JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Tuore aviopari Sanna ja Ville Kivivuori katsovat luottavaisina tulevaisuuteen.

Tuore aviopari Sanna ja Ville Kivivuori katsovat luottavaisina tulevaisuuteen.

Kari Sarkkinen

Kulttuuri
2.12.2021 12.57

”Huomasimme, että meillä on valtavasti yhteistä”

Jul­kai­sem­me Poh­jois-Kar­ja­lan pai­kal­lis­leh­ti­ker­hon Vuo­den po­si­tii­vi­sin jut­tu -kil­pai­lus­sa voit­ta­neen ju­tun uu­del­leen. Jut­tu on jul­kais­tu en­sim­mäis­tä ker­taa Koti-Kar­ja­las­sa 18.8.2021.

Tuore aviopari Sanna ja Ville Kivivuori katsovat luottavaisina tulevaisuuteen.

Tuore aviopari Sanna ja Ville Kivivuori katsovat luottavaisina tulevaisuuteen.

Kari Sarkkinen

Kulttuuri
2.12.2021 12.57

”Huomasimme, että meillä on valtavasti yhteistä”

Jul­kai­sem­me Poh­jois-Kar­ja­lan pai­kal­lis­leh­ti­ker­hon Vuo­den po­si­tii­vi­sin jut­tu -kil­pai­lus­sa voit­ta­neen ju­tun uu­del­leen. Jut­tu on jul­kais­tu en­sim­mäis­tä ker­taa Koti-Kar­ja­las­sa 18.8.2021.

Elämänkertakirjoittamisen kurssilaiset ovat julkaisseet  yhteisen kirjan.

Elämänkertakirjoittamisen kurssilaiset ovat julkaisseet yhteisen kirjan.

Päivi Lievonen

Kulttuuri
2.12.2021 11.32

Elämänkokemukset ja muistot jalostuivat kirjaksi

Jouk­ko ki­tee­läi­siä har­ras­ta­ja­kir­joit­ta­jia on ky­näil­lyt muis­to­jaan Juu­ret ja sii­vet-an­to­lo­gi­aan, joka si­säl­tää kir­joi­tuk­sia ele­tys­tä elä­mäs­tä.

Elämänkertakirjoittamisen kurssilaiset ovat julkaisseet  yhteisen kirjan.

Elämänkertakirjoittamisen kurssilaiset ovat julkaisseet yhteisen kirjan.

Päivi Lievonen

Kulttuuri
2.12.2021 11.32

Elämänkokemukset ja muistot jalostuivat kirjaksi

Jouk­ko ki­tee­läi­siä har­ras­ta­ja­kir­joit­ta­jia on ky­näil­lyt muis­to­jaan Juu­ret ja sii­vet-an­to­lo­gi­aan, joka si­säl­tää kir­joi­tuk­sia ele­tys­tä elä­mäs­tä.

Timo Paakkunainen ja Mape Toivanen asettelivat tontturiihen uudet asukit paikoilleen.

Timo Paakkunainen ja Mape Toivanen asettelivat tontturiihen uudet asukit paikoilleen.

Päivi Lievonen

Kulttuuri
30.11.2021 15.14

Tontturiihi avautuu Niinikumpuun

Jou­lu­kuun ajan Nii­ni­puis­ton yh­tey­des­sä ole­va tont­tu­rii­hi tar­joi­lee jou­luis­ta tun­nel­maa tont­tu­näyt­te­lyl­lään ja tun­nel­mal­li­sel­la tu­val­laan. Esil­lä on myös met­sä-, piha-, sau­na- ja rii­hi­tont­tu­ja.

Timo Paakkunainen ja Mape Toivanen asettelivat tontturiihen uudet asukit paikoilleen.

Timo Paakkunainen ja Mape Toivanen asettelivat tontturiihen uudet asukit paikoilleen.

Päivi Lievonen

Kulttuuri
30.11.2021 15.14

Tontturiihi avautuu Niinikumpuun

Jou­lu­kuun ajan Nii­ni­puis­ton yh­tey­des­sä ole­va tont­tu­rii­hi tar­joi­lee jou­luis­ta tun­nel­maa tont­tu­näyt­te­lyl­lään ja tun­nel­mal­li­sel­la tu­val­laan. Esil­lä on myös met­sä-, piha-, sau­na- ja rii­hi­tont­tu­ja.

Pentti Tervola kävi kertomassa kirjansa syntyvaiheista Kiteen kirjastossa.

Pentti Tervola kävi kertomassa kirjansa syntyvaiheista Kiteen kirjastossa.

Päivi Lievonen

Kulttuuri
26.11.2021 13.30

Koivikon kaksosten kirjeenvaihto jalostui kirjaksi

Tänä syk­sy­nä jul­kais­tu, Koi­vi­kon kar­ta­non si­sa­rus­ten kir­jeen­vaih­don poh­jal­ta koos­tet­tu kir­ja Mei­dän kes­ken ei tar­vi­ta mo­nia sa­no­ja, on yh­den su­vun vai­hei­den li­säk­si ajan­ku­va his­to­ri­as­ta.

Pentti Tervola kävi kertomassa kirjansa syntyvaiheista Kiteen kirjastossa.

Pentti Tervola kävi kertomassa kirjansa syntyvaiheista Kiteen kirjastossa.

Päivi Lievonen

Kulttuuri
26.11.2021 13.30

Koivikon kaksosten kirjeenvaihto jalostui kirjaksi

Tänä syk­sy­nä jul­kais­tu, Koi­vi­kon kar­ta­non si­sa­rus­ten kir­jeen­vaih­don poh­jal­ta koos­tet­tu kir­ja Mei­dän kes­ken ei tar­vi­ta mo­nia sa­no­ja, on yh­den su­vun vai­hei­den li­säk­si ajan­ku­va his­to­ri­as­ta.

Tanssija-näyttelijä Raisa Kekarainen ja teatterimuusikko Juuli Hyttinen Teatteri Mukamaksesta toivat esityksellään Tohmajärvelle joulun tunnelmaa.

Tanssija-näyttelijä Raisa Kekarainen ja teatterimuusikko Juuli Hyttinen Teatteri Mukamaksesta toivat esityksellään Tohmajärvelle joulun tunnelmaa.

Mervi Venäläinen

Kulttuuri
26.11.2021 12.17

Varaslähtö joulun tunnelmaan

Toh­ma­jär­vel­lä otet­tiin va­ras­läh­tö jou­luun Te­at­te­ri Mu­ka­mak­sen Jou­lu on jo ovel­la -esi­tyk­sen myö­tä. Si­vis­tys­kes­kus Ah­jos­sa mu­siik­ki­te­at­te­ris­ta pää­si­vät naut­ti­maan var­hais­kas­va­tuk­sen 5- ja 6-vuo­ti­aat es­ka­ri­lai­set sekä Mai­ju Las­si­lan kou­lun 1- ja 2-luok­ka­lai­set.

Tanssija-näyttelijä Raisa Kekarainen ja teatterimuusikko Juuli Hyttinen Teatteri Mukamaksesta toivat esityksellään Tohmajärvelle joulun tunnelmaa.

Tanssija-näyttelijä Raisa Kekarainen ja teatterimuusikko Juuli Hyttinen Teatteri Mukamaksesta toivat esityksellään Tohmajärvelle joulun tunnelmaa.

Mervi Venäläinen

Kulttuuri
26.11.2021 12.17

Varaslähtö joulun tunnelmaan

Toh­ma­jär­vel­lä otet­tiin va­ras­läh­tö jou­luun Te­at­te­ri Mu­ka­mak­sen Jou­lu on jo ovel­la -esi­tyk­sen myö­tä. Si­vis­tys­kes­kus Ah­jos­sa mu­siik­ki­te­at­te­ris­ta pää­si­vät naut­ti­maan var­hais­kas­va­tuk­sen 5- ja 6-vuo­ti­aat es­ka­ri­lai­set sekä Mai­ju Las­si­lan kou­lun 1- ja 2-luok­ka­lai­set.

Kulttuuri
26.11.2021 10.43

Nightwish-yhtyeen virtuaalikonsertit Vuoden kulttuuriteoksi

Tors­tai-il­ta­na pi­det­ty Kult­tuu­ri­gaa­la juh­lis­ti tai­teen san­ka­rei­ta Tam­pe­reel­la. Ki­tee­läi­siä läm­mit­ti, kun ylei­sö ar­vos­ti myös kan­sain­vä­li­siä saa­vu­tuk­sia va­lit­se­mal­la sin­fo­nis­ta me­tal­lia soit­ta­van Night­wish-yh­ty­een vir­tu­aa­li­kon­ser­tit Vuo­den kult­tuu­ri­te­ok­si kym­me­nen mo­ni­muo­toi­sen eh­dok­kaan kir­jos­ta. Pe­rus­te­luis­sa to­det­tiin muun mu­as­sa, et­tä An Eve­ning with Night­wish in a Vir­tu­al World -tup­la­kon­sert­tia seu­ra­si yh­teen­sä 150 000 fa­nia yli sa­das­sa maas­sa.

Kulttuuri
26.11.2021 10.43

Nightwish-yhtyeen virtuaalikonsertit Vuoden kulttuuriteoksi

Tors­tai-il­ta­na pi­det­ty Kult­tuu­ri­gaa­la juh­lis­ti tai­teen san­ka­rei­ta Tam­pe­reel­la. Ki­tee­läi­siä läm­mit­ti, kun ylei­sö ar­vos­ti myös kan­sain­vä­li­siä saa­vu­tuk­sia va­lit­se­mal­la sin­fo­nis­ta me­tal­lia soit­ta­van Night­wish-yh­ty­een vir­tu­aa­li­kon­ser­tit Vuo­den kult­tuu­ri­te­ok­si kym­me­nen mo­ni­muo­toi­sen eh­dok­kaan kir­jos­ta. Pe­rus­te­luis­sa to­det­tiin muun mu­as­sa, et­tä An Eve­ning with Night­wish in a Vir­tu­al World -tup­la­kon­sert­tia seu­ra­si yh­teen­sä 150 000 fa­nia yli sa­das­sa maas­sa.

Pertti Häkkinen on monitaitoinen musiikkimies, joka soittaa niin kirkon urkuja kuin pelimannimusiikkiakin.

Pertti Häkkinen on monitaitoinen musiikkimies, joka soittaa niin kirkon urkuja kuin pelimannimusiikkiakin.

Päivi Lievonen

Kulttuuri
25.11.2021 20.00

Rääkkylä-päivä: Rääkkylä-palkinto pitkän linjan musiikkimiehelle

Kir­kon ur­ku­jen, au­di­to­ri­on flyy­ge­lin ja mo­nien ta­pah­tu­mien kos­ke­tin­soit­ti­mien ta­kaa löy­tyy kirk­ko­kuo­ros­sa­kin bas­soa lau­la­va ak­tii­vi­nen mu­siik­ki­mies, joka on vuo­si­kym­men­ten saa­tos­sa opet­ta­nut mo­net soin­nut ja rum­pu­kom­pit Rääk­ky­län kou­lun op­pi­lail­le. Eläk­keel­le jää­mi­nen on an­ta­nut ti­laa har­ras­tus­toi­min­nal­le, mut­ta mu­siik­ki on yhä vah­vas­ti ar­jes­sa läs­nä. Rääk­ky­lä-päi­väs­sä oli ai­ka soit­taa on­nit­te­lu­lau­lu it­sel­le, sil­lä tä­män vuo­den Rääk­ky­lä pal­kin­non sai Pert­ti Häk­ki­nen.

Pertti Häkkinen on monitaitoinen musiikkimies, joka soittaa niin kirkon urkuja kuin pelimannimusiikkiakin.

Pertti Häkkinen on monitaitoinen musiikkimies, joka soittaa niin kirkon urkuja kuin pelimannimusiikkiakin.

