JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Luutun surumielinen sointi täyttä huoneen, kun Polina soittaa kansanmusiikin tyyliin improvisoimaansa kappaletta.

Luutun surumielinen sointi täyttä huoneen, kun Polina soittaa kansanmusiikin tyyliin improvisoimaansa kappaletta.

Mirja Hurskainen

Kulttuuri
23.5.2022 10.51

Värtsilän rauhaan vainoa pakoon

Kun Po­li­na Kuz­net­so­va, 32, vie­lä asui Val­ko-Ve­nä­jäl­lä, hän pel­kä­si esi­mer­kik­si sitä, et­tä hä­nen lap­sen­sa käyt­täi­si­vät kou­lus­sa Uk­rai­nan ta­pah­tu­mis­ta sa­naa ”sota”. Hän oli jo en­nes­tään tark­kai­lun alai­se­na, kos­ka oli ot­ta­nut osaa mie­le­no­soi­tuk­siin.

Luutun surumielinen sointi täyttä huoneen, kun Polina soittaa kansanmusiikin tyyliin improvisoimaansa kappaletta.

Luutun surumielinen sointi täyttä huoneen, kun Polina soittaa kansanmusiikin tyyliin improvisoimaansa kappaletta.

Mirja Hurskainen

Kulttuuri
23.5.2022 10.51

Värtsilän rauhaan vainoa pakoon

Kun Po­li­na Kuz­net­so­va, 32, vie­lä asui Val­ko-Ve­nä­jäl­lä, hän pel­kä­si esi­mer­kik­si sitä, et­tä hä­nen lap­sen­sa käyt­täi­si­vät kou­lus­sa Uk­rai­nan ta­pah­tu­mis­ta sa­naa ”sota”. Hän oli jo en­nes­tään tark­kai­lun alai­se­na, kos­ka oli ot­ta­nut osaa mie­le­no­soi­tuk­siin.

Leena Gröhn-Dimovin (edessä) johtama Kiteen kirkkokuoro päätti kevätkautensa 90-vuotisjuhlan merkeissä.

Leena Gröhn-Dimovin (edessä) johtama Kiteen kirkkokuoro päätti kevätkautensa 90-vuotisjuhlan merkeissä.

Kari Sarkkinen

Kulttuuri
18.5.2022 17.14

Kiteen kirkkokuoro juhlisti yhdeksää vuosikymmentään

90 vuot­ta täyt­tä­vä Ki­teen seu­ra­kun­nan kirk­ko­kuo­ro juh­lis­ti vuo­si­kym­me­ni­ään vii­me sun­nun­tai­na pi­de­tys­sä ju­ma­lan­pal­ve­luk­ses­sa yh­des­sä lau­lu­ryh­mä Lee­nan En­ke­lien ja lap­si­kuo­ro­lais­ten kans­sa. Kuo­ron ke­vään vii­mei­sen ko­koon­tu­mi­sen oh­jel­maan kuu­lui juh­la­lou­nas ja an­si­o­merk­kien jako. Kuo­ro juh­li 90 vuot­taan ker­taal­leen jo pal­mu­sun­nun­tai­na Ki­teel­lä toi­mi­vien kuo­ro­jen kans­sa pi­de­tys­sä yh­tei­ses­sä kon­ser­tis­sa.

Leena Gröhn-Dimovin (edessä) johtama Kiteen kirkkokuoro päätti kevätkautensa 90-vuotisjuhlan merkeissä.

Leena Gröhn-Dimovin (edessä) johtama Kiteen kirkkokuoro päätti kevätkautensa 90-vuotisjuhlan merkeissä.

Kari Sarkkinen

Kulttuuri
18.5.2022 17.14

Kiteen kirkkokuoro juhlisti yhdeksää vuosikymmentään

90 vuot­ta täyt­tä­vä Ki­teen seu­ra­kun­nan kirk­ko­kuo­ro juh­lis­ti vuo­si­kym­me­ni­ään vii­me sun­nun­tai­na pi­de­tys­sä ju­ma­lan­pal­ve­luk­ses­sa yh­des­sä lau­lu­ryh­mä Lee­nan En­ke­lien ja lap­si­kuo­ro­lais­ten kans­sa. Kuo­ron ke­vään vii­mei­sen ko­koon­tu­mi­sen oh­jel­maan kuu­lui juh­la­lou­nas ja an­si­o­merk­kien jako. Kuo­ro juh­li 90 vuot­taan ker­taal­leen jo pal­mu­sun­nun­tai­na Ki­teel­lä toi­mi­vien kuo­ro­jen kans­sa pi­de­tys­sä yh­tei­ses­sä kon­ser­tis­sa.

Metallinpaljastimella on tiettävästi löydetty Päätyeen vesitorninmäeltä metallinen tykinkuula, joka voi olla peräisin jopa 1700-luvulta. Kuvituskuva.

Metallinpaljastimella on tiettävästi löydetty Päätyeen vesitorninmäeltä metallinen tykinkuula, joka voi olla peräisin jopa 1700-luvulta. Kuvituskuva.

Päivi Lievonen

Kulttuuri
18.5.2022 9.08

Kiteen keskustassa useita muinaisjäännöksiä

Ki­teel­lä asu­tus­ta on ol­lut, to­sin al­kuun hy­vin har­va­lu­kui­se­na, ki­vi­kau­del­ta läh­tien. Rau­ta­kau­del­la seu­dul­la liik­ku­nut väki koos­tui kam­pa­ke­raa­mi­ses­ta vä­es­tös­tä ja met­sä­lap­pa­lai­sis­ta, kun­nes sit­tem­min kar­ja­lai­set asut­ta­jat tu­li­vat paik­ka­kun­nal­le jää­däk­seen. Sa­lo­seu­duil­la met­säs­tel­lei­den erä­mies­ten jäl­keen vuo­ros­sa oli­vat kas­kea polt­ta­vat uu­di­sa­suk­kaat ja Ki­teen py­sy­vä asu­tus syn­tyi kes­ki­a­jan lo­pul­la. Var­hai­sim­mat mer­kit maan­vil­je­lyk­ses­tä ajoit­tu­vat 1400-lu­vun al­ku­puo­lel­la. Lap­pa­lais- ja kar­ja­lais­kau­den ker­ros­tu­mat luon­nos­sa ovat vä­häi­siä ja enim­mäk­seen sat­tu­mal­ta maas­tos­ta löy­det­ty­jä esi­nei­tä.

Metallinpaljastimella on tiettävästi löydetty Päätyeen vesitorninmäeltä metallinen tykinkuula, joka voi olla peräisin jopa 1700-luvulta. Kuvituskuva.

Metallinpaljastimella on tiettävästi löydetty Päätyeen vesitorninmäeltä metallinen tykinkuula, joka voi olla peräisin jopa 1700-luvulta. Kuvituskuva.

Päivi Lievonen

Kulttuuri
18.5.2022 9.08

Kiteen keskustassa useita muinaisjäännöksiä

Ki­teel­lä asu­tus­ta on ol­lut, to­sin al­kuun hy­vin har­va­lu­kui­se­na, ki­vi­kau­del­ta läh­tien. Rau­ta­kau­del­la seu­dul­la liik­ku­nut väki koos­tui kam­pa­ke­raa­mi­ses­ta vä­es­tös­tä ja met­sä­lap­pa­lai­sis­ta, kun­nes sit­tem­min kar­ja­lai­set asut­ta­jat tu­li­vat paik­ka­kun­nal­le jää­däk­seen. Sa­lo­seu­duil­la met­säs­tel­lei­den erä­mies­ten jäl­keen vuo­ros­sa oli­vat kas­kea polt­ta­vat uu­di­sa­suk­kaat ja Ki­teen py­sy­vä asu­tus syn­tyi kes­ki­a­jan lo­pul­la. Var­hai­sim­mat mer­kit maan­vil­je­lyk­ses­tä ajoit­tu­vat 1400-lu­vun al­ku­puo­lel­la. Lap­pa­lais- ja kar­ja­lais­kau­den ker­ros­tu­mat luon­nos­sa ovat vä­häi­siä ja enim­mäk­seen sat­tu­mal­ta maas­tos­ta löy­det­ty­jä esi­nei­tä.

Koulunkäynninohjaaja Susanna Lehkonen ja rehtori Eeva Nygren toivottavat tervetulleeksi nauttimaan Kiteen Evankelisen Kansanopiston avoimien ovien viikonlopusta.

Koulunkäynninohjaaja Susanna Lehkonen ja rehtori Eeva Nygren toivottavat tervetulleeksi nauttimaan Kiteen Evankelisen Kansanopiston avoimien ovien viikonlopusta.

Kari Sarkkinen

Kulttuuri
18.5.2022 8.58

Kansanopistolla tulossa elämyksellinen esitte­ly­vii­konloppu

Ki­teen Evan­ke­li­sel­la Kan­sa­no­pis­tol­la on mie­len­kiin­tois­ta näh­tä­vää ja ko­et­ta­vaa tu­le­va­na vii­kon­lop­pu­na. Sen li­säk­si, et­tä opis­tol­la vie­te­tään hen­gel­lis­tä vii­kon­lop­pua on siel­lä myös kak­si­päi­väi­nen Avoi­mien ovien vii­kon­lop­pu.

Koulunkäynninohjaaja Susanna Lehkonen ja rehtori Eeva Nygren toivottavat tervetulleeksi nauttimaan Kiteen Evankelisen Kansanopiston avoimien ovien viikonlopusta.

Koulunkäynninohjaaja Susanna Lehkonen ja rehtori Eeva Nygren toivottavat tervetulleeksi nauttimaan Kiteen Evankelisen Kansanopiston avoimien ovien viikonlopusta.

Kari Sarkkinen

Kulttuuri
18.5.2022 8.58

Kansanopistolla tulossa elämyksellinen esitte­ly­vii­konloppu

Ki­teen Evan­ke­li­sel­la Kan­sa­no­pis­tol­la on mie­len­kiin­tois­ta näh­tä­vää ja ko­et­ta­vaa tu­le­va­na vii­kon­lop­pu­na. Sen li­säk­si, et­tä opis­tol­la vie­te­tään hen­gel­lis­tä vii­kon­lop­pua on siel­lä myös kak­si­päi­väi­nen Avoi­mien ovien vii­kon­lop­pu.

Lauantaipäivän tapahtumaa Sovintolassa juontavat Etti Vaine ja Ilona Kaustio. Kuva: Iisa Vaine

Lauantaipäivän tapahtumaa Sovintolassa juontavat Etti Vaine ja Ilona Kaustio. Kuva: Iisa Vaine

Iisa Vaine

Kulttuuri
18.5.2022 7.45

Kirjakarnevaalilla huikean monipuolinen ohjelma

Kir­ja­kar­ne­vaa­li on koko per­heen iloi­nen kult­tuu­ri­fes­ti­vaa­li, joka jär­jes­te­tään Ke­sä­lah­del­la ja Ki­teel­lä 27.5.–28.5. Kos­ka koh­de­ryh­mä­nä ovat eri­tyi­ses­ti lap­set ja nuo­ret, toi­min­ta suun­na­taan per­jan­tai­na kou­luil­le. Ta­pah­tu­man kes­kus­paik­ka­na on kult­tuu­ri- ja mat­kai­lu­kes­kus So­vin­to­la Ke­sä­lah­del­la sekä Ki­tee­sa­li Ki­teel­lä.

Lauantaipäivän tapahtumaa Sovintolassa juontavat Etti Vaine ja Ilona Kaustio. Kuva: Iisa Vaine

Lauantaipäivän tapahtumaa Sovintolassa juontavat Etti Vaine ja Ilona Kaustio. Kuva: Iisa Vaine

Iisa Vaine

Kulttuuri
18.5.2022 7.45

Kirjakarnevaalilla huikean monipuolinen ohjelma

Kir­ja­kar­ne­vaa­li on koko per­heen iloi­nen kult­tuu­ri­fes­ti­vaa­li, joka jär­jes­te­tään Ke­sä­lah­del­la ja Ki­teel­lä 27.5.–28.5. Kos­ka koh­de­ryh­mä­nä ovat eri­tyi­ses­ti lap­set ja nuo­ret, toi­min­ta suun­na­taan per­jan­tai­na kou­luil­le. Ta­pah­tu­man kes­kus­paik­ka­na on kult­tuu­ri- ja mat­kai­lu­kes­kus So­vin­to­la Ke­sä­lah­del­la sekä Ki­tee­sa­li Ki­teel­lä.

