JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Urheilu
23.9.2021 10.53

Kauden maastojuoksucup päättyi

Rääk­ky­län Kisa-Veik­ko­jen jär­jes­tä­mä Rääk­ky­län maas­to­juok­su­cup on päät­ty­nyt täl­tä kau­del­ta.

Urheilu
23.9.2021 10.53

Kauden maastojuoksucup päättyi

Rääk­ky­län Kisa-Veik­ko­jen jär­jes­tä­mä Rääk­ky­län maas­to­juok­su­cup on päät­ty­nyt täl­tä kau­del­ta.

KiU:n jalkapallojaoston treenit siirtyvät talvikaudeksi ulkokentältä sisätiloihin. Jaoston puheenjohtaja Sami Piiroinen uskoo VesPelin liikuntasalin uusitun lattian antavan lisäkannustusta talven treeneihin.

KiU:n jalkapallojaoston treenit siirtyvät talvikaudeksi ulkokentältä sisätiloihin. Jaoston puheenjohtaja Sami Piiroinen uskoo VesPelin liikuntasalin uusitun lattian antavan lisäkannustusta talven treeneihin.

Tuija Marienberg

Urheilu
23.9.2021 9.37

Urheiluseurat tarvitsevat valmentajia

Val­men­ta­jat ja muut ur­hei­lu­ryh­mien ve­tä­jät ovat tär­kei­tä ur­hei­lu­seu­ro­jen toi­min­nal­le. Tä­män vii­kon lau­an­tai­na val­men­ta­jien ja hei­dän te­ke­män­sä työn kun­ni­ak­si vie­te­tään val­ta­kun­nal­lis­ta val­men­ta­jien päi­vää.

KiU:n jalkapallojaoston treenit siirtyvät talvikaudeksi ulkokentältä sisätiloihin. Jaoston puheenjohtaja Sami Piiroinen uskoo VesPelin liikuntasalin uusitun lattian antavan lisäkannustusta talven treeneihin.

KiU:n jalkapallojaoston treenit siirtyvät talvikaudeksi ulkokentältä sisätiloihin. Jaoston puheenjohtaja Sami Piiroinen uskoo VesPelin liikuntasalin uusitun lattian antavan lisäkannustusta talven treeneihin.

Tuija Marienberg

Urheilu
23.9.2021 9.37

Urheiluseurat tarvitsevat valmentajia

Val­men­ta­jat ja muut ur­hei­lu­ryh­mien ve­tä­jät ovat tär­kei­tä ur­hei­lu­seu­ro­jen toi­min­nal­le. Tä­män vii­kon lau­an­tai­na val­men­ta­jien ja hei­dän te­ke­män­sä työn kun­ni­ak­si vie­te­tään val­ta­kun­nal­lis­ta val­men­ta­jien päi­vää.

Syyskuun 25. päivä vietetään valmentajan päivää, jonka tarkoituksena on esitellä urheiluvalmentajien arvokasta työtä.

Syyskuun 25. päivä vietetään valmentajan päivää, jonka tarkoituksena on esitellä urheiluvalmentajien arvokasta työtä.

Tuija Marienberg

Urheilu
23.9.2021 9.37

Muista kiittää valmentajaasi

Syys­kuun 25. päi­vä­nä vie­te­tään val­men­ta­jan päi­vää, jon­ka ide­a­na on tuo­da esil­le ur­hei­lu­val­men­ta­jien ar­vo­kas­ta toi­min­taa.

Syyskuun 25. päivä vietetään valmentajan päivää, jonka tarkoituksena on esitellä urheiluvalmentajien arvokasta työtä.

Syyskuun 25. päivä vietetään valmentajan päivää, jonka tarkoituksena on esitellä urheiluvalmentajien arvokasta työtä.

Tuija Marienberg

Urheilu
23.9.2021 9.37

Muista kiittää valmentajaasi

Syys­kuun 25. päi­vä­nä vie­te­tään val­men­ta­jan päi­vää, jon­ka ide­a­na on tuo­da esil­le ur­hei­lu­val­men­ta­jien ar­vo­kas­ta toi­min­taa.

Tästä se nuoren mäkimiehen taival kohti huippua alkaa. Polku ylös ja lentoon -kiertueen vetäjinä toimivat Tero Koponen ja taustalla tarkkaileva Kimmo Yliriesto pitävät huolen siitä, että hyppytekniikka saadaan alusta pitäen kuntoon.

Tästä se nuoren mäkimiehen taival kohti huippua alkaa. Polku ylös ja lentoon -kiertueen vetäjinä toimivat Tero Koponen ja taustalla tarkkaileva Kimmo Yliriesto pitävät huolen siitä, että hyppytekniikka saadaan alusta pitäen kuntoon.

Jouko Väistö

Urheilu
23.9.2021 9.35

Tyylikkäästi lentoon

Kaik­ki läh­tee ruo­hon­juu­ri­ta­sol­ta. Mitä enem­män mä­ki­hyp­pyyn ja yh­dis­tet­tyyn saa­daan har­ras­ta­jia, sitä to­den­nä­köi­sem­min Ant­ti Aal­to, Ilk­ka He­ro­la ja kump­pa­nit saa­vat seu­raa­jia, jot­ka läh­te­vät tyy­lik­kääs­ti len­toon koh­ti kan­sain­vä­lis­tä huip­pua.

Tästä se nuoren mäkimiehen taival kohti huippua alkaa. Polku ylös ja lentoon -kiertueen vetäjinä toimivat Tero Koponen ja taustalla tarkkaileva Kimmo Yliriesto pitävät huolen siitä, että hyppytekniikka saadaan alusta pitäen kuntoon.

Tästä se nuoren mäkimiehen taival kohti huippua alkaa. Polku ylös ja lentoon -kiertueen vetäjinä toimivat Tero Koponen ja taustalla tarkkaileva Kimmo Yliriesto pitävät huolen siitä, että hyppytekniikka saadaan alusta pitäen kuntoon.

Jouko Väistö

Urheilu
23.9.2021 9.35

Tyylikkäästi lentoon

Kaik­ki läh­tee ruo­hon­juu­ri­ta­sol­ta. Mitä enem­män mä­ki­hyp­pyyn ja yh­dis­tet­tyyn saa­daan har­ras­ta­jia, sitä to­den­nä­köi­sem­min Ant­ti Aal­to, Ilk­ka He­ro­la ja kump­pa­nit saa­vat seu­raa­jia, jot­ka läh­te­vät tyy­lik­kääs­ti len­toon koh­ti kan­sain­vä­lis­tä huip­pua.

Lissun Maila -kiertopalkinnon sai Liivia Parkkonen.

Lissun Maila -kiertopalkinnon sai Liivia Parkkonen.

Niilo Hirvonen

Urheilu
21.9.2021 8.02

KiPan puheenjohtaja Pentti Lipsanen: Vielä niitä hedelmiäkin saadaan

Ki­teen Pal­lon pu­heen­joh­ta­ja Pent­ti Lip­sa­nen jou­tui vii­me lau­an­tai­na Ran­ta­ken­täl­lä pi­de­tyis­sä pe­sis­kau­den päät­tä­jäi­sis­sä to­te­a­maan, et­tä seu­ran edus­tus­jouk­kue jou­tui juh­la­vas­ti su­ju­neen vii­me kau­den jäl­keen po­te­maan pien­tä kra­pu­lan poi­kas­ta. Me­nes­tys ei ol­lut odo­tus­ten mu­kais­ta.

Lissun Maila -kiertopalkinnon sai Liivia Parkkonen.

Lissun Maila -kiertopalkinnon sai Liivia Parkkonen.

Niilo Hirvonen

Urheilu
21.9.2021 8.02

KiPan puheenjohtaja Pentti Lipsanen: Vielä niitä hedelmiäkin saadaan

Ki­teen Pal­lon pu­heen­joh­ta­ja Pent­ti Lip­sa­nen jou­tui vii­me lau­an­tai­na Ran­ta­ken­täl­lä pi­de­tyis­sä pe­sis­kau­den päät­tä­jäi­sis­sä to­te­a­maan, et­tä seu­ran edus­tus­jouk­kue jou­tui juh­la­vas­ti su­ju­neen vii­me kau­den jäl­keen po­te­maan pien­tä kra­pu­lan poi­kas­ta. Me­nes­tys ei ol­lut odo­tus­ten mu­kais­ta.

Kainuun Moottorikerhon Ville Reuter lennätti Citroeniaan näyttävästi Aimon sprinttiradan nypyissä. Palkinnoksi vauhdikkaasta menosta tuli kaksivetoisten ykkössija.

Kainuun Moottorikerhon Ville Reuter lennätti Citroeniaan näyttävästi Aimon sprinttiradan nypyissä. Palkinnoksi vauhdikkaasta menosta tuli kaksivetoisten ykkössija.

Joonas Väistö

Urheilu
20.9.2021 16.17

Reuter lensi kaksivetoisten mestariksi

Kai­nuun Moot­to­ri­ker­hoa edus­ta­va Vil­le Reu­ter oli no­pein kak­si­ve­tois­ten ja Mänt­sä­län Moot­to­ri­ker­hon Tuuk­ka Hal­li­la ne­li­ve­tois­ten kul­jet­ta­ja vii­me lau­an­tai­na Ki­teen Ai­mon ral­lisp­rint-ra­dal­la aje­tus­sa tä­män kau­den kol­man­nes­sa SM-osa­kil­pai­lus­sa.

Kainuun Moottorikerhon Ville Reuter lennätti Citroeniaan näyttävästi Aimon sprinttiradan nypyissä. Palkinnoksi vauhdikkaasta menosta tuli kaksivetoisten ykkössija.

Kainuun Moottorikerhon Ville Reuter lennätti Citroeniaan näyttävästi Aimon sprinttiradan nypyissä. Palkinnoksi vauhdikkaasta menosta tuli kaksivetoisten ykkössija.

Joonas Väistö

Urheilu
20.9.2021 16.17

Reuter lensi kaksivetoisten mestariksi

Kai­nuun Moot­to­ri­ker­hoa edus­ta­va Vil­le Reu­ter oli no­pein kak­si­ve­tois­ten ja Mänt­sä­län Moot­to­ri­ker­hon Tuuk­ka Hal­li­la ne­li­ve­tois­ten kul­jet­ta­ja vii­me lau­an­tai­na Ki­teen Ai­mon ral­lisp­rint-ra­dal­la aje­tus­sa tä­män kau­den kol­man­nes­sa SM-osa­kil­pai­lus­sa.

Värtsilässä valloitetaan Kukkovaara jälleen syyskuun viimeisenä viikonloppuna.

Värtsilässä valloitetaan Kukkovaara jälleen syyskuun viimeisenä viikonloppuna.

Marko Turunen

Urheilu
20.9.2021 9.15

Kukkovaaraa valloitetaan jälleen

Värt­si­län Kisa jär­jes­tää syys­kuun vii­mei­se­nä vii­kon­lop­pu­na lii­kun­nal­li­sen, koko per­heen Kuk­ko­vaa­ran juok­su -ta­pah­tu­man Värt­si­läs­sä. Ta­voit­tee­na on koko per­heen iloi­nen lii­kun­ta­ta­pah­tu­ma, jos­sa voi juos­ta, kä­vel­lä tai pyö­räil­lä.

Värtsilässä valloitetaan Kukkovaara jälleen syyskuun viimeisenä viikonloppuna.

Värtsilässä valloitetaan Kukkovaara jälleen syyskuun viimeisenä viikonloppuna.

Marko Turunen

Urheilu
20.9.2021 9.15

Kukkovaaraa valloitetaan jälleen

Värt­si­län Kisa jär­jes­tää syys­kuun vii­mei­se­nä vii­kon­lop­pu­na lii­kun­nal­li­sen, koko per­heen Kuk­ko­vaa­ran juok­su -ta­pah­tu­man Värt­si­läs­sä. Ta­voit­tee­na on koko per­heen iloi­nen lii­kun­ta­ta­pah­tu­ma, jos­sa voi juos­ta, kä­vel­lä tai pyö­räil­lä.

Perttu Reponen kävi tiukan kamppailun pronssimitalista Lahden Hiihtoseuran Leevi Mutrun kanssa. Tässä Leevi on vielä edellä, mutta maalissa osat vaihtuivat Pertun eduksi kahden sekunnin marginaalilla.

Perttu Reponen kävi tiukan kamppailun pronssimitalista Lahden Hiihtoseuran Leevi Mutrun kanssa. Tässä Leevi on vielä edellä, mutta maalissa osat vaihtuivat Pertun eduksi kahden sekunnin marginaalilla.

