JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Sovintolan näyttelytarjontaan kuuluvan lintuviikkojen kävijämäärä kasvoi yli kahteen tuhanteen. Lintuviikoilla Sovintolan linturuokinnan livekamera lähetti kuvaa maailmalle. Arkistokuva

Sovintolan näyttelytarjontaan kuuluvan lintuviikkojen kävijämäärä kasvoi yli kahteen tuhanteen. Lintuviikoilla Sovintolan linturuokinnan livekamera lähetti kuvaa maailmalle. Arkistokuva

Kari Sarkkinen

Kulttuuri
23.3.2023 11.16

Kesälahden kulttuuriseuran vireä toiminta jatkuu

Ke­sä­lah­den kult­tuu­ri­seu­ra vuo­si 2022 oli ak­tii­vi­sen toi­min­nan ai­kaa pan­de­mi­an jäl­keen. So­vin­to­lan ke­hit­tä­mis­suun­ni­tel­ma laa­dit­tiin ke­vääl­lä yh­teis­työs­sä eri toi­mi­joi­den kans­sa ja esi­tel­tiin kau­pun­gin­hal­li­tuk­sel­le huh­ti­kuus­sa 2022.

Sovintolan näyttelytarjontaan kuuluvan lintuviikkojen kävijämäärä kasvoi yli kahteen tuhanteen. Lintuviikoilla Sovintolan linturuokinnan livekamera lähetti kuvaa maailmalle. Arkistokuva

Sovintolan näyttelytarjontaan kuuluvan lintuviikkojen kävijämäärä kasvoi yli kahteen tuhanteen. Lintuviikoilla Sovintolan linturuokinnan livekamera lähetti kuvaa maailmalle. Arkistokuva

Kari Sarkkinen

Kulttuuri
23.3.2023 11.16

Kesälahden kulttuuriseuran vireä toiminta jatkuu

Ke­sä­lah­den kult­tuu­ri­seu­ra vuo­si 2022 oli ak­tii­vi­sen toi­min­nan ai­kaa pan­de­mi­an jäl­keen. So­vin­to­lan ke­hit­tä­mis­suun­ni­tel­ma laa­dit­tiin ke­vääl­lä yh­teis­työs­sä eri toi­mi­joi­den kans­sa ja esi­tel­tiin kau­pun­gin­hal­li­tuk­sel­le huh­ti­kuus­sa 2022.

Hiromi Fukuoka kakkukahveilla  Arppen koululla vierailunsa päättyessä.

Hiromi Fukuoka kakkukahveilla Arppen koululla vierailunsa päättyessä.

Mirja Hurskainen

Kulttuuri
23.3.2023 10.59

Kiteen perusopetus ja lukio kansain­vä­lis­tymisen uudelle tasolle

Ki­teen kau­pun­gin kaik­ki pe­ru­sas­teen kou­lut ja Ki­teen lu­kio pää­se­vät osal­lis­tu­maan kan­sain­vä­li­seen ERAS­MUS+ -oh­jel­maan, kun Ki­teen kau­pun­gin kou­lu­jen ja lu­ki­on muo­dos­ta­mal­le kon­sor­ti­ol­le myön­net­tiin tam­mi­kuus­sa ERAS­MUS+ -ak­k­re­di­toin­ti. Ak­k­re­di­toin­nin voi ym­mär­tää pää­sy­lip­pu­na kan­sain­vä­li­sil­le mat­koil­le ja kan­sain­vä­li­seen ke­hi­tys­toi­min­taan. Sen myö­tä op­pi­lai­tok­sis­sa voi­daan teh­dä kan­sain­vä­lis­tä ke­hi­tys­työ­tä ta­voit­teel­li­ses­ti ja pit­kä­jän­nit­tei­ses­ti. Ak­k­re­di­toin­ti on myös tun­nus­tus laa­duk­kaas­ta kan­sain­vä­li­ses­tä toi­min­nas­ta.

Hiromi Fukuoka kakkukahveilla  Arppen koululla vierailunsa päättyessä.

Hiromi Fukuoka kakkukahveilla Arppen koululla vierailunsa päättyessä.

Mirja Hurskainen

Kulttuuri
23.3.2023 10.59

Kiteen perusopetus ja lukio kansain­vä­lis­tymisen uudelle tasolle

Ki­teen kau­pun­gin kaik­ki pe­ru­sas­teen kou­lut ja Ki­teen lu­kio pää­se­vät osal­lis­tu­maan kan­sain­vä­li­seen ERAS­MUS+ -oh­jel­maan, kun Ki­teen kau­pun­gin kou­lu­jen ja lu­ki­on muo­dos­ta­mal­le kon­sor­ti­ol­le myön­net­tiin tam­mi­kuus­sa ERAS­MUS+ -ak­k­re­di­toin­ti. Ak­k­re­di­toin­nin voi ym­mär­tää pää­sy­lip­pu­na kan­sain­vä­li­sil­le mat­koil­le ja kan­sain­vä­li­seen ke­hi­tys­toi­min­taan. Sen myö­tä op­pi­lai­tok­sis­sa voi­daan teh­dä kan­sain­vä­lis­tä ke­hi­tys­työ­tä ta­voit­teel­li­ses­ti ja pit­kä­jän­nit­tei­ses­ti. Ak­k­re­di­toin­ti on myös tun­nus­tus laa­duk­kaas­ta kan­sain­vä­li­ses­tä toi­min­nas­ta.

Rantakentällä järjestettävän Nightwishin konsertin yhteyteen rakentuu tapahtumaviikko. Kuvituskuva.

Rantakentällä järjestettävän Nightwishin konsertin yhteyteen rakentuu tapahtumaviikko. Kuvituskuva.

Freelancer (toimituksen Sijainen)

Kulttuuri
22.3.2023 12.04

Nightwish-viikolla myös näyttelykeskuksen avajaiset

Ki­teel­lä jär­jes­te­tään ke­sä­kuun puo­li­vä­lis­sä ta­pah­tu­ma­viik­ko, jon­ka hui­pen­tu­ma on Night­wis­hin kon­sert­ti Ran­ta­ken­täl­lä 16. ke­sä­kuu­ta.

Rantakentällä järjestettävän Nightwishin konsertin yhteyteen rakentuu tapahtumaviikko. Kuvituskuva.

Rantakentällä järjestettävän Nightwishin konsertin yhteyteen rakentuu tapahtumaviikko. Kuvituskuva.

Freelancer (toimituksen Sijainen)

Kulttuuri
22.3.2023 12.04

Nightwish-viikolla myös näyttelykeskuksen avajaiset

Ki­teel­lä jär­jes­te­tään ke­sä­kuun puo­li­vä­lis­sä ta­pah­tu­ma­viik­ko, jon­ka hui­pen­tu­ma on Night­wis­hin kon­sert­ti Ran­ta­ken­täl­lä 16. ke­sä­kuu­ta.

Kihaus järjestetään tänä vuonna viikon mittaisena, pienemmistä tapahtumista koostuvana kokonaisuutena. Arkistokuva Kihauksesta Freijan konsertista.

Kihaus järjestetään tänä vuonna viikon mittaisena, pienemmistä tapahtumista koostuvana kokonaisuutena. Arkistokuva Kihauksesta Freijan konsertista.

Riitta Hakulinen

Kulttuuri
21.3.2023 14.37

Taikelta avustusta Kihauksen järjestämiseen

Tai­teen edis­tä­mis­kes­kus Tai­ke on myön­tä­nyt Rääk­ky­lä Folk yh­dis­tyk­sel­le 10 000 eu­ron fes­ti­vaa­li­a­vus­tuk­sen Ki­haus Fol­kin jär­jes­tä­mi­seen.

Kihaus järjestetään tänä vuonna viikon mittaisena, pienemmistä tapahtumista koostuvana kokonaisuutena. Arkistokuva Kihauksesta Freijan konsertista.

Kihaus järjestetään tänä vuonna viikon mittaisena, pienemmistä tapahtumista koostuvana kokonaisuutena. Arkistokuva Kihauksesta Freijan konsertista.

Riitta Hakulinen

Kulttuuri
21.3.2023 14.37

Taikelta avustusta Kihauksen järjestämiseen

Tai­teen edis­tä­mis­kes­kus Tai­ke on myön­tä­nyt Rääk­ky­lä Folk yh­dis­tyk­sel­le 10 000 eu­ron fes­ti­vaa­li­a­vus­tuk­sen Ki­haus Fol­kin jär­jes­tä­mi­seen.

Mari Zhiginas (kuvassa oikealla) on yksi valituista kuntataiteilijoista Oh there on the  mountain, kaikille avoin kuorolaulu -kokonaisuudellaan. Arkistokuva.

Mari Zhiginas (kuvassa oikealla) on yksi valituista kuntataiteilijoista Oh there on the mountain, kaikille avoin kuorolaulu -kokonaisuudellaan. Arkistokuva.

Päivi Lievonen

Kulttuuri
21.3.2023 12.50

Tohmajärven kuntataiteilijat on valittu

Toh­ma­jär­ven kun­taan on va­lit­tu uu­det kun­ta­tai­tei­li­jat. Edel­li­set kun­ta­tai­tei­li­jat to­teut­ti­vat luo­via si­säl­tö­jä kun­ta­lai­sil­le vii­me syk­syn ai­ka­na.

Mari Zhiginas (kuvassa oikealla) on yksi valituista kuntataiteilijoista Oh there on the  mountain, kaikille avoin kuorolaulu -kokonaisuudellaan. Arkistokuva.

Mari Zhiginas (kuvassa oikealla) on yksi valituista kuntataiteilijoista Oh there on the mountain, kaikille avoin kuorolaulu -kokonaisuudellaan. Arkistokuva.

Päivi Lievonen

Kulttuuri
21.3.2023 12.50

Tohmajärven kuntataiteilijat on valittu

Toh­ma­jär­ven kun­taan on va­lit­tu uu­det kun­ta­tai­tei­li­jat. Edel­li­set kun­ta­tai­tei­li­jat to­teut­ti­vat luo­via si­säl­tö­jä kun­ta­lai­sil­le vii­me syk­syn ai­ka­na.

Sari Vänskä ja Hannele Multanen esittelevät tekstiilityön ryhmässä tehtyä tilkkutyötä.

Sari Vänskä ja Hannele Multanen esittelevät tekstiilityön ryhmässä tehtyä tilkkutyötä.

Päivi Lievonen

Kulttuuri
20.3.2023 11.44

Kansalaisopistolla näyttely Rääkkylässä - katso kuvat kurssien aikaansaannoksista

Kes­ki-Kar­ja­lan kan­sa­lai­so­pis­ton Rääk­ky­län ryh­mien ke­vät­näyt­te­ly on avoin­na Rääk­ky­län kun­nan­ta­lol­la maa­lis­kuun lop­puun saak­ka.

Sari Vänskä ja Hannele Multanen esittelevät tekstiilityön ryhmässä tehtyä tilkkutyötä.

Sari Vänskä ja Hannele Multanen esittelevät tekstiilityön ryhmässä tehtyä tilkkutyötä.

Päivi Lievonen

Kulttuuri
20.3.2023 11.44

Kansalaisopistolla näyttely Rääkkylässä - katso kuvat kurssien aikaansaannoksista

Kes­ki-Kar­ja­lan kan­sa­lai­so­pis­ton Rääk­ky­län ryh­mien ke­vät­näyt­te­ly on avoin­na Rääk­ky­län kun­nan­ta­lol­la maa­lis­kuun lop­puun saak­ka.

Timo Saukkonen konstaapeli Mannisena Talviteatterin Kuuden naisen loukussa -näytelmässä. Kuva: Tarja Jänis

Timo Saukkonen konstaapeli Mannisena Talviteatterin Kuuden naisen loukussa -näytelmässä. Kuva: Tarja Jänis

Tarja Jänis

Kulttuuri
20.3.2023 7.28

Talviteatterissa kevyenkipeä musiikkinäytelmä

Kes­ki-Kar­ja­lan kan­sa­lai­so­pis­ton Tal­vi­te­at­te­ri esit­tää Sa­ka­ri Pi­pa­tin kir­joit­ta­man ja Tar­ja Jä­nik­sen oh­jaa­man ke­vy­en­ki­pe­än näy­tel­män Kuu­den nai­sen lou­kus­sa.

Timo Saukkonen konstaapeli Mannisena Talviteatterin Kuuden naisen loukussa -näytelmässä. Kuva: Tarja Jänis

Timo Saukkonen konstaapeli Mannisena Talviteatterin Kuuden naisen loukussa -näytelmässä. Kuva: Tarja Jänis

Tarja Jänis

Kulttuuri
20.3.2023 7.28

Talviteatterissa kevyenkipeä musiikkinäytelmä

Kes­ki-Kar­ja­lan kan­sa­lai­so­pis­ton Tal­vi­te­at­te­ri esit­tää Sa­ka­ri Pi­pa­tin kir­joit­ta­man ja Tar­ja Jä­nik­sen oh­jaa­man ke­vy­en­ki­pe­än näy­tel­män Kuu­den nai­sen lou­kus­sa.

