JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Kiteen kirjaston penkojaisissa oli valinnanvaraa.

Kiteen kirjaston penkojaisissa oli valinnanvaraa.

Mirja Hurskainen

Kulttuuri
12.6.2024 16.25

Kiteen kirjastolla monipuolinen kesän avaus

Ki­teen kau­pun­gin­kir­jas­tol­la aloi­tet­tiin ke­säi­nen viik­ko mo­ni­puo­li­ses­ti. Pe­rin­tei­set pen­ko­jai­set oli ka­tet­tu esiin. Tar­jol­la on suu­ri mää­rä il­mai­sek­si mu­kaan läh­te­vää ma­te­ri­aa­lia kir­jois­ta c-ka­set­tei­hin.

Kiteen kirjaston penkojaisissa oli valinnanvaraa.

Kiteen kirjaston penkojaisissa oli valinnanvaraa.

Mirja Hurskainen

Kulttuuri
12.6.2024 16.25

Kiteen kirjastolla monipuolinen kesän avaus

Ki­teen kau­pun­gin­kir­jas­tol­la aloi­tet­tiin ke­säi­nen viik­ko mo­ni­puo­li­ses­ti. Pe­rin­tei­set pen­ko­jai­set oli ka­tet­tu esiin. Tar­jol­la on suu­ri mää­rä il­mai­sek­si mu­kaan läh­te­vää ma­te­ri­aa­lia kir­jois­ta c-ka­set­tei­hin.

Serkukset Marjatta Karkkulainen ja Tellervo Hurskainen tekivät historiatutkimusta tahoillaan.

Serkukset Marjatta Karkkulainen ja Tellervo Hurskainen tekivät historiatutkimusta tahoillaan.

Mervi Venäläinen

Kulttuuri
12.6.2024 15.43

Moninainen mennyt aika kansien väliin

Ta­pah­tui Rääk­ky­läs­sä – his­to­riik­kien kir­joi­tus­pii­ris­sä ah­ke­roi­tiin jäl­leen ku­lu­neel­la opin­to­kau­del­la. Kes­ki-Kar­ja­lan kan­sa­lai­so­pis­ton ryh­mä­nä toi­mi­nut­ta ryh­mää on oh­jan­nut Er­ja Moo­re.

Serkukset Marjatta Karkkulainen ja Tellervo Hurskainen tekivät historiatutkimusta tahoillaan.

Serkukset Marjatta Karkkulainen ja Tellervo Hurskainen tekivät historiatutkimusta tahoillaan.

Mervi Venäläinen

Kulttuuri
12.6.2024 15.43

Moninainen mennyt aika kansien väliin

Ta­pah­tui Rääk­ky­läs­sä – his­to­riik­kien kir­joi­tus­pii­ris­sä ah­ke­roi­tiin jäl­leen ku­lu­neel­la opin­to­kau­del­la. Kes­ki-Kar­ja­lan kan­sa­lai­so­pis­ton ryh­mä­nä toi­mi­nut­ta ryh­mää on oh­jan­nut Er­ja Moo­re.

Havumetsän lapset -dokumentti kertoo metsistä ja metsien suojelusta. Kuva: Teemu Liakka / Euphoria Film

Havumetsän lapset -dokumentti kertoo metsistä ja metsien suojelusta. Kuva: Teemu Liakka / Euphoria Film

Teemu Liakka / Euphoria Film

Kulttuuri
12.6.2024 14.17

Havumetsän lapset -elokuvaa kuvattiin Kiteen Valkiajärvellä

Ke­vääl­lä sai en­si-il­tan­sa oh­jaa­ja Vir­pi Suu­ta­rin met­sis­tä ja met­sien suo­je­lus­ta ker­to­va do­ku­ment­tie­lo­ku­va Ha­vu­met­sän lap­set. Sen nuo­ret pää­hen­ki­löt Ida, Min­ka, Ot­to, Vil­le ja Ot­so ha­lu­a­vat pe­las­taa Suo­men met­sät. Vas­tas­saan heil­lä on met­sä­te­ol­li­suus ja kan­sal­li­nen ide­o­lo­gia met­sis­tä ta­lou­del­li­sen hy­vin­voin­nin pe­rus­ta­na. Ovat­ko nuo­ret san­ka­rei­ta vai isän­maan pet­tu­rei­ta puo­lus­ta­es­saan jä­kä­liä ja ka­to­a­mas­sa ole­via hö­mö­ti­ai­sia, ky­sy­tään elo­ku­van leh­dis­tö­tie­dot­tees­sa.

Havumetsän lapset -dokumentti kertoo metsistä ja metsien suojelusta. Kuva: Teemu Liakka / Euphoria Film

Havumetsän lapset -dokumentti kertoo metsistä ja metsien suojelusta. Kuva: Teemu Liakka / Euphoria Film

Teemu Liakka / Euphoria Film

Kulttuuri
12.6.2024 14.17

Havumetsän lapset -elokuvaa kuvattiin Kiteen Valkiajärvellä

Ke­vääl­lä sai en­si-il­tan­sa oh­jaa­ja Vir­pi Suu­ta­rin met­sis­tä ja met­sien suo­je­lus­ta ker­to­va do­ku­ment­tie­lo­ku­va Ha­vu­met­sän lap­set. Sen nuo­ret pää­hen­ki­löt Ida, Min­ka, Ot­to, Vil­le ja Ot­so ha­lu­a­vat pe­las­taa Suo­men met­sät. Vas­tas­saan heil­lä on met­sä­te­ol­li­suus ja kan­sal­li­nen ide­o­lo­gia met­sis­tä ta­lou­del­li­sen hy­vin­voin­nin pe­rus­ta­na. Ovat­ko nuo­ret san­ka­rei­ta vai isän­maan pet­tu­rei­ta puo­lus­ta­es­saan jä­kä­liä ja ka­to­a­mas­sa ole­via hö­mö­ti­ai­sia, ky­sy­tään elo­ku­van leh­dis­tö­tie­dot­tees­sa.

Simo kertoo Susolle muun muassa Ahjon erikoisuudesta, omatoimikirjastosta.

Simo kertoo Susolle muun muassa Ahjon erikoisuudesta, omatoimikirjastosta.

Mirja Hurskainen

Kulttuuri
10.6.2024 11.20

Tohmajärvi tutuksi tarinallisin keinoin

Heti ke­sä­kuun alus­sa kou­lun tyh­jen­nyt­tyä op­pi­lais­ta ja opet­ta­jis­ta sen val­ta­si­vat Suso Iip­po­nen ja Simo Kä­mä­räi­nen. Niin on ni­met­ty roo­li­hah­mot, joi­den ta­ka­na ovat Mer­vi Ve­nä­läi­nen ja Tee­mu Jaa­ti­nen. Ky­sees­sä on Ah­jon ta­ri­nal­li­nen esit­te­ly, jota oli ku­vaa­mas­sa Han­nu Put­ku­ri Ka­re­li­an Kai­ta­fil­mi Pro­duk­ti­os­ta.

Simo kertoo Susolle muun muassa Ahjon erikoisuudesta, omatoimikirjastosta.

Simo kertoo Susolle muun muassa Ahjon erikoisuudesta, omatoimikirjastosta.

Mirja Hurskainen

Kulttuuri
10.6.2024 11.20

Tohmajärvi tutuksi tarinallisin keinoin

Heti ke­sä­kuun alus­sa kou­lun tyh­jen­nyt­tyä op­pi­lais­ta ja opet­ta­jis­ta sen val­ta­si­vat Suso Iip­po­nen ja Simo Kä­mä­räi­nen. Niin on ni­met­ty roo­li­hah­mot, joi­den ta­ka­na ovat Mer­vi Ve­nä­läi­nen ja Tee­mu Jaa­ti­nen. Ky­sees­sä on Ah­jon ta­ri­nal­li­nen esit­te­ly, jota oli ku­vaa­mas­sa Han­nu Put­ku­ri Ka­re­li­an Kai­ta­fil­mi Pro­duk­ti­os­ta.

Maakuntamuseopäivät järjestettiin Näyttelykeskus Kiteessä toukokuussa.

Maakuntamuseopäivät järjestettiin Näyttelykeskus Kiteessä toukokuussa.

Miikka Kivinen

Kulttuuri
10.6.2024 10.48

Maakun­ta­mu­se­o­päivät Kiteellä

Näyt­te­ly­kes­kus Ki­tees­sä pi­det­tiin tou­ko­kuus­sa maa­kun­ta­mu­se­o­päi­vät. Poh­jois-Kar­ja­lan mu­se­on, Ki­teen kau­pun­gin ja Ki­tee-seu­ran yh­des­sä jär­jes­tä­mään ti­lai­suu­teen oli ko­koon­tu­nut noin kol­me­kym­men­tä hen­keä eri puo­lil­ta Poh­jois-Kar­ja­laa.

Maakuntamuseopäivät järjestettiin Näyttelykeskus Kiteessä toukokuussa.

Maakuntamuseopäivät järjestettiin Näyttelykeskus Kiteessä toukokuussa.

Miikka Kivinen

Kulttuuri
10.6.2024 10.48

Maakun­ta­mu­se­o­päivät Kiteellä

Näyt­te­ly­kes­kus Ki­tees­sä pi­det­tiin tou­ko­kuus­sa maa­kun­ta­mu­se­o­päi­vät. Poh­jois-Kar­ja­lan mu­se­on, Ki­teen kau­pun­gin ja Ki­tee-seu­ran yh­des­sä jär­jes­tä­mään ti­lai­suu­teen oli ko­koon­tu­nut noin kol­me­kym­men­tä hen­keä eri puo­lil­ta Poh­jois-Kar­ja­laa.

Hannu-Heikki Hakulinen kehottaa varaamaan konserttilipun istumapaikan varmistamiseksi.

Hannu-Heikki Hakulinen kehottaa varaamaan konserttilipun istumapaikan varmistamiseksi.

Mirja Hurskainen

Kulttuuri
10.6.2024 9.02

Kamarimusiikkia Havolassa jo juhannuk­se­na­lus­viikolla

Kah­te­na il­ta­na ju­han­nuk­se­na­lus­vii­kol­la Ha­vo­las­sa Ki­teen­jär­ven ran­nal­la pää­see naut­ti­maan ka­ma­ri­mu­sii­kis­ta. Kon­ser­tit on yh­teen­sat­tu­mien vuok­si tänä vuon­na si­joi­tet­tu sa­mal­le vii­kol­le, tiis­tail­le ja tors­tail­le.

Hannu-Heikki Hakulinen kehottaa varaamaan konserttilipun istumapaikan varmistamiseksi.

Hannu-Heikki Hakulinen kehottaa varaamaan konserttilipun istumapaikan varmistamiseksi.

Mirja Hurskainen

Kulttuuri
10.6.2024 9.02

Kamarimusiikkia Havolassa jo juhannuk­se­na­lus­viikolla

Kah­te­na il­ta­na ju­han­nuk­se­na­lus­vii­kol­la Ha­vo­las­sa Ki­teen­jär­ven ran­nal­la pää­see naut­ti­maan ka­ma­ri­mu­sii­kis­ta. Kon­ser­tit on yh­teen­sat­tu­mien vuok­si tänä vuon­na si­joi­tet­tu sa­mal­le vii­kol­le, tiis­tail­le ja tors­tail­le.

Sari Rinkisen ja Riitta Okkosen yhteistyö on paljon muutakin kuin tilan järjestäminen kesänäyttelylle. Kuva Vesa Rinkinen

Sari Rinkisen ja Riitta Okkosen yhteistyö on paljon muutakin kuin tilan järjestäminen kesänäyttelylle. Kuva Vesa Rinkinen

Vesa Rinkinen

Kulttuuri
10.6.2024 8.59

Sari Rinkisen uudet maalaukset näyttelyssä tunnelmallisessa aitassa

Pol­kua pit­kin -ni­mel­lä kul­ke­va Sari Rin­ki­sen näyt­te­ly avau­tui 3.6. Itä­ra­jan Hel­men van­has­sa ai­tas­sa. Se on avoin­na elo­kuun lop­puun saak­ka. Näyt­te­ly on koot­tu piha-ait­taan, jon­ka pie­ni in­tii­mi ja jopa hä­mä­rä tila so­pii töil­le, jois­sa on vah­va vä­ri­maa­il­ma. Työt on kaik­ki maa­lat­tu ak­ryy­li­vä­rein, ja mo­nis­sa niis­sä väl­keh­tii leh­ti­kul­taa.

Sari Rinkisen ja Riitta Okkosen yhteistyö on paljon muutakin kuin tilan järjestäminen kesänäyttelylle. Kuva Vesa Rinkinen

Sari Rinkisen ja Riitta Okkosen yhteistyö on paljon muutakin kuin tilan järjestäminen kesänäyttelylle. Kuva Vesa Rinkinen

Vesa Rinkinen

Kulttuuri
10.6.2024 8.59

Sari Rinkisen uudet maalaukset näyttelyssä tunnelmallisessa aitassa

Pol­kua pit­kin -ni­mel­lä kul­ke­va Sari Rin­ki­sen näyt­te­ly avau­tui 3.6. Itä­ra­jan Hel­men van­has­sa ai­tas­sa. Se on avoin­na elo­kuun lop­puun saak­ka. Näyt­te­ly on koot­tu piha-ait­taan, jon­ka pie­ni in­tii­mi ja jopa hä­mä­rä tila so­pii töil­le, jois­sa on vah­va vä­ri­maa­il­ma. Työt on kaik­ki maa­lat­tu ak­ryy­li­vä­rein, ja mo­nis­sa niis­sä väl­keh­tii leh­ti­kul­taa.

