JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Kaija Jolkkonen on Tikkalasta lätöisin oleva runoilija.

Kaija Jolkkonen on Tikkalasta lätöisin oleva runoilija.

Kari Sarkkinen

Kulttuuri
15.1.2021 14.24

Runojen juuret ovat Tikkalassa

Mil­lai­nen on se tun­ne, kun saa en­sim­mäi­sen oman jul­kais­tun kir­jan kä­teen­sä? Tä­män ky­sy­myk­sen ky­syim­me kak­si ru­no­kir­jaa ly­hy­el­lä ai­kaa jul­kais­sel­ta Kai­ja Jolk­ko­sel­ta.

Kaija Jolkkonen on Tikkalasta lätöisin oleva runoilija.

Kaija Jolkkonen on Tikkalasta lätöisin oleva runoilija.

Kari Sarkkinen

Kulttuuri
15.1.2021 14.24

Runojen juuret ovat Tikkalassa

Mil­lai­nen on se tun­ne, kun saa en­sim­mäi­sen oman jul­kais­tun kir­jan kä­teen­sä? Tä­män ky­sy­myk­sen ky­syim­me kak­si ru­no­kir­jaa ly­hy­el­lä ai­kaa jul­kais­sel­ta Kai­ja Jolk­ko­sel­ta.

Kulttuurihyvinvointisuunnitelman yhtenä tavoitteena on kehittää maakunnan kulttuuritoimintaa monipuolisemmaksi ja lisätä kuntalaisten vaikuttamismahdollisuuksia kulttuuritarjontaan.

Kulttuurihyvinvointisuunnitelman yhtenä tavoitteena on kehittää maakunnan kulttuuritoimintaa monipuolisemmaksi ja lisätä kuntalaisten vaikuttamismahdollisuuksia kulttuuritarjontaan.

Mervi Venäläinen

Kulttuuri
12.1.2021 9.00

Kulttuu­ri­hy­vin­voin­ti­suun­nitelma valmisteilla Pohjois-Karjalaan

Ope­tus- ja kult­tuu­ri­mi­nis­te­riö myön­si 160 000 eu­ron eri­tyi­sa­vus­tuk­sen Kult­tuu­ris­ta hy­vin­voin­tia Poh­jois-Kar­ja­laan -hank­keel­le. Osa­na han­ket­ta Poh­jois-Kar­ja­las­sa laa­di­taan par­hail­laan kult­tuu­ri­hy­vin­voin­ti­suun­ni­tel­maa. Val­mis­te­lu­työ käyn­nis­tyi mar­ras­kuus­sa.

Kulttuurihyvinvointisuunnitelman yhtenä tavoitteena on kehittää maakunnan kulttuuritoimintaa monipuolisemmaksi ja lisätä kuntalaisten vaikuttamismahdollisuuksia kulttuuritarjontaan.

Kulttuurihyvinvointisuunnitelman yhtenä tavoitteena on kehittää maakunnan kulttuuritoimintaa monipuolisemmaksi ja lisätä kuntalaisten vaikuttamismahdollisuuksia kulttuuritarjontaan.

Mervi Venäläinen

Kulttuuri
12.1.2021 9.00

Kulttuu­ri­hy­vin­voin­ti­suun­nitelma valmisteilla Pohjois-Karjalaan

Ope­tus- ja kult­tuu­ri­mi­nis­te­riö myön­si 160 000 eu­ron eri­tyi­sa­vus­tuk­sen Kult­tuu­ris­ta hy­vin­voin­tia Poh­jois-Kar­ja­laan -hank­keel­le. Osa­na han­ket­ta Poh­jois-Kar­ja­las­sa laa­di­taan par­hail­laan kult­tuu­ri­hy­vin­voin­ti­suun­ni­tel­maa. Val­mis­te­lu­työ käyn­nis­tyi mar­ras­kuus­sa.

Tiina Virtasen käsissä syntyy raskaammille puutöille vastapainona muun muassa lasihelmistä ja kristalleista valmistettuja himmeleitä.

