JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Aurinko ja tuuli musikaalinäytelmässä esiintyy Keski-Karjalan musiikkiopiston lahjakas oppilas- ja opettajaryhmä.

Aurinko ja tuuli musikaalinäytelmässä esiintyy Keski-Karjalan musiikkiopiston lahjakas oppilas- ja opettajaryhmä.

Kari Sarkkinen

Kulttuuri
14.2.2024 14.22

Soitinesittelyä satumusikaalin keinoin

Kes­ki-Kar­ja­lan mu­siik­ki­o­pis­to jär­jes­tää koko per­heel­le suun­na­tun Au­rin­ko ja tuu­li -mu­si­kaa­li­näy­tel­män Ki­tee­sa­lis­sa en­si vii­kon per­jan­tai­na. Ky­sees­sä on Ai­so­pok­sen Au­rin­ko ja Tuu­li -sa­tuun poh­jau­tu­va mu­sii­kil­li­nen näy­tel­mä, ja esiin­ty­mäs­sä on mu­siik­ki­o­pis­ton lah­jak­kai­ta op­pi­lai­ta ja opet­ta­jia.

Aurinko ja tuuli musikaalinäytelmässä esiintyy Keski-Karjalan musiikkiopiston lahjakas oppilas- ja opettajaryhmä.

Aurinko ja tuuli musikaalinäytelmässä esiintyy Keski-Karjalan musiikkiopiston lahjakas oppilas- ja opettajaryhmä.

Kari Sarkkinen

Kulttuuri
14.2.2024 14.22

Soitinesittelyä satumusikaalin keinoin

Kes­ki-Kar­ja­lan mu­siik­ki­o­pis­to jär­jes­tää koko per­heel­le suun­na­tun Au­rin­ko ja tuu­li -mu­si­kaa­li­näy­tel­män Ki­tee­sa­lis­sa en­si vii­kon per­jan­tai­na. Ky­sees­sä on Ai­so­pok­sen Au­rin­ko ja Tuu­li -sa­tuun poh­jau­tu­va mu­sii­kil­li­nen näy­tel­mä, ja esiin­ty­mäs­sä on mu­siik­ki­o­pis­ton lah­jak­kai­ta op­pi­lai­ta ja opet­ta­jia.

Kesälahden kirjasto muisti ahkeria kirjaston käyttäjiä Pirjo Malista ja Jyrki Iivanaista.

Kesälahden kirjasto muisti ahkeria kirjaston käyttäjiä Pirjo Malista ja Jyrki Iivanaista.

Mirja Hurskainen

Kulttuuri
12.2.2024 9.07

Kesälahden kirjasto palkitsi vuoden lainaajia

Ah­ke­ria kir­jas­ton käyt­tä­jiä muis­tet­tiin Ke­sä­lah­den kir­jas­tos­sa. Vuo­den lai­naa­ja on pal­kit­tu vuo­des­ta 1988 läh­tien. Huo­mi­o­no­soi­tus ei ir­toa pel­käs­tään lai­nat­tu­jen kir­jo­jen lu­ku­mää­rän pe­rus­teel­la, vaan sii­hen vai­kut­ta­vat myös lu­ku­har­ras­tuk­sen mo­ni­puo­li­suus ja huo­lel­li­suus lai­naa­ja­na.

Kesälahden kirjasto muisti ahkeria kirjaston käyttäjiä Pirjo Malista ja Jyrki Iivanaista.

Kesälahden kirjasto muisti ahkeria kirjaston käyttäjiä Pirjo Malista ja Jyrki Iivanaista.

Mirja Hurskainen

Kulttuuri
12.2.2024 9.07

Kesälahden kirjasto palkitsi vuoden lainaajia

Ah­ke­ria kir­jas­ton käyt­tä­jiä muis­tet­tiin Ke­sä­lah­den kir­jas­tos­sa. Vuo­den lai­naa­ja on pal­kit­tu vuo­des­ta 1988 läh­tien. Huo­mi­o­no­soi­tus ei ir­toa pel­käs­tään lai­nat­tu­jen kir­jo­jen lu­ku­mää­rän pe­rus­teel­la, vaan sii­hen vai­kut­ta­vat myös lu­ku­har­ras­tuk­sen mo­ni­puo­li­suus ja huo­lel­li­suus lai­naa­ja­na.

Kiteen lukion Wanhat ohjelmansa päätösmuodostelmassa.

Kiteen lukion Wanhat ohjelmansa päätösmuodostelmassa.

Kari Sarkkinen

Kulttuuri
9.2.2024 15.50

Kiteen kauniit ja komeat Wanhat valloittivat VesPelin

Ki­teen Ves­Pe­lin sa­lin lat­ti­an val­loit­ti tä­nään upe­aa pa­ria, kun Ki­teen lu­ki­on Wan­hat ot­ti­vat abeil­ta jää­neen kou­lun van­him­pien pai­kan kun­ni­ak­kaas­ti hal­tuun­sa. Pu­kui­hin oli pa­nos­tet­tu ja tans­se­ja har­joi­tel­tu. Tä­mä­kin ryh­mä jät­ti var­maan mo­nel­le nuo­rem­mal­le kat­so­jal­le haa­veen, et­tä jos­pa mi­nä­kin sai­sin jos­kus ol­la Wan­ha.

Kiteen lukion Wanhat ohjelmansa päätösmuodostelmassa.

Kiteen lukion Wanhat ohjelmansa päätösmuodostelmassa.

Kari Sarkkinen

Kulttuuri
9.2.2024 15.50

Kiteen kauniit ja komeat Wanhat valloittivat VesPelin

Ki­teen Ves­Pe­lin sa­lin lat­ti­an val­loit­ti tä­nään upe­aa pa­ria, kun Ki­teen lu­ki­on Wan­hat ot­ti­vat abeil­ta jää­neen kou­lun van­him­pien pai­kan kun­ni­ak­kaas­ti hal­tuun­sa. Pu­kui­hin oli pa­nos­tet­tu ja tans­se­ja har­joi­tel­tu. Tä­mä­kin ryh­mä jät­ti var­maan mo­nel­le nuo­rem­mal­le kat­so­jal­le haa­veen, et­tä jos­pa mi­nä­kin sai­sin jos­kus ol­la Wan­ha.

Ville Hamusen Ruosterinta-nimisessä maalauksessa voi nähdä vääristynyttä todellisuutta.

Ville Hamusen Ruosterinta-nimisessä maalauksessa voi nähdä vääristynyttä todellisuutta.

Mirja Hurskainen

Kulttuuri
7.2.2024 9.53

Ville Hamusen ensimmäinen näyttely moniulotteinen näkymä sisäiseen maailmaan

So­vin­to­lan gal­le­ri­an on hel­mi­kuun ajak­si val­lan­nut Vil­le Ha­mu­sen ku­va­tai­de­näyt­te­ly Proto. Näyt­te­lyn nimi viit­taa sii­hen, et­tä tämä on hä­nen en­sim­mäi­nen näyt­te­lyn­sä. Maa­lis­kuus­sa työt ovat esil­lä Jo­en­suus­sa Ot­teel­la kii­pei­ly­kes­kuk­ses­sa.

Ville Hamusen Ruosterinta-nimisessä maalauksessa voi nähdä vääristynyttä todellisuutta.

Ville Hamusen Ruosterinta-nimisessä maalauksessa voi nähdä vääristynyttä todellisuutta.

Mirja Hurskainen

Kulttuuri
7.2.2024 9.53

Ville Hamusen ensimmäinen näyttely moniulotteinen näkymä sisäiseen maailmaan

So­vin­to­lan gal­le­ri­an on hel­mi­kuun ajak­si val­lan­nut Vil­le Ha­mu­sen ku­va­tai­de­näyt­te­ly Proto. Näyt­te­lyn nimi viit­taa sii­hen, et­tä tämä on hä­nen en­sim­mäi­nen näyt­te­lyn­sä. Maa­lis­kuus­sa työt ovat esil­lä Jo­en­suus­sa Ot­teel­la kii­pei­ly­kes­kuk­ses­sa.

Mimmit-yhtyeen takana toimiva Mimmit Music Oy sai toiminta-avustusta. Arkistokuva Tohmajärveltä.

Mimmit-yhtyeen takana toimiva Mimmit Music Oy sai toiminta-avustusta. Arkistokuva Tohmajärveltä.

Roosa Sallinen

Kulttuuri
6.2.2024 13.10

Taikelta tukea Mimmeille

Tai­teen edis­tä­mis­kes­kus on myön­tä­nyt 45 000 eu­ron yk­si­vuo­ti­sen toi­min­ta-avus­tuk­sen rääk­ky­lä­läi­sel­le mu­siik­ki­tuo­tan­non yh­tiö Mim­mit Mu­sic Oy:lle. Yh­ti­ön toi­mi­tus­joh­ta­ja on Pau­lii­na Lerc­he, joka tun­ne­taan si­sa­ren­sa kans­sa pe­rus­ta­mas­taan Mim­mit-yh­ty­ees­tä.

Mimmit-yhtyeen takana toimiva Mimmit Music Oy sai toiminta-avustusta. Arkistokuva Tohmajärveltä.

Mimmit-yhtyeen takana toimiva Mimmit Music Oy sai toiminta-avustusta. Arkistokuva Tohmajärveltä.

Roosa Sallinen

Kulttuuri
6.2.2024 13.10

Taikelta tukea Mimmeille

Tai­teen edis­tä­mis­kes­kus on myön­tä­nyt 45 000 eu­ron yk­si­vuo­ti­sen toi­min­ta-avus­tuk­sen rääk­ky­lä­läi­sel­le mu­siik­ki­tuo­tan­non yh­tiö Mim­mit Mu­sic Oy:lle. Yh­ti­ön toi­mi­tus­joh­ta­ja on Pau­lii­na Lerc­he, joka tun­ne­taan si­sa­ren­sa kans­sa pe­rus­ta­mas­taan Mim­mit-yh­ty­ees­tä.

Sirpa Kainulainen aloitti harmonikansoiton lapsuudessaan Kiteellä ja synnyinpitäjän maisemat ovat edelleen taiteellinen sielun peili.

Sirpa Kainulainen aloitti harmonikansoiton lapsuudessaan Kiteellä ja synnyinpitäjän maisemat ovat edelleen taiteellinen sielun peili.

Päivi Lievonen

Kulttuuri
2.2.2024 10.55

Kiteen harmonikkakerhossa syttyi kipinä ammattimaiseen soittamiseen

Muu­sik­ko ja har­mo­nik­ka­pe­da­go­gi Sir­pa Kai­nu­lai­nen ko­kee, et­tä hä­nen mu­sii­kil­li­nen pe­rus­tan­sa luo­tiin jo lap­suus­vuo­sien ai­ka­na Ki­teel­lä.

Sirpa Kainulainen aloitti harmonikansoiton lapsuudessaan Kiteellä ja synnyinpitäjän maisemat ovat edelleen taiteellinen sielun peili.

Sirpa Kainulainen aloitti harmonikansoiton lapsuudessaan Kiteellä ja synnyinpitäjän maisemat ovat edelleen taiteellinen sielun peili.

Päivi Lievonen

Kulttuuri
2.2.2024 10.55

Kiteen harmonikkakerhossa syttyi kipinä ammattimaiseen soittamiseen

Muu­sik­ko ja har­mo­nik­ka­pe­da­go­gi Sir­pa Kai­nu­lai­nen ko­kee, et­tä hä­nen mu­sii­kil­li­nen pe­rus­tan­sa luo­tiin jo lap­suus­vuo­sien ai­ka­na Ki­teel­lä.

