JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Rauno Asikainen löysi Rääkkylästä kaksi poikaspesää, mutta kuutin karvoja paikoista ei saatu.

Rauno Asikainen löysi Rääkkylästä kaksi poikaspesää, mutta kuutin karvoja paikoista ei saatu.

Katri Tiainen

Uutiset
16.4.2021 15.27

Norppalaskennat jäivät osittain kesken

Sai­maan­nor­pan pe­sä­las­ken­to­ja teh­tiin ku­lu­val­la vii­kol­la Kes­ki-Kar­ja­lan alu­eel­la, mut­ta osa koh­teis­ta jou­du­taan käy­mään kat­sas­ta­mas­sa myö­hem­min, sil­lä pe­sä­las­ki­jat ei­vät enää pääs­seet kai­kil­le ole­te­tuil­le pe­si­mä­pai­koil­le no­pe­as­ti peh­men­nei­den jäi­den ta­kia.

Kuntavaalien ennakkoäänestys hoituu Tohmajärvellä myös kirjastoautossa. Viime eduskuntavaalien aikaisessa arkistokuvassa Esko Tarkkonen, Olli Riikonen, Timo Stepamoff.

Kuntavaalien ennakkoäänestys hoituu Tohmajärvellä myös kirjastoautossa. Viime eduskuntavaalien aikaisessa arkistokuvassa Esko Tarkkonen, Olli Riikonen, Timo Stepamoff.

Kari Sarkkinen

Uutiset
16.4.2021 14.24

Kunnilla erilaisia suunnitelmia toteuttaa koronaturvallinen ennakkoäänestys

Kun­ta­vaa­lien en­nak­ko­ää­nes­tys to­teu­te­taan nyt ruuh­kien vält­tä­mi­sek­si kah­den vii­kon mit­tai­se­na al­ka­en 26 tou­ko­kuu­ta ja päät­ty­en 8. ke­sä­kuu­ta. Pi­dem­mäl­lä ää­nes­ty­sa­jal­la py­ri­tään vält­tä­mään ruuh­kia ja mah­dol­lis­ta­maan ää­nes­tys­pai­koil­la muun mu­as­sa ko­ro­na­tur­val­li­suu­den vaa­ti­mien tur­va­vä­lien to­teu­tu­mi­nen.

Kuntavaalien ennakkoäänestys hoituu Tohmajärvellä myös kirjastoautossa. Viime eduskuntavaalien aikaisessa arkistokuvassa Esko Tarkkonen, Olli Riikonen, Timo Stepamoff.

Kuntavaalien ennakkoäänestys hoituu Tohmajärvellä myös kirjastoautossa. Viime eduskuntavaalien aikaisessa arkistokuvassa Esko Tarkkonen, Olli Riikonen, Timo Stepamoff.

Kari Sarkkinen

Uutiset
16.4.2021 14.24

Kunnilla erilaisia suunnitelmia toteuttaa koronaturvallinen ennakkoäänestys

Kun­ta­vaa­lien en­nak­ko­ää­nes­tys to­teu­te­taan nyt ruuh­kien vält­tä­mi­sek­si kah­den vii­kon mit­tai­se­na al­ka­en 26 tou­ko­kuu­ta ja päät­ty­en 8. ke­sä­kuu­ta. Pi­dem­mäl­lä ää­nes­ty­sa­jal­la py­ri­tään vält­tä­mään ruuh­kia ja mah­dol­lis­ta­maan ää­nes­tys­pai­koil­la muun mu­as­sa ko­ro­na­tur­val­li­suu­den vaa­ti­mien tur­va­vä­lien to­teu­tu­mi­nen.

Kiteeläinen Anne-Maarit Hyttinen on valittu Tohmajärven kehittämispäälliköksi.

Kiteeläinen Anne-Maarit Hyttinen on valittu Tohmajärven kehittämispäälliköksi.

Kari Sarkkinen

Uutiset
16.4.2021 14.10

Kehittä­mis­pääl­liköksi Anne-Maarit Hyttinen, kunnanjohtajan viransijainen selviää lähiaikoina

Ki­tee­läi­nen An­ne-Maa­rit Hyt­ti­nen on va­lit­tu Toh­ma­jär­ven ke­hit­tä­mis­pääl­li­kök­si. Teh­tä­vään haki 19 ha­ki­jaa. Va­ra­si­jal­le va­lit­tiin Eli­sa Sul­ki­no­ja.

Kiteeläinen Anne-Maarit Hyttinen on valittu Tohmajärven kehittämispäälliköksi.

Kiteeläinen Anne-Maarit Hyttinen on valittu Tohmajärven kehittämispäälliköksi.

Kari Sarkkinen

Uutiset
16.4.2021 14.10

Kehittä­mis­pääl­liköksi Anne-Maarit Hyttinen, kunnanjohtajan viransijainen selviää lähiaikoina

Ki­tee­läi­nen An­ne-Maa­rit Hyt­ti­nen on va­lit­tu Toh­ma­jär­ven ke­hit­tä­mis­pääl­li­kök­si. Teh­tä­vään haki 19 ha­ki­jaa. Va­ra­si­jal­le va­lit­tiin Eli­sa Sul­ki­no­ja.

Juha-Pekan vuoro panna nappulat jonoon, Vesa seuraa varuillaan tilannetta. Takana jännittävät Timo Päivinen, vasemmalla, ja Niilo Hirvonen.

Juha-Pekan vuoro panna nappulat jonoon, Vesa seuraa varuillaan tilannetta. Takana jännittävät Timo Päivinen, vasemmalla, ja Niilo Hirvonen.

Aladar Bayer

Uutiset
16.4.2021 13.18

Eikä perunajauhoa tarvita

LC Ki­tee/Il­ma­ri­nen päät­ti ilah­dut­ta toi­min­ta­kes­kus Pa­lo­kin vä­keä näi­nä an­kei­na ai­koi­na. Poh­dit­tu­aan ai­kan­sa päät­ti­vät he hank­kia toi­min­ta­kes­kuk­seen jon­kun pe­lin pe­lat­ta­vak­si.

Juha-Pekan vuoro panna nappulat jonoon, Vesa seuraa varuillaan tilannetta. Takana jännittävät Timo Päivinen, vasemmalla, ja Niilo Hirvonen.

Juha-Pekan vuoro panna nappulat jonoon, Vesa seuraa varuillaan tilannetta. Takana jännittävät Timo Päivinen, vasemmalla, ja Niilo Hirvonen.

Aladar Bayer

Uutiset
16.4.2021 13.18

Eikä perunajauhoa tarvita

LC Ki­tee/Il­ma­ri­nen päät­ti ilah­dut­ta toi­min­ta­kes­kus Pa­lo­kin vä­keä näi­nä an­kei­na ai­koi­na. Poh­dit­tu­aan ai­kan­sa päät­ti­vät he hank­kia toi­min­ta­kes­kuk­seen jon­kun pe­lin pe­lat­ta­vak­si.

Rääkkylän kirkon julkisivun maalauskorjauksen arvioidaan kustantavan noin 150 000 euroa.

Rääkkylän kirkon julkisivun maalauskorjauksen arvioidaan kustantavan noin 150 000 euroa.

Päivi Lievonen

Uutiset
16.4.2021 13.12

Kirkon maalaus kilpailutuksessa

Rääk­ky­län kir­kon jul­ki­si­vu­jen maa­laus­kor­jaus on kil­pai­lu­tus­vai­hees­sa. Urak­ka­tar­jous­ten jät­tö­ai­ka päät­tyi tä­nään per­jan­tai­na.

Rääkkylän kirkon julkisivun maalauskorjauksen arvioidaan kustantavan noin 150 000 euroa.

Rääkkylän kirkon julkisivun maalauskorjauksen arvioidaan kustantavan noin 150 000 euroa.

Päivi Lievonen

Uutiset
16.4.2021 13.12

Kirkon maalaus kilpailutuksessa

Rääk­ky­län kir­kon jul­ki­si­vu­jen maa­laus­kor­jaus on kil­pai­lu­tus­vai­hees­sa. Urak­ka­tar­jous­ten jät­tö­ai­ka päät­tyi tä­nään per­jan­tai­na.

Perinteinen aloitustanssi avaa Wanhojen tanssit.

Perinteinen aloitustanssi avaa Wanhojen tanssit.

Antti Simonen

Uutiset
16.4.2021 10.42

Teemaviikko huipentui Wanhojen tansseihin

Ki­teen lu­ki­on tee­ma­viik­ko hui­pen­tui 14. huh­ti­kuu­ta pe­rin­tei­siin Wan­ho­jen tans­sei­hin. Tans­se­ja alet­tiin har­joi­tel­la jo en­nen jou­lua, jot­ta opis­ke­li­jat oli­si­vat mah­dol­li­sim­mat val­mis­tau­tu­nei­ta hi­ot­tu­jen liik­kei­den­sä kans­sa h-het­ken koit­ta­es­sa.

Perinteinen aloitustanssi avaa Wanhojen tanssit.

Perinteinen aloitustanssi avaa Wanhojen tanssit.

Antti Simonen

Uutiset
16.4.2021 10.42

Teemaviikko huipentui Wanhojen tansseihin

Ki­teen lu­ki­on tee­ma­viik­ko hui­pen­tui 14. huh­ti­kuu­ta pe­rin­tei­siin Wan­ho­jen tans­sei­hin. Tans­se­ja alet­tiin har­joi­tel­la jo en­nen jou­lua, jot­ta opis­ke­li­jat oli­si­vat mah­dol­li­sim­mat val­mis­tau­tu­nei­ta hi­ot­tu­jen liik­kei­den­sä kans­sa h-het­ken koit­ta­es­sa.

Markus Pulkkinen opastaa Riäkkyteatterin Kirsi Koskeloa, vasemmalla, ja Rääkkylän koulun Eveliina Sihvosta mikserin käytössä.

Markus Pulkkinen opastaa Riäkkyteatterin Kirsi Koskeloa, vasemmalla, ja Rääkkylän koulun Eveliina Sihvosta mikserin käytössä.

Päivi Lievonen

Kulttuuri
16.4.2021 10.21

Striimaustaitoja kartuttamassa

Au­di­to­ri­on uu­si ää­ni­pöy­tä saa kii­tos­ta niin kou­lun vä­el­tä kuin kult­tuu­ri­toi­mi­joil­ta­kin. Apa­raa­tin käyt­töä ope­tel­tiin Ki­teen kult­tuu­ri­oh­jaa­ja Mar­kus Pulk­ki­sen joh­dol­la. Kou­lun opet­ta­jat, va­paa-ai­ka­toi­mi, Ri­äk­ky­te­at­te­ri ja Ki­hauk­sen väki pa­neu­tui­vat sa­mal­la li­vest­rii­mauk­sen sa­lo­jen opet­te­luun.

Markus Pulkkinen opastaa Riäkkyteatterin Kirsi Koskeloa, vasemmalla, ja Rääkkylän koulun Eveliina Sihvosta mikserin käytössä.

Markus Pulkkinen opastaa Riäkkyteatterin Kirsi Koskeloa, vasemmalla, ja Rääkkylän koulun Eveliina Sihvosta mikserin käytössä.

