JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Rääkkylä-Seuran Erja Moore esitteli käsikirjastoon kuuluvaa Perinnealbumi 2-kirjaa, johon aikoinaan kerättiin valokuvia myös Rääkkylästä.

Rääkkylä-Seuran Erja Moore esitteli käsikirjastoon kuuluvaa Perinnealbumi 2-kirjaa, johon aikoinaan kerättiin valokuvia myös Rääkkylästä.

Päivi Lievonen

Kulttuuri
25.11.2022 19.58

Rääkkylä-Päivä: Pitäjäseura järjestää vanhojen valokuvien keräyksen

Rääk­ky­lä-Seu­ra jär­jes­tää van­ho­jen va­lo­ku­vien ke­räyk­sen, jon­ka tar­koi­tuk­se­na on koo­ta Rääk­ky­län ar­jes­ta ja pi­tä­jä­läis­ten toi­min­nas­ta ker­to­via ku­via sekä vah­vis­taa näin pi­tä­jän pe­rin­tei­den säi­lyt­tä­mis­tä ja kar­tut­ta­mis­ta. Ku­via käy­te­tään niin yh­dis­tyk­sen verk­ko­si­vuil­la kuin pi­tä­jä­his­to­rii­kis­sa­kin. Mah­dol­li­ses­ti ku­vis­ta koo­taan myös va­lo­ku­va­näyt­te­ly.

Rääkkylä-Seuran Erja Moore esitteli käsikirjastoon kuuluvaa Perinnealbumi 2-kirjaa, johon aikoinaan kerättiin valokuvia myös Rääkkylästä.

Rääkkylä-Seuran Erja Moore esitteli käsikirjastoon kuuluvaa Perinnealbumi 2-kirjaa, johon aikoinaan kerättiin valokuvia myös Rääkkylästä.

Päivi Lievonen

Kulttuuri
25.11.2022 19.58

Rääkkylä-Päivä: Pitäjäseura järjestää vanhojen valokuvien keräyksen

Rääk­ky­lä-Seu­ra jär­jes­tää van­ho­jen va­lo­ku­vien ke­räyk­sen, jon­ka tar­koi­tuk­se­na on koo­ta Rääk­ky­län ar­jes­ta ja pi­tä­jä­läis­ten toi­min­nas­ta ker­to­via ku­via sekä vah­vis­taa näin pi­tä­jän pe­rin­tei­den säi­lyt­tä­mis­tä ja kar­tut­ta­mis­ta. Ku­via käy­te­tään niin yh­dis­tyk­sen verk­ko­si­vuil­la kuin pi­tä­jä­his­to­rii­kis­sa­kin. Mah­dol­li­ses­ti ku­vis­ta koo­taan myös va­lo­ku­va­näyt­te­ly.

Musiikkiopiston rehtori Saila Kinnunen, opettaja Jukka Kyllönen ja Rääkkylän Osuuspankin Heli Silvennoinen lainakanteleen äärellä.

Musiikkiopiston rehtori Saila Kinnunen, opettaja Jukka Kyllönen ja Rääkkylän Osuuspankin Heli Silvennoinen lainakanteleen äärellä.

Päivi Lievonen

Kulttuuri
25.11.2022 19.36

Rääkkylä-päivä: Osuuspankin lainakannel musiikkiopistolle

Rääk­ky­län Osuus­pank­ki luo­vut­ti omis­ta­man­sa Kois­ti­nen Elect­ric1-säh­kö­kan­te­leen ope­tus­käyt­töön Kes­ki-Kar­ja­lan mu­siik­ki­o­pis­tol­le. Lai­na-ai­ka on kak­si ja puo­li vuot­ta.

Musiikkiopiston rehtori Saila Kinnunen, opettaja Jukka Kyllönen ja Rääkkylän Osuuspankin Heli Silvennoinen lainakanteleen äärellä.

Musiikkiopiston rehtori Saila Kinnunen, opettaja Jukka Kyllönen ja Rääkkylän Osuuspankin Heli Silvennoinen lainakanteleen äärellä.

Päivi Lievonen

Kulttuuri
25.11.2022 19.36

Rääkkylä-päivä: Osuuspankin lainakannel musiikkiopistolle

Rääk­ky­län Osuus­pank­ki luo­vut­ti omis­ta­man­sa Kois­ti­nen Elect­ric1-säh­kö­kan­te­leen ope­tus­käyt­töön Kes­ki-Kar­ja­lan mu­siik­ki­o­pis­tol­le. Lai­na-ai­ka on kak­si ja puo­li vuot­ta.

Riäkkyteatterin Mammu Koskelo, Kirsi Koskelo, Auli Partio ja Minna Tukiainen vastaanottivat Rääkkylä-palkinnon juuri ennen teatterin Vanja-eno esitystä.

Riäkkyteatterin Mammu Koskelo, Kirsi Koskelo, Auli Partio ja Minna Tukiainen vastaanottivat Rääkkylä-palkinnon juuri ennen teatterin Vanja-eno esitystä.

Päivi Lievonen

Kulttuuri
25.11.2022 18.59

Rääkkylä-päivä: Riäkkyteatterille Rääkkylä-palkinto

Rääk­ky­lä-pal­kin­to ojen­net­tiin tänä vuon­na Ri­äk­ky­te­at­te­ri-yh­dis­tyk­sel­le, joka on ri­kas­tut­ta­nut pi­tä­jän kult­tuu­rie­lä­mää jo 29 vuo­den ajan.

Riäkkyteatterin Mammu Koskelo, Kirsi Koskelo, Auli Partio ja Minna Tukiainen vastaanottivat Rääkkylä-palkinnon juuri ennen teatterin Vanja-eno esitystä.

Riäkkyteatterin Mammu Koskelo, Kirsi Koskelo, Auli Partio ja Minna Tukiainen vastaanottivat Rääkkylä-palkinnon juuri ennen teatterin Vanja-eno esitystä.

Päivi Lievonen

Kulttuuri
25.11.2022 18.59

Rääkkylä-päivä: Riäkkyteatterille Rääkkylä-palkinto

Rääk­ky­lä-pal­kin­to ojen­net­tiin tänä vuon­na Ri­äk­ky­te­at­te­ri-yh­dis­tyk­sel­le, joka on ri­kas­tut­ta­nut pi­tä­jän kult­tuu­rie­lä­mää jo 29 vuo­den ajan.

Mimmit julkaisee Puhuri-nimisen joululevyn. Kuva: Mimmit promokuva.

Mimmit julkaisee Puhuri-nimisen joululevyn. Kuva: Mimmit promokuva.

Mimmit promokuvat

Kulttuuri
25.11.2022 13.10

Mimmit julkaisee joulualbumin

Las­ten­mu­siik­kiyh­tye Mim­mit jul­kai­see en­sim­mäi­sen jou­lu­le­vyn­sä Pu­hu­ri. Le­vyn aloi­tus­bii­si Lu­mi­hiu­ta­leet on teh­ty yh­teis­työs­sä skot­lan­ti­lai­sen Bre­a­bach-yh­ty­een kans­sa ja se jul­kais­taan myös eng­lan­nik­si ja rans­kak­si. Jou­lu­al­bu­mil­ta löy­tyy uu­sien jou­lu- ja tal­vi­ai­heis­ten lau­lu­jen li­säk­si jän­nit­tä­viä so­vi­tuk­sia van­hois­ta tu­tuis­ta jou­lu­lau­luis­ta. Al­bu­mil­la soit­taa yli 20 muu­sik­koa.

Mimmit julkaisee Puhuri-nimisen joululevyn. Kuva: Mimmit promokuva.

Mimmit julkaisee Puhuri-nimisen joululevyn. Kuva: Mimmit promokuva.

Mimmit promokuvat

Kulttuuri
25.11.2022 13.10

Mimmit julkaisee joulualbumin

Las­ten­mu­siik­kiyh­tye Mim­mit jul­kai­see en­sim­mäi­sen jou­lu­le­vyn­sä Pu­hu­ri. Le­vyn aloi­tus­bii­si Lu­mi­hiu­ta­leet on teh­ty yh­teis­työs­sä skot­lan­ti­lai­sen Bre­a­bach-yh­ty­een kans­sa ja se jul­kais­taan myös eng­lan­nik­si ja rans­kak­si. Jou­lu­al­bu­mil­ta löy­tyy uu­sien jou­lu- ja tal­vi­ai­heis­ten lau­lu­jen li­säk­si jän­nit­tä­viä so­vi­tuk­sia van­hois­ta tu­tuis­ta jou­lu­lau­luis­ta. Al­bu­mil­la soit­taa yli 20 muu­sik­koa.

Oopperalaulaja Matti Turunen ja kanttori, harmonikkataiteilija Jussi Keltakangas ovat tulkinneet levyllisen hengellisiä lauluja. Kuva: Matti Turunen.

Oopperalaulaja Matti Turunen ja kanttori, harmonikkataiteilija Jussi Keltakangas ovat tulkinneet levyllisen hengellisiä lauluja. Kuva: Matti Turunen.

Matti Turunen

Kulttuuri
25.11.2022 8.00

Hengellisen levyn laulut ovat syntyneet mietteistä ja rukouksista

Ki­teen Yh­tei­sö­ta­lol­le saa­puu jou­lu­kuun en­sim­mäi­se­nä sun­nun­tai­na esiin­ty­mään oop­pe­ra­lau­la­ja Mat­ti Tu­ru­nen sä­es­tä­jä­nään Hol­lo­lan seu­ra­kun­nan kant­to­ri ja har­mo­nik­ka­tai­tei­li­ja Jus­si Kel­ta­kan­gas. Ky­sees­sä on le­vyn­jul­kai­su­kon­sert­ti. Hen­gel­li­sen le­vyn lau­luis­ta suu­rin osa on ki­tee­läi­sen Sep­po Rönk­kö­sen sä­vel­tä­miä ja sa­noit­ta­mia.

Oopperalaulaja Matti Turunen ja kanttori, harmonikkataiteilija Jussi Keltakangas ovat tulkinneet levyllisen hengellisiä lauluja. Kuva: Matti Turunen.

Oopperalaulaja Matti Turunen ja kanttori, harmonikkataiteilija Jussi Keltakangas ovat tulkinneet levyllisen hengellisiä lauluja. Kuva: Matti Turunen.

Matti Turunen

Kulttuuri
25.11.2022 8.00

Hengellisen levyn laulut ovat syntyneet mietteistä ja rukouksista

Ki­teen Yh­tei­sö­ta­lol­le saa­puu jou­lu­kuun en­sim­mäi­se­nä sun­nun­tai­na esiin­ty­mään oop­pe­ra­lau­la­ja Mat­ti Tu­ru­nen sä­es­tä­jä­nään Hol­lo­lan seu­ra­kun­nan kant­to­ri ja har­mo­nik­ka­tai­tei­li­ja Jus­si Kel­ta­kan­gas. Ky­sees­sä on le­vyn­jul­kai­su­kon­sert­ti. Hen­gel­li­sen le­vyn lau­luis­ta suu­rin osa on ki­tee­läi­sen Sep­po Rönk­kö­sen sä­vel­tä­miä ja sa­noit­ta­mia.

Lauluyhtye Simnot on seitsenhenkinen ryhmä nuoria, energisiä tšerkassylaisia muusikoita.

Lauluyhtye Simnot on seitsenhenkinen ryhmä nuoria, energisiä tšerkassylaisia muusikoita.

lauluyhtye Simnot

Kulttuuri
25.11.2022 3.20

Maailman joulu Simnotin tyyliin Kiteesalissa

En­si vii­kon kes­ki­viik­ko­na Ki­tee­sa­lin la­van val­loit­taa uk­rai­na­lai­nen lau­lu­yh­tye Sim­not oh­jel­mal­laan Maa­il­man jou­lu. Tar­jol­la on mo­ni­ää­ni­nen a cap­pel­la -kon­sert­ti, joka si­säl­tää jou­lu­lau­lu­ja, joi­ta en­ti­sai­koi­na kier­ret­tiin lau­la­mas­sa ta­lois­sa jou­lun ja uu­den vuo­den ai­kaan.

Lauluyhtye Simnot on seitsenhenkinen ryhmä nuoria, energisiä tšerkassylaisia muusikoita.

Lauluyhtye Simnot on seitsenhenkinen ryhmä nuoria, energisiä tšerkassylaisia muusikoita.

lauluyhtye Simnot

Kulttuuri
25.11.2022 3.20

Maailman joulu Simnotin tyyliin Kiteesalissa

En­si vii­kon kes­ki­viik­ko­na Ki­tee­sa­lin la­van val­loit­taa uk­rai­na­lai­nen lau­lu­yh­tye Sim­not oh­jel­mal­laan Maa­il­man jou­lu. Tar­jol­la on mo­ni­ää­ni­nen a cap­pel­la -kon­sert­ti, joka si­säl­tää jou­lu­lau­lu­ja, joi­ta en­ti­sai­koi­na kier­ret­tiin lau­la­mas­sa ta­lois­sa jou­lun ja uu­den vuo­den ai­kaan.

Ilja Teppo esiintyi Kiteellä Iltalento Kitteelle -tapahtumassa syyskuussa.

