JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Kari Kulmalalle kalastus on rakas harrastus niin soutu-uistellen kuin ongittaenkin.

Kari Kulmalalle kalastus on rakas harrastus niin soutu-uistellen kuin ongittaenkin.

Päivi Lievonen

Uutiset
24.6.2021 15.46

Suomen suurimpaan lohisoutuun odotetaan sataa venekuntaa

Kar­ja­lan Ka­la­mies­ten hal­li­tuk­sen uu­si pu­heen­joh­ta­ja Kari Kul­ma­la toi­voo Pu­ru­ve­den Lo­hi­ku­nin­gas 2021 sou­tu-uis­te­lu­ki­saan hy­viä saa­lii­ta ja tuu­le­ton­ta ki­sa­ke­liä.

Viime viikolla Pohjois-Karjalassa otettiin kaikkiaan 2230 koronavirustestiä, josta positiivisten näytteiden osuus oli 0,87 prosenttia. Kuvituskuva.

Viime viikolla Pohjois-Karjalassa otettiin kaikkiaan 2230 koronavirustestiä, josta positiivisten näytteiden osuus oli 0,87 prosenttia. Kuvituskuva.

Tuija Marienberg

Uutiset
24.6.2021 14.45

Pohjois-Karjalan koronatartunnoista valtaosa tullut muualta Suomesta tai ulkomailta - Venäjälle matkustamista suositellaan välttämään

Ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­to­jen mää­rä on hie­man kas­vus­sa, mut­ta ko­ko­nai­suu­te­na Poh­jois-Kar­ja­la on py­sy­nyt edel­leen epi­de­mi­an pe­rus­ta­sol­la. Ki­teen ja Rääk­ky­län ti­lan­ne vai­kut­taa tar­tun­to­jen osal­ta rau­hoit­tu­neen täl­lä vii­kol­la, sil­lä vii­me päi­vi­nä ei uu­sia tar­tun­to­ja ole kir­jau­tu­nut.

Viime viikolla Pohjois-Karjalassa otettiin kaikkiaan 2230 koronavirustestiä, josta positiivisten näytteiden osuus oli 0,87 prosenttia. Kuvituskuva.

Viime viikolla Pohjois-Karjalassa otettiin kaikkiaan 2230 koronavirustestiä, josta positiivisten näytteiden osuus oli 0,87 prosenttia. Kuvituskuva.

Tuija Marienberg

Uutiset
24.6.2021 14.45

Pohjois-Karjalan koronatartunnoista valtaosa tullut muualta Suomesta tai ulkomailta - Venäjälle matkustamista suositellaan välttämään

Ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­to­jen mää­rä on hie­man kas­vus­sa, mut­ta ko­ko­nai­suu­te­na Poh­jois-Kar­ja­la on py­sy­nyt edel­leen epi­de­mi­an pe­rus­ta­sol­la. Ki­teen ja Rääk­ky­län ti­lan­ne vai­kut­taa tar­tun­to­jen osal­ta rau­hoit­tu­neen täl­lä vii­kol­la, sil­lä vii­me päi­vi­nä ei uu­sia tar­tun­to­ja ole kir­jau­tu­nut.

Kokiksi toista vuotta opiskelevat Hanna Mylly ja Elli Kettunen työllistävät itsensä kesäkahvilayrittäjinä.

Kokiksi toista vuotta opiskelevat Hanna Mylly ja Elli Kettunen työllistävät itsensä kesäkahvilayrittäjinä.

Päivi Lievonen

Uutiset
24.6.2021 13.56

Opiskelukaverit avaavat kesäkahvilan

Käs­te­ko­sen pi­ha­pii­rin ait­ta saa vuo­sien tau­on jäl­keen ke­sä­kah­vi­lan, kun El­li Ket­tu­nen ja Han­na Myl­ly avaa­vat Us­kol­li­sen ys­tä­vän hei­nä­kuun alus­sa.

Kokiksi toista vuotta opiskelevat Hanna Mylly ja Elli Kettunen työllistävät itsensä kesäkahvilayrittäjinä.

Kokiksi toista vuotta opiskelevat Hanna Mylly ja Elli Kettunen työllistävät itsensä kesäkahvilayrittäjinä.

Päivi Lievonen

Uutiset
24.6.2021 13.56

Opiskelukaverit avaavat kesäkahvilan

Käs­te­ko­sen pi­ha­pii­rin ait­ta saa vuo­sien tau­on jäl­keen ke­sä­kah­vi­lan, kun El­li Ket­tu­nen ja Han­na Myl­ly avaa­vat Us­kol­li­sen ys­tä­vän hei­nä­kuun alus­sa.

Vertin ja Kasperin mielestä Kaiken kansan juhannusjuhlassa oli kivaa ja sai hyvää ruokaa..

Vertin ja Kasperin mielestä Kaiken kansan juhannusjuhlassa oli kivaa ja sai hyvää ruokaa..

Kari Sarkkinen

Uutiset
24.6.2021 13.06

Hyvä Apu ry tarjosi herkullisen varaslähdön juhannukseen

Mu­siik­ki soi, mak­ka­rat ja pih­vit ti­si­ri­vät gril­lis­sä ja le­tut pais­tui­vat pan­nul­la. Tar­jol­la oli herk­kua jos jon­kin­lais­ta ja jälk­kä­rik­si vie­lä täy­te­kak­ku­kah­vit. Läm­min ke­sä­tuu­li pu­hal­si jär­vel­tä, väki oli hy­mys­sä suin.

Vertin ja Kasperin mielestä Kaiken kansan juhannusjuhlassa oli kivaa ja sai hyvää ruokaa..

Vertin ja Kasperin mielestä Kaiken kansan juhannusjuhlassa oli kivaa ja sai hyvää ruokaa..

Kari Sarkkinen

Uutiset
24.6.2021 13.06

Hyvä Apu ry tarjosi herkullisen varaslähdön juhannukseen

Mu­siik­ki soi, mak­ka­rat ja pih­vit ti­si­ri­vät gril­lis­sä ja le­tut pais­tui­vat pan­nul­la. Tar­jol­la oli herk­kua jos jon­kin­lais­ta ja jälk­kä­rik­si vie­lä täy­te­kak­ku­kah­vit. Läm­min ke­sä­tuu­li pu­hal­si jär­vel­tä, väki oli hy­mys­sä suin.

Lauri Partinen maalaa nyt lankkua 30 asteen helteessä. Sään syksyllä viiletessä alkavat journalistiopinnot Jyväskylässä.

Lauri Partinen maalaa nyt lankkua 30 asteen helteessä. Sään syksyllä viiletessä alkavat journalistiopinnot Jyväskylässä.

Aladar Bayer

Uutiset
24.6.2021 10.09

Tuleva humanisti lankkumaalarina

Lau­ri Par­ti­nen maa­laa lank­kua kau­pun­gin­va­ri­kol­la. Syk­syl­lä on nuo­ru­kai­sen tar­koi­tus aloit­taa jour­na­lis­ti­o­pin­not Jy­väs­ky­län yli­o­pis­ton hu­ma­nis­tis-yh­teis­kun­nal­li­ses­sa tie­de­kun­nas­sa. Läm­pöä on pi­hal­la yli 30 as­tet­ta.

Lauri Partinen maalaa nyt lankkua 30 asteen helteessä. Sään syksyllä viiletessä alkavat journalistiopinnot Jyväskylässä.

Lauri Partinen maalaa nyt lankkua 30 asteen helteessä. Sään syksyllä viiletessä alkavat journalistiopinnot Jyväskylässä.

Aladar Bayer

Uutiset
24.6.2021 10.09

Tuleva humanisti lankkumaalarina

Lau­ri Par­ti­nen maa­laa lank­kua kau­pun­gin­va­ri­kol­la. Syk­syl­lä on nuo­ru­kai­sen tar­koi­tus aloit­taa jour­na­lis­ti­o­pin­not Jy­väs­ky­län yli­o­pis­ton hu­ma­nis­tis-yh­teis­kun­nal­li­ses­sa tie­de­kun­nas­sa. Läm­pöä on pi­hal­la yli 30 as­tet­ta.

Kunnan kesätyöntekijät Viktoria Kamova, keskellä, ja Venla Kauttu merkkasiva Keski-Karjalan Urheiluautoilijoiden Esa Purmosen listoilleen.

Kunnan kesätyöntekijät Viktoria Kamova, keskellä, ja Venla Kauttu merkkasiva Keski-Karjalan Urheiluautoilijoiden Esa Purmosen listoilleen.

Aladar Bayer

Uutiset
24.6.2021 9.46

"Mikä ilman talttaa ja vasaraa irtoaa..."

Toh­majr­ven kun­ta ja­koi Tie­tä­väi­sen kou­lun yli jää­nyt­tä ir­tai­mis­toa il­mai­sek­si yh­dis­tyk­sil­le ja jär­jes­töil­le. Puo­len­päi­vän ai­kaan al­ka­nut ta­va­ran­syy­näys jat­kui kah­des­sa kou­lu­ra­ken­nuk­ses­sa koko il­ta­päi­vän. Yh­teen men­nes­sä pai­kal­le oli il­moit­tau­tu­nut jo kol­mi­sen­kym­men­tä huo­ne­ka­luis­ta, kaa­peis­ta, hyl­lyis­tä ja muus­ta tar­peel­li­ses­ta kiin­nos­tu­nut­ta jär­jes­töih­mis­tä.

Kunnan kesätyöntekijät Viktoria Kamova, keskellä, ja Venla Kauttu merkkasiva Keski-Karjalan Urheiluautoilijoiden Esa Purmosen listoilleen.

Kunnan kesätyöntekijät Viktoria Kamova, keskellä, ja Venla Kauttu merkkasiva Keski-Karjalan Urheiluautoilijoiden Esa Purmosen listoilleen.

Aladar Bayer

Uutiset
24.6.2021 9.46

"Mikä ilman talttaa ja vasaraa irtoaa..."

Toh­majr­ven kun­ta ja­koi Tie­tä­väi­sen kou­lun yli jää­nyt­tä ir­tai­mis­toa il­mai­sek­si yh­dis­tyk­sil­le ja jär­jes­töil­le. Puo­len­päi­vän ai­kaan al­ka­nut ta­va­ran­syy­näys jat­kui kah­des­sa kou­lu­ra­ken­nuk­ses­sa koko il­ta­päi­vän. Yh­teen men­nes­sä pai­kal­le oli il­moit­tau­tu­nut jo kol­mi­sen­kym­men­tä huo­ne­ka­luis­ta, kaa­peis­ta, hyl­lyis­tä ja muus­ta tar­peel­li­ses­ta kiin­nos­tu­nut­ta jär­jes­töih­mis­tä.

Pelastuslaitos on Pohjois-Karjalassa jo nyt osa Siun sote-kuntayhtymää eikä hyvinvointialueeksi muuttuminen tuo sen asemaan näkyviä muutoksia.

Pelastuslaitos on Pohjois-Karjalassa jo nyt osa Siun sote-kuntayhtymää eikä hyvinvointialueeksi muuttuminen tuo sen asemaan näkyviä muutoksia.

Aladár Bayer

Uutiset
24.6.2021 9.38

Sote-uudistus: Siun sote muuttuu kuntayhtymästä hyvinvoin­ti­a­lueeksi

Edus­kun­ta ää­nes­ti kes­ki­viik­ko­na täy­sis­tun­nos­sa so­si­aa­li- ja ter­vey­den­huol­lon sekä pe­las­tus­toi­men uu­dis­tuk­sen hy­väk­sy­mi­ses­tä. Sote-uu­dis­tus to­teu­tuu ja uu­det lait as­tu­vat voi­maan hei­nä­kuun alus­ta al­ka­en. Tämä tar­koit­taa sitä, et­tä Siun sote muut­tuu kun­ta­yh­ty­mäs­tä hy­vin­voin­ti­a­lu­eek­si. Teh­tä­vät siir­ty­vät Poh­jois-Kar­ja­lan hy­vin­voin­ti­a­lu­eel­le vuo­den 2023 alus­sa.