Satu Juvosen näyttely kiertää maakunnassa. Helmikuussa on Tohmajärven vuoro. Kuva: Satu Juvonen.

Satu Juvosen näyttely kiertää maakunnassa. Helmikuussa on Tohmajärven vuoro. Kuva: Satu Juvonen.

Satu Juvonen

Kulttuuri
2.2.2024 8.40

Satu Juvosen näyttelyssä kuuluu ikäihmisten ääni

Ku­va­tai­tei­li­ja, va­lo­ku­vaa­ja Satu Ju­vo­sen näyt­te­ly On veik­ko­nen pit­kä elä­mä ta­ka­na on esil­lä Toh­ma­jär­ven kir­jas­tos­sa hel­mi­kuus­sa.

Satu Juvosen näyttely kiertää maakunnassa. Helmikuussa on Tohmajärven vuoro. Kuva: Satu Juvonen.

Satu Juvosen näyttely kiertää maakunnassa. Helmikuussa on Tohmajärven vuoro. Kuva: Satu Juvonen.

Satu Juvonen

Kulttuuri
2.2.2024 8.40

Satu Juvosen näyttelyssä kuuluu ikäihmisten ääni

Ku­va­tai­tei­li­ja, va­lo­ku­vaa­ja Satu Ju­vo­sen näyt­te­ly On veik­ko­nen pit­kä elä­mä ta­ka­na on esil­lä Toh­ma­jär­ven kir­jas­tos­sa hel­mi­kuus­sa.

Arppen koulun 4. luokan oppilaat eivät meinanneet saada kyllikseen kirjabingosta.

Arppen koulun 4. luokan oppilaat eivät meinanneet saada kyllikseen kirjabingosta.

Mirja Hurskainen

Kulttuuri
31.1.2024 13.32

Kirjasto tutuksi pelaten ja toimien

Chil­laa kir­jas­tos­sa on alu­e­hal­lin­to­vi­ras­ton ra­hoit­ta­ma las­ten ja nuor­ten kir­jas­ton käyt­töä edis­tä­vä han­ke. Sitä ve­tää Toh­ma­jär­ven kir­jas­to yh­teis­työs­sä Ki­teen kir­jas­ton kans­sa. Hank­keen ta­voit­tee­na on kir­jas­ton ja nuor­ten vä­li­sen vuo­ro­vai­ku­tuk­sen vah­vis­ta­mi­nen. Hank­keen ai­ka­na suun­ni­tel­laan kir­jas­toi­hin mie­le­käs­tä te­ke­mis­tä, joka ni­vou­tuu niin nuor­ten maa­il­maan kuin lu­ke­mi­seen ja kir­jas­ton käyt­töön. Han­ke­työn­te­ki­jä­nä toi­mii Piia Jo­ro­nen.

Arppen koulun 4. luokan oppilaat eivät meinanneet saada kyllikseen kirjabingosta.

Arppen koulun 4. luokan oppilaat eivät meinanneet saada kyllikseen kirjabingosta.

Mirja Hurskainen

Kulttuuri
31.1.2024 13.32

Kirjasto tutuksi pelaten ja toimien

Chil­laa kir­jas­tos­sa on alu­e­hal­lin­to­vi­ras­ton ra­hoit­ta­ma las­ten ja nuor­ten kir­jas­ton käyt­töä edis­tä­vä han­ke. Sitä ve­tää Toh­ma­jär­ven kir­jas­to yh­teis­työs­sä Ki­teen kir­jas­ton kans­sa. Hank­keen ta­voit­tee­na on kir­jas­ton ja nuor­ten vä­li­sen vuo­ro­vai­ku­tuk­sen vah­vis­ta­mi­nen. Hank­keen ai­ka­na suun­ni­tel­laan kir­jas­toi­hin mie­le­käs­tä te­ke­mis­tä, joka ni­vou­tuu niin nuor­ten maa­il­maan kuin lu­ke­mi­seen ja kir­jas­ton käyt­töön. Han­ke­työn­te­ki­jä­nä toi­mii Piia Jo­ro­nen.

Tiina Peltosen (edessä keskellä) johtama sekakuoro Sonetic esiintyi viime sunnuntaina Täällä Pohjantähden alla -ohjelmallaan Kesälahden kirkossa. Kuva: Kari Sarkkinen

Tiina Peltosen (edessä keskellä) johtama sekakuoro Sonetic esiintyi viime sunnuntaina Täällä Pohjantähden alla -ohjelmallaan Kesälahden kirkossa. Kuva: Kari Sarkkinen

Kari Sarkkinen

Kulttuuri
29.1.2024 13.42

Sonetic konsertoi Kiteen kirkossa

Kes­ki-Kar­ja­lan mu­siik­ki­o­pis­ton So­ne­tic-kuo­ro esiin­tyy Ki­teen kir­kos­sa sun­nun­tai­na 4. hel­mi­kuu­ta. Noin tun­nin mit­tai­sen kon­ser­tin oh­jel­ma ra­ken­tuu ka­to­li­lai­sen kir­kon ju­ma­lan­pal­ve­luk­sen osien mu­sii­kin ym­pä­ril­le.

Tiina Peltosen (edessä keskellä) johtama sekakuoro Sonetic esiintyi viime sunnuntaina Täällä Pohjantähden alla -ohjelmallaan Kesälahden kirkossa. Kuva: Kari Sarkkinen

Tiina Peltosen (edessä keskellä) johtama sekakuoro Sonetic esiintyi viime sunnuntaina Täällä Pohjantähden alla -ohjelmallaan Kesälahden kirkossa. Kuva: Kari Sarkkinen

Kari Sarkkinen

Kulttuuri
29.1.2024 13.42

Sonetic konsertoi Kiteen kirkossa

Kes­ki-Kar­ja­lan mu­siik­ki­o­pis­ton So­ne­tic-kuo­ro esiin­tyy Ki­teen kir­kos­sa sun­nun­tai­na 4. hel­mi­kuu­ta. Noin tun­nin mit­tai­sen kon­ser­tin oh­jel­ma ra­ken­tuu ka­to­li­lai­sen kir­kon ju­ma­lan­pal­ve­luk­sen osien mu­sii­kin ym­pä­ril­le.

Lumimuutoksen puheenjohtaja Tero Mustonen (oikealla selin) piti Muikkufestin avauspuheen.

Lumimuutoksen puheenjohtaja Tero Mustonen (oikealla selin) piti Muikkufestin avauspuheen.

Miikka Kivinen

Kulttuuri
29.1.2024 10.02

Muikkufest esitteli Puruveden nuottauskulttuuria

Tam­mi­kuun lop­pu­puo­lel­la Toh­ma­jär­vel­lä jär­jes­tet­tiin osuus­kun­ta Lu­mi­muu­tok­sen Muik­ku­fest-ta­pah­tu­ma. Osuus­kun­nan tal­vi­nuot­taus­kau­den avaus­ta juh­lis­ta­neen Muik­ku­fes­tin oh­jel­mas­sa oli muun mu­as­sa do­ku­ment­tie­lo­ku­va Pu­ru­ve­den tal­vi­nuot­taa­jis­ta, lu­en­to­ja, va­lo­ku­va­näyt­te­lyi­tä, ka­lan­per­kaus­työ­pa­ja, ka­la­ruo­kaa tar­jo­a­va pop-up -ra­vin­to­la sekä elä­vää mu­siik­kia. Osuus­kun­nan hen­ki­lös­tö­pääl­lik­kö Noo­ra Huu­sa­ri ar­vi­oi, et­tä Lu­mi­muu­tok­sen ti­loi­hin van­hal­le Tie­tä­väi­sen kou­lul­le oli saa­pu­nut yli 50 kä­vi­jää.

Lumimuutoksen puheenjohtaja Tero Mustonen (oikealla selin) piti Muikkufestin avauspuheen.

Lumimuutoksen puheenjohtaja Tero Mustonen (oikealla selin) piti Muikkufestin avauspuheen.

Miikka Kivinen

Kulttuuri
29.1.2024 10.02

Muikkufest esitteli Puruveden nuottauskulttuuria

Tam­mi­kuun lop­pu­puo­lel­la Toh­ma­jär­vel­lä jär­jes­tet­tiin osuus­kun­ta Lu­mi­muu­tok­sen Muik­ku­fest-ta­pah­tu­ma. Osuus­kun­nan tal­vi­nuot­taus­kau­den avaus­ta juh­lis­ta­neen Muik­ku­fes­tin oh­jel­mas­sa oli muun mu­as­sa do­ku­ment­tie­lo­ku­va Pu­ru­ve­den tal­vi­nuot­taa­jis­ta, lu­en­to­ja, va­lo­ku­va­näyt­te­lyi­tä, ka­lan­per­kaus­työ­pa­ja, ka­la­ruo­kaa tar­jo­a­va pop-up -ra­vin­to­la sekä elä­vää mu­siik­kia. Osuus­kun­nan hen­ki­lös­tö­pääl­lik­kö Noo­ra Huu­sa­ri ar­vi­oi, et­tä Lu­mi­muu­tok­sen ti­loi­hin van­hal­le Tie­tä­väi­sen kou­lul­le oli saa­pu­nut yli 50 kä­vi­jää.

Lumipalloefekti-elokuva sai ensi iltansa viime vuoden lokakuussa. Pressikuva: Pirkanmaan elokuvakeskus

Lumipalloefekti-elokuva sai ensi iltansa viime vuoden lokakuussa. Pressikuva: Pirkanmaan elokuvakeskus

Pirkanmaan elokuvakeskus

Kulttuuri
26.1.2024 11.07

Tohmajärveläisen tuotantoyhtiön elokuvalle Jussi-ehdokkuus

Toh­ma­jär­ve­läi­sen tuo­tan­to­yh­tiö Ida Pro­duc­ti­on­sin elo­ku­va Lu­mi­pal­lo­e­fek­ti on eh­dol­la par­haan do­ku­ment­tie­lo­ku­van Jus­si-pal­kin­non saa­jak­si.

Lumipalloefekti-elokuva sai ensi iltansa viime vuoden lokakuussa. Pressikuva: Pirkanmaan elokuvakeskus

Lumipalloefekti-elokuva sai ensi iltansa viime vuoden lokakuussa. Pressikuva: Pirkanmaan elokuvakeskus

Pirkanmaan elokuvakeskus

Kulttuuri
26.1.2024 11.07

Tohmajärveläisen tuotantoyhtiön elokuvalle Jussi-ehdokkuus

Toh­ma­jär­ve­läi­sen tuo­tan­to­yh­tiö Ida Pro­duc­ti­on­sin elo­ku­va Lu­mi­pal­lo­e­fek­ti on eh­dol­la par­haan do­ku­ment­tie­lo­ku­van Jus­si-pal­kin­non saa­jak­si.

Hakoniemi residenssin kanadalaiset taiteiljat Michael Cloud Duguay ja Matthias Kom esiintyvät tammikuun lopulla Käspelissä.

Hakoniemi residenssin kanadalaiset taiteiljat Michael Cloud Duguay ja Matthias Kom esiintyvät tammikuun lopulla Käspelissä.

Hakoniemen residenssi

Kulttuuri
22.1.2024 9.20

Kanadalaiset konsertoivat Käspelissä

Rääk­ky­län kon­sert­ti­vuo­si start­taa tam­mi­kuun 24. päi­vä Käs­pe­lis­sä jär­jes­tet­tä­väl­lä Ki­hausk­lu­bil­la. Ta­pah­tu­ma to­teu­te­taan yh­teis­työs­sä Ha­ko­nie­mi re­si­dens­si tu­kiyh­dis­tys ry:n ja Rääk­ky­lä Folk ry:n kans­sa.