Keraamikko Oleksandr Miroshnychenko ja kuvanveistäjä Sergii Shaulis juuri valmistuneen japanilaisen Anagama-tyyppisen keramiikkauunin ensimmäisessä poltossa.

Keraamikko Oleksandr Miroshnychenko ja kuvanveistäjä Sergii Shaulis juuri valmistuneen japanilaisen Anagama-tyyppisen keramiikkauunin ensimmäisessä poltossa.

Kari Sarkkinen

Kulttuuri
7.6.2024 11.01

Ainutlaatuinen keramiikkauuni ensipoltossaan Värtsilässä

Värt­si­läs­sä oli vii­me lau­an­tai­na tar­jol­la ai­van uu­den­lais­ta toi­min­taa, kun maa­kun­nan en­sim­mäi­nen ja Suo­mes­sa­kin har­vi­nai­sen puu­polt­toi­sen ke­ra­miik­kau­u­nin en­sim­mäis­tä polt­toa juh­lis­tet­tiin Sep­pä­län­tien var­rel­la.

Keraamikko Oleksandr Miroshnychenko ja kuvanveistäjä Sergii Shaulis juuri valmistuneen japanilaisen Anagama-tyyppisen keramiikkauunin ensimmäisessä poltossa.

Keraamikko Oleksandr Miroshnychenko ja kuvanveistäjä Sergii Shaulis juuri valmistuneen japanilaisen Anagama-tyyppisen keramiikkauunin ensimmäisessä poltossa.

Kari Sarkkinen

Kulttuuri
7.6.2024 11.01

Ainutlaatuinen keramiikkauuni ensipoltossaan Värtsilässä

Värt­si­läs­sä oli vii­me lau­an­tai­na tar­jol­la ai­van uu­den­lais­ta toi­min­taa, kun maa­kun­nan en­sim­mäi­nen ja Suo­mes­sa­kin har­vi­nai­sen puu­polt­toi­sen ke­ra­miik­kau­u­nin en­sim­mäis­tä polt­toa juh­lis­tet­tiin Sep­pä­län­tien var­rel­la.

Jukka Takalo ja Heli-Maria Latola esittivät teoksensa demoversion Osuuskunta Lumimuutoksen kesän avajaisissa.

Jukka Takalo ja Heli-Maria Latola esittivät teoksensa demoversion Osuuskunta Lumimuutoksen kesän avajaisissa.

Mervi Venäläinen

Kulttuuri
6.6.2024 12.58

Tutkimusmatka suolle ja ihmisyyteen

Osuus­kun­ta Lu­mi­muu­tok­sen ke­sän avaus­ta juh­lit­tiin Toh­ma­jär­vel­lä esit­tä­vän tai­teen mer­keis­sä. Lau­la­ja-lau­lun­te­ki­jä Juk­ka Ta­ka­lon ja tans­si­tai­tei­li­ja Heli-Ma­ria La­to­lan Suo­maan mat­ka­toi­mis­to vei kat­so­jat Ke­vei­tä syn­ty­jä Kar­ja­las­sa -ni­mi­sel­le ret­kel­le. Mu­siik­kia, tans­sia, fik­ti­o­ta ja fak­taa si­säl­tä­nyt teos oli de­mo­ver­sio myö­hem­min ke­säl­lä val­mis­tu­vas­ta Suo­maan mat­ka­toi­mis­ton Koi­ta­jo­en Kar­ja­la -esi­tyk­ses­tä.

Jukka Takalo ja Heli-Maria Latola esittivät teoksensa demoversion Osuuskunta Lumimuutoksen kesän avajaisissa.

Jukka Takalo ja Heli-Maria Latola esittivät teoksensa demoversion Osuuskunta Lumimuutoksen kesän avajaisissa.

Mervi Venäläinen

Kulttuuri
6.6.2024 12.58

Tutkimusmatka suolle ja ihmisyyteen

Osuus­kun­ta Lu­mi­muu­tok­sen ke­sän avaus­ta juh­lit­tiin Toh­ma­jär­vel­lä esit­tä­vän tai­teen mer­keis­sä. Lau­la­ja-lau­lun­te­ki­jä Juk­ka Ta­ka­lon ja tans­si­tai­tei­li­ja Heli-Ma­ria La­to­lan Suo­maan mat­ka­toi­mis­to vei kat­so­jat Ke­vei­tä syn­ty­jä Kar­ja­las­sa -ni­mi­sel­le ret­kel­le. Mu­siik­kia, tans­sia, fik­ti­o­ta ja fak­taa si­säl­tä­nyt teos oli de­mo­ver­sio myö­hem­min ke­säl­lä val­mis­tu­vas­ta Suo­maan mat­ka­toi­mis­ton Koi­ta­jo­en Kar­ja­la -esi­tyk­ses­tä.

Kiteen kaupungin kulttuuriohjaaja Markus Pulkkinen esittelee Plamen Dimoville tekoälyn tarjoamia mahdollisuuksia musiikin tekemiseen.

Kiteen kaupungin kulttuuriohjaaja Markus Pulkkinen esittelee Plamen Dimoville tekoälyn tarjoamia mahdollisuuksia musiikin tekemiseen.

Kari Sarkkinen

Kulttuuri
5.6.2024 6.45

Mies, joka puhuu taiteilijan, tekniikan ja byrokraatinkin kieltä

Mar­kus Pulk­ki­nen tuli Ki­teen kau­pun­gin lei­piin kult­tuu­ri­oh­jaa­jak­si kuu­si vuot­ta sit­ten. Hän las­kee ole­van­sa vir­kai­äl­tään van­hin vi­ran­hal­ti­ja kau­pun­gin si­vis­ty­so­sas­tol­la.

Kiteen kaupungin kulttuuriohjaaja Markus Pulkkinen esittelee Plamen Dimoville tekoälyn tarjoamia mahdollisuuksia musiikin tekemiseen.

Kiteen kaupungin kulttuuriohjaaja Markus Pulkkinen esittelee Plamen Dimoville tekoälyn tarjoamia mahdollisuuksia musiikin tekemiseen.

Kari Sarkkinen

Kulttuuri
5.6.2024 6.45

Mies, joka puhuu taiteilijan, tekniikan ja byrokraatinkin kieltä

Mar­kus Pulk­ki­nen tuli Ki­teen kau­pun­gin lei­piin kult­tuu­ri­oh­jaa­jak­si kuu­si vuot­ta sit­ten. Hän las­kee ole­van­sa vir­kai­äl­tään van­hin vi­ran­hal­ti­ja kau­pun­gin si­vis­ty­so­sas­tol­la.

Voittaja Suvi Jokisen kuva sai raatilaisilta kolme ykköstilaa, yhden kakkostilan ja kaksi kolmostilaa.

Voittaja Suvi Jokisen kuva sai raatilaisilta kolme ykköstilaa, yhden kakkostilan ja kaksi kolmostilaa.

Suvi Jokinen

Kulttuuri
5.6.2024 1.50

Suvi Jokisen maisema Säynejärveltä kuvakilpailun voittoon

Ke­sä­leh­tem­me va­lo­ku­va­kil­pai­lus­sa oli ai­hee­na Kes­ki-Kar­ja­lan kau­nein mai­se­ma. Kil­pai­lun par­haak­si otok­sek­si nou­si Suvi Jo­ki­nen otos Säy­ne­jär­vel­tä.

Voittaja Suvi Jokisen kuva sai raatilaisilta kolme ykköstilaa, yhden kakkostilan ja kaksi kolmostilaa.

Voittaja Suvi Jokisen kuva sai raatilaisilta kolme ykköstilaa, yhden kakkostilan ja kaksi kolmostilaa.

Suvi Jokinen

Kulttuuri
5.6.2024 1.50

Suvi Jokisen maisema Säynejärveltä kuvakilpailun voittoon

Ke­sä­leh­tem­me va­lo­ku­va­kil­pai­lus­sa oli ai­hee­na Kes­ki-Kar­ja­lan kau­nein mai­se­ma. Kil­pai­lun par­haak­si otok­sek­si nou­si Suvi Jo­ki­nen otos Säy­ne­jär­vel­tä.

Pauli Ruotsalainen on harrastanut metallinetsintää eli ”piippaamista” noin kymmenen vuoden ajan.

Pauli Ruotsalainen on harrastanut metallinetsintää eli ”piippaamista” noin kymmenen vuoden ajan.

Miikka Kivinen

Kulttuuri
4.6.2024 11.05

Metallinetsinnässä historia tulee lähelle

Me­tal­li­net­si­jä Pau­li Ruot­sa­lai­sen mie­les­tä hä­nen hie­noin löy­tön­sä on omas­ta ko­ti­ky­läs­tä Ki­teen När­säk­kä­läs­tä löy­ty­nyt ho­pei­nen sär­mä­nup­pi­nen he­vo­sen­ken­kä­sol­ki.

Pauli Ruotsalainen on harrastanut metallinetsintää eli ”piippaamista” noin kymmenen vuoden ajan.

Pauli Ruotsalainen on harrastanut metallinetsintää eli ”piippaamista” noin kymmenen vuoden ajan.

Miikka Kivinen

Kulttuuri
4.6.2024 11.05

Metallinetsinnässä historia tulee lähelle

Me­tal­li­net­si­jä Pau­li Ruot­sa­lai­sen mie­les­tä hä­nen hie­noin löy­tön­sä on omas­ta ko­ti­ky­läs­tä Ki­teen När­säk­kä­läs­tä löy­ty­nyt ho­pei­nen sär­mä­nup­pi­nen he­vo­sen­ken­kä­sol­ki.

Pohjois-Karjalan museon arkeologi Ville Hakamäki ja Maakuntaliiton ympäristöasiantuntija Jukka Nykänen Kunnallistalon alla olevassa maaperäluolassa. Kuva: Marika Suuronen.

Pohjois-Karjalan museon arkeologi Ville Hakamäki ja Maakuntaliiton ympäristöasiantuntija Jukka Nykänen Kunnallistalon alla olevassa maaperäluolassa. Kuva: Marika Suuronen.

Marika Suuronen

Kulttuuri
4.6.2024 10.25

Rakennetun kulttuuriperinnön kohde ja kiinteä muinaisjäännös keskellä kylää

Toh­ma­jär­ven Ke­mien kes­kus­tas­sa pa­raa­ti­pai­kal­la sei­so­val­la Kun­nal­lis­ta­lol­la on mon­ta ni­meä. Eri­tyi­ses­ti nuo­rem­mal­le vä­el­le Kel­tai­se­na ta­lo­na tu­tuk­si tul­lut ra­ken­nus pii­lot­taa kät­köi­hin­sä mo­ni­vai­hei­sen his­to­ri­an. Talo ra­ken­net­tiin vuon­na 1919 Kau­ri­lan ky­lään, jos­ta se siir­ret­tiin ny­kyi­sel­le pai­kal­leen seu­ran­ta­lok­si vuon­na 1926. Suo­je­lus­kun­nan ta­lo­na se toi­mi 1930-lu­vul­ta al­ka­en ja suo­je­lus­kun­ta­toi­min­nan pää­tyt­tyä talo pää­tyi Toh­ma­jär­ven kun­nal­le. Talo on vuo­sien saa­tos­sa pal­vel­lut mm. kun­nan vi­ras­to­ta­lo­na, kir­jas­to­na ja kou­lu­na, jopa kun­nan­val­tuus­ton ko­kous­paik­ka­na ja elo­ku­va­te­at­te­ri­na. Vii­me vuo­det ta­los­sa on toi­mi­nut eri yri­tyk­siä ja yh­dis­tyk­siä.

Pohjois-Karjalan museon arkeologi Ville Hakamäki ja Maakuntaliiton ympäristöasiantuntija Jukka Nykänen Kunnallistalon alla olevassa maaperäluolassa. Kuva: Marika Suuronen.

Pohjois-Karjalan museon arkeologi Ville Hakamäki ja Maakuntaliiton ympäristöasiantuntija Jukka Nykänen Kunnallistalon alla olevassa maaperäluolassa. Kuva: Marika Suuronen.

Marika Suuronen

Kulttuuri
4.6.2024 10.25

Rakennetun kulttuuriperinnön kohde ja kiinteä muinaisjäännös keskellä kylää

Toh­ma­jär­ven Ke­mien kes­kus­tas­sa pa­raa­ti­pai­kal­la sei­so­val­la Kun­nal­lis­ta­lol­la on mon­ta ni­meä. Eri­tyi­ses­ti nuo­rem­mal­le vä­el­le Kel­tai­se­na ta­lo­na tu­tuk­si tul­lut ra­ken­nus pii­lot­taa kät­köi­hin­sä mo­ni­vai­hei­sen his­to­ri­an. Talo ra­ken­net­tiin vuon­na 1919 Kau­ri­lan ky­lään, jos­ta se siir­ret­tiin ny­kyi­sel­le pai­kal­leen seu­ran­ta­lok­si vuon­na 1926. Suo­je­lus­kun­nan ta­lo­na se toi­mi 1930-lu­vul­ta al­ka­en ja suo­je­lus­kun­ta­toi­min­nan pää­tyt­tyä talo pää­tyi Toh­ma­jär­ven kun­nal­le. Talo on vuo­sien saa­tos­sa pal­vel­lut mm. kun­nan vi­ras­to­ta­lo­na, kir­jas­to­na ja kou­lu­na, jopa kun­nan­val­tuus­ton ko­kous­paik­ka­na ja elo­ku­va­te­at­te­ri­na. Vii­me vuo­det ta­los­sa on toi­mi­nut eri yri­tyk­siä ja yh­dis­tyk­siä.

