JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Hanna ja Tarmo Nuutiselle Rääkkylän kesäkoti on rauhoittumispaikka, jossa halutaan viettää enemmän aikaa. Iso kivinavetta tarjoaa suojan eläimille, mutta toimii myös ateljeena.

Hanna ja Tarmo Nuutiselle Rääkkylän kesäkoti on rauhoittumispaikka, jossa halutaan viettää enemmän aikaa. Iso kivinavetta tarjoaa suojan eläimille, mutta toimii myös ateljeena.

Päivi Lievonen

Uutiset
24.7.2021 12.00

Kesämökistä kunnostetaan kotia unelmien toteutukseen

Ke­sä­mö­kis­tä on muo­tou­tu­nut Han­na ja Tar­mo Nuu­ti­sel­le rau­han tyys­si­ja, jos­sa ha­lu­taan viet­tää en­tis­tä enem­män ai­kaa myös työ­e­lä­mää aja­tel­len.

Samu-Kalle Varonen kuului ulkopelin onnistujiin. Hän haki monta näyttävää syöksykoppia. Niistä palkinnoksi tuli Ruutu-tähtipelaajan palkinto.

Samu-Kalle Varonen kuului ulkopelin onnistujiin. Hän haki monta näyttävää syöksykoppia. Niistä palkinnoksi tuli Ruutu-tähtipelaajan palkinto.

Niilo Hirvonen

Urheilu
24.7.2021 10.25

Pakkovoitto jäi ottamatta

Ki­teen Pal­lon ja Imat­ran Pal­lo-Veik­ko­jen tä­män ke­sän toi­sen yh­tee­no­ton jäl­keen ko­ti­jouk­ku­een odo­tet­tiin esit­tä­vän Ran­ta­ken­täl­lä ilois­ta kar­ja­lais­ta kat­ril­lia. Voi­ton tans­sia ei kui­ten­kaan pääs­ty nä­ke­mään. Peli oli tus­kais­ta puur­ta­mis­ta ja tu­los sen mu­kai­nen. Tak­kiin tuli lu­ke­min 1-2 (1-2, 2-1, 0-1).

Samu-Kalle Varonen kuului ulkopelin onnistujiin. Hän haki monta näyttävää syöksykoppia. Niistä palkinnoksi tuli Ruutu-tähtipelaajan palkinto.

Samu-Kalle Varonen kuului ulkopelin onnistujiin. Hän haki monta näyttävää syöksykoppia. Niistä palkinnoksi tuli Ruutu-tähtipelaajan palkinto.

Niilo Hirvonen

Urheilu
24.7.2021 10.25

Pakkovoitto jäi ottamatta

Ki­teen Pal­lon ja Imat­ran Pal­lo-Veik­ko­jen tä­män ke­sän toi­sen yh­tee­no­ton jäl­keen ko­ti­jouk­ku­een odo­tet­tiin esit­tä­vän Ran­ta­ken­täl­lä ilois­ta kar­ja­lais­ta kat­ril­lia. Voi­ton tans­sia ei kui­ten­kaan pääs­ty nä­ke­mään. Peli oli tus­kais­ta puur­ta­mis­ta ja tu­los sen mu­kai­nen. Tak­kiin tuli lu­ke­min 1-2 (1-2, 2-1, 0-1).

Jäkäläkartoituksilla selvitetään ilman epäpuhtauksien määrää. Kuvituskuva.

Jäkäläkartoituksilla selvitetään ilman epäpuhtauksien määrää. Kuvituskuva.

Päivi Lievonen

Uutiset
23.7.2021 15.56

Bioindi­kaat­to­ri­tutkimus: Pohjois-Karjalan ilmanlaatu on parempaa kuin muilla tutkituilla alueilla Suomessa

Kes­ki-Kar­ja­las­sa, ku­ten muu­al­la­kin maa­kun­nas­sa, il­man­laa­tu on puh­tau­del­taan maan huip­pu­ta­soa.

Jäkäläkartoituksilla selvitetään ilman epäpuhtauksien määrää. Kuvituskuva.

Jäkäläkartoituksilla selvitetään ilman epäpuhtauksien määrää. Kuvituskuva.

Päivi Lievonen

Uutiset
23.7.2021 15.56

Bioindi­kaat­to­ri­tutkimus: Pohjois-Karjalan ilmanlaatu on parempaa kuin muilla tutkituilla alueilla Suomessa

Kes­ki-Kar­ja­las­sa, ku­ten muu­al­la­kin maa­kun­nas­sa, il­man­laa­tu on puh­tau­del­taan maan huip­pu­ta­soa.

Vapaa-aikana Helena Pakarinen hoitaa puutarhaa sekä kasvihuoneen kasveja.

Vapaa-aikana Helena Pakarinen hoitaa puutarhaa sekä kasvihuoneen kasveja.

Roosa Sallinen

Uutiset
23.7.2021 12.49

Yli 45 vuotta politiikkaa

En­ti­sen Ase­man kou­lun pi­ha­pii­ris­sä ko­ho­aa kuk­kia ja hyö­ty­kas­ve­ja. Kou­lun sei­nää ko­ris­ta­vat au­rin­ko­pa­nee­lit ja pi­han pe­räl­lä ki­mal­te­lee lam­pi. Pi­han te­ras­sil­la vas­tas­sa on Kes­kus­tan po­liit­ti­nen sih­tee­ri ja Toh­ma­jär­ven kun­nal­lis­po­lii­tik­ko He­le­na Pa­ka­ri­nen.

Vapaa-aikana Helena Pakarinen hoitaa puutarhaa sekä kasvihuoneen kasveja.

Vapaa-aikana Helena Pakarinen hoitaa puutarhaa sekä kasvihuoneen kasveja.

Roosa Sallinen

Uutiset
23.7.2021 12.49

Yli 45 vuotta politiikkaa

En­ti­sen Ase­man kou­lun pi­ha­pii­ris­sä ko­ho­aa kuk­kia ja hyö­ty­kas­ve­ja. Kou­lun sei­nää ko­ris­ta­vat au­rin­ko­pa­nee­lit ja pi­han pe­räl­lä ki­mal­te­lee lam­pi. Pi­han te­ras­sil­la vas­tas­sa on Kes­kus­tan po­liit­ti­nen sih­tee­ri ja Toh­ma­jär­ven kun­nal­lis­po­lii­tik­ko He­le­na Pa­ka­ri­nen.

Sinilevä näkyy veden pinnalla vihertävinä tai kellertävinä hippusina, joista voi muodostua lauttoja. Kuvituskuva.

Sinilevä näkyy veden pinnalla vihertävinä tai kellertävinä hippusina, joista voi muodostua lauttoja. Kuvituskuva.

Kari Sarkkinen

Uutiset
23.7.2021 12.33

Sinilevästä ei havaintoja Keski-Karjalassa

Kes­ki-Kar­ja­lan alu­eel­la ei täl­lä het­kel­lä ole teh­ty si­ni­le­vä­ha­vain­to­ja. Jär­vi­wi­ki pal­ve­lus­sa ei seu­tu­kun­nan mit­taus­pai­koil­le ole kir­jat­tu si­ni­le­vä­ha­vain­to­ja ku­lu­van vii­kon osal­le. Mit­taus­paik­ko­ja on muun mu­as­sa Ki­teen­jär­ven pos­ti­ran­nas­sa, Py­hä­jär­ven Sor­van­nie­mes­sä ja Suu­ri-On­ka­mon Ruu­na­luo­dol­la.

Sinilevä näkyy veden pinnalla vihertävinä tai kellertävinä hippusina, joista voi muodostua lauttoja. Kuvituskuva.

Sinilevä näkyy veden pinnalla vihertävinä tai kellertävinä hippusina, joista voi muodostua lauttoja. Kuvituskuva.

Kari Sarkkinen

Uutiset
23.7.2021 12.33

Sinilevästä ei havaintoja Keski-Karjalassa

Kes­ki-Kar­ja­lan alu­eel­la ei täl­lä het­kel­lä ole teh­ty si­ni­le­vä­ha­vain­to­ja. Jär­vi­wi­ki pal­ve­lus­sa ei seu­tu­kun­nan mit­taus­pai­koil­le ole kir­jat­tu si­ni­le­vä­ha­vain­to­ja ku­lu­van vii­kon osal­le. Mit­taus­paik­ko­ja on muun mu­as­sa Ki­teen­jär­ven pos­ti­ran­nas­sa, Py­hä­jär­ven Sor­van­nie­mes­sä ja Suu­ri-On­ka­mon Ruu­na­luo­dol­la.

Siun soten koronajäljitys on ruuhkautunut.

Siun soten koronajäljitys on ruuhkautunut.

Aladar Bayer

Uutiset
23.7.2021 11.40

Koronajäljitys ruuhkautunut

Siun so­ten tar­tun­nan­jäl­ji­tys on li­sään­ty­nei­den ko­ro­na­ta­paus­ten vuok­si ruuh­kau­tu­nut. Ruuh­kan pur­ka­mi­sek­si toi­min­ta­ta­po­ja on muo­kat­tu.

Siun soten koronajäljitys on ruuhkautunut.

Siun soten koronajäljitys on ruuhkautunut.

Aladar Bayer

Uutiset
23.7.2021 11.40

Koronajäljitys ruuhkautunut

Siun so­ten tar­tun­nan­jäl­ji­tys on li­sään­ty­nei­den ko­ro­na­ta­paus­ten vuok­si ruuh­kau­tu­nut. Ruuh­kan pur­ka­mi­sek­si toi­min­ta­ta­po­ja on muo­kat­tu.

Kesälahden Myllytuvan alueella voi ihailla ryijyjä ja kanavatöitä. Savutuvan seinällä on Haverisen talon puoliryijy ja sängyssä Eeva-Leena Uosukaisen Suuri tammi.

Kesälahden Myllytuvan alueella voi ihailla ryijyjä ja kanavatöitä. Savutuvan seinällä on Haverisen talon puoliryijy ja sängyssä Eeva-Leena Uosukaisen Suuri tammi.

Tuija Marienberg

Kulttuuri
23.7.2021 11.09

Ryijyt johdattavat omaan historiaamme

Ke­sä­lah­den Myl­ly­tu­val­la on tänä ke­sä­nä pääs­syt ihai­le­maan Suo­men his­to­ri­aa tai­dok­kai­den ja vä­rik­käi­den kä­si­töi­den kaut­ta.

Kesälahden Myllytuvan alueella voi ihailla ryijyjä ja kanavatöitä. Savutuvan seinällä on Haverisen talon puoliryijy ja sängyssä Eeva-Leena Uosukaisen Suuri tammi.

Kesälahden Myllytuvan alueella voi ihailla ryijyjä ja kanavatöitä. Savutuvan seinällä on Haverisen talon puoliryijy ja sängyssä Eeva-Leena Uosukaisen Suuri tammi.

Tuija Marienberg

Kulttuuri
23.7.2021 11.09

Ryijyt johdattavat omaan historiaamme

Ke­sä­lah­den Myl­ly­tu­val­la on tänä ke­sä­nä pääs­syt ihai­le­maan Suo­men his­to­ri­aa tai­dok­kai­den ja vä­rik­käi­den kä­si­töi­den kaut­ta.

Tulvena maanantaina Suomeen pääsee vapaasti esittämällä todistuksen saadusta sekä Suomessa hyväksyttävästä covid-19-rokotussarjasta.

Tulvena maanantaina Suomeen pääsee vapaasti esittämällä todistuksen saadusta sekä Suomessa hyväksyttävästä covid-19-rokotussarjasta.

