JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Harrastajateatteriliiton toiminnanjohtajana viime elokuussa aloittanut Sanna Saarela kertoi ihastuneensa Kiteeseen ensisilmäyksellä. Täällä on kaunis luonto ja hyvä meininki kulttuuriharrastusten suhteen, hän iloitsi.

Harrastajateatteriliiton toiminnanjohtajana viime elokuussa aloittanut Sanna Saarela kertoi ihastuneensa Kiteeseen ensisilmäyksellä. Täällä on kaunis luonto ja hyvä meininki kulttuuriharrastusten suhteen, hän iloitsi.

Jouko Väistö

Kulttuuri
3.8.2021 14.50

Harras­ta­ja­te­at­te­ri­liiton toiminnanjohtaja myllyte­at­te­ri­laisille: Haluaisin adoptoida teidät kaikki

Ko­ro­na on jät­tä­nyt jäl­ken­sä myös har­ras­ta­ja­te­at­te­rien toi­min­taan. Pan­de­mi­aan on re­a­goi­tu eri te­at­te­reis­sa eri ta­voin. Osas­sa on pää­tet­ty pi­tää paus­sia ja osas­sa on vä­hen­net­ty esi­tys­ten mää­rää.

Harrastajateatteriliiton toiminnanjohtajana viime elokuussa aloittanut Sanna Saarela kertoi ihastuneensa Kiteeseen ensisilmäyksellä. Täällä on kaunis luonto ja hyvä meininki kulttuuriharrastusten suhteen, hän iloitsi.

Harrastajateatteriliiton toiminnanjohtajana viime elokuussa aloittanut Sanna Saarela kertoi ihastuneensa Kiteeseen ensisilmäyksellä. Täällä on kaunis luonto ja hyvä meininki kulttuuriharrastusten suhteen, hän iloitsi.

Jouko Väistö

Kulttuuri
3.8.2021 14.50

Harras­ta­ja­te­at­te­ri­liiton toiminnanjohtaja myllyte­at­te­ri­laisille: Haluaisin adoptoida teidät kaikki

Ko­ro­na on jät­tä­nyt jäl­ken­sä myös har­ras­ta­ja­te­at­te­rien toi­min­taan. Pan­de­mi­aan on re­a­goi­tu eri te­at­te­reis­sa eri ta­voin. Osas­sa on pää­tet­ty pi­tää paus­sia ja osas­sa on vä­hen­net­ty esi­tys­ten mää­rää.

Fordson Dexta sopii hyvin Pekka Havukaisen viime keväänä ilmestyneen kirjan kansikuvaksi. Sen konepelin alla on Perkinsin moottori. Kansikuvan valintaan ovat omiaan olleet vaikuttamaan henkilökohtaiset kokemukset sekä peltotöistä että mittavasta remontista.

Fordson Dexta sopii hyvin Pekka Havukaisen viime keväänä ilmestyneen kirjan kansikuvaksi. Sen konepelin alla on Perkinsin moottori. Kansikuvan valintaan ovat omiaan olleet vaikuttamaan henkilökohtaiset kokemukset sekä peltotöistä että mittavasta remontista.

Pekka Havukainen

Kulttuuri
2.8.2021 12.55

Fordson Dexta – osa Perkinsin värikästä historiaa

Ford­son Dex­ta oli muu­ta­ma vuo­si­kym­men sit­ten tut­tu näky hei­nä- ja vil­ja­pel­loil­la. Har­val­le on kui­ten­kin tut­tua, mil­lai­sen tien se on ta­lon­po­jan pal­ve­li­jak­si pääs­täk­seen kul­ke­nut.

Fordson Dexta sopii hyvin Pekka Havukaisen viime keväänä ilmestyneen kirjan kansikuvaksi. Sen konepelin alla on Perkinsin moottori. Kansikuvan valintaan ovat omiaan olleet vaikuttamaan henkilökohtaiset kokemukset sekä peltotöistä että mittavasta remontista.

Fordson Dexta sopii hyvin Pekka Havukaisen viime keväänä ilmestyneen kirjan kansikuvaksi. Sen konepelin alla on Perkinsin moottori. Kansikuvan valintaan ovat omiaan olleet vaikuttamaan henkilökohtaiset kokemukset sekä peltotöistä että mittavasta remontista.

Pekka Havukainen

Kulttuuri
2.8.2021 12.55

Fordson Dexta – osa Perkinsin värikästä historiaa

Ford­son Dex­ta oli muu­ta­ma vuo­si­kym­men sit­ten tut­tu näky hei­nä- ja vil­ja­pel­loil­la. Har­val­le on kui­ten­kin tut­tua, mil­lai­sen tien se on ta­lon­po­jan pal­ve­li­jak­si pääs­täk­seen kul­ke­nut.

Siskokset Kirsi ja Mammu Koskelo lukevat toisiaan herkästi teatterin lavalla.

Siskokset Kirsi ja Mammu Koskelo lukevat toisiaan herkästi teatterin lavalla.

Päivi Lievonen

Kulttuuri
31.7.2021 11.11

Teatteri yhdistää sisaruksia

Kun Rääk­ky­läs­sä on jo­kin kult­tuu­ri­ta­pah­tu­ma, useim­mi­ten sen taus­tal­la vai­kut­taa Kir­si tai Mam­mu Kos­ke­lo - tai mo­lem­mat. Si­sa­ruk­sil­le Ri­äk­ky­te­at­te­ri on yh­tei­nen pro­jek­ti, jos­sa yh­dis­tyy kum­mal­la­kin sekä työ et­tä har­ras­tus.

Siskokset Kirsi ja Mammu Koskelo lukevat toisiaan herkästi teatterin lavalla.

Siskokset Kirsi ja Mammu Koskelo lukevat toisiaan herkästi teatterin lavalla.

Päivi Lievonen

Kulttuuri
31.7.2021 11.11

Teatteri yhdistää sisaruksia

Kun Rääk­ky­läs­sä on jo­kin kult­tuu­ri­ta­pah­tu­ma, useim­mi­ten sen taus­tal­la vai­kut­taa Kir­si tai Mam­mu Kos­ke­lo - tai mo­lem­mat. Si­sa­ruk­sil­le Ri­äk­ky­te­at­te­ri on yh­tei­nen pro­jek­ti, jos­sa yh­dis­tyy kum­mal­la­kin sekä työ et­tä har­ras­tus.

Jonna Hyttinen (oikealla) lahjoitti taideteoksensa Tohmajärven kirjastoon, jossa sitä selailevat  Helena Pakarinen ja Hannu Hämäläinen.

Jonna Hyttinen (oikealla) lahjoitti taideteoksensa Tohmajärven kirjastoon, jossa sitä selailevat Helena Pakarinen ja Hannu Hämäläinen.

Mervi Venäläinen

Kulttuuri
27.7.2021 9.12

Musteen tahrimaa taidetta

Osa­na Tai­tei­den kesä-oh­jel­mis­toa Toh­ma­jär­ven kir­jas­to sai Mus­tel­mia-te­ok­sen, jon­ka läh­tö­koh­ti­na ovat vir­heet ja sat­tu­ma use­as­ta eri nä­kö­kul­mas­ta tar­kas­tel­tu­na. Suo­men kult­tuu­ri­ra­has­ton tu­ke­man hank­keen avul­la sata vas­ta­val­mis­tu­nut­ta tai­tei­li­jaa ym­pä­ri Suo­men sai ke­sä­työp­ro­jek­tin, jon­ka ai­kaan­saan­nok­sia on näh­tä­vil­lä eri puo­lel­la maa­ta.

Jonna Hyttinen (oikealla) lahjoitti taideteoksensa Tohmajärven kirjastoon, jossa sitä selailevat  Helena Pakarinen ja Hannu Hämäläinen.

Jonna Hyttinen (oikealla) lahjoitti taideteoksensa Tohmajärven kirjastoon, jossa sitä selailevat Helena Pakarinen ja Hannu Hämäläinen.

Mervi Venäläinen

Kulttuuri
27.7.2021 9.12

Musteen tahrimaa taidetta

Osa­na Tai­tei­den kesä-oh­jel­mis­toa Toh­ma­jär­ven kir­jas­to sai Mus­tel­mia-te­ok­sen, jon­ka läh­tö­koh­ti­na ovat vir­heet ja sat­tu­ma use­as­ta eri nä­kö­kul­mas­ta tar­kas­tel­tu­na. Suo­men kult­tuu­ri­ra­has­ton tu­ke­man hank­keen avul­la sata vas­ta­val­mis­tu­nut­ta tai­tei­li­jaa ym­pä­ri Suo­men sai ke­sä­työp­ro­jek­tin, jon­ka ai­kaan­saan­nok­sia on näh­tä­vil­lä eri puo­lel­la maa­ta.

Sovintolan puutarha.

Sovintolan puutarha.

Tuija Marienberg

Kulttuuri
26.7.2021 13.10

Tunnelmallinen puutarhakonsertti Sovintolassa

Hei­nä­kuu on hie­noa päät­tää lau­an­tai-il­ta­päi­vän ul­koil­ma­kon­sert­tiin ja naut­tia tru­ba­duu­ri Vih­to­ri Mai­ja­sen mu­sii­kis­ta Ke­sä­lah­den So­vin­to­lan puu­tar­han tun­nel­mal­li­ses­sa ym­pä­ris­tös­sä.

Sovintolan puutarha.

Sovintolan puutarha.

Tuija Marienberg

Kulttuuri
26.7.2021 13.10

Tunnelmallinen puutarhakonsertti Sovintolassa

Hei­nä­kuu on hie­noa päät­tää lau­an­tai-il­ta­päi­vän ul­koil­ma­kon­sert­tiin ja naut­tia tru­ba­duu­ri Vih­to­ri Mai­ja­sen mu­sii­kis­ta Ke­sä­lah­den So­vin­to­lan puu­tar­han tun­nel­mal­li­ses­sa ym­pä­ris­tös­sä.

Kulttuuri
26.7.2021 9.25

Jännittävät juuret tarjoaa lapsille luovaa tekemistä

Toh­ma­jär­vel­lä, Ke­sä­lah­del­la ja Rääk­ky­läs­sä pääs­tään naut­ti­maan Nuo­ri­so­seu­rat Poh­jois-Kar­ja­lan jär­jes­tä­mäs­tä Jän­nit­tä­vät juu­ret -juh­la­kier­tu­ees­ta. Kier­tu­eel­la juh­lis­te­taan 140-vuo­ti­as­ta Nuo­ri­so­seu­ra­jär­jes­töä ja Poh­jois-Kar­ja­lan maa­kun­taa, joka täyt­tää ku­lu­va­na vuon­na 300 vuot­ta.

Kulttuuri
26.7.2021 9.25

Jännittävät juuret tarjoaa lapsille luovaa tekemistä

Toh­ma­jär­vel­lä, Ke­sä­lah­del­la ja Rääk­ky­läs­sä pääs­tään naut­ti­maan Nuo­ri­so­seu­rat Poh­jois-Kar­ja­lan jär­jes­tä­mäs­tä Jän­nit­tä­vät juu­ret -juh­la­kier­tu­ees­ta. Kier­tu­eel­la juh­lis­te­taan 140-vuo­ti­as­ta Nuo­ri­so­seu­ra­jär­jes­töä ja Poh­jois-Kar­ja­lan maa­kun­taa, joka täyt­tää ku­lu­va­na vuon­na 300 vuot­ta.

Kesälahden Myllytuvan alueella voi ihailla ryijyjä ja kanavatöitä. Savutuvan seinällä on Haverisen talon puoliryijy ja sängyssä Eeva-Leena Uosukaisen Suuri tammi.

Kesälahden Myllytuvan alueella voi ihailla ryijyjä ja kanavatöitä. Savutuvan seinällä on Haverisen talon puoliryijy ja sängyssä Eeva-Leena Uosukaisen Suuri tammi.

Tuija Marienberg

Kulttuuri
23.7.2021 11.09

Ryijyt johdattavat omaan historiaamme

Ke­sä­lah­den Myl­ly­tu­val­la on tänä ke­sä­nä pääs­syt ihai­le­maan Suo­men his­to­ri­aa tai­dok­kai­den ja vä­rik­käi­den kä­si­töi­den kaut­ta.

Kesälahden Myllytuvan alueella voi ihailla ryijyjä ja kanavatöitä. Savutuvan seinällä on Haverisen talon puoliryijy ja sängyssä Eeva-Leena Uosukaisen Suuri tammi.