Carita Hiltunen maalaa tunnetilaansa näkyväksi Alina Hiltusen ja Ulla-Riikka Karvisen soittaessa.

Carita Hiltunen maalaa tunnetilaansa näkyväksi Alina Hiltusen ja Ulla-Riikka Karvisen soittaessa.

Mirja Hurskainen

Kulttuuri
27.5.2024 11.14

Kuuntele kuvaa -konserttisarja päätökseen Kesälahdella

Viu­lu­kap­pa­leet sol­jui­vat kuul­ta­vik­si ja las­ten si­vel­ti­met ve­te­li­vät vä­re­jä ja muo­to­ja pa­pe­ril­le. Täl­lai­nen oli Kuun­te­le ku­vaa -pro­jek­tin vii­mei­nen ko­koon­tu­mi­nen So­vin­to­lan Gal­le­ri­as­sa Ke­sä­lah­del­la. Kah­den päi­vän ai­ka­na kaik­ki es­ka­reis­ta 9. luok­ka­lai­siin sai­vat tun­tea tä­män elä­myk­sen.

Carita Hiltunen maalaa tunnetilaansa näkyväksi Alina Hiltusen ja Ulla-Riikka Karvisen soittaessa.

Carita Hiltunen maalaa tunnetilaansa näkyväksi Alina Hiltusen ja Ulla-Riikka Karvisen soittaessa.

Mirja Hurskainen

Kulttuuri
27.5.2024 11.14

Kuuntele kuvaa -konserttisarja päätökseen Kesälahdella

Viu­lu­kap­pa­leet sol­jui­vat kuul­ta­vik­si ja las­ten si­vel­ti­met ve­te­li­vät vä­re­jä ja muo­to­ja pa­pe­ril­le. Täl­lai­nen oli Kuun­te­le ku­vaa -pro­jek­tin vii­mei­nen ko­koon­tu­mi­nen So­vin­to­lan Gal­le­ri­as­sa Ke­sä­lah­del­la. Kah­den päi­vän ai­ka­na kaik­ki es­ka­reis­ta 9. luok­ka­lai­siin sai­vat tun­tea tä­män elä­myk­sen.

-Taika on, että pitää olla tuoreet kalat, sopiva suola ja hyvät mausteet ja, kun osaa savupöntön tavat, niin siinä ne niksit on. Mausteresepti jää salaisuudeksi Markus Nousiainen sanaili savustuspönttönsä äärellä.

-Taika on, että pitää olla tuoreet kalat, sopiva suola ja hyvät mausteet ja, kun osaa savupöntön tavat, niin siinä ne niksit on. Mausteresepti jää salaisuudeksi Markus Nousiainen sanaili savustuspönttönsä äärellä.

Kari Sarkkinen

Kulttuuri
25.5.2024 19.56

Lahnakarnevaalit kiinnosti kansaa ja muistutti lahnan historiasta Kesälahdella

Lah­na­kar­ne­vaa­lit veti tä­nään Ke­sä­lah­den to­rin täy­teen ylei­söä ja to­ri­myy­jiä. Ta­pah­tu­man jär­jes­tä­jä La­ke­land Ka­re­lia Oy:n yrit­tä­jät Tai­na Ar­ve­ka­ri ja Sis­ko Nou­si­ai­nen saa­vat hy­ker­rel­lä tyy­ty­väi­syyt­tä kuun­nel­tu­aan ylei­sön sekä myy­tä­vän­sä lop­puun myy­neit­ten to­ri­myy­jien kii­tok­sia.

-Taika on, että pitää olla tuoreet kalat, sopiva suola ja hyvät mausteet ja, kun osaa savupöntön tavat, niin siinä ne niksit on. Mausteresepti jää salaisuudeksi Markus Nousiainen sanaili savustuspönttönsä äärellä.

-Taika on, että pitää olla tuoreet kalat, sopiva suola ja hyvät mausteet ja, kun osaa savupöntön tavat, niin siinä ne niksit on. Mausteresepti jää salaisuudeksi Markus Nousiainen sanaili savustuspönttönsä äärellä.

Kari Sarkkinen

Kulttuuri
25.5.2024 19.56

Lahnakarnevaalit kiinnosti kansaa ja muistutti lahnan historiasta Kesälahdella

Lah­na­kar­ne­vaa­lit veti tä­nään Ke­sä­lah­den to­rin täy­teen ylei­söä ja to­ri­myy­jiä. Ta­pah­tu­man jär­jes­tä­jä La­ke­land Ka­re­lia Oy:n yrit­tä­jät Tai­na Ar­ve­ka­ri ja Sis­ko Nou­si­ai­nen saa­vat hy­ker­rel­lä tyy­ty­väi­syyt­tä kuun­nel­tu­aan ylei­sön sekä myy­tä­vän­sä lop­puun myy­neit­ten to­ri­myy­jien kii­tok­sia.

Keski-Karjalan puhallinorkesterin esiintymiset Tohmajärvellä ovat olleet menestyksellisiä

Keski-Karjalan puhallinorkesterin esiintymiset Tohmajärvellä ovat olleet menestyksellisiä

Kari Sarkkinen

Kulttuuri
23.5.2024 12.35

Keski-Karjalan musiikkiyhdistys tukee puhallinsoiton harrastajia

Kes­ki-Kar­ja­lan mu­siik­kiyh­dis­tyk­sen tar­koi­tuk­se­na on pu­hal­lin­mu­siik­ki­har­ras­tuk­sen edis­tä­mi­nen Kes­ki-Kar­ja­lan mu­siik­ki­o­pis­ton toi­mi­a­lu­eel­la, joka kat­taa Ki­teen ja Ou­to­kum­mun kau­pun­git sekä Hei­nä­ve­den, Li­pe­rin, Pol­vi­jär­ven, Rääk­ky­län ja Toh­ma­jär­ven kun­nat. Yh­dis­tys tu­kee Kes­ki-Kar­ja­lan pu­hal­li­nor­kes­te­rin ja mui­den opis­ton pu­hal­li­nor­kes­te­rien ja -yh­ty­ei­den toi­min­taa, jär­jes­tää it­se­näis­tä kon­sert­ti­toi­min­taa, myön­tää har­ras­ta­jil­le lei­ri­a­vus­tuk­sia ja sti­pen­de­jä sekä jär­jes­tää soit­ta­jil­le yh­teis­tä vir­kis­tys­toi­min­taa.

Keski-Karjalan puhallinorkesterin esiintymiset Tohmajärvellä ovat olleet menestyksellisiä

Keski-Karjalan puhallinorkesterin esiintymiset Tohmajärvellä ovat olleet menestyksellisiä

Kari Sarkkinen

Kulttuuri
23.5.2024 12.35

Keski-Karjalan musiikkiyhdistys tukee puhallinsoiton harrastajia

Kes­ki-Kar­ja­lan mu­siik­kiyh­dis­tyk­sen tar­koi­tuk­se­na on pu­hal­lin­mu­siik­ki­har­ras­tuk­sen edis­tä­mi­nen Kes­ki-Kar­ja­lan mu­siik­ki­o­pis­ton toi­mi­a­lu­eel­la, joka kat­taa Ki­teen ja Ou­to­kum­mun kau­pun­git sekä Hei­nä­ve­den, Li­pe­rin, Pol­vi­jär­ven, Rääk­ky­län ja Toh­ma­jär­ven kun­nat. Yh­dis­tys tu­kee Kes­ki-Kar­ja­lan pu­hal­li­nor­kes­te­rin ja mui­den opis­ton pu­hal­li­nor­kes­te­rien ja -yh­ty­ei­den toi­min­taa, jär­jes­tää it­se­näis­tä kon­sert­ti­toi­min­taa, myön­tää har­ras­ta­jil­le lei­ri­a­vus­tuk­sia ja sti­pen­de­jä sekä jär­jes­tää soit­ta­jil­le yh­teis­tä vir­kis­tys­toi­min­taa.

Sovintolan kesän avajaisia vietetään 8. kesäkuuta. Arkistokuva.

Sovintolan kesän avajaisia vietetään 8. kesäkuuta. Arkistokuva.

Riitta Hakulinen

Kulttuuri
23.5.2024 9.10

Kesälahden kulttuurin täyteinen kesäkuu

Ke­sä­lah­den So­vin­to­lan kult­tuu­ri­ke­sä ava­taan 8. ke­sä­kuu­ta. So­vin­to­la yh­dis­tyk­sen Mar­ja­lee­na Ma­li­nen ker­too, et­tä vii­me vuon­na vie­te­tyn juh­la­vuo­den jäl­keen, ku­lu­va­na ke­sä­nä yh­dis­tyk­ses­sä kes­ki­ty­tään pe­rus­toi­min­taan. So­vin­to­lan kä­si­työ­myy­mä­län ja kir­ja­kam­ma­rin li­säk­si lu­vas­sa on pop up -tyy­lis­tä kah­vi­o­toi­min­taa. Hei­nä­kuus­sa tiis­tai­sin So­vin­to­las­sa on voh­ve­li­kah­vi­la ja sil­ta­to­ri, jos­sa kuka ta­han­sa voi myy­dä tuot­tei­taan.

Sovintolan kesän avajaisia vietetään 8. kesäkuuta. Arkistokuva.

Sovintolan kesän avajaisia vietetään 8. kesäkuuta. Arkistokuva.

Riitta Hakulinen

Kulttuuri
23.5.2024 9.10

Kesälahden kulttuurin täyteinen kesäkuu

Ke­sä­lah­den So­vin­to­lan kult­tuu­ri­ke­sä ava­taan 8. ke­sä­kuu­ta. So­vin­to­la yh­dis­tyk­sen Mar­ja­lee­na Ma­li­nen ker­too, et­tä vii­me vuon­na vie­te­tyn juh­la­vuo­den jäl­keen, ku­lu­va­na ke­sä­nä yh­dis­tyk­ses­sä kes­ki­ty­tään pe­rus­toi­min­taan. So­vin­to­lan kä­si­työ­myy­mä­län ja kir­ja­kam­ma­rin li­säk­si lu­vas­sa on pop up -tyy­lis­tä kah­vi­o­toi­min­taa. Hei­nä­kuus­sa tiis­tai­sin So­vin­to­las­sa on voh­ve­li­kah­vi­la ja sil­ta­to­ri, jos­sa kuka ta­han­sa voi myy­dä tuot­tei­taan.

Rajaseudun teatterit kokoontuivat kesäkauden avaukseen Möhköön. Kuva: Ella Eronen.

Rajaseudun teatterit kokoontuivat kesäkauden avaukseen Möhköön. Kuva: Ella Eronen.

Ella Eronen

Kulttuuri
22.5.2024 8.35

Katsojia kannustetaan kesäteatteriin teatteripassilla

Möh­kön ke­sä­te­at­te­rin, Ki­teen Ky­lä­pa­rin Myl­ly­te­at­te­rin, Värt­si­län ke­sä­te­at­te­rin, Rääk­ky­län Ri­äk­ky­te­at­te­rin ja Toh­ma­jär­ven te­at­te­rin kat­so­moi­hin odo­te­taan ke­säl­lä jäl­leen run­sas­lu­kuis­ta ylei­söä. Te­at­te­rin­te­ki­jöi­den ke­sä­kau­den avauk­se­na toi­mi yh­teis­ta­paa­mi­nen Möh­kös­sä tou­ko­kuun puo­li­vä­lis­sä. Vii­den te­at­te­rin muo­dos­ta­ma epä­vi­ral­li­nen yh­tei­sö on saa­nut ni­mek­seen Ra­ja­seu­dun te­at­te­rit. Aja­tuk­se­na on tii­vis­tää har­ras­ta­ja­te­at­te­rei­den yh­teis­työ­tä en­ti­ses­tään.

Rajaseudun teatterit kokoontuivat kesäkauden avaukseen Möhköön. Kuva: Ella Eronen.

Rajaseudun teatterit kokoontuivat kesäkauden avaukseen Möhköön. Kuva: Ella Eronen.

Ella Eronen

Kulttuuri
22.5.2024 8.35

Katsojia kannustetaan kesäteatteriin teatteripassilla

Möh­kön ke­sä­te­at­te­rin, Ki­teen Ky­lä­pa­rin Myl­ly­te­at­te­rin, Värt­si­län ke­sä­te­at­te­rin, Rääk­ky­län Ri­äk­ky­te­at­te­rin ja Toh­ma­jär­ven te­at­te­rin kat­so­moi­hin odo­te­taan ke­säl­lä jäl­leen run­sas­lu­kuis­ta ylei­söä. Te­at­te­rin­te­ki­jöi­den ke­sä­kau­den avauk­se­na toi­mi yh­teis­ta­paa­mi­nen Möh­kös­sä tou­ko­kuun puo­li­vä­lis­sä. Vii­den te­at­te­rin muo­dos­ta­ma epä­vi­ral­li­nen yh­tei­sö on saa­nut ni­mek­seen Ra­ja­seu­dun te­at­te­rit. Aja­tuk­se­na on tii­vis­tää har­ras­ta­ja­te­at­te­rei­den yh­teis­työ­tä en­ti­ses­tään.