Hakoniemi residenssin kanadalaiset taiteiljat Michael Cloud Duguay ja Matthias Kom esiintyvät tammikuun lopulla Käspelissä.

Hakoniemi residenssin kanadalaiset taiteiljat Michael Cloud Duguay ja Matthias Kom esiintyvät tammikuun lopulla Käspelissä.

Hakoniemen residenssi

Kulttuuri
22.1.2024 9.20

Kanadalaiset konsertoivat Käspelissä

Rääk­ky­län kon­sert­ti­vuo­si start­taa tam­mi­kuun 24. päi­vä Käs­pe­lis­sä jär­jes­tet­tä­väl­lä Ki­hausk­lu­bil­la. Ta­pah­tu­ma to­teu­te­taan yh­teis­työs­sä Ha­ko­nie­mi re­si­dens­si tu­kiyh­dis­tys ry:n ja Rääk­ky­lä Folk ry:n kans­sa.

Kalle Kataja kävi opettamassa musiikin hahmotustaitoja Joensuussa.

Kalle Kataja kävi opettamassa musiikin hahmotustaitoja Joensuussa.

Miikka Kivinen

Kulttuuri
15.1.2024 8.40

Musiikin hahmotustaitoja opiskellaan vaikkapa säveltämällä itse

Noin viik­ko en­nen jou­lua jär­jes­tet­tiin Jo­en­suun kon­ser­va­to­ri­os­sa Tai­dey­li­o­pis­ton Si­be­lius-Aka­te­mi­an ope­tus­vie­rai­lu. Vii­kon­lo­pun ai­ka­na noin 10 – 16-vuo­ti­aat lap­set ja nuo­ret Jo­en­suun kon­ser­va­to­ri­os­ta, Kes­ki-Kar­ja­lan mu­siik­ki­o­pis­tos­ta ja Pie­li­sen Kar­ja­lan mu­siik­ki­o­pis­tos­ta opis­ke­li­vat mu­sii­kin hah­mo­tus­tai­to­ja.

Kalle Kataja kävi opettamassa musiikin hahmotustaitoja Joensuussa.

Kalle Kataja kävi opettamassa musiikin hahmotustaitoja Joensuussa.

Miikka Kivinen

Kulttuuri
15.1.2024 8.40

Musiikin hahmotustaitoja opiskellaan vaikkapa säveltämällä itse

Noin viik­ko en­nen jou­lua jär­jes­tet­tiin Jo­en­suun kon­ser­va­to­ri­os­sa Tai­dey­li­o­pis­ton Si­be­lius-Aka­te­mi­an ope­tus­vie­rai­lu. Vii­kon­lo­pun ai­ka­na noin 10 – 16-vuo­ti­aat lap­set ja nuo­ret Jo­en­suun kon­ser­va­to­ri­os­ta, Kes­ki-Kar­ja­lan mu­siik­ki­o­pis­tos­ta ja Pie­li­sen Kar­ja­lan mu­siik­ki­o­pis­tos­ta opis­ke­li­vat mu­sii­kin hah­mo­tus­tai­to­ja.

Karoliina Arvilommin  auttaa aina kun tarvitaan, tuumivat Polina, Kateryna, Alyona, Oleksandr ja Sergii.

Karoliina Arvilommin auttaa aina kun tarvitaan, tuumivat Polina, Kateryna, Alyona, Oleksandr ja Sergii.

Mirja Hurskainen

Kulttuuri
12.1.2024 10.07

Värtsilässä tehdään taidetta koti-ikävästä huolimatta

– Värt­si­läs­sä tai­tei­li­ja­re­si­dens­seis­sä asuu täl­lä het­kel­lä kak­si per­het­tä, ei­kä li­sää ole ai­na­kaan näil­lä nä­ky­min tu­los­sa, ker­too re­si­dens­sien toi­min­nas­ta alus­ta as­ti vas­tan­nut teks­tii­li­tai­tei­li­ja Ka­ro­lii­na Ar­vi­lom­mi.

Karoliina Arvilommin  auttaa aina kun tarvitaan, tuumivat Polina, Kateryna, Alyona, Oleksandr ja Sergii.

Karoliina Arvilommin auttaa aina kun tarvitaan, tuumivat Polina, Kateryna, Alyona, Oleksandr ja Sergii.

Mirja Hurskainen

Kulttuuri
12.1.2024 10.07

Värtsilässä tehdään taidetta koti-ikävästä huolimatta

– Värt­si­läs­sä tai­tei­li­ja­re­si­dens­seis­sä asuu täl­lä het­kel­lä kak­si per­het­tä, ei­kä li­sää ole ai­na­kaan näil­lä nä­ky­min tu­los­sa, ker­too re­si­dens­sien toi­min­nas­ta alus­ta as­ti vas­tan­nut teks­tii­li­tai­tei­li­ja Ka­ro­lii­na Ar­vi­lom­mi.

Värttinä kuuluu ehdottomasti Kihauksen toivotuimpiin esiintyjiin - tämä ilmeni Rääkkylän kunnan teettämästä kyselystä. Arkistokuva Rasihovin keikalta vuodelta 2022. Kuva: Kari Sarkkinen.

Värttinä kuuluu ehdottomasti Kihauksen toivotuimpiin esiintyjiin - tämä ilmeni Rääkkylän kunnan teettämästä kyselystä. Arkistokuva Rasihovin keikalta vuodelta 2022. Kuva: Kari Sarkkinen.

Kari Sarkkinen

Kulttuuri
12.1.2024 9.10

Rääkkylän juhlavuosi näkyy Kihauksessa paikallisuutena - toivottu Värttinä esiintyy kotikylässään

Ki­haus Folk jär­jes­te­tään tu­le­va­na ke­sä­nä vii­me vuo­sia näyt­tä­väm­pä­nä ja esiin­ty­jis­sä lois­ta­vat paik­ka­kun­nal­ta pon­nis­ta­neet täh­det.

Värttinä kuuluu ehdottomasti Kihauksen toivotuimpiin esiintyjiin - tämä ilmeni Rääkkylän kunnan teettämästä kyselystä. Arkistokuva Rasihovin keikalta vuodelta 2022. Kuva: Kari Sarkkinen.

Värttinä kuuluu ehdottomasti Kihauksen toivotuimpiin esiintyjiin - tämä ilmeni Rääkkylän kunnan teettämästä kyselystä. Arkistokuva Rasihovin keikalta vuodelta 2022. Kuva: Kari Sarkkinen.

Kari Sarkkinen

Kulttuuri
12.1.2024 9.10

Rääkkylän juhlavuosi näkyy Kihauksessa paikallisuutena - toivottu Värttinä esiintyy kotikylässään

Ki­haus Folk jär­jes­te­tään tu­le­va­na ke­sä­nä vii­me vuo­sia näyt­tä­väm­pä­nä ja esiin­ty­jis­sä lois­ta­vat paik­ka­kun­nal­ta pon­nis­ta­neet täh­det.

Helmikuun viimeisenä viikonloppuna pääsee Kiteellä tutustumaan akvarellitöiden ja taiteen saloihin kokeneen alan ammattilaisen Olga Veselovskayan ohjaamana. Kuva Veselovskayan tuotannosta.

Helmikuun viimeisenä viikonloppuna pääsee Kiteellä tutustumaan akvarellitöiden ja taiteen saloihin kokeneen alan ammattilaisen Olga Veselovskayan ohjaamana. Kuva Veselovskayan tuotannosta.

Olga Veselovskaya

Kulttuuri
11.1.2024 15.35

OIga Veselovskayan taidekurssi tulossa Kiteelle

Eh­dit­kö ken­ties näh­dä OI­ga Ve­se­lovs­ka­yan ihas­tut­ta­via tal­vi­ai­hei­sia ak­va­rel­le­ja Tal­ven mo­net kas­vot -näyt­te­lys­sä Ki­teel­lä Kup­san kah­vi­las­sa jou­lun­tie­noos­sa? Nyt on ti­lai­suus saa­da hä­nel­tä oh­jaus­ta tai­teen pa­ris­sa kä­des­tä pi­tä­en.

Helmikuun viimeisenä viikonloppuna pääsee Kiteellä tutustumaan akvarellitöiden ja taiteen saloihin kokeneen alan ammattilaisen Olga Veselovskayan ohjaamana. Kuva Veselovskayan tuotannosta.

Helmikuun viimeisenä viikonloppuna pääsee Kiteellä tutustumaan akvarellitöiden ja taiteen saloihin kokeneen alan ammattilaisen Olga Veselovskayan ohjaamana. Kuva Veselovskayan tuotannosta.

Olga Veselovskaya

Kulttuuri
11.1.2024 15.35

OIga Veselovskayan taidekurssi tulossa Kiteelle

Eh­dit­kö ken­ties näh­dä OI­ga Ve­se­lovs­ka­yan ihas­tut­ta­via tal­vi­ai­hei­sia ak­va­rel­le­ja Tal­ven mo­net kas­vot -näyt­te­lys­sä Ki­teel­lä Kup­san kah­vi­las­sa jou­lun­tie­noos­sa? Nyt on ti­lai­suus saa­da hä­nel­tä oh­jaus­ta tai­teen pa­ris­sa kä­des­tä pi­tä­en.

Pirkko Korhonen on yksi Taivaarannan maalareista. Kuva: Sari Rinkinen.

Pirkko Korhonen on yksi Taivaarannan maalareista. Kuva: Sari Rinkinen.

Sari Rinkinen

Kulttuuri
9.1.2024 19.28

Taivaanrannan maalareilla näyttely kirjastossa

Toh­ma­jär­ve­läi­sen Tai­vaan­ran­nan maa­la­rit-tai­de­ryh­män te­ok­sia on esil­lä Toh­ma­jär­ven kir­jas­tos­sa 30. tam­mi­kuu­ta saak­ka.

Pirkko Korhonen on yksi Taivaarannan maalareista. Kuva: Sari Rinkinen.

Pirkko Korhonen on yksi Taivaarannan maalareista. Kuva: Sari Rinkinen.

Sari Rinkinen

Kulttuuri
9.1.2024 19.28

Taivaanrannan maalareilla näyttely kirjastossa

Toh­ma­jär­ve­läi­sen Tai­vaan­ran­nan maa­la­rit-tai­de­ryh­män te­ok­sia on esil­lä Toh­ma­jär­ven kir­jas­tos­sa 30. tam­mi­kuu­ta saak­ka.

Johanna Iivanainen ja Johanna Kurkela aloittavat Altamullan Road-yhtyeen kiertueen Kiteen konsertilla tammikuun loppupuolella. Pressikuva: Ville Juurikkala.

Johanna Iivanainen ja Johanna Kurkela aloittavat Altamullan Road-yhtyeen kiertueen Kiteen konsertilla tammikuun loppupuolella. Pressikuva: Ville Juurikkala.

Ville Juurikkala

Kulttuuri
8.1.2024 14.36

Johanna Iivanaisen ja Johanna Kurkelan yhteiskiertue alkaa Kiteeltä

Ki­teel­tä tam­mi­kuun lo­pus­sa al­ka­va kon­sert­ti­kier­tue on Jo­han­na Ii­va­nai­sen ja Jo­han­na Kur­ke­lan pit­kän ys­tä­vyy­den myö­tä syn­ty­nyt tun­nel­mal­li­nen ko­ko­nai­suus.

Johanna Iivanainen ja Johanna Kurkela aloittavat Altamullan Road-yhtyeen kiertueen Kiteen konsertilla tammikuun loppupuolella. Pressikuva: Ville Juurikkala.