Ilja Teppo esiintyi Kiteellä Iltalento Kitteelle -tapahtumassa syyskuussa.

Kari Sarkkinen

Kulttuuri
23.11.2022 3.05

Kaupunki tarjoaa Ilja Tepon konsertin

Il­ja Tep­po tuo tu­le­va­na per­jan­tai­na bän­din­sä kans­sa tuo­reet le­vyn­jul­kis­ta­mis­ter­vei­set ki­tee­läi­sil­le. Ki­teen kau­pun­ki tar­jo­aa kon­ser­tin pai­kal­li­sil­le osa­na Ki­tee 30 -vuot­ta kau­pun­ki­na ta­pah­tu­mia. Il­mai­set en­nak­ko­li­put voi nou­taa Ves­pe­lis­tä sekä Ki­teen ja Ke­sä­lah­den yh­teis­pal­ve­lu­pis­teis­tä.

Ilja Teppo esiintyi Kiteellä Iltalento Kitteelle -tapahtumassa syyskuussa.

Ilja Teppo esiintyi Kiteellä Iltalento Kitteelle -tapahtumassa syyskuussa.

Kari Sarkkinen

Kulttuuri
23.11.2022 3.05

Kaupunki tarjoaa Ilja Tepon konsertin

Il­ja Tep­po tuo tu­le­va­na per­jan­tai­na bän­din­sä kans­sa tuo­reet le­vyn­jul­kis­ta­mis­ter­vei­set ki­tee­läi­sil­le. Ki­teen kau­pun­ki tar­jo­aa kon­ser­tin pai­kal­li­sil­le osa­na Ki­tee 30 -vuot­ta kau­pun­ki­na ta­pah­tu­mia. Il­mai­set en­nak­ko­li­put voi nou­taa Ves­pe­lis­tä sekä Ki­teen ja Ke­sä­lah­den yh­teis­pal­ve­lu­pis­teis­tä.

Mimmit-yhtyeen Pauliina Lerche (oikealla) palkittiin vuoden lastenmusiikin tekijänä. Arkistokuva.

Mimmit-yhtyeen Pauliina Lerche (oikealla) palkittiin vuoden lastenmusiikin tekijänä. Arkistokuva.

Kari Sarkkinen

Kulttuuri
22.11.2022 11.11

Lerchestä vuoden lasten­mu­sii­kin­tekijä

Rääk­ky­läs­tä ko­toi­sin ole­va, Mim­mit-yh­ty­ees­tä tut­tu Pau­lii­na Lerc­he on pal­kit­tu vuo­den 2022 las­ten­mu­sii­kin te­ki­jä­nä.

Mimmit-yhtyeen Pauliina Lerche (oikealla) palkittiin vuoden lastenmusiikin tekijänä. Arkistokuva.

Mimmit-yhtyeen Pauliina Lerche (oikealla) palkittiin vuoden lastenmusiikin tekijänä. Arkistokuva.

Kari Sarkkinen

Kulttuuri
22.11.2022 11.11

Lerchestä vuoden lasten­mu­sii­kin­tekijä

Rääk­ky­läs­tä ko­toi­sin ole­va, Mim­mit-yh­ty­ees­tä tut­tu Pau­lii­na Lerc­he on pal­kit­tu vuo­den 2022 las­ten­mu­sii­kin te­ki­jä­nä.

80 vuotta täyttävä Katri Tirkkonen maalaa edelleen niin tekstiilejä kuin taulujakin.

80 vuotta täyttävä Katri Tirkkonen maalaa edelleen niin tekstiilejä kuin taulujakin.

Päivi Lievonen

Kulttuuri
21.11.2022 14.44

Hyvän huumorin viljelijä niin maalauksissa kuin runoissakin

Lap­se­na Kat­ri Tirk­ko­nen oli ker­to­nut naa­pu­rin rou­val­le ai­ko­van­sa kir­jai­li­jak­si, mut­ta omien sa­no­jen­sa mu­kaan hä­nes­tä tu­li­kin kir­joit­ta­ja.

80 vuotta täyttävä Katri Tirkkonen maalaa edelleen niin tekstiilejä kuin taulujakin.

80 vuotta täyttävä Katri Tirkkonen maalaa edelleen niin tekstiilejä kuin taulujakin.

Päivi Lievonen

Kulttuuri
21.11.2022 14.44

Hyvän huumorin viljelijä niin maalauksissa kuin runoissakin

Lap­se­na Kat­ri Tirk­ko­nen oli ker­to­nut naa­pu­rin rou­val­le ai­ko­van­sa kir­jai­li­jak­si, mut­ta omien sa­no­jen­sa mu­kaan hä­nes­tä tu­li­kin kir­joit­ta­ja.

Illan lopussa sytytetty hevosenkengän muotoinen Onnenpotku-valoteos kuvaa Puhoksen, Puhoksen valojen, Puhoksessa ja Kiteellä asumisen olevan portti onneen.

Illan lopussa sytytetty hevosenkengän muotoinen Onnenpotku-valoteos kuvaa Puhoksen, Puhoksen valojen, Puhoksessa ja Kiteellä asumisen olevan portti onneen.

Kari Sarkkinen

Kulttuuri
21.11.2022 9.26

Puhoksen valoja ihaili 3 200 kävijää

Pu­hok­sen ke­hit­tä­mi­syh­dis­tys ry:n yh­des­sä Ki­teen kau­pun­gin ja laa­jan toi­mi­ja­jou­kon kans­sa jär­jes­tä­mä Pu­hok­sen va­lot -ta­pah­tu­ma hou­kut­te­li Van­haan pu­hok­seen lau­an­tai-il­taan ar­vi­ol­ta 3 200 kä­vi­jää. Ke­hit­tä­mi­syh­dis­tyk­sen pu­heen­joh­ta­ja Kai­su Lei­no­nen ja Tint­ta Lin­tu­mä­ki-Kar­ha­pää kat­se­li­vat­kin tyy­ty­väi­si­nä ta­pah­tu­man pää­tös­het­kiä Kuun Ku­let­ta­mat -yh­ty­een luo­des­sa vie­lä tun­nel­maa il­taan.

Illan lopussa sytytetty hevosenkengän muotoinen Onnenpotku-valoteos kuvaa Puhoksen, Puhoksen valojen, Puhoksessa ja Kiteellä asumisen olevan portti onneen.

Illan lopussa sytytetty hevosenkengän muotoinen Onnenpotku-valoteos kuvaa Puhoksen, Puhoksen valojen, Puhoksessa ja Kiteellä asumisen olevan portti onneen.

Kari Sarkkinen

Kulttuuri
21.11.2022 9.26

Puhoksen valoja ihaili 3 200 kävijää

Pu­hok­sen ke­hit­tä­mi­syh­dis­tys ry:n yh­des­sä Ki­teen kau­pun­gin ja laa­jan toi­mi­ja­jou­kon kans­sa jär­jes­tä­mä Pu­hok­sen va­lot -ta­pah­tu­ma hou­kut­te­li Van­haan pu­hok­seen lau­an­tai-il­taan ar­vi­ol­ta 3 200 kä­vi­jää. Ke­hit­tä­mi­syh­dis­tyk­sen pu­heen­joh­ta­ja Kai­su Lei­no­nen ja Tint­ta Lin­tu­mä­ki-Kar­ha­pää kat­se­li­vat­kin tyy­ty­väi­si­nä ta­pah­tu­man pää­tös­het­kiä Kuun Ku­let­ta­mat -yh­ty­een luo­des­sa vie­lä tun­nel­maa il­taan.

Laulaja-lauluntekijä Jutta Jessika, eli Jessika Lampi, toteuttaa Hämärän ääniä -tapahtumia Keski-Karjalassa. Kesällä Jutta Jessika vieraili Tohmajärven taiteilijaresidenssissä ja toteutti oecostica-ääniteossarjan. Arkistokuva kesältä: Kari Sarkkinen.

Laulaja-lauluntekijä Jutta Jessika, eli Jessika Lampi, toteuttaa Hämärän ääniä -tapahtumia Keski-Karjalassa. Kesällä Jutta Jessika vieraili Tohmajärven taiteilijaresidenssissä ja toteutti oecostica-ääniteossarjan. Arkistokuva kesältä: Kari Sarkkinen.

Kari Sarkkinen

Kulttuuri
16.11.2022 9.00

Hämärän ääniä Sydänkarjalassa

Es­poo­lais­läh­töi­nen lau­la­ja-lau­lun­te­ki­jä Jut­ta Jes­si­ka, oi­ke­al­ta ni­mel­tään Jes­si­ka Lam­pi, tuo hy­vin­voin­tia tu­ke­via mu­sii­kil­li­sia elä­myk­siä Kes­ki-Kar­ja­laan. Tai­tei­li­ja it­se ku­vaa Hä­mä­rän ää­niä -ni­mis­tä ta­pah­tu­maan­sa mu­siik­kia ja hy­väi­le­vää ään­tä si­säl­tä­väk­si esi­tyk­sek­si, joka kut­suu kuu­li­jat osak­si ää­ni­maa­il­maa.

Laulaja-lauluntekijä Jutta Jessika, eli Jessika Lampi, toteuttaa Hämärän ääniä -tapahtumia Keski-Karjalassa. Kesällä Jutta Jessika vieraili Tohmajärven taiteilijaresidenssissä ja toteutti oecostica-ääniteossarjan. Arkistokuva kesältä: Kari Sarkkinen.

Laulaja-lauluntekijä Jutta Jessika, eli Jessika Lampi, toteuttaa Hämärän ääniä -tapahtumia Keski-Karjalassa. Kesällä Jutta Jessika vieraili Tohmajärven taiteilijaresidenssissä ja toteutti oecostica-ääniteossarjan. Arkistokuva kesältä: Kari Sarkkinen.

Kari Sarkkinen

Kulttuuri
16.11.2022 9.00

Hämärän ääniä Sydänkarjalassa

Es­poo­lais­läh­töi­nen lau­la­ja-lau­lun­te­ki­jä Jut­ta Jes­si­ka, oi­ke­al­ta ni­mel­tään Jes­si­ka Lam­pi, tuo hy­vin­voin­tia tu­ke­via mu­sii­kil­li­sia elä­myk­siä Kes­ki-Kar­ja­laan. Tai­tei­li­ja it­se ku­vaa Hä­mä­rän ää­niä -ni­mis­tä ta­pah­tu­maan­sa mu­siik­kia ja hy­väi­le­vää ään­tä si­säl­tä­väk­si esi­tyk­sek­si, joka kut­suu kuu­li­jat osak­si ää­ni­maa­il­maa.

Puhoksen valot -tapahtuma-alueen valaisu oli jo viime vuonna elämyksellinen.

Puhoksen valot -tapahtuma-alueen valaisu oli jo viime vuonna elämyksellinen.

Kari Sarkkinen

Kulttuuri
16.11.2022 8.45

Puhoksen valot viihdyttää lauantaina

Ki­teen Pu­hok­ses­sa tu­le­va­na lau­an­tai­na jär­jes­tet­tä­vän Pu­hok­sen va­lot -ta­pah­tu­mas­sa pää­see nau­tis­ke­le­maan upe­an va­lai­sun li­säk­si muun mu­as­sa Ki­teen Mies­kuo­ron ja Kuun ku­let­ta­mat -lau­lu­yh­ty­een esi­tyk­sis­tä, te­at­te­ris­ta ja sa­na­tai­tees­ta. Tänä vuon­na on sat­sat­tu pal­jon myös ruo­ka­pal­ve­lui­hin.

Puhoksen valot -tapahtuma-alueen valaisu oli jo viime vuonna elämyksellinen.

Puhoksen valot -tapahtuma-alueen valaisu oli jo viime vuonna elämyksellinen.

Kari Sarkkinen

Kulttuuri
16.11.2022 8.45

Puhoksen valot viihdyttää lauantaina

Ki­teen Pu­hok­ses­sa tu­le­va­na lau­an­tai­na jär­jes­tet­tä­vän Pu­hok­sen va­lot -ta­pah­tu­mas­sa pää­see nau­tis­ke­le­maan upe­an va­lai­sun li­säk­si muun mu­as­sa Ki­teen Mies­kuo­ron ja Kuun ku­let­ta­mat -lau­lu­yh­ty­een esi­tyk­sis­tä, te­at­te­ris­ta ja sa­na­tai­tees­ta. Tänä vuon­na on sat­sat­tu pal­jon myös ruo­ka­pal­ve­lui­hin.

Sami Kurosen matkailuohjelmaa kuvattiin viime kesänä muun muassa Sari Kaasisen emännöimässä Villa Ruusulassa Rasivaarassa.

Sami Kurosen matkailuohjelmaa kuvattiin viime kesänä muun muassa Sari Kaasisen emännöimässä Villa Ruusulassa Rasivaarassa.

Päivi Lievonen

Kulttuuri
16.11.2022 7.25

Yrittäjät tyytyväisiä osallistumisestaan television matkailusarjaan

Ruok­keen lo­ma­ky­lä, Si­ro­lan lam­mas­ti­la ja Vil­la Ruu­su­lan kult­tuu­ri­ko­ti esit­täy­ty­vät ko­ti­mai­sen mat­kai­lu­sar­jan toi­sel­la tuo­tan­to­kau­del­la vii­me ke­sä­nä te­le­vi­si­os­sa. Sami Ku­ro­sen ma­ku­mat­ka Poh­jois-Kar­ja­las­sa-oh­jel­maa ku­vat­tiin tou­ko­kuus­sa, ja se esi­tet­tiin kat­so­jil­le kes­ki­ke­säl­lä.