Joonas Väistö

Urheilu
13.9.2021 11.20

Arsille kultaa, Pertulle pronssia

Sak­san Ober­ho­fis­sa vii­me kuun lo­pus­sa pi­de­tyis­sä Yo­uth Cu­pin ki­sois­sa kul­taa ja ho­pe­aa saa­vut­ta­nut Ar­si Tie­tä­väi­nen kun­nos­tau­tui myös vii­me vii­kon­lop­pu­na Kuo­pi­os­sa pi­de­tyis­sä yh­dis­te­tyn SM-ki­sois­sa. Hän voit­ti Pui­jol­la 18-vuo­ti­ai­den sar­jan.

Perttu Reponen kävi tiukan kamppailun pronssimitalista Lahden Hiihtoseuran Leevi Mutrun kanssa. Tässä Leevi on vielä edellä, mutta maalissa osat vaihtuivat Pertun eduksi kahden sekunnin marginaalilla.

Perttu Reponen kävi tiukan kamppailun pronssimitalista Lahden Hiihtoseuran Leevi Mutrun kanssa. Tässä Leevi on vielä edellä, mutta maalissa osat vaihtuivat Pertun eduksi kahden sekunnin marginaalilla.

Joonas Väistö

Urheilu
13.9.2021 11.20

Arsille kultaa, Pertulle pronssia

Sak­san Ober­ho­fis­sa vii­me kuun lo­pus­sa pi­de­tyis­sä Yo­uth Cu­pin ki­sois­sa kul­taa ja ho­pe­aa saa­vut­ta­nut Ar­si Tie­tä­väi­nen kun­nos­tau­tui myös vii­me vii­kon­lop­pu­na Kuo­pi­os­sa pi­de­tyis­sä yh­dis­te­tyn SM-ki­sois­sa. Hän voit­ti Pui­jol­la 18-vuo­ti­ai­den sar­jan.

Pukuhuoneen oven edessä otettiin kuva, kun oli tehty päätös edustusjoukkueen "hautaamisesta". Tällä kertaa samalla ovella tunnelmat ovat odottavat, kun joukkue on taas kasassa ja sarja aluillaan. Kuvassa vasemmalta: joukkueen kapteeni Henri Tahvanainen, joukkueenjohtaja Petri Partanen, Jääsusien puheenjohtaja Jaakko Murtonen ja edustusjoukkueen päävalmentaja Erno Kinnunen.

Pukuhuoneen oven edessä otettiin kuva, kun oli tehty päätös edustusjoukkueen "hautaamisesta". Tällä kertaa samalla ovella tunnelmat ovat odottavat, kun joukkue on taas kasassa ja sarja aluillaan. Kuvassa vasemmalta: joukkueen kapteeni Henri Tahvanainen, joukkueenjohtaja Petri Partanen, Jääsusien puheenjohtaja Jaakko Murtonen ja edustusjoukkueen päävalmentaja Erno Kinnunen.

Mervi Venäläinen

Urheilu
8.9.2021 13.15

Edustusjoukkue on taas koossa

Jää­su­det pa­laa di­va­riin vuo­den tau­on jäl­keen. Edus­tus­jouk­kue on saa­tu ka­saan, ja 18. syys­kuu­ta vie­ra­sot­te­lul­la al­ka­vaan kau­teen läh­de­tään po­si­tii­vi­sin mie­lin. En­sim­mäi­nen ko­ti­pe­li pe­la­taan 25. syys­kuu­ta.

Pukuhuoneen oven edessä otettiin kuva, kun oli tehty päätös edustusjoukkueen "hautaamisesta". Tällä kertaa samalla ovella tunnelmat ovat odottavat, kun joukkue on taas kasassa ja sarja aluillaan. Kuvassa vasemmalta: joukkueen kapteeni Henri Tahvanainen, joukkueenjohtaja Petri Partanen, Jääsusien puheenjohtaja Jaakko Murtonen ja edustusjoukkueen päävalmentaja Erno Kinnunen.

Pukuhuoneen oven edessä otettiin kuva, kun oli tehty päätös edustusjoukkueen "hautaamisesta". Tällä kertaa samalla ovella tunnelmat ovat odottavat, kun joukkue on taas kasassa ja sarja aluillaan. Kuvassa vasemmalta: joukkueen kapteeni Henri Tahvanainen, joukkueenjohtaja Petri Partanen, Jääsusien puheenjohtaja Jaakko Murtonen ja edustusjoukkueen päävalmentaja Erno Kinnunen.

Mervi Venäläinen

Urheilu
8.9.2021 13.15

Edustusjoukkue on taas koossa

Jää­su­det pa­laa di­va­riin vuo­den tau­on jäl­keen. Edus­tus­jouk­kue on saa­tu ka­saan, ja 18. syys­kuu­ta vie­ra­sot­te­lul­la al­ka­vaan kau­teen läh­de­tään po­si­tii­vi­sin mie­lin. En­sim­mäi­nen ko­ti­pe­li pe­la­taan 25. syys­kuu­ta.

Kurkopiitsin mitalikolmikko, edessä mestarit Inga ja Waltteri, takana hopeamitalistit Sini ja Jukka, sekä pronssimitalistit Niina ja Joona.

Kurkopiitsin mitalikolmikko, edessä mestarit Inga ja Waltteri, takana hopeamitalistit Sini ja Jukka, sekä pronssimitalistit Niina ja Joona.

Niina Immonen

Urheilu
31.8.2021 8.30

Kesän Beach Volley -turnaukset onnistuneesti paketissa

Toh­ma­jär­ven pe­rin­tei­set biit­si­ki­sat, Pot­si­piit­si 3.7. ja Kur­ko­piit­si 28.8, saa­tiin pe­la­ta hie­nos­sa sääs­sä ja tun­nel­mas­sa. To­sis­saan pe­laa­mis­ta sä­es­ti jäl­leen iloi­nen ja ren­to mei­nin­ki sekä huu­len­heit­to.

Kurkopiitsin mitalikolmikko, edessä mestarit Inga ja Waltteri, takana hopeamitalistit Sini ja Jukka, sekä pronssimitalistit Niina ja Joona.

Kurkopiitsin mitalikolmikko, edessä mestarit Inga ja Waltteri, takana hopeamitalistit Sini ja Jukka, sekä pronssimitalistit Niina ja Joona.

Niina Immonen

Urheilu
31.8.2021 8.30

Kesän Beach Volley -turnaukset onnistuneesti paketissa

Toh­ma­jär­ven pe­rin­tei­set biit­si­ki­sat, Pot­si­piit­si 3.7. ja Kur­ko­piit­si 28.8, saa­tiin pe­la­ta hie­nos­sa sääs­sä ja tun­nel­mas­sa. To­sis­saan pe­laa­mis­ta sä­es­ti jäl­leen iloi­nen ja ren­to mei­nin­ki sekä huu­len­heit­to.

Arsi Tietäväinen ponnisti kahdesti podiumille viime viikonloppuna Saksan Oberhofissa pidetyissä Youth Cupin kisoissa. Arkistokuva vuodelta 2018.

Arsi Tietäväinen ponnisti kahdesti podiumille viime viikonloppuna Saksan Oberhofissa pidetyissä Youth Cupin kisoissa. Arkistokuva vuodelta 2018.

Jouko Väistö

Urheilu
30.8.2021 10.10

Arsille voitto ja kakkossija Oberhofissa

Ki­teen Ur­hei­li­joi­ta yh­dis­te­tys­sä edus­ta­va Ar­si Tie­tä­väi­nen pon­nis­ti kah­des­ti po­diu­mil­le vii­me vii­kon­lop­pu­na Sak­san Ober­ho­fis­sa pi­de­tyis­sä Yo­uth Cu­pin ki­sois­sa.

Arsi Tietäväinen ponnisti kahdesti podiumille viime viikonloppuna Saksan Oberhofissa pidetyissä Youth Cupin kisoissa. Arkistokuva vuodelta 2018.

Arsi Tietäväinen ponnisti kahdesti podiumille viime viikonloppuna Saksan Oberhofissa pidetyissä Youth Cupin kisoissa. Arkistokuva vuodelta 2018.

Jouko Väistö

Urheilu
30.8.2021 10.10

Arsille voitto ja kakkossija Oberhofissa

Ki­teen Ur­hei­li­joi­ta yh­dis­te­tys­sä edus­ta­va Ar­si Tie­tä­väi­nen pon­nis­ti kah­des­ti po­diu­mil­le vii­me vii­kon­lop­pu­na Sak­san Ober­ho­fis­sa pi­de­tyis­sä Yo­uth Cu­pin ki­sois­sa.

Maakuntajohtaja Markus Hirvonen suoritti Tikkalan frisbeeradan avausheiton.

Maakuntajohtaja Markus Hirvonen suoritti Tikkalan frisbeeradan avausheiton.

Kari Sarkkinen

Urheilu
27.8.2021 14.29

Avajaiskilpailuja Tohmajärven uusilla frisbeeradoillla

Fris­bee­har­ras­ta­jan ei tar­vit­se enää Toh­ma­jär­vel­tä kau­as läh­teä. Kau­em­pa­na­kin la­jia har­ras­ta­vat suun­taa­vat yhä use­am­min Toh­ma­jär­ven upeil­le ra­doil­le. Ke­säl­lä val­mis­tui­vat uu­det ra­dat Ke­mie­en 18-väy­läi­se­nä ja Tik­ka­laan yh­dek­sän­väy­läi­se­nä. Värt­si­län yh­dek­sän­väy­läi­sel­lä uu­sit­tiin väy­lä­o­pas­teet.

Maakuntajohtaja Markus Hirvonen suoritti Tikkalan frisbeeradan avausheiton.

Maakuntajohtaja Markus Hirvonen suoritti Tikkalan frisbeeradan avausheiton.

Kari Sarkkinen

Urheilu
27.8.2021 14.29

Avajaiskilpailuja Tohmajärven uusilla frisbeeradoillla

Fris­bee­har­ras­ta­jan ei tar­vit­se enää Toh­ma­jär­vel­tä kau­as läh­teä. Kau­em­pa­na­kin la­jia har­ras­ta­vat suun­taa­vat yhä use­am­min Toh­ma­jär­ven upeil­le ra­doil­le. Ke­säl­lä val­mis­tui­vat uu­det ra­dat Ke­mie­en 18-väy­läi­se­nä ja Tik­ka­laan yh­dek­sän­väy­läi­se­nä. Värt­si­län yh­dek­sän­väy­läi­sel­lä uu­sit­tiin väy­lä­o­pas­teet.

Martti Väistö kirkasti Metsästäjäliiton SM-ammunnoissa saavuttamansa hopean kullaksi Pälkäneellä pidetyissä Eläkeliiton mestaruusammunnoissa. Kuva: Toni Suomalainen.

Martti Väistö kirkasti Metsästäjäliiton SM-ammunnoissa saavuttamansa hopean kullaksi Pälkäneellä pidetyissä Eläkeliiton mestaruusammunnoissa. Kuva: Toni Suomalainen.

Toni Suomalainen

Urheilu
27.8.2021 12.00

Martti Väistö ampui kultaa Eläkeliiton kisoissa

Hei­nä­kuun lo­pul­la SM-ho­pe­aa met­säs­tys­hir­ves­sä voit­ta­nut Mart­ti Väis­tö esit­ti kul­ta­mi­ta­lin ar­vois­ta tark­kuut­ta Päl­kä­neel­lä vii­me vii­kol­la pi­de­tyis­sä Elä­ke­lii­ton mes­ta­ruus­kil­pai­luis­sa.

Martti Väistö kirkasti Metsästäjäliiton SM-ammunnoissa saavuttamansa hopean kullaksi Pälkäneellä pidetyissä Eläkeliiton mestaruusammunnoissa. Kuva: Toni Suomalainen.

Martti Väistö kirkasti Metsästäjäliiton SM-ammunnoissa saavuttamansa hopean kullaksi Pälkäneellä pidetyissä Eläkeliiton mestaruusammunnoissa. Kuva: Toni Suomalainen.

Toni Suomalainen

Urheilu
27.8.2021 12.00

Martti Väistö ampui kultaa Eläkeliiton kisoissa

Hei­nä­kuun lo­pul­la SM-ho­pe­aa met­säs­tys­hir­ves­sä voit­ta­nut Mart­ti Väis­tö esit­ti kul­ta­mi­ta­lin ar­vois­ta tark­kuut­ta Päl­kä­neel­lä vii­me vii­kol­la pi­de­tyis­sä Elä­ke­lii­ton mes­ta­ruus­kil­pai­luis­sa.