Päivi Lievonen

Kulttuuri
25.11.2021 20.00

Rääkkylä-päivä: Rääkkylä-palkinto pitkän linjan musiikkimiehelle

Kir­kon ur­ku­jen, au­di­to­ri­on flyy­ge­lin ja mo­nien ta­pah­tu­mien kos­ke­tin­soit­ti­mien ta­kaa löy­tyy kirk­ko­kuo­ros­sa­kin bas­soa lau­la­va ak­tii­vi­nen mu­siik­ki­mies, joka on vuo­si­kym­men­ten saa­tos­sa opet­ta­nut mo­net soin­nut ja rum­pu­kom­pit Rääk­ky­län kou­lun op­pi­lail­le. Eläk­keel­le jää­mi­nen on an­ta­nut ti­laa har­ras­tus­toi­min­nal­le, mut­ta mu­siik­ki on yhä vah­vas­ti ar­jes­sa läs­nä. Rääk­ky­lä-päi­väs­sä oli ai­ka soit­taa on­nit­te­lu­lau­lu it­sel­le, sil­lä tä­män vuo­den Rääk­ky­lä pal­kin­non sai Pert­ti Häk­ki­nen.

Teologian tohtori Matti Perälän uutuuskirja johdattaa lukijan syvälle Lieksan korpeen ja vaeltajan ajatuksiin.

Teologian tohtori Matti Perälän uutuuskirja johdattaa lukijan syvälle Lieksan korpeen ja vaeltajan ajatuksiin.

Photo Sky

Kulttuuri
25.11.2021 8.40

Metsäkirkon polku johdattaa erämaahan ja ajatuksiin

Toh­ma­jär­ve­läi­sen Mat­ti Pe­rä­län kir­ja Met­sä­kir­kon pol­ku ku­vaa yk­si­näi­sen mie­hen erä­maa­va­el­luk­sen kaut­ta nuo­ruu­den ja ai­kui­suu­den aja­tuk­sia ja ko­ke­muk­sia, koh­taa­mi­sia, ar­vo­ja, pel­ko­ja, roh­keut­ta sekä kai­paus­ta jo­hon­kin, mitä oli­si voi­nut ol­la.

Teologian tohtori Matti Perälän uutuuskirja johdattaa lukijan syvälle Lieksan korpeen ja vaeltajan ajatuksiin.

Teologian tohtori Matti Perälän uutuuskirja johdattaa lukijan syvälle Lieksan korpeen ja vaeltajan ajatuksiin.

Photo Sky

Kulttuuri
25.11.2021 8.40

Metsäkirkon polku johdattaa erämaahan ja ajatuksiin

Toh­ma­jär­ve­läi­sen Mat­ti Pe­rä­län kir­ja Met­sä­kir­kon pol­ku ku­vaa yk­si­näi­sen mie­hen erä­maa­va­el­luk­sen kaut­ta nuo­ruu­den ja ai­kui­suu­den aja­tuk­sia ja ko­ke­muk­sia, koh­taa­mi­sia, ar­vo­ja, pel­ko­ja, roh­keut­ta sekä kai­paus­ta jo­hon­kin, mitä oli­si voi­nut ol­la.

Markku Hyvönen  kertoi projektin vaiheista Puhoksen valot tapahtumassa, jossa Sirpa Pakarinen, Erkki Gröhn ja Matias Valoaho saivat Arppen elämästä kertovat tallenteet Tuomo Flinkmanilta.

Markku Hyvönen kertoi projektin vaiheista Puhoksen valot tapahtumassa, jossa Sirpa Pakarinen, Erkki Gröhn ja Matias Valoaho saivat Arppen elämästä kertovat tallenteet Tuomo Flinkmanilta.

Kari Sarkkinen

Kulttuuri
24.11.2021 11.51

Teollisuusmies Arppesta valmistui dokumentti

Ki­tee-seu­ra jul­kai­si Kar­ja­lan mai­nio Arp­pe-do­ku­ment­tie­lo­ku­van, joka ker­too Nils Lud­wig Arp­pen elä­mäs­tä eri­tyi­ses­ti te­ol­li­se­na vai­kut­ta­ja­na. Mo­ni­vuo­ti­nen pro­jek­ti hui­pen­tui Pu­hok­sen va­lot-ta­pah­tu­mas­sa, jos­sa teos kat­sel­tiin en­sim­mäi­sen ker­ran.

Markku Hyvönen  kertoi projektin vaiheista Puhoksen valot tapahtumassa, jossa Sirpa Pakarinen, Erkki Gröhn ja Matias Valoaho saivat Arppen elämästä kertovat tallenteet Tuomo Flinkmanilta.

Markku Hyvönen kertoi projektin vaiheista Puhoksen valot tapahtumassa, jossa Sirpa Pakarinen, Erkki Gröhn ja Matias Valoaho saivat Arppen elämästä kertovat tallenteet Tuomo Flinkmanilta.

Kari Sarkkinen

Kulttuuri
24.11.2021 11.51

Teollisuusmies Arppesta valmistui dokumentti

Ki­tee-seu­ra jul­kai­si Kar­ja­lan mai­nio Arp­pe-do­ku­ment­tie­lo­ku­van, joka ker­too Nils Lud­wig Arp­pen elä­mäs­tä eri­tyi­ses­ti te­ol­li­se­na vai­kut­ta­ja­na. Mo­ni­vuo­ti­nen pro­jek­ti hui­pen­tui Pu­hok­sen va­lot-ta­pah­tu­mas­sa, jos­sa teos kat­sel­tiin en­sim­mäi­sen ker­ran.

Kesälahtelainen Kustannus Z -pienkustantamo julkaisi ensimmäiset teoksensa. Kuvituskuva: Koti-Karjalan arkisto.

Kesälahtelainen Kustannus Z -pienkustantamo julkaisi ensimmäiset teoksensa. Kuvituskuva: Koti-Karjalan arkisto.

Viivi Klemm-Grohn

Kulttuuri
24.11.2021 9.01

Kesälahtelaisen pienkustantamon ensimmäiset kirjat on julkaistu

Ke­sä­lah­te­lai­sen Kus­tan­nus Z:n jär­jes­tä­mään Nuo­ri kir­jai­li­ja 2021 -kir­joi­tus­kil­pai­luun osal­lis­tui 530 7–21-vuo­ti­as­ta las­ta ja nuor­ta. Kä­si­kir­joi­tus­ten jou­kos­ta va­lit­tiin yh­dek­sän kir­joit­ta­jaa, joi­den te­ok­set jul­kais­taan vai­heit­tain 2022 lop­puun men­nes­sä. Kol­me en­sim­mäis­tä kir­jaa on nyt il­mes­ty­nyt.

Kesälahtelainen Kustannus Z -pienkustantamo julkaisi ensimmäiset teoksensa. Kuvituskuva: Koti-Karjalan arkisto.

Kesälahtelainen Kustannus Z -pienkustantamo julkaisi ensimmäiset teoksensa. Kuvituskuva: Koti-Karjalan arkisto.

Viivi Klemm-Grohn

Kulttuuri
24.11.2021 9.01

Kesälahtelaisen pienkustantamon ensimmäiset kirjat on julkaistu

Ke­sä­lah­te­lai­sen Kus­tan­nus Z:n jär­jes­tä­mään Nuo­ri kir­jai­li­ja 2021 -kir­joi­tus­kil­pai­luun osal­lis­tui 530 7–21-vuo­ti­as­ta las­ta ja nuor­ta. Kä­si­kir­joi­tus­ten jou­kos­ta va­lit­tiin yh­dek­sän kir­joit­ta­jaa, joi­den te­ok­set jul­kais­taan vai­heit­tain 2022 lop­puun men­nes­sä. Kol­me en­sim­mäis­tä kir­jaa on nyt il­mes­ty­nyt.

Illan päätteeksi kuu toi Puhoksen valoihin oman mausteensa.

Illan päätteeksi kuu toi Puhoksen valoihin oman mausteensa.

Kari Sarkkinen

Kulttuuri
20.11.2021 22.04

Vanha Puhos heräsi talviunilta

Lau­an­tai-il­ta­na jär­jes­tet­ty Pu­hok­sen va­lot -ul­koil­ma­ta­pah­tu­ma veti Van­han Pu­hok­sen alu­eel­le ar­vi­ol­ta 2 000 ihas­tu­nut­ta kä­vi­jää. Van­han Pu­hok­sen alue kir­jai­mel­li­ses­ti he­rä­tet­tiin tal­viu­nil­ta.

Illan päätteeksi kuu toi Puhoksen valoihin oman mausteensa.

Illan päätteeksi kuu toi Puhoksen valoihin oman mausteensa.

Kari Sarkkinen

Kulttuuri
20.11.2021 22.04

Vanha Puhos heräsi talviunilta

Lau­an­tai-il­ta­na jär­jes­tet­ty Pu­hok­sen va­lot -ul­koil­ma­ta­pah­tu­ma veti Van­han Pu­hok­sen alu­eel­le ar­vi­ol­ta 2 000 ihas­tu­nut­ta kä­vi­jää. Van­han Pu­hok­sen alue kir­jai­mel­li­ses­ti he­rä­tet­tiin tal­viu­nil­ta.

Lavalla nähtiin varsin vauhdikas Täti Monika.

Lavalla nähtiin varsin vauhdikas Täti Monika.

Mervi Venäläinen

Kulttuuri
19.11.2021 14.05

"Monta riviä ihmeellisiä asioita"

Arp­pen kou­lun 8- ja 9-luok­kien mu­sii­kin va­lin­nais­ryh­mä­läi­set jär­jes­ti­vät las­te­noi­keuk­sien vii­kol­le mu­ka­van yl­lä­tyk­sen pie­nil­le kou­lu­lai­sil­le. Tors­tain toi­seen peh­mo­nal­le Se­pon seik­kai­luis­ta ker­to­vaan kon­sert­tiin saa­pu­neet toh­ma­jär­ve­läi­set es­ka­ri­lai­set sekä 1- ja 2-luok­kai­set naut­ti­vat kuu­le­mas­taan ja nä­ke­mäs­tään. Ai­em­min päi­väl­lä sa­man­lai­ses­sa kon­ser­tis­sa oli ylei­sö­nä ki­tee­läi­siä lap­sia.

Lavalla nähtiin varsin vauhdikas Täti Monika.

Lavalla nähtiin varsin vauhdikas Täti Monika.

Mervi Venäläinen

Kulttuuri
19.11.2021 14.05

"Monta riviä ihmeellisiä asioita"

Arp­pen kou­lun 8- ja 9-luok­kien mu­sii­kin va­lin­nais­ryh­mä­läi­set jär­jes­ti­vät las­te­noi­keuk­sien vii­kol­le mu­ka­van yl­lä­tyk­sen pie­nil­le kou­lu­lai­sil­le. Tors­tain toi­seen peh­mo­nal­le Se­pon seik­kai­luis­ta ker­to­vaan kon­sert­tiin saa­pu­neet toh­ma­jär­ve­läi­set es­ka­ri­lai­set sekä 1- ja 2-luok­kai­set naut­ti­vat kuu­le­mas­taan ja nä­ke­mäs­tään. Ai­em­min päi­väl­lä sa­man­lai­ses­sa kon­ser­tis­sa oli ylei­sö­nä ki­tee­läi­siä lap­sia.

Rääkkylä-päivää on vietetty jo useiden vuosien ajan. Arkistokuva.

Rääkkylä-päivää on vietetty jo useiden vuosien ajan. Arkistokuva.

Uuna Kainulainen

Kulttuuri
19.11.2021 13.10

Rääkkylä-päivässä markkinahumua

En­si vii­kon tors­tai­na vie­te­tään Rääk­ky­lä-päi­vää, ja pi­tä­jäs­sä on tee­man kun­ni­ak­si tar­jol­la mo­nen­lais­ta oh­jel­maa. Tänä vuon­na ta­pah­tu­mat pai­not­tu­vat kou­lu­kes­kuk­seen, jon­ka ruo­ka­las­sa on koko il­ta­päi­vän ajan mark­ki­nat, jos­sa kou­lu­lai­set myy­vät te­ke­mi­ään tuot­tei­ta ja pi­tä­vät kah­vi­o­ta. On­nen Kaup­pa on avoin­na ja myös Kar­ja­lan­ruu­sun Jou­lu­puo­ti avaa oven­sa jou­lu­se­son­kiin. Mart­ta­kah­vi­os­sa vie­te­tään tu­paan­tu­li­ai­sia kak­ku­kah­vien kera.

Rääkkylä-päivää on vietetty jo useiden vuosien ajan. Arkistokuva.

Rääkkylä-päivää on vietetty jo useiden vuosien ajan. Arkistokuva.