Kesälahden Myllytuvan alueella voi ihailla ryijyjä ja kanavatöitä. Savutuvan seinällä on Haverisen talon puoliryijy ja sängyssä Eeva-Leena Uosukaisen Suuri tammi.

Tuija Marienberg

Kulttuuri
23.7.2021 11.09

Ryijyt johdattavat omaan historiaamme

Ke­sä­lah­den Myl­ly­tu­val­la on tänä ke­sä­nä pääs­syt ihai­le­maan Suo­men his­to­ri­aa tai­dok­kai­den ja vä­rik­käi­den kä­si­töi­den kaut­ta.

Jokainen näyttelijä valmistautuu esitykseen omalla tavallaan.

Jokainen näyttelijä valmistautuu esitykseen omalla tavallaan.

Roosa Sallinen

Kulttuuri
22.7.2021 11.52

Myllyteatterin kulisseissa kuhisee

Ky­lä­pa­rin Myl­ly­te­at­te­rin ku­lis­seis­sa käy kova ku­hi­na. Kreik­ka­lai­sis­sa la­vas­teis­sa siir­rel­lään pöy­tiä, täy­te­tään tyh­jiä vii­ni­pul­lo­ja ve­del­lä ja oh­jail­laan pit­kää va­ne­ris­ta, pol­ku­pyö­räs­tä ja mai­to­kär­rys­tä ra­ken­net­tua bus­sia pai­kal­leen. Siel­lä tääl­lä vi­li­see niin esiin­ty­mi­sa­sui­sia kuin vie­lä Myl­ly­te­at­te­rin hup­pa­rei­hin­kin son­nus­tau­tu­nei­ta näyt­te­li­jöi­tä.

Jokainen näyttelijä valmistautuu esitykseen omalla tavallaan.

Jokainen näyttelijä valmistautuu esitykseen omalla tavallaan.

Roosa Sallinen

Kulttuuri
22.7.2021 11.52

Myllyteatterin kulisseissa kuhisee

Ky­lä­pa­rin Myl­ly­te­at­te­rin ku­lis­seis­sa käy kova ku­hi­na. Kreik­ka­lai­sis­sa la­vas­teis­sa siir­rel­lään pöy­tiä, täy­te­tään tyh­jiä vii­ni­pul­lo­ja ve­del­lä ja oh­jail­laan pit­kää va­ne­ris­ta, pol­ku­pyö­räs­tä ja mai­to­kär­rys­tä ra­ken­net­tua bus­sia pai­kal­leen. Siel­lä tääl­lä vi­li­see niin esiin­ty­mi­sa­sui­sia kuin vie­lä Myl­ly­te­at­te­rin hup­pa­rei­hin­kin son­nus­tau­tu­nei­ta näyt­te­li­jöi­tä.

Teoksen vastaanottaneet Helena Pakarinen ja Hannu Hämäläinen näkivät maalauksessa viitteitä Tohmajärveen. Taiteilija Sirpa Häkli toivoo, että teos tuo iloa mahdollisimman monelle.

Teoksen vastaanottaneet Helena Pakarinen ja Hannu Hämäläinen näkivät maalauksessa viitteitä Tohmajärveen. Taiteilija Sirpa Häkli toivoo, että teos tuo iloa mahdollisimman monelle.

Mervi Venäläinen

Kulttuuri
21.7.2021 15.40

Sininen putous kiitoksena residenssiajasta

Hel­sin­ki­läi­nen ku­va­tai­tei­li­ja Sir­pa Häk­li on viih­ty­nyt hy­vin tai­tei­li­ja­re­si­dens­sis­sä Toh­ma­jär­vel­lä, Opis­to­ta­lo Ki­pi­näs­sä. Odo­tuk­set Toh­ma­jär­ves­tä oli­vat kor­ke­al­la, vaik­ka hei­nä­kuun ajan kes­tä­vä vie­rai­lu on Häk­lil­le en­si­kos­ke­tus kun­taan.

Teoksen vastaanottaneet Helena Pakarinen ja Hannu Hämäläinen näkivät maalauksessa viitteitä Tohmajärveen. Taiteilija Sirpa Häkli toivoo, että teos tuo iloa mahdollisimman monelle.

Teoksen vastaanottaneet Helena Pakarinen ja Hannu Hämäläinen näkivät maalauksessa viitteitä Tohmajärveen. Taiteilija Sirpa Häkli toivoo, että teos tuo iloa mahdollisimman monelle.

Mervi Venäläinen

Kulttuuri
21.7.2021 15.40

Sininen putous kiitoksena residenssiajasta

Hel­sin­ki­läi­nen ku­va­tai­tei­li­ja Sir­pa Häk­li on viih­ty­nyt hy­vin tai­tei­li­ja­re­si­dens­sis­sä Toh­ma­jär­vel­lä, Opis­to­ta­lo Ki­pi­näs­sä. Odo­tuk­set Toh­ma­jär­ves­tä oli­vat kor­ke­al­la, vaik­ka hei­nä­kuun ajan kes­tä­vä vie­rai­lu on Häk­lil­le en­si­kos­ke­tus kun­taan.

Pertti Hämäläiselle Akkalan nuorisoseurantalon pihapiiri tuo mieleen monia muistoja lapsuudesta, johon lehmätkin kuuluivat.

Pertti Hämäläiselle Akkalan nuorisoseurantalon pihapiiri tuo mieleen monia muistoja lapsuudesta, johon lehmätkin kuuluivat.

Päivi Lievonen

Kulttuuri
21.7.2021 12.00

Autotal­li­as­kar­telijan aikaansaannoksia Potsilassa

Lap­suu­den muis­tot maa­lai­se­lä­mäs­tä ovat elä­ke­päi­vien saa­tos­sa muut­tu­neet pui­sik­si eläin­hah­moik­si, jot­ka tuo­vat men­nei­syy­den ta­pah­tu­mat tä­hän päi­vään. Toh­ma­jär­vel­tä ko­toi­sin ole­va Pert­ti Hä­mä­läi­nen in­nos­tui elä­ke­päi­vi­nään omien sa­no­jen­sa mu­kai­ses­ti au­to­tal­li­as­kar­te­li­jak­si.

Pertti Hämäläiselle Akkalan nuorisoseurantalon pihapiiri tuo mieleen monia muistoja lapsuudesta, johon lehmätkin kuuluivat.

Pertti Hämäläiselle Akkalan nuorisoseurantalon pihapiiri tuo mieleen monia muistoja lapsuudesta, johon lehmätkin kuuluivat.

Päivi Lievonen

Kulttuuri
21.7.2021 12.00

Autotal­li­as­kar­telijan aikaansaannoksia Potsilassa

Lap­suu­den muis­tot maa­lai­se­lä­mäs­tä ovat elä­ke­päi­vien saa­tos­sa muut­tu­neet pui­sik­si eläin­hah­moik­si, jot­ka tuo­vat men­nei­syy­den ta­pah­tu­mat tä­hän päi­vään. Toh­ma­jär­vel­tä ko­toi­sin ole­va Pert­ti Hä­mä­läi­nen in­nos­tui elä­ke­päi­vi­nään omien sa­no­jen­sa mu­kai­ses­ti au­to­tal­li­as­kar­te­li­jak­si.

Kiteen ortodoksisessa kirkossa ja sen puutarhassa on nähtävillä kolme näyttelyä heinäkuun ajan.

Kiteen ortodoksisessa kirkossa ja sen puutarhassa on nähtävillä kolme näyttelyä heinäkuun ajan.

Roosa Sallinen

Kulttuuri
20.7.2021 12.59

Kiteen ortodoksisen kirkon näyttelyt

Py­hän Kol­mi­nai­suu­den ja Py­hän Nek­ro­ta­ri­os Egi­na­lai­sen kir­kos­sa Ki­teel­lä on näh­tä­vil­lä kol­me näyt­te­lyä vie­lä hei­nä­kuun ajan. Ki­teen or­to­dok­si­ses­sa kir­kos­sa voi näh­dä näyt­te­lyi­tä niin kir­kon si­säl­lä kuin puu­tar­has­sa­kin. Ulos on val­mis­tet­tu ul­ko­ru­kous­paik­ka yh­teis­työs­sä ki­tee­läi­sen tai­tei­li­jan Ah­ti Pit­kä­sen kans­sa. Si­säl­lä kir­kos­sa on näh­tä­vil­lä ku­via ja pie­nois­mal­le­ja suun­nit­te­lu­vai­hees­ta. Li­säk­si si­säl­lä on muun mu­as­sa näh­tä­vil­lä va­lo­ku­va­näyt­te­ly ja iko­ni­maa­la­ri Alek­san­der Wikst­rö­min iko­nos­taa­si.

Kiteen ortodoksisessa kirkossa ja sen puutarhassa on nähtävillä kolme näyttelyä heinäkuun ajan.

Kiteen ortodoksisessa kirkossa ja sen puutarhassa on nähtävillä kolme näyttelyä heinäkuun ajan.

Roosa Sallinen

Kulttuuri
20.7.2021 12.59

Kiteen ortodoksisen kirkon näyttelyt

Py­hän Kol­mi­nai­suu­den ja Py­hän Nek­ro­ta­ri­os Egi­na­lai­sen kir­kos­sa Ki­teel­lä on näh­tä­vil­lä kol­me näyt­te­lyä vie­lä hei­nä­kuun ajan. Ki­teen or­to­dok­si­ses­sa kir­kos­sa voi näh­dä näyt­te­lyi­tä niin kir­kon si­säl­lä kuin puu­tar­has­sa­kin. Ulos on val­mis­tet­tu ul­ko­ru­kous­paik­ka yh­teis­työs­sä ki­tee­läi­sen tai­tei­li­jan Ah­ti Pit­kä­sen kans­sa. Si­säl­lä kir­kos­sa on näh­tä­vil­lä ku­via ja pie­nois­mal­le­ja suun­nit­te­lu­vai­hees­ta. Li­säk­si si­säl­lä on muun mu­as­sa näh­tä­vil­lä va­lo­ku­va­näyt­te­ly ja iko­ni­maa­la­ri Alek­san­der Wikst­rö­min iko­nos­taa­si.

Kulttuuri
20.7.2021 12.59

Karjalaista kieltä ja itkuvirsiä

Kar­ja­lai­sia pe­rin­tei­tä juh­lis­te­taan use­am­paan ot­tee­seen Ki­teel­lä ja Ke­sä­lah­del­la. Ta­pah­tu­mia jär­jes­te­tään niin kar­ja­lai­sen it­ku­vir­si­pe­rin­teen kuin kar­ja­lai­sen kie­len­kin sa­ral­la.

Kulttuuri
20.7.2021 12.59

Karjalaista kieltä ja itkuvirsiä

Kar­ja­lai­sia pe­rin­tei­tä juh­lis­te­taan use­am­paan ot­tee­seen Ki­teel­lä ja Ke­sä­lah­del­la. Ta­pah­tu­mia jär­jes­te­tään niin kar­ja­lai­sen it­ku­vir­si­pe­rin­teen kuin kar­ja­lai­sen kie­len­kin sa­ral­la.

Rääkkylä-seuran varapuheenjohtaja Timo Saarinen kannustaa kuntalaisia osallistumaan arjen tallentamiseen valokuvakilpailun myötä. Kuvituskuva.

Rääkkylä-seuran varapuheenjohtaja Timo Saarinen kannustaa kuntalaisia osallistumaan arjen tallentamiseen valokuvakilpailun myötä. Kuvituskuva.

Koti-Karjalan arkisto

Kulttuuri
19.7.2021 14.31

Rääkkylän arkea valokuvataan pitäjäseuran kisassa

Rääk­ky­lä-seu­ral­la on me­neil­lään mar­ras­kuun lop­puun saak­ka va­lo­ku­va­ki­sa, jo­hon toi­vo­taan otok­sia niin ar­ki­sis­ta as­ka­reis­ta, ke­säi­sis­tä ta­pah­tu­mis­ta kuin mök­kei­lys­tä kaik­ki­ne tou­hui­neen.

Rääkkylä-seuran varapuheenjohtaja Timo Saarinen kannustaa kuntalaisia osallistumaan arjen tallentamiseen valokuvakilpailun myötä. Kuvituskuva.

Rääkkylä-seuran varapuheenjohtaja Timo Saarinen kannustaa kuntalaisia osallistumaan arjen tallentamiseen valokuvakilpailun myötä. Kuvituskuva.