Roosa Sallinen

Uutiset
23.7.2021 11.07

Sisärajavalvonta päättyy maanantaina

Tu­le­vas­ta maa­nan­tais­ta al­ka­en Suo­meen voi­vat saa­pua kai­kis­ta mais­ta hen­ki­löt, jot­ka esit­tä­vät to­dis­tuk­sen saa­dus­ta sekä hy­väk­syt­tä­väs­tä co­vid-19-ro­ko­tus­sar­jas­ta en­nen Suo­meen saa­pu­mis­ta. To­dis­tuk­sen esit­tä­nei­den ei tar­vit­se siis suo­rit­taa pa­kol­lis­ta ko­ro­na­tes­tiä. To­dis­tuk­ses­sa vii­mei­ses­tä ro­ko­tu­san­nok­ses­ta on täy­ty­nyt ku­lua vä­hin­tään 14 vuo­ro­kaut­ta. Edel­lä mai­ni­tun to­dis­tuk­sen esit­tä­vän hen­ki­lön mu­ka­na maa­han voi saa­pua hä­nen py­sy­väs­ti huol­let­ta­va­naan ole­va alai­käi­nen lap­si. Alai­käi­sen lap­sen ter­veys­tur­val­li­suus­toi­met mää­räy­ty­vät voi­mas­sa­o­le­van ter­veys­tur­val­li­suu­soh­jeen mu­kaan.

Tulvena maanantaina Suomeen pääsee vapaasti esittämällä todistuksen saadusta sekä Suomessa hyväksyttävästä covid-19-rokotussarjasta.

Tulvena maanantaina Suomeen pääsee vapaasti esittämällä todistuksen saadusta sekä Suomessa hyväksyttävästä covid-19-rokotussarjasta.

Roosa Sallinen

Uutiset
23.7.2021 11.07

Sisärajavalvonta päättyy maanantaina

Tu­le­vas­ta maa­nan­tais­ta al­ka­en Suo­meen voi­vat saa­pua kai­kis­ta mais­ta hen­ki­löt, jot­ka esit­tä­vät to­dis­tuk­sen saa­dus­ta sekä hy­väk­syt­tä­väs­tä co­vid-19-ro­ko­tus­sar­jas­ta en­nen Suo­meen saa­pu­mis­ta. To­dis­tuk­sen esit­tä­nei­den ei tar­vit­se siis suo­rit­taa pa­kol­lis­ta ko­ro­na­tes­tiä. To­dis­tuk­ses­sa vii­mei­ses­tä ro­ko­tu­san­nok­ses­ta on täy­ty­nyt ku­lua vä­hin­tään 14 vuo­ro­kaut­ta. Edel­lä mai­ni­tun to­dis­tuk­sen esit­tä­vän hen­ki­lön mu­ka­na maa­han voi saa­pua hä­nen py­sy­väs­ti huol­let­ta­va­naan ole­va alai­käi­nen lap­si. Alai­käi­sen lap­sen ter­veys­tur­val­li­suus­toi­met mää­räy­ty­vät voi­mas­sa­o­le­van ter­veys­tur­val­li­suu­soh­jeen mu­kaan.

Uutiset
23.7.2021 10.50

Pahoinpitely junassa

Myö­hään kes­ki­viik­koil­ta­na Pa­rik­ka­las­ta Jo­en­suu­hun mat­kal­la ol­leen ju­nan ra­vin­to­la­vau­nus­sa oli ta­pah­tu­nut pa­hoin­pi­te­ly ju­nan ol­les­sa Ke­sä­lah­den koh­dal­la. Mies oli lyö­nyt tois­ta mies­tä nyr­kil­lä kas­voi­hin. Mie­het oli­vat en­nes­tään tut­tu­ja toi­sil­leen.

Uutiset
23.7.2021 10.50

Pahoinpitely junassa

Myö­hään kes­ki­viik­koil­ta­na Pa­rik­ka­las­ta Jo­en­suu­hun mat­kal­la ol­leen ju­nan ra­vin­to­la­vau­nus­sa oli ta­pah­tu­nut pa­hoin­pi­te­ly ju­nan ol­les­sa Ke­sä­lah­den koh­dal­la. Mies oli lyö­nyt tois­ta mies­tä nyr­kil­lä kas­voi­hin. Mie­het oli­vat en­nes­tään tut­tu­ja toi­sil­leen.

Helsinkiläinen Jarmo Manner kertoo löytävänsä Onniksen kirppikseltä aina jotakin tarpeellista. Tällä kertaa miehen kirpputorilöytöinä oli lautasia sekä lastenlapsille Brio-junarata.

Helsinkiläinen Jarmo Manner kertoo löytävänsä Onniksen kirppikseltä aina jotakin tarpeellista. Tällä kertaa miehen kirpputorilöytöinä oli lautasia sekä lastenlapsille Brio-junarata.

Tuija Marienberg

Uutiset
23.7.2021 10.50

Kesä ei tule ilman kirpputoria

On­nik­sen Ke­sä­kirp­pis ai­van Ke­sä­lah­den kes­kus­tas­sa on mo­ni­puo­li­nen kaup­pa­paik­ka. Kirp­pu­to­ri on avoin­na vain kak­si kuu­kaut­ta vuo­des­sa, kesä- ja hei­nä­kuun, jo­ten kirp­pu­to­rin au­ki­o­lo on Ke­sä­lah­del­la var­ma ke­sän merk­ki.

Helsinkiläinen Jarmo Manner kertoo löytävänsä Onniksen kirppikseltä aina jotakin tarpeellista. Tällä kertaa miehen kirpputorilöytöinä oli lautasia sekä lastenlapsille Brio-junarata.

Helsinkiläinen Jarmo Manner kertoo löytävänsä Onniksen kirppikseltä aina jotakin tarpeellista. Tällä kertaa miehen kirpputorilöytöinä oli lautasia sekä lastenlapsille Brio-junarata.

Tuija Marienberg

Uutiset
23.7.2021 10.50

Kesä ei tule ilman kirpputoria

On­nik­sen Ke­sä­kirp­pis ai­van Ke­sä­lah­den kes­kus­tas­sa on mo­ni­puo­li­nen kaup­pa­paik­ka. Kirp­pu­to­ri on avoin­na vain kak­si kuu­kaut­ta vuo­des­sa, kesä- ja hei­nä­kuun, jo­ten kirp­pu­to­rin au­ki­o­lo on Ke­sä­lah­del­la var­ma ke­sän merk­ki.

Kimmo ja Nina Tattarille mökkielämä Närsäkkälässä on kuin pala taivasta. Rantamaisema Pyhäjärvelle on molemmille mieluisin asia kesäkodissa.

Kimmo ja Nina Tattarille mökkielämä Närsäkkälässä on kuin pala taivasta. Rantamaisema Pyhäjärvelle on molemmille mieluisin asia kesäkodissa.

Päivi Lievonen

Uutiset
23.7.2021 10.31

Mökkielämän parhaat palat Instgramissa

Py­hä­jär­ven au­rin­gon­las­kut pei­li­tyy­nel­lä ve­del­lä, kynt­ti­lä­sau­nan lu­mo­a­va tun­nel­ma, aa­mu­kah­vi­het­ket lai­tu­ril­la ja mök­ki­keit­ti­ön vä­ri­käs ret­ro­kat­ti­la­ko­ko­el­ma ke­rää­vät tyk­käyk­siä, kun När­säk­kä­län mök­kie­lä­män par­haat het­ket vä­lit­ty­vät Ins­tag­ram-ku­vi­na so­si­aa­li­seen me­di­aan.

Kimmo ja Nina Tattarille mökkielämä Närsäkkälässä on kuin pala taivasta. Rantamaisema Pyhäjärvelle on molemmille mieluisin asia kesäkodissa.

Kimmo ja Nina Tattarille mökkielämä Närsäkkälässä on kuin pala taivasta. Rantamaisema Pyhäjärvelle on molemmille mieluisin asia kesäkodissa.

Päivi Lievonen

Uutiset
23.7.2021 10.31

Mökkielämän parhaat palat Instgramissa

Py­hä­jär­ven au­rin­gon­las­kut pei­li­tyy­nel­lä ve­del­lä, kynt­ti­lä­sau­nan lu­mo­a­va tun­nel­ma, aa­mu­kah­vi­het­ket lai­tu­ril­la ja mök­ki­keit­ti­ön vä­ri­käs ret­ro­kat­ti­la­ko­ko­el­ma ke­rää­vät tyk­käyk­siä, kun När­säk­kä­län mök­kie­lä­män par­haat het­ket vä­lit­ty­vät Ins­tag­ram-ku­vi­na so­si­aa­li­seen me­di­aan.

Puolueet ovat jo tehneet esityksiään luottamushenkilöistä. Valinnat vahvistetaan ensimmäisessä valtuuston kokouksessa.

Puolueet ovat jo tehneet esityksiään luottamushenkilöistä. Valinnat vahvistetaan ensimmäisessä valtuuston kokouksessa.

Mervi Venäläinen

Uutiset
23.7.2021 10.15

Tohmajärvellä esitykset luotta­mus­hen­ki­lö­pai­koille jo pitkällä

Toh­ma­jär­vel­lä käy­tiin puo­lu­ei­den vä­li­set neu­vot­te­lut luot­ta­mus­hen­ki­lö­paik­ko­jen ja­os­ta heti vaa­li­tu­lok­sen vah­vis­ta­mi­sen jäl­keen ke­sä­kuun lo­pus­sa. Neu­vot­te­lu­ryh­män ve­tä­jä­nä toi­mi­nut He­le­na Pa­ka­ri­nen (kesk.) ker­too tie­dot­tees­saan, et­tä paik­ko­jen ja­kau­tu­mi­ses­ta pääs­tiin so­puun hy­väs­sä hen­ges­sä.

Puolueet ovat jo tehneet esityksiään luottamushenkilöistä. Valinnat vahvistetaan ensimmäisessä valtuuston kokouksessa.

Puolueet ovat jo tehneet esityksiään luottamushenkilöistä. Valinnat vahvistetaan ensimmäisessä valtuuston kokouksessa.

Mervi Venäläinen

Uutiset
23.7.2021 10.15

Tohmajärvellä esitykset luotta­mus­hen­ki­lö­pai­koille jo pitkällä

Toh­ma­jär­vel­lä käy­tiin puo­lu­ei­den vä­li­set neu­vot­te­lut luot­ta­mus­hen­ki­lö­paik­ko­jen ja­os­ta heti vaa­li­tu­lok­sen vah­vis­ta­mi­sen jäl­keen ke­sä­kuun lo­pus­sa. Neu­vot­te­lu­ryh­män ve­tä­jä­nä toi­mi­nut He­le­na Pa­ka­ri­nen (kesk.) ker­too tie­dot­tees­saan, et­tä paik­ko­jen ja­kau­tu­mi­ses­ta pääs­tiin so­puun hy­väs­sä hen­ges­sä.

Jimi Huuho osallistui kotikisoissa kuulantyötöön, vaikka oma laji onkin kolmiloikka.

Jimi Huuho osallistui kotikisoissa kuulantyötöön, vaikka oma laji onkin kolmiloikka.

Esko Könönen

Urheilu
23.7.2021 8.44

Kiteeläiset yleisurheilijat pääsivät nauttimaan kotikisoista: "Pitihän se osallistua, kun kotikisat järjestettiin. Harvoin täällä pääsee kilpailemaan."