Kotiuttamisesta voiton ottaminen jäi Kempele-pelissäkin kiinni. Tässäkin oltiin lähellä, mutta kuitenkin kaukana. Jesse Eskelisen syöksyessä kotipesään pallo on jo lukkari Jani Lassilan räpylässä. Kuva: Niilo Hirvonen.

Kotiuttamisesta voiton ottaminen jäi Kempele-pelissäkin kiinni. Tässäkin oltiin lähellä, mutta kuitenkin kaukana. Jesse Eskelisen syöksyessä kotipesään pallo on jo lukkari Jani Lassilan räpylässä. Kuva: Niilo Hirvonen.

Niilo Hirvonen

Urheilu
24.8.2021 9.06

Kotiutuksista ja materiaalin kapeudesta se jäi kiinni

Ki­teen Pal­lon haa­veet pää­sys­tä jat­ko­pe­lei­hin ka­riu­tui­vat lo­pul­li­ses­ti vii­me vii­kon­lop­pu­na, kun plak­ka­riin saa­tiin vain kak­si sar­ja­pis­tet­tä ta­voi­tel­lun kuu­den si­jas­ta.

Kotiuttamisesta voiton ottaminen jäi Kempele-pelissäkin kiinni. Tässäkin oltiin lähellä, mutta kuitenkin kaukana. Jesse Eskelisen syöksyessä kotipesään pallo on jo lukkari Jani Lassilan räpylässä. Kuva: Niilo Hirvonen.

Kotiuttamisesta voiton ottaminen jäi Kempele-pelissäkin kiinni. Tässäkin oltiin lähellä, mutta kuitenkin kaukana. Jesse Eskelisen syöksyessä kotipesään pallo on jo lukkari Jani Lassilan räpylässä. Kuva: Niilo Hirvonen.

Niilo Hirvonen

Urheilu
24.8.2021 9.06

Kotiutuksista ja materiaalin kapeudesta se jäi kiinni

Ki­teen Pal­lon haa­veet pää­sys­tä jat­ko­pe­lei­hin ka­riu­tui­vat lo­pul­li­ses­ti vii­me vii­kon­lop­pu­na, kun plak­ka­riin saa­tiin vain kak­si sar­ja­pis­tet­tä ta­voi­tel­lun kuu­den si­jas­ta.

Ottelutauot tuppaavat olemaan Niilolle kiireistä aikaa, kun kuvat pitää saada tuoreeltaan jakeluun pesiksestä kiinnostuneiden nähtäväksi.

Ottelutauot tuppaavat olemaan Niilolle kiireistä aikaa, kun kuvat pitää saada tuoreeltaan jakeluun pesiksestä kiinnostuneiden nähtäväksi.

Jouko Väistö

Urheilu
23.8.2021 12.45

Etelän loma vaihtui pesisreissuihin

Ki­teel­lä ma­te­ma­tii­kan ja fy­sii­kan leh­to­ri­na sekä lu­ki­on apu­lais­reh­to­ri­na elä­män­työn­sä teh­neen Nii­lo Hir­vo­sen vuo­si­ryt­miin on pe­rin­tei­ses­ti kuu­lu­nut lo­ma­mat­kan te­ke­mi­nen ete­län läm­pöön al­ku­ke­säs­tä heti kou­lu­työn päät­ty­mi­sen jäl­keen.

Ottelutauot tuppaavat olemaan Niilolle kiireistä aikaa, kun kuvat pitää saada tuoreeltaan jakeluun pesiksestä kiinnostuneiden nähtäväksi.

Ottelutauot tuppaavat olemaan Niilolle kiireistä aikaa, kun kuvat pitää saada tuoreeltaan jakeluun pesiksestä kiinnostuneiden nähtäväksi.

Jouko Väistö

Urheilu
23.8.2021 12.45

Etelän loma vaihtui pesisreissuihin

Ki­teel­lä ma­te­ma­tii­kan ja fy­sii­kan leh­to­ri­na sekä lu­ki­on apu­lais­reh­to­ri­na elä­män­työn­sä teh­neen Nii­lo Hir­vo­sen vuo­si­ryt­miin on pe­rin­tei­ses­ti kuu­lu­nut lo­ma­mat­kan te­ke­mi­nen ete­län läm­pöön al­ku­ke­säs­tä heti kou­lu­työn päät­ty­mi­sen jäl­keen.

Urheilu
19.8.2021 10.42

Yleisurheilu sai uudet pitäjänmestarit

Rääk­ky­län ylei­sur­hei­lun pi­tä­jän­mes­ta­ruus­kil­pai­lut pi­det­tiin Rääk­ky­län ur­hei­lu­ken­täl­lä elo­kuus­sa kol­me­na pe­räk­käi­se­nä viik­ko­na.

Urheilu
19.8.2021 10.42

Yleisurheilu sai uudet pitäjänmestarit

Rääk­ky­län ylei­sur­hei­lun pi­tä­jän­mes­ta­ruus­kil­pai­lut pi­det­tiin Rääk­ky­län ur­hei­lu­ken­täl­lä elo­kuus­sa kol­me­na pe­räk­käi­se­nä viik­ko­na.

 Hanna Joronen on noussut pyöräilyssä Suomen terävimmälle huipulle. Viime vuonna hän saavutti SM-hopeaa maantieajossa ja nyt hopea kirkastui kullaksi kortteliajossa.

Hanna Joronen on noussut pyöräilyssä Suomen terävimmälle huipulle. Viime vuonna hän saavutti SM-hopeaa maantieajossa ja nyt hopea kirkastui kullaksi kortteliajossa.

Jouko Väistö

Urheilu
16.8.2021 10.40

Hanna polki SM-kultaa kortteliajossa

Ki­tee­läi­nen Han­na Jo­ro­nen voit­ti Suo­men mes­ta­ruu­den tois­sa lau­an­tai­na Ou­lus­sa aje­tus­sa maan­tie­pyö­räi­lyn kort­te­li­a­jos­sa. Hän rat­kai­si kil­pai­lun eduk­seen vah­val­la lop­pu­ki­ril­lä.

 Hanna Joronen on noussut pyöräilyssä Suomen terävimmälle huipulle. Viime vuonna hän saavutti SM-hopeaa maantieajossa ja nyt hopea kirkastui kullaksi kortteliajossa.

Hanna Joronen on noussut pyöräilyssä Suomen terävimmälle huipulle. Viime vuonna hän saavutti SM-hopeaa maantieajossa ja nyt hopea kirkastui kullaksi kortteliajossa.

Jouko Väistö

Urheilu
16.8.2021 10.40

Hanna polki SM-kultaa kortteliajossa

Ki­tee­läi­nen Han­na Jo­ro­nen voit­ti Suo­men mes­ta­ruu­den tois­sa lau­an­tai­na Ou­lus­sa aje­tus­sa maan­tie­pyö­räi­lyn kort­te­li­a­jos­sa. Hän rat­kai­si kil­pai­lun eduk­seen vah­val­la lop­pu­ki­ril­lä.

Pentti ja Elli Pelkonen puolustivat upeasti Suomen suunnistusmainetta veteraanien MM-rasteilla. Elli saavutti kisoissa kaksi kultaa ja yhden hopean ja Pentillä oli kisoista tuomisina pronssinen mitali.

Pentti ja Elli Pelkonen puolustivat upeasti Suomen suunnistusmainetta veteraanien MM-rasteilla. Elli saavutti kisoissa kaksi kultaa ja yhden hopean ja Pentillä oli kisoista tuomisina pronssinen mitali.

Päivi Pelkonen

Urheilu
16.8.2021 9.45

Elli suunnisti hopean lisäksi kaksi kultaa

Kes­ki-Kar­ja­lan Ras­til­la on nyt oma Tove Ale­xan­ders­son. El­li Pel­ko­nen ei tyy­ty­nyt vii­me vii­kol­la suun­nis­tuk­sen sprint­ti­mat­kal­la saa­vut­ta­maan­sa MM-ho­pe­aan. Pi­tem­mil­le mat­koil­le siir­ryt­tä­es­sä hän pa­ran­si en­ti­ses­tään vauh­ti­aan ja voit­ti MM-kul­taa sekä kes­ki­mat­kal­la et­tä pit­kän mat­kan kil­pai­lus­sa.

Pentti ja Elli Pelkonen puolustivat upeasti Suomen suunnistusmainetta veteraanien MM-rasteilla. Elli saavutti kisoissa kaksi kultaa ja yhden hopean ja Pentillä oli kisoista tuomisina pronssinen mitali.

Pentti ja Elli Pelkonen puolustivat upeasti Suomen suunnistusmainetta veteraanien MM-rasteilla. Elli saavutti kisoissa kaksi kultaa ja yhden hopean ja Pentillä oli kisoista tuomisina pronssinen mitali.

Päivi Pelkonen

Urheilu
16.8.2021 9.45

Elli suunnisti hopean lisäksi kaksi kultaa

Kes­ki-Kar­ja­lan Ras­til­la on nyt oma Tove Ale­xan­ders­son. El­li Pel­ko­nen ei tyy­ty­nyt vii­me vii­kol­la suun­nis­tuk­sen sprint­ti­mat­kal­la saa­vut­ta­maan­sa MM-ho­pe­aan. Pi­tem­mil­le mat­koil­le siir­ryt­tä­es­sä hän pa­ran­si en­ti­ses­tään vauh­ti­aan ja voit­ti MM-kul­taa sekä kes­ki­mat­kal­la et­tä pit­kän mat­kan kil­pai­lus­sa.

Valentin Ikonen ei pelaa KiPan riveissä enää loppukaudella.

Valentin Ikonen ei pelaa KiPan riveissä enää loppukaudella.

Niilo Hirvonen

Urheilu
16.8.2021 9.32

Ikonen poistuu KiPan vahvuudesta

Ki­teen Pal­lo tie­dot­ti vii­kon­lop­pu­na, et­tä Va­len­tin Iko­nen, 25, pois­tuu Ki­Pan vah­vuu­des­ta. Ki­teen Pal­los­ta ker­ro­taan, et­tä asi­as­ta on so­vit­tu Iko­sen kans­sa yh­tei­sym­mär­ryk­ses­sä.

Valentin Ikonen ei pelaa KiPan riveissä enää loppukaudella.

Valentin Ikonen ei pelaa KiPan riveissä enää loppukaudella.

Niilo Hirvonen

Urheilu
16.8.2021 9.32

Ikonen poistuu KiPan vahvuudesta

Ki­teen Pal­lo tie­dot­ti vii­kon­lop­pu­na, et­tä Va­len­tin Iko­nen, 25, pois­tuu Ki­Pan vah­vuu­des­ta. Ki­teen Pal­los­ta ker­ro­taan, et­tä asi­as­ta on so­vit­tu Iko­sen kans­sa yh­tei­sym­mär­ryk­ses­sä.

Jesse Eskelinen lähti ärhäkästi näpäysten perään. Palkinnoksi ärhäkkyydestä tuli ykköspalkinto sekä Ruutu-tähtipelaajan huomionosoitus.

Jesse Eskelinen lähti ärhäkästi näpäysten perään. Palkinnoksi ärhäkkyydestä tuli ykköspalkinto sekä Ruutu-tähtipelaajan huomionosoitus.

Niilo Hirvonen

Urheilu
16.8.2021 9.10

KiPa ärhäkkänä KaMan kaadossa

Ki­teen Pal­lo pi­tää kiin­ni ohu­es­ta ol­jen­kor­res­taan. Kah­dek­san par­haan jouk­ku­een pu­do­tus­pe­lei­hin pää­sy on edel­leen mah­dol­lis­ta, kun Kan­kaan­pään Mai­la kaa­tui sun­nun­tai­na Ran­ta­ken­täl­lä puh­taas­ti 2-0 (5-1, 5-2).

Jesse Eskelinen lähti ärhäkästi näpäysten perään. Palkinnoksi ärhäkkyydestä tuli ykköspalkinto sekä Ruutu-tähtipelaajan huomionosoitus.

Jesse Eskelinen lähti ärhäkästi näpäysten perään. Palkinnoksi ärhäkkyydestä tuli ykköspalkinto sekä Ruutu-tähtipelaajan huomionosoitus.