Pelastuslaitos on Pohjois-Karjalassa jo nyt osa Siun sote-kuntayhtymää eikä hyvinvointialueeksi muuttuminen tuo sen asemaan näkyviä muutoksia.

Pelastuslaitos on Pohjois-Karjalassa jo nyt osa Siun sote-kuntayhtymää eikä hyvinvointialueeksi muuttuminen tuo sen asemaan näkyviä muutoksia.

Aladár Bayer

Uutiset
24.6.2021 9.38

Sote-uudistus: Siun sote muuttuu kuntayhtymästä hyvinvoin­ti­a­lueeksi

Edus­kun­ta ää­nes­ti kes­ki­viik­ko­na täy­sis­tun­nos­sa so­si­aa­li- ja ter­vey­den­huol­lon sekä pe­las­tus­toi­men uu­dis­tuk­sen hy­väk­sy­mi­ses­tä. Sote-uu­dis­tus to­teu­tuu ja uu­det lait as­tu­vat voi­maan hei­nä­kuun alus­ta al­ka­en. Tämä tar­koit­taa sitä, et­tä Siun sote muut­tuu kun­ta­yh­ty­mäs­tä hy­vin­voin­ti­a­lu­eek­si. Teh­tä­vät siir­ty­vät Poh­jois-Kar­ja­lan hy­vin­voin­ti­a­lu­eel­le vuo­den 2023 alus­sa.

tf

Uutiset
24.6.2021 9.07

Vesistölle kadonnutta etsittiin Joensuussa ja Kiteellä

Ei­li­nen uk­kos­my­räk­kä ei ol­lut ai­noa syy joka ai­heut­ti kii­ret­tä pe­las­tus­lai­tok­sel­le. Jo­en­suus­sa ja Ki­teel­lä et­sit­tiin ve­sis­töl­le ka­don­nut­ta hen­ki­löä.

tf

Uutiset
24.6.2021 9.07

Vesistölle kadonnutta etsittiin Joensuussa ja Kiteellä

Ei­li­nen uk­kos­my­räk­kä ei ol­lut ai­noa syy joka ai­heut­ti kii­ret­tä pe­las­tus­lai­tok­sel­le. Jo­en­suus­sa ja Ki­teel­lä et­sit­tiin ve­sis­töl­le ka­don­nut­ta hen­ki­löä.

Rautatieliikenteessä oli eilisen illan ja tämän aamun aikaan myrskypuuskien aiheuttamia häiriöitä Joensuu-Parikkala -välillä.

Rautatieliikenteessä oli eilisen illan ja tämän aamun aikaan myrskypuuskien aiheuttamia häiriöitä Joensuu-Parikkala -välillä.

Aladár Bayer

Uutiset
24.6.2021 8.15

Häiriö rautatie­lii­ken­teessä Parikkalan ja Joensuun välillä ohi

Ei­li­ses­sä myrs­kys­sä ra­dal­le kaa­tu­neet puut on rai­vat­tu ja säh­kö­ra­dan ra­ken­teet ovat kor­jat­tu Saa­ri-Ke­sä­lah­ti vä­lil­lä.

Rautatieliikenteessä oli eilisen illan ja tämän aamun aikaan myrskypuuskien aiheuttamia häiriöitä Joensuu-Parikkala -välillä.

Rautatieliikenteessä oli eilisen illan ja tämän aamun aikaan myrskypuuskien aiheuttamia häiriöitä Joensuu-Parikkala -välillä.

Aladár Bayer

Uutiset
24.6.2021 8.15

Häiriö rautatie­lii­ken­teessä Parikkalan ja Joensuun välillä ohi

Ei­li­ses­sä myrs­kys­sä ra­dal­le kaa­tu­neet puut on rai­vat­tu ja säh­kö­ra­dan ra­ken­teet ovat kor­jat­tu Saa­ri-Ke­sä­lah­ti vä­lil­lä.

Kiteen kaupunginvaltuusto kokoontui viimeistä kertaa nykyisellä kokoonpanollaan.

Kiteen kaupunginvaltuusto kokoontui viimeistä kertaa nykyisellä kokoonpanollaan.

Aladar Bayer

Uutiset
24.6.2021 7.52

Kesälahden väestökehitys huoletti jäähyväis­ko­kouksessa

Ki­teen kau­pun­gin­val­tuus­ton jää­hy­väis­tun­nel­mis­sa pi­det­tyä val­tuus­to­kau­den pää­tös­ko­kous­ta lei­ma­si po­si­tii­vi­suus niin päät­ty­vän kau­den kuin ta­lou­den­kin suh­teen. Pu­heen­joh­ta­ja ko­paut­ti esi­tys­lis­tal­la ol­leet asi­at myön­tei­seen pää­tök­seen il­man suur­ta suu­ko­pua val­tuu­tet­tu­jen puo­lel­ta. Sa­lis­ta kuul­tiin vain har­vo­ja kom­ment­te­ja ja kau­pun­gin­joh­ta­ja Hir­vo­nen löy­si tus­kin mi­tään moi­tit­ta­vaa osa­vuo­si­kat­sauk­ses­ta.

Kiteen kaupunginvaltuusto kokoontui viimeistä kertaa nykyisellä kokoonpanollaan.

Kiteen kaupunginvaltuusto kokoontui viimeistä kertaa nykyisellä kokoonpanollaan.

Aladar Bayer

Uutiset
24.6.2021 7.52

Kesälahden väestökehitys huoletti jäähyväis­ko­kouksessa

Ki­teen kau­pun­gin­val­tuus­ton jää­hy­väis­tun­nel­mis­sa pi­det­tyä val­tuus­to­kau­den pää­tös­ko­kous­ta lei­ma­si po­si­tii­vi­suus niin päät­ty­vän kau­den kuin ta­lou­den­kin suh­teen. Pu­heen­joh­ta­ja ko­paut­ti esi­tys­lis­tal­la ol­leet asi­at myön­tei­seen pää­tök­seen il­man suur­ta suu­ko­pua val­tuu­tet­tu­jen puo­lel­ta. Sa­lis­ta kuul­tiin vain har­vo­ja kom­ment­te­ja ja kau­pun­gin­joh­ta­ja Hir­vo­nen löy­si tus­kin mi­tään moi­tit­ta­vaa osa­vuo­si­kat­sauk­ses­ta.

Päivi Lievonen

Uutiset
23.6.2021 13.53

Kaksikympisetkin rokotuksiin

Siun so­ten ko­ro­na­ro­ko­tuk­set ete­ne­vät uu­siin ikä­ryh­miin en­si vii­kol­la. Vii­kol­le 26 Poh­jois-Kar­ja­laan tu­lee suu­reh­ko erä ko­ro­na­ro­kot­tei­ta. Osa ro­kot­teis­ta me­nee te­hos­te­ro­kot­tei­siin. En­sim­mäi­sen ro­kot­teen ai­ko­ja tu­lee va­rat­ta­vak­si en­si vii­kol­le rei­lut 4 500.

Päivi Lievonen

Uutiset
23.6.2021 13.53

Kaksikympisetkin rokotuksiin

Siun so­ten ko­ro­na­ro­ko­tuk­set ete­ne­vät uu­siin ikä­ryh­miin en­si vii­kol­la. Vii­kol­le 26 Poh­jois-Kar­ja­laan tu­lee suu­reh­ko erä ko­ro­na­ro­kot­tei­ta. Osa ro­kot­teis­ta me­nee te­hos­te­ro­kot­tei­siin. En­sim­mäi­sen ro­kot­teen ai­ko­ja tu­lee va­rat­ta­vak­si en­si vii­kol­le rei­lut 4 500.

Dreijaus ei ole aina ollut Henriikka Leppäselle lempipuuhaa, mutta nykyään se on yksi mieluisimmista tavoista työstää savea. Kellarin työhuoneella syntyy käyttökeramiikkaa ja taidetta.

Dreijaus ei ole aina ollut Henriikka Leppäselle lempipuuhaa, mutta nykyään se on yksi mieluisimmista tavoista työstää savea. Kellarin työhuoneella syntyy käyttökeramiikkaa ja taidetta.

Mervi Venäläinen

Kulttuuri
23.6.2021 12.45

Kaunista, toimivaa ja omaperäistä keramiikkaa

Toh­ma­jär­vel­lä lap­suu­ten­sa viet­tä­nyt Hen­riik­ka Lep­pä­nen, 37, toi­mii ke­raa­mik­ko­na ja muo­toi­lu­y­rit­tä­jä­nä Jo­en­suus­sa. Rin­ta­ma­mies­ta­lon kel­la­ris­sa si­jait­se­vat Ke­ra­fiik­ka –yri­tyk­sen tuo­tan­to­ti­lat, ylem­mis­sä ker­rok­sis­sa verk­ko­kau­pan pak­kaus­ti­lat sekä Hen­rii­kan ja hä­nen koi­ran­sa koti.

Dreijaus ei ole aina ollut Henriikka Leppäselle lempipuuhaa, mutta nykyään se on yksi mieluisimmista tavoista työstää savea. Kellarin työhuoneella syntyy käyttökeramiikkaa ja taidetta.

Dreijaus ei ole aina ollut Henriikka Leppäselle lempipuuhaa, mutta nykyään se on yksi mieluisimmista tavoista työstää savea. Kellarin työhuoneella syntyy käyttökeramiikkaa ja taidetta.

Mervi Venäläinen

Kulttuuri
23.6.2021 12.45

Kaunista, toimivaa ja omaperäistä keramiikkaa

Toh­ma­jär­vel­lä lap­suu­ten­sa viet­tä­nyt Hen­riik­ka Lep­pä­nen, 37, toi­mii ke­raa­mik­ko­na ja muo­toi­lu­y­rit­tä­jä­nä Jo­en­suus­sa. Rin­ta­ma­mies­ta­lon kel­la­ris­sa si­jait­se­vat Ke­ra­fiik­ka –yri­tyk­sen tuo­tan­to­ti­lat, ylem­mis­sä ker­rok­sis­sa verk­ko­kau­pan pak­kaus­ti­lat sekä Hen­rii­kan ja hä­nen koi­ran­sa koti.

Hyvä teko voi olla vaikka yhteinen ulkoilu ikäihmisten kanssa. Kuvituskuva.

Hyvä teko voi olla vaikka yhteinen ulkoilu ikäihmisten kanssa. Kuvituskuva.

Roosa Sallinen

Uutiset
23.6.2021 11.55

Vielä olisi tilaa hyville teoille

Poh­jois-Kar­ja­la 300 -juh­la­vuo­si on hy­vien te­ko­jen vuo­si. Juh­la­vuo­den haas­te­kam­pan­jas­sa on näh­ty pie­niä ja suu­ria hy­viä te­ko­ja. Maa­kun­ta­lii­tol­le on il­moi­tet­tu nyt 99 hy­vää te­koa eli vie­lä on mat­kaa ta­voit­tee­seen, 300 hy­vään te­koon.

Hyvä teko voi olla vaikka yhteinen ulkoilu ikäihmisten kanssa. Kuvituskuva.

Hyvä teko voi olla vaikka yhteinen ulkoilu ikäihmisten kanssa. Kuvituskuva.

Roosa Sallinen

Uutiset
23.6.2021 11.55

Vielä olisi tilaa hyville teoille

Poh­jois-Kar­ja­la 300 -juh­la­vuo­si on hy­vien te­ko­jen vuo­si. Juh­la­vuo­den haas­te­kam­pan­jas­sa on näh­ty pie­niä ja suu­ria hy­viä te­ko­ja. Maa­kun­ta­lii­tol­le on il­moi­tet­tu nyt 99 hy­vää te­koa eli vie­lä on mat­kaa ta­voit­tee­seen, 300 hy­vään te­koon.

