JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Kiteen kirjaston penkojaisissa oli valinnanvaraa.

Kiteen kirjaston penkojaisissa oli valinnanvaraa.

Mirja Hurskainen

Kulttuuri
12.6.2024 16.25

Kiteen kirjastolla monipuolinen kesän avaus

Ki­teen kau­pun­gin­kir­jas­tol­la aloi­tet­tiin ke­säi­nen viik­ko mo­ni­puo­li­ses­ti. Pe­rin­tei­set pen­ko­jai­set oli ka­tet­tu esiin. Tar­jol­la on suu­ri mää­rä il­mai­sek­si mu­kaan läh­te­vää ma­te­ri­aa­lia kir­jois­ta c-ka­set­tei­hin.

Serkukset Marjatta Karkkulainen ja Tellervo Hurskainen tekivät historiatutkimusta tahoillaan.

Serkukset Marjatta Karkkulainen ja Tellervo Hurskainen tekivät historiatutkimusta tahoillaan.

Mervi Venäläinen

Kulttuuri
12.6.2024 15.43

Moninainen mennyt aika kansien väliin

Ta­pah­tui Rääk­ky­läs­sä – his­to­riik­kien kir­joi­tus­pii­ris­sä ah­ke­roi­tiin jäl­leen ku­lu­neel­la opin­to­kau­del­la. Kes­ki-Kar­ja­lan kan­sa­lai­so­pis­ton ryh­mä­nä toi­mi­nut­ta ryh­mää on oh­jan­nut Er­ja Moo­re.

Serkukset Marjatta Karkkulainen ja Tellervo Hurskainen tekivät historiatutkimusta tahoillaan.

Serkukset Marjatta Karkkulainen ja Tellervo Hurskainen tekivät historiatutkimusta tahoillaan.

Mervi Venäläinen

Kulttuuri
12.6.2024 15.43

Moninainen mennyt aika kansien väliin

Ta­pah­tui Rääk­ky­läs­sä – his­to­riik­kien kir­joi­tus­pii­ris­sä ah­ke­roi­tiin jäl­leen ku­lu­neel­la opin­to­kau­del­la. Kes­ki-Kar­ja­lan kan­sa­lai­so­pis­ton ryh­mä­nä toi­mi­nut­ta ryh­mää on oh­jan­nut Er­ja Moo­re.

Havumetsän lapset -dokumentti kertoo metsistä ja metsien suojelusta. Kuva: Teemu Liakka / Euphoria Film

Havumetsän lapset -dokumentti kertoo metsistä ja metsien suojelusta. Kuva: Teemu Liakka / Euphoria Film

Teemu Liakka / Euphoria Film

Kulttuuri
12.6.2024 14.17

Havumetsän lapset -elokuvaa kuvattiin Kiteen Valkiajärvellä

Ke­vääl­lä sai en­si-il­tan­sa oh­jaa­ja Vir­pi Suu­ta­rin met­sis­tä ja met­sien suo­je­lus­ta ker­to­va do­ku­ment­tie­lo­ku­va Ha­vu­met­sän lap­set. Sen nuo­ret pää­hen­ki­löt Ida, Min­ka, Ot­to, Vil­le ja Ot­so ha­lu­a­vat pe­las­taa Suo­men met­sät. Vas­tas­saan heil­lä on met­sä­te­ol­li­suus ja kan­sal­li­nen ide­o­lo­gia met­sis­tä ta­lou­del­li­sen hy­vin­voin­nin pe­rus­ta­na. Ovat­ko nuo­ret san­ka­rei­ta vai isän­maan pet­tu­rei­ta puo­lus­ta­es­saan jä­kä­liä ja ka­to­a­mas­sa ole­via hö­mö­ti­ai­sia, ky­sy­tään elo­ku­van leh­dis­tö­tie­dot­tees­sa.

Havumetsän lapset -dokumentti kertoo metsistä ja metsien suojelusta. Kuva: Teemu Liakka / Euphoria Film

Havumetsän lapset -dokumentti kertoo metsistä ja metsien suojelusta. Kuva: Teemu Liakka / Euphoria Film

Teemu Liakka / Euphoria Film

Kulttuuri
12.6.2024 14.17

Havumetsän lapset -elokuvaa kuvattiin Kiteen Valkiajärvellä

Ke­vääl­lä sai en­si-il­tan­sa oh­jaa­ja Vir­pi Suu­ta­rin met­sis­tä ja met­sien suo­je­lus­ta ker­to­va do­ku­ment­tie­lo­ku­va Ha­vu­met­sän lap­set. Sen nuo­ret pää­hen­ki­löt Ida, Min­ka, Ot­to, Vil­le ja Ot­so ha­lu­a­vat pe­las­taa Suo­men met­sät. Vas­tas­saan heil­lä on met­sä­te­ol­li­suus ja kan­sal­li­nen ide­o­lo­gia met­sis­tä ta­lou­del­li­sen hy­vin­voin­nin pe­rus­ta­na. Ovat­ko nuo­ret san­ka­rei­ta vai isän­maan pet­tu­rei­ta puo­lus­ta­es­saan jä­kä­liä ja ka­to­a­mas­sa ole­via hö­mö­ti­ai­sia, ky­sy­tään elo­ku­van leh­dis­tö­tie­dot­tees­sa.

Samu Vainikainen tälläsi samalla lyöntivuorolla kaksi kertaa peräkkäin kakkosrajaan. Ensimmäisen vedon kakkosvahti Valentin Ikonen onnistui torjumaan, mutta ei enää toista. Sillä tuli juhlan aihetta kunnarin ja kahden tavallisen juoksun arvoisesti. Kuva: Niilo Hirvonen

Samu Vainikainen tälläsi samalla lyöntivuorolla kaksi kertaa peräkkäin kakkosrajaan. Ensimmäisen vedon kakkosvahti Valentin Ikonen onnistui torjumaan, mutta ei enää toista. Sillä tuli juhlan aihetta kunnarin ja kahden tavallisen juoksun arvoisesti. Kuva: Niilo Hirvonen

Niilo Hirvonen

Urheilu
12.6.2024 11.41

Tappio tuntui voitolta

Ur­hei­lus­sa tap­pio tun­tuu har­voin voi­tol­ta. Tiis­tai­na näin pää­si käy­mään. Ki­teen Pal­lon Hy­vin­kään Tah­kol­le Ran­ta­ken­täl­lä kär­si­mäs­tä 1-2 -tap­pi­os­ta ei jää­nyt kat­ke­ra maku. Yk­si sar­ja­pis­te mais­tui har­vi­nai­sen ma­ke­al­ta.

Samu Vainikainen tälläsi samalla lyöntivuorolla kaksi kertaa peräkkäin kakkosrajaan. Ensimmäisen vedon kakkosvahti Valentin Ikonen onnistui torjumaan, mutta ei enää toista. Sillä tuli juhlan aihetta kunnarin ja kahden tavallisen juoksun arvoisesti. Kuva: Niilo Hirvonen

Samu Vainikainen tälläsi samalla lyöntivuorolla kaksi kertaa peräkkäin kakkosrajaan. Ensimmäisen vedon kakkosvahti Valentin Ikonen onnistui torjumaan, mutta ei enää toista. Sillä tuli juhlan aihetta kunnarin ja kahden tavallisen juoksun arvoisesti. Kuva: Niilo Hirvonen

Niilo Hirvonen

Urheilu
12.6.2024 11.41

Tappio tuntui voitolta

Ur­hei­lus­sa tap­pio tun­tuu har­voin voi­tol­ta. Tiis­tai­na näin pää­si käy­mään. Ki­teen Pal­lon Hy­vin­kään Tah­kol­le Ran­ta­ken­täl­lä kär­si­mäs­tä 1-2 -tap­pi­os­ta ei jää­nyt kat­ke­ra maku. Yk­si sar­ja­pis­te mais­tui har­vi­nai­sen ma­ke­al­ta.

Itä-Suomen poliisilaitoksen poliisipäällikkö Samppa Holopainen korostaa virkamiesyhteistyötä yhtenä tärkeimpänä tekijänä nuorisorikollisuuteen puuttumisessa. Arkistokuva.

Itä-Suomen poliisilaitoksen poliisipäällikkö Samppa Holopainen korostaa virkamiesyhteistyötä yhtenä tärkeimpänä tekijänä nuorisorikollisuuteen puuttumisessa. Arkistokuva.

Kari Sarkkinen

Uutiset
11.6.2024 11.07

Nuoriso­ri­kol­li­suuden ennaltaehkäisyssä olennaisinta moniammatillinen yhteistyö

Itä-Suo­men po­lii­si­lai­tok­sen po­lii­si­pääl­lik­kö Samp­pa Ho­lo­pai­nen ja ri­kos­ko­mi­sa­rio Tuo­mo Le­po­la taus­toit­ti­vat me­di­an edus­ta­jil­le nuo­ri­so­ri­kol­li­suu­den ti­laa.

Itä-Suomen poliisilaitoksen poliisipäällikkö Samppa Holopainen korostaa virkamiesyhteistyötä yhtenä tärkeimpänä tekijänä nuorisorikollisuuteen puuttumisessa. Arkistokuva.

Itä-Suomen poliisilaitoksen poliisipäällikkö Samppa Holopainen korostaa virkamiesyhteistyötä yhtenä tärkeimpänä tekijänä nuorisorikollisuuteen puuttumisessa. Arkistokuva.

Kari Sarkkinen

Uutiset
11.6.2024 11.07

Nuoriso­ri­kol­li­suuden ennaltaehkäisyssä olennaisinta moniammatillinen yhteistyö

Itä-Suo­men po­lii­si­lai­tok­sen po­lii­si­pääl­lik­kö Samp­pa Ho­lo­pai­nen ja ri­kos­ko­mi­sa­rio Tuo­mo Le­po­la taus­toit­ti­vat me­di­an edus­ta­jil­le nuo­ri­so­ri­kol­li­suu­den ti­laa.

Roope Puittinen palkittiin KiPan parhaana niin viime sunnuntain JoMa -pelissä kuin päivää myöhemmin Oulussakin. Kummassakin ottelussa hän todisti olevansa kovan luokan ratkaisija. Lyöntivoimasta kertoo paljon se, että hän on tällä hetkellä poikien superpesiksen lyöjätilaston kärjessä lyötyään yhdeksässä pelissä 4+23 juoksua. Kuva: Niilo Hirvonen

Roope Puittinen palkittiin KiPan parhaana niin viime sunnuntain JoMa -pelissä kuin päivää myöhemmin Oulussakin. Kummassakin ottelussa hän todisti olevansa kovan luokan ratkaisija. Lyöntivoimasta kertoo paljon se, että hän on tällä hetkellä poikien superpesiksen lyöjätilaston kärjessä lyötyään yhdeksässä pelissä 4+23 juoksua. Kuva: Niilo Hirvonen

Niilo Hirvonen

Urheilu
11.6.2024 10.23

Sitkeydestä tuli jälleen makea palkinto

Ki­Pan B-poi­kien jouk­kue on sit­keä po­ruk­ka. Se ei an­na hel­pol­la pe­rik­si. Vii­me sun­nun­tai­na se nou­si Ran­ta­ken­täl­lä JoMa -pe­lis­sä avaus­jak­sol­la nel­jän juok­sun tap­pi­oa­se­mas­ta ta­sa­pe­liin ja lo­pul­ta 1-0 -ot­te­lu­voit­toon.