Niilo Hirvonen

Urheilu
16.8.2021 9.10

KiPa ärhäkkänä KaMan kaadossa

Ki­teen Pal­lo pi­tää kiin­ni ohu­es­ta ol­jen­kor­res­taan. Kah­dek­san par­haan jouk­ku­een pu­do­tus­pe­lei­hin pää­sy on edel­leen mah­dol­lis­ta, kun Kan­kaan­pään Mai­la kaa­tui sun­nun­tai­na Ran­ta­ken­täl­lä puh­taas­ti 2-0 (5-1, 5-2).

13-vuotiaat Tiina Kostamo ja Pinja Toropainen pukivat kuvausta varten päälleen upouudet tuomaritakit. Takana oli viikko Loimaalla tuomarileirillä uusia oppeja omaksuen. Kuvauksen jälkeen tytöt valmistautuivat tuomaroimaan D-poikien peliä.

13-vuotiaat Tiina Kostamo ja Pinja Toropainen pukivat kuvausta varten päälleen upouudet tuomaritakit. Takana oli viikko Loimaalla tuomarileirillä uusia oppeja omaksuen. Kuvauksen jälkeen tytöt valmistautuivat tuomaroimaan D-poikien peliä.

Mervi Venäläinen

Urheilu
14.8.2021 10.10

Pesäpalloon juniorituomareita -hankkeella halutaan lisätä tuomareiden arvostusta – Urheilijapolun rinnalle luodaan tuomari-, valmentaja- ja seuratoimijapolku

Ope­tus- ja kult­tuu­ri­mi­nis­te­riö (OKM) myön­si Ki­teen Pal­lo -90:lle 16 500 eu­roa seu­ra­tu­kea, joka käy­te­tään Pe­sä­pal­loon ju­ni­o­ri­tuo­ma­rei­ta -hank­kee­seen. Hank­keen ta­voit­tee­na on tu­kea seu­ras­sa pe­laa­ja­po­lun ohel­la tuo­ma­ri-, val­men­ta­ja- ja seu­ra­toi­mi­ja­pol­kua, joi­den avul­la vä­hen­ne­tään nuor­ten drop out -il­mi­ö­tä sekä taa­taan seu­ran toi­min­nan jat­ku­vuut­ta.

13-vuotiaat Tiina Kostamo ja Pinja Toropainen pukivat kuvausta varten päälleen upouudet tuomaritakit. Takana oli viikko Loimaalla tuomarileirillä uusia oppeja omaksuen. Kuvauksen jälkeen tytöt valmistautuivat tuomaroimaan D-poikien peliä.

13-vuotiaat Tiina Kostamo ja Pinja Toropainen pukivat kuvausta varten päälleen upouudet tuomaritakit. Takana oli viikko Loimaalla tuomarileirillä uusia oppeja omaksuen. Kuvauksen jälkeen tytöt valmistautuivat tuomaroimaan D-poikien peliä.

Mervi Venäläinen

Urheilu
14.8.2021 10.10

Pesäpalloon juniorituomareita -hankkeella halutaan lisätä tuomareiden arvostusta – Urheilijapolun rinnalle luodaan tuomari-, valmentaja- ja seuratoimijapolku

Ope­tus- ja kult­tuu­ri­mi­nis­te­riö (OKM) myön­si Ki­teen Pal­lo -90:lle 16 500 eu­roa seu­ra­tu­kea, joka käy­te­tään Pe­sä­pal­loon ju­ni­o­ri­tuo­ma­rei­ta -hank­kee­seen. Hank­keen ta­voit­tee­na on tu­kea seu­ras­sa pe­laa­ja­po­lun ohel­la tuo­ma­ri-, val­men­ta­ja- ja seu­ra­toi­mi­ja­pol­kua, joi­den avul­la vä­hen­ne­tään nuor­ten drop out -il­mi­ö­tä sekä taa­taan seu­ran toi­min­nan jat­ku­vuut­ta.

 Juuso Latun vaihtolyöntipelistä voitto ei jäänyt kiinni. Hän hoiti hommansa 88 prosentin teholla.

Juuso Latun vaihtolyöntipelistä voitto ei jäänyt kiinni. Hän hoiti hommansa 88 prosentin teholla.

Niilo Hirvonen

Urheilu
12.8.2021 11.35

Pelin taso laski, pinnat jäivät Pohjanmaalle

Ki­teen Pal­lon voit­to­put­ki kat­ke­si ty­lyl­lä ta­val­la tiis­tain vie­ras­pe­lis­sä Kem­pe­leen Ki­riä vas­taan. Ko­tiin jou­dut­tiin pa­laa­maan tyh­jin tas­kuin. Ko­vas­ti kai­va­tut sar­ja­pis­teet jäi­vät Poh­jois-Poh­jan­maal­le lu­ke­min 1-0 (3-3, 1-0).

 Juuso Latun vaihtolyöntipelistä voitto ei jäänyt kiinni. Hän hoiti hommansa 88 prosentin teholla.

Juuso Latun vaihtolyöntipelistä voitto ei jäänyt kiinni. Hän hoiti hommansa 88 prosentin teholla.

Niilo Hirvonen

Urheilu
12.8.2021 11.35

Pelin taso laski, pinnat jäivät Pohjanmaalle

Ki­teen Pal­lon voit­to­put­ki kat­ke­si ty­lyl­lä ta­val­la tiis­tain vie­ras­pe­lis­sä Kem­pe­leen Ki­riä vas­taan. Ko­tiin jou­dut­tiin pa­laa­maan tyh­jin tas­kuin. Ko­vas­ti kai­va­tut sar­ja­pis­teet jäi­vät Poh­jois-Poh­jan­maal­le lu­ke­min 1-0 (3-3, 1-0).

Ykkösluokan aloittavalle Jooa Hakuliselle Hutsin koulun leikkipaikka on tuttu jo esikouluajoilta.

Ykkösluokan aloittavalle Jooa Hakuliselle Hutsin koulun leikkipaikka on tuttu jo esikouluajoilta.

Roosa Sallinen

Urheilu
12.8.2021 11.05

Motocrossari odottaa innolla matikan läksyjä

Huh­ti­kuus­sa 7 vuot­ta täyt­tä­nyt Jooa Ha­ku­li­nen te­kee liu­ku­mä­en ta­san­teen tan­gon ym­pä­ri kie­pin ja liu­kuu alas. Hut­sin es­ka­ris­ta tut­tu liu­ku­mä­ki säi­lyy Joo­an mu­ka­na, vaik­ka esi­kou­lun si­jas­ta tuo­reen kou­lu­lai­sen mat­ka kul­keu­tuu ylä­ker­taan, Hut­sin kou­lun en­sim­mäi­sel­le luo­kal­le.

Ykkösluokan aloittavalle Jooa Hakuliselle Hutsin koulun leikkipaikka on tuttu jo esikouluajoilta.

Ykkösluokan aloittavalle Jooa Hakuliselle Hutsin koulun leikkipaikka on tuttu jo esikouluajoilta.

Roosa Sallinen

Urheilu
12.8.2021 11.05

Motocrossari odottaa innolla matikan läksyjä

Huh­ti­kuus­sa 7 vuot­ta täyt­tä­nyt Jooa Ha­ku­li­nen te­kee liu­ku­mä­en ta­san­teen tan­gon ym­pä­ri kie­pin ja liu­kuu alas. Hut­sin es­ka­ris­ta tut­tu liu­ku­mä­ki säi­lyy Joo­an mu­ka­na, vaik­ka esi­kou­lun si­jas­ta tuo­reen kou­lu­lai­sen mat­ka kul­keu­tuu ylä­ker­taan, Hut­sin kou­lun en­sim­mäi­sel­le luo­kal­le.

Samu-Kalle iski kolmen pisteen voitolle alkutahdit sivaltamalla ensimmäisellä lyöntivuorolla kunnarin ja kaksi tavallista juoksua. Jatkokin sujui loistavasti, saldona 1+4 lyötyä, 2 tuotua ja 9 kärkilyöntiä.

Samu-Kalle iski kolmen pisteen voitolle alkutahdit sivaltamalla ensimmäisellä lyöntivuorolla kunnarin ja kaksi tavallista juoksua. Jatkokin sujui loistavasti, saldona 1+4 lyötyä, 2 tuotua ja 9 kärkilyöntiä.

Niilo Hirvonen

Urheilu
6.8.2021 10.25

Pitkästä odotuksesta nautinnollinen palkinto

Kak­si kuu­kaut­ta ja kak­si päi­vää sitä piti odot­taa. Nyt se sit­ten lo­pul­ta tuli. Kyse on tie­ten­kin Ki­teen Pal­lon en­sim­mäi­ses­tä kol­men pis­teen ko­ti­voi­tos­ta.

Samu-Kalle iski kolmen pisteen voitolle alkutahdit sivaltamalla ensimmäisellä lyöntivuorolla kunnarin ja kaksi tavallista juoksua. Jatkokin sujui loistavasti, saldona 1+4 lyötyä, 2 tuotua ja 9 kärkilyöntiä.

Samu-Kalle iski kolmen pisteen voitolle alkutahdit sivaltamalla ensimmäisellä lyöntivuorolla kunnarin ja kaksi tavallista juoksua. Jatkokin sujui loistavasti, saldona 1+4 lyötyä, 2 tuotua ja 9 kärkilyöntiä.

Niilo Hirvonen

Urheilu
6.8.2021 10.25

Pitkästä odotuksesta nautinnollinen palkinto

Kak­si kuu­kaut­ta ja kak­si päi­vää sitä piti odot­taa. Nyt se sit­ten lo­pul­ta tuli. Kyse on tie­ten­kin Ki­teen Pal­lon en­sim­mäi­ses­tä kol­men pis­teen ko­ti­voi­tos­ta.

Sami Mikkolanahon kelpaa tuuletella. Hän löi avausjaksolla neljä juoksusta neljästä yrityksestä.

Sami Mikkolanahon kelpaa tuuletella. Hän löi avausjaksolla neljä juoksusta neljästä yrityksestä.

Niilo Hirvonen

Urheilu
4.8.2021 20.06

Totta Partanen puhui – Raahesta täysi pistepotti

Sami Par­ta­nen lu­pa­si vii­me vii­kol­la Hy­vin­kään Tah­kol­ta na­pa­tun kah­den pis­teen voi­ton jäl­keen Ki­Pan ke­rää­vän lop­pu­kau­des­ta isom­pia pot­te­ja. Tot­ta mies pu­hui. Näyt­tö saa­tiin tiis­tain vie­ra­sot­te­lus­sa, jos­sa vas­tas­sa oli Pat­ti­jo­en Ur­hei­li­jat. Raa­hes­ta oli tuo­mi­si­na tä­män kau­den toi­nen kol­men pis­teen voit­to.

Sami Mikkolanahon kelpaa tuuletella. Hän löi avausjaksolla neljä juoksusta neljästä yrityksestä.

Sami Mikkolanahon kelpaa tuuletella. Hän löi avausjaksolla neljä juoksusta neljästä yrityksestä.

Niilo Hirvonen

Urheilu
4.8.2021 20.06

Totta Partanen puhui – Raahesta täysi pistepotti

Sami Par­ta­nen lu­pa­si vii­me vii­kol­la Hy­vin­kään Tah­kol­ta na­pa­tun kah­den pis­teen voi­ton jäl­keen Ki­Pan ke­rää­vän lop­pu­kau­des­ta isom­pia pot­te­ja. Tot­ta mies pu­hui. Näyt­tö saa­tiin tiis­tain vie­ra­sot­te­lus­sa, jos­sa vas­tas­sa oli Pat­ti­jo­en Ur­hei­li­jat. Raa­hes­ta oli tuo­mi­si­na tä­män kau­den toi­nen kol­men pis­teen voit­to.

Frank Zeiss Saksasta, Ilpo Häyrynen, Gaël Piscina Ranskasta ja Panu Tuominen FinLine-retken iloisissa lähtötunnelmissa keskiviikkoaamuna Pajarinhovin parkkipaikalla.

Frank Zeiss Saksasta, Ilpo Häyrynen, Gaël Piscina Ranskasta ja Panu Tuominen FinLine-retken iloisissa lähtötunnelmissa keskiviikkoaamuna Pajarinhovin parkkipaikalla.

Kari Sarkkinen

Urheilu
4.8.2021 11.11

Rullaluistelun ilosanoman saattajat maakunnan maanteillä

– Seu­ran tar­koi­tus on le­vit­tää rul­la­luis­te­lun ilo­sa­no­maa, tuu­mai­li hel­sin­ki­läi­sen rul­la­luis­te­lu­seu­ra Ka­tu­kii­tä­jät ry:n pit­kä­ai­kai­nen ak­tii­vi Panu Tuo­mi­nen kes­ki­viik­ko­aa­mu­na Ki­teel­lä, Pa­ja­rin­ho­vin park­ki­pai­kal­la val­mis­tau­tu­es­saan päi­vän noin sa­dan ki­lo­met­rin eta­pil­le.

