JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Keski-Karjalan Luonto ry:n puheenjohtaja Jenna-Marie Laine tuo laulu-, luonnonääni- ja mielikuvitusretken muistisairaiden luo hoitokoteihin yhdistyksensä tempauksessa.

Keski-Karjalan Luonto ry:n puheenjohtaja Jenna-Marie Laine tuo laulu-, luonnonääni- ja mielikuvitusretken muistisairaiden luo hoitokoteihin yhdistyksensä tempauksessa.

Kari Sarkkinen

Kulttuuri
12.8.2022 9.00

Luontovirkistystä muistisairaille

Kes­ki-Kar­ja­lan Luon­to ry:n yh­te­nä ta­voit­tee­na on pai­kal­lis­ten ih­mis­ten luon­to­suh­teen yl­lä­pi­tä­mi­nen. Tä­män aja­tuk­sen to­teu­tu­mis­ta poh­ti­vat pari vuot­ta sit­ten yh­dis­tyk­sen ny­kyi­nen pu­heen­joh­ta­ja Jen­na-Ma­rie Lai­ne ja pu­heen­joh­ta­juu­den hä­nel­le luo­vut­ta­nut Kari An­ti­kai­nen.

Keski-Karjalan Luonto ry:n puheenjohtaja Jenna-Marie Laine tuo laulu-, luonnonääni- ja mielikuvitusretken muistisairaiden luo hoitokoteihin yhdistyksensä tempauksessa.

Keski-Karjalan Luonto ry:n puheenjohtaja Jenna-Marie Laine tuo laulu-, luonnonääni- ja mielikuvitusretken muistisairaiden luo hoitokoteihin yhdistyksensä tempauksessa.

Kari Sarkkinen

Kulttuuri
12.8.2022 9.00

Luontovirkistystä muistisairaille

Kes­ki-Kar­ja­lan Luon­to ry:n yh­te­nä ta­voit­tee­na on pai­kal­lis­ten ih­mis­ten luon­to­suh­teen yl­lä­pi­tä­mi­nen. Tä­män aja­tuk­sen to­teu­tu­mis­ta poh­ti­vat pari vuot­ta sit­ten yh­dis­tyk­sen ny­kyi­nen pu­heen­joh­ta­ja Jen­na-Ma­rie Lai­ne ja pu­heen­joh­ta­juu­den hä­nel­le luo­vut­ta­nut Kari An­ti­kai­nen.

Pyry Seppisen ja Lassi Erosen yhtyeen Maailmanalun musiikin keskiössä ovat laululyriikat.

Pyry Seppisen ja Lassi Erosen yhtyeen Maailmanalun musiikin keskiössä ovat laululyriikat.

Emmi Järvinen

Kulttuuri
9.8.2022 14.11

Lassi Eronen on tehnyt musiikkia lapsesta saakka

Toh­ma­jär­ven Jär­ven­tauk­ses­ta läh­töi­sin ole­val­le Las­si Ero­sel­le, 35, mu­sii­kin te­ke­mi­nen on ol­lut tär­keä osa elä­mää lap­ses­ta saak­ka. Tuk­hol­mas­sa asu­van Ero­sen ja tam­pe­re­lai­sen Pyry Sep­pi­sen yh­tye Maa­il­ma­nal­ku jul­kai­see täl­lä vii­kol­la en­sim­mäi­sen ko­ko­pit­kän al­bu­min­sa.

Pyry Seppisen ja Lassi Erosen yhtyeen Maailmanalun musiikin keskiössä ovat laululyriikat.

Pyry Seppisen ja Lassi Erosen yhtyeen Maailmanalun musiikin keskiössä ovat laululyriikat.

Emmi Järvinen

Kulttuuri
9.8.2022 14.11

Lassi Eronen on tehnyt musiikkia lapsesta saakka

Toh­ma­jär­ven Jär­ven­tauk­ses­ta läh­töi­sin ole­val­le Las­si Ero­sel­le, 35, mu­sii­kin te­ke­mi­nen on ol­lut tär­keä osa elä­mää lap­ses­ta saak­ka. Tuk­hol­mas­sa asu­van Ero­sen ja tam­pe­re­lai­sen Pyry Sep­pi­sen yh­tye Maa­il­ma­nal­ku jul­kai­see täl­lä vii­kol­la en­sim­mäi­sen ko­ko­pit­kän al­bu­min­sa.

Pianisti Juhani Lagerspetz konsertoi Mäntyniemessä lauantaina.

Pianisti Juhani Lagerspetz konsertoi Mäntyniemessä lauantaina.

Kulttuuri
9.8.2022 11.55

Pianokonsertti Mäntyniemessä lauantaina

Pi­a­nis­ti Ju­ha­ni La­gers­petz kon­ser­toi en­sim­mäi­siä ker­to­ja Ke­sä­lah­del­la pa­ri­kymp­pi­se­nä nuo­re­na tai­tei­li­ja­lu­pauk­se­na 1980-lu­vun alus­sa, ja lu­mo­si kuu­li­ja­kun­tan­sa jo sil­loin tai­tu­ri­mai­sin, vai­vat­to­min ja pu­hut­te­le­vin esi­tyk­sin. Hän esiin­tyy jäl­leen tu­le­va­na lau­an­tai­na kah­des­sa sa­man­si­säl­töi­ses­sä kon­ser­tis­sa Män­ty­nie­men kar­ta­non van­han pää­ra­ken­nuk­sen tun­nel­mal­li­ses­sa sa­lis­sa.

Pianisti Juhani Lagerspetz konsertoi Mäntyniemessä lauantaina.

Pianisti Juhani Lagerspetz konsertoi Mäntyniemessä lauantaina.

Kulttuuri
9.8.2022 11.55

Pianokonsertti Mäntyniemessä lauantaina

Pi­a­nis­ti Ju­ha­ni La­gers­petz kon­ser­toi en­sim­mäi­siä ker­to­ja Ke­sä­lah­del­la pa­ri­kymp­pi­se­nä nuo­re­na tai­tei­li­ja­lu­pauk­se­na 1980-lu­vun alus­sa, ja lu­mo­si kuu­li­ja­kun­tan­sa jo sil­loin tai­tu­ri­mai­sin, vai­vat­to­min ja pu­hut­te­le­vin esi­tyk­sin. Hän esiin­tyy jäl­leen tu­le­va­na lau­an­tai­na kah­des­sa sa­man­si­säl­töi­ses­sä kon­ser­tis­sa Män­ty­nie­men kar­ta­non van­han pää­ra­ken­nuk­sen tun­nel­mal­li­ses­sa sa­lis­sa.

– Näillä paikkeillahan sitä istuttiin, Kirsi Muhonen tuunii muistellessaan Pukimotalo Kinnusen näyteikkunan reunaa "Kunnusen lihatiskiä".

– Näillä paikkeillahan sitä istuttiin, Kirsi Muhonen tuunii muistellessaan Pukimotalo Kinnusen näyteikkunan reunaa "Kunnusen lihatiskiä".

Kari Sarkkinen

Kulttuuri
1.8.2022 15.52

Kinnusen parkin veteraanit kutsuvat kokoontumiseensa tohmajär­ve­läi­setkin

Kaik­ki, jot­ka ovat ko­ke­neet Ki­teel­lä Kin­nu­sen par­kin ajat 80-90-lu­vul­la ym­mär­tä­vät ot­si­kon vies­tin mer­ki­tyk­sen. Ny­ky­ään ki­tee­läis­ten ja toh­ma­jär­ve­läis­ten nuor­ten koh­taa­mi­sia Kin­nu­sen par­kis­sa ja vas­ta­vuo­roi­ses­ti Toh­ma­jär­ven to­ril­la muis­tel­laan jo hy­mys­sä suin. Lop­pu­jen lo­puk­si pa­hem­mil­ta kol­huil­ta väl­tyt­tiin sil­loin­kin, mitä nyt eh­kä joku au­to ot­ti osu­maa pe­sä­pal­lo­mai­las­ta. Pääl­lim­mäi­se­nä Kin­nu­sen par­kin ajois­ta on kui­ten­kin mu­ka­vat muis­tot, kun sa­dat nuo­ret viet­ti­vät siel­lä yh­teis­tä il­taa ja yö­tä, mu­siik­ki soi, ta­vat­tiin ja tu­tus­tut­tiin toi­siin nuo­riin.

– Näillä paikkeillahan sitä istuttiin, Kirsi Muhonen tuunii muistellessaan Pukimotalo Kinnusen näyteikkunan reunaa "Kunnusen lihatiskiä".

– Näillä paikkeillahan sitä istuttiin, Kirsi Muhonen tuunii muistellessaan Pukimotalo Kinnusen näyteikkunan reunaa "Kunnusen lihatiskiä".

Kari Sarkkinen

Kulttuuri
1.8.2022 15.52

Kinnusen parkin veteraanit kutsuvat kokoontumiseensa tohmajär­ve­läi­setkin

Kaik­ki, jot­ka ovat ko­ke­neet Ki­teel­lä Kin­nu­sen par­kin ajat 80-90-lu­vul­la ym­mär­tä­vät ot­si­kon vies­tin mer­ki­tyk­sen. Ny­ky­ään ki­tee­läis­ten ja toh­ma­jär­ve­läis­ten nuor­ten koh­taa­mi­sia Kin­nu­sen par­kis­sa ja vas­ta­vuo­roi­ses­ti Toh­ma­jär­ven to­ril­la muis­tel­laan jo hy­mys­sä suin. Lop­pu­jen lo­puk­si pa­hem­mil­ta kol­huil­ta väl­tyt­tiin sil­loin­kin, mitä nyt eh­kä joku au­to ot­ti osu­maa pe­sä­pal­lo­mai­las­ta. Pääl­lim­mäi­se­nä Kin­nu­sen par­kin ajois­ta on kui­ten­kin mu­ka­vat muis­tot, kun sa­dat nuo­ret viet­ti­vät siel­lä yh­teis­tä il­taa ja yö­tä, mu­siik­ki soi, ta­vat­tiin ja tu­tus­tut­tiin toi­siin nuo­riin.

Tohmajärven kirjasto- ja kulttuuritoimenjohtaja Liisa Mäenpää odottaa hakemuksia kiinnostuneena ja avoimin mielin.

Tohmajärven kirjasto- ja kulttuuritoimenjohtaja Liisa Mäenpää odottaa hakemuksia kiinnostuneena ja avoimin mielin.

Merja Maukonen

Kulttuuri
1.8.2022 8.00

Tohmajärven kuntatai­tei­li­jahaku käynnistyi elokuun alussa

– Ha­lu­am­me tuo­da tai­det­ta lä­hem­mäs kun­ta­lai­sia ja tuot­taa tai­teen avul­la hy­vin­voin­tia. Ta­voit­tee­na on, et­tä kun­ta­lai­set pää­se­vät osal­li­sik­si tai­teen te­ke­mi­seen ja ko­ke­mi­seen, ker­too Toh­ma­jär­ven kun­nan kir­jas­to- ja kult­tuu­ri­toi­men­joh­ta­ja Lii­sa Mä­en­pää.

Tohmajärven kirjasto- ja kulttuuritoimenjohtaja Liisa Mäenpää odottaa hakemuksia kiinnostuneena ja avoimin mielin.

Tohmajärven kirjasto- ja kulttuuritoimenjohtaja Liisa Mäenpää odottaa hakemuksia kiinnostuneena ja avoimin mielin.

Merja Maukonen

Kulttuuri
1.8.2022 8.00

Tohmajärven kuntatai­tei­li­jahaku käynnistyi elokuun alussa

– Ha­lu­am­me tuo­da tai­det­ta lä­hem­mäs kun­ta­lai­sia ja tuot­taa tai­teen avul­la hy­vin­voin­tia. Ta­voit­tee­na on, et­tä kun­ta­lai­set pää­se­vät osal­li­sik­si tai­teen te­ke­mi­seen ja ko­ke­mi­seen, ker­too Toh­ma­jär­ven kun­nan kir­jas­to- ja kult­tuu­ri­toi­men­joh­ta­ja Lii­sa Mä­en­pää.

Rokkialueen rakentamistyöt ovat torstaina täydessä vauhdissa. Esiintymislava on muotoutumassa Karhun parkkialueen takaosaan.