Roope Puittinen palkittiin KiPan parhaana niin viime sunnuntain JoMa -pelissä kuin päivää myöhemmin Oulussakin. Kummassakin ottelussa hän todisti olevansa kovan luokan ratkaisija. Lyöntivoimasta kertoo paljon se, että hän on tällä hetkellä poikien superpesiksen lyöjätilaston kärjessä lyötyään yhdeksässä pelissä 4+23 juoksua. Kuva: Niilo Hirvonen

Roope Puittinen palkittiin KiPan parhaana niin viime sunnuntain JoMa -pelissä kuin päivää myöhemmin Oulussakin. Kummassakin ottelussa hän todisti olevansa kovan luokan ratkaisija. Lyöntivoimasta kertoo paljon se, että hän on tällä hetkellä poikien superpesiksen lyöjätilaston kärjessä lyötyään yhdeksässä pelissä 4+23 juoksua. Kuva: Niilo Hirvonen

Niilo Hirvonen

Urheilu
11.6.2024 10.23

Sitkeydestä tuli jälleen makea palkinto

Ki­Pan B-poi­kien jouk­kue on sit­keä po­ruk­ka. Se ei an­na hel­pol­la pe­rik­si. Vii­me sun­nun­tai­na se nou­si Ran­ta­ken­täl­lä JoMa -pe­lis­sä avaus­jak­sol­la nel­jän juok­sun tap­pi­oa­se­mas­ta ta­sa­pe­liin ja lo­pul­ta 1-0 -ot­te­lu­voit­toon.

Urheilumies nauttii nuorten menestyksestä. Tämä kuva on Rantakentällä kuluvan kuun alussa pelatun KiPa – PattU -pelin jälkimainingeista. Sutkin onniteltavana huippupelin pelannut Samu-Kalle Varonen. Kuva: Niilo Hirvonen

Urheilumies nauttii nuorten menestyksestä. Tämä kuva on Rantakentällä kuluvan kuun alussa pelatun KiPa – PattU -pelin jälkimainingeista. Sutkin onniteltavana huippupelin pelannut Samu-Kalle Varonen. Kuva: Niilo Hirvonen

Nilo Hirvonen

Uutiset
11.6.2024 10.00

Sutkin synttärien kunniaksi kunnon paukku

Kari Sut­ki Su­ti­nen tun­ne­taan isän­maal­li­se­na ur­hei­lu­mie­he­nä. Tätä taus­taa vas­ten on luon­te­vaa, et­tä hä­nen 80-vuo­tis­päi­vä­nään pe­lat­ta­van Ki­teen Pal­lon ja Kou­vo­lan Pal­lon­lyö­jien su­per­pe­si­sot­te­lun al­ka­jai­sik­si Ran­ta­ken­täl­lä kuul­laan kun­non pauk­ku.

Urheilumies nauttii nuorten menestyksestä. Tämä kuva on Rantakentällä kuluvan kuun alussa pelatun KiPa – PattU -pelin jälkimainingeista. Sutkin onniteltavana huippupelin pelannut Samu-Kalle Varonen. Kuva: Niilo Hirvonen

Urheilumies nauttii nuorten menestyksestä. Tämä kuva on Rantakentällä kuluvan kuun alussa pelatun KiPa – PattU -pelin jälkimainingeista. Sutkin onniteltavana huippupelin pelannut Samu-Kalle Varonen. Kuva: Niilo Hirvonen

Nilo Hirvonen

Uutiset
11.6.2024 10.00

Sutkin synttärien kunniaksi kunnon paukku

Kari Sut­ki Su­ti­nen tun­ne­taan isän­maal­li­se­na ur­hei­lu­mie­he­nä. Tätä taus­taa vas­ten on luon­te­vaa, et­tä hä­nen 80-vuo­tis­päi­vä­nään pe­lat­ta­van Ki­teen Pal­lon ja Kou­vo­lan Pal­lon­lyö­jien su­per­pe­si­sot­te­lun al­ka­jai­sik­si Ran­ta­ken­täl­lä kuul­laan kun­non pauk­ku.

Urheilu
10.6.2024 14.20

KiPa II kävi Kouvolassa kuittaamassa toukokuun kotitappionsa

Ki­Pan II-jouk­kue nap­pa­si vii­me lau­an­tai­na tä­män kau­den toi­sen voit­ton­sa ku­kis­tet­tu­aan Kou­vo­lan Pal­lon­lyö­jien suo­men­sar­ja­mie­his­tön tä­män ko­ti­a­ree­nal­la lu­ke­min 0-2 (1-2, 3-4).

Urheilu
10.6.2024 14.20

KiPa II kävi Kouvolassa kuittaamassa toukokuun kotitappionsa

Ki­Pan II-jouk­kue nap­pa­si vii­me lau­an­tai­na tä­män kau­den toi­sen voit­ton­sa ku­kis­tet­tu­aan Kou­vo­lan Pal­lon­lyö­jien suo­men­sar­ja­mie­his­tön tä­män ko­ti­a­ree­nal­la lu­ke­min 0-2 (1-2, 3-4).

KiPalla oli ottelussa myös oma onnen tuoja. Hänkin halusi tulla estradille syöttölautasen ääreen. Kuva: Niilo Hirvonen

KiPalla oli ottelussa myös oma onnen tuoja. Hänkin halusi tulla estradille syöttölautasen ääreen. Kuva: Niilo Hirvonen

Niilo Hirvonen

Urheilu
10.6.2024 14.14

Kuuden juoksun lyöntivuoro käänsi paikallisderbyn KiPalle

Vii­me vii­kon­lop­puun as­ti Poi­kien Su­per­pe­sik­ses­sä B-loh­kos­sa oli vain kak­si tap­pi­o­ton­ta jouk­ku­et­ta. Nyt nii­tä on enää yk­si: Ki­teen Pal­lo. Ki­Pan ta­voin al­ku­kau­den hä­vi­öit­tä pors­kut­ta­neen Jo­en­suun Mai­lan tap­pi­o­sa­rak­kee­seen tuli en­sim­mäi­nen mer­kin­tä sun­nun­tai­na Ran­ta­ken­täl­lä. Lop­pu­nu­me­rot pai­kal­lis­der­bys­sä oli­vat 1-0 (6-6, 4-0).

KiPalla oli ottelussa myös oma onnen tuoja. Hänkin halusi tulla estradille syöttölautasen ääreen. Kuva: Niilo Hirvonen

KiPalla oli ottelussa myös oma onnen tuoja. Hänkin halusi tulla estradille syöttölautasen ääreen. Kuva: Niilo Hirvonen

Niilo Hirvonen

Urheilu
10.6.2024 14.14

Kuuden juoksun lyöntivuoro käänsi paikallisderbyn KiPalle

Vii­me vii­kon­lop­puun as­ti Poi­kien Su­per­pe­sik­ses­sä B-loh­kos­sa oli vain kak­si tap­pi­o­ton­ta jouk­ku­et­ta. Nyt nii­tä on enää yk­si: Ki­teen Pal­lo. Ki­Pan ta­voin al­ku­kau­den hä­vi­öit­tä pors­kut­ta­neen Jo­en­suun Mai­lan tap­pi­o­sa­rak­kee­seen tuli en­sim­mäi­nen mer­kin­tä sun­nun­tai­na Ran­ta­ken­täl­lä. Lop­pu­nu­me­rot pai­kal­lis­der­bys­sä oli­vat 1-0 (6-6, 4-0).

Simo kertoo Susolle muun muassa Ahjon erikoisuudesta, omatoimikirjastosta.

Simo kertoo Susolle muun muassa Ahjon erikoisuudesta, omatoimikirjastosta.

Mirja Hurskainen

Kulttuuri
10.6.2024 11.20

Tohmajärvi tutuksi tarinallisin keinoin

Heti ke­sä­kuun alus­sa kou­lun tyh­jen­nyt­tyä op­pi­lais­ta ja opet­ta­jis­ta sen val­ta­si­vat Suso Iip­po­nen ja Simo Kä­mä­räi­nen. Niin on ni­met­ty roo­li­hah­mot, joi­den ta­ka­na ovat Mer­vi Ve­nä­läi­nen ja Tee­mu Jaa­ti­nen. Ky­sees­sä on Ah­jon ta­ri­nal­li­nen esit­te­ly, jota oli ku­vaa­mas­sa Han­nu Put­ku­ri Ka­re­li­an Kai­ta­fil­mi Pro­duk­ti­os­ta.

Simo kertoo Susolle muun muassa Ahjon erikoisuudesta, omatoimikirjastosta.

Simo kertoo Susolle muun muassa Ahjon erikoisuudesta, omatoimikirjastosta.

Mirja Hurskainen

Kulttuuri
10.6.2024 11.20

Tohmajärvi tutuksi tarinallisin keinoin

Heti ke­sä­kuun alus­sa kou­lun tyh­jen­nyt­tyä op­pi­lais­ta ja opet­ta­jis­ta sen val­ta­si­vat Suso Iip­po­nen ja Simo Kä­mä­räi­nen. Niin on ni­met­ty roo­li­hah­mot, joi­den ta­ka­na ovat Mer­vi Ve­nä­läi­nen ja Tee­mu Jaa­ti­nen. Ky­sees­sä on Ah­jon ta­ri­nal­li­nen esit­te­ly, jota oli ku­vaa­mas­sa Han­nu Put­ku­ri Ka­re­li­an Kai­ta­fil­mi Pro­duk­ti­os­ta.

Maakuntamuseopäivät järjestettiin Näyttelykeskus Kiteessä toukokuussa.

Maakuntamuseopäivät järjestettiin Näyttelykeskus Kiteessä toukokuussa.

Miikka Kivinen

Kulttuuri
10.6.2024 10.48

Maakun­ta­mu­se­o­päivät Kiteellä

Näyt­te­ly­kes­kus Ki­tees­sä pi­det­tiin tou­ko­kuus­sa maa­kun­ta­mu­se­o­päi­vät. Poh­jois-Kar­ja­lan mu­se­on, Ki­teen kau­pun­gin ja Ki­tee-seu­ran yh­des­sä jär­jes­tä­mään ti­lai­suu­teen oli ko­koon­tu­nut noin kol­me­kym­men­tä hen­keä eri puo­lil­ta Poh­jois-Kar­ja­laa.

Maakuntamuseopäivät järjestettiin Näyttelykeskus Kiteessä toukokuussa.

Maakuntamuseopäivät järjestettiin Näyttelykeskus Kiteessä toukokuussa.

Miikka Kivinen

Kulttuuri
10.6.2024 10.48

Maakun­ta­mu­se­o­päivät Kiteellä

Näyt­te­ly­kes­kus Ki­tees­sä pi­det­tiin tou­ko­kuus­sa maa­kun­ta­mu­se­o­päi­vät. Poh­jois-Kar­ja­lan mu­se­on, Ki­teen kau­pun­gin ja Ki­tee-seu­ran yh­des­sä jär­jes­tä­mään ti­lai­suu­teen oli ko­koon­tu­nut noin kol­me­kym­men­tä hen­keä eri puo­lil­ta Poh­jois-Kar­ja­laa.

Hilkka Hirvonen on korkeasta iästä huolimatta pirteä juttukaveri. Värikkäitä villasukkia syntyy yhä taitavista käsistä.

