JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
KIMAF on tuonut Kiteelle useita suomalaisia ja kansainvälisiä esiintyjiä. Konsertteja on striimattu vuodesta 2018 lähtien. Plamen Dimov kuvassa keskellä.

KIMAF on tuonut Kiteelle useita suomalaisia ja kansainvälisiä esiintyjiä. Konsertteja on striimattu vuodesta 2018 lähtien. Plamen Dimov kuvassa keskellä.

Plamen Dimov

Kulttuuri
16.10.2021 9.00

Ensi vuonna 10 vuotta täyttävää KIMAFia valmistellaan jo

En­si vuon­na 10 vuot­ta täyt­tä­vän Ki­tee Mu­sic and Art Fes­ti­val -ta­pah­tu­man, KI­MA­Fin, jär­jes­te­lyt ovat jo täy­des­sä vauh­dis­sa. Ta­pah­tu­man taus­tal­la vai­kut­taa suu­ri kan­sain­vä­li­nen ko­neis­to, jota oh­jai­lee mu­sii­ki­no­pet­ta­ja, muu­sik­ko Pla­men Di­mov.

KIMAF on tuonut Kiteelle useita suomalaisia ja kansainvälisiä esiintyjiä. Konsertteja on striimattu vuodesta 2018 lähtien. Plamen Dimov kuvassa keskellä.

KIMAF on tuonut Kiteelle useita suomalaisia ja kansainvälisiä esiintyjiä. Konsertteja on striimattu vuodesta 2018 lähtien. Plamen Dimov kuvassa keskellä.

Plamen Dimov

Kulttuuri
16.10.2021 9.00

Ensi vuonna 10 vuotta täyttävää KIMAFia valmistellaan jo

En­si vuon­na 10 vuot­ta täyt­tä­vän Ki­tee Mu­sic and Art Fes­ti­val -ta­pah­tu­man, KI­MA­Fin, jär­jes­te­lyt ovat jo täy­des­sä vauh­dis­sa. Ta­pah­tu­man taus­tal­la vai­kut­taa suu­ri kan­sain­vä­li­nen ko­neis­to, jota oh­jai­lee mu­sii­ki­no­pet­ta­ja, muu­sik­ko Pla­men Di­mov.

Pinja Meretoja nauttii Hakoniemen residenssin työskentelyrauhasta jo toistamiseen.

Pinja Meretoja nauttii Hakoniemen residenssin työskentelyrauhasta jo toistamiseen.

Päivi Lievonen

Kulttuuri
13.10.2021 11.11

Luova työ sujuu residenssissä

Ha­ko­nie­men Luo­va tila-tai­tei­li­ja­re­si­dens­si on saa­nut en­sim­mäis­ten toi­min­ta­vuo­sien­sa ai­ka­na va­ki­o­kä­vi­jöi­tä, jot­ka ha­lu­a­vat tul­la yhä uu­del­leen työs­ken­te­le­mään maa­seu­dun rau­haan. Ku­vit­ta­ja ja suun­nit­te­li­ja Pin­ja Me­re­to­ja ha­vait­si jo en­sim­mäi­sel­lä re­si­dens­si­jak­sol­laan hil­jai­sen ym­pä­ris­tön ole­van hy­väk­si luo­vas­sa työs­sä.

Pinja Meretoja nauttii Hakoniemen residenssin työskentelyrauhasta jo toistamiseen.

Pinja Meretoja nauttii Hakoniemen residenssin työskentelyrauhasta jo toistamiseen.

Päivi Lievonen

Kulttuuri
13.10.2021 11.11

Luova työ sujuu residenssissä

Ha­ko­nie­men Luo­va tila-tai­tei­li­ja­re­si­dens­si on saa­nut en­sim­mäis­ten toi­min­ta­vuo­sien­sa ai­ka­na va­ki­o­kä­vi­jöi­tä, jot­ka ha­lu­a­vat tul­la yhä uu­del­leen työs­ken­te­le­mään maa­seu­dun rau­haan. Ku­vit­ta­ja ja suun­nit­te­li­ja Pin­ja Me­re­to­ja ha­vait­si jo en­sim­mäi­sel­lä re­si­dens­si­jak­sol­laan hil­jai­sen ym­pä­ris­tön ole­van hy­väk­si luo­vas­sa työs­sä.

Riitta Väistö on yksi kässäkahvilan ohjaajista.

Riitta Väistö on yksi kässäkahvilan ohjaajista.

Päivi Lievonen

Kulttuuri
12.10.2021 10.57

Kässäkahvilassa vaihtuvat taidot ja kuulumiset

Yh­tei­sö­ta­lol­la ker­ran kuus­sa ko­koon­tu­va käs­sä­kah­vi­la tar­jo­aa kä­si­työ­oh­jei­den li­säk­si myös jut­tu­seu­raa neu­lo­mi­sen lo­mas­sa.

Riitta Väistö on yksi kässäkahvilan ohjaajista.

Riitta Väistö on yksi kässäkahvilan ohjaajista.

Päivi Lievonen

Kulttuuri
12.10.2021 10.57

Kässäkahvilassa vaihtuvat taidot ja kuulumiset

Yh­tei­sö­ta­lol­la ker­ran kuus­sa ko­koon­tu­va käs­sä­kah­vi­la tar­jo­aa kä­si­työ­oh­jei­den li­säk­si myös jut­tu­seu­raa neu­lo­mi­sen lo­mas­sa.

Teatteri Eurooppa Neljän Topi Sorsakoski - kohtalon tango - esitys vierailee Keski-karjalassa tällä viikolla.

Teatteri Eurooppa Neljän Topi Sorsakoski - kohtalon tango - esitys vierailee Keski-karjalassa tällä viikolla.

Teatteri Eurooppa Neljä

Kulttuuri
12.10.2021 8.28

Teatteri Eurooppa Neljä kiertueella Keski-Karjalassa

Suo­men suu­rin kier­tä­vä am­mat­ti­te­at­te­ri Te­at­te­ri Eu­roop­pa Nel­jä kier­tää täl­lä vii­kol­la Poh­jois-Kar­ja­las­sa. Kier­tue vie­rai­lee tä­nään Rääk­ky­läs­sä, on tors­tai­na Ki­teel­lä ja per­jan­tai­na Toh­ma­jär­vel­lä. Li­säk­si kier­tue poik­ke­aa kes­ki­viik­ko­na Kon­ti­o­lah­del­la.

Teatteri Eurooppa Neljän Topi Sorsakoski - kohtalon tango - esitys vierailee Keski-karjalassa tällä viikolla.

Teatteri Eurooppa Neljän Topi Sorsakoski - kohtalon tango - esitys vierailee Keski-karjalassa tällä viikolla.

Teatteri Eurooppa Neljä

Kulttuuri
12.10.2021 8.28

Teatteri Eurooppa Neljä kiertueella Keski-Karjalassa

Suo­men suu­rin kier­tä­vä am­mat­ti­te­at­te­ri Te­at­te­ri Eu­roop­pa Nel­jä kier­tää täl­lä vii­kol­la Poh­jois-Kar­ja­las­sa. Kier­tue vie­rai­lee tä­nään Rääk­ky­läs­sä, on tors­tai­na Ki­teel­lä ja per­jan­tai­na Toh­ma­jär­vel­lä. Li­säk­si kier­tue poik­ke­aa kes­ki­viik­ko­na Kon­ti­o­lah­del­la.

Petri Timonen ja Martti Vuolle-Apiala asensivat tiistaina uusia kuvia meijerin ikkuna-aukkoihin.

Petri Timonen ja Martti Vuolle-Apiala asensivat tiistaina uusia kuvia meijerin ikkuna-aukkoihin.

Päivi Lievonen

Kulttuuri
7.10.2021 10.18

Meijerin ikkunoista näkyy historian havinaa

Myl­ly­ran­nan van­han mei­je­rin ik­ku­na-au­kot ovat saa­neet pei­tok­seen alu­een his­to­ri­as­ta ker­to­via va­lo­ku­via. En­sim­mäi­set ku­vat sei­niin il­maan­tui­vat vii­me vii­kol­la, ja li­sää ku­via il­maan­tuu ku­lu­van vii­kon ai­ka­na.

Petri Timonen ja Martti Vuolle-Apiala asensivat tiistaina uusia kuvia meijerin ikkuna-aukkoihin.

Petri Timonen ja Martti Vuolle-Apiala asensivat tiistaina uusia kuvia meijerin ikkuna-aukkoihin.

Päivi Lievonen

Kulttuuri
7.10.2021 10.18

Meijerin ikkunoista näkyy historian havinaa

Myl­ly­ran­nan van­han mei­je­rin ik­ku­na-au­kot ovat saa­neet pei­tok­seen alu­een his­to­ri­as­ta ker­to­via va­lo­ku­via. En­sim­mäi­set ku­vat sei­niin il­maan­tui­vat vii­me vii­kol­la, ja li­sää ku­via il­maan­tuu ku­lu­van vii­kon ai­ka­na.

Sokea mies joka ei halunnut nähdä Titanicia on ennennäkemätön rakkaustarina. Kuva: It’s Alive Distribution/ Niina Virtanen.

Sokea mies joka ei halunnut nähdä Titanicia on ennennäkemätön rakkaustarina. Kuva: It’s Alive Distribution/ Niina Virtanen.

It’s Alive Distribution/ Niina Virtanen.

Kulttuuri
4.10.2021 15.51

Venetsiassa palkittu kotimainen rakkausdraama Kino-Hoviin

Yk­si syk­syn pu­hu­tuim­mis­ta ko­ti­mai­sis­ta elo­ku­vis­ta on So­kea mies joka ei ha­lun­nut näh­dä Ti­ta­ni­cia. Kos­ket­ta­va ja pu­hut­te­le­va, mut­ta myös elä­mä­ni­loi­nen draa­ma­ko­me­dia pal­kit­tiin Ve­net­si­an elo­ku­va­juh­lien ylei­sö­pal­kin­nol­la. Nyt tämä elo­ku­va näh­dään myös Ki­teen Kino-Ho­vis­sa.

Sokea mies joka ei halunnut nähdä Titanicia on ennennäkemätön rakkaustarina. Kuva: It’s Alive Distribution/ Niina Virtanen.

Sokea mies joka ei halunnut nähdä Titanicia on ennennäkemätön rakkaustarina. Kuva: It’s Alive Distribution/ Niina Virtanen.

It’s Alive Distribution/ Niina Virtanen.

Kulttuuri
4.10.2021 15.51

Venetsiassa palkittu kotimainen rakkausdraama Kino-Hoviin

Yk­si syk­syn pu­hu­tuim­mis­ta ko­ti­mai­sis­ta elo­ku­vis­ta on So­kea mies joka ei ha­lun­nut näh­dä Ti­ta­ni­cia. Kos­ket­ta­va ja pu­hut­te­le­va, mut­ta myös elä­mä­ni­loi­nen draa­ma­ko­me­dia pal­kit­tiin Ve­net­si­an elo­ku­va­juh­lien ylei­sö­pal­kin­nol­la. Nyt tämä elo­ku­va näh­dään myös Ki­teen Kino-Ho­vis­sa.

Tuula Ranta signeerasi uutuuskirjansa Niilo Hirvoselle, joka odottaa pääsevänsä lukemaan entisen työkaverinsa kirjoittamaa teosta.

Tuula Ranta signeerasi uutuuskirjansa Niilo Hirvoselle, joka odottaa pääsevänsä lukemaan entisen työkaverinsa kirjoittamaa teosta.