Frank Zeiss Saksasta, Ilpo Häyrynen, Gaël Piscina Ranskasta ja Panu Tuominen FinLine-retken iloisissa lähtötunnelmissa keskiviikkoaamuna Pajarinhovin parkkipaikalla.

Frank Zeiss Saksasta, Ilpo Häyrynen, Gaël Piscina Ranskasta ja Panu Tuominen FinLine-retken iloisissa lähtötunnelmissa keskiviikkoaamuna Pajarinhovin parkkipaikalla.

Kari Sarkkinen

Urheilu
4.8.2021 11.11

Rullaluistelun ilosanoman saattajat maakunnan maanteillä

– Seu­ran tar­koi­tus on le­vit­tää rul­la­luis­te­lun ilo­sa­no­maa, tuu­mai­li hel­sin­ki­läi­sen rul­la­luis­te­lu­seu­ra Ka­tu­kii­tä­jät ry:n pit­kä­ai­kai­nen ak­tii­vi Panu Tuo­mi­nen kes­ki­viik­ko­aa­mu­na Ki­teel­lä, Pa­ja­rin­ho­vin park­ki­pai­kal­la val­mis­tau­tu­es­saan päi­vän noin sa­dan ki­lo­met­rin eta­pil­le.

Kesäkisan liikuntakerholaiset saivat kesän aikana oppia frisbeegolfin saloihin Sami Koljosen opastuksessa.

Kesäkisan liikuntakerholaiset saivat kesän aikana oppia frisbeegolfin saloihin Sami Koljosen opastuksessa.

Marko Turunen

Urheilu
4.8.2021 9.00

Värtsilän uusittu frisbeegolfrata käytössä

Toh­ma­jär­ven kun­ta sai ke­vät­tal­vel­la Ely-kes­kuk­ses­ta avus­tus­ta lä­hi­vir­kis­ty­sa­lu­ei­den ja vi­he­ra­lu­ei­den kun­nos­ta­mi­seen ja ke­hit­tä­mi­seen. Saa­dul­la avus­tuk­sel­la uu­sit­tiin, kun­nos­tet­tiin ja ra­ken­net­tiin fris­bee­golf­ra­to­ja.

Kesäkisan liikuntakerholaiset saivat kesän aikana oppia frisbeegolfin saloihin Sami Koljosen opastuksessa.

Kesäkisan liikuntakerholaiset saivat kesän aikana oppia frisbeegolfin saloihin Sami Koljosen opastuksessa.

Marko Turunen

Urheilu
4.8.2021 9.00

Värtsilän uusittu frisbeegolfrata käytössä

Toh­ma­jär­ven kun­ta sai ke­vät­tal­vel­la Ely-kes­kuk­ses­ta avus­tus­ta lä­hi­vir­kis­ty­sa­lu­ei­den ja vi­he­ra­lu­ei­den kun­nos­ta­mi­seen ja ke­hit­tä­mi­seen. Saa­dul­la avus­tuk­sel­la uu­sit­tiin, kun­nos­tet­tiin ja ra­ken­net­tiin fris­bee­golf­ra­to­ja.

Rantakentän lohkojaolla pyritään estämään koronatartuntoja. Kuva: kipa90.com

Rantakentän lohkojaolla pyritään estämään koronatartuntoja. Kuva: kipa90.com

Kiteen Pallo

Urheilu
3.8.2021 17.17

Rantakentän katsomot jaetaan kahteen lohkoon ja yleisölle vahva maskisuositus

Ki­teen Pal­lo tie­dot­taa net­ti­si­vuil­laan ko­ro­na­tar­tun­to­ja eh­käi­se­vis­tä toi­men­pi­teis­tään.

Rantakentän lohkojaolla pyritään estämään koronatartuntoja. Kuva: kipa90.com

Rantakentän lohkojaolla pyritään estämään koronatartuntoja. Kuva: kipa90.com

Kiteen Pallo

Urheilu
3.8.2021 17.17

Rantakentän katsomot jaetaan kahteen lohkoon ja yleisölle vahva maskisuositus

Ki­teen Pal­lo tie­dot­taa net­ti­si­vuil­laan ko­ro­na­tar­tun­to­ja eh­käi­se­vis­tä toi­men­pi­teis­tään.

E-poikien passaa pelinjohtajiensa kanssa tuuletella. He ovat Suomen parhaita ikäluokassaan.

E-poikien passaa pelinjohtajiensa kanssa tuuletella. He ovat Suomen parhaita ikäluokassaan.

Urheilu
2.8.2021 14.30

KiPan E-pojat ylivoimaisia ykkösiä Tenavaleirillä

Ki­teen Pal­lon E-po­jat an­toi­vat va­kuut­ta­van näy­tön pe­sis­tai­dois­taan vii­me vii­kol­la Loi­maal­la pe­la­tul­la Te­na­va­lei­ril­lä. He voit­ti­vat kaik­ki pe­laa­man­sa ot­te­lut su­ve­ree­niin tyy­liin.

E-poikien passaa pelinjohtajiensa kanssa tuuletella. He ovat Suomen parhaita ikäluokassaan.

E-poikien passaa pelinjohtajiensa kanssa tuuletella. He ovat Suomen parhaita ikäluokassaan.

Urheilu
2.8.2021 14.30

KiPan E-pojat ylivoimaisia ykkösiä Tenavaleirillä

Ki­teen Pal­lon E-po­jat an­toi­vat va­kuut­ta­van näy­tön pe­sis­tai­dois­taan vii­me vii­kol­la Loi­maal­la pe­la­tul­la Te­na­va­lei­ril­lä. He voit­ti­vat kaik­ki pe­laa­man­sa ot­te­lut su­ve­ree­niin tyy­liin.

Juuso Lattu eteni Tampereella KiPan ainoan juoksun ja keräsi joukkueensa suurimman kärkilyöntisaldon. Niillä irtosi kakkospalkinto. Kuvamme on viime viikolla pelatusta Vimpeli-ottelusta.

Juuso Lattu eteni Tampereella KiPan ainoan juoksun ja keräsi joukkueensa suurimman kärkilyöntisaldon. Niillä irtosi kakkospalkinto. Kuvamme on viime viikolla pelatusta Vimpeli-ottelusta.

Niilo Hirvonen

Urheilu
2.8.2021 12.05

Markkinavoimien vaikutus näkyi Kaupin stadionillakin

Su­per­pe­sik­sen kär­jes­sä pors­kut­ta­va Man­se PP ei an­ta­nut Ki­Pan yl­lät­tää it­se­ään jouk­ku­ei­den toi­ses­sa­kaan yh­tee­no­tos­sa. Kau­pin sta­di­o­nil­la pe­lat­tu ot­te­lu oli kui­ten­kin huo­mat­ta­vas­ti ta­sai­sem­pi kuin Ran­ta­ken­tän der­by. Kun hei­nä­kuun alus­sa lop­pu­nu­me­roik­si kir­jat­tiin 0-2 (4-11, 0-10), oli­vat lu­ke­mat sun­nun­tai­na 2-0 (3-1, 4-0).

Juuso Lattu eteni Tampereella KiPan ainoan juoksun ja keräsi joukkueensa suurimman kärkilyöntisaldon. Niillä irtosi kakkospalkinto. Kuvamme on viime viikolla pelatusta Vimpeli-ottelusta.

Juuso Lattu eteni Tampereella KiPan ainoan juoksun ja keräsi joukkueensa suurimman kärkilyöntisaldon. Niillä irtosi kakkospalkinto. Kuvamme on viime viikolla pelatusta Vimpeli-ottelusta.

Niilo Hirvonen

Urheilu
2.8.2021 12.05

Markkinavoimien vaikutus näkyi Kaupin stadionillakin

Su­per­pe­sik­sen kär­jes­sä pors­kut­ta­va Man­se PP ei an­ta­nut Ki­Pan yl­lät­tää it­se­ään jouk­ku­ei­den toi­ses­sa­kaan yh­tee­no­tos­sa. Kau­pin sta­di­o­nil­la pe­lat­tu ot­te­lu oli kui­ten­kin huo­mat­ta­vas­ti ta­sai­sem­pi kuin Ran­ta­ken­tän der­by. Kun hei­nä­kuun alus­sa lop­pu­nu­me­roik­si kir­jat­tiin 0-2 (4-11, 0-10), oli­vat lu­ke­mat sun­nun­tai­na 2-0 (3-1, 4-0).

Keski-Karjalassa on esiintynyt paikoin turhaa puun polttamista retkeilypaikoilla. Asia on ratkaistu tiedottamalla ja halkojen jättämisellä pitkiksi ja pyöreiksi.

Keski-Karjalassa on esiintynyt paikoin turhaa puun polttamista retkeilypaikoilla. Asia on ratkaistu tiedottamalla ja halkojen jättämisellä pitkiksi ja pyöreiksi.

Roosa Sallinen

Urheilu
30.7.2021 12.24

Retkeilyn lieveilmiöt vaivaavat kansal­lis­puis­toissa – Keski-Karjalassa ongelmaa ratkaistiin tiedottamalla

Tul­ta nuo­ti­o­pai­kal­la, vaik­ka jal­ko­jen al­la ole­va sam­mal ra­pi­see kui­vuu­des­ta ja alu­eel­la on ju­lis­tet­tu met­sä­pa­lo­va­roi­tus. Ros­kia, hy­lät­ty­jä vaat­tei­ta ja tölk­ke­jä pol­ku­jen var­sil­la. Puu­lii­te­rei­tä täyn­nä met­rin­mit­tai­sia pyö­rei­tä hal­ko­ja ja kir­ves kiin­ni ket­tin­gis­sä. Mis­tä moi­nen joh­tuu?

Keski-Karjalassa on esiintynyt paikoin turhaa puun polttamista retkeilypaikoilla. Asia on ratkaistu tiedottamalla ja halkojen jättämisellä pitkiksi ja pyöreiksi.

Keski-Karjalassa on esiintynyt paikoin turhaa puun polttamista retkeilypaikoilla. Asia on ratkaistu tiedottamalla ja halkojen jättämisellä pitkiksi ja pyöreiksi.

Roosa Sallinen

Urheilu
30.7.2021 12.24

Retkeilyn lieveilmiöt vaivaavat kansal­lis­puis­toissa – Keski-Karjalassa ongelmaa ratkaistiin tiedottamalla

Tul­ta nuo­ti­o­pai­kal­la, vaik­ka jal­ko­jen al­la ole­va sam­mal ra­pi­see kui­vuu­des­ta ja alu­eel­la on ju­lis­tet­tu met­sä­pa­lo­va­roi­tus. Ros­kia, hy­lät­ty­jä vaat­tei­ta ja tölk­ke­jä pol­ku­jen var­sil­la. Puu­lii­te­rei­tä täyn­nä met­rin­mit­tai­sia pyö­rei­tä hal­ko­ja ja kir­ves kiin­ni ket­tin­gis­sä. Mis­tä moi­nen joh­tuu?

C-ikäinen Topias Kaksonen tuurasi Jesse Eskelistä lautasen ääressä Ruutu-tähtipelaajan palkinnon arvoisesti.

C-ikäinen Topias Kaksonen tuurasi Jesse Eskelistä lautasen ääressä Ruutu-tähtipelaajan palkinnon arvoisesti.

Niilo Hirvonen

Urheilu
30.7.2021 10.12

KiPalle kuudes kahden pisteen voitto

Ki­Pan tä­män ke­sän en­sim­mäi­nen kol­men pis­teen ko­ti­voit­to jäi vie­lä odot­ta­maan it­se­ään tors­tain kier­rok­sen jäl­keen­kin. Kah­den pis­teen ar­voi­ses­ti peli Tah­koa vas­taan kui­ten­kin su­jui. Voit­to tuli lu­ke­min 2-1 (6-4, 4-5, 3-0). Kah­den pin­nan voit­to­ja plak­ka­ris­sa on nyt kuu­si.

C-ikäinen Topias Kaksonen tuurasi Jesse Eskelistä lautasen ääressä Ruutu-tähtipelaajan palkinnon arvoisesti.

C-ikäinen Topias Kaksonen tuurasi Jesse Eskelistä lautasen ääressä Ruutu-tähtipelaajan palkinnon arvoisesti.