Hilkka Hirvonen on korkeasta iästä huolimatta pirteä juttukaveri. Värikkäitä villasukkia syntyy yhä taitavista käsistä.

Mirja Hurskainen

Uutiset
10.6.2024 10.48

Tohmajärven vanhin asukas täyttää tänään 105 vuotta

– Sa­taan vuo­teen as­ti mie­les­tä­ni olin hy­väs­sä kun­nos­sa, mut­ta tämä toi­nen sata on ru­ven­nut jo sot­ke­maan muis­tia ja men­nyt jal­koi­hin, rol­laat­to­rin kans­sa liik­ku­va päi­vän­san­ka­ri har­mit­te­lee.

Hilkka Hirvonen on korkeasta iästä huolimatta pirteä juttukaveri. Värikkäitä villasukkia syntyy yhä taitavista käsistä.

Hilkka Hirvonen on korkeasta iästä huolimatta pirteä juttukaveri. Värikkäitä villasukkia syntyy yhä taitavista käsistä.

Mirja Hurskainen

Uutiset
10.6.2024 10.48

Tohmajärven vanhin asukas täyttää tänään 105 vuotta

– Sa­taan vuo­teen as­ti mie­les­tä­ni olin hy­väs­sä kun­nos­sa, mut­ta tämä toi­nen sata on ru­ven­nut jo sot­ke­maan muis­tia ja men­nyt jal­koi­hin, rol­laat­to­rin kans­sa liik­ku­va päi­vän­san­ka­ri har­mit­te­lee.

Keskustan Elsi Katainen meni ainoana Savo-Karjalan ehdokkaana läpi EU-vaaleissa. Arkistokuva.

Keskustan Elsi Katainen meni ainoana Savo-Karjalan ehdokkaana läpi EU-vaaleissa. Arkistokuva.

Mervi Venäläinen

Uutiset
10.6.2024 10.30

Elsi Katainen ainoana läpi Savo-Karjalasta

Eu­ro­vaa­lien ää­nes­ty­sak­tii­vi­suus las­ki edel­li­sis­tä eu­ro­vaa­leis­ta. Val­ta­kun­nal­li­nen ää­nes­tysp­ro­sent­ti oli nyt 42,4 kun se oli edel­li­sen ker­ran 42,7. Vilk­kaim­min ää­nes­tet­tiin Hel­sin­gin vaa­li­pii­ris­sä, jos­sa ää­nes­tysp­ro­sent­ti oli 55,8. Savo-Kar­ja­lan vaa­li­pii­ris­sä uur­nil­la käy­tiin lais­kim­min. Ää­nen­sä an­toi 35,8 pro­sent­tia ää­ni­oi­keu­te­tuis­ta. Edel­li­sis­sä eu­ro­vaa­leis­sa Savo-Kar­ja­lan ää­nes­tysp­ro­sent­ti oli 36,4.

Keskustan Elsi Katainen meni ainoana Savo-Karjalan ehdokkaana läpi EU-vaaleissa. Arkistokuva.

Keskustan Elsi Katainen meni ainoana Savo-Karjalan ehdokkaana läpi EU-vaaleissa. Arkistokuva.

Mervi Venäläinen

Uutiset
10.6.2024 10.30

Elsi Katainen ainoana läpi Savo-Karjalasta

Eu­ro­vaa­lien ää­nes­ty­sak­tii­vi­suus las­ki edel­li­sis­tä eu­ro­vaa­leis­ta. Val­ta­kun­nal­li­nen ää­nes­tysp­ro­sent­ti oli nyt 42,4 kun se oli edel­li­sen ker­ran 42,7. Vilk­kaim­min ää­nes­tet­tiin Hel­sin­gin vaa­li­pii­ris­sä, jos­sa ää­nes­tysp­ro­sent­ti oli 55,8. Savo-Kar­ja­lan vaa­li­pii­ris­sä uur­nil­la käy­tiin lais­kim­min. Ää­nen­sä an­toi 35,8 pro­sent­tia ää­ni­oi­keu­te­tuis­ta. Edel­li­sis­sä eu­ro­vaa­leis­sa Savo-Kar­ja­lan ää­nes­tysp­ro­sent­ti oli 36,4.

Hannu-Heikki Hakulinen kehottaa varaamaan konserttilipun istumapaikan varmistamiseksi.

Hannu-Heikki Hakulinen kehottaa varaamaan konserttilipun istumapaikan varmistamiseksi.

Mirja Hurskainen

Kulttuuri
10.6.2024 9.02

Kamarimusiikkia Havolassa jo juhannuk­se­na­lus­viikolla

Kah­te­na il­ta­na ju­han­nuk­se­na­lus­vii­kol­la Ha­vo­las­sa Ki­teen­jär­ven ran­nal­la pää­see naut­ti­maan ka­ma­ri­mu­sii­kis­ta. Kon­ser­tit on yh­teen­sat­tu­mien vuok­si tänä vuon­na si­joi­tet­tu sa­mal­le vii­kol­le, tiis­tail­le ja tors­tail­le.

Hannu-Heikki Hakulinen kehottaa varaamaan konserttilipun istumapaikan varmistamiseksi.

Hannu-Heikki Hakulinen kehottaa varaamaan konserttilipun istumapaikan varmistamiseksi.

Mirja Hurskainen

Kulttuuri
10.6.2024 9.02

Kamarimusiikkia Havolassa jo juhannuk­se­na­lus­viikolla

Kah­te­na il­ta­na ju­han­nuk­se­na­lus­vii­kol­la Ha­vo­las­sa Ki­teen­jär­ven ran­nal­la pää­see naut­ti­maan ka­ma­ri­mu­sii­kis­ta. Kon­ser­tit on yh­teen­sat­tu­mien vuok­si tänä vuon­na si­joi­tet­tu sa­mal­le vii­kol­le, tiis­tail­le ja tors­tail­le.

Sari Rinkisen ja Riitta Okkosen yhteistyö on paljon muutakin kuin tilan järjestäminen kesänäyttelylle. Kuva Vesa Rinkinen

Sari Rinkisen ja Riitta Okkosen yhteistyö on paljon muutakin kuin tilan järjestäminen kesänäyttelylle. Kuva Vesa Rinkinen

Vesa Rinkinen

Kulttuuri
10.6.2024 8.59

Sari Rinkisen uudet maalaukset näyttelyssä tunnelmallisessa aitassa

Pol­kua pit­kin -ni­mel­lä kul­ke­va Sari Rin­ki­sen näyt­te­ly avau­tui 3.6. Itä­ra­jan Hel­men van­has­sa ai­tas­sa. Se on avoin­na elo­kuun lop­puun saak­ka. Näyt­te­ly on koot­tu piha-ait­taan, jon­ka pie­ni in­tii­mi ja jopa hä­mä­rä tila so­pii töil­le, jois­sa on vah­va vä­ri­maa­il­ma. Työt on kaik­ki maa­lat­tu ak­ryy­li­vä­rein, ja mo­nis­sa niis­sä väl­keh­tii leh­ti­kul­taa.

Sari Rinkisen ja Riitta Okkosen yhteistyö on paljon muutakin kuin tilan järjestäminen kesänäyttelylle. Kuva Vesa Rinkinen

Sari Rinkisen ja Riitta Okkosen yhteistyö on paljon muutakin kuin tilan järjestäminen kesänäyttelylle. Kuva Vesa Rinkinen

Vesa Rinkinen

Kulttuuri
10.6.2024 8.59

Sari Rinkisen uudet maalaukset näyttelyssä tunnelmallisessa aitassa

Pol­kua pit­kin -ni­mel­lä kul­ke­va Sari Rin­ki­sen näyt­te­ly avau­tui 3.6. Itä­ra­jan Hel­men van­has­sa ai­tas­sa. Se on avoin­na elo­kuun lop­puun saak­ka. Näyt­te­ly on koot­tu piha-ait­taan, jon­ka pie­ni in­tii­mi ja jopa hä­mä­rä tila so­pii töil­le, jois­sa on vah­va vä­ri­maa­il­ma. Työt on kaik­ki maa­lat­tu ak­ryy­li­vä­rein, ja mo­nis­sa niis­sä väl­keh­tii leh­ti­kul­taa.

Uutiset
9.6.2024 20.24

Pelastajat auttoivat sorsapoikueen pinteestä

Pe­las­tus­lai­tos sai tä­nään il­ta­päi­väl­lä il­moi­tuk­sen Ki­teen Ke­re­tin­tiel­lä avo­nai­seen lie­te­al­taa­seen pu­don­nees­ta sor­sa­poi­ku­ees­ta.

Uutiset
9.6.2024 20.24

Pelastajat auttoivat sorsapoikueen pinteestä

Pe­las­tus­lai­tos sai tä­nään il­ta­päi­väl­lä il­moi­tuk­sen Ki­teen Ke­re­tin­tiel­lä avo­nai­seen lie­te­al­taa­seen pu­don­nees­ta sor­sa­poi­ku­ees­ta.

Uutiset
9.6.2024 20.04

Useita varkauksia Tohmajärven alueella alkukesästä - poliisi pyytää havaintoja

Tou­ko­kuun lo­pun ja ke­sä­kuun alun ai­ka­na on po­lii­sil­le on tul­lut ly­hy­el­le ai­kaa tie­toon use­am­pi var­kaus­ri­kos Toh­ma­jär­vel­lä. Itä-Suo­men po­lii­si­lai­tok­sen tie­dot­teen mu­kaan epäil­lyt ri­kok­set ovat ta­pah­tu­neet Kau­ri­la – Jä­nis­vaa­ra alu­eel­la.

Uutiset
9.6.2024 20.04

Useita varkauksia Tohmajärven alueella alkukesästä - poliisi pyytää havaintoja

Tou­ko­kuun lo­pun ja ke­sä­kuun alun ai­ka­na on po­lii­sil­le on tul­lut ly­hy­el­le ai­kaa tie­toon use­am­pi var­kaus­ri­kos Toh­ma­jär­vel­lä. Itä-Suo­men po­lii­si­lai­tok­sen tie­dot­teen mu­kaan epäil­lyt ri­kok­set ovat ta­pah­tu­neet Kau­ri­la – Jä­nis­vaa­ra alu­eel­la.

Tähän 43-vuotiaaseen mieheen KiPa Sotkamossa kaatui. Roope Korhonen löi varsinaisella peliajalla 1+5 juoksua ja sen päälle vielä kotarin avausjuoksun. Kuva: Niilo Hirvonen

Tähän 43-vuotiaaseen mieheen KiPa Sotkamossa kaatui. Roope Korhonen löi varsinaisella peliajalla 1+5 juoksua ja sen päälle vielä kotarin avausjuoksun. Kuva: Niilo Hirvonen

Niilo Hirvonen

Urheilu
8.6.2024 12.27

KiPa kaatui Sotkamossa yhteen mieheen

Ki­teen Pal­lon su­pe­rin mie­his­tön plak­ka­riin tuli ku­lu­neen vii­kon si­säl­lä yh­teen­sä seit­se­män pis­tet­tä. Pat­ti­jo­en Ur­hei­li­jois­ta ja Imat­ran Pal­lo-Vei­kois­ta na­pat­tu­jen kol­men pis­teen voit­to­jen jat­kok­si jouk­kue haki per­jan­tai-il­ta­na yh­den pin­nan Sot­ka­mos­ta. Se tuli avaus­jak­son 1-2 -voi­tol­la.