Päivi Lievonen

Kulttuuri
29.9.2021 10.32

Kiteeläis­kir­jai­lijalta ilmestyi toinen dekkari

Ki­tee­läi­nen kir­jai­li­ja Tuu­la Ran­ta on jul­kais­sut toi­sen dek­ka­rin­sa. Jot­ka var­jois­sa kul­ke­vat on jat­ku­moa vii­me syk­sy­nä il­mes­ty­neel­le To­tuus on vaih­tu­va mai­se­ma-esi­kois­te­ok­sel­le. Kir­jan ul­ko­a­su­kin on ki­tee­läis­tä kä­si­a­laa, sil­lä kan­net on suun­ni­tel­lut Si­ni­de­si­nin Sini Tö­rö­nen. Tum­ma­sä­vyi­nen kan­si lu­paa tii­vis­tun­nel­mais­ta ta­ri­naa.

Tuula Ranta signeerasi uutuuskirjansa Niilo Hirvoselle, joka odottaa pääsevänsä lukemaan entisen työkaverinsa kirjoittamaa teosta.

Tuula Ranta signeerasi uutuuskirjansa Niilo Hirvoselle, joka odottaa pääsevänsä lukemaan entisen työkaverinsa kirjoittamaa teosta.

Päivi Lievonen

Kulttuuri
29.9.2021 10.32

Kiteeläis­kir­jai­lijalta ilmestyi toinen dekkari

Ki­tee­läi­nen kir­jai­li­ja Tuu­la Ran­ta on jul­kais­sut toi­sen dek­ka­rin­sa. Jot­ka var­jois­sa kul­ke­vat on jat­ku­moa vii­me syk­sy­nä il­mes­ty­neel­le To­tuus on vaih­tu­va mai­se­ma-esi­kois­te­ok­sel­le. Kir­jan ul­ko­a­su­kin on ki­tee­läis­tä kä­si­a­laa, sil­lä kan­net on suun­ni­tel­lut Si­ni­de­si­nin Sini Tö­rö­nen. Tum­ma­sä­vyi­nen kan­si lu­paa tii­vis­tun­nel­mais­ta ta­ri­naa.

Riikka Siiralan tanssi osallisti myös yleisöä.

Riikka Siiralan tanssi osallisti myös yleisöä.

Päivi Lievonen

Kulttuuri
23.9.2021 9.31

Kulttuuria tuodaan hoivakoteihin

Osi­ris-te­at­te­rin Lois­ke En­semb­le-ryh­mä to­teut­taa uut­ta ikäih­mi­sil­le suun­nat­tua Vah­va ja hel­lä - ikä ja yh­teys-han­ket­ta Poh­jois-Kar­ja­las­sa. Kier­tue al­koi tiis­tai­na Ki­teen Hoi­va­ko­dis­sa, jos­sa Vah­va ja hel­lä-esi­tys toi ikäih­mis­ten ar­keen tuu­lah­duk­sen kult­tuu­ria. Myös ylei­sö pää­si osal­lis­tu­maan esi­tyk­seen silk­ki­nau­ho­ja pi­del­len.

Riikka Siiralan tanssi osallisti myös yleisöä.

Riikka Siiralan tanssi osallisti myös yleisöä.

Päivi Lievonen

Kulttuuri
23.9.2021 9.31

Kulttuuria tuodaan hoivakoteihin

Osi­ris-te­at­te­rin Lois­ke En­semb­le-ryh­mä to­teut­taa uut­ta ikäih­mi­sil­le suun­nat­tua Vah­va ja hel­lä - ikä ja yh­teys-han­ket­ta Poh­jois-Kar­ja­las­sa. Kier­tue al­koi tiis­tai­na Ki­teen Hoi­va­ko­dis­sa, jos­sa Vah­va ja hel­lä-esi­tys toi ikäih­mis­ten ar­keen tuu­lah­duk­sen kult­tuu­ria. Myös ylei­sö pää­si osal­lis­tu­maan esi­tyk­seen silk­ki­nau­ho­ja pi­del­len.

 Marco Martalar työstää yli kolmemetristä puista leijonaa Puun Sielun Natalia Podkolzinan laatiman suunnitelman mukaan.

Marco Martalar työstää yli kolmemetristä puista leijonaa Puun Sielun Natalia Podkolzinan laatiman suunnitelman mukaan.

Päivi Lievonen

Kulttuuri
20.9.2021 15.50

Onkamoon kohoaa leijonaveistos italia­lais­tai­teilijan toteuttamana

Puun­sie­luun on ra­ken­tu­mas­sa puu­tai­teen veis­tos­puis­to, jo­hon teh­dään par­hail­laan kol­mi­met­ris­tä Suo­men lei­jo­naa.

 Marco Martalar työstää yli kolmemetristä puista leijonaa Puun Sielun Natalia Podkolzinan laatiman suunnitelman mukaan.

Marco Martalar työstää yli kolmemetristä puista leijonaa Puun Sielun Natalia Podkolzinan laatiman suunnitelman mukaan.

Päivi Lievonen

Kulttuuri
20.9.2021 15.50

Onkamoon kohoaa leijonaveistos italia­lais­tai­teilijan toteuttamana

Puun­sie­luun on ra­ken­tu­mas­sa puu­tai­teen veis­tos­puis­to, jo­hon teh­dään par­hail­laan kol­mi­met­ris­tä Suo­men lei­jo­naa.

Ilkka Heinonen on kansanmusiikkiin erikoistunut muusikko.

Ilkka Heinonen on kansanmusiikkiin erikoistunut muusikko.

Ilkka Heinosen pressikuvat/ AJ Savolainen

Kulttuuri
13.9.2021 12.25

Käspelissä esiintyy jouhikonsoittaja

Ki­haus Folk tuo tu­le­va­na sun­nun­tai­na Käs­pe­liin Rääk­ky­lään jou­hi­kon­soit­ta­ja Ilk­ka Hei­no­sen, joka yh­dis­tää kar­ja­lai­set tans­si­sä­vel­mät van­han mu­sii­kin es­te­tiik­kaan ja live-elekt­ro­niik­kaan. Hei­no­nen on hel­sin­ki­läi­nen kan­san­mu­siik­kiin ja maa­il­man­mu­siik­kiin eri­kois­tu­nut muu­sik­ko ja sä­vel­tä­jä. Soit­ti­mi­naan hä­nel­lä on jou­hik­ko, kont­ra­bas­so ja G-vi­o­lo­ne. Soo­lo-oh­jel­mis­tos­saan Hei­no­nen tut­kii py­hän ja maal­li­sen ra­ja­pin­to­ja kar­ja­lai­sen jou­hik­ko­mu­sii­kin ja van­han mu­sii­kin esit­tä­mis­käy­tän­tö­jä hyö­dyn­tä­en.

Ilkka Heinonen on kansanmusiikkiin erikoistunut muusikko.

Ilkka Heinonen on kansanmusiikkiin erikoistunut muusikko.

Ilkka Heinosen pressikuvat/ AJ Savolainen

Kulttuuri
13.9.2021 12.25

Käspelissä esiintyy jouhikonsoittaja

Ki­haus Folk tuo tu­le­va­na sun­nun­tai­na Käs­pe­liin Rääk­ky­lään jou­hi­kon­soit­ta­ja Ilk­ka Hei­no­sen, joka yh­dis­tää kar­ja­lai­set tans­si­sä­vel­mät van­han mu­sii­kin es­te­tiik­kaan ja live-elekt­ro­niik­kaan. Hei­no­nen on hel­sin­ki­läi­nen kan­san­mu­siik­kiin ja maa­il­man­mu­siik­kiin eri­kois­tu­nut muu­sik­ko ja sä­vel­tä­jä. Soit­ti­mi­naan hä­nel­lä on jou­hik­ko, kont­ra­bas­so ja G-vi­o­lo­ne. Soo­lo-oh­jel­mis­tos­saan Hei­no­nen tut­kii py­hän ja maal­li­sen ra­ja­pin­to­ja kar­ja­lai­sen jou­hik­ko­mu­sii­kin ja van­han mu­sii­kin esit­tä­mis­käy­tän­tö­jä hyö­dyn­tä­en.

Lasten- ja nuortenkirjallisuutta julkaistiin viime vuonna noin 1200 teosta, joten valinnanvaraa kirjoissa riittää. Kuvituskuva.

Lasten- ja nuortenkirjallisuutta julkaistiin viime vuonna noin 1200 teosta, joten valinnanvaraa kirjoissa riittää. Kuvituskuva.

Viivi Klemm-Gröhn

Kulttuuri
13.9.2021 8.45

Lasten- ja nuorten­kir­jal­li­suudessa on runsas valikoima

Las­ten- ja nuor­ten­kir­jal­li­suu­des­sa on koh­taan­to-on­gel­ma; te­ok­sis­ta mark­ki­noi­daan lä­hin­nä tun­ne­tuim­pia ni­miä kun pie­nem­pien kus­tan­ta­mo­jen tun­te­mat­to­mam­mat kir­jat ei­vät ta­voi­ta lu­ki­joi­taan.

Lasten- ja nuortenkirjallisuutta julkaistiin viime vuonna noin 1200 teosta, joten valinnanvaraa kirjoissa riittää. Kuvituskuva.

Lasten- ja nuortenkirjallisuutta julkaistiin viime vuonna noin 1200 teosta, joten valinnanvaraa kirjoissa riittää. Kuvituskuva.

Viivi Klemm-Gröhn

Kulttuuri
13.9.2021 8.45

Lasten- ja nuorten­kir­jal­li­suudessa on runsas valikoima

Las­ten- ja nuor­ten­kir­jal­li­suu­des­sa on koh­taan­to-on­gel­ma; te­ok­sis­ta mark­ki­noi­daan lä­hin­nä tun­ne­tuim­pia ni­miä kun pie­nem­pien kus­tan­ta­mo­jen tun­te­mat­to­mam­mat kir­jat ei­vät ta­voi­ta lu­ki­joi­taan.

Vuoden Pöllönä palkittu Aini Sutinen (oikealla) sai Kiteen Yrittäjien Esa Halttuselta ja Maija Timoselta palkinnoksi puumalalaista tekoa olevan pöllöpatsaan.

Vuoden Pöllönä palkittu Aini Sutinen (oikealla) sai Kiteen Yrittäjien Esa Halttuselta ja Maija Timoselta palkinnoksi puumalalaista tekoa olevan pöllöpatsaan.

Riitta Hakulinen

Kulttuuri
13.9.2021 8.12

Kiteen pogostan Iltalennolla sirmakka soi

Au­rin­gon­pais­tei­ses­sa sääs­sä vie­tet­ty Il­ta­len­to Kit­teel­le –ta­pah­tu­ma vii­me per­jan­tai­na toi vi­li­nää ja ilois­ta il­met­tä Ki­teen kes­kus­taan.

Vuoden Pöllönä palkittu Aini Sutinen (oikealla) sai Kiteen Yrittäjien Esa Halttuselta ja Maija Timoselta palkinnoksi puumalalaista tekoa olevan pöllöpatsaan.

Vuoden Pöllönä palkittu Aini Sutinen (oikealla) sai Kiteen Yrittäjien Esa Halttuselta ja Maija Timoselta palkinnoksi puumalalaista tekoa olevan pöllöpatsaan.

Riitta Hakulinen

Kulttuuri
13.9.2021 8.12

Kiteen pogostan Iltalennolla sirmakka soi

Au­rin­gon­pais­tei­ses­sa sääs­sä vie­tet­ty Il­ta­len­to Kit­teel­le –ta­pah­tu­ma vii­me per­jan­tai­na toi vi­li­nää ja ilois­ta il­met­tä Ki­teen kes­kus­taan.

Marjukka Konttinen-Lappalainen on luotsannut Rääkkylän lukupiiriä kolmen vuoden ajan.

Marjukka Konttinen-Lappalainen on luotsannut Rääkkylän lukupiiriä kolmen vuoden ajan.