Hyvinvointia voidaan saada vaikka sirkuskerhosta. Arkistokuva

Hyvinvointia voidaan saada vaikka sirkuskerhosta. Arkistokuva

Kari Sarkkinen

Kulttuuri
9.3.2023 16.00

Tanssikurssi, sirkusleiri... hyvinvointia kulttuurin keinoin

Suo­men Nuo­ri­so­seu­ro­jen Poh­jois-Kar­ja­lan alu­e­toi­mis­ton han­ke Ky­lä­kult­tuu­ris­ta hy­vin­voin­tia tuo har­vaan asu­tul­le maa­seu­dul­le kult­tuu­ri­kier­tu­een muo­dos­sa mo­ni­puo­lis­ta kult­tuu­ri­toi­min­taa kai­ke­ni­käi­sil­le.

Hyvinvointia voidaan saada vaikka sirkuskerhosta. Arkistokuva

Hyvinvointia voidaan saada vaikka sirkuskerhosta. Arkistokuva

Kari Sarkkinen

Kulttuuri
9.3.2023 16.00

Tanssikurssi, sirkusleiri... hyvinvointia kulttuurin keinoin

Suo­men Nuo­ri­so­seu­ro­jen Poh­jois-Kar­ja­lan alu­e­toi­mis­ton han­ke Ky­lä­kult­tuu­ris­ta hy­vin­voin­tia tuo har­vaan asu­tul­le maa­seu­dul­le kult­tuu­ri­kier­tu­een muo­dos­sa mo­ni­puo­lis­ta kult­tuu­ri­toi­min­taa kai­ke­ni­käi­sil­le.

Suonna Kononen vieraili Tohmajärven kirjastossa kertomassa uusimmista kirjoistaan.

Suonna Kononen vieraili Tohmajärven kirjastossa kertomassa uusimmista kirjoistaan.

Mervi Venäläinen

Kulttuuri
9.3.2023 11.34

Itäsuomalaisuus kiehtoo Suonna Konosta

Jo­en­suu­lai­nen kult­tuu­ri­toi­mit­ta­ja, kir­jai­li­ja ja muu­sik­ko Suon­na Ko­no­nen vie­rai­li Toh­ma­jär­ven kir­jas­tos­sa ker­to­mas­sa uu­sim­mis­ta kir­jois­taan. Ko­no­nen pal­kit­tiin mar­ras­kuus­sa 2022 Poh­jois-Kar­ja­lan tai­de­toi­mi­kun­nan tai­de­pal­kin­nol­la pit­kä­ai­kai­ses­ta toi­min­nas­taan tai­teen ja kult­tuu­rin mo­ni­ot­te­li­ja­na Poh­jois-Kar­ja­las­sa.

Suonna Kononen vieraili Tohmajärven kirjastossa kertomassa uusimmista kirjoistaan.

Suonna Kononen vieraili Tohmajärven kirjastossa kertomassa uusimmista kirjoistaan.

Mervi Venäläinen

Kulttuuri
9.3.2023 11.34

Itäsuomalaisuus kiehtoo Suonna Konosta

Jo­en­suu­lai­nen kult­tuu­ri­toi­mit­ta­ja, kir­jai­li­ja ja muu­sik­ko Suon­na Ko­no­nen vie­rai­li Toh­ma­jär­ven kir­jas­tos­sa ker­to­mas­sa uu­sim­mis­ta kir­jois­taan. Ko­no­nen pal­kit­tiin mar­ras­kuus­sa 2022 Poh­jois-Kar­ja­lan tai­de­toi­mi­kun­nan tai­de­pal­kin­nol­la pit­kä­ai­kai­ses­ta toi­min­nas­taan tai­teen ja kult­tuu­rin mo­ni­ot­te­li­ja­na Poh­jois-Kar­ja­las­sa.

Toukokuun puoliväliin saakka Nightwish-keskukseen pääsee tutustumaan vain ennakkovarauksella. Arkistokuva.

Toukokuun puoliväliin saakka Nightwish-keskukseen pääsee tutustumaan vain ennakkovarauksella. Arkistokuva.

Päivi Lievonen

Kulttuuri
8.3.2023 12.52

Nightwish-keskuksessa huoltotauko - avoinna keväällä vain tilauksesta

Ki­teen kes­kus­tas­sa si­jait­se­va Ki­tee Tou­rist In­for­ma­ti­on - A Night­wish Story -näyt­te­ly­kes­kus on ol­lut avoin­na maa­lis­kuun alus­ta al­ka­en vain en­nak­ko­ti­lauk­ses­ta.

Toukokuun puoliväliin saakka Nightwish-keskukseen pääsee tutustumaan vain ennakkovarauksella. Arkistokuva.

Toukokuun puoliväliin saakka Nightwish-keskukseen pääsee tutustumaan vain ennakkovarauksella. Arkistokuva.

Päivi Lievonen

Kulttuuri
8.3.2023 12.52

Nightwish-keskuksessa huoltotauko - avoinna keväällä vain tilauksesta

Ki­teen kes­kus­tas­sa si­jait­se­va Ki­tee Tou­rist In­for­ma­ti­on - A Night­wish Story -näyt­te­ly­kes­kus on ol­lut avoin­na maa­lis­kuun alus­ta al­ka­en vain en­nak­ko­ti­lauk­ses­ta.

Tarja Kupiaisen suosikkihahmo löytyy Kullervon sotaanlähtö -ryijystä.

Tarja Kupiaisen suosikkihahmo löytyy Kullervon sotaanlähtö -ryijystä.

Mirja Hurskainen

Kulttuuri
5.3.2023 21.13

Kalevalalle haettu Euroopan unionin kulttuu­ri­pe­rin­tö­tunnusta

Ka­le­va­la ny­ky­a­jas­sa oli Tar­ja Ku­pi­ai­sen esi­tel­män nimi, jon­ka al­le hän pu­noi mo­ni­puo­li­sen ku­van sii­tä, mitä Ka­le­va­lal­le kuu­luu täs­sä ajas­sa. Esi­tel­mä kuul­tiin Ke­sä­lah­den kult­tuu­ri­seu­ran ja Kes­ki-Kar­ja­lan Ka­le­va­lais­ten Nais­ten jär­jes­tä­mäs­sä Ka­le­va­la­juh­las­sa So­vin­to­las­sa.

Tarja Kupiaisen suosikkihahmo löytyy Kullervon sotaanlähtö -ryijystä.

Tarja Kupiaisen suosikkihahmo löytyy Kullervon sotaanlähtö -ryijystä.

Mirja Hurskainen

Kulttuuri
5.3.2023 21.13

Kalevalalle haettu Euroopan unionin kulttuu­ri­pe­rin­tö­tunnusta

Ka­le­va­la ny­ky­a­jas­sa oli Tar­ja Ku­pi­ai­sen esi­tel­män nimi, jon­ka al­le hän pu­noi mo­ni­puo­li­sen ku­van sii­tä, mitä Ka­le­va­lal­le kuu­luu täs­sä ajas­sa. Esi­tel­mä kuul­tiin Ke­sä­lah­den kult­tuu­ri­seu­ran ja Kes­ki-Kar­ja­lan Ka­le­va­lais­ten Nais­ten jär­jes­tä­mäs­sä Ka­le­va­la­juh­las­sa So­vin­to­las­sa.

Viimeksi Katri Helena vieraili Potsipäivillä Katri Helenan raitin ja hänestä kertovan näyttelyn avajaisten merkeissä vuonna 2014.

Viimeksi Katri Helena vieraili Potsipäivillä Katri Helenan raitin ja hänestä kertovan näyttelyn avajaisten merkeissä vuonna 2014.

Kari Sarkkinen

Kulttuuri
3.3.2023 10.25

Katri Helenan konsertti Potsipäivillä

Kun en­si ke­sän ju­han­nus on ta­pu­tel­tu, on Toh­ma­jär­vel­lä vuo­ros­sa pe­rin­tei­nen Pot­si­viik­ko al­ka­en maa­nan­tai­na 26. ke­sä­kuu­ta ja päät­ty­en sun­nun­tai­hin 2. hei­nä­kuu­ta. Ta­pah­tu­man suun­nit­te­lu ot­ti en­si as­ke­lei­taan kun­nan, yrit­tä­jäyh­dis­tyk­sen ja muu­ta­man jär­jes­tö­toi­mi­jan yh­teis­pa­la­ve­ris­sa tors­tai­na.

Viimeksi Katri Helena vieraili Potsipäivillä Katri Helenan raitin ja hänestä kertovan näyttelyn avajaisten merkeissä vuonna 2014.

Viimeksi Katri Helena vieraili Potsipäivillä Katri Helenan raitin ja hänestä kertovan näyttelyn avajaisten merkeissä vuonna 2014.

Kari Sarkkinen

Kulttuuri
3.3.2023 10.25

Katri Helenan konsertti Potsipäivillä

Kun en­si ke­sän ju­han­nus on ta­pu­tel­tu, on Toh­ma­jär­vel­lä vuo­ros­sa pe­rin­tei­nen Pot­si­viik­ko al­ka­en maa­nan­tai­na 26. ke­sä­kuu­ta ja päät­ty­en sun­nun­tai­hin 2. hei­nä­kuu­ta. Ta­pah­tu­man suun­nit­te­lu ot­ti en­si as­ke­lei­taan kun­nan, yrit­tä­jäyh­dis­tyk­sen ja muu­ta­man jär­jes­tö­toi­mi­jan yh­teis­pa­la­ve­ris­sa tors­tai­na.

Telemark Kollektiivin Jouni Hirvonen, vasemmalla, Kari Uuksulainen, Matti Pirhonen, Erkki Gröhn ja Kari Lauronen toivottavat kaikki lämpimästi tervetulleiksi ensi lauantaina Kiteenhovissa pidettävään Esa Piipposen jäähdyttelykonserttiin. Sen tuotto menee kokonaisuudessaan Ukrainan pakolaisten auttamiseen.

Telemark Kollektiivin Jouni Hirvonen, vasemmalla, Kari Uuksulainen, Matti Pirhonen, Erkki Gröhn ja Kari Lauronen toivottavat kaikki lämpimästi tervetulleiksi ensi lauantaina Kiteenhovissa pidettävään Esa Piipposen jäähdyttelykonserttiin. Sen tuotto menee kokonaisuudessaan Ukrainan pakolaisten auttamiseen.

Jouko Väistö

Kulttuuri
27.2.2023 11.41

Esan musiikkiuralle tyylikäs päätös

Tok­ko­pa osa­si Piip­po­sen Esa pik­ku­poi­ka­na Toh­ma­jär­ven hel­lun­tai­seu­ra­kun­nan tel­tas­sa en­sim­mäi­siä soin­tu­ja ope­tel­les­saan ku­vi­tel­la, et­tä hä­nen mu­siik­kiu­ran­sa jat­kui­si pit­käl­le elä­kei­kään as­ti. Niin vaan on jat­ku­nut.

Telemark Kollektiivin Jouni Hirvonen, vasemmalla, Kari Uuksulainen, Matti Pirhonen, Erkki Gröhn ja Kari Lauronen toivottavat kaikki lämpimästi tervetulleiksi ensi lauantaina Kiteenhovissa pidettävään Esa Piipposen jäähdyttelykonserttiin. Sen tuotto menee kokonaisuudessaan Ukrainan pakolaisten auttamiseen.

Telemark Kollektiivin Jouni Hirvonen, vasemmalla, Kari Uuksulainen, Matti Pirhonen, Erkki Gröhn ja Kari Lauronen toivottavat kaikki lämpimästi tervetulleiksi ensi lauantaina Kiteenhovissa pidettävään Esa Piipposen jäähdyttelykonserttiin. Sen tuotto menee kokonaisuudessaan Ukrainan pakolaisten auttamiseen.

Jouko Väistö

Kulttuuri
27.2.2023 11.41

Esan musiikkiuralle tyylikäs päätös

Tok­ko­pa osa­si Piip­po­sen Esa pik­ku­poi­ka­na Toh­ma­jär­ven hel­lun­tai­seu­ra­kun­nan tel­tas­sa en­sim­mäi­siä soin­tu­ja ope­tel­les­saan ku­vi­tel­la, et­tä hä­nen mu­siik­kiu­ran­sa jat­kui­si pit­käl­le elä­kei­kään as­ti. Niin vaan on jat­ku­nut.

Tohmajärven upeat wanhat ohjaajineen.

Tohmajärven upeat wanhat ohjaajineen.