Rokkialueen rakentamistyöt ovat torstaina täydessä vauhdissa. Esiintymislava on muotoutumassa Karhun parkkialueen takaosaan.

Kari Sarkkinen

Kulttuuri
26.7.2022 9.55

Karhurock tarjoaa viikonloppuna menoa lavalla ja jatkoilla

Tu­le­va­na per­jan­tai­na ja lau­an­tain Ki­teen ky­läl­lä jy­räh­tää rok­ki kuu­lu­viin kah­den vuo­den tau­on jäl­keen.

Rokkialueen rakentamistyöt ovat torstaina täydessä vauhdissa. Esiintymislava on muotoutumassa Karhun parkkialueen takaosaan.

Rokkialueen rakentamistyöt ovat torstaina täydessä vauhdissa. Esiintymislava on muotoutumassa Karhun parkkialueen takaosaan.

Kari Sarkkinen

Kulttuuri
26.7.2022 9.55

Karhurock tarjoaa viikonloppuna menoa lavalla ja jatkoilla

Tu­le­va­na per­jan­tai­na ja lau­an­tain Ki­teen ky­läl­lä jy­räh­tää rok­ki kuu­lu­viin kah­den vuo­den tau­on jäl­keen.

Kun Jutta Jessika Lampi tuli tälle paikalle, hän näki, miten kaksi koivua luovat portin ihmisten rakentamista kuntoportaista luonnon syliin. Syntyi ensimmäinen ääniteospaikka.

Kun Jutta Jessika Lampi tuli tälle paikalle, hän näki, miten kaksi koivua luovat portin ihmisten rakentamista kuntoportaista luonnon syliin. Syntyi ensimmäinen ääniteospaikka.

Kari Sarkkinen

Kulttuuri
26.7.2022 8.59

Kun muurahaistenkin askelten äänet pääsivät ääniteokseen

Las­keu­dum­me Mo­kin­rin­teen kun­to­por­taat ja saa­vum­me kah­den koi­vun muo­dos­ta­mal­le "por­til­le". Po­lun vie­res­sä on tol­pan pääs­sä qr-koo­di, skan­naan sen pu­he­li­mel­la­ni. Koo­di joh­dat­taa Yo­u­Tu­be-vi­de­oon, jos­sa on tä­män pai­kan ää­net sä­es­tä­vät rin­nal­le liu­ku­vaa kan­te­leimp­ro­vi­saa­ti­o­ta. Ää­net vie­vät sy­vem­mäl­le oe­cos­ti­ca -ää­ni­po­lun maa­il­maan. Maa­il­maan, jon­ka muu­sik­ko Jes­si­ka Lam­pi, tai­tei­li­ja­ni­mel­tään Jut­ta Jes­si­ka, to­teut­ti Toh­ma­jär­ven re­si­dens­si­jak­sol­laan.

Kun Jutta Jessika Lampi tuli tälle paikalle, hän näki, miten kaksi koivua luovat portin ihmisten rakentamista kuntoportaista luonnon syliin. Syntyi ensimmäinen ääniteospaikka.

Kun Jutta Jessika Lampi tuli tälle paikalle, hän näki, miten kaksi koivua luovat portin ihmisten rakentamista kuntoportaista luonnon syliin. Syntyi ensimmäinen ääniteospaikka.

Kari Sarkkinen

Kulttuuri
26.7.2022 8.59

Kun muurahaistenkin askelten äänet pääsivät ääniteokseen

Las­keu­dum­me Mo­kin­rin­teen kun­to­por­taat ja saa­vum­me kah­den koi­vun muo­dos­ta­mal­le "por­til­le". Po­lun vie­res­sä on tol­pan pääs­sä qr-koo­di, skan­naan sen pu­he­li­mel­la­ni. Koo­di joh­dat­taa Yo­u­Tu­be-vi­de­oon, jos­sa on tä­män pai­kan ää­net sä­es­tä­vät rin­nal­le liu­ku­vaa kan­te­leimp­ro­vi­saa­ti­o­ta. Ää­net vie­vät sy­vem­mäl­le oe­cos­ti­ca -ää­ni­po­lun maa­il­maan. Maa­il­maan, jon­ka muu­sik­ko Jes­si­ka Lam­pi, tai­tei­li­ja­ni­mel­tään Jut­ta Jes­si­ka, to­teut­ti Toh­ma­jär­ven re­si­dens­si­jak­sol­laan.

Värttinä juhlistaa Oi Dai -levyn kolmekymppisiä juhlakiertueella.

Värttinä juhlistaa Oi Dai -levyn kolmekymppisiä juhlakiertueella.

Janne Seppänen

Kulttuuri
25.7.2022 13.44

Värttinän soundi viehättää kaikenikäisiä kuulijoita

Värt­ti­nän pla­ti­naa myy­nyt levy Oi Dai täyt­ti vii­me vuon­na 30 vuot­ta. Oi Dain kol­me­kymp­pis­ten kun­ni­ak­si Värt­ti­nä jär­jes­tää juh­la­kier­tu­een tänä vuon­na, sil­lä vii­me vuon­na ko­ro­na es­ti esiin­ty­mi­set.

Värttinä juhlistaa Oi Dai -levyn kolmekymppisiä juhlakiertueella.

Värttinä juhlistaa Oi Dai -levyn kolmekymppisiä juhlakiertueella.

Janne Seppänen

Kulttuuri
25.7.2022 13.44

Värttinän soundi viehättää kaikenikäisiä kuulijoita

Värt­ti­nän pla­ti­naa myy­nyt levy Oi Dai täyt­ti vii­me vuon­na 30 vuot­ta. Oi Dain kol­me­kymp­pis­ten kun­ni­ak­si Värt­ti­nä jär­jes­tää juh­la­kier­tu­een tänä vuon­na, sil­lä vii­me vuon­na ko­ro­na es­ti esiin­ty­mi­set.

Kai Krapu ja Jenny Vesiväki työskentelevät Säyneenkylän vanhalla koululla.

Kai Krapu ja Jenny Vesiväki työskentelevät Säyneenkylän vanhalla koululla.

Merja Maukonen

Kulttuuri
25.7.2022 11.20

Taidekallion kesänäyttelyssä monimuotoista nykytaidetta

Tai­de­kal­li­on ke­sä­näyt­te­lys­sä Säy­neen­ky­län van­hal­la kou­lul­la on esil­lä elo­kuun lop­puun saak­ka Jen­ny Ve­si­vä­en, Kai Kra­vun ja tai­tei­li­ja­kol­lek­tii­vi GSM-op­pi­nei­den ny­ky­tai­det­ta. Ve­si­vä­ki ja Krapu muut­ti­vat Ki­teen Säy­neen­ky­läl­le rei­lu vuo­si sit­ten. Näyt­te­ly- ja työ­ti­lat löy­tyi­vät van­hal­ta kou­lul­ta, ja Ve­si­vä­en ja Kra­vun koti si­jait­see lä­hel­lä kou­lua.

Kai Krapu ja Jenny Vesiväki työskentelevät Säyneenkylän vanhalla koululla.

Kai Krapu ja Jenny Vesiväki työskentelevät Säyneenkylän vanhalla koululla.

Merja Maukonen

Kulttuuri
25.7.2022 11.20

Taidekallion kesänäyttelyssä monimuotoista nykytaidetta

Tai­de­kal­li­on ke­sä­näyt­te­lys­sä Säy­neen­ky­län van­hal­la kou­lul­la on esil­lä elo­kuun lop­puun saak­ka Jen­ny Ve­si­vä­en, Kai Kra­vun ja tai­tei­li­ja­kol­lek­tii­vi GSM-op­pi­nei­den ny­ky­tai­det­ta. Ve­si­vä­ki ja Krapu muut­ti­vat Ki­teen Säy­neen­ky­läl­le rei­lu vuo­si sit­ten. Näyt­te­ly- ja työ­ti­lat löy­tyi­vät van­hal­ta kou­lul­ta, ja Ve­si­vä­en ja Kra­vun koti si­jait­see lä­hel­lä kou­lua.

Patrick Wardin taidenäyttely Pyhät eläimet on esillä parhaillaan Koivuniemessä.

Patrick Wardin taidenäyttely Pyhät eläimet on esillä parhaillaan Koivuniemessä.

Päivi Lievonen

Kulttuuri
22.7.2022 11.06

Maalauksellista mosaiikkia luonnosta

Ir­lan­ti­lais­taus­tai­sen Pat­rick War­din tai­de­näyt­te­ly Py­hät eläi­met poh­tii luon­non kun­ni­oit­ta­mis­ta. Maa­lauk­sel­li­ses­ta mo­sai­i­kis­taan tun­ne­tuk­si tul­lut Ward on jäl­leen ker­ran on­nis­tu­nut pie­nis­tä ke­ra­miik­ka­pa­la­sis­ta koos­tu­vis­sa te­ok­sis­saan van­git­se­maan vil­lie­läin­ten ole­muk­sen tai­a­no­mai­ses­ti.

Patrick Wardin taidenäyttely Pyhät eläimet on esillä parhaillaan Koivuniemessä.

Patrick Wardin taidenäyttely Pyhät eläimet on esillä parhaillaan Koivuniemessä.

Päivi Lievonen

Kulttuuri
22.7.2022 11.06

Maalauksellista mosaiikkia luonnosta

Ir­lan­ti­lais­taus­tai­sen Pat­rick War­din tai­de­näyt­te­ly Py­hät eläi­met poh­tii luon­non kun­ni­oit­ta­mis­ta. Maa­lauk­sel­li­ses­ta mo­sai­i­kis­taan tun­ne­tuk­si tul­lut Ward on jäl­leen ker­ran on­nis­tu­nut pie­nis­tä ke­ra­miik­ka­pa­la­sis­ta koos­tu­vis­sa te­ok­sis­saan van­git­se­maan vil­lie­läin­ten ole­muk­sen tai­a­no­mai­ses­ti.

Paksuniemen kesäkatsomo kävi pieneksi useissa näytöksissä ja lisäistumapaikoiksi haalittiin penkkejä esiintymislavan vierelle ja katsomon yläosan taakse.

Paksuniemen kesäkatsomo kävi pieneksi useissa näytöksissä ja lisäistumapaikoiksi haalittiin penkkejä esiintymislavan vierelle ja katsomon yläosan taakse.

Päivi Lievonen

Kulttuuri
18.7.2022 10.49

Riäkkyteatterin kesä oli menestyksekäs - Tohmajärvellä ennätysyleisö

Ri­äk­ky­te­at­te­rin An­na mul­le täh­ti­tai­vas-esi­tys ke­rä­si kaik­ki­aan noin 2 000 kat­so­jaa. Lu­ke­ma on liki kol­min­ker­tai­nen ai­em­pien ke­sien kat­so­ja­mää­riin ver­rat­tu­na.

Paksuniemen kesäkatsomo kävi pieneksi useissa näytöksissä ja lisäistumapaikoiksi haalittiin penkkejä esiintymislavan vierelle ja katsomon yläosan taakse.

Paksuniemen kesäkatsomo kävi pieneksi useissa näytöksissä ja lisäistumapaikoiksi haalittiin penkkejä esiintymislavan vierelle ja katsomon yläosan taakse.

Päivi Lievonen

Kulttuuri
18.7.2022 10.49

Riäkkyteatterin kesä oli menestyksekäs - Tohmajärvellä ennätysyleisö

Ri­äk­ky­te­at­te­rin An­na mul­le täh­ti­tai­vas-esi­tys ke­rä­si kaik­ki­aan noin 2 000 kat­so­jaa. Lu­ke­ma on liki kol­min­ker­tai­nen ai­em­pien ke­sien kat­so­ja­mää­riin ver­rat­tu­na.

Telemark Kollektiivi esiintyy mielellään tapahtumissa, missä se tuntee olonsa kotoisaksi ja missä ei tarvitse pitää pipoa kireällä.

Telemark Kollektiivi esiintyy mielellään tapahtumissa, missä se tuntee olonsa kotoisaksi ja missä ei tarvitse pitää pipoa kireällä.