Lassi Vasaraisen pompusta on jonkun aikaa kuultu kuiskeita. Nyt se sitten nähtiin. Kivitalon korkuinen pomppu tuotti avausjaksolla KiPan neljännen juoksun. Sitä kelpasi tuulettaa. Kuva: Niilo Hirvonen.

Lassi Vasaraisen pompusta on jonkun aikaa kuultu kuiskeita. Nyt se sitten nähtiin. Kivitalon korkuinen pomppu tuotti avausjaksolla KiPan neljännen juoksun. Sitä kelpasi tuulettaa. Kuva: Niilo Hirvonen.

Niilo Hirvonen

Urheilu
23.6.2021 11.34

KiPa hiosti pisteen Jymyltä

Läm­min ei lui­ta riko, mut­ta jäl­ken­sä se ai­na jät­tää. Lei­man­sa läm­pö löi Ki­teen Pal­lon ja Sot­ka­mon Jy­myn tä­män kau­den en­sim­mäi­seen pe­si­sot­te­luun­kin.

Lassi Vasaraisen pompusta on jonkun aikaa kuultu kuiskeita. Nyt se sitten nähtiin. Kivitalon korkuinen pomppu tuotti avausjaksolla KiPan neljännen juoksun. Sitä kelpasi tuulettaa. Kuva: Niilo Hirvonen.

Lassi Vasaraisen pompusta on jonkun aikaa kuultu kuiskeita. Nyt se sitten nähtiin. Kivitalon korkuinen pomppu tuotti avausjaksolla KiPan neljännen juoksun. Sitä kelpasi tuulettaa. Kuva: Niilo Hirvonen.

Niilo Hirvonen

Urheilu
23.6.2021 11.34

KiPa hiosti pisteen Jymyltä

Läm­min ei lui­ta riko, mut­ta jäl­ken­sä se ai­na jät­tää. Lei­man­sa läm­pö löi Ki­teen Pal­lon ja Sot­ka­mon Jy­myn tä­män kau­den en­sim­mäi­seen pe­si­sot­te­luun­kin.

Kiteen Kasinon ensimmäinen mainos Kiteen-Tohmajärven lehdessä, nykyisessä Koti-Karjalassa.

Kiteen Kasinon ensimmäinen mainos Kiteen-Tohmajärven lehdessä, nykyisessä Koti-Karjalassa.

Aladar Bayer

Uutiset
23.6.2021 7.43

Muistatko vielä Kiteen Kasinon?

Kuka muis­taa vie­lä Ki­teen Ka­si­non? Sin­ne piti pääs­tä joka ke­sä­vii­kon­lop­pu, oli ra­haa tai ei. Nuo­ria ja ai­kui­sia vir­ta­si koko maa­kun­nan alu­eel­ta Ki­teen Tai­pa­leen ky­läl­le tans­si­maan, kuun­te­le­maan hy­vää mu­siik­kia ja var­sin­kin et­si­mään rak­kaut­ta.

Kiteen Kasinon ensimmäinen mainos Kiteen-Tohmajärven lehdessä, nykyisessä Koti-Karjalassa.

Kiteen Kasinon ensimmäinen mainos Kiteen-Tohmajärven lehdessä, nykyisessä Koti-Karjalassa.

Aladar Bayer

Uutiset
23.6.2021 7.43

Muistatko vielä Kiteen Kasinon?

Kuka muis­taa vie­lä Ki­teen Ka­si­non? Sin­ne piti pääs­tä joka ke­sä­vii­kon­lop­pu, oli ra­haa tai ei. Nuo­ria ja ai­kui­sia vir­ta­si koko maa­kun­nan alu­eel­ta Ki­teen Tai­pa­leen ky­läl­le tans­si­maan, kuun­te­le­maan hy­vää mu­siik­kia ja var­sin­kin et­si­mään rak­kaut­ta.

Toni Lähteenmäen työolot ovat helteessä tukalat, mutta sisulla ja runsaalla vedenjuonnilla selviää pitkistä työpäivistä.

Toni Lähteenmäen työolot ovat helteessä tukalat, mutta sisulla ja runsaalla vedenjuonnilla selviää pitkistä työpäivistä.

Päivi Lievonen

Uutiset
22.6.2021 13.37

Asfalttityömaalla huhkitaan helteessä

Ku­lu­val­la vii­kol­la läm­pö­ti­lat ovat ol­leet kol­men­kym­me­nen as­teen hel­le­lu­ke­mis­sa, ja tum­man tien­pin­nan ää­rel­lä, lie­keh­ti­vän as­falt­ti­ko­neen vie­rel­lä kul­ke­van Toni Läh­teen­mä­en liik­ku­va työ­pis­te on suo­ra­nai­nen pät­si.

Toni Lähteenmäen työolot ovat helteessä tukalat, mutta sisulla ja runsaalla vedenjuonnilla selviää pitkistä työpäivistä.

Toni Lähteenmäen työolot ovat helteessä tukalat, mutta sisulla ja runsaalla vedenjuonnilla selviää pitkistä työpäivistä.

Päivi Lievonen

Uutiset
22.6.2021 13.37

Asfalttityömaalla huhkitaan helteessä

Ku­lu­val­la vii­kol­la läm­pö­ti­lat ovat ol­leet kol­men­kym­me­nen as­teen hel­le­lu­ke­mis­sa, ja tum­man tien­pin­nan ää­rel­lä, lie­keh­ti­vän as­falt­ti­ko­neen vie­rel­lä kul­ke­van Toni Läh­teen­mä­en liik­ku­va työ­pis­te on suo­ra­nai­nen pät­si.

Metropolia Ammattikorkeakoulun kultuurituotannon opiskelijat Anna Kovács, Justus Mättö ja Adelina Lovisa tekevät Keski-Karjalaan opinnäytetyön monipaikkaisen kulttuurin tuomista mahdollisuuksista.

Metropolia Ammattikorkeakoulun kultuurituotannon opiskelijat Anna Kovács, Justus Mättö ja Adelina Lovisa tekevät Keski-Karjalaan opinnäytetyön monipaikkaisen kulttuurin tuomista mahdollisuuksista.

Roosa Sallinen

Kulttuuri
22.6.2021 9.03

“Kaikki on positiivisella tavalla kotikutoista”

Kes­ki-Kar­ja­lan mai­nok­set pää­kau­pun­ki­seu­dun bus­seis­sa ei­vät ol­leet tur­hia. Kol­me Hel­sin­gin Met­ro­po­li­an Am­mat­ti­kor­ke­a­kou­lun kult­tuu­ri­tuo­tan­non opis­ke­li­jaa in­nos­tui mai­nok­sen tii­moil­ta ja ryh­mä pää­tyi te­ke­mään alu­eel­le myös opin­näy­te­työn. KETI:lle ti­laus­työ­nä opin­näy­te­työn te­ke­vät 27-vuo­ti­as An­na Kovács sekä 28-vuo­ti­aat Ade­li­na Lo­vi­sa ja Jus­tus Mät­tö.

Metropolia Ammattikorkeakoulun kultuurituotannon opiskelijat Anna Kovács, Justus Mättö ja Adelina Lovisa tekevät Keski-Karjalaan opinnäytetyön monipaikkaisen kulttuurin tuomista mahdollisuuksista.

Metropolia Ammattikorkeakoulun kultuurituotannon opiskelijat Anna Kovács, Justus Mättö ja Adelina Lovisa tekevät Keski-Karjalaan opinnäytetyön monipaikkaisen kulttuurin tuomista mahdollisuuksista.

Roosa Sallinen

Kulttuuri
22.6.2021 9.03

“Kaikki on positiivisella tavalla kotikutoista”

Kes­ki-Kar­ja­lan mai­nok­set pää­kau­pun­ki­seu­dun bus­seis­sa ei­vät ol­leet tur­hia. Kol­me Hel­sin­gin Met­ro­po­li­an Am­mat­ti­kor­ke­a­kou­lun kult­tuu­ri­tuo­tan­non opis­ke­li­jaa in­nos­tui mai­nok­sen tii­moil­ta ja ryh­mä pää­tyi te­ke­mään alu­eel­le myös opin­näy­te­työn. KETI:lle ti­laus­työ­nä opin­näy­te­työn te­ke­vät 27-vuo­ti­as An­na Kovács sekä 28-vuo­ti­aat Ade­li­na Lo­vi­sa ja Jus­tus Mät­tö.

Kari Sarkkinen

Uutiset
22.6.2021 8.02

Salama sytytti varastorakennuksen

Toh­ma­jär­vel­lä Akan­mä­en­tiel­lä syt­tyi maa­nan­tai­na klo 16 jäl­keen alu­eel­la rie­hu­neen uk­kos­rin­ta­man sy­tyt­tä­mä­nä.

Kari Sarkkinen

Uutiset
22.6.2021 8.02

Salama sytytti varastorakennuksen

Toh­ma­jär­vel­lä Akan­mä­en­tiel­lä syt­tyi maa­nan­tai­na klo 16 jäl­keen alu­eel­la rie­hu­neen uk­kos­rin­ta­man sy­tyt­tä­mä­nä.

Rääkkylän viime vuoden tilinpäätös on 1,6 miljoonaa euroa alijäämäinen. Arkistokuva.

Rääkkylän viime vuoden tilinpäätös on 1,6 miljoonaa euroa alijäämäinen. Arkistokuva.

Kari Sarkkinen

Talous
21.6.2021 22.18

Rääkkylän alijäämät harmittavat, sillä tulos olisi voinut olla miinuksen sijaan ylijäämäinen

Rääk­ky­län ny­kyis­ten val­tuu­tet­tu­jen vii­mei­ses­sä val­tuus­ton­ko­kouk­ses­sa käy­tiin läpi tiuk­ko­ja ta­lous­lu­ku­ja, sil­lä ali­jää­mäi­nen ti­lin­pää­tös ja ar­vi­oin­ti­me­net­te­lyyn jou­tu­mi­nen tuo­vat omat haas­teen­sa tu­le­vai­suu­del­le.

Rääkkylän viime vuoden tilinpäätös on 1,6 miljoonaa euroa alijäämäinen. Arkistokuva.

Rääkkylän viime vuoden tilinpäätös on 1,6 miljoonaa euroa alijäämäinen. Arkistokuva.

Kari Sarkkinen

Talous
21.6.2021 22.18

Rääkkylän alijäämät harmittavat, sillä tulos olisi voinut olla miinuksen sijaan ylijäämäinen

Rääk­ky­län ny­kyis­ten val­tuu­tet­tu­jen vii­mei­ses­sä val­tuus­ton­ko­kouk­ses­sa käy­tiin läpi tiuk­ko­ja ta­lous­lu­ku­ja, sil­lä ali­jää­mäi­nen ti­lin­pää­tös ja ar­vi­oin­ti­me­net­te­lyyn jou­tu­mi­nen tuo­vat omat haas­teen­sa tu­le­vai­suu­del­le.

Talous
21.6.2021 20.41

Tohmajärven kunnan vuoden 2020 tilinpäätös ylijäämäinen

Tä­män il­tai­ses­sa Toh­ma­jär­ven kun­nan­val­tuus­ton ko­kouk­ses­sa hy­väk­syt­tiin Toh­ma­jär­ven ti­lin­pää­tös vuo­del­ta 2020. Ta­lou­sar­vi­o­vai­hees­sa kun­ta ta­voit­te­li 0-tu­los­ta, al­ku­vuo­des­ta en­nus­te synk­ke­ni ja vuo­den ede­tes­sä kir­kas­tui. Lop­pu­tu­lok­se­na Toh­ma­jär­ven kun­nan ti­lin­pää­tös 2020 oli yli­jää­mäi­nen 148 801,33 eu­roa, vaik­ka Siun so­ten li­sä­mak­suo­suuk­siin li­sät­tiin 300 000 eu­roa ja Kau­ri­las­sa ta­pah­tu­nees­ta re­kan kaa­tu­mi­ses­ta ai­heu­tui kun­nal­le yli 290 000 eu­roa mak­sa­nut öl­jy­va­hin­gon sii­vous.