Päivi Lievonen

Kulttuuri
10.9.2021 9.26

Lukupiiri tarjoaa erilaisia näkökulmia kirjoihin

Kuu­den vuo­den ajan ko­koon­tu­nut lu­ku­pii­ri on kir­jo­jen ys­tä­vien ker­ho, jos­sa lu­ku­ko­ke­mus­ta sy­ven­ne­tään kes­kus­tel­len. Rääk­ky­län kir­jas­tos­sa kuu­kau­sit­tain ko­koon­tu­va noin kym­men­hen­ki­nen po­ruk­ka ke­rää kä­vi­jöi­tä jopa Pa­rik­ka­las­ta saak­ka ja mu­ka­na on myös mök­ki­läi­siä ai­na paik­ka­kun­nal­la ol­les­saan.

Marjukka Konttinen-Lappalainen on luotsannut Rääkkylän lukupiiriä kolmen vuoden ajan.

Marjukka Konttinen-Lappalainen on luotsannut Rääkkylän lukupiiriä kolmen vuoden ajan.

Päivi Lievonen

Kulttuuri
10.9.2021 9.26

Lukupiiri tarjoaa erilaisia näkökulmia kirjoihin

Kuu­den vuo­den ajan ko­koon­tu­nut lu­ku­pii­ri on kir­jo­jen ys­tä­vien ker­ho, jos­sa lu­ku­ko­ke­mus­ta sy­ven­ne­tään kes­kus­tel­len. Rääk­ky­län kir­jas­tos­sa kuu­kau­sit­tain ko­koon­tu­va noin kym­men­hen­ki­nen po­ruk­ka ke­rää kä­vi­jöi­tä jopa Pa­rik­ka­las­ta saak­ka ja mu­ka­na on myös mök­ki­läi­siä ai­na paik­ka­kun­nal­la ol­les­saan.

Juha Itkonen oli yksi Maruknoiden kirjailijavieraista.

Juha Itkonen oli yksi Maruknoiden kirjailijavieraista.

Laura Malmivaara 2015 / Otava

Kulttuuri
9.9.2021 14.20

Toivo elää kirjoissa

Kes­ki-Kar­ja­lan kir­joit­ta­ja­yh­dis­tys Mart­van kir­jal­li­suus­ta­pah­tu­ma Ma­ruk­nat on tänä vuon­na 30-vuo­ti­as. Maa­kun­ta­päi­vä­nä vie­te­tys­sä juh­la­vuo­den ta­pah­tu­mas­sa yh­dis­tyk­sen pit­kää his­to­ri­aa juh­lis­tet­tiin toi­vo-tee­mal­la.

Juha Itkonen oli yksi Maruknoiden kirjailijavieraista.

Juha Itkonen oli yksi Maruknoiden kirjailijavieraista.

Laura Malmivaara 2015 / Otava

Kulttuuri
9.9.2021 14.20

Toivo elää kirjoissa

Kes­ki-Kar­ja­lan kir­joit­ta­ja­yh­dis­tys Mart­van kir­jal­li­suus­ta­pah­tu­ma Ma­ruk­nat on tänä vuon­na 30-vuo­ti­as. Maa­kun­ta­päi­vä­nä vie­te­tys­sä juh­la­vuo­den ta­pah­tu­mas­sa yh­dis­tyk­sen pit­kää his­to­ri­aa juh­lis­tet­tiin toi­vo-tee­mal­la.

Netta Skog valloittaa Kiteesalissa soittamalla digihanurilla muun muassa Nightwishiä. Promokuva.

Netta Skog valloittaa Kiteesalissa soittamalla digihanurilla muun muassa Nightwishiä. Promokuva.

Kulttuuri
9.9.2021 8.25

KIMAF käynnistää Kiteen kulttuurisyksyn

KI­MAF-fes­ti­vaa­li tar­jo­aa tu­le­van vii­kon­lo­pun ja en­si vii­kon ai­ka­na kon­sert­ti­ki­ma­ran ja poh­jois­mais­ta me­tal­li­mu­siik­kia kä­sit­te­le­vän verk­ko­se­mi­naa­rin. Koko Ki­teen kult­tuu­ri­syk­sy näyt­täy­tyy tar­jon­nal­taan mo­ni­puo­li­se­na.

Netta Skog valloittaa Kiteesalissa soittamalla digihanurilla muun muassa Nightwishiä. Promokuva.

Netta Skog valloittaa Kiteesalissa soittamalla digihanurilla muun muassa Nightwishiä. Promokuva.

Kulttuuri
9.9.2021 8.25

KIMAF käynnistää Kiteen kulttuurisyksyn

KI­MAF-fes­ti­vaa­li tar­jo­aa tu­le­van vii­kon­lo­pun ja en­si vii­kon ai­ka­na kon­sert­ti­ki­ma­ran ja poh­jois­mais­ta me­tal­li­mu­siik­kia kä­sit­te­le­vän verk­ko­se­mi­naa­rin. Koko Ki­teen kult­tuu­ri­syk­sy näyt­täy­tyy tar­jon­nal­taan mo­ni­puo­li­se­na.

Jasu Parviainen ei poistu kertaakaan näyttämöltä puolitoista tuntia kestävän esityksen aikana. Kupoliteltta tekee esityksestä intiimin, ja tuo näyttelijän lähelle katsojaa.

Jasu Parviainen ei poistu kertaakaan näyttämöltä puolitoista tuntia kestävän esityksen aikana. Kupoliteltta tekee esityksestä intiimin, ja tuo näyttelijän lähelle katsojaa.

Mervi Venäläinen

Kulttuuri
2.9.2021 16.05

Sirkus Supiaisen Woyzeck vangitsee

Jo­en­suu­lai­sen ny­ky­sir­kus­ryh­mä Sir­kus Su­pi­ai­sen mo­no­lo­gie­si­tys Wo­y­zeck kuu­luu elo-syys­kuun vaih­tees­sa vie­tet­tä­vän Pil­ke-fes­ti­vaa­lin oh­jel­mis­toon. Esit­tä­vän tai­teen fes­ti­vaa­li jär­jes­te­tään Näyt­tä­mö-te­at­te­ris­sa Jo­en­suus­sa. Wo­y­zec­kin vii­mei­set esi­tyk­set näh­dään tä­nään tors­tai­na sekä per­jan­tai­na ja lau­an­tai­na.

Jasu Parviainen ei poistu kertaakaan näyttämöltä puolitoista tuntia kestävän esityksen aikana. Kupoliteltta tekee esityksestä intiimin, ja tuo näyttelijän lähelle katsojaa.

Jasu Parviainen ei poistu kertaakaan näyttämöltä puolitoista tuntia kestävän esityksen aikana. Kupoliteltta tekee esityksestä intiimin, ja tuo näyttelijän lähelle katsojaa.

Mervi Venäläinen

Kulttuuri
2.9.2021 16.05

Sirkus Supiaisen Woyzeck vangitsee

Jo­en­suu­lai­sen ny­ky­sir­kus­ryh­mä Sir­kus Su­pi­ai­sen mo­no­lo­gie­si­tys Wo­y­zeck kuu­luu elo-syys­kuun vaih­tees­sa vie­tet­tä­vän Pil­ke-fes­ti­vaa­lin oh­jel­mis­toon. Esit­tä­vän tai­teen fes­ti­vaa­li jär­jes­te­tään Näyt­tä­mö-te­at­te­ris­sa Jo­en­suus­sa. Wo­y­zec­kin vii­mei­set esi­tyk­set näh­dään tä­nään tors­tai­na sekä per­jan­tai­na ja lau­an­tai­na.

Heino Tiilikainen on uransa aikana maistellut ja arvioinut tuhansia eri oluita.

Heino Tiilikainen on uransa aikana maistellut ja arvioinut tuhansia eri oluita.

Kari Sarkkinen

Kulttuuri
26.8.2021 20.18

Olutharrastuksesta kasvoi Heino Tiilikaiselle toinen työ

Hei­no­nie­mel­lä asu­va Suo­men Olut­seu­ran kun­ni­a­pu­heen­joh­ta­ja Hei­no Tii­li­kai­nen on eh­ti­nyt te­ke­mään pit­kän päi­vä­työn olut­kult­tuu­rin edis­tä­mi­sek­si Suo­mes­sa.

Heino Tiilikainen on uransa aikana maistellut ja arvioinut tuhansia eri oluita.

Heino Tiilikainen on uransa aikana maistellut ja arvioinut tuhansia eri oluita.

Kari Sarkkinen

Kulttuuri
26.8.2021 20.18

Olutharrastuksesta kasvoi Heino Tiilikaiselle toinen työ

Hei­no­nie­mel­lä asu­va Suo­men Olut­seu­ran kun­ni­a­pu­heen­joh­ta­ja Hei­no Tii­li­kai­nen on eh­ti­nyt te­ke­mään pit­kän päi­vä­työn olut­kult­tuu­rin edis­tä­mi­sek­si Suo­mes­sa.

Katri Tolvanen, Erki Gröhn, Timo Hacklin, Ritva Salopuro, Vesa Honkanen, Ari Mononen, Saila Kinnunen ja Mikko Lappalainen toivat keskikarjalaisen musiikki- ja runotervehdyksen Joensuun Gospelfestivaaleille elokuussa.

Katri Tolvanen, Erki Gröhn, Timo Hacklin, Ritva Salopuro, Vesa Honkanen, Ari Mononen, Saila Kinnunen ja Mikko Lappalainen toivat keskikarjalaisen musiikki- ja runotervehdyksen Joensuun Gospelfestivaaleille elokuussa.

Kari Sarkkinen

Kulttuuri
26.8.2021 14.40

Autere ja runoryhmä toivat tunnelmaa gospel­fes­ti­vaa­leille

Elo­kuun puo­li­vä­lin ai­koi­hin pi­de­tyt Jo­en­suun Gos­pel­fes­ti­vaa­lit sai­vat kes­ki­kar­ja­lais­ta vä­riä, kun Au­te­re-or­kes­te­ri ja ru­no­ryh­mä as­tui ta­pah­tu­ma­vii­kon sun­nun­tai­na Jo­en­suun kirk­koon.

Katri Tolvanen, Erki Gröhn, Timo Hacklin, Ritva Salopuro, Vesa Honkanen, Ari Mononen, Saila Kinnunen ja Mikko Lappalainen toivat keskikarjalaisen musiikki- ja runotervehdyksen Joensuun Gospelfestivaaleille elokuussa.

Katri Tolvanen, Erki Gröhn, Timo Hacklin, Ritva Salopuro, Vesa Honkanen, Ari Mononen, Saila Kinnunen ja Mikko Lappalainen toivat keskikarjalaisen musiikki- ja runotervehdyksen Joensuun Gospelfestivaaleille elokuussa.

Kari Sarkkinen

Kulttuuri
26.8.2021 14.40

Autere ja runoryhmä toivat tunnelmaa gospel­fes­ti­vaa­leille

Elo­kuun puo­li­vä­lin ai­koi­hin pi­de­tyt Jo­en­suun Gos­pel­fes­ti­vaa­lit sai­vat kes­ki­kar­ja­lais­ta vä­riä, kun Au­te­re-or­kes­te­ri ja ru­no­ryh­mä as­tui ta­pah­tu­ma­vii­kon sun­nun­tai­na Jo­en­suun kirk­koon.

Eini Annukka Perälä on halunnut tuoda iloista meininkiä paikalliseen musiikkielämään. Tällä kertaa hän tuo sitä kutsumalla lauluhaluisia "Kansankuoroon".

Eini Annukka Perälä on halunnut tuoda iloista meininkiä paikalliseen musiikkielämään. Tällä kertaa hän tuo sitä kutsumalla lauluhaluisia "Kansankuoroon".

Mervi Venäläinen

Kulttuuri
26.8.2021 11.05

Kansalaisopistolla kaikuu kohta yhteislaulu

Tors­tai­na 16.9. aloit­taa Ke­mien seu­ra­kun­ta­ta­lol­la kan­sa­lai­so­pis­ton ryh­mä­nä kai­kil­le avoin Kan­san­kuo­ro-ni­mi­nen ko­koon­pa­no.

Eini Annukka Perälä on halunnut tuoda iloista meininkiä paikalliseen musiikkielämään. Tällä kertaa hän tuo sitä kutsumalla lauluhaluisia "Kansankuoroon".

