JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Julia Hacklin pelasi jokerina hyvän pelin. Hän löi kaksi juoksua, millä irtosi kakkospalkinto. Kuva: Niilo Hirvonen.

Julia Hacklin pelasi jokerina hyvän pelin. Hän löi kaksi juoksua, millä irtosi kakkospalkinto. Kuva: Niilo Hirvonen.

Niilo Hirvonen

Urheilu
8.6.2023 13.25

Tappio tuli, vaikka alku ja loppu olivat hyviä

Kun al­ku on hy­vin ja lop­pu hy­vin, pi­täi­si kai­ken ol­la hy­vin. Ki­teen Pal­lon nais­ten suo­men­sar­ja­jouk­kue jou­tui kui­ten­kin kes­ki­viik­ko­na to­te­a­maan, et­tei van­ha sa­nan­las­ku ai­na pidä paik­kaan­sa. Se hä­vi­si Ran­ta­ken­täl­lä Jo­en­suun Mai­lal­le, vaik­ka esit­ti niin pe­lin en­sim­mäi­sis­sä kuin vii­mei­sis­sä­kin vuo­rois­sa mal­li­kas­ta pe­liä.

Julia Hacklin pelasi jokerina hyvän pelin. Hän löi kaksi juoksua, millä irtosi kakkospalkinto. Kuva: Niilo Hirvonen.

Julia Hacklin pelasi jokerina hyvän pelin. Hän löi kaksi juoksua, millä irtosi kakkospalkinto. Kuva: Niilo Hirvonen.

Niilo Hirvonen

Urheilu
8.6.2023 13.25

Tappio tuli, vaikka alku ja loppu olivat hyviä

Kun al­ku on hy­vin ja lop­pu hy­vin, pi­täi­si kai­ken ol­la hy­vin. Ki­teen Pal­lon nais­ten suo­men­sar­ja­jouk­kue jou­tui kui­ten­kin kes­ki­viik­ko­na to­te­a­maan, et­tei van­ha sa­nan­las­ku ai­na pidä paik­kaan­sa. Se hä­vi­si Ran­ta­ken­täl­lä Jo­en­suun Mai­lal­le, vaik­ka esit­ti niin pe­lin en­sim­mäi­sis­sä kuin vii­mei­sis­sä­kin vuo­rois­sa mal­li­kas­ta pe­liä.

Urheilu
8.6.2023 13.20

Harhaheitto vei täyden pistepotin Mantulla

Sa­maan ai­kaan kun Ki­Pan I-jouk­kue naa­tis­ke­li ma­ke­an kol­men pis­teen voi­ton Man­ses­ta, oli seu­ran II-jouk­kue pis­te­jah­dis­sa Sii­lin­jär­vel­lä. Jah­ti tuot­ti yh­den sar­ja­pis­teen. Se tuli toi­sen jak­son 2-5 -voi­tol­la. Avaus­jak­son vei ko­ti­jouk­kue 4-3.

Urheilu
8.6.2023 13.20

Harhaheitto vei täyden pistepotin Mantulla

Sa­maan ai­kaan kun Ki­Pan I-jouk­kue naa­tis­ke­li ma­ke­an kol­men pis­teen voi­ton Man­ses­ta, oli seu­ran II-jouk­kue pis­te­jah­dis­sa Sii­lin­jär­vel­lä. Jah­ti tuot­ti yh­den sar­ja­pis­teen. Se tuli toi­sen jak­son 2-5 -voi­tol­la. Avaus­jak­son vei ko­ti­jouk­kue 4-3.

Urheilu
5.6.2023 18.20

Eko palasi kehiin

Ki­teen Pal­lon suo­men­sar­ja­jouk­kue sai vii­me vii­kon tors­tai­na tä­män kau­den toi­seen vie­ras­pe­liin­sä Imat­ral­le yl­lät­tä­vän vah­vis­tuk­sen, kun Sami Par­ta­nen vaih­toi viuh­kan rä­py­lään ja mai­laan ja pa­la­si ta­kai­sin ke­hiin.

Urheilu
5.6.2023 18.20

Eko palasi kehiin

Ki­teen Pal­lon suo­men­sar­ja­jouk­kue sai vii­me vii­kon tors­tai­na tä­män kau­den toi­seen vie­ras­pe­liin­sä Imat­ral­le yl­lät­tä­vän vah­vis­tuk­sen, kun Sami Par­ta­nen vaih­toi viuh­kan rä­py­lään ja mai­laan ja pa­la­si ta­kai­sin ke­hiin.

Urheilu
1.6.2023 11.45

KiPa ja Ankkurit tarjosivat viihdyttävän pesisillan

Nuor­ten su­per­pe­sis tar­jo­aa par­haim­mil­laan nau­tin­nol­lis­ta ur­hei­lu­viih­det­tä. Hyvä näy­te täs­tä saa­tiin kes­ki­viik­ko­na Ran­ta­ken­täl­lä, kun KiPa ja Ala­jär­ven Ank­ku­rit ot­ti­vat mit­taa toi­sis­taan. Vai­hei­kas ot­te­lu päät­tyi su­per­vuo­ron jäl­keen 1-2 (6-4, 2-4, 0-2).

Urheilu
1.6.2023 11.45

KiPa ja Ankkurit tarjosivat viihdyttävän pesisillan

Nuor­ten su­per­pe­sis tar­jo­aa par­haim­mil­laan nau­tin­nol­lis­ta ur­hei­lu­viih­det­tä. Hyvä näy­te täs­tä saa­tiin kes­ki­viik­ko­na Ran­ta­ken­täl­lä, kun KiPa ja Ala­jär­ven Ank­ku­rit ot­ti­vat mit­taa toi­sis­taan. Vai­hei­kas ot­te­lu päät­tyi su­per­vuo­ron jäl­keen 1-2 (6-4, 2-4, 0-2).

Kotijoukkueen parhaana palkittu Pilvi Hurri teki mailan varressa virheetöntä työtä. Kuva: Niilo Hirvonen.

Kotijoukkueen parhaana palkittu Pilvi Hurri teki mailan varressa virheetöntä työtä. Kuva: Niilo Hirvonen.

Niilo Hirvonen

Urheilu
1.6.2023 8.20

KiPa laittoi viuttaret ahtaalle

Ki­Pan nai­sil­la oli kah­den murs­ka­tap­pi­on jäl­keen kas­vo­jen pe­sun paik­ka, kun he sai­vat tiis­tai­na Ran­ta­ken­täl­lä vas­taan­sa Vii­ni­jär­ven Ur­hei­li­joi­den jouk­ku­een. Kas­vot myös pes­tiin ja sii­tä pal­kin­nok­si tuli yk­si sar­ja­pis­te.

Kotijoukkueen parhaana palkittu Pilvi Hurri teki mailan varressa virheetöntä työtä. Kuva: Niilo Hirvonen.

Kotijoukkueen parhaana palkittu Pilvi Hurri teki mailan varressa virheetöntä työtä. Kuva: Niilo Hirvonen.

Niilo Hirvonen

Urheilu
1.6.2023 8.20

KiPa laittoi viuttaret ahtaalle

Ki­Pan nai­sil­la oli kah­den murs­ka­tap­pi­on jäl­keen kas­vo­jen pe­sun paik­ka, kun he sai­vat tiis­tai­na Ran­ta­ken­täl­lä vas­taan­sa Vii­ni­jär­ven Ur­hei­li­joi­den jouk­ku­een. Kas­vot myös pes­tiin ja sii­tä pal­kin­nok­si tuli yk­si sar­ja­pis­te.

Urheilu
1.6.2023 8.17

KiPan naiset kylmässä kyydissä myös Kuusankoskella

Ki­teen Pal­lon nais­ten suo­men­sar­ja­jouk­ku­een Ha­mi­nan Pal­loi­li­joil­le kär­si­mä murs­ka­tap­pio ei jää­nyt Ky­men­laak­son reis­sun ai­no­ak­si. Seu­raa­va­na päi­vä­nä vas­tas­sa ol­leen Kuu­san­kos­ken Puh­din lyön­neis­sä oli Puh­tia niin, et­tä ot­te­lun lop­pu­nu­me­roik­si kir­jat­tiin 2-0 (19-2, 5-0).

Urheilu
1.6.2023 8.17

KiPan naiset kylmässä kyydissä myös Kuusankoskella

Ki­teen Pal­lon nais­ten suo­men­sar­ja­jouk­ku­een Ha­mi­nan Pal­loi­li­joil­le kär­si­mä murs­ka­tap­pio ei jää­nyt Ky­men­laak­son reis­sun ai­no­ak­si. Seu­raa­va­na päi­vä­nä vas­tas­sa ol­leen Kuu­san­kos­ken Puh­din lyön­neis­sä oli Puh­tia niin, et­tä ot­te­lun lop­pu­nu­me­roik­si kir­jat­tiin 2-0 (19-2, 5-0).

Urheilu
31.5.2023 8.00

KiPa pojille tappio Vetelissä

Tois­sa vuon­na ho­pe­aa ja vii­me ke­sä­nä prons­sia nuor­ten SM-pe­sik­ses­sä na­pan­nut Ve­te­li Pe­sis ei an­ta­nut Ki­Pan yl­lät­tää it­se­ään, kun jouk­ku­eet is­ki­vät vii­me lau­an­tai­na yh­teen Ve­te­lis­sä Ruo­ho­pa­tin ken­täl­lä. Ko­ti­jouk­kue ot­ti tä­män kau­den en­sim­mäi­sen kol­men pis­teen voit­ton­sa jak­soin 5-3, 4-1.

Urheilu
31.5.2023 8.00

KiPa pojille tappio Vetelissä

Tois­sa vuon­na ho­pe­aa ja vii­me ke­sä­nä prons­sia nuor­ten SM-pe­sik­ses­sä na­pan­nut Ve­te­li Pe­sis ei an­ta­nut Ki­Pan yl­lät­tää it­se­ään, kun jouk­ku­eet is­ki­vät vii­me lau­an­tai­na yh­teen Ve­te­lis­sä Ruo­ho­pa­tin ken­täl­lä. Ko­ti­jouk­kue ot­ti tä­män kau­den en­sim­mäi­sen kol­men pis­teen voit­ton­sa jak­soin 5-3, 4-1.

PKO:n lastenkisoissa oli urheilujuhlan tuntua

PKO:n lastenkisoissa oli urheilujuhlan tuntua

Kari Sarkkinen

Urheilu
29.5.2023 9.49

Hutsin uusitun kentän avajaisina PKO:n lasten kesäkisat

Lii­kun­nan rie­mu oli tär­kein­tä ja se, et­tä pää­si pomp­pi­maan pomp­pu­lin­nas­sa ja an­ta­maan ylä­vi­to­sia On­ni-ora­val­le vii­me tors­tai­na Hut­sin ken­täl­lä. Ti­lai­suus tar­jou­tui, kun Poh­jois-Kar­ja­lan Osuus­kau­pan jär­jes­ti laa­tu­aan en­sim­mäi­set leik­ki­mie­li­set las­ten ke­sä­ki­sat Ki­teel­lä. Kil­pai­lu­la­jei­na oli juok­su ja pal­lon­heit­to ja siel­lä­kin oli ta­voit­tee­na enem­män haus­kan­pi­to kuin kil­pai­le­mi­nen. Toki yh­teis­työ­kump­pa­ni Ki­teen Ur­hei­li­joi­den osaa­jat kan­nus­ti­vat van­hem­pien rin­nal­la suo­ri­tuk­siin, ot­ti­vat ai­ko­ja ja mit­tai­si­vat heit­to­jen pi­tuuk­sia, jois­ta sit­ten kir­jat­tiin tu­los­jär­jes­tys. Si­joit­tu­mi­sel­la ei ol­lut kui­ten­kaan mer­ki­tys­tä, sil­lä jo­kai­nen osal­lis­tu­ja sai suo­ri­tuk­ses­taan pal­kin­non.

