JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Leena Halosen abstrakteja maisemiakuvia on esillä Paksuniemessä elokuun loppuun saakka.

Leena Halosen abstrakteja maisemiakuvia on esillä Paksuniemessä elokuun loppuun saakka.

Päivi Lievonen

Kulttuuri
8.5.2021 14.33

Lapsuuden maisemia ja korona-ajan taidetta

He­lei­tä met­sä­pol­ku­ja, tyrs­ky­ä­vää vet­tä ja met­sän­vih­rei­tä maa­lauk­sia on tal­len­tu­nut pie­nik­si mut­ta vah­voik­si maa­lauk­sik­si Lee­na Ha­lo­sen si­vel­ti­mes­tä.

Tietäväisen koulukiinteistöstä on tehty tarjous.

Tietäväisen koulukiinteistöstä on tehty tarjous.

Mervi Venäläinen

Uutiset
7.5.2021 15.40

Serwell Oy on tehnyt tarjouksen Tietäväisen koulukiinteistöstä

Toh­ma­jär­ven kun­nal­le on saa­pu­nut Tie­tä­väi­sen kou­lu­kiin­teis­tös­tä tar­jous esi­so­pi­muk­sen laa­ti­mis­ta var­ten. Tar­jo­a­ja on vuon­na 1995 pe­rus­tet­tu ict-alan yri­tys Ser­well Oy. Yri­tys on suo­ma­lai­ses­sa omis­tuk­ses­sa, ja sen pää­toi­mi­a­la on tie­to­ko­nei­den ja nii­den oheis­lait­tei­den kor­jaus.

Tietäväisen koulukiinteistöstä on tehty tarjous.

Tietäväisen koulukiinteistöstä on tehty tarjous.

Mervi Venäläinen

Uutiset
7.5.2021 15.40

Serwell Oy on tehnyt tarjouksen Tietäväisen koulukiinteistöstä

Toh­ma­jär­ven kun­nal­le on saa­pu­nut Tie­tä­väi­sen kou­lu­kiin­teis­tös­tä tar­jous esi­so­pi­muk­sen laa­ti­mis­ta var­ten. Tar­jo­a­ja on vuon­na 1995 pe­rus­tet­tu ict-alan yri­tys Ser­well Oy. Yri­tys on suo­ma­lai­ses­sa omis­tuk­ses­sa, ja sen pää­toi­mi­a­la on tie­to­ko­nei­den ja nii­den oheis­lait­tei­den kor­jaus.

Poliisi kaipaa mahdollisia havaintoja perjantain vastaisen yön murrosta.

Poliisi kaipaa mahdollisia havaintoja perjantain vastaisen yön murrosta.

Koti-Karjalan arkisto

Uutiset
7.5.2021 14.12

Ravintolamurto Kesälahdella

Ke­sä­lah­del­la mur­tau­dut­tiin ra­vin­to­laan per­jan­tai­yö­nä hie­man en­nen kel­lo kah­ta. Mur­ron yh­tey­des­sä oli anas­tet­tu ar­po­ja ja tu­pak­ka­tuot­tei­ta. Pai­kal­ta oli pois­tu­nut far­ma­ri­mal­li­nen BMW-merk­ki­nen au­to.

Poliisi kaipaa mahdollisia havaintoja perjantain vastaisen yön murrosta.

Poliisi kaipaa mahdollisia havaintoja perjantain vastaisen yön murrosta.

Koti-Karjalan arkisto

Uutiset
7.5.2021 14.12

Ravintolamurto Kesälahdella

Ke­sä­lah­del­la mur­tau­dut­tiin ra­vin­to­laan per­jan­tai­yö­nä hie­man en­nen kel­lo kah­ta. Mur­ron yh­tey­des­sä oli anas­tet­tu ar­po­ja ja tu­pak­ka­tuot­tei­ta. Pai­kal­ta oli pois­tu­nut far­ma­ri­mal­li­nen BMW-merk­ki­nen au­to.

Kajaanin kirkon pienoismalli oli Jarmo Kemppaisen haastavin työ. Hän kertoo rakentaneensa sitä toista vuotta.

Kajaanin kirkon pienoismalli oli Jarmo Kemppaisen haastavin työ. Hän kertoo rakentaneensa sitä toista vuotta.

Kari Sarkkinen

Kulttuuri
7.5.2021 12.50

Kirkon pienoismalli syntyi jäätelötikuista

Jar­mo Kemp­pai­sen olo­huo­neen pöy­däl­lä on erään vie­si­mo­lai­sen pi­ha­pii­rin ra­ken­nus­ten pie­nois­mal­lit. Li­sää pie­nois­mal­le­ja on kaa­pin­pääl­lä ja hyl­lyil­lä Soh­van vie­rei­sel­lä pöy­däl­lä ko­mei­lee pie­nois­mal­li Toh­ma­jär­ven puu­kir­kos­ta. Esil­lä on vain pie­ni osa Kemp­pai­sen har­ras­tuk­ses­ta.

Kajaanin kirkon pienoismalli oli Jarmo Kemppaisen haastavin työ. Hän kertoo rakentaneensa sitä toista vuotta.

Kajaanin kirkon pienoismalli oli Jarmo Kemppaisen haastavin työ. Hän kertoo rakentaneensa sitä toista vuotta.

Kari Sarkkinen

Kulttuuri
7.5.2021 12.50

Kirkon pienoismalli syntyi jäätelötikuista

Jar­mo Kemp­pai­sen olo­huo­neen pöy­däl­lä on erään vie­si­mo­lai­sen pi­ha­pii­rin ra­ken­nus­ten pie­nois­mal­lit. Li­sää pie­nois­mal­le­ja on kaa­pin­pääl­lä ja hyl­lyil­lä Soh­van vie­rei­sel­lä pöy­däl­lä ko­mei­lee pie­nois­mal­li Toh­ma­jär­ven puu­kir­kos­ta. Esil­lä on vain pie­ni osa Kemp­pai­sen har­ras­tuk­ses­ta.

Kyselyllä halutaan selvittää kuntalaisten nykyisiä liikkumistottumuksia sekä kartoittaa kävelyn ja pyöräilyn esteitä ja mahdollisuuksia.

Kyselyllä halutaan selvittää kuntalaisten nykyisiä liikkumistottumuksia sekä kartoittaa kävelyn ja pyöräilyn esteitä ja mahdollisuuksia.

Mervi Venäläinen

Uutiset
7.5.2021 12.50

Viisaan liikkumisen edistä­mis­suun­nitelma laadinnassa

Kes­ki-Kar­ja­lan kun­nat ja Poh­jois-Sa­von ELY-kes­kus ovat laa­ti­mas­sa vii­saan liik­ku­mi­sen edis­tä­mis­suun­ni­tel­maa. Kun­ta­lai­sil­la ja alu­eel­la liik­ku­vil­la on mah­dol­li­suus osal­lis­tua suun­nit­te­lu­työ­hön vas­taa­mal­la 3.5.2021 avat­tuun säh­köi­seen kä­ve­ly-, pyö­rä­lii­ken­ne- ja lii­ken­ne­tur­val­li­suus­ky­se­lyyn.

Kyselyllä halutaan selvittää kuntalaisten nykyisiä liikkumistottumuksia sekä kartoittaa kävelyn ja pyöräilyn esteitä ja mahdollisuuksia.

Kyselyllä halutaan selvittää kuntalaisten nykyisiä liikkumistottumuksia sekä kartoittaa kävelyn ja pyöräilyn esteitä ja mahdollisuuksia.

Mervi Venäläinen

Uutiset
7.5.2021 12.50

Viisaan liikkumisen edistä­mis­suun­nitelma laadinnassa

Kes­ki-Kar­ja­lan kun­nat ja Poh­jois-Sa­von ELY-kes­kus ovat laa­ti­mas­sa vii­saan liik­ku­mi­sen edis­tä­mis­suun­ni­tel­maa. Kun­ta­lai­sil­la ja alu­eel­la liik­ku­vil­la on mah­dol­li­suus osal­lis­tua suun­nit­te­lu­työ­hön vas­taa­mal­la 3.5.2021 avat­tuun säh­köi­seen kä­ve­ly-, pyö­rä­lii­ken­ne- ja lii­ken­ne­tur­val­li­suus­ky­se­lyyn.

Siltatarkastus Kytänniemensillalla jättää perjantaipäivän ajan käyttöön vain toisen ajokaistan.

Siltatarkastus Kytänniemensillalla jättää perjantaipäivän ajan käyttöön vain toisen ajokaistan.

Kari Sarkkinen

Uutiset
7.5.2021 11.58

Kytänniemen sillalla erikoistarkastus

Per­jan­tai­päi­vän lii­ken­net­tä Ki­teen Ky­tän­nie­men­sil­lal­la on häi­rin­nyt sil­lan eri­kois­tar­kas­tus.

Siltatarkastus Kytänniemensillalla jättää perjantaipäivän ajan käyttöön vain toisen ajokaistan.

Siltatarkastus Kytänniemensillalla jättää perjantaipäivän ajan käyttöön vain toisen ajokaistan.

Kari Sarkkinen

Uutiset
7.5.2021 11.58

Kytänniemen sillalla erikoistarkastus

Per­jan­tai­päi­vän lii­ken­net­tä Ki­teen Ky­tän­nie­men­sil­lal­la on häi­rin­nyt sil­lan eri­kois­tar­kas­tus.

Keski-Karjalassa toteutettiin viime vuonna useita lasten ja nuorten hyvinvointia parantavia hankkeita aluehallintoviraston avustusten turvin.

Keski-Karjalassa toteutettiin viime vuonna useita lasten ja nuorten hyvinvointia parantavia hankkeita aluehallintoviraston avustusten turvin.

Mervi Venäläinen

Uutiset
7.5.2021 11.45

Keski-Karjalaan 310 000 euroa Avin avustuksia viime vuonna

Itä-Suo­men alu­e­hal­lin­to­vi­ras­to myön­si vii­me vuon­na avus­tuk­sia lä­hes 7,2 mil­joo­naa eu­roa. Täs­tä Poh­jois-Kar­ja­laan myön­net­ty­jen avus­tus­ten osuus oli va­jaat kak­si mil­joo­naa. Kes­ki-Kar­ja­laan avus­tuk­sia myön­net­tiin kaik­ki­aan run­saat 310 000 eu­roa.

Keski-Karjalassa toteutettiin viime vuonna useita lasten ja nuorten hyvinvointia parantavia hankkeita aluehallintoviraston avustusten turvin.

Keski-Karjalassa toteutettiin viime vuonna useita lasten ja nuorten hyvinvointia parantavia hankkeita aluehallintoviraston avustusten turvin.