Eini Annukka Perälä on halunnut tuoda iloista meininkiä paikalliseen musiikkielämään. Tällä kertaa hän tuo sitä kutsumalla lauluhaluisia "Kansankuoroon".

Mervi Venäläinen

Kulttuuri
26.8.2021 11.05

Kansalaisopistolla kaikuu kohta yhteislaulu

Tors­tai­na 16.9. aloit­taa Ke­mien seu­ra­kun­ta­ta­lol­la kan­sa­lai­so­pis­ton ryh­mä­nä kai­kil­le avoin Kan­san­kuo­ro-ni­mi­nen ko­koon­pa­no.

Kauko Leppänen ja Pauli HIltunen ovat kesän ajan opastaneet Nightwish-keskuksen kävijöitä.

Kauko Leppänen ja Pauli HIltunen ovat kesän ajan opastaneet Nightwish-keskuksen kävijöitä.

Päivi Lievonen

Kulttuuri
25.8.2021 10.07

Hevimpi Kitee kiinnostaa kävijöitä - oppaiden tietämystä testattu

A Night­wish story-näyt­te­lys­sä ke­sä­op­pai­na toi­mi­vil­la Pau­li Hil­tu­sel­la ja Kau­ko Lep­pä­sel­lä on ol­lut kii­rei­nen kau­si, sil­lä vie­rai­li­joi­ta ki­tee­läi­syh­ty­een ta­ri­naa esit­te­le­väs­sä koh­tees­sa on riit­tä­nyt tänä su­ve­na.

Kauko Leppänen ja Pauli HIltunen ovat kesän ajan opastaneet Nightwish-keskuksen kävijöitä.

Kauko Leppänen ja Pauli HIltunen ovat kesän ajan opastaneet Nightwish-keskuksen kävijöitä.

Päivi Lievonen

Kulttuuri
25.8.2021 10.07

Hevimpi Kitee kiinnostaa kävijöitä - oppaiden tietämystä testattu

A Night­wish story-näyt­te­lys­sä ke­sä­op­pai­na toi­mi­vil­la Pau­li Hil­tu­sel­la ja Kau­ko Lep­pä­sel­lä on ol­lut kii­rei­nen kau­si, sil­lä vie­rai­li­joi­ta ki­tee­läi­syh­ty­een ta­ri­naa esit­te­le­väs­sä koh­tees­sa on riit­tä­nyt tänä su­ve­na.

Tavaralainaamossa on saatavilla esimerkiksi kanteleita. Kuvituskuva.

Tavaralainaamossa on saatavilla esimerkiksi kanteleita. Kuvituskuva.

Päivi Lievonen

Kulttuuri
24.8.2021 14.49

Tavaralainaamo avautuu torstaina

Pa­ras­ta Rääk­ky­lää-hank­keen kaut­ta pi­lot­ti­na puu­hat­tua pal­ve­lua on toi­vot­tu pi­tä­jän kir­jas­toon, ja nyt lai­nat­ta­vak­si on lah­joi­tuk­si­na saa­tu muun mu­as­sa ur­hei­lu­vä­li­nei­tä, seu­ra- ja pa­la­pe­le­jä, soit­ti­mia, om­pe­lu­ko­ne, ve­ren­pai­ne­mit­ta­ri sekä vau­vo­jen tar­vik­kei­ta. Ta­va­rat ovat lai­nat­ta­vis­sa kir­jas­to­kor­til­la.

Tavaralainaamossa on saatavilla esimerkiksi kanteleita. Kuvituskuva.

Tavaralainaamossa on saatavilla esimerkiksi kanteleita. Kuvituskuva.

Päivi Lievonen

Kulttuuri
24.8.2021 14.49

Tavaralainaamo avautuu torstaina

Pa­ras­ta Rääk­ky­lää-hank­keen kaut­ta pi­lot­ti­na puu­hat­tua pal­ve­lua on toi­vot­tu pi­tä­jän kir­jas­toon, ja nyt lai­nat­ta­vak­si on lah­joi­tuk­si­na saa­tu muun mu­as­sa ur­hei­lu­vä­li­nei­tä, seu­ra- ja pa­la­pe­le­jä, soit­ti­mia, om­pe­lu­ko­ne, ve­ren­pai­ne­mit­ta­ri sekä vau­vo­jen tar­vik­kei­ta. Ta­va­rat ovat lai­nat­ta­vis­sa kir­jas­to­kor­til­la.

Outokummun taideyhdistyksen näyttely värittää kunnantalon yläaulaa.

Outokummun taideyhdistyksen näyttely värittää kunnantalon yläaulaa.

Päivi Lievonen

Kulttuuri
24.8.2021 13.28

Kunnantalolla taidenäyttely

Ou­to­kum­mun tai­deyh­dis­tys on jo use­am­pa­na vuon­na tuo­nut näyt­te­lyn Rääk­ky­län kun­nan­ta­lol­le ja uu­sin näyt­te­ly on par­hail­laan kat­sot­ta­vis­sa. Tä­män syk­syn ko­ko­el­ma on Ym­pä­ris­tö­ni-ni­mel­lä koot­tu, ja se si­säl­tää use­am­pia tau­lu­ja. Mu­ka­na on niin pe­rin­tei­siä te­ok­sia kuin abst­rak­tim­pi­a­kin ko­ko­nai­suuk­sia. Ym­pä­ris­töä on ku­vat­tu niin eläin­hah­mo­ja, kas­ve­ja kuin mai­se­mia ins­pi­raa­ti­on läh­tee­nä käyt­tä­en.

Outokummun taideyhdistyksen näyttely värittää kunnantalon yläaulaa.

Outokummun taideyhdistyksen näyttely värittää kunnantalon yläaulaa.

Päivi Lievonen

Kulttuuri
24.8.2021 13.28

Kunnantalolla taidenäyttely

Ou­to­kum­mun tai­deyh­dis­tys on jo use­am­pa­na vuon­na tuo­nut näyt­te­lyn Rääk­ky­län kun­nan­ta­lol­le ja uu­sin näyt­te­ly on par­hail­laan kat­sot­ta­vis­sa. Tä­män syk­syn ko­ko­el­ma on Ym­pä­ris­tö­ni-ni­mel­lä koot­tu, ja se si­säl­tää use­am­pia tau­lu­ja. Mu­ka­na on niin pe­rin­tei­siä te­ok­sia kuin abst­rak­tim­pi­a­kin ko­ko­nai­suuk­sia. Ym­pä­ris­töä on ku­vat­tu niin eläin­hah­mo­ja, kas­ve­ja kuin mai­se­mia ins­pi­raa­ti­on läh­tee­nä käyt­tä­en.

Kulttuuri
23.8.2021 13.25

Saimaa-ilmiö: kulttuuri kuuluu kuntastrategioihin

Sai­maa-il­miö to­te­aa tie­dot­tees­saan, et­tä kult­tuu­ri ja tai­de kuu­lu­vat kun­tien stra­te­gi­oi­hin.

Kulttuuri
23.8.2021 13.25

Saimaa-ilmiö: kulttuuri kuuluu kuntastrategioihin

Sai­maa-il­miö to­te­aa tie­dot­tees­saan, et­tä kult­tuu­ri ja tai­de kuu­lu­vat kun­tien stra­te­gi­oi­hin.

Pohjois-Karjalassa halutaan lisätä kanneltietoisuutta hankkeiden avulla. Kuvituskuva.

Pohjois-Karjalassa halutaan lisätä kanneltietoisuutta hankkeiden avulla. Kuvituskuva.

Roosa Sallinen

Kulttuuri
20.8.2021 15.49

Kanteleen tunnettavuutta halutaan lisätä neljällä eri hankkeella - Rääkkylä hallinnoi esisel­vi­tys­hanketta

Rääk­ky­län kun­ta toi­mi hal­lin­noi­ja­na Poh­jois-Kar­ja­lan maa­kun­ta­lii­ton tu­le­vai­suus­ra­has­ton ra­hoit­ta­maa esi­sel­vi­tys­hank­keel­le, jon­ka ta­voit­tee­na oli laa­jan, maa­kun­nal­li­sen kan­te­le­hank­keen to­teut­ta­mis­mah­dol­li­suuk­sien sel­vit­tä­mi­nen.

Pohjois-Karjalassa halutaan lisätä kanneltietoisuutta hankkeiden avulla. Kuvituskuva.

Pohjois-Karjalassa halutaan lisätä kanneltietoisuutta hankkeiden avulla. Kuvituskuva.

Roosa Sallinen

Kulttuuri
20.8.2021 15.49

Kanteleen tunnettavuutta halutaan lisätä neljällä eri hankkeella - Rääkkylä hallinnoi esisel­vi­tys­hanketta

Rääk­ky­län kun­ta toi­mi hal­lin­noi­ja­na Poh­jois-Kar­ja­lan maa­kun­ta­lii­ton tu­le­vai­suus­ra­has­ton ra­hoit­ta­maa esi­sel­vi­tys­hank­keel­le, jon­ka ta­voit­tee­na oli laa­jan, maa­kun­nal­li­sen kan­te­le­hank­keen to­teut­ta­mis­mah­dol­li­suuk­sien sel­vit­tä­mi­nen.

Elina Väistön 10-vuotias Siiri-tytär kokee olevansa prinsessa Hämeen puku päällään. Puku löytyi edullisesti Facebook-ryhmästä. Elinan oma Pyhäjärven puku valmistui kesäkuussa.

Elina Väistön 10-vuotias Siiri-tytär kokee olevansa prinsessa Hämeen puku päällään. Puku löytyi edullisesti Facebook-ryhmästä. Elinan oma Pyhäjärven puku valmistui kesäkuussa.

Mervi Venäläinen

Kulttuuri
19.8.2021 13.05

Kansal­lis­pu­ku­perinne muuntuu ajassa

Toh­ma­jär­ve­läi­sel­le Eli­na Väis­töl­le kan­sal­lis­pu­vul­la on eri­tyi­nen mer­ki­tys. Eli­nan mie­les­tä kan­sal­lis­pu­vun paik­ka ei ole pu­ku­pus­sis­sa va­ras­ton pe­räl­lä, vaan esil­lä, ker­to­mas­sa ta­ri­naa men­nees­tä ja ny­kyi­syy­des­tä. Hän toi­voo­kin, et­tä ih­mi­set ot­tai­si­vat pu­vut roh­ke­as­ti käyt­töön ar­jes­sa ja juh­las­sa.

Elina Väistön 10-vuotias Siiri-tytär kokee olevansa prinsessa Hämeen puku päällään. Puku löytyi edullisesti Facebook-ryhmästä. Elinan oma Pyhäjärven puku valmistui kesäkuussa.

Elina Väistön 10-vuotias Siiri-tytär kokee olevansa prinsessa Hämeen puku päällään. Puku löytyi edullisesti Facebook-ryhmästä. Elinan oma Pyhäjärven puku valmistui kesäkuussa.

Mervi Venäläinen

Kulttuuri
19.8.2021 13.05

Kansal­lis­pu­ku­perinne muuntuu ajassa

Toh­ma­jär­ve­läi­sel­le Eli­na Väis­töl­le kan­sal­lis­pu­vul­la on eri­tyi­nen mer­ki­tys. Eli­nan mie­les­tä kan­sal­lis­pu­vun paik­ka ei ole pu­ku­pus­sis­sa va­ras­ton pe­räl­lä, vaan esil­lä, ker­to­mas­sa ta­ri­naa men­nees­tä ja ny­kyi­syy­des­tä. Hän toi­voo­kin, et­tä ih­mi­set ot­tai­si­vat pu­vut roh­ke­as­ti käyt­töön ar­jes­sa ja juh­las­sa.

Tuore aviopari Sanna ja Ville Kivivuori katsovat luottavaisina tulevaisuuteen.