Jouko Väistö

Kulttuuri
15.7.2022 15.00

Letkeää musisointia Telemarkin tyyliin

Mai­nei­kas ra­di­o­se­los­ta­ja Paa­vo No­po­nen hal­lit­si ai­ka­naan ru­nol­li­sen il­mai­sun. Mä­ki­hy­pyn hal­lit­tu Te­le­mark -alas­tu­lo­kaan ei jää­nyt kuu­li­jal­le epä­sel­väk­si.

Telemark Kollektiivi esiintyy mielellään tapahtumissa, missä se tuntee olonsa kotoisaksi ja missä ei tarvitse pitää pipoa kireällä.

Telemark Kollektiivi esiintyy mielellään tapahtumissa, missä se tuntee olonsa kotoisaksi ja missä ei tarvitse pitää pipoa kireällä.

Jouko Väistö

Kulttuuri
15.7.2022 15.00

Letkeää musisointia Telemarkin tyyliin

Mai­nei­kas ra­di­o­se­los­ta­ja Paa­vo No­po­nen hal­lit­si ai­ka­naan ru­nol­li­sen il­mai­sun. Mä­ki­hy­pyn hal­lit­tu Te­le­mark -alas­tu­lo­kaan ei jää­nyt kuu­li­jal­le epä­sel­väk­si.

Aviopari Hanna-Leena ja Lauri Savolainen esittävät kesän viimeisessä Havolan kamarikonsertissa romanssi- ja fantasia-aiheisia sävelmiä. Kuva: Hanna-Leena Savolainen.

Aviopari Hanna-Leena ja Lauri Savolainen esittävät kesän viimeisessä Havolan kamarikonsertissa romanssi- ja fantasia-aiheisia sävelmiä. Kuva: Hanna-Leena Savolainen.

Mervi Venäläinen

Kulttuuri
13.7.2022 8.15

Romansseja ja fantasioita kesän viimeisessä kamarikonsertissa

Ki­teen ka­ma­ri­kon­sert­ti­sar­jan ke­sän vii­mei­ses­sä kon­ser­tis­sa Ha­vo­lan hu­vi­las­sa kuul­laan tu­le­va­na sun­nun­tai­na ro­mans­se­ja ja fan­ta­si­oi­ta. Kon­ser­tin idea syn­tyi, kun muu­sik­ko­pa­ris­kun­ta Lau­ri ja Han­na-Lee­na Sa­vo­lai­nen huo­ma­si­vat soit­ta­neen­sa lu­kui­sia, heil­le hy­vin mie­lui­sia ro­mans­si- ja fan­ta­sia-ai­hei­sia kap­pa­lei­ta, ja to­te­si­vat, et­tä niis­tä sai­si eri­no­mai­sen kon­sert­ti­ko­ko­nai­suu­den.

Aviopari Hanna-Leena ja Lauri Savolainen esittävät kesän viimeisessä Havolan kamarikonsertissa romanssi- ja fantasia-aiheisia sävelmiä. Kuva: Hanna-Leena Savolainen.

Aviopari Hanna-Leena ja Lauri Savolainen esittävät kesän viimeisessä Havolan kamarikonsertissa romanssi- ja fantasia-aiheisia sävelmiä. Kuva: Hanna-Leena Savolainen.

Mervi Venäläinen

Kulttuuri
13.7.2022 8.15

Romansseja ja fantasioita kesän viimeisessä kamarikonsertissa

Ki­teen ka­ma­ri­kon­sert­ti­sar­jan ke­sän vii­mei­ses­sä kon­ser­tis­sa Ha­vo­lan hu­vi­las­sa kuul­laan tu­le­va­na sun­nun­tai­na ro­mans­se­ja ja fan­ta­si­oi­ta. Kon­ser­tin idea syn­tyi, kun muu­sik­ko­pa­ris­kun­ta Lau­ri ja Han­na-Lee­na Sa­vo­lai­nen huo­ma­si­vat soit­ta­neen­sa lu­kui­sia, heil­le hy­vin mie­lui­sia ro­mans­si- ja fan­ta­sia-ai­hei­sia kap­pa­lei­ta, ja to­te­si­vat, et­tä niis­tä sai­si eri­no­mai­sen kon­sert­ti­ko­ko­nai­suu­den.

Intialais-suomalainen pianisti Armaan Madar on yksi Voittajat lavalla -konsertin muusikoista. Kuva: Sami Hult.

Intialais-suomalainen pianisti Armaan Madar on yksi Voittajat lavalla -konsertin muusikoista. Kuva: Sami Hult.

Sami Hult

Kulttuuri
13.7.2022 8.00

Voittajat lavalla Kiteen kirkossa

Jo­en­suu­lais­läh­töi­nen sop­raa­no Ma­ria Tu­ru­nen ja pi­a­nis­ti Ar­maan Ma­dar sekä te­no­ri Jo­han Kro­gius ja pi­a­nis­ti Nii­lo Ruot­sa­la saa­pu­vat kon­ser­toi­maan Ki­teen kirk­koon huo­men­na. Tai­tei­li­jat ovat va­lin­neet oh­jel­mis­toon­sa Jean Si­be­liuk­sen, Toi­vo Kuu­lan, Os­kar ja Aar­re Me­ri­kan­non sekä Joo­nas Kok­ko­sen lau­lu­mu­siik­kia. Mo­lem­mat duot voit­ti­vat omat ikä­sar­jan­sa val­ta­kun­nal­li­ses­sa Hel­sin­ki Lied -kil­pai­lus­sa vii­me vuo­den lo­ka­kuus­sa.

Intialais-suomalainen pianisti Armaan Madar on yksi Voittajat lavalla -konsertin muusikoista. Kuva: Sami Hult.

Intialais-suomalainen pianisti Armaan Madar on yksi Voittajat lavalla -konsertin muusikoista. Kuva: Sami Hult.

Sami Hult

Kulttuuri
13.7.2022 8.00

Voittajat lavalla Kiteen kirkossa

Jo­en­suu­lais­läh­töi­nen sop­raa­no Ma­ria Tu­ru­nen ja pi­a­nis­ti Ar­maan Ma­dar sekä te­no­ri Jo­han Kro­gius ja pi­a­nis­ti Nii­lo Ruot­sa­la saa­pu­vat kon­ser­toi­maan Ki­teen kirk­koon huo­men­na. Tai­tei­li­jat ovat va­lin­neet oh­jel­mis­toon­sa Jean Si­be­liuk­sen, Toi­vo Kuu­lan, Os­kar ja Aar­re Me­ri­kan­non sekä Joo­nas Kok­ko­sen lau­lu­mu­siik­kia. Mo­lem­mat duot voit­ti­vat omat ikä­sar­jan­sa val­ta­kun­nal­li­ses­sa Hel­sin­ki Lied -kil­pai­lus­sa vii­me vuo­den lo­ka­kuus­sa.

Tellervo Halonen on tehnyt vapaaehtoistyötä vuosikymmeniä kulttuurin parissa. Arkistokuva vuodelta 2019.

Tellervo Halonen on tehnyt vapaaehtoistyötä vuosikymmeniä kulttuurin parissa. Arkistokuva vuodelta 2019.

Riitta Hakulinen

Kulttuuri
12.7.2022 11.57

Haloselle kultainen tunnusmerkki

Ra­si­vaa­ra­lai­sel­le Tel­ler­vo Ha­lo­sel­le on myön­net­ty Suo­men Har­ras­ta­ja­te­at­te­ri­lii­ton kul­tai­nen tun­nus­merk­ki.

Tellervo Halonen on tehnyt vapaaehtoistyötä vuosikymmeniä kulttuurin parissa. Arkistokuva vuodelta 2019.

Tellervo Halonen on tehnyt vapaaehtoistyötä vuosikymmeniä kulttuurin parissa. Arkistokuva vuodelta 2019.

Riitta Hakulinen

Kulttuuri
12.7.2022 11.57

Haloselle kultainen tunnusmerkki

Ra­si­vaa­ra­lai­sel­le Tel­ler­vo Ha­lo­sel­le on myön­net­ty Suo­men Har­ras­ta­ja­te­at­te­ri­lii­ton kul­tai­nen tun­nus­merk­ki.

Sari Rinkisen KiKaTa-kokonaisuuteen kuuluu kirppistaidetta, taidekahvila ja taidenäyttely.

Sari Rinkisen KiKaTa-kokonaisuuteen kuuluu kirppistaidetta, taidekahvila ja taidenäyttely.

Päivi Lievonen

Kulttuuri
12.7.2022 11.04

Rauhoittumaan kutsuva galleria

Rin­ki­län­mä­en tai­de­kah­vi­os­sa ja -gal­le­ri­as­sa Ak­ka­las­sa on esil­lä Sari Rin­ki­sen luon­to­yh­tey­teen ja suo­ma­lai­seen my­to­lo­gi­aan poh­jau­tu­via te­ok­sia.

Sari Rinkisen KiKaTa-kokonaisuuteen kuuluu kirppistaidetta, taidekahvila ja taidenäyttely.

Sari Rinkisen KiKaTa-kokonaisuuteen kuuluu kirppistaidetta, taidekahvila ja taidenäyttely.

Päivi Lievonen

Kulttuuri
12.7.2022 11.04

Rauhoittumaan kutsuva galleria

Rin­ki­län­mä­en tai­de­kah­vi­os­sa ja -gal­le­ri­as­sa Ak­ka­las­sa on esil­lä Sari Rin­ki­sen luon­to­yh­tey­teen ja suo­ma­lai­seen my­to­lo­gi­aan poh­jau­tu­via te­ok­sia.

Hanna Nuutinen tekee taidetta muun muassa akustiikkalevyille. Arkistokuva Nuutisen ateljeesta.

Hanna Nuutinen tekee taidetta muun muassa akustiikkalevyille. Arkistokuva Nuutisen ateljeesta.

Päivi Lievonen

Kulttuuri
12.7.2022 9.19

Monin aistein koettava yhteisnäyttely Paksuniemessä

Pak­su­nie­men myl­ly-mei­je­rin im­mer­sii­vi­ses­sä ja mo­nin ais­tein ko­et­ta­vas­sa näyt­te­lys­sä voi tu­tus­tua hei­nä­kuus­sa Han­na, Tar­mo ja Sas­ka Nuu­ti­sen teks­tii­li-, ja ku­va­tai­de- ja ää­ni­te­ok­siin.

Hanna Nuutinen tekee taidetta muun muassa akustiikkalevyille. Arkistokuva Nuutisen ateljeesta.

Hanna Nuutinen tekee taidetta muun muassa akustiikkalevyille. Arkistokuva Nuutisen ateljeesta.

Päivi Lievonen

Kulttuuri
12.7.2022 9.19

Monin aistein koettava yhteisnäyttely Paksuniemessä

Pak­su­nie­men myl­ly-mei­je­rin im­mer­sii­vi­ses­sä ja mo­nin ais­tein ko­et­ta­vas­sa näyt­te­lys­sä voi tu­tus­tua hei­nä­kuus­sa Han­na, Tar­mo ja Sas­ka Nuu­ti­sen teks­tii­li-, ja ku­va­tai­de- ja ää­ni­te­ok­siin.

Pirkko Partanen esityksen jälkeen vilvoittavassa kesäsateessa vinttiteatterin kynnyksellä.

Pirkko Partanen esityksen jälkeen vilvoittavassa kesäsateessa vinttiteatterin kynnyksellä.

Mirja Hurskainen

Kulttuuri
11.7.2022 10.05

Värtsilän kesäteatterin esityksessä kielellistä flirttailua

Värt­si­län ke­sä­te­at­te­rin Mum­mon­mök­ki (kä­si­kir­joi­tus Rei­jo Hon­ko­nen) si­säl­tää mel­kois­ta kie­lel­lis­tä ilo­tu­li­tus­ta, jopa flirt­tai­lua ylei­sön kans­sa. Sol­ju­va rep­li­koin­ti si­säl­tää sel­lais­ta sa­nai­lua ja nal­jai­lua, et­tä se up­po­aa ylei­söön kuin läm­min veit­si voi­hin.

Pirkko Partanen esityksen jälkeen vilvoittavassa kesäsateessa vinttiteatterin kynnyksellä.

Pirkko Partanen esityksen jälkeen vilvoittavassa kesäsateessa vinttiteatterin kynnyksellä.