PKO:n lastenkisoissa oli urheilujuhlan tuntua

PKO:n lastenkisoissa oli urheilujuhlan tuntua

Kari Sarkkinen

Urheilu
29.5.2023 9.49

Hutsin uusitun kentän avajaisina PKO:n lasten kesäkisat

Lii­kun­nan rie­mu oli tär­kein­tä ja se, et­tä pää­si pomp­pi­maan pomp­pu­lin­nas­sa ja an­ta­maan ylä­vi­to­sia On­ni-ora­val­le vii­me tors­tai­na Hut­sin ken­täl­lä. Ti­lai­suus tar­jou­tui, kun Poh­jois-Kar­ja­lan Osuus­kau­pan jär­jes­ti laa­tu­aan en­sim­mäi­set leik­ki­mie­li­set las­ten ke­sä­ki­sat Ki­teel­lä. Kil­pai­lu­la­jei­na oli juok­su ja pal­lon­heit­to ja siel­lä­kin oli ta­voit­tee­na enem­män haus­kan­pi­to kuin kil­pai­le­mi­nen. Toki yh­teis­työ­kump­pa­ni Ki­teen Ur­hei­li­joi­den osaa­jat kan­nus­ti­vat van­hem­pien rin­nal­la suo­ri­tuk­siin, ot­ti­vat ai­ko­ja ja mit­tai­si­vat heit­to­jen pi­tuuk­sia, jois­ta sit­ten kir­jat­tiin tu­los­jär­jes­tys. Si­joit­tu­mi­sel­la ei ol­lut kui­ten­kaan mer­ki­tys­tä, sil­lä jo­kai­nen osal­lis­tu­ja sai suo­ri­tuk­ses­taan pal­kin­non.

Urheilu
29.5.2023 8.05

KiPan naiset kovassa pyörityksessä Vallikentällä

Ha­mi­na tun­ne­taan ym­py­rä­kau­pun­ki­na. Pää tup­paa siel­lä me­ne­mään hel­pos­ti pyö­räl­le ym­py­rän­muo­toi­sen ase­ma­kaa­van ta­kia. Mel­koi­seen pyö­ri­tyk­seen jou­tui myös Ki­teen Pal­lon nais­ten suo­men­sar­ja­jouk­kue pis­täy­ty­es­sään vii­me lau­an­tai­na Ha­mi­nan Pal­loi­li­joi­den vie­raa­na. Ko­ti­jouk­kue pyö­rit­te­li lop­pu­nu­me­roik­si 2-0 (24-1, 12-3).

Urheilu
29.5.2023 8.05

KiPan naiset kovassa pyörityksessä Vallikentällä

Ha­mi­na tun­ne­taan ym­py­rä­kau­pun­ki­na. Pää tup­paa siel­lä me­ne­mään hel­pos­ti pyö­räl­le ym­py­rän­muo­toi­sen ase­ma­kaa­van ta­kia. Mel­koi­seen pyö­ri­tyk­seen jou­tui myös Ki­teen Pal­lon nais­ten suo­men­sar­ja­jouk­kue pis­täy­ty­es­sään vii­me lau­an­tai­na Ha­mi­nan Pal­loi­li­joi­den vie­raa­na. Ko­ti­jouk­kue pyö­rit­te­li lop­pu­nu­me­roik­si 2-0 (24-1, 12-3).

Kauden päättäjäisissä hiihtojaosto palkitsi kilpalatuja pitempään kiertäneistä urheilijoista Venla Vuorikarin ja Timo Grönlundin.

Kauden päättäjäisissä hiihtojaosto palkitsi kilpalatuja pitempään kiertäneistä urheilijoista Venla Vuorikarin ja Timo Grönlundin.

Jouko Väistö

Urheilu
25.5.2023 12.45

Hiihtäjät vaihtoivat vähäksi aikaa vapaalle

Hiih­tä­jä Timo Grön­lund käyt­tää lu­met tark­kaan. Tänä ke­vää­nä hän oli vii­mei­sen ker­ran suk­sil­la tou­ko­kuun 10. päi­vä­nä. Kaik­ki­aan hiih­to­ki­lo­met­re­jä ker­tyi men­nee­nä tal­ve­na 3 000 ki­lo­met­rin ver­ran, hän ker­toi­li Ki­teen Ur­hei­li­joi­den hiih­to­kau­den päät­tä­jäi­sis­sä.

Kauden päättäjäisissä hiihtojaosto palkitsi kilpalatuja pitempään kiertäneistä urheilijoista Venla Vuorikarin ja Timo Grönlundin.

Kauden päättäjäisissä hiihtojaosto palkitsi kilpalatuja pitempään kiertäneistä urheilijoista Venla Vuorikarin ja Timo Grönlundin.

Jouko Väistö

Urheilu
25.5.2023 12.45

Hiihtäjät vaihtoivat vähäksi aikaa vapaalle

Hiih­tä­jä Timo Grön­lund käyt­tää lu­met tark­kaan. Tänä ke­vää­nä hän oli vii­mei­sen ker­ran suk­sil­la tou­ko­kuun 10. päi­vä­nä. Kaik­ki­aan hiih­to­ki­lo­met­re­jä ker­tyi men­nee­nä tal­ve­na 3 000 ki­lo­met­rin ver­ran, hän ker­toi­li Ki­teen Ur­hei­li­joi­den hiih­to­kau­den päät­tä­jäi­sis­sä.

Urheilu
24.5.2023 11.06

KiPan naisten peli yskähteli Viinijärvellä

Voi­tok­kaas­ti suo­men­sar­ja­kau­ten­sa Jy­väs­ky­läs­sä avan­nut Ki­teen Pal­lon nais­jouk­kue ei on­nis­tu­nut kas­vat­ta­maan pis­te­ti­li­ään toi­ses­sa vie­ras­pe­lis­sä tiis­tai­na Vii­ni­jär­vel­lä. Ko­ti­jouk­kue oli ko­vem­pi eten­kin lyön­ti­pe­lis­sä ot­ta­en voi­ton lu­ke­min 2-0 (6-1, 9-5).

Urheilu
24.5.2023 11.06

KiPan naisten peli yskähteli Viinijärvellä

Voi­tok­kaas­ti suo­men­sar­ja­kau­ten­sa Jy­väs­ky­läs­sä avan­nut Ki­teen Pal­lon nais­jouk­kue ei on­nis­tu­nut kas­vat­ta­maan pis­te­ti­li­ään toi­ses­sa vie­ras­pe­lis­sä tiis­tai­na Vii­ni­jär­vel­lä. Ko­ti­jouk­kue oli ko­vem­pi eten­kin lyön­ti­pe­lis­sä ot­ta­en voi­ton lu­ke­min 2-0 (6-1, 9-5).

Turnauksen jälkeen voittajajoukkueen on helppo hymyillä. Kuva: Hermann Aistrich.

Turnauksen jälkeen voittajajoukkueen on helppo hymyillä. Kuva: Hermann Aistrich.

Hermann Aistrich

Urheilu
24.5.2023 10.17

Kitee vei niukan voiton Kesälahdesta pingisturnauksessa

Tou­ko­kuun lop­pu­puo­lel­la pe­lat­tiin en­sim­mäi­nen Ki­tee-Ke­sä­lah­ti -pin­gis­tur­naus Ke­sä­lah­den Seu­ran­ta­lol­la. Jän­nit­tä­väs­sä tur­nauk­ses­sa niu­kan voi­ton vei Ki­teen jouk­kue, jos­sa pe­la­si­vat Ma­ti­as Nerg, Flo­ri­an Käm­mer, Veik­ka Va­sa­rai­nen ja Her­mann Aist­rich.

Turnauksen jälkeen voittajajoukkueen on helppo hymyillä. Kuva: Hermann Aistrich.

Turnauksen jälkeen voittajajoukkueen on helppo hymyillä. Kuva: Hermann Aistrich.

Hermann Aistrich

Urheilu
24.5.2023 10.17

Kitee vei niukan voiton Kesälahdesta pingisturnauksessa

Tou­ko­kuun lop­pu­puo­lel­la pe­lat­tiin en­sim­mäi­nen Ki­tee-Ke­sä­lah­ti -pin­gis­tur­naus Ke­sä­lah­den Seu­ran­ta­lol­la. Jän­nit­tä­väs­sä tur­nauk­ses­sa niu­kan voi­ton vei Ki­teen jouk­kue, jos­sa pe­la­si­vat Ma­ti­as Nerg, Flo­ri­an Käm­mer, Veik­ka Va­sa­rai­nen ja Her­mann Aist­rich.

Eastmx -tiimissä ajavat veljekset valmiina starttiin. Niin 9-vuotiaalla Jooalla kuin 15-vuotiaalla Josellakin on edessään vauhdikas motocrosskesä.

Eastmx -tiimissä ajavat veljekset valmiina starttiin. Niin 9-vuotiaalla Jooalla kuin 15-vuotiaalla Josellakin on edessään vauhdikas motocrosskesä.

Jouko Väistö

Urheilu
22.5.2023 13.35

Motocross vie Jooaa ja Josea ympäri Suomea

Nuo­re­na vit­sa vään­net­tä­vä. Tämä van­ha sa­non­ta pä­tee ai­na­kin ki­tee­läi­seen 9-vuo­ti­aa­seen Jooa Ha­ku­li­seen. Hän on pie­nes­tä pi­tä­en kaa­su­tel­lut cros­si­pyö­räl­lä ja vauh­ti vaan kiih­tyy.

Eastmx -tiimissä ajavat veljekset valmiina starttiin. Niin 9-vuotiaalla Jooalla kuin 15-vuotiaalla Josellakin on edessään vauhdikas motocrosskesä.

Eastmx -tiimissä ajavat veljekset valmiina starttiin. Niin 9-vuotiaalla Jooalla kuin 15-vuotiaalla Josellakin on edessään vauhdikas motocrosskesä.

Jouko Väistö

Urheilu
22.5.2023 13.35

Motocross vie Jooaa ja Josea ympäri Suomea

Nuo­re­na vit­sa vään­net­tä­vä. Tämä van­ha sa­non­ta pä­tee ai­na­kin ki­tee­läi­seen 9-vuo­ti­aa­seen Jooa Ha­ku­li­seen. Hän on pie­nes­tä pi­tä­en kaa­su­tel­lut cros­si­pyö­räl­lä ja vauh­ti vaan kiih­tyy.

Juuso Lattu jätti vaihtotilanteissa näpäykset vähiin. Niiden sijasta hän veteli ruislaakoja onnistuen sataprosenttisesti.  Kuva: Niilo Hirvonen.

Juuso Lattu jätti vaihtotilanteissa näpäykset vähiin. Niiden sijasta hän veteli ruislaakoja onnistuen sataprosenttisesti. Kuva: Niilo Hirvonen.

Niilo Hirvonen

Urheilu
22.5.2023 13.25

Korhosen kumura puraisi jälleen

Ki­teen Pal­lon tä­män kau­den en­sim­mäi­nen vie­ras­pe­li Jo­en­suus­sa jät­ti si­jaa jos­sit­te­lul­le. Voit­to kar­ka­si kä­sis­tä hal­val­la ta­val­la ko­tiu­tus­ki­sas­sa.

Juuso Lattu jätti vaihtotilanteissa näpäykset vähiin. Niiden sijasta hän veteli ruislaakoja onnistuen sataprosenttisesti.  Kuva: Niilo Hirvonen.

Juuso Lattu jätti vaihtotilanteissa näpäykset vähiin. Niiden sijasta hän veteli ruislaakoja onnistuen sataprosenttisesti. Kuva: Niilo Hirvonen.

Niilo Hirvonen

Urheilu
22.5.2023 13.25

Korhosen kumura puraisi jälleen

Ki­teen Pal­lon tä­män kau­den en­sim­mäi­nen vie­ras­pe­li Jo­en­suus­sa jät­ti si­jaa jos­sit­te­lul­le. Voit­to kar­ka­si kä­sis­tä hal­val­la ta­val­la ko­tiu­tus­ki­sas­sa.

Kipponin Daria Kildeeva ja Savonlinnan Shikatan Santeri Saarinen tiukassa ottelussa, joka päättyi Saarisen voittoon.

Kipponin Daria Kildeeva ja Savonlinnan Shikatan Santeri Saarinen tiukassa ottelussa, joka päättyi Saarisen voittoon.