Kari Sarkkinen

Kulttuuri
24.2.2023 21.47

Wanhat upeissa tanssitunnelmissa Tohmajärvellä

Tans­si­jal­ka vi­pat­ti var­mas­ti Wärt­si­lä -sa­lin ylei­söl­lä use­am­man­kin kap­pa­leen koh­dal­la, kun Toh­ma­jär­ven lu­ki­on Wan­hat ot­ti­vat la­van hal­tuun Jus­si Oh­va­nai­sen let­kei­den juon­to­jen joh­dat­te­le­mi­na.

Tohmajärven upeat wanhat ohjaajineen.

Tohmajärven upeat wanhat ohjaajineen.

Kari Sarkkinen

Kulttuuri
24.2.2023 21.47

Wanhat upeissa tanssitunnelmissa Tohmajärvellä

Tans­si­jal­ka vi­pat­ti var­mas­ti Wärt­si­lä -sa­lin ylei­söl­lä use­am­man­kin kap­pa­leen koh­dal­la, kun Toh­ma­jär­ven lu­ki­on Wan­hat ot­ti­vat la­van hal­tuun Jus­si Oh­va­nai­sen let­kei­den juon­to­jen joh­dat­te­le­mi­na.

Tonya Melnyk ja Masha Lukianova tekivät tekstiilikirjan, joka sai alkunsa omista traumaattisista kokemuksista kuluneen vuoden aikana.

Tonya Melnyk ja Masha Lukianova tekivät tekstiilikirjan, joka sai alkunsa omista traumaattisista kokemuksista kuluneen vuoden aikana.

Päivi Lievonen

Kulttuuri
24.2.2023 20.34

Ukraina­lais­tai­teilijat työskentelevät Värtsilässä

Pom­mi­tuk­sis­sa tu­hou­tu­nei­ta ko­te­ja, äkil­li­siä läh­tö­jä ko­ti­maas­ta, huol­ta lä­hei­sis­tä, lu­ke­mat­to­mia mus­tia päi­viä - tätä kaik­kea on vii­mei­sin vuo­si ol­lut uk­rai­na­lai­sil­le.

Tonya Melnyk ja Masha Lukianova tekivät tekstiilikirjan, joka sai alkunsa omista traumaattisista kokemuksista kuluneen vuoden aikana.

Tonya Melnyk ja Masha Lukianova tekivät tekstiilikirjan, joka sai alkunsa omista traumaattisista kokemuksista kuluneen vuoden aikana.

Päivi Lievonen

Kulttuuri
24.2.2023 20.34

Ukraina­lais­tai­teilijat työskentelevät Värtsilässä

Pom­mi­tuk­sis­sa tu­hou­tu­nei­ta ko­te­ja, äkil­li­siä läh­tö­jä ko­ti­maas­ta, huol­ta lä­hei­sis­tä, lu­ke­mat­to­mia mus­tia päi­viä - tätä kaik­kea on vii­mei­sin vuo­si ol­lut uk­rai­na­lai­sil­le.

Ukrainalaisen, Värtsilän taiteilijaresidenssissä asuvan Tonya Mehnykin kumppaneineen toteuttama performanssi Hopeakallion pellolla vaatii lopettamaan sodan. Kuva: Päivi Lievonen

Ukrainalaisen, Värtsilän taiteilijaresidenssissä asuvan Tonya Mehnykin kumppaneineen toteuttama performanssi Hopeakallion pellolla vaatii lopettamaan sodan. Kuva: Päivi Lievonen

Päivi Lievonen

Kulttuuri
24.2.2023 8.07

Stop the War -performanssi Hopeakallion pellolla

Värt­si­län tai­tei­li­ja­re­si­dens­sis­sä asu­va uk­rai­na­lai­nen To­nya Mel­nyk to­teut­taa Stop the War -per­for­mans­sin tä­nään 24. hel­mi­kuu­ta, so­dan al­ka­mi­sen vuo­si­päi­vä­nä. Per­for­mans­si al­koi jo aa­mul­la klo 04 ja sen on tar­koi­tus jat­kua klo 10 saak­ka. Paik­ka­na on Ho­pe­a­kal­li­on lin­tu­tor­nin poh­jois­puo­lel­la ole­va pel­to­a­lue.

Ukrainalaisen, Värtsilän taiteilijaresidenssissä asuvan Tonya Mehnykin kumppaneineen toteuttama performanssi Hopeakallion pellolla vaatii lopettamaan sodan. Kuva: Päivi Lievonen

Ukrainalaisen, Värtsilän taiteilijaresidenssissä asuvan Tonya Mehnykin kumppaneineen toteuttama performanssi Hopeakallion pellolla vaatii lopettamaan sodan. Kuva: Päivi Lievonen

Päivi Lievonen

Kulttuuri
24.2.2023 8.07

Stop the War -performanssi Hopeakallion pellolla

Värt­si­län tai­tei­li­ja­re­si­dens­sis­sä asu­va uk­rai­na­lai­nen To­nya Mel­nyk to­teut­taa Stop the War -per­for­mans­sin tä­nään 24. hel­mi­kuu­ta, so­dan al­ka­mi­sen vuo­si­päi­vä­nä. Per­for­mans­si al­koi jo aa­mul­la klo 04 ja sen on tar­koi­tus jat­kua klo 10 saak­ka. Paik­ka­na on Ho­pe­a­kal­li­on lin­tu­tor­nin poh­jois­puo­lel­la ole­va pel­to­a­lue.

Karhuorkesterin keikalla yleisö sai tanssahdella musiikin tahtiin.

Karhuorkesterin keikalla yleisö sai tanssahdella musiikin tahtiin.

Päivi Lievonen

Kulttuuri
20.2.2023 11.37

Karhuorkesteri keikkali Rääkkylässä

Las­ki­ais­sun­nun­tai­na jär­jes­tet­ty las­ten­ta­pah­tu­ma ke­rä­si Rääk­ky­län lii­kun­ta­sa­liin noin 70 las­ta huol­ta­ji­neen.

Karhuorkesterin keikalla yleisö sai tanssahdella musiikin tahtiin.

Karhuorkesterin keikalla yleisö sai tanssahdella musiikin tahtiin.

Päivi Lievonen

Kulttuuri
20.2.2023 11.37

Karhuorkesteri keikkali Rääkkylässä

Las­ki­ais­sun­nun­tai­na jär­jes­tet­ty las­ten­ta­pah­tu­ma ke­rä­si Rääk­ky­län lii­kun­ta­sa­liin noin 70 las­ta huol­ta­ji­neen.

Satu Rämö (oikealla) tuli Rääkkylään vierailulle Minna Rautiainen-Cimrinin kutsumana.

Satu Rämö (oikealla) tuli Rääkkylään vierailulle Minna Rautiainen-Cimrinin kutsumana.

Päivi Lievonen

Kulttuuri
17.2.2023 15.15

Hittidekkarin kirjoittanut Satu Rämö vieraili Rääkkylässä

Suo­men suo­si­tuim­piin kir­jai­li­joi­hin vii­me vuon­na ko­hon­nut, suo­ma­lais-is­lan­ti­lai­nen Satu Rämö vie­rai­li Rääk­ky­län kir­jas­tos­sa ker­to­mas­sa dek­ka­rit­ri­lo­gi­as­taan ja kir­joit­ta­jan työs­tään.

Satu Rämö (oikealla) tuli Rääkkylään vierailulle Minna Rautiainen-Cimrinin kutsumana.

Satu Rämö (oikealla) tuli Rääkkylään vierailulle Minna Rautiainen-Cimrinin kutsumana.

Päivi Lievonen

Kulttuuri
17.2.2023 15.15

Hittidekkarin kirjoittanut Satu Rämö vieraili Rääkkylässä

Suo­men suo­si­tuim­piin kir­jai­li­joi­hin vii­me vuon­na ko­hon­nut, suo­ma­lais-is­lan­ti­lai­nen Satu Rämö vie­rai­li Rääk­ky­län kir­jas­tos­sa ker­to­mas­sa dek­ka­rit­ri­lo­gi­as­taan ja kir­joit­ta­jan työs­tään.

Sopukka-tekstiilitaidenäyttely on nähtävissä Tohmajärven kirjastossa maaliskuun puolivälin tienoille saakka.

Sopukka-tekstiilitaidenäyttely on nähtävissä Tohmajärven kirjastossa maaliskuun puolivälin tienoille saakka.

Mervi Venäläinen

Kulttuuri
17.2.2023 14.30

Sopukka nostaa kokemukset tekstii­li­tai­teeseen

Ke­säl­lä 2022 Toh­ma­jär­ven tai­tei­li­ja­re­si­dens­sis­sä vie­rail­lut teks­tii­li­tai­tei­li­ja San­nu Vaa­ra­la ava­si So­puk­ka-ni­mi­sen näyt­te­lyn­sä Toh­ma­jär­ven kir­jas­toon tä­nään. 33-vuo­ti­as yh­teis­kun­ta­tie­tei­den mais­te­ri on Ro­va­nie­mel­lä ja Kit­ti­läs­sä työs­ken­te­le­vä tai­tei­li­ja, joka työs­tää kol­miu­lot­tei­sia teks­tii­li­tai­de­te­ok­sia tilk­ku­tek­nii­kan, om­pe­lun ja kir­jon­nan me­ne­tel­miä so­vel­ta­en. Hän ker­too ky­seen­lais­ta­van­sa te­ok­sis­saan hy­vän maun ra­jo­ja ylit­se­pur­su­a­vil­la muo­doil­la ja vä­reil­lä. Ins­pi­raa­ti­on­sa hän saa kau­pun­ki­kult­tuu­ris­ta, jos­sa mai­se­mat vaih­tu­vat ker­ros­ta­lois­ta met­si­köi­hin.

Sopukka-tekstiilitaidenäyttely on nähtävissä Tohmajärven kirjastossa maaliskuun puolivälin tienoille saakka.

Sopukka-tekstiilitaidenäyttely on nähtävissä Tohmajärven kirjastossa maaliskuun puolivälin tienoille saakka.

Mervi Venäläinen

Kulttuuri
17.2.2023 14.30

Sopukka nostaa kokemukset tekstii­li­tai­teeseen

Ke­säl­lä 2022 Toh­ma­jär­ven tai­tei­li­ja­re­si­dens­sis­sä vie­rail­lut teks­tii­li­tai­tei­li­ja San­nu Vaa­ra­la ava­si So­puk­ka-ni­mi­sen näyt­te­lyn­sä Toh­ma­jär­ven kir­jas­toon tä­nään. 33-vuo­ti­as yh­teis­kun­ta­tie­tei­den mais­te­ri on Ro­va­nie­mel­lä ja Kit­ti­läs­sä työs­ken­te­le­vä tai­tei­li­ja, joka työs­tää kol­miu­lot­tei­sia teks­tii­li­tai­de­te­ok­sia tilk­ku­tek­nii­kan, om­pe­lun ja kir­jon­nan me­ne­tel­miä so­vel­ta­en. Hän ker­too ky­seen­lais­ta­van­sa te­ok­sis­saan hy­vän maun ra­jo­ja ylit­se­pur­su­a­vil­la muo­doil­la ja vä­reil­lä. Ins­pi­raa­ti­on­sa hän saa kau­pun­ki­kult­tuu­ris­ta, jos­sa mai­se­mat vaih­tu­vat ker­ros­ta­lois­ta met­si­köi­hin.

Totkunniemen Ristrantaa kuvaava maalaus on yksi tulevan Grigor Auer-näyttelyn töistä.

Totkunniemen Ristrantaa kuvaava maalaus on yksi tulevan Grigor Auer-näyttelyn töistä.

Mirja Hurskainen

Kulttuuri
16.2.2023 17.09

Löytyykö kodistasi Grigor Auerin tauluja?

Ke­sä­lah­den Kult­tuu­ri­seu­ra ry. jär­jes­tää So­vin­to­lan Gal­le­ri­as­sa tai­de­näyt­te­lyn, joka si­säl­tää Kar­ja­lan Pit­kä­ran­nas­sa syn­ty­neen tai­tei­li­jan Gri­gor Au­e­rin (1882–1967) maa­lauk­sia. Näyt­te­lyn nimi Tai­tei­li­jan mat­ka Kar­ja­las­ta Cap­ril­le ku­vaa Au­e­rin mo­ni­puo­lis­ta tuo­tan­toa. Näyt­te­ly on avoin­na huh­ti­kuun ajan.

Totkunniemen Ristrantaa kuvaava maalaus on yksi tulevan Grigor Auer-näyttelyn töistä.

Totkunniemen Ristrantaa kuvaava maalaus on yksi tulevan Grigor Auer-näyttelyn töistä.

Mirja Hurskainen

Kulttuuri
16.2.2023 17.09

Löytyykö kodistasi Grigor Auerin tauluja?