Mirja Hurskainen

Kulttuuri
11.7.2022 10.05

Värtsilän kesäteatterin esityksessä kielellistä flirttailua

Värt­si­län ke­sä­te­at­te­rin Mum­mon­mök­ki (kä­si­kir­joi­tus Rei­jo Hon­ko­nen) si­säl­tää mel­kois­ta kie­lel­lis­tä ilo­tu­li­tus­ta, jopa flirt­tai­lua ylei­sön kans­sa. Sol­ju­va rep­li­koin­ti si­säl­tää sel­lais­ta sa­nai­lua ja nal­jai­lua, et­tä se up­po­aa ylei­söön kuin läm­min veit­si voi­hin.

Alzbeta Stollová kääntää lasten kirjallisuutta suomesta tšekiksi.

Alzbeta Stollová kääntää lasten kirjallisuutta suomesta tšekiksi.

Merja Maukonen

Kulttuuri
8.7.2022 9.05

Kääntäjäksi sattuman kautta

Tšek­ki­läi­nen kään­tä­jä Alz­be­ta Stol­lová ker­toi kään­tä­jän­työs­tä ja suh­tees­taan suo­men kie­leen ei­len si­vis­tys­kes­kus Ah­jon Wärt­si­lä-sa­lis­sa jär­jes­te­tys­sä kes­kus­te­lu­ti­lai­suu­des­sa Toh­ma­jär­vel­lä.

Alzbeta Stollová kääntää lasten kirjallisuutta suomesta tšekiksi.

Alzbeta Stollová kääntää lasten kirjallisuutta suomesta tšekiksi.

Merja Maukonen

Kulttuuri
8.7.2022 9.05

Kääntäjäksi sattuman kautta

Tšek­ki­läi­nen kään­tä­jä Alz­be­ta Stol­lová ker­toi kään­tä­jän­työs­tä ja suh­tees­taan suo­men kie­leen ei­len si­vis­tys­kes­kus Ah­jon Wärt­si­lä-sa­lis­sa jär­jes­te­tys­sä kes­kus­te­lu­ti­lai­suu­des­sa Toh­ma­jär­vel­lä.

Sanataidepajan vetäjä Anneli Pulkka on kannustava opettaja.

Sanataidepajan vetäjä Anneli Pulkka on kannustava opettaja.

Merja Maukonen

Kulttuuri
7.7.2022 12.43

Sanataidepajan antologiassa käsitellään henkistä kasvua

Ke­sä­lah­den kult­tuu­ri­seu­ran kus­tan­ta­man an­to­lo­gi­an Täs­sä het­kes­sä roh­ke­am­pi jul­kis­ta­mis­ti­lai­suut­ta vie­tet­tiin tiis­tai­na So­vin­to­las­sa Ke­sä­lah­del­la. Täs­sä het­kes­sä roh­ke­am­pi on kuu­des Ke­sä­lah­den kult­tuu­ri­seu­ran kus­tan­ta­ma an­to­lo­gia.

Sanataidepajan vetäjä Anneli Pulkka on kannustava opettaja.

Sanataidepajan vetäjä Anneli Pulkka on kannustava opettaja.

Merja Maukonen

Kulttuuri
7.7.2022 12.43

Sanataidepajan antologiassa käsitellään henkistä kasvua

Ke­sä­lah­den kult­tuu­ri­seu­ran kus­tan­ta­man an­to­lo­gi­an Täs­sä het­kes­sä roh­ke­am­pi jul­kis­ta­mis­ti­lai­suut­ta vie­tet­tiin tiis­tai­na So­vin­to­las­sa Ke­sä­lah­del­la. Täs­sä het­kes­sä roh­ke­am­pi on kuu­des Ke­sä­lah­den kult­tuu­ri­seu­ran kus­tan­ta­ma an­to­lo­gia.

Katri Hämäläisen lapsuuden aarteet, punainen mopo ja sylissä oleva Sami-nalle, ovat osa Akkalan lelunäyttelyä.

Katri Hämäläisen lapsuuden aarteet, punainen mopo ja sylissä oleva Sami-nalle, ovat osa Akkalan lelunäyttelyä.

Päivi Lievonen

Kulttuuri
7.7.2022 11.42

Kesäkahvilassa lelunostalgiaa vuosikymmenten takaa

Ak­ka­lan ke­sä­kah­vi­on yh­tey­des­sä on tänä ke­sä­nä van­ho­jen le­lu­jen näyt­te­ly. Kat­ri Hä­mä­läi­sen ja Ak­ka­lan-Jouh­ko­lan nuo­ri­so­seu­ran jä­sen­ten ko­ko­el­mis­ta on tuo­tu esil­le leik­ki­mi­sen aar­tei­ta jopa sa­dan vuo­den ta­kaa.

Katri Hämäläisen lapsuuden aarteet, punainen mopo ja sylissä oleva Sami-nalle, ovat osa Akkalan lelunäyttelyä.

Katri Hämäläisen lapsuuden aarteet, punainen mopo ja sylissä oleva Sami-nalle, ovat osa Akkalan lelunäyttelyä.

Päivi Lievonen

Kulttuuri
7.7.2022 11.42

Kesäkahvilassa lelunostalgiaa vuosikymmenten takaa

Ak­ka­lan ke­sä­kah­vi­on yh­tey­des­sä on tänä ke­sä­nä van­ho­jen le­lu­jen näyt­te­ly. Kat­ri Hä­mä­läi­sen ja Ak­ka­lan-Jouh­ko­lan nuo­ri­so­seu­ran jä­sen­ten ko­ko­el­mis­ta on tuo­tu esil­le leik­ki­mi­sen aar­tei­ta jopa sa­dan vuo­den ta­kaa.

Veli-Matti Parikka

Kulttuuri
7.7.2022 11.18

Yhteisnäyttelyssä esillä modernia ja esittävää taidetta

Toh­ma­jär­ve­läi­sen Veli-Mat­ti Pa­ri­kan ja jo­en­suu­lai­sen Ar­ja Mäm­min yh­teis­näyt­te­ly on näh­tä­vil­lä Toh­ma­jär­ven kir­jas­tos­sa hei­nä­kuun ajan. Mo­lem­mat ovat har­ras­ta­neet maa­laa­mis­ta koko ikän­sä.

Veli-Matti Parikka

Kulttuuri
7.7.2022 11.18

Yhteisnäyttelyssä esillä modernia ja esittävää taidetta

Toh­ma­jär­ve­läi­sen Veli-Mat­ti Pa­ri­kan ja jo­en­suu­lai­sen Ar­ja Mäm­min yh­teis­näyt­te­ly on näh­tä­vil­lä Toh­ma­jär­ven kir­jas­tos­sa hei­nä­kuun ajan. Mo­lem­mat ovat har­ras­ta­neet maa­laa­mis­ta koko ikän­sä.

Konsertin esiintyjillä on kaikilla siteet Keski-Karjalaan. Kuva: Keski-Karjalan Trio.

Konsertin esiintyjillä on kaikilla siteet Keski-Karjalaan. Kuva: Keski-Karjalan Trio.

Mervi Venäläinen

Kulttuuri
6.7.2022 11.20

Kristallivirta -levyn julkaisukonsertti Tohmajärven kirkossa

Kes­ki-Kar­ja­la trio kon­ser­toi Kris­tal­li­vir­ta- har­tai­den sä­vel­ten kon­ser­til­la sun­nun­tai-il­ta­na Toh­ma­jär­ven kir­kos­sa. Tri­oon kuu­lu­vat viu­lis­ti ja alt­to­viu­lis­ti Lii­sa Kar­hu, har­mo­ni­kan­soit­ta­ja Timo Hack­lin ja lau­la­ja- ba­sis­ti Kari Lau­ro­nen. Kon­ser­tin jär­jes­tää Toh­ma­jär­ven seu­ra­kun­ta.

Konsertin esiintyjillä on kaikilla siteet Keski-Karjalaan. Kuva: Keski-Karjalan Trio.

Konsertin esiintyjillä on kaikilla siteet Keski-Karjalaan. Kuva: Keski-Karjalan Trio.

Mervi Venäläinen

Kulttuuri
6.7.2022 11.20

Kristallivirta -levyn julkaisukonsertti Tohmajärven kirkossa

Kes­ki-Kar­ja­la trio kon­ser­toi Kris­tal­li­vir­ta- har­tai­den sä­vel­ten kon­ser­til­la sun­nun­tai-il­ta­na Toh­ma­jär­ven kir­kos­sa. Tri­oon kuu­lu­vat viu­lis­ti ja alt­to­viu­lis­ti Lii­sa Kar­hu, har­mo­ni­kan­soit­ta­ja Timo Hack­lin ja lau­la­ja- ba­sis­ti Kari Lau­ro­nen. Kon­ser­tin jär­jes­tää Toh­ma­jär­ven seu­ra­kun­ta.

Hannu-Heikki Hakulinen palkittiin kuluvan vuoden Kiteen Pajarina. Pajarin viitan ja ruoskan lisäksi arvonimestä kertova kunniakirja luovutettiin Hakuliselle miesten superpesisottelussa kesäkuussa. Kuva: Niilo Hirvonen.

Hannu-Heikki Hakulinen palkittiin kuluvan vuoden Kiteen Pajarina. Pajarin viitan ja ruoskan lisäksi arvonimestä kertova kunniakirja luovutettiin Hakuliselle miesten superpesisottelussa kesäkuussa. Kuva: Niilo Hirvonen.

Niilo Hirvonen

Kulttuuri
6.7.2022 11.00

Hannu-Heikki Hakulinen on kaupungin juhlavuoden Pajari

Ki­tee-Seu­ra on va­lin­nut Ki­teen kun­ni­a­hen­ki­lön kaik­ki­aan 17 ker­taa vuo­des­ta 1981 läh­tien. En­nen tätä vuot­ta vii­mei­sim­pä­nä kun­ni­a­hen­ki­lön tit­te­liä ja Oi­tin viit­taa on kan­ta­nut Riit­ta Väis­tö.

Hannu-Heikki Hakulinen palkittiin kuluvan vuoden Kiteen Pajarina. Pajarin viitan ja ruoskan lisäksi arvonimestä kertova kunniakirja luovutettiin Hakuliselle miesten superpesisottelussa kesäkuussa. Kuva: Niilo Hirvonen.

Hannu-Heikki Hakulinen palkittiin kuluvan vuoden Kiteen Pajarina. Pajarin viitan ja ruoskan lisäksi arvonimestä kertova kunniakirja luovutettiin Hakuliselle miesten superpesisottelussa kesäkuussa. Kuva: Niilo Hirvonen.

Niilo Hirvonen

Kulttuuri
6.7.2022 11.00

Hannu-Heikki Hakulinen on kaupungin juhlavuoden Pajari

Ki­tee-Seu­ra on va­lin­nut Ki­teen kun­ni­a­hen­ki­lön kaik­ki­aan 17 ker­taa vuo­des­ta 1981 läh­tien. En­nen tätä vuot­ta vii­mei­sim­pä­nä kun­ni­a­hen­ki­lön tit­te­liä ja Oi­tin viit­taa on kan­ta­nut Riit­ta Väis­tö.

Ritva Reinilän näyttely on esillä Rääkkylän kirjastossa heinäkuussa.

Ritva Reinilän näyttely on esillä Rääkkylän kirjastossa heinäkuussa.

Päivi Lievonen

Kulttuuri
6.7.2022 10.46

Ainutlaatuisia luontohetkiä kehystettynä

Lap­se­na Rit­va Rei­ni­lä ajat­te­li ai­ko­van­sa ryh­tyä luon­non­tut­ki­jak­si, mut­ta elä­män­pol­ku kul­jet­ti hä­net ikuis­ta­maan het­kiä luon­nos­sa ka­me­ran lins­sin läpi. Muo­ni­os­sa asu­van Rei­ni­län näyt­te­ly on esil­lä Rääk­ky­län kir­jas­tos­sa hei­nä­kuun 22. päi­vään saak­ka.

Ritva Reinilän näyttely on esillä Rääkkylän kirjastossa heinäkuussa.

Ritva Reinilän näyttely on esillä Rääkkylän kirjastossa heinäkuussa.