Mervi Venäläinen

Uutiset
7.5.2021 11.45

Keski-Karjalaan 310 000 euroa Avin avustuksia viime vuonna

Itä-Suo­men alu­e­hal­lin­to­vi­ras­to myön­si vii­me vuon­na avus­tuk­sia lä­hes 7,2 mil­joo­naa eu­roa. Täs­tä Poh­jois-Kar­ja­laan myön­net­ty­jen avus­tus­ten osuus oli va­jaat kak­si mil­joo­naa. Kes­ki-Kar­ja­laan avus­tuk­sia myön­net­tiin kaik­ki­aan run­saat 310 000 eu­roa.

Pentti Lipsasen turkistarhalla on tiukat varotoimet  koronan suhteen. Vierailijoita ei tuotantotiloihin pandemian aikana oteta.

Pentti Lipsasen turkistarhalla on tiukat varotoimet koronan suhteen. Vierailijoita ei tuotantotiloihin pandemian aikana oteta.

Päivi Lievonen

Uutiset
7.5.2021 11.40

Ennaltaehkäisy on tärkein varotoimi

Ko­ro­na­vi­ruk­sen mu­ka­naan tuo­mia ra­joi­tus­toi­mia nou­da­te­taan eri­tyi­sen tar­kas­ti tur­kis­tar­hoil­la. Suo­men tur­ki­se­läi­mis­sä ei ole to­det­tu ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­to­ja, ja ti­loil­la ol­laan tiuk­ka­na tar­vit­ta­vien toi­men­pi­tei­den kans­sa. Sys­te­maat­ti­nen va­rau­tu­mi­nen ja te­hos­te­tut suo­jaus­toi­met ovat täl­lä het­kel­lä ai­noa kei­no tor­jua tau­tia.

Pentti Lipsasen turkistarhalla on tiukat varotoimet  koronan suhteen. Vierailijoita ei tuotantotiloihin pandemian aikana oteta.

Pentti Lipsasen turkistarhalla on tiukat varotoimet koronan suhteen. Vierailijoita ei tuotantotiloihin pandemian aikana oteta.

Päivi Lievonen

Uutiset
7.5.2021 11.40

Ennaltaehkäisy on tärkein varotoimi

Ko­ro­na­vi­ruk­sen mu­ka­naan tuo­mia ra­joi­tus­toi­mia nou­da­te­taan eri­tyi­sen tar­kas­ti tur­kis­tar­hoil­la. Suo­men tur­ki­se­läi­mis­sä ei ole to­det­tu ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­to­ja, ja ti­loil­la ol­laan tiuk­ka­na tar­vit­ta­vien toi­men­pi­tei­den kans­sa. Sys­te­maat­ti­nen va­rau­tu­mi­nen ja te­hos­te­tut suo­jaus­toi­met ovat täl­lä het­kel­lä ai­noa kei­no tor­jua tau­tia.

Mökkilaitureiden kiinnityksiä kannattaa tarkkailla, sillä vedenpinta on nyt poikkeuksellisen ylhäällä Saimaassa.

Mökkilaitureiden kiinnityksiä kannattaa tarkkailla, sillä vedenpinta on nyt poikkeuksellisen ylhäällä Saimaassa.

Päivi Lievonen

Uutiset
7.5.2021 10.47

Järvivedet korkealla

Ve­den­kor­keu­det jär­vis­sä oli­vat huh­ti­kuun lo­pul­la ta­va­no­mais­ta ylem­pä­nä ja nou­sua on yhä odo­tet­ta­vis­sa. Ori­ve­si-Py­hä­se­län ve­den­pin­ta on nyt 55 sent­ti­met­riä ajan­koh­dan kes­ki­ta­son ylä­puo­lel­la.

Mökkilaitureiden kiinnityksiä kannattaa tarkkailla, sillä vedenpinta on nyt poikkeuksellisen ylhäällä Saimaassa.

Mökkilaitureiden kiinnityksiä kannattaa tarkkailla, sillä vedenpinta on nyt poikkeuksellisen ylhäällä Saimaassa.

Päivi Lievonen

Uutiset
7.5.2021 10.47

Järvivedet korkealla

Ve­den­kor­keu­det jär­vis­sä oli­vat huh­ti­kuun lo­pul­la ta­va­no­mais­ta ylem­pä­nä ja nou­sua on yhä odo­tet­ta­vis­sa. Ori­ve­si-Py­hä­se­län ve­den­pin­ta on nyt 55 sent­ti­met­riä ajan­koh­dan kes­ki­ta­son ylä­puo­lel­la.

Keski-Karjalan teillä kuljetaan pääasiassa yksityisautoillen, sillä joukkoliikenne on vähäistä. Arkistokuva.

Keski-Karjalan teillä kuljetaan pääasiassa yksityisautoillen, sillä joukkoliikenne on vähäistä. Arkistokuva.

Aladár Bayer

Uutiset
7.5.2021 9.37

Joukkoliikenteen palvelutason minimi ei toteudu

Rääk­ky­län kun­nan­hal­li­tuk­sen lau­sun­non mu­kaan jouk­ko­lii­ken­teen pal­ve­lu­ta­so­kar­toi­tuk­sen mi­ni­mi­ta­so ei ole to­teu­tu­nut ke­kä­le­kun­nas­sa. Lau­sun­nos­sa ko­ros­te­taan, et­tä haja-asu­tu­sa­lu­een vuo­ro­tar­jon­nan yl­lä­pi­tä­mi­nen on tär­ke­ää.

Keski-Karjalan teillä kuljetaan pääasiassa yksityisautoillen, sillä joukkoliikenne on vähäistä. Arkistokuva.

Keski-Karjalan teillä kuljetaan pääasiassa yksityisautoillen, sillä joukkoliikenne on vähäistä. Arkistokuva.

Aladár Bayer

Uutiset
7.5.2021 9.37

Joukkoliikenteen palvelutason minimi ei toteudu

Rääk­ky­län kun­nan­hal­li­tuk­sen lau­sun­non mu­kaan jouk­ko­lii­ken­teen pal­ve­lu­ta­so­kar­toi­tuk­sen mi­ni­mi­ta­so ei ole to­teu­tu­nut ke­kä­le­kun­nas­sa. Lau­sun­nos­sa ko­ros­te­taan, et­tä haja-asu­tu­sa­lu­een vuo­ro­tar­jon­nan yl­lä­pi­tä­mi­nen on tär­ke­ää.

Rasivaaran nuorisoseura sai avustusta Rasihovin ylläpitotoimiin. Arkistokuva.

Rasivaaran nuorisoseura sai avustusta Rasihovin ylläpitotoimiin. Arkistokuva.

Koti-Karjalan arkisto

Kulttuuri
6.5.2021 16.00

Taloavustuksia ja kylätoimintatukea seuroille

Rääk­ky­län kun­nan vuo­sit­tain ja­ka­mien ky­lä­toi­min­ta-avus­tus­ten saa­jat on pää­tet­ty. Ano­muk­sia ker­tyi tänä vuon­na vii­del­tä eri yh­dis­tyk­sel­tä, jois­ta kai­kil­le myön­net­tiin oma tu­ki­sum­man­sa.

Rasivaaran nuorisoseura sai avustusta Rasihovin ylläpitotoimiin. Arkistokuva.

Rasivaaran nuorisoseura sai avustusta Rasihovin ylläpitotoimiin. Arkistokuva.

Koti-Karjalan arkisto

Kulttuuri
6.5.2021 16.00

Taloavustuksia ja kylätoimintatukea seuroille

Rääk­ky­län kun­nan vuo­sit­tain ja­ka­mien ky­lä­toi­min­ta-avus­tus­ten saa­jat on pää­tet­ty. Ano­muk­sia ker­tyi tänä vuon­na vii­del­tä eri yh­dis­tyk­sel­tä, jois­ta kai­kil­le myön­net­tiin oma tu­ki­sum­man­sa.

Puhoksen eskareiden lohikäärmeellä on kolme päätä.

Puhoksen eskareiden lohikäärmeellä on kolme päätä.

Tuija Marienberg

Kulttuuri
6.5.2021 14.55

Erilaisuus on huippu juttu

Röl­lin eli Al­lu Tup­pu­rai­sen Omi­tuis­ten otus­ten ker­ho on täyt­tä­nyt Kaup­pa­kes­kus Ku­pi­ai­sen käy­tä­vän.

Puhoksen eskareiden lohikäärmeellä on kolme päätä.

Puhoksen eskareiden lohikäärmeellä on kolme päätä.

Tuija Marienberg

Kulttuuri
6.5.2021 14.55

Erilaisuus on huippu juttu

Röl­lin eli Al­lu Tup­pu­rai­sen Omi­tuis­ten otus­ten ker­ho on täyt­tä­nyt Kaup­pa­kes­kus Ku­pi­ai­sen käy­tä­vän.

Keski-Karjala on avainasemassa valtakunnallisessa hanhipeltotutkimuksessa. Arkistokuva.

Keski-Karjala on avainasemassa valtakunnallisessa hanhipeltotutkimuksessa. Arkistokuva.

Päivi Lievonen

Uutiset
6.5.2021 14.52

Hanhitutkimus painottuu Keski-Karjalaan

Val­ta­kun­nal­lis­ta han­hi­pel­to­tut­ki­mus­ta teh­dään tä­män kuun ai­ka­na Kes­ki-Kar­ja­las­sa. Koko Suo­men ai­no­at tut­ki­mu­sa­lat si­joit­tu­vat alu­eel­le, jos­sa ai­em­pi­na vuo­si­na on ol­lut eni­ten val­ko­pos­ki­han­hien ai­heut­ta­mia tu­ho­ja vil­je­lyk­sil­le.

Keski-Karjala on avainasemassa valtakunnallisessa hanhipeltotutkimuksessa. Arkistokuva.

Keski-Karjala on avainasemassa valtakunnallisessa hanhipeltotutkimuksessa. Arkistokuva.

Päivi Lievonen

Uutiset
6.5.2021 14.52

Hanhitutkimus painottuu Keski-Karjalaan

Val­ta­kun­nal­lis­ta han­hi­pel­to­tut­ki­mus­ta teh­dään tä­män kuun ai­ka­na Kes­ki-Kar­ja­las­sa. Koko Suo­men ai­no­at tut­ki­mu­sa­lat si­joit­tu­vat alu­eel­le, jos­sa ai­em­pi­na vuo­si­na on ol­lut eni­ten val­ko­pos­ki­han­hien ai­heut­ta­mia tu­ho­ja vil­je­lyk­sil­le.

Karjalanruusun kukkapelto Rääkkylässä kiinnostaa kesäisin lukuisia vierailijoita.

Karjalanruusun kukkapelto Rääkkylässä kiinnostaa kesäisin lukuisia vierailijoita.