Tiina Virtasen käsissä syntyy raskaammille puutöille vastapainona muun muassa lasihelmistä ja kristalleista valmistettuja himmeleitä.

Mervi Venäläinen

Kulttuuri
4.12.2020 7.00

Jennifer Rungin ja Tiina Virtasen töitä esillä Puun Sielussa

On­ka­mos­sa si­jait­se­van Puun Sie­lun emän­tä, Na­ta­lia Pod­kol­zi­na sai mar­ras­kuun puo­li­vä­lis­sä mie­lui­sia vie­rai­ta, kun puu­tai­tei­li­jat Jen­ni­fer Rung ja Tii­na Vir­ta­nen toi­vat töi­tään näyt­te­lyyn ja myy­tä­väk­si. Kol­men eri­lai­sen tai­tei­li­jan po­lut ovat koh­dan­neet Puun Sie­lun an­si­os­ta.

Tiina Virtasen käsissä syntyy raskaammille puutöille vastapainona muun muassa lasihelmistä ja kristalleista valmistettuja himmeleitä.

Tiina Virtasen käsissä syntyy raskaammille puutöille vastapainona muun muassa lasihelmistä ja kristalleista valmistettuja himmeleitä.

Mervi Venäläinen

Kulttuuri
4.12.2020 7.00

Jennifer Rungin ja Tiina Virtasen töitä esillä Puun Sielussa

On­ka­mos­sa si­jait­se­van Puun Sie­lun emän­tä, Na­ta­lia Pod­kol­zi­na sai mar­ras­kuun puo­li­vä­lis­sä mie­lui­sia vie­rai­ta, kun puu­tai­tei­li­jat Jen­ni­fer Rung ja Tii­na Vir­ta­nen toi­vat töi­tään näyt­te­lyyn ja myy­tä­väk­si. Kol­men eri­lai­sen tai­tei­li­jan po­lut ovat koh­dan­neet Puun Sie­lun an­si­os­ta.

Feminetti-kuoro harjoitteli viime sunnuntaina tulevan sunnuntain konserttia varten.

Feminetti-kuoro harjoitteli viime sunnuntaina tulevan sunnuntain konserttia varten.

Kulttuuri
21.10.2020 8.16

Ohjelmistoa 20 vuoden ajalta

Kes­ki-Kar­ja­lan mu­siik­ki­o­pis­ton nais­kuo­ro Fe­mi­net­ti to­teut­taa 20-vuo­tis­juh­la­kon­ser­tin tu­le­va­na sun­nun­tai­na Ra­vin­to­la Ki­pa­kas­sa.

Feminetti-kuoro harjoitteli viime sunnuntaina tulevan sunnuntain konserttia varten.

Feminetti-kuoro harjoitteli viime sunnuntaina tulevan sunnuntain konserttia varten.

Kulttuuri
21.10.2020 8.16

Ohjelmistoa 20 vuoden ajalta

Kes­ki-Kar­ja­lan mu­siik­ki­o­pis­ton nais­kuo­ro Fe­mi­net­ti to­teut­taa 20-vuo­tis­juh­la­kon­ser­tin tu­le­va­na sun­nun­tai­na Ra­vin­to­la Ki­pa­kas­sa.

Ihmisen osa kertoo lankakauppias Salme Malmivaaran (roolissa Tellervo Halonen) elämäntarinan.

Ihmisen osa kertoo lankakauppias Salme Malmivaaran (roolissa Tellervo Halonen) elämäntarinan.

Kulttuuri
13.10.2020 13.27

Riäkkyteatterin Ihmisen osassa

elää Hotakaisen kieli

”Mie­li­ku­vi­tus on pas­si ih­mis­ten maa­il­maan.” Kari Ho­ta­kai­sen ro­maa­nin Ih­mi­sen osa lau­se to­den­tuu lois­ta­vas­ti Ri­äk­ky­te­at­te­rin sa­man­ni­mi­ses­sä näy­tel­mäs­sä ja jää lei­ju­maan kat­so­jan ta­jun­taan.