Tuore aviopari Sanna ja Ville Kivivuori katsovat luottavaisina tulevaisuuteen.

Kari Sarkkinen

Kulttuuri
17.8.2021 12.34

”Huomasimme, että meillä on valtavasti yhteistä”

Is­tum­me elo­kuun en­sim­mäi­sen vii­kon kes­ki­viik­ko­na San­na Kai­nu­lai­sen ja Vil­le Ki­vi­vuo­ren kans­sa Ny­ma­nin ta­lon piha-alu­eel­la. Muis­te­lem­me viik­koa ai­em­min sa­man alu­een puu­tar­haan tun­nel­maa tuo­nut­ta Sua vain yli kai­ken ra­kas­tan -kon­sert­tia. Kon­ser­tis­sa esiin­tyi myös Vil­len poi­ka Gab­riel.

Tuore aviopari Sanna ja Ville Kivivuori katsovat luottavaisina tulevaisuuteen.

Tuore aviopari Sanna ja Ville Kivivuori katsovat luottavaisina tulevaisuuteen.

Kari Sarkkinen

Kulttuuri
17.8.2021 12.34

”Huomasimme, että meillä on valtavasti yhteistä”

Is­tum­me elo­kuun en­sim­mäi­sen vii­kon kes­ki­viik­ko­na San­na Kai­nu­lai­sen ja Vil­le Ki­vi­vuo­ren kans­sa Ny­ma­nin ta­lon piha-alu­eel­la. Muis­te­lem­me viik­koa ai­em­min sa­man alu­een puu­tar­haan tun­nel­maa tuo­nut­ta Sua vain yli kai­ken ra­kas­tan -kon­sert­tia. Kon­ser­tis­sa esiin­tyi myös Vil­len poi­ka Gab­riel.

Eija Järvinen kokee talkootyön palkitsevana, sillä kukkakimppuja keränneet asiakkaat ovat aina hyväntuulisia.

Eija Järvinen kokee talkootyön palkitsevana, sillä kukkakimppuja keränneet asiakkaat ovat aina hyväntuulisia.

Päivi Lievonen

Kulttuuri
16.8.2021 14.53

Kävijöiden ilo palkitsee talkoolaisen

Pi­tä­jän suu­rim­mak­si ta­pah­tu­mak­si ko­hon­nut, tu­le­va­na vii­kon­lop­pu­na jär­jes­tet­tä­vä Kuk­ka­kuh­haus on tär­keä tra­di­tio te­ki­jöil­len­sä­kin. Ti­lai­suut­ta koo­taan kuin pa­la­pe­liä ja tal­koo­lai­sil­la on iso osuus jär­jes­te­lyis­sä.

Eija Järvinen kokee talkootyön palkitsevana, sillä kukkakimppuja keränneet asiakkaat ovat aina hyväntuulisia.

Eija Järvinen kokee talkootyön palkitsevana, sillä kukkakimppuja keränneet asiakkaat ovat aina hyväntuulisia.

Päivi Lievonen

Kulttuuri
16.8.2021 14.53

Kävijöiden ilo palkitsee talkoolaisen

Pi­tä­jän suu­rim­mak­si ta­pah­tu­mak­si ko­hon­nut, tu­le­va­na vii­kon­lop­pu­na jär­jes­tet­tä­vä Kuk­ka­kuh­haus on tär­keä tra­di­tio te­ki­jöil­len­sä­kin. Ti­lai­suut­ta koo­taan kuin pa­la­pe­liä ja tal­koo­lai­sil­la on iso osuus jär­jes­te­lyis­sä.

Maruknat on pysynyt 30 vuotta voimissaan aktiivisten ihmisten avulla. Martvan johtokunta on jälleen suunnitellut itsensä näköisen kirjallisuustapahtuman. Kuvassa Raimo ja Riitta Koistinen, Seija Turunen, Päivi Muukkonen, Anja Kiljunen, Kyösti Partanen ja Annikki Matikainen-Partanen.  Kuvasta puuttuu Jonipentti Järvinen.

Maruknat on pysynyt 30 vuotta voimissaan aktiivisten ihmisten avulla. Martvan johtokunta on jälleen suunnitellut itsensä näköisen kirjallisuustapahtuman. Kuvassa Raimo ja Riitta Koistinen, Seija Turunen, Päivi Muukkonen, Anja Kiljunen, Kyösti Partanen ja Annikki Matikainen-Partanen. Kuvasta puuttuu Jonipentti Järvinen.

Tuija Marienberg

Kulttuuri
16.8.2021 11.44

30-vuotias Maruknat - tekijöidensä oloinen tapahtuma

Tänä vuon­na 30 vuot­ta täyt­tä­vä Ki­teen Ma­ruk­nat juh­lis­taa pyö­rei­tä vuo­sia lau­an­tai­na 28. elo­kuu­ta tee­ma­naan Toi­vo.

Maruknat on pysynyt 30 vuotta voimissaan aktiivisten ihmisten avulla. Martvan johtokunta on jälleen suunnitellut itsensä näköisen kirjallisuustapahtuman. Kuvassa Raimo ja Riitta Koistinen, Seija Turunen, Päivi Muukkonen, Anja Kiljunen, Kyösti Partanen ja Annikki Matikainen-Partanen.  Kuvasta puuttuu Jonipentti Järvinen.

Maruknat on pysynyt 30 vuotta voimissaan aktiivisten ihmisten avulla. Martvan johtokunta on jälleen suunnitellut itsensä näköisen kirjallisuustapahtuman. Kuvassa Raimo ja Riitta Koistinen, Seija Turunen, Päivi Muukkonen, Anja Kiljunen, Kyösti Partanen ja Annikki Matikainen-Partanen. Kuvasta puuttuu Jonipentti Järvinen.

Tuija Marienberg

Kulttuuri
16.8.2021 11.44

30-vuotias Maruknat - tekijöidensä oloinen tapahtuma

Tänä vuon­na 30 vuot­ta täyt­tä­vä Ki­teen Ma­ruk­nat juh­lis­taa pyö­rei­tä vuo­sia lau­an­tai­na 28. elo­kuu­ta tee­ma­naan Toi­vo.

Kansainvälinen arviointiraati piti kiinnostavana kirjassa esiteltyä konseptia The Art of living, saimaalaista elämisen taitoa.

Kansainvälinen arviointiraati piti kiinnostavana kirjassa esiteltyä konseptia The Art of living, saimaalaista elämisen taitoa.

Kulttuuri
15.8.2021 13.20

Saimaa-ilmiö2026 hurmasi elämisen taidollaan, mutta eurooppalaisuutta toivotaan kehitettävän eteenpäin

Ope­tus- ja kult­tuu­ri­mi­nis­te­riö on jul­kis­ta­nut ver­kos­sa kan­sain­vä­li­sen raa­din ar­vi­oin­ti­ra­por­tin Eu­roo­pan kult­tuu­ri­pää­kau­pun­ki­ki­sas­ta vuo­del­le 2026.

Kansainvälinen arviointiraati piti kiinnostavana kirjassa esiteltyä konseptia The Art of living, saimaalaista elämisen taitoa.

Kansainvälinen arviointiraati piti kiinnostavana kirjassa esiteltyä konseptia The Art of living, saimaalaista elämisen taitoa.

Kulttuuri
15.8.2021 13.20

Saimaa-ilmiö2026 hurmasi elämisen taidollaan, mutta eurooppalaisuutta toivotaan kehitettävän eteenpäin

Ope­tus- ja kult­tuu­ri­mi­nis­te­riö on jul­kis­ta­nut ver­kos­sa kan­sain­vä­li­sen raa­din ar­vi­oin­ti­ra­por­tin Eu­roo­pan kult­tuu­ri­pää­kau­pun­ki­ki­sas­ta vuo­del­le 2026.

Surrealistinen taide on tuttua, surrealistinen runous vieraampaa. Jenny Vesiväen taiteeseen ja konekäännösrunoihin voi tutustua Säyneenkylän vanhalla koululla.

Surrealistinen taide on tuttua, surrealistinen runous vieraampaa. Jenny Vesiväen taiteeseen ja konekäännösrunoihin voi tutustua Säyneenkylän vanhalla koululla.

Tuija Marienberg

Kulttuuri
13.8.2021 16.47

Taidetta syrjäseudulle

Mi­kä­li tun­tuu, et­tet ym­mär­tä­nyt ky­seis­tä ru­noa, ei hait­taa. Ky­sees­sä on sur­re­a­lis­ti­nen runo, jota ei edes tar­vit­se ym­mär­tää.

Surrealistinen taide on tuttua, surrealistinen runous vieraampaa. Jenny Vesiväen taiteeseen ja konekäännösrunoihin voi tutustua Säyneenkylän vanhalla koululla.

Surrealistinen taide on tuttua, surrealistinen runous vieraampaa. Jenny Vesiväen taiteeseen ja konekäännösrunoihin voi tutustua Säyneenkylän vanhalla koululla.

Tuija Marienberg

Kulttuuri
13.8.2021 16.47

Taidetta syrjäseudulle

Mi­kä­li tun­tuu, et­tet ym­mär­tä­nyt ky­seis­tä ru­noa, ei hait­taa. Ky­sees­sä on sur­re­a­lis­ti­nen runo, jota ei edes tar­vit­se ym­mär­tää.

Läpi elämänsä veneilyä harrastanut Olavi Turunen kokosi kansien väliin vuosituhannen alussa koetun seikkailun Euroopan kanavilla ja kerrontaa veneilyharrastuksesta yleensä.

Läpi elämänsä veneilyä harrastanut Olavi Turunen kokosi kansien väliin vuosituhannen alussa koetun seikkailun Euroopan kanavilla ja kerrontaa veneilyharrastuksesta yleensä.

Kari Sarkkinen

Kulttuuri
10.8.2021 14.33

Kun Olliboy3 miehistöineen seikkaili halki Euroopan

Koti-Kar­ja­la -leh­den lu­ki­jat sai­vat 2000-lu­vun alus­sa seu­ra­ta syys­kuun alus­ta 2001 tou­ko­kui­seen hel­lun­tai­päi­vään 2002 kes­tä­nyt­tä Ol­li­boy3-ve­neen mat­kaa Pu­hok­ses­ta Rans­kan Va­len­ceen ja ta­kai­sin Ki­teel­le Myl­ly­nie­men ko­ti­sa­ta­maan.

Läpi elämänsä veneilyä harrastanut Olavi Turunen kokosi kansien väliin vuosituhannen alussa koetun seikkailun Euroopan kanavilla ja kerrontaa veneilyharrastuksesta yleensä.

Läpi elämänsä veneilyä harrastanut Olavi Turunen kokosi kansien väliin vuosituhannen alussa koetun seikkailun Euroopan kanavilla ja kerrontaa veneilyharrastuksesta yleensä.

Kari Sarkkinen

Kulttuuri
10.8.2021 14.33

Kun Olliboy3 miehistöineen seikkaili halki Euroopan

Koti-Kar­ja­la -leh­den lu­ki­jat sai­vat 2000-lu­vun alus­sa seu­ra­ta syys­kuun alus­ta 2001 tou­ko­kui­seen hel­lun­tai­päi­vään 2002 kes­tä­nyt­tä Ol­li­boy3-ve­neen mat­kaa Pu­hok­ses­ta Rans­kan Va­len­ceen ja ta­kai­sin Ki­teel­le Myl­ly­nie­men ko­ti­sa­ta­maan.

A Nightwish Story -näyttely on kiinnostanut vierailijoita pitkin kesää, vaikka ulkomaisia turisteja ei koronan takia ole katukuvassa juuri näkynyt. Arkistokuva: Päivi Lievonen.

A Nightwish Story -näyttely on kiinnostanut vierailijoita pitkin kesää, vaikka ulkomaisia turisteja ei koronan takia ole katukuvassa juuri näkynyt. Arkistokuva: Päivi Lievonen.

