JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Tämän Seppo Auvisen erityisesti Esko Timoselle suunnitteleman ja valmistaman työpöydän ääressä syntyvät kultasepän taidonnäytteet.

Tämän Seppo Auvisen erityisesti Esko Timoselle suunnitteleman ja valmistaman työpöydän ääressä syntyvät kultasepän taidonnäytteet.

Mirja Hurskainen

Kulttuuri
25.9.2023 9.10

Huttuneuvos Esko Timonen on Kesälahden kasvattama

Es­ko Ti­mo­nen ka­pus­toi­tiin vuo­den Hut­tu­neu­vok­sek­si Ke­sä­lah­den mu­se­oa­lu­een Sa­vu­tu­vas­sa lau­an­tai­ses­sa hut­tu­juh­las­sa. Hut­tu­neu­vok­sen ei tar­vit­se ol­la Ke­sä­lah­del­la py­sy­väs­ti asu­va, vaan Hut­tu­neu­vok­sek­si voi­daan va­li­ta hen­ki­lö, joka on teh­nyt Ke­sä­lah­tea ja ke­sä­lah­te­lai­suut­ta tun­ne­tuk­si.

Tämän Seppo Auvisen erityisesti Esko Timoselle suunnitteleman ja valmistaman työpöydän ääressä syntyvät kultasepän taidonnäytteet.

Tämän Seppo Auvisen erityisesti Esko Timoselle suunnitteleman ja valmistaman työpöydän ääressä syntyvät kultasepän taidonnäytteet.

Mirja Hurskainen

Kulttuuri
25.9.2023 9.10

Huttuneuvos Esko Timonen on Kesälahden kasvattama

Es­ko Ti­mo­nen ka­pus­toi­tiin vuo­den Hut­tu­neu­vok­sek­si Ke­sä­lah­den mu­se­oa­lu­een Sa­vu­tu­vas­sa lau­an­tai­ses­sa hut­tu­juh­las­sa. Hut­tu­neu­vok­sen ei tar­vit­se ol­la Ke­sä­lah­del­la py­sy­väs­ti asu­va, vaan Hut­tu­neu­vok­sek­si voi­daan va­li­ta hen­ki­lö, joka on teh­nyt Ke­sä­lah­tea ja ke­sä­lah­te­lai­suut­ta tun­ne­tuk­si.

Rääkkylässä kehitetty yhteissoittokannel palkittiin kanteleinnovaatiopalkinnolla. Hannu Koistinen kuvassa ylinnä oikealla.  Arkistokuva yhteissoitosta Rääkkylän kunnantalolla vuodelta 2021.

Rääkkylässä kehitetty yhteissoittokannel palkittiin kanteleinnovaatiopalkinnolla. Hannu Koistinen kuvassa ylinnä oikealla. Arkistokuva yhteissoitosta Rääkkylän kunnantalolla vuodelta 2021.

Päivi Lievonen

Kulttuuri
18.9.2023 13.16

Koistiselle innovaatiopalkinto

Rääk­ky­läs­sä kan­te­lei­ta val­mis­ta­va Kan­te­le Kois­ti­nen sai vii­me vii­kon­lop­pu­na Kan­te­le­lii­tol­ta Kan­te­lein­no­vaa­tio-pal­kin­non, joka myön­net­tiin yh­teis­kan­te­lees­ta.

Rääkkylässä kehitetty yhteissoittokannel palkittiin kanteleinnovaatiopalkinnolla. Hannu Koistinen kuvassa ylinnä oikealla.  Arkistokuva yhteissoitosta Rääkkylän kunnantalolla vuodelta 2021.

Rääkkylässä kehitetty yhteissoittokannel palkittiin kanteleinnovaatiopalkinnolla. Hannu Koistinen kuvassa ylinnä oikealla. Arkistokuva yhteissoitosta Rääkkylän kunnantalolla vuodelta 2021.

Päivi Lievonen

Kulttuuri
18.9.2023 13.16

Koistiselle innovaatiopalkinto

Rääk­ky­läs­sä kan­te­lei­ta val­mis­ta­va Kan­te­le Kois­ti­nen sai vii­me vii­kon­lop­pu­na Kan­te­le­lii­tol­ta Kan­te­lein­no­vaa­tio-pal­kin­non, joka myön­net­tiin yh­teis­kan­te­lees­ta.

Isokyröläiset Juha Savinainen, Erkki Hölsö, Raimo Suhonen ja Juha Savinainen saapuivat Tohmajärvellä pidettyyn muistomerkkijuhlaan komiasti karoliinisotilaiden asepuvussa, joka nykyään on heidän edustamansa Napuen Perinne ja Tykit -järjestön juhla-asu.

Isokyröläiset Juha Savinainen, Erkki Hölsö, Raimo Suhonen ja Juha Savinainen saapuivat Tohmajärvellä pidettyyn muistomerkkijuhlaan komiasti karoliinisotilaiden asepuvussa, joka nykyään on heidän edustamansa Napuen Perinne ja Tykit -järjestön juhla-asu.

Jouko Väistö

Kulttuuri
14.9.2023 11.37

Univormustaan Napuen karoliinit tunnetaan

Iso­ky­rö­läi­set Erk­ki Höl­sö, Juha Sa­vi­nai­nen ja Rai­mo Su­ho­nen ovat osal­lis­tu­neet ak­tii­vi­ses­ti tä­kä­läi­siin so­ta­muis­to­merk­kien pal­jas­tus­ti­lai­suuk­siin. Pe­rin­ne al­koi vuon­na 2010, jol­loin he kä­vi­vät Ki­teel­lä te­ke­mäs­sä poh­ja­työ­tä Kui­va­lai­sen kuk­ku­lan tais­te­lu­jen muis­to­mer­kin pys­tyt­tä­mi­sek­si Vä­li­vaa­raan.

Isokyröläiset Juha Savinainen, Erkki Hölsö, Raimo Suhonen ja Juha Savinainen saapuivat Tohmajärvellä pidettyyn muistomerkkijuhlaan komiasti karoliinisotilaiden asepuvussa, joka nykyään on heidän edustamansa Napuen Perinne ja Tykit -järjestön juhla-asu.

Isokyröläiset Juha Savinainen, Erkki Hölsö, Raimo Suhonen ja Juha Savinainen saapuivat Tohmajärvellä pidettyyn muistomerkkijuhlaan komiasti karoliinisotilaiden asepuvussa, joka nykyään on heidän edustamansa Napuen Perinne ja Tykit -järjestön juhla-asu.

Jouko Väistö

Kulttuuri
14.9.2023 11.37

Univormustaan Napuen karoliinit tunnetaan

Iso­ky­rö­läi­set Erk­ki Höl­sö, Juha Sa­vi­nai­nen ja Rai­mo Su­ho­nen ovat osal­lis­tu­neet ak­tii­vi­ses­ti tä­kä­läi­siin so­ta­muis­to­merk­kien pal­jas­tus­ti­lai­suuk­siin. Pe­rin­ne al­koi vuon­na 2010, jol­loin he kä­vi­vät Ki­teel­lä te­ke­mäs­sä poh­ja­työ­tä Kui­va­lai­sen kuk­ku­lan tais­te­lu­jen muis­to­mer­kin pys­tyt­tä­mi­sek­si Vä­li­vaa­raan.

Sanna Papusen taidenäyttely on esillä Rääkkylän kirjastossa syyskuun loppuun saakka.

Sanna Papusen taidenäyttely on esillä Rääkkylän kirjastossa syyskuun loppuun saakka.

Päivi Lievonen

Kulttuuri
14.9.2023 10.16

Taidetta, joka syntyi lasten nokosten aikaan

Rääk­ky­län kir­jas­tos­sa on esil­lä syys­kuun lop­puun saak­ka San­na Pa­pu­sen tai­de­näyt­te­ly Nap­ti­me art – mitä äi­ti te­kee, kun lap­set nuk­ku­vat. Näyt­te­lys­sä on ni­men­sä mu­kai­ses­ti töi­tä, jot­ka on teh­ty pie­no­kais­ten no­kos­ten ai­kaan.

Sanna Papusen taidenäyttely on esillä Rääkkylän kirjastossa syyskuun loppuun saakka.

Sanna Papusen taidenäyttely on esillä Rääkkylän kirjastossa syyskuun loppuun saakka.

Päivi Lievonen

Kulttuuri
14.9.2023 10.16

Taidetta, joka syntyi lasten nokosten aikaan

Rääk­ky­län kir­jas­tos­sa on esil­lä syys­kuun lop­puun saak­ka San­na Pa­pu­sen tai­de­näyt­te­ly Nap­ti­me art – mitä äi­ti te­kee, kun lap­set nuk­ku­vat. Näyt­te­lys­sä on ni­men­sä mu­kai­ses­ti töi­tä, jot­ka on teh­ty pie­no­kais­ten no­kos­ten ai­kaan.

Juhani Päivinen esittelee Hummovaaran kierrätystaideteokseen tulevia "kaloja". Kuva: Kari Sarkkinen.

Juhani Päivinen esittelee Hummovaaran kierrätystaideteokseen tulevia "kaloja". Kuva: Kari Sarkkinen.

Kari Sarkkinen

Kulttuuri
13.9.2023 13.51

Kierrä­tys­tai­de­teokset valmistumassa Hummovaaraan ja Rasivaaraan

Vii­del­lä poh­jois­kar­ja­lai­sel­la ky­läl­lä to­teu­te­taan ku­lu­van vuo­den ai­ka­na ky­län ja mu­kaan va­li­tun tai­tei­li­jan yh­teis­työ­nä kier­rä­tys­tai­de­te­os.

Juhani Päivinen esittelee Hummovaaran kierrätystaideteokseen tulevia "kaloja". Kuva: Kari Sarkkinen.

Juhani Päivinen esittelee Hummovaaran kierrätystaideteokseen tulevia "kaloja". Kuva: Kari Sarkkinen.

Kari Sarkkinen

Kulttuuri
13.9.2023 13.51

Kierrä­tys­tai­de­teokset valmistumassa Hummovaaraan ja Rasivaaraan

Vii­del­lä poh­jois­kar­ja­lai­sel­la ky­läl­lä to­teu­te­taan ku­lu­van vuo­den ai­ka­na ky­län ja mu­kaan va­li­tun tai­tei­li­jan yh­teis­työ­nä kier­rä­tys­tai­de­te­os.

Kesälahtelainen Pentti Ojajärvi tunnetaan Keski-Karjalassa kansanmusiikkimiehenä. Arkistokuvassa hän soittaa pelimannina Leila Luukkaisen kanssa kesäkuussa KiteNWeekend -tapahtumassa.

Kesälahtelainen Pentti Ojajärvi tunnetaan Keski-Karjalassa kansanmusiikkimiehenä. Arkistokuvassa hän soittaa pelimannina Leila Luukkaisen kanssa kesäkuussa KiteNWeekend -tapahtumassa.

Kari Sarkkinen

Kulttuuri
12.9.2023 10.05

Pentti Ojajärvi Kotiseutuliiton valtuustoon

Pent­ti Oja­jär­vi Ke­sä­lah­del­ta va­lit­tiin en­sim­mäi­sel­le kau­del­leen Poh­jois-Kar­ja­lan edus­ta­jak­si Suo­men Ko­ti­seu­tu­lii­ton val­tuus­toon. Lah­te­lai­nen mu­se­o­lo­gi­an eme­ri­tusp­ro­fes­so­ri Jan­ne Vil­ku­na jat­kaa Ko­ti­seu­tu­lii­ton val­tuus­ton ja sa­mal­la koko lii­ton pu­heen­joh­ta­ja­na. Kau­si on Vil­ku­nal­le kuu­des.

Kesälahtelainen Pentti Ojajärvi tunnetaan Keski-Karjalassa kansanmusiikkimiehenä. Arkistokuvassa hän soittaa pelimannina Leila Luukkaisen kanssa kesäkuussa KiteNWeekend -tapahtumassa.

Kesälahtelainen Pentti Ojajärvi tunnetaan Keski-Karjalassa kansanmusiikkimiehenä. Arkistokuvassa hän soittaa pelimannina Leila Luukkaisen kanssa kesäkuussa KiteNWeekend -tapahtumassa.

Kari Sarkkinen

Kulttuuri
12.9.2023 10.05

Pentti Ojajärvi Kotiseutuliiton valtuustoon

Pent­ti Oja­jär­vi Ke­sä­lah­del­ta va­lit­tiin en­sim­mäi­sel­le kau­del­leen Poh­jois-Kar­ja­lan edus­ta­jak­si Suo­men Ko­ti­seu­tu­lii­ton val­tuus­toon. Lah­te­lai­nen mu­se­o­lo­gi­an eme­ri­tusp­ro­fes­so­ri Jan­ne Vil­ku­na jat­kaa Ko­ti­seu­tu­lii­ton val­tuus­ton ja sa­mal­la koko lii­ton pu­heen­joh­ta­ja­na. Kau­si on Vil­ku­nal­le kuu­des.