Koti-Karjalan arkisto

Kulttuuri
19.7.2021 14.31

Rääkkylän arkea valokuvataan pitäjäseuran kisassa

Rääk­ky­lä-seu­ral­la on me­neil­lään mar­ras­kuun lop­puun saak­ka va­lo­ku­va­ki­sa, jo­hon toi­vo­taan otok­sia niin ar­ki­sis­ta as­ka­reis­ta, ke­säi­sis­tä ta­pah­tu­mis­ta kuin mök­kei­lys­tä kaik­ki­ne tou­hui­neen.

Markus Lehtipuun näyttelyssä on esillä kirjan kansikuvaksikin päätynyt otos.

Markus Lehtipuun näyttelyssä on esillä kirjan kansikuvaksikin päätynyt otos.

Päivi Lievonen

Kulttuuri
19.7.2021 10.46

Menneen maailman tunnelmia Karjalasta

Kar­ja­lan ku­vaa­ja­na­kin tun­net­tu mat­ka­kir­jai­li­ja Mar­kus Leh­ti­puu ikuis­ti en­sim­mäi­sil­lä reis­suil­laan mur­ros­vai­heen, jos­sa Neu­vos­to­lii­ton ai­ka vaih­tui uu­den Ve­nä­jän ajak­si.

Markus Lehtipuun näyttelyssä on esillä kirjan kansikuvaksikin päätynyt otos.

Markus Lehtipuun näyttelyssä on esillä kirjan kansikuvaksikin päätynyt otos.

Päivi Lievonen

Kulttuuri
19.7.2021 10.46

Menneen maailman tunnelmia Karjalasta

Kar­ja­lan ku­vaa­ja­na­kin tun­net­tu mat­ka­kir­jai­li­ja Mar­kus Leh­ti­puu ikuis­ti en­sim­mäi­sil­lä reis­suil­laan mur­ros­vai­heen, jos­sa Neu­vos­to­lii­ton ai­ka vaih­tui uu­den Ve­nä­jän ajak­si.

Heli Immonen aikoo laittaa konserttiin myös vanhan rouvan esiintymisasun. Kuvaaja: Juuso Koski

Heli Immonen aikoo laittaa konserttiin myös vanhan rouvan esiintymisasun. Kuvaaja: Juuso Koski

Juuso Koski

Kulttuuri
19.7.2021 9.15

Operettimusiikin helmet palaa Heinoniemelle

Hei­no­nie­mes­sä pääs­tään kuu­le­maan nel­jän vuo­den tau­on jäl­keen ope­ret­ti­mu­sii­kin hel­miä. Heli Im­mo­nen jär­jes­tää Ko­ti­pir­tis­sä, en­ti­sel­lä seu­ro­jen­ta­lol­la, kon­ser­tin tu­le­va­na lau­an­tai­na Mu­siik­ki­ta­lon kuo­ro­lai­sis­ta koos­tu­van ok­te­tin kans­sa.

Heli Immonen aikoo laittaa konserttiin myös vanhan rouvan esiintymisasun. Kuvaaja: Juuso Koski

Heli Immonen aikoo laittaa konserttiin myös vanhan rouvan esiintymisasun. Kuvaaja: Juuso Koski

Juuso Koski

Kulttuuri
19.7.2021 9.15

Operettimusiikin helmet palaa Heinoniemelle

Hei­no­nie­mes­sä pääs­tään kuu­le­maan nel­jän vuo­den tau­on jäl­keen ope­ret­ti­mu­sii­kin hel­miä. Heli Im­mo­nen jär­jes­tää Ko­ti­pir­tis­sä, en­ti­sel­lä seu­ro­jen­ta­lol­la, kon­ser­tin tu­le­va­na lau­an­tai­na Mu­siik­ki­ta­lon kuo­ro­lai­sis­ta koos­tu­van ok­te­tin kans­sa.

Miska ja Toni testaavat mikrofonit ennen esityksen alkua.

Miska ja Toni testaavat mikrofonit ennen esityksen alkua.

Aladar Bayer

Kulttuuri
14.7.2021 12.46

Miska ja Toni äänimiehinä – kolmas esitys

Toh­ma­jär­ven te­at­te­ri palk­ka­si ke­säk­si kak­si toi­me­li­as­ta nuor­ta­mies­tä ää­ni­pöy­tän­sä taak­se. Mis­ka Jor­ma­nai­nen ja Toni Ve­nä­läi­nen vas­taa­vat yh­des­sä muun mu­as­sa Heik­ki Luo­man kir­joit­ta­man Tu­han­nen rie­mun rysä -näy­tel­män ää­ni­maa­il­mas­ta. Ko­me­di­aa esi­te­tään kaik­ki­aan 12 ker­taa elo­kuun al­ku­päi­viin saak­ka, jo­ten puu­haa pii­saa.

Miska ja Toni testaavat mikrofonit ennen esityksen alkua.

Miska ja Toni testaavat mikrofonit ennen esityksen alkua.

Aladar Bayer

Kulttuuri
14.7.2021 12.46

Miska ja Toni äänimiehinä – kolmas esitys

Toh­ma­jär­ven te­at­te­ri palk­ka­si ke­säk­si kak­si toi­me­li­as­ta nuor­ta­mies­tä ää­ni­pöy­tän­sä taak­se. Mis­ka Jor­ma­nai­nen ja Toni Ve­nä­läi­nen vas­taa­vat yh­des­sä muun mu­as­sa Heik­ki Luo­man kir­joit­ta­man Tu­han­nen rie­mun rysä -näy­tel­män ää­ni­maa­il­mas­ta. Ko­me­di­aa esi­te­tään kaik­ki­aan 12 ker­taa elo­kuun al­ku­päi­viin saak­ka, jo­ten puu­haa pii­saa.

Riitta Okkosen Itärajan Helmen rantamaisemissa morsiussaunassa pääsee myös pulahtamaan Tohmajärven aaltoihin rantalaiturilta.

Riitta Okkosen Itärajan Helmen rantamaisemissa morsiussaunassa pääsee myös pulahtamaan Tohmajärven aaltoihin rantalaiturilta.

Päivi Lievonen

Kulttuuri
13.7.2021 16.06

Morsiussauna on elämyksellinen kokemus

Mor­sius­sau­na iki­ai­kai­nen kar­ja­lai­nen riit­ti, jol­la nei­to­nen siir­tyy as­ke­leen lä­hem­mäs koh­ti avi­o­liit­toa. Kes­ki-Kar­ja­las­sa mor­sius­sau­naan pää­see ai­na­kin Toh­ma­jär­vel­lä, jos­sa kak­si eri yrit­tä­jää yh­dis­ti­vät voi­man­sa uu­den pal­ve­lun luo­mi­sek­si. Ko­kei­lu on al­ka­nut tänä ke­sä­nä.

Riitta Okkosen Itärajan Helmen rantamaisemissa morsiussaunassa pääsee myös pulahtamaan Tohmajärven aaltoihin rantalaiturilta.

Riitta Okkosen Itärajan Helmen rantamaisemissa morsiussaunassa pääsee myös pulahtamaan Tohmajärven aaltoihin rantalaiturilta.

Päivi Lievonen

Kulttuuri
13.7.2021 16.06

Morsiussauna on elämyksellinen kokemus

Mor­sius­sau­na iki­ai­kai­nen kar­ja­lai­nen riit­ti, jol­la nei­to­nen siir­tyy as­ke­leen lä­hem­mäs koh­ti avi­o­liit­toa. Kes­ki-Kar­ja­las­sa mor­sius­sau­naan pää­see ai­na­kin Toh­ma­jär­vel­lä, jos­sa kak­si eri yrit­tä­jää yh­dis­ti­vät voi­man­sa uu­den pal­ve­lun luo­mi­sek­si. Ko­kei­lu on al­ka­nut tänä ke­sä­nä.

Uudet mestaripelimannit Anneli Aho Kuortaneelta, Pentti Ojajärvi Kesälahdelta ja Leenamaija Raukola Kangasalta Kaustisen kansanmusiikkijuhlilla.

Uudet mestaripelimannit Anneli Aho Kuortaneelta, Pentti Ojajärvi Kesälahdelta ja Leenamaija Raukola Kangasalta Kaustisen kansanmusiikkijuhlilla.

Kimmo Känsälä

Kulttuuri
13.7.2021 9.11

Pentti Ojajärvi Mestari­pe­li­manniksi

Kaus­ti­sen kan­san­mu­siik­ki­juh­lien ava­jais­juh­las­sa maa­nan­tai­na jul­kis­tet­tiin nel­jä uut­ta mes­ta­ri­pe­li­man­nia, yk­si heis­tä on ke­sä­lah­te­lai­nen Pent­ti Oja­jär­vi.

Uudet mestaripelimannit Anneli Aho Kuortaneelta, Pentti Ojajärvi Kesälahdelta ja Leenamaija Raukola Kangasalta Kaustisen kansanmusiikkijuhlilla.

Uudet mestaripelimannit Anneli Aho Kuortaneelta, Pentti Ojajärvi Kesälahdelta ja Leenamaija Raukola Kangasalta Kaustisen kansanmusiikkijuhlilla.

Kimmo Känsälä

Kulttuuri
13.7.2021 9.11

Pentti Ojajärvi Mestari­pe­li­manniksi

Kaus­ti­sen kan­san­mu­siik­ki­juh­lien ava­jais­juh­las­sa maa­nan­tai­na jul­kis­tet­tiin nel­jä uut­ta mes­ta­ri­pe­li­man­nia, yk­si heis­tä on ke­sä­lah­te­lai­nen Pent­ti Oja­jär­vi.

Pekka Leinonen esitteli Tohmajärven pappilaa mallaavaa taulua,  jonka on maalannut Elina Kalke, Tohmajärvellä kirkkoherrana toimineen Kosti Kalkkeen miniä.

Pekka Leinonen esitteli Tohmajärven pappilaa mallaavaa taulua, jonka on maalannut Elina Kalke, Tohmajärvellä kirkkoherrana toimineen Kosti Kalkkeen miniä.

Päivi Lievonen

Kulttuuri
12.7.2021 12.21

Muistoja Murtoin ja Havukan koululta

Ul­la ja Pek­ka Lei­no­sel­la on Toh­ma­jär­vel­tä läm­pi­miä mie­li­ku­via vuo­si­kym­men­ten ta­kaa.

Pekka Leinonen esitteli Tohmajärven pappilaa mallaavaa taulua,  jonka on maalannut Elina Kalke, Tohmajärvellä kirkkoherrana toimineen Kosti Kalkkeen miniä.

Pekka Leinonen esitteli Tohmajärven pappilaa mallaavaa taulua, jonka on maalannut Elina Kalke, Tohmajärvellä kirkkoherrana toimineen Kosti Kalkkeen miniä.

Päivi Lievonen

Kulttuuri
12.7.2021 12.21

Muistoja Murtoin ja Havukan koululta

Ul­la ja Pek­ka Lei­no­sel­la on Toh­ma­jär­vel­tä läm­pi­miä mie­li­ku­via vuo­si­kym­men­ten ta­kaa.

Maarianvaaran kesäteatteri vierailee kiertueellaan Tohmajärvellä. Kuvassa Hei, me tulemme taas -revyyn työryhmä: Sanna Kärkkäinen, Valtteri Haliseva, Sakari Saikkonen, Eveliina Pietarinen ja Inari Ruonamaa. Kuva: Riikka Malin.

Maarianvaaran kesäteatteri vierailee kiertueellaan Tohmajärvellä. Kuvassa Hei, me tulemme taas -revyyn työryhmä: Sanna Kärkkäinen, Valtteri Haliseva, Sakari Saikkonen, Eveliina Pietarinen ja Inari Ruonamaa. Kuva: Riikka Malin.

Riikka Malin

Kulttuuri
9.7.2021 11.00

Maarianvaaran kesäteatteri vierailee Tohmajärvellä

Maa­ri­an­vaa­ran ke­sä­te­at­te­ri py­säh­tyy ke­sä­kier­tu­eel­laan Toh­ma­jär­ven Mai­ju Las­si­la -te­at­te­ris­sa.

Maarianvaaran kesäteatteri vierailee kiertueellaan Tohmajärvellä. Kuvassa Hei, me tulemme taas -revyyn työryhmä: Sanna Kärkkäinen, Valtteri Haliseva, Sakari Saikkonen, Eveliina Pietarinen ja Inari Ruonamaa. Kuva: Riikka Malin.

Maarianvaaran kesäteatteri vierailee kiertueellaan Tohmajärvellä. Kuvassa Hei, me tulemme taas -revyyn työryhmä: Sanna Kärkkäinen, Valtteri Haliseva, Sakari Saikkonen, Eveliina Pietarinen ja Inari Ruonamaa. Kuva: Riikka Malin.