Ki­teel­lä jär­jes­tet­tiin Py­hä­se­län Ur­hei­li­joi­den toi­mes­ta ylei­sur­hei­lu­kil­pai­lut. Hei­nä­kuun puo­les­sa vä­lis­sä jär­jes­te­tyt ki­sat vie­tet­tiin paah­ta­vas­sa hel­tees­sä, kun läm­pö­mit­ta­ri näyt­ti + 31 cel­siu­sas­tet­ta. Hut­sin Ur­hei­lu­ken­täl­le ke­rään­tyi 45 kil­pai­li­jaa.

Jimi Huuho osallistui kotikisoissa kuulantyötöön, vaikka oma laji onkin kolmiloikka.

Jimi Huuho osallistui kotikisoissa kuulantyötöön, vaikka oma laji onkin kolmiloikka.

Esko Könönen

Urheilu
23.7.2021 8.44

Kiteeläiset yleisurheilijat pääsivät nauttimaan kotikisoista: "Pitihän se osallistua, kun kotikisat järjestettiin. Harvoin täällä pääsee kilpailemaan."

Ki­teel­lä jär­jes­tet­tiin Py­hä­se­län Ur­hei­li­joi­den toi­mes­ta ylei­sur­hei­lu­kil­pai­lut. Hei­nä­kuun puo­les­sa vä­lis­sä jär­jes­te­tyt ki­sat vie­tet­tiin paah­ta­vas­sa hel­tees­sä, kun läm­pö­mit­ta­ri näyt­ti + 31 cel­siu­sas­tet­ta. Hut­sin Ur­hei­lu­ken­täl­le ke­rään­tyi 45 kil­pai­li­jaa.

Pohjois-Karjalassakin on havaittavissa viitteitä ärhäkästä delta-variantista. Arkistokuva.

Pohjois-Karjalassakin on havaittavissa viitteitä ärhäkästä delta-variantista. Arkistokuva.

Tuija Marienberg

Uutiset
22.7.2021 17.12

Pohjois-Karjala kiihtymisvaiheessa

Poh­jois-Kar­ja­lan ti­lan­ne­ku­va­työ­ryh­mä päät­ti ko­kouk­ses­saan Poh­jois-Kar­ja­lan siir­ty­neen ko­ro­na­pan­de­mi­an kiih­ty­mis­vai­hee­seen. Pan­de­mi­an nel­jän­nen aal­lon kat­so­taan ole­van tot­ta myös Poh­jois-Kar­ja­las­sa.

Pohjois-Karjalassakin on havaittavissa viitteitä ärhäkästä delta-variantista. Arkistokuva.

Pohjois-Karjalassakin on havaittavissa viitteitä ärhäkästä delta-variantista. Arkistokuva.

Tuija Marienberg

Uutiset
22.7.2021 17.12

Pohjois-Karjala kiihtymisvaiheessa

Poh­jois-Kar­ja­lan ti­lan­ne­ku­va­työ­ryh­mä päät­ti ko­kouk­ses­saan Poh­jois-Kar­ja­lan siir­ty­neen ko­ro­na­pan­de­mi­an kiih­ty­mis­vai­hee­seen. Pan­de­mi­an nel­jän­nen aal­lon kat­so­taan ole­van tot­ta myös Poh­jois-Kar­ja­las­sa.

Aarne Rauman merkitys Suomen hevostaloudelle on ollut suuri. Joensuun Toto75-raveissa 24. heinäkuuta ajetaan Aarne Rauman muistoajo.

Aarne Rauman merkitys Suomen hevostaloudelle on ollut suuri. Joensuun Toto75-raveissa 24. heinäkuuta ajetaan Aarne Rauman muistoajo.

Arkistokuva

Uutiset
22.7.2021 14.39

Aarne Rauman muistoajo ravataan lauantaina

Jo­en­suus­sa aje­taan en­si lau­an­tai­na, 24. hei­nä­kuu­ta, ko­va­ta­soi­set Toto75-ra­vit, joi­den yh­tey­des­sä ra­va­taan myös Aar­ne Rau­man muis­to­a­jo.

Aarne Rauman merkitys Suomen hevostaloudelle on ollut suuri. Joensuun Toto75-raveissa 24. heinäkuuta ajetaan Aarne Rauman muistoajo.

Aarne Rauman merkitys Suomen hevostaloudelle on ollut suuri. Joensuun Toto75-raveissa 24. heinäkuuta ajetaan Aarne Rauman muistoajo.

Arkistokuva

Uutiset
22.7.2021 14.39

Aarne Rauman muistoajo ravataan lauantaina

Jo­en­suus­sa aje­taan en­si lau­an­tai­na, 24. hei­nä­kuu­ta, ko­va­ta­soi­set Toto75-ra­vit, joi­den yh­tey­des­sä ra­va­taan myös Aar­ne Rau­man muis­to­a­jo.

Kesälahtelainen Nea Ahokas ja gotlanninrusstamma Kumlaby Mandelblom tavoittelevat 24.-25.7. Vermon ponikuninkuusraveissa poniruhtinattaren arvonimeä.

Kesälahtelainen Nea Ahokas ja gotlanninrusstamma Kumlaby Mandelblom tavoittelevat 24.-25.7. Vermon ponikuninkuusraveissa poniruhtinattaren arvonimeä.

Tuija Marienberg

Urheilu
22.7.2021 13.42

Ponikuninkuusravit ravataan viikonvaihteessa

Tänä vii­kon­vai­hee­na, 24.-25. hei­nä­kuu­ta Suo­men ra­vi­po­nien par­haim­mis­to kil­pai­lee ar­vos­te­tuis­ta A-po­nien po­ni­ku­nin­kuus- ja B-po­nien po­ni­ruh­ti­nuus­tit­te­leis­tä maam­me ra­viur­hei­lun pää­ra­dal­la, Ver­mos­sa.

Kesälahtelainen Nea Ahokas ja gotlanninrusstamma Kumlaby Mandelblom tavoittelevat 24.-25.7. Vermon ponikuninkuusraveissa poniruhtinattaren arvonimeä.

Kesälahtelainen Nea Ahokas ja gotlanninrusstamma Kumlaby Mandelblom tavoittelevat 24.-25.7. Vermon ponikuninkuusraveissa poniruhtinattaren arvonimeä.

Tuija Marienberg

Urheilu
22.7.2021 13.42

Ponikuninkuusravit ravataan viikonvaihteessa

Tänä vii­kon­vai­hee­na, 24.-25. hei­nä­kuu­ta Suo­men ra­vi­po­nien par­haim­mis­to kil­pai­lee ar­vos­te­tuis­ta A-po­nien po­ni­ku­nin­kuus- ja B-po­nien po­ni­ruh­ti­nuus­tit­te­leis­tä maam­me ra­viur­hei­lun pää­ra­dal­la, Ver­mos­sa.

Rääkkylän kunnanvaltuuston päätöksiä ruodittiin jälleen kerran Itä-Suomen hallinto-oikeudessa. Kuvituskuva.

Rääkkylän kunnanvaltuuston päätöksiä ruodittiin jälleen kerran Itä-Suomen hallinto-oikeudessa. Kuvituskuva.

Kari Sarkkinen

Uutiset
22.7.2021 12.17

Itä-Suomen hallinto-oikeus: Rääkkylä sai nostaa lainaa takausvastuun hoitamiseksi

Rääk­ky­län kun­nan­val­tuus­ton pää­tös ta­kaus­vas­tui­den hoi­ta­mi­sek­si otet­ta­vas­ta lai­nas­ta ei ole Itä-Suo­men hal­lin­to-oi­keu­den mu­kaan lain­vas­tai­nen.

Rääkkylän kunnanvaltuuston päätöksiä ruodittiin jälleen kerran Itä-Suomen hallinto-oikeudessa. Kuvituskuva.

Rääkkylän kunnanvaltuuston päätöksiä ruodittiin jälleen kerran Itä-Suomen hallinto-oikeudessa. Kuvituskuva.

Kari Sarkkinen

Uutiset
22.7.2021 12.17

Itä-Suomen hallinto-oikeus: Rääkkylä sai nostaa lainaa takausvastuun hoitamiseksi

Rääk­ky­län kun­nan­val­tuus­ton pää­tös ta­kaus­vas­tui­den hoi­ta­mi­sek­si otet­ta­vas­ta lai­nas­ta ei ole Itä-Suo­men hal­lin­to-oi­keu­den mu­kaan lain­vas­tai­nen.

Jokainen näyttelijä valmistautuu esitykseen omalla tavallaan.

Jokainen näyttelijä valmistautuu esitykseen omalla tavallaan.

Roosa Sallinen

Kulttuuri
22.7.2021 11.52

Myllyteatterin kulisseissa kuhisee

Ky­lä­pa­rin Myl­ly­te­at­te­rin ku­lis­seis­sa käy kova ku­hi­na. Kreik­ka­lai­sis­sa la­vas­teis­sa siir­rel­lään pöy­tiä, täy­te­tään tyh­jiä vii­ni­pul­lo­ja ve­del­lä ja oh­jail­laan pit­kää va­ne­ris­ta, pol­ku­pyö­räs­tä ja mai­to­kär­rys­tä ra­ken­net­tua bus­sia pai­kal­leen. Siel­lä tääl­lä vi­li­see niin esiin­ty­mi­sa­sui­sia kuin vie­lä Myl­ly­te­at­te­rin hup­pa­rei­hin­kin son­nus­tau­tu­nei­ta näyt­te­li­jöi­tä.

Jokainen näyttelijä valmistautuu esitykseen omalla tavallaan.

Jokainen näyttelijä valmistautuu esitykseen omalla tavallaan.

Roosa Sallinen

Kulttuuri
22.7.2021 11.52

Myllyteatterin kulisseissa kuhisee

Ky­lä­pa­rin Myl­ly­te­at­te­rin ku­lis­seis­sa käy kova ku­hi­na. Kreik­ka­lai­sis­sa la­vas­teis­sa siir­rel­lään pöy­tiä, täy­te­tään tyh­jiä vii­ni­pul­lo­ja ve­del­lä ja oh­jail­laan pit­kää va­ne­ris­ta, pol­ku­pyö­räs­tä ja mai­to­kär­rys­tä ra­ken­net­tua bus­sia pai­kal­leen. Siel­lä tääl­lä vi­li­see niin esiin­ty­mi­sa­sui­sia kuin vie­lä Myl­ly­te­at­te­rin hup­pa­rei­hin­kin son­nus­tau­tu­nei­ta näyt­te­li­jöi­tä.

Esimerkiksi lukiossa opiskeleva on oikeutettu Kelan koulumatkatukeen, mikäli ehdot täyttyvät. Arkistokuva.

Esimerkiksi lukiossa opiskeleva on oikeutettu Kelan koulumatkatukeen, mikäli ehdot täyttyvät. Arkistokuva.

Tuija Marienberg

Uutiset
22.7.2021 11.35

Koulumatkatuen ehdot muuttuvat

Op­pi­vel­vol­li­suu­den laa­jen­tu­es­sa ja mak­sut­to­man toi­sen as­teen kou­lu­tuk­sen al­ka­es­sa myös kou­lu­mat­ka­tu­ki muut­tuu kai­kil­la opis­ke­li­joil­la 1.8.2021 al­ka­en.

Esimerkiksi lukiossa opiskeleva on oikeutettu Kelan koulumatkatukeen, mikäli ehdot täyttyvät. Arkistokuva.

Esimerkiksi lukiossa opiskeleva on oikeutettu Kelan koulumatkatukeen, mikäli ehdot täyttyvät. Arkistokuva.