Päivi Lievonen

Kulttuuri
9.8.2021 19.25

A Nightwish Story -näyttelyssä vilkas kesä

Ki­teel­le elo­kuus­sa 2020 avat­tu Ki­tee Tou­rist In­for­ma­ti­on – A Night­wish Story -näyt­te­ly on kiin­nos­ta­nut vie­rai­li­joi­ta pit­kin ke­sää, ker­too pro­jek­ti­pääl­lik­kö Tuu­la Te­rä­väi­nen Ke­tin tie­dot­tees­sa.

A Nightwish Story -näyttely on kiinnostanut vierailijoita pitkin kesää, vaikka ulkomaisia turisteja ei koronan takia ole katukuvassa juuri näkynyt. Arkistokuva: Päivi Lievonen.

A Nightwish Story -näyttely on kiinnostanut vierailijoita pitkin kesää, vaikka ulkomaisia turisteja ei koronan takia ole katukuvassa juuri näkynyt. Arkistokuva: Päivi Lievonen.

Päivi Lievonen

Kulttuuri
9.8.2021 19.25

A Nightwish Story -näyttelyssä vilkas kesä

Ki­teel­le elo­kuus­sa 2020 avat­tu Ki­tee Tou­rist In­for­ma­ti­on – A Night­wish Story -näyt­te­ly on kiin­nos­ta­nut vie­rai­li­joi­ta pit­kin ke­sää, ker­too pro­jek­ti­pääl­lik­kö Tuu­la Te­rä­väi­nen Ke­tin tie­dot­tees­sa.

Residenssitaiteilija Iira Halttunen iloitsi löydettyään Tohmajärven kirjastosta suoraan hyllystä kaikki ne kirjat, joita hän on pitkään jonottanut Helsingissä.

Residenssitaiteilija Iira Halttunen iloitsi löydettyään Tohmajärven kirjastosta suoraan hyllystä kaikki ne kirjat, joita hän on pitkään jonottanut Helsingissä.

Tuija Marienberg

Kulttuuri
5.8.2021 15.05

Residenssi auttaa keskittymään ja rauhoittumaan

Jo nel­jät­tä ke­sää re­si­dens­si­tai­tei­li­jat ovat tuo­neet Toh­ma­jär­ven ke­sään tai­teel­lis­ta vä­ri­läis­kää.

Residenssitaiteilija Iira Halttunen iloitsi löydettyään Tohmajärven kirjastosta suoraan hyllystä kaikki ne kirjat, joita hän on pitkään jonottanut Helsingissä.

Residenssitaiteilija Iira Halttunen iloitsi löydettyään Tohmajärven kirjastosta suoraan hyllystä kaikki ne kirjat, joita hän on pitkään jonottanut Helsingissä.

Tuija Marienberg

Kulttuuri
5.8.2021 15.05

Residenssi auttaa keskittymään ja rauhoittumaan

Jo nel­jät­tä ke­sää re­si­dens­si­tai­tei­li­jat ovat tuo­neet Toh­ma­jär­ven ke­sään tai­teel­lis­ta vä­ri­läis­kää.

Harrastajateatteriliiton toiminnanjohtajana viime elokuussa aloittanut Sanna Saarela kertoi ihastuneensa Kiteeseen ensisilmäyksellä. Täällä on kaunis luonto ja hyvä meininki kulttuuriharrastusten suhteen, hän iloitsi.

Harrastajateatteriliiton toiminnanjohtajana viime elokuussa aloittanut Sanna Saarela kertoi ihastuneensa Kiteeseen ensisilmäyksellä. Täällä on kaunis luonto ja hyvä meininki kulttuuriharrastusten suhteen, hän iloitsi.

Jouko Väistö

Kulttuuri
3.8.2021 14.50

Harras­ta­ja­te­at­te­ri­liiton toiminnanjohtaja myllyte­at­te­ri­laisille: Haluaisin adoptoida teidät kaikki

Ko­ro­na on jät­tä­nyt jäl­ken­sä myös har­ras­ta­ja­te­at­te­rien toi­min­taan. Pan­de­mi­aan on re­a­goi­tu eri te­at­te­reis­sa eri ta­voin. Osas­sa on pää­tet­ty pi­tää paus­sia ja osas­sa on vä­hen­net­ty esi­tys­ten mää­rää.

Harrastajateatteriliiton toiminnanjohtajana viime elokuussa aloittanut Sanna Saarela kertoi ihastuneensa Kiteeseen ensisilmäyksellä. Täällä on kaunis luonto ja hyvä meininki kulttuuriharrastusten suhteen, hän iloitsi.

Harrastajateatteriliiton toiminnanjohtajana viime elokuussa aloittanut Sanna Saarela kertoi ihastuneensa Kiteeseen ensisilmäyksellä. Täällä on kaunis luonto ja hyvä meininki kulttuuriharrastusten suhteen, hän iloitsi.

Jouko Väistö

Kulttuuri
3.8.2021 14.50

Harras­ta­ja­te­at­te­ri­liiton toiminnanjohtaja myllyte­at­te­ri­laisille: Haluaisin adoptoida teidät kaikki

Ko­ro­na on jät­tä­nyt jäl­ken­sä myös har­ras­ta­ja­te­at­te­rien toi­min­taan. Pan­de­mi­aan on re­a­goi­tu eri te­at­te­reis­sa eri ta­voin. Osas­sa on pää­tet­ty pi­tää paus­sia ja osas­sa on vä­hen­net­ty esi­tys­ten mää­rää.

Fordson Dexta sopii hyvin Pekka Havukaisen viime keväänä ilmestyneen kirjan kansikuvaksi. Sen konepelin alla on Perkinsin moottori. Kansikuvan valintaan ovat omiaan olleet vaikuttamaan henkilökohtaiset kokemukset sekä peltotöistä että mittavasta remontista.

Fordson Dexta sopii hyvin Pekka Havukaisen viime keväänä ilmestyneen kirjan kansikuvaksi. Sen konepelin alla on Perkinsin moottori. Kansikuvan valintaan ovat omiaan olleet vaikuttamaan henkilökohtaiset kokemukset sekä peltotöistä että mittavasta remontista.

Pekka Havukainen

Kulttuuri
2.8.2021 12.55

Fordson Dexta – osa Perkinsin värikästä historiaa

Ford­son Dex­ta oli muu­ta­ma vuo­si­kym­men sit­ten tut­tu näky hei­nä- ja vil­ja­pel­loil­la. Har­val­le on kui­ten­kin tut­tua, mil­lai­sen tien se on ta­lon­po­jan pal­ve­li­jak­si pääs­täk­seen kul­ke­nut.

Fordson Dexta sopii hyvin Pekka Havukaisen viime keväänä ilmestyneen kirjan kansikuvaksi. Sen konepelin alla on Perkinsin moottori. Kansikuvan valintaan ovat omiaan olleet vaikuttamaan henkilökohtaiset kokemukset sekä peltotöistä että mittavasta remontista.

Fordson Dexta sopii hyvin Pekka Havukaisen viime keväänä ilmestyneen kirjan kansikuvaksi. Sen konepelin alla on Perkinsin moottori. Kansikuvan valintaan ovat omiaan olleet vaikuttamaan henkilökohtaiset kokemukset sekä peltotöistä että mittavasta remontista.

Pekka Havukainen

Kulttuuri
2.8.2021 12.55

Fordson Dexta – osa Perkinsin värikästä historiaa

Ford­son Dex­ta oli muu­ta­ma vuo­si­kym­men sit­ten tut­tu näky hei­nä- ja vil­ja­pel­loil­la. Har­val­le on kui­ten­kin tut­tua, mil­lai­sen tien se on ta­lon­po­jan pal­ve­li­jak­si pääs­täk­seen kul­ke­nut.

Siskokset Kirsi ja Mammu Koskelo lukevat toisiaan herkästi teatterin lavalla.

Siskokset Kirsi ja Mammu Koskelo lukevat toisiaan herkästi teatterin lavalla.

Päivi Lievonen

Kulttuuri
31.7.2021 11.11

Teatteri yhdistää sisaruksia

Kun Rääk­ky­läs­sä on jo­kin kult­tuu­ri­ta­pah­tu­ma, useim­mi­ten sen taus­tal­la vai­kut­taa Kir­si tai Mam­mu Kos­ke­lo - tai mo­lem­mat. Si­sa­ruk­sil­le Ri­äk­ky­te­at­te­ri on yh­tei­nen pro­jek­ti, jos­sa yh­dis­tyy kum­mal­la­kin sekä työ et­tä har­ras­tus.

Siskokset Kirsi ja Mammu Koskelo lukevat toisiaan herkästi teatterin lavalla.

Siskokset Kirsi ja Mammu Koskelo lukevat toisiaan herkästi teatterin lavalla.

Päivi Lievonen

Kulttuuri
31.7.2021 11.11

Teatteri yhdistää sisaruksia

Kun Rääk­ky­läs­sä on jo­kin kult­tuu­ri­ta­pah­tu­ma, useim­mi­ten sen taus­tal­la vai­kut­taa Kir­si tai Mam­mu Kos­ke­lo - tai mo­lem­mat. Si­sa­ruk­sil­le Ri­äk­ky­te­at­te­ri on yh­tei­nen pro­jek­ti, jos­sa yh­dis­tyy kum­mal­la­kin sekä työ et­tä har­ras­tus.

Jonna Hyttinen (oikealla) lahjoitti taideteoksensa Tohmajärven kirjastoon, jossa sitä selailevat  Helena Pakarinen ja Hannu Hämäläinen.

Jonna Hyttinen (oikealla) lahjoitti taideteoksensa Tohmajärven kirjastoon, jossa sitä selailevat Helena Pakarinen ja Hannu Hämäläinen.

Mervi Venäläinen

Kulttuuri
27.7.2021 9.12

Musteen tahrimaa taidetta

Osa­na Tai­tei­den kesä-oh­jel­mis­toa Toh­ma­jär­ven kir­jas­to sai Mus­tel­mia-te­ok­sen, jon­ka läh­tö­koh­ti­na ovat vir­heet ja sat­tu­ma use­as­ta eri nä­kö­kul­mas­ta tar­kas­tel­tu­na. Suo­men kult­tuu­ri­ra­has­ton tu­ke­man hank­keen avul­la sata vas­ta­val­mis­tu­nut­ta tai­tei­li­jaa ym­pä­ri Suo­men sai ke­sä­työp­ro­jek­tin, jon­ka ai­kaan­saan­nok­sia on näh­tä­vil­lä eri puo­lel­la maa­ta.

Jonna Hyttinen (oikealla) lahjoitti taideteoksensa Tohmajärven kirjastoon, jossa sitä selailevat  Helena Pakarinen ja Hannu Hämäläinen.

Jonna Hyttinen (oikealla) lahjoitti taideteoksensa Tohmajärven kirjastoon, jossa sitä selailevat Helena Pakarinen ja Hannu Hämäläinen.

Mervi Venäläinen

Kulttuuri
27.7.2021 9.12

Musteen tahrimaa taidetta

Osa­na Tai­tei­den kesä-oh­jel­mis­toa Toh­ma­jär­ven kir­jas­to sai Mus­tel­mia-te­ok­sen, jon­ka läh­tö­koh­ti­na ovat vir­heet ja sat­tu­ma use­as­ta eri nä­kö­kul­mas­ta tar­kas­tel­tu­na. Suo­men kult­tuu­ri­ra­has­ton tu­ke­man hank­keen avul­la sata vas­ta­val­mis­tu­nut­ta tai­tei­li­jaa ym­pä­ri Suo­men sai ke­sä­työp­ro­jek­tin, jon­ka ai­kaan­saan­nok­sia on näh­tä­vil­lä eri puo­lel­la maa­ta.

Sovintolan puutarha.

Sovintolan puutarha.