Näkymä vuonna 1960 Kiteen keskustasta Keisarinkujan alkukohdasta. Kuva Kitee-Seuran nettisivulta.

Näkymä vuonna 1960 Kiteen keskustasta Keisarinkujan alkukohdasta. Kuva Kitee-Seuran nettisivulta.

Kitee-Seura

Kulttuuri
17.5.2022 11.52

Historian tuntemuksella kohti juurtumista ja yhteisöllisyyttä

Riit­ta Ha­ku­li­nen kiin­nos­tui Ki­teen Kei­sa­rin­ku­jan his­to­ri­as­ta jo muu­tet­tu­aan ”ku­jal­le” asu­maan 16 vuot­ta sit­ten. Kol­men ki­lo­met­rin pi­tui­nen, vuon­na 1937 val­mis­tu­nut tie kaik­ki­ne si­vu­haa­roi­neen si­säl­tää mo­nen mon­ta ta­ri­naa, joi­ta Riit­ta on ke­rän­nyt tal­teen.

Näkymä vuonna 1960 Kiteen keskustasta Keisarinkujan alkukohdasta. Kuva Kitee-Seuran nettisivulta.

Näkymä vuonna 1960 Kiteen keskustasta Keisarinkujan alkukohdasta. Kuva Kitee-Seuran nettisivulta.

Kitee-Seura

Kulttuuri
17.5.2022 11.52

Historian tuntemuksella kohti juurtumista ja yhteisöllisyyttä

Riit­ta Ha­ku­li­nen kiin­nos­tui Ki­teen Kei­sa­rin­ku­jan his­to­ri­as­ta jo muu­tet­tu­aan ”ku­jal­le” asu­maan 16 vuot­ta sit­ten. Kol­men ki­lo­met­rin pi­tui­nen, vuon­na 1937 val­mis­tu­nut tie kaik­ki­ne si­vu­haa­roi­neen si­säl­tää mo­nen mon­ta ta­ri­naa, joi­ta Riit­ta on ke­rän­nyt tal­teen.

Kemien keskustaajamassa seisova Kunnallistalo tunnetaan myös lempinimellä Keltainen talo.

Kemien keskustaajamassa seisova Kunnallistalo tunnetaan myös lempinimellä Keltainen talo.

Mervi Venäläinen

Kulttuuri
16.5.2022 11.40

Tunteita herättävä Kunnallistalo

Toh­ma­jär­ven kun­ta­kes­kuk­ses­sa Ke­mies­sä kes­kei­sel­lä pai­kal­la ul­jaas­ti sei­so­va kel­tai­nen talo, van­ha Kun­nal­lis­ta­lo, ja­kaa aja­tuk­sia. Osan mie­les­tä ru­mi­lus jou­tai­si maan ta­sal­le, kun taas toi­set ha­lu­ai­si­vat kun­nos­taa his­to­ri­al­li­sen maa­mer­kin vii­mei­sen pääl­le.

Kemien keskustaajamassa seisova Kunnallistalo tunnetaan myös lempinimellä Keltainen talo.

Kemien keskustaajamassa seisova Kunnallistalo tunnetaan myös lempinimellä Keltainen talo.

Mervi Venäläinen

Kulttuuri
16.5.2022 11.40

Tunteita herättävä Kunnallistalo

Toh­ma­jär­ven kun­ta­kes­kuk­ses­sa Ke­mies­sä kes­kei­sel­lä pai­kal­la ul­jaas­ti sei­so­va kel­tai­nen talo, van­ha Kun­nal­lis­ta­lo, ja­kaa aja­tuk­sia. Osan mie­les­tä ru­mi­lus jou­tai­si maan ta­sal­le, kun taas toi­set ha­lu­ai­si­vat kun­nos­taa his­to­ri­al­li­sen maa­mer­kin vii­mei­sen pääl­le.

Kiteen kivikirkon historia on mielenkiintoinen. Arkistokuva vuodelta 2020: Tuija Marienberg.

Kiteen kivikirkon historia on mielenkiintoinen. Arkistokuva vuodelta 2020: Tuija Marienberg.

Tuija Marienberg

Kulttuuri
16.5.2022 11.30

Kiteen kivikirkko – maamerkki ja menneiden polvien uhrauksien sinetti

Ki­teen nel­jän­nen kir­kon ra­ken­ta­mi­nen sai al­kun­sa ke­säl­lä 1876, kun sa­mal­la pai­kal­la ol­lut, vuon­na 1761 ra­ken­net­tu Ul­riik­ka Ele­o­noo­ran kirk­ko pa­loi. Pie­ta­rin leh­den seu­raa­va­na päi­vä­nä kir­joit­ta­man ar­tik­ke­lin mu­kaan vain kel­lo­ta­pu­li jäi pa­la­mat­ta. Ar­tik­ke­lin tie­to­jen mu­kaan palo sai al­kun­sa tu­pak­ka­pii­pus­ta.

Kiteen kivikirkon historia on mielenkiintoinen. Arkistokuva vuodelta 2020: Tuija Marienberg.

Kiteen kivikirkon historia on mielenkiintoinen. Arkistokuva vuodelta 2020: Tuija Marienberg.

Tuija Marienberg

Kulttuuri
16.5.2022 11.30

Kiteen kivikirkko – maamerkki ja menneiden polvien uhrauksien sinetti

Ki­teen nel­jän­nen kir­kon ra­ken­ta­mi­nen sai al­kun­sa ke­säl­lä 1876, kun sa­mal­la pai­kal­la ol­lut, vuon­na 1761 ra­ken­net­tu Ul­riik­ka Ele­o­noo­ran kirk­ko pa­loi. Pie­ta­rin leh­den seu­raa­va­na päi­vä­nä kir­joit­ta­man ar­tik­ke­lin mu­kaan vain kel­lo­ta­pu­li jäi pa­la­mat­ta. Ar­tik­ke­lin tie­to­jen mu­kaan palo sai al­kun­sa tu­pak­ka­pii­pus­ta.

Jugend-tyylinen iso kuisti rakennettiin Tohtorilaan 1900-luvun alussa.

Jugend-tyylinen iso kuisti rakennettiin Tohtorilaan 1900-luvun alussa.

Päivi Lievonen

Kulttuuri
16.5.2022 10.55

Talo, joka sai nimensä isäntänsä ammatista

Arp­pen­tien ku­pees­sa si­jait­se­va Toh­to­ri­la, joka myös Ti­kan ti­la­na tun­ne­taan, on yk­si Ki­teen kes­kus­tan mer­kit­tä­vim­mis­tä his­to­ri­al­li­sis­ta ra­ken­nuk­sis­ta.

Jugend-tyylinen iso kuisti rakennettiin Tohtorilaan 1900-luvun alussa.

Jugend-tyylinen iso kuisti rakennettiin Tohtorilaan 1900-luvun alussa.

Päivi Lievonen

Kulttuuri
16.5.2022 10.55

Talo, joka sai nimensä isäntänsä ammatista

Arp­pen­tien ku­pees­sa si­jait­se­va Toh­to­ri­la, joka myös Ti­kan ti­la­na tun­ne­taan, on yk­si Ki­teen kes­kus­tan mer­kit­tä­vim­mis­tä his­to­ri­al­li­sis­ta ra­ken­nuk­sis­ta.

1800-luvun jälkipuoliskolla rakennettu kiinteistö tunnetaan myös Winterin talona.

1800-luvun jälkipuoliskolla rakennettu kiinteistö tunnetaan myös Winterin talona.

Päivi Lievonen

Kulttuuri
16.5.2022 10.39

Postitalo on Kiteentien vanhin asuintalo

Van­hin säi­ly­nyt asuin­ta­lo Ki­teen­tien var­rel­la on lii­ken­neym­py­rän ku­pees­sa si­jait­se­van Win­te­rin talo, jon­ka al­ku­tai­val kie­tou­tuu pos­ti­lai­tok­sen ran­tau­tu­mi­seen Ki­teel­le.

1800-luvun jälkipuoliskolla rakennettu kiinteistö tunnetaan myös Winterin talona.

1800-luvun jälkipuoliskolla rakennettu kiinteistö tunnetaan myös Winterin talona.

Päivi Lievonen

Kulttuuri
16.5.2022 10.39

Postitalo on Kiteentien vanhin asuintalo

Van­hin säi­ly­nyt asuin­ta­lo Ki­teen­tien var­rel­la on lii­ken­neym­py­rän ku­pees­sa si­jait­se­van Win­te­rin talo, jon­ka al­ku­tai­val kie­tou­tuu pos­ti­lai­tok­sen ran­tau­tu­mi­seen Ki­teel­le.

Tarinatupa lukeutuu Rääkkylän kirkonkylän vanhimpiin rakennuksiin.

Tarinatupa lukeutuu Rääkkylän kirkonkylän vanhimpiin rakennuksiin.

Päivi Lievonen

Kulttuuri
13.5.2022 10.36

Monien tarinoiden tupa - paikka jossa päätettiin niin osuusmeijerin kuin suojeluskunnankin perustamisesta

Kes­kei­sel­lä pai­kal­la kir­kon­ky­läs­sä si­jait­se­val­la Kin­nu­lan ti­lal­la on pit­kä his­to­ria, jota tun­ne­taan 1600-lu­vul­le saak­ka.

Tarinatupa lukeutuu Rääkkylän kirkonkylän vanhimpiin rakennuksiin.

Tarinatupa lukeutuu Rääkkylän kirkonkylän vanhimpiin rakennuksiin.

Päivi Lievonen

Kulttuuri
13.5.2022 10.36

Monien tarinoiden tupa - paikka jossa päätettiin niin osuusmeijerin kuin suojeluskunnankin perustamisesta

Kes­kei­sel­lä pai­kal­la kir­kon­ky­läs­sä si­jait­se­val­la Kin­nu­lan ti­lal­la on pit­kä his­to­ria, jota tun­ne­taan 1600-lu­vul­le saak­ka.

Kulttuuri
12.5.2022 15.00

Sami Kuronen suuntaa makumatkalle Pohjois-Karjalaan

Suo­men tun­ne­tuim­piin TV- ja ra­di­o­juon­ta­jiin kuu­lu­va Sami Ku­ro­nen tu­tus­tuu Poh­jois-Kar­ja­lan mat­kai­lu­koh­tei­siin ja ma­kui­hin uu­des­sa Sami Ku­ro­sen ma­ku­mat­ka Poh­jois-Kar­ja­las­sa -TV-oh­jel­mas­sa.

Kulttuuri
12.5.2022 15.00

Sami Kuronen suuntaa makumatkalle Pohjois-Karjalaan

Suo­men tun­ne­tuim­piin TV- ja ra­di­o­juon­ta­jiin kuu­lu­va Sami Ku­ro­nen tu­tus­tuu Poh­jois-Kar­ja­lan mat­kai­lu­koh­tei­siin ja ma­kui­hin uu­des­sa Sami Ku­ro­sen ma­ku­mat­ka Poh­jois-Kar­ja­las­sa -TV-oh­jel­mas­sa.

European Region of Gastronomy Saimaa Management Project -hankkeen hankejohtaja Sari Kaasinen kertoi ruoka-, matkailu- ja kulttuuritoimijoille hankkeen etenemisestä.

European Region of Gastronomy Saimaa Management Project -hankkeen hankejohtaja Sari Kaasinen kertoi ruoka-, matkailu- ja kulttuuritoimijoille hankkeen etenemisestä.

Mervi Venäläinen

Kulttuuri
12.5.2022 11.50

Kitee mukana viemässä Saimaan aluetta Euroopan ruoka- ja kulttuurimatkailun keskukseksi

Sai­maan alu­ees­ta on ke­hit­ty­mäs­sä yk­si Eu­roo­pan ruo­ka- ja kult­tuu­ri­mat­kai­lun kes­kus, sil­lä alue ha­kee Eu­ro­pe­an Re­gi­on of Gast­ro­no­my -tit­te­liä vuo­del­le 2024. Eu­ro­pe­an Re­gi­on of Gast­ro­no­my Sai­maa Ma­na­ge­ment Pro­ject 2022-2023 -hank­keen han­ke­joh­ta­ja Sari Kaa­si­nen kä­väi­si Ki­teen Koi­vi­kol­la jär­jes­te­tys­sä ruo­ka-, mat­kai­lu- ja kult­tuu­ri­toi­mi­joi­den ta­paa­mi­ses­sa ker­to­mas­sa hank­kees­ta enem­män.