Uuna Kainulainen

Kulttuuri
19.11.2021 13.10

Rääkkylä-päivässä markkinahumua

En­si vii­kon tors­tai­na vie­te­tään Rääk­ky­lä-päi­vää, ja pi­tä­jäs­sä on tee­man kun­ni­ak­si tar­jol­la mo­nen­lais­ta oh­jel­maa. Tänä vuon­na ta­pah­tu­mat pai­not­tu­vat kou­lu­kes­kuk­seen, jon­ka ruo­ka­las­sa on koko il­ta­päi­vän ajan mark­ki­nat, jos­sa kou­lu­lai­set myy­vät te­ke­mi­ään tuot­tei­ta ja pi­tä­vät kah­vi­o­ta. On­nen Kaup­pa on avoin­na ja myös Kar­ja­lan­ruu­sun Jou­lu­puo­ti avaa oven­sa jou­lu­se­son­kiin. Mart­ta­kah­vi­os­sa vie­te­tään tu­paan­tu­li­ai­sia kak­ku­kah­vien kera.

Perttu Kivilaakso, Eicca Toppinen ja Paavo Lötjönen selloineen olivat Kiteellä ensimmäistä kertaa esiintymässä.

Perttu Kivilaakso, Eicca Toppinen ja Paavo Lötjönen selloineen olivat Kiteellä ensimmäistä kertaa esiintymässä.

Päivi Lievonen

Kulttuuri
19.11.2021 11.35

Raskaita kaamoksen säveliä Kiteen kirkossa

Ki­teen ki­vi­kirk­ko rai­kui tors­tai-il­ta­na ras­kai­den sä­vel­ten ja vai­kut­ta­vien vä­rien yh­dis­tel­mäs­tä kun yk­si Suo­men me­nes­ty­neim­mis­tä ja useim­mi­ten ul­ko­mail­la keik­kai­le­va Apo­ca­lyp­ti­ca saa­pui paik­ka­kun­nal­le. Toi­si­naan sel­lon sä­ve­let tois­tui­vat niin hi­ve­le­vi­nä, et­tä ylei­sös­sä her­kis­tyt­tiin kyy­ne­liin.

Perttu Kivilaakso, Eicca Toppinen ja Paavo Lötjönen selloineen olivat Kiteellä ensimmäistä kertaa esiintymässä.

Perttu Kivilaakso, Eicca Toppinen ja Paavo Lötjönen selloineen olivat Kiteellä ensimmäistä kertaa esiintymässä.

Päivi Lievonen

Kulttuuri
19.11.2021 11.35

Raskaita kaamoksen säveliä Kiteen kirkossa

Ki­teen ki­vi­kirk­ko rai­kui tors­tai-il­ta­na ras­kai­den sä­vel­ten ja vai­kut­ta­vien vä­rien yh­dis­tel­mäs­tä kun yk­si Suo­men me­nes­ty­neim­mis­tä ja useim­mi­ten ul­ko­mail­la keik­kai­le­va Apo­ca­lyp­ti­ca saa­pui paik­ka­kun­nal­le. Toi­si­naan sel­lon sä­ve­let tois­tui­vat niin hi­ve­le­vi­nä, et­tä ylei­sös­sä her­kis­tyt­tiin kyy­ne­liin.

Kirja avaa kiteeläislähtöisen laulajan elämää kiertueilla, studioissa ja kotioloissa. Kuva: Bazar kustantamo.

Kirja avaa kiteeläislähtöisen laulajan elämää kiertueilla, studioissa ja kotioloissa. Kuva: Bazar kustantamo.

Kulttuuri
18.11.2021 7.30

Tarja Turusen kirja avaa maailmankuulun laulajan elämää lavalta ja lavan takaa

Ki­tee­läis­läh­töi­nen, Night­wish-yh­ty­ees­tä kuu­lui­suu­teen nous­sut lau­la­ja Tar­ja Tu­ru­nen ker­too kir­jas­saan Lau­lun vir­ta ve­res­sä­ni mat­kas­taan Ki­teen Pu­hok­ses­ta maa­il­man suu­rim­mil­le est­ra­deil­le.

Kirja avaa kiteeläislähtöisen laulajan elämää kiertueilla, studioissa ja kotioloissa. Kuva: Bazar kustantamo.

Kirja avaa kiteeläislähtöisen laulajan elämää kiertueilla, studioissa ja kotioloissa. Kuva: Bazar kustantamo.

Kulttuuri
18.11.2021 7.30

Tarja Turusen kirja avaa maailmankuulun laulajan elämää lavalta ja lavan takaa

Ki­tee­läis­läh­töi­nen, Night­wish-yh­ty­ees­tä kuu­lui­suu­teen nous­sut lau­la­ja Tar­ja Tu­ru­nen ker­too kir­jas­saan Lau­lun vir­ta ve­res­sä­ni mat­kas­taan Ki­teen Pu­hok­ses­ta maa­il­man suu­rim­mil­le est­ra­deil­le.

Minna Rautiainen-Cimrin ja Sari Kaasinen olivat mukana Värttinän alkutaipaleella.

Minna Rautiainen-Cimrin ja Sari Kaasinen olivat mukana Värttinän alkutaipaleella.

Päivi Lievonen

Kulttuuri
18.11.2021 5.45

Rääkkylän kulttuuriperintöä kootaan kansan­pe­rin­ne­kes­kukseen

Rääk­ky­län kun­ta val­mis­te­lee Värt­ti­nä-kan­san­pe­rin­ne­kes­kuk­sen pe­rus­ta­mis­ta kir­kon­ky­läl­le. Ta­voit­tee­na on rääk­ky­lä­läi­sen kult­tuu­ri­pe­rin­nön yh­teen saat­ta­mi­nen ja di­gi­ta­li­soin­ti. Elin­voi­ma­lau­ta­kun­ta on jo vä­läyt­tä­nyt pro­jek­til­le vih­re­ää va­loa ja seu­raa­va as­kel on ra­hoi­tuk­sen han­kin­ta. Myös neu­vot­te­lut ti­la­rat­kai­su­jen suh­teen ovat me­neil­lään.

Minna Rautiainen-Cimrin ja Sari Kaasinen olivat mukana Värttinän alkutaipaleella.

Minna Rautiainen-Cimrin ja Sari Kaasinen olivat mukana Värttinän alkutaipaleella.

Päivi Lievonen

Kulttuuri
18.11.2021 5.45

Rääkkylän kulttuuriperintöä kootaan kansan­pe­rin­ne­kes­kukseen

Rääk­ky­län kun­ta val­mis­te­lee Värt­ti­nä-kan­san­pe­rin­ne­kes­kuk­sen pe­rus­ta­mis­ta kir­kon­ky­läl­le. Ta­voit­tee­na on rääk­ky­lä­läi­sen kult­tuu­ri­pe­rin­nön yh­teen saat­ta­mi­nen ja di­gi­ta­li­soin­ti. Elin­voi­ma­lau­ta­kun­ta on jo vä­läyt­tä­nyt pro­jek­til­le vih­re­ää va­loa ja seu­raa­va as­kel on ra­hoi­tuk­sen han­kin­ta. Myös neu­vot­te­lut ti­la­rat­kai­su­jen suh­teen ovat me­neil­lään.

Kesälahtelainen eläkkeellä oleva opettaja Kimmo Martiskainen on yhteistyötahoineen koonnut Sovintolaan monipuolisen ja elämyksiä antavan lintu- ja luontoaiheisen näyttelyn.

Kesälahtelainen eläkkeellä oleva opettaja Kimmo Martiskainen on yhteistyötahoineen koonnut Sovintolaan monipuolisen ja elämyksiä antavan lintu- ja luontoaiheisen näyttelyn.

Kari Sarkkinen

Kulttuuri
11.11.2021 7.57

Sovintolassa lintuja kuvin, sanoin ja lauluin

So­vin­to­lan Hek­ma­nin kam­ma­riin ja kult­tuu­ri­kam­ma­riin on tä­män vii­kon ai­ka­na kas­va­nut to­del­li­nen lin­tu­maa­il­ma. Lap­suu­des­taan läh­tien lin­tu­har­ras­tuk­seen vih­kiy­ty­nyt Kim­mo Mar­tis­kai­nen on tal­koo­jouk­koi­neen loih­ti­nut näyt­te­lyn, joka tuo lin­nut esil­le näyt­tä­väs­ti ja ker­too niis­tä mo­ni­puo­li­ses­ti.

Kesälahtelainen eläkkeellä oleva opettaja Kimmo Martiskainen on yhteistyötahoineen koonnut Sovintolaan monipuolisen ja elämyksiä antavan lintu- ja luontoaiheisen näyttelyn.

Kesälahtelainen eläkkeellä oleva opettaja Kimmo Martiskainen on yhteistyötahoineen koonnut Sovintolaan monipuolisen ja elämyksiä antavan lintu- ja luontoaiheisen näyttelyn.

Kari Sarkkinen

Kulttuuri
11.11.2021 7.57

Sovintolassa lintuja kuvin, sanoin ja lauluin

So­vin­to­lan Hek­ma­nin kam­ma­riin ja kult­tuu­ri­kam­ma­riin on tä­män vii­kon ai­ka­na kas­va­nut to­del­li­nen lin­tu­maa­il­ma. Lap­suu­des­taan läh­tien lin­tu­har­ras­tuk­seen vih­kiy­ty­nyt Kim­mo Mar­tis­kai­nen on tal­koo­jouk­koi­neen loih­ti­nut näyt­te­lyn, joka tuo lin­nut esil­le näyt­tä­väs­ti ja ker­too niis­tä mo­ni­puo­li­ses­ti.

Valokuvauksen opiskelija Eero Koistinen koki Sovintolan residenssissä viettämäsä ajan innoittavana.

Valokuvauksen opiskelija Eero Koistinen koki Sovintolan residenssissä viettämäsä ajan innoittavana.

Päivi Lievonen

Kulttuuri
2.11.2021 19.49

Kesälahden kansanrunous kiinnostaa opiskelijaa

Ka­le­va­lai­nen kan­san­pe­rin­ne elää yhä vah­va­na Kes­ki-Kar­ja­las­sa, ja Eli­as Lön­n­ro­tin ru­no­jen­ke­räys­mat­kat alu­eel­la kieh­to­vat yhä uu­sia su­ku­pol­via. LAB-am­mat­ti­kor­ke­a­kou­lus­sa Lah­den muo­toi­luins­ti­tuu­tis­sa kol­mat­ta vuot­ta va­lo­ku­vaus­ta opis­ke­le­va Ee­ro Kois­ti­nen vai­kut­tui Ke­sä­lah­den kult­tuu­riym­pä­ris­tös­tä niin, et­tä tu­lee tois­te­kin paik­ka­kun­nal­le te­ke­mään pro­jek­ti­o­pin­to­jaan. Kois­ti­nen oli Ke­sä­lah­del­la jo vii­kon lo­ka­kuus­sa, ja ai­koo tul­la nyt mar­ras­kuus­sa jat­ka­maan tie­don­ke­ruu­ta.

Valokuvauksen opiskelija Eero Koistinen koki Sovintolan residenssissä viettämäsä ajan innoittavana.

Valokuvauksen opiskelija Eero Koistinen koki Sovintolan residenssissä viettämäsä ajan innoittavana.

Päivi Lievonen

Kulttuuri
2.11.2021 19.49

Kesälahden kansanrunous kiinnostaa opiskelijaa

Ka­le­va­lai­nen kan­san­pe­rin­ne elää yhä vah­va­na Kes­ki-Kar­ja­las­sa, ja Eli­as Lön­n­ro­tin ru­no­jen­ke­räys­mat­kat alu­eel­la kieh­to­vat yhä uu­sia su­ku­pol­via. LAB-am­mat­ti­kor­ke­a­kou­lus­sa Lah­den muo­toi­luins­ti­tuu­tis­sa kol­mat­ta vuot­ta va­lo­ku­vaus­ta opis­ke­le­va Ee­ro Kois­ti­nen vai­kut­tui Ke­sä­lah­den kult­tuu­riym­pä­ris­tös­tä niin, et­tä tu­lee tois­te­kin paik­ka­kun­nal­le te­ke­mään pro­jek­ti­o­pin­to­jaan. Kois­ti­nen oli Ke­sä­lah­del­la jo vii­kon lo­ka­kuus­sa, ja ai­koo tul­la nyt mar­ras­kuus­sa jat­ka­maan tie­don­ke­ruu­ta.