Pieni Metsäpyhiinvaellus tavoittelee hiljaisuutta. Kuva: Arja Harinen

Pieni Metsäpyhiinvaellus tavoittelee hiljaisuutta. Kuva: Arja Harinen

Arja Harinen

Kulttuuri
13.5.2024 17.27

Hidasta ja hiljaista vaellusta - Pieni Metsäpyhiinvaellus

Ter­va­jo­en ret­riit­ti­ko­ti När­säk­kä­läs­sä viet­tää tänä vuon­na juh­la­vuot­ta, kos­ka hil­jai­suu­den ret­riit­ti­toi­min­taa on jär­jes­tet­ty jo 20 vuot­ta. Toi­min­ta aloi­tet­tiin Rii­hi­jär­ven Mat­kai­lu- ja Elä­mys­kes­kuk­ses­sa, mut­ta siir­ret­tiin vuon­na 2007 kun­nos­tet­tuun Ter­va­jo­en ret­riit­ti­ko­tiin.

Pieni Metsäpyhiinvaellus tavoittelee hiljaisuutta. Kuva: Arja Harinen

Pieni Metsäpyhiinvaellus tavoittelee hiljaisuutta. Kuva: Arja Harinen

Arja Harinen

Kulttuuri
13.5.2024 17.27

Hidasta ja hiljaista vaellusta - Pieni Metsäpyhiinvaellus

Ter­va­jo­en ret­riit­ti­ko­ti När­säk­kä­läs­sä viet­tää tänä vuon­na juh­la­vuot­ta, kos­ka hil­jai­suu­den ret­riit­ti­toi­min­taa on jär­jes­tet­ty jo 20 vuot­ta. Toi­min­ta aloi­tet­tiin Rii­hi­jär­ven Mat­kai­lu- ja Elä­mys­kes­kuk­ses­sa, mut­ta siir­ret­tiin vuon­na 2007 kun­nos­tet­tuun Ter­va­jo­en ret­riit­ti­ko­tiin.

Pieniä tanssin harrastajia kevään 2023 näytöksessä. Kuva Riikka Tolvanen

Pieniä tanssin harrastajia kevään 2023 näytöksessä. Kuva Riikka Tolvanen

Riikka Tolvanen

Kulttuuri
13.5.2024 17.20

Kiteesalissa musiikkiopiston esityksiä kahtena iltana

Kes­ki-Kar­ja­lan mu­siik­ki­o­pis­ton lu­ku­vuo­den pää­tös­kon­ser­tit jär­jes­te­tään Ki­tee­sa­lis­sa tors­tai­na 16.5. ni­mel­lä Ka­ma­ri­ke­vät. Nimi juon­tuu sii­tä, et­tä kon­ser­tis­sa esiin­tyy eri soit­ti­mien tai­ta­jis­ta koot­tu­ja pie­nem­piä ko­kon­pa­no­ja, ka­ma­riyh­ty­ei­tä.

Pieniä tanssin harrastajia kevään 2023 näytöksessä. Kuva Riikka Tolvanen

Pieniä tanssin harrastajia kevään 2023 näytöksessä. Kuva Riikka Tolvanen

Riikka Tolvanen

Kulttuuri
13.5.2024 17.20

Kiteesalissa musiikkiopiston esityksiä kahtena iltana

Kes­ki-Kar­ja­lan mu­siik­ki­o­pis­ton lu­ku­vuo­den pää­tös­kon­ser­tit jär­jes­te­tään Ki­tee­sa­lis­sa tors­tai­na 16.5. ni­mel­lä Ka­ma­ri­ke­vät. Nimi juon­tuu sii­tä, et­tä kon­ser­tis­sa esiin­tyy eri soit­ti­mien tai­ta­jis­ta koot­tu­ja pie­nem­piä ko­kon­pa­no­ja, ka­ma­riyh­ty­ei­tä.

Samu Niiranen, Hanna-Leena Rettijeff, Katja Tarvainen, Anni Mehtonen ja Hermanni Nieminen Kiteesalin lavalla ennen esitystä. Rajarikko on ollut heille rankka, antoisa ja ajatuksia herättävää aikaa.

Samu Niiranen, Hanna-Leena Rettijeff, Katja Tarvainen, Anni Mehtonen ja Hermanni Nieminen Kiteesalin lavalla ennen esitystä. Rajarikko on ollut heille rankka, antoisa ja ajatuksia herättävää aikaa.

Mervi Venäläinen

Kulttuuri
13.5.2024 11.47

Ajatuksia ravisteleva opintovuosi Rajarikossa

Ri­ve­ri­an kan­sa­no­pis­ton näyt­te­li­jän­työn kou­lu­tuk­sen opis­ke­li­ja­ryh­mä Ra­ja­rik­ko toi Pasi was here -näy­tel­män Ki­teel­le. Pää­o­sin Jo­en­suus­sa esi­tet­ty näy­tel­mä on sa­mal­la yh­den opin­to­vuo­den kes­tä­neen kou­lu­tuk­sen lop­pu­ru­tis­tus.

Samu Niiranen, Hanna-Leena Rettijeff, Katja Tarvainen, Anni Mehtonen ja Hermanni Nieminen Kiteesalin lavalla ennen esitystä. Rajarikko on ollut heille rankka, antoisa ja ajatuksia herättävää aikaa.

Samu Niiranen, Hanna-Leena Rettijeff, Katja Tarvainen, Anni Mehtonen ja Hermanni Nieminen Kiteesalin lavalla ennen esitystä. Rajarikko on ollut heille rankka, antoisa ja ajatuksia herättävää aikaa.

Mervi Venäläinen

Kulttuuri
13.5.2024 11.47

Ajatuksia ravisteleva opintovuosi Rajarikossa

Ri­ve­ri­an kan­sa­no­pis­ton näyt­te­li­jän­työn kou­lu­tuk­sen opis­ke­li­ja­ryh­mä Ra­ja­rik­ko toi Pasi was here -näy­tel­män Ki­teel­le. Pää­o­sin Jo­en­suus­sa esi­tet­ty näy­tel­mä on sa­mal­la yh­den opin­to­vuo­den kes­tä­neen kou­lu­tuk­sen lop­pu­ru­tis­tus.

Katja Vanttaja, Niina Annika, Heiduska, sekä Kiteelläkin tunnetuksi tullut Regina Launivuo (ent.Chevakova) esiintyvät Junantuomissa Kiteellä  äitienpäivänä.

Katja Vanttaja, Niina Annika, Heiduska, sekä Kiteelläkin tunnetuksi tullut Regina Launivuo (ent.Chevakova) esiintyvät Junantuomissa Kiteellä äitienpäivänä.

Kari Sarkkinen

Kulttuuri
6.5.2024 13.51

Junantuomat Kiteesalissa äitienpäivänä

Ki­tee­sa­lis­sa kon­se­toi­vat äi­tien­päi­vä­nä Ju­nan­tuo­mat. Yh­tye on nel­jän lau­la­ja-lau­lun­te­ki­jän ja nai­sar­tis­tin yh­teis­työ, jot­ka ovat ko­tiu­tu­neet Poh­jois-Kar­ja­laan eri puo­lil­ta maa­il­maa.

Katja Vanttaja, Niina Annika, Heiduska, sekä Kiteelläkin tunnetuksi tullut Regina Launivuo (ent.Chevakova) esiintyvät Junantuomissa Kiteellä  äitienpäivänä.

Katja Vanttaja, Niina Annika, Heiduska, sekä Kiteelläkin tunnetuksi tullut Regina Launivuo (ent.Chevakova) esiintyvät Junantuomissa Kiteellä äitienpäivänä.

Kari Sarkkinen

Kulttuuri
6.5.2024 13.51

Junantuomat Kiteesalissa äitienpäivänä

Ki­tee­sa­lis­sa kon­se­toi­vat äi­tien­päi­vä­nä Ju­nan­tuo­mat. Yh­tye on nel­jän lau­la­ja-lau­lun­te­ki­jän ja nai­sar­tis­tin yh­teis­työ, jot­ka ovat ko­tiu­tu­neet Poh­jois-Kar­ja­laan eri puo­lil­ta maa­il­maa.

Kiteen eskarit ja viskarit ovat tänä vuonna pohtineet ja tutkineet vettä. Veteen liittyvät luonnollisesti myös merirosvot. Kuva: Miia Pölönen

Kiteen eskarit ja viskarit ovat tänä vuonna pohtineet ja tutkineet vettä. Veteen liittyvät luonnollisesti myös merirosvot. Kuva: Miia Pölönen

Miia Pölönen

Kulttuuri
6.5.2024 12.51

Aarresaaren seikkailu VesPelissä

Tä­nään maa­nan­tai­na Ki­teen Ves­Pe­lis­sä on lu­vas­sa Hut­sin ja Pu­hok­sen es­ka­rei­den sekä Päi­vä­ko­ti Kie­pin es­ka­rei­den ja vis­ka­rei­den pit­kään val­mis­te­le­ma lii­kun­nal­li­nen tans­sie­si­tys Aar­re­saa­ren seik­kai­lu.

Kiteen eskarit ja viskarit ovat tänä vuonna pohtineet ja tutkineet vettä. Veteen liittyvät luonnollisesti myös merirosvot. Kuva: Miia Pölönen

Kiteen eskarit ja viskarit ovat tänä vuonna pohtineet ja tutkineet vettä. Veteen liittyvät luonnollisesti myös merirosvot. Kuva: Miia Pölönen

Miia Pölönen

Kulttuuri
6.5.2024 12.51

Aarresaaren seikkailu VesPelissä

Tä­nään maa­nan­tai­na Ki­teen Ves­Pe­lis­sä on lu­vas­sa Hut­sin ja Pu­hok­sen es­ka­rei­den sekä Päi­vä­ko­ti Kie­pin es­ka­rei­den ja vis­ka­rei­den pit­kään val­mis­te­le­ma lii­kun­nal­li­nen tans­sie­si­tys Aar­re­saa­ren seik­kai­lu.

Mammu Koskelo (kuvassa) vastaa Kirsi Koskelon kanssa kevätkarkeloiden ohjelman suunnittelusta. Arkistokuva.

Mammu Koskelo (kuvassa) vastaa Kirsi Koskelon kanssa kevätkarkeloiden ohjelman suunnittelusta. Arkistokuva.

Päivi Lievonen

Kulttuuri
6.5.2024 12.40

Helatorstaina kevätkarkelot Rääkkylässä

Kes­ki-Kar­ja­lan kan­sa­lai­so­pis­ton ke­vät­kar­ke­loi­ta vie­te­tään he­la­tors­tai­na Rääk­ky­läs­sä. Kou­lu­kes­kuk­sen au­di­to­ri­os­sa jär­jes­tet­tä­väs­sä ta­pah­tu­mas­sa pää­see ihas­te­le­maan tal­ven ai­ka­na Rääk­ky­läs­sä ko­koon­tu­neis­sa kan­sa­lai­so­pis­ton ryh­mis­sä har­joi­tel­tu­ja esi­tyk­siä. Au­di­to­ri­on la­val­le nou­se­vat ai­na­kin Nais­kuo­ro Tväng, Pe­li­man­ni­ryh­mä, Ri­äk­ky­te­at­te­ri ja Te­at­te­ri Se­ka­mels­ka sekä yk­sin­lau­la­jia.

Mammu Koskelo (kuvassa) vastaa Kirsi Koskelon kanssa kevätkarkeloiden ohjelman suunnittelusta. Arkistokuva.

Mammu Koskelo (kuvassa) vastaa Kirsi Koskelon kanssa kevätkarkeloiden ohjelman suunnittelusta. Arkistokuva.

Päivi Lievonen

Kulttuuri
6.5.2024 12.40

Helatorstaina kevätkarkelot Rääkkylässä

Kes­ki-Kar­ja­lan kan­sa­lai­so­pis­ton ke­vät­kar­ke­loi­ta vie­te­tään he­la­tors­tai­na Rääk­ky­läs­sä. Kou­lu­kes­kuk­sen au­di­to­ri­os­sa jär­jes­tet­tä­väs­sä ta­pah­tu­mas­sa pää­see ihas­te­le­maan tal­ven ai­ka­na Rääk­ky­läs­sä ko­koon­tu­neis­sa kan­sa­lai­so­pis­ton ryh­mis­sä har­joi­tel­tu­ja esi­tyk­siä. Au­di­to­ri­on la­val­le nou­se­vat ai­na­kin Nais­kuo­ro Tväng, Pe­li­man­ni­ryh­mä, Ri­äk­ky­te­at­te­ri ja Te­at­te­ri Se­ka­mels­ka sekä yk­sin­lau­la­jia.

Femnetti harjoittelee Tiina Peltosen johdolla Keski-Karjalan musiikkiopiston tiloissa.

Femnetti harjoittelee Tiina Peltosen johdolla Keski-Karjalan musiikkiopiston tiloissa.