Johanna Iivanainen ja Johanna Kurkela aloittavat Altamullan Road-yhtyeen kiertueen Kiteen konsertilla tammikuun loppupuolella. Pressikuva: Ville Juurikkala.

Ville Juurikkala

Kulttuuri
8.1.2024 14.36

Johanna Iivanaisen ja Johanna Kurkelan yhteiskiertue alkaa Kiteeltä

Ki­teel­tä tam­mi­kuun lo­pus­sa al­ka­va kon­sert­ti­kier­tue on Jo­han­na Ii­va­nai­sen ja Jo­han­na Kur­ke­lan pit­kän ys­tä­vyy­den myö­tä syn­ty­nyt tun­nel­mal­li­nen ko­ko­nai­suus.

Kirkkopihan komea mänty on nyt suojeltu.

Kirkkopihan komea mänty on nyt suojeltu.

Mervi Venäläinen

Kulttuuri
2.1.2024 12.50

Kirkkopihan ikihonka saa kasvaa rauhassa Kesälahdella

Ke­sä­lah­del­la juh­lis­tet­tiin kirk­ko­pi­han iki­hon­gal­le myön­net­tyä rau­hoi­tus­pää­tös­tä van­han ja uu­den vuo­den tait­tees­sa ilo­tu­li­tus­ra­ket­tien pauk­ku­es­sa pit­kin pi­tä­jää. Vi­ral­li­ses­ti käp­py­räi­nen, ko­mea, koh­de­va­lais­tuk­sen saa­nut män­ty on nyt rau­hoi­tet­tu luon­non­muis­to­merk­ki, jos­ta ker­too puun vie­res­sä ole­va Met­sä­hal­li­tuk­sen kylt­ti.

Kirkkopihan komea mänty on nyt suojeltu.

Kirkkopihan komea mänty on nyt suojeltu.

Mervi Venäläinen

Kulttuuri
2.1.2024 12.50

Kirkkopihan ikihonka saa kasvaa rauhassa Kesälahdella

Ke­sä­lah­del­la juh­lis­tet­tiin kirk­ko­pi­han iki­hon­gal­le myön­net­tyä rau­hoi­tus­pää­tös­tä van­han ja uu­den vuo­den tait­tees­sa ilo­tu­li­tus­ra­ket­tien pauk­ku­es­sa pit­kin pi­tä­jää. Vi­ral­li­ses­ti käp­py­räi­nen, ko­mea, koh­de­va­lais­tuk­sen saa­nut män­ty on nyt rau­hoi­tet­tu luon­non­muis­to­merk­ki, jos­ta ker­too puun vie­res­sä ole­va Met­sä­hal­li­tuk­sen kylt­ti.

Yhdysvaltalainen Lisa Pirkkala osallistui viime elokuussa Plamen Dimovin organisoimaan Nightwish-faniviikonloppuun. Kuva: Päivi Lievonen

Yhdysvaltalainen Lisa Pirkkala osallistui viime elokuussa Plamen Dimovin organisoimaan Nightwish-faniviikonloppuun. Kuva: Päivi Lievonen

Päivi Lievonen

Kulttuuri
28.12.2023 15.24

Nightwish yhdistää faneja eri puolilta maailmaa

Vuo­des­ta 1986 Ki­teel­lä py­sy­väs­ti asu­nut Pla­men Di­mov ker­too la­kan­neen­sa jo vuo­sia sit­ten sa­no­mas­ta ole­van­sa bul­ga­ri­a­lai­nen.

Yhdysvaltalainen Lisa Pirkkala osallistui viime elokuussa Plamen Dimovin organisoimaan Nightwish-faniviikonloppuun. Kuva: Päivi Lievonen

Yhdysvaltalainen Lisa Pirkkala osallistui viime elokuussa Plamen Dimovin organisoimaan Nightwish-faniviikonloppuun. Kuva: Päivi Lievonen

Päivi Lievonen

Kulttuuri
28.12.2023 15.24

Nightwish yhdistää faneja eri puolilta maailmaa

Vuo­des­ta 1986 Ki­teel­lä py­sy­väs­ti asu­nut Pla­men Di­mov ker­too la­kan­neen­sa jo vuo­sia sit­ten sa­no­mas­ta ole­van­sa bul­ga­ri­a­lai­nen.

Aiemmin Miili Mähönen ei uskonut pystyvänsä ihailemiensa sirkustaiteilijoiden tapaan ilma-akrobatiaan. Hän todisti omat uskomunksesa vääriksi.

Aiemmin Miili Mähönen ei uskonut pystyvänsä ihailemiensa sirkustaiteilijoiden tapaan ilma-akrobatiaan. Hän todisti omat uskomunksesa vääriksi.

Roosa Sallinen

Kulttuuri
27.12.2023 10.03

Lapsuuden unelmat todeksi

Vää­rät us­ko­muk­set voi­vat es­tää har­ras­tuk­sen aloit­ta­mi­sen. Ki­tee­läis­läh­töi­nen Mii­li Mä­hö­nen, 27, haas­toi nuo us­ko­muk­set ja löy­si it­sel­leen rak­kaan har­ras­tuk­sen.

Aiemmin Miili Mähönen ei uskonut pystyvänsä ihailemiensa sirkustaiteilijoiden tapaan ilma-akrobatiaan. Hän todisti omat uskomunksesa vääriksi.

Aiemmin Miili Mähönen ei uskonut pystyvänsä ihailemiensa sirkustaiteilijoiden tapaan ilma-akrobatiaan. Hän todisti omat uskomunksesa vääriksi.

Roosa Sallinen

Kulttuuri
27.12.2023 10.03

Lapsuuden unelmat todeksi

Vää­rät us­ko­muk­set voi­vat es­tää har­ras­tuk­sen aloit­ta­mi­sen. Ki­tee­läis­läh­töi­nen Mii­li Mä­hö­nen, 27, haas­toi nuo us­ko­muk­set ja löy­si it­sel­leen rak­kaan har­ras­tuk­sen.

OP Pohjois-Karjalan markkinointi- ja viestintäpäällikkö Anu Hirvonen (vas.) tunnelmoi nuoruuden soittomuistojaan konserttikanteleella, Keski-Karjalan musiikkiopiston kanteleensoiton opettaja Saila Kinnusen näppäillessä aiemmin lainasoittimena ollutta sähkökannelta.

OP Pohjois-Karjalan markkinointi- ja viestintäpäällikkö Anu Hirvonen (vas.) tunnelmoi nuoruuden soittomuistojaan konserttikanteleella, Keski-Karjalan musiikkiopiston kanteleensoiton opettaja Saila Kinnusen näppäillessä aiemmin lainasoittimena ollutta sähkökannelta.

Päivi Lievonen

Kulttuuri
21.12.2023 15.45

Osuuspankin lainakannel lahjoitettiin musiikkiopistolle

OP Poh­jois-Kar­ja­la lah­joit­ti omis­ta­man­sa kon­sert­ti­kan­te­leen ja Kois­ti­nen Elect­ric 1 -säh­kö­kan­te­leen Kes­ki-Kar­ja­lan mu­siik­ki­o­pis­tol­le.

OP Pohjois-Karjalan markkinointi- ja viestintäpäällikkö Anu Hirvonen (vas.) tunnelmoi nuoruuden soittomuistojaan konserttikanteleella, Keski-Karjalan musiikkiopiston kanteleensoiton opettaja Saila Kinnusen näppäillessä aiemmin lainasoittimena ollutta sähkökannelta.

OP Pohjois-Karjalan markkinointi- ja viestintäpäällikkö Anu Hirvonen (vas.) tunnelmoi nuoruuden soittomuistojaan konserttikanteleella, Keski-Karjalan musiikkiopiston kanteleensoiton opettaja Saila Kinnusen näppäillessä aiemmin lainasoittimena ollutta sähkökannelta.

Päivi Lievonen

Kulttuuri
21.12.2023 15.45

Osuuspankin lainakannel lahjoitettiin musiikkiopistolle

OP Poh­jois-Kar­ja­la lah­joit­ti omis­ta­man­sa kon­sert­ti­kan­te­leen ja Kois­ti­nen Elect­ric 1 -säh­kö­kan­te­leen Kes­ki-Kar­ja­lan mu­siik­ki­o­pis­tol­le.

Julia Krishtapovych rakastaa suomalaisia jouluperinteitä.

Julia Krishtapovych rakastaa suomalaisia jouluperinteitä.

Mirja Hurskainen

Kulttuuri
18.12.2023 14.44

Julia on hyvää vauhtia kotiutumassa Kiteelle

Ju­lia Krish­ta­po­vych, 25, on asu­nut äi­tin­sä kans­sa Ki­teel­lä syys­kuus­ta 2022 läh­tien. Suo­meen he saa­pui­vat huh­ti­kuus­sa 2022 ja asui­vat al­kuun Per­tun­maal­la. He ovat päät­tä­neet, et­tä hei­dän tu­le­vai­suu­ten­sa on Suo­mes­sa.

Julia Krishtapovych rakastaa suomalaisia jouluperinteitä.

Julia Krishtapovych rakastaa suomalaisia jouluperinteitä.

Mirja Hurskainen

Kulttuuri
18.12.2023 14.44

Julia on hyvää vauhtia kotiutumassa Kiteelle

Ju­lia Krish­ta­po­vych, 25, on asu­nut äi­tin­sä kans­sa Ki­teel­lä syys­kuus­ta 2022 läh­tien. Suo­meen he saa­pui­vat huh­ti­kuus­sa 2022 ja asui­vat al­kuun Per­tun­maal­la. He ovat päät­tä­neet, et­tä hei­dän tu­le­vai­suu­ten­sa on Suo­mes­sa.

Pontikkaa keitettiin kuusen juuressa mieluiten usvaisella kelillä, jolloin savu peittyi parhaiten.

Pontikkaa keitettiin kuusen juuressa mieluiten usvaisella kelillä, jolloin savu peittyi parhaiten.

Mirja Hurskainen

Kulttuuri
18.12.2023 12.41

Iltamaperinnettä heräteltiin pontikka-aiheella

Näyt­te­ly­kes­kus Ki­tee he­rät­te­lee il­ta­ma­pe­rin­net­tä. En­sim­mäi­se­nä ai­hee­na oli pon­tik­ka­pe­rin­ne täl­lä het­kel­lä vaih­tu­va­na näyt­te­ly­nä ole­van Pon­tik­ka­pi­tä­jä- tee­man mu­kaan. Il­ta ete­ni kult­tuu­ri­sih­tee­ri Mar­kus Pulk­ki­sen oh­jauk­ses­sa mu­sii­kin ja ta­ri­noi­den avul­la let­ke­äs­sä tun­nel­mas­sa. Ti­lai­suus oli myös osa Kes­ki-Kar­ja­lan ta­ri­nat -han­ket­ta, jos­sa paik­ka­kun­tien ta­ri­na­pe­rin­net­tä tal­len­ne­taan muis­tiin.

Pontikkaa keitettiin kuusen juuressa mieluiten usvaisella kelillä, jolloin savu peittyi parhaiten.

Pontikkaa keitettiin kuusen juuressa mieluiten usvaisella kelillä, jolloin savu peittyi parhaiten.