Tähän 43-vuotiaaseen mieheen KiPa Sotkamossa kaatui. Roope Korhonen löi varsinaisella peliajalla 1+5 juoksua ja sen päälle vielä kotarin avausjuoksun. Kuva: Niilo Hirvonen

Tähän 43-vuotiaaseen mieheen KiPa Sotkamossa kaatui. Roope Korhonen löi varsinaisella peliajalla 1+5 juoksua ja sen päälle vielä kotarin avausjuoksun. Kuva: Niilo Hirvonen

Niilo Hirvonen

Urheilu
8.6.2024 12.27

KiPa kaatui Sotkamossa yhteen mieheen

Ki­teen Pal­lon su­pe­rin mie­his­tön plak­ka­riin tuli ku­lu­neen vii­kon si­säl­lä yh­teen­sä seit­se­män pis­tet­tä. Pat­ti­jo­en Ur­hei­li­jois­ta ja Imat­ran Pal­lo-Vei­kois­ta na­pat­tu­jen kol­men pis­teen voit­to­jen jat­kok­si jouk­kue haki per­jan­tai-il­ta­na yh­den pin­nan Sot­ka­mos­ta. Se tuli avaus­jak­son 1-2 -voi­tol­la.

Uutiset
8.6.2024 11.52

Talitintti kiipelissä

Ta­li­tint­ti oli lau­an­tai­na aa­mu­päi­väl­lä jää­nyt Toh­ma­jär­vel­lä Ase­man­tiel­lä ja­las­taan kiin­ni va­lai­sin­pyl­vään rik­koon­tu­nee­seen ku­puun.

Uutiset
8.6.2024 11.52

Talitintti kiipelissä

Ta­li­tint­ti oli lau­an­tai­na aa­mu­päi­väl­lä jää­nyt Toh­ma­jär­vel­lä Ase­man­tiel­lä ja­las­taan kiin­ni va­lai­sin­pyl­vään rik­koon­tu­nee­seen ku­puun.

Rajakoira Nita on ohjaajiensa, vanhemmat rajavartijat Loijaksen ja Piituaisen ohjauksessa raja-aukolla.

Rajakoira Nita on ohjaajiensa, vanhemmat rajavartijat Loijaksen ja Piituaisen ohjauksessa raja-aukolla.

Kari Sarkkinen

Uutiset
8.6.2024 11.29

"Perustehtävämme ei ole muuttunut mihinkään"

Van­hem­mat ra­ja­var­ti­jat Loi­jas ja Pii­tu­lai­nen sekä kol­me­vuo­ti­as sak­san­pai­men­koi­ra Nita val­mis­tau­tu­vat ra­ja­par­ti­o­kier­rok­sel­le Kor­pi­jär­ven ran­nal­la Jo­en­suun Hoi­lo­las­sa. Tä­män­ker­tai­nen par­ti­o­kier­ros on ly­hyt, ra­ja­vyö­hyk­keen ja ra­ja­lin­jan tar­kas­tuk­si­neen noin ki­lo­met­rin ver­ran. Kier­ros oli muu­ten­kin rau­hal­li­nen - ku­ten ra­jal­la on tois­tai­sek­si Poh­jois-Kar­ja­lan ra­ja­var­ti­os­ton apu­lais­ko­men­ta­ja Sa­mu­li Mur­to­sen mu­kaan muu­ten­kin ol­lut.

Rajakoira Nita on ohjaajiensa, vanhemmat rajavartijat Loijaksen ja Piituaisen ohjauksessa raja-aukolla.

Rajakoira Nita on ohjaajiensa, vanhemmat rajavartijat Loijaksen ja Piituaisen ohjauksessa raja-aukolla.

Kari Sarkkinen

Uutiset
8.6.2024 11.29

"Perustehtävämme ei ole muuttunut mihinkään"

Van­hem­mat ra­ja­var­ti­jat Loi­jas ja Pii­tu­lai­nen sekä kol­me­vuo­ti­as sak­san­pai­men­koi­ra Nita val­mis­tau­tu­vat ra­ja­par­ti­o­kier­rok­sel­le Kor­pi­jär­ven ran­nal­la Jo­en­suun Hoi­lo­las­sa. Tä­män­ker­tai­nen par­ti­o­kier­ros on ly­hyt, ra­ja­vyö­hyk­keen ja ra­ja­lin­jan tar­kas­tuk­si­neen noin ki­lo­met­rin ver­ran. Kier­ros oli muu­ten­kin rau­hal­li­nen - ku­ten ra­jal­la on tois­tai­sek­si Poh­jois-Kar­ja­lan ra­ja­var­ti­os­ton apu­lais­ko­men­ta­ja Sa­mu­li Mur­to­sen mu­kaan muu­ten­kin ol­lut.

Sadannen superpesisottelunsa kunniaksi Joona Mäkelä otti ison roolin kotiuttajana. Tässä hän juhlii pelikaveriensa kunnarin ja kaksi tavallista juoksua tuottanutta läpilyöntiä. Kuva: Niilo Hirvonen

Sadannen superpesisottelunsa kunniaksi Joona Mäkelä otti ison roolin kotiuttajana. Tässä hän juhlii pelikaveriensa kunnarin ja kaksi tavallista juoksua tuottanutta läpilyöntiä. Kuva: Niilo Hirvonen

Niilo Hirvonen

Urheilu
7.6.2024 13.11

Joren ja Sampin läpäreillä kolmen pisteen voitto

– Kol­men pis­teen voit­to on ai­na ar­vo­kas. Ei ole niin suur­ta vä­liä, mi­ten se ote­taan. Tär­kein­tä on, et­tä nii­tä tu­lee.

Sadannen superpesisottelunsa kunniaksi Joona Mäkelä otti ison roolin kotiuttajana. Tässä hän juhlii pelikaveriensa kunnarin ja kaksi tavallista juoksua tuottanutta läpilyöntiä. Kuva: Niilo Hirvonen

Sadannen superpesisottelunsa kunniaksi Joona Mäkelä otti ison roolin kotiuttajana. Tässä hän juhlii pelikaveriensa kunnarin ja kaksi tavallista juoksua tuottanutta läpilyöntiä. Kuva: Niilo Hirvonen

Niilo Hirvonen

Urheilu
7.6.2024 13.11

Joren ja Sampin läpäreillä kolmen pisteen voitto

– Kol­men pis­teen voit­to on ai­na ar­vo­kas. Ei ole niin suur­ta vä­liä, mi­ten se ote­taan. Tär­kein­tä on, et­tä nii­tä tu­lee.

Uutiset
7.6.2024 12.51

Tikkalan kuntoradan peruskorjaukseen 30 000 euron avustus

Toh­ma­jär­ven kun­nan han­ke Tik­ka­lan va­lais­tun kun­to­ra­dan pe­rus­kor­jauk­seen on saa­nut Itä-Suo­men alu­e­hal­lin­to­vi­ras­tol­ta 30 000 eu­ron avus­tuk­sen.

Uutiset
7.6.2024 12.51

Tikkalan kuntoradan peruskorjaukseen 30 000 euron avustus

Toh­ma­jär­ven kun­nan han­ke Tik­ka­lan va­lais­tun kun­to­ra­dan pe­rus­kor­jauk­seen on saa­nut Itä-Suo­men alu­e­hal­lin­to­vi­ras­tol­ta 30 000 eu­ron avus­tuk­sen.

Uudet toimistotilat avattiin juhlallisesti. Nauhan leikkasivat yhdessä Surfactorin Saksan edustaja Alfred Engelshove sekä toimitusjohtaja Mikael Strömberg.

Uudet toimistotilat avattiin juhlallisesti. Nauhan leikkasivat yhdessä Surfactorin Saksan edustaja Alfred Engelshove sekä toimitusjohtaja Mikael Strömberg.

Mervi Venäläinen

Uutiset
7.6.2024 12.46

Surfactor sai uudet toimistotilat

Ki­teen Pu­hok­ses­sa si­jait­see yk­si kol­mes­ta Sur­fac­tor-kon­ser­nin teh­taas­ta. Kak­si muu­ta teh­das­ta si­jait­se­vat Sak­sas­sa ja Ma­le­si­as­sa.

Uudet toimistotilat avattiin juhlallisesti. Nauhan leikkasivat yhdessä Surfactorin Saksan edustaja Alfred Engelshove sekä toimitusjohtaja Mikael Strömberg.

Uudet toimistotilat avattiin juhlallisesti. Nauhan leikkasivat yhdessä Surfactorin Saksan edustaja Alfred Engelshove sekä toimitusjohtaja Mikael Strömberg.

Mervi Venäläinen

Uutiset
7.6.2024 12.46

Surfactor sai uudet toimistotilat

Ki­teen Pu­hok­ses­sa si­jait­see yk­si kol­mes­ta Sur­fac­tor-kon­ser­nin teh­taas­ta. Kak­si muu­ta teh­das­ta si­jait­se­vat Sak­sas­sa ja Ma­le­si­as­sa.

Aurinkopuiston ensimmäinen osa on valmis. Tuotanto alkaa ensi kuussa. Kuva: Surfactor.

Aurinkopuiston ensimmäinen osa on valmis. Tuotanto alkaa ensi kuussa. Kuva: Surfactor.

Surfactor

Uutiset
7.6.2024 12.40

Puhoksen aurinkopuiston ensimmäinen osa on valmis

Ki­teen Pu­hok­seen on ra­ken­tu­mas­sa au­rin­ko­puis­to. En­sim­mäi­nen vai­he on jo val­mis ja saa­daan toi­min­taan pi­ak­koin. Ko­ko­nais­kus­tan­nuk­sil­taan 4,5 mil­joo­nan eu­ron hank­keen ta­ka­na on kol­me yri­tys­tä: Pu­hok­sen Las­tu, Sur­fac­tor ja Ba­ke­li­te. Au­rin­ko­puis­ton suun­nit­te­li­ja­na, to­teut­ta­ja­na ja yl­lä­pi­tä­jä­nä toi­mii Suur-Sa­von Säh­kö -kon­ser­niin kuu­lu­va ener­gi­ayh­tiö So­la­ri­go.

Aurinkopuiston ensimmäinen osa on valmis. Tuotanto alkaa ensi kuussa. Kuva: Surfactor.

Aurinkopuiston ensimmäinen osa on valmis. Tuotanto alkaa ensi kuussa. Kuva: Surfactor.

Surfactor

Uutiset
7.6.2024 12.40

Puhoksen aurinkopuiston ensimmäinen osa on valmis

Ki­teen Pu­hok­seen on ra­ken­tu­mas­sa au­rin­ko­puis­to. En­sim­mäi­nen vai­he on jo val­mis ja saa­daan toi­min­taan pi­ak­koin. Ko­ko­nais­kus­tan­nuk­sil­taan 4,5 mil­joo­nan eu­ron hank­keen ta­ka­na on kol­me yri­tys­tä: Pu­hok­sen Las­tu, Sur­fac­tor ja Ba­ke­li­te. Au­rin­ko­puis­ton suun­nit­te­li­ja­na, to­teut­ta­ja­na ja yl­lä­pi­tä­jä­nä toi­mii Suur-Sa­von Säh­kö -kon­ser­niin kuu­lu­va ener­gi­ayh­tiö So­la­ri­go.

