JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Aurinkoinen sää helli pilkkijöitä. Kuva: Niilo Hirvonen

Aurinkoinen sää helli pilkkijöitä. Kuva: Niilo Hirvonen

Niilo Hirvonen

Urheilu
22.3.2023 13.37

Kotikenttäetu auttoi Ilmarisen lionit voittoon

LC Ki­tee Il­ma­ri­sen li­o­nit käyt­ti­vät ko­ti­kent­tä­e­dun te­hok­kaas­ti hy­väk­seen Hei­nä­jär­vel­lä pi­de­tyis­sä 107H -pii­rin pilk­ki­ki­sois­sa. He nap­pa­si­vat mies­ten sar­jan vii­des­tä kär­ki­si­jas­ta kol­me.

Aurinkoinen sää helli pilkkijöitä. Kuva: Niilo Hirvonen

Aurinkoinen sää helli pilkkijöitä. Kuva: Niilo Hirvonen

Niilo Hirvonen

Urheilu
22.3.2023 13.37

Kotikenttäetu auttoi Ilmarisen lionit voittoon

LC Ki­tee Il­ma­ri­sen li­o­nit käyt­ti­vät ko­ti­kent­tä­e­dun te­hok­kaas­ti hy­väk­seen Hei­nä­jär­vel­lä pi­de­tyis­sä 107H -pii­rin pilk­ki­ki­sois­sa. He nap­pa­si­vat mies­ten sar­jan vii­des­tä kär­ki­si­jas­ta kol­me.

Tamperelainen Pekka Kauranen tuli hakemaan laturetkeltä luonnon rauhaa ja maalaismiljöön tarjoamia elämyksiä.

Tamperelainen Pekka Kauranen tuli hakemaan laturetkeltä luonnon rauhaa ja maalaismiljöön tarjoamia elämyksiä.

Jouko Väistö

Urheilu
22.3.2023 13.19

Sää ei tarttunut laturetkeläisten sääreen

Ke­vät keik­ku­en tu­le­vi. Näin­hän se van­ha kan­sa tie­tää ker­toa. Sa­non­ta on pi­tä­nyt hy­vin ku­tin­sa tä­nä­kin ke­vää­nä. Sen ovat huo­man­neet myös Ky­lä­pa­ri ja Jär­ven­tauk­set Mar­tat Hy­vän tuu­len la­tu­ret­keä jär­jes­tä­es­sään.

Tamperelainen Pekka Kauranen tuli hakemaan laturetkeltä luonnon rauhaa ja maalaismiljöön tarjoamia elämyksiä.

Tamperelainen Pekka Kauranen tuli hakemaan laturetkeltä luonnon rauhaa ja maalaismiljöön tarjoamia elämyksiä.

Jouko Väistö

Urheilu
22.3.2023 13.19

Sää ei tarttunut laturetkeläisten sääreen

Ke­vät keik­ku­en tu­le­vi. Näin­hän se van­ha kan­sa tie­tää ker­toa. Sa­non­ta on pi­tä­nyt hy­vin ku­tin­sa tä­nä­kin ke­vää­nä. Sen ovat huo­man­neet myös Ky­lä­pa­ri ja Jär­ven­tauk­set Mar­tat Hy­vän tuu­len la­tu­ret­keä jär­jes­tä­es­sään.

Kiteen Timo Grönlund ja Liperin Pauli Vuorma kävivät ankkuriosuudella tiukan latukamppailun A-sarjan pronssisijasta. Se ratkesi osuuden lopussa 8,3 sekunnin erolla leipäpitäjän hiihtäjien eduksi.

Kiteen Timo Grönlund ja Liperin Pauli Vuorma kävivät ankkuriosuudella tiukan latukamppailun A-sarjan pronssisijasta. Se ratkesi osuuden lopussa 8,3 sekunnin erolla leipäpitäjän hiihtäjien eduksi.

Jouko Väistö

Urheilu
22.3.2023 11.38

Kitee jäi 8,3 sekunnin päähän mitalista

Ki­teen I-jouk­kue uu­si vii­me­vuo­ti­sen ne­los­si­jan­sa vii­me lau­an­tai­na Hut­sin la­duil­la hiih­de­tys­sä maa­kun­ta­vies­tis­sä. Mi­ta­li­si­ja oli hie­man lä­hem­pä­nä kuin vuo­si sit­ten hiih­de­tys­sä vies­tis­sä. Kun Liek­sas­sa prons­sis­ta jää­tiin 28,1 se­kun­nin pää­hän, oli vas­taa­va ero ko­ti­la­duil­la vain 8,3 se­kun­tia.

Kiteen Timo Grönlund ja Liperin Pauli Vuorma kävivät ankkuriosuudella tiukan latukamppailun A-sarjan pronssisijasta. Se ratkesi osuuden lopussa 8,3 sekunnin erolla leipäpitäjän hiihtäjien eduksi.

Kiteen Timo Grönlund ja Liperin Pauli Vuorma kävivät ankkuriosuudella tiukan latukamppailun A-sarjan pronssisijasta. Se ratkesi osuuden lopussa 8,3 sekunnin erolla leipäpitäjän hiihtäjien eduksi.

Jouko Väistö

Urheilu
22.3.2023 11.38

Kitee jäi 8,3 sekunnin päähän mitalista

Ki­teen I-jouk­kue uu­si vii­me­vuo­ti­sen ne­los­si­jan­sa vii­me lau­an­tai­na Hut­sin la­duil­la hiih­de­tys­sä maa­kun­ta­vies­tis­sä. Mi­ta­li­si­ja oli hie­man lä­hem­pä­nä kuin vuo­si sit­ten hiih­de­tys­sä vies­tis­sä. Kun Liek­sas­sa prons­sis­ta jää­tiin 28,1 se­kun­nin pää­hän, oli vas­taa­va ero ko­ti­la­duil­la vain 8,3 se­kun­tia.

Kimmo Pöntinen, Mika Timonen ja Timo Uuksulainen pitivät Pararin Puntibn lippua korkealla helmikuussa SM-kisoissa. Kuva: Mika Huuho

Kimmo Pöntinen, Mika Timonen ja Timo Uuksulainen pitivät Pararin Puntibn lippua korkealla helmikuussa SM-kisoissa. Kuva: Mika Huuho

Mika Huuho

Urheilu
21.3.2023 15.27

Pajarin Puntin nostajille SM-menestystä

Pa­ja­rin Pun­til­le tuli me­nes­tys­tä klas­si­sen pen­kin SM ki­sois­sa. Ki­sat pi­det­tiin Tam­mi­saa­res­sa 24.-26. hel­mi­kuu­ta ja Pa­Pus­ta ki­saan osal­lis­tui nel­jä kil­pai­li­jaa.

Kimmo Pöntinen, Mika Timonen ja Timo Uuksulainen pitivät Pararin Puntibn lippua korkealla helmikuussa SM-kisoissa. Kuva: Mika Huuho

Kimmo Pöntinen, Mika Timonen ja Timo Uuksulainen pitivät Pararin Puntibn lippua korkealla helmikuussa SM-kisoissa. Kuva: Mika Huuho

Mika Huuho

Urheilu
21.3.2023 15.27

Pajarin Puntin nostajille SM-menestystä

Pa­ja­rin Pun­til­le tuli me­nes­tys­tä klas­si­sen pen­kin SM ki­sois­sa. Ki­sat pi­det­tiin Tam­mi­saa­res­sa 24.-26. hel­mi­kuu­ta ja Pa­Pus­ta ki­saan osal­lis­tui nel­jä kil­pai­li­jaa.

Tietoa mäkien kunnostuksesta tuleville liikuntapaikkojen hoitajille Hutsin suurimman mäen hyppyripöydällä jakoi pitkän linjan kiteeläinen mäkimies Jyrki Renvall.

Tietoa mäkien kunnostuksesta tuleville liikuntapaikkojen hoitajille Hutsin suurimman mäen hyppyripöydällä jakoi pitkän linjan kiteeläinen mäkimies Jyrki Renvall.

Jouko Väistö

Urheilu
19.3.2023 17.41

Islon opiskelijat hakivat mäkien­kun­nos­tu­soppia Kiteeltä

Hut­sin hyp­py­ri­mä­et ovat enim­mäk­seen mä­ki­hyp­pää­jien käy­tös­sä, mut­ta nii­tä voi­daan käyt­tää myös ope­tuk­ses­sa. Tätä teh­tä­vää ne hoi­ti­vat vii­mek­si ku­lu­neel­la vii­kol­la, kun ryh­mä Itä-Suo­men lii­kun­ta­o­pis­ton (Is­lo) opis­ke­li­joi­ta kävi opet­ta­jan­sa Jere Sink­ko­sen joh­dol­la tu­tus­tu­mas­sa mä­kien kun­nos­ta­mi­seen kuu­lu­viin työ­teh­tä­viin.

Tietoa mäkien kunnostuksesta tuleville liikuntapaikkojen hoitajille Hutsin suurimman mäen hyppyripöydällä jakoi pitkän linjan kiteeläinen mäkimies Jyrki Renvall.

Tietoa mäkien kunnostuksesta tuleville liikuntapaikkojen hoitajille Hutsin suurimman mäen hyppyripöydällä jakoi pitkän linjan kiteeläinen mäkimies Jyrki Renvall.

Jouko Väistö

Urheilu
19.3.2023 17.41

Islon opiskelijat hakivat mäkien­kun­nos­tu­soppia Kiteeltä

Hut­sin hyp­py­ri­mä­et ovat enim­mäk­seen mä­ki­hyp­pää­jien käy­tös­sä, mut­ta nii­tä voi­daan käyt­tää myös ope­tuk­ses­sa. Tätä teh­tä­vää ne hoi­ti­vat vii­mek­si ku­lu­neel­la vii­kol­la, kun ryh­mä Itä-Suo­men lii­kun­ta­o­pis­ton (Is­lo) opis­ke­li­joi­ta kävi opet­ta­jan­sa Jere Sink­ko­sen joh­dol­la tu­tus­tu­mas­sa mä­kien kun­nos­ta­mi­seen kuu­lu­viin työ­teh­tä­viin.