European Region of Gastronomy Saimaa Management Project -hankkeen hankejohtaja Sari Kaasinen kertoi ruoka-, matkailu- ja kulttuuritoimijoille hankkeen etenemisestä.

European Region of Gastronomy Saimaa Management Project -hankkeen hankejohtaja Sari Kaasinen kertoi ruoka-, matkailu- ja kulttuuritoimijoille hankkeen etenemisestä.

Mervi Venäläinen

Kulttuuri
12.5.2022 11.50

Kitee mukana viemässä Saimaan aluetta Euroopan ruoka- ja kulttuurimatkailun keskukseksi

Sai­maan alu­ees­ta on ke­hit­ty­mäs­sä yk­si Eu­roo­pan ruo­ka- ja kult­tuu­ri­mat­kai­lun kes­kus, sil­lä alue ha­kee Eu­ro­pe­an Re­gi­on of Gast­ro­no­my -tit­te­liä vuo­del­le 2024. Eu­ro­pe­an Re­gi­on of Gast­ro­no­my Sai­maa Ma­na­ge­ment Pro­ject 2022-2023 -hank­keen han­ke­joh­ta­ja Sari Kaa­si­nen kä­väi­si Ki­teen Koi­vi­kol­la jär­jes­te­tys­sä ruo­ka-, mat­kai­lu- ja kult­tuu­ri­toi­mi­joi­den ta­paa­mi­ses­sa ker­to­mas­sa hank­kees­ta enem­män.

Irtokarkki-sarja tarjoillaan syötävän söpöissä karkkiväreissä. Kuva: Kristiina Sotiriou.

Irtokarkki-sarja tarjoillaan syötävän söpöissä karkkiväreissä. Kuva: Kristiina Sotiriou.

Kristiina Sotiriou

Kulttuuri
10.5.2022 12.40

Karamelleja Välimereltä tarjolla Kiteesalissa

Liek­sa­lai­nen Kris­tii­na So­ti­ri­ou tar­joi­lee Ki­teen kir­joit­ta­ja­yh­dis­tys Mart­van vie­raa­na Ka­ra­mel­le­ja Vä­li­me­rel­tä Ki­tee­sa­lis­sa sun­nun­tai­na 15. tou­ko­kuu­ta. Ka­ra­mel­lit si­säl­tä­vät Kris­tii­nan pi­a­no­sä­es­tyk­sel­lä esit­tä­miä tul­kin­to­ja ke­väi­sis­tä rans­ka­lai­sis­ta, es­pan­ja­lai­sis­ta, ita­li­a­lai­sis­ta ja kreik­ka­lai­sis­ta lau­luis­ta sekä ot­tei­ta hä­nen kir­joit­ta­mis­taan te­ok­sis­ta maus­tet­tu­na te­os­ten syn­ty­ta­ri­noil­la.

Irtokarkki-sarja tarjoillaan syötävän söpöissä karkkiväreissä. Kuva: Kristiina Sotiriou.

Irtokarkki-sarja tarjoillaan syötävän söpöissä karkkiväreissä. Kuva: Kristiina Sotiriou.

Kristiina Sotiriou

Kulttuuri
10.5.2022 12.40

Karamelleja Välimereltä tarjolla Kiteesalissa

Liek­sa­lai­nen Kris­tii­na So­ti­ri­ou tar­joi­lee Ki­teen kir­joit­ta­ja­yh­dis­tys Mart­van vie­raa­na Ka­ra­mel­le­ja Vä­li­me­rel­tä Ki­tee­sa­lis­sa sun­nun­tai­na 15. tou­ko­kuu­ta. Ka­ra­mel­lit si­säl­tä­vät Kris­tii­nan pi­a­no­sä­es­tyk­sel­lä esit­tä­miä tul­kin­to­ja ke­väi­sis­tä rans­ka­lai­sis­ta, es­pan­ja­lai­sis­ta, ita­li­a­lai­sis­ta ja kreik­ka­lai­sis­ta lau­luis­ta sekä ot­tei­ta hä­nen kir­joit­ta­mis­taan te­ok­sis­ta maus­tet­tu­na te­os­ten syn­ty­ta­ri­noil­la.

Vanhojen valokuvien katselu toi Maijalle ja Ollille mieliin paljon muistoja yhteisiltä kouluajoilta. – Kunpa olisi tuolloin tullut pidettyä myös päiväkirjaa. Sitä olisi eläkepäivillä ollut mukava selata, Maija harmittelee.

Vanhojen valokuvien katselu toi Maijalle ja Ollille mieliin paljon muistoja yhteisiltä kouluajoilta. – Kunpa olisi tuolloin tullut pidettyä myös päiväkirjaa. Sitä olisi eläkepäivillä ollut mukava selata, Maija harmittelee.

Jouko Väistö

Kulttuuri
9.5.2022 17.05

Ympäri on käyty ja yhteen tultu

– Taas­han myö ta­vat­tiin, oli­si­vat toh­ma­jär­ve­läi­set Mai­ja Aal­to­nen ja Ol­li Pu­rus­kai­nen voi­neet sa­noa näh­des­sään toi­sen­sa vii­me syk­sy­nä Pet­ra­vaa­ran kan­kaal­la.

Vanhojen valokuvien katselu toi Maijalle ja Ollille mieliin paljon muistoja yhteisiltä kouluajoilta. – Kunpa olisi tuolloin tullut pidettyä myös päiväkirjaa. Sitä olisi eläkepäivillä ollut mukava selata, Maija harmittelee.

Vanhojen valokuvien katselu toi Maijalle ja Ollille mieliin paljon muistoja yhteisiltä kouluajoilta. – Kunpa olisi tuolloin tullut pidettyä myös päiväkirjaa. Sitä olisi eläkepäivillä ollut mukava selata, Maija harmittelee.

Jouko Väistö

Kulttuuri
9.5.2022 17.05

Ympäri on käyty ja yhteen tultu

– Taas­han myö ta­vat­tiin, oli­si­vat toh­ma­jär­ve­läi­set Mai­ja Aal­to­nen ja Ol­li Pu­rus­kai­nen voi­neet sa­noa näh­des­sään toi­sen­sa vii­me syk­sy­nä Pet­ra­vaa­ran kan­kaal­la.

Ville Lehvosen Rääkkylässä kuvaama Saari-kuvasarja on esillä Oulussa Pohjoisessa valokuvakeskuksessa toukokuun loppuun saakka.  Kuva: Ville Lehvonen.

Ville Lehvosen Rääkkylässä kuvaama Saari-kuvasarja on esillä Oulussa Pohjoisessa valokuvakeskuksessa toukokuun loppuun saakka. Kuva: Ville Lehvonen.

Ville Lehvonen

Kulttuuri
9.5.2022 13.43

Valokuvanäyttely saarilta korona-ajan tunnoista

Rääk­ky­läs­tä ko­toi­sin ole­van va­lo­ku­vaa­ja Vil­le Leh­vo­sen va­lo­ku­va­näyt­te­ly on esil­lä Ou­lus­sa tou­ko­kuun lop­puun saak­ka. Ko­ko­nai­suu­den ku­vat on otet­tu Rääk­ky­läs­sä.

Ville Lehvosen Rääkkylässä kuvaama Saari-kuvasarja on esillä Oulussa Pohjoisessa valokuvakeskuksessa toukokuun loppuun saakka.  Kuva: Ville Lehvonen.

Ville Lehvosen Rääkkylässä kuvaama Saari-kuvasarja on esillä Oulussa Pohjoisessa valokuvakeskuksessa toukokuun loppuun saakka. Kuva: Ville Lehvonen.

Ville Lehvonen

Kulttuuri
9.5.2022 13.43

Valokuvanäyttely saarilta korona-ajan tunnoista

Rääk­ky­läs­tä ko­toi­sin ole­van va­lo­ku­vaa­ja Vil­le Leh­vo­sen va­lo­ku­va­näyt­te­ly on esil­lä Ou­lus­sa tou­ko­kuun lop­puun saak­ka. Ko­ko­nai­suu­den ku­vat on otet­tu Rääk­ky­läs­sä.

Kaisa Jussila on yksi Taiken korona-apurahan saaneista Keski-Karjalassa. Arkistokuva.

Kaisa Jussila on yksi Taiken korona-apurahan saaneista Keski-Karjalassa. Arkistokuva.

Mervi Venäläinen

Kulttuuri
9.5.2022 10.35

Taikelta tukea kulttuu­ri­toi­mi­joille

Tai­teen edis­tä­mis­kes­kus Tai­ke ja­koi vii­mei­sim­mäs­sä haus­saan ko­ro­na-apu­ra­ho­ja 30,4 mil­joo­naa eu­roa ja avus­tuk­sia 3,6 mil­joo­naa eu­roa. Tu­kea koh­den­net­tiin tai­tei­li­joil­le sekä tai­teen, kult­tuu­rin ja luo­vien alo­jen am­mat­ti­lai­sil­le eri tuo­tan­to­por­tais­sa. Apu­ra­han tai avus­tuk­sen sai 7 215 ha­ki­jaa, jois­ta kes­ki­kar­ja­lai­sia tai seu­tu­kun­nal­la vai­kut­ta­via oli kah­dek­san.

Kaisa Jussila on yksi Taiken korona-apurahan saaneista Keski-Karjalassa. Arkistokuva.

Kaisa Jussila on yksi Taiken korona-apurahan saaneista Keski-Karjalassa. Arkistokuva.

Mervi Venäläinen

Kulttuuri
9.5.2022 10.35

Taikelta tukea kulttuu­ri­toi­mi­joille

Tai­teen edis­tä­mis­kes­kus Tai­ke ja­koi vii­mei­sim­mäs­sä haus­saan ko­ro­na-apu­ra­ho­ja 30,4 mil­joo­naa eu­roa ja avus­tuk­sia 3,6 mil­joo­naa eu­roa. Tu­kea koh­den­net­tiin tai­tei­li­joil­le sekä tai­teen, kult­tuu­rin ja luo­vien alo­jen am­mat­ti­lai­sil­le eri tuo­tan­to­por­tais­sa. Apu­ra­han tai avus­tuk­sen sai 7 215 ha­ki­jaa, jois­ta kes­ki­kar­ja­lai­sia tai seu­tu­kun­nal­la vai­kut­ta­via oli kah­dek­san.

Rauhallisesti liikkuvia värejä Frozen-musiikin tahdissa. Yhteistyö toimii hienosti Kiepin esikouluryhmällä ja Metsäeskareilla.

Rauhallisesti liikkuvia värejä Frozen-musiikin tahdissa. Yhteistyö toimii hienosti Kiepin esikouluryhmällä ja Metsäeskareilla.

Mirja Hurskainen

Kulttuuri
8.5.2022 23.06

Lumoava iltahetki satujen maailmassa

Sa­tu­jen maa­il­mas­sa: Vä­re­jä, lii­ket­tä, va­lo­jen leik­kiä, jal­ko­jen tö­mi­nää, ryt­me­jä ja jopa ak­ro­ba­ti­aa sai­vat näh­dä ja ko­kea Ves­pe­lin sa­liin ja kat­so­moon tors­tai-il­ta­na saa­pu­neet es­ka­ri­lais­ten ja vis­ka­ri­lais­ten lä­hei­set. Me­nos­sa on var­hais­kas­va­tus­ryh­mien ke­vät­näy­tös.

Rauhallisesti liikkuvia värejä Frozen-musiikin tahdissa. Yhteistyö toimii hienosti Kiepin esikouluryhmällä ja Metsäeskareilla.

Rauhallisesti liikkuvia värejä Frozen-musiikin tahdissa. Yhteistyö toimii hienosti Kiepin esikouluryhmällä ja Metsäeskareilla.

Mirja Hurskainen

Kulttuuri
8.5.2022 23.06

Lumoava iltahetki satujen maailmassa

Sa­tu­jen maa­il­mas­sa: Vä­re­jä, lii­ket­tä, va­lo­jen leik­kiä, jal­ko­jen tö­mi­nää, ryt­me­jä ja jopa ak­ro­ba­ti­aa sai­vat näh­dä ja ko­kea Ves­pe­lin sa­liin ja kat­so­moon tors­tai-il­ta­na saa­pu­neet es­ka­ri­lais­ten ja vis­ka­ri­lais­ten lä­hei­set. Me­nos­sa on var­hais­kas­va­tus­ryh­mien ke­vät­näy­tös.

Seppo Siirala siteeraamassa isoisänsä Martin ajatuksia Kiteen kirjaston lukutuolissa.