Talous
21.6.2021 20.41

Tohmajärven kunnan vuoden 2020 tilinpäätös ylijäämäinen

Tä­män il­tai­ses­sa Toh­ma­jär­ven kun­nan­val­tuus­ton ko­kouk­ses­sa hy­väk­syt­tiin Toh­ma­jär­ven ti­lin­pää­tös vuo­del­ta 2020. Ta­lou­sar­vi­o­vai­hees­sa kun­ta ta­voit­te­li 0-tu­los­ta, al­ku­vuo­des­ta en­nus­te synk­ke­ni ja vuo­den ede­tes­sä kir­kas­tui. Lop­pu­tu­lok­se­na Toh­ma­jär­ven kun­nan ti­lin­pää­tös 2020 oli yli­jää­mäi­nen 148 801,33 eu­roa, vaik­ka Siun so­ten li­sä­mak­suo­suuk­siin li­sät­tiin 300 000 eu­roa ja Kau­ri­las­sa ta­pah­tu­nees­ta re­kan kaa­tu­mi­ses­ta ai­heu­tui kun­nal­le yli 290 000 eu­roa mak­sa­nut öl­jy­va­hin­gon sii­vous.

Miesten pääsarjassa ykköseksi suunnistanut Kalevan Rastin Aaro Asikainen näytti vauhtinsa yleisörastillakin. Leima pikavauhtia Emit-korttiin ja menoksi.

Miesten pääsarjassa ykköseksi suunnistanut Kalevan Rastin Aaro Asikainen näytti vauhtinsa yleisörastillakin. Leima pikavauhtia Emit-korttiin ja menoksi.

Jouko Väistö

Urheilu
21.6.2021 15.51

Aaro Asikainen kiireisin Raikuun aluerasteilla

Ka­le­van Ras­tin Aa­ro Asi­kai­nen piti odo­te­tus­ti pa­ras­ta vauh­tia Kes­ki-Kar­ja­lan Ras­tin ja Ola­vin Ras­tin kim­pas­sa jär­jes­tä­mis­sä Savo-Kar­ja­lan ja Kaa­kon avoi­mis­sa alu­e­mes­ta­ruus­kil­pai­luis­sa.

Miesten pääsarjassa ykköseksi suunnistanut Kalevan Rastin Aaro Asikainen näytti vauhtinsa yleisörastillakin. Leima pikavauhtia Emit-korttiin ja menoksi.

Miesten pääsarjassa ykköseksi suunnistanut Kalevan Rastin Aaro Asikainen näytti vauhtinsa yleisörastillakin. Leima pikavauhtia Emit-korttiin ja menoksi.

Jouko Väistö

Urheilu
21.6.2021 15.51

Aaro Asikainen kiireisin Raikuun aluerasteilla

Ka­le­van Ras­tin Aa­ro Asi­kai­nen piti odo­te­tus­ti pa­ras­ta vauh­tia Kes­ki-Kar­ja­lan Ras­tin ja Ola­vin Ras­tin kim­pas­sa jär­jes­tä­mis­sä Savo-Kar­ja­lan ja Kaa­kon avoi­mis­sa alu­e­mes­ta­ruus­kil­pai­luis­sa.

Puhoksen teollisuusalueen kehittämiseksi tehdään tutkimustyötä synteettisten polttoaineiden valmistamisesta.  Arkistokuva: Aladar Bayer.

Puhoksen teollisuusalueen kehittämiseksi tehdään tutkimustyötä synteettisten polttoaineiden valmistamisesta. Arkistokuva: Aladar Bayer.

Aladar Bayer

Uutiset
21.6.2021 14.06

Selvitystyö alkaa: Puhokseen uusiutuvan vedyn tuotantoa ja tuulivoimaa?

Lap­peen­ran­nan–Lah­den tek­ni­nen yli­o­pis­to sel­vit­tää, on­ko Pu­hok­sen te­ol­li­suu­sa­lu­eel­la mah­dol­li­suuk­sia uu­siu­tu­van ve­dyn tuo­tan­toon. Hank­keen ta­voit­tee­na on sel­vit­tää mah­dol­li­suu­det in­ves­toi­da ke­mi­kaa­lien ja polt­to­ai­nei­den val­mis­tuk­seen uu­siu­tu­val­la ener­gi­al­la sekä uu­siu­tu­van tuu­li­säh­kön alu­eel­li­nen po­ten­ti­aa­li Ki­teen Pu­hok­sen te­ol­li­suu­sa­lu­eel­la ym­pä­ris­töi­neen.

Puhoksen teollisuusalueen kehittämiseksi tehdään tutkimustyötä synteettisten polttoaineiden valmistamisesta.  Arkistokuva: Aladar Bayer.

Puhoksen teollisuusalueen kehittämiseksi tehdään tutkimustyötä synteettisten polttoaineiden valmistamisesta. Arkistokuva: Aladar Bayer.

Aladar Bayer

Uutiset
21.6.2021 14.06

Selvitystyö alkaa: Puhokseen uusiutuvan vedyn tuotantoa ja tuulivoimaa?

Lap­peen­ran­nan–Lah­den tek­ni­nen yli­o­pis­to sel­vit­tää, on­ko Pu­hok­sen te­ol­li­suu­sa­lu­eel­la mah­dol­li­suuk­sia uu­siu­tu­van ve­dyn tuo­tan­toon. Hank­keen ta­voit­tee­na on sel­vit­tää mah­dol­li­suu­det in­ves­toi­da ke­mi­kaa­lien ja polt­to­ai­nei­den val­mis­tuk­seen uu­siu­tu­val­la ener­gi­al­la sekä uu­siu­tu­van tuu­li­säh­kön alu­eel­li­nen po­ten­ti­aa­li Ki­teen Pu­hok­sen te­ol­li­suu­sa­lu­eel­la ym­pä­ris­töi­neen.

Ruokkeen Lomakylän päärakennuksen aurinkoinen sijainti sai toimitusjohtaja Mika Laukkasen innostumaan aurinkoenergiasta.

Ruokkeen Lomakylän päärakennuksen aurinkoinen sijainti sai toimitusjohtaja Mika Laukkasen innostumaan aurinkoenergiasta.

Roosa Sallinen

Uutiset
21.6.2021 13.22

Aurinkoenergialla askel kohti kestävämpää matkailua

Ruok­keen Lo­ma­ky­lä Pu­ru­ve­den ran­nal­la on hyö­dyn­tä­nyt au­rin­ko­e­ner­gi­aa jo vii­den vuo­den ajan. Ruok­keen Lo­ma­ky­lä hank­ki en­sim­mäi­set au­rin­ko­pa­nee­lin­sa jo vuon­na 2016. Täl­löin pää­ra­ken­nuk­sen ka­tol­le asen­net­tiin 40 pa­nee­lia, jot­ka tuot­ta­vat suun­nil­leen 10,2 piik­ki­ki­lo­wat­tia päi­väs­sä.

Ruokkeen Lomakylän päärakennuksen aurinkoinen sijainti sai toimitusjohtaja Mika Laukkasen innostumaan aurinkoenergiasta.

Ruokkeen Lomakylän päärakennuksen aurinkoinen sijainti sai toimitusjohtaja Mika Laukkasen innostumaan aurinkoenergiasta.

Roosa Sallinen

Uutiset
21.6.2021 13.22

Aurinkoenergialla askel kohti kestävämpää matkailua

Ruok­keen Lo­ma­ky­lä Pu­ru­ve­den ran­nal­la on hyö­dyn­tä­nyt au­rin­ko­e­ner­gi­aa jo vii­den vuo­den ajan. Ruok­keen Lo­ma­ky­lä hank­ki en­sim­mäi­set au­rin­ko­pa­nee­lin­sa jo vuon­na 2016. Täl­löin pää­ra­ken­nuk­sen ka­tol­le asen­net­tiin 40 pa­nee­lia, jot­ka tuot­ta­vat suun­nil­leen 10,2 piik­ki­ki­lo­wat­tia päi­väs­sä.

Kuvan ultrakevyellä koneella ei tähystyslentoja tehdä, vaan raskaammilla 3-4-paikkaisilla lentokoneilla.

Kuvan ultrakevyellä koneella ei tähystyslentoja tehdä, vaan raskaammilla 3-4-paikkaisilla lentokoneilla.

Aladar Bayer

Uutiset
21.6.2021 13.17

Vastuu Keski-Karjalan tähystyslennoista siirtyi Kuopioon

Met­sä­pa­lo­jen len­to­tä­hys­tys on muut­ta­mas­sa muo­to­aan. Len­not kil­pai­lut­ta­va alu­e­hal­lin­to­vi­ras­to on tiu­ken­ta­nut vi­ra­no­mais­ten kans­sa yh­teis­työs­sä teh­tä­viä pa­lo­len­to­ja kos­ke­via vaa­ti­muk­sia. Mo­net pai­kal­li­set il­mai­lu­ker­hot ovat vä­hi­tel­len kaik­ki­al­la maas­sa luo­pu­mas­sa tä­hys­tys­len­nois­ta len­tä­jil­le ja tä­hys­tä­jil­le sekä len­net­tä­vil­le ko­neil­le ase­tet­tu­jen uu­sien vaa­ti­mus­ten vuok­si. Poh­jois-Kar­ja­lan alu­eel­la len­net­tä­vät val­von­ta­len­not jat­ku­vat so­pi­muk­sen mu­kaan kuo­pi­o­lais­ker­ho­jen joh­dol­la. Täs­tä huo­li­mat­ta len­to­ja len­ne­tään edel­leen Jo­en­suun ken­täl­tä ja ajoit­tain myös Ki­teen ken­täl­tä kä­sin pai­kal­lis­ten mie­his­tö­jen ja ko­nei­den tur­vin.

Kuvan ultrakevyellä koneella ei tähystyslentoja tehdä, vaan raskaammilla 3-4-paikkaisilla lentokoneilla.

Kuvan ultrakevyellä koneella ei tähystyslentoja tehdä, vaan raskaammilla 3-4-paikkaisilla lentokoneilla.

Aladar Bayer

Uutiset
21.6.2021 13.17

Vastuu Keski-Karjalan tähystyslennoista siirtyi Kuopioon

Met­sä­pa­lo­jen len­to­tä­hys­tys on muut­ta­mas­sa muo­to­aan. Len­not kil­pai­lut­ta­va alu­e­hal­lin­to­vi­ras­to on tiu­ken­ta­nut vi­ra­no­mais­ten kans­sa yh­teis­työs­sä teh­tä­viä pa­lo­len­to­ja kos­ke­via vaa­ti­muk­sia. Mo­net pai­kal­li­set il­mai­lu­ker­hot ovat vä­hi­tel­len kaik­ki­al­la maas­sa luo­pu­mas­sa tä­hys­tys­len­nois­ta len­tä­jil­le ja tä­hys­tä­jil­le sekä len­net­tä­vil­le ko­neil­le ase­tet­tu­jen uu­sien vaa­ti­mus­ten vuok­si. Poh­jois-Kar­ja­lan alu­eel­la len­net­tä­vät val­von­ta­len­not jat­ku­vat so­pi­muk­sen mu­kaan kuo­pi­o­lais­ker­ho­jen joh­dol­la. Täs­tä huo­li­mat­ta len­to­ja len­ne­tään edel­leen Jo­en­suun ken­täl­tä ja ajoit­tain myös Ki­teen ken­täl­tä kä­sin pai­kal­lis­ten mie­his­tö­jen ja ko­nei­den tur­vin.

Tohmajärven Kirkkoniemessä vietettiin luonnonkukkien päivää alueen niittyihin ja pientareisiin tutustuen.