Tuija Marienberg

Uutiset
22.7.2021 11.35

Koulumatkatuen ehdot muuttuvat

Op­pi­vel­vol­li­suu­den laa­jen­tu­es­sa ja mak­sut­to­man toi­sen as­teen kou­lu­tuk­sen al­ka­es­sa myös kou­lu­mat­ka­tu­ki muut­tuu kai­kil­la opis­ke­li­joil­la 1.8.2021 al­ka­en.

Noora Liimatainen ja Vilja Nenonen oppivat ilmapallokoiran teon taikuri Jari Reposen kurssilla.

Noora Liimatainen ja Vilja Nenonen oppivat ilmapallokoiran teon taikuri Jari Reposen kurssilla.

Päivi Lievonen

Uutiset
22.7.2021 11.09

Narutemppuja ja ilmaisutaitoa

Toh­ma­jär­vel­lä jär­jes­tet­tiin hei­nä­kuus­sa tai­ku­ri­kurs­si vuo­si­kym­men­ten tau­on jäl­keen. Tiet­tä­väs­ti edel­li­sen ker­ran tai­ka­temp­pu­jen sa­loi­hin pi­tä­jäs­sä pa­neu­dut­tiin yli kol­me vuo­si­kym­men­tä sit­ten. Kurs­sin oh­jaa­ja­na toi­mi­nut mänt­sä­lä­läi­nen Jari Re­po­nen tie­tää ma­gi­an sa­lo­jen kiin­nos­ta­van lap­sia ja nuo­ria.

Noora Liimatainen ja Vilja Nenonen oppivat ilmapallokoiran teon taikuri Jari Reposen kurssilla.

Noora Liimatainen ja Vilja Nenonen oppivat ilmapallokoiran teon taikuri Jari Reposen kurssilla.

Päivi Lievonen

Uutiset
22.7.2021 11.09

Narutemppuja ja ilmaisutaitoa

Toh­ma­jär­vel­lä jär­jes­tet­tiin hei­nä­kuus­sa tai­ku­ri­kurs­si vuo­si­kym­men­ten tau­on jäl­keen. Tiet­tä­väs­ti edel­li­sen ker­ran tai­ka­temp­pu­jen sa­loi­hin pi­tä­jäs­sä pa­neu­dut­tiin yli kol­me vuo­si­kym­men­tä sit­ten. Kurs­sin oh­jaa­ja­na toi­mi­nut mänt­sä­lä­läi­nen Jari Re­po­nen tie­tää ma­gi­an sa­lo­jen kiin­nos­ta­van lap­sia ja nuo­ria.

Teoksen vastaanottaneet Helena Pakarinen ja Hannu Hämäläinen näkivät maalauksessa viitteitä Tohmajärveen. Taiteilija Sirpa Häkli toivoo, että teos tuo iloa mahdollisimman monelle.

Teoksen vastaanottaneet Helena Pakarinen ja Hannu Hämäläinen näkivät maalauksessa viitteitä Tohmajärveen. Taiteilija Sirpa Häkli toivoo, että teos tuo iloa mahdollisimman monelle.

Mervi Venäläinen

Kulttuuri
21.7.2021 15.40

Sininen putous kiitoksena residenssiajasta

Hel­sin­ki­läi­nen ku­va­tai­tei­li­ja Sir­pa Häk­li on viih­ty­nyt hy­vin tai­tei­li­ja­re­si­dens­sis­sä Toh­ma­jär­vel­lä, Opis­to­ta­lo Ki­pi­näs­sä. Odo­tuk­set Toh­ma­jär­ves­tä oli­vat kor­ke­al­la, vaik­ka hei­nä­kuun ajan kes­tä­vä vie­rai­lu on Häk­lil­le en­si­kos­ke­tus kun­taan.

Teoksen vastaanottaneet Helena Pakarinen ja Hannu Hämäläinen näkivät maalauksessa viitteitä Tohmajärveen. Taiteilija Sirpa Häkli toivoo, että teos tuo iloa mahdollisimman monelle.

Teoksen vastaanottaneet Helena Pakarinen ja Hannu Hämäläinen näkivät maalauksessa viitteitä Tohmajärveen. Taiteilija Sirpa Häkli toivoo, että teos tuo iloa mahdollisimman monelle.

Mervi Venäläinen

Kulttuuri
21.7.2021 15.40

Sininen putous kiitoksena residenssiajasta

Hel­sin­ki­läi­nen ku­va­tai­tei­li­ja Sir­pa Häk­li on viih­ty­nyt hy­vin tai­tei­li­ja­re­si­dens­sis­sä Toh­ma­jär­vel­lä, Opis­to­ta­lo Ki­pi­näs­sä. Odo­tuk­set Toh­ma­jär­ves­tä oli­vat kor­ke­al­la, vaik­ka hei­nä­kuun ajan kes­tä­vä vie­rai­lu on Häk­lil­le en­si­kos­ke­tus kun­taan.

Pertti Hämäläiselle Akkalan nuorisoseurantalon pihapiiri tuo mieleen monia muistoja lapsuudesta, johon lehmätkin kuuluivat.

Pertti Hämäläiselle Akkalan nuorisoseurantalon pihapiiri tuo mieleen monia muistoja lapsuudesta, johon lehmätkin kuuluivat.

Päivi Lievonen

Kulttuuri
21.7.2021 12.00

Autotal­li­as­kar­telijan aikaansaannoksia Potsilassa

Lap­suu­den muis­tot maa­lai­se­lä­mäs­tä ovat elä­ke­päi­vien saa­tos­sa muut­tu­neet pui­sik­si eläin­hah­moik­si, jot­ka tuo­vat men­nei­syy­den ta­pah­tu­mat tä­hän päi­vään. Toh­ma­jär­vel­tä ko­toi­sin ole­va Pert­ti Hä­mä­läi­nen in­nos­tui elä­ke­päi­vi­nään omien sa­no­jen­sa mu­kai­ses­ti au­to­tal­li­as­kar­te­li­jak­si.

Pertti Hämäläiselle Akkalan nuorisoseurantalon pihapiiri tuo mieleen monia muistoja lapsuudesta, johon lehmätkin kuuluivat.

Pertti Hämäläiselle Akkalan nuorisoseurantalon pihapiiri tuo mieleen monia muistoja lapsuudesta, johon lehmätkin kuuluivat.

Päivi Lievonen

Kulttuuri
21.7.2021 12.00

Autotal­li­as­kar­telijan aikaansaannoksia Potsilassa

Lap­suu­den muis­tot maa­lai­se­lä­mäs­tä ovat elä­ke­päi­vien saa­tos­sa muut­tu­neet pui­sik­si eläin­hah­moik­si, jot­ka tuo­vat men­nei­syy­den ta­pah­tu­mat tä­hän päi­vään. Toh­ma­jär­vel­tä ko­toi­sin ole­va Pert­ti Hä­mä­läi­nen in­nos­tui elä­ke­päi­vi­nään omien sa­no­jen­sa mu­kai­ses­ti au­to­tal­li­as­kar­te­li­jak­si.

Eteläiset ja itäiset ilmavirtaukset ovat tuoneet myös Suomeen erittäin pahan perunatuholaisen, koloradonkuoriaisen.

Eteläiset ja itäiset ilmavirtaukset ovat tuoneet myös Suomeen erittäin pahan perunatuholaisen, koloradonkuoriaisen.

Juha Marienberg

Uutiset
21.7.2021 11.26

Tarkasta perunaviljelmäsi kolora­don­kuo­riaisen varalta

Ke­sän en­sim­mäi­nen ko­lo­ra­don­kuo­ri­ai­se­siin­ty­mä on var­mis­tu­nut Hä­meen­lin­nan Tuu­lok­sen am­mat­ti­vil­jel­mäl­lä.

Eteläiset ja itäiset ilmavirtaukset ovat tuoneet myös Suomeen erittäin pahan perunatuholaisen, koloradonkuoriaisen.

Eteläiset ja itäiset ilmavirtaukset ovat tuoneet myös Suomeen erittäin pahan perunatuholaisen, koloradonkuoriaisen.

Juha Marienberg

Uutiset
21.7.2021 11.26

Tarkasta perunaviljelmäsi kolora­don­kuo­riaisen varalta

Ke­sän en­sim­mäi­nen ko­lo­ra­don­kuo­ri­ai­se­siin­ty­mä on var­mis­tu­nut Hä­meen­lin­nan Tuu­lok­sen am­mat­ti­vil­jel­mäl­lä.

Ärrä tekee hyvää -kampanjan ansiosta Kiteen R-kioski pystyi lahjoittamaan Kiteen Pallon D-pojille tuhat euroa.

Ärrä tekee hyvää -kampanjan ansiosta Kiteen R-kioski pystyi lahjoittamaan Kiteen Pallon D-pojille tuhat euroa.

Janne Bergman

Urheilu
21.7.2021 9.13

Kiteen R-kioski lahjoitti tuhat euroa D-pojille

Ki­teen R-ki­os­ki lah­joit­ti tu­hat eu­roa Ki­teen Pal­lon D-po­jil­le R-ki­os­kien Är­rä te­kee hy­vää -kam­pan­jan kaut­ta. Kam­pan­jas­sa par­hai­ten lei­po­mo- ja vä­li­pa­la­tuot­tei­ta, päh­ki­nöi­tä, me­hu­ja, smoot­hie­i­ta, pro­tei­i­ni- ja kah­vi­juo­mia sekä mui­ta an­nos­juo­mia suh­tees­sa asi­a­kas­ti­hey­teen myy­nyt ki­os­ki saa val­ta­kun­nal­li­ses­sa kil­pai­lus­sa lah­joit­taa tu­hat eu­roa va­lit­se­mal­leen jouk­ku­eel­le. Jouk­ku­eet vaih­tu­vat kol­men kuu­kau­den vä­lein.

Ärrä tekee hyvää -kampanjan ansiosta Kiteen R-kioski pystyi lahjoittamaan Kiteen Pallon D-pojille tuhat euroa.

Ärrä tekee hyvää -kampanjan ansiosta Kiteen R-kioski pystyi lahjoittamaan Kiteen Pallon D-pojille tuhat euroa.

Janne Bergman

Urheilu
21.7.2021 9.13

Kiteen R-kioski lahjoitti tuhat euroa D-pojille

Ki­teen R-ki­os­ki lah­joit­ti tu­hat eu­roa Ki­teen Pal­lon D-po­jil­le R-ki­os­kien Är­rä te­kee hy­vää -kam­pan­jan kaut­ta. Kam­pan­jas­sa par­hai­ten lei­po­mo- ja vä­li­pa­la­tuot­tei­ta, päh­ki­nöi­tä, me­hu­ja, smoot­hie­i­ta, pro­tei­i­ni- ja kah­vi­juo­mia sekä mui­ta an­nos­juo­mia suh­tees­sa asi­a­kas­ti­hey­teen myy­nyt ki­os­ki saa val­ta­kun­nal­li­ses­sa kil­pai­lus­sa lah­joit­taa tu­hat eu­roa va­lit­se­mal­leen jouk­ku­eel­le. Jouk­ku­eet vaih­tu­vat kol­men kuu­kau­den vä­lein.

KiPa esitti avausjaksolla todella monipuolista lyöntipeliä. Hyvästä esimerkistä käy Samu-Kalle Varosen näpäys, jolla tuli kolmas juoksu. Kuva: Niilo Hirvonen.

KiPa esitti avausjaksolla todella monipuolista lyöntipeliä. Hyvästä esimerkistä käy Samu-Kalle Varosen näpäys, jolla tuli kolmas juoksu. Kuva: Niilo Hirvonen.