Kulttuurireitti on merkitty puutolpin, ja seuraava merkkipaalu näkyy aina edellisen kohdalle.

Kulttuurireitti on merkitty puutolpin, ja seuraava merkkipaalu näkyy aina edellisen kohdalle.

Päivi Lievonen

Kulttuuri
2.11.2021 13.19

Kulttuurireitti tutustuttaa Kesälahden keskustaan

Pro Ke­sä­lah­ti-yh­dis­tys to­teut­ti vii­me ke­sä­nä noin kah­den ki­lo­met­rin mit­tai­sen Kult­tuu­ri­rei­tin, jon­ka kier­tä­mäl­lä nä­kee pi­tä­jän kes­kus­tan olen­nai­sim­mat koh­teet. Opas­tet­tua reit­tiä voi käy­dä kier­tä­mäs­sä oma­toi­mi­ses­ti.

Kulttuurireitti on merkitty puutolpin, ja seuraava merkkipaalu näkyy aina edellisen kohdalle.

Kulttuurireitti on merkitty puutolpin, ja seuraava merkkipaalu näkyy aina edellisen kohdalle.

Päivi Lievonen

Kulttuuri
2.11.2021 13.19

Kulttuurireitti tutustuttaa Kesälahden keskustaan

Pro Ke­sä­lah­ti-yh­dis­tys to­teut­ti vii­me ke­sä­nä noin kah­den ki­lo­met­rin mit­tai­sen Kult­tuu­ri­rei­tin, jon­ka kier­tä­mäl­lä nä­kee pi­tä­jän kes­kus­tan olen­nai­sim­mat koh­teet. Opas­tet­tua reit­tiä voi käy­dä kier­tä­mäs­sä oma­toi­mi­ses­ti.

Rääkkyläläinen Anneli Pykäläinen on tottunut verkkokirjaston käyttäjä.

Rääkkyläläinen Anneli Pykäläinen on tottunut verkkokirjaston käyttäjä.

Päivi Lievonen

Kulttuuri
29.10.2021 15.07

Kirjaston e-aineistoa voi selata ja varata kotisohvallakin

Kes­ki-Kar­ja­lan kir­jas­tot kuu­lu­vat koko maa­kun­nan yh­tei­seen Vaa­ra­kir­jas­toon, jos­sa on run­saas­ti myös e-ai­neis­toa eli di­gi­ai­neis­to­na kir­jo­ja ja ää­ni­kir­jo­ja. Vaa­ra­kir­jas­to­jen verk­ko­kir­jas­ton käyt­töön tar­vi­taan kir­jas­to­kort­ti ja kir­jas­tos­ta saa­ta­va pin-koo­di, jol­la ai­neis­toa pää­see hyö­dyn­tä­mään.

Rääkkyläläinen Anneli Pykäläinen on tottunut verkkokirjaston käyttäjä.

Rääkkyläläinen Anneli Pykäläinen on tottunut verkkokirjaston käyttäjä.

Päivi Lievonen

Kulttuuri
29.10.2021 15.07

Kirjaston e-aineistoa voi selata ja varata kotisohvallakin

Kes­ki-Kar­ja­lan kir­jas­tot kuu­lu­vat koko maa­kun­nan yh­tei­seen Vaa­ra­kir­jas­toon, jos­sa on run­saas­ti myös e-ai­neis­toa eli di­gi­ai­neis­to­na kir­jo­ja ja ää­ni­kir­jo­ja. Vaa­ra­kir­jas­to­jen verk­ko­kir­jas­ton käyt­töön tar­vi­taan kir­jas­to­kort­ti ja kir­jas­tos­ta saa­ta­va pin-koo­di, jol­la ai­neis­toa pää­see hyö­dyn­tä­mään.

Rääkkylän alakoulun oppilaat testasivat syyskuussa yhteissoittokannelta kun Lumi Ollila oli opettajan sijaisena pitäjässä. Kuva: Hanna Turunen.

Rääkkylän alakoulun oppilaat testasivat syyskuussa yhteissoittokannelta kun Lumi Ollila oli opettajan sijaisena pitäjässä. Kuva: Hanna Turunen.

Hanna Turunen

Kulttuuri
29.10.2021 9.49

Yhteis­soit­to­kantele tuo yhteisöllisyyttä soittamiseen

Yh­teis­soit­to­kan­te­le an­taa eri­lai­sen soit­to­ko­ke­muk­sen kuin pe­rin­tei­nen kan­nel, sil­lä ni­men­sä mu­kai­ses­ti soit­ti­men ää­rel­le ko­koon­nu­taan po­ru­kal­la. Rääk­ky­lä­läi­sen Kois­ti­nen Kan­te­leen luo­ma yh­teis­soit­to­kan­nel tuli mark­ki­noil­le al­ku­vuo­des­ta ja nyt sen käy­tet­tä­vyyt­tä on tes­tat­tu use­am­mas­sa yh­tey­des­sä, esi­mer­kik­si sai­raa­la­kou­lus­sa, kult­tuu­ri­fes­ti­vaa­leil­la ja mu­siik­ki­te­ra­pi­as­sa.

Rääkkylän alakoulun oppilaat testasivat syyskuussa yhteissoittokannelta kun Lumi Ollila oli opettajan sijaisena pitäjässä. Kuva: Hanna Turunen.

Rääkkylän alakoulun oppilaat testasivat syyskuussa yhteissoittokannelta kun Lumi Ollila oli opettajan sijaisena pitäjässä. Kuva: Hanna Turunen.

Hanna Turunen

Kulttuuri
29.10.2021 9.49

Yhteis­soit­to­kantele tuo yhteisöllisyyttä soittamiseen

Yh­teis­soit­to­kan­te­le an­taa eri­lai­sen soit­to­ko­ke­muk­sen kuin pe­rin­tei­nen kan­nel, sil­lä ni­men­sä mu­kai­ses­ti soit­ti­men ää­rel­le ko­koon­nu­taan po­ru­kal­la. Rääk­ky­lä­läi­sen Kois­ti­nen Kan­te­leen luo­ma yh­teis­soit­to­kan­nel tuli mark­ki­noil­le al­ku­vuo­des­ta ja nyt sen käy­tet­tä­vyyt­tä on tes­tat­tu use­am­mas­sa yh­tey­des­sä, esi­mer­kik­si sai­raa­la­kou­lus­sa, kult­tuu­ri­fes­ti­vaa­leil­la ja mu­siik­ki­te­ra­pi­as­sa.

Paimenpoika on yksi Simo Kurjen monista veistostöistä.

Paimenpoika on yksi Simo Kurjen monista veistostöistä.

Päivi Lievonen

Kulttuuri
22.10.2021 15.44

Kyläyhdistys kokosi Kurkipuiston Venturiin

Nie­mi­sen ja Sint­sin seu­dun ky­läyh­dis­tys val­mis­te­lee Ven­tu­rin Kur­ki­puis­toa, joka on koos­tet­tu kun­ni­oi­tuk­sek­si edes­men­neen ky­lä­läi­sen veis­to­har­ras­tuk­sel­le.

Paimenpoika on yksi Simo Kurjen monista veistostöistä.

Paimenpoika on yksi Simo Kurjen monista veistostöistä.

Päivi Lievonen

Kulttuuri
22.10.2021 15.44

Kyläyhdistys kokosi Kurkipuiston Venturiin

Nie­mi­sen ja Sint­sin seu­dun ky­läyh­dis­tys val­mis­te­lee Ven­tu­rin Kur­ki­puis­toa, joka on koos­tet­tu kun­ni­oi­tuk­sek­si edes­men­neen ky­lä­läi­sen veis­to­har­ras­tuk­sel­le.

Hanna-Leena Savolainen ja Hannu-Heikki Hakulinen vievät kuulijat talviselle matkalle Havolan konsertissa, jonka ohjelmistossa on Franz Schubertin säveltämä Winterreise.

Hanna-Leena Savolainen ja Hannu-Heikki Hakulinen vievät kuulijat talviselle matkalle Havolan konsertissa, jonka ohjelmistossa on Franz Schubertin säveltämä Winterreise.

Hannu-Heikki Hakulinen

Kulttuuri
21.10.2021 13.35

Havolassa soi Schubert

Lo­ka­kuun lo­pus­sa Ha­vo­lan hu­vi­lan sa­leis­sa soi Franz Schu­ber­tin sä­vel­tä­mä, Wil­helm Mülle­rin ru­noi­hin poh­jau­tu­va lau­lu­sar­ja Win­ter­rei­se, Tal­vi­mat­ka.

Hanna-Leena Savolainen ja Hannu-Heikki Hakulinen vievät kuulijat talviselle matkalle Havolan konsertissa, jonka ohjelmistossa on Franz Schubertin säveltämä Winterreise.

Hanna-Leena Savolainen ja Hannu-Heikki Hakulinen vievät kuulijat talviselle matkalle Havolan konsertissa, jonka ohjelmistossa on Franz Schubertin säveltämä Winterreise.

Hannu-Heikki Hakulinen

Kulttuuri
21.10.2021 13.35

Havolassa soi Schubert

Lo­ka­kuun lo­pus­sa Ha­vo­lan hu­vi­lan sa­leis­sa soi Franz Schu­ber­tin sä­vel­tä­mä, Wil­helm Mülle­rin ru­noi­hin poh­jau­tu­va lau­lu­sar­ja Win­ter­rei­se, Tal­vi­mat­ka.

Tapio Höykinpuro on koonnut elämänsä varrella sattuneita tapauksia huumoripitoiseksi Purohaukan pakinoita-kirjaksi.

Tapio Höykinpuro on koonnut elämänsä varrella sattuneita tapauksia huumoripitoiseksi Purohaukan pakinoita-kirjaksi.

Päivi Lievonen

Kulttuuri
21.10.2021 10.00

Elämänläheisiä pakinoita arkisista sattumuksista

Ki­teel­lä reis­su­tes­sa vas­taan tul­lei­ta ar­ki­sia sat­tu­muk­sia on mu­ka­na Ta­pio Höy­kin­pu­ron Pu­ro­hau­kan pa­ki­noi­ta-kir­jas­sa. Ala­jär­vel­lä asu­van Höy­kin­pu­ron su­ku­juu­ret ovat van­kas­ti idäs­sä, mikä hä­nen omien sa­no­jen­sa mu­kaan nä­kyy kar­ja­lai­se­na so­si­aa­li­suu­te­na, joka saa mie­hen ta­ri­noi­maan tun­te­mat­to­mien kans­sa ai­na ti­lai­suu­den tul­len.

Tapio Höykinpuro on koonnut elämänsä varrella sattuneita tapauksia huumoripitoiseksi Purohaukan pakinoita-kirjaksi.

Tapio Höykinpuro on koonnut elämänsä varrella sattuneita tapauksia huumoripitoiseksi Purohaukan pakinoita-kirjaksi.

Päivi Lievonen

Kulttuuri
21.10.2021 10.00

Elämänläheisiä pakinoita arkisista sattumuksista

Ki­teel­lä reis­su­tes­sa vas­taan tul­lei­ta ar­ki­sia sat­tu­muk­sia on mu­ka­na Ta­pio Höy­kin­pu­ron Pu­ro­hau­kan pa­ki­noi­ta-kir­jas­sa. Ala­jär­vel­lä asu­van Höy­kin­pu­ron su­ku­juu­ret ovat van­kas­ti idäs­sä, mikä hä­nen omien sa­no­jen­sa mu­kaan nä­kyy kar­ja­lai­se­na so­si­aa­li­suu­te­na, joka saa mie­hen ta­ri­noi­maan tun­te­mat­to­mien kans­sa ai­na ti­lai­suu­den tul­len.

Mika Keräsen Latvis-kirjan runoissa on havaittavissa muistoja nuoruusvuosista Kiteellä.

Mika Keräsen Latvis-kirjan runoissa on havaittavissa muistoja nuoruusvuosista Kiteellä.