Tohmajärven Kirkkoniemessä vietettiin luonnonkukkien päivää alueen niittyihin ja pientareisiin tutustuen.

Roosa Sallinen

Kulttuuri
21.6.2021 13.17

Luonnonkukkien päivässä kiinnostivat syötävät kasvit

Sun­nun­tai­na vie­tet­tiin luon­non­kuk­kien päi­vää sekä Avoi­met puu­tar­hat -päi­vää. Kes­ki-Kar­ja­lan Luon­to jär­jes­ti päi­vän kun­ni­ak­si ret­ken, jos­sa tu­tus­tut­tiin Toh­ma­jär­ven Kirk­ko­nie­men niit­tyi­hin ja pien­ta­rei­siin. Päi­vän tar­koi­tuk­se­na on edis­tää kas­vi­tun­te­mus­ta sekä -har­ras­tu­nei­suut­ta. Luon­non­kuk­kien päi­vää on Kes­ki-Kar­ja­lan Luon­non toi­mes­ta juh­lis­tet­tu eri­lais­ten ret­kien mer­keis­sä jo pa­rin­kym­me­nen vuo­den ajan.

Tohmajärven Kirkkoniemessä vietettiin luonnonkukkien päivää alueen niittyihin ja pientareisiin tutustuen.

Tohmajärven Kirkkoniemessä vietettiin luonnonkukkien päivää alueen niittyihin ja pientareisiin tutustuen.

Roosa Sallinen

Kulttuuri
21.6.2021 13.17

Luonnonkukkien päivässä kiinnostivat syötävät kasvit

Sun­nun­tai­na vie­tet­tiin luon­non­kuk­kien päi­vää sekä Avoi­met puu­tar­hat -päi­vää. Kes­ki-Kar­ja­lan Luon­to jär­jes­ti päi­vän kun­ni­ak­si ret­ken, jos­sa tu­tus­tut­tiin Toh­ma­jär­ven Kirk­ko­nie­men niit­tyi­hin ja pien­ta­rei­siin. Päi­vän tar­koi­tuk­se­na on edis­tää kas­vi­tun­te­mus­ta sekä -har­ras­tu­nei­suut­ta. Luon­non­kuk­kien päi­vää on Kes­ki-Kar­ja­lan Luon­non toi­mes­ta juh­lis­tet­tu eri­lais­ten ret­kien mer­keis­sä jo pa­rin­kym­me­nen vuo­den ajan.

Tuija Marienberg

Uutiset
21.6.2021 11.10

Kilpa-ajosta kortti hyllylle

Po­lii­si­par­tio py­säyt­ti per­jan­tai­na noin kel­lo 16 Toh­ma­jär­vel­lä Uu­des­sa Värt­si­läs­sä Si­ni­sel­lä tiel­lä eli val­ta­tie 9:llä kak­si hen­ki­lö­au­toi­li­jaa, joil­le oli mi­tat­tu kah­dek­san kym­pin ra­joi­tu­sa­lu­eel­la no­peus 151 ki­lo­met­riä tun­nis­sa.

Tuija Marienberg

Uutiset
21.6.2021 11.10

Kilpa-ajosta kortti hyllylle

Po­lii­si­par­tio py­säyt­ti per­jan­tai­na noin kel­lo 16 Toh­ma­jär­vel­lä Uu­des­sa Värt­si­läs­sä Si­ni­sel­lä tiel­lä eli val­ta­tie 9:llä kak­si hen­ki­lö­au­toi­li­jaa, joil­le oli mi­tat­tu kah­dek­san kym­pin ra­joi­tu­sa­lu­eel­la no­peus 151 ki­lo­met­riä tun­nis­sa.

Kiteeläinen Valto Nousiainen palkittiin kultaisella ansiomitalilla monikymmenvuotisesta toiminnastaan Punaisessa Ristissä. Reijo Jumppanen ojensi mitalin.

Kiteeläinen Valto Nousiainen palkittiin kultaisella ansiomitalilla monikymmenvuotisesta toiminnastaan Punaisessa Ristissä. Reijo Jumppanen ojensi mitalin.

Aladar Bayer

Uutiset
21.6.2021 10.30

Omakohtainen kokemus antoi kipinän vapaaehtoisuuteen

Kah­del­la kul­tai­sel­la an­si­o­mer­kil­lä tänä vuon­na pal­kit­tu Val­to Nou­si­ai­nen on va­paa­eh­toi­nen lui­hin ja yti­miin. Il­lat ja vii­kon­lo­put ovat vuo­si­kym­men­ten ajan mo­nas­ti ku­lu­neet mil­loin ek­sy­nyt­tä las­ta et­sies­sä, mil­loin au­to­kil­pai­lun en­si­a­pu­ryh­mäs­sä, mil­loin Pu­nai­sen Ris­tin jä­se­niä kou­lut­ta­mas­sa. Ei siis ih­me, et­tä uu­ras­tus va­paah­tois­ryh­mis­sä pal­ki­taan. Va­paa­eh­toi­sen pe­las­tus­pal­ve­lun toi­min­nas­ta tul­lut kul­tai­nen an­si­o­mi­ta­li tuli rin­taan jo tal­vel­la. Nyt ke­sä­kuus­sa oli vuo­ros­sa SPR:n kul­tai­nen an­si­o­mi­ta­li.

Kiteeläinen Valto Nousiainen palkittiin kultaisella ansiomitalilla monikymmenvuotisesta toiminnastaan Punaisessa Ristissä. Reijo Jumppanen ojensi mitalin.

Kiteeläinen Valto Nousiainen palkittiin kultaisella ansiomitalilla monikymmenvuotisesta toiminnastaan Punaisessa Ristissä. Reijo Jumppanen ojensi mitalin.

Aladar Bayer

Uutiset
21.6.2021 10.30

Omakohtainen kokemus antoi kipinän vapaaehtoisuuteen

Kah­del­la kul­tai­sel­la an­si­o­mer­kil­lä tänä vuon­na pal­kit­tu Val­to Nou­si­ai­nen on va­paa­eh­toi­nen lui­hin ja yti­miin. Il­lat ja vii­kon­lo­put ovat vuo­si­kym­men­ten ajan mo­nas­ti ku­lu­neet mil­loin ek­sy­nyt­tä las­ta et­sies­sä, mil­loin au­to­kil­pai­lun en­si­a­pu­ryh­mäs­sä, mil­loin Pu­nai­sen Ris­tin jä­se­niä kou­lut­ta­mas­sa. Ei siis ih­me, et­tä uu­ras­tus va­paah­tois­ryh­mis­sä pal­ki­taan. Va­paa­eh­toi­sen pe­las­tus­pal­ve­lun toi­min­nas­ta tul­lut kul­tai­nen an­si­o­mi­ta­li tuli rin­taan jo tal­vel­la. Nyt ke­sä­kuus­sa oli vuo­ros­sa SPR:n kul­tai­nen an­si­o­mi­ta­li.

Tupu, Hupu ja Lupu viihtyvät hyvin yhdessä ja tekevät kotilontorjuntatyötään kimpassa.

Tupu, Hupu ja Lupu viihtyvät hyvin yhdessä ja tekevät kotilontorjuntatyötään kimpassa.

Jouko Väistö

Uutiset
21.6.2021 10.29

Tupu, Hupu ja Lupu aloittivat työnsä lehtokotiloiden torjujina

Leh­to­ko­ti­lois­ta on muo­dos­tu­nut vii­me vuo­si­na Toh­ma­jär­vel­lä Las­sin­tiel­lä iso on­gel­ma. Nii­den hä­vit­tä­mis­tä on yri­tet­ty kons­til­la jos toi­sel­la­kin, mut­ta mi­kään ei ole aut­ta­nut. Kiu­sal­li­set nil­vi­äi­set ovat jat­ka­neet tu­ho­jen te­ke­mis­tä tor­jun­ta­y­ri­tyk­sis­tä vä­lit­tä­mät­tä.

Tupu, Hupu ja Lupu viihtyvät hyvin yhdessä ja tekevät kotilontorjuntatyötään kimpassa.

Tupu, Hupu ja Lupu viihtyvät hyvin yhdessä ja tekevät kotilontorjuntatyötään kimpassa.

Jouko Väistö

Uutiset
21.6.2021 10.29

Tupu, Hupu ja Lupu aloittivat työnsä lehtokotiloiden torjujina

Leh­to­ko­ti­lois­ta on muo­dos­tu­nut vii­me vuo­si­na Toh­ma­jär­vel­lä Las­sin­tiel­lä iso on­gel­ma. Nii­den hä­vit­tä­mis­tä on yri­tet­ty kons­til­la jos toi­sel­la­kin, mut­ta mi­kään ei ole aut­ta­nut. Kiu­sal­li­set nil­vi­äi­set ovat jat­ka­neet tu­ho­jen te­ke­mis­tä tor­jun­ta­y­ri­tyk­sis­tä vä­lit­tä­mät­tä.

Tuore liikuntaneuvos Taisto Kuoppala esitteli viime joulukuussa kansainvälistä kisapassian, jossa on leimoja viideltä vuosikymmeneltä.

Tuore liikuntaneuvos Taisto Kuoppala esitteli viime joulukuussa kansainvälistä kisapassian, jossa on leimoja viideltä vuosikymmeneltä.

Aladar Bayer

Uutiset
21.6.2021 9.56

Taisto Kuoppala sai liikuntaneuvoksen arvonimen

Kan­sain­vä­li­sen ta­son pai­non­nos­to­tuo­ma­ri Tais­to Kuop­pa­la on saa­nut ta­sa­val­lan pre­si­den­tin myön­tä­män lii­kun­ta­neu­vok­sen ar­vo­ni­men. Ar­vo­ni­mi myön­net­tiin 18.6. Kuop­pa­lan kans­sa sa­man ar­vo­ni­men sai­vat en­ti­nen Suo­men jää­kiek­ko­jouk­ku­een pää­val­men­ta­ja Pent­ti Ma­ti­kai­nen sekä yrit­tä­jä, ju­do­mies Tero Laak­so­nen.

Tuore liikuntaneuvos Taisto Kuoppala esitteli viime joulukuussa kansainvälistä kisapassian, jossa on leimoja viideltä vuosikymmeneltä.

Tuore liikuntaneuvos Taisto Kuoppala esitteli viime joulukuussa kansainvälistä kisapassian, jossa on leimoja viideltä vuosikymmeneltä.

Aladar Bayer

Uutiset
21.6.2021 9.56

Taisto Kuoppala sai liikuntaneuvoksen arvonimen

Kan­sain­vä­li­sen ta­son pai­non­nos­to­tuo­ma­ri Tais­to Kuop­pa­la on saa­nut ta­sa­val­lan pre­si­den­tin myön­tä­män lii­kun­ta­neu­vok­sen ar­vo­ni­men. Ar­vo­ni­mi myön­net­tiin 18.6. Kuop­pa­lan kans­sa sa­man ar­vo­ni­men sai­vat en­ti­nen Suo­men jää­kiek­ko­jouk­ku­een pää­val­men­ta­ja Pent­ti Ma­ti­kai­nen sekä yrit­tä­jä, ju­do­mies Tero Laak­so­nen.

Kari Sarkkinen

Uutiset
21.6.2021 9.25

Koronarokotuksia laajennettiin pikaisesti tänä vuonna 30 vuotta täyttäneisiin ja sitä vanhempiin

Siun sote ava­si maa­nan­tai­aa­mu­na no­pe­al­la ai­ka­tau­lul­la uu­den ikä­ryh­män ko­ro­na­ro­ko­tus­ten ajan­va­rauk­seen ro­ko­te­hä­vi­kin es­tä­mi­sek­si. Lau­an­tai­na 19.6. ajan­va­raus­ta jat­ket­tiin en­ti­sil­lä ro­ko­tus­ryh­mil­lä, kos­ka ro­ko­tus­vuo­ros­sa oli vie­lä mel­ko run­saas­ti ro­kot­ta­mat­to­mia hen­ki­löi­tä. Ro­ko­tu­sai­ko­ja ei kui­ten­kaan va­rat­tu ar­vi­on mu­kai­ses­ti, min­kä vuok­si uu­si ikä­ryh­mä oli tar­peen ot­taa mu­kaan pi­kai­ses­ti.