Mirja Hurskainen

Kulttuuri
18.12.2023 12.41

Iltamaperinnettä heräteltiin pontikka-aiheella

Näyt­te­ly­kes­kus Ki­tee he­rät­te­lee il­ta­ma­pe­rin­net­tä. En­sim­mäi­se­nä ai­hee­na oli pon­tik­ka­pe­rin­ne täl­lä het­kel­lä vaih­tu­va­na näyt­te­ly­nä ole­van Pon­tik­ka­pi­tä­jä- tee­man mu­kaan. Il­ta ete­ni kult­tuu­ri­sih­tee­ri Mar­kus Pulk­ki­sen oh­jauk­ses­sa mu­sii­kin ja ta­ri­noi­den avul­la let­ke­äs­sä tun­nel­mas­sa. Ti­lai­suus oli myös osa Kes­ki-Kar­ja­lan ta­ri­nat -han­ket­ta, jos­sa paik­ka­kun­tien ta­ri­na­pe­rin­net­tä tal­len­ne­taan muis­tiin.

Väinö Hänninen, vasemmalla, Arvo Kinnari, Martti Väistö ja Jouko Kostamo kuuluvat siihen reserviläisten ydinryhmään, joka on jo kolmen vuosikymmenen ajan pitänyt huolta Kiteen joulutulien järjestämisestä.

Väinö Hänninen, vasemmalla, Arvo Kinnari, Martti Väistö ja Jouko Kostamo kuuluvat siihen reserviläisten ydinryhmään, joka on jo kolmen vuosikymmenen ajan pitänyt huolta Kiteen joulutulien järjestämisestä.

Jouko Väistö

Kulttuuri
18.12.2023 9.45

Kiteen joulutulilla jo 30 vuoden perinne

Re­ser­vi­läis­ten jou­lu­tu­let ovat kut­su­neet Ki­teel­lä hil­jen­ty­mään jou­luo­do­tuk­seen jo kol­men vuo­si­kym­me­nen ajan. Tänä vuon­na jou­lu­tu­lien ää­reen ko­koon­nut­tiin pe­rin­tei­tä kun­ni­oit­ta­en vii­me kes­ki­viik­ko­na.

Väinö Hänninen, vasemmalla, Arvo Kinnari, Martti Väistö ja Jouko Kostamo kuuluvat siihen reserviläisten ydinryhmään, joka on jo kolmen vuosikymmenen ajan pitänyt huolta Kiteen joulutulien järjestämisestä.

Väinö Hänninen, vasemmalla, Arvo Kinnari, Martti Väistö ja Jouko Kostamo kuuluvat siihen reserviläisten ydinryhmään, joka on jo kolmen vuosikymmenen ajan pitänyt huolta Kiteen joulutulien järjestämisestä.

Jouko Väistö

Kulttuuri
18.12.2023 9.45

Kiteen joulutulilla jo 30 vuoden perinne

Re­ser­vi­läis­ten jou­lu­tu­let ovat kut­su­neet Ki­teel­lä hil­jen­ty­mään jou­luo­do­tuk­seen jo kol­men vuo­si­kym­me­nen ajan. Tänä vuon­na jou­lu­tu­lien ää­reen ko­koon­nut­tiin pe­rin­tei­tä kun­ni­oit­ta­en vii­me kes­ki­viik­ko­na.

Tohmajärven kesäteatteri sai riveihinsä kokeneen näyttelijän, kun Reijo Paasirova muutti paikkakunnalle eläkepäivien viettoon.

Tohmajärven kesäteatteri sai riveihinsä kokeneen näyttelijän, kun Reijo Paasirova muutti paikkakunnalle eläkepäivien viettoon.

Jouko Väistö

Kulttuuri
15.12.2023 14.52

Teatteria ja työtä omaksi ja yhteiseksi iloksi

Toh­ma­jär­ven ke­sä­te­at­te­ris­sa vii­me ke­sän On­nen Maa -näy­tel­mäs­sä de­by­toi­nut Rei­jo Paa­si­ro­va sa­noo saa­neen­sa ve­tääk­seen mie­lui­san roo­lin.

Tohmajärven kesäteatteri sai riveihinsä kokeneen näyttelijän, kun Reijo Paasirova muutti paikkakunnalle eläkepäivien viettoon.

Tohmajärven kesäteatteri sai riveihinsä kokeneen näyttelijän, kun Reijo Paasirova muutti paikkakunnalle eläkepäivien viettoon.

Jouko Väistö

Kulttuuri
15.12.2023 14.52

Teatteria ja työtä omaksi ja yhteiseksi iloksi

Toh­ma­jär­ven ke­sä­te­at­te­ris­sa vii­me ke­sän On­nen Maa -näy­tel­mäs­sä de­by­toi­nut Rei­jo Paa­si­ro­va sa­noo saa­neen­sa ve­tääk­seen mie­lui­san roo­lin.

Pisimpään seutukunnalla ovat ilahduttaneet Kiteen jouluvalot, yli 20 vuotta. Kuva: Kari Sarkkinen

Pisimpään seutukunnalla ovat ilahduttaneet Kiteen jouluvalot, yli 20 vuotta. Kuva: Kari Sarkkinen

Kari Sarkkinen

Kulttuuri
15.12.2023 13.09

Jouluvalojen historiaa Keski-Karjalassa

Ai­na­kin Ki­teen pe­rin­tei­set jou­lu­va­lot ovat saa­neet kii­tos­ta so­si­aa­li­ses­sa me­di­as­sa. Koti-Kar­ja­la sel­vit­ti, mikä on Kes­ki-Kar­ja­lan kun­tien jou­lu­va­lo­jen taus­ta ja his­to­ria Ki­teel­lä, Toh­ma­jär­vel­lä ja Rääk­ky­läs­sä.

Pisimpään seutukunnalla ovat ilahduttaneet Kiteen jouluvalot, yli 20 vuotta. Kuva: Kari Sarkkinen

Pisimpään seutukunnalla ovat ilahduttaneet Kiteen jouluvalot, yli 20 vuotta. Kuva: Kari Sarkkinen

Kari Sarkkinen

Kulttuuri
15.12.2023 13.09

Jouluvalojen historiaa Keski-Karjalassa

Ai­na­kin Ki­teen pe­rin­tei­set jou­lu­va­lot ovat saa­neet kii­tos­ta so­si­aa­li­ses­sa me­di­as­sa. Koti-Kar­ja­la sel­vit­ti, mikä on Kes­ki-Kar­ja­lan kun­tien jou­lu­va­lo­jen taus­ta ja his­to­ria Ki­teel­lä, Toh­ma­jär­vel­lä ja Rääk­ky­läs­sä.

Auli Lötjösen taidetekstiilin Aamusta iltaan ovat kunnanviraston valmistuessa 1988 lahjoittaneet paikalliset yhdistykset. Se kuvaa Puruvettä.

Auli Lötjösen taidetekstiilin Aamusta iltaan ovat kunnanviraston valmistuessa 1988 lahjoittaneet paikalliset yhdistykset. Se kuvaa Puruvettä.

Mirja Hurskainen

Kulttuuri
15.12.2023 11.15

Kesälahden kunnan omistuksessa ollutta taidetta esillä Sovintolan galleriassa

So­vin­to­lan gal­le­ri­as­sa on vuo­den lop­puun as­ti näh­tä­vil­lä näyt­te­ly, joka on ni­met­ty huu­dah­duk­sel­la Mu­ka­va ta­va­ta taas!

Auli Lötjösen taidetekstiilin Aamusta iltaan ovat kunnanviraston valmistuessa 1988 lahjoittaneet paikalliset yhdistykset. Se kuvaa Puruvettä.

Auli Lötjösen taidetekstiilin Aamusta iltaan ovat kunnanviraston valmistuessa 1988 lahjoittaneet paikalliset yhdistykset. Se kuvaa Puruvettä.

Mirja Hurskainen

Kulttuuri
15.12.2023 11.15

Kesälahden kunnan omistuksessa ollutta taidetta esillä Sovintolan galleriassa

So­vin­to­lan gal­le­ri­as­sa on vuo­den lop­puun as­ti näh­tä­vil­lä näyt­te­ly, joka on ni­met­ty huu­dah­duk­sel­la Mu­ka­va ta­va­ta taas!

Severi Havurinne, Elmo Matikainen, Jalmari Pitko ja Vilho Matikainen soittavat Nimettömät-bändissä.

Severi Havurinne, Elmo Matikainen, Jalmari Pitko ja Vilho Matikainen soittavat Nimettömät-bändissä.

Päivi Lievonen

Kulttuuri
14.12.2023 15.46

Musiikkiopistolla talvinen festari-ilta

Kes­ki-Kar­ja­lan mu­siik­ki­o­pis­to jär­jes­ti Rääk­ky­län au­di­to­ri­os­sa Win­ter on the Stage 2023 -fes­ta­ri-il­lan, jos­sa ko­keil­tiin uu­den­tyyp­pis­tä kon­sert­tia.

Severi Havurinne, Elmo Matikainen, Jalmari Pitko ja Vilho Matikainen soittavat Nimettömät-bändissä.

Severi Havurinne, Elmo Matikainen, Jalmari Pitko ja Vilho Matikainen soittavat Nimettömät-bändissä.

Päivi Lievonen

Kulttuuri
14.12.2023 15.46

Musiikkiopistolla talvinen festari-ilta

Kes­ki-Kar­ja­lan mu­siik­ki­o­pis­to jär­jes­ti Rääk­ky­län au­di­to­ri­os­sa Win­ter on the Stage 2023 -fes­ta­ri-il­lan, jos­sa ko­keil­tiin uu­den­tyyp­pis­tä kon­sert­tia.

Kimmo Järvisen valokuvissa on tunnelmaa.

Kimmo Järvisen valokuvissa on tunnelmaa.

Päivi Lievonen

Kulttuuri
14.12.2023 14.11

Valokuvanäyttely kirjastossa

Rääk­ky­län kir­jas­tos­sa on esil­lä jou­lu­kuun ajan ki­tee­läi­sen Kim­mo Jär­vi­sen va­lo­ku­via.

Kimmo Järvisen valokuvissa on tunnelmaa.

Kimmo Järvisen valokuvissa on tunnelmaa.

Päivi Lievonen

Kulttuuri
14.12.2023 14.11

Valokuvanäyttely kirjastossa

Rääk­ky­län kir­jas­tos­sa on esil­lä jou­lu­kuun ajan ki­tee­läi­sen Kim­mo Jär­vi­sen va­lo­ku­via.

Isä Harri Linna marraskuussa Kiteen Pyhän Kolminaisuuden kirkossa.

Isä Harri Linna marraskuussa Kiteen Pyhän Kolminaisuuden kirkossa.

Kari Sarkkinen

Kulttuuri
14.12.2023 7.50

Ortodoksien joulupaasto on muutakin kuin paastoa ruuasta

Mar­ras­kuun 15. päi­vä al­ka­nut ja jou­lu­päi­vän li­tur­gi­an jäl­keen lop­pu­va jou­lu­paas­to on yk­si nel­jäs­tä or­to­dok­sien viet­tä­mäs­tä vuo­tui­ses­ta paas­tos­ta. Kol­me muu­ta ovat pää­si­äis­tä edel­tä­vä suu­ri paas­to, al­ku­ke­sään si­joit­tu­va apos­to­lien paas­to ja syk­syl­lä vie­tet­tä­vä Ju­ma­la­näi­din paas­to.

Isä Harri Linna marraskuussa Kiteen Pyhän Kolminaisuuden kirkossa.

Isä Harri Linna marraskuussa Kiteen Pyhän Kolminaisuuden kirkossa.