Riäkkyteatterin Auli Partio, Anne Salin ja Mammu Koskelo esittelivät puvuston lahjoitettavina olevia vaatteita.

Riäkkyteatterin Auli Partio, Anne Salin ja Mammu Koskelo esittelivät puvuston lahjoitettavina olevia vaatteita.

Päivi Lievonen

Kulttuuri
11.9.2023 15.57

Riäkkyteatteri tuuletti tarpeistoa - pukuja oli tarjolla hakupalkalla

Pu­vus­toa on kah­den täy­teen ah­de­tun va­ras­to­huo­neel­li­sen ver­ran; siel­tä löy­tyy tois­sa ke­sä­nä An­na mul­le täh­ti­tai­vaas­sa Kat­ri He­le­nan roo­li­hah­mon vaat­tee­na toi­mi­nut säh­kön­si­ni­nen haa­la­ri, Kro­ko­tii­li Ge­nas­sa käy­tet­ty kir­ja­va mek­ko kuin mit­ta­va ko­ko­el­ma Sai­tu­rin jou­luun va­rat­tu­ja tal­vi­hat­tu­ja­kin. 30-vuo­tis­ta tai­val­taan juh­lis­ta­va Ri­äk­ky­te­at­te­ri jär­jes­ti tar­peis­ton pen­ko­jai­set, jois­sa tar­jon­ta ei va­li­tet­ta­vas­ti koh­dan­nut laa­ja­mit­tai­sem­paa ylei­söä. Muu­ta­mia mek­ko­jen vä­hen­nys loi te­at­te­ri­lai­siin kui­ten­kin sen ver­ran in­toa, et­tä vii­mei­sek­si tem­paus ei kui­ten­kaan jää­nyt.

Riäkkyteatterin Auli Partio, Anne Salin ja Mammu Koskelo esittelivät puvuston lahjoitettavina olevia vaatteita.

Riäkkyteatterin Auli Partio, Anne Salin ja Mammu Koskelo esittelivät puvuston lahjoitettavina olevia vaatteita.

Päivi Lievonen

Kulttuuri
11.9.2023 15.57

Riäkkyteatteri tuuletti tarpeistoa - pukuja oli tarjolla hakupalkalla

Pu­vus­toa on kah­den täy­teen ah­de­tun va­ras­to­huo­neel­li­sen ver­ran; siel­tä löy­tyy tois­sa ke­sä­nä An­na mul­le täh­ti­tai­vaas­sa Kat­ri He­le­nan roo­li­hah­mon vaat­tee­na toi­mi­nut säh­kön­si­ni­nen haa­la­ri, Kro­ko­tii­li Ge­nas­sa käy­tet­ty kir­ja­va mek­ko kuin mit­ta­va ko­ko­el­ma Sai­tu­rin jou­luun va­rat­tu­ja tal­vi­hat­tu­ja­kin. 30-vuo­tis­ta tai­val­taan juh­lis­ta­va Ri­äk­ky­te­at­te­ri jär­jes­ti tar­peis­ton pen­ko­jai­set, jois­sa tar­jon­ta ei va­li­tet­ta­vas­ti koh­dan­nut laa­ja­mit­tai­sem­paa ylei­söä. Muu­ta­mia mek­ko­jen vä­hen­nys loi te­at­te­ri­lai­siin kui­ten­kin sen ver­ran in­toa, et­tä vii­mei­sek­si tem­paus ei kui­ten­kaan jää­nyt.

Antti Maunuksela on tutkinut sotavuosia parin vuosikymmenen ajan. Sankarivainajien kuolinilmoitukset olivat aikoinaan lehden etusivulla.

Antti Maunuksela on tutkinut sotavuosia parin vuosikymmenen ajan. Sankarivainajien kuolinilmoitukset olivat aikoinaan lehden etusivulla.

Päivi Lievonen

Kulttuuri
11.9.2023 15.30

Rääkkyläläisen ukin sotataival kirjaksi

So­ta­his­to­ria on in­noit­ta­nut Ant­ti Mau­nuk­se­laa kir­joit­ta­maan kol­me fak­ta­poh­jais­ta kir­jaa, jois­sa kus­sa­kin ker­ro­taan su­ku­lais­ten vai­heis­ta sota-ai­ka­na.

Antti Maunuksela on tutkinut sotavuosia parin vuosikymmenen ajan. Sankarivainajien kuolinilmoitukset olivat aikoinaan lehden etusivulla.

Antti Maunuksela on tutkinut sotavuosia parin vuosikymmenen ajan. Sankarivainajien kuolinilmoitukset olivat aikoinaan lehden etusivulla.

Päivi Lievonen

Kulttuuri
11.9.2023 15.30

Rääkkyläläisen ukin sotataival kirjaksi

So­ta­his­to­ria on in­noit­ta­nut Ant­ti Mau­nuk­se­laa kir­joit­ta­maan kol­me fak­ta­poh­jais­ta kir­jaa, jois­sa kus­sa­kin ker­ro­taan su­ku­lais­ten vai­heis­ta sota-ai­ka­na.

Mika Karttunen ja Antti Maunuksela asettelivat Rääkkylän perinnehuoneen esineistöä paikoilleen.

Mika Karttunen ja Antti Maunuksela asettelivat Rääkkylän perinnehuoneen esineistöä paikoilleen.

Päivi Lievonen

Kulttuuri
11.9.2023 12.37

Perinnehuone muistuttaa sotahistoriasta - rääkkyläläisiltä kaivataan lahjoituksia

Rääk­ky­län kun­nan­ta­lon ala­ker­taan on ra­ken­tu­mas­sa pe­rin­ne­huo­ne, jon­ne koos­te­taan so­ta­his­to­ri­aan liit­ty­vää esi­neis­töä.

Mika Karttunen ja Antti Maunuksela asettelivat Rääkkylän perinnehuoneen esineistöä paikoilleen.

Mika Karttunen ja Antti Maunuksela asettelivat Rääkkylän perinnehuoneen esineistöä paikoilleen.

Päivi Lievonen

Kulttuuri
11.9.2023 12.37

Perinnehuone muistuttaa sotahistoriasta - rääkkyläläisiltä kaivataan lahjoituksia

Rääk­ky­län kun­nan­ta­lon ala­ker­taan on ra­ken­tu­mas­sa pe­rin­ne­huo­ne, jon­ne koos­te­taan so­ta­his­to­ri­aan liit­ty­vää esi­neis­töä.

Syyskuun puolivälissä Sari Kaasisen emännöimässä Villa Ruusulassa kokoonnutaan juhlistamaan valtakunnallista kanteleen teemapäivää.

Syyskuun puolivälissä Sari Kaasisen emännöimässä Villa Ruusulassa kokoonnutaan juhlistamaan valtakunnallista kanteleen teemapäivää.

Päivi Lievonen

Kulttuuri
6.9.2023 13.42

Kanteletta juhlistetaan teemapäivällä - Itä-Suomen tapahtuma järjestetään Rääkkylässä

En­sim­mäis­tä ker­taa jär­jes­tet­tä­vää val­ta­kun­nal­lis­ta Kan­te­leen päi­vää vie­te­tään lau­an­tai­na 16. syys­kuu­ta. Itä-Suo­mes­sa tee­ma­päi­vää juh­li­taan Rääk­ky­läs­sä, jos­sa kan­te­leen­soit­toa on voi­nut opis­kel­la jo 40 vuo­den ajan. Rääk­ky­läs­sä myös ra­ken­ne­taan kan­te­lei­ta edel­leen.

Syyskuun puolivälissä Sari Kaasisen emännöimässä Villa Ruusulassa kokoonnutaan juhlistamaan valtakunnallista kanteleen teemapäivää.

Syyskuun puolivälissä Sari Kaasisen emännöimässä Villa Ruusulassa kokoonnutaan juhlistamaan valtakunnallista kanteleen teemapäivää.

Päivi Lievonen

Kulttuuri
6.9.2023 13.42

Kanteletta juhlistetaan teemapäivällä - Itä-Suomen tapahtuma järjestetään Rääkkylässä

En­sim­mäis­tä ker­taa jär­jes­tet­tä­vää val­ta­kun­nal­lis­ta Kan­te­leen päi­vää vie­te­tään lau­an­tai­na 16. syys­kuu­ta. Itä-Suo­mes­sa tee­ma­päi­vää juh­li­taan Rääk­ky­läs­sä, jos­sa kan­te­leen­soit­toa on voi­nut opis­kel­la jo 40 vuo­den ajan. Rääk­ky­läs­sä myös ra­ken­ne­taan kan­te­lei­ta edel­leen.

Satutunnit kuuluvat kirjaston arkeen. Ensi kevääseen saakka  kirjaston lapsiperheille tarkoitettuja toimintamuotoja kehitetään hankerahoituksella. Arkistokuva satutunnilta.

Satutunnit kuuluvat kirjaston arkeen. Ensi kevääseen saakka kirjaston lapsiperheille tarkoitettuja toimintamuotoja kehitetään hankerahoituksella. Arkistokuva satutunnilta.

Päivi Lievonen

Kulttuuri
5.9.2023 15.40

Lapsiperheiden kirjastopalveluita kehitetään hankkeilla

Rääk­ky­län kir­jas­tos­sa al­koi elo­kuus­sa alu­e­hal­lin­to­vi­ras­ton ra­hoit­ta­ma Lu­ke­va per­he -han­ke, jon­ka ta­voit­tee­na on kar­toit­taa lap­si­per­hei­den toi­vei­ta kir­jas­to­pal­ve­luis­ta sekä ko­keil­la ja ke­hit­tää kir­jas­ton lap­si­per­heil­le tar­koi­tet­tu­ja toi­min­ta­muo­to­ja.

Satutunnit kuuluvat kirjaston arkeen. Ensi kevääseen saakka  kirjaston lapsiperheille tarkoitettuja toimintamuotoja kehitetään hankerahoituksella. Arkistokuva satutunnilta.

Satutunnit kuuluvat kirjaston arkeen. Ensi kevääseen saakka kirjaston lapsiperheille tarkoitettuja toimintamuotoja kehitetään hankerahoituksella. Arkistokuva satutunnilta.

Päivi Lievonen

Kulttuuri
5.9.2023 15.40

Lapsiperheiden kirjastopalveluita kehitetään hankkeilla

Rääk­ky­län kir­jas­tos­sa al­koi elo­kuus­sa alu­e­hal­lin­to­vi­ras­ton ra­hoit­ta­ma Lu­ke­va per­he -han­ke, jon­ka ta­voit­tee­na on kar­toit­taa lap­si­per­hei­den toi­vei­ta kir­jas­to­pal­ve­luis­ta sekä ko­keil­la ja ke­hit­tää kir­jas­ton lap­si­per­heil­le tar­koi­tet­tu­ja toi­min­ta­muo­to­ja.

Antti Strangin kohtaamiset peukaloisen kanssa muodostavat näyttelyn tarinan.

Antti Strangin kohtaamiset peukaloisen kanssa muodostavat näyttelyn tarinan.

Mirja Hurskainen

Kulttuuri
4.9.2023 10.22

Sovintolan näyttelyt luonnon tarinoiden kertojia

So­vin­to­las­sa syys­kuun alus­sa avat­tiin yh­tä ai­kaa kak­si tai­de­näyt­te­lyä Kir­si Kun­nak­sen sa­dul­la Poi­ka, jol­la oli pit­kät kor­vat. Sa­dun luon­to­suh­tees­sa on sa­maa mys­tiik­kaa kuin nyt avat­tu­jen näyt­te­lyi­den ta­ri­nois­sa.

Antti Strangin kohtaamiset peukaloisen kanssa muodostavat näyttelyn tarinan.

Antti Strangin kohtaamiset peukaloisen kanssa muodostavat näyttelyn tarinan.

Mirja Hurskainen

Kulttuuri
4.9.2023 10.22

Sovintolan näyttelyt luonnon tarinoiden kertojia

So­vin­to­las­sa syys­kuun alus­sa avat­tiin yh­tä ai­kaa kak­si tai­de­näyt­te­lyä Kir­si Kun­nak­sen sa­dul­la Poi­ka, jol­la oli pit­kät kor­vat. Sa­dun luon­to­suh­tees­sa on sa­maa mys­tiik­kaa kuin nyt avat­tu­jen näyt­te­lyi­den ta­ri­nois­sa.

Kuvataiteilija Kaisa Jussila opettaa grafiikkaa, piirustusta ja keramiikkaa Joensuun seudun kansalaisopistossa. Opiskeluaikainen öljyvärimaalaus Amalia on vuodelta 1999.

Kuvataiteilija Kaisa Jussila opettaa grafiikkaa, piirustusta ja keramiikkaa Joensuun seudun kansalaisopistossa. Opiskeluaikainen öljyvärimaalaus Amalia on vuodelta 1999.