Riikka Malin

Kulttuuri
9.7.2021 11.00

Maarianvaaran kesäteatteri vierailee Tohmajärvellä

Maa­ri­an­vaa­ran ke­sä­te­at­te­ri py­säh­tyy ke­sä­kier­tu­eel­laan Toh­ma­jär­ven Mai­ju Las­si­la -te­at­te­ris­sa.

Nymanin talon museoviulu soi muhkeasti Riittaliisa Hakulisen käsittelyssä. Anne Hirvonen voi vain ihailla.

Nymanin talon museoviulu soi muhkeasti Riittaliisa Hakulisen käsittelyssä. Anne Hirvonen voi vain ihailla.

Aladar Bayer

Kulttuuri
7.7.2021 12.50

Nymanin salongissa soi kansal­lis­ro­man­tiikan Suomi

Por­va­ris­ton elä­män­tyy­liin kuu­lui 1800-lu­vul­la ja 1900-lu­vun al­ku­puo­lel­la kult­tuu­rin vaa­li­mi­nen. Elet­tiin voi­ma­kas­ta suo­ma­lais­tu­mi­sen ai­kaa ja poh­joi­sen pe­ru­koil­la mie­lit­tiin Eu­roo­pan kan­sa­kun­tien jouk­koon. Mo­nien tai­teen­la­jien ja -tyy­lien li­säk­si myös sa­lon­ki­kon­ser­tit kul­keu­tui­vat Suo­meen si­vis­ty­neis­tön mat­kus­tel­les­sa Pa­rii­sis­sa, Pie­ta­ris­sa ja muis­sa ai­ka­kau­den met­ro­po­leis­sa.

Nymanin talon museoviulu soi muhkeasti Riittaliisa Hakulisen käsittelyssä. Anne Hirvonen voi vain ihailla.

Nymanin talon museoviulu soi muhkeasti Riittaliisa Hakulisen käsittelyssä. Anne Hirvonen voi vain ihailla.

Aladar Bayer

Kulttuuri
7.7.2021 12.50

Nymanin salongissa soi kansal­lis­ro­man­tiikan Suomi

Por­va­ris­ton elä­män­tyy­liin kuu­lui 1800-lu­vul­la ja 1900-lu­vun al­ku­puo­lel­la kult­tuu­rin vaa­li­mi­nen. Elet­tiin voi­ma­kas­ta suo­ma­lais­tu­mi­sen ai­kaa ja poh­joi­sen pe­ru­koil­la mie­lit­tiin Eu­roo­pan kan­sa­kun­tien jouk­koon. Mo­nien tai­teen­la­jien ja -tyy­lien li­säk­si myös sa­lon­ki­kon­ser­tit kul­keu­tui­vat Suo­meen si­vis­ty­neis­tön mat­kus­tel­les­sa Pa­rii­sis­sa, Pie­ta­ris­sa ja muis­sa ai­ka­kau­den met­ro­po­leis­sa.

Leonora on esimmäisellä kurssilla syntynyt nukke, joka innosti Sirpa Hyvösen reborn-tekniikan harrastajaksi.

Leonora on esimmäisellä kurssilla syntynyt nukke, joka innosti Sirpa Hyvösen reborn-tekniikan harrastajaksi.

Päivi Lievonen

Kulttuuri
6.7.2021 16.08

Hyvösen nuket hätkähdyttävät aitoudellaan

Häm­mäs­tyt­tä­vän ai­don­nä­köi­set re­born-nu­ket vei­vät Sir­pa Hy­vö­sen uu­den har­ras­tuk­sen pa­riin pari vuot­ta sit­ten. Kaik­ki sai al­kun­sa va­hin­gos­ta, sil­lä Hy­vö­nen luu­li il­moit­tau­tu­neen­sa nuk­ke­ta­lo­har­ras­tus­ta var­ten mi­ni­a­tyy­ri­ko­koi­sia ih­mis­hah­mo­ja nä­per­tä­mään.

Leonora on esimmäisellä kurssilla syntynyt nukke, joka innosti Sirpa Hyvösen reborn-tekniikan harrastajaksi.

Leonora on esimmäisellä kurssilla syntynyt nukke, joka innosti Sirpa Hyvösen reborn-tekniikan harrastajaksi.

Päivi Lievonen

Kulttuuri
6.7.2021 16.08

Hyvösen nuket hätkähdyttävät aitoudellaan

Häm­mäs­tyt­tä­vän ai­don­nä­köi­set re­born-nu­ket vei­vät Sir­pa Hy­vö­sen uu­den har­ras­tuk­sen pa­riin pari vuot­ta sit­ten. Kaik­ki sai al­kun­sa va­hin­gos­ta, sil­lä Hy­vö­nen luu­li il­moit­tau­tu­neen­sa nuk­ke­ta­lo­har­ras­tus­ta var­ten mi­ni­a­tyy­ri­ko­koi­sia ih­mis­hah­mo­ja nä­per­tä­mään.

Kiteen kirjastolla järjestettiin penkojaiset tänään tiistaina. Ohjelmaan kuului myös kahvittelua pihalla ja pieni kulttuurikirppis sekä näyttelyn avajaiset.

Kiteen kirjastolla järjestettiin penkojaiset tänään tiistaina. Ohjelmaan kuului myös kahvittelua pihalla ja pieni kulttuurikirppis sekä näyttelyn avajaiset.

Päivi Lievonen

Kulttuuri
6.7.2021 14.40

Poistokirjoja kotiinviemisiksi

Ki­teen kir­jas­ton pen­ko­jai­sis­sa kir­ja­hyl­ly­jen aar­teet vaih­toi­vat omis­ta­jaa ve­loi­tuk­set­ta. Eni­ten tar­jol­la oli lai­nas­ton pois­to­kir­jo­ja, mut­ta myös asi­ak­kaat sai­vat tuo­da opuk­si­aan kier­toon.

Kiteen kirjastolla järjestettiin penkojaiset tänään tiistaina. Ohjelmaan kuului myös kahvittelua pihalla ja pieni kulttuurikirppis sekä näyttelyn avajaiset.

Kiteen kirjastolla järjestettiin penkojaiset tänään tiistaina. Ohjelmaan kuului myös kahvittelua pihalla ja pieni kulttuurikirppis sekä näyttelyn avajaiset.

Päivi Lievonen

Kulttuuri
6.7.2021 14.40

Poistokirjoja kotiinviemisiksi

Ki­teen kir­jas­ton pen­ko­jai­sis­sa kir­ja­hyl­ly­jen aar­teet vaih­toi­vat omis­ta­jaa ve­loi­tuk­set­ta. Eni­ten tar­jol­la oli lai­nas­ton pois­to­kir­jo­ja, mut­ta myös asi­ak­kaat sai­vat tuo­da opuk­si­aan kier­toon.

Latosoittojen avajaisissa kuultiin Maria Ylipään ja Pekka Kuusiston konsertti.

Latosoittojen avajaisissa kuultiin Maria Ylipään ja Pekka Kuusiston konsertti.

Emmi Pennanen

Kulttuuri
6.7.2021 10.17

Lato, jossa soi säveliä maailmalta

Ar­tis­tit pää­se­vät kon­ser­toi­maan ajoit­tain eri­koi­siin paik­koi­hin, myös tyy­pil­lis­ten iso­jen kon­sert­ti­sa­lien ul­ko­puo­lel­le. Ke­sä­lah­del­la maa­il­man­luo­kan muu­sik­ko­jen sä­ve­liä ol­laan kuul­tu ja kuul­laan tu­le­vai­suu­des­sa­kin: la­dos­sa.

Latosoittojen avajaisissa kuultiin Maria Ylipään ja Pekka Kuusiston konsertti.

Latosoittojen avajaisissa kuultiin Maria Ylipään ja Pekka Kuusiston konsertti.

Emmi Pennanen

Kulttuuri
6.7.2021 10.17

Lato, jossa soi säveliä maailmalta

Ar­tis­tit pää­se­vät kon­ser­toi­maan ajoit­tain eri­koi­siin paik­koi­hin, myös tyy­pil­lis­ten iso­jen kon­sert­ti­sa­lien ul­ko­puo­lel­le. Ke­sä­lah­del­la maa­il­man­luo­kan muu­sik­ko­jen sä­ve­liä ol­laan kuul­tu ja kuul­laan tu­le­vai­suu­des­sa­kin: la­dos­sa.

  Maierin viulusonaatti on suurelle yleisölle uusi tuttavuus, vaikka monet tämän kappaleen kuulleet pitävätkin sitä romanttisen viulukirjallisuuden helmenä, Johannes Hakulinen kertoo.

Maierin viulusonaatti on suurelle yleisölle uusi tuttavuus, vaikka monet tämän kappaleen kuulleet pitävätkin sitä romanttisen viulukirjallisuuden helmenä, Johannes Hakulinen kertoo.

Hanna-Leena Savolaisen arkisto

Kulttuuri
6.7.2021 8.58

Romantiikan helmiä, vallankumousta, fantasiaa ja meditaatiota

Han­nu-Heik­ki ja Eri­ka Ha­ku­li­sen koti, Ha­vo­la, muut­tuu jäl­leen het­kek­si ka­ma­ri­kon­sert­ti­sa­lik­si. Vuon­na 2012 al­ka­nut Ki­teen ka­ma­ri­kon­ser­tit ry:n ke­sä­kon­sert­tien jat­ku­mo he­rää hor­rok­ses­ta 18. ja 19. hei­nä­kuu­ta viu­lis­ti Jo­han­nes Ha­ku­li­sen ja pi­a­nis­ti Tatu Es­ke­li­sen Poh­jo­lan mes­ta­rit -oh­jel­ma­ko­ko­nai­suu­den myö­tä. Sama oh­jel­mis­to siis esi­te­tään kah­te­na päi­vä­nä, jol­la py­ri­tään li­sää­mään kuu­li­joi­den is­tu­mis­väl­jyyt­tä, ja sik­si kon­sert­tei­hin on­kin il­moit­tau­dut­ta­va en­nak­koon.

  Maierin viulusonaatti on suurelle yleisölle uusi tuttavuus, vaikka monet tämän kappaleen kuulleet pitävätkin sitä romanttisen viulukirjallisuuden helmenä, Johannes Hakulinen kertoo.

Maierin viulusonaatti on suurelle yleisölle uusi tuttavuus, vaikka monet tämän kappaleen kuulleet pitävätkin sitä romanttisen viulukirjallisuuden helmenä, Johannes Hakulinen kertoo.

Hanna-Leena Savolaisen arkisto

Kulttuuri
6.7.2021 8.58

Romantiikan helmiä, vallankumousta, fantasiaa ja meditaatiota

Han­nu-Heik­ki ja Eri­ka Ha­ku­li­sen koti, Ha­vo­la, muut­tuu jäl­leen het­kek­si ka­ma­ri­kon­sert­ti­sa­lik­si. Vuon­na 2012 al­ka­nut Ki­teen ka­ma­ri­kon­ser­tit ry:n ke­sä­kon­sert­tien jat­ku­mo he­rää hor­rok­ses­ta 18. ja 19. hei­nä­kuu­ta viu­lis­ti Jo­han­nes Ha­ku­li­sen ja pi­a­nis­ti Tatu Es­ke­li­sen Poh­jo­lan mes­ta­rit -oh­jel­ma­ko­ko­nai­suu­den myö­tä. Sama oh­jel­mis­to siis esi­te­tään kah­te­na päi­vä­nä, jol­la py­ri­tään li­sää­mään kuu­li­joi­den is­tu­mis­väl­jyyt­tä, ja sik­si kon­sert­tei­hin on­kin il­moit­tau­dut­ta­va en­nak­koon.

Myllyteatteri vie tänä kesänä katselijansa lomatunnelmiin Kreikan Rodokselle.

Myllyteatteri vie tänä kesänä katselijansa lomatunnelmiin Kreikan Rodokselle.

Jouko Väistö

Kulttuuri
6.7.2021 8.20

Myllyteatteri viekoittelee Lomalla

Ky­lä­pa­rin Myl­ly­te­at­te­rin näyt­te­li­jät pa­laa­vat ko­ro­na­e­pi­de­mi­an ai­heut­ta­man vä­li­vuo­den jäl­keen est­ra­dil­le. Tä­män ke­sän näy­tel­mäk­si on va­li­koi­tu­nut Ris­to Jar­van elo­ku­vas­ta tun­ne­tuk­si tul­lut Loma.