Kari Sarkkinen

Uutiset
21.6.2021 9.25

Koronarokotuksia laajennettiin pikaisesti tänä vuonna 30 vuotta täyttäneisiin ja sitä vanhempiin

Siun sote ava­si maa­nan­tai­aa­mu­na no­pe­al­la ai­ka­tau­lul­la uu­den ikä­ryh­män ko­ro­na­ro­ko­tus­ten ajan­va­rauk­seen ro­ko­te­hä­vi­kin es­tä­mi­sek­si. Lau­an­tai­na 19.6. ajan­va­raus­ta jat­ket­tiin en­ti­sil­lä ro­ko­tus­ryh­mil­lä, kos­ka ro­ko­tus­vuo­ros­sa oli vie­lä mel­ko run­saas­ti ro­kot­ta­mat­to­mia hen­ki­löi­tä. Ro­ko­tu­sai­ko­ja ei kui­ten­kaan va­rat­tu ar­vi­on mu­kai­ses­ti, min­kä vuok­si uu­si ikä­ryh­mä oli tar­peen ot­taa mu­kaan pi­kai­ses­ti.

Pohjois-Karjalan maakuntaliitto/Heikki Vinnikka

Uutiset
21.6.2021 9.20

Maakunnan virkistysreitit esille

Poh­jois-Kar­ja­lan maa­kun­ta­lii­ton maan­käyt­tö­a­si­an­tun­ti­ja Heik­ki Vii­nik­ka päi­vit­ti mui­noin laa­di­tun Poh­jois-Kar­ja­lan vir­kis­tys­käy­tön ke­sä­kar­tan. Hän li­sä­si kart­taan muun mu­as­sa Hei­nä­ve­den kun­nan mu­kaan. Hän to­te­aa, et­tä kart­ta ei ole täy­del­li­nen se­los­tus, mut­ta sii­tä saa ai­ka hy­vän kä­si­tyk­sen maa­kun­nan ret­kei­ly­mah­dol­li­suuk­sis­ta.

Pohjois-Karjalan maakuntaliitto/Heikki Vinnikka

Uutiset
21.6.2021 9.20

Maakunnan virkistysreitit esille

Poh­jois-Kar­ja­lan maa­kun­ta­lii­ton maan­käyt­tö­a­si­an­tun­ti­ja Heik­ki Vii­nik­ka päi­vit­ti mui­noin laa­di­tun Poh­jois-Kar­ja­lan vir­kis­tys­käy­tön ke­sä­kar­tan. Hän li­sä­si kart­taan muun mu­as­sa Hei­nä­ve­den kun­nan mu­kaan. Hän to­te­aa, et­tä kart­ta ei ole täy­del­li­nen se­los­tus, mut­ta sii­tä saa ai­ka hy­vän kä­si­tyk­sen maa­kun­nan ret­kei­ly­mah­dol­li­suuk­sis­ta.

Liikenteenjärjestelijä Akseli Hannula ja saattoautonkuljettaja Sini Uski valmistautuivat maanantaiaamuna Onkamossa ysitien päällystystöihin.

Liikenteenjärjestelijä Akseli Hannula ja saattoautonkuljettaja Sini Uski valmistautuivat maanantaiaamuna Onkamossa ysitien päällystystöihin.

Kari Sarkkinen

Uutiset
21.6.2021 8.53

Teiden päällystäminen jatkuu - työt alkoivat Onkamo-Kemie välillä

Sää on suo­si­nut pääl­lys­tys­töi­den to­teu­tus­ta ja työt ete­ne­vät ai­ka­tau­lun mu­kai­ses­ti. Poh­jois-Sa­von ELY -kes­kus on pys­ty­nyt te­ke­mään pääl­lys­ty­soh­jel­maan al­ku­ke­sän ai­ka­na hie­man li­säyk­siä jat­ka­mal­la oh­jel­mas­sa ol­lei­den koh­tei­den pi­tuuk­sia.

Liikenteenjärjestelijä Akseli Hannula ja saattoautonkuljettaja Sini Uski valmistautuivat maanantaiaamuna Onkamossa ysitien päällystystöihin.

Liikenteenjärjestelijä Akseli Hannula ja saattoautonkuljettaja Sini Uski valmistautuivat maanantaiaamuna Onkamossa ysitien päällystystöihin.

Kari Sarkkinen

Uutiset
21.6.2021 8.53

Teiden päällystäminen jatkuu - työt alkoivat Onkamo-Kemie välillä

Sää on suo­si­nut pääl­lys­tys­töi­den to­teu­tus­ta ja työt ete­ne­vät ai­ka­tau­lun mu­kai­ses­ti. Poh­jois-Sa­von ELY -kes­kus on pys­ty­nyt te­ke­mään pääl­lys­ty­soh­jel­maan al­ku­ke­sän ai­ka­na hie­man li­säyk­siä jat­ka­mal­la oh­jel­mas­sa ol­lei­den koh­tei­den pi­tuuk­sia.

Rääkkylän kirkon kunnostus aloitettiin viime viikolla maalipinnan poistolla.

Rääkkylän kirkon kunnostus aloitettiin viime viikolla maalipinnan poistolla.

Päivi Lievonen

Uutiset
21.6.2021 8.49

Kirkon maalaus alkoi

Rääk­ky­län kir­kon maa­laus aloi­tet­tiin vii­me vii­kol­la. Re­mon­toin­ti­työt ei­vät es­tä seu­ra­kun­nal­lis­ten ta­pah­tu­mien, ku­ten esi­mer­kik­si kirk­ko­häi­den, jär­jes­tä­mis­tä ku­lu­van su­ven ai­ka­na, mut­ta opas­tet­tu­ja tu­tus­tu­mis­kier­rok­sia ei tänä ke­sä­nä re­mon­tin ta­kia ole tar­jol­la ai­em­pien ke­sien ta­paan.

Rääkkylän kirkon kunnostus aloitettiin viime viikolla maalipinnan poistolla.

Rääkkylän kirkon kunnostus aloitettiin viime viikolla maalipinnan poistolla.

Päivi Lievonen

Uutiset
21.6.2021 8.49

Kirkon maalaus alkoi

Rääk­ky­län kir­kon maa­laus aloi­tet­tiin vii­me vii­kol­la. Re­mon­toin­ti­työt ei­vät es­tä seu­ra­kun­nal­lis­ten ta­pah­tu­mien, ku­ten esi­mer­kik­si kirk­ko­häi­den, jär­jes­tä­mis­tä ku­lu­van su­ven ai­ka­na, mut­ta opas­tet­tu­ja tu­tus­tu­mis­kier­rok­sia ei tänä ke­sä­nä re­mon­tin ta­kia ole tar­jol­la ai­em­pien ke­sien ta­paan.

Anna Antikainen, Mammu Koskelo, Tellervo Halonen ja Kirsi Koskelo valmistelevat elokuussa kantaesityksensä saavaa näytelmää.

Anna Antikainen, Mammu Koskelo, Tellervo Halonen ja Kirsi Koskelo valmistelevat elokuussa kantaesityksensä saavaa näytelmää.

Päivi Lievonen

Kulttuuri
20.6.2021 12.40

Tunteita herättävä, muistorikas näytelmä

Ri­äk­ky­te­at­te­ri työs­tää lop­pu­ke­sän esi­tyk­siin kos­ket­ta­vaa ko­ko­nai­suut­ta muis­ti­sai­raan nai­sen elä­mäs­tä.

Anna Antikainen, Mammu Koskelo, Tellervo Halonen ja Kirsi Koskelo valmistelevat elokuussa kantaesityksensä saavaa näytelmää.

Anna Antikainen, Mammu Koskelo, Tellervo Halonen ja Kirsi Koskelo valmistelevat elokuussa kantaesityksensä saavaa näytelmää.

Päivi Lievonen

Kulttuuri
20.6.2021 12.40

Tunteita herättävä, muistorikas näytelmä

Ri­äk­ky­te­at­te­ri työs­tää lop­pu­ke­sän esi­tyk­siin kos­ket­ta­vaa ko­ko­nai­suut­ta muis­ti­sai­raan nai­sen elä­mäs­tä.

Rääkkylän tautitapaukset ovat olleet kasvussa kuluvalla viikolla. Kuvituskuva.

Rääkkylän tautitapaukset ovat olleet kasvussa kuluvalla viikolla. Kuvituskuva.

Tuija Marienberg

Uutiset
20.6.2021 11.36

Rääkkylässä lisää koronatartuntoja

Rääk­ky­läs­sä on to­det­tu täl­lä vii­kol­la ko­ro­na­tar­tun­to­ja, sil­lä pi­tä­jä nou­si vii­kon­lo­pun ai­ka­na Ter­vey­den ja hy­vin­voin­ti­lai­tok­sen yl­lä­pi­tä­mäl­le kun­ta­koh­tai­sia lu­ku­ja ker­to­val­le lis­tal­le vii­den tar­tun­nan lu­ke­mal­la.

Rääkkylän tautitapaukset ovat olleet kasvussa kuluvalla viikolla. Kuvituskuva.

Rääkkylän tautitapaukset ovat olleet kasvussa kuluvalla viikolla. Kuvituskuva.

Tuija Marienberg

Uutiset
20.6.2021 11.36

Rääkkylässä lisää koronatartuntoja

Rääk­ky­läs­sä on to­det­tu täl­lä vii­kol­la ko­ro­na­tar­tun­to­ja, sil­lä pi­tä­jä nou­si vii­kon­lo­pun ai­ka­na Ter­vey­den ja hy­vin­voin­ti­lai­tok­sen yl­lä­pi­tä­mäl­le kun­ta­koh­tai­sia lu­ku­ja ker­to­val­le lis­tal­le vii­den tar­tun­nan lu­ke­mal­la.

Nuoret miehet ottivat vastuuta, kun pääkotiuttajilla oli vaikeuksia. Miika Timonen johdatteli KiPan kahden sarjapisteen voittoon lyömällä toisen jakson avausjuoksun. Kuva: Niilo Hirvonen.

Nuoret miehet ottivat vastuuta, kun pääkotiuttajilla oli vaikeuksia. Miika Timonen johdatteli KiPan kahden sarjapisteen voittoon lyömällä toisen jakson avausjuoksun. Kuva: Niilo Hirvonen.

Niilo Hirvonen

Urheilu
19.6.2021 22.23

Sinnikkyys palkittiin, voitto tuli

On­nit­te­lut Ki­Pal­le. Oli­vat pa­rem­pia. Ja on teil­lä tääl­lä hie­no sta­di­on, Sei­nä­jo­en Jy­my­Jus­sien par­haa­na pal­kit­tu Juk­ka-Pek­ka Vai­ni­on­pää ki­teyt­ti ly­hy­es­ti sa­not­ta­van­sa Ki­Pan ja Jy­my­Jus­sien tä­män kau­den en­sim­mäi­sen yh­tee­no­ton jäl­keen.

Nuoret miehet ottivat vastuuta, kun pääkotiuttajilla oli vaikeuksia. Miika Timonen johdatteli KiPan kahden sarjapisteen voittoon lyömällä toisen jakson avausjuoksun. Kuva: Niilo Hirvonen.

Nuoret miehet ottivat vastuuta, kun pääkotiuttajilla oli vaikeuksia. Miika Timonen johdatteli KiPan kahden sarjapisteen voittoon lyömällä toisen jakson avausjuoksun. Kuva: Niilo Hirvonen.