Päivi Lievonen

Kulttuuri
16.4.2021 10.21

Striimaustaitoja kartuttamassa

Au­di­to­ri­on uu­si ää­ni­pöy­tä saa kii­tos­ta niin kou­lun vä­el­tä kuin kult­tuu­ri­toi­mi­joil­ta­kin. Apa­raa­tin käyt­töä ope­tel­tiin Ki­teen kult­tuu­ri­oh­jaa­ja Mar­kus Pulk­ki­sen joh­dol­la. Kou­lun opet­ta­jat, va­paa-ai­ka­toi­mi, Ri­äk­ky­te­at­te­ri ja Ki­hauk­sen väki pa­neu­tui­vat sa­mal­la li­vest­rii­mauk­sen sa­lo­jen opet­te­luun.

Insinööriopiskelija Päivi Häkkinen innostui Kiteen Nuorkauppakamarin toiminnasta ja on vuorollaan tämän vuoden puheenjohtajana.

Insinööriopiskelija Päivi Häkkinen innostui Kiteen Nuorkauppakamarin toiminnasta ja on vuorollaan tämän vuoden puheenjohtajana.

Kari Sarkkinen

Uutiset
16.4.2021 9.16

"Saa luvan kanssa kokeilla, kaatua, kompastua ja yrittää uudelleen"

Ki­teen Nuor­kaup­pa­ka­ma­rin vuo­den kier­tä­vä hal­li­tus­teh­tä­vien ro­taa­tio toi tänä vuon­na pu­heen­joh­ta­jan pes­tiin 30-vuo­ti­aan in­si­nöö­ri­o­pis­ke­li­ja Päi­vi Häk­ki­sen. Teh­tä­vään hän siir­tyi val­mis­tau­tu­van pu­heen­joh­ta­jan pai­kal­ta. En­nen tätä hän toi­mi sih­tee­ri­nä.

Insinööriopiskelija Päivi Häkkinen innostui Kiteen Nuorkauppakamarin toiminnasta ja on vuorollaan tämän vuoden puheenjohtajana.

Insinööriopiskelija Päivi Häkkinen innostui Kiteen Nuorkauppakamarin toiminnasta ja on vuorollaan tämän vuoden puheenjohtajana.

Kari Sarkkinen

Uutiset
16.4.2021 9.16

"Saa luvan kanssa kokeilla, kaatua, kompastua ja yrittää uudelleen"

Ki­teen Nuor­kaup­pa­ka­ma­rin vuo­den kier­tä­vä hal­li­tus­teh­tä­vien ro­taa­tio toi tänä vuon­na pu­heen­joh­ta­jan pes­tiin 30-vuo­ti­aan in­si­nöö­ri­o­pis­ke­li­ja Päi­vi Häk­ki­sen. Teh­tä­vään hän siir­tyi val­mis­tau­tu­van pu­heen­joh­ta­jan pai­kal­ta. En­nen tätä hän toi­mi sih­tee­ri­nä.

Kiteellä on varmistunut viime ja tämän viikon aikana yhteensä yhdeksän koronavirustartuntaa, joista seitsemän liittyy samaan, pääasiassa perhepiirissä levinneeseen tartuntaketjuun.

Kiteellä on varmistunut viime ja tämän viikon aikana yhteensä yhdeksän koronavirustartuntaa, joista seitsemän liittyy samaan, pääasiassa perhepiirissä levinneeseen tartuntaketjuun.

Tuija Marienberg

Uutiset
16.4.2021 8.31

Kiteellä varmistunut kahdessa viikossa yhdeksän korona­vi­rus­tar­tuntaa

Ko­ro­na­vi­rus­ti­lan­ne Poh­jois-Kar­ja­las­sa on rau­hoit­tu­nut ja tar­tun­ta­mää­rät ovat sel­väs­ti vä­hen­ty­neet. Alu­eel­li­nen ko­ro­na­vi­ru­se­pi­de­mi­an ti­lan­ne­ku­va­työ­ryh­mä to­te­si 15.4.2021 ko­kouk­ses­saan, et­tä maa­kun­nas­sa on pa­lat­tu epi­de­mi­an pe­rus­ta­sol­le, Siun so­ten tie­dot­tees­sa ker­ro­taan.

Kiteellä on varmistunut viime ja tämän viikon aikana yhteensä yhdeksän koronavirustartuntaa, joista seitsemän liittyy samaan, pääasiassa perhepiirissä levinneeseen tartuntaketjuun.

Kiteellä on varmistunut viime ja tämän viikon aikana yhteensä yhdeksän koronavirustartuntaa, joista seitsemän liittyy samaan, pääasiassa perhepiirissä levinneeseen tartuntaketjuun.

Tuija Marienberg

Uutiset
16.4.2021 8.31

Kiteellä varmistunut kahdessa viikossa yhdeksän korona­vi­rus­tar­tuntaa

Ko­ro­na­vi­rus­ti­lan­ne Poh­jois-Kar­ja­las­sa on rau­hoit­tu­nut ja tar­tun­ta­mää­rät ovat sel­väs­ti vä­hen­ty­neet. Alu­eel­li­nen ko­ro­na­vi­ru­se­pi­de­mi­an ti­lan­ne­ku­va­työ­ryh­mä to­te­si 15.4.2021 ko­kouk­ses­saan, et­tä maa­kun­nas­sa on pa­lat­tu epi­de­mi­an pe­rus­ta­sol­le, Siun so­ten tie­dot­tees­sa ker­ro­taan.

Pelastuslaitoksen henkilöstö riensi sammuttamaan paloa Rääkkylän lisäksi myös Kiteeltä.

Pelastuslaitoksen henkilöstö riensi sammuttamaan paloa Rääkkylän lisäksi myös Kiteeltä.

Koti-Karjalan arkisto

Uutiset
15.4.2021 20.12

Risujen poltosta maastopalo

Ri­su­jen polt­to kar­ka­si maas­to­pa­lok­si Rää­ky­läs­sä tors­tai­na al­kuil­las­ta. Hä­ly­tys kes­ki­suu­res­ta maas­to­pa­los­ta teh­tiin puo­li kuu­den ai­koi­hin.

Pelastuslaitoksen henkilöstö riensi sammuttamaan paloa Rääkkylän lisäksi myös Kiteeltä.

Pelastuslaitoksen henkilöstö riensi sammuttamaan paloa Rääkkylän lisäksi myös Kiteeltä.

Koti-Karjalan arkisto

Uutiset
15.4.2021 20.12

Risujen poltosta maastopalo

Ri­su­jen polt­to kar­ka­si maas­to­pa­lok­si Rää­ky­läs­sä tors­tai­na al­kuil­las­ta. Hä­ly­tys kes­ki­suu­res­ta maas­to­pa­los­ta teh­tiin puo­li kuu­den ai­koi­hin.

Tuija Marienberg

Uutiset
15.4.2021 13.22

Kesälahti saa syyskuussa uuden apteekkarin

Ke­sä­lah­den ap­teek­ki saa syk­syl­lä uu­den ap­teek­ka­rin: Ki­teel­tä läh­töi­sin ole­va Sari Mu­ju­nen on saa­nut Ke­sä­lah­den ap­tee­kin ap­teek­ki­lu­van.

Tuija Marienberg

Uutiset
15.4.2021 13.22

Kesälahti saa syyskuussa uuden apteekkarin

Ke­sä­lah­den ap­teek­ki saa syk­syl­lä uu­den ap­teek­ka­rin: Ki­teel­tä läh­töi­sin ole­va Sari Mu­ju­nen on saa­nut Ke­sä­lah­den ap­tee­kin ap­teek­ki­lu­van.

Musiikkiopiston ja Siun soten yhteisen Virkku-hankkeen kautta hoivakotien asukkaat pääsevät seuraamaan musiikkiopiston konsertteja, muskareita ja tanssin opetustunteja suoratoistolähetyksinä.

Musiikkiopiston ja Siun soten yhteisen Virkku-hankkeen kautta hoivakotien asukkaat pääsevät seuraamaan musiikkiopiston konsertteja, muskareita ja tanssin opetustunteja suoratoistolähetyksinä.

Kari Sarkkinen

Kulttuuri
15.4.2021 11.50

Musiikkiopisto mukana hankkeissa

Mu­siik­ki­o­pis­to käyn­nis­tää Siun so­ten ikäih­mis­ten pal­ve­lui­den kans­sa yh­teis­työs­sä Virk­ku-hank­keen, jos­sa mu­siik­ki­o­pis­ton si­säl­tö­jä lä­he­te­tään suo­ra­tois­to­na ikäih­mis­ten asu­mi­syk­si­köi­hin.

Musiikkiopiston ja Siun soten yhteisen Virkku-hankkeen kautta hoivakotien asukkaat pääsevät seuraamaan musiikkiopiston konsertteja, muskareita ja tanssin opetustunteja suoratoistolähetyksinä.

Musiikkiopiston ja Siun soten yhteisen Virkku-hankkeen kautta hoivakotien asukkaat pääsevät seuraamaan musiikkiopiston konsertteja, muskareita ja tanssin opetustunteja suoratoistolähetyksinä.

Kari Sarkkinen

Kulttuuri
15.4.2021 11.50

Musiikkiopisto mukana hankkeissa

Mu­siik­ki­o­pis­to käyn­nis­tää Siun so­ten ikäih­mis­ten pal­ve­lui­den kans­sa yh­teis­työs­sä Virk­ku-hank­keen, jos­sa mu­siik­ki­o­pis­ton si­säl­tö­jä lä­he­te­tään suo­ra­tois­to­na ikäih­mis­ten asu­mi­syk­si­köi­hin.

Tuija Marienberg

Uutiset
15.4.2021 11.32

Kaipaatko ilmaa siipien alle?

Ki­teen AI­MOn alu­eel­la si­jait­see kan­sal­li­nen len­to­kent­tä, joka on har­ras­te- ja ylei­sil­mai­lu­käy­tös­sä.

Tuija Marienberg

Uutiset
15.4.2021 11.32

Kaipaatko ilmaa siipien alle?

Ki­teen AI­MOn alu­eel­la si­jait­see kan­sal­li­nen len­to­kent­tä, joka on har­ras­te- ja ylei­sil­mai­lu­käy­tös­sä.

Kalle Hurskaiselle renkaanvaihto on tuttua hommaa jo kahden vuosikymmenen ajalta.

Kalle Hurskaiselle renkaanvaihto on tuttua hommaa jo kahden vuosikymmenen ajalta.

Päivi Lievonen

Uutiset
15.4.2021 8.55

Nyky- ja perinnetekniikan miehiä

Kal­le Hurs­kai­nen on työs­ken­nel­lyt sa­mas­sa au­to­kor­jaa­mos­sa jo kah­den vuo­si­kym­men ajan, vaik­ka pomo on vaih­tu­nut kol­meen ker­taan. Alal­le Hurs­kai­nen työl­lis­tyi pian ar­mei­jan jäl­keen.

Kalle Hurskaiselle renkaanvaihto on tuttua hommaa jo kahden vuosikymmenen ajalta.

Kalle Hurskaiselle renkaanvaihto on tuttua hommaa jo kahden vuosikymmenen ajalta.

Päivi Lievonen

Uutiset
15.4.2021 8.55

Nyky- ja perinnetekniikan miehiä

Kal­le Hurs­kai­nen on työs­ken­nel­lyt sa­mas­sa au­to­kor­jaa­mos­sa jo kah­den vuo­si­kym­men ajan, vaik­ka pomo on vaih­tu­nut kol­meen ker­taan. Alal­le Hurs­kai­nen työl­lis­tyi pian ar­mei­jan jäl­keen.