Alkulämmittely on kaiken a ja o.

Alkulämmittely on kaiken a ja o.

Mervi Venäläinen

Urheilu
15.3.2023 11.10

Ikänaisten kuntosaliryhmässä treenataan voimaa, tasapainoa ja liikkuvuutta

– Toh­ma­jär­ve­läi­set ikäih­mi­set pi­tä­vät huol­ta kun­nos­taan, sa­noo lii­kun­na­noh­jaa­ja Ar­ja Pir­ho­nen. Hän pe­rus­taa väit­teen­sä muun mu­as­sa sii­hen, et­tä ikäih­mi­sil­le suun­nat­tui­hin oh­jat­tui­hin lii­kun­ta­ryh­miin osal­lis­tuu sään­nöl­li­ses­ti yli 120 toh­ma­jär­ve­läis­tä.

Alkulämmittely on kaiken a ja o.

Alkulämmittely on kaiken a ja o.

Mervi Venäläinen

Urheilu
15.3.2023 11.10

Ikänaisten kuntosaliryhmässä treenataan voimaa, tasapainoa ja liikkuvuutta

– Toh­ma­jär­ve­läi­set ikäih­mi­set pi­tä­vät huol­ta kun­nos­taan, sa­noo lii­kun­na­noh­jaa­ja Ar­ja Pir­ho­nen. Hän pe­rus­taa väit­teen­sä muun mu­as­sa sii­hen, et­tä ikäih­mi­sil­le suun­nat­tui­hin oh­jat­tui­hin lii­kun­ta­ryh­miin osal­lis­tuu sään­nöl­li­ses­ti yli 120 toh­ma­jär­ve­läis­tä.

Pitkästä aikaa Hutsissa nähdään myös Miro Karppasen vauhdikasta menoa. Hän hiihtää tulevan lauantain maakuntaviestissä Kiteen avausosuuden. Arkistokuva.

Pitkästä aikaa Hutsissa nähdään myös Miro Karppasen vauhdikasta menoa. Hän hiihtää tulevan lauantain maakuntaviestissä Kiteen avausosuuden. Arkistokuva.

Jouko Väistö

Urheilu
14.3.2023 10.09

Maakuntaviesti tulee tarjoamaan kiehtovia latukamppailuja

Ki­teel­lä en­si lau­an­tai­na hiih­det­tä­väs­sä maa­kun­ta­vies­tis­sä tul­laan nä­ke­mään niin SM-ta­sol­la mi­ta­li­saa­vu­tuk­siin yl­tä­nei­tä ur­hei­li­joi­ta kuin myös­kin hie­man verk­kai­sem­paa vauh­tia pi­tä­viä ly­lyn lyk­ki­jöi­tä. Täs­sä mie­les­sä vies­tis­sä to­teu­tuu hy­vin sen pe­rim­mäi­nen hen­ki ja tar­koi­tus.

Pitkästä aikaa Hutsissa nähdään myös Miro Karppasen vauhdikasta menoa. Hän hiihtää tulevan lauantain maakuntaviestissä Kiteen avausosuuden. Arkistokuva.

Pitkästä aikaa Hutsissa nähdään myös Miro Karppasen vauhdikasta menoa. Hän hiihtää tulevan lauantain maakuntaviestissä Kiteen avausosuuden. Arkistokuva.

Jouko Väistö

Urheilu
14.3.2023 10.09

Maakuntaviesti tulee tarjoamaan kiehtovia latukamppailuja

Ki­teel­lä en­si lau­an­tai­na hiih­det­tä­väs­sä maa­kun­ta­vies­tis­sä tul­laan nä­ke­mään niin SM-ta­sol­la mi­ta­li­saa­vu­tuk­siin yl­tä­nei­tä ur­hei­li­joi­ta kuin myös­kin hie­man verk­kai­sem­paa vauh­tia pi­tä­viä ly­lyn lyk­ki­jöi­tä. Täs­sä mie­les­sä vies­tis­sä to­teu­tuu hy­vin sen pe­rim­mäi­nen hen­ki ja tar­koi­tus.

Milja Mölsä ja Emiliia Golubeva osallistuivat Niemisen Urheilijoiden juhlavuoden aloittaneeseen hiihtotapahtumaan sunnuntaina.

Milja Mölsä ja Emiliia Golubeva osallistuivat Niemisen Urheilijoiden juhlavuoden aloittaneeseen hiihtotapahtumaan sunnuntaina.

Päivi Lievonen

Urheilu
13.3.2023 14.16

Niemisen Urheilijat aloitti juhlavuotensa - suunnitteilla kentän remontti

Tänä vuon­na 90 vuot­ta täyt­tä­vä Nie­mi­sen ur­hei­li­jat aloit­ti juh­la­vuo­den vie­ton hiih­don ym­pä­ril­le ra­ken­tu­neel­la tal­vi­ta­pah­tu­mal­la. Nie­mi­sen ur­hei­lu­ta­lol­la pi­det­ty ti­lai­suus oli suun­nat­tu eri­tyi­ses­ti per­heen pie­nim­mil­le hiih­to­mi­ta­lei­neen ja po­ni­rat­sas­tuk­si­neen, ja pai­kal­la oli pää­a­si­as­sa lap­si­per­hei­tä noin 50 kä­vi­jän ver­ran.

Milja Mölsä ja Emiliia Golubeva osallistuivat Niemisen Urheilijoiden juhlavuoden aloittaneeseen hiihtotapahtumaan sunnuntaina.

Milja Mölsä ja Emiliia Golubeva osallistuivat Niemisen Urheilijoiden juhlavuoden aloittaneeseen hiihtotapahtumaan sunnuntaina.

Päivi Lievonen

Urheilu
13.3.2023 14.16

Niemisen Urheilijat aloitti juhlavuotensa - suunnitteilla kentän remontti

Tänä vuon­na 90 vuot­ta täyt­tä­vä Nie­mi­sen ur­hei­li­jat aloit­ti juh­la­vuo­den vie­ton hiih­don ym­pä­ril­le ra­ken­tu­neel­la tal­vi­ta­pah­tu­mal­la. Nie­mi­sen ur­hei­lu­ta­lol­la pi­det­ty ti­lai­suus oli suun­nat­tu eri­tyi­ses­ti per­heen pie­nim­mil­le hiih­to­mi­ta­lei­neen ja po­ni­rat­sas­tuk­si­neen, ja pai­kal­la oli pää­a­si­as­sa lap­si­per­hei­tä noin 50 kä­vi­jän ver­ran.

Kymmenen vuotta sitten Kiteellä hiihdetyssä maakuntaviestissä Jouni Ratilainen ratkaisi ankkuriosuudella viestin Liperin voitoksi ja pääsi maaliin tultuaan ilmojen teille. Arkistokuva: Jouko Väistö

Kymmenen vuotta sitten Kiteellä hiihdetyssä maakuntaviestissä Jouni Ratilainen ratkaisi ankkuriosuudella viestin Liperin voitoksi ja pääsi maaliin tultuaan ilmojen teille. Arkistokuva: Jouko Väistö

Jouko Väistö

Urheilu
10.3.2023 10.05

Maakuntaviesti viikon kuluttua Kiteellä

76. Poh­jois-Kar­ja­lan maa­kun­ta­vies­ti jär­jes­te­tään Ki­teel­lä en­si vii­kon lau­an­tai­na. Edel­li­sen ker­ran Ki­teel­lä hiih­det­tiin maa­kun­ta­vies­tin mer­keis­sä kym­me­nen vuot­ta sit­ten, jol­loin kil­pail­tiin 67. maa­kun­ta­vies­tin si­joi­tuk­sis­ta.

Kymmenen vuotta sitten Kiteellä hiihdetyssä maakuntaviestissä Jouni Ratilainen ratkaisi ankkuriosuudella viestin Liperin voitoksi ja pääsi maaliin tultuaan ilmojen teille. Arkistokuva: Jouko Väistö

Kymmenen vuotta sitten Kiteellä hiihdetyssä maakuntaviestissä Jouni Ratilainen ratkaisi ankkuriosuudella viestin Liperin voitoksi ja pääsi maaliin tultuaan ilmojen teille. Arkistokuva: Jouko Väistö

Jouko Väistö

Urheilu
10.3.2023 10.05

Maakuntaviesti viikon kuluttua Kiteellä

76. Poh­jois-Kar­ja­lan maa­kun­ta­vies­ti jär­jes­te­tään Ki­teel­lä en­si vii­kon lau­an­tai­na. Edel­li­sen ker­ran Ki­teel­lä hiih­det­tiin maa­kun­ta­vies­tin mer­keis­sä kym­me­nen vuot­ta sit­ten, jol­loin kil­pail­tiin 67. maa­kun­ta­vies­tin si­joi­tuk­sis­ta.

Elsi Hämäläisen kelpaa tuuletella. Hän voitti kultaa sekä yhdistetyssä että erikoismäessä viime viikonloppuna Lahdessa pidetyissä Hopeasomman loppukilpailuissa.

Elsi Hämäläisen kelpaa tuuletella. Hän voitti kultaa sekä yhdistetyssä että erikoismäessä viime viikonloppuna Lahdessa pidetyissä Hopeasomman loppukilpailuissa.

Jouko Väistö

Urheilu
6.3.2023 13.05

Elsi nappasi tuplamestaruuden Hopeasomman loppukilpailuissa

Ant­ti Aal­lon mä­ki­kou­lus­sa mä­ki­hyp­py­u­ran­sa aloit­ta­nut El­si Hä­mä­läi­nen jär­jes­ti val­men­ta­jil­leen mie­lui­san yl­lä­tyk­sen vii­me vii­kon­lop­pu­na Lah­des­sa pi­de­tyis­sä Ho­pe­a­som­man lop­pu­kil­pai­luis­sa. Hän nap­pa­si 10-vuo­ti­ai­den sar­jas­sa tup­la­mes­ta­ruu­den voit­ta­en sekä yh­dis­te­tyn et­tä eri­kois­mä­en kil­pai­lun.

Elsi Hämäläisen kelpaa tuuletella. Hän voitti kultaa sekä yhdistetyssä että erikoismäessä viime viikonloppuna Lahdessa pidetyissä Hopeasomman loppukilpailuissa.