Miikka Kivinen

Kulttuuri
28.8.2023 13.14

Onkamossa pääsee tutustumaan taiteilijan työskentelyyn

Syys­kuun alus­sa eri puo­lil­la Suo­mea jär­jes­te­tään Konst­run­dan-ta­pah­tu­ma, jos­sa vie­raat pää­se­vät vii­kon­lo­pun ai­ka­na tu­tus­tu­maan tai­tei­li­joi­den työ­pa­joi­hin.

Kuvataiteilija Kaisa Jussila opettaa grafiikkaa, piirustusta ja keramiikkaa Joensuun seudun kansalaisopistossa. Opiskeluaikainen öljyvärimaalaus Amalia on vuodelta 1999.

Kuvataiteilija Kaisa Jussila opettaa grafiikkaa, piirustusta ja keramiikkaa Joensuun seudun kansalaisopistossa. Opiskeluaikainen öljyvärimaalaus Amalia on vuodelta 1999.

Miikka Kivinen

Kulttuuri
28.8.2023 13.14

Onkamossa pääsee tutustumaan taiteilijan työskentelyyn

Syys­kuun alus­sa eri puo­lil­la Suo­mea jär­jes­te­tään Konst­run­dan-ta­pah­tu­ma, jos­sa vie­raat pää­se­vät vii­kon­lo­pun ai­ka­na tu­tus­tu­maan tai­tei­li­joi­den työ­pa­joi­hin.

Antti Heikkinen ja Kristiina Sotiriou saivat perinteiset ruisleivät kotiin viemisiksi. Päivi Alasalmi taustalla vasta valmistautuu osuuteensa.

Antti Heikkinen ja Kristiina Sotiriou saivat perinteiset ruisleivät kotiin viemisiksi. Päivi Alasalmi taustalla vasta valmistautuu osuuteensa.

Mirja Hurskainen

Kulttuuri
28.8.2023 10.29

Maruknoilla pätevä kirjailijakattaus

Seit­se­mät­tä­tois­ta ker­taa Ki­teel­lä vie­tet­tiin Ma­ruk­noi­ta, Mart­va ry:n kir­jal­li­suus­ta­pah­tu­maa, jon­ka nimi on ai­ka­naan An­nik­ki Ma­ti­kai­nen-Par­ta­sen ide­oi­ma. Sa­mal­la juh­lis­tet­tiin myös kir­joit­ta­ja­yh­dis­tyk­sen 50. toi­min­ta­vuot­ta.

Antti Heikkinen ja Kristiina Sotiriou saivat perinteiset ruisleivät kotiin viemisiksi. Päivi Alasalmi taustalla vasta valmistautuu osuuteensa.

Antti Heikkinen ja Kristiina Sotiriou saivat perinteiset ruisleivät kotiin viemisiksi. Päivi Alasalmi taustalla vasta valmistautuu osuuteensa.

Mirja Hurskainen

Kulttuuri
28.8.2023 10.29

Maruknoilla pätevä kirjailijakattaus

Seit­se­mät­tä­tois­ta ker­taa Ki­teel­lä vie­tet­tiin Ma­ruk­noi­ta, Mart­va ry:n kir­jal­li­suus­ta­pah­tu­maa, jon­ka nimi on ai­ka­naan An­nik­ki Ma­ti­kai­nen-Par­ta­sen ide­oi­ma. Sa­mal­la juh­lis­tet­tiin myös kir­joit­ta­ja­yh­dis­tyk­sen 50. toi­min­ta­vuot­ta.

Mikko Löppönen opasti Potsiraitin varrella keihäänheiton saloihin.

Mikko Löppönen opasti Potsiraitin varrella keihäänheiton saloihin.

Mervi Venäläinen

Kulttuuri
28.8.2023 7.49

Aurinko helli Potsiraitilla kulkijoita

Vii­mei­nen tä­män vuo­den Maa­kun­ta­päi­vän ta­pah­tu­ma jär­jes­tet­tiin sun­nun­tai­na Toh­ma­jär­vel­lä. Ta­pah­tu­mas­sa avat­tiin uu­si, ma­ta­lan kyn­nyk­sen lii­kun­ta- ja kult­tuu­ri­reit­ti, Pot­si­rait­ti.

Mikko Löppönen opasti Potsiraitin varrella keihäänheiton saloihin.

Mikko Löppönen opasti Potsiraitin varrella keihäänheiton saloihin.

Mervi Venäläinen

Kulttuuri
28.8.2023 7.49

Aurinko helli Potsiraitilla kulkijoita

Vii­mei­nen tä­män vuo­den Maa­kun­ta­päi­vän ta­pah­tu­ma jär­jes­tet­tiin sun­nun­tai­na Toh­ma­jär­vel­lä. Ta­pah­tu­mas­sa avat­tiin uu­si, ma­ta­lan kyn­nyk­sen lii­kun­ta- ja kult­tuu­ri­reit­ti, Pot­si­rait­ti.

Mari Zhiginas on nauttinut Värtsilän luonnosta ja innoittavasta taitelijayhteisöstä.

Mari Zhiginas on nauttinut Värtsilän luonnosta ja innoittavasta taitelijayhteisöstä.

Mirja Hurskainen

Kulttuuri
23.8.2023 1.05

Mari Zhiginas elää hetkessä ja haaveilee tulevasta

Värt­si­län tai­tei­li­ja­re­si­dens­sis­sä ovet ovat au­ki, ja syys­ke­sän tuu­li kei­nut­taa ik­ku­nan ta­ka­na kas­va­vaa koh­ta kyp­sää vil­jaa.

Mari Zhiginas on nauttinut Värtsilän luonnosta ja innoittavasta taitelijayhteisöstä.

Mari Zhiginas on nauttinut Värtsilän luonnosta ja innoittavasta taitelijayhteisöstä.

Mirja Hurskainen

Kulttuuri
23.8.2023 1.05

Mari Zhiginas elää hetkessä ja haaveilee tulevasta

Värt­si­län tai­tei­li­ja­re­si­dens­sis­sä ovet ovat au­ki, ja syys­ke­sän tuu­li kei­nut­taa ik­ku­nan ta­ka­na kas­va­vaa koh­ta kyp­sää vil­jaa.

Potsiraitin on ideoinut kunnan kehittämispäällikkö Anne Hyttinen. Opastettu kierros starttaa kunnanviraston edestä, puuveistosten luota. Arkistokuva.

Potsiraitin on ideoinut kunnan kehittämispäällikkö Anne Hyttinen. Opastettu kierros starttaa kunnanviraston edestä, puuveistosten luota. Arkistokuva.

Miikka Kivinen

Kulttuuri
22.8.2023 12.35

Potsiraitilta fyysistä ja henkistä hyvinvointia

Toh­ma­jär­vel­lä avau­tuu sun­nun­tai­na ma­ta­lan kyn­nyk­sen kult­tuu­ri­reit­ti. Pot­si­rai­tik­si ris­tit­ty, noin 1,5 ki­lo­met­rin pi­tui­nen reit­ti kul­kee Ke­mien kes­kus­taa­ja­mas­sa. Pot­si­rai­tin sun­nun­tai­nen ava­jais­ta­pah­tu­ma on yk­si kym­me­nes­tä maa­kun­ta­lii­ton ra­hoit­ta­mas­ta Maa­kun­ta­vii­kon ta­pah­tu­mas­ta. Pot­si­rai­tin ava­jais­ta­pah­tu­man jär­jes­tää Toh­ma­jär­ven kun­ta yh­teis­työs­sä Toh­ma­jär­ven te­at­te­riyh­dis­tyk­sen kans­sa.

Potsiraitin on ideoinut kunnan kehittämispäällikkö Anne Hyttinen. Opastettu kierros starttaa kunnanviraston edestä, puuveistosten luota. Arkistokuva.

Potsiraitin on ideoinut kunnan kehittämispäällikkö Anne Hyttinen. Opastettu kierros starttaa kunnanviraston edestä, puuveistosten luota. Arkistokuva.

Miikka Kivinen

Kulttuuri
22.8.2023 12.35

Potsiraitilta fyysistä ja henkistä hyvinvointia

Toh­ma­jär­vel­lä avau­tuu sun­nun­tai­na ma­ta­lan kyn­nyk­sen kult­tuu­ri­reit­ti. Pot­si­rai­tik­si ris­tit­ty, noin 1,5 ki­lo­met­rin pi­tui­nen reit­ti kul­kee Ke­mien kes­kus­taa­ja­mas­sa. Pot­si­rai­tin sun­nun­tai­nen ava­jais­ta­pah­tu­ma on yk­si kym­me­nes­tä maa­kun­ta­lii­ton ra­hoit­ta­mas­ta Maa­kun­ta­vii­kon ta­pah­tu­mas­ta. Pot­si­rai­tin ava­jais­ta­pah­tu­man jär­jes­tää Toh­ma­jär­ven kun­ta yh­teis­työs­sä Toh­ma­jär­ven te­at­te­riyh­dis­tyk­sen kans­sa.

Pentti Väistöllä on Mielen kuvat – tein ite -niminen näyttely Joensuun Taitokorttelissa elokuun loppuun saakka.  –”Tein ite” tarkoittaa sitä, että olen leimannut itseni ITE-taiteilijaksi. Se tarkoittaa sitä, että minulla ei ole taiteen alan koulutusta, Väistö kertoo.

Pentti Väistöllä on Mielen kuvat – tein ite -niminen näyttely Joensuun Taitokorttelissa elokuun loppuun saakka. –”Tein ite” tarkoittaa sitä, että olen leimannut itseni ITE-taiteilijaksi. Se tarkoittaa sitä, että minulla ei ole taiteen alan koulutusta, Väistö kertoo.

Miikka Kivinen

Kulttuuri
22.8.2023 12.11

Tukikohtana Kreikka

Kak­si­kym­men­tä­vii­si vuot­ta sit­ten Pent­ti Väis­tö sai tar­peek­seen va­ki­tui­ses­ta toi­mit­ta­jan työs­tä ja läh­ti vai­mon­sa Tuu­la Ko­po­sen kans­sa free­lan­ce­toi­mit­ta­jak­si Eu­roop­paan. Pit­kään toi­mit­ta­ja­na ol­lut Väis­tö ei enää viih­ty­nyt työs­sään. Hän koki, et­tei enää voi­nut kir­joit­taa niin laa­jois­ta ai­heis­ta, kuin oli­si ha­lun­nut.

Pentti Väistöllä on Mielen kuvat – tein ite -niminen näyttely Joensuun Taitokorttelissa elokuun loppuun saakka.  –”Tein ite” tarkoittaa sitä, että olen leimannut itseni ITE-taiteilijaksi. Se tarkoittaa sitä, että minulla ei ole taiteen alan koulutusta, Väistö kertoo.

Pentti Väistöllä on Mielen kuvat – tein ite -niminen näyttely Joensuun Taitokorttelissa elokuun loppuun saakka. –”Tein ite” tarkoittaa sitä, että olen leimannut itseni ITE-taiteilijaksi. Se tarkoittaa sitä, että minulla ei ole taiteen alan koulutusta, Väistö kertoo.

Miikka Kivinen

Kulttuuri
22.8.2023 12.11

Tukikohtana Kreikka

Kak­si­kym­men­tä­vii­si vuot­ta sit­ten Pent­ti Väis­tö sai tar­peek­seen va­ki­tui­ses­ta toi­mit­ta­jan työs­tä ja läh­ti vai­mon­sa Tuu­la Ko­po­sen kans­sa free­lan­ce­toi­mit­ta­jak­si Eu­roop­paan. Pit­kään toi­mit­ta­ja­na ol­lut Väis­tö ei enää viih­ty­nyt työs­sään. Hän koki, et­tei enää voi­nut kir­joit­taa niin laa­jois­ta ai­heis­ta, kuin oli­si ha­lun­nut.

Arkistokuvassa Riäkkyteatteri valmistautuu kesän esityksiin. Hyvin menneen esityskauden jälkeen alkaa valmistautuminen syksyn juhlatapahtumiin. Kuva: Päivi Lievonen.

Arkistokuvassa Riäkkyteatteri valmistautuu kesän esityksiin. Hyvin menneen esityskauden jälkeen alkaa valmistautuminen syksyn juhlatapahtumiin. Kuva: Päivi Lievonen.

Päivi Lievonen

Kulttuuri
22.8.2023 8.13

Noin 4 300 katsojaa kävi Keski-Karjalan kesäteattereissa

Kes­ki-Kar­ja­lan te­at­te­ri­ke­sä oli kaik­kien kol­men ke­sä­te­at­te­rin osal­ta on­nis­tu­nut. Ylei­sö­mää­rän suh­teen teh­dään vie­lä tar­kis­tus­las­ken­to­ja, mut­ta 4 200 – 4 400 vä­lil­le yh­tei­nen ylei­sö­mää­rä näyt­tää aset­tu­van.

Arkistokuvassa Riäkkyteatteri valmistautuu kesän esityksiin. Hyvin menneen esityskauden jälkeen alkaa valmistautuminen syksyn juhlatapahtumiin. Kuva: Päivi Lievonen.