Keraamikko Oleksandr Miroshnychenko ja kuvanveistäjä Sergii Shaulis juuri valmistuneen japanilaisen Anagama-tyyppisen keramiikkauunin ensimmäisessä poltossa.

Keraamikko Oleksandr Miroshnychenko ja kuvanveistäjä Sergii Shaulis juuri valmistuneen japanilaisen Anagama-tyyppisen keramiikkauunin ensimmäisessä poltossa.

Kari Sarkkinen

Kulttuuri
7.6.2024 11.01

Ainutlaatuinen keramiikkauuni ensipoltossaan Värtsilässä

Värt­si­läs­sä oli vii­me lau­an­tai­na tar­jol­la ai­van uu­den­lais­ta toi­min­taa, kun maa­kun­nan en­sim­mäi­nen ja Suo­mes­sa­kin har­vi­nai­sen puu­polt­toi­sen ke­ra­miik­kau­u­nin en­sim­mäis­tä polt­toa juh­lis­tet­tiin Sep­pä­län­tien var­rel­la.

Keraamikko Oleksandr Miroshnychenko ja kuvanveistäjä Sergii Shaulis juuri valmistuneen japanilaisen Anagama-tyyppisen keramiikkauunin ensimmäisessä poltossa.

Keraamikko Oleksandr Miroshnychenko ja kuvanveistäjä Sergii Shaulis juuri valmistuneen japanilaisen Anagama-tyyppisen keramiikkauunin ensimmäisessä poltossa.

Kari Sarkkinen

Kulttuuri
7.6.2024 11.01

Ainutlaatuinen keramiikkauuni ensipoltossaan Värtsilässä

Värt­si­läs­sä oli vii­me lau­an­tai­na tar­jol­la ai­van uu­den­lais­ta toi­min­taa, kun maa­kun­nan en­sim­mäi­nen ja Suo­mes­sa­kin har­vi­nai­sen puu­polt­toi­sen ke­ra­miik­kau­u­nin en­sim­mäis­tä polt­toa juh­lis­tet­tiin Sep­pä­län­tien var­rel­la.

Harrastekalastajienkin veneet räätälöidään asiakkaiden toiveiden mukaan. Ostaja voi siten omien mieltymystensä mukaan itse päättää, miten pulpetit ja istuimet sijoitetaan.

Harrastekalastajienkin veneet räätälöidään asiakkaiden toiveiden mukaan. Ostaja voi siten omien mieltymystensä mukaan itse päättää, miten pulpetit ja istuimet sijoitetaan.

Jouko Väistö

Uutiset
7.6.2024 10.50

Vakaasti vesille!

Haa­vei­let­ko ve­nees­tä, joka on va­kaa ko­val­la­kin tuu­lel­la ja jos­sa ei tar­vit­se ot­taa tans­si­as­ke­lia pys­tys­sä py­sy­äk­seen. Mi­kä­li vas­taat kyl­lä, si­nun kan­nat­taa pis­täy­tyä ki­tee­läi­sen Ari To­ro­pai­sen jut­tu­sil­la.

Harrastekalastajienkin veneet räätälöidään asiakkaiden toiveiden mukaan. Ostaja voi siten omien mieltymystensä mukaan itse päättää, miten pulpetit ja istuimet sijoitetaan.

Harrastekalastajienkin veneet räätälöidään asiakkaiden toiveiden mukaan. Ostaja voi siten omien mieltymystensä mukaan itse päättää, miten pulpetit ja istuimet sijoitetaan.

Jouko Väistö

Uutiset
7.6.2024 10.50

Vakaasti vesille!

Haa­vei­let­ko ve­nees­tä, joka on va­kaa ko­val­la­kin tuu­lel­la ja jos­sa ei tar­vit­se ot­taa tans­si­as­ke­lia pys­tys­sä py­sy­äk­seen. Mi­kä­li vas­taat kyl­lä, si­nun kan­nat­taa pis­täy­tyä ki­tee­läi­sen Ari To­ro­pai­sen jut­tu­sil­la.

Arla Oy Itä-Suomen hankintapäällikkö Jouni Tahvanainen iloitsee tapahtuman suosiosta.

Arla Oy Itä-Suomen hankintapäällikkö Jouni Tahvanainen iloitsee tapahtuman suosiosta.

Mervi Venäläinen

Uutiset
7.6.2024 8.39

Maidonjalostus alkoi Savikolla 135 vuotta sitten

Ar­lan ke­sä­päi­vät vie­tet­tiin jäl­leen au­rin­koi­ses­sa sääs­sä. Esit­te­li­jöi­tä oli pai­kal­la run­saas­ti ja tien­var­ret täyt­tyi­vät au­tois­ta heti aa­mu­tui­maan.

Arla Oy Itä-Suomen hankintapäällikkö Jouni Tahvanainen iloitsee tapahtuman suosiosta.

Arla Oy Itä-Suomen hankintapäällikkö Jouni Tahvanainen iloitsee tapahtuman suosiosta.

Mervi Venäläinen

Uutiset
7.6.2024 8.39

Maidonjalostus alkoi Savikolla 135 vuotta sitten

Ar­lan ke­sä­päi­vät vie­tet­tiin jäl­leen au­rin­koi­ses­sa sääs­sä. Esit­te­li­jöi­tä oli pai­kal­la run­saas­ti ja tien­var­ret täyt­tyi­vät au­tois­ta heti aa­mu­tui­maan.

Sepänniemen Martoilla riitti kiirettä lettupisteellä.

Sepänniemen Martoilla riitti kiirettä lettupisteellä.

Kari Sarkkinen

Uutiset
6.6.2024 15.48

Koko perheen puuhapäivä täytti Yhteisötalon

– Seit­se­män san­gol­lis­ta va­ra­sim­me let­tu­tai­ki­naa ja nyt vie­dään jo vii­mei­siä let­tu­ja, ke­hui Se­pän­nie­men mart­to­jen tal­koo­po­ruk­ka va­jaa­ta tun­tia en­nen Yh­tei­sö­ta­lon koko per­heen puu­ha­päi­vä­ta­pah­tu­man lop­pua tiis­tai­na.

Sepänniemen Martoilla riitti kiirettä lettupisteellä.

Sepänniemen Martoilla riitti kiirettä lettupisteellä.

Kari Sarkkinen

Uutiset
6.6.2024 15.48

Koko perheen puuhapäivä täytti Yhteisötalon

– Seit­se­män san­gol­lis­ta va­ra­sim­me let­tu­tai­ki­naa ja nyt vie­dään jo vii­mei­siä let­tu­ja, ke­hui Se­pän­nie­men mart­to­jen tal­koo­po­ruk­ka va­jaa­ta tun­tia en­nen Yh­tei­sö­ta­lon koko per­heen puu­ha­päi­vä­ta­pah­tu­man lop­pua tiis­tai­na.

Arvo Ketolainen sai toukokuussa valmiiksi haapalautaisen veneen.

Arvo Ketolainen sai toukokuussa valmiiksi haapalautaisen veneen.

Miikka Kivinen

Uutiset
6.6.2024 15.15

Arvo Ketolainen osaa tehdä puuveneen viikossa

Ke­sä­lah­te­lai­nen Ar­vo Ke­to­lai­nen ei osaa ar­vi­oi­da, kuin­ka mon­ta ve­net­tä on elä­mä­nä ai­ka­na teh­nyt.

Arvo Ketolainen sai toukokuussa valmiiksi haapalautaisen veneen.

Arvo Ketolainen sai toukokuussa valmiiksi haapalautaisen veneen.

Miikka Kivinen

Uutiset
6.6.2024 15.15

Arvo Ketolainen osaa tehdä puuveneen viikossa

Ke­sä­lah­te­lai­nen Ar­vo Ke­to­lai­nen ei osaa ar­vi­oi­da, kuin­ka mon­ta ve­net­tä on elä­mä­nä ai­ka­na teh­nyt.

Suomalainen sienisato saa keskieurooppalaisen hämilleen. Sveitsissä on 2,5 kilon poimintarajoitus/henkilö/päivä. Kuva: Timo Schreck.

Suomalainen sienisato saa keskieurooppalaisen hämilleen. Sveitsissä on 2,5 kilon poimintarajoitus/henkilö/päivä. Kuva: Timo Schreck.

Timo Schreck

Uutiset
6.6.2024 15.10

”Viihdyn hyvin Karjalan laulumailla”

Sveit­sis­sä asu­va Timo Schreck kuu­luu sii­hen jouk­koon, joka on ty­käs­ty­nyt syn­nyin­seu­tuun­sa ja saa­puu vuo­si vuo­den jäl­keen viet­tä­mään avo­puo­li­son­sa kans­sa ke­sä­lo­man­sa Ki­teel­le. Lo­ma­paik­ka on Py­hä­jär­ven ran­nal­la Olk­ko­sen­lah­des­sa Pa­ja­rin­nie­men ku­pees­sa.

Suomalainen sienisato saa keskieurooppalaisen hämilleen. Sveitsissä on 2,5 kilon poimintarajoitus/henkilö/päivä. Kuva: Timo Schreck.

Suomalainen sienisato saa keskieurooppalaisen hämilleen. Sveitsissä on 2,5 kilon poimintarajoitus/henkilö/päivä. Kuva: Timo Schreck.

Timo Schreck

Uutiset
6.6.2024 15.10

”Viihdyn hyvin Karjalan laulumailla”

Sveit­sis­sä asu­va Timo Schreck kuu­luu sii­hen jouk­koon, joka on ty­käs­ty­nyt syn­nyin­seu­tuun­sa ja saa­puu vuo­si vuo­den jäl­keen viet­tä­mään avo­puo­li­son­sa kans­sa ke­sä­lo­man­sa Ki­teel­le. Lo­ma­paik­ka on Py­hä­jär­ven ran­nal­la Olk­ko­sen­lah­des­sa Pa­ja­rin­nie­men ku­pees­sa.

Ruokkeen Lomakylan kuntoportaat. Kuva: Mika Laukkanen

Ruokkeen Lomakylan kuntoportaat. Kuva: Mika Laukkanen

Mika-Laukkanen

Uutiset
6.6.2024 13.47

Ruokkeen Lomakylän kuntoportaat edustavat Pohjois-Karjalaa maaseudun kuntoporraskisassa

Nyt kii­ve­tään maa­seu­dun hui­pul­le! EU:n maa­seu­tu­ra­hoi­tus haas­taa kaik­ki nou­se­maan kun­to­por­tai­ta tu­le­van ke­sän ai­ka­na. Kii­pe­ä­mäl­lä Ruok­keen Lo­ma­ky­län kun­to­por­taat Ke­sä­lah­del­la voit aut­taa Poh­jois-Kar­ja­laa kil­pai­lun voit­toon – ja sa­mal­la saat rop­pa­kau­pal­la ter­veys­hyö­ty­jä.

Ruokkeen Lomakylan kuntoportaat. Kuva: Mika Laukkanen

Ruokkeen Lomakylan kuntoportaat. Kuva: Mika Laukkanen

Mika-Laukkanen

Uutiset
6.6.2024 13.47

Ruokkeen Lomakylän kuntoportaat edustavat Pohjois-Karjalaa maaseudun kuntoporraskisassa

Nyt kii­ve­tään maa­seu­dun hui­pul­le! EU:n maa­seu­tu­ra­hoi­tus haas­taa kaik­ki nou­se­maan kun­to­por­tai­ta tu­le­van ke­sän ai­ka­na. Kii­pe­ä­mäl­lä Ruok­keen Lo­ma­ky­län kun­to­por­taat Ke­sä­lah­del­la voit aut­taa Poh­jois-Kar­ja­laa kil­pai­lun voit­toon – ja sa­mal­la saat rop­pa­kau­pal­la ter­veys­hyö­ty­jä.