Niilo Hirvonen

Urheilu
30.7.2021 10.12

KiPalle kuudes kahden pisteen voitto

Ki­Pan tä­män ke­sän en­sim­mäi­nen kol­men pis­teen ko­ti­voit­to jäi vie­lä odot­ta­maan it­se­ään tors­tain kier­rok­sen jäl­keen­kin. Kah­den pis­teen ar­voi­ses­ti peli Tah­koa vas­taan kui­ten­kin su­jui. Voit­to tuli lu­ke­min 2-1 (6-4, 4-5, 3-0). Kah­den pin­nan voit­to­ja plak­ka­ris­sa on nyt kuu­si.

Valmiina Lähtöön.

Valmiina Lähtöön.

Jouko Väistö

Urheilu
28.7.2021 13.35

Vauhdin hurma kiehtoo

To­lo­sen­mä­en kar­ting­ra­dal­ta ja va­ri­kol­ta kuu­luu maa­nan­tai-il­ta­na mel­koi­nen pä­ri­nä. Vi­li­nää ja vils­ket­tä on joka puo­lel­la. Kai­kes­ta nä­kee, et­tä mik­ro­au­toi­lu on läh­te­nyt pie­nen taan­tu­maan jäl­keen uu­teen nou­suun.

Valmiina Lähtöön.

Valmiina Lähtöön.

Jouko Väistö

Urheilu
28.7.2021 13.35

Vauhdin hurma kiehtoo

To­lo­sen­mä­en kar­ting­ra­dal­ta ja va­ri­kol­ta kuu­luu maa­nan­tai-il­ta­na mel­koi­nen pä­ri­nä. Vi­li­nää ja vils­ket­tä on joka puo­lel­la. Kai­kes­ta nä­kee, et­tä mik­ro­au­toi­lu on läh­te­nyt pie­nen taan­tu­maan jäl­keen uu­teen nou­suun.

Tiistain pelin parasta antia oli tieto Jesse Eskelisen jatkosopimuksesta. Hän pelaa KiPan paidassa tulevallakin kaudella.

Tiistain pelin parasta antia oli tieto Jesse Eskelisen jatkosopimuksesta. Hän pelaa KiPan paidassa tulevallakin kaudella.

Niilo Hirvonen

Urheilu
28.7.2021 10.15

Sanattomaksi vetää

Ki­Pan pe­lie­si­tyk­set ve­tä­vät sa­nat­to­mak­si. Tiis­tain kier­rok­sel­la Vim­pe­liä vas­taan jouk­kue esit­ti taas pe­liä, jota ei toi­voi­si pää­sar­jan mie­his­töl­tä nä­ke­vän­sä. Kat­so­mon puo­lel­la­kin al­koi huu­mo­ri lop­pua, kun pe­lin seu­raa­mi­nen meni ham­pai­den ki­ris­te­lyk­si.

Tiistain pelin parasta antia oli tieto Jesse Eskelisen jatkosopimuksesta. Hän pelaa KiPan paidassa tulevallakin kaudella.

Tiistain pelin parasta antia oli tieto Jesse Eskelisen jatkosopimuksesta. Hän pelaa KiPan paidassa tulevallakin kaudella.

Niilo Hirvonen

Urheilu
28.7.2021 10.15

Sanattomaksi vetää

Ki­Pan pe­lie­si­tyk­set ve­tä­vät sa­nat­to­mak­si. Tiis­tain kier­rok­sel­la Vim­pe­liä vas­taan jouk­kue esit­ti taas pe­liä, jota ei toi­voi­si pää­sar­jan mie­his­töl­tä nä­ke­vän­sä. Kat­so­mon puo­lel­la­kin al­koi huu­mo­ri lop­pua, kun pe­lin seu­raa­mi­nen meni ham­pai­den ki­ris­te­lyk­si.

Naperoleirillä F-pojat pääsivät omien voittojen lisäksi juhlimaan KiPan superpesisjoukkueen ensimmäistä kolmen pisteen voittoa majoituspaikkansa kisastudiossa. Viime perjantain IPV-pelissä he saivat onnitella esikuviaan kädestä pitäen. Kuva: Niilo Hirvonen.

Naperoleirillä F-pojat pääsivät omien voittojen lisäksi juhlimaan KiPan superpesisjoukkueen ensimmäistä kolmen pisteen voittoa majoituspaikkansa kisastudiossa. Viime perjantain IPV-pelissä he saivat onnitella esikuviaan kädestä pitäen. Kuva: Niilo Hirvonen.

Niilo Hirvonen

Urheilu
27.7.2021 14.25

F-junnut voitosta voittoon Naperoleirillä, C-pojille 16. sija Nuorisoleiriltä

Ki­teen Pal­lon F-ju­ni­o­rit te­ki­vät ko­vaa jäl­keä Ka­jaa­nis­sa ku­lu­neen kuun puo­li­vä­lis­sä jär­jes­te­tyl­lä Na­pe­ro­lei­ril­lä. He pe­la­si­vat kym­me­nen ot­te­lua ja voit­ti­vat ne kaik­ki.

Naperoleirillä F-pojat pääsivät omien voittojen lisäksi juhlimaan KiPan superpesisjoukkueen ensimmäistä kolmen pisteen voittoa majoituspaikkansa kisastudiossa. Viime perjantain IPV-pelissä he saivat onnitella esikuviaan kädestä pitäen. Kuva: Niilo Hirvonen.

Naperoleirillä F-pojat pääsivät omien voittojen lisäksi juhlimaan KiPan superpesisjoukkueen ensimmäistä kolmen pisteen voittoa majoituspaikkansa kisastudiossa. Viime perjantain IPV-pelissä he saivat onnitella esikuviaan kädestä pitäen. Kuva: Niilo Hirvonen.

Niilo Hirvonen

Urheilu
27.7.2021 14.25

F-junnut voitosta voittoon Naperoleirillä, C-pojille 16. sija Nuorisoleiriltä

Ki­teen Pal­lon F-ju­ni­o­rit te­ki­vät ko­vaa jäl­keä Ka­jaa­nis­sa ku­lu­neen kuun puo­li­vä­lis­sä jär­jes­te­tyl­lä Na­pe­ro­lei­ril­lä. He pe­la­si­vat kym­me­nen ot­te­lua ja voit­ti­vat ne kaik­ki.

Toni Kohonen pelasi viime perjantaina 1000. superpesisottelunsa. Hän on koko uransa ajan pitänyt hyvää huolta kunnostaan. Juoksu kulkee ja käsi käy 45-vuotiaanakin edelleen mallikkaasti. Tämä Niilo Hirvosen ottama kuva on viime kesän KiPa-KPL-pelistä.

Toni Kohonen pelasi viime perjantaina 1000. superpesisottelunsa. Hän on koko uransa ajan pitänyt hyvää huolta kunnostaan. Juoksu kulkee ja käsi käy 45-vuotiaanakin edelleen mallikkaasti. Tämä Niilo Hirvosen ottama kuva on viime kesän KiPa-KPL-pelistä.

Niilo Hirvonen

Urheilu
26.7.2021 16.45

Tonilla tonni täyteen

Toni Kode Ko­ho­nen teki vii­me per­jan­tai­na pe­la­tus­sa Kou­vo­lan Pal­lon­lyö­jien ja Jo­en­suun Mai­lan yh­tee­no­tos­sa pe­sis­his­to­ri­aa. Hän saa­vut­ti en­sim­mäi­se­nä pe­laa­ja­na tu­han­nen su­per­pe­si­sot­te­lun ra­ja­paa­lun. Ton­ni koos­tuu 744 run­ko­sar­jan ot­te­lus­ta ja 256 pu­do­tus­pe­lis­tä.

Toni Kohonen pelasi viime perjantaina 1000. superpesisottelunsa. Hän on koko uransa ajan pitänyt hyvää huolta kunnostaan. Juoksu kulkee ja käsi käy 45-vuotiaanakin edelleen mallikkaasti. Tämä Niilo Hirvosen ottama kuva on viime kesän KiPa-KPL-pelistä.

Toni Kohonen pelasi viime perjantaina 1000. superpesisottelunsa. Hän on koko uransa ajan pitänyt hyvää huolta kunnostaan. Juoksu kulkee ja käsi käy 45-vuotiaanakin edelleen mallikkaasti. Tämä Niilo Hirvosen ottama kuva on viime kesän KiPa-KPL-pelistä.

Niilo Hirvonen

Urheilu
26.7.2021 16.45

Tonilla tonni täyteen

Toni Kode Ko­ho­nen teki vii­me per­jan­tai­na pe­la­tus­sa Kou­vo­lan Pal­lon­lyö­jien ja Jo­en­suun Mai­lan yh­tee­no­tos­sa pe­sis­his­to­ri­aa. Hän saa­vut­ti en­sim­mäi­se­nä pe­laa­ja­na tu­han­nen su­per­pe­si­sot­te­lun ra­ja­paa­lun. Ton­ni koos­tuu 744 run­ko­sar­jan ot­te­lus­ta ja 256 pu­do­tus­pe­lis­tä.

Martti Väistö toi Lopen SM-ammunnoista Kiteelle hopeisen mitalin. Kuva: Toni Suomalainen.

Martti Väistö toi Lopen SM-ammunnoista Kiteelle hopeisen mitalin. Kuva: Toni Suomalainen.

Toni Suomalainen

Urheilu
26.7.2021 16.32

Martti, Minna ja Jouko tähtäsivät mitalin metsästäjien SM-ammunnoissa

Ki­tee­läi­set Mart­ti Väis­tö ja Min­na Suo­ma­lai­nen sekä ki­tee­läis­läh­töi­nen Jou­ko Ig­na­tius esit­ti­vät mi­ta­lin ar­vois­ta tark­kuut­ta vii­me vii­kon­lop­pu­na Lo­pel­la pi­de­tyis­sä Met­säs­tä­jä­lii­ton SM-am­mun­nois­sa.

Martti Väistö toi Lopen SM-ammunnoista Kiteelle hopeisen mitalin. Kuva: Toni Suomalainen.

Martti Väistö toi Lopen SM-ammunnoista Kiteelle hopeisen mitalin. Kuva: Toni Suomalainen.

Toni Suomalainen

Urheilu
26.7.2021 16.32

Martti, Minna ja Jouko tähtäsivät mitalin metsästäjien SM-ammunnoissa

Ki­tee­läi­set Mart­ti Väis­tö ja Min­na Suo­ma­lai­nen sekä ki­tee­läis­läh­töi­nen Jou­ko Ig­na­tius esit­ti­vät mi­ta­lin ar­vois­ta tark­kuut­ta vii­me vii­kon­lop­pu­na Lo­pel­la pi­de­tyis­sä Met­säs­tä­jä­lii­ton SM-am­mun­nois­sa.

Sami Partanen nautti Kerubin Stadionin tunnelmasta. Hän taituroi KiPalle neljä juoksua.

Sami Partanen nautti Kerubin Stadionin tunnelmasta. Hän taituroi KiPalle neljä juoksua.

Niilo Hirvonen

Urheilu
26.7.2021 11.55

Upeaa sitkeyttä

Jo­en­suun Mai­lan ja Ki­teen Pal­lon tä­män ke­sän en­sim­mäi­nen pai­kal­lis­der­by ei oli­si voi­nut ta­sai­sem­pi ol­la. En­sim­mäi­nen jak­so 4-4, toi­nen 5-5, su­per­vuo­ro 1-2 ja sen­kin rat­kai­su vii­mei­sel­lä mah­dol­li­sel­la het­kel­lä.

Sami Partanen nautti Kerubin Stadionin tunnelmasta. Hän taituroi KiPalle neljä juoksua.

Sami Partanen nautti Kerubin Stadionin tunnelmasta. Hän taituroi KiPalle neljä juoksua.

Niilo Hirvonen

Urheilu
26.7.2021 11.55

Upeaa sitkeyttä

Jo­en­suun Mai­lan ja Ki­teen Pal­lon tä­män ke­sän en­sim­mäi­nen pai­kal­lis­der­by ei oli­si voi­nut ta­sai­sem­pi ol­la. En­sim­mäi­nen jak­so 4-4, toi­nen 5-5, su­per­vuo­ro 1-2 ja sen­kin rat­kai­su vii­mei­sel­lä mah­dol­li­sel­la het­kel­lä.

Kesälahtelaisen Nea Ahokkaan poni Kumlaby Mandelblom voitti Poniruhtinatar-kilpailun ensimmäisen osalähdön ja sijoittui kokonaiskilpailussa  hopealle.