Elsi Hämäläisen kelpaa tuuletella. Hän voitti kultaa sekä yhdistetyssä että erikoismäessä viime viikonloppuna Lahdessa pidetyissä Hopeasomman loppukilpailuissa.

Jouko Väistö

Urheilu
6.3.2023 13.05

Elsi nappasi tuplamestaruuden Hopeasomman loppukilpailuissa

Ant­ti Aal­lon mä­ki­kou­lus­sa mä­ki­hyp­py­u­ran­sa aloit­ta­nut El­si Hä­mä­läi­nen jär­jes­ti val­men­ta­jil­leen mie­lui­san yl­lä­tyk­sen vii­me vii­kon­lop­pu­na Lah­des­sa pi­de­tyis­sä Ho­pe­a­som­man lop­pu­kil­pai­luis­sa. Hän nap­pa­si 10-vuo­ti­ai­den sar­jas­sa tup­la­mes­ta­ruu­den voit­ta­en sekä yh­dis­te­tyn et­tä eri­kois­mä­en kil­pai­lun.

Puruveden ensimmäinen ahvenkuninkuus irtosi Matti Kososelle 770 gramman ahvenella.

Puruveden ensimmäinen ahvenkuninkuus irtosi Matti Kososelle 770 gramman ahvenella.

Jouko Väistö

Urheilu
6.3.2023 10.15

Matti Kosonen pilkki ahvenkunkuksi

Kar­ja­lan Ka­la­mie­het ide­oi täk­si tal­vek­si uu­den pilk­ki­ki­san, Ah­ven­kun­kun. En­sim­mäi­sen ker­ran ah­ven­ku­nin­kuu­des­ta pil­kit­tiin vii­me sun­nun­tai­na Pu­ru­ve­del­lä Ruok­keen Lo­ma­ky­län mai­se­mis­sa.

Puruveden ensimmäinen ahvenkuninkuus irtosi Matti Kososelle 770 gramman ahvenella.

Puruveden ensimmäinen ahvenkuninkuus irtosi Matti Kososelle 770 gramman ahvenella.

Jouko Väistö

Urheilu
6.3.2023 10.15

Matti Kosonen pilkki ahvenkunkuksi

Kar­ja­lan Ka­la­mie­het ide­oi täk­si tal­vek­si uu­den pilk­ki­ki­san, Ah­ven­kun­kun. En­sim­mäi­sen ker­ran ah­ven­ku­nin­kuu­des­ta pil­kit­tiin vii­me sun­nun­tai­na Pu­ru­ve­del­lä Ruok­keen Lo­ma­ky­län mai­se­mis­sa.

Keski-Karjalan Urheiluautoilijoista Ilomantsi Ralliin starttaa parikymmentä autokuntaa. Pogostan pikiksillä nähdään mm. viime lauantaina Jyväskylän Talvirallissa kolmanneksi kaasuttanut Ville Vatanen kartturinsa Antti Hyttisen kanssa. Kuvamme on kuukausi sitten ajetusta Kuopion SM-rallista. Kuva: Joonas Väistö

Keski-Karjalan Urheiluautoilijoista Ilomantsi Ralliin starttaa parikymmentä autokuntaa. Pogostan pikiksillä nähdään mm. viime lauantaina Jyväskylän Talvirallissa kolmanneksi kaasuttanut Ville Vatanen kartturinsa Antti Hyttisen kanssa. Kuvamme on kuukausi sitten ajetusta Kuopion SM-rallista. Kuva: Joonas Väistö

Joonas Väistö

Urheilu
6.3.2023 9.04

Keski-Karjalan UA:n F-Cup ralli kaasutellaan toistamiseen Ilomantsissa

Ilo­mant­si on jo tois­ta ker­taa Kes­ki-Kar­ja­lan Ur­hei­lu­au­toi­li­joi­den jär­jes­tä­män F-Cup ral­lin näyt­tä­mö­nä. Cu­pin pis­teis­tä kaa­su­tel­laan maam­me itäi­sim­mäs­sä pi­tä­jäs­sä tu­le­va­na lau­an­tai­na. Edel­li­nen F-Cu­pin kil­pai­lu ajet­tiin Po­gos­tan mai­se­mis­sa kak­si vuot­ta sit­ten.

Keski-Karjalan Urheiluautoilijoista Ilomantsi Ralliin starttaa parikymmentä autokuntaa. Pogostan pikiksillä nähdään mm. viime lauantaina Jyväskylän Talvirallissa kolmanneksi kaasuttanut Ville Vatanen kartturinsa Antti Hyttisen kanssa. Kuvamme on kuukausi sitten ajetusta Kuopion SM-rallista. Kuva: Joonas Väistö

Keski-Karjalan Urheiluautoilijoista Ilomantsi Ralliin starttaa parikymmentä autokuntaa. Pogostan pikiksillä nähdään mm. viime lauantaina Jyväskylän Talvirallissa kolmanneksi kaasuttanut Ville Vatanen kartturinsa Antti Hyttisen kanssa. Kuvamme on kuukausi sitten ajetusta Kuopion SM-rallista. Kuva: Joonas Väistö

Joonas Väistö

Urheilu
6.3.2023 9.04

Keski-Karjalan UA:n F-Cup ralli kaasutellaan toistamiseen Ilomantsissa

Ilo­mant­si on jo tois­ta ker­taa Kes­ki-Kar­ja­lan Ur­hei­lu­au­toi­li­joi­den jär­jes­tä­män F-Cup ral­lin näyt­tä­mö­nä. Cu­pin pis­teis­tä kaa­su­tel­laan maam­me itäi­sim­mäs­sä pi­tä­jäs­sä tu­le­va­na lau­an­tai­na. Edel­li­nen F-Cu­pin kil­pai­lu ajet­tiin Po­gos­tan mai­se­mis­sa kak­si vuot­ta sit­ten.

Yhdeksän jälkeen aamulla Siirin hiihdon lähtöpisteellä oli lähes tungosta, kun hiihtäjät ampaisivat ladulle.

Yhdeksän jälkeen aamulla Siirin hiihdon lähtöpisteellä oli lähes tungosta, kun hiihtäjät ampaisivat ladulle.

Mervi Venäläinen

Urheilu
6.3.2023 8.35

180 sivakoijaa Siirin hiihdossa

Sun­nun­tai­na hiih­det­ty Toh­ma­jär­ven la­tu­ret­ki, Sii­rin hiih­to, ke­rä­si kii­tos­ta osa­not­ta­jil­ta. Hy­vä­kun­toi­sil­la la­duil­la oli to­si­har­ras­ta­jien ja sun­nun­tai­lyk­ki­jöi­den ilo hiih­tää, kun au­rin­ko­kin ajoit­tain pil­kah­te­li pil­vien ta­kaa ei­kä tuu­li­kaan kiu­san­nut lii­kaa. Kir­jan­pi­don mu­kaan osal­lis­tu­jia läh­ti la­dul­le 180, mut­ta luul­ta­vas­ti hiih­tä­jiä oli lii­ken­tees­sä enem­män­kin.

Yhdeksän jälkeen aamulla Siirin hiihdon lähtöpisteellä oli lähes tungosta, kun hiihtäjät ampaisivat ladulle.

Yhdeksän jälkeen aamulla Siirin hiihdon lähtöpisteellä oli lähes tungosta, kun hiihtäjät ampaisivat ladulle.

Mervi Venäläinen

Urheilu
6.3.2023 8.35

180 sivakoijaa Siirin hiihdossa

Sun­nun­tai­na hiih­det­ty Toh­ma­jär­ven la­tu­ret­ki, Sii­rin hiih­to, ke­rä­si kii­tos­ta osa­not­ta­jil­ta. Hy­vä­kun­toi­sil­la la­duil­la oli to­si­har­ras­ta­jien ja sun­nun­tai­lyk­ki­jöi­den ilo hiih­tää, kun au­rin­ko­kin ajoit­tain pil­kah­te­li pil­vien ta­kaa ei­kä tuu­li­kaan kiu­san­nut lii­kaa. Kir­jan­pi­don mu­kaan osal­lis­tu­jia läh­ti la­dul­le 180, mut­ta luul­ta­vas­ti hiih­tä­jiä oli lii­ken­tees­sä enem­män­kin.

Matti Hirvonen oli tyytyväinen hiihdettyään elämänsä ensimmäisen laturetken.

Matti Hirvonen oli tyytyväinen hiihdettyään elämänsä ensimmäisen laturetken.

Ossi Pennanen

Urheilu
5.3.2023 20.50

Rajahiihdon eteen tehty työ kannatti

Kan­sal­li­se­na hiih­to­päi­vä­nä 4.3. ly­kit­tiin Ki­teen Ra­ja­hiih­to Rii­hi­jär­ven ja Rok­ka­lan ky­lien maas­tois­sa läm­pi­mäs­sä ja tuu­let­to­mas­sa sääs­sä. Hiih­toon osal­lis­tui hie­man al­le sata hiih­tä­jää. Hei­dän la­dus­ta an­ta­man­sa pa­lau­te oli yl­lät­tä­vän hy­vää, vaik­ka jär­jes­tä­jät oli­vat va­rau­tu­neet myös sii­hen, et­tä jois­tain koh­dis­ta tu­lee myös ne­ga­tii­vis­ta pa­lau­tet­ta.

Matti Hirvonen oli tyytyväinen hiihdettyään elämänsä ensimmäisen laturetken.

Matti Hirvonen oli tyytyväinen hiihdettyään elämänsä ensimmäisen laturetken.

Ossi Pennanen

Urheilu
5.3.2023 20.50

Rajahiihdon eteen tehty työ kannatti

Kan­sal­li­se­na hiih­to­päi­vä­nä 4.3. ly­kit­tiin Ki­teen Ra­ja­hiih­to Rii­hi­jär­ven ja Rok­ka­lan ky­lien maas­tois­sa läm­pi­mäs­sä ja tuu­let­to­mas­sa sääs­sä. Hiih­toon osal­lis­tui hie­man al­le sata hiih­tä­jää. Hei­dän la­dus­ta an­ta­man­sa pa­lau­te oli yl­lät­tä­vän hy­vää, vaik­ka jär­jes­tä­jät oli­vat va­rau­tu­neet myös sii­hen, et­tä jois­tain koh­dis­ta tu­lee myös ne­ga­tii­vis­ta pa­lau­tet­ta.