Sami Kurosen matkailuohjelmaa kuvattiin viime kesänä muun muassa Sari Kaasisen emännöimässä Villa Ruusulassa Rasivaarassa.

Sami Kurosen matkailuohjelmaa kuvattiin viime kesänä muun muassa Sari Kaasisen emännöimässä Villa Ruusulassa Rasivaarassa.

Päivi Lievonen

Kulttuuri
16.11.2022 7.25

Yrittäjät tyytyväisiä osallistumisestaan television matkailusarjaan

Ruok­keen lo­ma­ky­lä, Si­ro­lan lam­mas­ti­la ja Vil­la Ruu­su­lan kult­tuu­ri­ko­ti esit­täy­ty­vät ko­ti­mai­sen mat­kai­lu­sar­jan toi­sel­la tuo­tan­to­kau­del­la vii­me ke­sä­nä te­le­vi­si­os­sa. Sami Ku­ro­sen ma­ku­mat­ka Poh­jois-Kar­ja­las­sa-oh­jel­maa ku­vat­tiin tou­ko­kuus­sa, ja se esi­tet­tiin kat­so­jil­le kes­ki­ke­säl­lä.

Johannes Hämäläinen on kuvittanut Pahan Pajarin tarinan voimakkailla väreillä.

Johannes Hämäläinen on kuvittanut Pahan Pajarin tarinan voimakkailla väreillä.

Mirja Hurskainen

Kulttuuri
14.11.2022 14.07

Pahan Pajarin tarina eläväksi

Ki­tee­läis­syn­tyi­nen kuva-ar­te­saa­ni Jo­han­nes Hä­mä­läi­nen, 28, on kir­joit­ta­nut ja ku­vit­ta­nut Paha Pa­ja­ri -ku­va­kir­jan. Hän on it­se tait­ta­nut jul­kai­sun, ja se on jul­kais­tu oma­kus­tan­tee­na. Jo­han­nes Hä­mä­läi­nen on ai­na ol­lut kiin­nos­tu­nut his­to­ri­al­li­sis­ta ta­ri­nois­ta, myy­teis­tä ja fan­ta­si­as­ta ja on ol­lut tie­toi­nen Ki­teen omas­ta Paha Pa­ja­ri -le­gen­das­ta. Tam­mi­kuus­sa 2022 hän ha­vah­tui:

Johannes Hämäläinen on kuvittanut Pahan Pajarin tarinan voimakkailla väreillä.

Johannes Hämäläinen on kuvittanut Pahan Pajarin tarinan voimakkailla väreillä.

Mirja Hurskainen

Kulttuuri
14.11.2022 14.07

Pahan Pajarin tarina eläväksi

Ki­tee­läis­syn­tyi­nen kuva-ar­te­saa­ni Jo­han­nes Hä­mä­läi­nen, 28, on kir­joit­ta­nut ja ku­vit­ta­nut Paha Pa­ja­ri -ku­va­kir­jan. Hän on it­se tait­ta­nut jul­kai­sun, ja se on jul­kais­tu oma­kus­tan­tee­na. Jo­han­nes Hä­mä­läi­nen on ai­na ol­lut kiin­nos­tu­nut his­to­ri­al­li­sis­ta ta­ri­nois­ta, myy­teis­tä ja fan­ta­si­as­ta ja on ol­lut tie­toi­nen Ki­teen omas­ta Paha Pa­ja­ri -le­gen­das­ta. Tam­mi­kuus­sa 2022 hän ha­vah­tui:

Se löytyi! -mission paikallinen päätapahtuma tuo Yhteisötalon lavalle rap-artisti Roni Samuelin. Kuva: Joona Tuppurainen

Se löytyi! -mission paikallinen päätapahtuma tuo Yhteisötalon lavalle rap-artisti Roni Samuelin. Kuva: Joona Tuppurainen

Joona Tuppurainen

Kulttuuri
9.11.2022 13.39

Roni Samuelin rap-konsertti Kiteen yhteisötalolla

Rap-ar­tis­ti, ny­kyi­sin Sii­lin­jär­vel­lä asu­va nuo­ri­so­pas­to­ri Roni Lem­pi­äi­nen kon­ser­toi Ki­teen yh­tei­sö­ta­lol­la huo­men­na, lau­an­tai­na. Roni Sa­mu­el -ar­tis­ti­ni­mel­lä esiin­ty­vä nuo­ri per­hee­ni­sä tun­ne­taan lau­lu­teks­tien­sä ja pu­heit­ten­sa ra­di­kaa­lis­ta avoi­muu­des­ta. Hän ei kai­nos­te­le pu­hua ko­ke­mis­taan riip­pu­vuu­son­gel­mis­ta, kamp­pai­luis­ta kak­si­nais­mo­raa­lin alu­eel­la tai ih­mis­suh­tei­siin liit­ty­vis­tä ki­vuis­taan.

Se löytyi! -mission paikallinen päätapahtuma tuo Yhteisötalon lavalle rap-artisti Roni Samuelin. Kuva: Joona Tuppurainen

Se löytyi! -mission paikallinen päätapahtuma tuo Yhteisötalon lavalle rap-artisti Roni Samuelin. Kuva: Joona Tuppurainen

Joona Tuppurainen

Kulttuuri
9.11.2022 13.39

Roni Samuelin rap-konsertti Kiteen yhteisötalolla

Rap-ar­tis­ti, ny­kyi­sin Sii­lin­jär­vel­lä asu­va nuo­ri­so­pas­to­ri Roni Lem­pi­äi­nen kon­ser­toi Ki­teen yh­tei­sö­ta­lol­la huo­men­na, lau­an­tai­na. Roni Sa­mu­el -ar­tis­ti­ni­mel­lä esiin­ty­vä nuo­ri per­hee­ni­sä tun­ne­taan lau­lu­teks­tien­sä ja pu­heit­ten­sa ra­di­kaa­lis­ta avoi­muu­des­ta. Hän ei kai­nos­te­le pu­hua ko­ke­mis­taan riip­pu­vuu­son­gel­mis­ta, kamp­pai­luis­ta kak­si­nais­mo­raa­lin alu­eel­la tai ih­mis­suh­tei­siin liit­ty­vis­tä ki­vuis­taan.

Harri Laasonen, Toivo Hirvonen ja Esko Toivanen valmistelivat Saarten Erän hirvipaistin vuosien kokemuksella.

Harri Laasonen, Toivo Hirvonen ja Esko Toivanen valmistelivat Saarten Erän hirvipaistin vuosien kokemuksella.

Päivi Lievonen

Kulttuuri
8.11.2022 12.50

Peijaiset ovat syksyn tärkein jahtipäivä

Met­säs­tys­seu­ro­jen maa­no­mis­ta­jil­le ja ky­lä­läi­sil­le tar­jo­a­mat hir­vi­pei­jai­set ovat tär­keä pe­rin­ne ky­lien so­si­aa­li­ses­sa elä­mäs­sä. Ruo­an ää­rel­le ko­koon­nu­taan ta­paa­maan tut­tu­ja ja vaih­ta­maan kuu­lu­mi­sia. Ta­pah­tu­miin osal­lis­tu­taan usein koko per­heen voi­min. Saar­ten Erän toi­min­taan hir­vi­pais­ti­pe­rin­ne on kuu­lu­nut liki kat­ke­a­mat­to­ma­na usei­den vuo­si­kym­men­ten ajan.

Harri Laasonen, Toivo Hirvonen ja Esko Toivanen valmistelivat Saarten Erän hirvipaistin vuosien kokemuksella.

Harri Laasonen, Toivo Hirvonen ja Esko Toivanen valmistelivat Saarten Erän hirvipaistin vuosien kokemuksella.

Päivi Lievonen

Kulttuuri
8.11.2022 12.50

Peijaiset ovat syksyn tärkein jahtipäivä

Met­säs­tys­seu­ro­jen maa­no­mis­ta­jil­le ja ky­lä­läi­sil­le tar­jo­a­mat hir­vi­pei­jai­set ovat tär­keä pe­rin­ne ky­lien so­si­aa­li­ses­sa elä­mäs­sä. Ruo­an ää­rel­le ko­koon­nu­taan ta­paa­maan tut­tu­ja ja vaih­ta­maan kuu­lu­mi­sia. Ta­pah­tu­miin osal­lis­tu­taan usein koko per­heen voi­min. Saar­ten Erän toi­min­taan hir­vi­pais­ti­pe­rin­ne on kuu­lu­nut liki kat­ke­a­mat­to­ma­na usei­den vuo­si­kym­men­ten ajan.

Nightwish yhtyeen keulahahmo Tuomas Holopainen on tulevasta kotikaupungin konsertista innoissaan. Holopainen vieraili A Nightwish Story -näyttelykeskuksen avajaisissa elokuussa 2020. Kuva Roosa Sallinen

Nightwish yhtyeen keulahahmo Tuomas Holopainen on tulevasta kotikaupungin konsertista innoissaan. Holopainen vieraili A Nightwish Story -näyttelykeskuksen avajaisissa elokuussa 2020. Kuva Roosa Sallinen

Roosa Sallinen

Kulttuuri
8.11.2022 9.21

Nightwish konsertoi kotikaupungissaan Kiteellä ensi kesänä - tavoitteena Rantakentän yleisöennätys

Kan­sain­vä­li­ses­ti kaik­kien ai­ko­jen me­nes­ty­neim­piin suo­ma­lai­syh­ty­ei­siin kuu­lu­va Night­wish esiin­tyy ko­ti­kau­pun­gis­saan Ki­teel­lä ke­sä­kuus­sa 2023, ker­too Nor­dic Live Pro­duc­ti­ons Oy:n tie­do­te. Hu­man. :II: Na­tu­re. -maa­il­man­kier­tu­een kon­sert­ti näh­dään per­jan­tai­na 16. ke­sä­kuu­ta Ki­teen Ran­ta­ken­tän uu­si­tul­la pe­sä­pal­los­ta­di­o­nil­la. Kon­sert­ti jär­jes­te­tään yh­teis­työs­sä Ki­teen Pal­lon, Ki­teen kau­pun­gin sekä ta­pah­tu­ma­tuo­tan­to­y­ri­tys Nor­dic Live Pro­duc­ti­on­sin kans­sa.

Nightwish yhtyeen keulahahmo Tuomas Holopainen on tulevasta kotikaupungin konsertista innoissaan. Holopainen vieraili A Nightwish Story -näyttelykeskuksen avajaisissa elokuussa 2020. Kuva Roosa Sallinen

Nightwish yhtyeen keulahahmo Tuomas Holopainen on tulevasta kotikaupungin konsertista innoissaan. Holopainen vieraili A Nightwish Story -näyttelykeskuksen avajaisissa elokuussa 2020. Kuva Roosa Sallinen

Roosa Sallinen

Kulttuuri
8.11.2022 9.21

Nightwish konsertoi kotikaupungissaan Kiteellä ensi kesänä - tavoitteena Rantakentän yleisöennätys

Kan­sain­vä­li­ses­ti kaik­kien ai­ko­jen me­nes­ty­neim­piin suo­ma­lai­syh­ty­ei­siin kuu­lu­va Night­wish esiin­tyy ko­ti­kau­pun­gis­saan Ki­teel­lä ke­sä­kuus­sa 2023, ker­too Nor­dic Live Pro­duc­ti­ons Oy:n tie­do­te. Hu­man. :II: Na­tu­re. -maa­il­man­kier­tu­een kon­sert­ti näh­dään per­jan­tai­na 16. ke­sä­kuu­ta Ki­teen Ran­ta­ken­tän uu­si­tul­la pe­sä­pal­los­ta­di­o­nil­la. Kon­sert­ti jär­jes­te­tään yh­teis­työs­sä Ki­teen Pal­lon, Ki­teen kau­pun­gin sekä ta­pah­tu­ma­tuo­tan­to­y­ri­tys Nor­dic Live Pro­duc­ti­on­sin kans­sa.

Keski-Karjalan Musiikkiopisto järjestää seutukunnalla useita konsertteja marras- joulukuun aikana. Arkistokuva Riitta Hakulinen.

Keski-Karjalan Musiikkiopisto järjestää seutukunnalla useita konsertteja marras- joulukuun aikana. Arkistokuva Riitta Hakulinen.

Riitta Hakulinen

Kulttuuri
8.11.2022 8.21

Musiikkiopiston konserttikausi alkaa

Kes­ki-Kar­ja­lan mu­siik­ki­o­pis­ton syys­kau­den kon­sert­ti­oh­jel­ma al­kaa huo­men­na kes­ki­viik­ko­na Tuu­len sä­ve­let - op­pi­las­kon­ser­til­la So­vin­to­las­sa, ja oh­jel­mas­sa on syk­syis­tä mu­siik­kia pi­a­non, viu­lun, sel­lon ja kan­te­leen tuu­dit­ta­min sä­ve­lin.