Niilo Hirvonen

Urheilu
20.7.2021 13.20

KiPan hyvä peli ei riittänyt katkaisemaan Koplan voittoputkea

13 ei osoit­tau­tu­nut Kou­vo­lan Pal­lon­lyö­jil­le epä­on­nen lu­vuk­si maa­nan­tai­na Ran­ta­ken­täl­lä. 12 pe­liä pe­räk­käin voit­ta­neen Kop­lan voit­to­put­ken kat­ke­a­mi­nen ei kui­ten­kaan kau­ka­na ol­lut, kun KiPa äi­tyi ot­te­lun al­ku­puo­lel­la esit­tä­mään kau­den pa­ras­ta pe­li­ään.

KiPa esitti avausjaksolla todella monipuolista lyöntipeliä. Hyvästä esimerkistä käy Samu-Kalle Varosen näpäys, jolla tuli kolmas juoksu. Kuva: Niilo Hirvonen.

KiPa esitti avausjaksolla todella monipuolista lyöntipeliä. Hyvästä esimerkistä käy Samu-Kalle Varosen näpäys, jolla tuli kolmas juoksu. Kuva: Niilo Hirvonen.

Niilo Hirvonen

Urheilu
20.7.2021 13.20

KiPan hyvä peli ei riittänyt katkaisemaan Koplan voittoputkea

13 ei osoit­tau­tu­nut Kou­vo­lan Pal­lon­lyö­jil­le epä­on­nen lu­vuk­si maa­nan­tai­na Ran­ta­ken­täl­lä. 12 pe­liä pe­räk­käin voit­ta­neen Kop­lan voit­to­put­ken kat­ke­a­mi­nen ei kui­ten­kaan kau­ka­na ol­lut, kun KiPa äi­tyi ot­te­lun al­ku­puo­lel­la esit­tä­mään kau­den pa­ras­ta pe­li­ään.

Suppailemalla voi tutkia lähialueen vesistöjä uudella tavalla. Aki Halttunen kävi kokeilemassa suplautailua Puhoksen kanavassa.

Suppailemalla voi tutkia lähialueen vesistöjä uudella tavalla. Aki Halttunen kävi kokeilemassa suplautailua Puhoksen kanavassa.

Roosa Sallinen

Urheilu
20.7.2021 13.17

Mielenrauhaa suppailulla

Suo­mes­sa luon­no­naa­loil­la surf­faa­mis­ta har­ras­te­taan lä­hin­nä vain Itä­me­rel­lä, jos siel­lä­kään. Lau­dan pääl­le Itä-Suo­mes­sa­kin pää­see: Suo­mes­sa 2000-lu­vul­la ko­vaa vauh­tia yleis­ty­neil­lä sup­lau­doil­la. Ne ovat surf­fi­lau­dan ta­pai­sia isom­pia lau­to­ja, joi­den pääl­lä me­lo­taan seis­ten yk­si­puo­lei­sel­la me­lal­la.

Suppailemalla voi tutkia lähialueen vesistöjä uudella tavalla. Aki Halttunen kävi kokeilemassa suplautailua Puhoksen kanavassa.

Suppailemalla voi tutkia lähialueen vesistöjä uudella tavalla. Aki Halttunen kävi kokeilemassa suplautailua Puhoksen kanavassa.

Roosa Sallinen

Urheilu
20.7.2021 13.17

Mielenrauhaa suppailulla

Suo­mes­sa luon­no­naa­loil­la surf­faa­mis­ta har­ras­te­taan lä­hin­nä vain Itä­me­rel­lä, jos siel­lä­kään. Lau­dan pääl­le Itä-Suo­mes­sa­kin pää­see: Suo­mes­sa 2000-lu­vul­la ko­vaa vauh­tia yleis­ty­neil­lä sup­lau­doil­la. Ne ovat surf­fi­lau­dan ta­pai­sia isom­pia lau­to­ja, joi­den pääl­lä me­lo­taan seis­ten yk­si­puo­lei­sel­la me­lal­la.

Kiteen ortodoksisessa kirkossa ja sen puutarhassa on nähtävillä kolme näyttelyä heinäkuun ajan.

Kiteen ortodoksisessa kirkossa ja sen puutarhassa on nähtävillä kolme näyttelyä heinäkuun ajan.

Roosa Sallinen

Kulttuuri
20.7.2021 12.59

Kiteen ortodoksisen kirkon näyttelyt

Py­hän Kol­mi­nai­suu­den ja Py­hän Nek­ro­ta­ri­os Egi­na­lai­sen kir­kos­sa Ki­teel­lä on näh­tä­vil­lä kol­me näyt­te­lyä vie­lä hei­nä­kuun ajan. Ki­teen or­to­dok­si­ses­sa kir­kos­sa voi näh­dä näyt­te­lyi­tä niin kir­kon si­säl­lä kuin puu­tar­has­sa­kin. Ulos on val­mis­tet­tu ul­ko­ru­kous­paik­ka yh­teis­työs­sä ki­tee­läi­sen tai­tei­li­jan Ah­ti Pit­kä­sen kans­sa. Si­säl­lä kir­kos­sa on näh­tä­vil­lä ku­via ja pie­nois­mal­le­ja suun­nit­te­lu­vai­hees­ta. Li­säk­si si­säl­lä on muun mu­as­sa näh­tä­vil­lä va­lo­ku­va­näyt­te­ly ja iko­ni­maa­la­ri Alek­san­der Wikst­rö­min iko­nos­taa­si.

Kiteen ortodoksisessa kirkossa ja sen puutarhassa on nähtävillä kolme näyttelyä heinäkuun ajan.

Kiteen ortodoksisessa kirkossa ja sen puutarhassa on nähtävillä kolme näyttelyä heinäkuun ajan.

Roosa Sallinen

Kulttuuri
20.7.2021 12.59

Kiteen ortodoksisen kirkon näyttelyt

Py­hän Kol­mi­nai­suu­den ja Py­hän Nek­ro­ta­ri­os Egi­na­lai­sen kir­kos­sa Ki­teel­lä on näh­tä­vil­lä kol­me näyt­te­lyä vie­lä hei­nä­kuun ajan. Ki­teen or­to­dok­si­ses­sa kir­kos­sa voi näh­dä näyt­te­lyi­tä niin kir­kon si­säl­lä kuin puu­tar­has­sa­kin. Ulos on val­mis­tet­tu ul­ko­ru­kous­paik­ka yh­teis­työs­sä ki­tee­läi­sen tai­tei­li­jan Ah­ti Pit­kä­sen kans­sa. Si­säl­lä kir­kos­sa on näh­tä­vil­lä ku­via ja pie­nois­mal­le­ja suun­nit­te­lu­vai­hees­ta. Li­säk­si si­säl­lä on muun mu­as­sa näh­tä­vil­lä va­lo­ku­va­näyt­te­ly ja iko­ni­maa­la­ri Alek­san­der Wikst­rö­min iko­nos­taa­si.

Kulttuuri
20.7.2021 12.59

Karjalaista kieltä ja itkuvirsiä

Kar­ja­lai­sia pe­rin­tei­tä juh­lis­te­taan use­am­paan ot­tee­seen Ki­teel­lä ja Ke­sä­lah­del­la. Ta­pah­tu­mia jär­jes­te­tään niin kar­ja­lai­sen it­ku­vir­si­pe­rin­teen kuin kar­ja­lai­sen kie­len­kin sa­ral­la.

Kulttuuri
20.7.2021 12.59

Karjalaista kieltä ja itkuvirsiä

Kar­ja­lai­sia pe­rin­tei­tä juh­lis­te­taan use­am­paan ot­tee­seen Ki­teel­lä ja Ke­sä­lah­del­la. Ta­pah­tu­mia jär­jes­te­tään niin kar­ja­lai­sen it­ku­vir­si­pe­rin­teen kuin kar­ja­lai­sen kie­len­kin sa­ral­la.

Jenni Matikainen pelaan ulkokentällä 2-vahtina, mutta tilanteen tullen hän paikkaa ulkopelipaikkoja paikalla kuin paikalla.

Jenni Matikainen pelaan ulkokentällä 2-vahtina, mutta tilanteen tullen hän paikkaa ulkopelipaikkoja paikalla kuin paikalla.

Niilo Hirvonen

Urheilu
20.7.2021 12.37

Maakuntasarjan joukkueet tarjoavat väylän purkaa juniorivuosista jäänyttä peli-intoa

Pe­sä­pal­los­sa maa­kun­ta­sar­jan jouk­ku­eet mah­dol­lis­ta­vat jouk­ku­eur­hei­lun har­ras­ta­mi­sen ren­nol­la ot­teel­la ju­ni­o­ri­vuo­sien jäl­keen­kin. Ne ovat myös hyvä väy­lä ju­ni­o­reil­le ko­keil­la ot­tei­taan sekä saa­da li­sää pe­li­ai­kaa ke­sän ai­ka­na.

Jenni Matikainen pelaan ulkokentällä 2-vahtina, mutta tilanteen tullen hän paikkaa ulkopelipaikkoja paikalla kuin paikalla.

Jenni Matikainen pelaan ulkokentällä 2-vahtina, mutta tilanteen tullen hän paikkaa ulkopelipaikkoja paikalla kuin paikalla.

Niilo Hirvonen

Urheilu
20.7.2021 12.37

Maakuntasarjan joukkueet tarjoavat väylän purkaa juniorivuosista jäänyttä peli-intoa

Pe­sä­pal­los­sa maa­kun­ta­sar­jan jouk­ku­eet mah­dol­lis­ta­vat jouk­ku­eur­hei­lun har­ras­ta­mi­sen ren­nol­la ot­teel­la ju­ni­o­ri­vuo­sien jäl­keen­kin. Ne ovat myös hyvä väy­lä ju­ni­o­reil­le ko­keil­la ot­tei­taan sekä saa­da li­sää pe­li­ai­kaa ke­sän ai­ka­na.

Timo Makkonen nappasi edellisestä Pesäpallon World Cupista Intiasta vuonna 2019 kolme kultaista mitalia.

Timo Makkonen nappasi edellisestä Pesäpallon World Cupista Intiasta vuonna 2019 kolme kultaista mitalia.

Timo Makkosen arkisto

Urheilu
20.7.2021 12.19

Juurikasta Intian pelikentille ja takaisin

Itä­ra­jan Pon­nis­tuk­sen ri­veis­sä Juu­ri­kan ken­täl­lä voi pääs­tä nä­ke­mään mo­nin­ker­tai­sen maa­il­man­mes­ta­rin sekä kol­min­ker­tai­sen ikä­mies­ten SM-mi­ta­lis­tin, 55-vuo­ti­aan Timo Mak­ko­sen ot­tei­ta. Al­ku­jaan Juu­ri­kas­ta läh­töi­sin ole­va pe­sä­pal­lo­vir­tuo­o­si ei ole pääs­syt la­jis­ta vuo­sien var­rel­la eroon.

Timo Makkonen nappasi edellisestä Pesäpallon World Cupista Intiasta vuonna 2019 kolme kultaista mitalia.

Timo Makkonen nappasi edellisestä Pesäpallon World Cupista Intiasta vuonna 2019 kolme kultaista mitalia.

Timo Makkosen arkisto

Urheilu
20.7.2021 12.19

Juurikasta Intian pelikentille ja takaisin

Itä­ra­jan Pon­nis­tuk­sen ri­veis­sä Juu­ri­kan ken­täl­lä voi pääs­tä nä­ke­mään mo­nin­ker­tai­sen maa­il­man­mes­ta­rin sekä kol­min­ker­tai­sen ikä­mies­ten SM-mi­ta­lis­tin, 55-vuo­ti­aan Timo Mak­ko­sen ot­tei­ta. Al­ku­jaan Juu­ri­kas­ta läh­töi­sin ole­va pe­sä­pal­lo­vir­tuo­o­si ei ole pääs­syt la­jis­ta vuo­sien var­rel­la eroon.