Kari Sarkkinen

Kulttuuri
14.12.2023 7.50

Ortodoksien joulupaasto on muutakin kuin paastoa ruuasta

Mar­ras­kuun 15. päi­vä al­ka­nut ja jou­lu­päi­vän li­tur­gi­an jäl­keen lop­pu­va jou­lu­paas­to on yk­si nel­jäs­tä or­to­dok­sien viet­tä­mäs­tä vuo­tui­ses­ta paas­tos­ta. Kol­me muu­ta ovat pää­si­äis­tä edel­tä­vä suu­ri paas­to, al­ku­ke­sään si­joit­tu­va apos­to­lien paas­to ja syk­syl­lä vie­tet­tä­vä Ju­ma­la­näi­din paas­to.

Sibeliuslukion Joulushow toi viime yön aikana VesPelin saliin uuden kuosin.

Sibeliuslukion Joulushow toi viime yön aikana VesPelin saliin uuden kuosin.

Kari Sarkkinen

Kulttuuri
12.12.2023 13.27

Sibelius-lukion Joulushow valloittaa tänään Kiteen

Si­be­lius-lu­ki­on Jou­lus­how on jou­lu­mu­sii­kis­ta koos­tu­va, hen­gäs­tyt­tä­vän ener­gi­nen ja voi­mak­kai­ta tun­tei­ta pur­su­a­va ko­ko­nai­suus.

Sibeliuslukion Joulushow toi viime yön aikana VesPelin saliin uuden kuosin.

Sibeliuslukion Joulushow toi viime yön aikana VesPelin saliin uuden kuosin.

Kari Sarkkinen

Kulttuuri
12.12.2023 13.27

Sibelius-lukion Joulushow valloittaa tänään Kiteen

Si­be­lius-lu­ki­on Jou­lus­how on jou­lu­mu­sii­kis­ta koos­tu­va, hen­gäs­tyt­tä­vän ener­gi­nen ja voi­mak­kai­ta tun­tei­ta pur­su­a­va ko­ko­nai­suus.

Pirjo ja Sanna Halttunen sekä Henna Halttunen-Anttonen (eturivissä) lahjoittivat tuolit Kiteen terveyskeskussairaalaan. Lahjoituksen vastaanottivat lääkäri Pirjo Valkeapää, osastonhoitajan sijainen Henna Parjanen ja apulaisosastonhoitaja Tiina Koffert.

Pirjo ja Sanna Halttunen sekä Henna Halttunen-Anttonen (eturivissä) lahjoittivat tuolit Kiteen terveyskeskussairaalaan. Lahjoituksen vastaanottivat lääkäri Pirjo Valkeapää, osastonhoitajan sijainen Henna Parjanen ja apulaisosastonhoitaja Tiina Koffert.

Päivi Lievonen

Kulttuuri
8.12.2023 15.31

Tuolilahjoitus terveys­kes­kus­sai­raalaan

Ki­teen ter­veys­kes­kus­sai­raa­la sai lah­joi­tuk­se­na Esa Halt­tu­sen muis­to­ra­has­tol­ta kak­si tuo­lia.

Pirjo ja Sanna Halttunen sekä Henna Halttunen-Anttonen (eturivissä) lahjoittivat tuolit Kiteen terveyskeskussairaalaan. Lahjoituksen vastaanottivat lääkäri Pirjo Valkeapää, osastonhoitajan sijainen Henna Parjanen ja apulaisosastonhoitaja Tiina Koffert.

Pirjo ja Sanna Halttunen sekä Henna Halttunen-Anttonen (eturivissä) lahjoittivat tuolit Kiteen terveyskeskussairaalaan. Lahjoituksen vastaanottivat lääkäri Pirjo Valkeapää, osastonhoitajan sijainen Henna Parjanen ja apulaisosastonhoitaja Tiina Koffert.

Päivi Lievonen

Kulttuuri
8.12.2023 15.31

Tuolilahjoitus terveys­kes­kus­sai­raalaan

Ki­teen ter­veys­kes­kus­sai­raa­la sai lah­joi­tuk­se­na Esa Halt­tu­sen muis­to­ra­has­tol­ta kak­si tuo­lia.

Paimenen asuun sonnustautunut Mariitta Saarinen tuoksutteli Martalle, Akulle ja Lennille itämaan tietäjien lahjoja.

Paimenen asuun sonnustautunut Mariitta Saarinen tuoksutteli Martalle, Akulle ja Lennille itämaan tietäjien lahjoja.

Päivi Lievonen

Kulttuuri
7.12.2023 13.26

Jouluvaelluksella juhlavuosi - tapahtuman jatkuvuus huolettaa Rääkkylän perinteen aloittajaa

Rääk­ky­läs­sä jär­jes­tet­tiin en­sim­mäi­nen seu­ra­kun­nan or­ga­ni­soi­ma jou­lu­va­el­lus 25 vuot­ta sit­ten, jo­ten nyt vuo­ros­sa on juh­la­vuo­si.

Paimenen asuun sonnustautunut Mariitta Saarinen tuoksutteli Martalle, Akulle ja Lennille itämaan tietäjien lahjoja.

Paimenen asuun sonnustautunut Mariitta Saarinen tuoksutteli Martalle, Akulle ja Lennille itämaan tietäjien lahjoja.

Päivi Lievonen

Kulttuuri
7.12.2023 13.26

Jouluvaelluksella juhlavuosi - tapahtuman jatkuvuus huolettaa Rääkkylän perinteen aloittajaa

Rääk­ky­läs­sä jär­jes­tet­tiin en­sim­mäi­nen seu­ra­kun­nan or­ga­ni­soi­ma jou­lu­va­el­lus 25 vuot­ta sit­ten, jo­ten nyt vuo­ros­sa on juh­la­vuo­si.

Seitsemän innokasta oppilasta esiintyi Hoivakoti Esterissä Saila Kinnusen (etualalla) johdolla.

Seitsemän innokasta oppilasta esiintyi Hoivakoti Esterissä Saila Kinnusen (etualalla) johdolla.

Mervi Venäläinen

Kulttuuri
7.12.2023 13.01

Musiikkiopiston oppilaat ilahduttivat musiikillaan Hoivakoti Esterin asukkaita

Hoi­va­ko­ti Es­te­rin asuk­kaat ja hoi­to­hen­ki­lö­kun­ta sai­vat mu­ka­vaa vaih­te­lua ar­keen, kun Kes­ki-Kar­ja­lan mu­siik­ki­o­pis­ton op­pi­lai­ta pis­täy­tyi soi­to­no­pet­ta­ja Sai­la Kin­nu­sen joh­dol­la vie­rai­lul­la it­se­näi­syys­päi­vän aat­to­na.

Seitsemän innokasta oppilasta esiintyi Hoivakoti Esterissä Saila Kinnusen (etualalla) johdolla.

Seitsemän innokasta oppilasta esiintyi Hoivakoti Esterissä Saila Kinnusen (etualalla) johdolla.

Mervi Venäläinen

Kulttuuri
7.12.2023 13.01

Musiikkiopiston oppilaat ilahduttivat musiikillaan Hoivakoti Esterin asukkaita

Hoi­va­ko­ti Es­te­rin asuk­kaat ja hoi­to­hen­ki­lö­kun­ta sai­vat mu­ka­vaa vaih­te­lua ar­keen, kun Kes­ki-Kar­ja­lan mu­siik­ki­o­pis­ton op­pi­lai­ta pis­täy­tyi soi­to­no­pet­ta­ja Sai­la Kin­nu­sen joh­dol­la vie­rai­lul­la it­se­näi­syys­päi­vän aat­to­na.

Rääkkylän kunnanhallitus antoi lausuntonsa maakunnalliseen vuoden 2025 Vaikuttamisen kärjet -asiakirjaan. Arkistokuva.

Rääkkylän kunnanhallitus antoi lausuntonsa maakunnalliseen vuoden 2025 Vaikuttamisen kärjet -asiakirjaan. Arkistokuva.

Päivi Lievonen

Kulttuuri
5.12.2023 10.22

Rääkkylä antoi esityksensä vuoden 2025 Vaikuttamisen kärjet -asiakirjaan

Poh­jois-Kar­ja­lan maa­kun­ta­liit­to pyy­tää kun­nil­ta esi­tys­tä vuo­den 2025 Vai­kut­ta­mi­sen kär­jet -asi­a­kir­jaa var­ten. Ta­voit­tee­na on koo­ta yh­teen mi­nis­te­ri­ö­koh­tai­ses­ti maa­kun­nan ajan­koh­tai­set hank­keet ja val­ti­on pää­tök­sen­te­koon liit­ty­vät ta­voit­teet sekä lin­ja­ta maa­kun­nan kär­ki­hank­keet. Tar­koi­tuk­se­na on te­hos­taa maa­kun­nan edun­val­von­taa.

Rääkkylän kunnanhallitus antoi lausuntonsa maakunnalliseen vuoden 2025 Vaikuttamisen kärjet -asiakirjaan. Arkistokuva.

Rääkkylän kunnanhallitus antoi lausuntonsa maakunnalliseen vuoden 2025 Vaikuttamisen kärjet -asiakirjaan. Arkistokuva.

Päivi Lievonen

Kulttuuri
5.12.2023 10.22

Rääkkylä antoi esityksensä vuoden 2025 Vaikuttamisen kärjet -asiakirjaan

Poh­jois-Kar­ja­lan maa­kun­ta­liit­to pyy­tää kun­nil­ta esi­tys­tä vuo­den 2025 Vai­kut­ta­mi­sen kär­jet -asi­a­kir­jaa var­ten. Ta­voit­tee­na on koo­ta yh­teen mi­nis­te­ri­ö­koh­tai­ses­ti maa­kun­nan ajan­koh­tai­set hank­keet ja val­ti­on pää­tök­sen­te­koon liit­ty­vät ta­voit­teet sekä lin­ja­ta maa­kun­nan kär­ki­hank­keet. Tar­koi­tuk­se­na on te­hos­taa maa­kun­nan edun­val­von­taa.

Ville ja Elina Karaksela loivat soitollaan ja laulullaan ainutlaatuisen tunnelman.

Ville ja Elina Karaksela loivat soitollaan ja laulullaan ainutlaatuisen tunnelman.

Mirja Hurskainen

Kulttuuri
22.11.2023 21.51

Tuutulaulut hellivät kuulijaa vauvasta vaariin

Lau­an­tai­seen Tuu­tu­lau­lu­ja kai­ke­ni­käi­sil­le -kon­sert­tiin Yh­tei­sö­ta­lol­le oli­vat ter­ve­tul­lei­ta kai­ke­ni­käi­set kuu­li­jat. Sa­man kon­ser­tin kuu­li jo ai­em­min sa­mal­la vii­kol­la noin 125 var­hais­kas­va­tuk­sen las­ta ja ai­kuis­ta

Ville ja Elina Karaksela loivat soitollaan ja laulullaan ainutlaatuisen tunnelman.

Ville ja Elina Karaksela loivat soitollaan ja laulullaan ainutlaatuisen tunnelman.

Mirja Hurskainen

Kulttuuri
22.11.2023 21.51

Tuutulaulut hellivät kuulijaa vauvasta vaariin

Lau­an­tai­seen Tuu­tu­lau­lu­ja kai­ke­ni­käi­sil­le -kon­sert­tiin Yh­tei­sö­ta­lol­le oli­vat ter­ve­tul­lei­ta kai­ke­ni­käi­set kuu­li­jat. Sa­man kon­ser­tin kuu­li jo ai­em­min sa­mal­la vii­kol­la noin 125 var­hais­kas­va­tuk­sen las­ta ja ai­kuis­ta

Tellervo Hurskainen ja Marjatta Karkkulainen kirjoittavat sukunsa tarinaa kirjeiden perusteella kirjaksi.