Tohmishiihto kokosi mukavasti väkeä keskiviikon hämärtyvään iltaan. Kuva: Pirkko Löppönen

Tohmishiihto kokosi mukavasti väkeä keskiviikon hämärtyvään iltaan. Kuva: Pirkko Löppönen

Pirkko Löppönen

Urheilu
2.3.2023 13.40

Tohmishiihdoissa 41 kilpailijaa

Toh­mis­hiih­dot si­va­koi­tiin kes­ki­viik­ko­na 1. maa­lis­kuu­ta Toh­ma­jär­ven lii­kun­ta­hal­lin maas­tos­sa. La­duil­la kil­pai­li yh­teen­sä 41 hiih­tä­jää.

Tohmishiihto kokosi mukavasti väkeä keskiviikon hämärtyvään iltaan. Kuva: Pirkko Löppönen

Tohmishiihto kokosi mukavasti väkeä keskiviikon hämärtyvään iltaan. Kuva: Pirkko Löppönen

Pirkko Löppönen

Urheilu
2.3.2023 13.40

Tohmishiihdoissa 41 kilpailijaa

Toh­mis­hiih­dot si­va­koi­tiin kes­ki­viik­ko­na 1. maa­lis­kuu­ta Toh­ma­jär­ven lii­kun­ta­hal­lin maas­tos­sa. La­duil­la kil­pai­li yh­teen­sä 41 hiih­tä­jää.

Mitalien jakajien ryhmään kuuluvalla Minna Väkeväisellä riitti huisketta kaikkein pienimpien maaliintulopaikalla. Hippokin tervehti hiihtoväkeä.

Mitalien jakajien ryhmään kuuluvalla Minna Väkeväisellä riitti huisketta kaikkein pienimpien maaliintulopaikalla. Hippokin tervehti hiihtoväkeä.

Kari Sarkkinen

Urheilu
24.2.2023 14.11

Hippo-hiihdot kolmen vuoden tauon jälkeen

Oli vuo­si 2019, kun vii­mek­si pie­net ja vä­hän isom­mat hiih­tä­jät ovat saa­neet ta­va­ta Osuus­pan­kin yh­des­sä Ki­teen Ur­hei­li­joi­den hiih­to­ja­os­ton kans­sa jär­jes­tä­mien Hip­po-hiih­to­jen mer­keis­sä. Nyt oli­kin sit­ten ai­ka ko­koon­tua Hut­sin kil­pai­lu­kes­kuk­seen vuo­sien var­rel­la ke­rään­ty­neel­lä in­nol­la. Tors­tai-il­ta­na pai­kal­le tuli rei­lu sata kil­pai­li­jaa ja kan­nus­tus­jouk­ko­a­kin oli suun­nil­leen 150.

Mitalien jakajien ryhmään kuuluvalla Minna Väkeväisellä riitti huisketta kaikkein pienimpien maaliintulopaikalla. Hippokin tervehti hiihtoväkeä.

Mitalien jakajien ryhmään kuuluvalla Minna Väkeväisellä riitti huisketta kaikkein pienimpien maaliintulopaikalla. Hippokin tervehti hiihtoväkeä.

Kari Sarkkinen

Urheilu
24.2.2023 14.11

Hippo-hiihdot kolmen vuoden tauon jälkeen

Oli vuo­si 2019, kun vii­mek­si pie­net ja vä­hän isom­mat hiih­tä­jät ovat saa­neet ta­va­ta Osuus­pan­kin yh­des­sä Ki­teen Ur­hei­li­joi­den hiih­to­ja­os­ton kans­sa jär­jes­tä­mien Hip­po-hiih­to­jen mer­keis­sä. Nyt oli­kin sit­ten ai­ka ko­koon­tua Hut­sin kil­pai­lu­kes­kuk­seen vuo­sien var­rel­la ke­rään­ty­neel­lä in­nol­la. Tors­tai-il­ta­na pai­kal­le tuli rei­lu sata kil­pai­li­jaa ja kan­nus­tus­jouk­ko­a­kin oli suun­nil­leen 150.

LC Kitee Ilmarisen presidentti Jarmo Hakulisen ojentamaa Leijona -mitalia kelpaa ihastella.

LC Kitee Ilmarisen presidentti Jarmo Hakulisen ojentamaa Leijona -mitalia kelpaa ihastella.

Jouko Väistö

Urheilu
22.2.2023 14.03

Leijona -hiihdot keräsivät Hutsiin yli 90 suksijaa

Ys­tä­vän­päi­vä­nä Ki­teel­lä jär­jes­tet­ty­jen Lei­jo­na -hiih­to­jen suo­sio yl­lät­ti myön­tei­ses­ti ki­san jär­jes­tä­jät. Kun vuo­si sit­ten en­sim­mäis­tä ker­taa pi­de­tyt hiih­dot ke­rä­si­vät Hut­sin la­duil­le kuu­ti­sen­kym­men­tä las­ta ja nuor­ta, oli hei­tä nyt jo yli 90. Hie­noa!

LC Kitee Ilmarisen presidentti Jarmo Hakulisen ojentamaa Leijona -mitalia kelpaa ihastella.

LC Kitee Ilmarisen presidentti Jarmo Hakulisen ojentamaa Leijona -mitalia kelpaa ihastella.

Jouko Väistö

Urheilu
22.2.2023 14.03

Leijona -hiihdot keräsivät Hutsiin yli 90 suksijaa

Ys­tä­vän­päi­vä­nä Ki­teel­lä jär­jes­tet­ty­jen Lei­jo­na -hiih­to­jen suo­sio yl­lät­ti myön­tei­ses­ti ki­san jär­jes­tä­jät. Kun vuo­si sit­ten en­sim­mäis­tä ker­taa pi­de­tyt hiih­dot ke­rä­si­vät Hut­sin la­duil­le kuu­ti­sen­kym­men­tä las­ta ja nuor­ta, oli hei­tä nyt jo yli 90. Hie­noa!

Kuntopotkunyrkkeilijät harjoittelevat VesPelin tatamilla kerran viikossa. Kuva: Kari Leinonen

Kuntopotkunyrkkeilijät harjoittelevat VesPelin tatamilla kerran viikossa. Kuva: Kari Leinonen

Kari Leinonen

Urheilu
22.2.2023 7.23

Kuntopot­ku­nyrkkeily antaa liikettä hartiajumeihin

Kun­to­pot­ku­nyrk­kei­ly tar­jo­aa ke­hol­le mo­ni­puo­li­sen ae­ro­bi­sen har­joi­tuk­sen. Li­has­huol­to on la­jis­sa isos­sa roo­lis­sa, jum­pat ja ve­nyt­te­lyt ovat osa tree­ne­jä. Eri­tyi­sen an­toi­sa laji on pää­te­työ­tä te­ke­väl­le.

Kuntopotkunyrkkeilijät harjoittelevat VesPelin tatamilla kerran viikossa. Kuva: Kari Leinonen

Kuntopotkunyrkkeilijät harjoittelevat VesPelin tatamilla kerran viikossa. Kuva: Kari Leinonen

Kari Leinonen

Urheilu
22.2.2023 7.23

Kuntopot­ku­nyrkkeily antaa liikettä hartiajumeihin

Kun­to­pot­ku­nyrk­kei­ly tar­jo­aa ke­hol­le mo­ni­puo­li­sen ae­ro­bi­sen har­joi­tuk­sen. Li­has­huol­to on la­jis­sa isos­sa roo­lis­sa, jum­pat ja ve­nyt­te­lyt ovat osa tree­ne­jä. Eri­tyi­sen an­toi­sa laji on pää­te­työ­tä te­ke­väl­le.

Kiteen Urheilijoiden puheenjohtajana kaksi vuotta toiminut Salla Luukkainen vakuuttaa, että harrastusmahdollisuuksien tarjoaminen lapsille ja nuorille on palkitsevaa. Oli itsestään selvää, että hän oli kannustamassa tytärtään Fannya viime viikon tiistaina pidetyissä Leijona -hiihdoissa, jotka toteutettiin Kiteen Urheilijoiden hiihtojaoston ja kiteeläisten leijonajärjestöjen yhteistyönä.

Kiteen Urheilijoiden puheenjohtajana kaksi vuotta toiminut Salla Luukkainen vakuuttaa, että harrastusmahdollisuuksien tarjoaminen lapsille ja nuorille on palkitsevaa. Oli itsestään selvää, että hän oli kannustamassa tytärtään Fannya viime viikon tiistaina pidetyissä Leijona -hiihdoissa, jotka toteutettiin Kiteen Urheilijoiden hiihtojaoston ja kiteeläisten leijonajärjestöjen yhteistyönä.

Jouko Väistö

Urheilu
22.2.2023 7.15

Uusi puheenjohtaja hakusessa

Muu­ta­ma vuo­si­kym­men sit­ten ur­hei­lu­seu­ro­jen ylei­set ko­kouk­set oli­vat suo­sit­tu­ja ti­lai­suuk­sia. Ko­kous­ti­lat täyt­tyi­vät vii­meis­tä is­tu­ma­paik­kaa myö­ten, kun seu­ra­vä­ki ko­koon­tui päät­tä­mään yh­tei­sis­tä asi­ois­ta.

Kiteen Urheilijoiden puheenjohtajana kaksi vuotta toiminut Salla Luukkainen vakuuttaa, että harrastusmahdollisuuksien tarjoaminen lapsille ja nuorille on palkitsevaa. Oli itsestään selvää, että hän oli kannustamassa tytärtään Fannya viime viikon tiistaina pidetyissä Leijona -hiihdoissa, jotka toteutettiin Kiteen Urheilijoiden hiihtojaoston ja kiteeläisten leijonajärjestöjen yhteistyönä.