Myllyteatteri vie tänä kesänä katselijansa lomatunnelmiin Kreikan Rodokselle.

Myllyteatteri vie tänä kesänä katselijansa lomatunnelmiin Kreikan Rodokselle.

Jouko Väistö

Kulttuuri
6.7.2021 8.20

Myllyteatteri viekoittelee Lomalla

Ky­lä­pa­rin Myl­ly­te­at­te­rin näyt­te­li­jät pa­laa­vat ko­ro­na­e­pi­de­mi­an ai­heut­ta­man vä­li­vuo­den jäl­keen est­ra­dil­le. Tä­män ke­sän näy­tel­mäk­si on va­li­koi­tu­nut Ris­to Jar­van elo­ku­vas­ta tun­ne­tuk­si tul­lut Loma.

Tohmajärvellä kesäkuun ajan residenssitaiteilijana toiminut Heidi Kilpeläinen loi teoksen Eila Nupposen muistolle.

Tohmajärvellä kesäkuun ajan residenssitaiteilijana toiminut Heidi Kilpeläinen loi teoksen Eila Nupposen muistolle.

Roosa Sallinen

Kulttuuri
6.7.2021 8.15

Naisen nimi sankarihaudassa inspiroi taiteilijan soittamaan kirkonkelloja

Vii­me vii­kol­la tiis­tai­na Kirk­ko­nie­men kuk­ku­lal­la soi­vat kir­kon­kel­lot san­ka­ri­hau­dan le­vos­sa ole­van Ei­la Nup­po­sen muis­tol­le. Toh­ma­jär­ven tai­tei­li­ja­re­si­dens­sis­sä vie­rai­le­mas­sa ol­lut Hei­di Kil­pe­läi­nen vie­hät­tyi kir­kon­kel­lo­jen ää­nis­tä ja ins­pi­roi­tui san­ka­ri­hau­to­jen kes­kel­lä löy­ty­nees­tä so­ta­sai­raa­las­sa me­neh­ty­nees­tä lo­tas­ta.

Tohmajärvellä kesäkuun ajan residenssitaiteilijana toiminut Heidi Kilpeläinen loi teoksen Eila Nupposen muistolle.

Tohmajärvellä kesäkuun ajan residenssitaiteilijana toiminut Heidi Kilpeläinen loi teoksen Eila Nupposen muistolle.

Roosa Sallinen

Kulttuuri
6.7.2021 8.15

Naisen nimi sankarihaudassa inspiroi taiteilijan soittamaan kirkonkelloja

Vii­me vii­kol­la tiis­tai­na Kirk­ko­nie­men kuk­ku­lal­la soi­vat kir­kon­kel­lot san­ka­ri­hau­dan le­vos­sa ole­van Ei­la Nup­po­sen muis­tol­le. Toh­ma­jär­ven tai­tei­li­ja­re­si­dens­sis­sä vie­rai­le­mas­sa ol­lut Hei­di Kil­pe­läi­nen vie­hät­tyi kir­kon­kel­lo­jen ää­nis­tä ja ins­pi­roi­tui san­ka­ri­hau­to­jen kes­kel­lä löy­ty­nees­tä so­ta­sai­raa­las­sa me­neh­ty­nees­tä lo­tas­ta.

Reino Löppönen esittelee Kaurilan kesäkahvilan työntekijä Petja Saukkoselle kuvia  marsalka Mannerheimin vierailusta Tohmajärvellä ja Kaurilassa.

Reino Löppönen esittelee Kaurilan kesäkahvilan työntekijä Petja Saukkoselle kuvia marsalka Mannerheimin vierailusta Tohmajärvellä ja Kaurilassa.

Kari Sarkkinen

Kulttuuri
5.7.2021 13.19

Kesäkahvilat: Sotahistoria ja koulumuseo kiinnostavat Kaurilassa

Kau­ri­lan ky­lä­ta­lon ke­sä­kah­vi­la, kou­lu­mu­seo ja so­ta­his­to­ri­al­li­nen näyt­te­ly ovat vä­li­ke­sän jäl­keen jäl­leen avoin­na hei­nä­kuun vii­kon­lop­pui­na. Vii­me lau­an­tai­na avat­tu kah­vi­la kiin­nos­ti jo lau­an­tai­na muu­ta­maa kym­men­tä kä­vi­jää.

Reino Löppönen esittelee Kaurilan kesäkahvilan työntekijä Petja Saukkoselle kuvia  marsalka Mannerheimin vierailusta Tohmajärvellä ja Kaurilassa.

Reino Löppönen esittelee Kaurilan kesäkahvilan työntekijä Petja Saukkoselle kuvia marsalka Mannerheimin vierailusta Tohmajärvellä ja Kaurilassa.

Kari Sarkkinen

Kulttuuri
5.7.2021 13.19

Kesäkahvilat: Sotahistoria ja koulumuseo kiinnostavat Kaurilassa

Kau­ri­lan ky­lä­ta­lon ke­sä­kah­vi­la, kou­lu­mu­seo ja so­ta­his­to­ri­al­li­nen näyt­te­ly ovat vä­li­ke­sän jäl­keen jäl­leen avoin­na hei­nä­kuun vii­kon­lop­pui­na. Vii­me lau­an­tai­na avat­tu kah­vi­la kiin­nos­ti jo lau­an­tai­na muu­ta­maa kym­men­tä kä­vi­jää.

Tohmajärven kesäteatterin ensi-illassa Veijo Hämäläinen ja Esa-Matti Savinainen saivat Suomen Harrastajateatteriliiton kultaiset tunnustusmerkit.

Tohmajärven kesäteatterin ensi-illassa Veijo Hämäläinen ja Esa-Matti Savinainen saivat Suomen Harrastajateatteriliiton kultaiset tunnustusmerkit.

Kari Sarkkinen

Kulttuuri
5.7.2021 11.35

Teatterin juhlaensi-illassa arvokkaita palkitsemisia

Toh­ma­jär­vel­lä ke­sä­te­at­te­ri­kau­si avau­tui ta­val­lis­ta juh­la­vam­mis­sa mer­keis­sä. Toh­ma­jär­ven Te­at­te­riyh­dis­tys ry:n pe­rus­ta­mi­ses­ta tuli hel­mi­kuus­sa täy­teen 40 vuot­ta. Juh­la­vuo­den kun­ni­ak­si oh­jaa­ja Tee­mu Jaa­ti­sen ke­hui al­ku­juon­nos­saan, et­tä nyt esi­tet­tä­vä­nä on hyvä näy­tel­mä: Heik­ki Luo­man Tu­han­nen rie­mun rysä.

Tohmajärven kesäteatterin ensi-illassa Veijo Hämäläinen ja Esa-Matti Savinainen saivat Suomen Harrastajateatteriliiton kultaiset tunnustusmerkit.

Tohmajärven kesäteatterin ensi-illassa Veijo Hämäläinen ja Esa-Matti Savinainen saivat Suomen Harrastajateatteriliiton kultaiset tunnustusmerkit.

Kari Sarkkinen

Kulttuuri
5.7.2021 11.35

Teatterin juhlaensi-illassa arvokkaita palkitsemisia

Toh­ma­jär­vel­lä ke­sä­te­at­te­ri­kau­si avau­tui ta­val­lis­ta juh­la­vam­mis­sa mer­keis­sä. Toh­ma­jär­ven Te­at­te­riyh­dis­tys ry:n pe­rus­ta­mi­ses­ta tuli hel­mi­kuus­sa täy­teen 40 vuot­ta. Juh­la­vuo­den kun­ni­ak­si oh­jaa­ja Tee­mu Jaa­ti­sen ke­hui al­ku­juon­nos­saan, et­tä nyt esi­tet­tä­vä­nä on hyvä näy­tel­mä: Heik­ki Luo­man Tu­han­nen rie­mun rysä.

Mari Kaasiselle Rääkkylän Kihaus on yksi kesän mieluisista traditioista.

Mari Kaasiselle Rääkkylän Kihaus on yksi kesän mieluisista traditioista.

Päivi Lievonen

Kulttuuri
3.7.2021 14.54

Korkeelta ja kovvoo ensimmäisestä Kihauksesta lähtien

Värt­ti­nän ai­noa al­ku­pe­räis­jä­sen Mari Kaa­si­nen on osal­lis­tu­nut lap­ses­ta saak­ka niin hei­nä­hu­paan kuin sit­tem­min Ki­hauk­seen­kin. Myös tänä vuon­na Kaa­si­nen esiin­tyi lap­suus­mai­se­mien­sa kan­san­mu­siik­ki­fes­ta­reil­la.

Mari Kaasiselle Rääkkylän Kihaus on yksi kesän mieluisista traditioista.

Mari Kaasiselle Rääkkylän Kihaus on yksi kesän mieluisista traditioista.

Päivi Lievonen

Kulttuuri
3.7.2021 14.54

Korkeelta ja kovvoo ensimmäisestä Kihauksesta lähtien

Värt­ti­nän ai­noa al­ku­pe­räis­jä­sen Mari Kaa­si­nen on osal­lis­tu­nut lap­ses­ta saak­ka niin hei­nä­hu­paan kuin sit­tem­min Ki­hauk­seen­kin. Myös tänä vuon­na Kaa­si­nen esiin­tyi lap­suus­mai­se­mien­sa kan­san­mu­siik­ki­fes­ta­reil­la.

Tapulin luukuista avautuivat maisemat Tohmajärven yli.

Tapulin luukuista avautuivat maisemat Tohmajärven yli.

Kari Sarkkinen

Kulttuuri
1.7.2021 13.52

Tapuli tarjosi maisemia ja tietoa kirkonkelloista

Pot­si­päi­vä­vii­kon tiis­tai­na Puh­das Toh­ma­jär­vi ry ja Toh­ma­jär­ven seu­ra­kun­ta tar­jo­si­vat ha­luk­kail­le mah­dol­li­suu­den ihail­la Kirk­ko­nie­men mai­se­mia kel­lo­ta­pu­lin luu­kuis­ta kä­sin. Muu­ta­maa kym­men­tä kä­vi­jää ta­pu­liin ka­pu­a­mi­nen mai­se­mi­neen kiin­nos­ti­kin. Sa­mal­la kä­vi­jät sai­vat op­paa­na toi­mi­neel­ta hau­taus­maan­hoi­ta­ja Es­ko Romp­pa­sel­ta mie­len­kiin­tois­ta tie­toa myös ta­pu­liin liit­ty­en.

Tapulin luukuista avautuivat maisemat Tohmajärven yli.

Tapulin luukuista avautuivat maisemat Tohmajärven yli.

Kari Sarkkinen

Kulttuuri
1.7.2021 13.52

Tapuli tarjosi maisemia ja tietoa kirkonkelloista

Pot­si­päi­vä­vii­kon tiis­tai­na Puh­das Toh­ma­jär­vi ry ja Toh­ma­jär­ven seu­ra­kun­ta tar­jo­si­vat ha­luk­kail­le mah­dol­li­suu­den ihail­la Kirk­ko­nie­men mai­se­mia kel­lo­ta­pu­lin luu­kuis­ta kä­sin. Muu­ta­maa kym­men­tä kä­vi­jää ta­pu­liin ka­pu­a­mi­nen mai­se­mi­neen kiin­nos­ti­kin. Sa­mal­la kä­vi­jät sai­vat op­paa­na toi­mi­neel­ta hau­taus­maan­hoi­ta­ja Es­ko Romp­pa­sel­ta mie­len­kiin­tois­ta tie­toa myös ta­pu­liin liit­ty­en.

Joonas Ojajärven käsissä soi tarvittaessa vaikka kannel. Rääkkylän pelimannileiriläisten kanssa Ojajärvi musisoi useimmiten mandoliinia soittaen.

Joonas Ojajärven käsissä soi tarvittaessa vaikka kannel. Rääkkylän pelimannileiriläisten kanssa Ojajärvi musisoi useimmiten mandoliinia soittaen.

Päivi Lievonen

Kulttuuri
28.6.2021 14.53

Mandoliinimies isänsä jalanjäljillä

Ki­pi­nä kan­san­mu­siik­kiin syt­tyi Joo­nas Oja­jär­vel­lä ko­to­na Pu­hok­ses­sa, mut­ta tyy­li­la­ji al­koi tun­tua omal­ta vas­ta lä­hel­lä ai­kui­si­kää. Sit­tem­min mu­sii­kis­ta on tul­lut Oja­jär­vel­le am­mat­ti, joka toi mie­hen jäl­leen Rääk­ky­lään Ki­haus Fol­kin pe­li­man­ni­lei­riä luot­saa­maan.