Niilo Hirvonen

Urheilu
19.6.2021 22.23

Sinnikkyys palkittiin, voitto tuli

On­nit­te­lut Ki­Pal­le. Oli­vat pa­rem­pia. Ja on teil­lä tääl­lä hie­no sta­di­on, Sei­nä­jo­en Jy­my­Jus­sien par­haa­na pal­kit­tu Juk­ka-Pek­ka Vai­ni­on­pää ki­teyt­ti ly­hy­es­ti sa­not­ta­van­sa Ki­Pan ja Jy­my­Jus­sien tä­män kau­den en­sim­mäi­sen yh­tee­no­ton jäl­keen.

Minka, Minna ja Joanna Torni viihtyvät kesämökillä Juurikassa koko kesän.

Minka, Minna ja Joanna Torni viihtyvät kesämökillä Juurikassa koko kesän.

Päivi Lievonen

Uutiset
19.6.2021 12.15

Lapsiperheen kesäkoti Juurikassa on unelmien täyttymys

Pu­nai­nen tupa puu­tar­hoi­neen on Tor­nin per­heen ke­säi­dyl­li, joka mah­dol­lis­taa maa­lai­se­lä­mäs­tä naut­ti­mi­sen.

Minka, Minna ja Joanna Torni viihtyvät kesämökillä Juurikassa koko kesän.

Minka, Minna ja Joanna Torni viihtyvät kesämökillä Juurikassa koko kesän.

Päivi Lievonen

Uutiset
19.6.2021 12.15

Lapsiperheen kesäkoti Juurikassa on unelmien täyttymys

Pu­nai­nen tupa puu­tar­hoi­neen on Tor­nin per­heen ke­säi­dyl­li, joka mah­dol­lis­taa maa­lai­se­lä­mäs­tä naut­ti­mi­sen.

Urheilu
18.6.2021 13.16

KiPan sisäpeli yhä kipsissä

Ikä­vä to­de­ta, mut­ta Ki­teen Pal­lon peli ei ole al­ku­kau­des­ta kul­ke­nut al­kuun­kaan toi­vo­tul­la ta­val­la. Ei kul­ke­nut tors­tai­na Hy­vin­kääl­lä­kään. Tah­ko tar­jo­a­mal­la tar­jo­si voit­toa, mut­ta Kar­ja­lan po­jis­ta ei ol­lut sen ot­ta­jak­si. Pis­teet jäi­vät Pih­ka­laan lu­ke­min 1-0 (2-1, 1-1).

Urheilu
18.6.2021 13.16

KiPan sisäpeli yhä kipsissä

Ikä­vä to­de­ta, mut­ta Ki­teen Pal­lon peli ei ole al­ku­kau­des­ta kul­ke­nut al­kuun­kaan toi­vo­tul­la ta­val­la. Ei kul­ke­nut tors­tai­na Hy­vin­kääl­lä­kään. Tah­ko tar­jo­a­mal­la tar­jo­si voit­toa, mut­ta Kar­ja­lan po­jis­ta ei ol­lut sen ot­ta­jak­si. Pis­teet jäi­vät Pih­ka­laan lu­ke­min 1-0 (2-1, 1-1).

Esa Halttusen Ginge-paloauto oli omana aikanaan huipputekninen jättiläinen.

Esa Halttusen Ginge-paloauto oli omana aikanaan huipputekninen jättiläinen.

Aladar Bayer

Uutiset
18.6.2021 12.13

Paloauto sai kodin Kiteeltä

Suo­ran Rol­ls-Ro­y­cen kah­dek­san­sy­lin­te­ri­sen moot­to­rin jul­ma mu­rah­dus kai­kuu pel­ti­hal­lin sei­nis­tä. Vuo­den 1954 mal­li­nen Gin­ge-pa­lo­au­to vyö­ryy ulos va­ra­tos­ta kuin si­ni­va­las kul­ta­ka­lo­jen ak­vaa­ri­os­ta. Po­rin ja Van­taan len­to­ken­til­lä pal­vel­lut pu­nai­nen jät­ti­läi­nen on it­se asi­as­sa vaah­to­au­to. La­si­kui­tu­ko­ri­sen Gin­gen ka­tol­le on si­joi­tet­tu suun­nat­ta­va vaah­to­tyk­ki, ja ovi­au­kon ku­pees­sa si­jait­se­vas­sa va­rus­te­kaa­pis­sa on toi­nen­kin vaah­don ulo­sot­to.

Esa Halttusen Ginge-paloauto oli omana aikanaan huipputekninen jättiläinen.

Esa Halttusen Ginge-paloauto oli omana aikanaan huipputekninen jättiläinen.

Aladar Bayer

Uutiset
18.6.2021 12.13

Paloauto sai kodin Kiteeltä

Suo­ran Rol­ls-Ro­y­cen kah­dek­san­sy­lin­te­ri­sen moot­to­rin jul­ma mu­rah­dus kai­kuu pel­ti­hal­lin sei­nis­tä. Vuo­den 1954 mal­li­nen Gin­ge-pa­lo­au­to vyö­ryy ulos va­ra­tos­ta kuin si­ni­va­las kul­ta­ka­lo­jen ak­vaa­ri­os­ta. Po­rin ja Van­taan len­to­ken­til­lä pal­vel­lut pu­nai­nen jät­ti­läi­nen on it­se asi­as­sa vaah­to­au­to. La­si­kui­tu­ko­ri­sen Gin­gen ka­tol­le on si­joi­tet­tu suun­nat­ta­va vaah­to­tyk­ki, ja ovi­au­kon ku­pees­sa si­jait­se­vas­sa va­rus­te­kaa­pis­sa on toi­nen­kin vaah­don ulo­sot­to.

Linkin alueen muutostöiden aikataulu ei ole vielä selvillä. Ensimmäisenä alkanee leikkipuiston rakentaminen, kun sen tarkka sijoituspaikka saadaan päätettyä.

Linkin alueen muutostöiden aikataulu ei ole vielä selvillä. Ensimmäisenä alkanee leikkipuiston rakentaminen, kun sen tarkka sijoituspaikka saadaan päätettyä.

Päivi Lievonen

Uutiset
18.6.2021 11.30

Liikenneympyrä linja-autojen kääntymispaikaksi - pysäkit kauppakeskuksen edustalle?

Ki­teen kes­kus­tan ke­hit­tä­mis­suun­ni­tel­mas­ta esi­tel­tiin ylei­söl­le ei­len Lin­kin alu­een muu­tok­sia ja bus­si­lii­ken­teen uu­sia uria. Eni­ten huol­ta kun­ta­lai­sis­sa ai­heut­taa suun­ni­tel­mas­sa esi­tet­ty Ki­teen­tien ka­pe­ne­mi­nen kaup­pa­kes­kus Ku­pi­ai­sen koh­dal­ta - on­han väy­lää ai­ka­naan le­ven­net­ty juu­ri kään­ty­vän lii­ken­teen ta­kia.

Linkin alueen muutostöiden aikataulu ei ole vielä selvillä. Ensimmäisenä alkanee leikkipuiston rakentaminen, kun sen tarkka sijoituspaikka saadaan päätettyä.

Linkin alueen muutostöiden aikataulu ei ole vielä selvillä. Ensimmäisenä alkanee leikkipuiston rakentaminen, kun sen tarkka sijoituspaikka saadaan päätettyä.

Päivi Lievonen

Uutiset
18.6.2021 11.30

Liikenneympyrä linja-autojen kääntymispaikaksi - pysäkit kauppakeskuksen edustalle?

Ki­teen kes­kus­tan ke­hit­tä­mis­suun­ni­tel­mas­ta esi­tel­tiin ylei­söl­le ei­len Lin­kin alu­een muu­tok­sia ja bus­si­lii­ken­teen uu­sia uria. Eni­ten huol­ta kun­ta­lai­sis­sa ai­heut­taa suun­ni­tel­mas­sa esi­tet­ty Ki­teen­tien ka­pe­ne­mi­nen kaup­pa­kes­kus Ku­pi­ai­sen koh­dal­ta - on­han väy­lää ai­ka­naan le­ven­net­ty juu­ri kään­ty­vän lii­ken­teen ta­kia.

Anna Easteden nauttii Suomen kesästä.

Anna Easteden nauttii Suomen kesästä.

Kari Sarkkinen

Kulttuuri
17.6.2021 21.15

TV-sarjan kuvaukset ja lomailu kuuluvat Annan kesään

Los An­ge­le­sis­sa asu­va toh­ma­jär­ve­läis­läh­töi­nen mal­li ja elo­ku­va­näyt­te­li­jä An­na Eas­te­den tuli ko­ti­mai­se­miin­sa viet­tä­mään ke­sää työn ja lo­mai­lun mer­keis­sä. Näil­lä nä­ky­min hän naut­tii Suo­men ke­säs­tä ai­na­kin syy­kuun lo­pul­le saak­ka.

Anna Easteden nauttii Suomen kesästä.

Anna Easteden nauttii Suomen kesästä.

Kari Sarkkinen

Kulttuuri
17.6.2021 21.15

TV-sarjan kuvaukset ja lomailu kuuluvat Annan kesään

Los An­ge­le­sis­sa asu­va toh­ma­jär­ve­läis­läh­töi­nen mal­li ja elo­ku­va­näyt­te­li­jä An­na Eas­te­den tuli ko­ti­mai­se­miin­sa viet­tä­mään ke­sää työn ja lo­mai­lun mer­keis­sä. Näil­lä nä­ky­min hän naut­tii Suo­men ke­säs­tä ai­na­kin syy­kuun lo­pul­le saak­ka.

Maakunnan koronatartunnat painottuvat kuluvalla viikolla Keski-Karjalaan. Arkistokuva.

Maakunnan koronatartunnat painottuvat kuluvalla viikolla Keski-Karjalaan. Arkistokuva.

Tuija Marienberg

Uutiset
17.6.2021 17.37

Koronatartuntoja Kiteellä ja Rääkkylässä

Poh­jois-Kar­ja­lan ko­ro­na­vi­rus­ti­lan­ne on py­sy­nyt rau­hal­li­se­na, mut­ta ku­lu­van vii­kon tar­tun­nat pai­not­tu­vat Kes­ki-Kar­ja­laan. Tä­män vii­kon tors­tai­aa­muun men­nes­sä uu­sia tar­tun­to­ja oli kir­jau­tu­nut koko maa­kun­nan alu­eel­la kym­me­nen ja ka­ran­tee­nis­sa oli yh­teen­sä 43 hen­ki­löä.

Maakunnan koronatartunnat painottuvat kuluvalla viikolla Keski-Karjalaan. Arkistokuva.

Maakunnan koronatartunnat painottuvat kuluvalla viikolla Keski-Karjalaan. Arkistokuva.

Tuija Marienberg

Uutiset
17.6.2021 17.37

Koronatartuntoja Kiteellä ja Rääkkylässä

Poh­jois-Kar­ja­lan ko­ro­na­vi­rus­ti­lan­ne on py­sy­nyt rau­hal­li­se­na, mut­ta ku­lu­van vii­kon tar­tun­nat pai­not­tu­vat Kes­ki-Kar­ja­laan. Tä­män vii­kon tors­tai­aa­muun men­nes­sä uu­sia tar­tun­to­ja oli kir­jau­tu­nut koko maa­kun­nan alu­eel­la kym­me­nen ja ka­ran­tee­nis­sa oli yh­teen­sä 43 hen­ki­löä.

Kiteen kirjastosta kotiseutukokoelman näyttely siirtyy seuraavaksi Kesälahden kirjastoon.

Kiteen kirjastosta kotiseutukokoelman näyttely siirtyy seuraavaksi Kesälahden kirjastoon.

Päivi Lievonen

Kulttuuri
17.6.2021 16.05

Aapisia ja tietokirjoja 1880-luvulta

Ki­teen kir­jas­ton vit­rii­neis­sä on esil­lä ko­ti­seu­tu­ko­ko­el­man aar­tei­ta, jois­ta van­him­mat opuk­set ovat pe­räi­sin 1880-lu­vun al­ku­vuo­sil­ta.