Kari Sarkkinen

Kulttuuri
6.5.2024 8.53

Feminetin konsertissa lauluja ihmisen elämänkaarelta

Kes­ki-Kar­ja­lan mu­siik­ki­o­pis­ton nais­kuo­ro Fe­mi­net­ti tuo he­la­tors­tai­päi­vään lau­lu­ja ja ru­no­ja ih­mi­sen elä­män var­rel­ta. Ki­teen Il­ma­ri­sen ra­vin­to­la­sa­lis­sa kuul­ta­va Vau­vas­ta vaa­riin - ih­mi­sen elä­män­kaa­ri -kon­sert­ti syn­tyi kuo­ro­lais­ten mu­kaan aja­tuk­ses­ta koo­ta yh­teen mah­dol­li­sim­man laa­jas­ti lau­lu­ja niin ih­mi­sen vau­vai­kään, lap­suu­teen ja nuo­ruu­teen kuin myös ai­kui­suu­teen ja van­hu­si­kään liit­ty­en. La­pin äi­din keh­to­lau­lu, Po­jat, Elä­män sain soi­maan ja En päi­vää­kään vaih­tai­si pois, esi­merk­kei­nä lau­luis­ta, jot­ka Sai­ni Pel­to­nie­men ru­no­jen maus­ta­ma­na vie­vät noin tun­nin mit­tais­ta kon­sert­tia eteen päin.

Femnetti harjoittelee Tiina Peltosen johdolla Keski-Karjalan musiikkiopiston tiloissa.

Femnetti harjoittelee Tiina Peltosen johdolla Keski-Karjalan musiikkiopiston tiloissa.

Kari Sarkkinen

Kulttuuri
6.5.2024 8.53

Feminetin konsertissa lauluja ihmisen elämänkaarelta

Kes­ki-Kar­ja­lan mu­siik­ki­o­pis­ton nais­kuo­ro Fe­mi­net­ti tuo he­la­tors­tai­päi­vään lau­lu­ja ja ru­no­ja ih­mi­sen elä­män var­rel­ta. Ki­teen Il­ma­ri­sen ra­vin­to­la­sa­lis­sa kuul­ta­va Vau­vas­ta vaa­riin - ih­mi­sen elä­män­kaa­ri -kon­sert­ti syn­tyi kuo­ro­lais­ten mu­kaan aja­tuk­ses­ta koo­ta yh­teen mah­dol­li­sim­man laa­jas­ti lau­lu­ja niin ih­mi­sen vau­vai­kään, lap­suu­teen ja nuo­ruu­teen kuin myös ai­kui­suu­teen ja van­hu­si­kään liit­ty­en. La­pin äi­din keh­to­lau­lu, Po­jat, Elä­män sain soi­maan ja En päi­vää­kään vaih­tai­si pois, esi­merk­kei­nä lau­luis­ta, jot­ka Sai­ni Pel­to­nie­men ru­no­jen maus­ta­ma­na vie­vät noin tun­nin mit­tais­ta kon­sert­tia eteen päin.

Sinikka Paulasuon taidetta on toukokuun ajan esillä Kesälahdella Sovintolan galleriassa. Kuva on rajaus näyttelyjulisteesta.

Sinikka Paulasuon taidetta on toukokuun ajan esillä Kesälahdella Sovintolan galleriassa. Kuva on rajaus näyttelyjulisteesta.

Kari Sarkkinen

Kulttuuri
3.5.2024 11.13

Sinikka Paulasuon taidetta Sovintolan toukokuun näyttelyssä

Tou­ko­kuus­sa So­vin­to­lan gal­le­ri­as­sa näh­dään Si­nik­ka Pau­la­suon tai­det­ta vuo­si­kym­men­ten var­rel­ta. Näyt­te­lys­sä on esil­lä gra­fiik­kaa, maa­lauk­sia ja ke­ra­miik­kaa.

Sinikka Paulasuon taidetta on toukokuun ajan esillä Kesälahdella Sovintolan galleriassa. Kuva on rajaus näyttelyjulisteesta.

Sinikka Paulasuon taidetta on toukokuun ajan esillä Kesälahdella Sovintolan galleriassa. Kuva on rajaus näyttelyjulisteesta.

Kari Sarkkinen

Kulttuuri
3.5.2024 11.13

Sinikka Paulasuon taidetta Sovintolan toukokuun näyttelyssä

Tou­ko­kuus­sa So­vin­to­lan gal­le­ri­as­sa näh­dään Si­nik­ka Pau­la­suon tai­det­ta vuo­si­kym­men­ten var­rel­ta. Näyt­te­lys­sä on esil­lä gra­fiik­kaa, maa­lauk­sia ja ke­ra­miik­kaa.

Pekka Laukkarinen Trio sai salillisen lapsia ja aikuisetkin iloiselle mielelle.

Pekka Laukkarinen Trio sai salillisen lapsia ja aikuisetkin iloiselle mielelle.

Kari Sarkkinen

Kulttuuri
2.5.2024 16.14

Sali täynnä tekemistä, tarjolla kahvia, simaa ja munkkeja

Rääk­ky­läs­sä poh­dit­tiin va­pu­naa­ton il­ta­na, et­tä on­ko­han jo 17. ker­ta, kun Kid`s Ac­ti­on ta­pah­tu­maa vie­te­tään kou­lun lii­kun­ta­sa­lis­sa. Vuon­na 2007 al­ka­nees­ta ta­pah­tu­mas­ta on Rääk­ky­läs­sä muo­dos­tu­nut pe­rin­ne. Vaik­ka oli­kin ar­ki-il­ta, sali täyt­tyi iloi­sis­ta lap­sis­ta ja lap­sen­mie­li­sis­tä. Vie­rai­ta oli naa­pu­ri­kun­nis­ta ja kau­em­paa­kin.

Pekka Laukkarinen Trio sai salillisen lapsia ja aikuisetkin iloiselle mielelle.

Pekka Laukkarinen Trio sai salillisen lapsia ja aikuisetkin iloiselle mielelle.

Kari Sarkkinen

Kulttuuri
2.5.2024 16.14

Sali täynnä tekemistä, tarjolla kahvia, simaa ja munkkeja

Rääk­ky­läs­sä poh­dit­tiin va­pu­naa­ton il­ta­na, et­tä on­ko­han jo 17. ker­ta, kun Kid`s Ac­ti­on ta­pah­tu­maa vie­te­tään kou­lun lii­kun­ta­sa­lis­sa. Vuon­na 2007 al­ka­nees­ta ta­pah­tu­mas­ta on Rääk­ky­läs­sä muo­dos­tu­nut pe­rin­ne. Vaik­ka oli­kin ar­ki-il­ta, sali täyt­tyi iloi­sis­ta lap­sis­ta ja lap­sen­mie­li­sis­tä. Vie­rai­ta oli naa­pu­ri­kun­nis­ta ja kau­em­paa­kin.

Vanhat ajoneuvot kiersivät Kiteentien näyttävästi pariin kertaan.

Vanhat ajoneuvot kiersivät Kiteentien näyttävästi pariin kertaan.

Kari Sarkkinen

Kulttuuri
2.5.2024 13.41

Viihtyisää vapunpäivää vietettiin Kiteellä ja Tohmajärvellä

Va­pun­päi­vän viet­to Kes­ki-Kar­ja­las­sa al­koi Ki­teel­lä use­an eri toi­mi­jan yh­des­sä jär­jes­tä­mäl­lä vap­pu­ta­pah­tu­mal­la. Tar­jol­la oli van­ho­jen ajo­neu­vo­jen kul­kue ja mies­kuo­ron esi­tys sekä mu­ka­vaa to­ri­mei­nin­kiä. Sää oli pou­tai­nen vaik­ka­kin vii­le­äh­kö. Kui­ten­kin to­ri­tar­jon­nas­ta sai läm­min­tä juo­ta­vaa ja syö­tä­vää aut­ta­maan ti­lan­net­ta. Arp­pen ylä­kou­lun va­lin­nai­sen mu­sii­kin ryh­mät ilah­dut­ti­vat omal­la kon­ser­til­laan ja Näyt­te­ly­kes­kus Ki­tees­sä­kin oli mu­ka­vaa me­noa päi­vän ai­kaan.

Vanhat ajoneuvot kiersivät Kiteentien näyttävästi pariin kertaan.

Vanhat ajoneuvot kiersivät Kiteentien näyttävästi pariin kertaan.

Kari Sarkkinen

Kulttuuri
2.5.2024 13.41

Viihtyisää vapunpäivää vietettiin Kiteellä ja Tohmajärvellä

Va­pun­päi­vän viet­to Kes­ki-Kar­ja­las­sa al­koi Ki­teel­lä use­an eri toi­mi­jan yh­des­sä jär­jes­tä­mäl­lä vap­pu­ta­pah­tu­mal­la. Tar­jol­la oli van­ho­jen ajo­neu­vo­jen kul­kue ja mies­kuo­ron esi­tys sekä mu­ka­vaa to­ri­mei­nin­kiä. Sää oli pou­tai­nen vaik­ka­kin vii­le­äh­kö. Kui­ten­kin to­ri­tar­jon­nas­ta sai läm­min­tä juo­ta­vaa ja syö­tä­vää aut­ta­maan ti­lan­net­ta. Arp­pen ylä­kou­lun va­lin­nai­sen mu­sii­kin ryh­mät ilah­dut­ti­vat omal­la kon­ser­til­laan ja Näyt­te­ly­kes­kus Ki­tees­sä­kin oli mu­ka­vaa me­noa päi­vän ai­kaan.

Sampsa Asikainen, Pertti Feller, Tero Hyttinen ja Ilja Teppo luotsasivat vappupäivän konsertissa tunnelmasta toiseen.

Sampsa Asikainen, Pertti Feller, Tero Hyttinen ja Ilja Teppo luotsasivat vappupäivän konsertissa tunnelmasta toiseen.

Mirja Hurskainen

Kulttuuri
2.5.2024 13.03

Tunteiden ilotulitusta Ilja Tepon ja bändin konsertissa Kesälahdella

Il­ja Tep­po nap­pa­si heti alus­ta ylei­sön hyp­py­siin­sä. Hän kul­jek­si kuu­li­joi­den­sa pa­ris­sa ren­to­na ja sa­na­val­mii­na, täy­del­li­se­nä live-esiin­ty­jä­nä. Kun Tep­po, Tero Hyt­ti­nen (rum­mut), Samp­sa Asi­kai­nen (bas­so) ja Pert­ti Fel­ler (ki­ta­ra ja lau­lu) soit­ti­vat ja lau­loi­vat Ke­sä­lah­del­la kou­lun sa­lis­sa yli sa­ta­päi­sel­le ihas­tu­neel­le ylei­söl­le, se pal­kit­si esiin­ty­jät rai­ku­vin suo­si­o­no­soi­tuk­sin.

Sampsa Asikainen, Pertti Feller, Tero Hyttinen ja Ilja Teppo luotsasivat vappupäivän konsertissa tunnelmasta toiseen.

Sampsa Asikainen, Pertti Feller, Tero Hyttinen ja Ilja Teppo luotsasivat vappupäivän konsertissa tunnelmasta toiseen.

Mirja Hurskainen

Kulttuuri
2.5.2024 13.03

Tunteiden ilotulitusta Ilja Tepon ja bändin konsertissa Kesälahdella

Il­ja Tep­po nap­pa­si heti alus­ta ylei­sön hyp­py­siin­sä. Hän kul­jek­si kuu­li­joi­den­sa pa­ris­sa ren­to­na ja sa­na­val­mii­na, täy­del­li­se­nä live-esiin­ty­jä­nä. Kun Tep­po, Tero Hyt­ti­nen (rum­mut), Samp­sa Asi­kai­nen (bas­so) ja Pert­ti Fel­ler (ki­ta­ra ja lau­lu) soit­ti­vat ja lau­loi­vat Ke­sä­lah­del­la kou­lun sa­lis­sa yli sa­ta­päi­sel­le ihas­tu­neel­le ylei­söl­le, se pal­kit­si esiin­ty­jät rai­ku­vin suo­si­o­no­soi­tuk­sin.

Riverian kansanopiston näyttelijäntyön koulutuksen työryhmä Teatteri Rajarikko saapuu Kiteelle 8.5. Kuva: Riverian verkkosivut.

Riverian kansanopiston näyttelijäntyön koulutuksen työryhmä Teatteri Rajarikko saapuu Kiteelle 8.5. Kuva: Riverian verkkosivut.

Riveria

Kulttuuri
30.4.2024 6.00

Teatteri Rajarikko saapuu vierailulle Kiteelle

Ri­ve­ri­an kan­sa­no­pis­ton näyt­te­li­jä­työn kou­lu­tuk­sen työ­ryh­mä Te­at­te­ri Ra­ja­rik­ko saa­puu Ki­teel­le en­si vii­kon kes­ki­viik­ko­na esi­tyk­sel­lään Pasi was here. Esi­tys näh­dään Ki­tee­sa­lis­sa.

Riverian kansanopiston näyttelijäntyön koulutuksen työryhmä Teatteri Rajarikko saapuu Kiteelle 8.5. Kuva: Riverian verkkosivut.

Riverian kansanopiston näyttelijäntyön koulutuksen työryhmä Teatteri Rajarikko saapuu Kiteelle 8.5. Kuva: Riverian verkkosivut.

Riveria

Kulttuuri
30.4.2024 6.00

Teatteri Rajarikko saapuu vierailulle Kiteelle

Ri­ve­ri­an kan­sa­no­pis­ton näyt­te­li­jä­työn kou­lu­tuk­sen työ­ryh­mä Te­at­te­ri Ra­ja­rik­ko saa­puu Ki­teel­le en­si vii­kon kes­ki­viik­ko­na esi­tyk­sel­lään Pasi was here. Esi­tys näh­dään Ki­tee­sa­lis­sa.