Päivi Lievonen

Kulttuuri
20.10.2021 10.26

"Runous on kirjallisuuden pontikkaa"

Ki­teel­lä vie­te­tyt nuo­ruus­vuo­det tun­tu­vat Tom­mi Tu­ru­sen ru­no­kir­jan kie­les­sä. Ki­tee mai­ni­taan muun mu­as­sa Re­hel­li­syyv­ven huip­pu-ru­nos­sa: mius­ta re­hel­li­syyv­ven huip­pu on se kun/ Kit­teen am­mat­ti­kou­lun sau­nan pu­ku­huo­neen nau­la­kos­sa/ roik­kuu pyyk­ki­na­run pi­äs­sä pul­lo­nav­vaa­ja/ jo­hon on kai­ver­ret­tu olym­pi­a­ren­kaat ja/ Hel­sin­ki 1952.

Mika Keräsen Latvis-kirjan runoissa on havaittavissa muistoja nuoruusvuosista Kiteellä.

Mika Keräsen Latvis-kirjan runoissa on havaittavissa muistoja nuoruusvuosista Kiteellä.

Päivi Lievonen

Kulttuuri
20.10.2021 10.26

"Runous on kirjallisuuden pontikkaa"

Ki­teel­lä vie­te­tyt nuo­ruus­vuo­det tun­tu­vat Tom­mi Tu­ru­sen ru­no­kir­jan kie­les­sä. Ki­tee mai­ni­taan muun mu­as­sa Re­hel­li­syyv­ven huip­pu-ru­nos­sa: mius­ta re­hel­li­syyv­ven huip­pu on se kun/ Kit­teen am­mat­ti­kou­lun sau­nan pu­ku­huo­neen nau­la­kos­sa/ roik­kuu pyyk­ki­na­run pi­äs­sä pul­lo­nav­vaa­ja/ jo­hon on kai­ver­ret­tu olym­pi­a­ren­kaat ja/ Hel­sin­ki 1952.

KIMAF on tuonut Kiteelle useita suomalaisia ja kansainvälisiä esiintyjiä. Konsertteja on striimattu vuodesta 2018 lähtien. Plamen Dimov kuvassa keskellä.

KIMAF on tuonut Kiteelle useita suomalaisia ja kansainvälisiä esiintyjiä. Konsertteja on striimattu vuodesta 2018 lähtien. Plamen Dimov kuvassa keskellä.

Plamen Dimov

Kulttuuri
16.10.2021 9.00

Ensi vuonna 10 vuotta täyttävää KIMAFia valmistellaan jo

En­si vuon­na 10 vuot­ta täyt­tä­vän Ki­tee Mu­sic and Art Fes­ti­val -ta­pah­tu­man, KI­MA­Fin, jär­jes­te­lyt ovat jo täy­des­sä vauh­dis­sa. Ta­pah­tu­man taus­tal­la vai­kut­taa suu­ri kan­sain­vä­li­nen ko­neis­to, jota oh­jai­lee mu­sii­ki­no­pet­ta­ja, muu­sik­ko Pla­men Di­mov.

KIMAF on tuonut Kiteelle useita suomalaisia ja kansainvälisiä esiintyjiä. Konsertteja on striimattu vuodesta 2018 lähtien. Plamen Dimov kuvassa keskellä.

KIMAF on tuonut Kiteelle useita suomalaisia ja kansainvälisiä esiintyjiä. Konsertteja on striimattu vuodesta 2018 lähtien. Plamen Dimov kuvassa keskellä.

Plamen Dimov

Kulttuuri
16.10.2021 9.00

Ensi vuonna 10 vuotta täyttävää KIMAFia valmistellaan jo

En­si vuon­na 10 vuot­ta täyt­tä­vän Ki­tee Mu­sic and Art Fes­ti­val -ta­pah­tu­man, KI­MA­Fin, jär­jes­te­lyt ovat jo täy­des­sä vauh­dis­sa. Ta­pah­tu­man taus­tal­la vai­kut­taa suu­ri kan­sain­vä­li­nen ko­neis­to, jota oh­jai­lee mu­sii­ki­no­pet­ta­ja, muu­sik­ko Pla­men Di­mov.

Pinja Meretoja nauttii Hakoniemen residenssin työskentelyrauhasta jo toistamiseen.

Pinja Meretoja nauttii Hakoniemen residenssin työskentelyrauhasta jo toistamiseen.

Päivi Lievonen

Kulttuuri
13.10.2021 11.11

Luova työ sujuu residenssissä

Ha­ko­nie­men Luo­va tila-tai­tei­li­ja­re­si­dens­si on saa­nut en­sim­mäis­ten toi­min­ta­vuo­sien­sa ai­ka­na va­ki­o­kä­vi­jöi­tä, jot­ka ha­lu­a­vat tul­la yhä uu­del­leen työs­ken­te­le­mään maa­seu­dun rau­haan. Ku­vit­ta­ja ja suun­nit­te­li­ja Pin­ja Me­re­to­ja ha­vait­si jo en­sim­mäi­sel­lä re­si­dens­si­jak­sol­laan hil­jai­sen ym­pä­ris­tön ole­van hy­väk­si luo­vas­sa työs­sä.

Pinja Meretoja nauttii Hakoniemen residenssin työskentelyrauhasta jo toistamiseen.

Pinja Meretoja nauttii Hakoniemen residenssin työskentelyrauhasta jo toistamiseen.

Päivi Lievonen

Kulttuuri
13.10.2021 11.11

Luova työ sujuu residenssissä

Ha­ko­nie­men Luo­va tila-tai­tei­li­ja­re­si­dens­si on saa­nut en­sim­mäis­ten toi­min­ta­vuo­sien­sa ai­ka­na va­ki­o­kä­vi­jöi­tä, jot­ka ha­lu­a­vat tul­la yhä uu­del­leen työs­ken­te­le­mään maa­seu­dun rau­haan. Ku­vit­ta­ja ja suun­nit­te­li­ja Pin­ja Me­re­to­ja ha­vait­si jo en­sim­mäi­sel­lä re­si­dens­si­jak­sol­laan hil­jai­sen ym­pä­ris­tön ole­van hy­väk­si luo­vas­sa työs­sä.

Riitta Väistö on yksi kässäkahvilan ohjaajista.

Riitta Väistö on yksi kässäkahvilan ohjaajista.

Päivi Lievonen

Kulttuuri
12.10.2021 10.57

Kässäkahvilassa vaihtuvat taidot ja kuulumiset

Yh­tei­sö­ta­lol­la ker­ran kuus­sa ko­koon­tu­va käs­sä­kah­vi­la tar­jo­aa kä­si­työ­oh­jei­den li­säk­si myös jut­tu­seu­raa neu­lo­mi­sen lo­mas­sa.

Riitta Väistö on yksi kässäkahvilan ohjaajista.

Riitta Väistö on yksi kässäkahvilan ohjaajista.

Päivi Lievonen

Kulttuuri
12.10.2021 10.57

Kässäkahvilassa vaihtuvat taidot ja kuulumiset

Yh­tei­sö­ta­lol­la ker­ran kuus­sa ko­koon­tu­va käs­sä­kah­vi­la tar­jo­aa kä­si­työ­oh­jei­den li­säk­si myös jut­tu­seu­raa neu­lo­mi­sen lo­mas­sa.

Teatteri Eurooppa Neljän Topi Sorsakoski - kohtalon tango - esitys vierailee Keski-karjalassa tällä viikolla.

Teatteri Eurooppa Neljän Topi Sorsakoski - kohtalon tango - esitys vierailee Keski-karjalassa tällä viikolla.

Teatteri Eurooppa Neljä

Kulttuuri
12.10.2021 8.28

Teatteri Eurooppa Neljä kiertueella Keski-Karjalassa

Suo­men suu­rin kier­tä­vä am­mat­ti­te­at­te­ri Te­at­te­ri Eu­roop­pa Nel­jä kier­tää täl­lä vii­kol­la Poh­jois-Kar­ja­las­sa. Kier­tue vie­rai­lee tä­nään Rääk­ky­läs­sä, on tors­tai­na Ki­teel­lä ja per­jan­tai­na Toh­ma­jär­vel­lä. Li­säk­si kier­tue poik­ke­aa kes­ki­viik­ko­na Kon­ti­o­lah­del­la.

Teatteri Eurooppa Neljän Topi Sorsakoski - kohtalon tango - esitys vierailee Keski-karjalassa tällä viikolla.

Teatteri Eurooppa Neljän Topi Sorsakoski - kohtalon tango - esitys vierailee Keski-karjalassa tällä viikolla.

Teatteri Eurooppa Neljä

Kulttuuri
12.10.2021 8.28

Teatteri Eurooppa Neljä kiertueella Keski-Karjalassa

Suo­men suu­rin kier­tä­vä am­mat­ti­te­at­te­ri Te­at­te­ri Eu­roop­pa Nel­jä kier­tää täl­lä vii­kol­la Poh­jois-Kar­ja­las­sa. Kier­tue vie­rai­lee tä­nään Rääk­ky­läs­sä, on tors­tai­na Ki­teel­lä ja per­jan­tai­na Toh­ma­jär­vel­lä. Li­säk­si kier­tue poik­ke­aa kes­ki­viik­ko­na Kon­ti­o­lah­del­la.

Petri Timonen ja Martti Vuolle-Apiala asensivat tiistaina uusia kuvia meijerin ikkuna-aukkoihin.

Petri Timonen ja Martti Vuolle-Apiala asensivat tiistaina uusia kuvia meijerin ikkuna-aukkoihin.

Päivi Lievonen

Kulttuuri
7.10.2021 10.18

Meijerin ikkunoista näkyy historian havinaa

Myl­ly­ran­nan van­han mei­je­rin ik­ku­na-au­kot ovat saa­neet pei­tok­seen alu­een his­to­ri­as­ta ker­to­via va­lo­ku­via. En­sim­mäi­set ku­vat sei­niin il­maan­tui­vat vii­me vii­kol­la, ja li­sää ku­via il­maan­tuu ku­lu­van vii­kon ai­ka­na.

Petri Timonen ja Martti Vuolle-Apiala asensivat tiistaina uusia kuvia meijerin ikkuna-aukkoihin.

Petri Timonen ja Martti Vuolle-Apiala asensivat tiistaina uusia kuvia meijerin ikkuna-aukkoihin.

Päivi Lievonen

Kulttuuri
7.10.2021 10.18

Meijerin ikkunoista näkyy historian havinaa

Myl­ly­ran­nan van­han mei­je­rin ik­ku­na-au­kot ovat saa­neet pei­tok­seen alu­een his­to­ri­as­ta ker­to­via va­lo­ku­via. En­sim­mäi­set ku­vat sei­niin il­maan­tui­vat vii­me vii­kol­la, ja li­sää ku­via il­maan­tuu ku­lu­van vii­kon ai­ka­na.

Sokea mies joka ei halunnut nähdä Titanicia on ennennäkemätön rakkaustarina. Kuva: It’s Alive Distribution/ Niina Virtanen.

Sokea mies joka ei halunnut nähdä Titanicia on ennennäkemätön rakkaustarina. Kuva: It’s Alive Distribution/ Niina Virtanen.

It’s Alive Distribution/ Niina Virtanen.

Kulttuuri
4.10.2021 15.51

Venetsiassa palkittu kotimainen rakkausdraama Kino-Hoviin

Yk­si syk­syn pu­hu­tuim­mis­ta ko­ti­mai­sis­ta elo­ku­vis­ta on So­kea mies joka ei ha­lun­nut näh­dä Ti­ta­ni­cia. Kos­ket­ta­va ja pu­hut­te­le­va, mut­ta myös elä­mä­ni­loi­nen draa­ma­ko­me­dia pal­kit­tiin Ve­net­si­an elo­ku­va­juh­lien ylei­sö­pal­kin­nol­la. Nyt tämä elo­ku­va näh­dään myös Ki­teen Kino-Ho­vis­sa.

Sokea mies joka ei halunnut nähdä Titanicia on ennennäkemätön rakkaustarina. Kuva: It’s Alive Distribution/ Niina Virtanen.

Sokea mies joka ei halunnut nähdä Titanicia on ennennäkemätön rakkaustarina. Kuva: It’s Alive Distribution/ Niina Virtanen.

It’s Alive Distribution/ Niina Virtanen.