Päivi Lievonen

Kulttuuri
6.7.2022 10.46

Ainutlaatuisia luontohetkiä kehystettynä

Lap­se­na Rit­va Rei­ni­lä ajat­te­li ai­ko­van­sa ryh­tyä luon­non­tut­ki­jak­si, mut­ta elä­män­pol­ku kul­jet­ti hä­net ikuis­ta­maan het­kiä luon­nos­sa ka­me­ran lins­sin läpi. Muo­ni­os­sa asu­van Rei­ni­län näyt­te­ly on esil­lä Rääk­ky­län kir­jas­tos­sa hei­nä­kuun 22. päi­vään saak­ka.

Veikko Ahvenainen ja Carina Nordlund esiintyvät Kiteellä lauantaina.

Veikko Ahvenainen ja Carina Nordlund esiintyvät Kiteellä lauantaina.

Carmen Sylva

Kulttuuri
6.7.2022 9.00

Veikko Ahvenainen ja harmonikka Puhoksella

Har­mo­nik­ka­le­gen­da Veik­ko Ah­ve­nai­sen Ke­säil­lan vals­si-kon­sert­ti kuul­laan Pu­hok­sen Seu­ran­ta­los­sa lau­an­tai­na. Ti­lai­suu­des­sa esiin­ty­vät Veik­ko Ah­ve­nai­nen ja hä­nen ruot­sa­lai­nen puo­li­son­sa Ca­ri­na Nord­lund sekä Timo Hack­lin op­pi­lai­neen.

Veikko Ahvenainen ja Carina Nordlund esiintyvät Kiteellä lauantaina.

Veikko Ahvenainen ja Carina Nordlund esiintyvät Kiteellä lauantaina.

Carmen Sylva

Kulttuuri
6.7.2022 9.00

Veikko Ahvenainen ja harmonikka Puhoksella

Har­mo­nik­ka­le­gen­da Veik­ko Ah­ve­nai­sen Ke­säil­lan vals­si-kon­sert­ti kuul­laan Pu­hok­sen Seu­ran­ta­los­sa lau­an­tai­na. Ti­lai­suu­des­sa esiin­ty­vät Veik­ko Ah­ve­nai­nen ja hä­nen ruot­sa­lai­nen puo­li­son­sa Ca­ri­na Nord­lund sekä Timo Hack­lin op­pi­lai­neen.

Nina Kekäläinen (vas.) ohjaamassa no dig -menetelmän saloihin. Kuva: Katariina Niskanen.

Nina Kekäläinen (vas.) ohjaamassa no dig -menetelmän saloihin. Kuva: Katariina Niskanen.

Katariina Niskanen

Kulttuuri
5.7.2022 11.20

Yrttispiraali valmistui Sovintolan puutarhaan

Ryh­mä nai­sia oli ko­koon­tu­nut So­vin­to­lan si­sä­pi­han var­joi­seen nurk­kauk­seen seu­raa­maan, kun yrt­ti­a­si­an­tun­ti­ja ja Pure Nor­di­ca -yrit­tä­jä Nina Ke­kä­läi­nen poh­jus­ti päi­vän teh­tä­vää. Al­ka­mas­sa oli yrt­tis­pi­raa­li-työ­pa­ja. Sen to­teut­ta­mi­sen taus­tal­la ovat Ka­ta­rii­na Nis­ka­nen Maa­seu­dun Si­vis­tys­lii­tos­ta ja Mai­ja Ala-Ni­ku­la So­vin­to­la-yh­dis­tyk­ses­tä.

Nina Kekäläinen (vas.) ohjaamassa no dig -menetelmän saloihin. Kuva: Katariina Niskanen.

Nina Kekäläinen (vas.) ohjaamassa no dig -menetelmän saloihin. Kuva: Katariina Niskanen.

Katariina Niskanen

Kulttuuri
5.7.2022 11.20

Yrttispiraali valmistui Sovintolan puutarhaan

Ryh­mä nai­sia oli ko­koon­tu­nut So­vin­to­lan si­sä­pi­han var­joi­seen nurk­kauk­seen seu­raa­maan, kun yrt­ti­a­si­an­tun­ti­ja ja Pure Nor­di­ca -yrit­tä­jä Nina Ke­kä­läi­nen poh­jus­ti päi­vän teh­tä­vää. Al­ka­mas­sa oli yrt­tis­pi­raa­li-työ­pa­ja. Sen to­teut­ta­mi­sen taus­tal­la ovat Ka­ta­rii­na Nis­ka­nen Maa­seu­dun Si­vis­tys­lii­tos­ta ja Mai­ja Ala-Ni­ku­la So­vin­to­la-yh­dis­tyk­ses­tä.

Puhdas Tohmajärven aktiivitoimija Yrjö Tolvanen paljastui tämän vuoden Potsiksi.

Puhdas Tohmajärven aktiivitoimija Yrjö Tolvanen paljastui tämän vuoden Potsiksi.

Mervi Venäläinen

Kulttuuri
4.7.2022 17.30

Potsi naamioitui ihmiseksi

Ko­ro­na­tau­on jäl­keen Toh­ma­jär­ven Pot­si­vii­kon to­ri­ta­pah­tu­ma pa­la­si uu­dis­tu­nee­na. Si­vis­tys­kes­kus Ah­jon pi­ha­pii­riin ra­ken­net­tu myyn­ti­to­ri he­rät­ti mie­li­pi­tei­tä puo­les­ta ja vas­taan, mut­ta hel­tei­se­nä päi­vä­nä var­joi­sat pai­kat ja mah­dol­li­suus poi­ke­ta vä­lil­lä si­sä­ti­loi­hin, sai­vat kii­tos­ta.

Puhdas Tohmajärven aktiivitoimija Yrjö Tolvanen paljastui tämän vuoden Potsiksi.

Puhdas Tohmajärven aktiivitoimija Yrjö Tolvanen paljastui tämän vuoden Potsiksi.

Mervi Venäläinen

Kulttuuri
4.7.2022 17.30

Potsi naamioitui ihmiseksi

Ko­ro­na­tau­on jäl­keen Toh­ma­jär­ven Pot­si­vii­kon to­ri­ta­pah­tu­ma pa­la­si uu­dis­tu­nee­na. Si­vis­tys­kes­kus Ah­jon pi­ha­pii­riin ra­ken­net­tu myyn­ti­to­ri he­rät­ti mie­li­pi­tei­tä puo­les­ta ja vas­taan, mut­ta hel­tei­se­nä päi­vä­nä var­joi­sat pai­kat ja mah­dol­li­suus poi­ke­ta vä­lil­lä si­sä­ti­loi­hin, sai­vat kii­tos­ta.

Liisa Laasonen muisteli puheessaan muistomerkin syntyvaiheita.

Liisa Laasonen muisteli puheessaan muistomerkin syntyvaiheita.

Mervi Venäläinen

Kulttuuri
4.7.2022 17.28

Maiju Lassilan muistomerkki on 60-vuotias

Pot­si­päi­vien pe­rin­tei­siin kuu­lu­vas­sa Mai­ju Las­si­la -pat­saan ku­ki­tus­ti­lai­suu­des­sa oli tänä vuon­na pää­o­sas­sa 60 vuot­ta täyt­tä­vä muis­to­merk­ki, jon­ka ku­kit­ti­vat Toh­ma­jär­vi-Seu­ran pu­heen­joh­ta­ja An­ne Hir­vo­nen sekä vt. kun­nan­joh­ta­ja Mik­ko Löp­pö­nen Mart­ta-tyt­tä­ren­sä kans­sa.

Liisa Laasonen muisteli puheessaan muistomerkin syntyvaiheita.

Liisa Laasonen muisteli puheessaan muistomerkin syntyvaiheita.

Mervi Venäläinen

Kulttuuri
4.7.2022 17.28

Maiju Lassilan muistomerkki on 60-vuotias

Pot­si­päi­vien pe­rin­tei­siin kuu­lu­vas­sa Mai­ju Las­si­la -pat­saan ku­ki­tus­ti­lai­suu­des­sa oli tänä vuon­na pää­o­sas­sa 60 vuot­ta täyt­tä­vä muis­to­merk­ki, jon­ka ku­kit­ti­vat Toh­ma­jär­vi-Seu­ran pu­heen­joh­ta­ja An­ne Hir­vo­nen sekä vt. kun­nan­joh­ta­ja Mik­ko Löp­pö­nen Mart­ta-tyt­tä­ren­sä kans­sa.

Juuli Hurskainen, Lotta Honkanen ja Alisa Karttunen esiintyivät Tulevat tähdet-konsertissa Perinnetuvassa.

Juuli Hurskainen, Lotta Honkanen ja Alisa Karttunen esiintyivät Tulevat tähdet-konsertissa Perinnetuvassa.

Päivi Lievonen

Kulttuuri
4.7.2022 11.53

Kavereiden kanssa on kiva esiintyä

Ki­hauk­ses­sa la­val­le pää­si­vät tun­ne­tum­pien esiin­ty­jien li­säk­si myös pai­kal­li­set tu­le­vai­suu­den täh­det. Lau­an­tai­na Pe­rin­ne­tu­van ly­hyt kon­sert­ti toi esiin pai­kal­lis­ta mu­siik­ki­o­saa­mis­ta nuo­rim­mas­ta pääs­tä.

Juuli Hurskainen, Lotta Honkanen ja Alisa Karttunen esiintyivät Tulevat tähdet-konsertissa Perinnetuvassa.

Juuli Hurskainen, Lotta Honkanen ja Alisa Karttunen esiintyivät Tulevat tähdet-konsertissa Perinnetuvassa.

Päivi Lievonen

Kulttuuri
4.7.2022 11.53

Kavereiden kanssa on kiva esiintyä

Ki­hauk­ses­sa la­val­le pää­si­vät tun­ne­tum­pien esiin­ty­jien li­säk­si myös pai­kal­li­set tu­le­vai­suu­den täh­det. Lau­an­tai­na Pe­rin­ne­tu­van ly­hyt kon­sert­ti toi esiin pai­kal­lis­ta mu­siik­ki­o­saa­mis­ta nuo­rim­mas­ta pääs­tä.

Vilhelmiina, Veeraliina ja Vihtori Vauhkonen osallistuivat kansanmusiikkileirille ensimmäistä kertaa.

Vilhelmiina, Veeraliina ja Vihtori Vauhkonen osallistuivat kansanmusiikkileirille ensimmäistä kertaa.

Päivi Lievonen

Kulttuuri
1.7.2022 17.48

Soittaminen oli leirin parasta antia

Kan­san­mu­siik­ki­lei­ri Ruu­su­la Folk juh­lis­ti vii­det­tä­tois­ta lei­ri­ke­sään­sä, vaik­ka ope­tus­toi­min­nan juu­ret ovat jo vuo­si­kym­men­ten ta­kai­set. Pää­tös­kon­ser­tin ylei­sön jou­kos­sa oli mon­ta en­tis­tä Sari Kaa­si­sen op­pi­las­ta, nyt jo omien las­ten­sa mu­si­soin­tia seu­raa­mas­sa.

Vilhelmiina, Veeraliina ja Vihtori Vauhkonen osallistuivat kansanmusiikkileirille ensimmäistä kertaa.

Vilhelmiina, Veeraliina ja Vihtori Vauhkonen osallistuivat kansanmusiikkileirille ensimmäistä kertaa.

Päivi Lievonen

Kulttuuri
1.7.2022 17.48

Soittaminen oli leirin parasta antia

Kan­san­mu­siik­ki­lei­ri Ruu­su­la Folk juh­lis­ti vii­det­tä­tois­ta lei­ri­ke­sään­sä, vaik­ka ope­tus­toi­min­nan juu­ret ovat jo vuo­si­kym­men­ten ta­kai­set. Pää­tös­kon­ser­tin ylei­sön jou­kos­sa oli mon­ta en­tis­tä Sari Kaa­si­sen op­pi­las­ta, nyt jo omien las­ten­sa mu­si­soin­tia seu­raa­mas­sa.

A.W. Raition Itsenäisyyden kuusi on suunniteltu 1930-luvulla.

A.W. Raition Itsenäisyyden kuusi on suunniteltu 1930-luvulla.