Nordic Koivun henkilökunta latasi kevättalvella voimaa alkavaan mahlakauteen hyvinvointipäivän lumisotasilla.

Nordic Koivun henkilökunta latasi kevättalvella voimaa alkavaan mahlakauteen hyvinvointipäivän lumisotasilla.

Hannu Putkuri/Karelian Kaitafilmi Produktion

Uutiset
15.4.2021 8.42

Nordic Koivu lähtee vahvoissa asemissa COVIDin jälkeiseen aikaan

Tä­män vii­kon maa­nan­tai­na al­ka­nut mah­la­kau­si näyt­täy­tyy maa­il­man joh­ta­va­na mah­lan­tuot­ta­ja­na tun­ne­tul­le Nor­dic Koi­vul­le eri­lai­se­na kuin mi­kään yh­ti­ön 25-vuo­ti­ses­sa his­to­ri­as­sa.

Nordic Koivun henkilökunta latasi kevättalvella voimaa alkavaan mahlakauteen hyvinvointipäivän lumisotasilla.

Nordic Koivun henkilökunta latasi kevättalvella voimaa alkavaan mahlakauteen hyvinvointipäivän lumisotasilla.

Hannu Putkuri/Karelian Kaitafilmi Produktion

Uutiset
15.4.2021 8.42

Nordic Koivu lähtee vahvoissa asemissa COVIDin jälkeiseen aikaan

Tä­män vii­kon maa­nan­tai­na al­ka­nut mah­la­kau­si näyt­täy­tyy maa­il­man joh­ta­va­na mah­lan­tuot­ta­ja­na tun­ne­tul­le Nor­dic Koi­vul­le eri­lai­se­na kuin mi­kään yh­ti­ön 25-vuo­ti­ses­sa his­to­ri­as­sa.

Vaikka talviaika on ottanut koville, Markku Rudanko katsoo toiveikkaana tulevaisuuteen.

Vaikka talviaika on ottanut koville, Markku Rudanko katsoo toiveikkaana tulevaisuuteen.

Kari Sarkkinen

Uutiset
15.4.2021 8.41

Woodplanetin Markku Rudanko kerää voimia yritystoimintansa jatkamiseen

En­ti­sel­lä Toh­ma­jär­ven tii­li­teh­taal­la, ny­ky­ään yrit­tä­jä Mark­ku Ru­dan­gon Woodp­la­net-yri­tyk­sen ti­lois­sa on tal­vi­ai­ka vie­tet­ty hil­jai­se­loa. Osin hil­jai­se­lo joh­tuu mark­ki­na­ti­lan­tees­ta, mut­ta suu­rin syy on yrit­tä­jää koh­dan­nut sai­ras­te­lu­kier­re, jos­ta hän on vas­ta nyt pik­ku hil­jaa toi­pu­mas­sa. Di­a­be­tek­sen puh­ke­a­mi­nen ja ve­ren­pai­ne­tau­ti vei­vät voi­mia, vä­lil­lä mies oli hoi­det­ta­va­na teho-osas­tol­la­kin.

Vaikka talviaika on ottanut koville, Markku Rudanko katsoo toiveikkaana tulevaisuuteen.

Vaikka talviaika on ottanut koville, Markku Rudanko katsoo toiveikkaana tulevaisuuteen.

Kari Sarkkinen

Uutiset
15.4.2021 8.41

Woodplanetin Markku Rudanko kerää voimia yritystoimintansa jatkamiseen

En­ti­sel­lä Toh­ma­jär­ven tii­li­teh­taal­la, ny­ky­ään yrit­tä­jä Mark­ku Ru­dan­gon Woodp­la­net-yri­tyk­sen ti­lois­sa on tal­vi­ai­ka vie­tet­ty hil­jai­se­loa. Osin hil­jai­se­lo joh­tuu mark­ki­na­ti­lan­tees­ta, mut­ta suu­rin syy on yrit­tä­jää koh­dan­nut sai­ras­te­lu­kier­re, jos­ta hän on vas­ta nyt pik­ku hil­jaa toi­pu­mas­sa. Di­a­be­tek­sen puh­ke­a­mi­nen ja ve­ren­pai­ne­tau­ti vei­vät voi­mia, vä­lil­lä mies oli hoi­det­ta­va­na teho-osas­tol­la­kin.

Saimaannorpan suojelu on 15.4. alkaen osakaskuntien ja muiden vesialueen omistajien päätösten sekä sopimusmenettelyn varassa, sillä asetus Saimaan kalastusrajoituksista on viivästynyt.

Saimaannorpan suojelu on 15.4. alkaen osakaskuntien ja muiden vesialueen omistajien päätösten sekä sopimusmenettelyn varassa, sillä asetus Saimaan kalastusrajoituksista on viivästynyt.

Tuija Marienberg

Uutiset
14.4.2021 17.32

Asetus Saimaan kalastus­ra­joi­tuksista viivästyy

15.4. al­ka­en Sai­maal­la ei ole voi­mas­sa ole­via ka­las­tus­ra­joi­tuk­sia sai­maan­nor­pan suo­je­le­mi­sek­si. Maa- ja met­sä­ta­lous­mi­nis­te­riö ker­too tie­dot­tees­saan, et­tä ase­tus Sai­maan ka­las­tus­ra­joi­tuk­sis­ta on vii­väs­ty­nyt, kos­ka ase­tuk­sen val­mis­te­lu val­ti­o­neu­vos­tos­sa on kes­ken.

Saimaannorpan suojelu on 15.4. alkaen osakaskuntien ja muiden vesialueen omistajien päätösten sekä sopimusmenettelyn varassa, sillä asetus Saimaan kalastusrajoituksista on viivästynyt.

Saimaannorpan suojelu on 15.4. alkaen osakaskuntien ja muiden vesialueen omistajien päätösten sekä sopimusmenettelyn varassa, sillä asetus Saimaan kalastusrajoituksista on viivästynyt.

Tuija Marienberg

Uutiset
14.4.2021 17.32

Asetus Saimaan kalastus­ra­joi­tuksista viivästyy

15.4. al­ka­en Sai­maal­la ei ole voi­mas­sa ole­via ka­las­tus­ra­joi­tuk­sia sai­maan­nor­pan suo­je­le­mi­sek­si. Maa- ja met­sä­ta­lous­mi­nis­te­riö ker­too tie­dot­tees­saan, et­tä ase­tus Sai­maan ka­las­tus­ra­joi­tuk­sis­ta on vii­väs­ty­nyt, kos­ka ase­tuk­sen val­mis­te­lu val­ti­o­neu­vos­tos­sa on kes­ken.

Jaakko Uuksulainen (oikealla) on tehnyt yli 50 vuoden uran luottamushenkilönä. Kuva on tammikuulta 2019, jolloin Kiteen kaupunginhallituksen puheenjohtaja Esa Lahtela ja kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Sinikka Musikka kiittivät Uuksulaista Kiteen hyväksi tehdystä luottamustyöstä..

Jaakko Uuksulainen (oikealla) on tehnyt yli 50 vuoden uran luottamushenkilönä. Kuva on tammikuulta 2019, jolloin Kiteen kaupunginhallituksen puheenjohtaja Esa Lahtela ja kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Sinikka Musikka kiittivät Uuksulaista Kiteen hyväksi tehdystä luottamustyöstä..

Tuija Marienberg

Uutiset
14.4.2021 13.57

Uuksulaiselle esitetään arvonimeä

Ki­teen kau­pun­gin­hal­li­tus päät­ti yk­si­mie­li­ses­ti esit­tää val­tuus­tol­le pi­tä­jän­neu­vok­sen ar­vo­ni­meä Jaak­ko Uuk­su­lai­sel­le.

Jaakko Uuksulainen (oikealla) on tehnyt yli 50 vuoden uran luottamushenkilönä. Kuva on tammikuulta 2019, jolloin Kiteen kaupunginhallituksen puheenjohtaja Esa Lahtela ja kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Sinikka Musikka kiittivät Uuksulaista Kiteen hyväksi tehdystä luottamustyöstä..

Jaakko Uuksulainen (oikealla) on tehnyt yli 50 vuoden uran luottamushenkilönä. Kuva on tammikuulta 2019, jolloin Kiteen kaupunginhallituksen puheenjohtaja Esa Lahtela ja kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Sinikka Musikka kiittivät Uuksulaista Kiteen hyväksi tehdystä luottamustyöstä..

Tuija Marienberg

Uutiset
14.4.2021 13.57

Uuksulaiselle esitetään arvonimeä

Ki­teen kau­pun­gin­hal­li­tus päät­ti yk­si­mie­li­ses­ti esit­tää val­tuus­tol­le pi­tä­jän­neu­vok­sen ar­vo­ni­meä Jaak­ko Uuk­su­lai­sel­le.

Aseman koulu on valmistunut vuonna 1929. Asuinneliöitä siinä on 290. Tilat soveltuvat asumiseen ja yrittämiseen. Kuva: Miia Seppänen.

Aseman koulu on valmistunut vuonna 1929. Asuinneliöitä siinä on 290. Tilat soveltuvat asumiseen ja yrittämiseen. Kuva: Miia Seppänen.

Miia Seppänen

Uutiset
14.4.2021 12.20

Aseman koulu odottaa tarinalleen jatkajaa

Toh­ma­jär­ven Ase­man van­ha kan­sa­kou­lu et­sii uut­ta omis­ta­jaa. Ki­tee­läis­läh­töi­sen, ny­ky­ään hel­sin­ki­läi­sen Miia Sep­pä­sen omis­tuk­ses­sa vuo­des­ta 2012 ol­lut yli 90-vuo­ti­as kou­lu­ra­ken­nus on ko­ke­nut vii­me vuo­si­na kas­vo­jen­ko­ho­tuk­sen van­haa kun­ni­oit­ta­en.

Aseman koulu on valmistunut vuonna 1929. Asuinneliöitä siinä on 290. Tilat soveltuvat asumiseen ja yrittämiseen. Kuva: Miia Seppänen.

Aseman koulu on valmistunut vuonna 1929. Asuinneliöitä siinä on 290. Tilat soveltuvat asumiseen ja yrittämiseen. Kuva: Miia Seppänen.

Miia Seppänen

Uutiset
14.4.2021 12.20

Aseman koulu odottaa tarinalleen jatkajaa

Toh­ma­jär­ven Ase­man van­ha kan­sa­kou­lu et­sii uut­ta omis­ta­jaa. Ki­tee­läis­läh­töi­sen, ny­ky­ään hel­sin­ki­läi­sen Miia Sep­pä­sen omis­tuk­ses­sa vuo­des­ta 2012 ol­lut yli 90-vuo­ti­as kou­lu­ra­ken­nus on ko­ke­nut vii­me vuo­si­na kas­vo­jen­ko­ho­tuk­sen van­haa kun­ni­oit­ta­en.

Neppi ottaa vieraat vastaan häntää heiluttaen.

Neppi ottaa vieraat vastaan häntää heiluttaen.

Leena Mykkänen

Kulttuuri
14.4.2021 12.10

Koiran elämää kirjaston näyttelyssä

Toh­ma­jär­ven kir­jas­tol­la voi huh­ti­kuun lop­puun saak­ka ihas­tel­la Nep­pi-koi­ran va­lo­ku­va­näyt­te­lyä. Näyt­te­lyn taus­ta­vai­kut­ta­ja­na ovat Ne­pin isän­tä Yr­jö Tol­va­nen ja hä­nen ys­tä­vän­sä Lee­na Myk­kä­nen.