Kari Sarkkinen

Urheilu
22.5.2023 13.00

Isäntäseura Kippon hallitsi juhlakilpailuaan

Kai­ken kaik­ki­aan lä­hes 70 ot­te­li­jaa osal­lis­tui ju­do­seu­ra Kip­po­nin jär­jes­tä­mään Itä­Ju­do Open 50-vuo­tis­juh­la­kil­pai­luun Ki­teen Ves­Pe­lis­sä lau­an­tai­na.

Kipponin Daria Kildeeva ja Savonlinnan Shikatan Santeri Saarinen tiukassa ottelussa, joka päättyi Saarisen voittoon.

Kipponin Daria Kildeeva ja Savonlinnan Shikatan Santeri Saarinen tiukassa ottelussa, joka päättyi Saarisen voittoon.

Kari Sarkkinen

Urheilu
22.5.2023 13.00

Isäntäseura Kippon hallitsi juhlakilpailuaan

Kai­ken kaik­ki­aan lä­hes 70 ot­te­li­jaa osal­lis­tui ju­do­seu­ra Kip­po­nin jär­jes­tä­mään Itä­Ju­do Open 50-vuo­tis­juh­la­kil­pai­luun Ki­teen Ves­Pe­lis­sä lau­an­tai­na.

Ensi viikon keskiviikkona Kiteesalissa keskustellaan joukkueurheilun monipuolisista hyödyistä erityisesti lasten ja nuorten näkökulmasta. Paikalla on ohjaajakoulutuskoordinaattori Pertti Kulluvaara Lentopalloliitosta. Arkistokuva.

Ensi viikon keskiviikkona Kiteesalissa keskustellaan joukkueurheilun monipuolisista hyödyistä erityisesti lasten ja nuorten näkökulmasta. Paikalla on ohjaajakoulutuskoordinaattori Pertti Kulluvaara Lentopalloliitosta. Arkistokuva.

Mervi Venäläinen

Urheilu
22.5.2023 9.15

Kiteesalissa keskustellaan joukkueurheilun monista hyödyistä

Len­to­pal­lo­lii­ton oh­jaa­ja­kou­lu­tus­koor­di­naat­to­ri Pert­ti Kul­lu­vaa­ra saa­puu Ki­teel­le kes­ki­viik­ko­na pu­hu­maan jouk­ku­eur­hei­lun mo­nis­ta hyö­dyis­tä.

Ensi viikon keskiviikkona Kiteesalissa keskustellaan joukkueurheilun monipuolisista hyödyistä erityisesti lasten ja nuorten näkökulmasta. Paikalla on ohjaajakoulutuskoordinaattori Pertti Kulluvaara Lentopalloliitosta. Arkistokuva.

Ensi viikon keskiviikkona Kiteesalissa keskustellaan joukkueurheilun monipuolisista hyödyistä erityisesti lasten ja nuorten näkökulmasta. Paikalla on ohjaajakoulutuskoordinaattori Pertti Kulluvaara Lentopalloliitosta. Arkistokuva.

Mervi Venäläinen

Urheilu
22.5.2023 9.15

Kiteesalissa keskustellaan joukkueurheilun monista hyödyistä

Len­to­pal­lo­lii­ton oh­jaa­ja­kou­lu­tus­koor­di­naat­to­ri Pert­ti Kul­lu­vaa­ra saa­puu Ki­teel­le kes­ki­viik­ko­na pu­hu­maan jouk­ku­eur­hei­lun mo­nis­ta hyö­dyis­tä.

KiPa sai superpesiskauteen hyvän startin. Sen näkee Lassi Vasaraisen ja Otto Kauppisen kasvoiltakin. Kuva: Niilo Hirvonen.

KiPa sai superpesiskauteen hyvän startin. Sen näkee Lassi Vasaraisen ja Otto Kauppisen kasvoiltakin. Kuva: Niilo Hirvonen.

Niilo Hirvonen

Urheilu
16.5.2023 14.50

”Lyötiin sinne, minne ennakolta sovittiin”

Ko­ke­neil­la pe­li­mie­hil­lä on vi­si­o­nää­rin tai­to­ja. Su­per­pe­sik­sen sar­ja-avauk­sen en­nak­ko­ju­tus­sa Jar­mo Rön­kä ja Paa­vo Pel­li oli­vat hy­vin ha­jul­la sii­tä, mi­ten Ki­teen Pal­lon ja Sei­nä­jo­en Ju­my­Jus­sien yh­tee­no­tos­sa tu­lee käy­mään. He luot­ti­vat ko­ti­jouk­ku­een voit­toon. Näin myös kävi.

KiPa sai superpesiskauteen hyvän startin. Sen näkee Lassi Vasaraisen ja Otto Kauppisen kasvoiltakin. Kuva: Niilo Hirvonen.

KiPa sai superpesiskauteen hyvän startin. Sen näkee Lassi Vasaraisen ja Otto Kauppisen kasvoiltakin. Kuva: Niilo Hirvonen.

Niilo Hirvonen

Urheilu
16.5.2023 14.50

”Lyötiin sinne, minne ennakolta sovittiin”

Ko­ke­neil­la pe­li­mie­hil­lä on vi­si­o­nää­rin tai­to­ja. Su­per­pe­sik­sen sar­ja-avauk­sen en­nak­ko­ju­tus­sa Jar­mo Rön­kä ja Paa­vo Pel­li oli­vat hy­vin ha­jul­la sii­tä, mi­ten Ki­teen Pal­lon ja Sei­nä­jo­en Ju­my­Jus­sien yh­tee­no­tos­sa tu­lee käy­mään. He luot­ti­vat ko­ti­jouk­ku­een voit­toon. Näin myös kävi.

Urheilu
16.5.2023 14.49

KiPan naisilla voitokas avaus suomensarjassa

Suo­men­sar­jaan vii­me syk­sy­nä nous­sut Ki­teen Pal­lon nais­jouk­kue aloit­ti sar­ja­pe­lin­sä mal­lik­kaas­ti. Se haki vii­me sun­nun­tai­na täy­den pis­te­po­tin Jy­väs­ky­läs­tä ku­kis­ta­mal­la Ki­rit­tä­ret kirk­kaas­ti 0-2 (1-3, 1-8).

Urheilu
16.5.2023 14.49

KiPan naisilla voitokas avaus suomensarjassa

Suo­men­sar­jaan vii­me syk­sy­nä nous­sut Ki­teen Pal­lon nais­jouk­kue aloit­ti sar­ja­pe­lin­sä mal­lik­kaas­ti. Se haki vii­me sun­nun­tai­na täy­den pis­te­po­tin Jy­väs­ky­läs­tä ku­kis­ta­mal­la Ki­rit­tä­ret kirk­kaas­ti 0-2 (1-3, 1-8).

Kunnon Pennut Pielisen partiolaisista Lieksasta labyrinttirastilla, jossa yhden piti opastaa sokkona kulkevaa ryhmää reitin läpi.

Kunnon Pennut Pielisen partiolaisista Lieksasta labyrinttirastilla, jossa yhden piti opastaa sokkona kulkevaa ryhmää reitin läpi.

Kari Sarkkinen

Urheilu
15.5.2023 12.26

Löytöretki toi yli 200 partiolaista Kiteelle

Kaik­ki­aan 217 kil­pai­li­jaa 36 jouk­ku­ees­sa osal­lis­tui lau­an­tai­na Ki­teel­lä jär­jes­tet­tyyn Löy­tö­ret­ki -par­ti­o­kil­pai­luun. Kil­pai­lu­kes­kuk­sen­sa toi­mi Ri­ve­ri­an am­mat­ti­o­pis­ton ti­lat. Kil­pai­li­joi­ta saa­pui Ki­teel­le koko Jär­vi-Suo­men pii­rin alu­eel­ta. Kau­kai­sim­mat kil­pai­li­jat tu­li­vat Kai­nuus­ta ja he yö­pyi­vät Ri­ve­ri­al­la. Nur­mek­ses­ta läh­te­neet par­ti­o­lai­set oli­vat ol­leet liik­keel­lä jo aa­mu­vii­del­tä.

Kunnon Pennut Pielisen partiolaisista Lieksasta labyrinttirastilla, jossa yhden piti opastaa sokkona kulkevaa ryhmää reitin läpi.

Kunnon Pennut Pielisen partiolaisista Lieksasta labyrinttirastilla, jossa yhden piti opastaa sokkona kulkevaa ryhmää reitin läpi.

Kari Sarkkinen

Urheilu
15.5.2023 12.26

Löytöretki toi yli 200 partiolaista Kiteelle

Kaik­ki­aan 217 kil­pai­li­jaa 36 jouk­ku­ees­sa osal­lis­tui lau­an­tai­na Ki­teel­lä jär­jes­tet­tyyn Löy­tö­ret­ki -par­ti­o­kil­pai­luun. Kil­pai­lu­kes­kuk­sen­sa toi­mi Ri­ve­ri­an am­mat­ti­o­pis­ton ti­lat. Kil­pai­li­joi­ta saa­pui Ki­teel­le koko Jär­vi-Suo­men pii­rin alu­eel­ta. Kau­kai­sim­mat kil­pai­li­jat tu­li­vat Kai­nuus­ta ja he yö­pyi­vät Ri­ve­ri­al­la. Nur­mek­ses­ta läh­te­neet par­ti­o­lai­set oli­vat ol­leet liik­keel­lä jo aa­mu­vii­del­tä.

Tiina Virtanen luovutti Soihtuviestin kapulan Heli Silvennoiselle Rasivaaran vaihtopisteellä.

Tiina Virtanen luovutti Soihtuviestin kapulan Heli Silvennoiselle Rasivaaran vaihtopisteellä.

Päivi Lievonen

Urheilu
12.5.2023 14.00

Soihtuviestiä viedään tänään Keski-Karjalassa

Tä­nään per­jan­tai­na Kes­ki-Kar­ja­lan ties­töl­lä nä­kyy orans­si­pai­tai­sia kul­ki­joi­ta, kun OP Poh­jois-Kar­ja­lan Soih­tu­vies­tiä kul­je­te­taan Rääk­ky­läs­tä Ki­teel­le ja Ke­sä­lah­del­le. Vies­tiä oli kul­je­tet­tu läpi yön.

Tiina Virtanen luovutti Soihtuviestin kapulan Heli Silvennoiselle Rasivaaran vaihtopisteellä.

Tiina Virtanen luovutti Soihtuviestin kapulan Heli Silvennoiselle Rasivaaran vaihtopisteellä.

Päivi Lievonen

Urheilu
12.5.2023 14.00

Soihtuviestiä viedään tänään Keski-Karjalassa

Tä­nään per­jan­tai­na Kes­ki-Kar­ja­lan ties­töl­lä nä­kyy orans­si­pai­tai­sia kul­ki­joi­ta, kun OP Poh­jois-Kar­ja­lan Soih­tu­vies­tiä kul­je­te­taan Rääk­ky­läs­tä Ki­teel­le ja Ke­sä­lah­del­le. Vies­tiä oli kul­je­tet­tu läpi yön.

Urheilu
11.5.2023 8.30

KiPan pojat jäivät nollille sarja-avauksessa

Ki­teen Pal­lon poi­kien su­per­pe­sis­jouk­ku­een sar­ja-avaus Jo­en­suus­sa kes­ki­viik­koil­ta­na ei ilon ai­hei­ta tar­jon­nut. Peli oli tah­me­aa alus­ta lop­puun. Ku­pa­ri­nen­kin jäi rik­ko­mat­ta. Jo­Man peli sen si­jaan su­jui jo var­sin mal­lik­kaas­ti. Avaus­jak­sol­la se teki 5 ja tau­on jäl­keen 8 juok­sua.

Urheilu
11.5.2023 8.30

KiPan pojat jäivät nollille sarja-avauksessa

Ki­teen Pal­lon poi­kien su­per­pe­sis­jouk­ku­een sar­ja-avaus Jo­en­suus­sa kes­ki­viik­koil­ta­na ei ilon ai­hei­ta tar­jon­nut. Peli oli tah­me­aa alus­ta lop­puun. Ku­pa­ri­nen­kin jäi rik­ko­mat­ta. Jo­Man peli sen si­jaan su­jui jo var­sin mal­lik­kaas­ti. Avaus­jak­sol­la se teki 5 ja tau­on jäl­keen 8 juok­sua.