Kesälahtelaisen Nea Ahokkaan poni Kumlaby Mandelblom voitti Poniruhtinatar-kilpailun ensimmäisen osalähdön ja sijoittui kokonaiskilpailussa hopealle.

Suomen Hippos

Urheilu
26.7.2021 11.38

Nean ponit menestyivät Vermossa

Ke­sä­lah­te­lai­sen Nea Ahok­kaan po­ni­ku­nin­kuus­ra­vien vii­kon­lop­pu maam­me pää­ra­dal­la, Ver­mos­sa, oli erit­täin on­nis­tu­nut: Nean omis­ta­ma, val­men­ta­ma ja oh­jas­ta­ma got­lan­nin­rus­s­tam­ma Kum­la­by Man­delb­lom si­joit­tui B-po­nien Po­ni­ruh­ti­na­tar-kil­pai­lus­sa toi­sek­si ja Nea omis­ta­ma ja val­men­ta­ma sekä Jer­ry Rau­o­ken oh­jas­ta­ma shet­lan­nin­po­ni KWG Kiwi Dude voit­ti A-po­nien Pik­kup­rin­ses­sa-läh­dön.

Kesälahtelaisen Nea Ahokkaan poni Kumlaby Mandelblom voitti Poniruhtinatar-kilpailun ensimmäisen osalähdön ja sijoittui kokonaiskilpailussa  hopealle.

Kesälahtelaisen Nea Ahokkaan poni Kumlaby Mandelblom voitti Poniruhtinatar-kilpailun ensimmäisen osalähdön ja sijoittui kokonaiskilpailussa hopealle.

Suomen Hippos

Urheilu
26.7.2021 11.38

Nean ponit menestyivät Vermossa

Ke­sä­lah­te­lai­sen Nea Ahok­kaan po­ni­ku­nin­kuus­ra­vien vii­kon­lop­pu maam­me pää­ra­dal­la, Ver­mos­sa, oli erit­täin on­nis­tu­nut: Nean omis­ta­ma, val­men­ta­ma ja oh­jas­ta­ma got­lan­nin­rus­s­tam­ma Kum­la­by Man­delb­lom si­joit­tui B-po­nien Po­ni­ruh­ti­na­tar-kil­pai­lus­sa toi­sek­si ja Nea omis­ta­ma ja val­men­ta­ma sekä Jer­ry Rau­o­ken oh­jas­ta­ma shet­lan­nin­po­ni KWG Kiwi Dude voit­ti A-po­nien Pik­kup­rin­ses­sa-läh­dön.

Samu-Kalle Varonen kuului ulkopelin onnistujiin. Hän haki monta näyttävää syöksykoppia. Niistä palkinnoksi tuli Ruutu-tähtipelaajan palkinto.

Samu-Kalle Varonen kuului ulkopelin onnistujiin. Hän haki monta näyttävää syöksykoppia. Niistä palkinnoksi tuli Ruutu-tähtipelaajan palkinto.

Niilo Hirvonen

Urheilu
24.7.2021 10.25

Pakkovoitto jäi ottamatta

Ki­teen Pal­lon ja Imat­ran Pal­lo-Veik­ko­jen tä­män ke­sän toi­sen yh­tee­no­ton jäl­keen ko­ti­jouk­ku­een odo­tet­tiin esit­tä­vän Ran­ta­ken­täl­lä ilois­ta kar­ja­lais­ta kat­ril­lia. Voi­ton tans­sia ei kui­ten­kaan pääs­ty nä­ke­mään. Peli oli tus­kais­ta puur­ta­mis­ta ja tu­los sen mu­kai­nen. Tak­kiin tuli lu­ke­min 1-2 (1-2, 2-1, 0-1).

Samu-Kalle Varonen kuului ulkopelin onnistujiin. Hän haki monta näyttävää syöksykoppia. Niistä palkinnoksi tuli Ruutu-tähtipelaajan palkinto.

Samu-Kalle Varonen kuului ulkopelin onnistujiin. Hän haki monta näyttävää syöksykoppia. Niistä palkinnoksi tuli Ruutu-tähtipelaajan palkinto.

Niilo Hirvonen

Urheilu
24.7.2021 10.25

Pakkovoitto jäi ottamatta

Ki­teen Pal­lon ja Imat­ran Pal­lo-Veik­ko­jen tä­män ke­sän toi­sen yh­tee­no­ton jäl­keen ko­ti­jouk­ku­een odo­tet­tiin esit­tä­vän Ran­ta­ken­täl­lä ilois­ta kar­ja­lais­ta kat­ril­lia. Voi­ton tans­sia ei kui­ten­kaan pääs­ty nä­ke­mään. Peli oli tus­kais­ta puur­ta­mis­ta ja tu­los sen mu­kai­nen. Tak­kiin tuli lu­ke­min 1-2 (1-2, 2-1, 0-1).

Jimi Huuho osallistui kotikisoissa kuulantyötöön, vaikka oma laji onkin kolmiloikka.

Jimi Huuho osallistui kotikisoissa kuulantyötöön, vaikka oma laji onkin kolmiloikka.

Esko Könönen

Urheilu
23.7.2021 8.44

Kiteeläiset yleisurheilijat pääsivät nauttimaan kotikisoista: "Pitihän se osallistua, kun kotikisat järjestettiin. Harvoin täällä pääsee kilpailemaan."

Ki­teel­lä jär­jes­tet­tiin Py­hä­se­län Ur­hei­li­joi­den toi­mes­ta ylei­sur­hei­lu­kil­pai­lut. Hei­nä­kuun puo­les­sa vä­lis­sä jär­jes­te­tyt ki­sat vie­tet­tiin paah­ta­vas­sa hel­tees­sä, kun läm­pö­mit­ta­ri näyt­ti + 31 cel­siu­sas­tet­ta. Hut­sin Ur­hei­lu­ken­täl­le ke­rään­tyi 45 kil­pai­li­jaa.

Jimi Huuho osallistui kotikisoissa kuulantyötöön, vaikka oma laji onkin kolmiloikka.

Jimi Huuho osallistui kotikisoissa kuulantyötöön, vaikka oma laji onkin kolmiloikka.

Esko Könönen

Urheilu
23.7.2021 8.44

Kiteeläiset yleisurheilijat pääsivät nauttimaan kotikisoista: "Pitihän se osallistua, kun kotikisat järjestettiin. Harvoin täällä pääsee kilpailemaan."

Ki­teel­lä jär­jes­tet­tiin Py­hä­se­län Ur­hei­li­joi­den toi­mes­ta ylei­sur­hei­lu­kil­pai­lut. Hei­nä­kuun puo­les­sa vä­lis­sä jär­jes­te­tyt ki­sat vie­tet­tiin paah­ta­vas­sa hel­tees­sä, kun läm­pö­mit­ta­ri näyt­ti + 31 cel­siu­sas­tet­ta. Hut­sin Ur­hei­lu­ken­täl­le ke­rään­tyi 45 kil­pai­li­jaa.

Kesälahtelainen Nea Ahokas ja gotlanninrusstamma Kumlaby Mandelblom tavoittelevat 24.-25.7. Vermon ponikuninkuusraveissa poniruhtinattaren arvonimeä.

Kesälahtelainen Nea Ahokas ja gotlanninrusstamma Kumlaby Mandelblom tavoittelevat 24.-25.7. Vermon ponikuninkuusraveissa poniruhtinattaren arvonimeä.

Tuija Marienberg

Urheilu
22.7.2021 13.42

Ponikuninkuusravit ravataan viikonvaihteessa

Tänä vii­kon­vai­hee­na, 24.-25. hei­nä­kuu­ta Suo­men ra­vi­po­nien par­haim­mis­to kil­pai­lee ar­vos­te­tuis­ta A-po­nien po­ni­ku­nin­kuus- ja B-po­nien po­ni­ruh­ti­nuus­tit­te­leis­tä maam­me ra­viur­hei­lun pää­ra­dal­la, Ver­mos­sa.

Kesälahtelainen Nea Ahokas ja gotlanninrusstamma Kumlaby Mandelblom tavoittelevat 24.-25.7. Vermon ponikuninkuusraveissa poniruhtinattaren arvonimeä.

Kesälahtelainen Nea Ahokas ja gotlanninrusstamma Kumlaby Mandelblom tavoittelevat 24.-25.7. Vermon ponikuninkuusraveissa poniruhtinattaren arvonimeä.

Tuija Marienberg

Urheilu
22.7.2021 13.42

Ponikuninkuusravit ravataan viikonvaihteessa

Tänä vii­kon­vai­hee­na, 24.-25. hei­nä­kuu­ta Suo­men ra­vi­po­nien par­haim­mis­to kil­pai­lee ar­vos­te­tuis­ta A-po­nien po­ni­ku­nin­kuus- ja B-po­nien po­ni­ruh­ti­nuus­tit­te­leis­tä maam­me ra­viur­hei­lun pää­ra­dal­la, Ver­mos­sa.

Ärrä tekee hyvää -kampanjan ansiosta Kiteen R-kioski pystyi lahjoittamaan Kiteen Pallon D-pojille tuhat euroa.

Ärrä tekee hyvää -kampanjan ansiosta Kiteen R-kioski pystyi lahjoittamaan Kiteen Pallon D-pojille tuhat euroa.

Janne Bergman

Urheilu
21.7.2021 9.13

Kiteen R-kioski lahjoitti tuhat euroa C-pojille

Ki­teen R-ki­os­ki lah­joit­ti tu­hat eu­roa Ki­teen Pal­lon C-po­jil­le R-ki­os­kien Är­rä te­kee hy­vää -kam­pan­jan kaut­ta. Kam­pan­jas­sa par­hai­ten lei­po­mo- ja vä­li­pa­la­tuot­tei­ta, päh­ki­nöi­tä, me­hu­ja, smoot­hie­i­ta, pro­tei­i­ni- ja kah­vi­juo­mia sekä mui­ta an­nos­juo­mia suh­tees­sa asi­a­kas­ti­hey­teen myy­nyt ki­os­ki saa val­ta­kun­nal­li­ses­sa kil­pai­lus­sa lah­joit­taa tu­hat eu­roa va­lit­se­mal­leen jouk­ku­eel­le. Jouk­ku­eet vaih­tu­vat kol­men kuu­kau­den vä­lein.

Ärrä tekee hyvää -kampanjan ansiosta Kiteen R-kioski pystyi lahjoittamaan Kiteen Pallon D-pojille tuhat euroa.

Ärrä tekee hyvää -kampanjan ansiosta Kiteen R-kioski pystyi lahjoittamaan Kiteen Pallon D-pojille tuhat euroa.

Janne Bergman

Urheilu
21.7.2021 9.13

Kiteen R-kioski lahjoitti tuhat euroa C-pojille

Ki­teen R-ki­os­ki lah­joit­ti tu­hat eu­roa Ki­teen Pal­lon C-po­jil­le R-ki­os­kien Är­rä te­kee hy­vää -kam­pan­jan kaut­ta. Kam­pan­jas­sa par­hai­ten lei­po­mo- ja vä­li­pa­la­tuot­tei­ta, päh­ki­nöi­tä, me­hu­ja, smoot­hie­i­ta, pro­tei­i­ni- ja kah­vi­juo­mia sekä mui­ta an­nos­juo­mia suh­tees­sa asi­a­kas­ti­hey­teen myy­nyt ki­os­ki saa val­ta­kun­nal­li­ses­sa kil­pai­lus­sa lah­joit­taa tu­hat eu­roa va­lit­se­mal­leen jouk­ku­eel­le. Jouk­ku­eet vaih­tu­vat kol­men kuu­kau­den vä­lein.

KiPa esitti avausjaksolla todella monipuolista lyöntipeliä. Hyvästä esimerkistä käy Samu-Kalle Varosen näpäys, jolla tuli kolmas juoksu. Kuva: Niilo Hirvonen.

KiPa esitti avausjaksolla todella monipuolista lyöntipeliä. Hyvästä esimerkistä käy Samu-Kalle Varosen näpäys, jolla tuli kolmas juoksu. Kuva: Niilo Hirvonen.

Niilo Hirvonen

Urheilu
20.7.2021 13.20

KiPan hyvä peli ei riittänyt katkaisemaan Koplan voittoputkea

13 ei osoit­tau­tu­nut Kou­vo­lan Pal­lon­lyö­jil­le epä­on­nen lu­vuk­si maa­nan­tai­na Ran­ta­ken­täl­lä. 12 pe­liä pe­räk­käin voit­ta­neen Kop­lan voit­to­put­ken kat­ke­a­mi­nen ei kui­ten­kaan kau­ka­na ol­lut, kun KiPa äi­tyi ot­te­lun al­ku­puo­lel­la esit­tä­mään kau­den pa­ras­ta pe­li­ään.