Keski-Karjalan Musiikkiopisto järjestää seutukunnalla useita konsertteja marras- joulukuun aikana. Arkistokuva Riitta Hakulinen.

Keski-Karjalan Musiikkiopisto järjestää seutukunnalla useita konsertteja marras- joulukuun aikana. Arkistokuva Riitta Hakulinen.

Riitta Hakulinen

Kulttuuri
8.11.2022 8.21

Musiikkiopiston konserttikausi alkaa

Kes­ki-Kar­ja­lan mu­siik­ki­o­pis­ton syys­kau­den kon­sert­ti­oh­jel­ma al­kaa huo­men­na kes­ki­viik­ko­na Tuu­len sä­ve­let - op­pi­las­kon­ser­til­la So­vin­to­las­sa, ja oh­jel­mas­sa on syk­syis­tä mu­siik­kia pi­a­non, viu­lun, sel­lon ja kan­te­leen tuu­dit­ta­min sä­ve­lin.

Tangomaratonille kuulijat vie Eini Annukka Perälä ja Arto Tarkkonen. Kuva: Eini Annukka Perälän kotialbumi.

Tangomaratonille kuulijat vie Eini Annukka Perälä ja Arto Tarkkonen. Kuva: Eini Annukka Perälän kotialbumi.

Eini Perälä

Kulttuuri
3.11.2022 10.29

Tango soi Tohmajärvellä

Toh­ma­jär­ven kun­ta toi­voi luo­van alan am­mat­ti­lai­sil­ta tar­jouk­sia si­säl­löis­tä, joi­den avul­la kult­tuu­ri saa­vut­tai­si toh­ma­jär­ve­läi­set. Yh­dek­si vas­tauk­sek­si kun­ta­tai­tei­li­ja-ha­kuun saa­tiin Tan­go­ma­ra­ton.

Tangomaratonille kuulijat vie Eini Annukka Perälä ja Arto Tarkkonen. Kuva: Eini Annukka Perälän kotialbumi.

Tangomaratonille kuulijat vie Eini Annukka Perälä ja Arto Tarkkonen. Kuva: Eini Annukka Perälän kotialbumi.

Eini Perälä

Kulttuuri
3.11.2022 10.29

Tango soi Tohmajärvellä

Toh­ma­jär­ven kun­ta toi­voi luo­van alan am­mat­ti­lai­sil­ta tar­jouk­sia si­säl­löis­tä, joi­den avul­la kult­tuu­ri saa­vut­tai­si toh­ma­jär­ve­läi­set. Yh­dek­si vas­tauk­sek­si kun­ta­tai­tei­li­ja-ha­kuun saa­tiin Tan­go­ma­ra­ton.

Jarkko Martikainen on julkaissut urallaan useita albumeja. Promokuva.

Jarkko Martikainen on julkaissut urallaan useita albumeja. Promokuva.

Promokuva

Kulttuuri
2.11.2022 16.00

Jarkko Martikainen konsertoi Kiteellä

Ki­teen kau­pun­gin kult­tuu­ri­toi­mi jär­jes­tää Ki­tee­sa­lis­sa tu­le­va­na lau­an­tai­na kon­ser­tin, jos­sa soo­lo­na esiin­tyy YUP-yh­ty­een so­lis­ti­na­kin tun­net­tu Jark­ko Mar­ti­kai­nen. Sä­vel­tä­vä ja sa­noit­ta­va ki­ta­ris­ti aloit­ti soo­lou­ran­sa vuon­na 2004. Mar­ti­kai­nen on an­si­oi­tu­nut lau­lun­kir­joit­ta­ja­na, ja hä­nen tun­ne­tuim­pia te­ok­si­aan ovat muun mu­as­sa Trio Nis­ka­lau­kauk­sen Su­ru­pu­ku ja Lu­mes­sa­kah­laa­jat. Ver­baa­li­se­na tai­tu­ri­na Mar­ti­kai­nen te­kee poh­dis­ke­le­via sa­noi­tuk­sia, joil­la on usein myös yh­teis­kun­nal­lis­ta kan­taa­ot­ta­vuut­ta.

Jarkko Martikainen on julkaissut urallaan useita albumeja. Promokuva.

Jarkko Martikainen on julkaissut urallaan useita albumeja. Promokuva.

Promokuva

Kulttuuri
2.11.2022 16.00

Jarkko Martikainen konsertoi Kiteellä

Ki­teen kau­pun­gin kult­tuu­ri­toi­mi jär­jes­tää Ki­tee­sa­lis­sa tu­le­va­na lau­an­tai­na kon­ser­tin, jos­sa soo­lo­na esiin­tyy YUP-yh­ty­een so­lis­ti­na­kin tun­net­tu Jark­ko Mar­ti­kai­nen. Sä­vel­tä­vä ja sa­noit­ta­va ki­ta­ris­ti aloit­ti soo­lou­ran­sa vuon­na 2004. Mar­ti­kai­nen on an­si­oi­tu­nut lau­lun­kir­joit­ta­ja­na, ja hä­nen tun­ne­tuim­pia te­ok­si­aan ovat muun mu­as­sa Trio Nis­ka­lau­kauk­sen Su­ru­pu­ku ja Lu­mes­sa­kah­laa­jat. Ver­baa­li­se­na tai­tu­ri­na Mar­ti­kai­nen te­kee poh­dis­ke­le­via sa­noi­tuk­sia, joil­la on usein myös yh­teis­kun­nal­lis­ta kan­taa­ot­ta­vuut­ta.

Värttinä on yksi Rääkkylän kulttuuriperinnön merkittävimmistä tekijöistä, joten yhtyeen nimi on keulana suunniteltavalle keskuksellekin. Kuvituskuva Rasivaaran keikalta elokuulta.

Värttinä on yksi Rääkkylän kulttuuriperinnön merkittävimmistä tekijöistä, joten yhtyeen nimi on keulana suunniteltavalle keskuksellekin. Kuvituskuva Rasivaaran keikalta elokuulta.

Kari Sarkkinen

Kulttuuri
2.11.2022 15.38

Kulttuu­ri­pe­rin­tö­kes­kuksen kolmivaiheisen hankkeen kustannuksiksi arvioidaan 450 000 euroa

Kult­tuu­ri­pe­rin­tö­kes­kus Värt­ti­nä -esi­sel­vi­tys­työ on val­mis­tu­nut. Esi­sel­vi­tys­hank­keen ta­voit­tee­na oli tut­kia ja sel­vit­tää kult­tuu­ri­pe­rin­tö­kes­kus Värt­ti­nän hank­keis­ta­mi­seen ja pe­rus­ta­mi­seen liit­ty­vät asi­a­ko­ko­nai­suu­det.

Värttinä on yksi Rääkkylän kulttuuriperinnön merkittävimmistä tekijöistä, joten yhtyeen nimi on keulana suunniteltavalle keskuksellekin. Kuvituskuva Rasivaaran keikalta elokuulta.

Värttinä on yksi Rääkkylän kulttuuriperinnön merkittävimmistä tekijöistä, joten yhtyeen nimi on keulana suunniteltavalle keskuksellekin. Kuvituskuva Rasivaaran keikalta elokuulta.

Kari Sarkkinen

Kulttuuri
2.11.2022 15.38

Kulttuu­ri­pe­rin­tö­kes­kuksen kolmivaiheisen hankkeen kustannuksiksi arvioidaan 450 000 euroa

Kult­tuu­ri­pe­rin­tö­kes­kus Värt­ti­nä -esi­sel­vi­tys­työ on val­mis­tu­nut. Esi­sel­vi­tys­hank­keen ta­voit­tee­na oli tut­kia ja sel­vit­tää kult­tuu­ri­pe­rin­tö­kes­kus Värt­ti­nän hank­keis­ta­mi­seen ja pe­rus­ta­mi­seen liit­ty­vät asi­a­ko­ko­nai­suu­det.

Riäkkyteatterin syyskauden esityksenä on Anton Tšehovin klassikko Vanja-eno.

Riäkkyteatterin syyskauden esityksenä on Anton Tšehovin klassikko Vanja-eno.

Päivi Lievonen

Kulttuuri
1.11.2022 15.13

Tavoittamattomia unelmia ja uhrautumista näytelmän teemoina

Ri­äk­ky­te­at­te­rin Van­ja-eno-esi­tys ra­ken­tuu slaa­vi­lai­sen me­lan­ko­li­an ym­pä­ril­le. Al­ku­jaan esi­tyk­sen suun­ni­tel­tu ajan­koh­ta oli vii­me ke­vää­nä, mut­ta työ­ryh­män kii­rei­den ta­kia en­si-il­ta siir­tyi syk­syyn.

Riäkkyteatterin syyskauden esityksenä on Anton Tšehovin klassikko Vanja-eno.

Riäkkyteatterin syyskauden esityksenä on Anton Tšehovin klassikko Vanja-eno.

Päivi Lievonen

Kulttuuri
1.11.2022 15.13

Tavoittamattomia unelmia ja uhrautumista näytelmän teemoina

Ri­äk­ky­te­at­te­rin Van­ja-eno-esi­tys ra­ken­tuu slaa­vi­lai­sen me­lan­ko­li­an ym­pä­ril­le. Al­ku­jaan esi­tyk­sen suun­ni­tel­tu ajan­koh­ta oli vii­me ke­vää­nä, mut­ta työ­ryh­män kii­rei­den ta­kia en­si-il­ta siir­tyi syk­syyn.

Kalervo Rinne tutkii Kitee-Seuran lahjaksi saamaa keskuspöytää.

Kalervo Rinne tutkii Kitee-Seuran lahjaksi saamaa keskuspöytää.

Kari Sarkkinen

Kulttuuri
28.10.2022 11.16

Kitee-Seuralle pala teleliikenteen historiaa

Maa­kau­pal­la odot­te­lee lo­pul­lis­ta si­joi­tus­paik­kaan­sa pala pu­he­lin­lii­ken­ne­his­to­ri­aa. Ki­tee­läi­nen Ir­ja Tor­ni lah­joit­ti elo­kuun lo­pul­la Ki­tee-Seu­ral­le kä­si­vä­lit­tei­sen pu­he­lin­kes­kuk­sen kes­kus­pöy­dän. Tä­män hän oli hank­ki­nut it­sel­leen työ­ai­ko­jen­sa muis­tok­si.

Kalervo Rinne tutkii Kitee-Seuran lahjaksi saamaa keskuspöytää.

Kalervo Rinne tutkii Kitee-Seuran lahjaksi saamaa keskuspöytää.

Kari Sarkkinen

Kulttuuri
28.10.2022 11.16

Kitee-Seuralle pala teleliikenteen historiaa

Maa­kau­pal­la odot­te­lee lo­pul­lis­ta si­joi­tus­paik­kaan­sa pala pu­he­lin­lii­ken­ne­his­to­ri­aa. Ki­tee­läi­nen Ir­ja Tor­ni lah­joit­ti elo­kuun lo­pul­la Ki­tee-Seu­ral­le kä­si­vä­lit­tei­sen pu­he­lin­kes­kuk­sen kes­kus­pöy­dän. Tä­män hän oli hank­ki­nut it­sel­leen työ­ai­ko­jen­sa muis­tok­si.

Calvin Wong innostui rakukeramiikan opettelusta.

Calvin Wong innostui rakukeramiikan opettelusta.

Päivi Lievonen

Kulttuuri
27.10.2022 13.34

Uniikkia keramiikkaa savun sävyttämänä

Pi­ha­pii­ris­tä ko­ho­a­va sa­vu­kieh­ku­ra ka­val­taa polt­tou­u­nin ää­rel­le ke­rään­ty­neen po­ru­kan.

Calvin Wong innostui rakukeramiikan opettelusta.

Calvin Wong innostui rakukeramiikan opettelusta.

Päivi Lievonen

Kulttuuri
27.10.2022 13.34

Uniikkia keramiikkaa savun sävyttämänä

Pi­ha­pii­ris­tä ko­ho­a­va sa­vu­kieh­ku­ra ka­val­taa polt­tou­u­nin ää­rel­le ke­rään­ty­neen po­ru­kan.

Paula Nivukoski haki Rääkkylästä ja salpapolulta inspiraatiota uutuuskirjaansa työskennellessään Hakoniemen taiteilijaresidenssissä marraskuussa vuonna 2019.

Paula Nivukoski haki Rääkkylästä ja salpapolulta inspiraatiota uutuuskirjaansa työskennellessään Hakoniemen taiteilijaresidenssissä marraskuussa vuonna 2019.

Päivi Lievonen

Kulttuuri
26.10.2022 13.14

Pohjalais­kir­jailija inspiroitui Keski-Karjalassa:

"Käyntini sai minut vakuuttuneeksi siitä, että minun on kirjoitettava tämä tarina"

Ora­vi­sa­los­sa kol­mi­sen vuot­ta sit­ten vie­tet­ty re­si­dens­si­jak­so oli mer­kit­tä­vä Pau­la Ni­vu­kos­ken uu­tuus­te­ok­sen kir­joit­ta­mi­sel­le.