Markku Ylönen toimii Kiteen Pyhän Kolminaisuuden Kirkon starostana eli isännöitsijänä. Kuva maaliskuulta.

Markku Ylönen toimii Kiteen Pyhän Kolminaisuuden Kirkon starostana eli isännöitsijänä. Kuva maaliskuulta.

Miikka Kivinen

Kulttuuri
29.4.2024 12.40

”Hei, täälläkin on Karjala!”

Kar­ja­lai­nen ja or­to­dok­si­nen kult­tuu­ri mer­kit­se­vät ki­tee­läi­sel­le Mark­ku Ylö­sel­le pal­jon.

Markku Ylönen toimii Kiteen Pyhän Kolminaisuuden Kirkon starostana eli isännöitsijänä. Kuva maaliskuulta.

Markku Ylönen toimii Kiteen Pyhän Kolminaisuuden Kirkon starostana eli isännöitsijänä. Kuva maaliskuulta.

Miikka Kivinen

Kulttuuri
29.4.2024 12.40

”Hei, täälläkin on Karjala!”

Kar­ja­lai­nen ja or­to­dok­si­nen kult­tuu­ri mer­kit­se­vät ki­tee­läi­sel­le Mark­ku Ylö­sel­le pal­jon.

Kirjastonhoitaja Maija Laasonen kävi virtuaalisesti Rio de Janeirossa.

Kirjastonhoitaja Maija Laasonen kävi virtuaalisesti Rio de Janeirossa.

Miikka Kivinen

Kulttuuri
29.4.2024 9.37

Virtuaalimatkailua Rääkkylän kirjastossa

Rääk­ky­län kir­jas­tos­sa pää­si vii­me vii­kon tors­tai­na vir­tu­aa­li­mat­kal­le. Ti­lai­suus tar­jo­si mah­dol­li­suu­den mat­kus­taa Won­der-oh­jel­man, vir­tu­aa­li­la­sien ja oh­jai­mien avul­la eri puo­lil­le maa­pal­loa. Mat­ka­koh­teen sai va­li­ta it­se tai apu­na saat­toi käyt­tää on­nen­pyö­rää. Tek­nii­kan avus­tuk­sel­la saat­toi mat­kus­taa esi­mer­kik­si kir­jo­jen ta­pah­tu­ma­paik­koi­hin. Kir­jas­toon oli­kin otet­tu esil­le mat­ka­kir­jo­ja ja mui­ta te­ok­sia, jois­sa ta­pah­tu­ma­ym­pä­ris­tö on kes­kei­nen.

Kirjastonhoitaja Maija Laasonen kävi virtuaalisesti Rio de Janeirossa.

Kirjastonhoitaja Maija Laasonen kävi virtuaalisesti Rio de Janeirossa.

Miikka Kivinen

Kulttuuri
29.4.2024 9.37

Virtuaalimatkailua Rääkkylän kirjastossa

Rääk­ky­län kir­jas­tos­sa pää­si vii­me vii­kon tors­tai­na vir­tu­aa­li­mat­kal­le. Ti­lai­suus tar­jo­si mah­dol­li­suu­den mat­kus­taa Won­der-oh­jel­man, vir­tu­aa­li­la­sien ja oh­jai­mien avul­la eri puo­lil­le maa­pal­loa. Mat­ka­koh­teen sai va­li­ta it­se tai apu­na saat­toi käyt­tää on­nen­pyö­rää. Tek­nii­kan avus­tuk­sel­la saat­toi mat­kus­taa esi­mer­kik­si kir­jo­jen ta­pah­tu­ma­paik­koi­hin. Kir­jas­toon oli­kin otet­tu esil­le mat­ka­kir­jo­ja ja mui­ta te­ok­sia, jois­sa ta­pah­tu­ma­ym­pä­ris­tö on kes­kei­nen.

Kulttuuriohjaaja Markus Pulkkinen näytti, kuinka tekoälyä voi käyttää apuna luovassa työskentelyssä.

Kulttuuriohjaaja Markus Pulkkinen näytti, kuinka tekoälyä voi käyttää apuna luovassa työskentelyssä.

Miikka Kivinen

Kulttuuri
26.4.2024 15.14

”Ei tässä pysy itsekään perässä” – Kiteellä tutustuttiin tekoälyyn

Näyt­te­ly­kes­kus Ki­tees­sä jär­jes­tet­tiin tors­tai-il­ta­na Te­ko­ä­lyä ja tai­det­ta -ta­pah­tu­ma. Yh­teen­sä hie­man yli kym­me­nen ih­mis­tä oli ko­koon­tu­nut kult­tuu­ri­oh­jaa­ja Mar­kus Pulk­ki­sen ve­tä­mään il­taan, jos­sa kes­kus­tel­tiin te­ko­ä­lyn tar­jo­a­mis­ta mah­dol­li­suuk­sis­ta luo­vas­sa työs­sä. Ti­lai­suu­den var­si­nai­ses­sa kes­ki­ös­sä oli kui­ten­kin te­ko­ä­lyn mah­dol­li­suuk­sien tes­taa­mi­nen ja yh­des­sä te­ke­mi­nen. Il­lan ai­ka­na ylei­sö ja Pulk­ki­nen loi­vat yh­teis­työs­sä usei­ta mu­siik­ki- ja ku­va­te­ok­sia te­ko­ä­lyn avus­tuk­sel­la.

Kulttuuriohjaaja Markus Pulkkinen näytti, kuinka tekoälyä voi käyttää apuna luovassa työskentelyssä.

Kulttuuriohjaaja Markus Pulkkinen näytti, kuinka tekoälyä voi käyttää apuna luovassa työskentelyssä.

Miikka Kivinen

Kulttuuri
26.4.2024 15.14

”Ei tässä pysy itsekään perässä” – Kiteellä tutustuttiin tekoälyyn

Näyt­te­ly­kes­kus Ki­tees­sä jär­jes­tet­tiin tors­tai-il­ta­na Te­ko­ä­lyä ja tai­det­ta -ta­pah­tu­ma. Yh­teen­sä hie­man yli kym­me­nen ih­mis­tä oli ko­koon­tu­nut kult­tuu­ri­oh­jaa­ja Mar­kus Pulk­ki­sen ve­tä­mään il­taan, jos­sa kes­kus­tel­tiin te­ko­ä­lyn tar­jo­a­mis­ta mah­dol­li­suuk­sis­ta luo­vas­sa työs­sä. Ti­lai­suu­den var­si­nai­ses­sa kes­ki­ös­sä oli kui­ten­kin te­ko­ä­lyn mah­dol­li­suuk­sien tes­taa­mi­nen ja yh­des­sä te­ke­mi­nen. Il­lan ai­ka­na ylei­sö ja Pulk­ki­nen loi­vat yh­teis­työs­sä usei­ta mu­siik­ki- ja ku­va­te­ok­sia te­ko­ä­lyn avus­tuk­sel­la.

Pienoisautonäyttelyä perjantaina rakentanut Harri Nokelainen kertoo, että esille on tulossa monenlaisia autoja.

Pienoisautonäyttelyä perjantaina rakentanut Harri Nokelainen kertoo, että esille on tulossa monenlaisia autoja.

Miikka Kivinen

Kulttuuri
26.4.2024 13.13

Näyttelykeskukseen avautuu vappuna pienoi­sau­to­näyttely

Ki­teen Näyt­te­ly­kes­kuk­ses­sa avau­tuu va­pun­päi­vä­nä pie­noi­sau­to­näyt­te­ly. Noin 500 eri­lais­ta pie­noi­sau­toa si­säl­tä­vä näyt­te­ly on avoin­na hei­nä­kuun al­kuun saak­ka.

Pienoisautonäyttelyä perjantaina rakentanut Harri Nokelainen kertoo, että esille on tulossa monenlaisia autoja.

Pienoisautonäyttelyä perjantaina rakentanut Harri Nokelainen kertoo, että esille on tulossa monenlaisia autoja.

Miikka Kivinen

Kulttuuri
26.4.2024 13.13

Näyttelykeskukseen avautuu vappuna pienoi­sau­to­näyttely

Ki­teen Näyt­te­ly­kes­kuk­ses­sa avau­tuu va­pun­päi­vä­nä pie­noi­sau­to­näyt­te­ly. Noin 500 eri­lais­ta pie­noi­sau­toa si­säl­tä­vä näyt­te­ly on avoin­na hei­nä­kuun al­kuun saak­ka.

Kulttuuri
25.4.2024 8.25

Vappukonsertit Kiteellä ja Tohmajärvellä

Arp­pen ylä­kou­lun va­lin­nai­sen mu­sii­kin ryh­mät ilah­dut­ta­vat vap­pu­kon­ser­til­laan Ki­tee­sa­lis­sa vap­pu­päi­vä­nä. Kon­sert­tiin on va­paa pää­sy. Kon­ser­tin yh­tey­des­sä toi­mii kah­vio, jon­ka tuo­toil­la tu­e­taan op­pi­lai­den kon­sert­ti­vie­rai­lua Jo­en­suu­hun.

Kulttuuri
25.4.2024 8.25

Vappukonsertit Kiteellä ja Tohmajärvellä

Arp­pen ylä­kou­lun va­lin­nai­sen mu­sii­kin ryh­mät ilah­dut­ta­vat vap­pu­kon­ser­til­laan Ki­tee­sa­lis­sa vap­pu­päi­vä­nä. Kon­sert­tiin on va­paa pää­sy. Kon­ser­tin yh­tey­des­sä toi­mii kah­vio, jon­ka tuo­toil­la tu­e­taan op­pi­lai­den kon­sert­ti­vie­rai­lua Jo­en­suu­hun.

Lumisohjo maassa ei haitannut keväistä piiritanssia.

Lumisohjo maassa ei haitannut keväistä piiritanssia.

Mirja Hurskainen

Kulttuuri
23.4.2024 13.55

Aurinkoinen kevään avaus Hutsissa

Kes­ki-Kar­ja­lan Maa­han­muut­ta­ja­yh­dis­tys Al­jan­sin jär­jes­tä­mä ke­vään avaus on­nis­tui ko­ko­a­maan kym­me­niä maa­han­muut­ta­ja­taus­tai­sia per­hei­tä ko­koon Hut­siin. Lau­an­tai­nen my­räk­kä oli sun­nun­tai­na vain muis­to, ja ke­vääs­tä pääs­tiin iloit­se­maan kirk­kaan ke­väi­sen au­rin­gon­pais­teen sii­vit­tä­mä­nä.

Lumisohjo maassa ei haitannut keväistä piiritanssia.

Lumisohjo maassa ei haitannut keväistä piiritanssia.

Mirja Hurskainen

Kulttuuri
23.4.2024 13.55

Aurinkoinen kevään avaus Hutsissa

Kes­ki-Kar­ja­lan Maa­han­muut­ta­ja­yh­dis­tys Al­jan­sin jär­jes­tä­mä ke­vään avaus on­nis­tui ko­ko­a­maan kym­me­niä maa­han­muut­ta­ja­taus­tai­sia per­hei­tä ko­koon Hut­siin. Lau­an­tai­nen my­räk­kä oli sun­nun­tai­na vain muis­to, ja ke­vääs­tä pääs­tiin iloit­se­maan kirk­kaan ke­väi­sen au­rin­gon­pais­teen sii­vit­tä­mä­nä.

Simona Koutná viihtyi Rääkkylässä.

Simona Koutná viihtyi Rääkkylässä.

Mervi Venäläinen

Kulttuuri
22.4.2024 13.33

Perhonen tarjosi metaforan residenssiajalle

Kol­me­kymp­pi­nen Si­mo­na Koutná saa­pui Tše­kin pää­kau­pun­gis­ta Pra­has­ta Rääk­ky­lään maa­lis­kuus­sa. Kun re­si­dens­si­ai­ka Ha­ko­nie­mes­sä päät­tyi kuu­kaut­ta myö­hem­min, oli Koutná saa­nut näh­dä tal­ven pi­mey­den väis­ty­vän ja toi­saal­ta ke­vään en­si­merk­kien peit­ty­vän ta­ka­tal­ven lu­mi­sa­teen al­le.

Simona Koutná viihtyi Rääkkylässä.

Simona Koutná viihtyi Rääkkylässä.

Mervi Venäläinen

Kulttuuri
22.4.2024 13.33

Perhonen tarjosi metaforan residenssiajalle

Kol­me­kymp­pi­nen Si­mo­na Koutná saa­pui Tše­kin pää­kau­pun­gis­ta Pra­has­ta Rääk­ky­lään maa­lis­kuus­sa. Kun re­si­dens­si­ai­ka Ha­ko­nie­mes­sä päät­tyi kuu­kaut­ta myö­hem­min, oli Koutná saa­nut näh­dä tal­ven pi­mey­den väis­ty­vän ja toi­saal­ta ke­vään en­si­merk­kien peit­ty­vän ta­ka­tal­ven lu­mi­sa­teen al­le.

Kerimäen, Kiteen, Sulkavan ja Savonlinnan kuorojen johtohenkilöt toivottavat kuulijat tervetulleeksi veteraanipäivän konserttiin Kiteesaliin.

Kerimäen, Kiteen, Sulkavan ja Savonlinnan kuorojen johtohenkilöt toivottavat kuulijat tervetulleeksi veteraanipäivän konserttiin Kiteesaliin.