Puhoksen ympäristön kehitystoimista halutaan nyt kuntalaisten mielipiteitä. Arkistokuva.

Puhoksen ympäristön kehitystoimista halutaan nyt kuntalaisten mielipiteitä. Arkistokuva.

Aladár Bayer

Uutiset
20.7.2021 12.12

Puhokseen laaditaan kehittä­mis­suun­ni­telmaa

Pu­hok­sen alu­een ke­hi­tys­toi­vei­ta kar­toi­te­taan par­hail­laan ky­se­lyl­lä. Kun­ta­lai­sil­la on hei­nä­kuun lop­puun saak­ka ai­kaa vas­ta­ta Ki­teen Pu­hok­sen ym­pä­ris­tön ke­hit­tä­mis­suun­ni­tel­man ky­se­lyyn. Suun­ni­tel­ma oh­jaa kau­pun­kia Pu­hok­sen ke­hit­tä­mi­ses­sä, jo­ten mie­li­pi­teil­lä on vai­ku­tus­ta tu­le­vai­suu­den toi­miin alu­eel­la.

Puhoksen ympäristön kehitystoimista halutaan nyt kuntalaisten mielipiteitä. Arkistokuva.

Puhoksen ympäristön kehitystoimista halutaan nyt kuntalaisten mielipiteitä. Arkistokuva.

Aladár Bayer

Uutiset
20.7.2021 12.12

Puhokseen laaditaan kehittä­mis­suun­ni­telmaa

Pu­hok­sen alu­een ke­hi­tys­toi­vei­ta kar­toi­te­taan par­hail­laan ky­se­lyl­lä. Kun­ta­lai­sil­la on hei­nä­kuun lop­puun saak­ka ai­kaa vas­ta­ta Ki­teen Pu­hok­sen ym­pä­ris­tön ke­hit­tä­mis­suun­ni­tel­man ky­se­lyyn. Suun­ni­tel­ma oh­jaa kau­pun­kia Pu­hok­sen ke­hit­tä­mi­ses­sä, jo­ten mie­li­pi­teil­lä on vai­ku­tus­ta tu­le­vai­suu­den toi­miin alu­eel­la.

Hallintosihteeriksi Rääkkylään haki kuusi henkilöä.

Hallintosihteeriksi Rääkkylään haki kuusi henkilöä.

Tuija Marienberg

Uutiset
20.7.2021 11.22

Kuusi haki hallin­to­sih­teeriksi

Rääk­ky­län kun­nas­sa avoin­na ol­lut hal­lin­to­sih­tee­rin vir­ka kiin­nos­ti kuut­ta ha­ki­jaa. Ha­ki­joi­den ni­miä ei ole vie­lä jul­kis­tet­tu, sil­lä Rääk­ky­län kun­nan­vi­ras­to ja asi­aa hoi­ta­vat kun­nan vi­ran­hal­ti­jat ovat hei­nä­kuun ke­sä­lo­mal­la.

Hallintosihteeriksi Rääkkylään haki kuusi henkilöä.

Hallintosihteeriksi Rääkkylään haki kuusi henkilöä.

Tuija Marienberg

Uutiset
20.7.2021 11.22

Kuusi haki hallin­to­sih­teeriksi

Rääk­ky­län kun­nas­sa avoin­na ol­lut hal­lin­to­sih­tee­rin vir­ka kiin­nos­ti kuut­ta ha­ki­jaa. Ha­ki­joi­den ni­miä ei ole vie­lä jul­kis­tet­tu, sil­lä Rääk­ky­län kun­nan­vi­ras­to ja asi­aa hoi­ta­vat kun­nan vi­ran­hal­ti­jat ovat hei­nä­kuun ke­sä­lo­mal­la.

Työkoneet ovat tällä hetkellä toisessa kohteessa Suhmurantiellä. VT 6:n päällystystyö välillä Tolosenmäki-Mustalampi jatkuu ensi maanantaina.

Työkoneet ovat tällä hetkellä toisessa kohteessa Suhmurantiellä. VT 6:n päällystystyö välillä Tolosenmäki-Mustalampi jatkuu ensi maanantaina.

Mervi Venäläinen

Uutiset
20.7.2021 9.57

Vt 6:n päällystystyö jatkuu maanantaina

Val­ta­tie 6:lla On­ka­mon ete­lä­puo­lel­la on kesä-hei­nä­kuun vaih­tees­sa käyn­nis­ty­nyt tien jyr­sin­tä- ja sta­bi­loin­ti­työ sekä pääl­lys­tys­työ.

Työkoneet ovat tällä hetkellä toisessa kohteessa Suhmurantiellä. VT 6:n päällystystyö välillä Tolosenmäki-Mustalampi jatkuu ensi maanantaina.

Työkoneet ovat tällä hetkellä toisessa kohteessa Suhmurantiellä. VT 6:n päällystystyö välillä Tolosenmäki-Mustalampi jatkuu ensi maanantaina.

Mervi Venäläinen

Uutiset
20.7.2021 9.57

Vt 6:n päällystystyö jatkuu maanantaina

Val­ta­tie 6:lla On­ka­mon ete­lä­puo­lel­la on kesä-hei­nä­kuun vaih­tees­sa käyn­nis­ty­nyt tien jyr­sin­tä- ja sta­bi­loin­ti­työ sekä pääl­lys­tys­työ.

Kuka tahansa voi osallistua 23.-25. heinäkuuta Lepakkobongaukseen ja ilmoittaa tunnin ajalta lepakkohavaintoja.

Kuka tahansa voi osallistua 23.-25. heinäkuuta Lepakkobongaukseen ja ilmoittaa tunnin ajalta lepakkohavaintoja.

Rasmus Karlsson

Uutiset
20.7.2021 8.57

Bongaa lepakko!

Suo­men le­pak­ko­tie­teel­li­nen yh­dis­tys ry jär­jes­tää hei­nä­kuun vii­mei­se­nä vii­kon­lop­pu­na (23.–25. hei­nä­kuu­ta 2021) kan­sal­li­sen Le­pak­ko­bon­gauk­sen.

Kuka tahansa voi osallistua 23.-25. heinäkuuta Lepakkobongaukseen ja ilmoittaa tunnin ajalta lepakkohavaintoja.

Kuka tahansa voi osallistua 23.-25. heinäkuuta Lepakkobongaukseen ja ilmoittaa tunnin ajalta lepakkohavaintoja.

Rasmus Karlsson

Uutiset
20.7.2021 8.57

Bongaa lepakko!

Suo­men le­pak­ko­tie­teel­li­nen yh­dis­tys ry jär­jes­tää hei­nä­kuun vii­mei­se­nä vii­kon­lop­pu­na (23.–25. hei­nä­kuu­ta 2021) kan­sal­li­sen Le­pak­ko­bon­gauk­sen.

Torilla tavattiin tuttuja ja tehtiin kauppaa aurinkoisessa säässä.

Torilla tavattiin tuttuja ja tehtiin kauppaa aurinkoisessa säässä.

Mervi Venäläinen

Uutiset
19.7.2021 17.36

Aurinko helli Värtsiläpäivillä

Värt­si­lä­päi­viä vie­tet­tiin vuo­den tau­on jäl­keen kau­niis­sa ke­säi­ses­sä sääs­sä. Lau­an­tain to­ri­ta­pah­tu­ma Ky­lä­ta­lon pi­ha­pii­ris­sä sai ih­mi­set mu­ka­vas­ti liik­keel­le.

Torilla tavattiin tuttuja ja tehtiin kauppaa aurinkoisessa säässä.

Torilla tavattiin tuttuja ja tehtiin kauppaa aurinkoisessa säässä.

Mervi Venäläinen

Uutiset
19.7.2021 17.36

Aurinko helli Värtsiläpäivillä

Värt­si­lä­päi­viä vie­tet­tiin vuo­den tau­on jäl­keen kau­niis­sa ke­säi­ses­sä sääs­sä. Lau­an­tain to­ri­ta­pah­tu­ma Ky­lä­ta­lon pi­ha­pii­ris­sä sai ih­mi­set mu­ka­vas­ti liik­keel­le.

Rääkkylässä on todettu kesän aikana kaksi erillistä koronaviruksen tartuntaketjua sekä molempien jälkitartuntoja.

Rääkkylässä on todettu kesän aikana kaksi erillistä koronaviruksen tartuntaketjua sekä molempien jälkitartuntoja.

Tuija Marienberg

Uutiset
19.7.2021 16.38

Rääkkylässä kaksi tartuntaketjua

CO­VID 19 -vi­rus le­vit­täy­tyi Suo­meen ke­vät­tal­ves­ta 2020, jon­ka jäl­keen kun­ta toi­sen­sa jäl­keen kir­jau­tui Ter­vey­den ja hy­vin­voin­nin lai­tok­sen jul­kai­se­mal­le ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­to­jen lis­tal­le.

Rääkkylässä on todettu kesän aikana kaksi erillistä koronaviruksen tartuntaketjua sekä molempien jälkitartuntoja.

Rääkkylässä on todettu kesän aikana kaksi erillistä koronaviruksen tartuntaketjua sekä molempien jälkitartuntoja.

Tuija Marienberg

Uutiset
19.7.2021 16.38

Rääkkylässä kaksi tartuntaketjua

CO­VID 19 -vi­rus le­vit­täy­tyi Suo­meen ke­vät­tal­ves­ta 2020, jon­ka jäl­keen kun­ta toi­sen­sa jäl­keen kir­jau­tui Ter­vey­den ja hy­vin­voin­nin lai­tok­sen jul­kai­se­mal­le ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­to­jen lis­tal­le.

Heikki Kuronen ja Pekka Hirvonen niittivät lauantaina ruovikkoa Suur-Onkamon Pönttöniemessä.

Heikki Kuronen ja Pekka Hirvonen niittivät lauantaina ruovikkoa Suur-Onkamon Pönttöniemessä.

Päivi Lievonen

Uutiset
19.7.2021 16.03

Vesikasvien poisto Onkamojärvillä mökkiläisten tehtäväksi

On­ka­mo­jär­vien kun­nos­ta­misp­ro­jek­tin uu­sin han­kin­ta on ruo­vi­kon­niit­to­ka­lus­to, joka on alu­een mök­ki­läis­ten vuok­rat­ta­vis­sa.

Heikki Kuronen ja Pekka Hirvonen niittivät lauantaina ruovikkoa Suur-Onkamon Pönttöniemessä.

Heikki Kuronen ja Pekka Hirvonen niittivät lauantaina ruovikkoa Suur-Onkamon Pönttöniemessä.

Päivi Lievonen

Uutiset
19.7.2021 16.03

Vesikasvien poisto Onkamojärvillä mökkiläisten tehtäväksi

On­ka­mo­jär­vien kun­nos­ta­misp­ro­jek­tin uu­sin han­kin­ta on ruo­vi­kon­niit­to­ka­lus­to, joka on alu­een mök­ki­läis­ten vuok­rat­ta­vis­sa.

Rääkkylä-seuran varapuheenjohtaja Timo Saarinen kannustaa kuntalaisia osallistumaan arjen tallentamiseen valokuvakilpailun myötä. Kuvituskuva.

Rääkkylä-seuran varapuheenjohtaja Timo Saarinen kannustaa kuntalaisia osallistumaan arjen tallentamiseen valokuvakilpailun myötä. Kuvituskuva.