Mervi Venäläinen

Kulttuuri
1.7.2022 10.45

Kädentaitoja kunnioittava ryijynäyttely kotiseutumuseolla

Ryi­jy­jä har­moo­ni­ses­ti on Ke­sä­lah­ti-Seu­ran jär­jes­tä­mä ryi­jy­näyt­te­ly Ke­sä­lah­del­la ko­ti­seu­tu­mu­se­on alu­eel­la. Nimi joh­tuu sii­tä, et­tä tänä ke­sä­nä ryi­jyt ovat saa­neet har­moo­nit seu­rak­seen. Täs­sä yh­dis­tyy näyt­te­lyn koon­neen Lei­la Luuk­kai­sen kak­si in­to­hi­moa: ryi­jyt ja mu­siik­ki. Hän omis­taa suu­rim­man osan esil­lä ole­vis­ta ryi­jyis­tä ja on to­del­li­nen ryi­jy­fa­ni, sil­lä al­ku­ke­sän ai­ka­na hän on ol­lut te­ke­mäs­sä ryi­jy­näyt­te­lyä myös Kau­ha­jo­el­le.

A.W. Raition Itsenäisyyden kuusi on suunniteltu 1930-luvulla.

A.W. Raition Itsenäisyyden kuusi on suunniteltu 1930-luvulla.

Mervi Venäläinen

Kulttuuri
1.7.2022 10.45

Kädentaitoja kunnioittava ryijynäyttely kotiseutumuseolla

Ryi­jy­jä har­moo­ni­ses­ti on Ke­sä­lah­ti-Seu­ran jär­jes­tä­mä ryi­jy­näyt­te­ly Ke­sä­lah­del­la ko­ti­seu­tu­mu­se­on alu­eel­la. Nimi joh­tuu sii­tä, et­tä tänä ke­sä­nä ryi­jyt ovat saa­neet har­moo­nit seu­rak­seen. Täs­sä yh­dis­tyy näyt­te­lyn koon­neen Lei­la Luuk­kai­sen kak­si in­to­hi­moa: ryi­jyt ja mu­siik­ki. Hän omis­taa suu­rim­man osan esil­lä ole­vis­ta ryi­jyis­tä ja on to­del­li­nen ryi­jy­fa­ni, sil­lä al­ku­ke­sän ai­ka­na hän on ol­lut te­ke­mäs­sä ryi­jy­näyt­te­lyä myös Kau­ha­jo­el­le.

Ninnu Holopainen ja Enni Hasunen saivat esityksen jälkeen ansaitut muistamiset ohjaaja Hannu Virolaiselta.

Ninnu Holopainen ja Enni Hasunen saivat esityksen jälkeen ansaitut muistamiset ohjaaja Hannu Virolaiselta.

Mirja Hurskainen

Kulttuuri
1.7.2022 8.50

Myllyteatterin esityksessä onnistunut roolitus

Ky­lä­pa­rin Myl­ly­te­at­te­rin Koi­vu ja ko­ti­täh­ti sai en­si-il­tan­sa miel­lyt­tä­väs­sä ke­säil­las­sa, mut­ta har­mil­li­sen pie­nel­le ylei­söl­le. Esiin­ty­jien suo­riu­tu­mis­ta seu­ra­si mie­len­kiin­nol­la, kun tä­män vuo­den näyt­te­li­jä­kaar­ti on se­koi­tus uut­ta ja van­haa, ky­lä­pa­rin te­at­te­rin tut­tu­ja kas­vo­ja ja Toh­ma­jär­ven ke­sä­te­at­te­rin kon­ka­rei­ta.

Ninnu Holopainen ja Enni Hasunen saivat esityksen jälkeen ansaitut muistamiset ohjaaja Hannu Virolaiselta.

Ninnu Holopainen ja Enni Hasunen saivat esityksen jälkeen ansaitut muistamiset ohjaaja Hannu Virolaiselta.

Mirja Hurskainen

Kulttuuri
1.7.2022 8.50

Myllyteatterin esityksessä onnistunut roolitus

Ky­lä­pa­rin Myl­ly­te­at­te­rin Koi­vu ja ko­ti­täh­ti sai en­si-il­tan­sa miel­lyt­tä­väs­sä ke­säil­las­sa, mut­ta har­mil­li­sen pie­nel­le ylei­söl­le. Esiin­ty­jien suo­riu­tu­mis­ta seu­ra­si mie­len­kiin­nol­la, kun tä­män vuo­den näyt­te­li­jä­kaar­ti on se­koi­tus uut­ta ja van­haa, ky­lä­pa­rin te­at­te­rin tut­tu­ja kas­vo­ja ja Toh­ma­jär­ven ke­sä­te­at­te­rin kon­ka­rei­ta.

Hilja Rautiaisen ensimmäinen taidenäyttely on tänä kesänä Järventauksen Seurapirtillä.

Hilja Rautiaisen ensimmäinen taidenäyttely on tänä kesänä Järventauksen Seurapirtillä.

Päivi Lievonen

Kulttuuri
30.6.2022 13.53

Värikylläisiä kissoja piirrettynä ja muovailtuna

Jär­ven­tauk­sen Seu­ra­pir­tin kah­vi­on Ke­sää ja kis­so­ja-näyt­te­lyn tai­tei­li­ja on 11-vuo­ti­as Hil­ja Rau­ti­ai­nen, joka voi­si piir­tää vaik­ka koko päi­vän.

Hilja Rautiaisen ensimmäinen taidenäyttely on tänä kesänä Järventauksen Seurapirtillä.

Hilja Rautiaisen ensimmäinen taidenäyttely on tänä kesänä Järventauksen Seurapirtillä.

Päivi Lievonen

Kulttuuri
30.6.2022 13.53

Värikylläisiä kissoja piirrettynä ja muovailtuna

Jär­ven­tauk­sen Seu­ra­pir­tin kah­vi­on Ke­sää ja kis­so­ja-näyt­te­lyn tai­tei­li­ja on 11-vuo­ti­as Hil­ja Rau­ti­ai­nen, joka voi­si piir­tää vaik­ka koko päi­vän.

Tommi Sallinen kyseli Eino Pippurilta muistoja lapsuuden kouluajoista.

Tommi Sallinen kyseli Eino Pippurilta muistoja lapsuuden kouluajoista.

Päivi Lievonen

Kulttuuri
30.6.2022 13.38

Tarinoita tallennetaan tapahtumissa

Mitä kaik­kea kuu­lui­kaan Nie­mi­sen tii­li­teh­taan his­to­ri­aan? Mis­sä si­jait­si ai­koi­naan tu­li­tik­ku­teh­das Ra­ja­se­läs­sä? Tie­sit­kös, et­tä Nie­mi­sen tii­li­teh­taan ran­ta oli jo mää­rät­ty eva­kuo­in­ti­pai­kak­si, jos sota-ai­kaan oli­si ky­lä­läi­sil­le läh­tö tul­lut evak­koon? Nämä ja muut pai­kal­lis­his­to­ri­aan liit­ty­vät ky­sy­myk­set nou­si­vat esil­le kun Nie­mi­sen ur­hei­lu­ta­lol­la vie­tet­tiin Kes­ki-Kar­ja­lan ky­lien ta­ri­nat-hank­keen ti­lai­suut­ta.

Tommi Sallinen kyseli Eino Pippurilta muistoja lapsuuden kouluajoista.

Tommi Sallinen kyseli Eino Pippurilta muistoja lapsuuden kouluajoista.

Päivi Lievonen

Kulttuuri
30.6.2022 13.38

Tarinoita tallennetaan tapahtumissa

Mitä kaik­kea kuu­lui­kaan Nie­mi­sen tii­li­teh­taan his­to­ri­aan? Mis­sä si­jait­si ai­koi­naan tu­li­tik­ku­teh­das Ra­ja­se­läs­sä? Tie­sit­kös, et­tä Nie­mi­sen tii­li­teh­taan ran­ta oli jo mää­rät­ty eva­kuo­in­ti­pai­kak­si, jos sota-ai­kaan oli­si ky­lä­läi­sil­le läh­tö tul­lut evak­koon? Nämä ja muut pai­kal­lis­his­to­ri­aan liit­ty­vät ky­sy­myk­set nou­si­vat esil­le kun Nie­mi­sen ur­hei­lu­ta­lol­la vie­tet­tiin Kes­ki-Kar­ja­lan ky­lien ta­ri­nat-hank­keen ti­lai­suut­ta.

Tohmajärven taiteilijaresidenssissä vieraillut Tuuli-Maaria Louhensalo-Lindström toi Tomusta taivaanrantaan -tanssiesityksensä Tohmajärven kirkkoon. Kuva: Kaisa Jussila.

Tohmajärven taiteilijaresidenssissä vieraillut Tuuli-Maaria Louhensalo-Lindström toi Tomusta taivaanrantaan -tanssiesityksensä Tohmajärven kirkkoon. Kuva: Kaisa Jussila.

Kaisa Jussila

Kulttuuri
28.6.2022 15.33

Kirkossa koettiin tanssin voima

Tans­si­tai­tei­li­ja, ba­let­ti­tans­si­ja Tuu­li-Maa­ria Lou­hen­sa­lo-Lindst­röm toi Toh­ma­jär­ven tai­tei­li­ja­re­si­dens­si­vie­rai­lul­laan To­mus­ta tai­vaan­ran­taan -ni­mi­sen tans­sie­si­tyk­sen­sä Toh­ma­jär­ven kirk­koon. Hel­tei­se­nä ke­sä­kuun il­ta­na esi­tys­tä saa­pui seu­raa­maan run­sas jouk­ko tai­teen ys­tä­viä.

Tohmajärven taiteilijaresidenssissä vieraillut Tuuli-Maaria Louhensalo-Lindström toi Tomusta taivaanrantaan -tanssiesityksensä Tohmajärven kirkkoon. Kuva: Kaisa Jussila.

Tohmajärven taiteilijaresidenssissä vieraillut Tuuli-Maaria Louhensalo-Lindström toi Tomusta taivaanrantaan -tanssiesityksensä Tohmajärven kirkkoon. Kuva: Kaisa Jussila.

Kaisa Jussila

Kulttuuri
28.6.2022 15.33

Kirkossa koettiin tanssin voima

Tans­si­tai­tei­li­ja, ba­let­ti­tans­si­ja Tuu­li-Maa­ria Lou­hen­sa­lo-Lindst­röm toi Toh­ma­jär­ven tai­tei­li­ja­re­si­dens­si­vie­rai­lul­laan To­mus­ta tai­vaan­ran­taan -ni­mi­sen tans­sie­si­tyk­sen­sä Toh­ma­jär­ven kirk­koon. Hel­tei­se­nä ke­sä­kuun il­ta­na esi­tys­tä saa­pui seu­raa­maan run­sas jouk­ko tai­teen ys­tä­viä.

Helmi Linnosmaa ja Toni Riihiluoma asuvat kuukauden Rääkkylässä esiintyessään kesäteatterissa Paksuniemessä.

Helmi Linnosmaa ja Toni Riihiluoma asuvat kuukauden Rääkkylässä esiintyessään kesäteatterissa Paksuniemessä.

Päivi Lievonen

Kulttuuri
28.6.2022 9.16

Tanska­lais­vah­vistusta Paksuniemen kesäteatteriin

Ri­äk­ky­e­tat­te­rin An­na mul­le täh­ti­tai­vas-näy­tel­män työs­tä­mi­nen on an­ta­nut am­men­net­ta­vaa pit­käk­si ai­kaa Hel­mi Lin­nos­mal­le ja Toni Rii­hi­luo­mal­le.

Helmi Linnosmaa ja Toni Riihiluoma asuvat kuukauden Rääkkylässä esiintyessään kesäteatterissa Paksuniemessä.

Helmi Linnosmaa ja Toni Riihiluoma asuvat kuukauden Rääkkylässä esiintyessään kesäteatterissa Paksuniemessä.

Päivi Lievonen

Kulttuuri
28.6.2022 9.16

Tanska­lais­vah­vistusta Paksuniemen kesäteatteriin

Ri­äk­ky­e­tat­te­rin An­na mul­le täh­ti­tai­vas-näy­tel­män työs­tä­mi­nen on an­ta­nut am­men­net­ta­vaa pit­käk­si ai­kaa Hel­mi Lin­nos­mal­le ja Toni Rii­hi­luo­mal­le.

Elokuisten lavatanssien yhteydessä nähdään myös tulishow. Kuvituskuva.