Kiteen Urheilijoiden puheenjohtajana kaksi vuotta toiminut Salla Luukkainen vakuuttaa, että harrastusmahdollisuuksien tarjoaminen lapsille ja nuorille on palkitsevaa. Oli itsestään selvää, että hän oli kannustamassa tytärtään Fannya viime viikon tiistaina pidetyissä Leijona -hiihdoissa, jotka toteutettiin Kiteen Urheilijoiden hiihtojaoston ja kiteeläisten leijonajärjestöjen yhteistyönä.

Jouko Väistö

Urheilu
22.2.2023 7.15

Uusi puheenjohtaja hakusessa

Muu­ta­ma vuo­si­kym­men sit­ten ur­hei­lu­seu­ro­jen ylei­set ko­kouk­set oli­vat suo­sit­tu­ja ti­lai­suuk­sia. Ko­kous­ti­lat täyt­tyi­vät vii­meis­tä is­tu­ma­paik­kaa myö­ten, kun seu­ra­vä­ki ko­koon­tui päät­tä­mään yh­tei­sis­tä asi­ois­ta.

Harri Pekkinen haluaa suomalaisen mäkihypyn nousevan takaisin terävimmälle huipulle. Avainasemassa tässä työssä on junioritoiminta, mihin Hiihtoliitto on saatava entistä vahvemmin mukaan.

Harri Pekkinen haluaa suomalaisen mäkihypyn nousevan takaisin terävimmälle huipulle. Avainasemassa tässä työssä on junioritoiminta, mihin Hiihtoliitto on saatava entistä vahvemmin mukaan.

Jouko Väistö

Urheilu
22.2.2023 7.14

Pekkinen ponnisti äänitorveksi liittovaltuustoon

Ki­teen Ur­hei­li­jat saa nyt ää­nen­sä kuu­lu­viin Hiih­to­lii­ton ylim­mäs­sä päät­tä­väs­sä eli­mes­sä, kun Har­ri Pek­ki­nen sai pai­kan mä­ki­hy­pyn ja yh­dis­te­tyn edus­ta­ja­na liit­to­val­tuus­tos­sa. Hä­nen toi­mi­kau­ten­sa jat­kuu vuo­den 2024 lop­puun.

Harri Pekkinen haluaa suomalaisen mäkihypyn nousevan takaisin terävimmälle huipulle. Avainasemassa tässä työssä on junioritoiminta, mihin Hiihtoliitto on saatava entistä vahvemmin mukaan.

Harri Pekkinen haluaa suomalaisen mäkihypyn nousevan takaisin terävimmälle huipulle. Avainasemassa tässä työssä on junioritoiminta, mihin Hiihtoliitto on saatava entistä vahvemmin mukaan.

Jouko Väistö

Urheilu
22.2.2023 7.14

Pekkinen ponnisti äänitorveksi liittovaltuustoon

Ki­teen Ur­hei­li­jat saa nyt ää­nen­sä kuu­lu­viin Hiih­to­lii­ton ylim­mäs­sä päät­tä­väs­sä eli­mes­sä, kun Har­ri Pek­ki­nen sai pai­kan mä­ki­hy­pyn ja yh­dis­te­tyn edus­ta­ja­na liit­to­val­tuus­tos­sa. Hä­nen toi­mi­kau­ten­sa jat­kuu vuo­den 2024 lop­puun.

Venla Vuorikari Lahdesta Minisalpausselän kansallisissa kisoissa 5. helmikuuta. Kuva: Riikka Vuorikari

Venla Vuorikari Lahdesta Minisalpausselän kansallisissa kisoissa 5. helmikuuta. Kuva: Riikka Vuorikari

Mirja Hurskainen

Urheilu
22.2.2023 7.13

Hiihtoväen talvikauteen mahtuu harjoituksia ja kilpailuja

Ki­teen Ur­hei­li­joi­den hiih­to­ja­os­to jär­jes­tää Hut­sin la­duil­la hiih­to­har­joi­tuk­sia 6 – 14-vuo­ti­ail­le lap­sil­le ja nuo­ril­le tiis­tai-il­tai­sin. Har­joi­tuk­sis­sa hei­dät ja­e­taan iän ja tai­to­ta­son mu­kaan ryh­miin. Ryh­mien ve­tä­ji­nä toi­mi­vat pää­sään­töi­ses­ti Riik­ka Vuo­ri­ka­ri, Rei­ma Luuk­kai­nen ja Anu Hap­po­nen. Mu­ka­na on noin 10 – 15 in­no­kas­ta ja ilois­ta hiih­tä­jää.

Venla Vuorikari Lahdesta Minisalpausselän kansallisissa kisoissa 5. helmikuuta. Kuva: Riikka Vuorikari

Venla Vuorikari Lahdesta Minisalpausselän kansallisissa kisoissa 5. helmikuuta. Kuva: Riikka Vuorikari

Mirja Hurskainen

Urheilu
22.2.2023 7.13

Hiihtoväen talvikauteen mahtuu harjoituksia ja kilpailuja

Ki­teen Ur­hei­li­joi­den hiih­to­ja­os­to jär­jes­tää Hut­sin la­duil­la hiih­to­har­joi­tuk­sia 6 – 14-vuo­ti­ail­le lap­sil­le ja nuo­ril­le tiis­tai-il­tai­sin. Har­joi­tuk­sis­sa hei­dät ja­e­taan iän ja tai­to­ta­son mu­kaan ryh­miin. Ryh­mien ve­tä­ji­nä toi­mi­vat pää­sään­töi­ses­ti Riik­ka Vuo­ri­ka­ri, Rei­ma Luuk­kai­nen ja Anu Hap­po­nen. Mu­ka­na on noin 10 – 15 in­no­kas­ta ja ilois­ta hiih­tä­jää.

Tällä kertaa vesipeuhulassa totuteltiin veteen kastautumista pesusienien avulla. Kuva Jaana Ikonen

Tällä kertaa vesipeuhulassa totuteltiin veteen kastautumista pesusienien avulla. Kuva Jaana Ikonen

Jaana Ikonen

Urheilu
22.2.2023 7.12

Vesirohkeutta lapsille ja aikuisille

Vii­me vuon­na val­mis­tu­neen Suo­men Ui­ma­o­pe­tus- ja Hen­gen­pe­las­tus­lii­ton ui­ma­tai­to­tut­ki­muk­sen mu­kaan val­ta­kun­nal­li­ses­ti kuu­des­luok­ka­lai­sis­ta lap­sis­ta ui­ma­tai­toi­sia on 55 pro­sent­tia. Luku on pu­don­nut sel­väs­ti edel­li­ses­tä tut­ki­muk­ses­ta vuo­del­ta 2016. Sil­loin kuu­des­luok­ka­lai­sis­ta 76 pro­sent­tia osa­si ui­da. Tut­ki­muk­sen mu­kaan kou­lun uin­ti­tun­nil­le osal­lis­tu­mi­seen in­nos­taa eni­ten ka­ve­rit ja va­paa-ajal­la ui­mas­sa käy­mi­nen. Tut­ki­muk­ses­sa nos­te­taan esil­le myös ko­ro­nan vai­ku­tus, sil­lä uin­ti­tun­te­ja ei ko­ro­na-ai­ka­na jär­jes­tet­ty. Uin­ti­tun­neil­le osal­lis­tu­mi­sen es­tei­tä ovat vas­taa­jien mu­kaan myös epä­var­muus omas­ta ke­hos­ta ja epä­mu­ka­vuus rii­suu­tua mui­den edes­sä.

Tällä kertaa vesipeuhulassa totuteltiin veteen kastautumista pesusienien avulla. Kuva Jaana Ikonen

Tällä kertaa vesipeuhulassa totuteltiin veteen kastautumista pesusienien avulla. Kuva Jaana Ikonen

Jaana Ikonen

Urheilu
22.2.2023 7.12

Vesirohkeutta lapsille ja aikuisille

Vii­me vuon­na val­mis­tu­neen Suo­men Ui­ma­o­pe­tus- ja Hen­gen­pe­las­tus­lii­ton ui­ma­tai­to­tut­ki­muk­sen mu­kaan val­ta­kun­nal­li­ses­ti kuu­des­luok­ka­lai­sis­ta lap­sis­ta ui­ma­tai­toi­sia on 55 pro­sent­tia. Luku on pu­don­nut sel­väs­ti edel­li­ses­tä tut­ki­muk­ses­ta vuo­del­ta 2016. Sil­loin kuu­des­luok­ka­lai­sis­ta 76 pro­sent­tia osa­si ui­da. Tut­ki­muk­sen mu­kaan kou­lun uin­ti­tun­nil­le osal­lis­tu­mi­seen in­nos­taa eni­ten ka­ve­rit ja va­paa-ajal­la ui­mas­sa käy­mi­nen. Tut­ki­muk­ses­sa nos­te­taan esil­le myös ko­ro­nan vai­ku­tus, sil­lä uin­ti­tun­te­ja ei ko­ro­na-ai­ka­na jär­jes­tet­ty. Uin­ti­tun­neil­le osal­lis­tu­mi­sen es­tei­tä ovat vas­taa­jien mu­kaan myös epä­var­muus omas­ta ke­hos­ta ja epä­mu­ka­vuus rii­suu­tua mui­den edes­sä.

Vesa Hakulinen viettää melkoisen osan ajastaan Hutsin mäkien kunnostustöissä. Tekemistä riittää niin rinteiden jyräyksessä kuin vauhtilatujen puhdistamisessakin.

Vesa Hakulinen viettää melkoisen osan ajastaan Hutsin mäkien kunnostustöissä. Tekemistä riittää niin rinteiden jyräyksessä kuin vauhtilatujen puhdistamisessakin.

Jouko Väistö

Urheilu
22.2.2023 7.12

Mäki kuntoon rakkaudesta hyppäämiseen

Hut­sin hyp­py­ri­mä­et pi­de­tään läpi tal­ven hyp­py­kun­nos­sa. Suu­rim­man vas­tuun kun­nos­tus­töis­tä kan­taa Vesa Ha­ku­li­nen yh­des­sä kah­den työl­lis­te­tyn kans­sa.