Arkistokuvassa Riäkkyteatteri valmistautuu kesän esityksiin. Hyvin menneen esityskauden jälkeen alkaa valmistautuminen syksyn juhlatapahtumiin. Kuva: Päivi Lievonen.

Päivi Lievonen

Kulttuuri
22.8.2023 8.13

Noin 4 300 katsojaa kävi Keski-Karjalan kesäteattereissa

Kes­ki-Kar­ja­lan te­at­te­ri­ke­sä oli kaik­kien kol­men ke­sä­te­at­te­rin osal­ta on­nis­tu­nut. Ylei­sö­mää­rän suh­teen teh­dään vie­lä tar­kis­tus­las­ken­to­ja, mut­ta 4 200 – 4 400 vä­lil­le yh­tei­nen ylei­sö­mää­rä näyt­tää aset­tu­van.

Martvan ja Maruknoiden historiaa on esillä Näyttelykeskus Kiteen tiloissa. Kuva: Kari Sarkkinen

Martvan ja Maruknoiden historiaa on esillä Näyttelykeskus Kiteen tiloissa. Kuva: Kari Sarkkinen

Kari Sarkkinen

Kulttuuri
21.8.2023 8.15

Kirjoit­ta­ja­yh­distys Martva juhlii 50-vuotista taivaltaan Maruknoilla

Kir­jal­li­suus­ta­pah­tu­ma Ma­ruk­nat val­taa lau­an­tai­na Ki­tee­sa­lin. Tä­män On­ni-ni­mel­lä kul­ke­van ta­pah­tu­man yh­tey­des­sä vie­te­tään Mart­va-kir­joit­ta­ja­yh­dis­tyk­sen 50-vuo­tis­juh­laa.

Martvan ja Maruknoiden historiaa on esillä Näyttelykeskus Kiteen tiloissa. Kuva: Kari Sarkkinen

Martvan ja Maruknoiden historiaa on esillä Näyttelykeskus Kiteen tiloissa. Kuva: Kari Sarkkinen

Kari Sarkkinen

Kulttuuri
21.8.2023 8.15

Kirjoit­ta­ja­yh­distys Martva juhlii 50-vuotista taivaltaan Maruknoilla

Kir­jal­li­suus­ta­pah­tu­ma Ma­ruk­nat val­taa lau­an­tai­na Ki­tee­sa­lin. Tä­män On­ni-ni­mel­lä kul­ke­van ta­pah­tu­man yh­tey­des­sä vie­te­tään Mart­va-kir­joit­ta­ja­yh­dis­tyk­sen 50-vuo­tis­juh­laa.

Lauri Käyhkö puuteostensa äärellä. Kiteen kaupunginkirjastossa on esillä esimerkiksi rukinlapoja, reliefejä ja pienoisveistoksia.

Lauri Käyhkö puuteostensa äärellä. Kiteen kaupunginkirjastossa on esillä esimerkiksi rukinlapoja, reliefejä ja pienoisveistoksia.

Miikka Kivinen

Kulttuuri
17.8.2023 14.05

Puuteoksia esillä Kiteen kaupun­gin­kir­jastossa

Ki­teen kau­pun­gin­kir­jas­tos­sa on esil­lä rääk­ky­lä­läi­sen Lau­ri Käyh­kön puu­te­ok­sia elo­kuun lop­puun saak­ka. Puu­te­ok­sia vuo­si­kym­men­ten ajal­ta -näyt­te­ly ko­ko­aa Käyh­kön töi­tä 1970-lu­vul­ta läh­tien.

Lauri Käyhkö puuteostensa äärellä. Kiteen kaupunginkirjastossa on esillä esimerkiksi rukinlapoja, reliefejä ja pienoisveistoksia.

Lauri Käyhkö puuteostensa äärellä. Kiteen kaupunginkirjastossa on esillä esimerkiksi rukinlapoja, reliefejä ja pienoisveistoksia.

Miikka Kivinen

Kulttuuri
17.8.2023 14.05

Puuteoksia esillä Kiteen kaupun­gin­kir­jastossa

Ki­teen kau­pun­gin­kir­jas­tos­sa on esil­lä rääk­ky­lä­läi­sen Lau­ri Käyh­kön puu­te­ok­sia elo­kuun lop­puun saak­ka. Puu­te­ok­sia vuo­si­kym­men­ten ajal­ta -näyt­te­ly ko­ko­aa Käyh­kön töi­tä 1970-lu­vul­ta läh­tien.

Tästä se lähtee. Kari Kulmalalla on edessään pölkky ja kädessään moottorisaha.

Tästä se lähtee. Kari Kulmalalla on edessään pölkky ja kädessään moottorisaha.

Miikka Kivinen

Kulttuuri
16.8.2023 10.42

Joensuussa veistettiin moottorisahoilla karjalanruusuja

Osa­na kult­tuu­rin unel­ma­vuot­ta 2023 Jo­en­suun Ran­ta­puis­tos­sa veis­tet­tiin kar­ja­lan­ruu­su­ja. Elo­kuun 8. päi­vä jär­jes­te­tys­sä veis­to­ta­pah­tu­mas­sa oli mu­ka­na veis­tä­mäs­sä kuu­si moot­to­ri­sa­ha­tai­tei­li­jaa ja maa­kun­ta­joh­ta­ja Mar­kus Hir­vo­nen. Kult­tuu­rin unel­ma­vuo­den pro­jek­ti­pääl­lik­kö An­ne Mu­ju­nen ker­too, ky­sees­sä on yk­si hank­keen isois­ta ta­pah­tu­mis­ta.

Tästä se lähtee. Kari Kulmalalla on edessään pölkky ja kädessään moottorisaha.

Tästä se lähtee. Kari Kulmalalla on edessään pölkky ja kädessään moottorisaha.

Miikka Kivinen

Kulttuuri
16.8.2023 10.42

Joensuussa veistettiin moottorisahoilla karjalanruusuja

Osa­na kult­tuu­rin unel­ma­vuot­ta 2023 Jo­en­suun Ran­ta­puis­tos­sa veis­tet­tiin kar­ja­lan­ruu­su­ja. Elo­kuun 8. päi­vä jär­jes­te­tys­sä veis­to­ta­pah­tu­mas­sa oli mu­ka­na veis­tä­mäs­sä kuu­si moot­to­ri­sa­ha­tai­tei­li­jaa ja maa­kun­ta­joh­ta­ja Mar­kus Hir­vo­nen. Kult­tuu­rin unel­ma­vuo­den pro­jek­ti­pääl­lik­kö An­ne Mu­ju­nen ker­too, ky­sees­sä on yk­si hank­keen isois­ta ta­pah­tu­mis­ta.

Rauli Katajavuori pakettiautoineen toivat Maiju Lassilan koululaisille sirkuksen taikaa.

Rauli Katajavuori pakettiautoineen toivat Maiju Lassilan koululaisille sirkuksen taikaa.

Mervi Venäläinen

Kulttuuri
15.8.2023 11.25

Koulupäivä alkoi sirkustellen

Toh­ma­jär­ven Mai­ju Las­si­lan kou­lun ala­kou­lu­lai­sil­la oli ta­val­li­ses­ta poik­ke­a­va kou­lu­aa­mu, kun jo­en­suu­lai­nen Sir­kus Su­pi­ai­nen saa­pui Mai­ju Las­si­la -te­at­te­ril­le esiin­ty­mään. Esi­tyk­sen mah­dol­lis­ti Toh­ma­jär­ven kult­tuu­ri­toi­mi. Esi­tys oli sa­mal­la osa Sir­kus Su­pi­ai­sen esi­tys­kier­tu­et­ta, jo­hon se sai Tai­teen edis­tä­mis­kes­kuk­sen har­vaan asut­tu­jen alu­ei­den kult­tuu­ri­toi­min­taan koh­dis­te­tun avus­tuk­sen.

Rauli Katajavuori pakettiautoineen toivat Maiju Lassilan koululaisille sirkuksen taikaa.

Rauli Katajavuori pakettiautoineen toivat Maiju Lassilan koululaisille sirkuksen taikaa.

Mervi Venäläinen

Kulttuuri
15.8.2023 11.25

Koulupäivä alkoi sirkustellen

Toh­ma­jär­ven Mai­ju Las­si­lan kou­lun ala­kou­lu­lai­sil­la oli ta­val­li­ses­ta poik­ke­a­va kou­lu­aa­mu, kun jo­en­suu­lai­nen Sir­kus Su­pi­ai­nen saa­pui Mai­ju Las­si­la -te­at­te­ril­le esiin­ty­mään. Esi­tyk­sen mah­dol­lis­ti Toh­ma­jär­ven kult­tuu­ri­toi­mi. Esi­tys oli sa­mal­la osa Sir­kus Su­pi­ai­sen esi­tys­kier­tu­et­ta, jo­hon se sai Tai­teen edis­tä­mis­kes­kuk­sen har­vaan asut­tu­jen alu­ei­den kult­tuu­ri­toi­min­taan koh­dis­te­tun avus­tuk­sen.

Markus Pulkkinen esittelee pienoisrautatien alustavaa suunnitelmaa Näyttelykeskuksessa.

Markus Pulkkinen esittelee pienoisrautatien alustavaa suunnitelmaa Näyttelykeskuksessa.

Mervi Venäläinen

Kulttuuri
11.8.2023 12.20

Näyttelykeskus Kiteen näyttelyiden sisällöt muuttuvat jatkuvasti

Näyt­te­ly­kes­kus Ki­tee siir­tyy elo­kuun lo­pus­sa tal­vi­ai­kaan, mut­ta ei suin­kaan vai­vu hor­rok­seen. Syk­syn tul­len kau­pun­gin kult­tuu­rie­lä­män syke vain kiih­tyy.

Markus Pulkkinen esittelee pienoisrautatien alustavaa suunnitelmaa Näyttelykeskuksessa.

Markus Pulkkinen esittelee pienoisrautatien alustavaa suunnitelmaa Näyttelykeskuksessa.

Mervi Venäläinen

Kulttuuri
11.8.2023 12.20

Näyttelykeskus Kiteen näyttelyiden sisällöt muuttuvat jatkuvasti

Näyt­te­ly­kes­kus Ki­tee siir­tyy elo­kuun lo­pus­sa tal­vi­ai­kaan, mut­ta ei suin­kaan vai­vu hor­rok­seen. Syk­syn tul­len kau­pun­gin kult­tuu­rie­lä­män syke vain kiih­tyy.

Kimmo Järvinen on tallentanut tunnelman Kiteenjärven rannan tikoille suojellusta metsästä.

Kimmo Järvinen on tallentanut tunnelman Kiteenjärven rannan tikoille suojellusta metsästä.

Mirja Hurskainen

Kulttuuri
11.8.2023 8.49

Metsä esittelee monet kasvonsa Kimmo Järvisen valokuvissa

Kim­mo Jär­vi­sen va­lo­ku­va­näyt­te­ly Puut ja met­sät on esil­lä Ki­teen kir­jas­tos­sa elo­kuun lop­puun as­ti. Ni­mel­lä on ta­ri­nan­sa.

Kimmo Järvinen on tallentanut tunnelman Kiteenjärven rannan tikoille suojellusta metsästä.

Kimmo Järvinen on tallentanut tunnelman Kiteenjärven rannan tikoille suojellusta metsästä.

Mirja Hurskainen

Kulttuuri
11.8.2023 8.49

Metsä esittelee monet kasvonsa Kimmo Järvisen valokuvissa

Kim­mo Jär­vi­sen va­lo­ku­va­näyt­te­ly Puut ja met­sät on esil­lä Ki­teen kir­jas­tos­sa elo­kuun lop­puun as­ti. Ni­mel­lä on ta­ri­nan­sa.

Kansallispukujen tuuletukseen olivat saapuneet myös Elisa Reijonen (vas.), Aino Räsänen, Ritva Kuittinen ja Rauni Taskinen.

Kansallispukujen tuuletukseen olivat saapuneet myös Elisa Reijonen (vas.), Aino Räsänen, Ritva Kuittinen ja Rauni Taskinen.

Miikka Kivinen

Kulttuuri
7.8.2023 12.56

Kansallispukuja tuuletettiin Tohmajärvellä

Lau­an­tai­na eri puo­lel­la Suo­mea juh­lit­tiin kan­sal­lis­pu­ku­jen syn­ty­mä­päi­vää. Toh­ma­jär­vel­lä kan­sal­lis­pu­ku­jen tuu­le­tus­päi­vän jär­jes­ti­vät Kes­ki-Kar­ja­lan Ka­le­va­lai­set Nai­set ry yh­teis­työs­sä Toh­ma­jär­vi Seu­ra ry:n kans­sa.

Kansallispukujen tuuletukseen olivat saapuneet myös Elisa Reijonen (vas.), Aino Räsänen, Ritva Kuittinen ja Rauni Taskinen.

Kansallispukujen tuuletukseen olivat saapuneet myös Elisa Reijonen (vas.), Aino Räsänen, Ritva Kuittinen ja Rauni Taskinen.