Ke­sä­lah­den Kult­tuu­ri­seu­ra ry. jär­jes­tää So­vin­to­lan Gal­le­ri­as­sa tai­de­näyt­te­lyn, joka si­säl­tää Kar­ja­lan Pit­kä­ran­nas­sa syn­ty­neen tai­tei­li­jan Gri­gor Au­e­rin (1882–1967) maa­lauk­sia. Näyt­te­lyn nimi Tai­tei­li­jan mat­ka Kar­ja­las­ta Cap­ril­le ku­vaa Au­e­rin mo­ni­puo­lis­ta tuo­tan­toa. Näyt­te­ly on avoin­na huh­ti­kuun ajan.

Leila Luukkainen on kerännyt Kalevalan eri painoksia ja muuta Kalevala-aiheista kirjallisuutta.

Leila Luukkainen on kerännyt Kalevalan eri painoksia ja muuta Kalevala-aiheista kirjallisuutta.

Mirja Hurskainen

Kulttuuri
16.2.2023 16.56

Jokainen päivä voi olla Kalevalan päivä

Ta­ri­noi­ta Ka­le­va­las­ta -näyt­te­ly on avoin­na So­vin­to­lan gal­le­ri­as­sa ja jat­kuu 12. maa­lis­kuu­ta as­ti lau­an­tai­sin ja sun­nun­tai­sin. Näyt­te­lyn jär­jes­tä­vät Ke­sä­lah­den kult­tuu­ri­seu­ra ja Kes­ki-Kar­ja­lan Ka­le­va­lai­set Nai­set. Käy­tän­nön ko­ko­a­mi­sen on teh­nyt Lei­la Luuk­kai­nen. Hä­nen kiin­nos­tuk­sen­sa Ka­le­va­laa koh­taan syn­tyi jo kou­lu­vuo­si­na, kun Ke­sä­lah­den lau­lu ope­tel­tiin kan­sa­kou­lus­sa. Sa­nat ovat Un­to Ku­pi­ai­sen, ja niis­sä mai­ni­taan Hum­mon hu­pul­la ole­va Lön­n­ro­tin pe­tä­jä ja Kai­nu­lai­sen lau­lut. Mai­nit­tiin myös Lön­n­ro­tin vie­rai­lu Ke­sä­lah­del­la 1882. Ne jäi­vät mie­leen mer­kit­tä­vi­nä asi­oi­na.

Leila Luukkainen on kerännyt Kalevalan eri painoksia ja muuta Kalevala-aiheista kirjallisuutta.

Leila Luukkainen on kerännyt Kalevalan eri painoksia ja muuta Kalevala-aiheista kirjallisuutta.

Mirja Hurskainen

Kulttuuri
16.2.2023 16.56

Jokainen päivä voi olla Kalevalan päivä

Ta­ri­noi­ta Ka­le­va­las­ta -näyt­te­ly on avoin­na So­vin­to­lan gal­le­ri­as­sa ja jat­kuu 12. maa­lis­kuu­ta as­ti lau­an­tai­sin ja sun­nun­tai­sin. Näyt­te­lyn jär­jes­tä­vät Ke­sä­lah­den kult­tuu­ri­seu­ra ja Kes­ki-Kar­ja­lan Ka­le­va­lai­set Nai­set. Käy­tän­nön ko­ko­a­mi­sen on teh­nyt Lei­la Luuk­kai­nen. Hä­nen kiin­nos­tuk­sen­sa Ka­le­va­laa koh­taan syn­tyi jo kou­lu­vuo­si­na, kun Ke­sä­lah­den lau­lu ope­tel­tiin kan­sa­kou­lus­sa. Sa­nat ovat Un­to Ku­pi­ai­sen, ja niis­sä mai­ni­taan Hum­mon hu­pul­la ole­va Lön­n­ro­tin pe­tä­jä ja Kai­nu­lai­sen lau­lut. Mai­nit­tiin myös Lön­n­ro­tin vie­rai­lu Ke­sä­lah­del­la 1882. Ne jäi­vät mie­leen mer­kit­tä­vi­nä asi­oi­na.

Motora esintyy Kiteellä helmikuun lopulla. Arkistokuva Kihauksesta: Riitta Hakulinen

Motora esintyy Kiteellä helmikuun lopulla. Arkistokuva Kihauksesta: Riitta Hakulinen

Riitta Hakulinen

Kulttuuri
16.2.2023 11.11

Motoralla teoksen ensiesitys Kitee-salissa

Jo­en­suu­lai­nen nuo­ri­so­seu­ra Mo­to­ra esit­tää Ki­tee-sa­lis­sa lau­an­tai­na 25. hel­mi­kuu­ta Ajas­tai­ka-kan­san­tans­sip­ro­duk­ti­on, joka vie kat­so­jan­sa kan­sa­no­mai­sen vuo­den­kier­ron pe­rin­tei­siin.

Motora esintyy Kiteellä helmikuun lopulla. Arkistokuva Kihauksesta: Riitta Hakulinen

Motora esintyy Kiteellä helmikuun lopulla. Arkistokuva Kihauksesta: Riitta Hakulinen

Riitta Hakulinen

Kulttuuri
16.2.2023 11.11

Motoralla teoksen ensiesitys Kitee-salissa

Jo­en­suu­lai­nen nuo­ri­so­seu­ra Mo­to­ra esit­tää Ki­tee-sa­lis­sa lau­an­tai­na 25. hel­mi­kuu­ta Ajas­tai­ka-kan­san­tans­sip­ro­duk­ti­on, joka vie kat­so­jan­sa kan­sa­no­mai­sen vuo­den­kier­ron pe­rin­tei­siin.

Kolme nuorta jätti valtuustoaloitteen julkisen liikenteen lisäämiseksi Kiteellä. Kuvituskuva.

Kolme nuorta jätti valtuustoaloitteen julkisen liikenteen lisäämiseksi Kiteellä. Kuvituskuva.

Päivi Lievonen

Kulttuuri
16.2.2023 9.27

Nuorilta aloite julkisen liikenteen lisäämiseksi Kiteellä

Kol­me pai­kal­lis­ta nuor­ta jät­ti val­tuus­to­a­loit­teen jul­ki­sen lii­ken­teen li­sää­mi­sek­si Ki­teel­lä.

Kolme nuorta jätti valtuustoaloitteen julkisen liikenteen lisäämiseksi Kiteellä. Kuvituskuva.

Kolme nuorta jätti valtuustoaloitteen julkisen liikenteen lisäämiseksi Kiteellä. Kuvituskuva.

Päivi Lievonen

Kulttuuri
16.2.2023 9.27

Nuorilta aloite julkisen liikenteen lisäämiseksi Kiteellä

Kol­me pai­kal­lis­ta nuor­ta jät­ti val­tuus­to­a­loit­teen jul­ki­sen lii­ken­teen li­sää­mi­sek­si Ki­teel­lä.

Näyttämötaiteilijat Timoi Munne ja Henry Räsänen tuovat Lenkki -kansanterveyskiertueen muun muassa Tohmajärvelle. Kuva: David Huovelin

Näyttämötaiteilijat Timoi Munne ja Henry Räsänen tuovat Lenkki -kansanterveyskiertueen muun muassa Tohmajärvelle. Kuva: David Huovelin

David Huovelin

Kulttuuri
14.2.2023 11.16

Lenkki -kansan­ter­veys­kar­nevaali Tohmajärvelle

Näyt­tä­mö­tai­tei­li­jat Ti­moi Mun­ne ja Hen­ry Rä­sä­nen jat­ka­vat vii­me syk­sy­nä al­ka­nut­ta Lenk­ki -kan­san­ter­veys­kar­ne­vaa­lin ky­lä­kier­tu­et­ta hel­mi­kuus­sa.

Näyttämötaiteilijat Timoi Munne ja Henry Räsänen tuovat Lenkki -kansanterveyskiertueen muun muassa Tohmajärvelle. Kuva: David Huovelin

Näyttämötaiteilijat Timoi Munne ja Henry Räsänen tuovat Lenkki -kansanterveyskiertueen muun muassa Tohmajärvelle. Kuva: David Huovelin

David Huovelin

Kulttuuri
14.2.2023 11.16

Lenkki -kansan­ter­veys­kar­nevaali Tohmajärvelle

Näyt­tä­mö­tai­tei­li­jat Ti­moi Mun­ne ja Hen­ry Rä­sä­nen jat­ka­vat vii­me syk­sy­nä al­ka­nut­ta Lenk­ki -kan­san­ter­veys­kar­ne­vaa­lin ky­lä­kier­tu­et­ta hel­mi­kuus­sa.

Riäkkyteatterin Kirsi Koskelo toimii sekä ohjaajana että näyttelijänä. Rooleihin heittäytyminen on opettanut vuosien saatossa niin harkitsevuutta kuin rohkeuttakin.

Riäkkyteatterin Kirsi Koskelo toimii sekä ohjaajana että näyttelijänä. Rooleihin heittäytyminen on opettanut vuosien saatossa niin harkitsevuutta kuin rohkeuttakin.

Päivi Lievonen

Kulttuuri
7.2.2023 15.29

"Näytteleminen on tehnyt minusta syvällisemmän ihmisen"

Lap­suu­den roo­li ala­kou­lun näy­tel­mäs­sä ei vie­lä va­kuut­ta­nut Kir­si Kos­ke­loa tai­teen­te­ki­jän ural­le, mut­ta sit­tem­min kult­tuu­ri ja eri­tyi­ses­ti näyt­te­le­mi­nen on ol­lut sekä har­ras­tus et­tä osit­tai­nen työ vuo­si­kym­men­ten ajan. Omien sa­no­jen­sa mu­kaan puo­let Kos­ke­los­ta on te­at­te­ri­oh­jaa­jaa, lo­put 50 pro­sent­tia näyt­te­li­jää.

Riäkkyteatterin Kirsi Koskelo toimii sekä ohjaajana että näyttelijänä. Rooleihin heittäytyminen on opettanut vuosien saatossa niin harkitsevuutta kuin rohkeuttakin.

Riäkkyteatterin Kirsi Koskelo toimii sekä ohjaajana että näyttelijänä. Rooleihin heittäytyminen on opettanut vuosien saatossa niin harkitsevuutta kuin rohkeuttakin.

Päivi Lievonen

Kulttuuri
7.2.2023 15.29

"Näytteleminen on tehnyt minusta syvällisemmän ihmisen"

Lap­suu­den roo­li ala­kou­lun näy­tel­mäs­sä ei vie­lä va­kuut­ta­nut Kir­si Kos­ke­loa tai­teen­te­ki­jän ural­le, mut­ta sit­tem­min kult­tuu­ri ja eri­tyi­ses­ti näyt­te­le­mi­nen on ol­lut sekä har­ras­tus et­tä osit­tai­nen työ vuo­si­kym­men­ten ajan. Omien sa­no­jen­sa mu­kaan puo­let Kos­ke­los­ta on te­at­te­ri­oh­jaa­jaa, lo­put 50 pro­sent­tia näyt­te­li­jää.

Mikko Alatalo esintyy tulevana sunnuntaina Kiteesalissa. Pressikuva: Harri Hintikka

Mikko Alatalo esintyy tulevana sunnuntaina Kiteesalissa. Pressikuva: Harri Hintikka

Pressikuva: Harri Hintikka

Kulttuuri
6.2.2023 14.06

Kiteen kulttuurikevääseen kuuluu konsertteja ja teatteria

Ki­teen kult­tuu­ri­toi­men ta­pah­tu­ma­ke­vät on muo­dos­tu­mas­sa vilk­kaak­si, sil­lä lä­hi­kuu­kau­sien myö­tä on tu­los­sa 14 kult­tuu­ri­ta­pah­tu­maa.

Mikko Alatalo esintyy tulevana sunnuntaina Kiteesalissa. Pressikuva: Harri Hintikka

Mikko Alatalo esintyy tulevana sunnuntaina Kiteesalissa. Pressikuva: Harri Hintikka

Pressikuva: Harri Hintikka

Kulttuuri
6.2.2023 14.06

Kiteen kulttuurikevääseen kuuluu konsertteja ja teatteria

Ki­teen kult­tuu­ri­toi­men ta­pah­tu­ma­ke­vät on muo­dos­tu­mas­sa vilk­kaak­si, sil­lä lä­hi­kuu­kau­sien myö­tä on tu­los­sa 14 kult­tuu­ri­ta­pah­tu­maa.

Aki Eronen ja Olli Halonen kertovat, kertovat ajatuksiaan paluusta keikoille.

Aki Eronen ja Olli Halonen kertovat, kertovat ajatuksiaan paluusta keikoille.

Samuli Vienola

Kulttuuri
6.2.2023 12.25

Paluun tehnyt Disco Karhussa

2000-lu­vun alun suo­si­tuim­piin yh­ty­ei­siin kuu­lu­va Dis­co teki vii­me vuon­na pa­luun uu­den mu­sii­kin kera lä­hes 10 vuo­den tau­on jäl­keen al­ku­pe­räi­ses­sä duo-ko­koon­pa­nos­saan. Bän­di on nyt pa­lan­nut myös kei­koil­le ja näh­dään Ki­teen Kar­hus­sa tu­le­va­na lau­an­tai­na.