Kulttuuri
4.10.2021 15.51

Venetsiassa palkittu kotimainen rakkausdraama Kino-Hoviin

Yk­si syk­syn pu­hu­tuim­mis­ta ko­ti­mai­sis­ta elo­ku­vis­ta on So­kea mies joka ei ha­lun­nut näh­dä Ti­ta­ni­cia. Kos­ket­ta­va ja pu­hut­te­le­va, mut­ta myös elä­mä­ni­loi­nen draa­ma­ko­me­dia pal­kit­tiin Ve­net­si­an elo­ku­va­juh­lien ylei­sö­pal­kin­nol­la. Nyt tämä elo­ku­va näh­dään myös Ki­teen Kino-Ho­vis­sa.

Tuula Ranta signeerasi uutuuskirjansa Niilo Hirvoselle, joka odottaa pääsevänsä lukemaan entisen työkaverinsa kirjoittamaa teosta.

Tuula Ranta signeerasi uutuuskirjansa Niilo Hirvoselle, joka odottaa pääsevänsä lukemaan entisen työkaverinsa kirjoittamaa teosta.

Päivi Lievonen

Kulttuuri
29.9.2021 10.32

Kiteeläis­kir­jai­lijalta ilmestyi toinen dekkari

Ki­tee­läi­nen kir­jai­li­ja Tuu­la Ran­ta on jul­kais­sut toi­sen dek­ka­rin­sa. Jot­ka var­jois­sa kul­ke­vat on jat­ku­moa vii­me syk­sy­nä il­mes­ty­neel­le To­tuus on vaih­tu­va mai­se­ma-esi­kois­te­ok­sel­le. Kir­jan ul­ko­a­su­kin on ki­tee­läis­tä kä­si­a­laa, sil­lä kan­net on suun­ni­tel­lut Si­ni­de­si­nin Sini Tö­rö­nen. Tum­ma­sä­vyi­nen kan­si lu­paa tii­vis­tun­nel­mais­ta ta­ri­naa.

Tuula Ranta signeerasi uutuuskirjansa Niilo Hirvoselle, joka odottaa pääsevänsä lukemaan entisen työkaverinsa kirjoittamaa teosta.

Tuula Ranta signeerasi uutuuskirjansa Niilo Hirvoselle, joka odottaa pääsevänsä lukemaan entisen työkaverinsa kirjoittamaa teosta.

Päivi Lievonen

Kulttuuri
29.9.2021 10.32

Kiteeläis­kir­jai­lijalta ilmestyi toinen dekkari

Ki­tee­läi­nen kir­jai­li­ja Tuu­la Ran­ta on jul­kais­sut toi­sen dek­ka­rin­sa. Jot­ka var­jois­sa kul­ke­vat on jat­ku­moa vii­me syk­sy­nä il­mes­ty­neel­le To­tuus on vaih­tu­va mai­se­ma-esi­kois­te­ok­sel­le. Kir­jan ul­ko­a­su­kin on ki­tee­läis­tä kä­si­a­laa, sil­lä kan­net on suun­ni­tel­lut Si­ni­de­si­nin Sini Tö­rö­nen. Tum­ma­sä­vyi­nen kan­si lu­paa tii­vis­tun­nel­mais­ta ta­ri­naa.

Riikka Siiralan tanssi osallisti myös yleisöä.

Riikka Siiralan tanssi osallisti myös yleisöä.

Päivi Lievonen

Kulttuuri
23.9.2021 9.31

Kulttuuria tuodaan hoivakoteihin

Osi­ris-te­at­te­rin Lois­ke En­semb­le-ryh­mä to­teut­taa uut­ta ikäih­mi­sil­le suun­nat­tua Vah­va ja hel­lä - ikä ja yh­teys-han­ket­ta Poh­jois-Kar­ja­las­sa. Kier­tue al­koi tiis­tai­na Ki­teen Hoi­va­ko­dis­sa, jos­sa Vah­va ja hel­lä-esi­tys toi ikäih­mis­ten ar­keen tuu­lah­duk­sen kult­tuu­ria. Myös ylei­sö pää­si osal­lis­tu­maan esi­tyk­seen silk­ki­nau­ho­ja pi­del­len.

Riikka Siiralan tanssi osallisti myös yleisöä.

Riikka Siiralan tanssi osallisti myös yleisöä.

Päivi Lievonen

Kulttuuri
23.9.2021 9.31

Kulttuuria tuodaan hoivakoteihin

Osi­ris-te­at­te­rin Lois­ke En­semb­le-ryh­mä to­teut­taa uut­ta ikäih­mi­sil­le suun­nat­tua Vah­va ja hel­lä - ikä ja yh­teys-han­ket­ta Poh­jois-Kar­ja­las­sa. Kier­tue al­koi tiis­tai­na Ki­teen Hoi­va­ko­dis­sa, jos­sa Vah­va ja hel­lä-esi­tys toi ikäih­mis­ten ar­keen tuu­lah­duk­sen kult­tuu­ria. Myös ylei­sö pää­si osal­lis­tu­maan esi­tyk­seen silk­ki­nau­ho­ja pi­del­len.

 Marco Martalar työstää yli kolmemetristä puista leijonaa Puun Sielun Natalia Podkolzinan laatiman suunnitelman mukaan.

Marco Martalar työstää yli kolmemetristä puista leijonaa Puun Sielun Natalia Podkolzinan laatiman suunnitelman mukaan.

Päivi Lievonen

Kulttuuri
20.9.2021 15.50

Onkamoon kohoaa leijonaveistos italia­lais­tai­teilijan toteuttamana

Puun­sie­luun on ra­ken­tu­mas­sa puu­tai­teen veis­tos­puis­to, jo­hon teh­dään par­hail­laan kol­mi­met­ris­tä Suo­men lei­jo­naa.

 Marco Martalar työstää yli kolmemetristä puista leijonaa Puun Sielun Natalia Podkolzinan laatiman suunnitelman mukaan.

Marco Martalar työstää yli kolmemetristä puista leijonaa Puun Sielun Natalia Podkolzinan laatiman suunnitelman mukaan.

Päivi Lievonen

Kulttuuri
20.9.2021 15.50

Onkamoon kohoaa leijonaveistos italia­lais­tai­teilijan toteuttamana

Puun­sie­luun on ra­ken­tu­mas­sa puu­tai­teen veis­tos­puis­to, jo­hon teh­dään par­hail­laan kol­mi­met­ris­tä Suo­men lei­jo­naa.

Ilkka Heinonen on kansanmusiikkiin erikoistunut muusikko.

Ilkka Heinonen on kansanmusiikkiin erikoistunut muusikko.

Ilkka Heinosen pressikuvat/ AJ Savolainen

Kulttuuri
13.9.2021 12.25

Käspelissä esiintyy jouhikonsoittaja

Ki­haus Folk tuo tu­le­va­na sun­nun­tai­na Käs­pe­liin Rääk­ky­lään jou­hi­kon­soit­ta­ja Ilk­ka Hei­no­sen, joka yh­dis­tää kar­ja­lai­set tans­si­sä­vel­mät van­han mu­sii­kin es­te­tiik­kaan ja live-elekt­ro­niik­kaan. Hei­no­nen on hel­sin­ki­läi­nen kan­san­mu­siik­kiin ja maa­il­man­mu­siik­kiin eri­kois­tu­nut muu­sik­ko ja sä­vel­tä­jä. Soit­ti­mi­naan hä­nel­lä on jou­hik­ko, kont­ra­bas­so ja G-vi­o­lo­ne. Soo­lo-oh­jel­mis­tos­saan Hei­no­nen tut­kii py­hän ja maal­li­sen ra­ja­pin­to­ja kar­ja­lai­sen jou­hik­ko­mu­sii­kin ja van­han mu­sii­kin esit­tä­mis­käy­tän­tö­jä hyö­dyn­tä­en.

Ilkka Heinonen on kansanmusiikkiin erikoistunut muusikko.

Ilkka Heinonen on kansanmusiikkiin erikoistunut muusikko.

Ilkka Heinosen pressikuvat/ AJ Savolainen

Kulttuuri
13.9.2021 12.25

Käspelissä esiintyy jouhikonsoittaja

Ki­haus Folk tuo tu­le­va­na sun­nun­tai­na Käs­pe­liin Rääk­ky­lään jou­hi­kon­soit­ta­ja Ilk­ka Hei­no­sen, joka yh­dis­tää kar­ja­lai­set tans­si­sä­vel­mät van­han mu­sii­kin es­te­tiik­kaan ja live-elekt­ro­niik­kaan. Hei­no­nen on hel­sin­ki­läi­nen kan­san­mu­siik­kiin ja maa­il­man­mu­siik­kiin eri­kois­tu­nut muu­sik­ko ja sä­vel­tä­jä. Soit­ti­mi­naan hä­nel­lä on jou­hik­ko, kont­ra­bas­so ja G-vi­o­lo­ne. Soo­lo-oh­jel­mis­tos­saan Hei­no­nen tut­kii py­hän ja maal­li­sen ra­ja­pin­to­ja kar­ja­lai­sen jou­hik­ko­mu­sii­kin ja van­han mu­sii­kin esit­tä­mis­käy­tän­tö­jä hyö­dyn­tä­en.

Lasten- ja nuortenkirjallisuutta julkaistiin viime vuonna noin 1200 teosta, joten valinnanvaraa kirjoissa riittää. Kuvituskuva.

Lasten- ja nuortenkirjallisuutta julkaistiin viime vuonna noin 1200 teosta, joten valinnanvaraa kirjoissa riittää. Kuvituskuva.

Viivi Klemm-Gröhn

Kulttuuri
13.9.2021 8.45

Lasten- ja nuorten­kir­jal­li­suudessa on runsas valikoima

Las­ten- ja nuor­ten­kir­jal­li­suu­des­sa on koh­taan­to-on­gel­ma; te­ok­sis­ta mark­ki­noi­daan lä­hin­nä tun­ne­tuim­pia ni­miä kun pie­nem­pien kus­tan­ta­mo­jen tun­te­mat­to­mam­mat kir­jat ei­vät ta­voi­ta lu­ki­joi­taan.

Lasten- ja nuortenkirjallisuutta julkaistiin viime vuonna noin 1200 teosta, joten valinnanvaraa kirjoissa riittää. Kuvituskuva.

Lasten- ja nuortenkirjallisuutta julkaistiin viime vuonna noin 1200 teosta, joten valinnanvaraa kirjoissa riittää. Kuvituskuva.

Viivi Klemm-Gröhn

Kulttuuri
13.9.2021 8.45

Lasten- ja nuorten­kir­jal­li­suudessa on runsas valikoima

Las­ten- ja nuor­ten­kir­jal­li­suu­des­sa on koh­taan­to-on­gel­ma; te­ok­sis­ta mark­ki­noi­daan lä­hin­nä tun­ne­tuim­pia ni­miä kun pie­nem­pien kus­tan­ta­mo­jen tun­te­mat­to­mam­mat kir­jat ei­vät ta­voi­ta lu­ki­joi­taan.

Vuoden Pöllönä palkittu Aini Sutinen (oikealla) sai Kiteen Yrittäjien Esa Halttuselta ja Maija Timoselta palkinnoksi puumalalaista tekoa olevan pöllöpatsaan.

Vuoden Pöllönä palkittu Aini Sutinen (oikealla) sai Kiteen Yrittäjien Esa Halttuselta ja Maija Timoselta palkinnoksi puumalalaista tekoa olevan pöllöpatsaan.

Riitta Hakulinen

Kulttuuri
13.9.2021 8.12

Kiteen pogostan Iltalennolla sirmakka soi

Au­rin­gon­pais­tei­ses­sa sääs­sä vie­tet­ty Il­ta­len­to Kit­teel­le –ta­pah­tu­ma vii­me per­jan­tai­na toi vi­li­nää ja ilois­ta il­met­tä Ki­teen kes­kus­taan.

Vuoden Pöllönä palkittu Aini Sutinen (oikealla) sai Kiteen Yrittäjien Esa Halttuselta ja Maija Timoselta palkinnoksi puumalalaista tekoa olevan pöllöpatsaan.

Vuoden Pöllönä palkittu Aini Sutinen (oikealla) sai Kiteen Yrittäjien Esa Halttuselta ja Maija Timoselta palkinnoksi puumalalaista tekoa olevan pöllöpatsaan.