Tuija Marienberg

Uutiset
6.5.2021 13.49

Avoimet Puutarhat -tapahtuma tulee taas

Tou­ko­kuus­sa vih­re­ät peu­ka­lom­me saa­vat ai­kaan mo­nen­lais­ta nä­ky­vää kas­vu­kau­teen he­rää­väs­sä puu­tar­has­sa.

Karjalanruusun kukkapelto Rääkkylässä kiinnostaa kesäisin lukuisia vierailijoita.

Karjalanruusun kukkapelto Rääkkylässä kiinnostaa kesäisin lukuisia vierailijoita.

Tuija Marienberg

Uutiset
6.5.2021 13.49

Avoimet Puutarhat -tapahtuma tulee taas

Tou­ko­kuus­sa vih­re­ät peu­ka­lom­me saa­vat ai­kaan mo­nen­lais­ta nä­ky­vää kas­vu­kau­teen he­rää­väs­sä puu­tar­has­sa.

Kiteellä on varmistettu yksi uusi koronavirustartunta.

Kiteellä on varmistettu yksi uusi koronavirustartunta.

Tuija Marienberg

Uutiset
6.5.2021 13.24

Kiteellä yksi uusi koronatartunta

THL:n lis­tal­le on tors­tai­na 6. tou­ko­kuu­ta päi­vi­tet­ty Ki­teel­tä yk­si uu­si ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­ta. Paik­ka­kun­nan edel­li­nen ko­ro­na­tar­tun­ta on huh­ti­kuun puo­li­vä­lis­tä. Muis­sa Kes­ki-Kar­ja­lan kun­nis­sa ei ole uu­sia, var­men­net­tu­ja ko­ro­na­tar­tun­to­ja.

Kiteellä on varmistettu yksi uusi koronavirustartunta.

Kiteellä on varmistettu yksi uusi koronavirustartunta.

Tuija Marienberg

Uutiset
6.5.2021 13.24

Kiteellä yksi uusi koronatartunta

THL:n lis­tal­le on tors­tai­na 6. tou­ko­kuu­ta päi­vi­tet­ty Ki­teel­tä yk­si uu­si ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­ta. Paik­ka­kun­nan edel­li­nen ko­ro­na­tar­tun­ta on huh­ti­kuun puo­li­vä­lis­tä. Muis­sa Kes­ki-Kar­ja­lan kun­nis­sa ei ole uu­sia, var­men­net­tu­ja ko­ro­na­tar­tun­to­ja.

Lasten kuvataidenäyttelyssä on esillä suurikokoinen yhteisöteos, johon jokainen ryhmäläinen on jättänyt jälkensä.

Lasten kuvataidenäyttelyssä on esillä suurikokoinen yhteisöteos, johon jokainen ryhmäläinen on jättänyt jälkensä.

Mervi Venäläinen

Kulttuuri
6.5.2021 9.10

Omakuvia, taruolentoja ja havaintoja ympäristöstä

Toh­ma­jär­ven kir­jas­tol­la on tou­ko­kuun lop­puun saak­ka esil­lä kan­sa­lai­so­pis­ton las­ten ku­va­tai­de­ryh­män tai­de­te­ok­sia.

Lasten kuvataidenäyttelyssä on esillä suurikokoinen yhteisöteos, johon jokainen ryhmäläinen on jättänyt jälkensä.

Lasten kuvataidenäyttelyssä on esillä suurikokoinen yhteisöteos, johon jokainen ryhmäläinen on jättänyt jälkensä.

Mervi Venäläinen

Kulttuuri
6.5.2021 9.10

Omakuvia, taruolentoja ja havaintoja ympäristöstä

Toh­ma­jär­ven kir­jas­tol­la on tou­ko­kuun lop­puun saak­ka esil­lä kan­sa­lai­so­pis­ton las­ten ku­va­tai­de­ryh­män tai­de­te­ok­sia.

Tohmajärveläislähtöisen Minna Ruusuvuoren ja neljän muun liiketalouden ammattilaisen yhteinen kirja, Menestys syntyy asiakaskokemuksesta – B2B-johtajan opas, julkistettiin muutama viikko sitten. Kuva: Sam Jamsen.

Tohmajärveläislähtöisen Minna Ruusuvuoren ja neljän muun liiketalouden ammattilaisen yhteinen kirja, Menestys syntyy asiakaskokemuksesta – B2B-johtajan opas, julkistettiin muutama viikko sitten. Kuva: Sam Jamsen.

Sam Jamsen

Uutiset
5.5.2021 14.20

Menestystä paremmalla asiakas­ko­ke­muksella

Toh­ma­jär­ve­läis­läh­töi­sen Min­na Ruu­su­vuo­ren ja nel­jän muun lii­ke­ta­lou­den am­mat­ti­lai­sen yh­tei­nen kir­ja, Me­nes­tys syn­tyy asi­a­kas­ko­ke­muk­ses­ta – B2B-joh­ta­jan opas, jul­kis­tet­tiin muu­ta­ma viik­ko sit­ten.

Tohmajärveläislähtöisen Minna Ruusuvuoren ja neljän muun liiketalouden ammattilaisen yhteinen kirja, Menestys syntyy asiakaskokemuksesta – B2B-johtajan opas, julkistettiin muutama viikko sitten. Kuva: Sam Jamsen.

Tohmajärveläislähtöisen Minna Ruusuvuoren ja neljän muun liiketalouden ammattilaisen yhteinen kirja, Menestys syntyy asiakaskokemuksesta – B2B-johtajan opas, julkistettiin muutama viikko sitten. Kuva: Sam Jamsen.

Sam Jamsen

Uutiset
5.5.2021 14.20

Menestystä paremmalla asiakas­ko­ke­muksella

Toh­ma­jär­ve­läis­läh­töi­sen Min­na Ruu­su­vuo­ren ja nel­jän muun lii­ke­ta­lou­den am­mat­ti­lai­sen yh­tei­nen kir­ja, Me­nes­tys syn­tyy asi­a­kas­ko­ke­muk­ses­ta – B2B-joh­ta­jan opas, jul­kis­tet­tiin muu­ta­ma viik­ko sit­ten.

Poliisi otti Kiteellä kiinni neljän hengen seurueen, joka epäillysti liikkui varastamassa katalysaattoreita.

Poliisi otti Kiteellä kiinni neljän hengen seurueen, joka epäillysti liikkui varastamassa katalysaattoreita.

Aladar Bayer

Uutiset
5.5.2021 13.48

Varkaat kiinni verekseltään

Tiis­tai­na kel­lo 23.55 oli hä­tä­kes­kuk­seen tul­lut il­moi­tus, et­tä Ki­teen Har­jun­tie 6:n park­ki­pai­kal­la on BMW-merk­ki­nen hen­ki­lö­au­to ja joku mies lam­pun kans­sa au­ton al­la sa­haa­mas­sa jo­ta­kin.

Poliisi otti Kiteellä kiinni neljän hengen seurueen, joka epäillysti liikkui varastamassa katalysaattoreita.

Poliisi otti Kiteellä kiinni neljän hengen seurueen, joka epäillysti liikkui varastamassa katalysaattoreita.

Aladar Bayer

Uutiset
5.5.2021 13.48

Varkaat kiinni verekseltään

Tiis­tai­na kel­lo 23.55 oli hä­tä­kes­kuk­seen tul­lut il­moi­tus, et­tä Ki­teen Har­jun­tie 6:n park­ki­pai­kal­la on BMW-merk­ki­nen hen­ki­lö­au­to ja joku mies lam­pun kans­sa au­ton al­la sa­haa­mas­sa jo­ta­kin.

Keskiviikkoon 5.5.2021 mennessä Siun soten alueella on annettu runsaat 58 tuhatta koronarokotetta, joista toisen annoksen rokotuksia noin 6500.

Keskiviikkoon 5.5.2021 mennessä Siun soten alueella on annettu runsaat 58 tuhatta koronarokotetta, joista toisen annoksen rokotuksia noin 6500.

Päivi Lievonen

Uutiset
5.5.2021 13.15

Alle 65-vuotiaiden koronarokotukset alkavat arviolta viikolla 20

Siun so­ten toi­mi­a­lu­e­joh­ta­ja Sir­pa Kai­pi­ai­nen ker­too, et­tä ris­ki­ryh­mään kuu­lu­mat­to­mien al­le 65-vuo­ti­ai­den ko­ro­na­ro­ko­tuk­sien aloit­ta­mis­ta kaa­vail­laan vii­kol­le 20. Tark­ka ajan­koh­ta ajan­va­rauk­sen käyn­nis­tä­mi­ses­tä riip­puu ro­kot­tei­den saa­ta­vuu­des­ta ja me­ne­kis­tä.

Keskiviikkoon 5.5.2021 mennessä Siun soten alueella on annettu runsaat 58 tuhatta koronarokotetta, joista toisen annoksen rokotuksia noin 6500.

Keskiviikkoon 5.5.2021 mennessä Siun soten alueella on annettu runsaat 58 tuhatta koronarokotetta, joista toisen annoksen rokotuksia noin 6500.

Päivi Lievonen

Uutiset
5.5.2021 13.15

Alle 65-vuotiaiden koronarokotukset alkavat arviolta viikolla 20

Siun so­ten toi­mi­a­lu­e­joh­ta­ja Sir­pa Kai­pi­ai­nen ker­too, et­tä ris­ki­ryh­mään kuu­lu­mat­to­mien al­le 65-vuo­ti­ai­den ko­ro­na­ro­ko­tuk­sien aloit­ta­mis­ta kaa­vail­laan vii­kol­le 20. Tark­ka ajan­koh­ta ajan­va­rauk­sen käyn­nis­tä­mi­ses­tä riip­puu ro­kot­tei­den saa­ta­vuu­des­ta ja me­ne­kis­tä.

Suurin osa valkoposkihanhista on yhä talvehtimisalueilla Luoteis-Euroopassa. Loppuviikon suotuisat tuulet ja ensi viikon lämpimät säät todennäköisesti houkuttelevat suuriakin hanhimääriä lähtemään muuttomatkalle.

Suurin osa valkoposkihanhista on yhä talvehtimisalueilla Luoteis-Euroopassa. Loppuviikon suotuisat tuulet ja ensi viikon lämpimät säät todennäköisesti houkuttelevat suuriakin hanhimääriä lähtemään muuttomatkalle.