Jonna Pellikka, Teemu Jumppanen ja Sari Ruotsalainen  johdattivat Kiteen ensimmäistä Pride-kulkuetta.

Jonna Pellikka, Teemu Jumppanen ja Sari Ruotsalainen johdattivat Kiteen ensimmäistä Pride-kulkuetta.

Kari Sarkkinen

Urheilu
10.5.2023 15.58

Pride-kulkue toi yhdenvertaisuuden viestiä Kiteelle

Ki­teen his­to­ri­an en­sim­mäi­sen Pride-kul­kue tuu­let­ti mie­li­pi­tei­tä yh­den­ver­tai­sen koh­te­lun puo­les­ta kes­ki­viik­ko­na. Kul­kue oli suun­nat­tu eri­tyi­ses­ti Ki­teen toi­sen as­teen op­pi­lai­tos­ten opis­ke­li­joil­le, mut­ta kaik­ki ha­luk­kaat oli­vat ter­ve­tul­lei­ta osal­lis­tu­maan. Kul­kue sai­kin ri­vei­hin­sä pari kym­men­tä mars­si­jaa.

Jonna Pellikka, Teemu Jumppanen ja Sari Ruotsalainen  johdattivat Kiteen ensimmäistä Pride-kulkuetta.

Jonna Pellikka, Teemu Jumppanen ja Sari Ruotsalainen johdattivat Kiteen ensimmäistä Pride-kulkuetta.

Kari Sarkkinen

Urheilu
10.5.2023 15.58

Pride-kulkue toi yhdenvertaisuuden viestiä Kiteelle

Ki­teen his­to­ri­an en­sim­mäi­sen Pride-kul­kue tuu­let­ti mie­li­pi­tei­tä yh­den­ver­tai­sen koh­te­lun puo­les­ta kes­ki­viik­ko­na. Kul­kue oli suun­nat­tu eri­tyi­ses­ti Ki­teen toi­sen as­teen op­pi­lai­tos­ten opis­ke­li­joil­le, mut­ta kaik­ki ha­luk­kaat oli­vat ter­ve­tul­lei­ta osal­lis­tu­maan. Kul­kue sai­kin ri­vei­hin­sä pari kym­men­tä mars­si­jaa.

Kiteeläistaustainen Erno Kostamo kilpailee tällä viikolla Pohjois-Irlannissa. Kuva: Erno Kostamon kotialbumi.

Kiteeläistaustainen Erno Kostamo kilpailee tällä viikolla Pohjois-Irlannissa. Kuva: Erno Kostamon kotialbumi.

Erno Kostamon kotialbumi

Urheilu
10.5.2023 10.41

Kostamo valmiina Mansaaren ajoihin - valmisteluja tehty kolme vuotta

Jo­en­suu­lai­nen, ki­tee­läis­läh­töi­nen Er­no Kos­ta­mo val­mis­tau­tuu täl­lä vii­kol­la Poh­jois-Ir­lan­nis­sa ajet­ta­vaan North West 200-kil­pai­luun, jon­ka no­pea ka­tu­ra­ta toi­mii hy­vin har­joi­tuk­se­na pian ajet­ta­val­le Man­saa­ren kil­pai­lul­le.

Kiteeläistaustainen Erno Kostamo kilpailee tällä viikolla Pohjois-Irlannissa. Kuva: Erno Kostamon kotialbumi.

Kiteeläistaustainen Erno Kostamo kilpailee tällä viikolla Pohjois-Irlannissa. Kuva: Erno Kostamon kotialbumi.

Erno Kostamon kotialbumi

Urheilu
10.5.2023 10.41

Kostamo valmiina Mansaaren ajoihin - valmisteluja tehty kolme vuotta

Jo­en­suu­lai­nen, ki­tee­läis­läh­töi­nen Er­no Kos­ta­mo val­mis­tau­tuu täl­lä vii­kol­la Poh­jois-Ir­lan­nis­sa ajet­ta­vaan North West 200-kil­pai­luun, jon­ka no­pea ka­tu­ra­ta toi­mii hy­vin har­joi­tuk­se­na pian ajet­ta­val­le Man­saa­ren kil­pai­lul­le.

Ahti Pitkänen on viihtynyt tatamilla koko Kipponin historian ajan ja viihtyy edelleen. Kuvassamme treenikaverina seuran puheenjohtaja Pavel Avedeniy.

Ahti Pitkänen on viihtynyt tatamilla koko Kipponin historian ajan ja viihtyy edelleen. Kuvassamme treenikaverina seuran puheenjohtaja Pavel Avedeniy.

Jouko Väistö

Urheilu
9.5.2023 14.10

Taiteilija Ahti Pitkänen viihtyy tatamilla

Ah­ti Pit­kä­nen on pit­kän lin­jan ju­do­ka. Hän aloit­ti ju­dou­ran­sa heti vuo­teen 1973 ajoit­tu­neen Kip­po­nin pe­rus­ta­mi­sen jäl­keen ja on jat­ka­nut sitä näi­hin päi­viin as­ti.

Ahti Pitkänen on viihtynyt tatamilla koko Kipponin historian ajan ja viihtyy edelleen. Kuvassamme treenikaverina seuran puheenjohtaja Pavel Avedeniy.

Ahti Pitkänen on viihtynyt tatamilla koko Kipponin historian ajan ja viihtyy edelleen. Kuvassamme treenikaverina seuran puheenjohtaja Pavel Avedeniy.

Jouko Väistö

Urheilu
9.5.2023 14.10

Taiteilija Ahti Pitkänen viihtyy tatamilla

Ah­ti Pit­kä­nen on pit­kän lin­jan ju­do­ka. Hän aloit­ti ju­dou­ran­sa heti vuo­teen 1973 ajoit­tu­neen Kip­po­nin pe­rus­ta­mi­sen jäl­keen ja on jat­ka­nut sitä näi­hin päi­viin as­ti.

Veronika ja Timur käyvät kaksi kertaa viikossa Vespelissä judoharjoituksissa. Treeneihin kuuluu mm. köysikiipeilyä.

Veronika ja Timur käyvät kaksi kertaa viikossa Vespelissä judoharjoituksissa. Treeneihin kuuluu mm. köysikiipeilyä.

Jouko Väistö

Urheilu
9.5.2023 14.07

Veronika ja Timur tykästyivät judoon

Uk­rai­nas­ta äi­tien­sä kans­sa so­taa pa­en­neet Ve­ro­ni­ka Hro­mo­va ja Ti­mur Bie­li­aiev sa­no­vat ju­dos­ta ol­leen iso apu hei­dän uu­des­sa elä­män­vai­hees­saan.

Veronika ja Timur käyvät kaksi kertaa viikossa Vespelissä judoharjoituksissa. Treeneihin kuuluu mm. köysikiipeilyä.

Veronika ja Timur käyvät kaksi kertaa viikossa Vespelissä judoharjoituksissa. Treeneihin kuuluu mm. köysikiipeilyä.

Jouko Väistö

Urheilu
9.5.2023 14.07

Veronika ja Timur tykästyivät judoon

Uk­rai­nas­ta äi­tien­sä kans­sa so­taa pa­en­neet Ve­ro­ni­ka Hro­mo­va ja Ti­mur Bie­li­aiev sa­no­vat ju­dos­ta ol­leen iso apu hei­dän uu­des­sa elä­män­vai­hees­saan.

12-vuotias Jiri Hiltunen voitti oman luokkansa Hontai judon Alempien vöiden Mestaruuskilpailussa. Kuvaaja: Tanja Kolehmainen

12-vuotias Jiri Hiltunen voitti oman luokkansa Hontai judon Alempien vöiden Mestaruuskilpailussa. Kuvaaja: Tanja Kolehmainen

Tanja Kolehmainen

Urheilu
9.5.2023 14.05

Judosta tuli koko perheen harrastus

Maa­lis­kuun lo­pul­la Hel­sin­gin Puis­to­las­sa jär­jes­te­tyis­sä Hon­tai ju­don Alem­pien vöi­den Mes­ta­ruus­kil­pai­lus­sa kul­ta­mi­ta­lin nap­pa­si omas­sa luo­kas­saan Kip­po­nia edus­ta­va 12-vuo­ti­as Jiri Hil­tu­nen. Ju­doa Jiri on har­ras­ta­nut kak­si vuot­ta.

12-vuotias Jiri Hiltunen voitti oman luokkansa Hontai judon Alempien vöiden Mestaruuskilpailussa. Kuvaaja: Tanja Kolehmainen

12-vuotias Jiri Hiltunen voitti oman luokkansa Hontai judon Alempien vöiden Mestaruuskilpailussa. Kuvaaja: Tanja Kolehmainen

Tanja Kolehmainen

Urheilu
9.5.2023 14.05

Judosta tuli koko perheen harrastus

Maa­lis­kuun lo­pul­la Hel­sin­gin Puis­to­las­sa jär­jes­te­tyis­sä Hon­tai ju­don Alem­pien vöi­den Mes­ta­ruus­kil­pai­lus­sa kul­ta­mi­ta­lin nap­pa­si omas­sa luo­kas­saan Kip­po­nia edus­ta­va 12-vuo­ti­as Jiri Hil­tu­nen. Ju­doa Jiri on har­ras­ta­nut kak­si vuot­ta.

Pavel Avedeniylle muksujudon ohjaamisesta on tullut tärkeä osa judon parissa toimimista kilpailujudon jälkeen. Kuvaaja: Sini Hukka

Pavel Avedeniylle muksujudon ohjaamisesta on tullut tärkeä osa judon parissa toimimista kilpailujudon jälkeen. Kuvaaja: Sini Hukka

Sini Hukka

Urheilu
9.5.2023 14.03

Judon läsnäolo auttaa keskittymiseen myös arkielämässä

Pa­vel Ave­de­niy muut­ti Ki­teel­le per­heen­sä kans­sa vuon­na 2010. Pian Ki­teel­le tu­lon jäl­keen hän pää­tyi ju­do­har­joi­tuk­siin ja laji vei men­nes­sään. Hä­nel­lä ei ol­lut ai­em­paa ko­ke­mus­ta kamp­pai­lu­la­jeis­ta, mut­ta ju­dos­ta muo­dos­tui no­pe­as­ti tär­keä har­ras­tus.

Pavel Avedeniylle muksujudon ohjaamisesta on tullut tärkeä osa judon parissa toimimista kilpailujudon jälkeen. Kuvaaja: Sini Hukka

Pavel Avedeniylle muksujudon ohjaamisesta on tullut tärkeä osa judon parissa toimimista kilpailujudon jälkeen. Kuvaaja: Sini Hukka

Sini Hukka

Urheilu
9.5.2023 14.03

Judon läsnäolo auttaa keskittymiseen myös arkielämässä

Pa­vel Ave­de­niy muut­ti Ki­teel­le per­heen­sä kans­sa vuon­na 2010. Pian Ki­teel­le tu­lon jäl­keen hän pää­tyi ju­do­har­joi­tuk­siin ja laji vei men­nes­sään. Hä­nel­lä ei ol­lut ai­em­paa ko­ke­mus­ta kamp­pai­lu­la­jeis­ta, mut­ta ju­dos­ta muo­dos­tui no­pe­as­ti tär­keä har­ras­tus.

Linda Pakarinen vakuuttaa saaneensa Elämisentaitoja Lions Quest -koulutuksesta paljon hyvää oppia valmentamiseen. -Suosittelen lämpimästi muillekin, hän kannustaa.

Linda Pakarinen vakuuttaa saaneensa Elämisentaitoja Lions Quest -koulutuksesta paljon hyvää oppia valmentamiseen. -Suosittelen lämpimästi muillekin, hän kannustaa.

Jouko Väistö

Urheilu
9.5.2023 13.57

Lions Quest -koulutuksesta hyvät eväät liikuntaryhmien vetämiseen

Kip­pon pää­see hyö­dyn­tä­mään li­onsk­lu­bien kan­sain­vä­li­sen sää­ti­ön, LCIF:n to­teut­ta­man Li­ons Qu­est -kou­lu­tu­soh­jel­man op­pe­ja.