Aki Eronen ja Olli Halonen kertovat, kertovat ajatuksiaan paluusta keikoille.

Aki Eronen ja Olli Halonen kertovat, kertovat ajatuksiaan paluusta keikoille.

Samuli Vienola

Kulttuuri
6.2.2023 12.25

Paluun tehnyt Disco Karhussa

2000-lu­vun alun suo­si­tuim­piin yh­ty­ei­siin kuu­lu­va Dis­co teki vii­me vuon­na pa­luun uu­den mu­sii­kin kera lä­hes 10 vuo­den tau­on jäl­keen al­ku­pe­räi­ses­sä duo-ko­koon­pa­nos­saan. Bän­di on nyt pa­lan­nut myös kei­koil­le ja näh­dään Ki­teen Kar­hus­sa tu­le­va­na lau­an­tai­na.

Kun Veikko Sallinen (oikealla) alkaa tarinoida, Tommi Sallinen huolehtii nauhurin olevan tallennusvalmiudessa.

Kun Veikko Sallinen (oikealla) alkaa tarinoida, Tommi Sallinen huolehtii nauhurin olevan tallennusvalmiudessa.

Päivi Lievonen

Kulttuuri
1.2.2023 19.38

Eläviä tarinoita toivotaan valokuvien ja historian oheen

Kir­jas­ton lu­ku­sa­lin pöy­däl­lä ole­va nau­hu­ri tal­len­taa Veik­ko Sal­li­sen ta­ri­noin­tia säh­kö­e­ner­gi­an saa­pu­mi­ses­ta Ora­vi­sa­loon.

Kun Veikko Sallinen (oikealla) alkaa tarinoida, Tommi Sallinen huolehtii nauhurin olevan tallennusvalmiudessa.

Kun Veikko Sallinen (oikealla) alkaa tarinoida, Tommi Sallinen huolehtii nauhurin olevan tallennusvalmiudessa.

Päivi Lievonen

Kulttuuri
1.2.2023 19.38

Eläviä tarinoita toivotaan valokuvien ja historian oheen

Kir­jas­ton lu­ku­sa­lin pöy­däl­lä ole­va nau­hu­ri tal­len­taa Veik­ko Sal­li­sen ta­ri­noin­tia säh­kö­e­ner­gi­an saa­pu­mi­ses­ta Ora­vi­sa­loon.

Kästekosen talo on yksi Markku Komulaisen listaamista kohteista.

Kästekosen talo on yksi Markku Komulaisen listaamista kohteista.

Markku Komulainen

Kulttuuri
30.1.2023 12.18

Keski-Karjalan historiakohteet kartalle

Ki­teen seu­ra­kun­nan kirk­ko­her­ra Mark­ku Ko­mu­lai­nen on ai­na ol­lut kiin­nos­tu­nut his­to­ri­as­ta. Eri­tyi­ses­ti ra­ken­nus­his­to­ria, ja var­sin­kin ju­gend-tyy­li­set ra­ken­nuk­set ovat kieh­to­neet lap­ses­ta saak­ka. Lap­suu­sai­ka Nur­mek­ses­sa rik­kaan van­han ra­ken­nus­kan­nan kes­kel­lä tar­jo­si­kin herk­ku­ja his­to­ri­an­näl­käi­sel­le mie­hen alul­le.

Kästekosen talo on yksi Markku Komulaisen listaamista kohteista.

Kästekosen talo on yksi Markku Komulaisen listaamista kohteista.

Markku Komulainen

Kulttuuri
30.1.2023 12.18

Keski-Karjalan historiakohteet kartalle

Ki­teen seu­ra­kun­nan kirk­ko­her­ra Mark­ku Ko­mu­lai­nen on ai­na ol­lut kiin­nos­tu­nut his­to­ri­as­ta. Eri­tyi­ses­ti ra­ken­nus­his­to­ria, ja var­sin­kin ju­gend-tyy­li­set ra­ken­nuk­set ovat kieh­to­neet lap­ses­ta saak­ka. Lap­suu­sai­ka Nur­mek­ses­sa rik­kaan van­han ra­ken­nus­kan­nan kes­kel­lä tar­jo­si­kin herk­ku­ja his­to­ri­an­näl­käi­sel­le mie­hen alul­le.

Kesälahden kirjaston palveluvalikoima täydentyy omatoimikirjastolla helmikuun alusta alkaen. Arkistokuva.

Kesälahden kirjaston palveluvalikoima täydentyy omatoimikirjastolla helmikuun alusta alkaen. Arkistokuva.

Riitta hakulinen

Kulttuuri
26.1.2023 19.45

Omatoimikirjasto Kesälahdelle helmikuussa

Hel­mi­kuun en­sim­mäi­ses­tä päi­väs­tä al­ka­en Ke­sä­lah­den kir­jas­tos­sa on mah­dol­lis­ta asi­oi­da oma­toi­mi­kir­jas­tos­sa eli käyt­tö­so­pi­muk­sen teh­neet asi­ak­kaat voi­vat käyt­tää kir­jas­toa myös var­si­nais­ten au­ki­o­lo­ai­ko­jen ul­ko­puo­lel­la.

Kesälahden kirjaston palveluvalikoima täydentyy omatoimikirjastolla helmikuun alusta alkaen. Arkistokuva.

Kesälahden kirjaston palveluvalikoima täydentyy omatoimikirjastolla helmikuun alusta alkaen. Arkistokuva.

Riitta hakulinen

Kulttuuri
26.1.2023 19.45

Omatoimikirjasto Kesälahdelle helmikuussa

Hel­mi­kuun en­sim­mäi­ses­tä päi­väs­tä al­ka­en Ke­sä­lah­den kir­jas­tos­sa on mah­dol­lis­ta asi­oi­da oma­toi­mi­kir­jas­tos­sa eli käyt­tö­so­pi­muk­sen teh­neet asi­ak­kaat voi­vat käyt­tää kir­jas­toa myös var­si­nais­ten au­ki­o­lo­ai­ko­jen ul­ko­puo­lel­la.

Kiteen kirjaston vitriinissä on tammikuun loppuun saakka esillä lasinsulatus- ja tiffanykurssilla tehtyjä teoksia.

Kiteen kirjaston vitriinissä on tammikuun loppuun saakka esillä lasinsulatus- ja tiffanykurssilla tehtyjä teoksia.

Päivi Lievonen

Kulttuuri
17.1.2023 14.34

Kansalaisopisto esittelee kurssejaan näyttelyillä

Kes­ki-Kar­ja­lan kan­sa­lai­so­pis­to esit­te­lee kurs­si­toi­min­taan­sa Ki­teen ja Ke­sä­lah­den kir­jas­tois­sa vit­rii­ni­näyt­te­lyil­lä.

Kiteen kirjaston vitriinissä on tammikuun loppuun saakka esillä lasinsulatus- ja tiffanykurssilla tehtyjä teoksia.

Kiteen kirjaston vitriinissä on tammikuun loppuun saakka esillä lasinsulatus- ja tiffanykurssilla tehtyjä teoksia.

Päivi Lievonen

Kulttuuri
17.1.2023 14.34

Kansalaisopisto esittelee kurssejaan näyttelyillä

Kes­ki-Kar­ja­lan kan­sa­lai­so­pis­to esit­te­lee kurs­si­toi­min­taan­sa Ki­teen ja Ke­sä­lah­den kir­jas­tois­sa vit­rii­ni­näyt­te­lyil­lä.

Kauko Röyhkä esiintyy kesäkuussa Rääkkylässä. Kuva: Pressikuva Dex Viihde/Nauska

Kauko Röyhkä esiintyy kesäkuussa Rääkkylässä. Kuva: Pressikuva Dex Viihde/Nauska

Pressikuva Dex Viihde/Nauska

Kulttuuri
17.1.2023 10.52

Kauko Röyhkä Rääkkylään

Ki­haus­vii­kol­la Var­pa­sa­los­sa jär­jes­tet­tä­vän Pi­ha­soi­ton pää­e­siin­ty­jäk­si on var­mis­tu­nut Kau­ko Röyh­kä.

Kauko Röyhkä esiintyy kesäkuussa Rääkkylässä. Kuva: Pressikuva Dex Viihde/Nauska

Kauko Röyhkä esiintyy kesäkuussa Rääkkylässä. Kuva: Pressikuva Dex Viihde/Nauska

Pressikuva Dex Viihde/Nauska

Kulttuuri
17.1.2023 10.52

Kauko Röyhkä Rääkkylään

Ki­haus­vii­kol­la Var­pa­sa­los­sa jär­jes­tet­tä­vän Pi­ha­soi­ton pää­e­siin­ty­jäk­si on var­mis­tu­nut Kau­ko Röyh­kä.

Tohmajärvi Soi -konserttisarjan ensimmäinen konsertti veti sivistyskeskus Ahjon Wärtsilä-saliin noin 250 kuulijaa.

Tohmajärvi Soi -konserttisarjan ensimmäinen konsertti veti sivistyskeskus Ahjon Wärtsilä-saliin noin 250 kuulijaa.

Mikko Löppönen

Kulttuuri
17.1.2023 8.30

Veli Simosen muistokonsertti kajahti komeasti Tohmajärvellä

Vuon­na 2021 pe­rus­te­tun Veli Si­mo­sen ni­meä kan­ta­van ra­has­ton va­rois­ta jär­jes­tet­tiin li­ki­main 250 kuu­li­jaa pai­kal­le koon­nut, uu­teen Toh­ma­jär­vi Soi -kon­sert­ti­sar­jaan kuu­lu­nut kon­sert­ti, jos­sa pää­o­sas­sa oli har­mo­nik­ka Veli Si­mo­sen toi­veen mu­kai­ses­ti. Kon­sert­ti oli Toh­ma­jär­vi Soi -kon­sert­ti­sar­jan en­sim­mäi­nen, ja se esit­te­li toh­ma­jär­ve­läis­tä mu­sii­kil­lis­ta osaa­mis­ta. Jat­koa kon­ser­til­le on lu­vas­sa jo lä­hi­ai­koi­na.

Tohmajärvi Soi -konserttisarjan ensimmäinen konsertti veti sivistyskeskus Ahjon Wärtsilä-saliin noin 250 kuulijaa.

Tohmajärvi Soi -konserttisarjan ensimmäinen konsertti veti sivistyskeskus Ahjon Wärtsilä-saliin noin 250 kuulijaa.

Mikko Löppönen

Kulttuuri
17.1.2023 8.30

Veli Simosen muistokonsertti kajahti komeasti Tohmajärvellä

Vuon­na 2021 pe­rus­te­tun Veli Si­mo­sen ni­meä kan­ta­van ra­has­ton va­rois­ta jär­jes­tet­tiin li­ki­main 250 kuu­li­jaa pai­kal­le koon­nut, uu­teen Toh­ma­jär­vi Soi -kon­sert­ti­sar­jaan kuu­lu­nut kon­sert­ti, jos­sa pää­o­sas­sa oli har­mo­nik­ka Veli Si­mo­sen toi­veen mu­kai­ses­ti. Kon­sert­ti oli Toh­ma­jär­vi Soi -kon­sert­ti­sar­jan en­sim­mäi­nen, ja se esit­te­li toh­ma­jär­ve­läis­tä mu­sii­kil­lis­ta osaa­mis­ta. Jat­koa kon­ser­til­le on lu­vas­sa jo lä­hi­ai­koi­na.

Veikko Keinänen viemässä JR 7:n 2. pataljoonan 5. komppanian kakkosjoukkuetta asemiin heinäkuussa 1944 Äyräpäässä Paavilaisen maalla Vuoksen joen pohjoispuolella. Eversti Ehrnrootilla oli komentopaikka Paavilaisen talon kellarissa. Tässä hän on tulossa esikunnan kanssa joukkueen hännillä tarkastukselle etulinjaan. Muutamia minuutteja kuvan oton jälkeen tuli kranaatinheitinkeskitys tielle kohdallemme. ”Jouduin hyvin voimakkaasti komentamaan myös Ehrnrootia, että…prkl:een äkkiä joka mies tieltä pois. ”Haavoittuneita eikä kaatuneita tässä tullut. Kuva: Komentajan mukana ollut TK-kuvaaja.

Veikko Keinänen viemässä JR 7:n 2. pataljoonan 5. komppanian kakkosjoukkuetta asemiin heinäkuussa 1944 Äyräpäässä Paavilaisen maalla Vuoksen joen pohjoispuolella. Eversti Ehrnrootilla oli komentopaikka Paavilaisen talon kellarissa. Tässä hän on tulossa esikunnan kanssa joukkueen hännillä tarkastukselle etulinjaan. Muutamia minuutteja kuvan oton jälkeen tuli kranaatinheitinkeskitys tielle kohdallemme. ”Jouduin hyvin voimakkaasti komentamaan myös Ehrnrootia, että…prkl:een äkkiä joka mies tieltä pois. ”Haavoittuneita eikä kaatuneita tässä tullut. Kuva: Komentajan mukana ollut TK-kuvaaja.