Paula Nivukoski haki Rääkkylästä ja salpapolulta inspiraatiota uutuuskirjaansa työskennellessään Hakoniemen taiteilijaresidenssissä marraskuussa vuonna 2019.

Paula Nivukoski haki Rääkkylästä ja salpapolulta inspiraatiota uutuuskirjaansa työskennellessään Hakoniemen taiteilijaresidenssissä marraskuussa vuonna 2019.

Päivi Lievonen

Kulttuuri
26.10.2022 13.14

Pohjalais­kir­jailija inspiroitui Keski-Karjalassa:

"Käyntini sai minut vakuuttuneeksi siitä, että minun on kirjoitettava tämä tarina"

Ora­vi­sa­los­sa kol­mi­sen vuot­ta sit­ten vie­tet­ty re­si­dens­si­jak­so oli mer­kit­tä­vä Pau­la Ni­vu­kos­ken uu­tuus­te­ok­sen kir­joit­ta­mi­sel­le.

8-vuotiaat kaverukset Kasperi ja Juhani onnistuivat soittamaan Jaakko kultaa kanteleilla Saila Kinnusen opastuksessa.

8-vuotiaat kaverukset Kasperi ja Juhani onnistuivat soittamaan Jaakko kultaa kanteleilla Saila Kinnusen opastuksessa.

Mervi Venäläinen

Kulttuuri
26.10.2022 11.37

Soitinseikkailu kiinnosti perheitä Tikkalassa

Kes­ki-Kar­ja­lan mu­siik­ki­o­pis­to toi soi­tin­seik­kai­lun Toh­ma­jär­ven Tik­ka­lan kou­lul­le. Soi­tin­seik­kai­lu­ra­dal­la lap­set ja ai­kui­set pää­si­vät tu­tus­tu­maan eri soit­ti­miin soi­to­no­pet­ta­jien oh­jauk­ses­sa teh­tä­viä suo­rit­ta­en. Il­lan aluk­si ja lo­puk­si kuul­tiin myös pie­net mu­siik­kie­si­tyk­set.

8-vuotiaat kaverukset Kasperi ja Juhani onnistuivat soittamaan Jaakko kultaa kanteleilla Saila Kinnusen opastuksessa.

8-vuotiaat kaverukset Kasperi ja Juhani onnistuivat soittamaan Jaakko kultaa kanteleilla Saila Kinnusen opastuksessa.

Mervi Venäläinen

Kulttuuri
26.10.2022 11.37

Soitinseikkailu kiinnosti perheitä Tikkalassa

Kes­ki-Kar­ja­lan mu­siik­ki­o­pis­to toi soi­tin­seik­kai­lun Toh­ma­jär­ven Tik­ka­lan kou­lul­le. Soi­tin­seik­kai­lu­ra­dal­la lap­set ja ai­kui­set pää­si­vät tu­tus­tu­maan eri soit­ti­miin soi­to­no­pet­ta­jien oh­jauk­ses­sa teh­tä­viä suo­rit­ta­en. Il­lan aluk­si ja lo­puk­si kuul­tiin myös pie­net mu­siik­kie­si­tyk­set.

Jarno Artikan valokuva ISOT palkittiin kakkospalkinnolla sarjassa muut eläimet.

Jarno Artikan valokuva ISOT palkittiin kakkospalkinnolla sarjassa muut eläimet.

Jarno Artika

Kulttuuri
24.10.2022 9.02

Vuoden luonto­ku­va­kil­pailun kakkospalkinto Artikan kuvalle Valkiajärveltä

Jo­en­suu­lai­sen va­lo­ku­vaa­jan Jar­no Ar­ti­kan va­lo­ku­va ISOT pal­kit­tiin kak­kos­pal­kin­nol­la sar­jas­sa muut eläi­met. Jar­no Ar­ti­ka ku­va­si va­paa­su­kel­ta­en Ki­teen Val­ki­a­jär­vel­lä kak­si hau­kea. Toi­nen kah­des­ta hau­es­ta kan­toi pa­ran­tu­nei­ta pu­re­ma­jäl­kiä.

Jarno Artikan valokuva ISOT palkittiin kakkospalkinnolla sarjassa muut eläimet.

Jarno Artikan valokuva ISOT palkittiin kakkospalkinnolla sarjassa muut eläimet.

Jarno Artika

Kulttuuri
24.10.2022 9.02

Vuoden luonto­ku­va­kil­pailun kakkospalkinto Artikan kuvalle Valkiajärveltä

Jo­en­suu­lai­sen va­lo­ku­vaa­jan Jar­no Ar­ti­kan va­lo­ku­va ISOT pal­kit­tiin kak­kos­pal­kin­nol­la sar­jas­sa muut eläi­met. Jar­no Ar­ti­ka ku­va­si va­paa­su­kel­ta­en Ki­teen Val­ki­a­jär­vel­lä kak­si hau­kea. Toi­nen kah­des­ta hau­es­ta kan­toi pa­ran­tu­nei­ta pu­re­ma­jäl­kiä.

Sirpa Suomalaiselle talkootyö on merkityksellistä. Pro Kesälahden uusimpiin aikaansaannoksiin lukeutuvat muun muassa uudet opastetaulut Sovintolan edessä.

Sirpa Suomalaiselle talkootyö on merkityksellistä. Pro Kesälahden uusimpiin aikaansaannoksiin lukeutuvat muun muassa uudet opastetaulut Sovintolan edessä.

Päivi Lievonen

Kulttuuri
24.10.2022 9.02

"Monikaan asia ei ole niin lystiä kuin yhdessä tekeminen"

Hut­tu­neu­vok­sen ar­vo­ni­men tänä syk­sy­nä saa­nut Sir­pa Suo­ma­lai­nen ko­kee ke­sä­lah­te­lai­suu­den ole­van hy­vän­tuu­lis­ta, en­nak­ko­luu­lo­ton­ta ja vah­vas­ti yh­tei­söl­lis­tä.

Sirpa Suomalaiselle talkootyö on merkityksellistä. Pro Kesälahden uusimpiin aikaansaannoksiin lukeutuvat muun muassa uudet opastetaulut Sovintolan edessä.

Sirpa Suomalaiselle talkootyö on merkityksellistä. Pro Kesälahden uusimpiin aikaansaannoksiin lukeutuvat muun muassa uudet opastetaulut Sovintolan edessä.

Päivi Lievonen

Kulttuuri
24.10.2022 9.02

"Monikaan asia ei ole niin lystiä kuin yhdessä tekeminen"

Hut­tu­neu­vok­sen ar­vo­ni­men tänä syk­sy­nä saa­nut Sir­pa Suo­ma­lai­nen ko­kee ke­sä­lah­te­lai­suu­den ole­van hy­vän­tuu­lis­ta, en­nak­ko­luu­lo­ton­ta ja vah­vas­ti yh­tei­söl­lis­tä.

Hanna Rainio nauttii hellan lämmityksestä ja muista verkkaisista kotiaskareista ratavartijan tuvassa.

Hanna Rainio nauttii hellan lämmityksestä ja muista verkkaisista kotiaskareista ratavartijan tuvassa.

Päivi Lievonen

Kulttuuri
20.10.2022 11.32

Ratavartijan torppa on levähdyspaikka ja luovuuden lähde

Ra­ta­var­ti­jan tupa Mur­toil­la on Han­nan Rai­ni­on tur­va­paik­ka, joka tar­jo­aa Hel­sin­gin ar­jes­ta poik­ke­a­vaa ylel­li­syyt­tä.

Hanna Rainio nauttii hellan lämmityksestä ja muista verkkaisista kotiaskareista ratavartijan tuvassa.

Hanna Rainio nauttii hellan lämmityksestä ja muista verkkaisista kotiaskareista ratavartijan tuvassa.

Päivi Lievonen

Kulttuuri
20.10.2022 11.32

Ratavartijan torppa on levähdyspaikka ja luovuuden lähde

Ra­ta­var­ti­jan tupa Mur­toil­la on Han­nan Rai­ni­on tur­va­paik­ka, joka tar­jo­aa Hel­sin­gin ar­jes­ta poik­ke­a­vaa ylel­li­syyt­tä.

Jenny Vesiväki oli paikalla Ja minulla on -yhteisötaideprojektin aloituspäivänä. Tarvikkeet ja ohjeet projektiin osallistumiseksi löytyvät kirjastolta.

Jenny Vesiväki oli paikalla Ja minulla on -yhteisötaideprojektin aloituspäivänä. Tarvikkeet ja ohjeet projektiin osallistumiseksi löytyvät kirjastolta.

Mervi Venäläinen

Kulttuuri
20.10.2022 9.18

Ja minulla on -yhteisö­tai­dep­ro­jektiin on helppo osallistua

Toh­ma­jär­ven kun­ta haki syys­kau­del­le kun­ta­tai­tei­li­jaa tai -tai­tei­li­joi­ta. Haus­sa oli luo­van alan am­mat­ti­lais­ten to­teut­ta­mia, eri paik­koi­hin toi­mi­tet­ta­via tai­de­si­säl­tö­jä. Ha­ke­muk­ses­sa toi­vot­tiin eri­tyi­ses­ti kun­ta­lai­sia osal­lis­ta­via, mak­sut­to­mia si­säl­tö­jä.

Jenny Vesiväki oli paikalla Ja minulla on -yhteisötaideprojektin aloituspäivänä. Tarvikkeet ja ohjeet projektiin osallistumiseksi löytyvät kirjastolta.

Jenny Vesiväki oli paikalla Ja minulla on -yhteisötaideprojektin aloituspäivänä. Tarvikkeet ja ohjeet projektiin osallistumiseksi löytyvät kirjastolta.

Mervi Venäläinen

Kulttuuri
20.10.2022 9.18

Ja minulla on -yhteisö­tai­dep­ro­jektiin on helppo osallistua

Toh­ma­jär­ven kun­ta haki syys­kau­del­le kun­ta­tai­tei­li­jaa tai -tai­tei­li­joi­ta. Haus­sa oli luo­van alan am­mat­ti­lais­ten to­teut­ta­mia, eri paik­koi­hin toi­mi­tet­ta­via tai­de­si­säl­tö­jä. Ha­ke­muk­ses­sa toi­vot­tiin eri­tyi­ses­ti kun­ta­lai­sia osal­lis­ta­via, mak­sut­to­mia si­säl­tö­jä.

Teijo Lindströmin Syysunelmaa-konsertin luvataan tuovan valoa pimeneviin iltoihin. Kuva: Jukka Granström.

Teijo Lindströmin Syysunelmaa-konsertin luvataan tuovan valoa pimeneviin iltoihin. Kuva: Jukka Granström.

Jukka Granström

Kulttuuri
19.10.2022 8.00

Tangokuningas Teijo Lindström konsertoi Kiteellä

Vuo­den 2017 tan­go­ku­nin­kaak­si kruu­nat­tu Tei­jo Lindst­röm saa­puu kon­sert­ti­kier­tu­eel­laan Ki­teel­le en­si vii­kon kes­ki­viik­ko­na.

Teijo Lindströmin Syysunelmaa-konsertin luvataan tuovan valoa pimeneviin iltoihin. Kuva: Jukka Granström.

Teijo Lindströmin Syysunelmaa-konsertin luvataan tuovan valoa pimeneviin iltoihin. Kuva: Jukka Granström.

Jukka Granström

Kulttuuri
19.10.2022 8.00

Tangokuningas Teijo Lindström konsertoi Kiteellä

Vuo­den 2017 tan­go­ku­nin­kaak­si kruu­nat­tu Tei­jo Lindst­röm saa­puu kon­sert­ti­kier­tu­eel­laan Ki­teel­le en­si vii­kon kes­ki­viik­ko­na.

Kulttuuri kuuluu kylillä-hankkeessa alakoululaiset ovat tehneet teatteria ilmaisutaidon kerhossa. Kuva Katja Sinervo.

Kulttuuri kuuluu kylillä-hankkeessa alakoululaiset ovat tehneet teatteria ilmaisutaidon kerhossa. Kuva Katja Sinervo.

Katja Sinervo

Kulttuuri
17.10.2022 11.13

Kihaus tuo kulttuuria kylille

Ki­haus Folk tie­dot­taa, et­tä syys­kon­sert­ti­sar­jan li­säk­si Kult­tuu­ri kuu­luu ky­lil­lä -han­ke on pyö­räh­tä­nyt käyn­tiin Rääk­ky­läs­sä. Tai­teen edis­tä­mis­kes­kuk­sen avus­tuk­sen tu­ke­ma­na Ki­haus tuo kult­tuu­ria eri ikäis­ten ku­lut­ta­jien luok­se, niin päi­vä­ko­tiin, kou­luun, nuo­ri­so­ta­lol­le, ky­lä­ta­loil­le kuin en­si vuo­den puo­lel­la myös pal­ve­lu­ta­lon asuk­kail­le.

Kulttuuri kuuluu kylillä-hankkeessa alakoululaiset ovat tehneet teatteria ilmaisutaidon kerhossa. Kuva Katja Sinervo.

Kulttuuri kuuluu kylillä-hankkeessa alakoululaiset ovat tehneet teatteria ilmaisutaidon kerhossa. Kuva Katja Sinervo.