Seppo Siirala siteeraamassa isoisänsä Martin ajatuksia Kiteen kirjaston lukutuolissa.

Mirja Hurskainen

Kulttuuri
8.5.2022 22.44

Henkilöhistoriat kiinnostavat lukijoita

Ki­teen kir­jas­ton kaik­ki tuo­lit jou­dut­tiin ko­ko­a­maan kuun­te­li­joi­den al­le, kun Sep­po Sii­ra­lan ko­ko­a­ma muis­tel­ma­te­os Uut­ta ai­kaa ei uh­reit­ta luo­da (Sil­ta­la 2022) jul­kais­tiin 25.4. Kir­ja si­säl­tää hä­nen isoi­sän­sä Mart­ti Sii­ra­lan päi­vä­kir­jat vuo­sil­ta 1914–1918. Mart­ti Sii­ra­la oli hel­sin­ki­läis­ty­nyt lää­kä­ri, jon­ka ke­sä­pai­kas­ta Ki­teel­tä kä­sin kir­joi­te­tun päi­vä­kir­jan si­vut löy­tyi­vät.

Seppo Siirala siteeraamassa isoisänsä Martin ajatuksia Kiteen kirjaston lukutuolissa.

Seppo Siirala siteeraamassa isoisänsä Martin ajatuksia Kiteen kirjaston lukutuolissa.

Mirja Hurskainen

Kulttuuri
8.5.2022 22.44

Henkilöhistoriat kiinnostavat lukijoita

Ki­teen kir­jas­ton kaik­ki tuo­lit jou­dut­tiin ko­ko­a­maan kuun­te­li­joi­den al­le, kun Sep­po Sii­ra­lan ko­ko­a­ma muis­tel­ma­te­os Uut­ta ai­kaa ei uh­reit­ta luo­da (Sil­ta­la 2022) jul­kais­tiin 25.4. Kir­ja si­säl­tää hä­nen isoi­sän­sä Mart­ti Sii­ra­lan päi­vä­kir­jat vuo­sil­ta 1914–1918. Mart­ti Sii­ra­la oli hel­sin­ki­läis­ty­nyt lää­kä­ri, jon­ka ke­sä­pai­kas­ta Ki­teel­tä kä­sin kir­joi­te­tun päi­vä­kir­jan si­vut löy­tyi­vät.

Kari Sarkkinen

Kulttuuri
7.5.2022 11.18

Tohmajärven wanhat ottivat paikkansa arvokkaasti ja iloisesti

Toh­ma­jär­ven lu­ki­on wan­hat loi­vat iloi­sen ja läm­min­hen­ki­sen tun­nel­man Wärt­si­lä-sa­liin per­jan­tain tans­sie­si­tyk­sis­sään. Toh­ma­jär­vel­lä­kin ko­ro­na­ra­joi­tuk­set siir­si­vät tans­se­ja hel­mi­kuul­ta tou­ko­kuul­le.

Kari Sarkkinen

Kulttuuri
7.5.2022 11.18

Tohmajärven wanhat ottivat paikkansa arvokkaasti ja iloisesti

Toh­ma­jär­ven lu­ki­on wan­hat loi­vat iloi­sen ja läm­min­hen­ki­sen tun­nel­man Wärt­si­lä-sa­liin per­jan­tain tans­sie­si­tyk­sis­sään. Toh­ma­jär­vel­lä­kin ko­ro­na­ra­joi­tuk­set siir­si­vät tans­se­ja hel­mi­kuul­ta tou­ko­kuul­le.

Helmi Koskelo, Mea Valtanen ja Enni Kolehmainen näyttelevät pahiskolmikkoa Sekamelskan esityksessä.

Helmi Koskelo, Mea Valtanen ja Enni Kolehmainen näyttelevät pahiskolmikkoa Sekamelskan esityksessä.

Päivi Lievonen

Kulttuuri
4.5.2022 11.51

Sekamelska näyttelee Töpöhännän tarinaa

Klas­sik­ko­ta­ri­na Gös­ta Knuts­so­nin Pek­ka Tö­pö­hän­näs­tä on rääk­ky­lä­läi­sen lap­si­te­at­te­ri Se­ka­mels­kan kä­sit­te­lys­sä pul­lol­laan kis­sa­mai­sia juo­nen­kään­tei­tä. Tö­pö­hän­täi­sen ka­tin roh­keu­del­le ja neu­vok­kuu­del­le on tar­vet­ta täs­sä­kin ta­ri­nan ver­si­os­sa, sil­lä pa­hik­si­na tun­ne­tut Mon­ni, Pil­li ja Pul­la pii­naa­vat pää­hen­ki­löä myös te­at­te­rin la­val­la.

Helmi Koskelo, Mea Valtanen ja Enni Kolehmainen näyttelevät pahiskolmikkoa Sekamelskan esityksessä.

Helmi Koskelo, Mea Valtanen ja Enni Kolehmainen näyttelevät pahiskolmikkoa Sekamelskan esityksessä.

Päivi Lievonen

Kulttuuri
4.5.2022 11.51

Sekamelska näyttelee Töpöhännän tarinaa

Klas­sik­ko­ta­ri­na Gös­ta Knuts­so­nin Pek­ka Tö­pö­hän­näs­tä on rääk­ky­lä­läi­sen lap­si­te­at­te­ri Se­ka­mels­kan kä­sit­te­lys­sä pul­lol­laan kis­sa­mai­sia juo­nen­kään­tei­tä. Tö­pö­hän­täi­sen ka­tin roh­keu­del­le ja neu­vok­kuu­del­le on tar­vet­ta täs­sä­kin ta­ri­nan ver­si­os­sa, sil­lä pa­hik­si­na tun­ne­tut Mon­ni, Pil­li ja Pul­la pii­naa­vat pää­hen­ki­löä myös te­at­te­rin la­val­la.

Katri Helenalle nimetty katu kuuluu sunnuntain laulunäytelmään. Vuonna 2014 Tohmajärvelle avattiin oikeasti Katri Helenan raitti, joka ei kuitenkaan saanut virallisen kadun statusta. Arkistokuva.

Katri Helenalle nimetty katu kuuluu sunnuntain laulunäytelmään. Vuonna 2014 Tohmajärvelle avattiin oikeasti Katri Helenan raitti, joka ei kuitenkaan saanut virallisen kadun statusta. Arkistokuva.

Kari Sarkkinen

Kulttuuri
4.5.2022 9.02

Puhelinlangat laulaa Kiteesalissa

Äi­tien­päi­vä­me­no­jen jouk­koon voi­si ol­la hyvä aja­tus Pu­he­lin­lan­gat lau­laa -lau­lu­näy­tel­mä, joka näh­dään sun­nun­tai-il­ta­päi­väl­lä Ki­tee­sa­lis­sa.

Katri Helenalle nimetty katu kuuluu sunnuntain laulunäytelmään. Vuonna 2014 Tohmajärvelle avattiin oikeasti Katri Helenan raitti, joka ei kuitenkaan saanut virallisen kadun statusta. Arkistokuva.

Katri Helenalle nimetty katu kuuluu sunnuntain laulunäytelmään. Vuonna 2014 Tohmajärvelle avattiin oikeasti Katri Helenan raitti, joka ei kuitenkaan saanut virallisen kadun statusta. Arkistokuva.

Kari Sarkkinen

Kulttuuri
4.5.2022 9.02

Puhelinlangat laulaa Kiteesalissa

Äi­tien­päi­vä­me­no­jen jouk­koon voi­si ol­la hyvä aja­tus Pu­he­lin­lan­gat lau­laa -lau­lu­näy­tel­mä, joka näh­dään sun­nun­tai-il­ta­päi­väl­lä Ki­tee­sa­lis­sa.

Varhaiskasvatuksen opettajat Katariina Ketolainen ja Miia Pölönen kumppaneineen pystyttivät Eskareiden satutaidenäyttelyä K-Supermarket Kupiaisen aulaan.

Varhaiskasvatuksen opettajat Katariina Ketolainen ja Miia Pölönen kumppaneineen pystyttivät Eskareiden satutaidenäyttelyä K-Supermarket Kupiaisen aulaan.

Kari Sarkkinen

Kulttuuri
2.5.2022 16.20

Satuteemaa kaupan käytävällä

Maa­nan­tai­na nou­si "Kun kir­jan kan­nen avaan"-tee­mal­la Hut­sin es­ka­rien, Pu­hok­sen es­ka­rien ja Met­sä­es­ka­rien tai­de­näyt­te­ly K-Su­per­mar­ket Ku­pi­ai­sen au­laan. Näyt­te­ly on esil­lä noin kol­me viik­koa.

Varhaiskasvatuksen opettajat Katariina Ketolainen ja Miia Pölönen kumppaneineen pystyttivät Eskareiden satutaidenäyttelyä K-Supermarket Kupiaisen aulaan.

Varhaiskasvatuksen opettajat Katariina Ketolainen ja Miia Pölönen kumppaneineen pystyttivät Eskareiden satutaidenäyttelyä K-Supermarket Kupiaisen aulaan.

Kari Sarkkinen

Kulttuuri
2.5.2022 16.20

Satuteemaa kaupan käytävällä

Maa­nan­tai­na nou­si "Kun kir­jan kan­nen avaan"-tee­mal­la Hut­sin es­ka­rien, Pu­hok­sen es­ka­rien ja Met­sä­es­ka­rien tai­de­näyt­te­ly K-Su­per­mar­ket Ku­pi­ai­sen au­laan. Näyt­te­ly on esil­lä noin kol­me viik­koa.

Kiteen lukion wanhat esiintyivät perjantaina VesPelin salissa.

Kiteen lukion wanhat esiintyivät perjantaina VesPelin salissa.

Kari Sarkkinen

Kulttuuri
30.4.2022 10.12

Kiteen lukion upeat wanhat tanssitunnelmissa

Ki­teen lu­ki­on 1980-lu­vun alus­sa pie­ni­muo­toi­ses­ta ti­lai­suu­des­ta al­kun­sa saa­nut wan­ho­jen tans­sien pe­rin­ne sai jat­kua tä­nä­kin vuon­na. Ko­ro­na toki teki sen ver­ran hait­taa, et­tä ta­pah­tu­ma siir­tyi hel­mi­kuul­ta näin va­pun al­la vie­tet­tä­väk­si. 25 upe­aa pa­ria sai esit­tää ke­vään aka­na har­joit­te­le­maan­sa oh­jel­maa Ves­Pe­lin sa­lis­sa per­jan­tai­na. Oh­je­maan kuu­lui pe­rin­tei­ses­ti sa­lon­ki­tans­se­ja, 1900-lu­vun alun muo­ti­tans­se­ja sekä an­san­tans­se­ja. Ny­kyi­sin mu­ka­na on myös uu­dem­pia tas­se­ja ja wan­ho­jen it­se suun­nit­te­le­ma oh­jel­ma­nu­me­ro.

Kiteen lukion wanhat esiintyivät perjantaina VesPelin salissa.

Kiteen lukion wanhat esiintyivät perjantaina VesPelin salissa.

Kari Sarkkinen

Kulttuuri
30.4.2022 10.12

Kiteen lukion upeat wanhat tanssitunnelmissa

Ki­teen lu­ki­on 1980-lu­vun alus­sa pie­ni­muo­toi­ses­ta ti­lai­suu­des­ta al­kun­sa saa­nut wan­ho­jen tans­sien pe­rin­ne sai jat­kua tä­nä­kin vuon­na. Ko­ro­na toki teki sen ver­ran hait­taa, et­tä ta­pah­tu­ma siir­tyi hel­mi­kuul­ta näin va­pun al­la vie­tet­tä­väk­si. 25 upe­aa pa­ria sai esit­tää ke­vään aka­na har­joit­te­le­maan­sa oh­jel­maa Ves­Pe­lin sa­lis­sa per­jan­tai­na. Oh­je­maan kuu­lui pe­rin­tei­ses­ti sa­lon­ki­tans­se­ja, 1900-lu­vun alun muo­ti­tans­se­ja sekä an­san­tans­se­ja. Ny­kyi­sin mu­ka­na on myös uu­dem­pia tas­se­ja ja wan­ho­jen it­se suun­nit­te­le­ma oh­jel­ma­nu­me­ro.