Elokuisten lavatanssien yhteydessä nähdään myös tulishow. Kuvituskuva.

Kari Sarkkinen

Kulttuuri
27.6.2022 19.21

Oravisalon ja Varpasalon yhdistys juhlii elokuussa

Sai­maan saa­ris­ton ke­hit­tä­mi­syh­dis­tys juh­lii elo­kuus­sa kym­me­net­tä toi­min­ta­vuot­taan.

Elokuisten lavatanssien yhteydessä nähdään myös tulishow. Kuvituskuva.

Elokuisten lavatanssien yhteydessä nähdään myös tulishow. Kuvituskuva.

Kari Sarkkinen

Kulttuuri
27.6.2022 19.21

Oravisalon ja Varpasalon yhdistys juhlii elokuussa

Sai­maan saa­ris­ton ke­hit­tä­mi­syh­dis­tys juh­lii elo­kuus­sa kym­me­net­tä toi­min­ta­vuot­taan.

Ruusula Folk huipentaa kansanmusiikkileirin perjantaina. Arkistokuva vuodelta 2020: Riitta Hakulinen.

Ruusula Folk huipentaa kansanmusiikkileirin perjantaina. Arkistokuva vuodelta 2020: Riitta Hakulinen.

Riitta Hakulinen

Kulttuuri
27.6.2022 10.56

Ruusulafolkilla juhlavuosi - maakuntajohtaja vierailee päätöskonsertissa

Rääk­ky­läs­sä Kult­tuu­ri­ko­ti Vil­la Ruu­su­las­sa jo 15. ker­taa jär­jes­tet­tä­vä las­ten ja nuor­ten mu­siik­ki­lei­ri Ruu­su­la Fol­kis­sa soit­ta­mi­sen sa­loi­hin Pii­mä­lah­del­la pe­reh­tyy ku­lu­val­la vii­kol­la 21 eri-ikäis­tä soit­ta­jaa.

Ruusula Folk huipentaa kansanmusiikkileirin perjantaina. Arkistokuva vuodelta 2020: Riitta Hakulinen.

Ruusula Folk huipentaa kansanmusiikkileirin perjantaina. Arkistokuva vuodelta 2020: Riitta Hakulinen.

Riitta Hakulinen

Kulttuuri
27.6.2022 10.56

Ruusulafolkilla juhlavuosi - maakuntajohtaja vierailee päätöskonsertissa

Rääk­ky­läs­sä Kult­tuu­ri­ko­ti Vil­la Ruu­su­las­sa jo 15. ker­taa jär­jes­tet­tä­vä las­ten ja nuor­ten mu­siik­ki­lei­ri Ruu­su­la Fol­kis­sa soit­ta­mi­sen sa­loi­hin Pii­mä­lah­del­la pe­reh­tyy ku­lu­val­la vii­kol­la 21 eri-ikäis­tä soit­ta­jaa.

Jazzkitaristi ja säveltäjä Mathias Sandberg esiintyy kesäkuun lopussa Tohmajärvellä. Pressikuva: Ulla Nikula.

Jazzkitaristi ja säveltäjä Mathias Sandberg esiintyy kesäkuun lopussa Tohmajärvellä. Pressikuva: Ulla Nikula.

Ulla Nikula

Kulttuuri
27.6.2022 8.50

Jazzkitaristi Mathias Sandberg kiertueellaan Tohmajärvelle

Jaz­z­ki­ta­ris­ti ja sä­vel­tä­jä Mat­hi­as Sand­berg, "The Doc­tor", saa­puu ke­sä­kui­sel­la Suo­men kier­tu­eel­laan Toh­ma­jär­ven Si­vis­tys­kes­kus Ah­joon ke­sä­kuun vii­mei­se­nä tiis­tai­na. Sand­berg kuu­luu maam­me ak­tii­vi­sim­piin jaz­z­muu­si­koi­hin, jota on ku­vat­tu ame­rik­ka­lai­ses­sa Jaz­ziz Ma­ga­zi­ne -leh­des­sä yh­dek­si Suo­men par­hai­ten var­jel­luis­ta sa­lai­suuk­sis­ta.

Jazzkitaristi ja säveltäjä Mathias Sandberg esiintyy kesäkuun lopussa Tohmajärvellä. Pressikuva: Ulla Nikula.

Jazzkitaristi ja säveltäjä Mathias Sandberg esiintyy kesäkuun lopussa Tohmajärvellä. Pressikuva: Ulla Nikula.

Ulla Nikula

Kulttuuri
27.6.2022 8.50

Jazzkitaristi Mathias Sandberg kiertueellaan Tohmajärvelle

Jaz­z­ki­ta­ris­ti ja sä­vel­tä­jä Mat­hi­as Sand­berg, "The Doc­tor", saa­puu ke­sä­kui­sel­la Suo­men kier­tu­eel­laan Toh­ma­jär­ven Si­vis­tys­kes­kus Ah­joon ke­sä­kuun vii­mei­se­nä tiis­tai­na. Sand­berg kuu­luu maam­me ak­tii­vi­sim­piin jaz­z­muu­si­koi­hin, jota on ku­vat­tu ame­rik­ka­lai­ses­sa Jaz­ziz Ma­ga­zi­ne -leh­des­sä yh­dek­si Suo­men par­hai­ten var­jel­luis­ta sa­lai­suuk­sis­ta.

Pyhän Kolminaisuuden ja Pyhän Nektarios Eginalaisen kirkon ikonostaasi ja alttari.    Oikealla kirkonisäntä Markku Ylönen. Kuva: Kirjoittajan kokoelmat, Joensuu.

Pyhän Kolminaisuuden ja Pyhän Nektarios Eginalaisen kirkon ikonostaasi ja alttari. Oikealla kirkonisäntä Markku Ylönen. Kuva: Kirjoittajan kokoelmat, Joensuu.

Unto Martikainen

Kulttuuri
25.6.2022 10.10

Pyhän Kolminaisuuden ja Nektarios Eginalaisen kirkko Kiteellä

Jo­en­suun or­to­dok­si­sen seu­ra­kun­nan uu­sin py­häk­kö on Ki­teen kes­kus­tas­sa si­jait­se­va kirk­ko, joka val­mis­tui vuon­na 1998. Sen vih­ki py­hään käyt­töön­sä Suo­men or­to­dok­si­sen kir­kon pää­mies, ark­ki­piis­pa Jo­han­nes Hel­lun­tai­na 2000. By­sant­ti­lais­ta ark­ki­teh­tuu­ria edus­ta­van kir­kon on suun­ni­tel­lut ark­ki­teh­ti Sirk­ka Sort­ti. Kau­nis kirk­ko on omis­tet­tu py­hän Nek­ta­ri­os Egi­na­lai­sen muis­tol­le. Seu­raa­vas­sa luon­neh­di­taan ly­hy­es­ti Py­hän Nek­ta­ri­ok­sen elä­män­vai­hei­ta.

Pyhän Kolminaisuuden ja Pyhän Nektarios Eginalaisen kirkon ikonostaasi ja alttari.    Oikealla kirkonisäntä Markku Ylönen. Kuva: Kirjoittajan kokoelmat, Joensuu.

Pyhän Kolminaisuuden ja Pyhän Nektarios Eginalaisen kirkon ikonostaasi ja alttari. Oikealla kirkonisäntä Markku Ylönen. Kuva: Kirjoittajan kokoelmat, Joensuu.

Unto Martikainen

Kulttuuri
25.6.2022 10.10

Pyhän Kolminaisuuden ja Nektarios Eginalaisen kirkko Kiteellä

Jo­en­suun or­to­dok­si­sen seu­ra­kun­nan uu­sin py­häk­kö on Ki­teen kes­kus­tas­sa si­jait­se­va kirk­ko, joka val­mis­tui vuon­na 1998. Sen vih­ki py­hään käyt­töön­sä Suo­men or­to­dok­si­sen kir­kon pää­mies, ark­ki­piis­pa Jo­han­nes Hel­lun­tai­na 2000. By­sant­ti­lais­ta ark­ki­teh­tuu­ria edus­ta­van kir­kon on suun­ni­tel­lut ark­ki­teh­ti Sirk­ka Sort­ti. Kau­nis kirk­ko on omis­tet­tu py­hän Nek­ta­ri­os Egi­na­lai­sen muis­tol­le. Seu­raa­vas­sa luon­neh­di­taan ly­hy­es­ti Py­hän Nek­ta­ri­ok­sen elä­män­vai­hei­ta.

Veljekset Sami ja Pasi Kuronen kuvasivat ruokamatkailusarjaa Rääkkylässä toukokuun puolivälissä.

Veljekset Sami ja Pasi Kuronen kuvasivat ruokamatkailusarjaa Rääkkylässä toukokuun puolivälissä.

Päivi Lievonen

Kulttuuri
23.6.2022 13.29

Sami Kurosen makumatka Pohjois-Karjalassa alkaa - Keski-Karjalan jakso esitetään viimeisenä

Ra­dio- ja te­le­vi­si­o­juon­ta­ja­na tun­ne­tun Sami Ku­ro­sen ma­ku­mat­ka Poh­jois-Kar­ja­las­sa-oh­jel­ma al­kaa en­si vii­kon kes­ki­viik­ko­na.

Veljekset Sami ja Pasi Kuronen kuvasivat ruokamatkailusarjaa Rääkkylässä toukokuun puolivälissä.

Veljekset Sami ja Pasi Kuronen kuvasivat ruokamatkailusarjaa Rääkkylässä toukokuun puolivälissä.

Päivi Lievonen

Kulttuuri
23.6.2022 13.29

Sami Kurosen makumatka Pohjois-Karjalassa alkaa - Keski-Karjalan jakso esitetään viimeisenä

Ra­dio- ja te­le­vi­si­o­juon­ta­ja­na tun­ne­tun Sami Ku­ro­sen ma­ku­mat­ka Poh­jois-Kar­ja­las­sa-oh­jel­ma al­kaa en­si vii­kon kes­ki­viik­ko­na.

Sovintolassa laitettiin pöytä koreaksi kansainvälisiä vieraita varten. Kuva: Airi Turunen

Sovintolassa laitettiin pöytä koreaksi kansainvälisiä vieraita varten. Kuva: Airi Turunen

Airi Turunen

Kulttuuri
23.6.2022 10.45

Kansainvälinen raati kahvitteli Sovintolassa

Ke­sä­lah­den kult­tuu­ri­seu­ra ja So­vin­to­la-yh­dis­tys isän­nöi­vät So­vin­to­las­sa ku­lu­van vii­kon tiis­tai­na kan­sain­vä­lis­tä raa­tia.

Sovintolassa laitettiin pöytä koreaksi kansainvälisiä vieraita varten. Kuva: Airi Turunen

Sovintolassa laitettiin pöytä koreaksi kansainvälisiä vieraita varten. Kuva: Airi Turunen

Airi Turunen

Kulttuuri
23.6.2022 10.45

Kansainvälinen raati kahvitteli Sovintolassa

Ke­sä­lah­den kult­tuu­ri­seu­ra ja So­vin­to­la-yh­dis­tys isän­nöi­vät So­vin­to­las­sa ku­lu­van vii­kon tiis­tai­na kan­sain­vä­lis­tä raa­tia.

Mammu Koskelo luotsaa Kihauksen järjestelyjä vuosikymmenten kokemuksella.

Mammu Koskelo luotsaa Kihauksen järjestelyjä vuosikymmenten kokemuksella.

Päivi Lievonen

Kulttuuri
22.6.2022 7.55

Kulttuuri kuuluu kylillä koko viikon ajan

Pe­rin­tei­sen tii­viin fes­ta­ri­vii­kon­lo­pun si­jaan Ki­hauk­sen oh­jel­mis­to on ha­jau­tet­tu useik­si pie­nem­mik­si ta­pah­tu­mik­si eri puo­lil­le pi­tä­jää.

Mammu Koskelo luotsaa Kihauksen järjestelyjä vuosikymmenten kokemuksella.

Mammu Koskelo luotsaa Kihauksen järjestelyjä vuosikymmenten kokemuksella.