Jukka Takalo ja Heli-Maria Latola esittivät teoksensa demoversion Osuuskunta Lumimuutoksen kesän avajaisissa.

Jukka Takalo ja Heli-Maria Latola esittivät teoksensa demoversion Osuuskunta Lumimuutoksen kesän avajaisissa.

Mervi Venäläinen

Kulttuuri
6.6.2024 12.58

Tutkimusmatka suolle ja ihmisyyteen

Osuus­kun­ta Lu­mi­muu­tok­sen ke­sän avaus­ta juh­lit­tiin Toh­ma­jär­vel­lä esit­tä­vän tai­teen mer­keis­sä. Lau­la­ja-lau­lun­te­ki­jä Juk­ka Ta­ka­lon ja tans­si­tai­tei­li­ja Heli-Ma­ria La­to­lan Suo­maan mat­ka­toi­mis­to vei kat­so­jat Ke­vei­tä syn­ty­jä Kar­ja­las­sa -ni­mi­sel­le ret­kel­le. Mu­siik­kia, tans­sia, fik­ti­o­ta ja fak­taa si­säl­tä­nyt teos oli de­mo­ver­sio myö­hem­min ke­säl­lä val­mis­tu­vas­ta Suo­maan mat­ka­toi­mis­ton Koi­ta­jo­en Kar­ja­la -esi­tyk­ses­tä.

Jukka Takalo ja Heli-Maria Latola esittivät teoksensa demoversion Osuuskunta Lumimuutoksen kesän avajaisissa.

Jukka Takalo ja Heli-Maria Latola esittivät teoksensa demoversion Osuuskunta Lumimuutoksen kesän avajaisissa.

Mervi Venäläinen

Kulttuuri
6.6.2024 12.58

Tutkimusmatka suolle ja ihmisyyteen

Osuus­kun­ta Lu­mi­muu­tok­sen ke­sän avaus­ta juh­lit­tiin Toh­ma­jär­vel­lä esit­tä­vän tai­teen mer­keis­sä. Lau­la­ja-lau­lun­te­ki­jä Juk­ka Ta­ka­lon ja tans­si­tai­tei­li­ja Heli-Ma­ria La­to­lan Suo­maan mat­ka­toi­mis­to vei kat­so­jat Ke­vei­tä syn­ty­jä Kar­ja­las­sa -ni­mi­sel­le ret­kel­le. Mu­siik­kia, tans­sia, fik­ti­o­ta ja fak­taa si­säl­tä­nyt teos oli de­mo­ver­sio myö­hem­min ke­säl­lä val­mis­tu­vas­ta Suo­maan mat­ka­toi­mis­ton Koi­ta­jo­en Kar­ja­la -esi­tyk­ses­tä.

Keväällä 1974 Kiteen yhteislukiossa lakitettiin 52 ylioppilasta. Nyt he ovat riemuylioppilaita. 25 heistä kokoontui lukion yo-juhlaan ja sieltä edelleen vanhaan tuttuun ravintolaan muistelemaan menneitä kouluaikoja.

Keväällä 1974 Kiteen yhteislukiossa lakitettiin 52 ylioppilasta. Nyt he ovat riemuylioppilaita. 25 heistä kokoontui lukion yo-juhlaan ja sieltä edelleen vanhaan tuttuun ravintolaan muistelemaan menneitä kouluaikoja.

Jouko Väistö

Uutiset
6.6.2024 10.44

Riemuylioppilaat koolla muistelemassa menneitä

Sa­maan ai­kaan kun val­ko­la­kin tänä ke­vää­nä kir­joit­ta­neet juh­li­vat val­mis­tu­mis­taan, ko­koon­tui­vat rie­mu­y­li­op­pi­laat muis­te­le­maan omia kou­lu­ai­ko­jaan. Hei­dän val­mis­tu­mi­ses­taan on ku­lu­nut jo hie­man pi­tem­pi ai­ka, ta­san 50 vuot­ta.

Keväällä 1974 Kiteen yhteislukiossa lakitettiin 52 ylioppilasta. Nyt he ovat riemuylioppilaita. 25 heistä kokoontui lukion yo-juhlaan ja sieltä edelleen vanhaan tuttuun ravintolaan muistelemaan menneitä kouluaikoja.

Keväällä 1974 Kiteen yhteislukiossa lakitettiin 52 ylioppilasta. Nyt he ovat riemuylioppilaita. 25 heistä kokoontui lukion yo-juhlaan ja sieltä edelleen vanhaan tuttuun ravintolaan muistelemaan menneitä kouluaikoja.

Jouko Väistö

Uutiset
6.6.2024 10.44

Riemuylioppilaat koolla muistelemassa menneitä

Sa­maan ai­kaan kun val­ko­la­kin tänä ke­vää­nä kir­joit­ta­neet juh­li­vat val­mis­tu­mis­taan, ko­koon­tui­vat rie­mu­y­li­op­pi­laat muis­te­le­maan omia kou­lu­ai­ko­jaan. Hei­dän val­mis­tu­mi­ses­taan on ku­lu­nut jo hie­man pi­tem­pi ai­ka, ta­san 50 vuot­ta.

Uutiset
6.6.2024 9.26

Siun sote varoittaa erityisesti ikääntyneiden ovilla käyvistä kauppiaina esiintyvistä henkilöistä

Poh­jois-Kar­ja­lan hy­vin­voin­ti­a­lue - Siun sote va­roit­taa kaup­pi­ai­na esiin­ty­vis­tä hen­ki­löis­tä, jot­ka käy­vät eten­kin ikään­ty­nei­den luo­na ja pyy­tä­vät pääs­tä si­sään asun­toon. Po­lii­si on tie­dot­ta­nut ai­em­min Kan­gas­lam­men ja Ju­van alu­eel­la liik­ku­neis­ta kaup­pi­ais­ta, jot­ka ovat anas­ta­neet van­hus­ten asuin­nois­ta ra­haa, lääk­kei­tä ja pank­ki­kort­te­ja.

Uutiset
6.6.2024 9.26

Siun sote varoittaa erityisesti ikääntyneiden ovilla käyvistä kauppiaina esiintyvistä henkilöistä

Poh­jois-Kar­ja­lan hy­vin­voin­ti­a­lue - Siun sote va­roit­taa kaup­pi­ai­na esiin­ty­vis­tä hen­ki­löis­tä, jot­ka käy­vät eten­kin ikään­ty­nei­den luo­na ja pyy­tä­vät pääs­tä si­sään asun­toon. Po­lii­si on tie­dot­ta­nut ai­em­min Kan­gas­lam­men ja Ju­van alu­eel­la liik­ku­neis­ta kaup­pi­ais­ta, jot­ka ovat anas­ta­neet van­hus­ten asuin­nois­ta ra­haa, lääk­kei­tä ja pank­ki­kort­te­ja.

Uutiset
6.6.2024 8.28

Salama sytytti maastopalon Kesälahdella

Pe­las­tus­lai­tos sai sa­vu­ha­vain­to­teh­tä­vän kes­ki­viik­ko il­ta­päi­väl­lä noin klo 15.30 Ke­sä­lah­del­le. Pe­las­tus­lai­tos ker­too tie­dot­tees­saan, et­tä pa­lo­mie­het löy­si­vät sa­vu­ha­vain­non pe­rus­teel­la maas­to­pa­lon. Maas­to­pa­lo oli to­den­nä­köi­ses­ti sa­la­man sy­tyt­tä­mä.

Uutiset
6.6.2024 8.28

Salama sytytti maastopalon Kesälahdella

Pe­las­tus­lai­tos sai sa­vu­ha­vain­to­teh­tä­vän kes­ki­viik­ko il­ta­päi­väl­lä noin klo 15.30 Ke­sä­lah­del­le. Pe­las­tus­lai­tos ker­too tie­dot­tees­saan, et­tä pa­lo­mie­het löy­si­vät sa­vu­ha­vain­non pe­rus­teel­la maas­to­pa­lon. Maas­to­pa­lo oli to­den­nä­köi­ses­ti sa­la­man sy­tyt­tä­mä.

Andreas Söderback rakensi itselleen campervanin Volkswagen Caddysta.

Andreas Söderback rakensi itselleen campervanin Volkswagen Caddysta.

Roosa Sallinen

Uutiset
5.6.2024 16.25

Vanlife tuo elämään vapautta – moni haluaa rakentaa liikkuvan kotinsa itse

Vii­me vuo­si­na ret­kei­lyn suo­sio on al­ka­nut nä­kyä myös tien pääl­lä. Ajo­tei­den var­rel­la mo­nen­lai­sia "liik­ku­via ko­te­ja" mat­kai­lu­au­tois­ta, ret­ki­pa­kui­hin sekä mi­ni­va­nei­hin.

Andreas Söderback rakensi itselleen campervanin Volkswagen Caddysta.

Andreas Söderback rakensi itselleen campervanin Volkswagen Caddysta.

Roosa Sallinen

Uutiset
5.6.2024 16.25

Vanlife tuo elämään vapautta – moni haluaa rakentaa liikkuvan kotinsa itse

Vii­me vuo­si­na ret­kei­lyn suo­sio on al­ka­nut nä­kyä myös tien pääl­lä. Ajo­tei­den var­rel­la mo­nen­lai­sia "liik­ku­via ko­te­ja" mat­kai­lu­au­tois­ta, ret­ki­pa­kui­hin sekä mi­ni­va­nei­hin.

Pasi Hämäläinen ja Juha Maaranen toivovat asiakkaiden viihtyvän Paksuniemen idyllisessä rantamiljöössä. Kesällä terassillekin mahtuu entistä isompi joukko väkeä, kun laajennustyöt on saatu päätökseen.

Pasi Hämäläinen ja Juha Maaranen toivovat asiakkaiden viihtyvän Paksuniemen idyllisessä rantamiljöössä. Kesällä terassillekin mahtuu entistä isompi joukko väkeä, kun laajennustyöt on saatu päätökseen.

Jouko Väistö

Uutiset
5.6.2024 15.16

Paksuniemen Paronit satsaa nautinnollisuuteen

Rääk­ky­län Pak­su­nie­men uu­det yrit­tä­jät Pasi Hä­mä­läi­nen ja Juha Maa­ra­nen ha­lu­a­vat teh­dä Pak­su­nie­mes­tä en­tis­tä­kin ve­to­voi­mai­sem­man lo­ma­kei­taan. Sii­hen vel­voit­taa hei­dän yri­tyk­sen­sä ni­mi­kin, Pak­su­nie­men Pa­ro­nit Oy.

Pasi Hämäläinen ja Juha Maaranen toivovat asiakkaiden viihtyvän Paksuniemen idyllisessä rantamiljöössä. Kesällä terassillekin mahtuu entistä isompi joukko väkeä, kun laajennustyöt on saatu päätökseen.