KiPa esitti avausjaksolla todella monipuolista lyöntipeliä. Hyvästä esimerkistä käy Samu-Kalle Varosen näpäys, jolla tuli kolmas juoksu. Kuva: Niilo Hirvonen.

KiPa esitti avausjaksolla todella monipuolista lyöntipeliä. Hyvästä esimerkistä käy Samu-Kalle Varosen näpäys, jolla tuli kolmas juoksu. Kuva: Niilo Hirvonen.

Niilo Hirvonen

Urheilu
20.7.2021 13.20

KiPan hyvä peli ei riittänyt katkaisemaan Koplan voittoputkea

13 ei osoit­tau­tu­nut Kou­vo­lan Pal­lon­lyö­jil­le epä­on­nen lu­vuk­si maa­nan­tai­na Ran­ta­ken­täl­lä. 12 pe­liä pe­räk­käin voit­ta­neen Kop­lan voit­to­put­ken kat­ke­a­mi­nen ei kui­ten­kaan kau­ka­na ol­lut, kun KiPa äi­tyi ot­te­lun al­ku­puo­lel­la esit­tä­mään kau­den pa­ras­ta pe­li­ään.

Suppailemalla voi tutkia lähialueen vesistöjä uudella tavalla. Aki Halttunen kävi kokeilemassa suplautailua Puhoksen kanavassa.

Suppailemalla voi tutkia lähialueen vesistöjä uudella tavalla. Aki Halttunen kävi kokeilemassa suplautailua Puhoksen kanavassa.

Roosa Sallinen

Urheilu
20.7.2021 13.17

Mielenrauhaa suppailulla

Suo­mes­sa luon­no­naa­loil­la surf­faa­mis­ta har­ras­te­taan lä­hin­nä vain Itä­me­rel­lä, jos siel­lä­kään. Lau­dan pääl­le Itä-Suo­mes­sa­kin pää­see: Suo­mes­sa 2000-lu­vul­la ko­vaa vauh­tia yleis­ty­neil­lä sup­lau­doil­la. Ne ovat surf­fi­lau­dan ta­pai­sia isom­pia lau­to­ja, joi­den pääl­lä me­lo­taan seis­ten yk­si­puo­lei­sel­la me­lal­la.

Suppailemalla voi tutkia lähialueen vesistöjä uudella tavalla. Aki Halttunen kävi kokeilemassa suplautailua Puhoksen kanavassa.

Suppailemalla voi tutkia lähialueen vesistöjä uudella tavalla. Aki Halttunen kävi kokeilemassa suplautailua Puhoksen kanavassa.

Roosa Sallinen

Urheilu
20.7.2021 13.17

Mielenrauhaa suppailulla

Suo­mes­sa luon­no­naa­loil­la surf­faa­mis­ta har­ras­te­taan lä­hin­nä vain Itä­me­rel­lä, jos siel­lä­kään. Lau­dan pääl­le Itä-Suo­mes­sa­kin pää­see: Suo­mes­sa 2000-lu­vul­la ko­vaa vauh­tia yleis­ty­neil­lä sup­lau­doil­la. Ne ovat surf­fi­lau­dan ta­pai­sia isom­pia lau­to­ja, joi­den pääl­lä me­lo­taan seis­ten yk­si­puo­lei­sel­la me­lal­la.

Jenni Matikainen pelaan ulkokentällä 2-vahtina, mutta tilanteen tullen hän paikkaa ulkopelipaikkoja paikalla kuin paikalla.

Jenni Matikainen pelaan ulkokentällä 2-vahtina, mutta tilanteen tullen hän paikkaa ulkopelipaikkoja paikalla kuin paikalla.

Niilo Hirvonen

Urheilu
20.7.2021 12.37

Maakuntasarjan joukkueet tarjoavat väylän purkaa juniorivuosista jäänyttä peli-intoa

Pe­sä­pal­los­sa maa­kun­ta­sar­jan jouk­ku­eet mah­dol­lis­ta­vat jouk­ku­eur­hei­lun har­ras­ta­mi­sen ren­nol­la ot­teel­la ju­ni­o­ri­vuo­sien jäl­keen­kin. Ne ovat myös hyvä väy­lä ju­ni­o­reil­le ko­keil­la ot­tei­taan sekä saa­da li­sää pe­li­ai­kaa ke­sän ai­ka­na.

Jenni Matikainen pelaan ulkokentällä 2-vahtina, mutta tilanteen tullen hän paikkaa ulkopelipaikkoja paikalla kuin paikalla.

Jenni Matikainen pelaan ulkokentällä 2-vahtina, mutta tilanteen tullen hän paikkaa ulkopelipaikkoja paikalla kuin paikalla.

Niilo Hirvonen

Urheilu
20.7.2021 12.37

Maakuntasarjan joukkueet tarjoavat väylän purkaa juniorivuosista jäänyttä peli-intoa

Pe­sä­pal­los­sa maa­kun­ta­sar­jan jouk­ku­eet mah­dol­lis­ta­vat jouk­ku­eur­hei­lun har­ras­ta­mi­sen ren­nol­la ot­teel­la ju­ni­o­ri­vuo­sien jäl­keen­kin. Ne ovat myös hyvä väy­lä ju­ni­o­reil­le ko­keil­la ot­tei­taan sekä saa­da li­sää pe­li­ai­kaa ke­sän ai­ka­na.

Timo Makkonen nappasi edellisestä Pesäpallon World Cupista Intiasta vuonna 2019 kolme kultaista mitalia.

Timo Makkonen nappasi edellisestä Pesäpallon World Cupista Intiasta vuonna 2019 kolme kultaista mitalia.

Timo Makkosen arkisto

Urheilu
20.7.2021 12.19

Juurikasta Intian pelikentille ja takaisin

Itä­ra­jan Pon­nis­tuk­sen ri­veis­sä Juu­ri­kan ken­täl­lä voi pääs­tä nä­ke­mään mo­nin­ker­tai­sen maa­il­man­mes­ta­rin sekä kol­min­ker­tai­sen ikä­mies­ten SM-mi­ta­lis­tin, 55-vuo­ti­aan Timo Mak­ko­sen ot­tei­ta. Al­ku­jaan Juu­ri­kas­ta läh­töi­sin ole­va pe­sä­pal­lo­vir­tuo­o­si ei ole pääs­syt la­jis­ta vuo­sien var­rel­la eroon.

Timo Makkonen nappasi edellisestä Pesäpallon World Cupista Intiasta vuonna 2019 kolme kultaista mitalia.

Timo Makkonen nappasi edellisestä Pesäpallon World Cupista Intiasta vuonna 2019 kolme kultaista mitalia.

Timo Makkosen arkisto

Urheilu
20.7.2021 12.19

Juurikasta Intian pelikentille ja takaisin

Itä­ra­jan Pon­nis­tuk­sen ri­veis­sä Juu­ri­kan ken­täl­lä voi pääs­tä nä­ke­mään mo­nin­ker­tai­sen maa­il­man­mes­ta­rin sekä kol­min­ker­tai­sen ikä­mies­ten SM-mi­ta­lis­tin, 55-vuo­ti­aan Timo Mak­ko­sen ot­tei­ta. Al­ku­jaan Juu­ri­kas­ta läh­töi­sin ole­va pe­sä­pal­lo­vir­tuo­o­si ei ole pääs­syt la­jis­ta vuo­sien var­rel­la eroon.

KiPa järjesti Haminassa 23 juoksun juhlat. Tässä syntyy toisen jakson 3-3-tasoitus Kasperi Kaksosen lyömänä ja Valentin Ikosen tuomana.

KiPa järjesti Haminassa 23 juoksun juhlat. Tässä syntyy toisen jakson 3-3-tasoitus Kasperi Kaksosen lyömänä ja Valentin Ikosen tuomana.

Niilo Hirvonen

Urheilu
17.7.2021 13.15

Tulihan se sieltä

Ki­Pan kol­men pis­teen voit­toa on täl­lä kau­del­la odo­tet­tu pit­kään. Nyt se tuli. Ja ko­me­as­ti tu­li­kin. Ha­mi­na kaa­tui au­rin­koi­sel­la Val­li­ken­täl­lään jak­soin 2-5, 7-18.

KiPa järjesti Haminassa 23 juoksun juhlat. Tässä syntyy toisen jakson 3-3-tasoitus Kasperi Kaksosen lyömänä ja Valentin Ikosen tuomana.

KiPa järjesti Haminassa 23 juoksun juhlat. Tässä syntyy toisen jakson 3-3-tasoitus Kasperi Kaksosen lyömänä ja Valentin Ikosen tuomana.

Niilo Hirvonen

Urheilu
17.7.2021 13.15

Tulihan se sieltä

Ki­Pan kol­men pis­teen voit­toa on täl­lä kau­del­la odo­tet­tu pit­kään. Nyt se tuli. Ja ko­me­as­ti tu­li­kin. Ha­mi­na kaa­tui au­rin­koi­sel­la Val­li­ken­täl­lään jak­soin 2-5, 7-18.

Maastojuoksutapahtumassa pääsi seuraamaan kilpapyöräilijälle tehtyä suorituskykytestiä.

Maastojuoksutapahtumassa pääsi seuraamaan kilpapyöräilijälle tehtyä suorituskykytestiä.

Mervi Venäläinen

Urheilu
15.7.2021 11.20

Särkijärvi tuli kesytetyksi

En­sim­mäis­tä ker­taa jär­jes­te­tys­sä Sär­ki­jär­ven ke­sy­tys -maas­to­juok­su­ta­pah­tu­mas­sa lau­an­tai­na 10. hei­nä­kuu­ta oli juok­si­joi­ta ja läm­pö­as­tei­ta mit­ta­ris­sa yh­tä pal­jon: run­saat 30.

Maastojuoksutapahtumassa pääsi seuraamaan kilpapyöräilijälle tehtyä suorituskykytestiä.

Maastojuoksutapahtumassa pääsi seuraamaan kilpapyöräilijälle tehtyä suorituskykytestiä.

Mervi Venäläinen

Urheilu
15.7.2021 11.20

Särkijärvi tuli kesytetyksi

En­sim­mäis­tä ker­taa jär­jes­te­tys­sä Sär­ki­jär­ven ke­sy­tys -maas­to­juok­su­ta­pah­tu­mas­sa lau­an­tai­na 10. hei­nä­kuu­ta oli juok­si­joi­ta ja läm­pö­as­tei­ta mit­ta­ris­sa yh­tä pal­jon: run­saat 30.

Hyvinkääläinen Esa Reijonen sijoittui avoimessa luokassa neljänneksi. Kuvamme on toisesta lähdöstä, jossa hän oli toinen.

Hyvinkääläinen Esa Reijonen sijoittui avoimessa luokassa neljänneksi. Kuvamme on toisesta lähdöstä, jossa hän oli toinen.

Pentti Mäkinen

Urheilu
14.7.2021 13.50

Puruvesi Race keräsi Hummonselälle 22 surffaajaa

Ruok­keen Lo­ma­ky­läs­sä jär­jes­tet­tä­vä Pu­ru­ve­si Race ke­rä­si tä­nä­kin vuon­na Hum­mon­se­läl­le maam­me kaik­ki par­haat surf­faa­jat. Kil­pai­luun osal­lis­tui kaik­ki­aan 22 lau­tai­li­jaa.

Hyvinkääläinen Esa Reijonen sijoittui avoimessa luokassa neljänneksi. Kuvamme on toisesta lähdöstä, jossa hän oli toinen.

Hyvinkääläinen Esa Reijonen sijoittui avoimessa luokassa neljänneksi. Kuvamme on toisesta lähdöstä, jossa hän oli toinen.

Pentti Mäkinen

Urheilu
14.7.2021 13.50

Puruvesi Race keräsi Hummonselälle 22 surffaajaa

Ruok­keen Lo­ma­ky­läs­sä jär­jes­tet­tä­vä Pu­ru­ve­si Race ke­rä­si tä­nä­kin vuon­na Hum­mon­se­läl­le maam­me kaik­ki par­haat surf­faa­jat. Kil­pai­luun osal­lis­tui kaik­ki­aan 22 lau­tai­li­jaa.

Lisää aiheesta

Kysely