SA-arkisto

Kulttuuri
16.1.2023 16.26

Yllättävää sotakokemusta ja vaiheikasta elämää sotien jälkeen

Vi­rus­pan­de­mi­a­vuo­des­ta oli pal­jon hyö­ty­ä­kin, sil­lä va­paa-ai­ka­na­ni kir­joi­tin su­ku­his­to­ri­aa ja yl­lät­tä­en löy­sin ny­ky­ai­kaan­kin so­pi­van, isä­ni haas­tat­te­lu­nau­hoi­tuk­sen vuo­del­ta 1990: Yl­lät­tä­vää so­ta­ko­ke­mus­ta ja elä­mää vuo­sil­ta 1938-1944.

Veikko Keinänen viemässä JR 7:n 2. pataljoonan 5. komppanian kakkosjoukkuetta asemiin heinäkuussa 1944 Äyräpäässä Paavilaisen maalla Vuoksen joen pohjoispuolella. Eversti Ehrnrootilla oli komentopaikka Paavilaisen talon kellarissa. Tässä hän on tulossa esikunnan kanssa joukkueen hännillä tarkastukselle etulinjaan. Muutamia minuutteja kuvan oton jälkeen tuli kranaatinheitinkeskitys tielle kohdallemme. ”Jouduin hyvin voimakkaasti komentamaan myös Ehrnrootia, että…prkl:een äkkiä joka mies tieltä pois. ”Haavoittuneita eikä kaatuneita tässä tullut. Kuva: Komentajan mukana ollut TK-kuvaaja.

Veikko Keinänen viemässä JR 7:n 2. pataljoonan 5. komppanian kakkosjoukkuetta asemiin heinäkuussa 1944 Äyräpäässä Paavilaisen maalla Vuoksen joen pohjoispuolella. Eversti Ehrnrootilla oli komentopaikka Paavilaisen talon kellarissa. Tässä hän on tulossa esikunnan kanssa joukkueen hännillä tarkastukselle etulinjaan. Muutamia minuutteja kuvan oton jälkeen tuli kranaatinheitinkeskitys tielle kohdallemme. ”Jouduin hyvin voimakkaasti komentamaan myös Ehrnrootia, että…prkl:een äkkiä joka mies tieltä pois. ”Haavoittuneita eikä kaatuneita tässä tullut. Kuva: Komentajan mukana ollut TK-kuvaaja.

SA-arkisto

Kulttuuri
16.1.2023 16.26

Yllättävää sotakokemusta ja vaiheikasta elämää sotien jälkeen

Vi­rus­pan­de­mi­a­vuo­des­ta oli pal­jon hyö­ty­ä­kin, sil­lä va­paa-ai­ka­na­ni kir­joi­tin su­ku­his­to­ri­aa ja yl­lät­tä­en löy­sin ny­ky­ai­kaan­kin so­pi­van, isä­ni haas­tat­te­lu­nau­hoi­tuk­sen vuo­del­ta 1990: Yl­lät­tä­vää so­ta­ko­ke­mus­ta ja elä­mää vuo­sil­ta 1938-1944.

Kaskiviljely oli yleinen viljelytapa erityisesti Itä-Suomessa. Kuvituskuva Kolin kaskenpoltosta: Aaro Lievonen.

Kaskiviljely oli yleinen viljelytapa erityisesti Itä-Suomessa. Kuvituskuva Kolin kaskenpoltosta: Aaro Lievonen.

Aaro Lievonen

Kulttuuri
13.1.2023 10.40

Viljelykasvit toimivat aikoinaan veronmaksun välineinä

Pe­rin­tei­nen maa­ta­lous pe­rus­tui me­ne­tel­mään, jos­sa luon­non­niit­ty­jen ra­vin­teet kier­rä­tet­tiin eläin­ten kaut­ta pel­toon. Kes­ki­a­jal­ta al­ka­nut vil­je­lys­ta­pa jat­kui 1800-lu­vul­le saak­ka, ja se oli vah­vaa oma­va­rai­suu­den ai­kaa. Vil­je­ly­kas­vien va­li­koi­ma oli ajan­jak­sol­la sup­pea, mut­ta mo­ni­käyt­töi­nen. Pel­lot, kas­ket ja kaa­li­maat-we­bi­naa­ris­sa esi­tel­tiin van­ho­jen vil­je­ly­kas­vien his­to­ri­aa. Lu­en­to oli Maa­seu­dun si­vis­tys­lii­ton ym­pä­ris­tö­pe­rin­net­tä edis­tä­vien hank­kei­den yh­teis­työ­nä jär­jes­tä­mä.

Kaskiviljely oli yleinen viljelytapa erityisesti Itä-Suomessa. Kuvituskuva Kolin kaskenpoltosta: Aaro Lievonen.

Kaskiviljely oli yleinen viljelytapa erityisesti Itä-Suomessa. Kuvituskuva Kolin kaskenpoltosta: Aaro Lievonen.

Aaro Lievonen

Kulttuuri
13.1.2023 10.40

Viljelykasvit toimivat aikoinaan veronmaksun välineinä

Pe­rin­tei­nen maa­ta­lous pe­rus­tui me­ne­tel­mään, jos­sa luon­non­niit­ty­jen ra­vin­teet kier­rä­tet­tiin eläin­ten kaut­ta pel­toon. Kes­ki­a­jal­ta al­ka­nut vil­je­lys­ta­pa jat­kui 1800-lu­vul­le saak­ka, ja se oli vah­vaa oma­va­rai­suu­den ai­kaa. Vil­je­ly­kas­vien va­li­koi­ma oli ajan­jak­sol­la sup­pea, mut­ta mo­ni­käyt­töi­nen. Pel­lot, kas­ket ja kaa­li­maat-we­bi­naa­ris­sa esi­tel­tiin van­ho­jen vil­je­ly­kas­vien his­to­ri­aa. Lu­en­to oli Maa­seu­dun si­vis­tys­lii­ton ym­pä­ris­tö­pe­rin­net­tä edis­tä­vien hank­kei­den yh­teis­työ­nä jär­jes­tä­mä.

Ida Elina on yksi Kihausviikon esiintyjistä. Kuva: Timo Pyykkönen

Ida Elina on yksi Kihausviikon esiintyjistä. Kuva: Timo Pyykkönen

Päivi Lievonen

Kulttuuri
13.1.2023 7.43

Kihauksen ohjelma julkaistiin

Rääk­ky­läs­sä soi taas ju­han­nuk­sen jäl­keen, kun Ki­haus-viik­ko käyn­nis­tyy 26. ke­sä­kuu­ta.

Ida Elina on yksi Kihausviikon esiintyjistä. Kuva: Timo Pyykkönen

Ida Elina on yksi Kihausviikon esiintyjistä. Kuva: Timo Pyykkönen

Päivi Lievonen

Kulttuuri
13.1.2023 7.43

Kihauksen ohjelma julkaistiin

Rääk­ky­läs­sä soi taas ju­han­nuk­sen jäl­keen, kun Ki­haus-viik­ko käyn­nis­tyy 26. ke­sä­kuu­ta.

European Region of Gastronomy 2024 -tunnustuksen luovutti hankejohtaja Sari Kaasiselle International Institute of Gastronomy, Culture, Arts and Tourism -järjestön presidentti Diane Dodd. Kuva Anna-Katri Hänninen

European Region of Gastronomy 2024 -tunnustuksen luovutti hankejohtaja Sari Kaasiselle International Institute of Gastronomy, Culture, Arts and Tourism -järjestön presidentti Diane Dodd. Kuva Anna-Katri Hänninen

Anna-Katri Hänninen

Kulttuuri
12.1.2023 14.00

Saimaa on vuoden 2024 European Region of Gastronomy

Sai­maan alu­eel­le on myön­net­ty Eu­ro­pe­an Re­gi­on of Gast­ro­no­my –tit­te­li vuo­del­le 2024. Tit­te­lin myön­tää In­ter­na­ti­o­nal Ins­ti­tu­te of Gast­ro­no­my, Cul­tu­re, Arts and Tou­rism -jär­jes­tö. Eu­ro­pe­an Re­gi­on on Gast­ro­no­my on myön­net­ty vuo­des­ta 2016 al­ka­en. Ta­voit­tee­na on nos­taa esil­le pai­kal­lis­ta ruo­ka­mat­kai­lua kes­tä­väl­lä ta­val­la. Sta­tus on myön­net­ty Suo­meen ker­ran ai­em­min. Kuo­pio viet­ti juh­la­vuot­ta vuon­na 2020.

European Region of Gastronomy 2024 -tunnustuksen luovutti hankejohtaja Sari Kaasiselle International Institute of Gastronomy, Culture, Arts and Tourism -järjestön presidentti Diane Dodd. Kuva Anna-Katri Hänninen

European Region of Gastronomy 2024 -tunnustuksen luovutti hankejohtaja Sari Kaasiselle International Institute of Gastronomy, Culture, Arts and Tourism -järjestön presidentti Diane Dodd. Kuva Anna-Katri Hänninen

Anna-Katri Hänninen

Kulttuuri
12.1.2023 14.00

Saimaa on vuoden 2024 European Region of Gastronomy

Sai­maan alu­eel­le on myön­net­ty Eu­ro­pe­an Re­gi­on of Gast­ro­no­my –tit­te­li vuo­del­le 2024. Tit­te­lin myön­tää In­ter­na­ti­o­nal Ins­ti­tu­te of Gast­ro­no­my, Cul­tu­re, Arts and Tou­rism -jär­jes­tö. Eu­ro­pe­an Re­gi­on on Gast­ro­no­my on myön­net­ty vuo­des­ta 2016 al­ka­en. Ta­voit­tee­na on nos­taa esil­le pai­kal­lis­ta ruo­ka­mat­kai­lua kes­tä­väl­lä ta­val­la. Sta­tus on myön­net­ty Suo­meen ker­ran ai­em­min. Kuo­pio viet­ti juh­la­vuot­ta vuon­na 2020.

Laulaja Satu Suhonen on arkielämässä opettaja Satu Pennanen. Arkistokuva kesältä 2022.

Laulaja Satu Suhonen on arkielämässä opettaja Satu Pennanen. Arkistokuva kesältä 2022.

Päivi Lievonen

Kulttuuri
11.1.2023 11.34

Rääkky­lä­läis­laulaja mukana Voice of Finlandissa

Rääk­ky­lä­läi­nen Satu Su­ho­nen on mu­ka­na Voi­ce of Fin­land-mu­siik­ki­oh­jel­mas­sa. Suo­men suu­rin lau­lu­kil­pai­lu The Voi­ce of Fin­land näh­dään Ne­lo­sel­la ja Ruu­dus­sa vuo­den 2023 al­ku­puo­lel­la. En­nen te­le­vi­si­o­ku­vauk­siin pää­se­mis­tä ki­saa­jil­la oli kak­si kar­sin­ta­vai­het­ta.

Laulaja Satu Suhonen on arkielämässä opettaja Satu Pennanen. Arkistokuva kesältä 2022.

Laulaja Satu Suhonen on arkielämässä opettaja Satu Pennanen. Arkistokuva kesältä 2022.

Päivi Lievonen

Kulttuuri
11.1.2023 11.34

Rääkky­lä­läis­laulaja mukana Voice of Finlandissa

Rääk­ky­lä­läi­nen Satu Su­ho­nen on mu­ka­na Voi­ce of Fin­land-mu­siik­ki­oh­jel­mas­sa. Suo­men suu­rin lau­lu­kil­pai­lu The Voi­ce of Fin­land näh­dään Ne­lo­sel­la ja Ruu­dus­sa vuo­den 2023 al­ku­puo­lel­la. En­nen te­le­vi­si­o­ku­vauk­siin pää­se­mis­tä ki­saa­jil­la oli kak­si kar­sin­ta­vai­het­ta.

Silentrain soittaa Nightwishin lämmittelijöistä ensimmäisenä. Kuva: Samuli Hellman, kuvan käsittely:Toxic Angel.

Silentrain soittaa Nightwishin lämmittelijöistä ensimmäisenä. Kuva: Samuli Hellman, kuvan käsittely:Toxic Angel.

Kuva: Samuli Hellman, kuvan käsittely:Toxic Angel.