Pasi Hämäläinen ja Juha Maaranen toivovat asiakkaiden viihtyvän Paksuniemen idyllisessä rantamiljöössä. Kesällä terassillekin mahtuu entistä isompi joukko väkeä, kun laajennustyöt on saatu päätökseen.

Jouko Väistö

Uutiset
5.6.2024 15.16

Paksuniemen Paronit satsaa nautinnollisuuteen

Rääk­ky­län Pak­su­nie­men uu­det yrit­tä­jät Pasi Hä­mä­läi­nen ja Juha Maa­ra­nen ha­lu­a­vat teh­dä Pak­su­nie­mes­tä en­tis­tä­kin ve­to­voi­mai­sem­man lo­ma­kei­taan. Sii­hen vel­voit­taa hei­dän yri­tyk­sen­sä ni­mi­kin, Pak­su­nie­men Pa­ro­nit Oy.

Tohmajärven kunnanhallitus esittää valtuustolle seitsemän kohdan säästöpakettia. Kuvituskuva.

Tohmajärven kunnanhallitus esittää valtuustolle seitsemän kohdan säästöpakettia. Kuvituskuva.

Mervi Venäläinen

Talous
5.6.2024 14.53

Säästöpaketti valtuustolle pohdittavaksi

Toh­ma­jär­ven kun­nan­hal­li­tus esit­tää kun­nan­val­tuus­tol­le seit­se­män koh­dan sääs­tö­pa­ket­tia vuo­sil­le 2025 – 2027. Sääs­tö­pa­ket­ti on osa ta­lou­den ta­sa­pai­not­ta­mi­sen toi­mia, joil­la kun­nan ta­lous py­ri­tään saa­maan tu­le­vi­na vuo­si­na plus­sal­le.

Tohmajärven kunnanhallitus esittää valtuustolle seitsemän kohdan säästöpakettia. Kuvituskuva.

Tohmajärven kunnanhallitus esittää valtuustolle seitsemän kohdan säästöpakettia. Kuvituskuva.

Mervi Venäläinen

Talous
5.6.2024 14.53

Säästöpaketti valtuustolle pohdittavaksi

Toh­ma­jär­ven kun­nan­hal­li­tus esit­tää kun­nan­val­tuus­tol­le seit­se­män koh­dan sääs­tö­pa­ket­tia vuo­sil­le 2025 – 2027. Sääs­tö­pa­ket­ti on osa ta­lou­den ta­sa­pai­not­ta­mi­sen toi­mia, joil­la kun­nan ta­lous py­ri­tään saa­maan tu­le­vi­na vuo­si­na plus­sal­le.

Uutiset
5.6.2024 14.38

Aluehallitus päätti esittää tilapäisen valiokunnan perustamista

Poh­jois-Kar­ja­lan hy­vin­voin­ti­a­lu­een – Siun so­ten alu­e­hal­li­tus päät­ti ko­kouk­ses­saan 5.6. esit­tää alu­e­val­tuus­tol­le ti­la­päi­sen va­li­o­kun­nan pe­rus­ta­mis­ta pal­ve­lust­ra­te­gi­an ja pal­ve­lu­verk­ko­suun­ni­tel­man uu­del­leen­val­mis­te­lua var­ten. Ti­la­päi­nen va­li­o­kun­ta kor­vai­si asi­an val­mis­te­lus­sa ja pää­tök­sen­te­os­sa alu­e­hal­li­tuk­sen. Tu­le­vai­suus­lau­ta­kun­ta ja ti­la­päi­nen va­li­o­kun­ta val­mis­tai­si­vat pal­ve­lu­ver­kon suun­nit­te­lun, ja alu­e­val­tuus­to päät­täi­si esi­tyk­ses­tä yli­mää­räi­ses­sä ko­kouk­ses­sa lo­ka­kuus­sa 2024.

Uutiset
5.6.2024 14.38

Aluehallitus päätti esittää tilapäisen valiokunnan perustamista

Poh­jois-Kar­ja­lan hy­vin­voin­ti­a­lu­een – Siun so­ten alu­e­hal­li­tus päät­ti ko­kouk­ses­saan 5.6. esit­tää alu­e­val­tuus­tol­le ti­la­päi­sen va­li­o­kun­nan pe­rus­ta­mis­ta pal­ve­lust­ra­te­gi­an ja pal­ve­lu­verk­ko­suun­ni­tel­man uu­del­leen­val­mis­te­lua var­ten. Ti­la­päi­nen va­li­o­kun­ta kor­vai­si asi­an val­mis­te­lus­sa ja pää­tök­sen­te­os­sa alu­e­hal­li­tuk­sen. Tu­le­vai­suus­lau­ta­kun­ta ja ti­la­päi­nen va­li­o­kun­ta val­mis­tai­si­vat pal­ve­lu­ver­kon suun­nit­te­lun, ja alu­e­val­tuus­to päät­täi­si esi­tyk­ses­tä yli­mää­räi­ses­sä ko­kouk­ses­sa lo­ka­kuus­sa 2024.

Uutiset
5.6.2024 14.27

Kiteellä viime lokakuussa tapahtuneen alaikäisen puukotustapauksen esitutkinta on valmistunut

Po­lii­si on päät­tä­nyt Ki­teel­lä 22.10.2023 ta­pah­tu­neen alai­käi­sen puu­ko­tuk­sen esi­tut­kin­nan. Ta­paus ei ete­ne syy­te­har­kin­taan osal­lis­ten alai­käi­syy­den vuok­si.

Uutiset
5.6.2024 14.27

Kiteellä viime lokakuussa tapahtuneen alaikäisen puukotustapauksen esitutkinta on valmistunut

Po­lii­si on päät­tä­nyt Ki­teel­lä 22.10.2023 ta­pah­tu­neen alai­käi­sen puu­ko­tuk­sen esi­tut­kin­nan. Ta­paus ei ete­ne syy­te­har­kin­taan osal­lis­ten alai­käi­syy­den vuok­si.

Opiskelija Anna Shaitan (vas.) ja rehtori Eeva Nygren Kiteen Evankelisen Kansanopiston edustalla. Kitee on Shaitanin mielestä rauhallinen ja hyvä paikka asua. – En halua muuttaa täältä minnekään.

Opiskelija Anna Shaitan (vas.) ja rehtori Eeva Nygren Kiteen Evankelisen Kansanopiston edustalla. Kitee on Shaitanin mielestä rauhallinen ja hyvä paikka asua. – En halua muuttaa täältä minnekään.

Miikka Kivinen

Uutiset
5.6.2024 8.00

KAUPALLINEN YHTEISTYÖ: Yksilöllistä opetusta Kiteen Evankelisessa Kansanopistossa

– Ki­teen Kan­sa­no­pis­to on yh­tei­söl­li­nen paik­ka. Tääl­lä on ko­di­no­mai­nen tun­nel­ma, ke­hai­see kan­sa­no­pis­ton reh­to­ri Ee­va Nyg­ren.

Opiskelija Anna Shaitan (vas.) ja rehtori Eeva Nygren Kiteen Evankelisen Kansanopiston edustalla. Kitee on Shaitanin mielestä rauhallinen ja hyvä paikka asua. – En halua muuttaa täältä minnekään.

Opiskelija Anna Shaitan (vas.) ja rehtori Eeva Nygren Kiteen Evankelisen Kansanopiston edustalla. Kitee on Shaitanin mielestä rauhallinen ja hyvä paikka asua. – En halua muuttaa täältä minnekään.

Miikka Kivinen

Uutiset
5.6.2024 8.00

KAUPALLINEN YHTEISTYÖ: Yksilöllistä opetusta Kiteen Evankelisessa Kansanopistossa

– Ki­teen Kan­sa­no­pis­to on yh­tei­söl­li­nen paik­ka. Tääl­lä on ko­di­no­mai­nen tun­nel­ma, ke­hai­see kan­sa­no­pis­ton reh­to­ri Ee­va Nyg­ren.

Kari Sarkkinen

Uutiset
5.6.2024 7.50

Kesälehti vapaasti luettavissa koko kesän

Kes­ki-Kar­ja­lan asuk­kaat sekä va­paa-ajan asu­kaam­me saa­vat pa­pe­ri­sen leh­den pos­ti­laa­tik­koon­sa.

Kari Sarkkinen

Uutiset
5.6.2024 7.50

Kesälehti vapaasti luettavissa koko kesän

Kes­ki-Kar­ja­lan asuk­kaat sekä va­paa-ajan asu­kaam­me saa­vat pa­pe­ri­sen leh­den pos­ti­laa­tik­koon­sa.

Puhoksen valintaa Suomen Vuoden Kyläksi juhlittiin Vanhan Puhoksen kesän avauksessa toukokuun lopussa.

Puhoksen valintaa Suomen Vuoden Kyläksi juhlittiin Vanhan Puhoksen kesän avauksessa toukokuun lopussa.

Mervi Venäläinen

Uutiset
5.6.2024 7.10

Suomen Vuoden Kylässä riittää tekemistä koko päiväksi

Ki­teen Pu­hos va­lit­tiin Suo­men Vuo­den Ky­läk­si 2024. Yh­te­nä va­lin­ta­pe­rus­tee­na on Pu­hok­sen Ke­hit­tä­mi­syh­dis­tyk­sen te­ke­mä mää­rä­tie­toi­nen työ alu­een ke­hit­tä­mi­sek­si.

Puhoksen valintaa Suomen Vuoden Kyläksi juhlittiin Vanhan Puhoksen kesän avauksessa toukokuun lopussa.

Puhoksen valintaa Suomen Vuoden Kyläksi juhlittiin Vanhan Puhoksen kesän avauksessa toukokuun lopussa.

Mervi Venäläinen

Uutiset
5.6.2024 7.10

Suomen Vuoden Kylässä riittää tekemistä koko päiväksi

Ki­teen Pu­hos va­lit­tiin Suo­men Vuo­den Ky­läk­si 2024. Yh­te­nä va­lin­ta­pe­rus­tee­na on Pu­hok­sen Ke­hit­tä­mi­syh­dis­tyk­sen te­ke­mä mää­rä­tie­toi­nen työ alu­een ke­hit­tä­mi­sek­si.

Uutiset
5.6.2024 7.08

"Jo Joutui armas aika ja suvi suloinen"

Aluk­si on pak­ko ker­toa, et­tä Ki­teel­le kuu­luu hy­vää nyt ke­sän kor­val­la! Kau­pun­ki luo nah­kaan­sa, eli lin­ja-au­to­a­se­man alue on muut­tu­mas­sa toi­min­nal­li­sek­si puis­to- ja leik­ki­a­lu­eek­si. Pu­hok­sen te­ol­li­suu­sa­lu­eel­la lai­te­taan inf­raa kun­toon isos­sa mit­ta­kaa­vas­sa seu­raa­van pa­rin vuo­den ai­ka­na. Kau­pun­gin­ta­lon uu­sia ti­lo­ja re­mon­toi­daan täyt­tä hä­kää ja syk­syl­lä pääs­tä­neen muut­ta­maan uu­siin ti­loi­hin Ki­teen­tie 9 - 11 kiin­teis­töön. Ra­ken­nus­hank­keet ajoit­tu­vat täl­lä ker­taa eri­no­mai­ses­ti ra­ken­nu­sa­lan työ­ti­lan­ne tie­dos­ta­en.