Jari Kontiokorpi / Pohjois-Karjalan ELY-keskus

Uutiset
5.5.2021 13.05

Pohjois-Karjalassa vasta sata valkoposkea

Bird­li­fen ja Poh­jois-Kar­ja­lan ELY-kes­kuk­sen ko­ko­a­mas­sa han­hi­ti­lan­ne­ra­po­tis­sa ker­ro­taan, et­tä suu­rin osa val­ko­pos­ki­han­his­ta on yhä tal­veh­ti­mi­sa­lu­eil­la Luo­teis-Eu­roo­pas­sa. Lop­pu­vii­kon suo­tui­sat tuu­let ja en­si vii­kon läm­pi­mät säät to­den­nä­köi­ses­ti hou­kut­te­le­vat suu­ri­a­kin han­hi­mää­riä läh­te­mään muut­to­mat­kal­le.

Suurin osa valkoposkihanhista on yhä talvehtimisalueilla Luoteis-Euroopassa. Loppuviikon suotuisat tuulet ja ensi viikon lämpimät säät todennäköisesti houkuttelevat suuriakin hanhimääriä lähtemään muuttomatkalle.

Suurin osa valkoposkihanhista on yhä talvehtimisalueilla Luoteis-Euroopassa. Loppuviikon suotuisat tuulet ja ensi viikon lämpimät säät todennäköisesti houkuttelevat suuriakin hanhimääriä lähtemään muuttomatkalle.

Jari Kontiokorpi / Pohjois-Karjalan ELY-keskus

Uutiset
5.5.2021 13.05

Pohjois-Karjalassa vasta sata valkoposkea

Bird­li­fen ja Poh­jois-Kar­ja­lan ELY-kes­kuk­sen ko­ko­a­mas­sa han­hi­ti­lan­ne­ra­po­tis­sa ker­ro­taan, et­tä suu­rin osa val­ko­pos­ki­han­his­ta on yhä tal­veh­ti­mi­sa­lu­eil­la Luo­teis-Eu­roo­pas­sa. Lop­pu­vii­kon suo­tui­sat tuu­let ja en­si vii­kon läm­pi­mät säät to­den­nä­köi­ses­ti hou­kut­te­le­vat suu­ri­a­kin han­hi­mää­riä läh­te­mään muut­to­mat­kal­le.

Heidi Pitkänen ja Heli Hyttinen odottavat vilkasta kesäsesonkia.

Heidi Pitkänen ja Heli Hyttinen odottavat vilkasta kesäsesonkia.

Päivi Lievonen

Uutiset
5.5.2021 12.43

Mökkiläisiä ja ohikulkijoita odotetaan

– Hir­mui­sen hil­jais­ta on ol­lut, eh­kä kol­man­nek­seen on pu­don­nut kuu­tos­tien lii­ken­ne­mää­rä. Väen vä­hyy­den huo­maa kah­vi­on ja ruo­kai­lun me­ne­kis­sä, Pi­van­gan työn­te­ki­jä Heli Hyt­ti­nen tuu­maa.

Heidi Pitkänen ja Heli Hyttinen odottavat vilkasta kesäsesonkia.

Heidi Pitkänen ja Heli Hyttinen odottavat vilkasta kesäsesonkia.

Päivi Lievonen

Uutiset
5.5.2021 12.43

Mökkiläisiä ja ohikulkijoita odotetaan

– Hir­mui­sen hil­jais­ta on ol­lut, eh­kä kol­man­nek­seen on pu­don­nut kuu­tos­tien lii­ken­ne­mää­rä. Väen vä­hyy­den huo­maa kah­vi­on ja ruo­kai­lun me­ne­kis­sä, Pi­van­gan työn­te­ki­jä Heli Hyt­ti­nen tuu­maa.

Yläkoululaisten Metsävisan finaali järjestetään 20. toukokuuta. Finaalissa mukana on Rääkkylästä Martta Tolvanen.

Yläkoululaisten Metsävisan finaali järjestetään 20. toukokuuta. Finaalissa mukana on Rääkkylästä Martta Tolvanen.

Tuija Marienberg

Uutiset
5.5.2021 11.22

Martta pääsi Metsävisan finaaliin

Fi­naa­liin on kut­sut­tu 21 000 op­pi­laan jou­kos­ta 50 pa­ras­ta kou­lun­sa voit­ta­jaa opet­ta­jan­sa kans­sa.

Yläkoululaisten Metsävisan finaali järjestetään 20. toukokuuta. Finaalissa mukana on Rääkkylästä Martta Tolvanen.

Yläkoululaisten Metsävisan finaali järjestetään 20. toukokuuta. Finaalissa mukana on Rääkkylästä Martta Tolvanen.

Tuija Marienberg

Uutiset
5.5.2021 11.22

Martta pääsi Metsävisan finaaliin

Fi­naa­liin on kut­sut­tu 21 000 op­pi­laan jou­kos­ta 50 pa­ras­ta kou­lun­sa voit­ta­jaa opet­ta­jan­sa kans­sa.

Rääkkylän 4H-yhdistys toteuttaa uuden sopimuksen myötä muun muassa kukkapellon kirkonkylää kaunistamaan. Arkistokuva.

Rääkkylän 4H-yhdistys toteuttaa uuden sopimuksen myötä muun muassa kukkapellon kirkonkylää kaunistamaan. Arkistokuva.

Päivi Lievonen

Uutiset
5.5.2021 11.17

Kunta ja 4H lisäävät yhteistyötä

Rääk­ky­län kun­ta ja Rääk­ky­län 4H-yh­dis­tys tii­vis­tä­vät yh­teis­työ­tä en­ti­ses­tään uu­del­la kump­pa­nuus­so­pi­muk­sel­la. Jo ai­em­min ta­hot ovat teh­neet yh­teis­työ­tä os­to­pal­ve­lu­so­pi­muk­sel­la las­ten-ja nuo­ri­so­puo­len toi­min­ta­na.

Rääkkylän 4H-yhdistys toteuttaa uuden sopimuksen myötä muun muassa kukkapellon kirkonkylää kaunistamaan. Arkistokuva.

Rääkkylän 4H-yhdistys toteuttaa uuden sopimuksen myötä muun muassa kukkapellon kirkonkylää kaunistamaan. Arkistokuva.

Päivi Lievonen

Uutiset
5.5.2021 11.17

Kunta ja 4H lisäävät yhteistyötä

Rääk­ky­län kun­ta ja Rääk­ky­län 4H-yh­dis­tys tii­vis­tä­vät yh­teis­työ­tä en­ti­ses­tään uu­del­la kump­pa­nuus­so­pi­muk­sel­la. Jo ai­em­min ta­hot ovat teh­neet yh­teis­työ­tä os­to­pal­ve­lu­so­pi­muk­sel­la las­ten-ja nuo­ri­so­puo­len toi­min­ta­na.

Kasiluokkalaiset Julia Tolvanen, Emil Ihalainen ja Sonja Kinnunen ovat työstäneet sana- ja kuvataidetta valinnaisaineena.

Kasiluokkalaiset Julia Tolvanen, Emil Ihalainen ja Sonja Kinnunen ovat työstäneet sana- ja kuvataidetta valinnaisaineena.

Päivi Lievonen

Kulttuuri
5.5.2021 10.40

Sanallista kuvataidetta

Rääk­ky­län kou­lun kah­dek­san­nen luo­kan tai­de­ryh­mä on koos­ta­nut näyt­te­lyn, joka esit­te­lee va­lin­nai­sai­neen tun­neil­la syn­ty­nyt­tä sana- ja ku­va­tai­teen yh­dis­tel­mää.

Kasiluokkalaiset Julia Tolvanen, Emil Ihalainen ja Sonja Kinnunen ovat työstäneet sana- ja kuvataidetta valinnaisaineena.

Kasiluokkalaiset Julia Tolvanen, Emil Ihalainen ja Sonja Kinnunen ovat työstäneet sana- ja kuvataidetta valinnaisaineena.

Päivi Lievonen

Kulttuuri
5.5.2021 10.40

Sanallista kuvataidetta

Rääk­ky­län kou­lun kah­dek­san­nen luo­kan tai­de­ryh­mä on koos­ta­nut näyt­te­lyn, joka esit­te­lee va­lin­nai­sai­neen tun­neil­la syn­ty­nyt­tä sana- ja ku­va­tai­teen yh­dis­tel­mää.

Saimaa Ilmiön hankejohtajana toimiva Sari Kaasinen on hakenut Lappeenrannan kaupungin kulttuuritoimenjohtajaksi.

Saimaa Ilmiön hankejohtajana toimiva Sari Kaasinen on hakenut Lappeenrannan kaupungin kulttuuritoimenjohtajaksi.

Koti-Karjalan arkistokuva.

Uutiset
5.5.2021 10.35

Kaasinen hakee Lappeenrannan kulttuu­ri­toi­men­joh­tajaksi

Sari Kaa­si­nen on ha­ke­nut Lap­peen­ran­nan kau­pun­gin kult­tuu­ri­toi­men­joh­ta­jan vir­kaa. Mää­rä­ai­ka­na vir­kaa haki 25 hen­ki­löä.

Saimaa Ilmiön hankejohtajana toimiva Sari Kaasinen on hakenut Lappeenrannan kaupungin kulttuuritoimenjohtajaksi.

Saimaa Ilmiön hankejohtajana toimiva Sari Kaasinen on hakenut Lappeenrannan kaupungin kulttuuritoimenjohtajaksi.

Koti-Karjalan arkistokuva.

Uutiset
5.5.2021 10.35

Kaasinen hakee Lappeenrannan kulttuu­ri­toi­men­joh­tajaksi

Sari Kaa­si­nen on ha­ke­nut Lap­peen­ran­nan kau­pun­gin kult­tuu­ri­toi­men­joh­ta­jan vir­kaa. Mää­rä­ai­ka­na vir­kaa haki 25 hen­ki­löä.

Purtovaarantiellä vältyttiin täpärästi vakavalta onnettomuudelta. Poliisin mukaan ohitustilanteessa vastaan tullut auto väisti täpärästi pientareen kautta.

Purtovaarantiellä vältyttiin täpärästi vakavalta onnettomuudelta. Poliisin mukaan ohitustilanteessa vastaan tullut auto väisti täpärästi pientareen kautta.

Aladar Bayer

Uutiset
5.5.2021 8.13

Ohituskolari Purtovaarantiellä

Toh­ma­jär­ven Pur­to­vaa­ran­tiel­lä väl­tyt­tiin tä­pä­räs­ti va­ka­val­ta on­net­to­muu­del­ta tiis­tai-il­ta­na kel­lo 20.00 ai­koi­hin.

Purtovaarantiellä vältyttiin täpärästi vakavalta onnettomuudelta. Poliisin mukaan ohitustilanteessa vastaan tullut auto väisti täpärästi pientareen kautta.

Purtovaarantiellä vältyttiin täpärästi vakavalta onnettomuudelta. Poliisin mukaan ohitustilanteessa vastaan tullut auto väisti täpärästi pientareen kautta.