Joonas Ojajärven käsissä soi tarvittaessa vaikka kannel. Rääkkylän pelimannileiriläisten kanssa Ojajärvi musisoi useimmiten mandoliinia soittaen.

Joonas Ojajärven käsissä soi tarvittaessa vaikka kannel. Rääkkylän pelimannileiriläisten kanssa Ojajärvi musisoi useimmiten mandoliinia soittaen.

Päivi Lievonen

Kulttuuri
28.6.2021 14.53

Mandoliinimies isänsä jalanjäljillä

Ki­pi­nä kan­san­mu­siik­kiin syt­tyi Joo­nas Oja­jär­vel­lä ko­to­na Pu­hok­ses­sa, mut­ta tyy­li­la­ji al­koi tun­tua omal­ta vas­ta lä­hel­lä ai­kui­si­kää. Sit­tem­min mu­sii­kis­ta on tul­lut Oja­jär­vel­le am­mat­ti, joka toi mie­hen jäl­leen Rääk­ky­lään Ki­haus Fol­kin pe­li­man­ni­lei­riä luot­saa­maan.

Pekka Leinonen pitää juhlapuheen Maiju Lassilan patsaalla ja muistelee yhdessä vaimonsa Ullan kanssa opettajavuosia Tohmajärvellä. Lopun työuran he tekivät Kauniaisissa.

Pekka Leinonen pitää juhlapuheen Maiju Lassilan patsaalla ja muistelee yhdessä vaimonsa Ullan kanssa opettajavuosia Tohmajärvellä. Lopun työuran he tekivät Kauniaisissa.

Riitta Hakulinen

Kulttuuri
28.6.2021 12.50

Muisteluita Tohmajärven 60-luvun kulttuurielämästä

Ope­tus­neu­vos Pek­ka Lei­no­nen pi­tää per­jan­tai­na Pot­si­päi­vien pe­rin­tei­sen juh­la­pu­heen Mai­ju Las­si­lan pat­saal­la kes­kus­puis­tos­sa.

Pekka Leinonen pitää juhlapuheen Maiju Lassilan patsaalla ja muistelee yhdessä vaimonsa Ullan kanssa opettajavuosia Tohmajärvellä. Lopun työuran he tekivät Kauniaisissa.

Pekka Leinonen pitää juhlapuheen Maiju Lassilan patsaalla ja muistelee yhdessä vaimonsa Ullan kanssa opettajavuosia Tohmajärvellä. Lopun työuran he tekivät Kauniaisissa.

Riitta Hakulinen

Kulttuuri
28.6.2021 12.50

Muisteluita Tohmajärven 60-luvun kulttuurielämästä

Ope­tus­neu­vos Pek­ka Lei­no­nen pi­tää per­jan­tai­na Pot­si­päi­vien pe­rin­tei­sen juh­la­pu­heen Mai­ju Las­si­lan pat­saal­la kes­kus­puis­tos­sa.

Perjantaina kukitetaan Maiju Lassilan patsas keskuspuistossa. Patsaspuhujaksi saapuu Pekka Leinonen.

Perjantaina kukitetaan Maiju Lassilan patsas keskuspuistossa. Patsaspuhujaksi saapuu Pekka Leinonen.

Mervi Venäläinen

Kulttuuri
28.6.2021 12.00

Potsiviikolla monta pientä tapahtumaa

Pot­si­päi­vil­lä ei tänä vuon­na ko­ro­nan vuok­si ko­koon­nu­ta pot­si­to­ril­le, mut­ta kult­tuu­rin ja lii­kun­nan näl­käi­sil­le on tar­jol­la pie­nem­piä ta­pah­tu­mia pit­kin ku­lu­vaa viik­koa.

Perjantaina kukitetaan Maiju Lassilan patsas keskuspuistossa. Patsaspuhujaksi saapuu Pekka Leinonen.

Perjantaina kukitetaan Maiju Lassilan patsas keskuspuistossa. Patsaspuhujaksi saapuu Pekka Leinonen.

Mervi Venäläinen

Kulttuuri
28.6.2021 12.00

Potsiviikolla monta pientä tapahtumaa

Pot­si­päi­vil­lä ei tänä vuon­na ko­ro­nan vuok­si ko­koon­nu­ta pot­si­to­ril­le, mut­ta kult­tuu­rin ja lii­kun­nan näl­käi­sil­le on tar­jol­la pie­nem­piä ta­pah­tu­mia pit­kin ku­lu­vaa viik­koa.

Esa-Matti Savinainen esittelee useaan leikekirjaan koottuja juttuja Tohmajärven teatteriyhdistyksen vaiheista. Nämä leikekirjat ovat esillä kesän ajan Nymanin alueen Renkituvalla.

Esa-Matti Savinainen esittelee useaan leikekirjaan koottuja juttuja Tohmajärven teatteriyhdistyksen vaiheista. Nämä leikekirjat ovat esillä kesän ajan Nymanin alueen Renkituvalla.

Kari Sarkkinen

Kulttuuri
27.6.2021 11.23

Pihanäyttämöstä hulppeaksi kesäteatteriksi talkooinnolla, tuella ja hyvillä näytelmillä

Toh­ma­jär­ven te­at­te­riyh­dis­tyk­sen 40-vuo­ti­nen his­to­ria al­koi ra­vin­to­la Tet­ri­tu­vas­sa 25.2.1981. Pe­rus­ta­vas­sa ko­kouk­ses­sa läs­nä oli­vat Ju­ha­ni Mä­ki­nen, jos­ta tuli pe­rus­tet­ta­van yh­dis­tyk­sen pu­heen­joh­ta­ja, Sir­pa Tau­re, Veik­ko Sim­pu­ra, Eli­na Sim­pu­ra, joka toi­mi tuol­loin oh­jaa­ja­na, Rai­li När­vä­nen, Vei­jo Hä­mä­läi­nen, Pirk­ko Kin­nu­nen, Mik­ko Tur­ti­ai­nen ja Ka­le­vi Kin­nu­nen. Tuos­ta jou­kos­ta Vei­jo Hä­mä­läi­nen näh­dään vie­lä ny­kyi­sin­kin Toh­ma­jär­ven ke­sä­te­at­te­rin la­val­la.

Esa-Matti Savinainen esittelee useaan leikekirjaan koottuja juttuja Tohmajärven teatteriyhdistyksen vaiheista. Nämä leikekirjat ovat esillä kesän ajan Nymanin alueen Renkituvalla.

Esa-Matti Savinainen esittelee useaan leikekirjaan koottuja juttuja Tohmajärven teatteriyhdistyksen vaiheista. Nämä leikekirjat ovat esillä kesän ajan Nymanin alueen Renkituvalla.

Kari Sarkkinen

Kulttuuri
27.6.2021 11.23

Pihanäyttämöstä hulppeaksi kesäteatteriksi talkooinnolla, tuella ja hyvillä näytelmillä

Toh­ma­jär­ven te­at­te­riyh­dis­tyk­sen 40-vuo­ti­nen his­to­ria al­koi ra­vin­to­la Tet­ri­tu­vas­sa 25.2.1981. Pe­rus­ta­vas­sa ko­kouk­ses­sa läs­nä oli­vat Ju­ha­ni Mä­ki­nen, jos­ta tuli pe­rus­tet­ta­van yh­dis­tyk­sen pu­heen­joh­ta­ja, Sir­pa Tau­re, Veik­ko Sim­pu­ra, Eli­na Sim­pu­ra, joka toi­mi tuol­loin oh­jaa­ja­na, Rai­li När­vä­nen, Vei­jo Hä­mä­läi­nen, Pirk­ko Kin­nu­nen, Mik­ko Tur­ti­ai­nen ja Ka­le­vi Kin­nu­nen. Tuos­ta jou­kos­ta Vei­jo Hä­mä­läi­nen näh­dään vie­lä ny­kyi­sin­kin Toh­ma­jär­ven ke­sä­te­at­te­rin la­val­la.

Dreijaus ei ole aina ollut Henriikka Leppäselle lempipuuhaa, mutta nykyään se on yksi mieluisimmista tavoista työstää savea. Kellarin työhuoneella syntyy käyttökeramiikkaa ja taidetta.

Dreijaus ei ole aina ollut Henriikka Leppäselle lempipuuhaa, mutta nykyään se on yksi mieluisimmista tavoista työstää savea. Kellarin työhuoneella syntyy käyttökeramiikkaa ja taidetta.

Mervi Venäläinen

Kulttuuri
23.6.2021 12.45

Kaunista, toimivaa ja omaperäistä keramiikkaa

Toh­ma­jär­vel­lä lap­suu­ten­sa viet­tä­nyt Hen­riik­ka Lep­pä­nen, 37, toi­mii ke­raa­mik­ko­na ja muo­toi­lu­y­rit­tä­jä­nä Jo­en­suus­sa. Rin­ta­ma­mies­ta­lon kel­la­ris­sa si­jait­se­vat Ke­ra­fiik­ka –yri­tyk­sen tuo­tan­to­ti­lat, ylem­mis­sä ker­rok­sis­sa verk­ko­kau­pan pak­kaus­ti­lat sekä Hen­rii­kan ja hä­nen koi­ran­sa koti.

Dreijaus ei ole aina ollut Henriikka Leppäselle lempipuuhaa, mutta nykyään se on yksi mieluisimmista tavoista työstää savea. Kellarin työhuoneella syntyy käyttökeramiikkaa ja taidetta.

Dreijaus ei ole aina ollut Henriikka Leppäselle lempipuuhaa, mutta nykyään se on yksi mieluisimmista tavoista työstää savea. Kellarin työhuoneella syntyy käyttökeramiikkaa ja taidetta.

Mervi Venäläinen

Kulttuuri
23.6.2021 12.45

Kaunista, toimivaa ja omaperäistä keramiikkaa

Toh­ma­jär­vel­lä lap­suu­ten­sa viet­tä­nyt Hen­riik­ka Lep­pä­nen, 37, toi­mii ke­raa­mik­ko­na ja muo­toi­lu­y­rit­tä­jä­nä Jo­en­suus­sa. Rin­ta­ma­mies­ta­lon kel­la­ris­sa si­jait­se­vat Ke­ra­fiik­ka –yri­tyk­sen tuo­tan­to­ti­lat, ylem­mis­sä ker­rok­sis­sa verk­ko­kau­pan pak­kaus­ti­lat sekä Hen­rii­kan ja hä­nen koi­ran­sa koti.

Metropolia Ammattikorkeakoulun kultuurituotannon opiskelijat Anna Kovács, Justus Mättö ja Adelina Lovisa tekevät Keski-Karjalaan opinnäytetyön monipaikkaisen kulttuurin tuomista mahdollisuuksista.

Metropolia Ammattikorkeakoulun kultuurituotannon opiskelijat Anna Kovács, Justus Mättö ja Adelina Lovisa tekevät Keski-Karjalaan opinnäytetyön monipaikkaisen kulttuurin tuomista mahdollisuuksista.

Roosa Sallinen

Kulttuuri
22.6.2021 9.03

“Kaikki on positiivisella tavalla kotikutoista”

Kes­ki-Kar­ja­lan mai­nok­set pää­kau­pun­ki­seu­dun bus­seis­sa ei­vät ol­leet tur­hia. Kol­me Hel­sin­gin Met­ro­po­li­an Am­mat­ti­kor­ke­a­kou­lun kult­tuu­ri­tuo­tan­non opis­ke­li­jaa in­nos­tui mai­nok­sen tii­moil­ta ja ryh­mä pää­tyi te­ke­mään alu­eel­le myös opin­näy­te­työn. KETI:lle ti­laus­työ­nä opin­näy­te­työn te­ke­vät 27-vuo­ti­as An­na Kovács sekä 28-vuo­ti­aat Ade­li­na Lo­vi­sa ja Jus­tus Mät­tö.

Metropolia Ammattikorkeakoulun kultuurituotannon opiskelijat Anna Kovács, Justus Mättö ja Adelina Lovisa tekevät Keski-Karjalaan opinnäytetyön monipaikkaisen kulttuurin tuomista mahdollisuuksista.

Metropolia Ammattikorkeakoulun kultuurituotannon opiskelijat Anna Kovács, Justus Mättö ja Adelina Lovisa tekevät Keski-Karjalaan opinnäytetyön monipaikkaisen kulttuurin tuomista mahdollisuuksista.