Miikka Kivinen

Kulttuuri
7.8.2023 12.56

Kansallispukuja tuuletettiin Tohmajärvellä

Lau­an­tai­na eri puo­lel­la Suo­mea juh­lit­tiin kan­sal­lis­pu­ku­jen syn­ty­mä­päi­vää. Toh­ma­jär­vel­lä kan­sal­lis­pu­ku­jen tuu­le­tus­päi­vän jär­jes­ti­vät Kes­ki-Kar­ja­lan Ka­le­va­lai­set Nai­set ry yh­teis­työs­sä Toh­ma­jär­vi Seu­ra ry:n kans­sa.

Sari Rinkinen on pohtinut viime aikoina aikana omia rajojaan, mikä näkyy myös taiteessa.

Sari Rinkinen on pohtinut viime aikoina aikana omia rajojaan, mikä näkyy myös taiteessa.

Päivi Lievonen

Kulttuuri
4.8.2023 15.10

"Taide ja luovuus kuuluvat kaikille ikään katsomatta"

Pit­kän ko­ke­muk­sen tai­teen ja ter­vey­den­huol­lon yh­dis­tä­mi­ses­tä omaa­va Sari Rin­ki­nen on yk­si tä­män vuo­den kun­ta­tai­tei­li­jois­ta Toh­ma­jär­vel­lä. Rin­ki­sen elä­mäs­sä on me­neil­lään muu­tok­sen ai­ka­jak­so.

Sari Rinkinen on pohtinut viime aikoina aikana omia rajojaan, mikä näkyy myös taiteessa.

Sari Rinkinen on pohtinut viime aikoina aikana omia rajojaan, mikä näkyy myös taiteessa.

Päivi Lievonen

Kulttuuri
4.8.2023 15.10

"Taide ja luovuus kuuluvat kaikille ikään katsomatta"

Pit­kän ko­ke­muk­sen tai­teen ja ter­vey­den­huol­lon yh­dis­tä­mi­ses­tä omaa­va Sari Rin­ki­nen on yk­si tä­män vuo­den kun­ta­tai­tei­li­jois­ta Toh­ma­jär­vel­lä. Rin­ki­sen elä­mäs­sä on me­neil­lään muu­tok­sen ai­ka­jak­so.

Sirkka Kosonen Juhana Kainulaisen ja Elias Lönnrotin jalanjäljissä petäjän juuressa.

Sirkka Kosonen Juhana Kainulaisen ja Elias Lönnrotin jalanjäljissä petäjän juuressa.

Mirja Hurskainen

Kulttuuri
2.8.2023 15.43

Runonlaulutuvassa Juhanan jalan jäljissä

Ka­le­va­lai­nen ru­non­lau­lan­ta on Sirk­ka Ko­so­sel­le omi­nais­ta ää­nen käyt­töä ja Eli­as Lön­n­ro­tin ko­ko­a­ma kan­san­ru­nous tut­tua. Sii­tä huo­li­mat­ta hän on en­sim­mäis­tä ker­taa Ju­ha­nan­tu­val­la ja Lön­n­ro­tin pe­tä­jän juu­rel­la Hum­mo­vaa­ras­sa. Kes­ki-Kar­ja­lan Ka­le­va­lais­ten Nais­ten kut­su­ma­na hän tuli ve­tä­mään ru­no­lau­lu­tu­paa. Ru­no­lau­luk­lu­bit ovat osa Ete­lä­sa­vo­lai­nen ru­no­lau­lu -hank­keet­ta. Ka­le­va­la­seu­ra-sää­ti­ön ra­hoit­ta­mas­sa hank­kees­sa pa­neu­du­taan tie­det­tä ja tai­det­ta yh­dis­tel­len alu­eel­ta ke­rät­tyi­hin ru­no­lau­lu­ta­poi­hin ja nii­den käyt­töön.

Sirkka Kosonen Juhana Kainulaisen ja Elias Lönnrotin jalanjäljissä petäjän juuressa.

Sirkka Kosonen Juhana Kainulaisen ja Elias Lönnrotin jalanjäljissä petäjän juuressa.

Mirja Hurskainen

Kulttuuri
2.8.2023 15.43

Runonlaulutuvassa Juhanan jalan jäljissä

Ka­le­va­lai­nen ru­non­lau­lan­ta on Sirk­ka Ko­so­sel­le omi­nais­ta ää­nen käyt­töä ja Eli­as Lön­n­ro­tin ko­ko­a­ma kan­san­ru­nous tut­tua. Sii­tä huo­li­mat­ta hän on en­sim­mäis­tä ker­taa Ju­ha­nan­tu­val­la ja Lön­n­ro­tin pe­tä­jän juu­rel­la Hum­mo­vaa­ras­sa. Kes­ki-Kar­ja­lan Ka­le­va­lais­ten Nais­ten kut­su­ma­na hän tuli ve­tä­mään ru­no­lau­lu­tu­paa. Ru­no­lau­luk­lu­bit ovat osa Ete­lä­sa­vo­lai­nen ru­no­lau­lu -hank­keet­ta. Ka­le­va­la­seu­ra-sää­ti­ön ra­hoit­ta­mas­sa hank­kees­sa pa­neu­du­taan tie­det­tä ja tai­det­ta yh­dis­tel­len alu­eel­ta ke­rät­tyi­hin ru­no­lau­lu­ta­poi­hin ja nii­den käyt­töön.

Audrey Cogneau ja Franck Lépìnoìs tulivat Kiteelle Nightwishin takia. Fanitapaamisen ohessa he kiertelevät tutustumassa Suomeen.

Audrey Cogneau ja Franck Lépìnoìs tulivat Kiteelle Nightwishin takia. Fanitapaamisen ohessa he kiertelevät tutustumassa Suomeen.

Päivi Lievonen

Kulttuuri
1.8.2023 15.42

Nightwishin fanit kokoontuvat Kiteellä - samalla tutustutaan myös Suomeen

Ku­lu­van vii­kon ai­ka­na Ki­teel­lä tun­nel­moi­daan tii­viis­ti Night­wis­hin mu­sii­kin ja yh­ty­ee­seen liit­ty­vien ta­pah­tu­ma­paik­ko­jen ää­rel­lä; me­neil­lään on bän­din mu­siik­kia ra­kas­ta­vien ja toi­sen­sa so­si­aa­li­ses­sa me­di­as­sa koh­taa­vien fa­nien ta­paa­mi­nen.

Audrey Cogneau ja Franck Lépìnoìs tulivat Kiteelle Nightwishin takia. Fanitapaamisen ohessa he kiertelevät tutustumassa Suomeen.

Audrey Cogneau ja Franck Lépìnoìs tulivat Kiteelle Nightwishin takia. Fanitapaamisen ohessa he kiertelevät tutustumassa Suomeen.

Päivi Lievonen

Kulttuuri
1.8.2023 15.42

Nightwishin fanit kokoontuvat Kiteellä - samalla tutustutaan myös Suomeen

Ku­lu­van vii­kon ai­ka­na Ki­teel­lä tun­nel­moi­daan tii­viis­ti Night­wis­hin mu­sii­kin ja yh­ty­ee­seen liit­ty­vien ta­pah­tu­ma­paik­ko­jen ää­rel­lä; me­neil­lään on bän­din mu­siik­kia ra­kas­ta­vien ja toi­sen­sa so­si­aa­li­ses­sa me­di­as­sa koh­taa­vien fa­nien ta­paa­mi­nen.

Onkamon Entiset Nuoret ry:n varapuheenjohtaja Vesa-Pekka Hirvonen (vas.), hallituksen jäsen Jaana Hirvonen, puheenjohtaja Kari Hirvonen, rahastonhoitaja Seija Hirvonen sekä sihteeri Matti Majoinen.

Onkamon Entiset Nuoret ry:n varapuheenjohtaja Vesa-Pekka Hirvonen (vas.), hallituksen jäsen Jaana Hirvonen, puheenjohtaja Kari Hirvonen, rahastonhoitaja Seija Hirvonen sekä sihteeri Matti Majoinen.

Miikka Kivinen

Kulttuuri
31.7.2023 12.29

Kesän toiset tanssit Onkamossa

Lau­an­tai-il­ta­na hei­nä­kuun lop­pu­puo­lel­la kel­lon ol­les­sa hie­man yli seit­se­män On­ka­mon tans­si­la­van lat­ti­al­la pyö­räh­te­lee noin 10 pa­ria jo­en­suu­lai­sen Mai­ja Mui­kun lau­la­man pe­rin­tei­sen is­kel­män tah­tiin.

Onkamon Entiset Nuoret ry:n varapuheenjohtaja Vesa-Pekka Hirvonen (vas.), hallituksen jäsen Jaana Hirvonen, puheenjohtaja Kari Hirvonen, rahastonhoitaja Seija Hirvonen sekä sihteeri Matti Majoinen.

Onkamon Entiset Nuoret ry:n varapuheenjohtaja Vesa-Pekka Hirvonen (vas.), hallituksen jäsen Jaana Hirvonen, puheenjohtaja Kari Hirvonen, rahastonhoitaja Seija Hirvonen sekä sihteeri Matti Majoinen.

Miikka Kivinen

Kulttuuri
31.7.2023 12.29

Kesän toiset tanssit Onkamossa

Lau­an­tai-il­ta­na hei­nä­kuun lop­pu­puo­lel­la kel­lon ol­les­sa hie­man yli seit­se­män On­ka­mon tans­si­la­van lat­ti­al­la pyö­räh­te­lee noin 10 pa­ria jo­en­suu­lai­sen Mai­ja Mui­kun lau­la­man pe­rin­tei­sen is­kel­män tah­tiin.

Jenna-Marie Laineen Huomenna-single on saanut jonkun verran myös radiosoittoa.

Jenna-Marie Laineen Huomenna-single on saanut jonkun verran myös radiosoittoa.

Miikka Kivinen

Kulttuuri
31.7.2023 11.38

Punk-fiilis uudelleen käyttöön

Vii­me ke­vät­tal­vel­la Jen­na-Ma­rie Lai­neel­ta al­koi syn­tyä mu­siik­ki­kap­pa­lei­ta hel­pos­ti ja no­pe­as­ti. Jo tou­ko­kuus­sa Lai­neen en­sim­mäi­sen, Va­paa­pu­do­tus-ni­mi­sen soo­lo­le­vyn ma­te­ri­aa­li oli ka­sas­sa.

Jenna-Marie Laineen Huomenna-single on saanut jonkun verran myös radiosoittoa.

Jenna-Marie Laineen Huomenna-single on saanut jonkun verran myös radiosoittoa.

Miikka Kivinen

Kulttuuri
31.7.2023 11.38

Punk-fiilis uudelleen käyttöön

Vii­me ke­vät­tal­vel­la Jen­na-Ma­rie Lai­neel­ta al­koi syn­tyä mu­siik­ki­kap­pa­lei­ta hel­pos­ti ja no­pe­as­ti. Jo tou­ko­kuus­sa Lai­neen en­sim­mäi­sen, Va­paa­pu­do­tus-ni­mi­sen soo­lo­le­vyn ma­te­ri­aa­li oli ka­sas­sa.

Anna Easteden uskoo, että rooleja saa, kun on periksiantamaton. – Jos on rohkea ja yrittää tarpeeksi monta kertaa niin joskus saa kyllä-vastauksen, hän toteaa.

Anna Easteden uskoo, että rooleja saa, kun on periksiantamaton. – Jos on rohkea ja yrittää tarpeeksi monta kertaa niin joskus saa kyllä-vastauksen, hän toteaa.

Miikka Kivinen

Kulttuuri
28.7.2023 12.42

Tohmajärveltä Los Angelesiin

– Mie­tin, et­tä mitä minä tääl­lä teen, et­tä mik­si en ole Los An­ge­le­sis­sa tai New Yor­kis­sa, Toh­ma­jär­vel­lä kas­va­nut Eas­te­den sa­noo.

Anna Easteden uskoo, että rooleja saa, kun on periksiantamaton. – Jos on rohkea ja yrittää tarpeeksi monta kertaa niin joskus saa kyllä-vastauksen, hän toteaa.

Anna Easteden uskoo, että rooleja saa, kun on periksiantamaton. – Jos on rohkea ja yrittää tarpeeksi monta kertaa niin joskus saa kyllä-vastauksen, hän toteaa.

Miikka Kivinen

Kulttuuri
28.7.2023 12.42

Tohmajärveltä Los Angelesiin

– Mie­tin, et­tä mitä minä tääl­lä teen, et­tä mik­si en ole Los An­ge­le­sis­sa tai New Yor­kis­sa, Toh­ma­jär­vel­lä kas­va­nut Eas­te­den sa­noo.

Riika ja Kaisa Siirala ovat viettäneet kesälomansa aina Kiteellä suvun yhteisessä lomakodissa.

Riika ja Kaisa Siirala ovat viettäneet kesälomansa aina Kiteellä suvun yhteisessä lomakodissa.