Koti-Karjalan arkisto

Kulttuuri
19.7.2021 14.31

Rääkkylän arkea valokuvataan pitäjäseuran kisassa

Rääk­ky­lä-seu­ral­la on me­neil­lään mar­ras­kuun lop­puun saak­ka va­lo­ku­va­ki­sa, jo­hon toi­vo­taan otok­sia niin ar­ki­sis­ta as­ka­reis­ta, ke­säi­sis­tä ta­pah­tu­mis­ta kuin mök­kei­lys­tä kaik­ki­ne tou­hui­neen.

Rääkkylä-seuran varapuheenjohtaja Timo Saarinen kannustaa kuntalaisia osallistumaan arjen tallentamiseen valokuvakilpailun myötä. Kuvituskuva.

Rääkkylä-seuran varapuheenjohtaja Timo Saarinen kannustaa kuntalaisia osallistumaan arjen tallentamiseen valokuvakilpailun myötä. Kuvituskuva.

Koti-Karjalan arkisto

Kulttuuri
19.7.2021 14.31

Rääkkylän arkea valokuvataan pitäjäseuran kisassa

Rääk­ky­lä-seu­ral­la on me­neil­lään mar­ras­kuun lop­puun saak­ka va­lo­ku­va­ki­sa, jo­hon toi­vo­taan otok­sia niin ar­ki­sis­ta as­ka­reis­ta, ke­säi­sis­tä ta­pah­tu­mis­ta kuin mök­kei­lys­tä kaik­ki­ne tou­hui­neen.

Uutiset
19.7.2021 11.40

Keskisuurten ja suurten yritysten sulkemiskorvauksen haku on alkanut

Val­ti­o­kont­to­ri ava­si sul­ke­mis­kor­vauk­sen haun kes­ki­suu­ril­le ja suu­ril­le yri­tyk­sil­le. Haku on au­ki 15.7. – 13.8.2021.

Uutiset
19.7.2021 11.40

Keskisuurten ja suurten yritysten sulkemiskorvauksen haku on alkanut

Val­ti­o­kont­to­ri ava­si sul­ke­mis­kor­vauk­sen haun kes­ki­suu­ril­le ja suu­ril­le yri­tyk­sil­le. Haku on au­ki 15.7. – 13.8.2021.

Markus Lehtipuun näyttelyssä on esillä kirjan kansikuvaksikin päätynyt otos.

Markus Lehtipuun näyttelyssä on esillä kirjan kansikuvaksikin päätynyt otos.

Päivi Lievonen

Kulttuuri
19.7.2021 10.46

Menneen maailman tunnelmia Karjalasta

Kar­ja­lan ku­vaa­ja­na­kin tun­net­tu mat­ka­kir­jai­li­ja Mar­kus Leh­ti­puu ikuis­ti en­sim­mäi­sil­lä reis­suil­laan mur­ros­vai­heen, jos­sa Neu­vos­to­lii­ton ai­ka vaih­tui uu­den Ve­nä­jän ajak­si.

Markus Lehtipuun näyttelyssä on esillä kirjan kansikuvaksikin päätynyt otos.

Markus Lehtipuun näyttelyssä on esillä kirjan kansikuvaksikin päätynyt otos.

Päivi Lievonen

Kulttuuri
19.7.2021 10.46

Menneen maailman tunnelmia Karjalasta

Kar­ja­lan ku­vaa­ja­na­kin tun­net­tu mat­ka­kir­jai­li­ja Mar­kus Leh­ti­puu ikuis­ti en­sim­mäi­sil­lä reis­suil­laan mur­ros­vai­heen, jos­sa Neu­vos­to­lii­ton ai­ka vaih­tui uu­den Ve­nä­jän ajak­si.

Sunnuntaina 18.7. Suomen halki liikkunut Riikka-myrsky työllisti pelastushenkilöstöä myös Keski-Karjalassa.

Sunnuntaina 18.7. Suomen halki liikkunut Riikka-myrsky työllisti pelastushenkilöstöä myös Keski-Karjalassa.

Tuija Marienberg

Uutiset
19.7.2021 10.21

Maastopalo ja kaatuvia puita

Sun­nun­tai­na 18. hei­nä­kuu­ta Suo­men hal­ki kul­ke­nut Riik­ka-myrs­ky on työl­lis­tä­nyt pe­las­tus­hen­ki­lös­töä myös Poh­jois-Kar­ja­las­sa. Ai­ka­vä­lil­lä 11.30-18.00 Hä­tä­kes­kus vä­lit­ti maa­kun­nan alu­eel­la 40 myrs­kyn ai­heut­ta­maa teh­tä­vää.

Sunnuntaina 18.7. Suomen halki liikkunut Riikka-myrsky työllisti pelastushenkilöstöä myös Keski-Karjalassa.

Sunnuntaina 18.7. Suomen halki liikkunut Riikka-myrsky työllisti pelastushenkilöstöä myös Keski-Karjalassa.

Tuija Marienberg

Uutiset
19.7.2021 10.21

Maastopalo ja kaatuvia puita

Sun­nun­tai­na 18. hei­nä­kuu­ta Suo­men hal­ki kul­ke­nut Riik­ka-myrs­ky on työl­lis­tä­nyt pe­las­tus­hen­ki­lös­töä myös Poh­jois-Kar­ja­las­sa. Ai­ka­vä­lil­lä 11.30-18.00 Hä­tä­kes­kus vä­lit­ti maa­kun­nan alu­eel­la 40 myrs­kyn ai­heut­ta­maa teh­tä­vää.

Heli Immonen aikoo laittaa konserttiin myös vanhan rouvan esiintymisasun. Kuvaaja: Juuso Koski

Heli Immonen aikoo laittaa konserttiin myös vanhan rouvan esiintymisasun. Kuvaaja: Juuso Koski

Juuso Koski

Kulttuuri
19.7.2021 9.15

Operettimusiikin helmet palaa Heinoniemelle

Hei­no­nie­mes­sä pääs­tään kuu­le­maan nel­jän vuo­den tau­on jäl­keen ope­ret­ti­mu­sii­kin hel­miä. Heli Im­mo­nen jär­jes­tää Ko­ti­pir­tis­sä, en­ti­sel­lä seu­ro­jen­ta­lol­la, kon­ser­tin tu­le­va­na lau­an­tai­na Mu­siik­ki­ta­lon kuo­ro­lai­sis­ta koos­tu­van ok­te­tin kans­sa.

Heli Immonen aikoo laittaa konserttiin myös vanhan rouvan esiintymisasun. Kuvaaja: Juuso Koski

Heli Immonen aikoo laittaa konserttiin myös vanhan rouvan esiintymisasun. Kuvaaja: Juuso Koski

Juuso Koski

Kulttuuri
19.7.2021 9.15

Operettimusiikin helmet palaa Heinoniemelle

Hei­no­nie­mes­sä pääs­tään kuu­le­maan nel­jän vuo­den tau­on jäl­keen ope­ret­ti­mu­sii­kin hel­miä. Heli Im­mo­nen jär­jes­tää Ko­ti­pir­tis­sä, en­ti­sel­lä seu­ro­jen­ta­lol­la, kon­ser­tin tu­le­va­na lau­an­tai­na Mu­siik­ki­ta­lon kuo­ro­lai­sis­ta koos­tu­van ok­te­tin kans­sa.

Uutiset
18.7.2021 19.55

Ukkosmyräkkä aiheutti runsaasti sähkökatkoja ympäri maakuntaa

Poh­jois-Kar­ja­lan Säh­kös­tä tie­do­te­taan, et­tä sun­nun­tai-il­ta­päi­vän ai­ka­na toi­mi­a­lu­een yli pyy­häl­tä­nyt uk­kos­myrs­ky on kat­kais­sut säh­köt enim­mil­lään 7600 Poh­jois-Kar­ja­lan Säh­kö Oy:n asi­ak­kaal­ta. Eni­ten vi­ko­ja on syn­ty­nyt Kon­ti­o­lah­den, Toh­ma­jär­ven, Kiih­te­lys­vaa­ran, Liek­san ja Ki­teen alu­eil­le. Sun­nun­tai­na klo 17.30 oli kes­ki­jän­ni­te- eli maa­seu­dun run­ko­ver­kon vi­ko­ja on vie­lä kor­jat­ta­va­na kaik­ki­aan 30 kap­pa­let­ta.

Uutiset
18.7.2021 19.55

Ukkosmyräkkä aiheutti runsaasti sähkökatkoja ympäri maakuntaa

Poh­jois-Kar­ja­lan Säh­kös­tä tie­do­te­taan, et­tä sun­nun­tai-il­ta­päi­vän ai­ka­na toi­mi­a­lu­een yli pyy­häl­tä­nyt uk­kos­myrs­ky on kat­kais­sut säh­köt enim­mil­lään 7600 Poh­jois-Kar­ja­lan Säh­kö Oy:n asi­ak­kaal­ta. Eni­ten vi­ko­ja on syn­ty­nyt Kon­ti­o­lah­den, Toh­ma­jär­ven, Kiih­te­lys­vaa­ran, Liek­san ja Ki­teen alu­eil­le. Sun­nun­tai­na klo 17.30 oli kes­ki­jän­ni­te- eli maa­seu­dun run­ko­ver­kon vi­ko­ja on vie­lä kor­jat­ta­va­na kaik­ki­aan 30 kap­pa­let­ta.

Pelastustoimi on jatkossakin erillinen, sosiaali- ja terveystoimen kanssa rinnakkainen toimiala tulevalla hyvinvointialueella.

Pelastustoimi on jatkossakin erillinen, sosiaali- ja terveystoimen kanssa rinnakkainen toimiala tulevalla hyvinvointialueella.

Kari Sarkkinen

Uutiset
17.7.2021 18.00

Sote-uudistus: Siun sote muuttuu kuntayhtymästä hyvinvoin­ti­a­lueeksi

Edus­kun­ta päät­ti ke­sä­kuus­sa so­si­aa­li- ja ter­vey­den­huol­lon sekä pe­las­tus­toi­men uu­dis­tuk­sen hy­väk­sy­mi­ses­tä. Sote-uu­dis­tus to­teu­tuu ja uu­det lait as­tui­vat voi­maan hei­nä­kuun alus­ta al­ka­en. Tämä tar­koit­taa, et­tä Siun sote muut­tuu kun­ta­yh­ty­mäs­tä hy­vin­voin­ti­a­lu­eek­si. Siun so­ten teh­tä­vät siir­ty­vät Poh­jois-Kar­ja­lan hy­vin­voin­ti­a­lu­eel­le vuo­den 2023 alus­sa.

Pelastustoimi on jatkossakin erillinen, sosiaali- ja terveystoimen kanssa rinnakkainen toimiala tulevalla hyvinvointialueella.

Pelastustoimi on jatkossakin erillinen, sosiaali- ja terveystoimen kanssa rinnakkainen toimiala tulevalla hyvinvointialueella.

Kari Sarkkinen

Uutiset
17.7.2021 18.00

Sote-uudistus: Siun sote muuttuu kuntayhtymästä hyvinvoin­ti­a­lueeksi

Edus­kun­ta päät­ti ke­sä­kuus­sa so­si­aa­li- ja ter­vey­den­huol­lon sekä pe­las­tus­toi­men uu­dis­tuk­sen hy­väk­sy­mi­ses­tä. Sote-uu­dis­tus to­teu­tuu ja uu­det lait as­tui­vat voi­maan hei­nä­kuun alus­ta al­ka­en. Tämä tar­koit­taa, et­tä Siun sote muut­tuu kun­ta­yh­ty­mäs­tä hy­vin­voin­ti­a­lu­eek­si. Siun so­ten teh­tä­vät siir­ty­vät Poh­jois-Kar­ja­lan hy­vin­voin­ti­a­lu­eel­le vuo­den 2023 alus­sa.