Ihmisen osa kertoo lankakauppias Salme Malmivaaran (roolissa Tellervo Halonen) elämäntarinan.

Ihmisen osa kertoo lankakauppias Salme Malmivaaran (roolissa Tellervo Halonen) elämäntarinan.

Kulttuuri
13.10.2020 13.27

Riäkkyteatterin Ihmisen osassa

elää Hotakaisen kieli

”Mie­li­ku­vi­tus on pas­si ih­mis­ten maa­il­maan.” Kari Ho­ta­kai­sen ro­maa­nin Ih­mi­sen osa lau­se to­den­tuu lois­ta­vas­ti Ri­äk­ky­te­at­te­rin sa­man­ni­mi­ses­sä näy­tel­mäs­sä ja jää lei­ju­maan kat­so­jan ta­jun­taan.

Tuula Rannan esikoisdekkari julkistetaan perjantaina Kiteen Kirja-Infossa.

Tuula Rannan esikoisdekkari julkistetaan perjantaina Kiteen Kirja-Infossa.

Kulttuuri
7.10.2020 13.07

Esikoiskirjailija Tuula Ranta:
Kirjoittaminen on aina kuulunut elämääni

”Se on mei­dän Sal­lan eng­lan­ni­no­pet­ta­ja, to­te­si On­ni Me­lan­der ja nyki opet­ta­jaa hi­has­ta.”

Tuula Rannan esikoisdekkari julkistetaan perjantaina Kiteen Kirja-Infossa.

Tuula Rannan esikoisdekkari julkistetaan perjantaina Kiteen Kirja-Infossa.

Kulttuuri
7.10.2020 13.07

Esikoiskirjailija Tuula Ranta:
Kirjoittaminen on aina kuulunut elämääni

”Se on mei­dän Sal­lan eng­lan­ni­no­pet­ta­ja, to­te­si On­ni Me­lan­der ja nyki opet­ta­jaa hi­has­ta.”

Eini Annukka Perälän käsikirjoittama, säveltämä ja ohjaama Veden voima -teos on kuvattu Saarion voimalaitosmuseon mielenkiintoisessa ympäristössä.

Eini Annukka Perälän käsikirjoittama, säveltämä ja ohjaama Veden voima -teos on kuvattu Saarion voimalaitosmuseon mielenkiintoisessa ympäristössä.

Kulttuuri
27.8.2020 13.28

Taiteen puheenvuoro veden tärkeydestä

Vesi lip­lat­taa, vir­taa, ko­hi­see - an­taa elä­mäl­le mah­dol­li­suu­den. Ih­mis­mie­li kuu­lee sei­ree­nien viet­te­lyk­sen, tun­nis­taa nä­kin pel­ko­jen hei­jas­tu­ma­na, pyy­tää ve­si­hii­sil­tä lem­peyt­tä ja lo­pul­ta ym­mär­tää ve­den ai­don ää­nen ja pyyn­nön pi­tää sii­tä huol­ta.

Eini Annukka Perälän käsikirjoittama, säveltämä ja ohjaama Veden voima -teos on kuvattu Saarion voimalaitosmuseon mielenkiintoisessa ympäristössä.

Eini Annukka Perälän käsikirjoittama, säveltämä ja ohjaama Veden voima -teos on kuvattu Saarion voimalaitosmuseon mielenkiintoisessa ympäristössä.

Kulttuuri
27.8.2020 13.28

Taiteen puheenvuoro veden tärkeydestä

Vesi lip­lat­taa, vir­taa, ko­hi­see - an­taa elä­mäl­le mah­dol­li­suu­den. Ih­mis­mie­li kuu­lee sei­ree­nien viet­te­lyk­sen, tun­nis­taa nä­kin pel­ko­jen hei­jas­tu­ma­na, pyy­tää ve­si­hii­sil­tä lem­peyt­tä ja lo­pul­ta ym­mär­tää ve­den ai­don ää­nen ja pyyn­nön pi­tää sii­tä huol­ta.