Kulttuuri
10.1.2023 13.07

Tohmajärveläinen Silentrain Nightwishin lämmittelijäksi

Nor­dic Live tie­dot­taa, et­tä Night­wis­hin Ki­teen kon­ser­tin li­puis­ta on myy­ty 90 pro­sent­tia. Night­wish saa­puu Ki­teen Ran­ta­ken­täl­le kon­ser­toi­maan 16.6.2023. En­nen Night­wis­hiä Ran­ta­ken­tän la­val­le nou­se­vat hel­sin­ki­läi­nen me­tal­liyh­tye Lä­hi­ö­bo­tox sekä Toh­ma­jär­vel­tä läh­töi­sin ole­va Si­lent­rain.

Silentrain soittaa Nightwishin lämmittelijöistä ensimmäisenä. Kuva: Samuli Hellman, kuvan käsittely:Toxic Angel.

Silentrain soittaa Nightwishin lämmittelijöistä ensimmäisenä. Kuva: Samuli Hellman, kuvan käsittely:Toxic Angel.

Kuva: Samuli Hellman, kuvan käsittely:Toxic Angel.

Kulttuuri
10.1.2023 13.07

Tohmajärveläinen Silentrain Nightwishin lämmittelijäksi

Nor­dic Live tie­dot­taa, et­tä Night­wis­hin Ki­teen kon­ser­tin li­puis­ta on myy­ty 90 pro­sent­tia. Night­wish saa­puu Ki­teen Ran­ta­ken­täl­le kon­ser­toi­maan 16.6.2023. En­nen Night­wis­hiä Ran­ta­ken­tän la­val­le nou­se­vat hel­sin­ki­läi­nen me­tal­liyh­tye Lä­hi­ö­bo­tox sekä Toh­ma­jär­vel­tä läh­töi­sin ole­va Si­lent­rain.

Harmonikka on merkittävässä roolissa lauantaina järjestettävässä Veli Simosen muistokonsertissa. Kuvituskuva.

Harmonikka on merkittävässä roolissa lauantaina järjestettävässä Veli Simosen muistokonsertissa. Kuvituskuva.

Mervi Venäläinen

Kulttuuri
9.1.2023 12.15

Veli Simosen muistokonsertti soi lauantaina

Lau­an­tai­na Toh­ma­jär­ven si­vis­tys­kes­kus Ah­jos­sa kon­ser­toi­daan vuon­na 2019 kuol­leen Veli Si­mo­sen muis­tol­le. Noin 90 vuo­den iäs­sä kuol­leen Si­mo­sen pe­rin­tö siir­tyi val­ti­ol­le, kos­ka tes­ta­ment­tia ei ol­lut. Val­tio pi­dät­ti 960 000 eu­ron pe­rin­nös­tä osan ja lä­hes 570 000 eu­ron ar­voi­nen omai­suus siir­tyi ha­ke­muk­sen pe­rus­teel­la Toh­ma­jär­ven kun­nal­le.

Harmonikka on merkittävässä roolissa lauantaina järjestettävässä Veli Simosen muistokonsertissa. Kuvituskuva.

Harmonikka on merkittävässä roolissa lauantaina järjestettävässä Veli Simosen muistokonsertissa. Kuvituskuva.

Mervi Venäläinen

Kulttuuri
9.1.2023 12.15

Veli Simosen muistokonsertti soi lauantaina

Lau­an­tai­na Toh­ma­jär­ven si­vis­tys­kes­kus Ah­jos­sa kon­ser­toi­daan vuon­na 2019 kuol­leen Veli Si­mo­sen muis­tol­le. Noin 90 vuo­den iäs­sä kuol­leen Si­mo­sen pe­rin­tö siir­tyi val­ti­ol­le, kos­ka tes­ta­ment­tia ei ol­lut. Val­tio pi­dät­ti 960 000 eu­ron pe­rin­nös­tä osan ja lä­hes 570 000 eu­ron ar­voi­nen omai­suus siir­tyi ha­ke­muk­sen pe­rus­teel­la Toh­ma­jär­ven kun­nal­le.

Keijo Luukkaisen kiinnostuksen kohteet ohjasivat linnoitustöiden kartoittamiseen.

Keijo Luukkaisen kiinnostuksen kohteet ohjasivat linnoitustöiden kartoittamiseen.

Mirja Hurskainen

Kulttuuri
4.1.2023 15.44

Tiedot viime sotien aikaisista linnoitustöistä talteen

Ke­sä­lah­te­lai­nen Kei­jo Luuk­kai­nen, 79, teki työ­u­ran­sa ra­ja­mie­he­nä useil­la ra­ja­var­ti­oa­se­mil­la Imat­ran ja Ki­teen vä­li­sel­lä alu­eel­la. 15 vuot­ta hä­nen ase­ma­paik­ka­naan oli Uu­ku­nie­men Niuk­ka­la ja sen lak­kau­dut­tua vie­lä kak­si vuot­ta Pit­kä­poh­jan ra­ja­var­ti­oa­se­mal­la Saa­rel­la.

Keijo Luukkaisen kiinnostuksen kohteet ohjasivat linnoitustöiden kartoittamiseen.

Keijo Luukkaisen kiinnostuksen kohteet ohjasivat linnoitustöiden kartoittamiseen.

Mirja Hurskainen

Kulttuuri
4.1.2023 15.44

Tiedot viime sotien aikaisista linnoitustöistä talteen

Ke­sä­lah­te­lai­nen Kei­jo Luuk­kai­nen, 79, teki työ­u­ran­sa ra­ja­mie­he­nä useil­la ra­ja­var­ti­oa­se­mil­la Imat­ran ja Ki­teen vä­li­sel­lä alu­eel­la. 15 vuot­ta hä­nen ase­ma­paik­ka­naan oli Uu­ku­nie­men Niuk­ka­la ja sen lak­kau­dut­tua vie­lä kak­si vuot­ta Pit­kä­poh­jan ra­ja­var­ti­oa­se­mal­la Saa­rel­la.

Pipopojat: Luukas Halonen kitara, opettaja Jukka Kyllönen laulu ja kitara, Onni Tolvanen kantele ( Jukka Kyllösen taakse jää rumpali Peetu Honkanen). Kuva: Pia Paananen

Pipopojat: Luukas Halonen kitara, opettaja Jukka Kyllönen laulu ja kitara, Onni Tolvanen kantele ( Jukka Kyllösen taakse jää rumpali Peetu Honkanen). Kuva: Pia Paananen

Pia Paananen

Kulttuuri
2.1.2023 15.10

Monipuolista osaamista Winter on the Stage -tapahtumassa

Kes­ki-Kar­ja­lan mu­siik­ki­o­pis­ton pop­jazz-osas­ton syys­kau­den 2022 pää­tös­ta­pah­tu­ma Win­ter on the Stage ryt­mi­tel­tiin tänä vuon­na Toh­ma­jär­ven Wärt­si­lä-sa­lis­sa. Ta­pah­tu­mas­sa esiin­tyi­vät Kes­ki-Kar­ja­lan mu­siik­ki­o­pis­ton bän­dit eri paik­ka­kun­nil­ta sekä Toh­ma­jär­ven kak­si tans­si­ryh­mää. Mu­ka­na oli soit­ta­jia Toh­ma­jär­ven li­säk­si Ki­teel­tä, Rääk­ky­läs­tä, Li­pe­ris­tä ja Ou­to­kum­mus­ta. La­val­la näh­tiin nuor­ta osaa­mis­ta, roh­keut­ta ja on­nis­tu­mi­sia.

Pipopojat: Luukas Halonen kitara, opettaja Jukka Kyllönen laulu ja kitara, Onni Tolvanen kantele ( Jukka Kyllösen taakse jää rumpali Peetu Honkanen). Kuva: Pia Paananen

Pipopojat: Luukas Halonen kitara, opettaja Jukka Kyllönen laulu ja kitara, Onni Tolvanen kantele ( Jukka Kyllösen taakse jää rumpali Peetu Honkanen). Kuva: Pia Paananen

Pia Paananen

Kulttuuri
2.1.2023 15.10

Monipuolista osaamista Winter on the Stage -tapahtumassa

Kes­ki-Kar­ja­lan mu­siik­ki­o­pis­ton pop­jazz-osas­ton syys­kau­den 2022 pää­tös­ta­pah­tu­ma Win­ter on the Stage ryt­mi­tel­tiin tänä vuon­na Toh­ma­jär­ven Wärt­si­lä-sa­lis­sa. Ta­pah­tu­mas­sa esiin­tyi­vät Kes­ki-Kar­ja­lan mu­siik­ki­o­pis­ton bän­dit eri paik­ka­kun­nil­ta sekä Toh­ma­jär­ven kak­si tans­si­ryh­mää. Mu­ka­na oli soit­ta­jia Toh­ma­jär­ven li­säk­si Ki­teel­tä, Rääk­ky­läs­tä, Li­pe­ris­tä ja Ou­to­kum­mus­ta. La­val­la näh­tiin nuor­ta osaa­mis­ta, roh­keut­ta ja on­nis­tu­mi­sia.

Rita Dahl ja Esko Alanen konsertoivat Kiteesalissa klassisella ohjelmistolla.

Rita Dahl ja Esko Alanen konsertoivat Kiteesalissa klassisella ohjelmistolla.

Mirja Hurskainen

Kulttuuri
2.1.2023 10.50

Taiteen ja tieteen moniottelija viihtyy Sovintolan residenssissä

Rita Dahl on kir­jai­li­ja, kään­tä­jä, krii­tik­ko, toi­mit­ta­ja ja myös dra­maat­ti­nen sop­raa­no, joka kon­ser­toi ak­tii­vi­ses­ti esit­tä­en lied- ja oop­pe­ra­oh­jel­mis­toa. Hen­gäs­tyt­tä­vän mo­net ovat hä­nen mie­len­kiin­ton­sa koh­teet, mut­ta en­nen kaik­kea hän ko­kee ole­van­sa kir­jai­li­ja ja toi­mit­ta­ja. Mer­ki­tyk­sel­li­sin­tä on oma luo­va työ.

Rita Dahl ja Esko Alanen konsertoivat Kiteesalissa klassisella ohjelmistolla.

Rita Dahl ja Esko Alanen konsertoivat Kiteesalissa klassisella ohjelmistolla.

Mirja Hurskainen

Kulttuuri
2.1.2023 10.50

Taiteen ja tieteen moniottelija viihtyy Sovintolan residenssissä

Rita Dahl on kir­jai­li­ja, kään­tä­jä, krii­tik­ko, toi­mit­ta­ja ja myös dra­maat­ti­nen sop­raa­no, joka kon­ser­toi ak­tii­vi­ses­ti esit­tä­en lied- ja oop­pe­ra­oh­jel­mis­toa. Hen­gäs­tyt­tä­vän mo­net ovat hä­nen mie­len­kiin­ton­sa koh­teet, mut­ta en­nen kaik­kea hän ko­kee ole­van­sa kir­jai­li­ja ja toi­mit­ta­ja. Mer­ki­tyk­sel­li­sin­tä on oma luo­va työ.

Ville Lehvonen saa uutta näkökulmaa omaan taiteelliseen tekemiseensä myös Hakoniemen residenssivieraiden kautta, joiden teoksia on esillä navettagalleriassa.

Ville Lehvonen saa uutta näkökulmaa omaan taiteelliseen tekemiseensä myös Hakoniemen residenssivieraiden kautta, joiden teoksia on esillä navettagalleriassa.

Päivi Lievonen

Kulttuuri
30.12.2022 14.42

Lapsuusmaisemat tarjoavat rouheampia kuvauspaikkoja

Ylä­kou­lun va­lin­nai­sai­ne­kurs­si oh­ja­si Vil­le Leh­vos­ta am­ma­tin­va­lin­nas­sa. Ora­vi­sa­los­ta ko­toi­sin ole­van va­lo­ku­vaa­ja ja muo­toi­li­ja asuu Hel­sin­gis­sä, mut­ta mo­ni­paik­kai­seen ar­keen kuu­luu vä­lil­lä työs­ken­te­lyä lap­suu­den mai­se­mis­sa. Leh­vo­nen on myös Ha­ko­nie­men tai­tei­li­ja­re­si­dens­sin pe­rus­ta­ja.

Ville Lehvonen saa uutta näkökulmaa omaan taiteelliseen tekemiseensä myös Hakoniemen residenssivieraiden kautta, joiden teoksia on esillä navettagalleriassa.

Ville Lehvonen saa uutta näkökulmaa omaan taiteelliseen tekemiseensä myös Hakoniemen residenssivieraiden kautta, joiden teoksia on esillä navettagalleriassa.

Päivi Lievonen

Kulttuuri
30.12.2022 14.42

Lapsuusmaisemat tarjoavat rouheampia kuvauspaikkoja

Ylä­kou­lun va­lin­nai­sai­ne­kurs­si oh­ja­si Vil­le Leh­vos­ta am­ma­tin­va­lin­nas­sa. Ora­vi­sa­los­ta ko­toi­sin ole­van va­lo­ku­vaa­ja ja muo­toi­li­ja asuu Hel­sin­gis­sä, mut­ta mo­ni­paik­kai­seen ar­keen kuu­luu vä­lil­lä työs­ken­te­lyä lap­suu­den mai­se­mis­sa. Leh­vo­nen on myös Ha­ko­nie­men tai­tei­li­ja­re­si­dens­sin pe­rus­ta­ja.