Tuija Marienberg

Kulttuuri
26.7.2021 13.10

Tunnelmallinen puutarhakonsertti Sovintolassa

Hei­nä­kuu on hie­noa päät­tää lau­an­tai-il­ta­päi­vän ul­koil­ma­kon­sert­tiin ja naut­tia tru­ba­duu­ri Vih­to­ri Mai­ja­sen mu­sii­kis­ta Ke­sä­lah­den So­vin­to­lan puu­tar­han tun­nel­mal­li­ses­sa ym­pä­ris­tös­sä.

Sovintolan puutarha.

Sovintolan puutarha.

Tuija Marienberg

Kulttuuri
26.7.2021 13.10

Tunnelmallinen puutarhakonsertti Sovintolassa

Hei­nä­kuu on hie­noa päät­tää lau­an­tai-il­ta­päi­vän ul­koil­ma­kon­sert­tiin ja naut­tia tru­ba­duu­ri Vih­to­ri Mai­ja­sen mu­sii­kis­ta Ke­sä­lah­den So­vin­to­lan puu­tar­han tun­nel­mal­li­ses­sa ym­pä­ris­tös­sä.

Kulttuuri
26.7.2021 9.25

Jännittävät juuret tarjoaa lapsille luovaa tekemistä

Toh­ma­jär­vel­lä, Ke­sä­lah­del­la ja Rääk­ky­läs­sä pääs­tään naut­ti­maan Nuo­ri­so­seu­rat Poh­jois-Kar­ja­lan jär­jes­tä­mäs­tä Jän­nit­tä­vät juu­ret -juh­la­kier­tu­ees­ta. Kier­tu­eel­la juh­lis­te­taan 140-vuo­ti­as­ta Nuo­ri­so­seu­ra­jär­jes­töä ja Poh­jois-Kar­ja­lan maa­kun­taa, joka täyt­tää ku­lu­va­na vuon­na 300 vuot­ta.

Kulttuuri
26.7.2021 9.25

Jännittävät juuret tarjoaa lapsille luovaa tekemistä

Toh­ma­jär­vel­lä, Ke­sä­lah­del­la ja Rääk­ky­läs­sä pääs­tään naut­ti­maan Nuo­ri­so­seu­rat Poh­jois-Kar­ja­lan jär­jes­tä­mäs­tä Jän­nit­tä­vät juu­ret -juh­la­kier­tu­ees­ta. Kier­tu­eel­la juh­lis­te­taan 140-vuo­ti­as­ta Nuo­ri­so­seu­ra­jär­jes­töä ja Poh­jois-Kar­ja­lan maa­kun­taa, joka täyt­tää ku­lu­va­na vuon­na 300 vuot­ta.

Kesälahden Myllytuvan alueella voi ihailla ryijyjä ja kanavatöitä. Savutuvan seinällä on Haverisen talon puoliryijy ja sängyssä Eeva-Leena Uosukaisen Suuri tammi.

Kesälahden Myllytuvan alueella voi ihailla ryijyjä ja kanavatöitä. Savutuvan seinällä on Haverisen talon puoliryijy ja sängyssä Eeva-Leena Uosukaisen Suuri tammi.

Tuija Marienberg

Kulttuuri
23.7.2021 11.09

Ryijyt johdattavat omaan historiaamme

Ke­sä­lah­den Myl­ly­tu­val­la on tänä ke­sä­nä pääs­syt ihai­le­maan Suo­men his­to­ri­aa tai­dok­kai­den ja vä­rik­käi­den kä­si­töi­den kaut­ta.

Kesälahden Myllytuvan alueella voi ihailla ryijyjä ja kanavatöitä. Savutuvan seinällä on Haverisen talon puoliryijy ja sängyssä Eeva-Leena Uosukaisen Suuri tammi.

Kesälahden Myllytuvan alueella voi ihailla ryijyjä ja kanavatöitä. Savutuvan seinällä on Haverisen talon puoliryijy ja sängyssä Eeva-Leena Uosukaisen Suuri tammi.

Tuija Marienberg

Kulttuuri
23.7.2021 11.09

Ryijyt johdattavat omaan historiaamme

Ke­sä­lah­den Myl­ly­tu­val­la on tänä ke­sä­nä pääs­syt ihai­le­maan Suo­men his­to­ri­aa tai­dok­kai­den ja vä­rik­käi­den kä­si­töi­den kaut­ta.

Jokainen näyttelijä valmistautuu esitykseen omalla tavallaan.

Jokainen näyttelijä valmistautuu esitykseen omalla tavallaan.

Roosa Sallinen

Kulttuuri
22.7.2021 11.52

Myllyteatterin kulisseissa kuhisee

Ky­lä­pa­rin Myl­ly­te­at­te­rin ku­lis­seis­sa käy kova ku­hi­na. Kreik­ka­lai­sis­sa la­vas­teis­sa siir­rel­lään pöy­tiä, täy­te­tään tyh­jiä vii­ni­pul­lo­ja ve­del­lä ja oh­jail­laan pit­kää va­ne­ris­ta, pol­ku­pyö­räs­tä ja mai­to­kär­rys­tä ra­ken­net­tua bus­sia pai­kal­leen. Siel­lä tääl­lä vi­li­see niin esiin­ty­mi­sa­sui­sia kuin vie­lä Myl­ly­te­at­te­rin hup­pa­rei­hin­kin son­nus­tau­tu­nei­ta näyt­te­li­jöi­tä.

Jokainen näyttelijä valmistautuu esitykseen omalla tavallaan.

Jokainen näyttelijä valmistautuu esitykseen omalla tavallaan.

Roosa Sallinen

Kulttuuri
22.7.2021 11.52

Myllyteatterin kulisseissa kuhisee

Ky­lä­pa­rin Myl­ly­te­at­te­rin ku­lis­seis­sa käy kova ku­hi­na. Kreik­ka­lai­sis­sa la­vas­teis­sa siir­rel­lään pöy­tiä, täy­te­tään tyh­jiä vii­ni­pul­lo­ja ve­del­lä ja oh­jail­laan pit­kää va­ne­ris­ta, pol­ku­pyö­räs­tä ja mai­to­kär­rys­tä ra­ken­net­tua bus­sia pai­kal­leen. Siel­lä tääl­lä vi­li­see niin esiin­ty­mi­sa­sui­sia kuin vie­lä Myl­ly­te­at­te­rin hup­pa­rei­hin­kin son­nus­tau­tu­nei­ta näyt­te­li­jöi­tä.

Teoksen vastaanottaneet Helena Pakarinen ja Hannu Hämäläinen näkivät maalauksessa viitteitä Tohmajärveen. Taiteilija Sirpa Häkli toivoo, että teos tuo iloa mahdollisimman monelle.

Teoksen vastaanottaneet Helena Pakarinen ja Hannu Hämäläinen näkivät maalauksessa viitteitä Tohmajärveen. Taiteilija Sirpa Häkli toivoo, että teos tuo iloa mahdollisimman monelle.

Mervi Venäläinen

Kulttuuri
21.7.2021 15.40

Sininen putous kiitoksena residenssiajasta

Hel­sin­ki­läi­nen ku­va­tai­tei­li­ja Sir­pa Häk­li on viih­ty­nyt hy­vin tai­tei­li­ja­re­si­dens­sis­sä Toh­ma­jär­vel­lä, Opis­to­ta­lo Ki­pi­näs­sä. Odo­tuk­set Toh­ma­jär­ves­tä oli­vat kor­ke­al­la, vaik­ka hei­nä­kuun ajan kes­tä­vä vie­rai­lu on Häk­lil­le en­si­kos­ke­tus kun­taan.

Teoksen vastaanottaneet Helena Pakarinen ja Hannu Hämäläinen näkivät maalauksessa viitteitä Tohmajärveen. Taiteilija Sirpa Häkli toivoo, että teos tuo iloa mahdollisimman monelle.

Teoksen vastaanottaneet Helena Pakarinen ja Hannu Hämäläinen näkivät maalauksessa viitteitä Tohmajärveen. Taiteilija Sirpa Häkli toivoo, että teos tuo iloa mahdollisimman monelle.

Mervi Venäläinen

Kulttuuri
21.7.2021 15.40

Sininen putous kiitoksena residenssiajasta

Hel­sin­ki­läi­nen ku­va­tai­tei­li­ja Sir­pa Häk­li on viih­ty­nyt hy­vin tai­tei­li­ja­re­si­dens­sis­sä Toh­ma­jär­vel­lä, Opis­to­ta­lo Ki­pi­näs­sä. Odo­tuk­set Toh­ma­jär­ves­tä oli­vat kor­ke­al­la, vaik­ka hei­nä­kuun ajan kes­tä­vä vie­rai­lu on Häk­lil­le en­si­kos­ke­tus kun­taan.

Pertti Hämäläiselle Akkalan nuorisoseurantalon pihapiiri tuo mieleen monia muistoja lapsuudesta, johon lehmätkin kuuluivat.

Pertti Hämäläiselle Akkalan nuorisoseurantalon pihapiiri tuo mieleen monia muistoja lapsuudesta, johon lehmätkin kuuluivat.

Päivi Lievonen

Kulttuuri
21.7.2021 12.00

Autotal­li­as­kar­telijan aikaansaannoksia Potsilassa

Lap­suu­den muis­tot maa­lai­se­lä­mäs­tä ovat elä­ke­päi­vien saa­tos­sa muut­tu­neet pui­sik­si eläin­hah­moik­si, jot­ka tuo­vat men­nei­syy­den ta­pah­tu­mat tä­hän päi­vään. Toh­ma­jär­vel­tä ko­toi­sin ole­va Pert­ti Hä­mä­läi­nen in­nos­tui elä­ke­päi­vi­nään omien sa­no­jen­sa mu­kai­ses­ti au­to­tal­li­as­kar­te­li­jak­si.

Pertti Hämäläiselle Akkalan nuorisoseurantalon pihapiiri tuo mieleen monia muistoja lapsuudesta, johon lehmätkin kuuluivat.

Pertti Hämäläiselle Akkalan nuorisoseurantalon pihapiiri tuo mieleen monia muistoja lapsuudesta, johon lehmätkin kuuluivat.

Päivi Lievonen

Kulttuuri
21.7.2021 12.00

Autotal­li­as­kar­telijan aikaansaannoksia Potsilassa

Lap­suu­den muis­tot maa­lai­se­lä­mäs­tä ovat elä­ke­päi­vien saa­tos­sa muut­tu­neet pui­sik­si eläin­hah­moik­si, jot­ka tuo­vat men­nei­syy­den ta­pah­tu­mat tä­hän päi­vään. Toh­ma­jär­vel­tä ko­toi­sin ole­va Pert­ti Hä­mä­läi­nen in­nos­tui elä­ke­päi­vi­nään omien sa­no­jen­sa mu­kai­ses­ti au­to­tal­li­as­kar­te­li­jak­si.

Kiteen ortodoksisessa kirkossa ja sen puutarhassa on nähtävillä kolme näyttelyä heinäkuun ajan.

Kiteen ortodoksisessa kirkossa ja sen puutarhassa on nähtävillä kolme näyttelyä heinäkuun ajan.

Roosa Sallinen

Kulttuuri
20.7.2021 12.59

Kiteen ortodoksisen kirkon näyttelyt

Py­hän Kol­mi­nai­suu­den ja Py­hän Nek­ro­ta­ri­os Egi­na­lai­sen kir­kos­sa Ki­teel­lä on näh­tä­vil­lä kol­me näyt­te­lyä vie­lä hei­nä­kuun ajan. Ki­teen or­to­dok­si­ses­sa kir­kos­sa voi näh­dä näyt­te­lyi­tä niin kir­kon si­säl­lä kuin puu­tar­has­sa­kin. Ulos on val­mis­tet­tu ul­ko­ru­kous­paik­ka yh­teis­työs­sä ki­tee­läi­sen tai­tei­li­jan Ah­ti Pit­kä­sen kans­sa. Si­säl­lä kir­kos­sa on näh­tä­vil­lä ku­via ja pie­nois­mal­le­ja suun­nit­te­lu­vai­hees­ta. Li­säk­si si­säl­lä on muun mu­as­sa näh­tä­vil­lä va­lo­ku­va­näyt­te­ly ja iko­ni­maa­la­ri Alek­san­der Wikst­rö­min iko­nos­taa­si.