Aladar Bayer

Uutiset
5.5.2021 8.13

Ohituskolari Purtovaarantiellä

Toh­ma­jär­ven Pur­to­vaa­ran­tiel­lä väl­tyt­tiin tä­pä­räs­ti va­ka­val­ta on­net­to­muu­del­ta tiis­tai-il­ta­na kel­lo 20.00 ai­koi­hin.

Uutiset
4.5.2021 10.45

Käki kukkui Kiteellä

Kun ke­vääl­lä kuu­lee käen en­sim­mäis­tä ker­taa kuk­ku­van, ih­mi­nen ru­pe­aa yleen­sä las­ke­maan ku­kun­to­jen mää­rää.

Uutiset
4.5.2021 10.45

Käki kukkui Kiteellä

Kun ke­vääl­lä kuu­lee käen en­sim­mäis­tä ker­taa kuk­ku­van, ih­mi­nen ru­pe­aa yleen­sä las­ke­maan ku­kun­to­jen mää­rää.

Tikkalan Outfit-ryhmä kokoontuu koulun lähellä sijaitsevalla lähiliikuntapaikalla. Teija Kurosen ohjauksessa liikkeiden toteutus on turvallista. Liikkeet tehdään omalle kuntotasolle sopivalla tavalla.

Tikkalan Outfit-ryhmä kokoontuu koulun lähellä sijaitsevalla lähiliikuntapaikalla. Teija Kurosen ohjauksessa liikkeiden toteutus on turvallista. Liikkeet tehdään omalle kuntotasolle sopivalla tavalla.

Mervi Venäläinen

Urheilu
4.5.2021 10.10

Outfit kutsuu ulos kuntoilemaan

Toh­ma­jär­ven kan­sa­lai­so­pis­ton Out­fit-kurs­sil­la kun­toil­laan ul­ko­na. Kun­to­pii­ri­tyy­li­set kurs­sit to­teu­tu­vat tou­ko-ke­sä­kuus­sa Tei­ja Ku­ro­sen oh­jauk­ses­sa Ke­mien ja Tik­ka­lan lä­hi­lii­kun­ta­pai­koil­la.

Tikkalan Outfit-ryhmä kokoontuu koulun lähellä sijaitsevalla lähiliikuntapaikalla. Teija Kurosen ohjauksessa liikkeiden toteutus on turvallista. Liikkeet tehdään omalle kuntotasolle sopivalla tavalla.

Tikkalan Outfit-ryhmä kokoontuu koulun lähellä sijaitsevalla lähiliikuntapaikalla. Teija Kurosen ohjauksessa liikkeiden toteutus on turvallista. Liikkeet tehdään omalle kuntotasolle sopivalla tavalla.

Mervi Venäläinen

Urheilu
4.5.2021 10.10

Outfit kutsuu ulos kuntoilemaan

Toh­ma­jär­ven kan­sa­lai­so­pis­ton Out­fit-kurs­sil­la kun­toil­laan ul­ko­na. Kun­to­pii­ri­tyy­li­set kurs­sit to­teu­tu­vat tou­ko-ke­sä­kuus­sa Tei­ja Ku­ro­sen oh­jauk­ses­sa Ke­mien ja Tik­ka­lan lä­hi­lii­kun­ta­pai­koil­la.

SDP:n valtuustoaloitteessa Hutsin yleisurheilukentälle toivotaan katettua katsomoa.

SDP:n valtuustoaloitteessa Hutsin yleisurheilukentälle toivotaan katettua katsomoa.

Tuija Marienberg

Uutiset
4.5.2021 9.20

Aloitteiden tavoitteena viihtyisämpi Kitee

Ki­teen kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen kä­si­tel­tä­vä­nä oli huh­ti­kuun lo­pul­la kol­me val­tuus­to­a­loi­tet­ta ja yk­si kun­ta­lai­sa­loi­te.

SDP:n valtuustoaloitteessa Hutsin yleisurheilukentälle toivotaan katettua katsomoa.

SDP:n valtuustoaloitteessa Hutsin yleisurheilukentälle toivotaan katettua katsomoa.

Tuija Marienberg

Uutiset
4.5.2021 9.20

Aloitteiden tavoitteena viihtyisämpi Kitee

Ki­teen kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen kä­si­tel­tä­vä­nä oli huh­ti­kuun lo­pul­la kol­me val­tuus­to­a­loi­tet­ta ja yk­si kun­ta­lai­sa­loi­te.

Ansa Pennanen on toiminut Kesäheinän yrittäjänä kahdeksan vuotta. Päätulonlähde on kesäkukkakauppa.

Ansa Pennanen on toiminut Kesäheinän yrittäjänä kahdeksan vuotta. Päätulonlähde on kesäkukkakauppa.

Mervi Venäläinen

Uutiset
4.5.2021 8.40

Kesäheinän sesonki alkaa toukokuussa

Kuk­ka- ja hau­taus­pal­ve­lu Ke­sä­hei­nän pi­haan Ke­sä­lah­del­la on nous­sut ke­sä­kuk­ka­telt­ta. Va­pun jäl­kei­se­nä maa­nan­tai­na aa­mus­ta on vie­lä ko­le­aa, kun yrit­tä­jä An­sa Pen­na­nen avai­lee tel­tan ovia. Tois­tai­sek­si kyl­miä öi­tä ovat ul­ko­sal­la viet­tä­neet vas­ta or­vok­ki­amp­pe­lit, mut­ta äi­tien­päi­väl­tä ke­sä­kuk­ka­kaup­pa pik­ku hil­jaa vil­kas­tuu.

Ansa Pennanen on toiminut Kesäheinän yrittäjänä kahdeksan vuotta. Päätulonlähde on kesäkukkakauppa.

Ansa Pennanen on toiminut Kesäheinän yrittäjänä kahdeksan vuotta. Päätulonlähde on kesäkukkakauppa.

Mervi Venäläinen

Uutiset
4.5.2021 8.40

Kesäheinän sesonki alkaa toukokuussa

Kuk­ka- ja hau­taus­pal­ve­lu Ke­sä­hei­nän pi­haan Ke­sä­lah­del­la on nous­sut ke­sä­kuk­ka­telt­ta. Va­pun jäl­kei­se­nä maa­nan­tai­na aa­mus­ta on vie­lä ko­le­aa, kun yrit­tä­jä An­sa Pen­na­nen avai­lee tel­tan ovia. Tois­tai­sek­si kyl­miä öi­tä ovat ul­ko­sal­la viet­tä­neet vas­ta or­vok­ki­amp­pe­lit, mut­ta äi­tien­päi­väl­tä ke­sä­kuk­ka­kaup­pa pik­ku hil­jaa vil­kas­tuu.

Karjalan Kalamiehet aikoo järjestää tänä kesänä niin Puruveden Lohikuningas 2021 -soutu-uistelukisat kuin Muikkumarkkinatkin.

Karjalan Kalamiehet aikoo järjestää tänä kesänä niin Puruveden Lohikuningas 2021 -soutu-uistelukisat kuin Muikkumarkkinatkin.

Aladar Bayer

Uutiset
4.5.2021 7.42

Kesälahden kesätapahtumat toteutuvat

Kar­ja­lan Ka­la­mie­het päät­ti maa­nan­tai­ses­sa hal­li­tuk­sen ko­kouk­ses­saan, et­tä se jär­jes­tää pe­rin­tei­set Pu­ru­ve­den Lo­hi­ku­nin­gas 2021 -sou­tu-uis­te­lu­ki­sat sekä Muik­ku­mark­ki­nat Ke­sä­lah­del­la.

Karjalan Kalamiehet aikoo järjestää tänä kesänä niin Puruveden Lohikuningas 2021 -soutu-uistelukisat kuin Muikkumarkkinatkin.

Karjalan Kalamiehet aikoo järjestää tänä kesänä niin Puruveden Lohikuningas 2021 -soutu-uistelukisat kuin Muikkumarkkinatkin.

Aladar Bayer

Uutiset
4.5.2021 7.42

Kesälahden kesätapahtumat toteutuvat

Kar­ja­lan Ka­la­mie­het päät­ti maa­nan­tai­ses­sa hal­li­tuk­sen ko­kouk­ses­saan, et­tä se jär­jes­tää pe­rin­tei­set Pu­ru­ve­den Lo­hi­ku­nin­gas 2021 -sou­tu-uis­te­lu­ki­sat sekä Muik­ku­mark­ki­nat Ke­sä­lah­del­la.

Uusi hallintopäällikkö Pasi Lamminluoto esittäytyi Kiteen kaupunginvaltuustolle.

Uusi hallintopäällikkö Pasi Lamminluoto esittäytyi Kiteen kaupunginvaltuustolle.

Kuvakaappaus.

Uutiset
3.5.2021 19.48

Nopea ja sopuisa valtuuston kokous

Ki­teen kau­pun­gin­val­tuus­ton tou­ko­kui­nen ko­kous käyn­nis­tyi Ki­teen hal­lin­to­pääl­li­kön vi­ras­sa en­sim­mäis­tä päi­vää ol­leen Pasi Lam­min­luo­don esit­täy­ty­mi­sel­lä,

Uusi hallintopäällikkö Pasi Lamminluoto esittäytyi Kiteen kaupunginvaltuustolle.

Uusi hallintopäällikkö Pasi Lamminluoto esittäytyi Kiteen kaupunginvaltuustolle.

Kuvakaappaus.

Uutiset
3.5.2021 19.48

Nopea ja sopuisa valtuuston kokous

Ki­teen kau­pun­gin­val­tuus­ton tou­ko­kui­nen ko­kous käyn­nis­tyi Ki­teen hal­lin­to­pääl­li­kön vi­ras­sa en­sim­mäis­tä päi­vää ol­leen Pasi Lam­min­luo­don esit­täy­ty­mi­sel­lä,

Kiteen valtuusto sai tänään uuden ryhmän.

Kiteen valtuusto sai tänään uuden ryhmän.

ALADAR BAYER

Uutiset
3.5.2021 17.15

Kiteelle uusi valtuustoryhmä

Kes­kus­tan val­tuus­to­ryh­mäs­sä ai­em­min ol­leet Kir­si Hir­vo­nen ja Au­lis Ti­ai­nen sekä ko­koo­muk­sen ryh­mäs­sä ol­lut Timo päi­vi­nen (sit) pe­rus­ti­vat tä­nään Ki­teel­lä Lii­ke Nyt val­tuus­to­ryh­män. Ryh­män pe­rus­ta­mi­nen jul­kis­tet­tiin klo 17 al­ka­nees­sa Ki­teen kau­pun­gin­val­tuus­ton ko­kouk­ses­sa. He il­moit­ta­vat sa­mal­la aset­tu­van­sa tu­le­vis­sa kun­ta­vaa­leis­sa Lii­ke Nyt:n kun­ta­vaa­lieh­dok­kaik­si Ki­teel­lä.