Kiteen kirjastosta kotiseutukokoelman näyttely siirtyy seuraavaksi Kesälahden kirjastoon.

Kiteen kirjastosta kotiseutukokoelman näyttely siirtyy seuraavaksi Kesälahden kirjastoon.

Päivi Lievonen

Kulttuuri
17.6.2021 16.05

Aapisia ja tietokirjoja 1880-luvulta

Ki­teen kir­jas­ton vit­rii­neis­sä on esil­lä ko­ti­seu­tu­ko­ko­el­man aar­tei­ta, jois­ta van­him­mat opuk­set ovat pe­räi­sin 1880-lu­vun al­ku­vuo­sil­ta.

Uutiset
17.6.2021 13.54

Itärata-hankkeella vetovoimaa Kiteelle

Ki­teen kau­pun­gin­hal­li­tus eh­dot­ti vii­me vii­kol­la kau­pun­gin­val­tuus­tol­le, et­tä kau­pun­ki läh­tee mu­kaan Itä­ra­ta-hank­kee­seen 160 000 eu­rol­la. Asia kä­si­tel­lään kes­ki­viik­ko­na val­tuus­tos­sa.

Uutiset
17.6.2021 13.54

Itärata-hankkeella vetovoimaa Kiteelle

Ki­teen kau­pun­gin­hal­li­tus eh­dot­ti vii­me vii­kol­la kau­pun­gin­val­tuus­tol­le, et­tä kau­pun­ki läh­tee mu­kaan Itä­ra­ta-hank­kee­seen 160 000 eu­rol­la. Asia kä­si­tel­lään kes­ki­viik­ko­na val­tuus­tos­sa.

Kenttä saa asfaltin vasta ensi kesänä.

Kenttä saa asfaltin vasta ensi kesänä.

Aladar Bayer

Uutiset
16.6.2021 15.43

Rantakentän paikoitusalue avataan lauantaina

Ran­ta­ken­tän uu­si pai­koi­tu­sa­lue Il­ma­ri­sen­tien ja Toh­ma­jär­ven­tien kul­mauk­ses­sa on val­mis lyh­ty­pyl­väi­neen, ko­rok­kei­neen ja nur­mik­koi­neen. Ai­no­as­taan as­falt­tia on odo­tet­ta­va en­si ke­sään maa­pe­rän liik­ku­mi­sen va­ral­ta.

Kenttä saa asfaltin vasta ensi kesänä.

Kenttä saa asfaltin vasta ensi kesänä.

Aladar Bayer

Uutiset
16.6.2021 15.43

Rantakentän paikoitusalue avataan lauantaina

Ran­ta­ken­tän uu­si pai­koi­tu­sa­lue Il­ma­ri­sen­tien ja Toh­ma­jär­ven­tien kul­mauk­ses­sa on val­mis lyh­ty­pyl­väi­neen, ko­rok­kei­neen ja nur­mik­koi­neen. Ai­no­as­taan as­falt­tia on odo­tet­ta­va en­si ke­sään maa­pe­rän liik­ku­mi­sen va­ral­ta.

Rääkkylän vaalitulos vahvistettiin tänään keskusvaalilautakunnan kokouksessa.

Rääkkylän vaalitulos vahvistettiin tänään keskusvaalilautakunnan kokouksessa.

Kari Sarkkinen

Uutiset
16.6.2021 15.34

Rääkkylän uusi valtuusto vahvistettu - Perussuomalaisten valtuutettu vaihtui

Rääk­ky­län uu­den val­tuus­ton osal­lis­tu­jat vah­vis­tet­tiin kes­kus­vaa­li­lau­ta­kun­nan ko­kouk­ses­sa, jos­sa rat­kais­tiin ar­val­la myös Pe­rus­suo­ma­lais­ten yk­si val­tuus­to­paik­ka.

Rääkkylän vaalitulos vahvistettiin tänään keskusvaalilautakunnan kokouksessa.

Rääkkylän vaalitulos vahvistettiin tänään keskusvaalilautakunnan kokouksessa.

Kari Sarkkinen

Uutiset
16.6.2021 15.34

Rääkkylän uusi valtuusto vahvistettu - Perussuomalaisten valtuutettu vaihtui

Rääk­ky­län uu­den val­tuus­ton osal­lis­tu­jat vah­vis­tet­tiin kes­kus­vaa­li­lau­ta­kun­nan ko­kouk­ses­sa, jos­sa rat­kais­tiin ar­val­la myös Pe­rus­suo­ma­lais­ten yk­si val­tuus­to­paik­ka.

Kiteen koronatilanne heikkeni kuluvalla viikolla uusien tartuntojen myötä. Arkistokuva.

Kiteen koronatilanne heikkeni kuluvalla viikolla uusien tartuntojen myötä. Arkistokuva.

Tuija Marienberg

Uutiset
16.6.2021 13.56

Kiteellä uusi koronarypäs

Tar­tun­ta­tau­ti­re­kis­te­rin mu­kaan Ki­teel­lä on tä­nään kes­ki­viik­ko­na to­det­tu vii­si uut­ta ko­ro­na­tar­tu­naa. Pi­tä­jän ko­ro­na­ta­paus­ten lu­ku­mää­rä koko epi­de­mi­an ajal­ta on ko­hon­nut yh­teen­sä 73 tar­tun­taan. Uu­sim­pien ta­paus­ten tar­tun­ta­läh­teet ovat tie­dos­sa ei­kä jouk­ko­al­tis­tu­mi­sia ole ol­lut.

Kiteen koronatilanne heikkeni kuluvalla viikolla uusien tartuntojen myötä. Arkistokuva.

Kiteen koronatilanne heikkeni kuluvalla viikolla uusien tartuntojen myötä. Arkistokuva.

Tuija Marienberg

Uutiset
16.6.2021 13.56

Kiteellä uusi koronarypäs

Tar­tun­ta­tau­ti­re­kis­te­rin mu­kaan Ki­teel­lä on tä­nään kes­ki­viik­ko­na to­det­tu vii­si uut­ta ko­ro­na­tar­tu­naa. Pi­tä­jän ko­ro­na­ta­paus­ten lu­ku­mää­rä koko epi­de­mi­an ajal­ta on ko­hon­nut yh­teen­sä 73 tar­tun­taan. Uu­sim­pien ta­paus­ten tar­tun­ta­läh­teet ovat tie­dos­sa ei­kä jouk­ko­al­tis­tu­mi­sia ole ol­lut.

Itä-Suomen paikallismuseo -kilpailun palkinto luovutettiin kesän näyttelyn avajaisten yhteydessä. Kansallispuvusta Pitäjänpukuun – vaatteet identiteettiä luomassa -näyttelyä esittelemässä Tohmajärvi-Seuran puheenjohtaja Anne Hirvonen.

Itä-Suomen paikallismuseo -kilpailun palkinto luovutettiin kesän näyttelyn avajaisten yhteydessä. Kansallispuvusta Pitäjänpukuun – vaatteet identiteettiä luomassa -näyttelyä esittelemässä Tohmajärvi-Seuran puheenjohtaja Anne Hirvonen.

Kari Sarkkinen

Uutiset
16.6.2021 13.32

Tohmajärven museoalue voitti Itä-Suomen paikal­lis­mu­se­o­kil­pailun

Vuo­den 2021 Itä-Suo­men pai­kal­lis­mu­seo on Poh­jois-Kar­ja­las­sa si­jait­se­va Toh­ma­jär­vi-Seu­ran yl­lä­pi­tä­mä Toh­ma­jär­ven mu­se­oa­lue. Va­lin­nan teki jo pe­rin­teek­si muo­dos­tu­nee­seen ta­paan Suo­men Ko­ti­seu­tu­lii­ton pu­heen­joh­ta­ja, mu­se­o­lo­gi­an pro­fes­so­ri Jan­ne Vil­ku­na.

Itä-Suomen paikallismuseo -kilpailun palkinto luovutettiin kesän näyttelyn avajaisten yhteydessä. Kansallispuvusta Pitäjänpukuun – vaatteet identiteettiä luomassa -näyttelyä esittelemässä Tohmajärvi-Seuran puheenjohtaja Anne Hirvonen.

Itä-Suomen paikallismuseo -kilpailun palkinto luovutettiin kesän näyttelyn avajaisten yhteydessä. Kansallispuvusta Pitäjänpukuun – vaatteet identiteettiä luomassa -näyttelyä esittelemässä Tohmajärvi-Seuran puheenjohtaja Anne Hirvonen.

Kari Sarkkinen

Uutiset
16.6.2021 13.32

Tohmajärven museoalue voitti Itä-Suomen paikal­lis­mu­se­o­kil­pailun

Vuo­den 2021 Itä-Suo­men pai­kal­lis­mu­seo on Poh­jois-Kar­ja­las­sa si­jait­se­va Toh­ma­jär­vi-Seu­ran yl­lä­pi­tä­mä Toh­ma­jär­ven mu­se­oa­lue. Va­lin­nan teki jo pe­rin­teek­si muo­dos­tu­nee­seen ta­paan Suo­men Ko­ti­seu­tu­lii­ton pu­heen­joh­ta­ja, mu­se­o­lo­gi­an pro­fes­so­ri Jan­ne Vil­ku­na.

Aladar Bayer

Uutiset
16.6.2021 12.08

Riveriasta valmistui 441 tutkinnon suorittajaa

Ri­ve­ri­as­ta val­mis­tu­neet tut­kin­non suo­rit­ta­jat ajal­la 1.5. – 4.6.2021. Yh­teen­sä tut­kin­non suo­rit­ta­jia oli 441.

Aladar Bayer

Uutiset
16.6.2021 12.08

Riveriasta valmistui 441 tutkinnon suorittajaa

Ri­ve­ri­as­ta val­mis­tu­neet tut­kin­non suo­rit­ta­jat ajal­la 1.5. – 4.6.2021. Yh­teen­sä tut­kin­non suo­rit­ta­jia oli 441.

Sirkka Rahunen, Markku Pesonen ja Tero Sinkkonen tutkivat maalämpäpumpun lämmöntuottoa.

Sirkka Rahunen, Markku Pesonen ja Tero Sinkkonen tutkivat maalämpäpumpun lämmöntuottoa.

Aladar Bayer

Uutiset
16.6.2021 11.42

Energia-avustuksella öljylämmityksestä eroon

Niin oma­ko­ti­a­su­jat kuin asui­nyh­tei­söt­kin pyr­ki­vät pää­se­mään eroon van­ha­nai­kai­sis­ta, ener­gi­a­syö­pöis­tä läm­mi­tys­jär­jes­tel­mis­tään. Kes­ki-Kar­ja­las­sa esi­mer­kik­si ta­lo­yh­ti­öt ovat vaih­ta­neet tai ovat vaih­ta­mas­sa maa­läm­pöön pe­rus­tu­vaan läm­mi­tyk­seen.

Sirkka Rahunen, Markku Pesonen ja Tero Sinkkonen tutkivat maalämpäpumpun lämmöntuottoa.

Sirkka Rahunen, Markku Pesonen ja Tero Sinkkonen tutkivat maalämpäpumpun lämmöntuottoa.

Aladar Bayer

Uutiset
16.6.2021 11.42

Energia-avustuksella öljylämmityksestä eroon

Niin oma­ko­ti­a­su­jat kuin asui­nyh­tei­söt­kin pyr­ki­vät pää­se­mään eroon van­ha­nai­kai­sis­ta, ener­gi­a­syö­pöis­tä läm­mi­tys­jär­jes­tel­mis­tään. Kes­ki-Kar­ja­las­sa esi­mer­kik­si ta­lo­yh­ti­öt ovat vaih­ta­neet tai ovat vaih­ta­mas­sa maa­läm­pöön pe­rus­tu­vaan läm­mi­tyk­seen.

Lisää aiheesta

Kysely