Vesa Hakulinen viettää melkoisen osan ajastaan Hutsin mäkien kunnostustöissä. Tekemistä riittää niin rinteiden jyräyksessä kuin vauhtilatujen puhdistamisessakin.

Vesa Hakulinen viettää melkoisen osan ajastaan Hutsin mäkien kunnostustöissä. Tekemistä riittää niin rinteiden jyräyksessä kuin vauhtilatujen puhdistamisessakin.

Jouko Väistö

Urheilu
22.2.2023 7.12

Mäki kuntoon rakkaudesta hyppäämiseen

Hut­sin hyp­py­ri­mä­et pi­de­tään läpi tal­ven hyp­py­kun­nos­sa. Suu­rim­man vas­tuun kun­nos­tus­töis­tä kan­taa Vesa Ha­ku­li­nen yh­des­sä kah­den työl­lis­te­tyn kans­sa.

Jouko Väistö

Urheilu
22.2.2023 7.11

Maalien teko kiehtoo

Ki­teen Ur­hei­li­jat saa tu­le­van ke­sän sar­ja­pe­lei­hin jal­keil­le yh­den jal­ka­pal­lo­jouk­ku­een. Seu­ran fu­tis­mai­net­ta puo­lus­taa P 14 -jouk­kue itäi­sen Suo­men A1 -loh­kos­sa.

Jouko Väistö

Urheilu
22.2.2023 7.11

Maalien teko kiehtoo

Ki­teen Ur­hei­li­jat saa tu­le­van ke­sän sar­ja­pe­lei­hin jal­keil­le yh­den jal­ka­pal­lo­jouk­ku­een. Seu­ran fu­tis­mai­net­ta puo­lus­taa P 14 -jouk­kue itäi­sen Suo­men A1 -loh­kos­sa.

Lentopallotreenit eivät ole vakavaa puurtamista. Lämmittelynä käy hyvin vaikka kissa ja hiiri -leikki.

Lentopallotreenit eivät ole vakavaa puurtamista. Lämmittelynä käy hyvin vaikka kissa ja hiiri -leikki.

Mervi Venäläinen

Urheilu
22.2.2023 6.05

Lentopallon pariin on tullut mukavasti uusia pelaajia

Toi­min­ta on vil­kas­tu­nut ko­ro­nan jäl­keen Ki­teen Ur­hei­li­joi­den len­to­pal­lo­ja­os­tos­sa. Ja­os­ton pu­heen­joh­ta­ja In­ga Sal­li­nen iloit­see sii­tä, et­tä la­jin pa­riin on saa­tu uu­sia har­ras­ta­jia kai­ken ikäis­ten ryh­miin.

Lentopallotreenit eivät ole vakavaa puurtamista. Lämmittelynä käy hyvin vaikka kissa ja hiiri -leikki.

Lentopallotreenit eivät ole vakavaa puurtamista. Lämmittelynä käy hyvin vaikka kissa ja hiiri -leikki.

Mervi Venäläinen

Urheilu
22.2.2023 6.05

Lentopallon pariin on tullut mukavasti uusia pelaajia

Toi­min­ta on vil­kas­tu­nut ko­ro­nan jäl­keen Ki­teen Ur­hei­li­joi­den len­to­pal­lo­ja­os­tos­sa. Ja­os­ton pu­heen­joh­ta­ja In­ga Sal­li­nen iloit­see sii­tä, et­tä la­jin pa­riin on saa­tu uu­sia har­ras­ta­jia kai­ken ikäis­ten ryh­miin.

K-KUAn Ville Vatanen näytti tiukassa kisassa kaapin paikan lauantaina Oulussa. Kuva: Jani Simonen

K-KUAn Ville Vatanen näytti tiukassa kisassa kaapin paikan lauantaina Oulussa. Kuva: Jani Simonen

Jani Simonen

Urheilu
20.2.2023 14.20

Villelle täysi pistesaalis Oulun SM-sprintistä

Vil­le Va­ta­nen (K-KUA) nap­pa­si luok­ka­voi­ton ja täy­det SM-pis­teet ral­lisp­rin­tin sar­ja-avauk­ses­ta Ou­lun San­gin­jo­el­ta lau­an­tai­na 18. hel­mi­kuu­ta.

K-KUAn Ville Vatanen näytti tiukassa kisassa kaapin paikan lauantaina Oulussa. Kuva: Jani Simonen

K-KUAn Ville Vatanen näytti tiukassa kisassa kaapin paikan lauantaina Oulussa. Kuva: Jani Simonen

Jani Simonen

Urheilu
20.2.2023 14.20

Villelle täysi pistesaalis Oulun SM-sprintistä

Vil­le Va­ta­nen (K-KUA) nap­pa­si luok­ka­voi­ton ja täy­det SM-pis­teet ral­lisp­rin­tin sar­ja-avauk­ses­ta Ou­lun San­gin­jo­el­ta lau­an­tai­na 18. hel­mi­kuu­ta.

Aku Kettunen palkittiin sunnuntaina KiPan ja lukkari Rasmus Surakka IPV:n parhaana pelaajana. Kuvamme on joukkueiden edellisestä, tammikuussa pelatusta ottelusta. Kuva: Niilo Hirvonen

Aku Kettunen palkittiin sunnuntaina KiPan ja lukkari Rasmus Surakka IPV:n parhaana pelaajana. Kuvamme on joukkueiden edellisestä, tammikuussa pelatusta ottelusta. Kuva: Niilo Hirvonen

Niilo Hirvonen

Urheilu
13.2.2023 16.13

Paranee, paranee!

Ki­teen Pal­lon su­per­pe­sis­jouk­kue esit­ti var­sin val­mis­ta ja va­pau­tu­nut­ta pe­liä, kun se koh­ta­si sun­nun­tai­na SM-hal­li­sar­jan toi­ses­sa pe­lis­sä Imat­ran Pal­lo-Vei­kot tä­män ko­ti­luo­las­sa.

Aku Kettunen palkittiin sunnuntaina KiPan ja lukkari Rasmus Surakka IPV:n parhaana pelaajana. Kuvamme on joukkueiden edellisestä, tammikuussa pelatusta ottelusta. Kuva: Niilo Hirvonen

Aku Kettunen palkittiin sunnuntaina KiPan ja lukkari Rasmus Surakka IPV:n parhaana pelaajana. Kuvamme on joukkueiden edellisestä, tammikuussa pelatusta ottelusta. Kuva: Niilo Hirvonen

Niilo Hirvonen

Urheilu
13.2.2023 16.13

Paranee, paranee!

Ki­teen Pal­lon su­per­pe­sis­jouk­kue esit­ti var­sin val­mis­ta ja va­pau­tu­nut­ta pe­liä, kun se koh­ta­si sun­nun­tai­na SM-hal­li­sar­jan toi­ses­sa pe­lis­sä Imat­ran Pal­lo-Vei­kot tä­män ko­ti­luo­las­sa.

Pajarin Puntin Antti Liimatainen nousi podiumin korkeimmalle paikalle varustevoimanoston SM-kisoissa Hämeenlinnassa. Kuva: Mikko Tiensuu

Pajarin Puntin Antti Liimatainen nousi podiumin korkeimmalle paikalle varustevoimanoston SM-kisoissa Hämeenlinnassa. Kuva: Mikko Tiensuu

Mikko Tiensuu

Urheilu
13.2.2023 11.20

Liimataiselle jälleen suomenmestaruus

Pa­ja­rin Pun­tin Ant­ti Lii­ma­tai­nen kävi lau­an­tai­na nos­ta­mas­sa va­rus­te­voi­ma­nos­ton SM-ki­sois­sa Hä­meen­lin­nas­sa. Siel­tä tuli suo­men­mes­ta­ruus sar­jas­sa M40-83kg. Tu­los: jal­ka­kyyk­ky 252,5kg, penk­ki­pun­ner­rus 195kg, maas­ta­nos­to 255kg yht eli yh­teis­tu­los 702,5kg. Toi­sek­si sa­mas­sa sar­jas­sa si­joit­tui Toni Kuu­si (Tam­Ry) yh­teis­tu­lok­sel­la 700 kg ja kol­man­nek­si Niko Hon­ka (TVN) tu­lok­sel­la 562,5 ki­loa.

Pajarin Puntin Antti Liimatainen nousi podiumin korkeimmalle paikalle varustevoimanoston SM-kisoissa Hämeenlinnassa. Kuva: Mikko Tiensuu

Pajarin Puntin Antti Liimatainen nousi podiumin korkeimmalle paikalle varustevoimanoston SM-kisoissa Hämeenlinnassa. Kuva: Mikko Tiensuu

Mikko Tiensuu

Urheilu
13.2.2023 11.20

Liimataiselle jälleen suomenmestaruus

Pa­ja­rin Pun­tin Ant­ti Lii­ma­tai­nen kävi lau­an­tai­na nos­ta­mas­sa va­rus­te­voi­ma­nos­ton SM-ki­sois­sa Hä­meen­lin­nas­sa. Siel­tä tuli suo­men­mes­ta­ruus sar­jas­sa M40-83kg. Tu­los: jal­ka­kyyk­ky 252,5kg, penk­ki­pun­ner­rus 195kg, maas­ta­nos­to 255kg yht eli yh­teis­tu­los 702,5kg. Toi­sek­si sa­mas­sa sar­jas­sa si­joit­tui Toni Kuu­si (Tam­Ry) yh­teis­tu­lok­sel­la 700 kg ja kol­man­nek­si Niko Hon­ka (TVN) tu­lok­sel­la 562,5 ki­loa.

Keski-Karjalan alueen latujen kartat ovat joitain yksittäisiä kylälatuja lukuunottamatta tutkittavissa netissä. Kuvituskuva.

Keski-Karjalan alueen latujen kartat ovat joitain yksittäisiä kylälatuja lukuunottamatta tutkittavissa netissä. Kuvituskuva.

Päivi Lievonen

Urheilu
9.2.2023 11.20

Latutiedot tarkastettavissa netissä

Kes­ki-Kar­ja­lan la­tu­ver­kos­toa voi tut­kia en­nen si­va­koi­maan suun­taa­mis­ta eri si­vus­to­jen avul­la.