Kiteen valtuusto sai tänään uuden ryhmän.

Kiteen valtuusto sai tänään uuden ryhmän.

ALADAR BAYER

Uutiset
3.5.2021 17.15

Kiteelle uusi valtuustoryhmä

Kes­kus­tan val­tuus­to­ryh­mäs­sä ai­em­min ol­leet Kir­si Hir­vo­nen ja Au­lis Ti­ai­nen sekä ko­koo­muk­sen ryh­mäs­sä ol­lut Timo päi­vi­nen (sit) pe­rus­ti­vat tä­nään Ki­teel­lä Lii­ke Nyt val­tuus­to­ryh­män. Ryh­män pe­rus­ta­mi­nen jul­kis­tet­tiin klo 17 al­ka­nees­sa Ki­teen kau­pun­gin­val­tuus­ton ko­kouk­ses­sa. He il­moit­ta­vat sa­mal­la aset­tu­van­sa tu­le­vis­sa kun­ta­vaa­leis­sa Lii­ke Nyt:n kun­ta­vaa­lieh­dok­kaik­si Ki­teel­lä.

Pohjois-Karjalan Venäjä-osaamista markkinoidaan uudella RussiaHUB North Karelia -toimintakonseptilla. Arkistokuva Viipurista.

Pohjois-Karjalan Venäjä-osaamista markkinoidaan uudella RussiaHUB North Karelia -toimintakonseptilla. Arkistokuva Viipurista.

Päivi Lievonen

Uutiset
3.5.2021 16.15

Venäjän-toimijoille uusi yhteistyöverkosto maakuntaan

Poh­jois-Kar­ja­lan alu­eel­le on luo­tu uu­si toi­min­ta­kon­sep­ti ja yh­teis­työ­ver­kos­to Rus­si­a­HUB North Ka­re­lia. Ver­kos­ton ide­a­na on yh­dis­tää eri alo­jen toi­mi­joi­ta ja asi­an­tun­ti­joi­ta uu­dek­si vä­li­neek­si yh­dis­tä­mään osaa­jia itä­ra­jan ylit­tä­vään yh­teis­työ­hön.

Pohjois-Karjalan Venäjä-osaamista markkinoidaan uudella RussiaHUB North Karelia -toimintakonseptilla. Arkistokuva Viipurista.

Pohjois-Karjalan Venäjä-osaamista markkinoidaan uudella RussiaHUB North Karelia -toimintakonseptilla. Arkistokuva Viipurista.

Päivi Lievonen

Uutiset
3.5.2021 16.15

Venäjän-toimijoille uusi yhteistyöverkosto maakuntaan

Poh­jois-Kar­ja­lan alu­eel­le on luo­tu uu­si toi­min­ta­kon­sep­ti ja yh­teis­työ­ver­kos­to Rus­si­a­HUB North Ka­re­lia. Ver­kos­ton ide­a­na on yh­dis­tää eri alo­jen toi­mi­joi­ta ja asi­an­tun­ti­joi­ta uu­dek­si vä­li­neek­si yh­dis­tä­mään osaa­jia itä­ra­jan ylit­tä­vään yh­teis­työ­hön.

Oskarin Rautiaisen puodissa pääsee palaamaan 50-luvulle ja aikaisempaankin aikaan.

Oskarin Rautiaisen puodissa pääsee palaamaan 50-luvulle ja aikaisempaankin aikaan.

Kari Sarkkinen

Kulttuuri
3.5.2021 15.12

Kierrätys herättää Tikkalan kaupan uuteen eloon

Vie­lä­kö muis­tat­te Tik­ka­lan kau­pan Kuu­tos­tien var­res­sa? Ku­kois­tuk­sen ai­kaan sii­nä oli pank­ki kaup­pa ja baa­ri. Ai­ko­jen oloon sii­tä hä­vi­si­vät pank­ki, kaup­pa ja baa­ri tuos­sa sa­mas­sa jär­jes­tyk­ses­sä.

Oskarin Rautiaisen puodissa pääsee palaamaan 50-luvulle ja aikaisempaankin aikaan.

Oskarin Rautiaisen puodissa pääsee palaamaan 50-luvulle ja aikaisempaankin aikaan.

Kari Sarkkinen

Kulttuuri
3.5.2021 15.12

Kierrätys herättää Tikkalan kaupan uuteen eloon

Vie­lä­kö muis­tat­te Tik­ka­lan kau­pan Kuu­tos­tien var­res­sa? Ku­kois­tuk­sen ai­kaan sii­nä oli pank­ki kaup­pa ja baa­ri. Ai­ko­jen oloon sii­tä hä­vi­si­vät pank­ki, kaup­pa ja baa­ri tuos­sa sa­mas­sa jär­jes­tyk­ses­sä.

Rajavariolaitos harjoittelee henkilöetsintää mm. Kiteen Hutsin alueella.

Rajavariolaitos harjoittelee henkilöetsintää mm. Kiteen Hutsin alueella.

Aladar Bayer

Uutiset
3.5.2021 14.38

Rajavartiosto harjoittelee henkilöetsintää

Poh­jois-Kar­ja­lan ra­ja­var­ti­os­ton hen­ki­lös­tö har­joit­te­lee ka­don­neen hen­ki­lön et­sin­tää toi­min­ta-alu­eel­laan 3.-5.5.2021 ai­ka­na.

Rajavariolaitos harjoittelee henkilöetsintää mm. Kiteen Hutsin alueella.

Rajavariolaitos harjoittelee henkilöetsintää mm. Kiteen Hutsin alueella.

Aladar Bayer

Uutiset
3.5.2021 14.38

Rajavartiosto harjoittelee henkilöetsintää

Poh­jois-Kar­ja­lan ra­ja­var­ti­os­ton hen­ki­lös­tö har­joit­te­lee ka­don­neen hen­ki­lön et­sin­tää toi­min­ta-alu­eel­laan 3.-5.5.2021 ai­ka­na.

Rokotusvuorossa oleville on tarjolla reilusti aikoja.

Rokotusvuorossa oleville on tarjolla reilusti aikoja.

Kari Sarkkinen

Uutiset
3.5.2021 14.33

Kiteelläkin varattavissa toista sataa rokotusaikaa

Siun so­ten alu­eel­la on yhä run­saas­ti va­pai­ta ko­ro­na­ro­ko­tu­sai­ko­ja vii­kol­le 18. Va­pai­ta ro­ko­tu­sai­ko­ja on lä­hes kai­kil­la ro­ko­tus­pis­teil­lä. Mää­räl­li­ses­ti eni­ten ro­ko­tu­sai­ko­ja on tar­jol­la Jo­en­suun kan­ta­kau­pun­gin alu­eel­la, mut­ta myös esi­mer­kik­si Liek­san, Nur­mek­sen, Li­pe­rin, Ki­teen ja Kon­ti­o­lah­den Leh­mon ro­ko­tus­pis­teil­lä on kus­sa­kin tois­ta­sa­taa ai­kaa va­rat­ta­vis­sa.

Rokotusvuorossa oleville on tarjolla reilusti aikoja.

Rokotusvuorossa oleville on tarjolla reilusti aikoja.

Kari Sarkkinen

Uutiset
3.5.2021 14.33

Kiteelläkin varattavissa toista sataa rokotusaikaa

Siun so­ten alu­eel­la on yhä run­saas­ti va­pai­ta ko­ro­na­ro­ko­tu­sai­ko­ja vii­kol­le 18. Va­pai­ta ro­ko­tu­sai­ko­ja on lä­hes kai­kil­la ro­ko­tus­pis­teil­lä. Mää­räl­li­ses­ti eni­ten ro­ko­tu­sai­ko­ja on tar­jol­la Jo­en­suun kan­ta­kau­pun­gin alu­eel­la, mut­ta myös esi­mer­kik­si Liek­san, Nur­mek­sen, Li­pe­rin, Ki­teen ja Kon­ti­o­lah­den Leh­mon ro­ko­tus­pis­teil­lä on kus­sa­kin tois­ta­sa­taa ai­kaa va­rat­ta­vis­sa.

Mikko Löppönen siirtyy kunnanjohtajan viransijaiseksi sivistysjohtajan viransijaisuudesta. Vs. sivistysjohtajan ja lukion rehtorin tehtävät hän aloitti viime elokuussa. Taustalla näkyvä sivistyskeskus Ahjo otettiin käyttöön vuoden vaihteessa.

Mikko Löppönen siirtyy kunnanjohtajan viransijaiseksi sivistysjohtajan viransijaisuudesta. Vs. sivistysjohtajan ja lukion rehtorin tehtävät hän aloitti viime elokuussa. Taustalla näkyvä sivistyskeskus Ahjo otettiin käyttöön vuoden vaihteessa.

Mervi Venäläinen

Uutiset
3.5.2021 13.25

Viisaus syntyy yhteisen pöydän ääressä

Toh­ma­jär­ven kun­nan­joh­ta­jan vi­ran­si­jai­sek­si hei­nä­kuun 2022 lop­puun saak­ka va­li­tun Mik­ko Löp­pö­sen, 37, elä­mäs­tä ei ole vii­me vuo­si­na vauh­tia puut­tu­nut.

Mikko Löppönen siirtyy kunnanjohtajan viransijaiseksi sivistysjohtajan viransijaisuudesta. Vs. sivistysjohtajan ja lukion rehtorin tehtävät hän aloitti viime elokuussa. Taustalla näkyvä sivistyskeskus Ahjo otettiin käyttöön vuoden vaihteessa.

Mikko Löppönen siirtyy kunnanjohtajan viransijaiseksi sivistysjohtajan viransijaisuudesta. Vs. sivistysjohtajan ja lukion rehtorin tehtävät hän aloitti viime elokuussa. Taustalla näkyvä sivistyskeskus Ahjo otettiin käyttöön vuoden vaihteessa.

Mervi Venäläinen

Uutiset
3.5.2021 13.25

Viisaus syntyy yhteisen pöydän ääressä

Toh­ma­jär­ven kun­nan­joh­ta­jan vi­ran­si­jai­sek­si hei­nä­kuun 2022 lop­puun saak­ka va­li­tun Mik­ko Löp­pö­sen, 37, elä­mäs­tä ei ole vii­me vuo­si­na vauh­tia puut­tu­nut.

Valtralla on ympäri Suomen sekä myös maailmalla traktoreita kenttätesteissä. Tällä kertaa Tero Nenonen testasi KIteen Saramäessä.

Valtralla on ympäri Suomen sekä myös maailmalla traktoreita kenttätesteissä. Tällä kertaa Tero Nenonen testasi KIteen Saramäessä.