Uutiset
5.6.2024 7.08

"Jo Joutui armas aika ja suvi suloinen"

Aluk­si on pak­ko ker­toa, et­tä Ki­teel­le kuu­luu hy­vää nyt ke­sän kor­val­la! Kau­pun­ki luo nah­kaan­sa, eli lin­ja-au­to­a­se­man alue on muut­tu­mas­sa toi­min­nal­li­sek­si puis­to- ja leik­ki­a­lu­eek­si. Pu­hok­sen te­ol­li­suu­sa­lu­eel­la lai­te­taan inf­raa kun­toon isos­sa mit­ta­kaa­vas­sa seu­raa­van pa­rin vuo­den ai­ka­na. Kau­pun­gin­ta­lon uu­sia ti­lo­ja re­mon­toi­daan täyt­tä hä­kää ja syk­syl­lä pääs­tä­neen muut­ta­maan uu­siin ti­loi­hin Ki­teen­tie 9 - 11 kiin­teis­töön. Ra­ken­nus­hank­keet ajoit­tu­vat täl­lä ker­taa eri­no­mai­ses­ti ra­ken­nu­sa­lan työ­ti­lan­ne tie­dos­ta­en.

"Porukkaa on kuin Potsipäivillä" kuuluu tohmajärveläinen sananlasku.

"Porukkaa on kuin Potsipäivillä" kuuluu tohmajärveläinen sananlasku.

Uutiset
5.6.2024 7.05

Potsipäivät 50 vuotta – kesäjuhla syntyy yhteistyöllä

Toh­ma­jär­ven Pot­si­päi­vät on kun­nan, yrit­tä­jien, pi­tä­jä­seu­ran, seu­ra­kun­nan, eri yh­dis­tys­ten, ky­lien ja kun­ta­lais­ten yh­teis­voi­min to­teut­ta­ma pi­tä­jä­juh­la, jota on vie­tet­ty vuo­des­ta 1974 läh­tien. Pot­si­päi­vät täyt­tä­vät siis 50 vuot­ta!

"Porukkaa on kuin Potsipäivillä" kuuluu tohmajärveläinen sananlasku.

"Porukkaa on kuin Potsipäivillä" kuuluu tohmajärveläinen sananlasku.

Uutiset
5.6.2024 7.05

Potsipäivät 50 vuotta – kesäjuhla syntyy yhteistyöllä

Toh­ma­jär­ven Pot­si­päi­vät on kun­nan, yrit­tä­jien, pi­tä­jä­seu­ran, seu­ra­kun­nan, eri yh­dis­tys­ten, ky­lien ja kun­ta­lais­ten yh­teis­voi­min to­teut­ta­ma pi­tä­jä­juh­la, jota on vie­tet­ty vuo­des­ta 1974 läh­tien. Pot­si­päi­vät täyt­tä­vät siis 50 vuot­ta!

Uutiset
5.6.2024 7.00

Tohmajärven kesä on täynnä tekemistä!

Kyl­män ke­vään jäl­keen tou­ko­kui­nen hel­le­päi­vä nos­tat­taa fii­lis­tä koh­ti ke­sää. Olet­pa asu­kas, mök­kei­li­jä tai vie­rai­li­ja, Toh­ma­jär­ven kesä tar­jo­aa si­nul­le te­ke­mis­tä koko ke­sän ajan.

Uutiset
5.6.2024 7.00

Tohmajärven kesä on täynnä tekemistä!

Kyl­män ke­vään jäl­keen tou­ko­kui­nen hel­le­päi­vä nos­tat­taa fii­lis­tä koh­ti ke­sää. Olet­pa asu­kas, mök­kei­li­jä tai vie­rai­li­ja, Toh­ma­jär­ven kesä tar­jo­aa si­nul­le te­ke­mis­tä koko ke­sän ajan.

Kiteen kaupungin kulttuuriohjaaja Markus Pulkkinen esittelee Plamen Dimoville tekoälyn tarjoamia mahdollisuuksia musiikin tekemiseen.

Kiteen kaupungin kulttuuriohjaaja Markus Pulkkinen esittelee Plamen Dimoville tekoälyn tarjoamia mahdollisuuksia musiikin tekemiseen.

Kari Sarkkinen

Kulttuuri
5.6.2024 6.45

Mies, joka puhuu taiteilijan, tekniikan ja byrokraatinkin kieltä

Mar­kus Pulk­ki­nen tuli Ki­teen kau­pun­gin lei­piin kult­tuu­ri­oh­jaa­jak­si kuu­si vuot­ta sit­ten. Hän las­kee ole­van­sa vir­kai­äl­tään van­hin vi­ran­hal­ti­ja kau­pun­gin si­vis­ty­so­sas­tol­la.

Kiteen kaupungin kulttuuriohjaaja Markus Pulkkinen esittelee Plamen Dimoville tekoälyn tarjoamia mahdollisuuksia musiikin tekemiseen.

Kiteen kaupungin kulttuuriohjaaja Markus Pulkkinen esittelee Plamen Dimoville tekoälyn tarjoamia mahdollisuuksia musiikin tekemiseen.

Kari Sarkkinen

Kulttuuri
5.6.2024 6.45

Mies, joka puhuu taiteilijan, tekniikan ja byrokraatinkin kieltä

Mar­kus Pulk­ki­nen tuli Ki­teen kau­pun­gin lei­piin kult­tuu­ri­oh­jaa­jak­si kuu­si vuot­ta sit­ten. Hän las­kee ole­van­sa vir­kai­äl­tään van­hin vi­ran­hal­ti­ja kau­pun­gin si­vis­ty­so­sas­tol­la.

Voittaja Suvi Jokisen kuva sai raatilaisilta kolme ykköstilaa, yhden kakkostilan ja kaksi kolmostilaa.

Voittaja Suvi Jokisen kuva sai raatilaisilta kolme ykköstilaa, yhden kakkostilan ja kaksi kolmostilaa.

Suvi Jokinen

Kulttuuri
5.6.2024 1.50

Suvi Jokisen maisema Säynejärveltä kuvakilpailun voittoon

Ke­sä­leh­tem­me va­lo­ku­va­kil­pai­lus­sa oli ai­hee­na Kes­ki-Kar­ja­lan kau­nein mai­se­ma. Kil­pai­lun par­haak­si otok­sek­si nou­si Suvi Jo­ki­nen otos Säy­ne­jär­vel­tä.

Voittaja Suvi Jokisen kuva sai raatilaisilta kolme ykköstilaa, yhden kakkostilan ja kaksi kolmostilaa.

Voittaja Suvi Jokisen kuva sai raatilaisilta kolme ykköstilaa, yhden kakkostilan ja kaksi kolmostilaa.

Suvi Jokinen

Kulttuuri
5.6.2024 1.50

Suvi Jokisen maisema Säynejärveltä kuvakilpailun voittoon

Ke­sä­leh­tem­me va­lo­ku­va­kil­pai­lus­sa oli ai­hee­na Kes­ki-Kar­ja­lan kau­nein mai­se­ma. Kil­pai­lun par­haak­si otok­sek­si nou­si Suvi Jo­ki­nen otos Säy­ne­jär­vel­tä.

Sovintola on Esko ja Anja Karille tärkeä kiintopiste.

Sovintola on Esko ja Anja Karille tärkeä kiintopiste.

Mirja Hurskainen

Uutiset
4.6.2024 15.10

Sydämeltään kesälahtelaiset Karit monessa mukana

An­ja ja Es­ko Kari lo­mai­le­vat Tot­kun­nie­mes­sä An­jan (os. Mak­ko­nen) lap­suu­den mai­se­mis­sa Py­hä­jär­ven ran­nal­la. Yh­teen­sä he las­kes­ke­le­vat viet­tä­vän­sä tääl­lä lä­hem­mäs kak­si kuu­kaut­ta ke­sä­kau­den ai­ka­na. Va­ki­tui­nen asuin­paik­ka on ol­lut Han­gos­sa jo 50 vuot­ta. Ke­sä­lah­del­la hei­dät on ni­met­ty muut­to­lin­nuk­si, jon­ka laji on han­ko­hyyp­pä.

Sovintola on Esko ja Anja Karille tärkeä kiintopiste.

Sovintola on Esko ja Anja Karille tärkeä kiintopiste.

Mirja Hurskainen

Uutiset
4.6.2024 15.10

Sydämeltään kesälahtelaiset Karit monessa mukana

An­ja ja Es­ko Kari lo­mai­le­vat Tot­kun­nie­mes­sä An­jan (os. Mak­ko­nen) lap­suu­den mai­se­mis­sa Py­hä­jär­ven ran­nal­la. Yh­teen­sä he las­kes­ke­le­vat viet­tä­vän­sä tääl­lä lä­hem­mäs kak­si kuu­kaut­ta ke­sä­kau­den ai­ka­na. Va­ki­tui­nen asuin­paik­ka on ol­lut Han­gos­sa jo 50 vuot­ta. Ke­sä­lah­del­la hei­dät on ni­met­ty muut­to­lin­nuk­si, jon­ka laji on han­ko­hyyp­pä.

Päivi Lievonen

Uutiset
4.6.2024 13.54

Rääkkylän tämä vuosi vielä ylijäämäinen, jatkossa talous vaikeutuu

Rääk­ky­län kun­nan­joh­ta­ja Es­ko Rau­ti­ai­nen to­te­aa kun­nan­hal­li­tuk­sel­le esit­te­le­mäs­sään osa­vuo­si­kat­sauk­ses­sa, et­tä Rääk­ky­län kun­nan ta­lous säi­lyy yli­jää­mäi­se­nä vie­lä ku­lu­van vuo­den ajan. Osa­vuo­si­kat­sauk­sen mu­kaan tu­lo­sen­nus­te on noin 320 000 eu­roa huo­li­mat­ta eräis­tä tu­los­ta hei­ken­tä­vis­tä epä­var­mo­jen saa­ta­vien alas­kir­jauk­sis­ta, hen­ki­lös­tön pal­kan­ko­ro­tus­ten vai­ku­tuk­sis­ta sekä ul­ko­puo­li­sil­ta os­te­tuis­ta pal­ve­luis­ta, jois­sa käyt­tö on ol­lut en­na­koi­tua suu­rem­paa.

Päivi Lievonen

Uutiset
4.6.2024 13.54

Rääkkylän tämä vuosi vielä ylijäämäinen, jatkossa talous vaikeutuu

Rääk­ky­län kun­nan­joh­ta­ja Es­ko Rau­ti­ai­nen to­te­aa kun­nan­hal­li­tuk­sel­le esit­te­le­mäs­sään osa­vuo­si­kat­sauk­ses­sa, et­tä Rääk­ky­län kun­nan ta­lous säi­lyy yli­jää­mäi­se­nä vie­lä ku­lu­van vuo­den ajan. Osa­vuo­si­kat­sauk­sen mu­kaan tu­lo­sen­nus­te on noin 320 000 eu­roa huo­li­mat­ta eräis­tä tu­los­ta hei­ken­tä­vis­tä epä­var­mo­jen saa­ta­vien alas­kir­jauk­sis­ta, hen­ki­lös­tön pal­kan­ko­ro­tus­ten vai­ku­tuk­sis­ta sekä ul­ko­puo­li­sil­ta os­te­tuis­ta pal­ve­luis­ta, jois­sa käyt­tö on ol­lut en­na­koi­tua suu­rem­paa.

Lisää aiheesta

Kysely