Keski-Karjalan alueen latujen kartat ovat joitain yksittäisiä kylälatuja lukuunottamatta tutkittavissa netissä. Kuvituskuva.

Keski-Karjalan alueen latujen kartat ovat joitain yksittäisiä kylälatuja lukuunottamatta tutkittavissa netissä. Kuvituskuva.

Päivi Lievonen

Urheilu
9.2.2023 11.20

Latutiedot tarkastettavissa netissä

Kes­ki-Kar­ja­lan la­tu­ver­kos­toa voi tut­kia en­nen si­va­koi­maan suun­taa­mis­ta eri si­vus­to­jen avul­la.

Serkukset Patrik ja Saku Sutinen harrastavat liikuntaa monipuolisesti. Myös hiihto kuuluu harrastuksiin.

Serkukset Patrik ja Saku Sutinen harrastavat liikuntaa monipuolisesti. Myös hiihto kuuluu harrastuksiin.

Mirja Hurskainen

Urheilu
8.2.2023 11.59

Kaikille hiihtäjälle on tilaa laduilla

Hiih­to­len­kil­tä ko­tiin tul­tu­a­ni puo­li­so ky­säi­si: ”Ei tain­nut ol­la la­dul­la tun­gos­ta?” No ei­pä ol­lut, kun hiih­te­lin pi­ha­pii­riim­me ve­täis­tyl­lä ko­ti­la­dul­la. Vii­me tal­ve­na vi­ri­tin hiih­to­har­ras­tuk­sen pa­ri­kym­me­nen vuo­den jäl­keen. Enim­mäk­seen si­va­koin Rok­ka­lan ja Rii­hi­jär­ven la­duil­la ja myö­hem­min ke­vääl­lä jär­ven jääl­lä.

Serkukset Patrik ja Saku Sutinen harrastavat liikuntaa monipuolisesti. Myös hiihto kuuluu harrastuksiin.

Serkukset Patrik ja Saku Sutinen harrastavat liikuntaa monipuolisesti. Myös hiihto kuuluu harrastuksiin.

Mirja Hurskainen

Urheilu
8.2.2023 11.59

Kaikille hiihtäjälle on tilaa laduilla

Hiih­to­len­kil­tä ko­tiin tul­tu­a­ni puo­li­so ky­säi­si: ”Ei tain­nut ol­la la­dul­la tun­gos­ta?” No ei­pä ol­lut, kun hiih­te­lin pi­ha­pii­riim­me ve­täis­tyl­lä ko­ti­la­dul­la. Vii­me tal­ve­na vi­ri­tin hiih­to­har­ras­tuk­sen pa­ri­kym­me­nen vuo­den jäl­keen. Enim­mäk­seen si­va­koin Rok­ka­lan ja Rii­hi­jär­ven la­duil­la ja myö­hem­min ke­vääl­lä jär­ven jääl­lä.

Osku Tietäväinen tunnetaan kovana tarinankertojana, mutta hän hallitsee myös ampumahiihdon. Hän voitti kultaa ja pronssia Kontiolahdella viime viikonloppuna järjestetyissä nuorten SM-kisoissa. Kuvamme on viime keväänä pidetyistä Tohmajärven Urheilijoiden hiihtokauden päättäjäisistä.

Osku Tietäväinen tunnetaan kovana tarinankertojana, mutta hän hallitsee myös ampumahiihdon. Hän voitti kultaa ja pronssia Kontiolahdella viime viikonloppuna järjestetyissä nuorten SM-kisoissa. Kuvamme on viime keväänä pidetyistä Tohmajärven Urheilijoiden hiihtokauden päättäjäisistä.

Jouko Väistö

Urheilu
6.2.2023 14.03

Osku Tietäväinen piti mitalivauhtia ampumahiihdon SM-kisoissa

Toh­ma­jär­ve­läi­sen Mai­ja ja Kari Tie­tä­väi­sen ur­hei­lu­per­hees­sä saa­daan jäl­leen ker­ran naut­tia mi­ta­li­kah­veis­ta. Täl­lä ker­taa mi­ta­lin tuo­ji­na ei­vät ole mä­ki­hy­pys­tä ja yh­dis­te­tys­tä tu­tut Ar­si ja Er­no, vaan hei­dän pik­ku­vel­jen­sä Os­ku.

Osku Tietäväinen tunnetaan kovana tarinankertojana, mutta hän hallitsee myös ampumahiihdon. Hän voitti kultaa ja pronssia Kontiolahdella viime viikonloppuna järjestetyissä nuorten SM-kisoissa. Kuvamme on viime keväänä pidetyistä Tohmajärven Urheilijoiden hiihtokauden päättäjäisistä.

Osku Tietäväinen tunnetaan kovana tarinankertojana, mutta hän hallitsee myös ampumahiihdon. Hän voitti kultaa ja pronssia Kontiolahdella viime viikonloppuna järjestetyissä nuorten SM-kisoissa. Kuvamme on viime keväänä pidetyistä Tohmajärven Urheilijoiden hiihtokauden päättäjäisistä.

Jouko Väistö

Urheilu
6.2.2023 14.03

Osku Tietäväinen piti mitalivauhtia ampumahiihdon SM-kisoissa

Toh­ma­jär­ve­läi­sen Mai­ja ja Kari Tie­tä­väi­sen ur­hei­lu­per­hees­sä saa­daan jäl­leen ker­ran naut­tia mi­ta­li­kah­veis­ta. Täl­lä ker­taa mi­ta­lin tuo­ji­na ei­vät ole mä­ki­hy­pys­tä ja yh­dis­te­tys­tä tu­tut Ar­si ja Er­no, vaan hei­dän pik­ku­vel­jen­sä Os­ku.

Otto Kauppisen pystäri löysi hyvin aukot JoMan ulkokentästä. Hän meni kentälle kuusi kertaa seitsemästä yrityksestä. Kuva: Niilo Hirvonen.

Otto Kauppisen pystäri löysi hyvin aukot JoMan ulkokentästä. Hän meni kentälle kuusi kertaa seitsemästä yrityksestä. Kuva: Niilo Hirvonen.

Niilo Hirvonen

Urheilu
6.2.2023 13.47

KiPa pysyi haastajan roolissa

Ki­teen Pal­lon ja Jo­en­suun Mai­lan voi­ma­suh­teet ei­vät ole kuu­kau­den si­säl­lä muut­tu­neet mik­si­kään. Him­pun ver­ran Jo­Man etu­mat­kaa on kui­ten­kin otet­tu kiin­ni: kun tam­mi­kuun alus­sa pe­la­tus­sa har­joi­tu­sot­te­lus­sa jak­so­nu­me­roik­si kir­jat­tiin 5-1, 7-2, oli­vat ne sun­nun­tai­na pe­la­tus­sa SM-hal­li­sar­jan avauk­ses­sa 3-1, 4-1.

Otto Kauppisen pystäri löysi hyvin aukot JoMan ulkokentästä. Hän meni kentälle kuusi kertaa seitsemästä yrityksestä. Kuva: Niilo Hirvonen.

Otto Kauppisen pystäri löysi hyvin aukot JoMan ulkokentästä. Hän meni kentälle kuusi kertaa seitsemästä yrityksestä. Kuva: Niilo Hirvonen.

Niilo Hirvonen

Urheilu
6.2.2023 13.47

KiPa pysyi haastajan roolissa

Ki­teen Pal­lon ja Jo­en­suun Mai­lan voi­ma­suh­teet ei­vät ole kuu­kau­den si­säl­lä muut­tu­neet mik­si­kään. Him­pun ver­ran Jo­Man etu­mat­kaa on kui­ten­kin otet­tu kiin­ni: kun tam­mi­kuun alus­sa pe­la­tus­sa har­joi­tu­sot­te­lus­sa jak­so­nu­me­roik­si kir­jat­tiin 5-1, 7-2, oli­vat ne sun­nun­tai­na pe­la­tus­sa SM-hal­li­sar­jan avauk­ses­sa 3-1, 4-1.

Kuulantyöntäjänä urheilun ystäville tutuksi tullut Janna Huuho aloitti kilpailu-uransa voimanostossa viime keväänä. Nyt palkintokaapissa on yksi hopeinen SM-mitali.

Kuulantyöntäjänä urheilun ystäville tutuksi tullut Janna Huuho aloitti kilpailu-uransa voimanostossa viime keväänä. Nyt palkintokaapissa on yksi hopeinen SM-mitali.

Jouko Väistö

Urheilu
6.2.2023 13.22

Pajarin Puntin salilla kasvaa SM-mitalisteja

Po­mar­kus­sa tam­mi­kuun lo­pus­sa pi­de­tyis­tä nuor­ten voi­ma­nos­ton SM-kil­pai­luis­ta tuli Kes­ki-Kar­ja­laan yh­teen­sä kol­me mi­ta­lia, kun Soh­vi Mik­ko­sen li­säk­si myös Pa­ja­rin Pun­tin Jan­na Huu­ho ja Ke­sä­lah­den Ur­hei­li­joi­den Toni Put­ko­nen nos­ti­vat SM-ho­pe­aa. He mo­lem­mat kil­pai­li­vat al­le 23-vuo­ti­ai­den ikä­luo­kas­sa. (Jut­tu Soh­vin tun­nel­mis­ta lu­et­ta­vis­sa tääl­lä.)

Kuulantyöntäjänä urheilun ystäville tutuksi tullut Janna Huuho aloitti kilpailu-uransa voimanostossa viime keväänä. Nyt palkintokaapissa on yksi hopeinen SM-mitali.

Kuulantyöntäjänä urheilun ystäville tutuksi tullut Janna Huuho aloitti kilpailu-uransa voimanostossa viime keväänä. Nyt palkintokaapissa on yksi hopeinen SM-mitali.