Linda Pakarinen vakuuttaa saaneensa Elämisentaitoja Lions Quest -koulutuksesta paljon hyvää oppia valmentamiseen. -Suosittelen lämpimästi muillekin, hän kannustaa.

Linda Pakarinen vakuuttaa saaneensa Elämisentaitoja Lions Quest -koulutuksesta paljon hyvää oppia valmentamiseen. -Suosittelen lämpimästi muillekin, hän kannustaa.

Jouko Väistö

Urheilu
9.5.2023 13.57

Lions Quest -koulutuksesta hyvät eväät liikuntaryhmien vetämiseen

Kip­pon pää­see hyö­dyn­tä­mään li­onsk­lu­bien kan­sain­vä­li­sen sää­ti­ön, LCIF:n to­teut­ta­man Li­ons Qu­est -kou­lu­tu­soh­jel­man op­pe­ja.

Anne Tiaisella ja Elvi Hakulisella riitti tarinaa 2,7 kilometrin radan kiertämisen jälkeen. Vaikutti vahvasti siltä, että rastien hakemisesta jäi positiivinen mielikuva, paljon parempi kuin kouluaikaan.

Anne Tiaisella ja Elvi Hakulisella riitti tarinaa 2,7 kilometrin radan kiertämisen jälkeen. Vaikutti vahvasti siltä, että rastien hakemisesta jäi positiivinen mielikuva, paljon parempi kuin kouluaikaan.

Jouko Väistö

Urheilu
9.5.2023 13.40

Rasti alkoivat löytyä, kun kompassi otettiin käyttöön

– En­sim­mäi­sel­lä ras­til­la käy­tiin kah­teen ker­taan. Yh­des­sä pol­ku­jen ris­teyk­ses­sä mei­na­si tul­la pie­niä on­gel­mia, kun luim­me kart­taa huo­nos­ti ja läh­dim­me vää­rään suun­taan.

Anne Tiaisella ja Elvi Hakulisella riitti tarinaa 2,7 kilometrin radan kiertämisen jälkeen. Vaikutti vahvasti siltä, että rastien hakemisesta jäi positiivinen mielikuva, paljon parempi kuin kouluaikaan.

Anne Tiaisella ja Elvi Hakulisella riitti tarinaa 2,7 kilometrin radan kiertämisen jälkeen. Vaikutti vahvasti siltä, että rastien hakemisesta jäi positiivinen mielikuva, paljon parempi kuin kouluaikaan.

Jouko Väistö

Urheilu
9.5.2023 13.40

Rasti alkoivat löytyä, kun kompassi otettiin käyttöön

– En­sim­mäi­sel­lä ras­til­la käy­tiin kah­teen ker­taan. Yh­des­sä pol­ku­jen ris­teyk­ses­sä mei­na­si tul­la pie­niä on­gel­mia, kun luim­me kart­taa huo­nos­ti ja läh­dim­me vää­rään suun­taan.

Ensi lauantain KiPa-JymyJussit -ottelun alussa Pasi Pirinen ja Sami Partanen saavat ansaitsemansa huomionosoituksen. Heidän pelipaitansa jäädytetään. Kuvat: Niilo Hirvonen.

Ensi lauantain KiPa-JymyJussit -ottelun alussa Pasi Pirinen ja Sami Partanen saavat ansaitsemansa huomionosoituksen. Heidän pelipaitansa jäädytetään. Kuvat: Niilo Hirvonen.

Niilo Hirvonen

Urheilu
9.5.2023 9.12

Pirren ja Ekon pelipaidat jäihin

Pit­kän uran pe­sä­pal­loi­li­joi­na teh­neet Pasi Pi­ri­nen ja Sami Par­ta­nen saa­vat en­si lau­an­tain sar­ja-avauk­sen yh­tey­des­sä an­sait­se­man­sa huo­mi­o­no­soi­tuk­sen. Hei­dän pe­li­pai­tan­sa jää­dy­te­tään.

Ensi lauantain KiPa-JymyJussit -ottelun alussa Pasi Pirinen ja Sami Partanen saavat ansaitsemansa huomionosoituksen. Heidän pelipaitansa jäädytetään. Kuvat: Niilo Hirvonen.

Ensi lauantain KiPa-JymyJussit -ottelun alussa Pasi Pirinen ja Sami Partanen saavat ansaitsemansa huomionosoituksen. Heidän pelipaitansa jäädytetään. Kuvat: Niilo Hirvonen.

Niilo Hirvonen

Urheilu
9.5.2023 9.12

Pirren ja Ekon pelipaidat jäihin

Pit­kän uran pe­sä­pal­loi­li­joi­na teh­neet Pasi Pi­ri­nen ja Sami Par­ta­nen saa­vat en­si lau­an­tain sar­ja-avauk­sen yh­tey­des­sä an­sait­se­man­sa huo­mi­o­no­soi­tuk­sen. Hei­dän pe­li­pai­tan­sa jää­dy­te­tään.

Kitee ja Seinäjoki kohtasivat sarjan avauksessa Rantakentällä vuonna 1978. Arkistokuva Kiteen-Tohmajärven lehden jutusta 10.5.1978.

Kitee ja Seinäjoki kohtasivat sarjan avauksessa Rantakentällä vuonna 1978. Arkistokuva Kiteen-Tohmajärven lehden jutusta 10.5.1978.

Arkisto

Urheilu
9.5.2023 9.10

Joko kolmas kerta toden sanoo?

His­to­ria tois­taa it­se­ään, ai­na­kin mitä Ki­teen pää­sar­jan pe­sis­jouk­ku­een sar­ja-avauk­seen tu­lee. Se koh­taa en­si lau­an­tai­na jo kol­man­nen ker­ran pit­kän pää­sar­jau­ran­sa ai­ka­na ko­ti­a­vauk­ses­sa Sei­nä­jo­en.

Kitee ja Seinäjoki kohtasivat sarjan avauksessa Rantakentällä vuonna 1978. Arkistokuva Kiteen-Tohmajärven lehden jutusta 10.5.1978.

Kitee ja Seinäjoki kohtasivat sarjan avauksessa Rantakentällä vuonna 1978. Arkistokuva Kiteen-Tohmajärven lehden jutusta 10.5.1978.

Arkisto

Urheilu
9.5.2023 9.10

Joko kolmas kerta toden sanoo?

His­to­ria tois­taa it­se­ään, ai­na­kin mitä Ki­teen pää­sar­jan pe­sis­jouk­ku­een sar­ja-avauk­seen tu­lee. Se koh­taa en­si lau­an­tai­na jo kol­man­nen ker­ran pit­kän pää­sar­jau­ran­sa ai­ka­na ko­ti­a­vauk­ses­sa Sei­nä­jo­en.

Tomi Kauhanen ja Joona Toivanen pelasivat Rääkkylän joukkueessa.

Tomi Kauhanen ja Joona Toivanen pelasivat Rääkkylän joukkueessa.

Päivi Lievonen

Urheilu
8.5.2023 12.00

Koulujenväliset sählykisat Rääkkylässä tänään

Kes­ki-Kar­ja­lan seu­dun ylä­kou­lu­jen vä­li­set sa­li­ban­dyn ys­tä­vyy­sot­te­lut pi­det­tiin tä­nään maa­nan­tai­na Rääk­ky­läs­sä.

Tomi Kauhanen ja Joona Toivanen pelasivat Rääkkylän joukkueessa.

Tomi Kauhanen ja Joona Toivanen pelasivat Rääkkylän joukkueessa.

Päivi Lievonen

Urheilu
8.5.2023 12.00

Koulujenväliset sählykisat Rääkkylässä tänään

Kes­ki-Kar­ja­lan seu­dun ylä­kou­lu­jen vä­li­set sa­li­ban­dyn ys­tä­vyy­sot­te­lut pi­det­tiin tä­nään maa­nan­tai­na Rääk­ky­läs­sä.

Menestyksekäs kausi on takana ja on kakkukahvien aikana. Kultajuhlat pidettiin viime tiistaina kansanopistolla.

Menestyksekäs kausi on takana ja on kakkukahvien aikana. Kultajuhlat pidettiin viime tiistaina kansanopistolla.

Jouko Väistö

Urheilu
27.4.2023 11.17

Jääsusien lipunkantajien kausi huipentui kultajuhliin

Jää­su­sien li­pun­kan­ta­jak­si nous­seen U14 jouk­ku­een hyvä vire jat­kui läpi kau­den ke­vään hui­pen­nuk­seen as­ti. Kau­si hui­pen­tui ap­ril­li­päi­vä­nä Kuo­pi­os­sa pe­lat­tuun sar­jan fi­naa­li­ot­te­luun, jos­sa Kal­Pa Black jou­tui tai­pu­maan maa­lein 1-6.

Menestyksekäs kausi on takana ja on kakkukahvien aikana. Kultajuhlat pidettiin viime tiistaina kansanopistolla.

Menestyksekäs kausi on takana ja on kakkukahvien aikana. Kultajuhlat pidettiin viime tiistaina kansanopistolla.

Jouko Väistö

Urheilu
27.4.2023 11.17

Jääsusien lipunkantajien kausi huipentui kultajuhliin

Jää­su­sien li­pun­kan­ta­jak­si nous­seen U14 jouk­ku­een hyvä vire jat­kui läpi kau­den ke­vään hui­pen­nuk­seen as­ti. Kau­si hui­pen­tui ap­ril­li­päi­vä­nä Kuo­pi­os­sa pe­lat­tuun sar­jan fi­naa­li­ot­te­luun, jos­sa Kal­Pa Black jou­tui tai­pu­maan maa­lein 1-6.

Hopeasomman loppukilpailuissa kultaa sekä mäkihypyssä että yhdistetyssä voittanut Elsi Hämäläinen palkittiin parhaana nuorena urheilijana viime lauantaina pidetyissä mäkikauden päättäjäisissä. Komean kiertopalkinnon ojensivat Jyrki Renvall ja Kari Pätäri.

Hopeasomman loppukilpailuissa kultaa sekä mäkihypyssä että yhdistetyssä voittanut Elsi Hämäläinen palkittiin parhaana nuorena urheilijana viime lauantaina pidetyissä mäkikauden päättäjäisissä. Komean kiertopalkinnon ojensivat Jyrki Renvall ja Kari Pätäri.

Jouko Väistö

Urheilu
25.4.2023 11.50

Yhteisöllisyys tuonut uutta potkua mäkihyppyyn

Mä­ki­hyp­py on läh­te­nyt Ki­teel­lä sel­lai­seen lii­toon, et­tä val­men­nuk­ses­ta vas­taa­vat Har­ri Pek­ki­nen ja Jyr­ki Ren­vall ovat jou­tu­neet pyör­tä­mään pää­tök­si­ään. Kun muu­ta­ma vuo­si sit­ten he päät­ti­vät kan­taa vas­tuu­ta pa­rin vuo­den ajan, oli­vat he tal­vel­la jo sitä miel­tä, et­tä pes­ti ve­näh­tää kym­me­nen vuo­den mit­tai­sek­si.

Hopeasomman loppukilpailuissa kultaa sekä mäkihypyssä että yhdistetyssä voittanut Elsi Hämäläinen palkittiin parhaana nuorena urheilijana viime lauantaina pidetyissä mäkikauden päättäjäisissä. Komean kiertopalkinnon ojensivat Jyrki Renvall ja Kari Pätäri.

Hopeasomman loppukilpailuissa kultaa sekä mäkihypyssä että yhdistetyssä voittanut Elsi Hämäläinen palkittiin parhaana nuorena urheilijana viime lauantaina pidetyissä mäkikauden päättäjäisissä. Komean kiertopalkinnon ojensivat Jyrki Renvall ja Kari Pätäri.