Roosa Sallinen

Kulttuuri
22.6.2021 9.03

“Kaikki on positiivisella tavalla kotikutoista”

Kes­ki-Kar­ja­lan mai­nok­set pää­kau­pun­ki­seu­dun bus­seis­sa ei­vät ol­leet tur­hia. Kol­me Hel­sin­gin Met­ro­po­li­an Am­mat­ti­kor­ke­a­kou­lun kult­tuu­ri­tuo­tan­non opis­ke­li­jaa in­nos­tui mai­nok­sen tii­moil­ta ja ryh­mä pää­tyi te­ke­mään alu­eel­le myös opin­näy­te­työn. KETI:lle ti­laus­työ­nä opin­näy­te­työn te­ke­vät 27-vuo­ti­as An­na Kovács sekä 28-vuo­ti­aat Ade­li­na Lo­vi­sa ja Jus­tus Mät­tö.

Tohmajärven Kirkkoniemessä vietettiin luonnonkukkien päivää alueen niittyihin ja pientareisiin tutustuen.

Tohmajärven Kirkkoniemessä vietettiin luonnonkukkien päivää alueen niittyihin ja pientareisiin tutustuen.

Roosa Sallinen

Kulttuuri
21.6.2021 13.17

Luonnonkukkien päivässä kiinnostivat syötävät kasvit

Sun­nun­tai­na vie­tet­tiin luon­non­kuk­kien päi­vää sekä Avoi­met puu­tar­hat -päi­vää. Kes­ki-Kar­ja­lan Luon­to jär­jes­ti päi­vän kun­ni­ak­si ret­ken, jos­sa tu­tus­tut­tiin Toh­ma­jär­ven Kirk­ko­nie­men niit­tyi­hin ja pien­ta­rei­siin. Päi­vän tar­koi­tuk­se­na on edis­tää kas­vi­tun­te­mus­ta sekä -har­ras­tu­nei­suut­ta. Luon­non­kuk­kien päi­vää on Kes­ki-Kar­ja­lan Luon­non toi­mes­ta juh­lis­tet­tu eri­lais­ten ret­kien mer­keis­sä jo pa­rin­kym­me­nen vuo­den ajan.

Tohmajärven Kirkkoniemessä vietettiin luonnonkukkien päivää alueen niittyihin ja pientareisiin tutustuen.

Tohmajärven Kirkkoniemessä vietettiin luonnonkukkien päivää alueen niittyihin ja pientareisiin tutustuen.

Roosa Sallinen

Kulttuuri
21.6.2021 13.17

Luonnonkukkien päivässä kiinnostivat syötävät kasvit

Sun­nun­tai­na vie­tet­tiin luon­non­kuk­kien päi­vää sekä Avoi­met puu­tar­hat -päi­vää. Kes­ki-Kar­ja­lan Luon­to jär­jes­ti päi­vän kun­ni­ak­si ret­ken, jos­sa tu­tus­tut­tiin Toh­ma­jär­ven Kirk­ko­nie­men niit­tyi­hin ja pien­ta­rei­siin. Päi­vän tar­koi­tuk­se­na on edis­tää kas­vi­tun­te­mus­ta sekä -har­ras­tu­nei­suut­ta. Luon­non­kuk­kien päi­vää on Kes­ki-Kar­ja­lan Luon­non toi­mes­ta juh­lis­tet­tu eri­lais­ten ret­kien mer­keis­sä jo pa­rin­kym­me­nen vuo­den ajan.

Anna Antikainen, Mammu Koskelo, Tellervo Halonen ja Kirsi Koskelo valmistelevat elokuussa kantaesityksensä saavaa näytelmää.

Anna Antikainen, Mammu Koskelo, Tellervo Halonen ja Kirsi Koskelo valmistelevat elokuussa kantaesityksensä saavaa näytelmää.

Päivi Lievonen

Kulttuuri
20.6.2021 12.40

Tunteita herättävä, muistorikas näytelmä

Ri­äk­ky­te­at­te­ri työs­tää lop­pu­ke­sän esi­tyk­siin kos­ket­ta­vaa ko­ko­nai­suut­ta muis­ti­sai­raan nai­sen elä­mäs­tä.

Anna Antikainen, Mammu Koskelo, Tellervo Halonen ja Kirsi Koskelo valmistelevat elokuussa kantaesityksensä saavaa näytelmää.

Anna Antikainen, Mammu Koskelo, Tellervo Halonen ja Kirsi Koskelo valmistelevat elokuussa kantaesityksensä saavaa näytelmää.

Päivi Lievonen

Kulttuuri
20.6.2021 12.40

Tunteita herättävä, muistorikas näytelmä

Ri­äk­ky­te­at­te­ri työs­tää lop­pu­ke­sän esi­tyk­siin kos­ket­ta­vaa ko­ko­nai­suut­ta muis­ti­sai­raan nai­sen elä­mäs­tä.

Anna Easteden nauttii Suomen kesästä.

Anna Easteden nauttii Suomen kesästä.

Kari Sarkkinen

Kulttuuri
17.6.2021 21.15

TV-sarjan kuvaukset ja lomailu kuuluvat Annan kesään

Los An­ge­le­sis­sa asu­va toh­ma­jär­ve­läis­läh­töi­nen mal­li ja elo­ku­va­näyt­te­li­jä An­na Eas­te­den tuli ko­ti­mai­se­miin­sa viet­tä­mään ke­sää työn ja lo­mai­lun mer­keis­sä. Näil­lä nä­ky­min hän naut­tii Suo­men ke­säs­tä ai­na­kin syy­kuun lo­pul­le saak­ka.

Anna Easteden nauttii Suomen kesästä.

Anna Easteden nauttii Suomen kesästä.

Kari Sarkkinen

Kulttuuri
17.6.2021 21.15

TV-sarjan kuvaukset ja lomailu kuuluvat Annan kesään

Los An­ge­le­sis­sa asu­va toh­ma­jär­ve­läis­läh­töi­nen mal­li ja elo­ku­va­näyt­te­li­jä An­na Eas­te­den tuli ko­ti­mai­se­miin­sa viet­tä­mään ke­sää työn ja lo­mai­lun mer­keis­sä. Näil­lä nä­ky­min hän naut­tii Suo­men ke­säs­tä ai­na­kin syy­kuun lo­pul­le saak­ka.

Kiteen kirjastosta kotiseutukokoelman näyttely siirtyy seuraavaksi Kesälahden kirjastoon.

Kiteen kirjastosta kotiseutukokoelman näyttely siirtyy seuraavaksi Kesälahden kirjastoon.

Päivi Lievonen

Kulttuuri
17.6.2021 16.05

Aapisia ja tietokirjoja 1880-luvulta

Ki­teen kir­jas­ton vit­rii­neis­sä on esil­lä ko­ti­seu­tu­ko­ko­el­man aar­tei­ta, jois­ta van­him­mat opuk­set ovat pe­räi­sin 1880-lu­vun al­ku­vuo­sil­ta.

Kiteen kirjastosta kotiseutukokoelman näyttely siirtyy seuraavaksi Kesälahden kirjastoon.

Kiteen kirjastosta kotiseutukokoelman näyttely siirtyy seuraavaksi Kesälahden kirjastoon.

Päivi Lievonen

Kulttuuri
17.6.2021 16.05

Aapisia ja tietokirjoja 1880-luvulta

Ki­teen kir­jas­ton vit­rii­neis­sä on esil­lä ko­ti­seu­tu­ko­ko­el­man aar­tei­ta, jois­ta van­him­mat opuk­set ovat pe­räi­sin 1880-lu­vun al­ku­vuo­sil­ta.

Rääkkylän kunta ei tiukassa taloustilanteessa tue pitäjähistoriikin kirjoittamista. Arkistokuva.

Rääkkylän kunta ei tiukassa taloustilanteessa tue pitäjähistoriikin kirjoittamista. Arkistokuva.

Kari Sarkkinen

Kulttuuri
15.6.2021 10.59

Kunta ei myöntänyt tukea pitäjäseuran kirjahankkeelle

Rääk­ky­lä-Seu­ra ei saa­nut kun­nan­hal­li­tuk­sel­ta li­sä­tu­kea pi­tä­jä­his­to­rii­kin te­ke­mi­seen.

Rääkkylän kunta ei tiukassa taloustilanteessa tue pitäjähistoriikin kirjoittamista. Arkistokuva.

Rääkkylän kunta ei tiukassa taloustilanteessa tue pitäjähistoriikin kirjoittamista. Arkistokuva.

Kari Sarkkinen

Kulttuuri
15.6.2021 10.59

Kunta ei myöntänyt tukea pitäjäseuran kirjahankkeelle

Rääk­ky­lä-Seu­ra ei saa­nut kun­nan­hal­li­tuk­sel­ta li­sä­tu­kea pi­tä­jä­his­to­rii­kin te­ke­mi­seen.

Puolalaisia orkestereita mainostettiin kuvan mukaisesti pitkin kesää paikallislehdessä 70-luvulla.

Puolalaisia orkestereita mainostettiin kuvan mukaisesti pitkin kesää paikallislehdessä 70-luvulla.

Mervi Venäläinen

Kulttuuri
13.6.2021 8.00

Muistoja 70-luvulta: erään vahvistimen tarina

1970-lu­vul­la Ki­teen yö­e­lä­mää vir­kis­ti­vät ym­pä­ri Suo­mea kier­tä­vät puo­la­lai­set tans­si­muu­si­kot.

Puolalaisia orkestereita mainostettiin kuvan mukaisesti pitkin kesää paikallislehdessä 70-luvulla.

Puolalaisia orkestereita mainostettiin kuvan mukaisesti pitkin kesää paikallislehdessä 70-luvulla.

Mervi Venäläinen

Kulttuuri
13.6.2021 8.00

Muistoja 70-luvulta: erään vahvistimen tarina

1970-lu­vul­la Ki­teen yö­e­lä­mää vir­kis­ti­vät ym­pä­ri Suo­mea kier­tä­vät puo­la­lai­set tans­si­muu­si­kot.

Dreijaus ei ole aina ollut Henriikka Leppäselle lempipuuhaa, mutta nykyään se on yksi mieluisimmista tavoista työstää savea. Kellarin työhuoneella syntyy käyttökeramiikkaa ja taidetta.

Dreijaus ei ole aina ollut Henriikka Leppäselle lempipuuhaa, mutta nykyään se on yksi mieluisimmista tavoista työstää savea. Kellarin työhuoneella syntyy käyttökeramiikkaa ja taidetta.

Mervi Venäläinen

Kulttuuri
12.6.2021 9.00

Kaunista, toimivaa ja omaperäistä keramiikkaa

Toh­ma­jär­vel­lä lap­suu­ten­sa viet­tä­nyt Hen­riik­ka Lep­pä­nen, 37, toi­mii ke­raa­mik­ko­na ja muo­toi­lu­y­rit­tä­jä­nä Jo­en­suus­sa. Rin­ta­ma­mies­ta­lon kel­la­ris­sa si­jait­se­vat Ke­ra­fiik­ka –yri­tyk­sen tuo­tan­to­ti­lat, ylem­mis­sä ker­rok­sis­sa verk­ko­kau­pan pak­kaus­ti­lat sekä Hen­rii­kan ja hä­nen koi­ran­sa koti.

Dreijaus ei ole aina ollut Henriikka Leppäselle lempipuuhaa, mutta nykyään se on yksi mieluisimmista tavoista työstää savea. Kellarin työhuoneella syntyy käyttökeramiikkaa ja taidetta.

Dreijaus ei ole aina ollut Henriikka Leppäselle lempipuuhaa, mutta nykyään se on yksi mieluisimmista tavoista työstää savea. Kellarin työhuoneella syntyy käyttökeramiikkaa ja taidetta.

Mervi Venäläinen

Kulttuuri
12.6.2021 9.00

Kaunista, toimivaa ja omaperäistä keramiikkaa

Toh­ma­jär­vel­lä lap­suu­ten­sa viet­tä­nyt Hen­riik­ka Lep­pä­nen, 37, toi­mii ke­raa­mik­ko­na ja muo­toi­lu­y­rit­tä­jä­nä Jo­en­suus­sa. Rin­ta­ma­mies­ta­lon kel­la­ris­sa si­jait­se­vat Ke­ra­fiik­ka –yri­tyk­sen tuo­tan­to­ti­lat, ylem­mis­sä ker­rok­sis­sa verk­ko­kau­pan pak­kaus­ti­lat sekä Hen­rii­kan ja hä­nen koi­ran­sa koti.

Motora esiintyy Rääkkylässä Kihausviikolla. Arkistokuva.