Neppi ottaa vieraat vastaan häntää heiluttaen.

Neppi ottaa vieraat vastaan häntää heiluttaen.

Leena Mykkänen

Kulttuuri
14.4.2021 12.10

Koiran elämää kirjaston näyttelyssä

Toh­ma­jär­ven kir­jas­tol­la voi huh­ti­kuun lop­puun saak­ka ihas­tel­la Nep­pi-koi­ran va­lo­ku­va­näyt­te­lyä. Näyt­te­lyn taus­ta­vai­kut­ta­ja­na ovat Ne­pin isän­tä Yr­jö Tol­va­nen ja hä­nen ys­tä­vän­sä Lee­na Myk­kä­nen.

Väitöskirjatyötään tekevä Lauri poikkesi käymään keittiössä ja sai heti olkapäilleen Sulo-pojan. Kauno ja Jenna-Marie suunnittelevat välipalan laittoa.

Väitöskirjatyötään tekevä Lauri poikkesi käymään keittiössä ja sai heti olkapäilleen Sulo-pojan. Kauno ja Jenna-Marie suunnittelevat välipalan laittoa.

Kari Sarkkinen

Uutiset
14.4.2021 11.31

Laineen perhe löysi täydelliset puitteet asumiselle

Aje­len Toh­ma­jär­ven Saa­ri­on ko­meim­piin mai­se­miin. Hir­si­ta­lon pi­hal­la on las­ten le­lu­ja, as­tun si­säl­le. Kak­si pien­tä rei­pas­ta poi­kaa tu­lee vas­taan. Pie­nem­pi esit­te­lee ja soit­te­lee huu­li­harp­pu­aan. Esit­täy­dym­me. Kau­no 2v ker­too ni­men­sä soi­tan­ton­sa vä­lis­sä Sulo 3v kut­suu sa­mal­la pe­rem­mäl­le. Äi­ti Jen­na-Ma­rie Lai­ne on myös vas­tas­sa vie­ras­ta. Isä Lau­ri te­kee väi­tös­kir­ja­työ­tään ylä­ker­ras­sa. Per­he­päi­vä­hoi­dos­sa ol­leet lap­set ovat juu­ri ha­et­tu ko­tei­hin­sa.

Väitöskirjatyötään tekevä Lauri poikkesi käymään keittiössä ja sai heti olkapäilleen Sulo-pojan. Kauno ja Jenna-Marie suunnittelevat välipalan laittoa.

Väitöskirjatyötään tekevä Lauri poikkesi käymään keittiössä ja sai heti olkapäilleen Sulo-pojan. Kauno ja Jenna-Marie suunnittelevat välipalan laittoa.

Kari Sarkkinen

Uutiset
14.4.2021 11.31

Laineen perhe löysi täydelliset puitteet asumiselle

Aje­len Toh­ma­jär­ven Saa­ri­on ko­meim­piin mai­se­miin. Hir­si­ta­lon pi­hal­la on las­ten le­lu­ja, as­tun si­säl­le. Kak­si pien­tä rei­pas­ta poi­kaa tu­lee vas­taan. Pie­nem­pi esit­te­lee ja soit­te­lee huu­li­harp­pu­aan. Esit­täy­dym­me. Kau­no 2v ker­too ni­men­sä soi­tan­ton­sa vä­lis­sä Sulo 3v kut­suu sa­mal­la pe­rem­mäl­le. Äi­ti Jen­na-Ma­rie Lai­ne on myös vas­tas­sa vie­ras­ta. Isä Lau­ri te­kee väi­tös­kir­ja­työ­tään ylä­ker­ras­sa. Per­he­päi­vä­hoi­dos­sa ol­leet lap­set ovat juu­ri ha­et­tu ko­tei­hin­sa.

Keski-Karjalan matkailukoordinaattori Lari Turunen markkinoi seutukuntaa leppoisan elämänmenon tyyssijana.

Keski-Karjalan matkailukoordinaattori Lari Turunen markkinoi seutukuntaa leppoisan elämänmenon tyyssijana.

Jarno Artika

Uutiset
14.4.2021 10.36

Sydänkarjala tarjoaa rauhaisaa matkailua

Kes­ki-Kar­ja­lan alu­een mat­kai­lua luot­sa­taan eteen­päin Sy­dän­kar­ja­la-mat­kai­lub­rän­dil­lä. Uut­ta on myös ai­kai­sem­paa laa­jem­pi yh­teis­työ Sa­von­lin­nan seu­dun kans­sa.

Keski-Karjalan matkailukoordinaattori Lari Turunen markkinoi seutukuntaa leppoisan elämänmenon tyyssijana.

Keski-Karjalan matkailukoordinaattori Lari Turunen markkinoi seutukuntaa leppoisan elämänmenon tyyssijana.

Jarno Artika

Uutiset
14.4.2021 10.36

Sydänkarjala tarjoaa rauhaisaa matkailua

Kes­ki-Kar­ja­lan alu­een mat­kai­lua luot­sa­taan eteen­päin Sy­dän­kar­ja­la-mat­kai­lub­rän­dil­lä. Uut­ta on myös ai­kai­sem­paa laa­jem­pi yh­teis­työ Sa­von­lin­nan seu­dun kans­sa.

Ensi viikon lauantaina Mäntyniemen Havinoi-residenssissä järjestetään jooga- ja mindfulness-päivä.

Ensi viikon lauantaina Mäntyniemen Havinoi-residenssissä järjestetään jooga- ja mindfulness-päivä.

Anna-Liina Lindeberg

Kulttuuri
14.4.2021 9.11

Inspiroidu Mäntyniemen historiallisessa miljöössä

Kai­paat­ko va­loi­saa se­mi­naa­ri- ja ko­kous­ti­laa vai tans­si-, joo­ga- tai kon­sert­ti­sa­lia, jos­sa on iso pei­li, puo­la­puut, joo­ga­vä­li­nei­tä, har­moo­ni ja ää­nen­tois­to­vä­li­neet?

Ensi viikon lauantaina Mäntyniemen Havinoi-residenssissä järjestetään jooga- ja mindfulness-päivä.

Ensi viikon lauantaina Mäntyniemen Havinoi-residenssissä järjestetään jooga- ja mindfulness-päivä.

Anna-Liina Lindeberg

Kulttuuri
14.4.2021 9.11

Inspiroidu Mäntyniemen historiallisessa miljöössä

Kai­paat­ko va­loi­saa se­mi­naa­ri- ja ko­kous­ti­laa vai tans­si-, joo­ga- tai kon­sert­ti­sa­lia, jos­sa on iso pei­li, puo­la­puut, joo­ga­vä­li­nei­tä, har­moo­ni ja ää­nen­tois­to­vä­li­neet?

Taajamaliikenteessä tarkkana tällä viikolla ja jatkossakin.

Taajamaliikenteessä tarkkana tällä viikolla ja jatkossakin.

Tuija Marienberg

Uutiset
13.4.2021 15.57

Itä-Suomen suojatie- ja taajamaliikenne erityisvalvonnassa tällä viikolla

Po­lii­sin val­ta­kun­nal­li­nen suo­ja­tie­val­von­ta­päi­vä on kes­ki­viik­ko­na 14.4.2021. Po­lii­si val­voo suo­ja­tie­sään­tö­jen nou­dat­ta­mis­ta sekä ris­teys­käyt­täy­ty­mis­tä tee­man mu­kai­ses­ti täl­lä vii­kol­la. Val­von­nan ta­voit­tee­na on pa­ran­taa suo­ja­tie- ja taa­ja­ma­lii­ken­ne­tur­val­li­suut­ta. Li­säk­si po­lii­si ha­lu­aa edis­tää tien­käyt­tä­jien tie­toi­suut­ta oi­keuk­sis­taan sekä vel­vol­li­suuk­sis­taan suo­ja­tie­sään­nös­ten nou­dat­ta­mi­ses­sa.

Taajamaliikenteessä tarkkana tällä viikolla ja jatkossakin.

Taajamaliikenteessä tarkkana tällä viikolla ja jatkossakin.

Tuija Marienberg

Uutiset
13.4.2021 15.57

Itä-Suomen suojatie- ja taajamaliikenne erityisvalvonnassa tällä viikolla

Po­lii­sin val­ta­kun­nal­li­nen suo­ja­tie­val­von­ta­päi­vä on kes­ki­viik­ko­na 14.4.2021. Po­lii­si val­voo suo­ja­tie­sään­tö­jen nou­dat­ta­mis­ta sekä ris­teys­käyt­täy­ty­mis­tä tee­man mu­kai­ses­ti täl­lä vii­kol­la. Val­von­nan ta­voit­tee­na on pa­ran­taa suo­ja­tie- ja taa­ja­ma­lii­ken­ne­tur­val­li­suut­ta. Li­säk­si po­lii­si ha­lu­aa edis­tää tien­käyt­tä­jien tie­toi­suut­ta oi­keuk­sis­taan sekä vel­vol­li­suuk­sis­taan suo­ja­tie­sään­nös­ten nou­dat­ta­mi­ses­sa.

Ensi viikolla on tarkoitus pitää haastattelut Kiteen kaupungin sivistysjohtajaksi.

Ensi viikolla on tarkoitus pitää haastattelut Kiteen kaupungin sivistysjohtajaksi.

Tuija Marienberg

Uutiset
13.4.2021 12.14

Kolme haastatellaan sivistysjohtajaksi

Ki­teen kau­pun­gis­sa avoin­na ole­vaan si­vis­tys­joh­ta­jan vir­kaa haki mää­rä­ai­kaan men­nes­sä yh­dek­sän hen­ki­löä. Heis­tä kau­pun­gin­hal­li­tus kut­sui haas­tat­te­luun Mik­ko Sai­ra­sen, Timo Toi­vo­sen ja Ma­ti­as Va­lo­a­hon.

Ensi viikolla on tarkoitus pitää haastattelut Kiteen kaupungin sivistysjohtajaksi.

Ensi viikolla on tarkoitus pitää haastattelut Kiteen kaupungin sivistysjohtajaksi.

Tuija Marienberg

Uutiset
13.4.2021 12.14

Kolme haastatellaan sivistysjohtajaksi

Ki­teen kau­pun­gis­sa avoin­na ole­vaan si­vis­tys­joh­ta­jan vir­kaa haki mää­rä­ai­kaan men­nes­sä yh­dek­sän hen­ki­löä. Heis­tä kau­pun­gin­hal­li­tus kut­sui haas­tat­te­luun Mik­ko Sai­ra­sen, Timo Toi­vo­sen ja Ma­ti­as Va­lo­a­hon.

Nightwish-keskuksen oppaana toimiva Onni Väkeväinen esittelee albumien kansikuvia.

Nightwish-keskuksen oppaana toimiva Onni Väkeväinen esittelee albumien kansikuvia.

Päivi Lievonen

Kulttuuri
13.4.2021 11.38

Audio-opastus Nightwish-keskukseen

Ki­teen kirk­kaim­mak­si mat­kai­lu­näh­tä­vyy­dek­si ko­hon­nut Night­wish-kes­kus saa en­si ke­säk­si uu­den au­dio-opas­tuk­sen, jos­sa paik­ka­kun­nal­ta pon­nis­ta­neen me­tal­li­bän­din ta­ri­na avau­tuu uu­del­la ta­val­la.