Jouko Väistö

Urheilu
25.4.2023 11.50

Yhteisöllisyys tuonut uutta potkua mäkihyppyyn

Mä­ki­hyp­py on läh­te­nyt Ki­teel­lä sel­lai­seen lii­toon, et­tä val­men­nuk­ses­ta vas­taa­vat Har­ri Pek­ki­nen ja Jyr­ki Ren­vall ovat jou­tu­neet pyör­tä­mään pää­tök­si­ään. Kun muu­ta­ma vuo­si sit­ten he päät­ti­vät kan­taa vas­tuu­ta pa­rin vuo­den ajan, oli­vat he tal­vel­la jo sitä miel­tä, et­tä pes­ti ve­näh­tää kym­me­nen vuo­den mit­tai­sek­si.

Vuoden Sukellusseuran kunniakirjan ja kiertopalkinnon kävivät vastaanottamassa varapuheenjohtaja Erno Olkkonen, vasemmalla ja puheenjohtaja Arto Möttönen. Kuvamme on Kiteen kaupungin järjestämästä kahvitilaisuudesta.

Vuoden Sukellusseuran kunniakirjan ja kiertopalkinnon kävivät vastaanottamassa varapuheenjohtaja Erno Olkkonen, vasemmalla ja puheenjohtaja Arto Möttönen. Kuvamme on Kiteen kaupungin järjestämästä kahvitilaisuudesta.

Jouko Väistö

Urheilu
11.4.2023 8.30

Keski-Karjalan Sukeltajat on Vuoden Sukellusseura

Tänä vuon­na 40 vuot­ta täyt­tä­vä Kes­ki-Kar­ja­lan Su­kel­ta­jat sai juh­la­vuo­te­naan mer­kit­tä­vän huo­mi­o­no­soi­tuk­sen: Su­kel­ta­ja­liit­to va­lit­si sen Vuo­den 2022 su­kel­lus­seu­rak­si. Huo­mi­o­no­soi­tus jul­kis­tet­tiin ku­lu­van kuun alus­sa Hel­sin­gis­sä pi­de­tyn lii­ton vuo­si­ko­kouk­sen yh­tey­des­sä.

Vuoden Sukellusseuran kunniakirjan ja kiertopalkinnon kävivät vastaanottamassa varapuheenjohtaja Erno Olkkonen, vasemmalla ja puheenjohtaja Arto Möttönen. Kuvamme on Kiteen kaupungin järjestämästä kahvitilaisuudesta.

Vuoden Sukellusseuran kunniakirjan ja kiertopalkinnon kävivät vastaanottamassa varapuheenjohtaja Erno Olkkonen, vasemmalla ja puheenjohtaja Arto Möttönen. Kuvamme on Kiteen kaupungin järjestämästä kahvitilaisuudesta.

Jouko Väistö

Urheilu
11.4.2023 8.30

Keski-Karjalan Sukeltajat on Vuoden Sukellusseura

Tänä vuon­na 40 vuot­ta täyt­tä­vä Kes­ki-Kar­ja­lan Su­kel­ta­jat sai juh­la­vuo­te­naan mer­kit­tä­vän huo­mi­o­no­soi­tuk­sen: Su­kel­ta­ja­liit­to va­lit­si sen Vuo­den 2022 su­kel­lus­seu­rak­si. Huo­mi­o­no­soi­tus jul­kis­tet­tiin ku­lu­van kuun alus­sa Hel­sin­gis­sä pi­de­tyn lii­ton vuo­si­ko­kouk­sen yh­tey­des­sä.

Seuran tulevaisuuden suunnitelmiin kuuluu, että joukkueiden kulurakenteisiin ja mahdollisiin ansaintamenetelmiin kiinnitettään aiempaa tarkemmin huomiota. Arkistokuva: Niilo Hirvonen

Seuran tulevaisuuden suunnitelmiin kuuluu, että joukkueiden kulurakenteisiin ja mahdollisiin ansaintamenetelmiin kiinnitettään aiempaa tarkemmin huomiota. Arkistokuva: Niilo Hirvonen

Niilo Hirvonen

Urheilu
6.4.2023 7.00

Kiteen Pallon taloudellinen tulos jäi tappiolliseksi

Ki­teen Pal­lon vii­mei­sim­män ti­li­kau­den tu­los jäi kah­den ta­lou­del­li­ses­ti po­si­tii­vi­sen ti­li­kau­den jäl­keen tap­pi­ol­li­sek­si. Koko seu­ran osal­ta tap­pi­o­ta tuli noin 37 000 eu­roa, jos­ta Su­per­pe­sik­sen osuus oli noin 6 000 eu­roa.

Seuran tulevaisuuden suunnitelmiin kuuluu, että joukkueiden kulurakenteisiin ja mahdollisiin ansaintamenetelmiin kiinnitettään aiempaa tarkemmin huomiota. Arkistokuva: Niilo Hirvonen

Seuran tulevaisuuden suunnitelmiin kuuluu, että joukkueiden kulurakenteisiin ja mahdollisiin ansaintamenetelmiin kiinnitettään aiempaa tarkemmin huomiota. Arkistokuva: Niilo Hirvonen

Niilo Hirvonen

Urheilu
6.4.2023 7.00

Kiteen Pallon taloudellinen tulos jäi tappiolliseksi

Ki­teen Pal­lon vii­mei­sim­män ti­li­kau­den tu­los jäi kah­den ta­lou­del­li­ses­ti po­si­tii­vi­sen ti­li­kau­den jäl­keen tap­pi­ol­li­sek­si. Koko seu­ran osal­ta tap­pi­o­ta tuli noin 37 000 eu­roa, jos­ta Su­per­pe­sik­sen osuus oli noin 6 000 eu­roa.

Rauno Myllys ehätti ensimmäisten joukossa onnittelemaan sekä ilmahirvessä että -luodikossa SM-kultaa voittanutta treenikaveriaan Minna Suomalaista. Kultaisia SM-mitaleja Minnalla on nyt palkintokaapissa jo 19 ja tuplamestariksi hän on tähdännyt kuusi kertaa. Kuva: Toni Suomalainen.

Rauno Myllys ehätti ensimmäisten joukossa onnittelemaan sekä ilmahirvessä että -luodikossa SM-kultaa voittanutta treenikaveriaan Minna Suomalaista. Kultaisia SM-mitaleja Minnalla on nyt palkintokaapissa jo 19 ja tuplamestariksi hän on tähdännyt kuusi kertaa. Kuva: Toni Suomalainen.

Toni Suomalainen

Urheilu
5.4.2023 10.47

Minnalle kuudes tuplamestaruus, Laurille SM-kultaa ja -hopeaa

Min­na Suo­ma­lai­nen läh­ti Tu­rus­sa ku­lu­van kuun alus­sa pi­det­tyi­hin Suo­men Met­säs­tä­jä­lii­ton il­ma-ase­am­mun­to­jen SM-kil­pai­lui­hin ko­vin ta­voit­tein. Hän ha­lu­si voit­taa SM-kul­taa sekä il­ma­luo­di­kos­sa et­tä -hir­ves­sä ja sen pääl­le pa­ran­taa tu­lok­si­aan kum­mas­sa­kin la­jis­sa.

Rauno Myllys ehätti ensimmäisten joukossa onnittelemaan sekä ilmahirvessä että -luodikossa SM-kultaa voittanutta treenikaveriaan Minna Suomalaista. Kultaisia SM-mitaleja Minnalla on nyt palkintokaapissa jo 19 ja tuplamestariksi hän on tähdännyt kuusi kertaa. Kuva: Toni Suomalainen.

Rauno Myllys ehätti ensimmäisten joukossa onnittelemaan sekä ilmahirvessä että -luodikossa SM-kultaa voittanutta treenikaveriaan Minna Suomalaista. Kultaisia SM-mitaleja Minnalla on nyt palkintokaapissa jo 19 ja tuplamestariksi hän on tähdännyt kuusi kertaa. Kuva: Toni Suomalainen.

Toni Suomalainen

Urheilu
5.4.2023 10.47

Minnalle kuudes tuplamestaruus, Laurille SM-kultaa ja -hopeaa

Min­na Suo­ma­lai­nen läh­ti Tu­rus­sa ku­lu­van kuun alus­sa pi­det­tyi­hin Suo­men Met­säs­tä­jä­lii­ton il­ma-ase­am­mun­to­jen SM-kil­pai­lui­hin ko­vin ta­voit­tein. Hän ha­lu­si voit­taa SM-kul­taa sekä il­ma­luo­di­kos­sa et­tä -hir­ves­sä ja sen pääl­le pa­ran­taa tu­lok­si­aan kum­mas­sa­kin la­jis­sa.

Piirinmestariksi pilkkineet Heikki Kosonen ja Saara Silvennoinen toivat kumpikin punnitukseen yli kuuden kilon ahvensaaliin.

Piirinmestariksi pilkkineet Heikki Kosonen ja Saara Silvennoinen toivat kumpikin punnitukseen yli kuuden kilon ahvensaaliin.

Jouko Väistö

Urheilu
3.4.2023 15.00

Heikki ja Saara nykyttelivät voittoon Koti-Karjala -pilkissä

Tä­män­vuo­ti­sen Koti-Kar­ja­la Pil­kin kum­man­kin pää­sar­jan voit­to jäi Ki­teel­le. Nais­ten sar­jas­sa mes­ta­rik­si pilk­ki Poh­jois-Kar­ja­lan Ur­hei­lu­ka­las­ta­jia edus­ta­va Saa­ra Sil­ven­noi­nen ja mies­ten puo­lel­la yk­kö­sek­si ny­kyt­te­li Kar­ja­lan Ka­la­mies­ten Heik­ki Ko­so­nen.

Piirinmestariksi pilkkineet Heikki Kosonen ja Saara Silvennoinen toivat kumpikin punnitukseen yli kuuden kilon ahvensaaliin.

Piirinmestariksi pilkkineet Heikki Kosonen ja Saara Silvennoinen toivat kumpikin punnitukseen yli kuuden kilon ahvensaaliin.

Jouko Väistö

Urheilu
3.4.2023 15.00

Heikki ja Saara nykyttelivät voittoon Koti-Karjala -pilkissä

Tä­män­vuo­ti­sen Koti-Kar­ja­la Pil­kin kum­man­kin pää­sar­jan voit­to jäi Ki­teel­le. Nais­ten sar­jas­sa mes­ta­rik­si pilk­ki Poh­jois-Kar­ja­lan Ur­hei­lu­ka­las­ta­jia edus­ta­va Saa­ra Sil­ven­noi­nen ja mies­ten puo­lel­la yk­kö­sek­si ny­kyt­te­li Kar­ja­lan Ka­la­mies­ten Heik­ki Ko­so­nen.

Aurinkoinen sää helli pilkkijöitä. Kuva: Niilo Hirvonen

Aurinkoinen sää helli pilkkijöitä. Kuva: Niilo Hirvonen

Niilo Hirvonen

Urheilu
22.3.2023 13.37

Kotikenttäetu auttoi Ilmarisen lionit voittoon

LC Ki­tee Il­ma­ri­sen li­o­nit käyt­ti­vät ko­ti­kent­tä­e­dun te­hok­kaas­ti hy­väk­seen Hei­nä­jär­vel­lä pi­de­tyis­sä 107H -pii­rin pilk­ki­ki­sois­sa. He nap­pa­si­vat mies­ten sar­jan vii­des­tä kär­ki­si­jas­ta kol­me.

Aurinkoinen sää helli pilkkijöitä. Kuva: Niilo Hirvonen

Aurinkoinen sää helli pilkkijöitä. Kuva: Niilo Hirvonen

Niilo Hirvonen

Urheilu
22.3.2023 13.37

Kotikenttäetu auttoi Ilmarisen lionit voittoon

LC Ki­tee Il­ma­ri­sen li­o­nit käyt­ti­vät ko­ti­kent­tä­e­dun te­hok­kaas­ti hy­väk­seen Hei­nä­jär­vel­lä pi­de­tyis­sä 107H -pii­rin pilk­ki­ki­sois­sa. He nap­pa­si­vat mies­ten sar­jan vii­des­tä kär­ki­si­jas­ta kol­me.

Tamperelainen Pekka Kauranen tuli hakemaan laturetkeltä luonnon rauhaa ja maalaismiljöön tarjoamia elämyksiä.

Tamperelainen Pekka Kauranen tuli hakemaan laturetkeltä luonnon rauhaa ja maalaismiljöön tarjoamia elämyksiä.