Päivi Lievonen

Kulttuuri
22.6.2022 7.55

Kulttuuri kuuluu kylillä koko viikon ajan

Pe­rin­tei­sen tii­viin fes­ta­ri­vii­kon­lo­pun si­jaan Ki­hauk­sen oh­jel­mis­to on ha­jau­tet­tu useik­si pie­nem­mik­si ta­pah­tu­mik­si eri puo­lil­le pi­tä­jää.

Katja Sinervo tekee talkootyönään muun muassa Kihauksen tiedotusta.

Katja Sinervo tekee talkootyönään muun muassa Kihauksen tiedotusta.

Päivi Lievonen

Kulttuuri
22.6.2022 6.25

Vapaaehtoistyö antaa onnistumisen iloa ja uusia tuttavuuksia

Kun Ki­haus on juu­ri al­ka­nut, väki viih­tyy ta­pah­tu­mas­sa ja bän­deil­lä kaik­ki jär­jes­te­lyt toi­mi­vat, Kat­ja Si­ner­vol­la on par­haat het­ket me­neil­lään. Vuo­des­ta 2015 ta­pah­tu­man va­paa­eh­toi­siin toi­mi­joi­hin lu­keu­tu­nut Si­ner­vo odot­taa eni­ten Ki­hauk­sel­ta ylei­söä ja suo­tui­saa sää­tä.

Katja Sinervo tekee talkootyönään muun muassa Kihauksen tiedotusta.

Katja Sinervo tekee talkootyönään muun muassa Kihauksen tiedotusta.

Päivi Lievonen

Kulttuuri
22.6.2022 6.25

Vapaaehtoistyö antaa onnistumisen iloa ja uusia tuttavuuksia

Kun Ki­haus on juu­ri al­ka­nut, väki viih­tyy ta­pah­tu­mas­sa ja bän­deil­lä kaik­ki jär­jes­te­lyt toi­mi­vat, Kat­ja Si­ner­vol­la on par­haat het­ket me­neil­lään. Vuo­des­ta 2015 ta­pah­tu­man va­paa­eh­toi­siin toi­mi­joi­hin lu­keu­tu­nut Si­ner­vo odot­taa eni­ten Ki­hauk­sel­ta ylei­söä ja suo­tui­saa sää­tä.

Kulttuuri
22.6.2022 3.10

Harvinaista musiikkiherkkua Havolassa

Tu­le­va­na tiis­tai­na on Ha­vo­lan ke­sän kon­sert­tien sar­jas­sa kuul­ta­vis­sa har­vi­nais­ta herk­kua, kun sa­liin as­te­lee jo­en­suu­lai­nen Tor­vi­seit­sik­ko Pie­li­nen. Ko­koon­pa­noon kuu­lu­vat poh­jois­kar­ja­lai­set am­mat­ti­muu­si­kot Vil­le Kar­ja­lai­nen, Es-kor­net­ti, Jou­ni Ar­po­nen, 1. Bb-kor­net­ti, Sami Haa­ra­nen, 2. Bb-kor­net­ti, Pert­ti Vat­tu­lai­nen, Es-alt­to­tor­vi, Jark­ko Mus­to­nen, Bb-te­no­ri­tor­vi, Ilk­ka Karp­pa­nen, Bb-ba­ri­to­ni­tor­vi ja Ari Var­pu­la, Es-tuu­ba. Yh­tye on pe­rus­tet­tu 2020, ja se on kon­ser­toi­nut muun mu­as­sa Liek­san Brahe-sa­lis­sa, Jo­en­suun kau­pun­gin Kult­tuu­ri­tup­sah­duk­sis­sa sekä Jo­en­suun Mu­siik­ki­tal­ves­sa.

Kulttuuri
22.6.2022 3.10

Harvinaista musiikkiherkkua Havolassa

Tu­le­va­na tiis­tai­na on Ha­vo­lan ke­sän kon­sert­tien sar­jas­sa kuul­ta­vis­sa har­vi­nais­ta herk­kua, kun sa­liin as­te­lee jo­en­suu­lai­nen Tor­vi­seit­sik­ko Pie­li­nen. Ko­koon­pa­noon kuu­lu­vat poh­jois­kar­ja­lai­set am­mat­ti­muu­si­kot Vil­le Kar­ja­lai­nen, Es-kor­net­ti, Jou­ni Ar­po­nen, 1. Bb-kor­net­ti, Sami Haa­ra­nen, 2. Bb-kor­net­ti, Pert­ti Vat­tu­lai­nen, Es-alt­to­tor­vi, Jark­ko Mus­to­nen, Bb-te­no­ri­tor­vi, Ilk­ka Karp­pa­nen, Bb-ba­ri­to­ni­tor­vi ja Ari Var­pu­la, Es-tuu­ba. Yh­tye on pe­rus­tet­tu 2020, ja se on kon­ser­toi­nut muun mu­as­sa Liek­san Brahe-sa­lis­sa, Jo­en­suun kau­pun­gin Kult­tuu­ri­tup­sah­duk­sis­sa sekä Jo­en­suun Mu­siik­ki­tal­ves­sa.

Lähitaiteilijat Leena Rantala, Pena Penna ja Minna Olenius näyttelynsä avajaisissa.

Lähitaiteilijat Leena Rantala, Pena Penna ja Minna Olenius näyttelynsä avajaisissa.

Mirja Hurskainen

Kulttuuri
21.6.2022 8.25

Helposti lähestyttävää lähitaidetta Meijän Kammarilla

Läm­min­hen­ki­siä tai­de­näyt­te­lyn ava­jai­sia vie­tet­tiin sun­nun­tai­na 19.6. Mei­jän Kam­ma­rin ylä­ker­ras­sa ole­vas­sa näyt­te­ly­ti­las­sa, jos­sa tai­de on hel­pos­ti lä­hes­tyt­tä­vää. Näyt­teil­lä on mo­ni­puo­li­nen ko­ko­el­ma kol­mel­ta tai­tei­li­jal­ta. Yh­dis­tä­vä te­ki­jä on si­dos paik­ka­kun­taan: lä­hi­tai­teek­si­kin sitä voi ni­mit­tää. Tek­nii­koil­taan, ma­te­ri­aa­leil­taan ja ai­heil­taan työt taas poik­ke­a­vat toi­sis­taan täy­sin.

Lähitaiteilijat Leena Rantala, Pena Penna ja Minna Olenius näyttelynsä avajaisissa.

Lähitaiteilijat Leena Rantala, Pena Penna ja Minna Olenius näyttelynsä avajaisissa.

Mirja Hurskainen

Kulttuuri
21.6.2022 8.25

Helposti lähestyttävää lähitaidetta Meijän Kammarilla

Läm­min­hen­ki­siä tai­de­näyt­te­lyn ava­jai­sia vie­tet­tiin sun­nun­tai­na 19.6. Mei­jän Kam­ma­rin ylä­ker­ras­sa ole­vas­sa näyt­te­ly­ti­las­sa, jos­sa tai­de on hel­pos­ti lä­hes­tyt­tä­vää. Näyt­teil­lä on mo­ni­puo­li­nen ko­ko­el­ma kol­mel­ta tai­tei­li­jal­ta. Yh­dis­tä­vä te­ki­jä on si­dos paik­ka­kun­taan: lä­hi­tai­teek­si­kin sitä voi ni­mit­tää. Tek­nii­koil­taan, ma­te­ri­aa­leil­taan ja ai­heil­taan työt taas poik­ke­a­vat toi­sis­taan täy­sin.

LC-Kitee 1980-luvun alkupuolella. Kuva Alpo Jääskeläisen arkistosta.

LC-Kitee 1980-luvun alkupuolella. Kuva Alpo Jääskeläisen arkistosta.

Alpo Jääskeläisen arkisto

Kulttuuri
20.6.2022 7.14

Lions-club Kitee 65-vuotias

Li­ons-aa­te le­vi­si Ame­ri­kas­ta Suo­meen v. 1950, jol­loin en­sim­mäi­nen klubi pe­rus­tet­tiin Hel­sin­kiin. Poh­jois-Kar­ja­lan en­sim­mäi­nen klubi LC Jo­en­suu pe­rus­tet­tiin 30.1.1955. No­pe­as­ti aa­te le­vi­si Liek­san ja Nur­mek­sen kaut­ta Ki­teel­le­kin.

LC-Kitee 1980-luvun alkupuolella. Kuva Alpo Jääskeläisen arkistosta.

LC-Kitee 1980-luvun alkupuolella. Kuva Alpo Jääskeläisen arkistosta.

Alpo Jääskeläisen arkisto

Kulttuuri
20.6.2022 7.14

Lions-club Kitee 65-vuotias

Li­ons-aa­te le­vi­si Ame­ri­kas­ta Suo­meen v. 1950, jol­loin en­sim­mäi­nen klubi pe­rus­tet­tiin Hel­sin­kiin. Poh­jois-Kar­ja­lan en­sim­mäi­nen klubi LC Jo­en­suu pe­rus­tet­tiin 30.1.1955. No­pe­as­ti aa­te le­vi­si Liek­san ja Nur­mek­sen kaut­ta Ki­teel­le­kin.

Elina Hirvonen on hurmaantunut kukkivista omena- ja kirsikkapuista.

Elina Hirvonen on hurmaantunut kukkivista omena- ja kirsikkapuista.

Mirja Hurskainen

Kulttuuri
13.6.2022 10.14

Katri Helenan lapsuu­den­mai­semissa vaikutteita hakemassa

Kuk­ki­va luon­to Toh­ma­jär­ven tai­tei­li­ja­re­si­dens­sin ja Ny­ma­nin ta­lon ym­pä­ril­lä on hur­man­nut vie­rai­li­jan. Eli­na Hir­vo­nen on kir­jai­li­ja, toi­mit­ta­ja ja do­ku­men­ta­ris­ti, ja hän on tul­lut Toh­ma­jär­ven pääs­täk­seen pe­ril­le Kat­ri He­le­nan lap­suus- ja nuo­ruus­vuo­sien mil­jöös­tä. Hän ky­se­lee ra­ken­nus­ten his­to­ri­as­ta, ai­van kuin oli­si ai­em­min­kin vie­rail­lut paik­ka­kun­nal­la, vaik­ka näin ei ole.

Elina Hirvonen on hurmaantunut kukkivista omena- ja kirsikkapuista.

Elina Hirvonen on hurmaantunut kukkivista omena- ja kirsikkapuista.

Mirja Hurskainen

Kulttuuri
13.6.2022 10.14

Katri Helenan lapsuu­den­mai­semissa vaikutteita hakemassa

Kuk­ki­va luon­to Toh­ma­jär­ven tai­tei­li­ja­re­si­dens­sin ja Ny­ma­nin ta­lon ym­pä­ril­lä on hur­man­nut vie­rai­li­jan. Eli­na Hir­vo­nen on kir­jai­li­ja, toi­mit­ta­ja ja do­ku­men­ta­ris­ti, ja hän on tul­lut Toh­ma­jär­ven pääs­täk­seen pe­ril­le Kat­ri He­le­nan lap­suus- ja nuo­ruus­vuo­sien mil­jöös­tä. Hän ky­se­lee ra­ken­nus­ten his­to­ri­as­ta, ai­van kuin oli­si ai­em­min­kin vie­rail­lut paik­ka­kun­nal­la, vaik­ka näin ei ole.

Lassi Farin suunnitteli kisan voittoviirin. Kuva: Mikko Löppönen.

Lassi Farin suunnitteli kisan voittoviirin. Kuva: Mikko Löppönen.

Mikko Löppönen

Kulttuuri
10.6.2022 15.34

Kesäviirikisan voittaja julkaistiin

Toh­ma­jär­vel­le ri­pus­te­taan en­si vii­kol­la uu­det ke­sä­vii­rit lie­hu­maan Kat­ri He­le­nan rai­til­le.

Lassi Farin suunnitteli kisan voittoviirin. Kuva: Mikko Löppönen.

Lassi Farin suunnitteli kisan voittoviirin. Kuva: Mikko Löppönen.

Mikko Löppönen

Kulttuuri
10.6.2022 15.34

Kesäviirikisan voittaja julkaistiin

Toh­ma­jär­vel­le ri­pus­te­taan en­si vii­kol­la uu­det ke­sä­vii­rit lie­hu­maan Kat­ri He­le­nan rai­til­le.

Lisää aiheesta

Kysely