Nightwish-keskuksen oppaana toimiva Onni Väkeväinen esittelee albumien kansikuvia.

Nightwish-keskuksen oppaana toimiva Onni Väkeväinen esittelee albumien kansikuvia.

Päivi Lievonen

Kulttuuri
13.4.2021 11.38

Audio-opastus Nightwish-keskukseen

Ki­teen kirk­kaim­mak­si mat­kai­lu­näh­tä­vyy­dek­si ko­hon­nut Night­wish-kes­kus saa en­si ke­säk­si uu­den au­dio-opas­tuk­sen, jos­sa paik­ka­kun­nal­ta pon­nis­ta­neen me­tal­li­bän­din ta­ri­na avau­tuu uu­del­la ta­val­la.

Kiteen uudeksi hallintopäälliköksi on valittu ekonomi Pasi Lamminluoto.

Kiteen uudeksi hallintopäälliköksi on valittu ekonomi Pasi Lamminluoto.

Tuija Marienberg

Uutiset
13.4.2021 11.37

Uusi hallintopäällikkö viihtyy metsässä

Ki­teen kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen va­lin­ta Ki­teen kau­pun­gin uu­dek­si hal­lin­to­pääl­li­kök­si on Ylä­myl­lyl­lä asu­va eko­no­mi Pasi Lam­min­luo­to. Maa­lis­kuun lo­pus­sa pi­det­tyyn haas­tat­te­luun kut­sut­tiin ha­ki­jois­ta nel­jä.

Kiteen uudeksi hallintopäälliköksi on valittu ekonomi Pasi Lamminluoto.

Kiteen uudeksi hallintopäälliköksi on valittu ekonomi Pasi Lamminluoto.

Tuija Marienberg

Uutiset
13.4.2021 11.37

Uusi hallintopäällikkö viihtyy metsässä

Ki­teen kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen va­lin­ta Ki­teen kau­pun­gin uu­dek­si hal­lin­to­pääl­li­kök­si on Ylä­myl­lyl­lä asu­va eko­no­mi Pasi Lam­min­luo­to. Maa­lis­kuun lo­pus­sa pi­det­tyyn haas­tat­te­luun kut­sut­tiin ha­ki­jois­ta nel­jä.

Tohmajärveltä mukana kokeilussa on myös päiväkoti Käenpesä Kemiessä.

Tohmajärveltä mukana kokeilussa on myös päiväkoti Käenpesä Kemiessä.

Riitta Hakulinen

Uutiset
13.4.2021 11.30

Kaksivuotisen esiopetuksen kokeilun toimipaikat on valittu

Val­ta­kun­nal­li­nen kak­si­vuo­ti­nen esi­o­pe­tuk­sen ko­kei­lu käyn­nis­tyy elo­kuus­sa. Ko­kei­luun on va­lit­tu mu­kaan yh­teen­sä 105 kun­taa. Poh­jois-Kar­ja­las­ta ko­kei­lus­sa ovat Ki­teen ja Toh­ma­jär­ven li­säk­si mu­ka­na Jo­en­suu, Kon­ti­o­lah­ti ja Li­pe­ri.

Tohmajärveltä mukana kokeilussa on myös päiväkoti Käenpesä Kemiessä.

Tohmajärveltä mukana kokeilussa on myös päiväkoti Käenpesä Kemiessä.

Riitta Hakulinen

Uutiset
13.4.2021 11.30

Kaksivuotisen esiopetuksen kokeilun toimipaikat on valittu

Val­ta­kun­nal­li­nen kak­si­vuo­ti­nen esi­o­pe­tuk­sen ko­kei­lu käyn­nis­tyy elo­kuus­sa. Ko­kei­luun on va­lit­tu mu­kaan yh­teen­sä 105 kun­taa. Poh­jois-Kar­ja­las­ta ko­kei­lus­sa ovat Ki­teen ja Toh­ma­jär­ven li­säk­si mu­ka­na Jo­en­suu, Kon­ti­o­lah­ti ja Li­pe­ri.

Hanhien ruokailukäyttäytymistä tutkitaan tänä keväänä Keski-Karjalan alueella.

Hanhien ruokailukäyttäytymistä tutkitaan tänä keväänä Keski-Karjalan alueella.

Päivi Lievonen

Uutiset
13.4.2021 10.17

Hanhimuutto alkanut

Muut­to­han­hien lii­keh­din­tä nä­kyy jo Kes­ki-Kar­ja­lan alu­een pel­loil­la. Eri­tyi­ses­ti met­sä- ja tund­ra­han­hia on ha­vait­tu niin Ki­teel­lä, Toh­ma­jär­vel­lä kuin Rääk­ky­läs­sä­kin pel­to­jen ve­si­lä­tä­köis­sä ra­vin­toa et­si­mäs­sä.

Hanhien ruokailukäyttäytymistä tutkitaan tänä keväänä Keski-Karjalan alueella.

Hanhien ruokailukäyttäytymistä tutkitaan tänä keväänä Keski-Karjalan alueella.

Päivi Lievonen

Uutiset
13.4.2021 10.17

Hanhimuutto alkanut

Muut­to­han­hien lii­keh­din­tä nä­kyy jo Kes­ki-Kar­ja­lan alu­een pel­loil­la. Eri­tyi­ses­ti met­sä- ja tund­ra­han­hia on ha­vait­tu niin Ki­teel­lä, Toh­ma­jär­vel­lä kuin Rääk­ky­läs­sä­kin pel­to­jen ve­si­lä­tä­köis­sä ra­vin­toa et­si­mäs­sä.

Poikaspesät havaitaan helpoiten, kun niiden lumikatot ovat romahtaneet.

Poikaspesät havaitaan helpoiten, kun niiden lumikatot ovat romahtaneet.

Veli-Matti Sorvari

Uutiset
12.4.2021 14.37

Norppalaskennat meneillään

Sai­maan­nor­pan pe­sä­las­ken­to­ja teh­dään ku­lu­van vii­kon ai­ka­na Ori­ve­den ja Py­hä­se­län jäil­lä.

Poikaspesät havaitaan helpoiten, kun niiden lumikatot ovat romahtaneet.

Poikaspesät havaitaan helpoiten, kun niiden lumikatot ovat romahtaneet.

Veli-Matti Sorvari

Uutiset
12.4.2021 14.37

Norppalaskennat meneillään

Sai­maan­nor­pan pe­sä­las­ken­to­ja teh­dään ku­lu­van vii­kon ai­ka­na Ori­ve­den ja Py­hä­se­län jäil­lä.

Kiteen Hovintielle kaivettiin Kiteen Vesikunnan uusia putkia koulukeskuksen liikenteen uudelleenjärjestelyjen yhteydessä.

Kiteen Hovintielle kaivettiin Kiteen Vesikunnan uusia putkia koulukeskuksen liikenteen uudelleenjärjestelyjen yhteydessä.

Aladar Bayer

Uutiset
12.4.2021 13.28

Ylläpito, yhteistyö ja yksityistiet keskiössä

Ym­pä­ril­läm­me avau­tu­va kult­tuu­ri­mai­se­ma on mo­nen asi­an sum­ma. Ka­dut, tiet, suo­ja­tiet, kier­to­ris­teyk­set ja lii­ken­ne­mer­kit­kin ovat löy­tä­neet paik­kan­sa vas­ta lu­kuis­ten va­lin­to­jen ja pää­tös­ten jäl­keen. Sään­tö­nä tun­tuu ole­van, et­tä kal­lis lii­ken­ne­han­ke on ai­na hi­tain, kyl­tin saa lai­tet­tua päi­väs­sä.

Kiteen Hovintielle kaivettiin Kiteen Vesikunnan uusia putkia koulukeskuksen liikenteen uudelleenjärjestelyjen yhteydessä.

Kiteen Hovintielle kaivettiin Kiteen Vesikunnan uusia putkia koulukeskuksen liikenteen uudelleenjärjestelyjen yhteydessä.

Aladar Bayer

Uutiset
12.4.2021 13.28

Ylläpito, yhteistyö ja yksityistiet keskiössä

Ym­pä­ril­läm­me avau­tu­va kult­tuu­ri­mai­se­ma on mo­nen asi­an sum­ma. Ka­dut, tiet, suo­ja­tiet, kier­to­ris­teyk­set ja lii­ken­ne­mer­kit­kin ovat löy­tä­neet paik­kan­sa vas­ta lu­kuis­ten va­lin­to­jen ja pää­tös­ten jäl­keen. Sään­tö­nä tun­tuu ole­van, et­tä kal­lis lii­ken­ne­han­ke on ai­na hi­tain, kyl­tin saa lai­tet­tua päi­väs­sä.

Millaisella sloganilla Saimaan seutua markkinoidaan Euroopan kulttuuripääkaupungiksi 2026, selviää Saimaa-ilmiön YoluTube-lähetyksessä keskiviikkona.

Millaisella sloganilla Saimaan seutua markkinoidaan Euroopan kulttuuripääkaupungiksi 2026, selviää Saimaa-ilmiön YoluTube-lähetyksessä keskiviikkona.

Aladár Bayer

Kulttuuri
12.4.2021 12.48

Saimaa-ilmiön juuri valmistuneen hakukirjan slogan julki keskiviikkona

Sai­maa-il­miö jär­jes­tää Yo­u­Tu­be-ka­na­val­laan li­ve­lä­he­tyk­sen, jos­sa jul­kais­taan juu­ri val­mis­tu­neen ha­ku­kir­jan slo­gan. Ta­pah­tu­ma strii­ma­taan suo­ra­na Ola­vin­lin­nas­ta, ja sen juon­ta­ja­na on suu­rel­la jour­na­lis­ti­pal­kin­nol­la pal­kit­tu ja yk­si Sai­maa-il­mi­ön sy­tyt­tä­jis­tä Jani Hal­me.

Millaisella sloganilla Saimaan seutua markkinoidaan Euroopan kulttuuripääkaupungiksi 2026, selviää Saimaa-ilmiön YoluTube-lähetyksessä keskiviikkona.

Millaisella sloganilla Saimaan seutua markkinoidaan Euroopan kulttuuripääkaupungiksi 2026, selviää Saimaa-ilmiön YoluTube-lähetyksessä keskiviikkona.

Aladár Bayer

Kulttuuri
12.4.2021 12.48

Saimaa-ilmiön juuri valmistuneen hakukirjan slogan julki keskiviikkona

Sai­maa-il­miö jär­jes­tää Yo­u­Tu­be-ka­na­val­laan li­ve­lä­he­tyk­sen, jos­sa jul­kais­taan juu­ri val­mis­tu­neen ha­ku­kir­jan slo­gan. Ta­pah­tu­ma strii­ma­taan suo­ra­na Ola­vin­lin­nas­ta, ja sen juon­ta­ja­na on suu­rel­la jour­na­lis­ti­pal­kin­nol­la pal­kit­tu ja yk­si Sai­maa-il­mi­ön sy­tyt­tä­jis­tä Jani Hal­me.

Yli vuoden kestäneet kaivutyöt Rajatiellä Kaurilassa tapahtuneen rekkaonnettomuuden aiheuttamien öljyvahinkojen korjaamiseksi on saatu päätökseen. Alue odottaa vielä siistimistä.