Katja Remsu aloitti Kiteen kirjaston lasten ja nuorten osaston kirjastovirkailijana lokakuussa.

Katja Remsu aloitti Kiteen kirjaston lasten ja nuorten osaston kirjastovirkailijana lokakuussa.

Päivi Lievonen

Kulttuuri
27.12.2022 9.15

Pelillistäminen on yksi keinoista innostaa lapsia ja nuoria kirjojen pariin

So­pi­van­tun­tui­nen työ­paik­ka in­nos­ti Kat­ja Rem­sun muut­ta­maan Tor­ni­os­ta Ki­teel­le. Rem­su aloit­ti Ki­teen kir­jas­tos­sa las­ten- ja nuor­te­no­sas­tol­la lo­ka­kuus­sa.

Katja Remsu aloitti Kiteen kirjaston lasten ja nuorten osaston kirjastovirkailijana lokakuussa.

Katja Remsu aloitti Kiteen kirjaston lasten ja nuorten osaston kirjastovirkailijana lokakuussa.

Päivi Lievonen

Kulttuuri
27.12.2022 9.15

Pelillistäminen on yksi keinoista innostaa lapsia ja nuoria kirjojen pariin

So­pi­van­tun­tui­nen työ­paik­ka in­nos­ti Kat­ja Rem­sun muut­ta­maan Tor­ni­os­ta Ki­teel­le. Rem­su aloit­ti Ki­teen kir­jas­tos­sa las­ten- ja nuor­te­no­sas­tol­la lo­ka­kuus­sa.

Hamsterit-elokuvan tarina rakentuu talvivarastojen kokoamisen ympärille.  Kuva: Annamaria Palsi-Ikonen / MRP Matila Röhr Productions.

Hamsterit-elokuvan tarina rakentuu talvivarastojen kokoamisen ympärille. Kuva: Annamaria Palsi-Ikonen / MRP Matila Röhr Productions.

Annamaria Palsi-Ikonen / MRP Matila Röhr Productions.

Kulttuuri
27.12.2022 9.10

Markku Pölösen uutuus on toiveikkaan talvimielen elokuva, jota tehdessä tapahtui mieleenpainuvia sattumuksia

Poh­jois-Kar­ja­las­sa usei­ta elo­ku­via ku­van­neen Mark­ku Pö­lö­sen oh­jaa­ma uu­tuu­se­lo­ku­va pe­rus­tuu Veik­ko Huo­vi­sen ra­kas­tet­tuun Hams­te­rit-ro­maa­niin.

Hamsterit-elokuvan tarina rakentuu talvivarastojen kokoamisen ympärille.  Kuva: Annamaria Palsi-Ikonen / MRP Matila Röhr Productions.

Hamsterit-elokuvan tarina rakentuu talvivarastojen kokoamisen ympärille. Kuva: Annamaria Palsi-Ikonen / MRP Matila Röhr Productions.

Annamaria Palsi-Ikonen / MRP Matila Röhr Productions.

Kulttuuri
27.12.2022 9.10

Markku Pölösen uutuus on toiveikkaan talvimielen elokuva, jota tehdessä tapahtui mieleenpainuvia sattumuksia

Poh­jois-Kar­ja­las­sa usei­ta elo­ku­via ku­van­neen Mark­ku Pö­lö­sen oh­jaa­ma uu­tuu­se­lo­ku­va pe­rus­tuu Veik­ko Huo­vi­sen ra­kas­tet­tuun Hams­te­rit-ro­maa­niin.

Oma maa-elokuvassa Liinu-hevosella on keskeinen osa Annin (Oona Airola) ja Veikon (Konsta Laakso) sota-ajan rakkaustarinassa. Eläinroolissa näytteli kesälahtelainen suomenhevonen Onnen Usva. Arkistokuva: Tuija Marienberg.

Oma maa-elokuvassa Liinu-hevosella on keskeinen osa Annin (Oona Airola) ja Veikon (Konsta Laakso) sota-ajan rakkaustarinassa. Eläinroolissa näytteli kesälahtelainen suomenhevonen Onnen Usva. Arkistokuva: Tuija Marienberg.

Tuija Marienberg

Kulttuuri
20.12.2022 9.32

Oma maa-elokuva huomenna ja joulupäivänä televisiossa

Osit­tain Kes­ki-Kar­ja­las­sa ku­vat­tu, Mark­ku Pö­lö­sen oh­jaa­ma elo­ku­va Oma maa esi­te­tään huo­men­na kes­ki­viik­ko­na Yle TV2-ka­na­val­la il­lal­la. Uu­sin­ta­e­si­tys on Yle TV1-ka­na­val­la jou­lu­päi­vä­nä.

Oma maa-elokuvassa Liinu-hevosella on keskeinen osa Annin (Oona Airola) ja Veikon (Konsta Laakso) sota-ajan rakkaustarinassa. Eläinroolissa näytteli kesälahtelainen suomenhevonen Onnen Usva. Arkistokuva: Tuija Marienberg.

Oma maa-elokuvassa Liinu-hevosella on keskeinen osa Annin (Oona Airola) ja Veikon (Konsta Laakso) sota-ajan rakkaustarinassa. Eläinroolissa näytteli kesälahtelainen suomenhevonen Onnen Usva. Arkistokuva: Tuija Marienberg.

Tuija Marienberg

Kulttuuri
20.12.2022 9.32

Oma maa-elokuva huomenna ja joulupäivänä televisiossa

Osit­tain Kes­ki-Kar­ja­las­sa ku­vat­tu, Mark­ku Pö­lö­sen oh­jaa­ma elo­ku­va Oma maa esi­te­tään huo­men­na kes­ki­viik­ko­na Yle TV2-ka­na­val­la il­lal­la. Uu­sin­ta­e­si­tys on Yle TV1-ka­na­val­la jou­lu­päi­vä­nä.

Kirjailija-sopraano Rita Dahl viettää joulun ajan Sovintolan residenssissä Kesälahdella. Kuva: Rita Dahl.

Kirjailija-sopraano Rita Dahl viettää joulun ajan Sovintolan residenssissä Kesälahdella. Kuva: Rita Dahl.

Rita Dahl

Kulttuuri
16.12.2022 7.05

Rita Dahl ja Esko Alanen konsertoivat Kiteesalissa

Kir­jai­li­ja-sop­raa­no Rita Dahl saa­puu Ke­sä­lah­den re­si­dens­siin jou­lun ajak­si. Hän esiin­tyy kir­jai­li­ja­na So­vin­to­las­sa en­si vii­kon tiis­tai­na ja kon­ser­toi pi­a­nis­ti-sä­vel­tä­jä Es­ko Ala­sen kans­sa viik­koa myö­hem­min Ki­tee­sa­lis­sa.

Kirjailija-sopraano Rita Dahl viettää joulun ajan Sovintolan residenssissä Kesälahdella. Kuva: Rita Dahl.

Kirjailija-sopraano Rita Dahl viettää joulun ajan Sovintolan residenssissä Kesälahdella. Kuva: Rita Dahl.

Rita Dahl

Kulttuuri
16.12.2022 7.05

Rita Dahl ja Esko Alanen konsertoivat Kiteesalissa

Kir­jai­li­ja-sop­raa­no Rita Dahl saa­puu Ke­sä­lah­den re­si­dens­siin jou­lun ajak­si. Hän esiin­tyy kir­jai­li­ja­na So­vin­to­las­sa en­si vii­kon tiis­tai­na ja kon­ser­toi pi­a­nis­ti-sä­vel­tä­jä Es­ko Ala­sen kans­sa viik­koa myö­hem­min Ki­tee­sa­lis­sa.

Sari Nousiainen opasti Inne Lehkosta ja Aino Alhaista kynttilämassan värjäyksessä.

Sari Nousiainen opasti Inne Lehkosta ja Aino Alhaista kynttilämassan värjäyksessä.

Kari Sarkkinen

Kulttuuri
14.12.2022 4.15

Kynttiläkurssi viritti joulumielelle

Jou­lu­kui­se­na vii­kon­lop­pu­na oli KE­KOn eli Ki­teen Evan­ke­li­sen Kan­sa­no­pis­ton kä­den­tai­to­jen ope­tus­ti­las­sa Arp­pen­tiel­lä kat­ti­loi­ta use­am­mal­la­kin lie­del­lä ja mo­nen­lai­sia tuok­su­ja­kin. Esi­mer­kik­si kah­vi, tuu­lah­ti ne­nään. Ruo­kaa siel­lä ei kui­ten­kaan lai­tet­tu, vaan ve­si­hau­teis­sa oli­vat su­la­mas­sa pa­ra­fii­ni-ste­a­rii­ni­se­ok­set, joi­ta sit­ten kaa­del­tiin mo­nen­lai­siin muot­tei­hin, as­ti­oi­hin tai nii­tä di­pat­tiin. Tu­lok­se­na oli an­nos jou­lu­miel­tä ja te­ki­jöi­den­sä tai­teel­li­sen sil­män ja kä­den nä­köi­siä kynt­ti­löi­tä.

Sari Nousiainen opasti Inne Lehkosta ja Aino Alhaista kynttilämassan värjäyksessä.

Sari Nousiainen opasti Inne Lehkosta ja Aino Alhaista kynttilämassan värjäyksessä.

Kari Sarkkinen

Kulttuuri
14.12.2022 4.15

Kynttiläkurssi viritti joulumielelle

Jou­lu­kui­se­na vii­kon­lop­pu­na oli KE­KOn eli Ki­teen Evan­ke­li­sen Kan­sa­no­pis­ton kä­den­tai­to­jen ope­tus­ti­las­sa Arp­pen­tiel­lä kat­ti­loi­ta use­am­mal­la­kin lie­del­lä ja mo­nen­lai­sia tuok­su­ja­kin. Esi­mer­kik­si kah­vi, tuu­lah­ti ne­nään. Ruo­kaa siel­lä ei kui­ten­kaan lai­tet­tu, vaan ve­si­hau­teis­sa oli­vat su­la­mas­sa pa­ra­fii­ni-ste­a­rii­ni­se­ok­set, joi­ta sit­ten kaa­del­tiin mo­nen­lai­siin muot­tei­hin, as­ti­oi­hin tai nii­tä di­pat­tiin. Tu­lok­se­na oli an­nos jou­lu­miel­tä ja te­ki­jöi­den­sä tai­teel­li­sen sil­män ja kä­den nä­köi­siä kynt­ti­löi­tä.

Kesälahden joulukalenteri rakentuu yhden ikkunan taakse lokeromallisena. Kuva: Kari Sarkkinen

Kesälahden joulukalenteri rakentuu yhden ikkunan taakse lokeromallisena. Kuva: Kari Sarkkinen

Kari Sarkkinen

Kulttuuri
5.12.2022 12.10

Joulukalenterit Kiteellä ja Kesälahdella

Ki­teen kes­kus­tas­sa ja Ke­sä­lah­den taa­ja­mas­sa jou­lu­no­do­tuk­seen joh­dat­ta­vat jou­lu­ka­len­te­rit. Ki­teel­lä on vii­me­vuo­ti­seen ta­paan liik­kei­den näy­teik­ku­noi­hin avau­tu­va ka­len­te­ri, jota koos­ta­vat yri­tyk­set ja yh­dis­tyk­set. Jou­lu­kuun ik­ku­nat avau­tu­vat Ki­teel­lä ai­na aat­toon saak­ka ja ovat näh­tä­vi­nä ik­ku­nois­sa lop­pi­ai­seen as­ti.

Kesälahden joulukalenteri rakentuu yhden ikkunan taakse lokeromallisena. Kuva: Kari Sarkkinen

Kesälahden joulukalenteri rakentuu yhden ikkunan taakse lokeromallisena. Kuva: Kari Sarkkinen

Kari Sarkkinen

Kulttuuri
5.12.2022 12.10

Joulukalenterit Kiteellä ja Kesälahdella

Ki­teen kes­kus­tas­sa ja Ke­sä­lah­den taa­ja­mas­sa jou­lu­no­do­tuk­seen joh­dat­ta­vat jou­lu­ka­len­te­rit. Ki­teel­lä on vii­me­vuo­ti­seen ta­paan liik­kei­den näy­teik­ku­noi­hin avau­tu­va ka­len­te­ri, jota koos­ta­vat yri­tyk­set ja yh­dis­tyk­set. Jou­lu­kuun ik­ku­nat avau­tu­vat Ki­teel­lä ai­na aat­toon saak­ka ja ovat näh­tä­vi­nä ik­ku­nois­sa lop­pi­ai­seen as­ti.

Lisää aiheesta

Kysely