Mikko Toivonen

Kulttuuri
29.4.2022 11.35

Unelma tulevaisuudesta -valokuvanäyttely Kiteen kirjastossa

Las­te­noi­keus­jär­jes­tö Plan In­ter­na­ti­o­nal tuo Ki­teen kau­pun­gin­kir­jas­toon Syy­ri­as­ta pa­en­nei­den tyt­tö­jen haa­veis­ta ker­to­van va­lo­ku­va­näyt­te­lyn. Näyt­te­ly on esil­lä ki­teen kir­jas­tos­sa tou­ko­kuun ajan.

Mikko Toivonen

Kulttuuri
29.4.2022 11.35

Unelma tulevaisuudesta -valokuvanäyttely Kiteen kirjastossa

Las­te­noi­keus­jär­jes­tö Plan In­ter­na­ti­o­nal tuo Ki­teen kau­pun­gin­kir­jas­toon Syy­ri­as­ta pa­en­nei­den tyt­tö­jen haa­veis­ta ker­to­van va­lo­ku­va­näyt­te­lyn. Näyt­te­ly on esil­lä ki­teen kir­jas­tos­sa tou­ko­kuun ajan.

Kiitos kirjeestäsi -näytelmän rooleissa esiintyvät Juha Koljonen (Veikko) ja Marja-Liisa Turunen (Hilja). Kuva: Liisa Turunen.

Kiitos kirjeestäsi -näytelmän rooleissa esiintyvät Juha Koljonen (Veikko) ja Marja-Liisa Turunen (Hilja). Kuva: Liisa Turunen.

Liisa Turunen

Kulttuuri
28.4.2022 11.00

Kiitos kirjeestäsi -esitys poikkeaa kiertueellaan Tohmajärvelle

Jo­en­suu­lai­sen Mar­ja-Lii­sa Tu­ru­sen kä­si­kir­joit­ta­ma ja oh­jaa­ma Kii­tos kir­jees­tä­si -esi­tys te­kee kier­tu­een huh­ti-tou­ko­kuus­sa Poh­jois-Kar­ja­las­sa. Esi­tys näh­dään myös Toh­ma­jär­vel­lä 7. tou­ko­kuu­ta.

Kiitos kirjeestäsi -näytelmän rooleissa esiintyvät Juha Koljonen (Veikko) ja Marja-Liisa Turunen (Hilja). Kuva: Liisa Turunen.

Kiitos kirjeestäsi -näytelmän rooleissa esiintyvät Juha Koljonen (Veikko) ja Marja-Liisa Turunen (Hilja). Kuva: Liisa Turunen.

Liisa Turunen

Kulttuuri
28.4.2022 11.00

Kiitos kirjeestäsi -esitys poikkeaa kiertueellaan Tohmajärvelle

Jo­en­suu­lai­sen Mar­ja-Lii­sa Tu­ru­sen kä­si­kir­joit­ta­ma ja oh­jaa­ma Kii­tos kir­jees­tä­si -esi­tys te­kee kier­tu­een huh­ti-tou­ko­kuus­sa Poh­jois-Kar­ja­las­sa. Esi­tys näh­dään myös Toh­ma­jär­vel­lä 7. tou­ko­kuu­ta.

Pekka Kauppinen on tehnyt useiden kuntien historiankirjoituksia, nyt vuorossa on Rääkkylän vaiheet.

Pekka Kauppinen on tehnyt useiden kuntien historiankirjoituksia, nyt vuorossa on Rääkkylän vaiheet.

Päivi Lievonen

Kulttuuri
27.4.2022 15.37

Rääkkylän historiikista ensimmäiset sata sivua on jo kirjoitettu

Rääk­ky­län his­to­riik­kia koos­ta­va Pek­ka Kaup­pi­nen on to­den­nut ai­neis­toa koo­tes­saan, et­tä it­se­näi­sen kun­nan ai­ka ja­kau­tuu kah­teen pää­jak­soon.

Pekka Kauppinen on tehnyt useiden kuntien historiankirjoituksia, nyt vuorossa on Rääkkylän vaiheet.

Pekka Kauppinen on tehnyt useiden kuntien historiankirjoituksia, nyt vuorossa on Rääkkylän vaiheet.

Päivi Lievonen

Kulttuuri
27.4.2022 15.37

Rääkkylän historiikista ensimmäiset sata sivua on jo kirjoitettu

Rääk­ky­län his­to­riik­kia koos­ta­va Pek­ka Kaup­pi­nen on to­den­nut ai­neis­toa koo­tes­saan, et­tä it­se­näi­sen kun­nan ai­ka ja­kau­tuu kah­teen pää­jak­soon.

Timo Reko (keskellä) taitaa pistoaidan tekemisen salat. Hummovaaran kurssille osallistui parikymmentä perinnetaidoista kiinnostunutta.

Timo Reko (keskellä) taitaa pistoaidan tekemisen salat. Hummovaaran kurssille osallistui parikymmentä perinnetaidoista kiinnostunutta.

Päivi Lievonen

Kulttuuri
27.4.2022 14.00

Hummovaarassa opeteltiin perinneaidan tekoa

Pe­rin­ne­ai­ta­kurs­sil­la pe­reh­dyt­tiin pis­to­ai­dan ra­ken­ta­mi­sen sa­loi­hin Timo Re­kon opas­ta­ma­na. Maa­seu­dun Si­vis­tys­lii­tos­sa ke­hit­tä­mis­pääl­lik­kö­nä työs­ken­te­le­vä Timo Reko toi­mii pe­rin­ne­ai­to­jen pa­ris­sa niin työs­sä kuin va­paa-ajal­la­kin.

Timo Reko (keskellä) taitaa pistoaidan tekemisen salat. Hummovaaran kurssille osallistui parikymmentä perinnetaidoista kiinnostunutta.

Timo Reko (keskellä) taitaa pistoaidan tekemisen salat. Hummovaaran kurssille osallistui parikymmentä perinnetaidoista kiinnostunutta.

Päivi Lievonen

Kulttuuri
27.4.2022 14.00

Hummovaarassa opeteltiin perinneaidan tekoa

Pe­rin­ne­ai­ta­kurs­sil­la pe­reh­dyt­tiin pis­to­ai­dan ra­ken­ta­mi­sen sa­loi­hin Timo Re­kon opas­ta­ma­na. Maa­seu­dun Si­vis­tys­lii­tos­sa ke­hit­tä­mis­pääl­lik­kö­nä työs­ken­te­le­vä Timo Reko toi­mii pe­rin­ne­ai­to­jen pa­ris­sa niin työs­sä kuin va­paa-ajal­la­kin.

Maakuntapäivän vietto uudistuu. Aiemmin maakuntaliitto on myöntänyt avustuksia useisiin pieniin tapahtumiin eri puolille maakuntaa. Nyt avustukset keskitetään maksimissaan kymmeneen tuotantoon. Arkistokuva Tohmajärveltä vuodelta 2019.

Maakuntapäivän vietto uudistuu. Aiemmin maakuntaliitto on myöntänyt avustuksia useisiin pieniin tapahtumiin eri puolille maakuntaa. Nyt avustukset keskitetään maksimissaan kymmeneen tuotantoon. Arkistokuva Tohmajärveltä vuodelta 2019.

Riitta Hakulinen

Kulttuuri
27.4.2022 10.25

Maakuntapäivä uudistuu

Poh­jois-Kar­ja­lan maa­kun­ta­liit­to ha­kee maa­kun­ta­päi­vän ta­pah­tu­mien to­teut­ta­jia kään­tei­sel­lä kil­pai­lu­tuk­sel­la. Vuo­den 2022 maa­kun­ta­päi­vän tee­ma­na on kult­tuu­ri. Tar­jouk­set Poh­jois-Kar­ja­lan maa­kun­ta­päi­vän kult­tuu­ri­ta­pah­tu­mien to­teut­ta­mi­ses­ta tu­lee jät­tää per­jan­tai­hin 27. tou­ko­kuu­ta men­nes­sä. Ta­pah­tu­mat voi­vat ol­la esi­mer­kik­si eri puo­lil­la maa­kun­taa jär­jes­tet­tä­viä kon­sert­te­ja, te­at­te­ri- ja sir­ku­se­si­tyk­siä, per­for­mans­se­ja tai mui­ta vas­taa­via ylei­sö­ti­lai­suuk­siin so­pi­via kult­tuu­rie­lä­myk­siä.

Maakuntapäivän vietto uudistuu. Aiemmin maakuntaliitto on myöntänyt avustuksia useisiin pieniin tapahtumiin eri puolille maakuntaa. Nyt avustukset keskitetään maksimissaan kymmeneen tuotantoon. Arkistokuva Tohmajärveltä vuodelta 2019.

Maakuntapäivän vietto uudistuu. Aiemmin maakuntaliitto on myöntänyt avustuksia useisiin pieniin tapahtumiin eri puolille maakuntaa. Nyt avustukset keskitetään maksimissaan kymmeneen tuotantoon. Arkistokuva Tohmajärveltä vuodelta 2019.

Riitta Hakulinen

Kulttuuri
27.4.2022 10.25

Maakuntapäivä uudistuu

Poh­jois-Kar­ja­lan maa­kun­ta­liit­to ha­kee maa­kun­ta­päi­vän ta­pah­tu­mien to­teut­ta­jia kään­tei­sel­lä kil­pai­lu­tuk­sel­la. Vuo­den 2022 maa­kun­ta­päi­vän tee­ma­na on kult­tuu­ri. Tar­jouk­set Poh­jois-Kar­ja­lan maa­kun­ta­päi­vän kult­tuu­ri­ta­pah­tu­mien to­teut­ta­mi­ses­ta tu­lee jät­tää per­jan­tai­hin 27. tou­ko­kuu­ta men­nes­sä. Ta­pah­tu­mat voi­vat ol­la esi­mer­kik­si eri puo­lil­la maa­kun­taa jär­jes­tet­tä­viä kon­sert­te­ja, te­at­te­ri- ja sir­ku­se­si­tyk­siä, per­for­mans­se­ja tai mui­ta vas­taa­via ylei­sö­ti­lai­suuk­siin so­pi­via kult­tuu­rie­lä­myk­siä.

Pressan katti Miska esiintyy vappuaattona Rääkkylässä.

Pressan katti Miska esiintyy vappuaattona Rääkkylässä.

Pressikuva

Kulttuuri
27.4.2022 8.00

Lastentapahtuma vappuaattona Rääkkylässä, pomppulinnoja lapsille ja lapsenmielisille vappupäivänä

Jo pe­rin­teek­si muo­dos­tu­nut Kid's ac­ti­on-ta­pah­tu­ma jär­jes­te­tään vap­pu­aat­to­na lii­kun­ta­sa­lis­sa Rääk­ky­läs­sä. Ti­lai­suu­den pää­täh­te­nä on Pres­san kat­ti Mis­ka. Esiin­ty­jä­kaar­tiin lu­keu­tu­vat myös Timo Sund Gos­pel Ri­ders-moot­to­ri­pyö­rä­ker­hos­ta sekä Pih­la-al­pak­ka Li­pe­ris­tä. Li­säk­si tar­jol­la on eri­lai­sia ta­pah­tu­ma­pis­tei­tä ku­ten on­nen­pyö­rä, kas­vo­maa­laus­ta, ta­ri­na­luo­la ja pomp­pu­lin­na.

Pressan katti Miska esiintyy vappuaattona Rääkkylässä.

Pressan katti Miska esiintyy vappuaattona Rääkkylässä.

Pressikuva

Kulttuuri
27.4.2022 8.00

Lastentapahtuma vappuaattona Rääkkylässä, pomppulinnoja lapsille ja lapsenmielisille vappupäivänä

Jo pe­rin­teek­si muo­dos­tu­nut Kid's ac­ti­on-ta­pah­tu­ma jär­jes­te­tään vap­pu­aat­to­na lii­kun­ta­sa­lis­sa Rääk­ky­läs­sä. Ti­lai­suu­den pää­täh­te­nä on Pres­san kat­ti Mis­ka. Esiin­ty­jä­kaar­tiin lu­keu­tu­vat myös Timo Sund Gos­pel Ri­ders-moot­to­ri­pyö­rä­ker­hos­ta sekä Pih­la-al­pak­ka Li­pe­ris­tä. Li­säk­si tar­jol­la on eri­lai­sia ta­pah­tu­ma­pis­tei­tä ku­ten on­nen­pyö­rä, kas­vo­maa­laus­ta, ta­ri­na­luo­la ja pomp­pu­lin­na.

Rääkkylän kulttuuriperintö haluttaisiin koota yhden keskuksen alaisuuteen. Kuvituskuva.