Yli vuoden kestäneet kaivutyöt Rajatiellä Kaurilassa tapahtuneen rekkaonnettomuuden aiheuttamien öljyvahinkojen korjaamiseksi on saatu päätökseen. Alue odottaa vielä siistimistä.

Kari Sarkkinen

Uutiset
12.4.2021 12.27

Kaurilan öljyvahingon seuraukset huolettavat kuntalaisia

Ra­jan­tiel­lä Kau­ri­las­sa vii­me vuo­den hel­mi­kuus­sa ta­pah­tu­neen rek­ka­on­net­to­muu­den jäl­kei­set työt odot­ta­vat alu­een lop­pu­rai­vaus­ta. Ky­lä­läi­set ovat lu­mien su­la­mi­sen jäl­keen ol­leet huo­les­tu­nei­ta sii­tä, mi­hin kun­toon paik­ka on jää­mäs­sä kor­jaus­töi­den jäl­keen. Myös pai­kan lii­ken­ne­tur­val­li­suus on huo­les­tut­ta­nut. Toh­ma­jär­ven tek­ni­nen joh­ta­ja Jor­ma Berg sa­noo alu­een sii­vouk­sen ta­pah­tu­van kor­jaus­työ­tä teh­neen ura­koit­si­jan toi­mes­ta.

Yli vuoden kestäneet kaivutyöt Rajatiellä Kaurilassa tapahtuneen rekkaonnettomuuden aiheuttamien öljyvahinkojen korjaamiseksi on saatu päätökseen. Alue odottaa vielä siistimistä.

Yli vuoden kestäneet kaivutyöt Rajatiellä Kaurilassa tapahtuneen rekkaonnettomuuden aiheuttamien öljyvahinkojen korjaamiseksi on saatu päätökseen. Alue odottaa vielä siistimistä.

Kari Sarkkinen

Uutiset
12.4.2021 12.27

Kaurilan öljyvahingon seuraukset huolettavat kuntalaisia

Ra­jan­tiel­lä Kau­ri­las­sa vii­me vuo­den hel­mi­kuus­sa ta­pah­tu­neen rek­ka­on­net­to­muu­den jäl­kei­set työt odot­ta­vat alu­een lop­pu­rai­vaus­ta. Ky­lä­läi­set ovat lu­mien su­la­mi­sen jäl­keen ol­leet huo­les­tu­nei­ta sii­tä, mi­hin kun­toon paik­ka on jää­mäs­sä kor­jaus­töi­den jäl­keen. Myös pai­kan lii­ken­ne­tur­val­li­suus on huo­les­tut­ta­nut. Toh­ma­jär­ven tek­ni­nen joh­ta­ja Jor­ma Berg sa­noo alu­een sii­vouk­sen ta­pah­tu­van kor­jaus­työ­tä teh­neen ura­koit­si­jan toi­mes­ta.

Saimaan saariston kehittämisyhdistyksen puheenjohtaja Tuure Hirvonen (oikealla) toivoisi vapaa-ajanasukkaiden aktivoituvan mukaan yhdistystoimintaan. Arkistokuva.

Saimaan saariston kehittämisyhdistyksen puheenjohtaja Tuure Hirvonen (oikealla) toivoisi vapaa-ajanasukkaiden aktivoituvan mukaan yhdistystoimintaan. Arkistokuva.

Aladar Bayer

Uutiset
12.4.2021 11.30

Yhdistyksissä odotetaan koronarajoitusten päättymistä

Rääk­ky­län jär­jes­tö­pa­la­ve­ris­sa kat­seet suun­nat­tiin toi­veik­kaas­ti jo koh­ti ke­sää ja eri­tyi­ses­ti elo­kuu­ta. Poh­jois-Kar­ja­lan täyt­tä­es­sä 300 vuot­ta juh­la­vuo­si ha­lu­taan pa­las­tel­la pie­nem­piin ta­pah­tu­miin ym­pä­ri maa­kun­nan.

Saimaan saariston kehittämisyhdistyksen puheenjohtaja Tuure Hirvonen (oikealla) toivoisi vapaa-ajanasukkaiden aktivoituvan mukaan yhdistystoimintaan. Arkistokuva.

Saimaan saariston kehittämisyhdistyksen puheenjohtaja Tuure Hirvonen (oikealla) toivoisi vapaa-ajanasukkaiden aktivoituvan mukaan yhdistystoimintaan. Arkistokuva.

Aladar Bayer

Uutiset
12.4.2021 11.30

Yhdistyksissä odotetaan koronarajoitusten päättymistä

Rääk­ky­län jär­jes­tö­pa­la­ve­ris­sa kat­seet suun­nat­tiin toi­veik­kaas­ti jo koh­ti ke­sää ja eri­tyi­ses­ti elo­kuu­ta. Poh­jois-Kar­ja­lan täyt­tä­es­sä 300 vuot­ta juh­la­vuo­si ha­lu­taan pa­las­tel­la pie­nem­piin ta­pah­tu­miin ym­pä­ri maa­kun­nan.

Koulutoiminta Värtsilän koulussa päättyi keväällä 2020. Kuva: Vuokko Väänänen.

Koulutoiminta Värtsilän koulussa päättyi keväällä 2020. Kuva: Vuokko Väänänen.

Vuokko Väänänen

Uutiset
12.4.2021 11.25

Pitäjäyhdistys voisi sittenkin ottaa vastuun koulukiinteistöstä

Värt­si­län Pi­tä­jäyh­dis­tys ha­lu­aa jat­kaa neu­vot­te­lu­ja Värt­si­län kou­lun ti­lan­tees­ta Toh­ma­jär­ven kun­nan kans­sa. Pi­tä­jäyh­dis­tys ha­lu­aa ke­hit­tää eri­lais­ta toi­min­taa kou­lul­la yh­teis­työs­sä mui­den toi­mi­joi­den kans­sa.

Koulutoiminta Värtsilän koulussa päättyi keväällä 2020. Kuva: Vuokko Väänänen.

Koulutoiminta Värtsilän koulussa päättyi keväällä 2020. Kuva: Vuokko Väänänen.

Vuokko Väänänen

Uutiset
12.4.2021 11.25

Pitäjäyhdistys voisi sittenkin ottaa vastuun koulukiinteistöstä

Värt­si­län Pi­tä­jäyh­dis­tys ha­lu­aa jat­kaa neu­vot­te­lu­ja Värt­si­län kou­lun ti­lan­tees­ta Toh­ma­jär­ven kun­nan kans­sa. Pi­tä­jäyh­dis­tys ha­lu­aa ke­hit­tää eri­lais­ta toi­min­taa kou­lul­la yh­teis­työs­sä mui­den toi­mi­joi­den kans­sa.

Rantapuisto suodattaa hulevedet ennen Kiteenjärveen päätymistä.

Rantapuisto suodattaa hulevedet ennen Kiteenjärveen päätymistä.

Päivi Lievonen

Uutiset
12.4.2021 9.19

Vesien­hoi­to­suun­nitelma komment­ti­kier­roksella

Kes­ki-Kar­ja­lan alu­een ve­sis­töt kuu­lu­vat Vuok­sen ve­sien­hoi­to­a­lu­ee­seen, jon­ka ve­sien­hoi­to­suun­ni­tel­ma vuo­sil­le 2022-2027 on par­hail­laan kuu­le­mis­kier­rok­sel­la. Pa­lau­tet­ta suun­ni­tel­mas­ta voi jät­tää Ete­lä-Sa­von ELY-kes­kuk­sel­le tou­ko­kuun 14. päi­vään saak­ka. Suun­ni­tel­ma on ko­ko­nai­suu­des­saan esil­lä ym­pä­ris­tö­hal­li­nen verk­ko­pal­ve­lus­sa.

Rantapuisto suodattaa hulevedet ennen Kiteenjärveen päätymistä.

Rantapuisto suodattaa hulevedet ennen Kiteenjärveen päätymistä.

Päivi Lievonen

Uutiset
12.4.2021 9.19

Vesien­hoi­to­suun­nitelma komment­ti­kier­roksella

Kes­ki-Kar­ja­lan alu­een ve­sis­töt kuu­lu­vat Vuok­sen ve­sien­hoi­to­a­lu­ee­seen, jon­ka ve­sien­hoi­to­suun­ni­tel­ma vuo­sil­le 2022-2027 on par­hail­laan kuu­le­mis­kier­rok­sel­la. Pa­lau­tet­ta suun­ni­tel­mas­ta voi jät­tää Ete­lä-Sa­von ELY-kes­kuk­sel­le tou­ko­kuun 14. päi­vään saak­ka. Suun­ni­tel­ma on ko­ko­nai­suu­des­saan esil­lä ym­pä­ris­tö­hal­li­nen verk­ko­pal­ve­lus­sa.

– Siitä eteenpäin olen rakentanut autoja. Sieltä se ammattitaito on enemmän tullut kuin koulutuksesta, kone- ja tuotantotekniikan insinööri Sami Vatanen pohtii.

– Siitä eteenpäin olen rakentanut autoja. Sieltä se ammattitaito on enemmän tullut kuin koulutuksesta, kone- ja tuotantotekniikan insinööri Sami Vatanen pohtii.

Aladar Bayer

Urheilu
12.4.2021 8.33

Epätoivoinen Giovanni löysi avun Pohjois-Karjalasta

Uus­ki­tee­läi­nen Sami Va­ta­nen osaa asi­an­sa, se tie­de­tään Vä­li­me­rel­lä­kin. Kau­ka­na Ita­li­as­sa 7 vuot­ta kil­pa-au­to­ja suun­ni­tel­lut, ra­ken­ta­nut, huol­ta­nut, kor­jan­nut ja yl­lä­pi­tä­nyt mies toi­mii tätä ny­kyä tek­ni­se­nä asi­an­tun­ti­ja­na ja ke­hit­tä­jä­nä Veek­mas Oy:n ko­ne­pa­jal­la, Ki­teen To­lo­sen­mä­es­sä.

– Siitä eteenpäin olen rakentanut autoja. Sieltä se ammattitaito on enemmän tullut kuin koulutuksesta, kone- ja tuotantotekniikan insinööri Sami Vatanen pohtii.

– Siitä eteenpäin olen rakentanut autoja. Sieltä se ammattitaito on enemmän tullut kuin koulutuksesta, kone- ja tuotantotekniikan insinööri Sami Vatanen pohtii.

Aladar Bayer

Urheilu
12.4.2021 8.33

Epätoivoinen Giovanni löysi avun Pohjois-Karjalasta

Uus­ki­tee­läi­nen Sami Va­ta­nen osaa asi­an­sa, se tie­de­tään Vä­li­me­rel­lä­kin. Kau­ka­na Ita­li­as­sa 7 vuot­ta kil­pa-au­to­ja suun­ni­tel­lut, ra­ken­ta­nut, huol­ta­nut, kor­jan­nut ja yl­lä­pi­tä­nyt mies toi­mii tätä ny­kyä tek­ni­se­nä asi­an­tun­ti­ja­na ja ke­hit­tä­jä­nä Veek­mas Oy:n ko­ne­pa­jal­la, Ki­teen To­lo­sen­mä­es­sä.

Laatumerkkejä ostetaan. Halpamerkkien osuus talvipyörien myynnistä ei ole juuri kasvanut, Toni Hakulinen P-K-Renkaasta kertoo.