Katja Sinervo

Kulttuuri
17.10.2022 11.13

Kihaus tuo kulttuuria kylille

Ki­haus Folk tie­dot­taa, et­tä syys­kon­sert­ti­sar­jan li­säk­si Kult­tuu­ri kuu­luu ky­lil­lä -han­ke on pyö­räh­tä­nyt käyn­tiin Rääk­ky­läs­sä. Tai­teen edis­tä­mis­kes­kuk­sen avus­tuk­sen tu­ke­ma­na Ki­haus tuo kult­tuu­ria eri ikäis­ten ku­lut­ta­jien luok­se, niin päi­vä­ko­tiin, kou­luun, nuo­ri­so­ta­lol­le, ky­lä­ta­loil­le kuin en­si vuo­den puo­lel­la myös pal­ve­lu­ta­lon asuk­kail­le.

Tulevana viikonloppuna järjestettävä Darkness made in Finland -seminaari on sekoitus KIMAFia sekä vuosina 2019 ja 2021 järjestettyä Nordic Metal Music Seminaria. Arkistokuva on vuoden 2021 KIMAFista.

Tulevana viikonloppuna järjestettävä Darkness made in Finland -seminaari on sekoitus KIMAFia sekä vuosina 2019 ja 2021 järjestettyä Nordic Metal Music Seminaria. Arkistokuva on vuoden 2021 KIMAFista.

Plamen Dimov

Kulttuuri
17.10.2022 10.00

Uudenlainen KIMAF tuo Kiteelle mielenkiintoisia puhujia

Tu­le­va­na vii­kon­lop­pu­na Ki­teen Evan­ke­li­sel­la kan­sa­no­pis­tol­la jär­jes­te­tään uu­den­lai­nen KI­MAF, Ki­tee In­ter­na­ti­o­nal Mu­sic and Art Fes­ti­val. Oi­ke­as­taan vii­kon­lo­pun ta­pah­tu­ma on se­koi­tus KI­MA­Fia sekä vuo­si­na 2019 ja 2021 jär­jes­tet­tyä Nor­dic Me­tal Mu­sic Se­mi­na­ria, eli poh­joi­sen me­tal­li­mu­sii­kin ym­pä­ril­le koot­tua se­mi­naa­ria.

Tulevana viikonloppuna järjestettävä Darkness made in Finland -seminaari on sekoitus KIMAFia sekä vuosina 2019 ja 2021 järjestettyä Nordic Metal Music Seminaria. Arkistokuva on vuoden 2021 KIMAFista.

Tulevana viikonloppuna järjestettävä Darkness made in Finland -seminaari on sekoitus KIMAFia sekä vuosina 2019 ja 2021 järjestettyä Nordic Metal Music Seminaria. Arkistokuva on vuoden 2021 KIMAFista.

Plamen Dimov

Kulttuuri
17.10.2022 10.00

Uudenlainen KIMAF tuo Kiteelle mielenkiintoisia puhujia

Tu­le­va­na vii­kon­lop­pu­na Ki­teen Evan­ke­li­sel­la kan­sa­no­pis­tol­la jär­jes­te­tään uu­den­lai­nen KI­MAF, Ki­tee In­ter­na­ti­o­nal Mu­sic and Art Fes­ti­val. Oi­ke­as­taan vii­kon­lo­pun ta­pah­tu­ma on se­koi­tus KI­MA­Fia sekä vuo­si­na 2019 ja 2021 jär­jes­tet­tyä Nor­dic Me­tal Mu­sic Se­mi­na­ria, eli poh­joi­sen me­tal­li­mu­sii­kin ym­pä­ril­le koot­tua se­mi­naa­ria.

Millä lailla hattukauppa liittyy Arvon ja Onervan rakkaustarinaan selviää lokakuussa ArvonNaisissa.

Millä lailla hattukauppa liittyy Arvon ja Onervan rakkaustarinaan selviää lokakuussa ArvonNaisissa.

Kari Sarkkinen

Kulttuuri
11.10.2022 8.52

Arvon ja Onervan rakkaustarina - teatteria tyllikkäästi

Toh­ma­jär­ven kult­tuu­ri­syk­syyn on val­mis­tu­mas­sa Toh­ma­jär­ven te­at­te­rin ja Tyl­lik­käi­den yh­tei­nen pro­jek­ti Ar­von­Nai­set. Mer­vi Ve­nä­läi­sen suun­nit­te­le­ma ja oh­jaa­ma te­at­te­ria, mu­siik­kia ja tans­sia yh­dis­tä­vä pro­duk­tio tu­lee ylei­sön eteen en­si vii­kon lau­an­tai­na Ak­ka­lan-Jouh­ko­lan nuo­ri­so­seu­ran­ta­lol­la. Yh­teis­työs­sä on mu­ka­na myös Ak­ka­lan-Jouh­ko­lan nuo­ri­so­seu­ra.

Millä lailla hattukauppa liittyy Arvon ja Onervan rakkaustarinaan selviää lokakuussa ArvonNaisissa.

Millä lailla hattukauppa liittyy Arvon ja Onervan rakkaustarinaan selviää lokakuussa ArvonNaisissa.

Kari Sarkkinen

Kulttuuri
11.10.2022 8.52

Arvon ja Onervan rakkaustarina - teatteria tyllikkäästi

Toh­ma­jär­ven kult­tuu­ri­syk­syyn on val­mis­tu­mas­sa Toh­ma­jär­ven te­at­te­rin ja Tyl­lik­käi­den yh­tei­nen pro­jek­ti Ar­von­Nai­set. Mer­vi Ve­nä­läi­sen suun­nit­te­le­ma ja oh­jaa­ma te­at­te­ria, mu­siik­kia ja tans­sia yh­dis­tä­vä pro­duk­tio tu­lee ylei­sön eteen en­si vii­kon lau­an­tai­na Ak­ka­lan-Jouh­ko­lan nuo­ri­so­seu­ran­ta­lol­la. Yh­teis­työs­sä on mu­ka­na myös Ak­ka­lan-Jouh­ko­lan nuo­ri­so­seu­ra.

Oravisalon ja Varpasalon saarille ympäristötaidetta tehtiin pari vuotta sitten Heinlahden kosteikon läheisyyteen. Kuvituskuva.

Oravisalon ja Varpasalon saarille ympäristötaidetta tehtiin pari vuotta sitten Heinlahden kosteikon läheisyyteen. Kuvituskuva.

Roosa Sallinen

Kulttuuri
10.10.2022 15.24

Taikelta tukea kulttuu­ri­toi­mi­joille

Tai­teen edis­tä­mis­kes­kus Tai­ke ja­koi har­vaan asut­tu­jen alu­ei­den kult­tuu­ri­toi­min­taan kah­den mil­joo­nan eu­ron tuen, joka ta­sat­t­tiin 63 yh­tei­sö­ha­ki­jan kes­ken. Kes­ki-Kar­ja­lan alu­eel­le avus­tus­ta tuli kah­del­le toi­mi­jal­le Rääk­ky­lään.

Oravisalon ja Varpasalon saarille ympäristötaidetta tehtiin pari vuotta sitten Heinlahden kosteikon läheisyyteen. Kuvituskuva.

Oravisalon ja Varpasalon saarille ympäristötaidetta tehtiin pari vuotta sitten Heinlahden kosteikon läheisyyteen. Kuvituskuva.

Roosa Sallinen

Kulttuuri
10.10.2022 15.24

Taikelta tukea kulttuu­ri­toi­mi­joille

Tai­teen edis­tä­mis­kes­kus Tai­ke ja­koi har­vaan asut­tu­jen alu­ei­den kult­tuu­ri­toi­min­taan kah­den mil­joo­nan eu­ron tuen, joka ta­sat­t­tiin 63 yh­tei­sö­ha­ki­jan kes­ken. Kes­ki-Kar­ja­lan alu­eel­le avus­tus­ta tuli kah­del­le toi­mi­jal­le Rääk­ky­lään.

Värttinän Oi Dai -konsertin railakasta tunnelmaa koettiin elokuussa Rääkkylän Rasihovissa. Lauantaina samaa on luvassa Kiteesalissa.

Värttinän Oi Dai -konsertin railakasta tunnelmaa koettiin elokuussa Rääkkylän Rasihovissa. Lauantaina samaa on luvassa Kiteesalissa.

Kari Sarkkinen

Kulttuuri
5.10.2022 12.02

Värttinän Oi Dai juhlakiertue saapuu Kiteesaliin

Tu­le­va­na lau­an­tai­na on Ki­tee­sa­lis­sa nos­tal­gi­an ha­vi­naa, su­pik­kai­den sup­su­tus­ta ja eri­tyi­ses­ti lau­lan­taa kor­ke­al­ta ja ko­vaa. Kan­sain­vä­li­ses­ti me­nes­ty­nee­nä maa­il­man­mu­siik­kiyh­ty­ee­nä tun­net­tu Värt­ti­nä juh­lii Oi Dai -lä­pi­mur­to­le­vyn­sä kol­me­kymp­pi­siä ja tuo juh­la­kier­tu­een­sa nyt Ki­teel­le. Yh­tye kun­ni­oit­taa ko­ti­seu­tu­aan kah­del­la kon­ser­til­la, kun iha­na il­ta vie­tet­tiin jo ker­taal­leen elo­kuun lo­pul­la Rääk­ky­län Ra­si­ho­vis­sa, Värt­ti­nän juu­ril­la.

Värttinän Oi Dai -konsertin railakasta tunnelmaa koettiin elokuussa Rääkkylän Rasihovissa. Lauantaina samaa on luvassa Kiteesalissa.

Värttinän Oi Dai -konsertin railakasta tunnelmaa koettiin elokuussa Rääkkylän Rasihovissa. Lauantaina samaa on luvassa Kiteesalissa.

Kari Sarkkinen

Kulttuuri
5.10.2022 12.02

Värttinän Oi Dai juhlakiertue saapuu Kiteesaliin

Tu­le­va­na lau­an­tai­na on Ki­tee­sa­lis­sa nos­tal­gi­an ha­vi­naa, su­pik­kai­den sup­su­tus­ta ja eri­tyi­ses­ti lau­lan­taa kor­ke­al­ta ja ko­vaa. Kan­sain­vä­li­ses­ti me­nes­ty­nee­nä maa­il­man­mu­siik­kiyh­ty­ee­nä tun­net­tu Värt­ti­nä juh­lii Oi Dai -lä­pi­mur­to­le­vyn­sä kol­me­kymp­pi­siä ja tuo juh­la­kier­tu­een­sa nyt Ki­teel­le. Yh­tye kun­ni­oit­taa ko­ti­seu­tu­aan kah­del­la kon­ser­til­la, kun iha­na il­ta vie­tet­tiin jo ker­taal­leen elo­kuun lo­pul­la Rääk­ky­län Ra­si­ho­vis­sa, Värt­ti­nän juu­ril­la.

Puhdas Tohmajärvi ry:n hallituksen jäsen Anne Rautiainen ripusti auringonkukka-valokuvia kirjaston näyttelytilaan.

Puhdas Tohmajärvi ry:n hallituksen jäsen Anne Rautiainen ripusti auringonkukka-valokuvia kirjaston näyttelytilaan.

Mervi Venäläinen

Kulttuuri
3.10.2022 15.20

Auringonkukat valaisevat lokakuun harmautta

Puh­das Toh­ma­jär­vi ry:n au­rin­gon­kuk­ka-va­lo­ku­va­näyt­te­ly pi­ris­tää lo­ka­kuun har­maut­ta Toh­ma­jär­ven kir­jas­tos­sa. Esil­lä on pa­ri­kym­men­tä ku­vaa noin kym­me­nel­tä eri ku­vaa­jal­ta.

Puhdas Tohmajärvi ry:n hallituksen jäsen Anne Rautiainen ripusti auringonkukka-valokuvia kirjaston näyttelytilaan.

Puhdas Tohmajärvi ry:n hallituksen jäsen Anne Rautiainen ripusti auringonkukka-valokuvia kirjaston näyttelytilaan.

Mervi Venäläinen

Kulttuuri
3.10.2022 15.20

Auringonkukat valaisevat lokakuun harmautta

Puh­das Toh­ma­jär­vi ry:n au­rin­gon­kuk­ka-va­lo­ku­va­näyt­te­ly pi­ris­tää lo­ka­kuun har­maut­ta Toh­ma­jär­ven kir­jas­tos­sa. Esil­lä on pa­ri­kym­men­tä ku­vaa noin kym­me­nel­tä eri ku­vaa­jal­ta.

Elisa Lehikoisella (toinen vasemmalta) ja kuorokavereilla on hymy herkässä.

Elisa Lehikoisella (toinen vasemmalta) ja kuorokavereilla on hymy herkässä.

Mirja Hurskainen

Kulttuuri
21.9.2022 8.40

Sonetic-kuoro juhlii kymmenvuotista taivaltaan konsertilla

Kes­ki-Kar­ja­lan mu­siik­ki­o­pis­ton So­ne­tic-kuo­ro on saa­vut­ta­nut 10 vuo­den iän. Sitä juh­lis­taak­seen kuo­ro pi­tää kon­ser­tin Ki­tee­sa­lis­sa 2. lo­ka­kuu­ta.