Jouko Väistö

Urheilu
22.3.2023 13.19

Sää ei tarttunut laturetkeläisten sääreen

Ke­vät keik­ku­en tu­le­vi. Näin­hän se van­ha kan­sa tie­tää ker­toa. Sa­non­ta on pi­tä­nyt hy­vin ku­tin­sa tä­nä­kin ke­vää­nä. Sen ovat huo­man­neet myös Ky­lä­pa­ri ja Jär­ven­tauk­set Mar­tat Hy­vän tuu­len la­tu­ret­keä jär­jes­tä­es­sään.

Tamperelainen Pekka Kauranen tuli hakemaan laturetkeltä luonnon rauhaa ja maalaismiljöön tarjoamia elämyksiä.

Tamperelainen Pekka Kauranen tuli hakemaan laturetkeltä luonnon rauhaa ja maalaismiljöön tarjoamia elämyksiä.

Jouko Väistö

Urheilu
22.3.2023 13.19

Sää ei tarttunut laturetkeläisten sääreen

Ke­vät keik­ku­en tu­le­vi. Näin­hän se van­ha kan­sa tie­tää ker­toa. Sa­non­ta on pi­tä­nyt hy­vin ku­tin­sa tä­nä­kin ke­vää­nä. Sen ovat huo­man­neet myös Ky­lä­pa­ri ja Jär­ven­tauk­set Mar­tat Hy­vän tuu­len la­tu­ret­keä jär­jes­tä­es­sään.

Kiteen Timo Grönlund ja Liperin Pauli Vuorma kävivät ankkuriosuudella tiukan latukamppailun A-sarjan pronssisijasta. Se ratkesi osuuden lopussa 8,3 sekunnin erolla leipäpitäjän hiihtäjien eduksi.

Kiteen Timo Grönlund ja Liperin Pauli Vuorma kävivät ankkuriosuudella tiukan latukamppailun A-sarjan pronssisijasta. Se ratkesi osuuden lopussa 8,3 sekunnin erolla leipäpitäjän hiihtäjien eduksi.

Jouko Väistö

Urheilu
22.3.2023 11.38

Kitee jäi 8,3 sekunnin päähän mitalista

Ki­teen I-jouk­kue uu­si vii­me­vuo­ti­sen ne­los­si­jan­sa vii­me lau­an­tai­na Hut­sin la­duil­la hiih­de­tys­sä maa­kun­ta­vies­tis­sä. Mi­ta­li­si­ja oli hie­man lä­hem­pä­nä kuin vuo­si sit­ten hiih­de­tys­sä vies­tis­sä. Kun Liek­sas­sa prons­sis­ta jää­tiin 28,1 se­kun­nin pää­hän, oli vas­taa­va ero ko­ti­la­duil­la vain 8,3 se­kun­tia.

Kiteen Timo Grönlund ja Liperin Pauli Vuorma kävivät ankkuriosuudella tiukan latukamppailun A-sarjan pronssisijasta. Se ratkesi osuuden lopussa 8,3 sekunnin erolla leipäpitäjän hiihtäjien eduksi.

Kiteen Timo Grönlund ja Liperin Pauli Vuorma kävivät ankkuriosuudella tiukan latukamppailun A-sarjan pronssisijasta. Se ratkesi osuuden lopussa 8,3 sekunnin erolla leipäpitäjän hiihtäjien eduksi.

Jouko Väistö

Urheilu
22.3.2023 11.38

Kitee jäi 8,3 sekunnin päähän mitalista

Ki­teen I-jouk­kue uu­si vii­me­vuo­ti­sen ne­los­si­jan­sa vii­me lau­an­tai­na Hut­sin la­duil­la hiih­de­tys­sä maa­kun­ta­vies­tis­sä. Mi­ta­li­si­ja oli hie­man lä­hem­pä­nä kuin vuo­si sit­ten hiih­de­tys­sä vies­tis­sä. Kun Liek­sas­sa prons­sis­ta jää­tiin 28,1 se­kun­nin pää­hän, oli vas­taa­va ero ko­ti­la­duil­la vain 8,3 se­kun­tia.

Kimmo Pöntinen, Mika Timonen ja Timo Uuksulainen pitivät Pararin Puntibn lippua korkealla helmikuussa SM-kisoissa. Kuva: Mika Huuho

Kimmo Pöntinen, Mika Timonen ja Timo Uuksulainen pitivät Pararin Puntibn lippua korkealla helmikuussa SM-kisoissa. Kuva: Mika Huuho

Mika Huuho

Urheilu
21.3.2023 15.27

Pajarin Puntin nostajille SM-menestystä

Pa­ja­rin Pun­til­le tuli me­nes­tys­tä klas­si­sen pen­kin SM ki­sois­sa. Ki­sat pi­det­tiin Tam­mi­saa­res­sa 24.-26. hel­mi­kuu­ta ja Pa­Pus­ta ki­saan osal­lis­tui nel­jä kil­pai­li­jaa.

Kimmo Pöntinen, Mika Timonen ja Timo Uuksulainen pitivät Pararin Puntibn lippua korkealla helmikuussa SM-kisoissa. Kuva: Mika Huuho

Kimmo Pöntinen, Mika Timonen ja Timo Uuksulainen pitivät Pararin Puntibn lippua korkealla helmikuussa SM-kisoissa. Kuva: Mika Huuho

Mika Huuho

Urheilu
21.3.2023 15.27

Pajarin Puntin nostajille SM-menestystä

Pa­ja­rin Pun­til­le tuli me­nes­tys­tä klas­si­sen pen­kin SM ki­sois­sa. Ki­sat pi­det­tiin Tam­mi­saa­res­sa 24.-26. hel­mi­kuu­ta ja Pa­Pus­ta ki­saan osal­lis­tui nel­jä kil­pai­li­jaa.

Tietoa mäkien kunnostuksesta tuleville liikuntapaikkojen hoitajille Hutsin suurimman mäen hyppyripöydällä jakoi pitkän linjan kiteeläinen mäkimies Jyrki Renvall.

Tietoa mäkien kunnostuksesta tuleville liikuntapaikkojen hoitajille Hutsin suurimman mäen hyppyripöydällä jakoi pitkän linjan kiteeläinen mäkimies Jyrki Renvall.

Jouko Väistö

Urheilu
19.3.2023 17.41

Islon opiskelijat hakivat mäkien­kun­nos­tu­soppia Kiteeltä

Hut­sin hyp­py­ri­mä­et ovat enim­mäk­seen mä­ki­hyp­pää­jien käy­tös­sä, mut­ta nii­tä voi­daan käyt­tää myös ope­tuk­ses­sa. Tätä teh­tä­vää ne hoi­ti­vat vii­mek­si ku­lu­neel­la vii­kol­la, kun ryh­mä Itä-Suo­men lii­kun­ta­o­pis­ton (Is­lo) opis­ke­li­joi­ta kävi opet­ta­jan­sa Jere Sink­ko­sen joh­dol­la tu­tus­tu­mas­sa mä­kien kun­nos­ta­mi­seen kuu­lu­viin työ­teh­tä­viin.

Tietoa mäkien kunnostuksesta tuleville liikuntapaikkojen hoitajille Hutsin suurimman mäen hyppyripöydällä jakoi pitkän linjan kiteeläinen mäkimies Jyrki Renvall.

Tietoa mäkien kunnostuksesta tuleville liikuntapaikkojen hoitajille Hutsin suurimman mäen hyppyripöydällä jakoi pitkän linjan kiteeläinen mäkimies Jyrki Renvall.

Jouko Väistö

Urheilu
19.3.2023 17.41

Islon opiskelijat hakivat mäkien­kun­nos­tu­soppia Kiteeltä

Hut­sin hyp­py­ri­mä­et ovat enim­mäk­seen mä­ki­hyp­pää­jien käy­tös­sä, mut­ta nii­tä voi­daan käyt­tää myös ope­tuk­ses­sa. Tätä teh­tä­vää ne hoi­ti­vat vii­mek­si ku­lu­neel­la vii­kol­la, kun ryh­mä Itä-Suo­men lii­kun­ta­o­pis­ton (Is­lo) opis­ke­li­joi­ta kävi opet­ta­jan­sa Jere Sink­ko­sen joh­dol­la tu­tus­tu­mas­sa mä­kien kun­nos­ta­mi­seen kuu­lu­viin työ­teh­tä­viin.

Alkulämmittely on kaiken a ja o.

Alkulämmittely on kaiken a ja o.

Mervi Venäläinen

Urheilu
15.3.2023 11.10

Ikänaisten kuntosaliryhmässä treenataan voimaa, tasapainoa ja liikkuvuutta

– Toh­ma­jär­ve­läi­set ikäih­mi­set pi­tä­vät huol­ta kun­nos­taan, sa­noo lii­kun­na­noh­jaa­ja Ar­ja Pir­ho­nen. Hän pe­rus­taa väit­teen­sä muun mu­as­sa sii­hen, et­tä ikäih­mi­sil­le suun­nat­tui­hin oh­jat­tui­hin lii­kun­ta­ryh­miin osal­lis­tuu sään­nöl­li­ses­ti yli 120 toh­ma­jär­ve­läis­tä.

Alkulämmittely on kaiken a ja o.

Alkulämmittely on kaiken a ja o.

Mervi Venäläinen

Urheilu
15.3.2023 11.10

Ikänaisten kuntosaliryhmässä treenataan voimaa, tasapainoa ja liikkuvuutta

– Toh­ma­jär­ve­läi­set ikäih­mi­set pi­tä­vät huol­ta kun­nos­taan, sa­noo lii­kun­na­noh­jaa­ja Ar­ja Pir­ho­nen. Hän pe­rus­taa väit­teen­sä muun mu­as­sa sii­hen, et­tä ikäih­mi­sil­le suun­nat­tui­hin oh­jat­tui­hin lii­kun­ta­ryh­miin osal­lis­tuu sään­nöl­li­ses­ti yli 120 toh­ma­jär­ve­läis­tä.

Pitkästä aikaa Hutsissa nähdään myös Miro Karppasen vauhdikasta menoa. Hän hiihtää tulevan lauantain maakuntaviestissä Kiteen avausosuuden. Arkistokuva.

Pitkästä aikaa Hutsissa nähdään myös Miro Karppasen vauhdikasta menoa. Hän hiihtää tulevan lauantain maakuntaviestissä Kiteen avausosuuden. Arkistokuva.

Jouko Väistö

Urheilu
14.3.2023 10.09

Maakuntaviesti tulee tarjoamaan kiehtovia latukamppailuja

Ki­teel­lä en­si lau­an­tai­na hiih­det­tä­väs­sä maa­kun­ta­vies­tis­sä tul­laan nä­ke­mään niin SM-ta­sol­la mi­ta­li­saa­vu­tuk­siin yl­tä­nei­tä ur­hei­li­joi­ta kuin myös­kin hie­man verk­kai­sem­paa vauh­tia pi­tä­viä ly­lyn lyk­ki­jöi­tä. Täs­sä mie­les­sä vies­tis­sä to­teu­tuu hy­vin sen pe­rim­mäi­nen hen­ki ja tar­koi­tus.

Pitkästä aikaa Hutsissa nähdään myös Miro Karppasen vauhdikasta menoa. Hän hiihtää tulevan lauantain maakuntaviestissä Kiteen avausosuuden. Arkistokuva.

Pitkästä aikaa Hutsissa nähdään myös Miro Karppasen vauhdikasta menoa. Hän hiihtää tulevan lauantain maakuntaviestissä Kiteen avausosuuden. Arkistokuva.

Jouko Väistö

Urheilu
14.3.2023 10.09

Maakuntaviesti tulee tarjoamaan kiehtovia latukamppailuja

Ki­teel­lä en­si lau­an­tai­na hiih­det­tä­väs­sä maa­kun­ta­vies­tis­sä tul­laan nä­ke­mään niin SM-ta­sol­la mi­ta­li­saa­vu­tuk­siin yl­tä­nei­tä ur­hei­li­joi­ta kuin myös­kin hie­man verk­kai­sem­paa vauh­tia pi­tä­viä ly­lyn lyk­ki­jöi­tä. Täs­sä mie­les­sä vies­tis­sä to­teu­tuu hy­vin sen pe­rim­mäi­nen hen­ki ja tar­koi­tus.