Laatumerkkejä ostetaan. Halpamerkkien osuus talvipyörien myynnistä ei ole juuri kasvanut, Toni Hakulinen P-K-Renkaasta kertoo.

Aladar Bayer

Uutiset
11.4.2021 10.10

Renkaita riittää varastossa

Jo­ka­ke­väi­nen ren­kaan­vaih­to on joko edes­sä tai jo teh­ty­nä. Mie­les­sä on pi­det­tä­vä en­si vuon­na­kin, et­tä tal­vi­ren­kai­den käyt­tö­ai­kaa kos­ke­vat sään­nöt muut­tui­vat 1. ke­sä­kuu­ta 2020, kun uu­si Tie­lii­ken­ne­la­ki as­tui voi­maan. Tal­vi­ren­kai­ta tu­lee uu­sien sään­nös­ten mu­kaan käyt­tää, jos sää tai keli sitä edel­lyt­tää mar­ras-, jou­lu-, tam­mi-, hel­mi- ja maa­lis­kuun ai­ka­na. Vaa­dit­tu­na ai­ka­na tal­vi­ren­kaas­sa tu­lee ku­lu­tus­pin­nan pää­u­rien sy­vyys ol­la vä­hin­tään 3 mm.

Laatumerkkejä ostetaan. Halpamerkkien osuus talvipyörien myynnistä ei ole juuri kasvanut, Toni Hakulinen P-K-Renkaasta kertoo.

Laatumerkkejä ostetaan. Halpamerkkien osuus talvipyörien myynnistä ei ole juuri kasvanut, Toni Hakulinen P-K-Renkaasta kertoo.

Aladar Bayer

Uutiset
11.4.2021 10.10

Renkaita riittää varastossa

Jo­ka­ke­väi­nen ren­kaan­vaih­to on joko edes­sä tai jo teh­ty­nä. Mie­les­sä on pi­det­tä­vä en­si vuon­na­kin, et­tä tal­vi­ren­kai­den käyt­tö­ai­kaa kos­ke­vat sään­nöt muut­tui­vat 1. ke­sä­kuu­ta 2020, kun uu­si Tie­lii­ken­ne­la­ki as­tui voi­maan. Tal­vi­ren­kai­ta tu­lee uu­sien sään­nös­ten mu­kaan käyt­tää, jos sää tai keli sitä edel­lyt­tää mar­ras-, jou­lu-, tam­mi-, hel­mi- ja maa­lis­kuun ai­ka­na. Vaa­dit­tu­na ai­ka­na tal­vi­ren­kaas­sa tu­lee ku­lu­tus­pin­nan pää­u­rien sy­vyys ol­la vä­hin­tään 3 mm.

Lääkäreiden rekrytointi on muuttunut vuosi vuodelta haasteellisemmaksi, todetaan Siun soten yhtymähallituksen lausunnossa.

Lääkäreiden rekrytointi on muuttunut vuosi vuodelta haasteellisemmaksi, todetaan Siun soten yhtymähallituksen lausunnossa.

Uutiset
11.4.2021 8.00

Aluehal­lin­to­vi­rastolta selvityspyyntö Siun sotelle

Itä-Suo­men alu­e­hal­lin­to­vi­ras­to on pyy­tä­nyt Siun so­ten yh­ty­mä­hal­li­tuk­sel­ta sel­vi­tys­tä pe­rus­ter­vey­den­huol­lon ti­lan­tees­ta. Sel­vi­tys­pyyn­tö liit­tyy sa­no­ma­leh­ti Kar­ja­lai­sen 28.2.2021 jul­kai­se­maan ar­tik­ke­liin kos­kien Siun so­ten pe­rus­ter­vey­den­huol­toa, lää­kä­ri­pu­laa, hoi­toon pää­syn on­gel­mia ja lää­kä­rei­den kuor­mit­tu­nei­suut­ta.

Lääkäreiden rekrytointi on muuttunut vuosi vuodelta haasteellisemmaksi, todetaan Siun soten yhtymähallituksen lausunnossa.

Lääkäreiden rekrytointi on muuttunut vuosi vuodelta haasteellisemmaksi, todetaan Siun soten yhtymähallituksen lausunnossa.

Uutiset
11.4.2021 8.00

Aluehal­lin­to­vi­rastolta selvityspyyntö Siun sotelle

Itä-Suo­men alu­e­hal­lin­to­vi­ras­to on pyy­tä­nyt Siun so­ten yh­ty­mä­hal­li­tuk­sel­ta sel­vi­tys­tä pe­rus­ter­vey­den­huol­lon ti­lan­tees­ta. Sel­vi­tys­pyyn­tö liit­tyy sa­no­ma­leh­ti Kar­ja­lai­sen 28.2.2021 jul­kai­se­maan ar­tik­ke­liin kos­kien Siun so­ten pe­rus­ter­vey­den­huol­toa, lää­kä­ri­pu­laa, hoi­toon pää­syn on­gel­mia ja lää­kä­rei­den kuor­mit­tu­nei­suut­ta.

Joni Juvonen ajoi päivän aikana Joensuusta Ämmänsaarelle.

Joni Juvonen ajoi päivän aikana Joensuusta Ämmänsaarelle.

Petri Mononen

Urheilu
10.4.2021 11.00

Kelkkasafarilla 1200 kilometriä kahdessa päivässä

Joni Ju­vo­nen to­teut­ti use­am­man vuo­den haa­veis­sa ol­leen pi­dem­män moot­to­ri­kelk­ka­sa­fa­rin tänä ke­vää­nä. Ajo­mat­kaa Jo­en­suun ja Äm­män­saa­ren vä­li­sel­le reis­sul­le ker­tyi yh­teen­sä 1200 ki­lo­met­riä, jot­ka tait­tui­vat kah­den vuo­ro­kau­den ai­ka­na.

Joni Juvonen ajoi päivän aikana Joensuusta Ämmänsaarelle.

Joni Juvonen ajoi päivän aikana Joensuusta Ämmänsaarelle.

Petri Mononen

Urheilu
10.4.2021 11.00

Kelkkasafarilla 1200 kilometriä kahdessa päivässä

Joni Ju­vo­nen to­teut­ti use­am­man vuo­den haa­veis­sa ol­leen pi­dem­män moot­to­ri­kelk­ka­sa­fa­rin tänä ke­vää­nä. Ajo­mat­kaa Jo­en­suun ja Äm­män­saa­ren vä­li­sel­le reis­sul­le ker­tyi yh­teen­sä 1200 ki­lo­met­riä, jot­ka tait­tui­vat kah­den vuo­ro­kau­den ai­ka­na.

Vuodelle 2020 asetettu taloustavoite oli Pirskasen mielestä tiukka. Asetettu raami ylitettiin 0,7 prosenttia.

Vuodelle 2020 asetettu taloustavoite oli Pirskasen mielestä tiukka. Asetettu raami ylitettiin 0,7 prosenttia.

Uutiset
10.4.2021 8.00

Siun soten tulos viisi miljoonaa alijäämäinen

Siun sote -kun­ta­yh­ty­män vuo­den 2020 tu­los on hiu­kan al­le 5 mil­joo­naa eu­roa ali­jää­mäi­nen.

Vuodelle 2020 asetettu taloustavoite oli Pirskasen mielestä tiukka. Asetettu raami ylitettiin 0,7 prosenttia.

Vuodelle 2020 asetettu taloustavoite oli Pirskasen mielestä tiukka. Asetettu raami ylitettiin 0,7 prosenttia.

Uutiset
10.4.2021 8.00

Siun soten tulos viisi miljoonaa alijäämäinen

Siun sote -kun­ta­yh­ty­män vuo­den 2020 tu­los on hiu­kan al­le 5 mil­joo­naa eu­roa ali­jää­mäi­nen.

Yrjö Eronen kertoo kokemuksiaan pienen kunnan yhteisöllisyydestä juuri ilmestyneessä Luottamushenkilön käsikirjassa.

Yrjö Eronen kertoo kokemuksiaan pienen kunnan yhteisöllisyydestä juuri ilmestyneessä Luottamushenkilön käsikirjassa.

Päivi Lievonen

Uutiset
9.4.2021 18.08

Yhteisöllisyyden puolestapuhuja

Rääk­ky­län vs. kun­nan­joh­ta­ja Yr­jö Ero­sen ko­ke­muk­sia pie­nen kun­nan yh­tei­söl­li­syy­des­tä on lu­et­ta­vis­sa huh­ti­kuun alus­sa il­mes­ty­nees­sä Luot­ta­mus­hen­ki­lön kä­si­kir­jas­sa.

Yrjö Eronen kertoo kokemuksiaan pienen kunnan yhteisöllisyydestä juuri ilmestyneessä Luottamushenkilön käsikirjassa.

Yrjö Eronen kertoo kokemuksiaan pienen kunnan yhteisöllisyydestä juuri ilmestyneessä Luottamushenkilön käsikirjassa.

Päivi Lievonen

Uutiset
9.4.2021 18.08

Yhteisöllisyyden puolestapuhuja

Rääk­ky­län vs. kun­nan­joh­ta­ja Yr­jö Ero­sen ko­ke­muk­sia pie­nen kun­nan yh­tei­söl­li­syy­des­tä on lu­et­ta­vis­sa huh­ti­kuun alus­sa il­mes­ty­nees­sä Luot­ta­mus­hen­ki­lön kä­si­kir­jas­sa.

Kiteellä varmistui tällä viikolla kaksi uutta koronatartuntaa.

Kiteellä varmistui tällä viikolla kaksi uutta koronatartuntaa.

Tuija Marienberg

Uutiset
9.4.2021 16.04

Kiteellä kaksi uutta koronatapausta

Ki­teel­lä on var­mis­tet­tu tä­män vii­kon ai­ka­na kak­si uut­ta ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa. Tie­dot päi­vit­tyi­vät THL:n lis­tal­le per­jan­tai­na.

Kiteellä varmistui tällä viikolla kaksi uutta koronatartuntaa.

Kiteellä varmistui tällä viikolla kaksi uutta koronatartuntaa.

Tuija Marienberg

Uutiset
9.4.2021 16.04

Kiteellä kaksi uutta koronatapausta

Ki­teel­lä on var­mis­tet­tu tä­män vii­kon ai­ka­na kak­si uut­ta ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa. Tie­dot päi­vit­tyi­vät THL:n lis­tal­le per­jan­tai­na.

Koronarokotukset edistyvät porrastetusti. Siun soten alueella rokotusvuorossa ovat 65 täyttäneet.

Koronarokotukset edistyvät porrastetusti. Siun soten alueella rokotusvuorossa ovat 65 täyttäneet.

Kari Sarkkinen

Uutiset
9.4.2021 15.43

Rokotusvuorossa 65 vuotta täyttäneet

Per­jan­tai-il­ta­päi­vään men­nes­sä Siun so­ten alu­eel­la on an­net­tu yh­teen­sä 35 343 ko­ro­na­ro­ko­tet­ta, jois­ta en­sim­mäi­siä ro­ko­te­an­nok­sia on 31 806 ja toi­sia ro­ko­te­an­nok­sia 3 537.

Koronarokotukset edistyvät porrastetusti. Siun soten alueella rokotusvuorossa ovat 65 täyttäneet.

Koronarokotukset edistyvät porrastetusti. Siun soten alueella rokotusvuorossa ovat 65 täyttäneet.