Riitta Hakulinen

Kulttuuri
13.9.2021 8.12

Kiteen pogostan Iltalennolla sirmakka soi

Au­rin­gon­pais­tei­ses­sa sääs­sä vie­tet­ty Il­ta­len­to Kit­teel­le –ta­pah­tu­ma vii­me per­jan­tai­na toi vi­li­nää ja ilois­ta il­met­tä Ki­teen kes­kus­taan.

Marjukka Konttinen-Lappalainen on luotsannut Rääkkylän lukupiiriä kolmen vuoden ajan.

Marjukka Konttinen-Lappalainen on luotsannut Rääkkylän lukupiiriä kolmen vuoden ajan.

Päivi Lievonen

Kulttuuri
10.9.2021 9.26

Lukupiiri tarjoaa erilaisia näkökulmia kirjoihin

Kuu­den vuo­den ajan ko­koon­tu­nut lu­ku­pii­ri on kir­jo­jen ys­tä­vien ker­ho, jos­sa lu­ku­ko­ke­mus­ta sy­ven­ne­tään kes­kus­tel­len. Rääk­ky­län kir­jas­tos­sa kuu­kau­sit­tain ko­koon­tu­va noin kym­men­hen­ki­nen po­ruk­ka ke­rää kä­vi­jöi­tä jopa Pa­rik­ka­las­ta saak­ka ja mu­ka­na on myös mök­ki­läi­siä ai­na paik­ka­kun­nal­la ol­les­saan.

Marjukka Konttinen-Lappalainen on luotsannut Rääkkylän lukupiiriä kolmen vuoden ajan.

Marjukka Konttinen-Lappalainen on luotsannut Rääkkylän lukupiiriä kolmen vuoden ajan.

Päivi Lievonen

Kulttuuri
10.9.2021 9.26

Lukupiiri tarjoaa erilaisia näkökulmia kirjoihin

Kuu­den vuo­den ajan ko­koon­tu­nut lu­ku­pii­ri on kir­jo­jen ys­tä­vien ker­ho, jos­sa lu­ku­ko­ke­mus­ta sy­ven­ne­tään kes­kus­tel­len. Rääk­ky­län kir­jas­tos­sa kuu­kau­sit­tain ko­koon­tu­va noin kym­men­hen­ki­nen po­ruk­ka ke­rää kä­vi­jöi­tä jopa Pa­rik­ka­las­ta saak­ka ja mu­ka­na on myös mök­ki­läi­siä ai­na paik­ka­kun­nal­la ol­les­saan.

Juha Itkonen oli yksi Maruknoiden kirjailijavieraista.

Juha Itkonen oli yksi Maruknoiden kirjailijavieraista.

Laura Malmivaara 2015 / Otava

Kulttuuri
9.9.2021 14.20

Toivo elää kirjoissa

Kes­ki-Kar­ja­lan kir­joit­ta­ja­yh­dis­tys Mart­van kir­jal­li­suus­ta­pah­tu­ma Ma­ruk­nat on tänä vuon­na 30-vuo­ti­as. Maa­kun­ta­päi­vä­nä vie­te­tys­sä juh­la­vuo­den ta­pah­tu­mas­sa yh­dis­tyk­sen pit­kää his­to­ri­aa juh­lis­tet­tiin toi­vo-tee­mal­la.

Juha Itkonen oli yksi Maruknoiden kirjailijavieraista.

Juha Itkonen oli yksi Maruknoiden kirjailijavieraista.

Laura Malmivaara 2015 / Otava

Kulttuuri
9.9.2021 14.20

Toivo elää kirjoissa

Kes­ki-Kar­ja­lan kir­joit­ta­ja­yh­dis­tys Mart­van kir­jal­li­suus­ta­pah­tu­ma Ma­ruk­nat on tänä vuon­na 30-vuo­ti­as. Maa­kun­ta­päi­vä­nä vie­te­tys­sä juh­la­vuo­den ta­pah­tu­mas­sa yh­dis­tyk­sen pit­kää his­to­ri­aa juh­lis­tet­tiin toi­vo-tee­mal­la.

Netta Skog valloittaa Kiteesalissa soittamalla digihanurilla muun muassa Nightwishiä. Promokuva.

Netta Skog valloittaa Kiteesalissa soittamalla digihanurilla muun muassa Nightwishiä. Promokuva.

Kulttuuri
9.9.2021 8.25

KIMAF käynnistää Kiteen kulttuurisyksyn

KI­MAF-fes­ti­vaa­li tar­jo­aa tu­le­van vii­kon­lo­pun ja en­si vii­kon ai­ka­na kon­sert­ti­ki­ma­ran ja poh­jois­mais­ta me­tal­li­mu­siik­kia kä­sit­te­le­vän verk­ko­se­mi­naa­rin. Koko Ki­teen kult­tuu­ri­syk­sy näyt­täy­tyy tar­jon­nal­taan mo­ni­puo­li­se­na.

Netta Skog valloittaa Kiteesalissa soittamalla digihanurilla muun muassa Nightwishiä. Promokuva.

Netta Skog valloittaa Kiteesalissa soittamalla digihanurilla muun muassa Nightwishiä. Promokuva.

Kulttuuri
9.9.2021 8.25

KIMAF käynnistää Kiteen kulttuurisyksyn

KI­MAF-fes­ti­vaa­li tar­jo­aa tu­le­van vii­kon­lo­pun ja en­si vii­kon ai­ka­na kon­sert­ti­ki­ma­ran ja poh­jois­mais­ta me­tal­li­mu­siik­kia kä­sit­te­le­vän verk­ko­se­mi­naa­rin. Koko Ki­teen kult­tuu­ri­syk­sy näyt­täy­tyy tar­jon­nal­taan mo­ni­puo­li­se­na.

Jasu Parviainen ei poistu kertaakaan näyttämöltä puolitoista tuntia kestävän esityksen aikana. Kupoliteltta tekee esityksestä intiimin, ja tuo näyttelijän lähelle katsojaa.

Jasu Parviainen ei poistu kertaakaan näyttämöltä puolitoista tuntia kestävän esityksen aikana. Kupoliteltta tekee esityksestä intiimin, ja tuo näyttelijän lähelle katsojaa.

Mervi Venäläinen

Kulttuuri
2.9.2021 16.05

Sirkus Supiaisen Woyzeck vangitsee

Jo­en­suu­lai­sen ny­ky­sir­kus­ryh­mä Sir­kus Su­pi­ai­sen mo­no­lo­gie­si­tys Wo­y­zeck kuu­luu elo-syys­kuun vaih­tees­sa vie­tet­tä­vän Pil­ke-fes­ti­vaa­lin oh­jel­mis­toon. Esit­tä­vän tai­teen fes­ti­vaa­li jär­jes­te­tään Näyt­tä­mö-te­at­te­ris­sa Jo­en­suus­sa. Wo­y­zec­kin vii­mei­set esi­tyk­set näh­dään tä­nään tors­tai­na sekä per­jan­tai­na ja lau­an­tai­na.

Jasu Parviainen ei poistu kertaakaan näyttämöltä puolitoista tuntia kestävän esityksen aikana. Kupoliteltta tekee esityksestä intiimin, ja tuo näyttelijän lähelle katsojaa.

Jasu Parviainen ei poistu kertaakaan näyttämöltä puolitoista tuntia kestävän esityksen aikana. Kupoliteltta tekee esityksestä intiimin, ja tuo näyttelijän lähelle katsojaa.

Mervi Venäläinen

Kulttuuri
2.9.2021 16.05

Sirkus Supiaisen Woyzeck vangitsee

Jo­en­suu­lai­sen ny­ky­sir­kus­ryh­mä Sir­kus Su­pi­ai­sen mo­no­lo­gie­si­tys Wo­y­zeck kuu­luu elo-syys­kuun vaih­tees­sa vie­tet­tä­vän Pil­ke-fes­ti­vaa­lin oh­jel­mis­toon. Esit­tä­vän tai­teen fes­ti­vaa­li jär­jes­te­tään Näyt­tä­mö-te­at­te­ris­sa Jo­en­suus­sa. Wo­y­zec­kin vii­mei­set esi­tyk­set näh­dään tä­nään tors­tai­na sekä per­jan­tai­na ja lau­an­tai­na.

Heino Tiilikainen on uransa aikana maistellut ja arvioinut tuhansia eri oluita.

Heino Tiilikainen on uransa aikana maistellut ja arvioinut tuhansia eri oluita.

Kari Sarkkinen

Kulttuuri
26.8.2021 20.18

Olutharrastuksesta kasvoi Heino Tiilikaiselle toinen työ

Hei­no­nie­mel­lä asu­va Suo­men Olut­seu­ran kun­ni­a­pu­heen­joh­ta­ja Hei­no Tii­li­kai­nen on eh­ti­nyt te­ke­mään pit­kän päi­vä­työn olut­kult­tuu­rin edis­tä­mi­sek­si Suo­mes­sa.

Heino Tiilikainen on uransa aikana maistellut ja arvioinut tuhansia eri oluita.

Heino Tiilikainen on uransa aikana maistellut ja arvioinut tuhansia eri oluita.

Kari Sarkkinen

Kulttuuri
26.8.2021 20.18

Olutharrastuksesta kasvoi Heino Tiilikaiselle toinen työ

Hei­no­nie­mel­lä asu­va Suo­men Olut­seu­ran kun­ni­a­pu­heen­joh­ta­ja Hei­no Tii­li­kai­nen on eh­ti­nyt te­ke­mään pit­kän päi­vä­työn olut­kult­tuu­rin edis­tä­mi­sek­si Suo­mes­sa.

Katri Tolvanen, Erki Gröhn, Timo Hacklin, Ritva Salopuro, Vesa Honkanen, Ari Mononen, Saila Kinnunen ja Mikko Lappalainen toivat keskikarjalaisen musiikki- ja runotervehdyksen Joensuun Gospelfestivaaleille elokuussa.

Katri Tolvanen, Erki Gröhn, Timo Hacklin, Ritva Salopuro, Vesa Honkanen, Ari Mononen, Saila Kinnunen ja Mikko Lappalainen toivat keskikarjalaisen musiikki- ja runotervehdyksen Joensuun Gospelfestivaaleille elokuussa.

Kari Sarkkinen

Kulttuuri
26.8.2021 14.40

Autere ja runoryhmä toivat tunnelmaa gospel­fes­ti­vaa­leille

Elo­kuun puo­li­vä­lin ai­koi­hin pi­de­tyt Jo­en­suun Gos­pel­fes­ti­vaa­lit sai­vat kes­ki­kar­ja­lais­ta vä­riä, kun Au­te­re-or­kes­te­ri ja ru­no­ryh­mä as­tui ta­pah­tu­ma­vii­kon sun­nun­tai­na Jo­en­suun kirk­koon.

Katri Tolvanen, Erki Gröhn, Timo Hacklin, Ritva Salopuro, Vesa Honkanen, Ari Mononen, Saila Kinnunen ja Mikko Lappalainen toivat keskikarjalaisen musiikki- ja runotervehdyksen Joensuun Gospelfestivaaleille elokuussa.

Katri Tolvanen, Erki Gröhn, Timo Hacklin, Ritva Salopuro, Vesa Honkanen, Ari Mononen, Saila Kinnunen ja Mikko Lappalainen toivat keskikarjalaisen musiikki- ja runotervehdyksen Joensuun Gospelfestivaaleille elokuussa.

Kari Sarkkinen

Kulttuuri
26.8.2021 14.40

Autere ja runoryhmä toivat tunnelmaa gospel­fes­ti­vaa­leille

Elo­kuun puo­li­vä­lin ai­koi­hin pi­de­tyt Jo­en­suun Gos­pel­fes­ti­vaa­lit sai­vat kes­ki­kar­ja­lais­ta vä­riä, kun Au­te­re-or­kes­te­ri ja ru­no­ryh­mä as­tui ta­pah­tu­ma­vii­kon sun­nun­tai­na Jo­en­suun kirk­koon.

Eini Annukka Perälä on halunnut tuoda iloista meininkiä paikalliseen musiikkielämään. Tällä kertaa hän tuo sitä kutsumalla lauluhaluisia "Kansankuoroon".

Eini Annukka Perälä on halunnut tuoda iloista meininkiä paikalliseen musiikkielämään. Tällä kertaa hän tuo sitä kutsumalla lauluhaluisia "Kansankuoroon".