Parta-agama Drontti valloitti heti Verna Hirvosen sydämen. 
Kuva: Verna Hirvosen kotialbumi

Parta-agama Drontti valloitti heti Verna Hirvosen sydämen. Kuva: Verna Hirvosen kotialbumi

Kulttuuri
30.7.2020 9.09

Verna Hirvonen esiintyy

Delta Enigman musiikkivideolla

Vi­de­o­pu­he­lun toi­sel­ta puo­lel­ta ter­veh­tii iloi­nen rock­hen­ki­nen nuo­ri nai­nen. Vaik­ka Ki­teel­lä tai Poh­jois-Kar­ja­las­sa 24-vuo­ti­as Ver­na Hir­vo­nen ei ole use­am­paan vuo­teen asu­nut, ker­too mur­re vah­vois­ta poh­jois­kar­ja­lai­sis­ta juu­ris­ta.

Parta-agama Drontti valloitti heti Verna Hirvosen sydämen. 
Kuva: Verna Hirvosen kotialbumi

Parta-agama Drontti valloitti heti Verna Hirvosen sydämen. Kuva: Verna Hirvosen kotialbumi

Kulttuuri
30.7.2020 9.09

Verna Hirvonen esiintyy

Delta Enigman musiikkivideolla

Vi­de­o­pu­he­lun toi­sel­ta puo­lel­ta ter­veh­tii iloi­nen rock­hen­ki­nen nuo­ri nai­nen. Vaik­ka Ki­teel­lä tai Poh­jois-Kar­ja­las­sa 24-vuo­ti­as Ver­na Hir­vo­nen ei ole use­am­paan vuo­teen asu­nut, ker­too mur­re vah­vois­ta poh­jois­kar­ja­lai­sis­ta juu­ris­ta.

Kulttuuri
15.6.2020 10.53

Mokaaminen on improssa yhteinen ilo

Toh­ma­jär­ven Mai­ju Las­si­la –te­at­te­ril­la ei tänä ke­sä­nä näh­dä te­at­te­ri­ryh­män esi­tyk­siä. Ei ai­na­kaan etu­kä­teen har­joi­tel­tu­ja. Imp­ro­vi­saa­ti­oe­si­tyk­siä sen si­jaan saa­te­taan näh­dä­kin, mi­kä­li te­at­te­ria tois­ta vuot­ta oh­jaa­van Tee­mu Jaa­ti­sen suun­ni­tel­mat to­teu­tu­vat.

Kulttuuri
15.6.2020 10.53

Mokaaminen on improssa yhteinen ilo

Toh­ma­jär­ven Mai­ju Las­si­la –te­at­te­ril­la ei tänä ke­sä­nä näh­dä te­at­te­ri­ryh­män esi­tyk­siä. Ei ai­na­kaan etu­kä­teen har­joi­tel­tu­ja. Imp­ro­vi­saa­ti­oe­si­tyk­siä sen si­jaan saa­te­taan näh­dä­kin, mi­kä­li te­at­te­ria tois­ta vuot­ta oh­jaa­van Tee­mu Jaa­ti­sen suun­ni­tel­mat to­teu­tu­vat.

Maitolaiturin tytöt vasemmalta: Tellu Turkka, Mammu Koske ja Eve Pietarinen.

Maitolaiturin tytöt vasemmalta: Tellu Turkka, Mammu Koske ja Eve Pietarinen.

Kulttuuri
15.6.2020 9.23

Van­ha­na­jan tans­si­mu­siik­ki soi strii­mat­tu­na Rös­kön lei­ri­kes­kuk­ses­ta per­jan­tai-il­ta­na.

Maitolaiturin tytöt vasemmalta: Tellu Turkka, Mammu Koske ja Eve Pietarinen.

Maitolaiturin tytöt vasemmalta: Tellu Turkka, Mammu Koske ja Eve Pietarinen.

Kulttuuri
15.6.2020 9.23

Van­ha­na­jan tans­si­mu­siik­ki soi strii­mat­tu­na Rös­kön lei­ri­kes­kuk­ses­ta per­jan­tai-il­ta­na.

Lisää aiheesta

Kysely