Rääkkylän kulttuuriperintö haluttaisiin koota yhden keskuksen alaisuuteen. Kuvituskuva.

Roosa Sallinen

Kulttuuri
26.4.2022 9.57

Värttinä-kulttuurikeskuksen esisel­vi­tys­hank­keelle haetaan rahoitusta

Rääk­ky­län kun­ta ha­kee Poh­jois-Kar­ja­lan maa­kun­ta­lii­ton tu­le­vai­suus­ra­has­tos­ta tu­kea Värt­ti­nä-kult­tuu­ri­kes­kuk­sen esi­sel­vi­tys­hank­keel­le. Hank­keen ko­ko­nais­bud­je­tik­si on sum­mail­tu 10 000 eu­roa.

Rääkkylän kulttuuriperintö haluttaisiin koota yhden keskuksen alaisuuteen. Kuvituskuva.

Rääkkylän kulttuuriperintö haluttaisiin koota yhden keskuksen alaisuuteen. Kuvituskuva.

Roosa Sallinen

Kulttuuri
26.4.2022 9.57

Värttinä-kulttuurikeskuksen esisel­vi­tys­hank­keelle haetaan rahoitusta

Rääk­ky­län kun­ta ha­kee Poh­jois-Kar­ja­lan maa­kun­ta­lii­ton tu­le­vai­suus­ra­has­tos­ta tu­kea Värt­ti­nä-kult­tuu­ri­kes­kuk­sen esi­sel­vi­tys­hank­keel­le. Hank­keen ko­ko­nais­bud­je­tik­si on sum­mail­tu 10 000 eu­roa.

Mirja Hurskainen

Kulttuuri
24.4.2022 9.35

Vappuna musisoidaan Ukrainan lasten ja nuorten hyväksi

Va­pun­päi­vä­nä Ki­tee­sa­li täyt­tyy mu­sii­kis­ta, kun Arp­pen kou­lun pe­rin­tei­nen Vap­pu­kon­sert­ti pääs­tään to­teut­ta­maan kah­den vuo­den tau­on jäl­keen. Kon­ser­til­la tu­e­taan Uk­rai­nan lap­sia ja nuo­ria SPR:n ka­tast­ro­fi­ra­has­ton kaut­ta. Ti­lai­suu­des­sa on va­paa­eh­toi­nen oh­jel­ma­mak­su.

Mirja Hurskainen

Kulttuuri
24.4.2022 9.35

Vappuna musisoidaan Ukrainan lasten ja nuorten hyväksi

Va­pun­päi­vä­nä Ki­tee­sa­li täyt­tyy mu­sii­kis­ta, kun Arp­pen kou­lun pe­rin­tei­nen Vap­pu­kon­sert­ti pääs­tään to­teut­ta­maan kah­den vuo­den tau­on jäl­keen. Kon­ser­til­la tu­e­taan Uk­rai­nan lap­sia ja nuo­ria SPR:n ka­tast­ro­fi­ra­has­ton kaut­ta. Ti­lai­suu­des­sa on va­paa­eh­toi­nen oh­jel­ma­mak­su.

Jonna Pekkarisen vetämä laululeikki tarjosi maistiaisia muskarista.

Jonna Pekkarisen vetämä laululeikki tarjosi maistiaisia muskarista.

Kari Sarkkinen

Kulttuuri
22.4.2022 12.46

Kunta kutsui vauvaperheet kakkukahville

Topi Pö­lö­nen kan­nat­te­lee sy­lis­sään 1,5-vuo­ti­as­ta Hei­ni-ty­tär­tään. Vii­si­vuo­ti­as An­nii­na leik­kii pii­los­ta toi­mit­ta­jan kans­sa äi­tin­sä Ole­sia Mi­rosh­nic­hen­kon se­län ta­ka­na. Nau­tim­me kak­ku­kah­ve­ja ja me­hua Si­vis­tys­kes­kus Ah­jon Wärt­si­lä-sa­lin opin­por­tail­la. Me­nos­sa on Toh­ma­jär­ven kun­nan vau­va­per­he­ta­paa­mi­nen. Pa­ri­kym­men­tä per­het­tä oli in­nos­tu­nut mu­kaan.

Jonna Pekkarisen vetämä laululeikki tarjosi maistiaisia muskarista.

Jonna Pekkarisen vetämä laululeikki tarjosi maistiaisia muskarista.

Kari Sarkkinen

Kulttuuri
22.4.2022 12.46

Kunta kutsui vauvaperheet kakkukahville

Topi Pö­lö­nen kan­nat­te­lee sy­lis­sään 1,5-vuo­ti­as­ta Hei­ni-ty­tär­tään. Vii­si­vuo­ti­as An­nii­na leik­kii pii­los­ta toi­mit­ta­jan kans­sa äi­tin­sä Ole­sia Mi­rosh­nic­hen­kon se­län ta­ka­na. Nau­tim­me kak­ku­kah­ve­ja ja me­hua Si­vis­tys­kes­kus Ah­jon Wärt­si­lä-sa­lin opin­por­tail­la. Me­nos­sa on Toh­ma­jär­ven kun­nan vau­va­per­he­ta­paa­mi­nen. Pa­ri­kym­men­tä per­het­tä oli in­nos­tu­nut mu­kaan.

Seppo Siirala toimitti isoisänsä päiväkirjan teokseksi vain pienin lukijaa helpottavin täsmennyksin.

Seppo Siirala toimitti isoisänsä päiväkirjan teokseksi vain pienin lukijaa helpottavin täsmennyksin.

Kulttuuri
20.4.2022 9.20

Suomen itsenäistymisen historiaa aikalaisen silmin

Uut­ta ai­kaa ei uh­reit­ta luo­da on lää­kä­ri Mart­ti Jo­han­nes Sii­ra­lan päi­vä­kir­ja vuo­sil­ta 1914–1918. Sep­po Sii­ra­la (s. 1952) on hel­sin­ki­läi­nen klas­si­sen mu­sii­kin ää­ni­te­tuot­ta­ja, joka löy­si isoi­sän­sä 860-si­vui­sen kä­sin kir­joi­te­tun päi­vä­kir­jan su­vun ke­sä­hu­vi­lan kät­köis­tä Ki­teel­tä. Hän toi­mit­ti sen vä­rik­kääk­si te­ok­sek­si, jon­ka jul­kai­su­ti­lai­suus on Ki­teen kir­jas­tos­sa maa­nan­tai­na 25.4.

Seppo Siirala toimitti isoisänsä päiväkirjan teokseksi vain pienin lukijaa helpottavin täsmennyksin.

Seppo Siirala toimitti isoisänsä päiväkirjan teokseksi vain pienin lukijaa helpottavin täsmennyksin.

Kulttuuri
20.4.2022 9.20

Suomen itsenäistymisen historiaa aikalaisen silmin

Uut­ta ai­kaa ei uh­reit­ta luo­da on lää­kä­ri Mart­ti Jo­han­nes Sii­ra­lan päi­vä­kir­ja vuo­sil­ta 1914–1918. Sep­po Sii­ra­la (s. 1952) on hel­sin­ki­läi­nen klas­si­sen mu­sii­kin ää­ni­te­tuot­ta­ja, joka löy­si isoi­sän­sä 860-si­vui­sen kä­sin kir­joi­te­tun päi­vä­kir­jan su­vun ke­sä­hu­vi­lan kät­köis­tä Ki­teel­tä. Hän toi­mit­ti sen vä­rik­kääk­si te­ok­sek­si, jon­ka jul­kai­su­ti­lai­suus on Ki­teen kir­jas­tos­sa maa­nan­tai­na 25.4.

Mirja Hurskainen

Kulttuuri
19.4.2022 9.46

Lasten taide ihastuttaa!

Ku­pi­ai­sen kaup­pa­kes­kuk­sen käy­tä­väl­lä pää­see ihai­le­maan las­ten tai­det­ta 28.4. saak­ka.  Sa­tu­met­sä-tai­de­näyt­te­lys­sä on esil­lä Päi­vä­ko­ti Sii­lin­pii­lon ja Pu­hok­sen päi­vä­ko­din 1–5-vuo­ti­ai­den las­ten te­ke­miä töi­tä.

Mirja Hurskainen

Kulttuuri
19.4.2022 9.46

Lasten taide ihastuttaa!

Ku­pi­ai­sen kaup­pa­kes­kuk­sen käy­tä­väl­lä pää­see ihai­le­maan las­ten tai­det­ta 28.4. saak­ka.  Sa­tu­met­sä-tai­de­näyt­te­lys­sä on esil­lä Päi­vä­ko­ti Sii­lin­pii­lon ja Pu­hok­sen päi­vä­ko­din 1–5-vuo­ti­ai­den las­ten te­ke­miä töi­tä.

Telkkarista tutut Isa-Eerika Lehto ja Jaakko Loukkola esiintyvät sunnuntaina Kiteellä.

Telkkarista tutut Isa-Eerika Lehto ja Jaakko Loukkola esiintyvät sunnuntaina Kiteellä.

Pressikuva

Kulttuuri
19.4.2022 7.00

Vauhdikas lastenkonsertti Vespelissä

Man­ner­hei­min Las­ten­suo­je­lu­lii­ton Ki­teen pai­kal­li­syh­dis­tys jär­jes­tää yh­teis­työs­sä Ide­a­Te­at­te­rin kans­sa Mys­tee­ri Maa­ti­lal­la-las­ten­kon­ser­tin Ves­pe­lin sa­lis­sa tu­le­va­na sun­nun­tai­na. Esiin­ty­ji­nä ovat telk­ka­rin las­te­noh­jel­mis­ta­kin tu­tut Isa-Ee­ri­ka Leh­to ja Jaak­ko Louk­ko­la.

Telkkarista tutut Isa-Eerika Lehto ja Jaakko Loukkola esiintyvät sunnuntaina Kiteellä.

Telkkarista tutut Isa-Eerika Lehto ja Jaakko Loukkola esiintyvät sunnuntaina Kiteellä.

Pressikuva

Kulttuuri
19.4.2022 7.00

Vauhdikas lastenkonsertti Vespelissä

Man­ner­hei­min Las­ten­suo­je­lu­lii­ton Ki­teen pai­kal­li­syh­dis­tys jär­jes­tää yh­teis­työs­sä Ide­a­Te­at­te­rin kans­sa Mys­tee­ri Maa­ti­lal­la-las­ten­kon­ser­tin Ves­pe­lin sa­lis­sa tu­le­va­na sun­nun­tai­na. Esiin­ty­ji­nä ovat telk­ka­rin las­te­noh­jel­mis­ta­kin tu­tut Isa-Ee­ri­ka Leh­to ja Jaak­ko Louk­ko­la.

Malli jäljentyy pohjamaalatulle puulle Merja Issakaisen käsissä.

Malli jäljentyy pohjamaalatulle puulle Merja Issakaisen käsissä.

Mervi Venäläinen

Kulttuuri
13.4.2022 9.42

Pääsiäismuna - uuden elämän symboli

Py­hän Kol­mi­nai­suu­den ja Py­hän Nek­ta­ri­os Egi­na­lai­sen kir­kon seu­ra­kun­ta­sa­lis­ta kuu­luu vai­me­aa pu­heen­so­ri­naa. Siel­lä työs­ken­te­lee kuu­si nais­ta kes­kit­ty­nees­ti jo­kai­nen edes­sään pie­niä vä­ri­purk­ke­ja, mal­li­ku­via, si­vel­ti­miä ja pui­sia mu­nia.

Malli jäljentyy pohjamaalatulle puulle Merja Issakaisen käsissä.

Malli jäljentyy pohjamaalatulle puulle Merja Issakaisen käsissä.

Mervi Venäläinen

Kulttuuri
13.4.2022 9.42

Pääsiäismuna - uuden elämän symboli

Py­hän Kol­mi­nai­suu­den ja Py­hän Nek­ta­ri­os Egi­na­lai­sen kir­kon seu­ra­kun­ta­sa­lis­ta kuu­luu vai­me­aa pu­heen­so­ri­naa. Siel­lä työs­ken­te­lee kuu­si nais­ta kes­kit­ty­nees­ti jo­kai­nen edes­sään pie­niä vä­ri­purk­ke­ja, mal­li­ku­via, si­vel­ti­miä ja pui­sia mu­nia.

Väinö Maslov lauloi Esterin asukkaille lauantaina.

Väinö Maslov lauloi Esterin asukkaille lauantaina.