Kari Sarkkinen

Kulttuuri
16.4.2024 9.40

Sedät viihteellä -konsertti kokoaa neljä perinteikästä mieskuoroa Kiteelle

Nel­jän lä­hi­seu­dun mies­kuo­ron yh­tei­nen Se­dät viih­teel­lä kuo­ro­ta­pah­tu­ma tuo kan­sal­li­seen ve­te­raa­ni­päi­vään so­pi­vaa oh­jel­maa lau­an­tai­na 27. huh­ti­kuu­ta Ki­tee­sa­liin. La­val­le nou­se­vat Ke­ri­mä­en Mies­lau­la­jat, Ki­teen Mies­kuo­ro, Sa­von­lin­nan Mies­lau­la­jat ja Sul­ka­van Mies­lau­la­jat.

Kerimäen, Kiteen, Sulkavan ja Savonlinnan kuorojen johtohenkilöt toivottavat kuulijat tervetulleeksi veteraanipäivän konserttiin Kiteesaliin.

Kerimäen, Kiteen, Sulkavan ja Savonlinnan kuorojen johtohenkilöt toivottavat kuulijat tervetulleeksi veteraanipäivän konserttiin Kiteesaliin.

Kari Sarkkinen

Kulttuuri
16.4.2024 9.40

Sedät viihteellä -konsertti kokoaa neljä perinteikästä mieskuoroa Kiteelle

Nel­jän lä­hi­seu­dun mies­kuo­ron yh­tei­nen Se­dät viih­teel­lä kuo­ro­ta­pah­tu­ma tuo kan­sal­li­seen ve­te­raa­ni­päi­vään so­pi­vaa oh­jel­maa lau­an­tai­na 27. huh­ti­kuu­ta Ki­tee­sa­liin. La­val­le nou­se­vat Ke­ri­mä­en Mies­lau­la­jat, Ki­teen Mies­kuo­ro, Sa­von­lin­nan Mies­lau­la­jat ja Sul­ka­van Mies­lau­la­jat.

Merja Mononen on helpottunut, kun kirja on valmis vuosien työn jälkeen.

Merja Mononen on helpottunut, kun kirja on valmis vuosien työn jälkeen.

Mirja Hurskainen

Kulttuuri
15.4.2024 15.15

Sukututkimus herätti kiinnostuksen ja laittoi mielikuvituksen liikkeelle

Mer­ja Mo­no­sen, 66, esi­kois­kir­jan­sa An­na ja Jo­han jul­kais­tiin huh­ti­kuun alus­sa. Mo­no­ses­ta ei pi­tä­nyt kos­kaan tul­la kir­jai­li­jaa.

Merja Mononen on helpottunut, kun kirja on valmis vuosien työn jälkeen.

Merja Mononen on helpottunut, kun kirja on valmis vuosien työn jälkeen.

Mirja Hurskainen

Kulttuuri
15.4.2024 15.15

Sukututkimus herätti kiinnostuksen ja laittoi mielikuvituksen liikkeelle

Mer­ja Mo­no­sen, 66, esi­kois­kir­jan­sa An­na ja Jo­han jul­kais­tiin huh­ti­kuun alus­sa. Mo­no­ses­ta ei pi­tä­nyt kos­kaan tul­la kir­jai­li­jaa.

4. luokan taidokkaat vesivärityöt muodostavat hienon kokonaisuuden.

4. luokan taidokkaat vesivärityöt muodostavat hienon kokonaisuuden.

Mirja Hurskainen

Kulttuuri
15.4.2024 10.25

Värien ja muotojen rikkautta Sovintolan näyttelyssä

So­vin­to­lan gal­le­ri­an sei­nät ovat täyt­ty­neet piir­rok­sis­ta, maa­lauk­sis­ta ja kä­si­töis­tä. Ne on to­teu­tet­tu Ke­sä­lah­den ylä­kou­lus­sa Han­na Ro­ti­sen ja Jor­ma Pa­lon ja ala­kou­lus­sa Lei­la Luuk­kai­sen ja Hel­mi Hä­mä­läi­sen op­pi­tun­neil­la.

4. luokan taidokkaat vesivärityöt muodostavat hienon kokonaisuuden.

4. luokan taidokkaat vesivärityöt muodostavat hienon kokonaisuuden.

Mirja Hurskainen

Kulttuuri
15.4.2024 10.25

Värien ja muotojen rikkautta Sovintolan näyttelyssä

So­vin­to­lan gal­le­ri­an sei­nät ovat täyt­ty­neet piir­rok­sis­ta, maa­lauk­sis­ta ja kä­si­töis­tä. Ne on to­teu­tet­tu Ke­sä­lah­den ylä­kou­lus­sa Han­na Ro­ti­sen ja Jor­ma Pa­lon ja ala­kou­lus­sa Lei­la Luuk­kai­sen ja Hel­mi Hä­mä­läi­sen op­pi­tun­neil­la.

Ahti Koskinen on historiasta kiinnostunut kirjailija, jolta on ilmestynyt kaksi tietokirjaa.

Ahti Koskinen on historiasta kiinnostunut kirjailija, jolta on ilmestynyt kaksi tietokirjaa.

Mirja Hurskainen

Kulttuuri
15.4.2024 10.15

Ahti Koskinen palasi kirjoittamisen pariin

Ah­ti Kos­ki­nen pi­tää kir­joit­ta­mi­ses­ta. Ja mik­si­pä ei pi­täi­si, sil­lä nyt sil­le on myös ai­kaa. Hän jäi eläk­keel­le YLE:n Hel­sin­gin alu­e­toi­mi­tuk­ses­ta 2017. Hän eh­ti toi­mia pu­he­työ­läi­se­nä vuo­des­ta 1998, jol­loin hän aloit­ti YLE Ete­lä-Sa­von alu­e­toi­mi­tuk­ses­sa. Sitä en­nen Kos­ki­nen oli vuo­des­ta 1977 läh­tien eri leh­tien toi­mi­tuk­sis­sa sekä toi­mit­ta­ja­na et­tä pää­toi­mit­ta­ja­na.

Ahti Koskinen on historiasta kiinnostunut kirjailija, jolta on ilmestynyt kaksi tietokirjaa.

Ahti Koskinen on historiasta kiinnostunut kirjailija, jolta on ilmestynyt kaksi tietokirjaa.

Mirja Hurskainen

Kulttuuri
15.4.2024 10.15

Ahti Koskinen palasi kirjoittamisen pariin

Ah­ti Kos­ki­nen pi­tää kir­joit­ta­mi­ses­ta. Ja mik­si­pä ei pi­täi­si, sil­lä nyt sil­le on myös ai­kaa. Hän jäi eläk­keel­le YLE:n Hel­sin­gin alu­e­toi­mi­tuk­ses­ta 2017. Hän eh­ti toi­mia pu­he­työ­läi­se­nä vuo­des­ta 1998, jol­loin hän aloit­ti YLE Ete­lä-Sa­von alu­e­toi­mi­tuk­ses­sa. Sitä en­nen Kos­ki­nen oli vuo­des­ta 1977 läh­tien eri leh­tien toi­mi­tuk­sis­sa sekä toi­mit­ta­ja­na et­tä pää­toi­mit­ta­ja­na.

Konsertin jälkeen Suunnaton suuntaa kesätauolle, mutta toivoo harrastuksen jatkuvan taas ensi lukuvuonna.

Konsertin jälkeen Suunnaton suuntaa kesätauolle, mutta toivoo harrastuksen jatkuvan taas ensi lukuvuonna.

Mirja Hurskainen

Kulttuuri
12.4.2024 10.00

Kansalaisopiston kurssilta konserttilavalle

Suun­na­ton on kak­si lu­ku­kaut­ta Kes­ki-Kar­ja­lan kan­sa­lai­so­pis­ton kurs­si­na mu­si­soi­nut ko­koon­pa­no, jo­hon pää­syk­ri­tee­ri­nä ei suin­kaan ole ol­lut soit­to­tai­to vaan halu op­pia. Tämä 10-jä­se­ni­nen me­lo­dis­ta pop­pia ja is­kel­mää soit­ta­va bän­di jär­jes­tää 16.4. kon­ser­tin Näyt­te­ly­kes­kus Ki­teen ti­lois­sa.

Konsertin jälkeen Suunnaton suuntaa kesätauolle, mutta toivoo harrastuksen jatkuvan taas ensi lukuvuonna.

Konsertin jälkeen Suunnaton suuntaa kesätauolle, mutta toivoo harrastuksen jatkuvan taas ensi lukuvuonna.

Mirja Hurskainen

Kulttuuri
12.4.2024 10.00

Kansalaisopiston kurssilta konserttilavalle

Suun­na­ton on kak­si lu­ku­kaut­ta Kes­ki-Kar­ja­lan kan­sa­lai­so­pis­ton kurs­si­na mu­si­soi­nut ko­koon­pa­no, jo­hon pää­syk­ri­tee­ri­nä ei suin­kaan ole ol­lut soit­to­tai­to vaan halu op­pia. Tämä 10-jä­se­ni­nen me­lo­dis­ta pop­pia ja is­kel­mää soit­ta­va bän­di jär­jes­tää 16.4. kon­ser­tin Näyt­te­ly­kes­kus Ki­teen ti­lois­sa.

Kiteen Kamerakerhon puheenjohtaja Erkki Savolainen on innokas luontokuvaaja ja dokumentoija. Sihteeri Eija Muhosen kanssa on katselussa kuvia Rokkalan kylätalon poltosta.

Kiteen Kamerakerhon puheenjohtaja Erkki Savolainen on innokas luontokuvaaja ja dokumentoija. Sihteeri Eija Muhosen kanssa on katselussa kuvia Rokkalan kylätalon poltosta.

Kari Sarkkinen

Kulttuuri
11.4.2024 13.28

Kamerakerhon toiminnassa valokuvausretkiä ja yhdessäoloa

Ki­teen Ka­me­ra­ker­hol­le kuu­luu ny­ky­ään hy­vää. Vä­lil­lä ka­me­ra­ker­hon po­ruk­ka ko­koon­tui vain muu­ta­man hen­ki­lön voi­min. Nyt ko­koon­tu­mi­sis­sa ja ret­kil­lä voi käy­dä 12-13 osal­lis­tu­jaa, ja ta­sai­seen tah­tiin tu­lee uu­sia jä­se­niä.

Kiteen Kamerakerhon puheenjohtaja Erkki Savolainen on innokas luontokuvaaja ja dokumentoija. Sihteeri Eija Muhosen kanssa on katselussa kuvia Rokkalan kylätalon poltosta.

Kiteen Kamerakerhon puheenjohtaja Erkki Savolainen on innokas luontokuvaaja ja dokumentoija. Sihteeri Eija Muhosen kanssa on katselussa kuvia Rokkalan kylätalon poltosta.

Kari Sarkkinen

Kulttuuri
11.4.2024 13.28

Kamerakerhon toiminnassa valokuvausretkiä ja yhdessäoloa

Ki­teen Ka­me­ra­ker­hol­le kuu­luu ny­ky­ään hy­vää. Vä­lil­lä ka­me­ra­ker­hon po­ruk­ka ko­koon­tui vain muu­ta­man hen­ki­lön voi­min. Nyt ko­koon­tu­mi­sis­sa ja ret­kil­lä voi käy­dä 12-13 osal­lis­tu­jaa, ja ta­sai­seen tah­tiin tu­lee uu­sia jä­se­niä.

Krista Toivanen on koostanut Näyttelykeskukseen näyttelyn uhanalaisista eläimistä yhteistyössä Korkeasaaren eläintarhan kanssa.

Krista Toivanen on koostanut Näyttelykeskukseen näyttelyn uhanalaisista eläimistä yhteistyössä Korkeasaaren eläintarhan kanssa.

Mervi Venäläinen

Kulttuuri
4.4.2024 15.48

Kuvien takana toive tietoisuuden lisääntymisestä

Ki­tee­läis­läh­töi­nen Kris­ta Toi­va­nen on koos­ta­nut huh­ti­kuun ajak­si Näyt­te­ly­kes­kuk­seen näyt­te­lyn uha­na­lai­sis­ta eläi­mis­tä. Yh­teis­työs­sä Kor­ke­a­saa­ren eläin­tar­han kans­sa koos­te­tus­sa näyt­te­lys­sä on esil­lä kym­me­nen uhan­lais­ta eläin­tä.

Krista Toivanen on koostanut Näyttelykeskukseen näyttelyn uhanalaisista eläimistä yhteistyössä Korkeasaaren eläintarhan kanssa.

Krista Toivanen on koostanut Näyttelykeskukseen näyttelyn uhanalaisista eläimistä yhteistyössä Korkeasaaren eläintarhan kanssa.

Mervi Venäläinen

Kulttuuri
4.4.2024 15.48

Kuvien takana toive tietoisuuden lisääntymisestä

Ki­tee­läis­läh­töi­nen Kris­ta Toi­va­nen on koos­ta­nut huh­ti­kuun ajak­si Näyt­te­ly­kes­kuk­seen näyt­te­lyn uha­na­lai­sis­ta eläi­mis­tä. Yh­teis­työs­sä Kor­ke­a­saa­ren eläin­tar­han kans­sa koos­te­tus­sa näyt­te­lys­sä on esil­lä kym­me­nen uhan­lais­ta eläin­tä.

Nahoissaan on Markku Maasillan näyttelijänuran välitilinpäätös. Kuva: Riikka Hurri.