KiPa järjesti Haminassa 23 juoksun juhlat. Tässä syntyy toisen jakson 3-3-tasoitus Kasperi Kaksosen lyömänä ja Valentin Ikosen tuomana.

KiPa järjesti Haminassa 23 juoksun juhlat. Tässä syntyy toisen jakson 3-3-tasoitus Kasperi Kaksosen lyömänä ja Valentin Ikosen tuomana.

Niilo Hirvonen

Urheilu
17.7.2021 13.15

Tulihan se sieltä

Ki­Pan kol­men pis­teen voit­toa on täl­lä kau­del­la odo­tet­tu pit­kään. Nyt se tuli. Ja ko­me­as­ti tu­li­kin. Ha­mi­na kaa­tui au­rin­koi­sel­la Val­li­ken­täl­lään jak­soin 2-5, 7-18.

KiPa järjesti Haminassa 23 juoksun juhlat. Tässä syntyy toisen jakson 3-3-tasoitus Kasperi Kaksosen lyömänä ja Valentin Ikosen tuomana.

KiPa järjesti Haminassa 23 juoksun juhlat. Tässä syntyy toisen jakson 3-3-tasoitus Kasperi Kaksosen lyömänä ja Valentin Ikosen tuomana.

Niilo Hirvonen

Urheilu
17.7.2021 13.15

Tulihan se sieltä

Ki­Pan kol­men pis­teen voit­toa on täl­lä kau­del­la odo­tet­tu pit­kään. Nyt se tuli. Ja ko­me­as­ti tu­li­kin. Ha­mi­na kaa­tui au­rin­koi­sel­la Val­li­ken­täl­lään jak­soin 2-5, 7-18.

Koronarokotukset jatkuvat maakunnassa.

Koronarokotukset jatkuvat maakunnassa.

Kari Sarkkinen

Uutiset
16.7.2021 20.15

Koronarokotukset jatkuvat – tehosterokotusajan aikaistamiseen jonotus­mah­dol­lisuus

Yli 16-vuo­ti­ai­den sekä ter­vey­den­ti­lan­sa vuok­si ris­ki­ryh­miin kuu­lu­vien 12–15-vuo­ti­ai­den ro­ko­tuk­set jat­ku­vat kai­kis­sa ro­ko­tus­pis­teis­sä en­si vii­kol­la­kin. Al­ku­vii­kon ajat avau­tu­vat va­rat­ta­vak­si lau­an­tai­na 17.7. klo 12 ja lop­pu­vii­kon ajat maa­nan­tai­na 19.7. klo 8.

Koronarokotukset jatkuvat maakunnassa.

Koronarokotukset jatkuvat maakunnassa.

Kari Sarkkinen

Uutiset
16.7.2021 20.15

Koronarokotukset jatkuvat – tehosterokotusajan aikaistamiseen jonotus­mah­dol­lisuus

Yli 16-vuo­ti­ai­den sekä ter­vey­den­ti­lan­sa vuok­si ris­ki­ryh­miin kuu­lu­vien 12–15-vuo­ti­ai­den ro­ko­tuk­set jat­ku­vat kai­kis­sa ro­ko­tus­pis­teis­sä en­si vii­kol­la­kin. Al­ku­vii­kon ajat avau­tu­vat va­rat­ta­vak­si lau­an­tai­na 17.7. klo 12 ja lop­pu­vii­kon ajat maa­nan­tai­na 19.7. klo 8.

Koronaviruksen tilannekuvatyöryhmä ei tehnyt voimassa oleviin suosituksiin muutoksia, mutta korostaa jokaisen omaa vastuuta koronaviruksen leviämisen estämisessä. Kasvomaskin käyttämistä, turvavälien noudattamista ja tehostettua käsihygieniaa suositellaan edelleen.

Koronaviruksen tilannekuvatyöryhmä ei tehnyt voimassa oleviin suosituksiin muutoksia, mutta korostaa jokaisen omaa vastuuta koronaviruksen leviämisen estämisessä. Kasvomaskin käyttämistä, turvavälien noudattamista ja tehostettua käsihygieniaa suositellaan edelleen.

Tuija Marienberg

Uutiset
16.7.2021 8.45

Korona­vi­rus­tar­tuntojen määrä on reilussa kasvussa – ohjeiden noudattaminen estäisi useimmat tartunnat

Ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­to­jen mää­rä Poh­jois-Kar­ja­las­sa on jat­ka­nut kas­vu­aan jo use­am­man vii­kon ajan. Tar­tun­to­jen mää­räs­sä nä­kyy eri­tyi­ses­ti mat­kai­lun li­sään­ty­mi­nen niin val­ta­kun­nan ra­jo­jen yli kuin ko­ti­maas­sa­kin. Tar­tun­nat ovat le­vin­neet myös per­he- ja ys­tä­vä­pii­ris­sä, fes­ta­reil­la sekä muis­sa koh­taa­mi­sis­sa. Ko­ro­na­vi­rus­tau­tiin ovat vii­me viik­koi­na sai­ras­tu­neet eri­tyi­ses­ti nuo­ret ai­kui­set.

Koronaviruksen tilannekuvatyöryhmä ei tehnyt voimassa oleviin suosituksiin muutoksia, mutta korostaa jokaisen omaa vastuuta koronaviruksen leviämisen estämisessä. Kasvomaskin käyttämistä, turvavälien noudattamista ja tehostettua käsihygieniaa suositellaan edelleen.

Koronaviruksen tilannekuvatyöryhmä ei tehnyt voimassa oleviin suosituksiin muutoksia, mutta korostaa jokaisen omaa vastuuta koronaviruksen leviämisen estämisessä. Kasvomaskin käyttämistä, turvavälien noudattamista ja tehostettua käsihygieniaa suositellaan edelleen.

Tuija Marienberg

Uutiset
16.7.2021 8.45

Korona­vi­rus­tar­tuntojen määrä on reilussa kasvussa – ohjeiden noudattaminen estäisi useimmat tartunnat

Ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­to­jen mää­rä Poh­jois-Kar­ja­las­sa on jat­ka­nut kas­vu­aan jo use­am­man vii­kon ajan. Tar­tun­to­jen mää­räs­sä nä­kyy eri­tyi­ses­ti mat­kai­lun li­sään­ty­mi­nen niin val­ta­kun­nan ra­jo­jen yli kuin ko­ti­maas­sa­kin. Tar­tun­nat ovat le­vin­neet myös per­he- ja ys­tä­vä­pii­ris­sä, fes­ta­reil­la sekä muis­sa koh­taa­mi­sis­sa. Ko­ro­na­vi­rus­tau­tiin ovat vii­me viik­koi­na sai­ras­tu­neet eri­tyi­ses­ti nuo­ret ai­kui­set.

Liikenneturva kannustaa huoltajia harjoittelemaan koulumatkan kulkemista koulutiensä aloittavien ekaluokkalaisten kanssa. Arkistokuva.

Liikenneturva kannustaa huoltajia harjoittelemaan koulumatkan kulkemista koulutiensä aloittavien ekaluokkalaisten kanssa. Arkistokuva.

Riitta Hakulinen

Uutiset
15.7.2021 12.00

Turvallinen koulumatka syntyy harjoittelemalla

Lii­ken­ne­tur­va kan­nus­taa uu­sien eka­luok­ka­lais­ten huol­ta­jia har­joit­te­le­maan kou­lu­mat­kaa yh­des­sä lap­sen kans­sa hy­vis­sä ajoin.

Liikenneturva kannustaa huoltajia harjoittelemaan koulumatkan kulkemista koulutiensä aloittavien ekaluokkalaisten kanssa. Arkistokuva.

Liikenneturva kannustaa huoltajia harjoittelemaan koulumatkan kulkemista koulutiensä aloittavien ekaluokkalaisten kanssa. Arkistokuva.

Riitta Hakulinen

Uutiset
15.7.2021 12.00

Turvallinen koulumatka syntyy harjoittelemalla

Lii­ken­ne­tur­va kan­nus­taa uu­sien eka­luok­ka­lais­ten huol­ta­jia har­joit­te­le­maan kou­lu­mat­kaa yh­des­sä lap­sen kans­sa hy­vis­sä ajoin.

Maastojuoksutapahtumassa pääsi seuraamaan kilpapyöräilijälle tehtyä suorituskykytestiä.

Maastojuoksutapahtumassa pääsi seuraamaan kilpapyöräilijälle tehtyä suorituskykytestiä.

Mervi Venäläinen

Urheilu
15.7.2021 11.20

Särkijärvi tuli kesytetyksi

En­sim­mäis­tä ker­taa jär­jes­te­tys­sä Sär­ki­jär­ven ke­sy­tys -maas­to­juok­su­ta­pah­tu­mas­sa lau­an­tai­na 10. hei­nä­kuu­ta oli juok­si­joi­ta ja läm­pö­as­tei­ta mit­ta­ris­sa yh­tä pal­jon: run­saat 30.

Maastojuoksutapahtumassa pääsi seuraamaan kilpapyöräilijälle tehtyä suorituskykytestiä.

Maastojuoksutapahtumassa pääsi seuraamaan kilpapyöräilijälle tehtyä suorituskykytestiä.

Mervi Venäläinen

Urheilu
15.7.2021 11.20

Särkijärvi tuli kesytetyksi

En­sim­mäis­tä ker­taa jär­jes­te­tys­sä Sär­ki­jär­ven ke­sy­tys -maas­to­juok­su­ta­pah­tu­mas­sa lau­an­tai­na 10. hei­nä­kuu­ta oli juok­si­joi­ta ja läm­pö­as­tei­ta mit­ta­ris­sa yh­tä pal­jon: run­saat 30.

Sisärajavalvontaa eli Schengen-maista Suomeen tulevien matkustajien valvontaa jatketaan 25.7.2021 asti. Arkistokuva.

Sisärajavalvontaa eli Schengen-maista Suomeen tulevien matkustajien valvontaa jatketaan 25.7.2021 asti. Arkistokuva.

Kari Sarkkinen

Uutiset
15.7.2021 9.30

Sisärajavalvonta jatkuu 25.7. saakka

Ra­ja­var­ti­o­lai­tos tie­dot­taa, et­tä si­sä­ra­ja­val­von­taa eli Schen­gen-mais­ta Suo­meen tu­le­vien mat­kus­ta­jien val­von­taa jat­ke­taan 25.7.2021 as­ti. Uut­ta maa­han­tu­lo­mal­lia ale­taan so­vel­taa täy­si­mää­räi­ses­ti 26.7.2021 al­ka­en.

Sisärajavalvontaa eli Schengen-maista Suomeen tulevien matkustajien valvontaa jatketaan 25.7.2021 asti. Arkistokuva.

Sisärajavalvontaa eli Schengen-maista Suomeen tulevien matkustajien valvontaa jatketaan 25.7.2021 asti. Arkistokuva.

Kari Sarkkinen

Uutiset
15.7.2021 9.30

Sisärajavalvonta jatkuu 25.7. saakka

Ra­ja­var­ti­o­lai­tos tie­dot­taa, et­tä si­sä­ra­ja­val­von­taa eli Schen­gen-mais­ta Suo­meen tu­le­vien mat­kus­ta­jien val­von­taa jat­ke­taan 25.7.2021 as­ti. Uut­ta maa­han­tu­lo­mal­lia ale­taan so­vel­taa täy­si­mää­räi­ses­ti 26.7.2021 al­ka­en.

Lisää aiheesta

Kysely