Tellervo Hurskainen ja Marjatta Karkkulainen kirjoittavat sukunsa tarinaa kirjeiden perusteella kirjaksi.

Päivi Lievonen

Kulttuuri
21.11.2023 11.24

Serkukset kirjoittavat kirjoja veljeksistä

Rääk­ky­län Nie­mis­ho­vis­ta ko­toi­sin ole­vien vel­jes­ten per­hei­den his­to­ri­as­ta on val­mis­tu­mas­sa kak­si eril­lis­tä kir­jaa.

Tellervo Hurskainen ja Marjatta Karkkulainen kirjoittavat sukunsa tarinaa kirjeiden perusteella kirjaksi.

Tellervo Hurskainen ja Marjatta Karkkulainen kirjoittavat sukunsa tarinaa kirjeiden perusteella kirjaksi.

Päivi Lievonen

Kulttuuri
21.11.2023 11.24

Serkukset kirjoittavat kirjoja veljeksistä

Rääk­ky­län Nie­mis­ho­vis­ta ko­toi­sin ole­vien vel­jes­ten per­hei­den his­to­ri­as­ta on val­mis­tu­mas­sa kak­si eril­lis­tä kir­jaa.

Ville Karjalainen seuraa ilahtuneena, kun 3-vuotias Noora Sivonen puhaltaa baritonitorvesta esiin vahvan sävelen.

Ville Karjalainen seuraa ilahtuneena, kun 3-vuotias Noora Sivonen puhaltaa baritonitorvesta esiin vahvan sävelen.

Mirja Hurskainen

Kulttuuri
13.11.2023 14.47

Soitinpolulta mukaan aitoja elämyksiä

Har­mo­nik­ka soi ja sak­so­fo­nin ää­ni kai­kaa vah­va­na käy­tä­väl­le as­ti. Ää­ni­maa­il­ma liit­tyy Soi­tin­pol­ku-ta­pah­tu­maan, jon­ka Kes­ki-Kar­ja­lan mu­siik­ki­o­pis­to jär­jes­ti en­sim­mäi­sen ker­ran Ki­teel­lä vii­me lau­an­tai­na. Li­pe­ris­sä sa­man­si­säl­töi­nen ta­pah­tu­ma jär­jes­te­tään tu­le­va­na lau­an­tai­na.

Ville Karjalainen seuraa ilahtuneena, kun 3-vuotias Noora Sivonen puhaltaa baritonitorvesta esiin vahvan sävelen.

Ville Karjalainen seuraa ilahtuneena, kun 3-vuotias Noora Sivonen puhaltaa baritonitorvesta esiin vahvan sävelen.

Mirja Hurskainen

Kulttuuri
13.11.2023 14.47

Soitinpolulta mukaan aitoja elämyksiä

Har­mo­nik­ka soi ja sak­so­fo­nin ää­ni kai­kaa vah­va­na käy­tä­väl­le as­ti. Ää­ni­maa­il­ma liit­tyy Soi­tin­pol­ku-ta­pah­tu­maan, jon­ka Kes­ki-Kar­ja­lan mu­siik­ki­o­pis­to jär­jes­ti en­sim­mäi­sen ker­ran Ki­teel­lä vii­me lau­an­tai­na. Li­pe­ris­sä sa­man­si­säl­töi­nen ta­pah­tu­ma jär­jes­te­tään tu­le­va­na lau­an­tai­na.

Harvesting Memories -lyhytelokuvan musiikin on tehnyt Sari Kaasinen ja elokuvan käsikirjoittanut ja tuottanut Minna Rautiainen Cimrin palkintojenjaossa Gironan elokuvafestivaaleilla. Kuva: VisitKarelia

Harvesting Memories -lyhytelokuvan musiikin on tehnyt Sari Kaasinen ja elokuvan käsikirjoittanut ja tuottanut Minna Rautiainen Cimrin palkintojenjaossa Gironan elokuvafestivaaleilla. Kuva: VisitKarelia

VisitKarelia

Kulttuuri
13.11.2023 11.39

Rääkkyläläinen taidonnäyte voitti kansainvälisen elokuvakilpailun pääpalkinnon

Vi­sit­Ka­re­li­an ja Tor­ni­Fil­min yh­teis­tuo­tan­to­na syn­ty­nyt Har­ves­ting Me­mo­ries -ly­hy­te­lo­ku­va on voit­ta­nut kan­sain­vä­li­sen Food Film Menu 2023 -elo­ku­va­kil­pai­lun pää­pal­kin­non Es­pan­jan Gi­ro­nan elo­ku­va­fes­ti­vaa­leil­la.

Harvesting Memories -lyhytelokuvan musiikin on tehnyt Sari Kaasinen ja elokuvan käsikirjoittanut ja tuottanut Minna Rautiainen Cimrin palkintojenjaossa Gironan elokuvafestivaaleilla. Kuva: VisitKarelia

Harvesting Memories -lyhytelokuvan musiikin on tehnyt Sari Kaasinen ja elokuvan käsikirjoittanut ja tuottanut Minna Rautiainen Cimrin palkintojenjaossa Gironan elokuvafestivaaleilla. Kuva: VisitKarelia

VisitKarelia

Kulttuuri
13.11.2023 11.39

Rääkkyläläinen taidonnäyte voitti kansainvälisen elokuvakilpailun pääpalkinnon

Vi­sit­Ka­re­li­an ja Tor­ni­Fil­min yh­teis­tuo­tan­to­na syn­ty­nyt Har­ves­ting Me­mo­ries -ly­hy­te­lo­ku­va on voit­ta­nut kan­sain­vä­li­sen Food Film Menu 2023 -elo­ku­va­kil­pai­lun pää­pal­kin­non Es­pan­jan Gi­ro­nan elo­ku­va­fes­ti­vaa­leil­la.

Rääkkylän koulun oppilaat harjoittelevat Kansallisoopperan kanssa yhteistyönä järjestettävää esitystä.

Rääkkylän koulun oppilaat harjoittelevat Kansallisoopperan kanssa yhteistyönä järjestettävää esitystä.

Päivi Lievonen

Kulttuuri
9.11.2023 12.51

Rääkkylässä harjoitellaan koululaisoopperaa

Rääk­ky­län kou­lu on mu­ka­na Kan­sal­li­soop­pe­ran jär­jes­tä­mäs­sä Läh­de-kou­lu­lai­soop­pe­ra -pro­jek­tis­sa, jos­sa val­mis­te­taan am­mat­ti­lais­ten ja kou­lu­lais­ten yh­tei­nen oop­pe­ra­te­os. Lii­kun­ta­sa­lis­sa on har­joi­tel­tu ah­ke­ras­ti kan­te­leen soit­toa ja te­ok­sen lau­lu­ja, jot­ka tree­na­taan näyt­tä­väk­si ko­ko­nai­suu­dek­si. Kai­ken hui­pen­tu­ma on esi­tys, jos­sa so­lis­tei­na toi­mi­vat Kan­sal­li­soop­pe­ran lau­la­jat ja la­va­tek­niik­ka ra­ken­ne­taan oop­pe­ran omal­la ka­lus­tol­la. Jo­kai­nen op­pi­las saa esi­tyk­seen myös pu­vus­tuk­sen Kan­sal­li­soop­pe­ras­ta.

Rääkkylän koulun oppilaat harjoittelevat Kansallisoopperan kanssa yhteistyönä järjestettävää esitystä.

Rääkkylän koulun oppilaat harjoittelevat Kansallisoopperan kanssa yhteistyönä järjestettävää esitystä.

Päivi Lievonen

Kulttuuri
9.11.2023 12.51

Rääkkylässä harjoitellaan koululaisoopperaa

Rääk­ky­län kou­lu on mu­ka­na Kan­sal­li­soop­pe­ran jär­jes­tä­mäs­sä Läh­de-kou­lu­lai­soop­pe­ra -pro­jek­tis­sa, jos­sa val­mis­te­taan am­mat­ti­lais­ten ja kou­lu­lais­ten yh­tei­nen oop­pe­ra­te­os. Lii­kun­ta­sa­lis­sa on har­joi­tel­tu ah­ke­ras­ti kan­te­leen soit­toa ja te­ok­sen lau­lu­ja, jot­ka tree­na­taan näyt­tä­väk­si ko­ko­nai­suu­dek­si. Kai­ken hui­pen­tu­ma on esi­tys, jos­sa so­lis­tei­na toi­mi­vat Kan­sal­li­soop­pe­ran lau­la­jat ja la­va­tek­niik­ka ra­ken­ne­taan oop­pe­ran omal­la ka­lus­tol­la. Jo­kai­nen op­pi­las saa esi­tyk­seen myös pu­vus­tuk­sen Kan­sal­li­soop­pe­ras­ta.

Rääkkylän kirjastossa on esillä Irja Halosen maalauksia.

Rääkkylän kirjastossa on esillä Irja Halosen maalauksia.

Päivi Lievonen

Kulttuuri
7.11.2023 11.03

Muistonäyttely haapasalmelaiselle taideharrastajalle

Rääk­ky­län kir­jas­tos­sa on esil­lä haa­pa­sal­me­lai­sen, hil­jat­tain edes­men­neen Ir­ja Ha­lo­sen maa­lauk­sia.

Rääkkylän kirjastossa on esillä Irja Halosen maalauksia.

Rääkkylän kirjastossa on esillä Irja Halosen maalauksia.

Päivi Lievonen

Kulttuuri
7.11.2023 11.03

Muistonäyttely haapasalmelaiselle taideharrastajalle

Rääk­ky­län kir­jas­tos­sa on esil­lä haa­pa­sal­me­lai­sen, hil­jat­tain edes­men­neen Ir­ja Ha­lo­sen maa­lauk­sia.

Pekka Laine on löytänyt harrastajateatterista itselleen mukavan harrastuksen. Kuvamme on Myllyteatterin toissa kesän Koivu ja kotitähti -näytelmästä, jossa hänellä oli kaksi roolia.

Pekka Laine on löytänyt harrastajateatterista itselleen mukavan harrastuksen. Kuvamme on Myllyteatterin toissa kesän Koivu ja kotitähti -näytelmästä, jossa hänellä oli kaksi roolia.

Jouko Väistö

Kulttuuri
6.11.2023 10.03

Tartu harras­ta­ja­te­atterin koukkuun!

Olet­ko kiin­nos­tu­nut näyt­te­le­mi­ses­tä? Voi­sit­ko läh­teä mu­kaan ke­sä­te­at­te­ri­toi­min­taan? Mi­kä­li vas­taat kyl­lä, si­nun kan­nat­taa ha­keu­tua Ki­teel­lä 18. – 19. ku­lu­vaa kuu­ta jär­jes­tet­tä­vään Näyt­te­li­jä­työn pe­rus­teet -kou­lu­tuk­seen.

Pekka Laine on löytänyt harrastajateatterista itselleen mukavan harrastuksen. Kuvamme on Myllyteatterin toissa kesän Koivu ja kotitähti -näytelmästä, jossa hänellä oli kaksi roolia.

Pekka Laine on löytänyt harrastajateatterista itselleen mukavan harrastuksen. Kuvamme on Myllyteatterin toissa kesän Koivu ja kotitähti -näytelmästä, jossa hänellä oli kaksi roolia.

Jouko Väistö

Kulttuuri
6.11.2023 10.03

Tartu harras­ta­ja­te­atterin koukkuun!

Olet­ko kiin­nos­tu­nut näyt­te­le­mi­ses­tä? Voi­sit­ko läh­teä mu­kaan ke­sä­te­at­te­ri­toi­min­taan? Mi­kä­li vas­taat kyl­lä, si­nun kan­nat­taa ha­keu­tua Ki­teel­lä 18. – 19. ku­lu­vaa kuu­ta jär­jes­tet­tä­vään Näyt­te­li­jä­työn pe­rus­teet -kou­lu­tuk­seen.