Nahoissaan on Markku Maasillan näyttelijänuran välitilinpäätös. Kuva: Riikka Hurri.

Riikka Hurri

Kulttuuri
3.4.2024 8.40

Nahoissaan-monologi saapuu Kiteelle

Na­hois­saan-mo­no­lo­gi saa­puu Ki­tee­sa­liin 10. huh­ti­kuu­ta. Na­hois­saan on näyt­te­li­jä Mark­ku Maa­sil­lan lä­hes 50-vuo­ti­sen näyt­te­li­jä­nu­ran vä­li­ti­lin­pää­tös ja unel­mien täyt­ty­mys.

Nahoissaan on Markku Maasillan näyttelijänuran välitilinpäätös. Kuva: Riikka Hurri.

Nahoissaan on Markku Maasillan näyttelijänuran välitilinpäätös. Kuva: Riikka Hurri.

Riikka Hurri

Kulttuuri
3.4.2024 8.40

Nahoissaan-monologi saapuu Kiteelle

Na­hois­saan-mo­no­lo­gi saa­puu Ki­tee­sa­liin 10. huh­ti­kuu­ta. Na­hois­saan on näyt­te­li­jä Mark­ku Maa­sil­lan lä­hes 50-vuo­ti­sen näyt­te­li­jä­nu­ran vä­li­ti­lin­pää­tös ja unel­mien täyt­ty­mys.

Sirkka Turtiainen esittelee kelloa, jonka maalaamiseen liittyy tarina: se tulee hänen aiemmin samasta aiheesta maalaaman 60 senttiä korkean maljakon rinnalle.

Sirkka Turtiainen esittelee kelloa, jonka maalaamiseen liittyy tarina: se tulee hänen aiemmin samasta aiheesta maalaaman 60 senttiä korkean maljakon rinnalle.

Kari Sarkkinen

Kulttuuri
2.4.2024 12.34

Kansalaisopiston taide- ja taitoryhmien töitä esillä näytte­ly­kes­kuksessa

Kes­ki-Kar­ja­lan kan­sa­lai­so­pis­ton tai­to- ja tai­de­ai­nei­den opis­ke­li­jat ja opet­ta­jat ra­ken­si­vat tiis­tai­aa­mu­na Näyt­te­ly­kes­kus Ki­teen pai­kal­lis­ten sei­näl­le ja sen lä­hi­tun­tu­maan esit­te­lyä lu­ku­kau­den ai­ka­na ah­ke­roi­mis­taan töis­tä.

Sirkka Turtiainen esittelee kelloa, jonka maalaamiseen liittyy tarina: se tulee hänen aiemmin samasta aiheesta maalaaman 60 senttiä korkean maljakon rinnalle.

Sirkka Turtiainen esittelee kelloa, jonka maalaamiseen liittyy tarina: se tulee hänen aiemmin samasta aiheesta maalaaman 60 senttiä korkean maljakon rinnalle.

Kari Sarkkinen

Kulttuuri
2.4.2024 12.34

Kansalaisopiston taide- ja taitoryhmien töitä esillä näytte­ly­kes­kuksessa

Kes­ki-Kar­ja­lan kan­sa­lai­so­pis­ton tai­to- ja tai­de­ai­nei­den opis­ke­li­jat ja opet­ta­jat ra­ken­si­vat tiis­tai­aa­mu­na Näyt­te­ly­kes­kus Ki­teen pai­kal­lis­ten sei­näl­le ja sen lä­hi­tun­tu­maan esit­te­lyä lu­ku­kau­den ai­ka­na ah­ke­roi­mis­taan töis­tä.

Ninka Reittu esitteli kuvituksiaan Rääkkylän kirjastossa. – Messissä ja Mysteerissä on eniten Pohjois-Karjalaa, Reittu kertoi.

Ninka Reittu esitteli kuvituksiaan Rääkkylän kirjastossa. – Messissä ja Mysteerissä on eniten Pohjois-Karjalaa, Reittu kertoi.

Miikka Kivinen

Kulttuuri
2.4.2024 9.18

Kuvittaja ja lastenkirjailija Ninka Reittu vieraili Rääkkylän kirjastossa

Rääk­ky­län kir­jas­tos­sa vie­tet­tiin maa­lis­kuun toi­sek­si vii­mei­se­nä vii­kon­lop­pu­na koko per­heen sun­nun­tai­ta. Han­ke­työn­te­ki­jä Min­na Tik­ka Rääk­ky­län kir­jas­tos­ta ker­toi ta­pah­tu­man ole­van osa Alu­e­hal­lin­to­vi­ras­ton ra­hoit­ta­maa Lu­ke­va per­he -han­ket­ta. Eräs hank­keen pää­mää­ris­tä on saa­da pie­net lap­set ja lap­si­per­heet in­nos­tu­maan lu­ke­mi­ses­ta.

Ninka Reittu esitteli kuvituksiaan Rääkkylän kirjastossa. – Messissä ja Mysteerissä on eniten Pohjois-Karjalaa, Reittu kertoi.

Ninka Reittu esitteli kuvituksiaan Rääkkylän kirjastossa. – Messissä ja Mysteerissä on eniten Pohjois-Karjalaa, Reittu kertoi.

Miikka Kivinen

Kulttuuri
2.4.2024 9.18

Kuvittaja ja lastenkirjailija Ninka Reittu vieraili Rääkkylän kirjastossa

Rääk­ky­län kir­jas­tos­sa vie­tet­tiin maa­lis­kuun toi­sek­si vii­mei­se­nä vii­kon­lop­pu­na koko per­heen sun­nun­tai­ta. Han­ke­työn­te­ki­jä Min­na Tik­ka Rääk­ky­län kir­jas­tos­ta ker­toi ta­pah­tu­man ole­van osa Alu­e­hal­lin­to­vi­ras­ton ra­hoit­ta­maa Lu­ke­va per­he -han­ket­ta. Eräs hank­keen pää­mää­ris­tä on saa­da pie­net lap­set ja lap­si­per­heet in­nos­tu­maan lu­ke­mi­ses­ta.

Harmonikka ja Henna Leppänen ovat erottamaton pari. Kuva: Teemu Andreas

Harmonikka ja Henna Leppänen ovat erottamaton pari. Kuva: Teemu Andreas

Teemu Andreas

Kulttuuri
1.4.2024 6.20

Debyyttialbumi ja tangokiertue Henna Leppäsen kevään kohokohdat

Toh­ma­jär­ve­läis­läh­töi­sen har­mo­nik­ka­muu­sik­ko Hen­na Lep­pä­sen ke­vät on ol­lut kii­rei­nen ja keik­ka­ka­len­te­ri näyt­tää jat­kos­sa­kin mel­ko täy­del­tä. Koti-Kar­ja­lan etä­haas­tat­te­luun hän rien­si Pi­run­keuh­ko -pod­cas­tin ää­ni­tyk­ses­tä. Pi­run­keuh­ko on pod­cast, jos­sa haas­ta­tel­laan hai­ta­ris­ke­nes­sä ole­via muu­si­koi­ta. Pod­cast löy­tyy Yo­u­Tu­bes­ta. Hen­nan jak­so tu­lee ulos 6. huh­ti­kuu­ta.

Harmonikka ja Henna Leppänen ovat erottamaton pari. Kuva: Teemu Andreas

Harmonikka ja Henna Leppänen ovat erottamaton pari. Kuva: Teemu Andreas

Teemu Andreas

Kulttuuri
1.4.2024 6.20

Debyyttialbumi ja tangokiertue Henna Leppäsen kevään kohokohdat

Toh­ma­jär­ve­läis­läh­töi­sen har­mo­nik­ka­muu­sik­ko Hen­na Lep­pä­sen ke­vät on ol­lut kii­rei­nen ja keik­ka­ka­len­te­ri näyt­tää jat­kos­sa­kin mel­ko täy­del­tä. Koti-Kar­ja­lan etä­haas­tat­te­luun hän rien­si Pi­run­keuh­ko -pod­cas­tin ää­ni­tyk­ses­tä. Pi­run­keuh­ko on pod­cast, jos­sa haas­ta­tel­laan hai­ta­ris­ke­nes­sä ole­via muu­si­koi­ta. Pod­cast löy­tyy Yo­u­Tu­bes­ta. Hen­nan jak­so tu­lee ulos 6. huh­ti­kuu­ta.

Savonlinna-kuoro. Kuva: Paolo Aranda

Savonlinna-kuoro. Kuva: Paolo Aranda

Paolo Aranda

Kulttuuri
27.3.2024 8.25

Suomalaisia sävelhelmiä – Savonlinna-kuoron kevätkiertue Kiteellä

Sa­von­lin­na-kuo­ro täyt­tää tänä vuon­na 55 vuot­ta ja jär­jes­tää sen kun­ni­ak­si maa­lis-huh­ti­kuus­sa maa­kun­ta­ra­jat ylit­tä­vän kon­sert­ti­kier­tu­een. Kor­ke­a­ta­soi­sis­sa kon­ser­teis­sa esi­te­tään tut­tu­ja ja rak­kai­ta se­ka­kuo­ro­lau­lu­ja, joi­den sä­vel­tä­jiä ovat mm. Kaj Chy­de­nius, Jus­si Chy­de­nius, Gab­riel Linsén, Toi­vo Saa­ri ja Se­lim Palmg­ren. Kier­tue vie­rai­lee pie­nem­mil­lä paik­ka­kun­nil­la, joil­la ei vält­tä­mät­tä ko­vin usein eri kuo­rot kon­ser­toi. Kier­tu­een esiin­ty­mis­paik­koi­na toi­mi­vat Ran­ta­sal­men, Ke­ri­mä­en ja Ki­teen kir­kot sekä Rii­hi­saa­ri – Sa­von­lin­nan mu­seo. Sa­von­lin­na-kuo­roa joh­taa jo seit­se­mät­tä vuot­ta muu­sik­ko Mat­ti Mak­ko­nen. Ki­teel­lä kon­ser­tin jär­jes­tää yh­teis­työs­sä: Ki­teen seu­ra­kun­ta ja Sa­von­lin­na-kuo­ro.

Savonlinna-kuoro. Kuva: Paolo Aranda

Savonlinna-kuoro. Kuva: Paolo Aranda

Paolo Aranda

Kulttuuri
27.3.2024 8.25

Suomalaisia sävelhelmiä – Savonlinna-kuoron kevätkiertue Kiteellä

Sa­von­lin­na-kuo­ro täyt­tää tänä vuon­na 55 vuot­ta ja jär­jes­tää sen kun­ni­ak­si maa­lis-huh­ti­kuus­sa maa­kun­ta­ra­jat ylit­tä­vän kon­sert­ti­kier­tu­een. Kor­ke­a­ta­soi­sis­sa kon­ser­teis­sa esi­te­tään tut­tu­ja ja rak­kai­ta se­ka­kuo­ro­lau­lu­ja, joi­den sä­vel­tä­jiä ovat mm. Kaj Chy­de­nius, Jus­si Chy­de­nius, Gab­riel Linsén, Toi­vo Saa­ri ja Se­lim Palmg­ren. Kier­tue vie­rai­lee pie­nem­mil­lä paik­ka­kun­nil­la, joil­la ei vält­tä­mät­tä ko­vin usein eri kuo­rot kon­ser­toi. Kier­tu­een esiin­ty­mis­paik­koi­na toi­mi­vat Ran­ta­sal­men, Ke­ri­mä­en ja Ki­teen kir­kot sekä Rii­hi­saa­ri – Sa­von­lin­nan mu­seo. Sa­von­lin­na-kuo­roa joh­taa jo seit­se­mät­tä vuot­ta muu­sik­ko Mat­ti Mak­ko­nen. Ki­teel­lä kon­ser­tin jär­jes­tää yh­teis­työs­sä: Ki­teen seu­ra­kun­ta ja Sa­von­lin­na-kuo­ro.

Keltaisen talon portailla -tapahtuma täytti salin ja kokosi kulttuuriväen Tohmajärvellä.

Keltaisen talon portailla -tapahtuma täytti salin ja kokosi kulttuuriväen Tohmajärvellä.

Kari Sarkkinen

Kulttuuri
26.3.2024 16.00

Tunnelmia Keltaisen talon portailta ja kurkistus ainutlaatuiseen luolaankin

Kel­tai­nen talo ja sen al­la ole­va luo­la sekä pai­kal­li­nen kult­tuu­ri mu­sii­kin ja te­at­te­rin kei­noin oli­vat pää­o­sas­sa Kel­tai­sen ta­lon por­tail­la -ta­pah­tu­mas­sa Toh­ma­jär­vel­lä pal­mu­sun­nun­tai­na.

Keltaisen talon portailla -tapahtuma täytti salin ja kokosi kulttuuriväen Tohmajärvellä.

Keltaisen talon portailla -tapahtuma täytti salin ja kokosi kulttuuriväen Tohmajärvellä.

Kari Sarkkinen

Kulttuuri
26.3.2024 16.00

Tunnelmia Keltaisen talon portailta ja kurkistus ainutlaatuiseen luolaankin

Kel­tai­nen talo ja sen al­la ole­va luo­la sekä pai­kal­li­nen kult­tuu­ri mu­sii­kin ja te­at­te­rin kei­noin oli­vat pää­o­sas­sa Kel­tai­sen ta­lon por­tail­la -ta­pah­tu­mas­sa Toh­ma­jär­vel­lä pal­mu­sun­nun­tai­na.

Lisää aiheesta

Kysely