Päivi Lievonen

Kulttuuri
12.4.2022 11.20

Esterissä vieraita ja virpojia

At­ten­do Es­te­ris­sä Ki­teel­lä kävi pää­si­äis­vii­kol­la usei­ta eri vie­rai­li­joi­ta ter­veh­ti­mäs­sä hoi­va­ko­din asuk­kai­ta. The Voi­ce of Fin­lan­dis­ta tut­tu Väi­nö Mas­lov esiin­tyi asuk­kail­le, KiPa:n ju­ni­o­rit kä­vi­vät vir­po­ma­vit­soi­neen pal­mu­sun­nun­tai­na ja myös Arp­pen kou­lun 1C-op­pi­las­ryh­mä kävi vir­po­mas­sa al­ku­vii­kos­ta.

Väinö Maslov lauloi Esterin asukkaille lauantaina.

Väinö Maslov lauloi Esterin asukkaille lauantaina.

Päivi Lievonen

Kulttuuri
12.4.2022 11.20

Esterissä vieraita ja virpojia

At­ten­do Es­te­ris­sä Ki­teel­lä kävi pää­si­äis­vii­kol­la usei­ta eri vie­rai­li­joi­ta ter­veh­ti­mäs­sä hoi­va­ko­din asuk­kai­ta. The Voi­ce of Fin­lan­dis­ta tut­tu Väi­nö Mas­lov esiin­tyi asuk­kail­le, KiPa:n ju­ni­o­rit kä­vi­vät vir­po­ma­vit­soi­neen pal­mu­sun­nun­tai­na ja myös Arp­pen kou­lun 1C-op­pi­las­ryh­mä kävi vir­po­mas­sa al­ku­vii­kos­ta.

Kesälahti on ehdolla Vuoden kaupunginosaksi. Kotiseutuliiton kilpailu ratkeaa toukokuussa. Arkistokuva.

Kesälahti on ehdolla Vuoden kaupunginosaksi. Kotiseutuliiton kilpailu ratkeaa toukokuussa. Arkistokuva.

Riitta Hakulinen

Kulttuuri
12.4.2022 8.55

Kesälahti ehdolla Vuoden kaupunginosaksi

Ke­sä­lah­tea on eh­do­tet­tu Vuo­den kau­pun­gi­no­sak­si Ko­ti­seu­tu­lii­ton kil­pai­lus­sa. Eh­do­tuk­sia kil­pai­luun tuli tänä vuon­na kaik­ki­aan 130. Ke­sä­lah­ti on ai­noa maa­kun­nan eh­do­kas ki­sas­sa.

Kesälahti on ehdolla Vuoden kaupunginosaksi. Kotiseutuliiton kilpailu ratkeaa toukokuussa. Arkistokuva.

Kesälahti on ehdolla Vuoden kaupunginosaksi. Kotiseutuliiton kilpailu ratkeaa toukokuussa. Arkistokuva.

Riitta Hakulinen

Kulttuuri
12.4.2022 8.55

Kesälahti ehdolla Vuoden kaupunginosaksi

Ke­sä­lah­tea on eh­do­tet­tu Vuo­den kau­pun­gi­no­sak­si Ko­ti­seu­tu­lii­ton kil­pai­lus­sa. Eh­do­tuk­sia kil­pai­luun tuli tänä vuon­na kaik­ki­aan 130. Ke­sä­lah­ti on ai­noa maa­kun­nan eh­do­kas ki­sas­sa.

Pauliina Lerchen (oikealla) luotsaama Mimmit music oy sai Taiteen edistämiskeskuksen korona-avustusta. Arkistokuva.

Pauliina Lerchen (oikealla) luotsaama Mimmit music oy sai Taiteen edistämiskeskuksen korona-avustusta. Arkistokuva.

Kari Sarkkinen

Kulttuuri
11.4.2022 11.06

Kihaus ja Mimmit saivat Taiken avustusta

Avus­tuk­sil­la vah­vis­te­taan yh­tei­sö­jen val­miuk­sia toi­mia ko­ro­na­pan­de­mi­an jäl­kei­ses­sä muut­tu­nees­sa ti­lan­tees­sa. Tu­kea sai kaik­ki­aan 89 tai­teen tai kult­tuu­rin alan yh­tei­söä. Ha­ke­muk­sia ra­hoi­tus­ha­kuun tuli kaik­ki­aan 798 kap­pa­let­ta. Kes­ki-Kar­ja­lan alu­eel­la avus­tus­ta sai kak­si eri toi­mi­jaa. Rääk­ky­lä Folk-yh­dis­tyk­sel­le myön­net­tiin 28 000 eu­ron sum­ma kan­san­mu­siik­ki­hank­kei­den kus­tan­nuk­siin. Rääk­ky­lä­läi­nen mu­siik­ki­tuo­tan­non yh­tiö Mim­mit Mu­sic Oy sai kan­sain­vä­lis­ty­mi­sen kus­tan­nuk­siin 25 000 eu­ron tuen.

Pauliina Lerchen (oikealla) luotsaama Mimmit music oy sai Taiteen edistämiskeskuksen korona-avustusta. Arkistokuva.

Pauliina Lerchen (oikealla) luotsaama Mimmit music oy sai Taiteen edistämiskeskuksen korona-avustusta. Arkistokuva.

Kari Sarkkinen

Kulttuuri
11.4.2022 11.06

Kihaus ja Mimmit saivat Taiken avustusta

Avus­tuk­sil­la vah­vis­te­taan yh­tei­sö­jen val­miuk­sia toi­mia ko­ro­na­pan­de­mi­an jäl­kei­ses­sä muut­tu­nees­sa ti­lan­tees­sa. Tu­kea sai kaik­ki­aan 89 tai­teen tai kult­tuu­rin alan yh­tei­söä. Ha­ke­muk­sia ra­hoi­tus­ha­kuun tuli kaik­ki­aan 798 kap­pa­let­ta. Kes­ki-Kar­ja­lan alu­eel­la avus­tus­ta sai kak­si eri toi­mi­jaa. Rääk­ky­lä Folk-yh­dis­tyk­sel­le myön­net­tiin 28 000 eu­ron sum­ma kan­san­mu­siik­ki­hank­kei­den kus­tan­nuk­siin. Rääk­ky­lä­läi­nen mu­siik­ki­tuo­tan­non yh­tiö Mim­mit Mu­sic Oy sai kan­sain­vä­lis­ty­mi­sen kus­tan­nuk­siin 25 000 eu­ron tuen.

Sinikka Ilvonen on innokas neuloja. Kuvioneule syntyy rupattelunkin lomassa, mutta televisiota katsellessa puikoilla on aina yksivärinen neule.

Sinikka Ilvonen on innokas neuloja. Kuvioneule syntyy rupattelunkin lomassa, mutta televisiota katsellessa puikoilla on aina yksivärinen neule.

Päivi Lievonen

Kulttuuri
5.4.2022 7.55

Kaunokir­jal­li­suutta kudonnan lomassa

Rääk­ky­län kir­jas­tos­sa ko­koon­tuu kir­jal­li­nen pii­ri kä­si­töi­den ys­tä­vil­le joka toi­se­na kes­ki­viik­ko­na. Ta­paa­mi­sen aja­tuk­se­na on, et­tä pai­kal­le tul­laan oman kä­si­työn kera, ja kir­jas­to tar­jo­aa ti­lan, kah­vit ja ää­neen lu­et­tua kau­no­kir­jal­li­suut­ta.

Sinikka Ilvonen on innokas neuloja. Kuvioneule syntyy rupattelunkin lomassa, mutta televisiota katsellessa puikoilla on aina yksivärinen neule.

Sinikka Ilvonen on innokas neuloja. Kuvioneule syntyy rupattelunkin lomassa, mutta televisiota katsellessa puikoilla on aina yksivärinen neule.

Päivi Lievonen

Kulttuuri
5.4.2022 7.55

Kaunokir­jal­li­suutta kudonnan lomassa

Rääk­ky­län kir­jas­tos­sa ko­koon­tuu kir­jal­li­nen pii­ri kä­si­töi­den ys­tä­vil­le joka toi­se­na kes­ki­viik­ko­na. Ta­paa­mi­sen aja­tuk­se­na on, et­tä pai­kal­le tul­laan oman kä­si­työn kera, ja kir­jas­to tar­jo­aa ti­lan, kah­vit ja ää­neen lu­et­tua kau­no­kir­jal­li­suut­ta.

Outokummun Riveriassa opiskelevat Riina Pitko ja Maija Laamanen toivat taidenäyttelynsä Tohmajärven kirjastoon huhtikuuksi.

Outokummun Riveriassa opiskelevat Riina Pitko ja Maija Laamanen toivat taidenäyttelynsä Tohmajärven kirjastoon huhtikuuksi.

Kari Sarkkinen

Kulttuuri
1.4.2022 11.10

Arktiset tunteet esillä huhtikuun ajan

Kak­si Ou­to­kum­mun Ri­ve­ri­an ku­val­li­sen il­mai­sun toi­sen vuo­den opis­ke­li­jaa toi huh­ti­kuun ajak­si näyt­te­lyn­sä Toh­ma­jär­ven kir­jas­toon.

Outokummun Riveriassa opiskelevat Riina Pitko ja Maija Laamanen toivat taidenäyttelynsä Tohmajärven kirjastoon huhtikuuksi.

Outokummun Riveriassa opiskelevat Riina Pitko ja Maija Laamanen toivat taidenäyttelynsä Tohmajärven kirjastoon huhtikuuksi.

Kari Sarkkinen

Kulttuuri
1.4.2022 11.10

Arktiset tunteet esillä huhtikuun ajan

Kak­si Ou­to­kum­mun Ri­ve­ri­an ku­val­li­sen il­mai­sun toi­sen vuo­den opis­ke­li­jaa toi huh­ti­kuun ajak­si näyt­te­lyn­sä Toh­ma­jär­ven kir­jas­toon.

Happoradio esiintyy Karhurockissa lauantaina.

Happoradio esiintyy Karhurockissa lauantaina.

Kulttuuri
1.4.2022 10.25

Karhurockissa nimekkäitä esiintyjiä

Kar­hu­rock soi jäl­leen Ki­teel­lä hei­nä­kuun vii­mei­se­nä vii­kon­lop­pu­na. S-mar­ke­tin ja ra­vin­to­la Kar­hun pi­ha­pii­rin ra­ken­tu­val­la fes­ta­ri­a­lu­eel­la esiin­ty­vät per­jan­tai­na Aar­ne Ten­ka­nen & Tem­pun­te­ki­jät, Mato Val­to­nen & Jore Mar­ja­ran­ta Band Plays Rock’n Roll sekä Por­ti­on Boys. Lau­an­tai­na ovat vuo­ros­sa Ol­li Ha­lo­nen, Peer Günt ja Hap­po­ra­dio. Lau­an­tain jat­kok­lu­bil­la esiin­tyy Oku Luuk­kai­nen.

Happoradio esiintyy Karhurockissa lauantaina.

Happoradio esiintyy Karhurockissa lauantaina.

Kulttuuri
1.4.2022 10.25

Karhurockissa nimekkäitä esiintyjiä

Kar­hu­rock soi jäl­leen Ki­teel­lä hei­nä­kuun vii­mei­se­nä vii­kon­lop­pu­na. S-mar­ke­tin ja ra­vin­to­la Kar­hun pi­ha­pii­rin ra­ken­tu­val­la fes­ta­ri­a­lu­eel­la esiin­ty­vät per­jan­tai­na Aar­ne Ten­ka­nen & Tem­pun­te­ki­jät, Mato Val­to­nen & Jore Mar­ja­ran­ta Band Plays Rock’n Roll sekä Por­ti­on Boys. Lau­an­tai­na ovat vuo­ros­sa Ol­li Ha­lo­nen, Peer Günt ja Hap­po­ra­dio. Lau­an­tain jat­kok­lu­bil­la esiin­tyy Oku Luuk­kai­nen.

Vapaaseurakuntien apua tavoittaa perheet Puolassa.

Vapaaseurakuntien apua tavoittaa perheet Puolassa.

Kulttuuri
31.3.2022 9.45

Apua Ukrainaan -konsertti palmusunnuntaina

Pal­mu­sun­nun­taik­si suun­ni­tel­tu lau­lu­ta­pah­tu­ma Ki­teen va­paa­seu­ra­kun­nas­sa muut­tui­kin maa­il­man­ti­lan­teen myö­tä Uk­rai­nan tu­ki­kon­ser­tik­si. Jo­kai­nen voi ol­la aut­ta­mas­sa omal­ta osal­taan, vaik­ka hy­vin vaa­ti­mat­to­mas­ti­kin.