Päivi Lievonen

Kulttuuri
28.7.2023 10.10

Sukupolvien yhteinen kesäparatiisi vuosisadasta toiseen

Sii­ra­lan ke­sä­ko­ti ko­ko­aa lo­man viet­toon si­sa­ruk­set ja ser­kut, vuo­si­kym­me­nes­tä ja su­ku­pol­ves­ta toi­seen. Kan­to­ve­si, ran­ta­sau­nan läm­mi­tys ja muut ar­ki­as­ka­reet erot­ta­vat loma-ajan ar­jes­ta te­hok­kaas­ti.

Riika ja Kaisa Siirala ovat viettäneet kesälomansa aina Kiteellä suvun yhteisessä lomakodissa.

Riika ja Kaisa Siirala ovat viettäneet kesälomansa aina Kiteellä suvun yhteisessä lomakodissa.

Päivi Lievonen

Kulttuuri
28.7.2023 10.10

Sukupolvien yhteinen kesäparatiisi vuosisadasta toiseen

Sii­ra­lan ke­sä­ko­ti ko­ko­aa lo­man viet­toon si­sa­ruk­set ja ser­kut, vuo­si­kym­me­nes­tä ja su­ku­pol­ves­ta toi­seen. Kan­to­ve­si, ran­ta­sau­nan läm­mi­tys ja muut ar­ki­as­ka­reet erot­ta­vat loma-ajan ar­jes­ta te­hok­kaas­ti.

Itä-Suomen yliopiston kehitysjohtaja, kesälahtelaissyntyinen Soili Makkonen sanoo suhteensa Kesälahteen muuttuneen elämän rakennuttua jo nuoresta lähtien synnyinpaikkakunnan ulkopuolelle. Kuva: Hissu Teppana

Itä-Suomen yliopiston kehitysjohtaja, kesälahtelaissyntyinen Soili Makkonen sanoo suhteensa Kesälahteen muuttuneen elämän rakennuttua jo nuoresta lähtien synnyinpaikkakunnan ulkopuolelle. Kuva: Hissu Teppana

Kulttuuri
27.7.2023 10.47

"Jokainen tarvitsee kotiseudun, johon ankkuroitua"

Pe­rin­tei­nen Ke­sä­lah­ti-Seu­ran ke­sä­juh­la ko­ko­si ke­sä­lah­te­lai­set, ke­sä­ke­sä­lah­te­lai­set ja Ke­sä­lah­den ys­tä­vät Suo­men suu­rim­paan sa­vu­tu­paan vii­me sun­nun­tai­na. Oh­jel­maan kuu­lui juh­la­pu­he, va­paa­ta sa­naa sekä Ke­sä­lah­den Pik­ku­pe­li­man­nien mu­siik­kia.

Itä-Suomen yliopiston kehitysjohtaja, kesälahtelaissyntyinen Soili Makkonen sanoo suhteensa Kesälahteen muuttuneen elämän rakennuttua jo nuoresta lähtien synnyinpaikkakunnan ulkopuolelle. Kuva: Hissu Teppana

Itä-Suomen yliopiston kehitysjohtaja, kesälahtelaissyntyinen Soili Makkonen sanoo suhteensa Kesälahteen muuttuneen elämän rakennuttua jo nuoresta lähtien synnyinpaikkakunnan ulkopuolelle. Kuva: Hissu Teppana

Kulttuuri
27.7.2023 10.47

"Jokainen tarvitsee kotiseudun, johon ankkuroitua"

Pe­rin­tei­nen Ke­sä­lah­ti-Seu­ran ke­sä­juh­la ko­ko­si ke­sä­lah­te­lai­set, ke­sä­ke­sä­lah­te­lai­set ja Ke­sä­lah­den ys­tä­vät Suo­men suu­rim­paan sa­vu­tu­paan vii­me sun­nun­tai­na. Oh­jel­maan kuu­lui juh­la­pu­he, va­paa­ta sa­naa sekä Ke­sä­lah­den Pik­ku­pe­li­man­nien mu­siik­kia.

Tiina Vottosen teoksia on esillä Kesälahdella. – Toiselle turhasta olen nähnyt, että se sopii johonkin työhön. Siitä on muodostunut osa veistosta, Vottonen kertoo.

Tiina Vottosen teoksia on esillä Kesälahdella. – Toiselle turhasta olen nähnyt, että se sopii johonkin työhön. Siitä on muodostunut osa veistosta, Vottonen kertoo.

Miikka Kivinen

Kulttuuri
26.7.2023 11.51

Voimattaret on kunnianosoitus voimakkaille naisille

Puu­tar­han sii­mek­ses­sä ly­myi­lee ih­mi­sen­kal­tai­sia hah­mo­ja, jot­ka vai­kut­ta­vat en­si nä­ke­mäl­tä luon­non­ma­te­ri­aa­leis­ta val­mis­te­tuil­ta. Te­ok­sis­sa on käy­tet­ty esi­mer­kik­si ok­sia, kä­py­jä, ri­su­ja sekä tuoh­ta. Tar­kem­min kat­sot­ta­es­sa kui­ten­kin pal­jas­tuu, et­tä mu­ka­na on myös ih­mi­sen val­mis­ta­maa ma­te­ri­aa­lia. Eräi­den hah­mo­jen hiuk­set on teh­ty lan­gan­pät­kis­tä, ja sa­ni­ais­ten jou­kos­ta nou­se­van olen­non vat­san pääl­lä näyt­täi­si ole­van ul­ko­kynt­ti­löi­tä ikään kuin vyön­sol­ke­na.

Tiina Vottosen teoksia on esillä Kesälahdella. – Toiselle turhasta olen nähnyt, että se sopii johonkin työhön. Siitä on muodostunut osa veistosta, Vottonen kertoo.

Tiina Vottosen teoksia on esillä Kesälahdella. – Toiselle turhasta olen nähnyt, että se sopii johonkin työhön. Siitä on muodostunut osa veistosta, Vottonen kertoo.

Miikka Kivinen

Kulttuuri
26.7.2023 11.51

Voimattaret on kunnianosoitus voimakkaille naisille

Puu­tar­han sii­mek­ses­sä ly­myi­lee ih­mi­sen­kal­tai­sia hah­mo­ja, jot­ka vai­kut­ta­vat en­si nä­ke­mäl­tä luon­non­ma­te­ri­aa­leis­ta val­mis­te­tuil­ta. Te­ok­sis­sa on käy­tet­ty esi­mer­kik­si ok­sia, kä­py­jä, ri­su­ja sekä tuoh­ta. Tar­kem­min kat­sot­ta­es­sa kui­ten­kin pal­jas­tuu, et­tä mu­ka­na on myös ih­mi­sen val­mis­ta­maa ma­te­ri­aa­lia. Eräi­den hah­mo­jen hiuk­set on teh­ty lan­gan­pät­kis­tä, ja sa­ni­ais­ten jou­kos­ta nou­se­van olen­non vat­san pääl­lä näyt­täi­si ole­van ul­ko­kynt­ti­löi­tä ikään kuin vyön­sol­ke­na.

Elina Janz (oikealla)  esittelee Veikko Salliselle koostamaansa sukukirjaa, jossa on oma osionsa Sallisen suvun vaiheista.

Elina Janz (oikealla) esittelee Veikko Salliselle koostamaansa sukukirjaa, jossa on oma osionsa Sallisen suvun vaiheista.

Päivi Lievonen

Kulttuuri
25.7.2023 11.03

Sallilan sukuhistoriaa koostettiin kansien väliin Saksassa

Ora­vi­sa­lon Sal­li­lan pi­ha­maal­la vie­tet­tiin Kai­su os. Ero­sen ja Ol­li Hok­ka­sen häi­tä elo­kuus­sa vuon­na 1947. Yli seit­se­män vuo­si­kym­men­tä myö­hem­min, ky­seis­ten kek­ke­rei­den juh­la­vie­rai­den jou­kos­sa 11-vuo­ti­aa­na poi­ka­se­na ol­lut Veik­ko Sal­li­nen ker­too muis­to­jaan juh­lien mor­si­a­men lap­sen­lap­sel­le, joka on tul­lut tu­tus­tu­maan juu­riin­sa Rääk­ky­läs­sä Sak­sas­ta saak­ka.

Elina Janz (oikealla)  esittelee Veikko Salliselle koostamaansa sukukirjaa, jossa on oma osionsa Sallisen suvun vaiheista.

Elina Janz (oikealla) esittelee Veikko Salliselle koostamaansa sukukirjaa, jossa on oma osionsa Sallisen suvun vaiheista.

Päivi Lievonen

Kulttuuri
25.7.2023 11.03

Sallilan sukuhistoriaa koostettiin kansien väliin Saksassa

Ora­vi­sa­lon Sal­li­lan pi­ha­maal­la vie­tet­tiin Kai­su os. Ero­sen ja Ol­li Hok­ka­sen häi­tä elo­kuus­sa vuon­na 1947. Yli seit­se­män vuo­si­kym­men­tä myö­hem­min, ky­seis­ten kek­ke­rei­den juh­la­vie­rai­den jou­kos­sa 11-vuo­ti­aa­na poi­ka­se­na ol­lut Veik­ko Sal­li­nen ker­too muis­to­jaan juh­lien mor­si­a­men lap­sen­lap­sel­le, joka on tul­lut tu­tus­tu­maan juu­riin­sa Rääk­ky­läs­sä Sak­sas­ta saak­ka.

Telemark Kollektiivin nimi viittaa vahvasti mäkihyppyyn. Ensi lauantaina estradina ei kuitenkaan ole Hutsin hyppyrin pöytä, vaan Juurikan Vapaa-aikakeskus, missä järjestetään kolmas Ryönirock.

Telemark Kollektiivin nimi viittaa vahvasti mäkihyppyyn. Ensi lauantaina estradina ei kuitenkaan ole Hutsin hyppyrin pöytä, vaan Juurikan Vapaa-aikakeskus, missä järjestetään kolmas Ryönirock.

Jouko Väistö

Kulttuuri
25.7.2023 8.11

Ryönirock kutsuu Juurikkaan

Suo­mes­sa on ke­sän mit­taan mo­nen­lais­ta rock­ta­pah­tu­maa. Tä­hän jouk­koon on vah­vas­ti kii­laa­mas­sa myös Ryö­ni­rock. Se jär­jes­te­tään tu­le­va­na lau­an­tai­na Ki­teel­lä Juu­ri­kan Va­paa-ai­ka­kes­kuk­ses­sa jo kol­man­nen ker­ran.

Telemark Kollektiivin nimi viittaa vahvasti mäkihyppyyn. Ensi lauantaina estradina ei kuitenkaan ole Hutsin hyppyrin pöytä, vaan Juurikan Vapaa-aikakeskus, missä järjestetään kolmas Ryönirock.

Telemark Kollektiivin nimi viittaa vahvasti mäkihyppyyn. Ensi lauantaina estradina ei kuitenkaan ole Hutsin hyppyrin pöytä, vaan Juurikan Vapaa-aikakeskus, missä järjestetään kolmas Ryönirock.

Jouko Väistö

Kulttuuri
25.7.2023 8.11

Ryönirock kutsuu Juurikkaan

Suo­mes­sa on ke­sän mit­taan mo­nen­lais­ta rock­ta­pah­tu­maa. Tä­hän jouk­koon on vah­vas­ti kii­laa­mas­sa myös Ryö­ni­rock. Se jär­jes­te­tään tu­le­va­na lau­an­tai­na Ki­teel­lä Juu­ri­kan Va­paa-ai­ka­kes­kuk­ses­sa jo kol­man­nen ker­ran.

Heta Laakkosen (vas.) ja Essi Hirvosen Lahukka-duo esiintyi lauantaina Värtsilä-päivillä. Yhtye on soittanut myös Helsingissä, Kaustisella ja Rääkkylässä.

Heta Laakkosen (vas.) ja Essi Hirvosen Lahukka-duo esiintyi lauantaina Värtsilä-päivillä. Yhtye on soittanut myös Helsingissä, Kaustisella ja Rääkkylässä.

Miikka Kivinen

Kulttuuri
24.7.2023 13.17

Lahukka soittaa pohjoiskarjalaista pelimannimusiikkia

Toh­ma­jär­ven kun­ta­tai­te­li­joik­si va­lit­tu­jen Es­si Hir­vo­sen ja Heta Laak­ko­sen La­huk­ka-duo on par­hail­laan La­huk­ka ky­läs­sä! Kan­san­mu­siik­kia lä­hel­tä lä­hel­le -ky­lä­kon­sert­ti­kier­tu­eel­laan Toh­ma­jär­vel­lä. Rei­lun vii­kon mit­tai­nen kier­tue päät­tyy tors­tai­na Ak­ka­lan-Jouh­ko­lan nuo­ri­so­seu­ran­ta­lol­la. Lau­an­tai­na duo esiin­tyi Värt­si­lä-päi­vil­lä.

Heta Laakkosen (vas.) ja Essi Hirvosen Lahukka-duo esiintyi lauantaina Värtsilä-päivillä. Yhtye on soittanut myös Helsingissä, Kaustisella ja Rääkkylässä.