Mervi Venäläinen

Kulttuuri
26.8.2021 11.05

Kansalaisopistolla kaikuu kohta yhteislaulu

Tors­tai­na 16.9. aloit­taa Ke­mien seu­ra­kun­ta­ta­lol­la kan­sa­lai­so­pis­ton ryh­mä­nä kai­kil­le avoin Kan­san­kuo­ro-ni­mi­nen ko­koon­pa­no.

Eini Annukka Perälä on halunnut tuoda iloista meininkiä paikalliseen musiikkielämään. Tällä kertaa hän tuo sitä kutsumalla lauluhaluisia "Kansankuoroon".

Eini Annukka Perälä on halunnut tuoda iloista meininkiä paikalliseen musiikkielämään. Tällä kertaa hän tuo sitä kutsumalla lauluhaluisia "Kansankuoroon".

Mervi Venäläinen

Kulttuuri
26.8.2021 11.05

Kansalaisopistolla kaikuu kohta yhteislaulu

Tors­tai­na 16.9. aloit­taa Ke­mien seu­ra­kun­ta­ta­lol­la kan­sa­lai­so­pis­ton ryh­mä­nä kai­kil­le avoin Kan­san­kuo­ro-ni­mi­nen ko­koon­pa­no.

Kauko Leppänen ja Pauli HIltunen ovat kesän ajan opastaneet Nightwish-keskuksen kävijöitä.

Kauko Leppänen ja Pauli HIltunen ovat kesän ajan opastaneet Nightwish-keskuksen kävijöitä.

Päivi Lievonen

Kulttuuri
25.8.2021 10.07

Hevimpi Kitee kiinnostaa kävijöitä - oppaiden tietämystä testattu

A Night­wish story-näyt­te­lys­sä ke­sä­op­pai­na toi­mi­vil­la Pau­li Hil­tu­sel­la ja Kau­ko Lep­pä­sel­lä on ol­lut kii­rei­nen kau­si, sil­lä vie­rai­li­joi­ta ki­tee­läi­syh­ty­een ta­ri­naa esit­te­le­väs­sä koh­tees­sa on riit­tä­nyt tänä su­ve­na.

Kauko Leppänen ja Pauli HIltunen ovat kesän ajan opastaneet Nightwish-keskuksen kävijöitä.

Kauko Leppänen ja Pauli HIltunen ovat kesän ajan opastaneet Nightwish-keskuksen kävijöitä.

Päivi Lievonen

Kulttuuri
25.8.2021 10.07

Hevimpi Kitee kiinnostaa kävijöitä - oppaiden tietämystä testattu

A Night­wish story-näyt­te­lys­sä ke­sä­op­pai­na toi­mi­vil­la Pau­li Hil­tu­sel­la ja Kau­ko Lep­pä­sel­lä on ol­lut kii­rei­nen kau­si, sil­lä vie­rai­li­joi­ta ki­tee­läi­syh­ty­een ta­ri­naa esit­te­le­väs­sä koh­tees­sa on riit­tä­nyt tänä su­ve­na.

Tavaralainaamossa on saatavilla esimerkiksi kanteleita. Kuvituskuva.

Tavaralainaamossa on saatavilla esimerkiksi kanteleita. Kuvituskuva.

Päivi Lievonen

Kulttuuri
24.8.2021 14.49

Tavaralainaamo avautuu torstaina

Pa­ras­ta Rääk­ky­lää-hank­keen kaut­ta pi­lot­ti­na puu­hat­tua pal­ve­lua on toi­vot­tu pi­tä­jän kir­jas­toon, ja nyt lai­nat­ta­vak­si on lah­joi­tuk­si­na saa­tu muun mu­as­sa ur­hei­lu­vä­li­nei­tä, seu­ra- ja pa­la­pe­le­jä, soit­ti­mia, om­pe­lu­ko­ne, ve­ren­pai­ne­mit­ta­ri sekä vau­vo­jen tar­vik­kei­ta. Ta­va­rat ovat lai­nat­ta­vis­sa kir­jas­to­kor­til­la.

Tavaralainaamossa on saatavilla esimerkiksi kanteleita. Kuvituskuva.

Tavaralainaamossa on saatavilla esimerkiksi kanteleita. Kuvituskuva.

Päivi Lievonen

Kulttuuri
24.8.2021 14.49

Tavaralainaamo avautuu torstaina

Pa­ras­ta Rääk­ky­lää-hank­keen kaut­ta pi­lot­ti­na puu­hat­tua pal­ve­lua on toi­vot­tu pi­tä­jän kir­jas­toon, ja nyt lai­nat­ta­vak­si on lah­joi­tuk­si­na saa­tu muun mu­as­sa ur­hei­lu­vä­li­nei­tä, seu­ra- ja pa­la­pe­le­jä, soit­ti­mia, om­pe­lu­ko­ne, ve­ren­pai­ne­mit­ta­ri sekä vau­vo­jen tar­vik­kei­ta. Ta­va­rat ovat lai­nat­ta­vis­sa kir­jas­to­kor­til­la.

Outokummun taideyhdistyksen näyttely värittää kunnantalon yläaulaa.

Outokummun taideyhdistyksen näyttely värittää kunnantalon yläaulaa.

Päivi Lievonen

Kulttuuri
24.8.2021 13.28

Kunnantalolla taidenäyttely

Ou­to­kum­mun tai­deyh­dis­tys on jo use­am­pa­na vuon­na tuo­nut näyt­te­lyn Rääk­ky­län kun­nan­ta­lol­le ja uu­sin näyt­te­ly on par­hail­laan kat­sot­ta­vis­sa. Tä­män syk­syn ko­ko­el­ma on Ym­pä­ris­tö­ni-ni­mel­lä koot­tu, ja se si­säl­tää use­am­pia tau­lu­ja. Mu­ka­na on niin pe­rin­tei­siä te­ok­sia kuin abst­rak­tim­pi­a­kin ko­ko­nai­suuk­sia. Ym­pä­ris­töä on ku­vat­tu niin eläin­hah­mo­ja, kas­ve­ja kuin mai­se­mia ins­pi­raa­ti­on läh­tee­nä käyt­tä­en.

Outokummun taideyhdistyksen näyttely värittää kunnantalon yläaulaa.

Outokummun taideyhdistyksen näyttely värittää kunnantalon yläaulaa.

Päivi Lievonen

Kulttuuri
24.8.2021 13.28

Kunnantalolla taidenäyttely

Ou­to­kum­mun tai­deyh­dis­tys on jo use­am­pa­na vuon­na tuo­nut näyt­te­lyn Rääk­ky­län kun­nan­ta­lol­le ja uu­sin näyt­te­ly on par­hail­laan kat­sot­ta­vis­sa. Tä­män syk­syn ko­ko­el­ma on Ym­pä­ris­tö­ni-ni­mel­lä koot­tu, ja se si­säl­tää use­am­pia tau­lu­ja. Mu­ka­na on niin pe­rin­tei­siä te­ok­sia kuin abst­rak­tim­pi­a­kin ko­ko­nai­suuk­sia. Ym­pä­ris­töä on ku­vat­tu niin eläin­hah­mo­ja, kas­ve­ja kuin mai­se­mia ins­pi­raa­ti­on läh­tee­nä käyt­tä­en.

Kulttuuri
23.8.2021 13.25

Saimaa-ilmiö: kulttuuri kuuluu kuntastrategioihin

Sai­maa-il­miö to­te­aa tie­dot­tees­saan, et­tä kult­tuu­ri ja tai­de kuu­lu­vat kun­tien stra­te­gi­oi­hin.

Kulttuuri
23.8.2021 13.25

Saimaa-ilmiö: kulttuuri kuuluu kuntastrategioihin

Sai­maa-il­miö to­te­aa tie­dot­tees­saan, et­tä kult­tuu­ri ja tai­de kuu­lu­vat kun­tien stra­te­gi­oi­hin.

Pohjois-Karjalassa halutaan lisätä kanneltietoisuutta hankkeiden avulla. Kuvituskuva.

Pohjois-Karjalassa halutaan lisätä kanneltietoisuutta hankkeiden avulla. Kuvituskuva.

Roosa Sallinen

Kulttuuri
20.8.2021 15.49

Kanteleen tunnettavuutta halutaan lisätä neljällä eri hankkeella - Rääkkylä hallinnoi esisel­vi­tys­hanketta

Rääk­ky­län kun­ta toi­mi hal­lin­noi­ja­na Poh­jois-Kar­ja­lan maa­kun­ta­lii­ton tu­le­vai­suus­ra­has­ton ra­hoit­ta­maa esi­sel­vi­tys­hank­keel­le, jon­ka ta­voit­tee­na oli laa­jan, maa­kun­nal­li­sen kan­te­le­hank­keen to­teut­ta­mis­mah­dol­li­suuk­sien sel­vit­tä­mi­nen.

Pohjois-Karjalassa halutaan lisätä kanneltietoisuutta hankkeiden avulla. Kuvituskuva.

Pohjois-Karjalassa halutaan lisätä kanneltietoisuutta hankkeiden avulla. Kuvituskuva.

Roosa Sallinen

Kulttuuri
20.8.2021 15.49

Kanteleen tunnettavuutta halutaan lisätä neljällä eri hankkeella - Rääkkylä hallinnoi esisel­vi­tys­hanketta

Rääk­ky­län kun­ta toi­mi hal­lin­noi­ja­na Poh­jois-Kar­ja­lan maa­kun­ta­lii­ton tu­le­vai­suus­ra­has­ton ra­hoit­ta­maa esi­sel­vi­tys­hank­keel­le, jon­ka ta­voit­tee­na oli laa­jan, maa­kun­nal­li­sen kan­te­le­hank­keen to­teut­ta­mis­mah­dol­li­suuk­sien sel­vit­tä­mi­nen.

Elina Väistön 10-vuotias Siiri-tytär kokee olevansa prinsessa Hämeen puku päällään. Puku löytyi edullisesti Facebook-ryhmästä. Elinan oma Pyhäjärven puku valmistui kesäkuussa.

Elina Väistön 10-vuotias Siiri-tytär kokee olevansa prinsessa Hämeen puku päällään. Puku löytyi edullisesti Facebook-ryhmästä. Elinan oma Pyhäjärven puku valmistui kesäkuussa.

Mervi Venäläinen

Kulttuuri
19.8.2021 13.05

Kansal­lis­pu­ku­perinne muuntuu ajassa

Toh­ma­jär­ve­läi­sel­le Eli­na Väis­töl­le kan­sal­lis­pu­vul­la on eri­tyi­nen mer­ki­tys. Eli­nan mie­les­tä kan­sal­lis­pu­vun paik­ka ei ole pu­ku­pus­sis­sa va­ras­ton pe­räl­lä, vaan esil­lä, ker­to­mas­sa ta­ri­naa men­nees­tä ja ny­kyi­syy­des­tä. Hän toi­voo­kin, et­tä ih­mi­set ot­tai­si­vat pu­vut roh­ke­as­ti käyt­töön ar­jes­sa ja juh­las­sa.

Elina Väistön 10-vuotias Siiri-tytär kokee olevansa prinsessa Hämeen puku päällään. Puku löytyi edullisesti Facebook-ryhmästä. Elinan oma Pyhäjärven puku valmistui kesäkuussa.

Elina Väistön 10-vuotias Siiri-tytär kokee olevansa prinsessa Hämeen puku päällään. Puku löytyi edullisesti Facebook-ryhmästä. Elinan oma Pyhäjärven puku valmistui kesäkuussa.

Mervi Venäläinen

Kulttuuri
19.8.2021 13.05

Kansal­lis­pu­ku­perinne muuntuu ajassa

Toh­ma­jär­ve­läi­sel­le Eli­na Väis­töl­le kan­sal­lis­pu­vul­la on eri­tyi­nen mer­ki­tys. Eli­nan mie­les­tä kan­sal­lis­pu­vun paik­ka ei ole pu­ku­pus­sis­sa va­ras­ton pe­räl­lä, vaan esil­lä, ker­to­mas­sa ta­ri­naa men­nees­tä ja ny­kyi­syy­des­tä. Hän toi­voo­kin, et­tä ih­mi­set ot­tai­si­vat pu­vut roh­ke­as­ti käyt­töön ar­jes­sa ja juh­las­sa.

Lisää aiheesta

Kysely