Vapaaseurakuntien apua tavoittaa perheet Puolassa.

Vapaaseurakuntien apua tavoittaa perheet Puolassa.

Kulttuuri
31.3.2022 9.45

Apua Ukrainaan -konsertti palmusunnuntaina

Pal­mu­sun­nun­taik­si suun­ni­tel­tu lau­lu­ta­pah­tu­ma Ki­teen va­paa­seu­ra­kun­nas­sa muut­tui­kin maa­il­man­ti­lan­teen myö­tä Uk­rai­nan tu­ki­kon­ser­tik­si. Jo­kai­nen voi ol­la aut­ta­mas­sa omal­ta osal­taan, vaik­ka hy­vin vaa­ti­mat­to­mas­ti­kin.

Antti Aallon Telemark -orkesterin muodostavat Jouni Hirvonen (rummut), Kari Lauronen (kitara/laulu), Kari Uuksulainen (kitara/laulu), Erkki Gröhn (basso), Esa Piipponen (kitara), Matti Pirhonen (koskettimet).

Antti Aallon Telemark -orkesterin muodostavat Jouni Hirvonen (rummut), Kari Lauronen (kitara/laulu), Kari Uuksulainen (kitara/laulu), Erkki Gröhn (basso), Esa Piipponen (kitara), Matti Pirhonen (koskettimet).

Kulttuuri
28.3.2022 11.12

Antti Aallon Telemark-orkesteri luo rentoa tunnelmaa

Ku­ten ni­mes­tä voi­daan pää­tel­lä, yh­ty­een pe­rus­ta­mi­seen tar­vit­tiin pai­kal­li­nen kan­sain­vä­li­sen ta­son mä­ki­mies. Kaik­ki bän­din jä­se­net ovat ol­leet – ja osa on vie­lä­kin – te­ke­mi­sis­sä ur­hei­lun kans­sa.

Antti Aallon Telemark -orkesterin muodostavat Jouni Hirvonen (rummut), Kari Lauronen (kitara/laulu), Kari Uuksulainen (kitara/laulu), Erkki Gröhn (basso), Esa Piipponen (kitara), Matti Pirhonen (koskettimet).

Antti Aallon Telemark -orkesterin muodostavat Jouni Hirvonen (rummut), Kari Lauronen (kitara/laulu), Kari Uuksulainen (kitara/laulu), Erkki Gröhn (basso), Esa Piipponen (kitara), Matti Pirhonen (koskettimet).

Kulttuuri
28.3.2022 11.12

Antti Aallon Telemark-orkesteri luo rentoa tunnelmaa

Ku­ten ni­mes­tä voi­daan pää­tel­lä, yh­ty­een pe­rus­ta­mi­seen tar­vit­tiin pai­kal­li­nen kan­sain­vä­li­sen ta­son mä­ki­mies. Kaik­ki bän­din jä­se­net ovat ol­leet – ja osa on vie­lä­kin – te­ke­mi­sis­sä ur­hei­lun kans­sa.

Helmi-tapahtumaa tähdittää Robin Packalen.

Helmi-tapahtumaa tähdittää Robin Packalen.

Jerkker Pennanen

Kulttuuri
28.3.2022 11.05

Helmi-tapahtumaan kannattaa tulla ajoissa paikalle

Ki­teen Nuo­ri­so­seu­ra jär­jes­tää tu­le­va­na lau­an­tai­na Ki­teen Ves­pe­lin sa­lis­sa uu­den Hel­mi-ta­pah­tu­man koko per­heel­le. Ta­pah­tu­ma suun­nat­tu kes­ki­kar­ja­lai­sil­le ja sen pää­e­siin­ty­jäk­si la­val­le nou­see Ro­bin Pac­ka­len. Läm­mit­te­li­jä­nä on ei enem­pää ei­kä vä­hem­pää, kuin The Voi­ce of Fin­lan­dis­ta tut­tu Ki­teen oma poi­ka Väi­nö Mas­lov. Dis­kos­sa ryt­mit ta­kaa myös tut­tu pa­ri­val­jak­ko Dj.t Sone & Sil­ver.

Helmi-tapahtumaa tähdittää Robin Packalen.

Helmi-tapahtumaa tähdittää Robin Packalen.

Jerkker Pennanen

Kulttuuri
28.3.2022 11.05

Helmi-tapahtumaan kannattaa tulla ajoissa paikalle

Ki­teen Nuo­ri­so­seu­ra jär­jes­tää tu­le­va­na lau­an­tai­na Ki­teen Ves­pe­lin sa­lis­sa uu­den Hel­mi-ta­pah­tu­man koko per­heel­le. Ta­pah­tu­ma suun­nat­tu kes­ki­kar­ja­lai­sil­le ja sen pää­e­siin­ty­jäk­si la­val­le nou­see Ro­bin Pac­ka­len. Läm­mit­te­li­jä­nä on ei enem­pää ei­kä vä­hem­pää, kuin The Voi­ce of Fin­lan­dis­ta tut­tu Ki­teen oma poi­ka Väi­nö Mas­lov. Dis­kos­sa ryt­mit ta­kaa myös tut­tu pa­ri­val­jak­ko Dj.t Sone & Sil­ver.

Ritvan rintapieltä koristaa hänen arvostamansa ansiomerkki ja sen yläpuolella Kalevala Korun Virusmäen solki -rintaneula.

Ritvan rintapieltä koristaa hänen arvostamansa ansiomerkki ja sen yläpuolella Kalevala Korun Virusmäen solki -rintaneula.

Mirja Hurskainen

Kulttuuri
27.3.2022 17.00

Ritva Kuittiselle merkittävä ja mieleinen huomionosoitus

Ka­le­va­lan­päi­vä­nä 28.2.2022 Rit­va Kuit­ti­nen tuli yl­lä­te­tyk­si. Kes­ki-Kar­ja­lan Ka­le­va­lais­ten Nais­ten vuo­si­ko­kouk­ses­sa hä­nel­le luo­vu­tet­tiin Os­man­sol­mu-an­si­o­merk­ki tun­nus­tuk­se­na työs­tä yh­dis­tyk­sen an­si­oi­tu­nee­na toi­mi­ja­na ja ka­le­va­lai­sen pe­rin­teen vaa­li­ja­na. An­si­o­mer­kin myön­tää Ka­le­va­lais­ten Nais­ten Liit­to El­sa Vuor­jo­en ra­has­tos­ta ja se myön­net­tiin vuon­na 2022 vii­del­le ka­le­va­lai­sel­le nai­sel­le. Ki­tee­läi­sis­tä sen ovat ai­em­min saa­neet Tert­tu Kank­ku­nen ja Il­mi Nou­si­ai­nen.

Ritvan rintapieltä koristaa hänen arvostamansa ansiomerkki ja sen yläpuolella Kalevala Korun Virusmäen solki -rintaneula.

Ritvan rintapieltä koristaa hänen arvostamansa ansiomerkki ja sen yläpuolella Kalevala Korun Virusmäen solki -rintaneula.

Mirja Hurskainen

Kulttuuri
27.3.2022 17.00

Ritva Kuittiselle merkittävä ja mieleinen huomionosoitus

Ka­le­va­lan­päi­vä­nä 28.2.2022 Rit­va Kuit­ti­nen tuli yl­lä­te­tyk­si. Kes­ki-Kar­ja­lan Ka­le­va­lais­ten Nais­ten vuo­si­ko­kouk­ses­sa hä­nel­le luo­vu­tet­tiin Os­man­sol­mu-an­si­o­merk­ki tun­nus­tuk­se­na työs­tä yh­dis­tyk­sen an­si­oi­tu­nee­na toi­mi­ja­na ja ka­le­va­lai­sen pe­rin­teen vaa­li­ja­na. An­si­o­mer­kin myön­tää Ka­le­va­lais­ten Nais­ten Liit­to El­sa Vuor­jo­en ra­has­tos­ta ja se myön­net­tiin vuon­na 2022 vii­del­le ka­le­va­lai­sel­le nai­sel­le. Ki­tee­läi­sis­tä sen ovat ai­em­min saa­neet Tert­tu Kank­ku­nen ja Il­mi Nou­si­ai­nen.

Plamen Dimov vastasi tet-harjoittelijamme Meijun kysymyksiin laulutunnin lomassa.

Plamen Dimov vastasi tet-harjoittelijamme Meijun kysymyksiin laulutunnin lomassa.

Meiju Halonen

Kulttuuri
25.3.2022 15.30

Musiikin vaikutus elämässä

Tet-har­joit­te­li­jam­me Mei­ju Ha­lo­nen ky­syi lau­lu­no­pet­ta­jal­taan Pla­men Di­mo­vil­ta, mikä mu­siik­ki hä­nel­le mer­kit­see.

Plamen Dimov vastasi tet-harjoittelijamme Meijun kysymyksiin laulutunnin lomassa.

Plamen Dimov vastasi tet-harjoittelijamme Meijun kysymyksiin laulutunnin lomassa.

Meiju Halonen

Kulttuuri
25.3.2022 15.30

Musiikin vaikutus elämässä

Tet-har­joit­te­li­jam­me Mei­ju Ha­lo­nen ky­syi lau­lu­no­pet­ta­jal­taan Pla­men Di­mo­vil­ta, mikä mu­siik­ki hä­nel­le mer­kit­see.

Kiteen kirjastossa on maaliskuun ajan esillä nykytaidetta.

Kiteen kirjastossa on maaliskuun ajan esillä nykytaidetta.

Päivi Lievonen

Kulttuuri
13.3.2022 21.00

Näyttelyitä Keski-Karjalan kirjastoissa

Kai­kis­sa Kes­ki-Kar­ja­lan kir­jas­tos­sa on par­hail­laan esil­lä eri­lai­sia näyt­te­lyi­tä. Ki­teen kau­pun­gin­kir­jas­tos­sa on maa­lis­kuun ajan esil­lä ny­ky­tai­det­ta. Ki­tee­läis­ten Jen­ni Ve­si­vä­en ja Kai Kra­vun Ent­röö­sit ovat tai­de­al­ku­pa­lo­ja abst­rak­tis­ta il­mai­sus­ta.

Kiteen kirjastossa on maaliskuun ajan esillä nykytaidetta.

Kiteen kirjastossa on maaliskuun ajan esillä nykytaidetta.

Päivi Lievonen

Kulttuuri
13.3.2022 21.00

Näyttelyitä Keski-Karjalan kirjastoissa

Kai­kis­sa Kes­ki-Kar­ja­lan kir­jas­tos­sa on par­hail­laan esil­lä eri­lai­sia näyt­te­lyi­tä. Ki­teen kau­pun­gin­kir­jas­tos­sa on maa­lis­kuun ajan esil­lä ny­ky­tai­det­ta. Ki­tee­läis­ten Jen­ni Ve­si­vä­en ja Kai Kra­vun Ent­röö­sit ovat tai­de­al­ku­pa­lo­ja abst­rak­tis­ta il­mai­sus­ta.

Kulttuuri
11.3.2022 11.50

Suuret klassikot soolokitaralla

Fin­gers­ty­le-ki­ta­roin­nin mes­ta­rik­si mai­nit­tu Tomi Pal­da­nius tuo Suu­ret klas­si­kot soo­lo­ki­ta­ral­la -kon­ser­tin Rääk­ky­lään ja Toh­ma­jär­vel­le. Rääk­ky­läs­sä kon­sert­ti jär­jes­te­tään 19. maa­lis­kuu­ta kou­lun au­di­to­ri­os­sa ja Toh­ma­jär­vel­lä 24. maa­lis­kuu­ta si­vis­tys­kes­kus Ah­jos­sa.

Kulttuuri
11.3.2022 11.50

Suuret klassikot soolokitaralla

Fin­gers­ty­le-ki­ta­roin­nin mes­ta­rik­si mai­nit­tu Tomi Pal­da­nius tuo Suu­ret klas­si­kot soo­lo­ki­ta­ral­la -kon­ser­tin Rääk­ky­lään ja Toh­ma­jär­vel­le. Rääk­ky­läs­sä kon­sert­ti jär­jes­te­tään 19. maa­lis­kuu­ta kou­lun au­di­to­ri­os­sa ja Toh­ma­jär­vel­lä 24. maa­lis­kuu­ta si­vis­tys­kes­kus Ah­jos­sa.

Lisää aiheesta

Kysely