Milja Mölsä ja Emiliia Golubeva osallistuivat Niemisen Urheilijoiden juhlavuoden aloittaneeseen hiihtotapahtumaan sunnuntaina.

Milja Mölsä ja Emiliia Golubeva osallistuivat Niemisen Urheilijoiden juhlavuoden aloittaneeseen hiihtotapahtumaan sunnuntaina.

Päivi Lievonen

Urheilu
13.3.2023 14.16

Niemisen Urheilijat aloitti juhlavuotensa - suunnitteilla kentän remontti

Tänä vuon­na 90 vuot­ta täyt­tä­vä Nie­mi­sen ur­hei­li­jat aloit­ti juh­la­vuo­den vie­ton hiih­don ym­pä­ril­le ra­ken­tu­neel­la tal­vi­ta­pah­tu­mal­la. Nie­mi­sen ur­hei­lu­ta­lol­la pi­det­ty ti­lai­suus oli suun­nat­tu eri­tyi­ses­ti per­heen pie­nim­mil­le hiih­to­mi­ta­lei­neen ja po­ni­rat­sas­tuk­si­neen, ja pai­kal­la oli pää­a­si­as­sa lap­si­per­hei­tä noin 50 kä­vi­jän ver­ran.

Milja Mölsä ja Emiliia Golubeva osallistuivat Niemisen Urheilijoiden juhlavuoden aloittaneeseen hiihtotapahtumaan sunnuntaina.

Milja Mölsä ja Emiliia Golubeva osallistuivat Niemisen Urheilijoiden juhlavuoden aloittaneeseen hiihtotapahtumaan sunnuntaina.

Päivi Lievonen

Urheilu
13.3.2023 14.16

Niemisen Urheilijat aloitti juhlavuotensa - suunnitteilla kentän remontti

Tänä vuon­na 90 vuot­ta täyt­tä­vä Nie­mi­sen ur­hei­li­jat aloit­ti juh­la­vuo­den vie­ton hiih­don ym­pä­ril­le ra­ken­tu­neel­la tal­vi­ta­pah­tu­mal­la. Nie­mi­sen ur­hei­lu­ta­lol­la pi­det­ty ti­lai­suus oli suun­nat­tu eri­tyi­ses­ti per­heen pie­nim­mil­le hiih­to­mi­ta­lei­neen ja po­ni­rat­sas­tuk­si­neen, ja pai­kal­la oli pää­a­si­as­sa lap­si­per­hei­tä noin 50 kä­vi­jän ver­ran.

Kymmenen vuotta sitten Kiteellä hiihdetyssä maakuntaviestissä Jouni Ratilainen ratkaisi ankkuriosuudella viestin Liperin voitoksi ja pääsi maaliin tultuaan ilmojen teille. Arkistokuva: Jouko Väistö

Kymmenen vuotta sitten Kiteellä hiihdetyssä maakuntaviestissä Jouni Ratilainen ratkaisi ankkuriosuudella viestin Liperin voitoksi ja pääsi maaliin tultuaan ilmojen teille. Arkistokuva: Jouko Väistö

Jouko Väistö

Urheilu
10.3.2023 10.05

Maakuntaviesti viikon kuluttua Kiteellä

76. Poh­jois-Kar­ja­lan maa­kun­ta­vies­ti jär­jes­te­tään Ki­teel­lä en­si vii­kon lau­an­tai­na. Edel­li­sen ker­ran Ki­teel­lä hiih­det­tiin maa­kun­ta­vies­tin mer­keis­sä kym­me­nen vuot­ta sit­ten, jol­loin kil­pail­tiin 67. maa­kun­ta­vies­tin si­joi­tuk­sis­ta.

Kymmenen vuotta sitten Kiteellä hiihdetyssä maakuntaviestissä Jouni Ratilainen ratkaisi ankkuriosuudella viestin Liperin voitoksi ja pääsi maaliin tultuaan ilmojen teille. Arkistokuva: Jouko Väistö

Kymmenen vuotta sitten Kiteellä hiihdetyssä maakuntaviestissä Jouni Ratilainen ratkaisi ankkuriosuudella viestin Liperin voitoksi ja pääsi maaliin tultuaan ilmojen teille. Arkistokuva: Jouko Väistö

Jouko Väistö

Urheilu
10.3.2023 10.05

Maakuntaviesti viikon kuluttua Kiteellä

76. Poh­jois-Kar­ja­lan maa­kun­ta­vies­ti jär­jes­te­tään Ki­teel­lä en­si vii­kon lau­an­tai­na. Edel­li­sen ker­ran Ki­teel­lä hiih­det­tiin maa­kun­ta­vies­tin mer­keis­sä kym­me­nen vuot­ta sit­ten, jol­loin kil­pail­tiin 67. maa­kun­ta­vies­tin si­joi­tuk­sis­ta.

Elsi Hämäläisen kelpaa tuuletella. Hän voitti kultaa sekä yhdistetyssä että erikoismäessä viime viikonloppuna Lahdessa pidetyissä Hopeasomman loppukilpailuissa.

Elsi Hämäläisen kelpaa tuuletella. Hän voitti kultaa sekä yhdistetyssä että erikoismäessä viime viikonloppuna Lahdessa pidetyissä Hopeasomman loppukilpailuissa.

Jouko Väistö

Urheilu
6.3.2023 13.05

Elsi nappasi tuplamestaruuden Hopeasomman loppukilpailuissa

Ant­ti Aal­lon mä­ki­kou­lus­sa mä­ki­hyp­py­u­ran­sa aloit­ta­nut El­si Hä­mä­läi­nen jär­jes­ti val­men­ta­jil­leen mie­lui­san yl­lä­tyk­sen vii­me vii­kon­lop­pu­na Lah­des­sa pi­de­tyis­sä Ho­pe­a­som­man lop­pu­kil­pai­luis­sa. Hän nap­pa­si 10-vuo­ti­ai­den sar­jas­sa tup­la­mes­ta­ruu­den voit­ta­en sekä yh­dis­te­tyn et­tä eri­kois­mä­en kil­pai­lun.

Elsi Hämäläisen kelpaa tuuletella. Hän voitti kultaa sekä yhdistetyssä että erikoismäessä viime viikonloppuna Lahdessa pidetyissä Hopeasomman loppukilpailuissa.

Elsi Hämäläisen kelpaa tuuletella. Hän voitti kultaa sekä yhdistetyssä että erikoismäessä viime viikonloppuna Lahdessa pidetyissä Hopeasomman loppukilpailuissa.

Jouko Väistö

Urheilu
6.3.2023 13.05

Elsi nappasi tuplamestaruuden Hopeasomman loppukilpailuissa

Ant­ti Aal­lon mä­ki­kou­lus­sa mä­ki­hyp­py­u­ran­sa aloit­ta­nut El­si Hä­mä­läi­nen jär­jes­ti val­men­ta­jil­leen mie­lui­san yl­lä­tyk­sen vii­me vii­kon­lop­pu­na Lah­des­sa pi­de­tyis­sä Ho­pe­a­som­man lop­pu­kil­pai­luis­sa. Hän nap­pa­si 10-vuo­ti­ai­den sar­jas­sa tup­la­mes­ta­ruu­den voit­ta­en sekä yh­dis­te­tyn et­tä eri­kois­mä­en kil­pai­lun.

Puruveden ensimmäinen ahvenkuninkuus irtosi Matti Kososelle 770 gramman ahvenella.

Puruveden ensimmäinen ahvenkuninkuus irtosi Matti Kososelle 770 gramman ahvenella.

Jouko Väistö

Urheilu
6.3.2023 10.15

Matti Kosonen pilkki ahvenkunkuksi

Kar­ja­lan Ka­la­mie­het ide­oi täk­si tal­vek­si uu­den pilk­ki­ki­san, Ah­ven­kun­kun. En­sim­mäi­sen ker­ran ah­ven­ku­nin­kuu­des­ta pil­kit­tiin vii­me sun­nun­tai­na Pu­ru­ve­del­lä Ruok­keen Lo­ma­ky­län mai­se­mis­sa.

Puruveden ensimmäinen ahvenkuninkuus irtosi Matti Kososelle 770 gramman ahvenella.

Puruveden ensimmäinen ahvenkuninkuus irtosi Matti Kososelle 770 gramman ahvenella.

Jouko Väistö

Urheilu
6.3.2023 10.15

Matti Kosonen pilkki ahvenkunkuksi

Kar­ja­lan Ka­la­mie­het ide­oi täk­si tal­vek­si uu­den pilk­ki­ki­san, Ah­ven­kun­kun. En­sim­mäi­sen ker­ran ah­ven­ku­nin­kuu­des­ta pil­kit­tiin vii­me sun­nun­tai­na Pu­ru­ve­del­lä Ruok­keen Lo­ma­ky­län mai­se­mis­sa.

Keski-Karjalan Urheiluautoilijoista Ilomantsi Ralliin starttaa parikymmentä autokuntaa. Pogostan pikiksillä nähdään mm. viime lauantaina Jyväskylän Talvirallissa kolmanneksi kaasuttanut Ville Vatanen kartturinsa Antti Hyttisen kanssa. Kuvamme on kuukausi sitten ajetusta Kuopion SM-rallista. Kuva: Joonas Väistö

Keski-Karjalan Urheiluautoilijoista Ilomantsi Ralliin starttaa parikymmentä autokuntaa. Pogostan pikiksillä nähdään mm. viime lauantaina Jyväskylän Talvirallissa kolmanneksi kaasuttanut Ville Vatanen kartturinsa Antti Hyttisen kanssa. Kuvamme on kuukausi sitten ajetusta Kuopion SM-rallista. Kuva: Joonas Väistö

Joonas Väistö

Urheilu
6.3.2023 9.04

Keski-Karjalan UA:n F-Cup ralli kaasutellaan toistamiseen Ilomantsissa

Ilo­mant­si on jo tois­ta ker­taa Kes­ki-Kar­ja­lan Ur­hei­lu­au­toi­li­joi­den jär­jes­tä­män F-Cup ral­lin näyt­tä­mö­nä. Cu­pin pis­teis­tä kaa­su­tel­laan maam­me itäi­sim­mäs­sä pi­tä­jäs­sä tu­le­va­na lau­an­tai­na. Edel­li­nen F-Cu­pin kil­pai­lu ajet­tiin Po­gos­tan mai­se­mis­sa kak­si vuot­ta sit­ten.

Keski-Karjalan Urheiluautoilijoista Ilomantsi Ralliin starttaa parikymmentä autokuntaa. Pogostan pikiksillä nähdään mm. viime lauantaina Jyväskylän Talvirallissa kolmanneksi kaasuttanut Ville Vatanen kartturinsa Antti Hyttisen kanssa. Kuvamme on kuukausi sitten ajetusta Kuopion SM-rallista. Kuva: Joonas Väistö

Keski-Karjalan Urheiluautoilijoista Ilomantsi Ralliin starttaa parikymmentä autokuntaa. Pogostan pikiksillä nähdään mm. viime lauantaina Jyväskylän Talvirallissa kolmanneksi kaasuttanut Ville Vatanen kartturinsa Antti Hyttisen kanssa. Kuvamme on kuukausi sitten ajetusta Kuopion SM-rallista. Kuva: Joonas Väistö

Joonas Väistö

Urheilu
6.3.2023 9.04

Keski-Karjalan UA:n F-Cup ralli kaasutellaan toistamiseen Ilomantsissa

Ilo­mant­si on jo tois­ta ker­taa Kes­ki-Kar­ja­lan Ur­hei­lu­au­toi­li­joi­den jär­jes­tä­män F-Cup ral­lin näyt­tä­mö­nä. Cu­pin pis­teis­tä kaa­su­tel­laan maam­me itäi­sim­mäs­sä pi­tä­jäs­sä tu­le­va­na lau­an­tai­na. Edel­li­nen F-Cu­pin kil­pai­lu ajet­tiin Po­gos­tan mai­se­mis­sa kak­si vuot­ta sit­ten.

Lisää aiheesta

Kysely