Elisa Lehikoisella (toinen vasemmalta) ja kuorokavereilla on hymy herkässä.

Elisa Lehikoisella (toinen vasemmalta) ja kuorokavereilla on hymy herkässä.

Mirja Hurskainen

Kulttuuri
21.9.2022 8.40

Sonetic-kuoro juhlii kymmenvuotista taivaltaan konsertilla

Kes­ki-Kar­ja­lan mu­siik­ki­o­pis­ton So­ne­tic-kuo­ro on saa­vut­ta­nut 10 vuo­den iän. Sitä juh­lis­taak­seen kuo­ro pi­tää kon­ser­tin Ki­tee­sa­lis­sa 2. lo­ka­kuu­ta.

Marko A. Hautala vieraili Tohmajärvellä, elämänsä merkkimiesten syntysijoilla.

Marko A. Hautala vieraili Tohmajärvellä, elämänsä merkkimiesten syntysijoilla.

Mirja Hurskainen

Kulttuuri
16.9.2022 11.39

Elämäkerta on tutkimusmatka Algoth Untolan elämään

Mar­ko A. Hau­ta­lan kir­joit­ta­ma Al­goth – Ka­pi­nal­li­nen ky­nä­mies, Al­goth Un­to­lan mer­kil­li­nen elä­mä -elä­mä­ker­ta­te­os on var­si­nai­nen jär­kä­le. Sen liki 1200 si­vuun mah­tuu poik­keuk­sel­li­sen tark­ka tut­ki­mus Al­goth Un­to­lan elä­mäs­tä. Toh­ma­jär­vi-Seu­ran jär­jes­tä­mään ti­lai­suu­teen si­vis­tys­kes­kus Ah­jon Wärt­si­lä-sa­lin oli ko­koon­tu­nut tark­kaa­vai­nen jouk­ko kuun­te­le­maan te­ki­jän esit­te­lyä te­ok­ses­ta. Ti­lai­suu­den ja sitä seu­ran­neen kier­to­a­je­lun kir­jai­li­jan mai­se­mis­sa oli jär­jes­tä­nyt Toh­ma­jär­vi-Seu­ra.

Marko A. Hautala vieraili Tohmajärvellä, elämänsä merkkimiesten syntysijoilla.

Marko A. Hautala vieraili Tohmajärvellä, elämänsä merkkimiesten syntysijoilla.

Mirja Hurskainen

Kulttuuri
16.9.2022 11.39

Elämäkerta on tutkimusmatka Algoth Untolan elämään

Mar­ko A. Hau­ta­lan kir­joit­ta­ma Al­goth – Ka­pi­nal­li­nen ky­nä­mies, Al­goth Un­to­lan mer­kil­li­nen elä­mä -elä­mä­ker­ta­te­os on var­si­nai­nen jär­kä­le. Sen liki 1200 si­vuun mah­tuu poik­keuk­sel­li­sen tark­ka tut­ki­mus Al­goth Un­to­lan elä­mäs­tä. Toh­ma­jär­vi-Seu­ran jär­jes­tä­mään ti­lai­suu­teen si­vis­tys­kes­kus Ah­jon Wärt­si­lä-sa­lin oli ko­koon­tu­nut tark­kaa­vai­nen jouk­ko kuun­te­le­maan te­ki­jän esit­te­lyä te­ok­ses­ta. Ti­lai­suu­den ja sitä seu­ran­neen kier­to­a­je­lun kir­jai­li­jan mai­se­mis­sa oli jär­jes­tä­nyt Toh­ma­jär­vi-Seu­ra.

Alma-evakkodraaman on käsikirjoittanut ja ohjannut Pirkko Kurikka (kuvassa keskellä). Rooleissa nähdään Tuire Hindikka ja Mammu Koskelo. Kuva: Johanna Turunen.

Alma-evakkodraaman on käsikirjoittanut ja ohjannut Pirkko Kurikka (kuvassa keskellä). Rooleissa nähdään Tuire Hindikka ja Mammu Koskelo. Kuva: Johanna Turunen.

Johanna Turunen

Kulttuuri
9.9.2022 7.00

Alma-evakkodraama avaa Joensuun kaupunginteatterin syksyn

Jo­en­suun kau­pun­gin­te­at­te­rin syys­kau­den avaa en­si vii­kon per­jan­tai­na Pirk­ko Ku­ri­kan kä­si­kir­joit­ta­ma ja oh­jaa­ma evak­kod­raa­ma Al­ma - kak­si mat­kaa Länt­tä koh­ti. Ku­ri­kan li­säk­si näy­tel­mäs­sä esiin­ty­vät mm. Ri­äk­ky­tet­te­ris­ta tut­tu Mam­mu Kos­ke­lo Al­ma­na ja te­ok­sen sä­vel­tä­jä­muu­sik­ko­na sekä Tui­re Hin­dik­ka ta­ri­nan­ker­to­ja­na ja useis­sa roo­leis­sa.

Alma-evakkodraaman on käsikirjoittanut ja ohjannut Pirkko Kurikka (kuvassa keskellä). Rooleissa nähdään Tuire Hindikka ja Mammu Koskelo. Kuva: Johanna Turunen.

Alma-evakkodraaman on käsikirjoittanut ja ohjannut Pirkko Kurikka (kuvassa keskellä). Rooleissa nähdään Tuire Hindikka ja Mammu Koskelo. Kuva: Johanna Turunen.

Johanna Turunen

Kulttuuri
9.9.2022 7.00

Alma-evakkodraama avaa Joensuun kaupunginteatterin syksyn

Jo­en­suun kau­pun­gin­te­at­te­rin syys­kau­den avaa en­si vii­kon per­jan­tai­na Pirk­ko Ku­ri­kan kä­si­kir­joit­ta­ma ja oh­jaa­ma evak­kod­raa­ma Al­ma - kak­si mat­kaa Länt­tä koh­ti. Ku­ri­kan li­säk­si näy­tel­mäs­sä esiin­ty­vät mm. Ri­äk­ky­tet­te­ris­ta tut­tu Mam­mu Kos­ke­lo Al­ma­na ja te­ok­sen sä­vel­tä­jä­muu­sik­ko­na sekä Tui­re Hin­dik­ka ta­ri­nan­ker­to­ja­na ja useis­sa roo­leis­sa.

Iisakki Ratilaisen äiti Eija Ratilainen (oik.) toi ulkomailla asuvan poikansa töitä esille Nektarios-Saliin. Pakkausten purkua avustamassa Riitta Hyttinen.

Iisakki Ratilaisen äiti Eija Ratilainen (oik.) toi ulkomailla asuvan poikansa töitä esille Nektarios-Saliin. Pakkausten purkua avustamassa Riitta Hyttinen.

Kari Sarkkinen

Kulttuuri
7.9.2022 7.25

Taidetta Nektarios-Salissa

Py­hän Kol­mi­nai­suu­den ja Py­hän Nek­ta­ri­os Egi­na­lai­sen kir­kon Nek­ta­ri­os-Sali muut­tuu tai­de­myyn­ti­näyt­te­lyn ti­lak­si per­jan­tai­na Il­ta­len­non yh­tey­des­sä. Ti­laan on pys­ty­tet­ty sak­sas­sa asu­van, Li­pe­ris­tä ko­toi­sin ole­van Ii­sak­ki Ra­ti­lai­sen ak­ryy­li­töis­tä koos­tu­va myyn­ti­näyt­te­ly. Näyt­te­lyyn voi tu­tus­tua Il­ta­ma­len­non yh­tey­des­sä ole­vien ava­jais­ten yh­tey­des­sä. Näyt­te­ly on esil­lä noin kuu­kau­den ajan.

Iisakki Ratilaisen äiti Eija Ratilainen (oik.) toi ulkomailla asuvan poikansa töitä esille Nektarios-Saliin. Pakkausten purkua avustamassa Riitta Hyttinen.

Iisakki Ratilaisen äiti Eija Ratilainen (oik.) toi ulkomailla asuvan poikansa töitä esille Nektarios-Saliin. Pakkausten purkua avustamassa Riitta Hyttinen.

Kari Sarkkinen

Kulttuuri
7.9.2022 7.25

Taidetta Nektarios-Salissa

Py­hän Kol­mi­nai­suu­den ja Py­hän Nek­ta­ri­os Egi­na­lai­sen kir­kon Nek­ta­ri­os-Sali muut­tuu tai­de­myyn­ti­näyt­te­lyn ti­lak­si per­jan­tai­na Il­ta­len­non yh­tey­des­sä. Ti­laan on pys­ty­tet­ty sak­sas­sa asu­van, Li­pe­ris­tä ko­toi­sin ole­van Ii­sak­ki Ra­ti­lai­sen ak­ryy­li­töis­tä koos­tu­va myyn­ti­näyt­te­ly. Näyt­te­lyyn voi tu­tus­tua Il­ta­ma­len­non yh­tey­des­sä ole­vien ava­jais­ten yh­tey­des­sä. Näyt­te­ly on esil­lä noin kuu­kau­den ajan.

Martta Kinnunen ja Pelituuri,  Tanja Huovinen ja Pepen Taavi sekä  Katarina Sohlberg ja Kankalon Rina osallistuivat suomenhevosen paraatiin Tohmajärvellä. Kuva: Anne Hyttinen.

Martta Kinnunen ja Pelituuri, Tanja Huovinen ja Pepen Taavi sekä Katarina Sohlberg ja Kankalon Rina osallistuivat suomenhevosen paraatiin Tohmajärvellä. Kuva: Anne Hyttinen.

Anne Hyttinen

Kulttuuri
6.9.2022 15.01

Kansallishevosen päivää juhlistettiin

Val­ta­kun­nal­lis­ta suo­men­he­vo­sen­päi­vää juh­lis­tet­tiin tä­nään Toh­ma­jär­vel­lä rat­su­koi­den kier­tä­es­sä ky­län ym­pä­ri, ta­va­ten sa­mal­la kou­lu­lai­sia, päi­vä­ko­ti­lai­sia sekä van­huk­sia. Ti­lai­suu­des­sa nos­tet­tiin myös lip­pu sal­koon tee­ma­päi­vän kun­ni­ak­si fan­faa­rin sä­es­tä­mä­nä.

Martta Kinnunen ja Pelituuri,  Tanja Huovinen ja Pepen Taavi sekä  Katarina Sohlberg ja Kankalon Rina osallistuivat suomenhevosen paraatiin Tohmajärvellä. Kuva: Anne Hyttinen.

Martta Kinnunen ja Pelituuri, Tanja Huovinen ja Pepen Taavi sekä Katarina Sohlberg ja Kankalon Rina osallistuivat suomenhevosen paraatiin Tohmajärvellä. Kuva: Anne Hyttinen.

Anne Hyttinen

Kulttuuri
6.9.2022 15.01

Kansallishevosen päivää juhlistettiin

Val­ta­kun­nal­lis­ta suo­men­he­vo­sen­päi­vää juh­lis­tet­tiin tä­nään Toh­ma­jär­vel­lä rat­su­koi­den kier­tä­es­sä ky­län ym­pä­ri, ta­va­ten sa­mal­la kou­lu­lai­sia, päi­vä­ko­ti­lai­sia sekä van­huk­sia. Ti­lai­suu­des­sa nos­tet­tiin myös lip­pu sal­koon tee­ma­päi­vän kun­ni­ak­si fan­faa­rin sä­es­tä­mä­nä.

Maiia Polischukin taidenäyttely on avoinna vuoden loppuun saakka.

Maiia Polischukin taidenäyttely on avoinna vuoden loppuun saakka.

Päivi Lievonen

Kulttuuri
30.8.2022 10.26

Ukrainalaisen Maiia Polishchukin taidenäyttely Rääkkylän kunnantalolla

Rääk­ky­län kun­nan­ta­lon en­sim­mäi­sen ker­rok­sen vit­rii­nis­sä on vuo­den lop­puun saak­ka esil­lä 72-vuo­ti­aan uk­rai­na­lai­sen Mai­ia Po­lishc­hu­kin maa­laa­mia tau­lu­ja. Tau­lu­näyt­te­lyn kun­nan­ta­lol­le on koon­nut rääk­ky­lä­läi­nen Jou­ko Päi­vi­nen.

Maiia Polischukin taidenäyttely on avoinna vuoden loppuun saakka.

Maiia Polischukin taidenäyttely on avoinna vuoden loppuun saakka.

Päivi Lievonen

Kulttuuri
30.8.2022 10.26

Ukrainalaisen Maiia Polishchukin taidenäyttely Rääkkylän kunnantalolla

Rääk­ky­län kun­nan­ta­lon en­sim­mäi­sen ker­rok­sen vit­rii­nis­sä on vuo­den lop­puun saak­ka esil­lä 72-vuo­ti­aan uk­rai­na­lai­sen Mai­ia Po­lishc­hu­kin maa­laa­mia tau­lu­ja. Tau­lu­näyt­te­lyn kun­nan­ta­lol­le on koon­nut rääk­ky­lä­läi­nen Jou­ko Päi­vi­nen.