Kesälahden koulun Aurora, Silja, Jaakko, Venla, Jere ja Oiva ovat tutustuneet kekriin teemaviikolla.

Kesälahden koulun Aurora, Silja, Jaakko, Venla, Jere ja Oiva ovat tutustuneet kekriin teemaviikolla.

Päivi Lievonen

Kulttuuri
3.11.2023 20.31

Kolmosluokkalaiset viettivät kekriviikkoa Kesälahdella

Ke­sä­lah­den Pouk­ku­luo­son kou­lun kol­mas luok­ka viet­ti kek­ri­viik­koa, jol­loin tu­tus­tut­tiin suo­ma­lai­seen pe­rin­ne­juh­laan.

Kesälahden koulun Aurora, Silja, Jaakko, Venla, Jere ja Oiva ovat tutustuneet kekriin teemaviikolla.

Kesälahden koulun Aurora, Silja, Jaakko, Venla, Jere ja Oiva ovat tutustuneet kekriin teemaviikolla.

Päivi Lievonen

Kulttuuri
3.11.2023 20.31

Kolmosluokkalaiset viettivät kekriviikkoa Kesälahdella

Ke­sä­lah­den Pouk­ku­luo­son kou­lun kol­mas luok­ka viet­ti kek­ri­viik­koa, jol­loin tu­tus­tut­tiin suo­ma­lai­seen pe­rin­ne­juh­laan.

Riäkkyteatterin Punahukka-näytelmä saa ensi-iltansa marraskuun 11. päivä.

Riäkkyteatterin Punahukka-näytelmä saa ensi-iltansa marraskuun 11. päivä.

Päivi Lievonen

Kulttuuri
1.11.2023 14.58

Vakava komedia uskosta, armosta ja anteeksiannosta

Mitä ta­pah­tuu kun ku­vi­tel­tu elä­mä mu­re­nee ym­pä­ril­lä? Vas­tauk­sen an­taa Ri­äk­ky­te­at­te­rin Pu­na­huk­ka-näy­tel­mä, joka saa en­si-il­tan­sa 11. mar­ras­kuu­ta.

Riäkkyteatterin Punahukka-näytelmä saa ensi-iltansa marraskuun 11. päivä.

Riäkkyteatterin Punahukka-näytelmä saa ensi-iltansa marraskuun 11. päivä.

Päivi Lievonen

Kulttuuri
1.11.2023 14.58

Vakava komedia uskosta, armosta ja anteeksiannosta

Mitä ta­pah­tuu kun ku­vi­tel­tu elä­mä mu­re­nee ym­pä­ril­lä? Vas­tauk­sen an­taa Ri­äk­ky­te­at­te­rin Pu­na­huk­ka-näy­tel­mä, joka saa en­si-il­tan­sa 11. mar­ras­kuu­ta.

Pentti Ojajärvi ja Leila Luukkainen helmikuisessa Kalevalajuhlassa Sovintolassa.

Pentti Ojajärvi ja Leila Luukkainen helmikuisessa Kalevalajuhlassa Sovintolassa.

Mirja Hurskainen

Kulttuuri
1.11.2023 13.07

Pitkäjänteistä kotiseututyötä paikallisesti ja valtakunnallisesti

Syys­kui­ses­sa hut­tu­juh­las­sa Ke­sä­lah­del­la ko­et­tiin yl­lä­tys, kun Pent­ti Oja­jär­vi tie­tä­mät­tään sai hut­tu­neu­vok­sen ar­von. Hän on toi­mi­nut Ke­sä­lah­ti-Seu­ran pu­heen­joh­ta­ja­na vuo­des­ta 2017.

Pentti Ojajärvi ja Leila Luukkainen helmikuisessa Kalevalajuhlassa Sovintolassa.

Pentti Ojajärvi ja Leila Luukkainen helmikuisessa Kalevalajuhlassa Sovintolassa.

Mirja Hurskainen

Kulttuuri
1.11.2023 13.07

Pitkäjänteistä kotiseututyötä paikallisesti ja valtakunnallisesti

Syys­kui­ses­sa hut­tu­juh­las­sa Ke­sä­lah­del­la ko­et­tiin yl­lä­tys, kun Pent­ti Oja­jär­vi tie­tä­mät­tään sai hut­tu­neu­vok­sen ar­von. Hän on toi­mi­nut Ke­sä­lah­ti-Seu­ran pu­heen­joh­ta­ja­na vuo­des­ta 2017.

Hannu Koistinen on kehittänyt kannelta kansansoittimeksi vuosikymmenten ajan. Arkistokuva.

Hannu Koistinen on kehittänyt kannelta kansansoittimeksi vuosikymmenten ajan. Arkistokuva.

Päivi Lievonen

Kulttuuri
1.11.2023 10.43

Koistinen Kantele on Taito Finlandia 2023 ehdokas

Rääk­ky­lä­läi­nen kan­te­le­val­mis­ta­ja Kois­ti­nen Kan­te­le on va­lit­tu vuo­den 2023 Tai­to Fin­lan­dia eh­dok­kaak­si.

Hannu Koistinen on kehittänyt kannelta kansansoittimeksi vuosikymmenten ajan. Arkistokuva.

Hannu Koistinen on kehittänyt kannelta kansansoittimeksi vuosikymmenten ajan. Arkistokuva.

Päivi Lievonen

Kulttuuri
1.11.2023 10.43

Koistinen Kantele on Taito Finlandia 2023 ehdokas

Rääk­ky­lä­läi­nen kan­te­le­val­mis­ta­ja Kois­ti­nen Kan­te­le on va­lit­tu vuo­den 2023 Tai­to Fin­lan­dia eh­dok­kaak­si.

Riäkkyteatterin historiaa kolmen vuosikymmenen ajalta on esillä kuluvan viikon ajan esillä olevassa näyttelyssä.

Riäkkyteatterin historiaa kolmen vuosikymmenen ajalta on esillä kuluvan viikon ajan esillä olevassa näyttelyssä.

Päivi Lievonen

Kulttuuri
30.10.2023 18.34

Riäkkyteatterilla juhlanäyttely tällä viikolla

Ri­äk­ky­te­at­te­ri juh­lis­taa 30 toi­min­ta­vuot­taan ku­lu­va­na vuon­na, ja maa­nan­tai­na avau­tui juh­la­vuo­den näyt­te­ly kir­jas­ton vie­re­sen ra­ken­nuk­sen ala­ker­ras­sa, On­nen Kau­pan naa­pu­ris­sa.

Riäkkyteatterin historiaa kolmen vuosikymmenen ajalta on esillä kuluvan viikon ajan esillä olevassa näyttelyssä.

Riäkkyteatterin historiaa kolmen vuosikymmenen ajalta on esillä kuluvan viikon ajan esillä olevassa näyttelyssä.

Päivi Lievonen

Kulttuuri
30.10.2023 18.34

Riäkkyteatterilla juhlanäyttely tällä viikolla

Ri­äk­ky­te­at­te­ri juh­lis­taa 30 toi­min­ta­vuot­taan ku­lu­va­na vuon­na, ja maa­nan­tai­na avau­tui juh­la­vuo­den näyt­te­ly kir­jas­ton vie­re­sen ra­ken­nuk­sen ala­ker­ras­sa, On­nen Kau­pan naa­pu­ris­sa.

Rasivaaran kierrätystaideteos paljastettiin tänään yleisölle. Taiteilija Patrick Ward poisti suojana olleen pressun Toivoksi nimeltyltä hevoselta.

Rasivaaran kierrätystaideteos paljastettiin tänään yleisölle. Taiteilija Patrick Ward poisti suojana olleen pressun Toivoksi nimeltyltä hevoselta.

Päivi Lievonen

Kulttuuri
28.10.2023 15.05

Lähes tonnin painoinen Toivo on nyt jalustallaan - kyläläiset ihastuivat Rasivaaran kierrä­tys­tai­de­te­okseen

Ra­si­vaa­ran kier­rä­tys­ma­te­ri­aa­lis­ta koot­tu yh­tei­sö­tai­de­te­os on nyt ase­tet­tu pai­koil­leen Ham­mas­lah­den­tien var­rel­le Ra­si­ho­vin ris­teyk­seen. En­sim­mäi­set ohi­kul­ki­jat py­säh­tyi­vät ku­vaa­maan te­os­ta jo ava­jais­ti­lai­suu­den juh­la­kah­vien ai­kaan.

Rasivaaran kierrätystaideteos paljastettiin tänään yleisölle. Taiteilija Patrick Ward poisti suojana olleen pressun Toivoksi nimeltyltä hevoselta.

Rasivaaran kierrätystaideteos paljastettiin tänään yleisölle. Taiteilija Patrick Ward poisti suojana olleen pressun Toivoksi nimeltyltä hevoselta.

Päivi Lievonen

Kulttuuri
28.10.2023 15.05

Lähes tonnin painoinen Toivo on nyt jalustallaan - kyläläiset ihastuivat Rasivaaran kierrä­tys­tai­de­te­okseen

Ra­si­vaa­ran kier­rä­tys­ma­te­ri­aa­lis­ta koot­tu yh­tei­sö­tai­de­te­os on nyt ase­tet­tu pai­koil­leen Ham­mas­lah­den­tien var­rel­le Ra­si­ho­vin ris­teyk­seen. En­sim­mäi­set ohi­kul­ki­jat py­säh­tyi­vät ku­vaa­maan te­os­ta jo ava­jais­ti­lai­suu­den juh­la­kah­vien ai­kaan.

Kulttuuriohjaaja Markus Pulkkinen ja Kitee-Seuran puheenjohtaja Markku Hyvönen tutkivat pontikkanäyttelyn tarpeistoa.

Kulttuuriohjaaja Markus Pulkkinen ja Kitee-Seuran puheenjohtaja Markku Hyvönen tutkivat pontikkanäyttelyn tarpeistoa.

Päivi Lievonen

Kulttuuri
23.10.2023 15.55

Kiteen kirkas saa oman näyttelynsä - pontikkaperinnettä esitellään laajasti

Ki­teen näyt­te­ly­kes­kuk­ses­sa on nyt vuo­ros­sa en­sim­mäi­nen näyt­te­lyi­den vaih­to; ko­ko­el­mat vaih­tu­vat nel­jän kuu­kau­den vä­lein. Tal­vi­kau­den ajan esil­lä on pai­kal­lis­ta pon­ti­kan­keit­to­pe­rin­net­tä.

Kulttuuriohjaaja Markus Pulkkinen ja Kitee-Seuran puheenjohtaja Markku Hyvönen tutkivat pontikkanäyttelyn tarpeistoa.

Kulttuuriohjaaja Markus Pulkkinen ja Kitee-Seuran puheenjohtaja Markku Hyvönen tutkivat pontikkanäyttelyn tarpeistoa.

Päivi Lievonen

Kulttuuri
23.10.2023 15.55

Kiteen kirkas saa oman näyttelynsä - pontikkaperinnettä esitellään laajasti

Ki­teen näyt­te­ly­kes­kuk­ses­sa on nyt vuo­ros­sa en­sim­mäi­nen näyt­te­lyi­den vaih­to; ko­ko­el­mat vaih­tu­vat nel­jän kuu­kau­den vä­lein. Tal­vi­kau­den ajan esil­lä on pai­kal­lis­ta pon­ti­kan­keit­to­pe­rin­net­tä.

Lisää aiheesta

Kysely