Motora esiintyy Rääkkylässä Kihausviikolla. Arkistokuva.

Riitta Hakulinen

Kulttuuri
11.6.2021 13.49

Kihausviikko toteutuu ennakoitua laajempana

Ki­haus­vii­kon oh­jel­ma laa­jen­tuu ko­koon­tu­mis­ra­joi­tus­ten väl­jen­ty­es­sä ke­sää koh­den.

Motora esiintyy Rääkkylässä Kihausviikolla. Arkistokuva.

Motora esiintyy Rääkkylässä Kihausviikolla. Arkistokuva.

Riitta Hakulinen

Kulttuuri
11.6.2021 13.49

Kihausviikko toteutuu ennakoitua laajempana

Ki­haus­vii­kon oh­jel­ma laa­jen­tuu ko­koon­tu­mis­ra­joi­tus­ten väl­jen­ty­es­sä ke­sää koh­den.

Värtsilän Pitäjäyhdistyksen Rajan Ryssäys on yksi maakuntapäivän tukea saaneista tapahtumista. Arkistokuva viime vuoden Rajan Ryssäyksen Mis Tyllikäs-kilpailusta.

Värtsilän Pitäjäyhdistyksen Rajan Ryssäys on yksi maakuntapäivän tukea saaneista tapahtumista. Arkistokuva viime vuoden Rajan Ryssäyksen Mis Tyllikäs-kilpailusta.

Mervi Venäläinen

Kulttuuri
10.6.2021 15.18

Kuusi Keski-Karjalan tapahtumaa sai maakuntapäivän avustusta

Nel­jät­tä ker­taa jär­jes­tet­tä­vää Poh­jois-Kar­ja­lan maa­kun­ta­päi­vää juh­li­taan koko elo­kuun maa­kun­nan 300-vuo­tis­juh­la­vuo­den kun­ni­ak­si. Maa­kun­ta­liit­to va­ra­si ta­pah­tu­mien tu­ke­mi­seen 50 000 eu­roa, mut­ta sum­ma pää­tet­tiin nos­taa 61 300 eu­roon suu­ren ha­ke­mus­mää­rän vuo­si. Ha­e­tun tuen mää­rä oli yh­teen­sä 158 640 eu­roa. Ha­ke­muk­sia tuli 89 ha­ki­jal­ta, jois­ta tu­kea saa 52. Tuen mää­rä on 700 – 1 350 eu­roa per ha­ki­ja.

Värtsilän Pitäjäyhdistyksen Rajan Ryssäys on yksi maakuntapäivän tukea saaneista tapahtumista. Arkistokuva viime vuoden Rajan Ryssäyksen Mis Tyllikäs-kilpailusta.

Värtsilän Pitäjäyhdistyksen Rajan Ryssäys on yksi maakuntapäivän tukea saaneista tapahtumista. Arkistokuva viime vuoden Rajan Ryssäyksen Mis Tyllikäs-kilpailusta.

Mervi Venäläinen

Kulttuuri
10.6.2021 15.18

Kuusi Keski-Karjalan tapahtumaa sai maakuntapäivän avustusta

Nel­jät­tä ker­taa jär­jes­tet­tä­vää Poh­jois-Kar­ja­lan maa­kun­ta­päi­vää juh­li­taan koko elo­kuun maa­kun­nan 300-vuo­tis­juh­la­vuo­den kun­ni­ak­si. Maa­kun­ta­liit­to va­ra­si ta­pah­tu­mien tu­ke­mi­seen 50 000 eu­roa, mut­ta sum­ma pää­tet­tiin nos­taa 61 300 eu­roon suu­ren ha­ke­mus­mää­rän vuo­si. Ha­e­tun tuen mää­rä oli yh­teen­sä 158 640 eu­roa. Ha­ke­muk­sia tuli 89 ha­ki­jal­ta, jois­ta tu­kea saa 52. Tuen mää­rä on 700 – 1 350 eu­roa per ha­ki­ja.

Minna Oleniuksen kivitaidetta on esillä heinäkuussa Värtsilässä, viljamakasiinissa.

Minna Oleniuksen kivitaidetta on esillä heinäkuussa Värtsilässä, viljamakasiinissa.

Mervi Venäläinen

Kulttuuri
10.6.2021 8.45

Viljamakasiinissa on heinäkuussa esillä kivitaidetta

Arp­pen pi­ha­pii­ris­sä, Värt­si­län ke­sä­te­at­te­rin vä­li­ai­ka­kah­vi­o­na pal­ve­le­vas­sa vil­ja­ma­ka­sii­nis­sa pää­see hei­nä­kuus­sa tu­tus­tu­maan Min­na Ole­niuk­sen ki­vi­tai­tee­seen. Ki­vis­tä som­mi­tel­tu­jen tau­lu­jen li­säk­si hän maa­laa ki­viä pis­te­man­da­la-tek­nii­kal­la. Sa­mas­sa yh­tey­des­sä on näh­tä­vil­lä yli sa­dan eri mi­ne­raa­lin näyt­te­ly.

Minna Oleniuksen kivitaidetta on esillä heinäkuussa Värtsilässä, viljamakasiinissa.

Minna Oleniuksen kivitaidetta on esillä heinäkuussa Värtsilässä, viljamakasiinissa.

Mervi Venäläinen

Kulttuuri
10.6.2021 8.45

Viljamakasiinissa on heinäkuussa esillä kivitaidetta

Arp­pen pi­ha­pii­ris­sä, Värt­si­län ke­sä­te­at­te­rin vä­li­ai­ka­kah­vi­o­na pal­ve­le­vas­sa vil­ja­ma­ka­sii­nis­sa pää­see hei­nä­kuus­sa tu­tus­tu­maan Min­na Ole­niuk­sen ki­vi­tai­tee­seen. Ki­vis­tä som­mi­tel­tu­jen tau­lu­jen li­säk­si hän maa­laa ki­viä pis­te­man­da­la-tek­nii­kal­la. Sa­mas­sa yh­tey­des­sä on näh­tä­vil­lä yli sa­dan eri mi­ne­raa­lin näyt­te­ly.

Arja Snoro vaikuttui sukulaisensa elämäntarinasta niin, että kirjoitti kertomuksen kirjaksi.

Arja Snoro vaikuttui sukulaisensa elämäntarinasta niin, että kirjoitti kertomuksen kirjaksi.

Päivi Lievonen

Kulttuuri
9.6.2021 12.07

Suvun vaiettu salaisuus jalostui kirjaksi

Ki­teen va­paa-ajan asuk­kai­siin lu­keu­tu­va Ar­ja Snoro in­nos­tui su­ku­lai­sen­sa elä­män­ta­ri­naa vä­läyt­tä­neen van­han kir­jeen nä­ke­mi­ses­tä niin, et­tä ryh­tyi sel­vit­tä­mään eri­kois­laa­tui­sen mie­hen elä­män­ta­ri­naa.

Arja Snoro vaikuttui sukulaisensa elämäntarinasta niin, että kirjoitti kertomuksen kirjaksi.

Arja Snoro vaikuttui sukulaisensa elämäntarinasta niin, että kirjoitti kertomuksen kirjaksi.

Päivi Lievonen

Kulttuuri
9.6.2021 12.07

Suvun vaiettu salaisuus jalostui kirjaksi

Ki­teen va­paa-ajan asuk­kai­siin lu­keu­tu­va Ar­ja Snoro in­nos­tui su­ku­lai­sen­sa elä­män­ta­ri­naa vä­läyt­tä­neen van­han kir­jeen nä­ke­mi­ses­tä niin, et­tä ryh­tyi sel­vit­tä­mään eri­kois­laa­tui­sen mie­hen elä­män­ta­ri­naa.

Muusikko Henna Leppänen ei ole jäänyt surkuttelemaan koronan myötä tyhjentynyttä esiintymiskalenteria. Toimeliaana karjalaisena hän on luonut uuden palvelukonseptin, säveltänyt uutta musiikkia, esiintynyt sirkusmuusikkona sekä alkanut tehdä podcasteja. Kuva: Olli Rasi.

Muusikko Henna Leppänen ei ole jäänyt surkuttelemaan koronan myötä tyhjentynyttä esiintymiskalenteria. Toimeliaana karjalaisena hän on luonut uuden palvelukonseptin, säveltänyt uutta musiikkia, esiintynyt sirkusmuusikkona sekä alkanut tehdä podcasteja. Kuva: Olli Rasi.

Olli Rasi

Kulttuuri
5.6.2021 8.00

Rajoja rikkoen, perinteitä arvostaen

Toh­ma­jär­ve­läis­läh­töi­nen muu­sik­ko Hen­na Lep­pä­nen, 31, vas­taa Tam­pe­reel­la Te­ams-pu­he­luun hy­myil­len, vaik­ka ko­ro­na-ai­ka on ol­lut esiin­ty­vil­le tai­tei­li­joil­le ar­mo­ton. Ko­ro­na­tu­ki­ha­ke­muk­set ovat tul­leet tu­tuik­si, ja on­nek­si hyl­sy­jen jou­kos­sa on ol­lut myös myön­tei­siä pää­tök­siä.

Muusikko Henna Leppänen ei ole jäänyt surkuttelemaan koronan myötä tyhjentynyttä esiintymiskalenteria. Toimeliaana karjalaisena hän on luonut uuden palvelukonseptin, säveltänyt uutta musiikkia, esiintynyt sirkusmuusikkona sekä alkanut tehdä podcasteja. Kuva: Olli Rasi.

Muusikko Henna Leppänen ei ole jäänyt surkuttelemaan koronan myötä tyhjentynyttä esiintymiskalenteria. Toimeliaana karjalaisena hän on luonut uuden palvelukonseptin, säveltänyt uutta musiikkia, esiintynyt sirkusmuusikkona sekä alkanut tehdä podcasteja. Kuva: Olli Rasi.

Olli Rasi

Kulttuuri
5.6.2021 8.00

Rajoja rikkoen, perinteitä arvostaen

Toh­ma­jär­ve­läis­läh­töi­nen muu­sik­ko Hen­na Lep­pä­nen, 31, vas­taa Tam­pe­reel­la Te­ams-pu­he­luun hy­myil­len, vaik­ka ko­ro­na-ai­ka on ol­lut esiin­ty­vil­le tai­tei­li­joil­le ar­mo­ton. Ko­ro­na­tu­ki­ha­ke­muk­set ovat tul­leet tu­tuik­si, ja on­nek­si hyl­sy­jen jou­kos­sa on ol­lut myös myön­tei­siä pää­tök­siä.

Päivi Elovirta matkusti Kuopiosta Tohmajärvelle Vedic Art-kurssille ystävänsä kanssa.

Päivi Elovirta matkusti Kuopiosta Tohmajärvelle Vedic Art-kurssille ystävänsä kanssa.

Mervi Venäläinen

Kulttuuri
2.6.2021 9.05

Vedic Art – matka itseen

Toh­ma­jär­ven Ak­ka­lan ky­läl­lä si­jait­se­vas­sa en­ti­ses­sä kou­lu­kiin­teis­tös­sä toi­mii Rin­ki­län­mä­ki, Vesa ja Sari Rin­ki­sen luot­saa­ma per­he­ko­ti. Toi­seen pää­hän ta­loa kät­key­tyy maa­laus- ja näyt­te­ly­ti­la, hil­jen­ty­mi­sen ja luo­vuu­den tyys­si­ja, joka tar­jo­aa puit­teet Sa­rin oh­jaa­mil­le Ve­dic Art -maa­laus­kurs­seil­le.

Päivi Elovirta matkusti Kuopiosta Tohmajärvelle Vedic Art-kurssille ystävänsä kanssa.

Päivi Elovirta matkusti Kuopiosta Tohmajärvelle Vedic Art-kurssille ystävänsä kanssa.

Mervi Venäläinen

Kulttuuri
2.6.2021 9.05

Vedic Art – matka itseen

Toh­ma­jär­ven Ak­ka­lan ky­läl­lä si­jait­se­vas­sa en­ti­ses­sä kou­lu­kiin­teis­tös­sä toi­mii Rin­ki­län­mä­ki, Vesa ja Sari Rin­ki­sen luot­saa­ma per­he­ko­ti. Toi­seen pää­hän ta­loa kät­key­tyy maa­laus- ja näyt­te­ly­ti­la, hil­jen­ty­mi­sen ja luo­vuu­den tyys­si­ja, joka tar­jo­aa puit­teet Sa­rin oh­jaa­mil­le Ve­dic Art -maa­laus­kurs­seil­le.

Lisää aiheesta

Kysely