalan Pyhäjärvi ry:n puheenjohtajana 19 vuotta. Kuva: Hannu Putkuri.

Hannu Putkuri

Uutiset
8.4.2021 10.40

Jouko Turkasta Karjalan Pyhäjärvi ry:n kunnia­pu­heen­johtaja

Kar­ja­lan Py­hä­jär­vi ry:n hal­li­tus on va­lin­nut ki­tee­läi­sen Jou­ko Tur­kan yh­dis­tyk­sen en­sim­mäi­sek­si kun­ni­a­pu­heen­joh­ta­jak­si.

Jouko Turkka toimi Karjalan Pyhäjärvi ry:n puheenjohtajana 19 vuotta. Kuva: Hannu Putkuri.

Jouko Turkka toimi Karjalan Pyhäjärvi ry:n puheenjohtajana 19 vuotta. Kuva: Hannu Putkuri.

Hannu Putkuri

Uutiset
8.4.2021 10.40

Jouko Turkasta Karjalan Pyhäjärvi ry:n kunnia­pu­heen­johtaja

Kar­ja­lan Py­hä­jär­vi ry:n hal­li­tus on va­lin­nut ki­tee­läi­sen Jou­ko Tur­kan yh­dis­tyk­sen en­sim­mäi­sek­si kun­ni­a­pu­heen­joh­ta­jak­si.

Lapsuudesta saakka toisensa tunteneet Marjo Matikainen-Kallström ja Päivi Korhonen ovat innoissaan uuden edessä. Majatalo Raja aloittaa toimintansa Värtsilässä huhtikuun puolivälissä. Kuva: Sarah Laukkanen.

Lapsuudesta saakka toisensa tunteneet Marjo Matikainen-Kallström ja Päivi Korhonen ovat innoissaan uuden edessä. Majatalo Raja aloittaa toimintansa Värtsilässä huhtikuun puolivälissä. Kuva: Sarah Laukkanen.

Sarah Laukkanen

Uutiset
8.4.2021 8.45

Monimerkityksinen Raja – Majatalon nimi löytyi itsestään

Ma­ja­ta­lo Raja Värt­si­läs­sä avaa oven­sa ma­joit­tu­jil­le huh­ti­kuun puo­li­vä­lis­sä. Uu­det yrit­tä­jät, Päi­vi Kor­ho­nen ja Mar­jo Ma­ti­kai­nen-Kal­lst­röm ha­lu­a­vat pal­vel­la asi­ak­kai­ta bed & bre­ak­fest -pe­ri­aat­teel­la.

Lapsuudesta saakka toisensa tunteneet Marjo Matikainen-Kallström ja Päivi Korhonen ovat innoissaan uuden edessä. Majatalo Raja aloittaa toimintansa Värtsilässä huhtikuun puolivälissä. Kuva: Sarah Laukkanen.

Lapsuudesta saakka toisensa tunteneet Marjo Matikainen-Kallström ja Päivi Korhonen ovat innoissaan uuden edessä. Majatalo Raja aloittaa toimintansa Värtsilässä huhtikuun puolivälissä. Kuva: Sarah Laukkanen.

Sarah Laukkanen

Uutiset
8.4.2021 8.45

Monimerkityksinen Raja – Majatalon nimi löytyi itsestään

Ma­ja­ta­lo Raja Värt­si­läs­sä avaa oven­sa ma­joit­tu­jil­le huh­ti­kuun puo­li­vä­lis­sä. Uu­det yrit­tä­jät, Päi­vi Kor­ho­nen ja Mar­jo Ma­ti­kai­nen-Kal­lst­röm ha­lu­a­vat pal­vel­la asi­ak­kai­ta bed & bre­ak­fest -pe­ri­aat­teel­la.

Lisää aiheesta

Kysely