Kulttuuri
29.8.2022 10.05

Seurantalojen korjausavustukset haettavissa syyskuussa

Suo­men Ko­ti­seu­tu­lii­ton myön­tä­mien seu­ran­ta­lo­jen kor­jau­sa­vus­tus­ten haku on käyn­nis­sä syys­kuun ajan. Ha­ke­mus tu­lee jät­tää Suo­men Ko­ti­seu­tu­lii­ton säh­köi­seen ha­ku­pal­ve­luun syys­kuun lop­puun men­nes­sä.

Kulttuuri
29.8.2022 10.05

Seurantalojen korjausavustukset haettavissa syyskuussa

Suo­men Ko­ti­seu­tu­lii­ton myön­tä­mien seu­ran­ta­lo­jen kor­jau­sa­vus­tus­ten haku on käyn­nis­sä syys­kuun ajan. Ha­ke­mus tu­lee jät­tää Suo­men Ko­ti­seu­tu­lii­ton säh­köi­seen ha­ku­pal­ve­luun syys­kuun lop­puun men­nes­sä.

Kotisetukasvatus voi olla vaikkapa vesimyllyn rakentamista työpajassa. Kuva Tohmajärveltä.

Kotisetukasvatus voi olla vaikkapa vesimyllyn rakentamista työpajassa. Kuva Tohmajärveltä.

Kulttuuri
27.8.2022 9.30

Vinkkejä Kotiseu­tu­kas­va­tukseen opas julkaistaan tänään, Pohjois-Karjalan maakuntapäivänä

Poh­jois-Kar­ja­lan ko­ti­seu­tu­yh­dis­tys­ten liit­to ry jul­kai­see Miun ko­ti­seu­tu – Vink­ke­jä ko­ti­seu­tu­kas­va­tuk­seen -op­paan tä­nään, maa­kun­ta­päi­vä­nä. Op­paan on kir­joit­ta­nut KM, mu­siik­ki­pe­da­go­gi (AMK), Reet­ta-Mari Kel­lo­kos­ki. Jul­kai­su tuo­tet­tiin Poh­jois-Kar­ja­lan ko­ti­seu­tu­yh­dis­tys­ten lii­ton Miun Ko­ti­seu­tu -hank­kees­sa, joka sai ra­hoi­tus­ta Poh­jois-Kar­ja­lan maa­kun­ta­lii­ton tu­le­vai­suus­ra­has­tos­ta sekä Suo­men Ko­ti­seu­tu­lii­tol­ta. Yh­teis­työ­kump­pa­ni­na hank­kees­sa oli Poh­jois-Kar­ja­lan mu­seo.

Kotisetukasvatus voi olla vaikkapa vesimyllyn rakentamista työpajassa. Kuva Tohmajärveltä.

Kotisetukasvatus voi olla vaikkapa vesimyllyn rakentamista työpajassa. Kuva Tohmajärveltä.

Kulttuuri
27.8.2022 9.30

Vinkkejä Kotiseu­tu­kas­va­tukseen opas julkaistaan tänään, Pohjois-Karjalan maakuntapäivänä

Poh­jois-Kar­ja­lan ko­ti­seu­tu­yh­dis­tys­ten liit­to ry jul­kai­see Miun ko­ti­seu­tu – Vink­ke­jä ko­ti­seu­tu­kas­va­tuk­seen -op­paan tä­nään, maa­kun­ta­päi­vä­nä. Op­paan on kir­joit­ta­nut KM, mu­siik­ki­pe­da­go­gi (AMK), Reet­ta-Mari Kel­lo­kos­ki. Jul­kai­su tuo­tet­tiin Poh­jois-Kar­ja­lan ko­ti­seu­tu­yh­dis­tys­ten lii­ton Miun Ko­ti­seu­tu -hank­kees­sa, joka sai ra­hoi­tus­ta Poh­jois-Kar­ja­lan maa­kun­ta­lii­ton tu­le­vai­suus­ra­has­tos­ta sekä Suo­men Ko­ti­seu­tu­lii­tol­ta. Yh­teis­työ­kump­pa­ni­na hank­kees­sa oli Poh­jois-Kar­ja­lan mu­seo.

Sirpa Suomalaisen pitelemässä valokuvassa hän on mumminsa sylissä pikkulapsena. Kuvan taustalla hänen tätinsä pesevät pyykkiä.

Sirpa Suomalaisen pitelemässä valokuvassa hän on mumminsa sylissä pikkulapsena. Kuvan taustalla hänen tätinsä pesevät pyykkiä.

Merja Maukonen

Kulttuuri
26.8.2022 14.07

Pyykkiä ja pyykkäreitä -näyttely Sovintolassa

Ke­sä­lah­te­lai­sen Sir­pa Suo­ma­lai­sen va­lo­ku­va­näyt­te­ly Pyyk­kiä ja pyyk­kä­rei­tä on avoin­na Ke­sä­lah­del­la So­vin­to­las­sa lo­ka­kuun al­ku­päi­viin saak­ka vii­kon­lop­pui­sin.

Sirpa Suomalaisen pitelemässä valokuvassa hän on mumminsa sylissä pikkulapsena. Kuvan taustalla hänen tätinsä pesevät pyykkiä.

Sirpa Suomalaisen pitelemässä valokuvassa hän on mumminsa sylissä pikkulapsena. Kuvan taustalla hänen tätinsä pesevät pyykkiä.

Merja Maukonen

Kulttuuri
26.8.2022 14.07

Pyykkiä ja pyykkäreitä -näyttely Sovintolassa

Ke­sä­lah­te­lai­sen Sir­pa Suo­ma­lai­sen va­lo­ku­va­näyt­te­ly Pyyk­kiä ja pyyk­kä­rei­tä on avoin­na Ke­sä­lah­del­la So­vin­to­las­sa lo­ka­kuun al­ku­päi­viin saak­ka vii­kon­lop­pui­sin.

Tellervo Halonen sai kultaisen tunnustusmerkin ansiokkaasta toiminnastaan teatterin hyväksi.

Tellervo Halonen sai kultaisen tunnustusmerkin ansiokkaasta toiminnastaan teatterin hyväksi.

Merja Maukonen

Kulttuuri
25.8.2022 15.30

Riäkkyteatterin perustaja Tellervo Halonen on teatterialan moniosaaja

Rääk­ky­län Ra­si­vaa­ran upeis­sa maa­seu­tu­mai­se­mis­sa si­jait­se­van pu­nai­sen oma­ko­ti­ta­lon pi­hal­la tu­li­jaa on vas­tas­sa iloi­ses­ti hän­tää hei­lut­ta­va eng­lan­ninsp­rin­gers­pa­nie­li Jäy­nä.

Tellervo Halonen sai kultaisen tunnustusmerkin ansiokkaasta toiminnastaan teatterin hyväksi.

Tellervo Halonen sai kultaisen tunnustusmerkin ansiokkaasta toiminnastaan teatterin hyväksi.

Merja Maukonen

Kulttuuri
25.8.2022 15.30

Riäkkyteatterin perustaja Tellervo Halonen on teatterialan moniosaaja

Rääk­ky­län Ra­si­vaa­ran upeis­sa maa­seu­tu­mai­se­mis­sa si­jait­se­van pu­nai­sen oma­ko­ti­ta­lon pi­hal­la tu­li­jaa on vas­tas­sa iloi­ses­ti hän­tää hei­lut­ta­va eng­lan­ninsp­rin­gers­pa­nie­li Jäy­nä.

Kiteen suojeluskunnan avainhahmoja oli Otto A. Pitkänen, "Sota-Otto" (1900-1982). Hän oli myös Kiteen Urheilijoiden puheenjohtaja 1932-1945. Kuva rajattu Väinö Ilvosen 1960-luvulla ottamasta ryhmäkuvasta  Kiteen Urheilijoiden hiihtomäen juurella.

Kiteen suojeluskunnan avainhahmoja oli Otto A. Pitkänen, "Sota-Otto" (1900-1982). Hän oli myös Kiteen Urheilijoiden puheenjohtaja 1932-1945. Kuva rajattu Väinö Ilvosen 1960-luvulla ottamasta ryhmäkuvasta Kiteen Urheilijoiden hiihtomäen juurella.

Kari Sarkkinen

Kulttuuri
24.8.2022 12.29

Kiteen suojeluskunta 1918 – 1944

Vuo­den 1917 ai­ka­na il­ma­pii­ri Suo­mes­sa ki­ris­tyi Ve­nä­jän le­vot­to­muuk­sien ja elin­tar­vi­ke­pu­lan vuok­si. Syys­kuus­sa 1917 Ki­teen kun­ta­ko­kous päät­ti po­liit­ti­ses­ti riip­pu­mat­to­man suo­je­luo­sas­ton pe­rus­ta­mi­ses­ta, mut­ta puu­ha rau­ke­si.

Kiteen suojeluskunnan avainhahmoja oli Otto A. Pitkänen, "Sota-Otto" (1900-1982). Hän oli myös Kiteen Urheilijoiden puheenjohtaja 1932-1945. Kuva rajattu Väinö Ilvosen 1960-luvulla ottamasta ryhmäkuvasta  Kiteen Urheilijoiden hiihtomäen juurella.

Kiteen suojeluskunnan avainhahmoja oli Otto A. Pitkänen, "Sota-Otto" (1900-1982). Hän oli myös Kiteen Urheilijoiden puheenjohtaja 1932-1945. Kuva rajattu Väinö Ilvosen 1960-luvulla ottamasta ryhmäkuvasta Kiteen Urheilijoiden hiihtomäen juurella.

Kari Sarkkinen

Kulttuuri
24.8.2022 12.29

Kiteen suojeluskunta 1918 – 1944

Vuo­den 1917 ai­ka­na il­ma­pii­ri Suo­mes­sa ki­ris­tyi Ve­nä­jän le­vot­to­muuk­sien ja elin­tar­vi­ke­pu­lan vuok­si. Syys­kuus­sa 1917 Ki­teen kun­ta­ko­kous päät­ti po­liit­ti­ses­ti riip­pu­mat­to­man suo­je­luo­sas­ton pe­rus­ta­mi­ses­ta, mut­ta puu­ha rau­ke­si.

Kun kansanmusiikkiyhtye Värttinä nousi pitkästä aikaa Rasihovin lavalle, niin menoa riitti tuttuun Oi dai-tyyliin.

Kun kansanmusiikkiyhtye Värttinä nousi pitkästä aikaa Rasihovin lavalle, niin menoa riitti tuttuun Oi dai-tyyliin.

Kari Sarkkinen

Kulttuuri
21.8.2022 14.46

Värttinä ja Rasihovin ihana ilta

Ym­py­rä sul­keu­tui, kun en­si vuon­na ne­li­kymp­pi­si­ään juh­li­va Värt­ti­nä nou­si per­jan­tai­na Ra­si­ho­vin la­val­le. Sa­mal­le, jos­ta yh­tye sai ai­koi­naan al­kun­sa.

Kun kansanmusiikkiyhtye Värttinä nousi pitkästä aikaa Rasihovin lavalle, niin menoa riitti tuttuun Oi dai-tyyliin.

Kun kansanmusiikkiyhtye Värttinä nousi pitkästä aikaa Rasihovin lavalle, niin menoa riitti tuttuun Oi dai-tyyliin.

Kari Sarkkinen

Kulttuuri
21.8.2022 14.46

Värttinä ja Rasihovin ihana ilta

Ym­py­rä sul­keu­tui, kun en­si vuon­na ne­li­kymp­pi­si­ään juh­li­va Värt­ti­nä nou­si per­jan­tai­na Ra­si­ho­vin la­val­le. Sa­mal­le, jos­ta yh­tye sai ai­koi­naan al­kun­sa.

Esko Juvonen esittelee Kyläparin Myllyteatterin esitystä varten rakennettua vinttikaivoa.

Esko Juvonen esittelee Kyläparin Myllyteatterin esitystä varten rakennettua vinttikaivoa.

Merja Maukonen

Kulttuuri
18.8.2022 15.00

Kyläparin Myllyteatterin kesässä uutta olivat yönäytökset ja äänentoisto

Ky­lä­pa­rin Myl­ly­te­at­te­rin tä­män ke­säis­tä te­at­te­rie­si­tys­tä Koi­vu ja Ko­ti­täh­ti kävi kat­so­mas­sa kaik­ki­aan 1550 kat­so­jaa. Lii­sa Heis­ka­sen kä­si­kir­joit­ta­man näy­tel­män oh­ja­si Han­nu Vi­ro­lai­nen.

Esko Juvonen esittelee Kyläparin Myllyteatterin esitystä varten rakennettua vinttikaivoa.

Esko Juvonen esittelee Kyläparin Myllyteatterin esitystä varten rakennettua vinttikaivoa.

Merja Maukonen

Kulttuuri
18.8.2022 15.00

Kyläparin Myllyteatterin kesässä uutta olivat yönäytökset ja äänentoisto

Ky­lä­pa­rin Myl­ly­te­at­te­rin tä­män ke­säis­tä te­at­te­rie­si­tys­tä Koi­vu ja Ko­ti­täh­ti kävi kat­so­mas­sa kaik­ki­aan 1550 kat­so­jaa. Lii­sa Heis­ka­sen kä­si­kir­joit­ta­man näy­tel­män oh­ja­si Han­nu Vi­ro­lai­nen.

Lisää aiheesta

Kysely