Kiteen ortodoksisessa kirkossa ja sen puutarhassa on nähtävillä kolme näyttelyä heinäkuun ajan.

Kiteen ortodoksisessa kirkossa ja sen puutarhassa on nähtävillä kolme näyttelyä heinäkuun ajan.

Roosa Sallinen

Kulttuuri
20.7.2021 12.59

Kiteen ortodoksisen kirkon näyttelyt

Py­hän Kol­mi­nai­suu­den ja Py­hän Nek­ro­ta­ri­os Egi­na­lai­sen kir­kos­sa Ki­teel­lä on näh­tä­vil­lä kol­me näyt­te­lyä vie­lä hei­nä­kuun ajan. Ki­teen or­to­dok­si­ses­sa kir­kos­sa voi näh­dä näyt­te­lyi­tä niin kir­kon si­säl­lä kuin puu­tar­has­sa­kin. Ulos on val­mis­tet­tu ul­ko­ru­kous­paik­ka yh­teis­työs­sä ki­tee­läi­sen tai­tei­li­jan Ah­ti Pit­kä­sen kans­sa. Si­säl­lä kir­kos­sa on näh­tä­vil­lä ku­via ja pie­nois­mal­le­ja suun­nit­te­lu­vai­hees­ta. Li­säk­si si­säl­lä on muun mu­as­sa näh­tä­vil­lä va­lo­ku­va­näyt­te­ly ja iko­ni­maa­la­ri Alek­san­der Wikst­rö­min iko­nos­taa­si.

Kulttuuri
20.7.2021 12.59

Karjalaista kieltä ja itkuvirsiä

Kar­ja­lai­sia pe­rin­tei­tä juh­lis­te­taan use­am­paan ot­tee­seen Ki­teel­lä ja Ke­sä­lah­del­la. Ta­pah­tu­mia jär­jes­te­tään niin kar­ja­lai­sen it­ku­vir­si­pe­rin­teen kuin kar­ja­lai­sen kie­len­kin sa­ral­la.

Kulttuuri
20.7.2021 12.59

Karjalaista kieltä ja itkuvirsiä

Kar­ja­lai­sia pe­rin­tei­tä juh­lis­te­taan use­am­paan ot­tee­seen Ki­teel­lä ja Ke­sä­lah­del­la. Ta­pah­tu­mia jär­jes­te­tään niin kar­ja­lai­sen it­ku­vir­si­pe­rin­teen kuin kar­ja­lai­sen kie­len­kin sa­ral­la.

Rääkkylä-seuran varapuheenjohtaja Timo Saarinen kannustaa kuntalaisia osallistumaan arjen tallentamiseen valokuvakilpailun myötä. Kuvituskuva.

Rääkkylä-seuran varapuheenjohtaja Timo Saarinen kannustaa kuntalaisia osallistumaan arjen tallentamiseen valokuvakilpailun myötä. Kuvituskuva.

Koti-Karjalan arkisto

Kulttuuri
19.7.2021 14.31

Rääkkylän arkea valokuvataan pitäjäseuran kisassa

Rääk­ky­lä-seu­ral­la on me­neil­lään mar­ras­kuun lop­puun saak­ka va­lo­ku­va­ki­sa, jo­hon toi­vo­taan otok­sia niin ar­ki­sis­ta as­ka­reis­ta, ke­säi­sis­tä ta­pah­tu­mis­ta kuin mök­kei­lys­tä kaik­ki­ne tou­hui­neen.

Rääkkylä-seuran varapuheenjohtaja Timo Saarinen kannustaa kuntalaisia osallistumaan arjen tallentamiseen valokuvakilpailun myötä. Kuvituskuva.

Rääkkylä-seuran varapuheenjohtaja Timo Saarinen kannustaa kuntalaisia osallistumaan arjen tallentamiseen valokuvakilpailun myötä. Kuvituskuva.

Koti-Karjalan arkisto

Kulttuuri
19.7.2021 14.31

Rääkkylän arkea valokuvataan pitäjäseuran kisassa

Rääk­ky­lä-seu­ral­la on me­neil­lään mar­ras­kuun lop­puun saak­ka va­lo­ku­va­ki­sa, jo­hon toi­vo­taan otok­sia niin ar­ki­sis­ta as­ka­reis­ta, ke­säi­sis­tä ta­pah­tu­mis­ta kuin mök­kei­lys­tä kaik­ki­ne tou­hui­neen.

Markus Lehtipuun näyttelyssä on esillä kirjan kansikuvaksikin päätynyt otos.

Markus Lehtipuun näyttelyssä on esillä kirjan kansikuvaksikin päätynyt otos.

Päivi Lievonen

Kulttuuri
19.7.2021 10.46

Menneen maailman tunnelmia Karjalasta

Kar­ja­lan ku­vaa­ja­na­kin tun­net­tu mat­ka­kir­jai­li­ja Mar­kus Leh­ti­puu ikuis­ti en­sim­mäi­sil­lä reis­suil­laan mur­ros­vai­heen, jos­sa Neu­vos­to­lii­ton ai­ka vaih­tui uu­den Ve­nä­jän ajak­si.

Markus Lehtipuun näyttelyssä on esillä kirjan kansikuvaksikin päätynyt otos.

Markus Lehtipuun näyttelyssä on esillä kirjan kansikuvaksikin päätynyt otos.

Päivi Lievonen

Kulttuuri
19.7.2021 10.46

Menneen maailman tunnelmia Karjalasta

Kar­ja­lan ku­vaa­ja­na­kin tun­net­tu mat­ka­kir­jai­li­ja Mar­kus Leh­ti­puu ikuis­ti en­sim­mäi­sil­lä reis­suil­laan mur­ros­vai­heen, jos­sa Neu­vos­to­lii­ton ai­ka vaih­tui uu­den Ve­nä­jän ajak­si.

Heli Immonen aikoo laittaa konserttiin myös vanhan rouvan esiintymisasun. Kuvaaja: Juuso Koski

Heli Immonen aikoo laittaa konserttiin myös vanhan rouvan esiintymisasun. Kuvaaja: Juuso Koski

Juuso Koski

Kulttuuri
19.7.2021 9.15

Operettimusiikin helmet palaa Heinoniemelle

Hei­no­nie­mes­sä pääs­tään kuu­le­maan nel­jän vuo­den tau­on jäl­keen ope­ret­ti­mu­sii­kin hel­miä. Heli Im­mo­nen jär­jes­tää Ko­ti­pir­tis­sä, en­ti­sel­lä seu­ro­jen­ta­lol­la, kon­ser­tin tu­le­va­na lau­an­tai­na Mu­siik­ki­ta­lon kuo­ro­lai­sis­ta koos­tu­van ok­te­tin kans­sa.

Heli Immonen aikoo laittaa konserttiin myös vanhan rouvan esiintymisasun. Kuvaaja: Juuso Koski

Heli Immonen aikoo laittaa konserttiin myös vanhan rouvan esiintymisasun. Kuvaaja: Juuso Koski

Juuso Koski

Kulttuuri
19.7.2021 9.15

Operettimusiikin helmet palaa Heinoniemelle

Hei­no­nie­mes­sä pääs­tään kuu­le­maan nel­jän vuo­den tau­on jäl­keen ope­ret­ti­mu­sii­kin hel­miä. Heli Im­mo­nen jär­jes­tää Ko­ti­pir­tis­sä, en­ti­sel­lä seu­ro­jen­ta­lol­la, kon­ser­tin tu­le­va­na lau­an­tai­na Mu­siik­ki­ta­lon kuo­ro­lai­sis­ta koos­tu­van ok­te­tin kans­sa.

Miska ja Toni testaavat mikrofonit ennen esityksen alkua.

Miska ja Toni testaavat mikrofonit ennen esityksen alkua.

Aladar Bayer

Kulttuuri
14.7.2021 12.46

Miska ja Toni äänimiehinä – kolmas esitys

Toh­ma­jär­ven te­at­te­ri palk­ka­si ke­säk­si kak­si toi­me­li­as­ta nuor­ta­mies­tä ää­ni­pöy­tän­sä taak­se. Mis­ka Jor­ma­nai­nen ja Toni Ve­nä­läi­nen vas­taa­vat yh­des­sä muun mu­as­sa Heik­ki Luo­man kir­joit­ta­man Tu­han­nen rie­mun rysä -näy­tel­män ää­ni­maa­il­mas­ta. Ko­me­di­aa esi­te­tään kaik­ki­aan 12 ker­taa elo­kuun al­ku­päi­viin saak­ka, jo­ten puu­haa pii­saa.

Miska ja Toni testaavat mikrofonit ennen esityksen alkua.

Miska ja Toni testaavat mikrofonit ennen esityksen alkua.

Aladar Bayer

Kulttuuri
14.7.2021 12.46

Miska ja Toni äänimiehinä – kolmas esitys

Toh­ma­jär­ven te­at­te­ri palk­ka­si ke­säk­si kak­si toi­me­li­as­ta nuor­ta­mies­tä ää­ni­pöy­tän­sä taak­se. Mis­ka Jor­ma­nai­nen ja Toni Ve­nä­läi­nen vas­taa­vat yh­des­sä muun mu­as­sa Heik­ki Luo­man kir­joit­ta­man Tu­han­nen rie­mun rysä -näy­tel­män ää­ni­maa­il­mas­ta. Ko­me­di­aa esi­te­tään kaik­ki­aan 12 ker­taa elo­kuun al­ku­päi­viin saak­ka, jo­ten puu­haa pii­saa.

Riitta Okkosen Itärajan Helmen rantamaisemissa morsiussaunassa pääsee myös pulahtamaan Tohmajärven aaltoihin rantalaiturilta.

Riitta Okkosen Itärajan Helmen rantamaisemissa morsiussaunassa pääsee myös pulahtamaan Tohmajärven aaltoihin rantalaiturilta.

Päivi Lievonen

Kulttuuri
13.7.2021 16.06

Morsiussauna on elämyksellinen kokemus

Mor­sius­sau­na iki­ai­kai­nen kar­ja­lai­nen riit­ti, jol­la nei­to­nen siir­tyy as­ke­leen lä­hem­mäs koh­ti avi­o­liit­toa. Kes­ki-Kar­ja­las­sa mor­sius­sau­naan pää­see ai­na­kin Toh­ma­jär­vel­lä, jos­sa kak­si eri yrit­tä­jää yh­dis­ti­vät voi­man­sa uu­den pal­ve­lun luo­mi­sek­si. Ko­kei­lu on al­ka­nut tänä ke­sä­nä.

Riitta Okkosen Itärajan Helmen rantamaisemissa morsiussaunassa pääsee myös pulahtamaan Tohmajärven aaltoihin rantalaiturilta.

Riitta Okkosen Itärajan Helmen rantamaisemissa morsiussaunassa pääsee myös pulahtamaan Tohmajärven aaltoihin rantalaiturilta.

Päivi Lievonen

Kulttuuri
13.7.2021 16.06

Morsiussauna on elämyksellinen kokemus

Mor­sius­sau­na iki­ai­kai­nen kar­ja­lai­nen riit­ti, jol­la nei­to­nen siir­tyy as­ke­leen lä­hem­mäs koh­ti avi­o­liit­toa. Kes­ki-Kar­ja­las­sa mor­sius­sau­naan pää­see ai­na­kin Toh­ma­jär­vel­lä, jos­sa kak­si eri yrit­tä­jää yh­dis­ti­vät voi­man­sa uu­den pal­ve­lun luo­mi­sek­si. Ko­kei­lu on al­ka­nut tänä ke­sä­nä.

Lisää aiheesta

Kysely