Aladar Bayer

Uutiset
3.5.2021 13.21

"Tämän paremmalle paraatipaikalle ei Suomessa voi päästä"

Sa­ra­mä­en­tien so­ra­pin­ta muok­kau­tuu uu­teen us­koon. VALT­RAn tes­ti­kul­jet­ta­ja Tero Ne­no­nen ve­tää Valt­ra-trak­to­ril­laan jy­ke­vää la­naa mo­lem­piin suun­tiin. Me­nos­sa on tes­taus. Mitä tes­ta­taan, kel­le tes­ta­taan ja mik­si tes­ta­taan, se ei kuu­lu mi­nul­le, ei­kä sitä ku­kaan ker­ro­kaan.

Valtralla on ympäri Suomen sekä myös maailmalla traktoreita kenttätesteissä. Tällä kertaa Tero Nenonen testasi KIteen Saramäessä.

Valtralla on ympäri Suomen sekä myös maailmalla traktoreita kenttätesteissä. Tällä kertaa Tero Nenonen testasi KIteen Saramäessä.

Aladar Bayer

Uutiset
3.5.2021 13.21

"Tämän paremmalle paraatipaikalle ei Suomessa voi päästä"

Sa­ra­mä­en­tien so­ra­pin­ta muok­kau­tuu uu­teen us­koon. VALT­RAn tes­ti­kul­jet­ta­ja Tero Ne­no­nen ve­tää Valt­ra-trak­to­ril­laan jy­ke­vää la­naa mo­lem­piin suun­tiin. Me­nos­sa on tes­taus. Mitä tes­ta­taan, kel­le tes­ta­taan ja mik­si tes­ta­taan, se ei kuu­lu mi­nul­le, ei­kä sitä ku­kaan ker­ro­kaan.

Kiteen kaupunginhallitus yhtenäisti Kesätaival- ja Hellaniemi-kiinteistöjen vuokrat.

Kiteen kaupunginhallitus yhtenäisti Kesätaival- ja Hellaniemi-kiinteistöjen vuokrat.

Tuija Marienberg

Uutiset
3.5.2021 11.21

Kitee yhtenäisti vuokria

Ki­teen kau­pun­gin­hal­li­tus päät­ti alen­taa Ke­sä­tai­pa­leen A–C-ta­lo­jen vuok­raa huh­ti­kuun alus­ta al­ka­en. Uu­si vuok­ra on 9,98 €/m²/kk, mikä on yh­te­näi­nen Hel­la­nie­men asun­to­jen vuok­ran kans­sa.

Kiteen kaupunginhallitus yhtenäisti Kesätaival- ja Hellaniemi-kiinteistöjen vuokrat.

Kiteen kaupunginhallitus yhtenäisti Kesätaival- ja Hellaniemi-kiinteistöjen vuokrat.

Tuija Marienberg

Uutiset
3.5.2021 11.21

Kitee yhtenäisti vuokria

Ki­teen kau­pun­gin­hal­li­tus päät­ti alen­taa Ke­sä­tai­pa­leen A–C-ta­lo­jen vuok­raa huh­ti­kuun alus­ta al­ka­en. Uu­si vuok­ra on 9,98 €/m²/kk, mikä on yh­te­näi­nen Hel­la­nie­men asun­to­jen vuok­ran kans­sa.

Markus Pulkkinen tekee töitä omissa juhlissaan. Koneelta löytyi lista tänä vuonna toteutuvista konserteista. Leena Gröhn-Dimov ja Plamen Dimov ihmettelevät listan pituutta.

Markus Pulkkinen tekee töitä omissa juhlissaan. Koneelta löytyi lista tänä vuonna toteutuvista konserteista. Leena Gröhn-Dimov ja Plamen Dimov ihmettelevät listan pituutta.

Aladar Bayer

Kulttuuri
3.5.2021 11.05

"Ei koskaan hallintopuolelle"

Ki­tee­sa­lis­sa sel­vi­si, mik­si kau­pun­gin kult­tuu­ri­oh­jaa­ja päät­ti jä­mäh­tää vir­ka­mie­hek­si Ki­teel­le. Epä­so­vin­nais­ta ja rai­la­kas­ta elä­mää nuo­ruu­des­saan viet­tä­nyt Mar­kus Pulk­ki­nen pal­jas­ti ei-niin-syn­käs­sä 50-vuo­ti­syk­sin­pu­he­lus­saan, kuin­ka keik­kaih­mi­ses­tä tuli ra­kas­tet­tu kult­tuu­ri­by­rok­raat­ti.

Markus Pulkkinen tekee töitä omissa juhlissaan. Koneelta löytyi lista tänä vuonna toteutuvista konserteista. Leena Gröhn-Dimov ja Plamen Dimov ihmettelevät listan pituutta.

Markus Pulkkinen tekee töitä omissa juhlissaan. Koneelta löytyi lista tänä vuonna toteutuvista konserteista. Leena Gröhn-Dimov ja Plamen Dimov ihmettelevät listan pituutta.

Aladar Bayer

Kulttuuri
3.5.2021 11.05

"Ei koskaan hallintopuolelle"

Ki­tee­sa­lis­sa sel­vi­si, mik­si kau­pun­gin kult­tuu­ri­oh­jaa­ja päät­ti jä­mäh­tää vir­ka­mie­hek­si Ki­teel­le. Epä­so­vin­nais­ta ja rai­la­kas­ta elä­mää nuo­ruu­des­saan viet­tä­nyt Mar­kus Pulk­ki­nen pal­jas­ti ei-niin-syn­käs­sä 50-vuo­ti­syk­sin­pu­he­lus­saan, kuin­ka keik­kaih­mi­ses­tä tuli ra­kas­tet­tu kult­tuu­ri­by­rok­raat­ti.

Maria Saltikovan hienon avaruusviruksen materiaalina ovat hammastikut ja sanomalehti.

Maria Saltikovan hienon avaruusviruksen materiaalina ovat hammastikut ja sanomalehti.

Tuija Marienberg

Kulttuuri
3.5.2021 10.01

Avaruusolennot valtasivat kirjaston

Purk­ke­ja, me­hu­tölk­ke­jä, sa­no­ma­leh­ti­pa­pe­ria, ham­mas­tik­ku­ja, alu­mii­ni­fo­li­o­ta, ves­sa­pa­pe­ri­rul­lia, rik­ko­nai­set au­rin­ko­la­sit ja tas­ku­las­kin. Toi­sen ros­ka on toi­sen aar­re.

Maria Saltikovan hienon avaruusviruksen materiaalina ovat hammastikut ja sanomalehti.

Maria Saltikovan hienon avaruusviruksen materiaalina ovat hammastikut ja sanomalehti.

Tuija Marienberg

Kulttuuri
3.5.2021 10.01

Avaruusolennot valtasivat kirjaston

Purk­ke­ja, me­hu­tölk­ke­jä, sa­no­ma­leh­ti­pa­pe­ria, ham­mas­tik­ku­ja, alu­mii­ni­fo­li­o­ta, ves­sa­pa­pe­ri­rul­lia, rik­ko­nai­set au­rin­ko­la­sit ja tas­ku­las­kin. Toi­sen ros­ka on toi­sen aar­re.

Kari Sarkkinen

Uutiset
30.4.2021 15.32

Alkuviikon rokotusaikoja pääsee varaamaan lauantaina

Siun sote por­ras­taa jäl­leen ko­ro­na­ro­ko­tus­ten ajan­va­raus­ta. Lau­an­tai­na 1.5. klo 12 verk­ko­a­jan­va­rauk­ses­sa avau­tuu va­rat­ta­vak­si ro­ko­tu­sai­ko­ja maa­nan­tail­le 3.5. ja tiis­tail­le 4.5. Ro­ko­tu­sai­ko­ja avau­tuu suu­rim­mas­sa osas­sa Siun so­ten ro­ko­tus­pis­tei­tä, kai­kil­la ro­ko­tus­pai­koil­la ro­ko­tuk­sia ei kui­ten­kaan jär­jes­te­tä al­ku­vii­kol­la.

Kari Sarkkinen

Uutiset
30.4.2021 15.32

Alkuviikon rokotusaikoja pääsee varaamaan lauantaina

Siun sote por­ras­taa jäl­leen ko­ro­na­ro­ko­tus­ten ajan­va­raus­ta. Lau­an­tai­na 1.5. klo 12 verk­ko­a­jan­va­rauk­ses­sa avau­tuu va­rat­ta­vak­si ro­ko­tu­sai­ko­ja maa­nan­tail­le 3.5. ja tiis­tail­le 4.5. Ro­ko­tu­sai­ko­ja avau­tuu suu­rim­mas­sa osas­sa Siun so­ten ro­ko­tus­pis­tei­tä, kai­kil­la ro­ko­tus­pai­koil­la ro­ko­tuk­sia ei kui­ten­kaan jär­jes­te­tä al­ku­vii­kol­la.

Koronarokotusten suunnittelu ja käytännön järjestelyt ovat Siun sotelle merkittävä ponnistus.

Koronarokotusten suunnittelu ja käytännön järjestelyt ovat Siun sotelle merkittävä ponnistus.

Kari Sarkkinen

Uutiset
30.4.2021 13.10

Yhtymähallitus arvioi Siun soten alkuvuotta

Siun so­ten yh­ty­mä­hal­li­tus on käy­nyt ko­kouk­ses­saan läpi Siun so­ten al­ku­vuot­ta. Maa­lis­kuun kuu­kau­si­ra­por­tin mu­kaan ko­ro­na­ro­ko­tus­ten suun­nit­te­lu ja käy­tän­nön jär­jes­te­lyt ovat Siun so­tel­le mer­kit­tä­vä pon­nis­tus, jo­hon oman haas­teen­sa tuo ko­ro­na­ro­ko­tus­ten niuk­ka­saa­ta­vuus. Myös THL:n muut­tu­vien oh­jeis­tus­ten nou­dat­ta­mi­nen no­pe­al­la ai­ka­tau­lul­la vaa­tii or­ga­ni­saa­ti­ol­ta hy­vää re­a­goin­ti­ky­kyä.

Koronarokotusten suunnittelu ja käytännön järjestelyt ovat Siun sotelle merkittävä ponnistus.

Koronarokotusten suunnittelu ja käytännön järjestelyt ovat Siun sotelle merkittävä ponnistus.

Kari Sarkkinen

Uutiset
30.4.2021 13.10

Yhtymähallitus arvioi Siun soten alkuvuotta

Siun so­ten yh­ty­mä­hal­li­tus on käy­nyt ko­kouk­ses­saan läpi Siun so­ten al­ku­vuot­ta. Maa­lis­kuun kuu­kau­si­ra­por­tin mu­kaan ko­ro­na­ro­ko­tus­ten suun­nit­te­lu ja käy­tän­nön jär­jes­te­lyt ovat Siun so­tel­le mer­kit­tä­vä pon­nis­tus, jo­hon oman haas­teen­sa tuo ko­ro­na­ro­ko­tus­ten niuk­ka­saa­ta­vuus. Myös THL:n muut­tu­vien oh­jeis­tus­ten nou­dat­ta­mi­nen no­pe­al­la ai­ka­tau­lul­la vaa­tii or­ga­ni­saa­ti­ol­ta hy­vää re­a­goin­ti­ky­kyä.