Kari Sarkkinen

Uutiset
9.4.2021 15.43

Rokotusvuorossa 65 vuotta täyttäneet

Per­jan­tai-il­ta­päi­vään men­nes­sä Siun so­ten alu­eel­la on an­net­tu yh­teen­sä 35 343 ko­ro­na­ro­ko­tet­ta, jois­ta en­sim­mäi­siä ro­ko­te­an­nok­sia on 31 806 ja toi­sia ro­ko­te­an­nok­sia 3 537.

Rytmihäiriköt veti Ultra Brata jo vuonna 2014.

Rytmihäiriköt veti Ultra Brata jo vuonna 2014.

Anu Kauppi

Kulttuuri
9.4.2021 14.16

Nyt sitä saa – rytmihäiriöitä striiminä!

Jo­en­suu­lais­ten yli­o­pis­to-opis­ke­li­joi­den vuon­na 1998 pe­rus­ta­ma Ryt­mi­häi­ri­köt on ko­va­ta­soi­nen bi­le­bän­di. Jouk­ko on kyl­läs­ty­nyt hil­jai­se­loon ja ai­koo kon­ser­toi­da 17.4. Jo­en­suun Ca­re­lia-sa­lis­sa mie­les­sään ta­ka­vuo­sien Ult­ra Bra. Tri­buut­ti­kon­sert­ti strii­ma­taan, tek­ni­sen puo­len ta­kaa­vat am­mat­ti­o­pis­to Ri­ve­ri­an me­dia- ja ää­ni­tuo­tan­to­puo­len opis­ke­li­jat ja opet­ta­jat. Strii­maus on il­mai­nen.

Rytmihäiriköt veti Ultra Brata jo vuonna 2014.

Rytmihäiriköt veti Ultra Brata jo vuonna 2014.

Anu Kauppi

Kulttuuri
9.4.2021 14.16

Nyt sitä saa – rytmihäiriöitä striiminä!

Jo­en­suu­lais­ten yli­o­pis­to-opis­ke­li­joi­den vuon­na 1998 pe­rus­ta­ma Ryt­mi­häi­ri­köt on ko­va­ta­soi­nen bi­le­bän­di. Jouk­ko on kyl­läs­ty­nyt hil­jai­se­loon ja ai­koo kon­ser­toi­da 17.4. Jo­en­suun Ca­re­lia-sa­lis­sa mie­les­sään ta­ka­vuo­sien Ult­ra Bra. Tri­buut­ti­kon­sert­ti strii­ma­taan, tek­ni­sen puo­len ta­kaa­vat am­mat­ti­o­pis­to Ri­ve­ri­an me­dia- ja ää­ni­tuo­tan­to­puo­len opis­ke­li­jat ja opet­ta­jat. Strii­maus on il­mai­nen.

Ravintolat pysyvät kiinni asiakkaille ainakin ensi viikon sunnuntaihin.

Ravintolat pysyvät kiinni asiakkaille ainakin ensi viikon sunnuntaihin.

Aladar Bayer

Uutiset
9.4.2021 13.42

Ravintolat pysyvät kiinni

Työ- ja elin­kei­no­mi­nis­te­riö tie­dot­taa, et­tä ra­vin­to­lat ja muut ra­vit­se­mis­liik­keet on pi­det­tä­vä 18.4. saak­ka sul­jet­tu­na asi­ak­kail­ta niil­lä alu­eil­la, joil­la se on vält­tä­mä­tön­tä ko­ro­na­e­pi­de­mi­an le­vi­ä­mi­sen es­tä­mi­sek­si. Mää­räys kos­kee myös Poh­jois-Kar­ja­laa. Ra­vin­to­lat voi­vat avau­tua asi­ak­kail­le 9.4. Kit­ti­läs­sä ja Poh­jois-Poh­jan­maal­la.

Ravintolat pysyvät kiinni asiakkaille ainakin ensi viikon sunnuntaihin.

Ravintolat pysyvät kiinni asiakkaille ainakin ensi viikon sunnuntaihin.

Aladar Bayer

Uutiset
9.4.2021 13.42

Ravintolat pysyvät kiinni

Työ- ja elin­kei­no­mi­nis­te­riö tie­dot­taa, et­tä ra­vin­to­lat ja muut ra­vit­se­mis­liik­keet on pi­det­tä­vä 18.4. saak­ka sul­jet­tu­na asi­ak­kail­ta niil­lä alu­eil­la, joil­la se on vält­tä­mä­tön­tä ko­ro­na­e­pi­de­mi­an le­vi­ä­mi­sen es­tä­mi­sek­si. Mää­räys kos­kee myös Poh­jois-Kar­ja­laa. Ra­vin­to­lat voi­vat avau­tua asi­ak­kail­le 9.4. Kit­ti­läs­sä ja Poh­jois-Poh­jan­maal­la.

Kesälahden yläkoulun toiminta lakkaa lukuvuoden 2023-2024 jälkeen ja yläkoulun oppilaat siirtyvät Arppen koulun tiloihin., jos Kesälahden yläkoulun oppilasmäärä ei nouse.

Kesälahden yläkoulun toiminta lakkaa lukuvuoden 2023-2024 jälkeen ja yläkoulun oppilaat siirtyvät Arppen koulun tiloihin., jos Kesälahden yläkoulun oppilasmäärä ei nouse.

Tuija Marienberg

Uutiset
8.4.2021 11.46

Valtuusto hyväksyi kouluverk­ko­sel­vi­tyksen

Kou­lu­verk­ko­sel­vi­tys oh­jaa Ki­teen pe­ru­so­pe­tuk­sen ra­ken­tei­den- ja hen­ki­lös­tön­suun­nit­te­lu­työ­tä vuo­sien 2021-2030 ai­ka­na sel­vi­tyk­ses­sä esi­te­tyn toi­men­pi­de-eh­do­tuk­sen 2 mu­kai­ses­ti.

Kesälahden yläkoulun toiminta lakkaa lukuvuoden 2023-2024 jälkeen ja yläkoulun oppilaat siirtyvät Arppen koulun tiloihin., jos Kesälahden yläkoulun oppilasmäärä ei nouse.

Kesälahden yläkoulun toiminta lakkaa lukuvuoden 2023-2024 jälkeen ja yläkoulun oppilaat siirtyvät Arppen koulun tiloihin., jos Kesälahden yläkoulun oppilasmäärä ei nouse.

Tuija Marienberg

Uutiset
8.4.2021 11.46

Valtuusto hyväksyi kouluverk­ko­sel­vi­tyksen

Kou­lu­verk­ko­sel­vi­tys oh­jaa Ki­teen pe­ru­so­pe­tuk­sen ra­ken­tei­den- ja hen­ki­lös­tön­suun­nit­te­lu­työ­tä vuo­sien 2021-2030 ai­ka­na sel­vi­tyk­ses­sä esi­te­tyn toi­men­pi­de-eh­do­tuk­sen 2 mu­kai­ses­ti.

Pääkirjoitustoimittaja Helena Tahvanainen on saanut Pohjois-Karjalan journalistiyhdistyksen journalistipalkinnon.

Pääkirjoitustoimittaja Helena Tahvanainen on saanut Pohjois-Karjalan journalistiyhdistyksen journalistipalkinnon.

Liisa Yli-Ketola

Uutiset
8.4.2021 11.45

Journa­lis­ti­palkinto Helena Tahvanaiselle

Pää­kir­joi­tus­toi­mit­ta­ja He­le­na Tah­va­nai­nen on saa­nut Poh­jois-Kar­ja­lan jour­na­lis­tiyh­dis­tyk­sen jour­na­lis­ti­pal­kin­non tä­nään Mi­ka­el Ag­ri­co­lan päi­vä­nä.

Pääkirjoitustoimittaja Helena Tahvanainen on saanut Pohjois-Karjalan journalistiyhdistyksen journalistipalkinnon.

Pääkirjoitustoimittaja Helena Tahvanainen on saanut Pohjois-Karjalan journalistiyhdistyksen journalistipalkinnon.

Liisa Yli-Ketola

Uutiset
8.4.2021 11.45

Journa­lis­ti­palkinto Helena Tahvanaiselle

Pää­kir­joi­tus­toi­mit­ta­ja He­le­na Tah­va­nai­nen on saa­nut Poh­jois-Kar­ja­lan jour­na­lis­tiyh­dis­tyk­sen jour­na­lis­ti­pal­kin­non tä­nään Mi­ka­el Ag­ri­co­lan päi­vä­nä.

Tällä viikolla tuli myyntiin kiteeläisen Pekka Havukaisen upea kirja Brittien dieselit ja Charles Chapman. Kirjan kansikuva on napattu Havukaisen omalla heinäpellolla.

Tällä viikolla tuli myyntiin kiteeläisen Pekka Havukaisen upea kirja Brittien dieselit ja Charles Chapman. Kirjan kansikuva on napattu Havukaisen omalla heinäpellolla.

Tuija Marienberg

Kulttuuri
8.4.2021 10.58

Kirja johdattaa brittidieseleiden sukujuurille

Moni Koti-Kar­ja­lan lu­ki­ja tun­tee Pa­ja­pel­lon nur­kas­ta -blo­gin sekä eten­kin blo­gin ta­ka­na ole­van mie­hen, Pek­ka Ha­vu­kai­sen.

Tällä viikolla tuli myyntiin kiteeläisen Pekka Havukaisen upea kirja Brittien dieselit ja Charles Chapman. Kirjan kansikuva on napattu Havukaisen omalla heinäpellolla.

Tällä viikolla tuli myyntiin kiteeläisen Pekka Havukaisen upea kirja Brittien dieselit ja Charles Chapman. Kirjan kansikuva on napattu Havukaisen omalla heinäpellolla.

Tuija Marienberg

Kulttuuri
8.4.2021 10.58

Kirja johdattaa brittidieseleiden sukujuurille

Moni Koti-Kar­ja­lan lu­ki­ja tun­tee Pa­ja­pel­lon nur­kas­ta -blo­gin sekä eten­kin blo­gin ta­ka­na ole­van mie­hen, Pek­ka Ha­vu­kai­sen.

Ympäristön merkitys kohosi korkealle vastaajien keskuudessa viihtyvyyden luojana.

Ympäristön merkitys kohosi korkealle vastaajien keskuudessa viihtyvyyden luojana.

Aladar Bayer

Uutiset
8.4.2021 10.48

Kitee tunnetaan Nightwishistä, pontikasta ja pienuudesta

Ki­teen kau­pun­gin alu­een ve­to­voi­mai­suut­ta elin- ja ko­ti­paik­ka­na tut­kit­tiin vuo­den­vaih­tees­sa ve­to­voi­ma&vai­ku­tus -mal­liin pe­rus­tu­van tut­ki­muk­sen avul­la.

Ympäristön merkitys kohosi korkealle vastaajien keskuudessa viihtyvyyden luojana.

Ympäristön merkitys kohosi korkealle vastaajien keskuudessa viihtyvyyden luojana.

Aladar Bayer

Uutiset
8.4.2021 10.48

Kitee tunnetaan Nightwishistä, pontikasta ja pienuudesta

Ki­teen kau­pun­gin alu­een ve­to­voi­mai­suut­ta elin- ja ko­ti­paik­ka­na tut­kit­tiin vuo­den­vaih­tees­sa ve­to­voi­ma&vai­ku­tus -mal­liin pe­rus­tu­van tut­ki­muk­sen avul­la.

Lisää aiheesta

Kysely