Heta Laakkosen (vas.) ja Essi Hirvosen Lahukka-duo esiintyi lauantaina Värtsilä-päivillä. Yhtye on soittanut myös Helsingissä, Kaustisella ja Rääkkylässä.

Miikka Kivinen

Kulttuuri
24.7.2023 13.17

Lahukka soittaa pohjoiskarjalaista pelimannimusiikkia

Toh­ma­jär­ven kun­ta­tai­te­li­joik­si va­lit­tu­jen Es­si Hir­vo­sen ja Heta Laak­ko­sen La­huk­ka-duo on par­hail­laan La­huk­ka ky­läs­sä! Kan­san­mu­siik­kia lä­hel­tä lä­hel­le -ky­lä­kon­sert­ti­kier­tu­eel­laan Toh­ma­jär­vel­lä. Rei­lun vii­kon mit­tai­nen kier­tue päät­tyy tors­tai­na Ak­ka­lan-Jouh­ko­lan nuo­ri­so­seu­ran­ta­lol­la. Lau­an­tai­na duo esiin­tyi Värt­si­lä-päi­vil­lä.

Kyntöhommissa Matti Kostamo Valmetillaan ja Pentti Pekkinen Nuffieldillaan.

Kyntöhommissa Matti Kostamo Valmetillaan ja Pentti Pekkinen Nuffieldillaan.

Mirja Hurskainen

Kulttuuri
24.7.2023 11.15

Maalaispäivillä pörinää, tuoksuja ja tunnelmia

Rii­hi­jär­jen ky­läyh­dis­tyk­sen Maa­lais­päi­vil­lä sun­nun­tai­na riit­ti ko­ke­mus­ten ja elä­mys­ten ha­ki­joi­ta sa­teen uh­kas­ta huo­li­mat­ta. Eri­tyi­ses­ti lap­si­per­heet ovat ot­ta­neet tä­män jo pe­rin­tei­sen ta­pah­tu­man omak­seen. Tänä vuon­na lap­sia hem­mo­tel­tiin­kin ihan omal­la ras­ti­po­lul­la, jos­sa voi ko­keil­la tai­to­jaan ma­jan ra­ken­ta­mi­ses­ta tark­kuus­heit­toon. Tä­män vuo­den ta­pah­tu­mas­sa työ­näy­tök­sen tär­kein­tä an­tia oli­vat pel­to­työt, jois­ta näh­tiin kyn­tö, äes­tä­mi­nen, kyl­vö, pe­ru­nan is­tut­ta­mi­nen ja nos­to.

Kyntöhommissa Matti Kostamo Valmetillaan ja Pentti Pekkinen Nuffieldillaan.

Kyntöhommissa Matti Kostamo Valmetillaan ja Pentti Pekkinen Nuffieldillaan.

Mirja Hurskainen

Kulttuuri
24.7.2023 11.15

Maalaispäivillä pörinää, tuoksuja ja tunnelmia

Rii­hi­jär­jen ky­läyh­dis­tyk­sen Maa­lais­päi­vil­lä sun­nun­tai­na riit­ti ko­ke­mus­ten ja elä­mys­ten ha­ki­joi­ta sa­teen uh­kas­ta huo­li­mat­ta. Eri­tyi­ses­ti lap­si­per­heet ovat ot­ta­neet tä­män jo pe­rin­tei­sen ta­pah­tu­man omak­seen. Tänä vuon­na lap­sia hem­mo­tel­tiin­kin ihan omal­la ras­ti­po­lul­la, jos­sa voi ko­keil­la tai­to­jaan ma­jan ra­ken­ta­mi­ses­ta tark­kuus­heit­toon. Tä­män vuo­den ta­pah­tu­mas­sa työ­näy­tök­sen tär­kein­tä an­tia oli­vat pel­to­työt, jois­ta näh­tiin kyn­tö, äes­tä­mi­nen, kyl­vö, pe­ru­nan is­tut­ta­mi­nen ja nos­to.

Irja Hovi Amerikan Armaan lavasteissa. Värtsilän kesäteatterin 25-vuotisjuhlanäytös on Värtsilä-päivien yhteydessä. Teatteri perustettiin syksyllä 1997, mutta toimintaa ei Irja Hovin mukaan ole ollut kaikkina vuosina.

Irja Hovi Amerikan Armaan lavasteissa. Värtsilän kesäteatterin 25-vuotisjuhlanäytös on Värtsilä-päivien yhteydessä. Teatteri perustettiin syksyllä 1997, mutta toimintaa ei Irja Hovin mukaan ole ollut kaikkina vuosina.

Miikka Kivinen

Kulttuuri
23.7.2023 12.16

Värtsilän kesäteatteri täyttää 25 vuotta – Irja Hovi on ollut mukana melkein alusta lähtien

Tä­nään sun­nun­tai­na Värt­si­län ke­sä­te­at­te­ri juh­lis­taa 25-vuo­tis­ta tai­val­taan Ame­ri­kan Ar­mas -näy­tel­män mer­keis­sä. Näyt­tä­möl­lä on mu­ka­na myös lä­hes 80-vuo­ti­as Ir­ja Hovi, joka on toi­mi­nut te­at­te­ris­sa syk­sys­tä 1999 läh­tien.

Irja Hovi Amerikan Armaan lavasteissa. Värtsilän kesäteatterin 25-vuotisjuhlanäytös on Värtsilä-päivien yhteydessä. Teatteri perustettiin syksyllä 1997, mutta toimintaa ei Irja Hovin mukaan ole ollut kaikkina vuosina.

Irja Hovi Amerikan Armaan lavasteissa. Värtsilän kesäteatterin 25-vuotisjuhlanäytös on Värtsilä-päivien yhteydessä. Teatteri perustettiin syksyllä 1997, mutta toimintaa ei Irja Hovin mukaan ole ollut kaikkina vuosina.

Miikka Kivinen

Kulttuuri
23.7.2023 12.16

Värtsilän kesäteatteri täyttää 25 vuotta – Irja Hovi on ollut mukana melkein alusta lähtien

Tä­nään sun­nun­tai­na Värt­si­län ke­sä­te­at­te­ri juh­lis­taa 25-vuo­tis­ta tai­val­taan Ame­ri­kan Ar­mas -näy­tel­män mer­keis­sä. Näyt­tä­möl­lä on mu­ka­na myös lä­hes 80-vuo­ti­as Ir­ja Hovi, joka on toi­mi­nut te­at­te­ris­sa syk­sys­tä 1999 läh­tien.

Värtsilä-päivillä oli aikaa rupatella tuttujen kanssa.

Värtsilä-päivillä oli aikaa rupatella tuttujen kanssa.

Miikka Kivinen

Kulttuuri
22.7.2023 18.11

Värtsilä-päivien toritapahtumassa oli iloinen ja välitön tunnelma

Per­jan­tais­ta sun­nun­tai­hin vie­tet­tä­vien Värt­si­lä-päi­vien lau­an­tai­ses­sa to­ri­ta­pah­tu­mas­sa Arp­pen au­ki­ol­la ei ol­lut var­si­nais­ta vä­en­tun­gos­ta. Syy­pää tä­hän oli to­den­nä­köi­ses­ti sa­tei­nen ja vii­leä sää. Kai­kes­ta huo­li­mat­ta tun­nel­ma pai­kan pääl­lä oli vä­li­tön ja iloi­nen – osal­lis­tu­jia oli kai­ke­ni­käi­siä, tu­tut ta­pa­si­vat toi­si­aan ja kes­kus­te­lu kävi vilk­kaa­na eri­ko­koi­sis­sa po­ru­kois­sa. Myös ruo­ka­tel­toil­la riit­ti vä­keä, ja vie­raat osal­lis­tui­vat in­nok­kaas­ti ak­ti­vi­teet­tei­hin, ku­ten tark­kuus­heit­to­ki­saan ja eko­a­se­am­mun­taan. Nä­ky­väs­ti esil­lä oli muun mu­as­sa toi­min­taan­sa esi­tel­lyt ra­ja­var­ti­o­lai­tos. Man­ner­hei­min Las­ten­suo­je­lu­liit­to oli puo­les­taan jär­jes­tä­nyt lap­sil­le pomp­pu­lin­nan.

Värtsilä-päivillä oli aikaa rupatella tuttujen kanssa.

Värtsilä-päivillä oli aikaa rupatella tuttujen kanssa.

Miikka Kivinen

Kulttuuri
22.7.2023 18.11

Värtsilä-päivien toritapahtumassa oli iloinen ja välitön tunnelma

Per­jan­tais­ta sun­nun­tai­hin vie­tet­tä­vien Värt­si­lä-päi­vien lau­an­tai­ses­sa to­ri­ta­pah­tu­mas­sa Arp­pen au­ki­ol­la ei ol­lut var­si­nais­ta vä­en­tun­gos­ta. Syy­pää tä­hän oli to­den­nä­köi­ses­ti sa­tei­nen ja vii­leä sää. Kai­kes­ta huo­li­mat­ta tun­nel­ma pai­kan pääl­lä oli vä­li­tön ja iloi­nen – osal­lis­tu­jia oli kai­ke­ni­käi­siä, tu­tut ta­pa­si­vat toi­si­aan ja kes­kus­te­lu kävi vilk­kaa­na eri­ko­koi­sis­sa po­ru­kois­sa. Myös ruo­ka­tel­toil­la riit­ti vä­keä, ja vie­raat osal­lis­tui­vat in­nok­kaas­ti ak­ti­vi­teet­tei­hin, ku­ten tark­kuus­heit­to­ki­saan ja eko­a­se­am­mun­taan. Nä­ky­väs­ti esil­lä oli muun mu­as­sa toi­min­taan­sa esi­tel­lyt ra­ja­var­ti­o­lai­tos. Man­ner­hei­min Las­ten­suo­je­lu­liit­to oli puo­les­taan jär­jes­tä­nyt lap­sil­le pomp­pu­lin­nan.

Savikon kauppamuseo on kuin entisajan maakauppa kaikkine tuotteineen.

Savikon kauppamuseo on kuin entisajan maakauppa kaikkine tuotteineen.

Päivi Lievonen

Kulttuuri
21.7.2023 13.17

Kauppamuseo herättää lapsuusmuistot mieleen

Sa­vi­kon kaup­pa­mu­se­os­sa pää­see kur­kis­ta­maan, mil­lais­ta maa­lais­puo­dis­sa oli vuo­si­kym­me­niä sit­ten. Mo­nel­le vie­rai­lu yli 100-vuo­ti­aa­seen, yhä al­ku­pe­räi­sel­lä pai­kal­laan si­jait­se­vaan kaup­pa­ra­ken­nuk­seen he­rät­tää muis­to­ja lap­suu­des­ta - on­han hyl­lyil­lä nos­tal­gi­sia tuo­te­pak­kauk­sia al­ku­pe­räi­sis­sä kuo­seis­saan.

Savikon kauppamuseo on kuin entisajan maakauppa kaikkine tuotteineen.

Savikon kauppamuseo on kuin entisajan maakauppa kaikkine tuotteineen.

Päivi Lievonen

Kulttuuri
21.7.2023 13.17

Kauppamuseo herättää lapsuusmuistot mieleen

Sa­vi­kon kaup­pa­mu­se­os­sa pää­see kur­kis­ta­maan, mil­lais­ta maa­lais­puo­dis­sa oli vuo­si­kym­me­niä sit­ten. Mo­nel­le vie­rai­lu yli 100-vuo­ti­aa­seen, yhä al­ku­pe­räi­sel­lä pai­kal­laan si­jait­se­vaan kaup­pa­ra­ken­nuk­seen he­rät­tää muis­to­ja lap­suu­des­ta - on­han hyl­lyil­lä nos­tal­gi­sia tuo­te­pak­kauk­sia al­ku­pe­räi­sis­sä kuo­seis­saan.

Pirjo Rinne kokoamassaan kansanterveysnäyttelyssä. Se on rakennettu samaan tilaan, jossa aikaisemmin sijaitsi nyt muualle siirtynyt Nightwish-näyttely

Pirjo Rinne kokoamassaan kansanterveysnäyttelyssä. Se on rakennettu samaan tilaan, jossa aikaisemmin sijaitsi nyt muualle siirtynyt Nightwish-näyttely

Miikka Kivinen

Kulttuuri
21.7.2023 12.08

Kiteen kotiseutumuseossa kaksi uutta näytte­ly­ko­ko­nai­suutta

Ki­teen kes­kus­tas­sa si­jait­se­vas­sa ko­ti­seu­tu­mu­se­os­sa on hil­jal­leen ra­ken­net­tu kah­ta uut­ta näyt­te­ly­ko­ko­nai­suut­ta, jot­ka ovat jo het­ken ai­kaa ol­leet ylei­sön näh­tä­vil­lä. Ky­sees­sä ovat Ka­ler­vo Rin­teen ko­ko­a­ma ra­ja­koi­ra-ai­hei­nen näyt­te­ly sekä Pir­jo Rin­teen ko­ko­a­ma kan­san­ter­veys-ai­hei­nen näyt­te­ly.