Kiteen kaupunginhallitus on julkaissut pöytäkirjansa liitteenä kaupungin ja Eeva-Liisa Auvisen välisen sopimuksen. Kyseinen sopimusasiakirja ei hallinto-oikeuden mukaan ole salassa pidettävä.

Kiteen kaupunginhallitus on julkaissut pöytäkirjansa liitteenä kaupungin ja Eeva-Liisa Auvisen välisen sopimuksen. Kyseinen sopimusasiakirja ei hallinto-oikeuden mukaan ole salassa pidettävä.

Tuija Marienberg

Uutiset
30.4.2021 12.57

Salaisesta sopimuksesta tuli julkinen

Lain­voi­man on saa­nut Itä-Suo­men hal­lin­to-oi­keu­den pää­tös, joka kos­kee asi­a­kir­ja­pyyn­töä.

Kiteen kaupunginhallitus on julkaissut pöytäkirjansa liitteenä kaupungin ja Eeva-Liisa Auvisen välisen sopimuksen. Kyseinen sopimusasiakirja ei hallinto-oikeuden mukaan ole salassa pidettävä.

Kiteen kaupunginhallitus on julkaissut pöytäkirjansa liitteenä kaupungin ja Eeva-Liisa Auvisen välisen sopimuksen. Kyseinen sopimusasiakirja ei hallinto-oikeuden mukaan ole salassa pidettävä.

Tuija Marienberg

Uutiset
30.4.2021 12.57

Salaisesta sopimuksesta tuli julkinen

Lain­voi­man on saa­nut Itä-Suo­men hal­lin­to-oi­keu­den pää­tös, joka kos­kee asi­a­kir­ja­pyyn­töä.

Antero Pesonen

Uutiset
30.4.2021 12.53

Kaupunki kaunistui vapuksi

Lu­ki­jam­me An­te­ro Pe­so­nen lä­het­ti kaik­kien ilok­si ku­van Ki­teen­tie­tä ko­ris­ta­vis­ta vii­reis­tä. Ka­tu­ku­va sai vä­riä so­pi­vas­ti va­puk­si, jos­ta kii­tos kau­pun­gil­le!

Antero Pesonen

Uutiset
30.4.2021 12.53

Kaupunki kaunistui vapuksi

Lu­ki­jam­me An­te­ro Pe­so­nen lä­het­ti kaik­kien ilok­si ku­van Ki­teen­tie­tä ko­ris­ta­vis­ta vii­reis­tä. Ka­tu­ku­va sai vä­riä so­pi­vas­ti va­puk­si, jos­ta kii­tos kau­pun­gil­le!

Tehy ry:n Siun soten ammattiosasto on lähettänyt Siun soten hallitukselle pyynnön koronalisän maksamisesta.

Tehy ry:n Siun soten ammattiosasto on lähettänyt Siun soten hallitukselle pyynnön koronalisän maksamisesta.

Tuija Marienberg

Uutiset
30.4.2021 12.45

Siun soten yhtymähallitus kokoontui

Ki­tee­läi­nen Siun so­ten yh­ty­mä­hal­li­tuk­sen jä­sen Kir­si Hir­vo­nen on pyy­tä­nyt eroa Siun so­ten yh­ty­mä­hal­li­tuk­sen ja hen­ki­lös­tö­ja­os­ton jä­se­nyy­des­tä. Hir­vo­nen pe­rus­te­lee ero­pyyn­tö­ään erol­laan Kes­kus­ta­puo­lu­ees­ta.

Tehy ry:n Siun soten ammattiosasto on lähettänyt Siun soten hallitukselle pyynnön koronalisän maksamisesta.

Tehy ry:n Siun soten ammattiosasto on lähettänyt Siun soten hallitukselle pyynnön koronalisän maksamisesta.

Tuija Marienberg

Uutiset
30.4.2021 12.45

Siun soten yhtymähallitus kokoontui

Ki­tee­läi­nen Siun so­ten yh­ty­mä­hal­li­tuk­sen jä­sen Kir­si Hir­vo­nen on pyy­tä­nyt eroa Siun so­ten yh­ty­mä­hal­li­tuk­sen ja hen­ki­lös­tö­ja­os­ton jä­se­nyy­des­tä. Hir­vo­nen pe­rus­te­lee ero­pyyn­tö­ään erol­laan Kes­kus­ta­puo­lu­ees­ta.

Aku Ankka on säilynyt vuosikymmenet lähes muuttumattomana.

Aku Ankka on säilynyt vuosikymmenet lähes muuttumattomana.

Tuija Marienberg

Kulttuuri
30.4.2021 11.33

Katsaus 1950-luvun sarjakuviin

Muis­tat­te­ko Kor­ke­a­jän­ni­tys­sar­jan? Aluk­si leh­ti si­säl­si sa­la­po­lii­si-, tie­teis-, agent­ti- ja seik­kai­lu­sar­jo­ja, mut­ta kes­kit­tyi myö­hem­min so­ta­sar­ja­ku­viin.

Aku Ankka on säilynyt vuosikymmenet lähes muuttumattomana.

Aku Ankka on säilynyt vuosikymmenet lähes muuttumattomana.

Tuija Marienberg

Kulttuuri
30.4.2021 11.33

Katsaus 1950-luvun sarjakuviin

Muis­tat­te­ko Kor­ke­a­jän­ni­tys­sar­jan? Aluk­si leh­ti si­säl­si sa­la­po­lii­si-, tie­teis-, agent­ti- ja seik­kai­lu­sar­jo­ja, mut­ta kes­kit­tyi myö­hem­min so­ta­sar­ja­ku­viin.

Aladar Bayer

Uutiset
30.4.2021 10.06

Tutkinnon suorittajia

Ri­ve­ri­as­sa on suo­rit­ta­nut tut­kin­non 1.3. – 31.3.2021 vä­li­se­nä ai­ka­na kuu­si kes­ki­kar­ja­lais­ta opis­ke­li­jaa.

Aladar Bayer

Uutiset
30.4.2021 10.06

Tutkinnon suorittajia

Ri­ve­ri­as­sa on suo­rit­ta­nut tut­kin­non 1.3. – 31.3.2021 vä­li­se­nä ai­ka­na kuu­si kes­ki­kar­ja­lais­ta opis­ke­li­jaa.

Työllistymistä on edistetty Keski-Karjalassa myös yrittäjien ja ammattiin opiskelevien kohtaamisilla. Kuvituskuva marraskuulta 2019, missä Provetekille suuntautuneella tutustumiskäynnillä Riverian opiskelijat saivat tehdaspäällikkö Jussi Multasen esittelyn yrityksen monipuolisesta tuotannosta sekä tietoa rekrytointitarpeista.

Työllistymistä on edistetty Keski-Karjalassa myös yrittäjien ja ammattiin opiskelevien kohtaamisilla. Kuvituskuva marraskuulta 2019, missä Provetekille suuntautuneella tutustumiskäynnillä Riverian opiskelijat saivat tehdaspäällikkö Jussi Multasen esittelyn yrityksen monipuolisesta tuotannosta sekä tietoa rekrytointitarpeista.

Kari Sarkkinen

Uutiset
30.4.2021 8.23

TE-palvelut kokonaan kunnille vuoden 2024 aikana

Hal­li­tus päät­ti puo­li­vä­li­rii­hes­sä jat­kaa val­mis­te­lua TE-pal­ve­lu­jen siir­tä­mi­sek­si kun­nil­le. Maa­lis­kuun alus­sa käyn­nis­ty­neis­sä työl­li­syy­den kun­ta­ko­kei­luis­sa ta­voi­tel­laan eri pal­ve­lui­den pa­rem­paa yh­teen­so­vit­ta­mis­ta ja te­hok­kai­den pal­ve­lui­den löy­tä­mis­tä. Pal­ve­lut siir­ty­vät ko­ko­naan kun­nil­le vuo­den 2024 ai­ka­na. Siir­ron yh­tey­des­sä kun­nil­le luo­daan ra­hoi­tus­mal­li, joka kan­nus­taa nii­tä ke­hit­tä­mään toi­min­taan­sa työl­li­syyt­tä edis­tä­väk­si si­ten, et­tä uu­dis­tuk­sel­la saa­vu­te­taan 7 000–10 000 li­sä­työl­lis­tä.

Työllistymistä on edistetty Keski-Karjalassa myös yrittäjien ja ammattiin opiskelevien kohtaamisilla. Kuvituskuva marraskuulta 2019, missä Provetekille suuntautuneella tutustumiskäynnillä Riverian opiskelijat saivat tehdaspäällikkö Jussi Multasen esittelyn yrityksen monipuolisesta tuotannosta sekä tietoa rekrytointitarpeista.

Työllistymistä on edistetty Keski-Karjalassa myös yrittäjien ja ammattiin opiskelevien kohtaamisilla. Kuvituskuva marraskuulta 2019, missä Provetekille suuntautuneella tutustumiskäynnillä Riverian opiskelijat saivat tehdaspäällikkö Jussi Multasen esittelyn yrityksen monipuolisesta tuotannosta sekä tietoa rekrytointitarpeista.

Kari Sarkkinen

Uutiset
30.4.2021 8.23

TE-palvelut kokonaan kunnille vuoden 2024 aikana

Hal­li­tus päät­ti puo­li­vä­li­rii­hes­sä jat­kaa val­mis­te­lua TE-pal­ve­lu­jen siir­tä­mi­sek­si kun­nil­le. Maa­lis­kuun alus­sa käyn­nis­ty­neis­sä työl­li­syy­den kun­ta­ko­kei­luis­sa ta­voi­tel­laan eri pal­ve­lui­den pa­rem­paa yh­teen­so­vit­ta­mis­ta ja te­hok­kai­den pal­ve­lui­den löy­tä­mis­tä. Pal­ve­lut siir­ty­vät ko­ko­naan kun­nil­le vuo­den 2024 ai­ka­na. Siir­ron yh­tey­des­sä kun­nil­le luo­daan ra­hoi­tus­mal­li, joka kan­nus­taa nii­tä ke­hit­tä­mään toi­min­taan­sa työl­li­syyt­tä edis­tä­väk­si si­ten, et­tä uu­dis­tuk­sel­la saa­vu­te­taan 7 000–10 000 li­sä­työl­lis­tä.

Lisää aiheesta

Kysely