Pirjo Rinne kokoamassaan kansanterveysnäyttelyssä. Se on rakennettu samaan tilaan, jossa aikaisemmin sijaitsi nyt muualle siirtynyt Nightwish-näyttely

Pirjo Rinne kokoamassaan kansanterveysnäyttelyssä. Se on rakennettu samaan tilaan, jossa aikaisemmin sijaitsi nyt muualle siirtynyt Nightwish-näyttely

Miikka Kivinen

Kulttuuri
21.7.2023 12.08

Kiteen kotiseutumuseossa kaksi uutta näytte­ly­ko­ko­nai­suutta

Ki­teen kes­kus­tas­sa si­jait­se­vas­sa ko­ti­seu­tu­mu­se­os­sa on hil­jal­leen ra­ken­net­tu kah­ta uut­ta näyt­te­ly­ko­ko­nai­suut­ta, jot­ka ovat jo het­ken ai­kaa ol­leet ylei­sön näh­tä­vil­lä. Ky­sees­sä ovat Ka­ler­vo Rin­teen ko­ko­a­ma ra­ja­koi­ra-ai­hei­nen näyt­te­ly sekä Pir­jo Rin­teen ko­ko­a­ma kan­san­ter­veys-ai­hei­nen näyt­te­ly.

Korpimatka on esityksellinen taidekävely luonnossa. kuva: Ahmed Alalousi.

Korpimatka on esityksellinen taidekävely luonnossa. kuva: Ahmed Alalousi.

Ahmed Alalousi

Kulttuuri
21.7.2023 11.50

Tanssien erä- ja riistapolulla

Ki­teen erä- ja riis­ta­po­lul­la voi ko­kea lop­pu­ke­säs­tä tans­si- ja mu­siik­ki­nau­tin­non. OSI­RIS te­at­te­rin Kor­pi­mat­ka ker­too ih­mi­sen ja luon­non suh­tees­ta. Kor­pi­mat­kas­sa osal­lis­tu­jat kä­ve­le­vät po­lul­la seu­ra­ten vä­lil­lä esi­tyk­sel­li­siä osuuk­sia.

Korpimatka on esityksellinen taidekävely luonnossa. kuva: Ahmed Alalousi.

Korpimatka on esityksellinen taidekävely luonnossa. kuva: Ahmed Alalousi.

Ahmed Alalousi

Kulttuuri
21.7.2023 11.50

Tanssien erä- ja riistapolulla

Ki­teen erä- ja riis­ta­po­lul­la voi ko­kea lop­pu­ke­säs­tä tans­si- ja mu­siik­ki­nau­tin­non. OSI­RIS te­at­te­rin Kor­pi­mat­ka ker­too ih­mi­sen ja luon­non suh­tees­ta. Kor­pi­mat­kas­sa osal­lis­tu­jat kä­ve­le­vät po­lul­la seu­ra­ten vä­lil­lä esi­tyk­sel­li­siä osuuk­sia.

Maarianvaaran teatterin Sanna Kärkkäinen, Timoi Munne, Janne Vänskä ja Henry Räsänen toivat Muljulaan maaseutuhenkistä musiikkia ja sketsejä.

Maarianvaaran teatterin Sanna Kärkkäinen, Timoi Munne, Janne Vänskä ja Henry Räsänen toivat Muljulaan maaseutuhenkistä musiikkia ja sketsejä.

Kari Sarkkinen

Kulttuuri
21.7.2023 11.22

Iltamat Oriveden kainalossa

Maa­ri­an­vaa­ran te­at­te­ri nos­ti tänä ke­sä­nä te­at­te­ri­ra­ken­nuk­sen kuor­ma-au­ton kyy­tiin ja kier­si Liik­ku­va kylä -il­ta­mil­la kah­dek­sas­sa itä­suo­ma­lai­ses­sa ky­läs­sä. Li­säk­si il­ta­mat näh­dään kah­dek­san ker­taa myös Maa­ri­an­vaa­ran nuo­ri­so­seu­ran­ta­lol­la.

Maarianvaaran teatterin Sanna Kärkkäinen, Timoi Munne, Janne Vänskä ja Henry Räsänen toivat Muljulaan maaseutuhenkistä musiikkia ja sketsejä.

Maarianvaaran teatterin Sanna Kärkkäinen, Timoi Munne, Janne Vänskä ja Henry Räsänen toivat Muljulaan maaseutuhenkistä musiikkia ja sketsejä.

Kari Sarkkinen

Kulttuuri
21.7.2023 11.22

Iltamat Oriveden kainalossa

Maa­ri­an­vaa­ran te­at­te­ri nos­ti tänä ke­sä­nä te­at­te­ri­ra­ken­nuk­sen kuor­ma-au­ton kyy­tiin ja kier­si Liik­ku­va kylä -il­ta­mil­la kah­dek­sas­sa itä­suo­ma­lai­ses­sa ky­läs­sä. Li­säk­si il­ta­mat näh­dään kah­dek­san ker­taa myös Maa­ri­an­vaa­ran nuo­ri­so­seu­ran­ta­lol­la.

Järventauksen seurapirtin kesäkahvila ja kirpputori on Heini Salmen ja Hannes Erosen kesätyöpaikka.

Järventauksen seurapirtin kesäkahvila ja kirpputori on Heini Salmen ja Hannes Erosen kesätyöpaikka.

Päivi Lievonen

Kulttuuri
19.7.2023 14.35

Metsäisiä tauluja, kirppistunnelmaa ja kesäkahvila Järventauksessa

Jär­ven­tauk­sen seu­ra­pir­til­lä toi­mi­va ke­sä­kah­vi­la ja kirp­pu­to­ri työl­lis­tää pai­kal­li­sia nuo­ria.

Järventauksen seurapirtin kesäkahvila ja kirpputori on Heini Salmen ja Hannes Erosen kesätyöpaikka.

Järventauksen seurapirtin kesäkahvila ja kirpputori on Heini Salmen ja Hannes Erosen kesätyöpaikka.

Päivi Lievonen

Kulttuuri
19.7.2023 14.35

Metsäisiä tauluja, kirppistunnelmaa ja kesäkahvila Järventauksessa

Jär­ven­tauk­sen seu­ra­pir­til­lä toi­mi­va ke­sä­kah­vi­la ja kirp­pu­to­ri työl­lis­tää pai­kal­li­sia nuo­ria.

Pitäjäntuvan kesäkahvila sijaitsee Tohmajärven rannalla. Kävijämäärä on kasvanut vuosittain ja tälle suvelle ennakoidaan uutta ennätystä kahvilavieraiden osalta. Arkistokuva.

Pitäjäntuvan kesäkahvila sijaitsee Tohmajärven rannalla. Kävijämäärä on kasvanut vuosittain ja tälle suvelle ennakoidaan uutta ennätystä kahvilavieraiden osalta. Arkistokuva.

Päivi Lievonen

Kulttuuri
18.7.2023 14.55

Kesäinen lähetyskahvila kulttuu­ri­mai­semassa - erikoisuutena rovastin tekemä keinu

Pi­tä­jän­tu­van ke­sä­kah­vi­la si­jait­see ko­meis­sa ran­ta­mai­se­mis­sa ai­van kir­kon­mä­en ku­pees­sa.

Pitäjäntuvan kesäkahvila sijaitsee Tohmajärven rannalla. Kävijämäärä on kasvanut vuosittain ja tälle suvelle ennakoidaan uutta ennätystä kahvilavieraiden osalta. Arkistokuva.

Pitäjäntuvan kesäkahvila sijaitsee Tohmajärven rannalla. Kävijämäärä on kasvanut vuosittain ja tälle suvelle ennakoidaan uutta ennätystä kahvilavieraiden osalta. Arkistokuva.

Päivi Lievonen

Kulttuuri
18.7.2023 14.55

Kesäinen lähetyskahvila kulttuu­ri­mai­semassa - erikoisuutena rovastin tekemä keinu

Pi­tä­jän­tu­van ke­sä­kah­vi­la si­jait­see ko­meis­sa ran­ta­mai­se­mis­sa ai­van kir­kon­mä­en ku­pees­sa.

Erilaiset työnäytökset ovat kuuluneet Riihijärven Maalaispäivien ohjelmaan. Niitä on luvassa tänäkin kesänä. Arkistokuva: Riitta Hakulinen

Erilaiset työnäytökset ovat kuuluneet Riihijärven Maalaispäivien ohjelmaan. Niitä on luvassa tänäkin kesänä. Arkistokuva: Riitta Hakulinen

Riitta Hakulinen

Kulttuuri
14.7.2023 12.25

Piikki­lan­gan­ki­ris­täjällä peltotöitä Maalaispäivillä

Hei­nä­kuun 23. jär­jes­tet­tä­vät Rii­hi­jär­ven Maa­lais­päi­vät vie­vät kä­vi­jän­sä vah­vas­ti pel­lol­le.

Erilaiset työnäytökset ovat kuuluneet Riihijärven Maalaispäivien ohjelmaan. Niitä on luvassa tänäkin kesänä. Arkistokuva: Riitta Hakulinen

Erilaiset työnäytökset ovat kuuluneet Riihijärven Maalaispäivien ohjelmaan. Niitä on luvassa tänäkin kesänä. Arkistokuva: Riitta Hakulinen

Riitta Hakulinen

Kulttuuri
14.7.2023 12.25

Piikki­lan­gan­ki­ris­täjällä peltotöitä Maalaispäivillä

Hei­nä­kuun 23. jär­jes­tet­tä­vät Rii­hi­jär­ven Maa­lais­päi­vät vie­vät kä­vi­jän­sä vah­vas­ti pel­lol­le.

Kiteen Pyhän Kolminaisuuden kirkko on yksi Joensuun ortodoksisen seurakunnan kirkoista.

Kiteen Pyhän Kolminaisuuden kirkko on yksi Joensuun ortodoksisen seurakunnan kirkoista.

Miikka Kivinen

Kulttuuri
14.7.2023 11.52

Kiteen Pyhän Kolminaisuuden Kirkossa tarjolla opastusta heinäkuun ajan

Ki­teen or­to­dok­si­ses­sa kir­kos­sa, eli tar­kem­min sa­no­en Py­hän Kol­mi­nai­suu­den Kir­kos­sa on hei­nä­kuun ajan tar­jol­la opas­tus­ta.

Kiteen Pyhän Kolminaisuuden kirkko on yksi Joensuun ortodoksisen seurakunnan kirkoista.

Kiteen Pyhän Kolminaisuuden kirkko on yksi Joensuun ortodoksisen seurakunnan kirkoista.

Miikka Kivinen

Kulttuuri
14.7.2023 11.52

Kiteen Pyhän Kolminaisuuden Kirkossa tarjolla opastusta heinäkuun ajan

Ki­teen or­to­dok­si­ses­sa kir­kos­sa, eli tar­kem­min sa­no­en Py­hän Kol­mi­nai­suu­den Kir­kos­sa on hei­nä­kuun ajan tar­jol­la opas­tus­ta.

Arkistokuvassa Jenny Vesiväki yhteisötaideprojektin ääressä Tohmajärven kirjastossa viime syksynä.

Arkistokuvassa Jenny Vesiväki yhteisötaideprojektin ääressä Tohmajärven kirjastossa viime syksynä.

Mervi Venäläinen

Kulttuuri
14.7.2023 8.30

Taidekallion kesänäyttely Säyneenkylän vanhalla koululla

Tai­tei­li­ja­pa­ri Jen­ny Ve­si­vä­el­lä ja Kai Kra­vul­la on toi­nen vuo­sit­tai­nen Tai­de­kal­li­on ke­sä­näyt­te­ly Ki­teen Säy­neen­ky­län van­hal­la kou­lul­la. Näyt­te­ly on avoin­na hei­nä­kuus­sa lau­an­tai­sin ja sun­nun­tai­sin sekä so­pi­muk­sen mu­kaan.

Arkistokuvassa Jenny Vesiväki yhteisötaideprojektin ääressä Tohmajärven kirjastossa viime syksynä.

Arkistokuvassa Jenny Vesiväki yhteisötaideprojektin ääressä Tohmajärven kirjastossa viime syksynä.

Mervi Venäläinen

Kulttuuri
14.7.2023 8.30

Taidekallion kesänäyttely Säyneenkylän vanhalla koululla

Tai­tei­li­ja­pa­ri Jen­ny Ve­si­vä­el­lä ja Kai Kra­vul­la on toi­nen vuo­sit­tai­nen Tai­de­kal­li­on ke­sä­näyt­te­ly Ki­teen Säy­neen­ky­län van­hal­la kou­lul­la. Näyt­te­ly on avoin­na hei­nä­kuus­sa lau­an­tai­sin ja sun­nun­tai­sin sekä so­pi­muk­sen mu­kaan.

Lisää aiheesta

Kysely