Jouko Väistö

Urheilu
6.2.2023 13.22

Pajarin Puntin salilla kasvaa SM-mitalisteja

Po­mar­kus­sa tam­mi­kuun lo­pus­sa pi­de­tyis­tä nuor­ten voi­ma­nos­ton SM-kil­pai­luis­ta tuli Kes­ki-Kar­ja­laan yh­teen­sä kol­me mi­ta­lia, kun Soh­vi Mik­ko­sen li­säk­si myös Pa­ja­rin Pun­tin Jan­na Huu­ho ja Ke­sä­lah­den Ur­hei­li­joi­den Toni Put­ko­nen nos­ti­vat SM-ho­pe­aa. He mo­lem­mat kil­pai­li­vat al­le 23-vuo­ti­ai­den ikä­luo­kas­sa. (Jut­tu Soh­vin tun­nel­mis­ta lu­et­ta­vis­sa tääl­lä.)

Leijonamitali kaikille hiihtäjille kaulaan kuten viime talvenakin.

Leijonamitali kaikille hiihtäjille kaulaan kuten viime talvenakin.

Niilo Hirvonen

Urheilu
6.2.2023 11.25

Leijonahiihdot kutsuvat jälleen lapsia ladulle

Ki­tee­läi­set lei­jo­na­jär­jes­töt jat­ka­vat las­ten hiih­to­har­ras­tuk­sen el­vyt­tä­mis­tä. Ne ovat lyöt­täy­ty­neet yh­teen ja jär­jes­tä­vät yh­teis­työs­sä Ki­teen Ur­hei­li­joi­den hiih­to­ja­os­ton kans­sa Lei­jo­na­hiih­dot. Ne pi­de­tään Hut­sis­sa nyt vii­me vuot­ta ai­kai­sem­min, jo ys­tä­vän­päi­vä­nä tiis­tai­na 14. hel­mi­kuu­ta. Vii­me vuon­na hiih­to­lo­man ai­kaan en­sim­mäi­siin Lei­jo­na­hiih­toi­hin osal­lis­tu­jia oli noin 66 las­ta. Tänä vuon­na ta­voi­tel­laan ai­na­kin 75 osa­not­ta­jaa.

Leijonamitali kaikille hiihtäjille kaulaan kuten viime talvenakin.

Leijonamitali kaikille hiihtäjille kaulaan kuten viime talvenakin.

Niilo Hirvonen

Urheilu
6.2.2023 11.25

Leijonahiihdot kutsuvat jälleen lapsia ladulle

Ki­tee­läi­set lei­jo­na­jär­jes­töt jat­ka­vat las­ten hiih­to­har­ras­tuk­sen el­vyt­tä­mis­tä. Ne ovat lyöt­täy­ty­neet yh­teen ja jär­jes­tä­vät yh­teis­työs­sä Ki­teen Ur­hei­li­joi­den hiih­to­ja­os­ton kans­sa Lei­jo­na­hiih­dot. Ne pi­de­tään Hut­sis­sa nyt vii­me vuot­ta ai­kai­sem­min, jo ys­tä­vän­päi­vä­nä tiis­tai­na 14. hel­mi­kuu­ta. Vii­me vuon­na hiih­to­lo­man ai­kaan en­sim­mäi­siin Lei­jo­na­hiih­toi­hin osal­lis­tu­jia oli noin 66 las­ta. Tänä vuon­na ta­voi­tel­laan ai­na­kin 75 osa­not­ta­jaa.

340 kilon yhteistulos toi Sohvi Mikkoselle nuorten klassisen voimanoston SM-hopeaa alle 63-kiloisten sarjassa.

340 kilon yhteistulos toi Sohvi Mikkoselle nuorten klassisen voimanoston SM-hopeaa alle 63-kiloisten sarjassa.

Mervi Venäläinen

Urheilu
6.2.2023 11.07

Sohvi Mikkoselle SM-hopeaa 340 kilon yhteistuloksella

17-vuo­ti­as Soh­vi Mik­ko­nen pok­ka­si nuor­ten klas­si­sen voi­ma­nos­ton SM-ho­pe­aa tam­mi­kuun lo­pus­sa Po­mar­kus­sa. Ki­sat oli­vat Vii­lin­kin Nos­ta­jien ri­veis­sä kil­pai­le­val­le Mik­ko­sel­le toi­set. En­sim­mäi­sen ker­ran hän as­tui kil­pai­lu­la­val­le jou­lu­kuus­sa.

340 kilon yhteistulos toi Sohvi Mikkoselle nuorten klassisen voimanoston SM-hopeaa alle 63-kiloisten sarjassa.

340 kilon yhteistulos toi Sohvi Mikkoselle nuorten klassisen voimanoston SM-hopeaa alle 63-kiloisten sarjassa.

Mervi Venäläinen

Urheilu
6.2.2023 11.07

Sohvi Mikkoselle SM-hopeaa 340 kilon yhteistuloksella

17-vuo­ti­as Soh­vi Mik­ko­nen pok­ka­si nuor­ten klas­si­sen voi­ma­nos­ton SM-ho­pe­aa tam­mi­kuun lo­pus­sa Po­mar­kus­sa. Ki­sat oli­vat Vii­lin­kin Nos­ta­jien ri­veis­sä kil­pai­le­val­le Mik­ko­sel­le toi­set. En­sim­mäi­sen ker­ran hän as­tui kil­pai­lu­la­val­le jou­lu­kuus­sa.

Harjoituksissa keskitytään perusvalmiuksien kuten luistelun ja kiekonkäsittelyn kehittämiseen.

Harjoituksissa keskitytään perusvalmiuksien kuten luistelun ja kiekonkäsittelyn kehittämiseen.

Jouko Väistö

Urheilu
3.2.2023 15.34

Jääsusien U14 -juniorit piikkipaikalta kohti kevään huipennusta

Jää­su­sien edus­tus­jouk­ku­een luo­vut­tua sar­ja­pai­kas­taan on U13/U14 jouk­kue ot­ta­nut roo­lia seu­ran keu­la­ku­va­na. Syys­kau­den jouk­kue pe­la­si U13 -ju­ni­o­rien ni­mel­lä ja vuo­den vaih­teen jäl­keen kau­ka­los­sa on vii­le­tet­ty U14 -ju­ni­o­rei­na.

Harjoituksissa keskitytään perusvalmiuksien kuten luistelun ja kiekonkäsittelyn kehittämiseen.

Harjoituksissa keskitytään perusvalmiuksien kuten luistelun ja kiekonkäsittelyn kehittämiseen.

Jouko Väistö

Urheilu
3.2.2023 15.34

Jääsusien U14 -juniorit piikkipaikalta kohti kevään huipennusta

Jää­su­sien edus­tus­jouk­ku­een luo­vut­tua sar­ja­pai­kas­taan on U13/U14 jouk­kue ot­ta­nut roo­lia seu­ran keu­la­ku­va­na. Syys­kau­den jouk­kue pe­la­si U13 -ju­ni­o­rien ni­mel­lä ja vuo­den vaih­teen jäl­keen kau­ka­los­sa on vii­le­tet­ty U14 -ju­ni­o­rei­na.

Stipendin saajia oli paljon, kun kaupunki järjesti viime keskiviikkona perinteisen menestyneiden urheilijoiden palkitsemistilaisuuden.

Stipendin saajia oli paljon, kun kaupunki järjesti viime keskiviikkona perinteisen menestyneiden urheilijoiden palkitsemistilaisuuden.

Jouko Väistö

Urheilu
31.1.2023 10.22

Kiteellä iso joukko palkittavia

Pal­kit­ta­vien lis­ta oli pit­kä, ikä­hai­ta­ri le­veä ja la­ji­kir­jo mo­ni­puo­li­nen, kun Ki­teen kau­pun­ki pal­kit­si vii­me kes­ki­viik­ko­na men­nee­nä vuon­na hy­vin me­nes­ty­nei­tä ur­hei­li­joi­ta.

Stipendin saajia oli paljon, kun kaupunki järjesti viime keskiviikkona perinteisen menestyneiden urheilijoiden palkitsemistilaisuuden.

Stipendin saajia oli paljon, kun kaupunki järjesti viime keskiviikkona perinteisen menestyneiden urheilijoiden palkitsemistilaisuuden.

Jouko Väistö

Urheilu
31.1.2023 10.22

Kiteellä iso joukko palkittavia

Pal­kit­ta­vien lis­ta oli pit­kä, ikä­hai­ta­ri le­veä ja la­ji­kir­jo mo­ni­puo­li­nen, kun Ki­teen kau­pun­ki pal­kit­si vii­me kes­ki­viik­ko­na men­nee­nä vuon­na hy­vin me­nes­ty­nei­tä ur­hei­li­joi­ta.

Pavel Avedeniy aloitti vuoden vaihteessa Kipponin kipparina. Hallinnollisten tehtävien ohella hänen vastuullaan on muksujen judoharjoitusten vetäminen.

Pavel Avedeniy aloitti vuoden vaihteessa Kipponin kipparina. Hallinnollisten tehtävien ohella hänen vastuullaan on muksujen judoharjoitusten vetäminen.

Jouko Väistö

Urheilu
31.1.2023 8.26

Vireästä viisikymppisestä Kiteen vuoden liikuttaja

Tänä vuon­na 50 vuot­ta täyt­tä­vä ju­do­seu­ra Kip­pon pää­si aloit­ta­maan juh­la­vuo­ten­sa juh­la­vas­ti. Se pal­kit­tiin vii­me lau­an­tai­na Jo­en­suus­sa pi­de­tys­sä Poh­jois-Kar­ja­lan ur­hei­lu­gaa­las­sa Ki­teen vuo­den 2022 lii­kut­ta­ja­na.

Pavel Avedeniy aloitti vuoden vaihteessa Kipponin kipparina. Hallinnollisten tehtävien ohella hänen vastuullaan on muksujen judoharjoitusten vetäminen.

Pavel Avedeniy aloitti vuoden vaihteessa Kipponin kipparina. Hallinnollisten tehtävien ohella hänen vastuullaan on muksujen judoharjoitusten vetäminen.

Jouko Väistö

Urheilu
31.1.2023 8.26

Vireästä viisikymppisestä Kiteen vuoden liikuttaja

Tänä vuon­na 50 vuot­ta täyt­tä­vä ju­do­seu­ra Kip­pon pää­si aloit­ta­maan juh­la­vuo­ten­sa juh­la­vas­ti. Se pal­kit­tiin vii­me lau­an­tai­na Jo­en­suus­sa pi­de­tys­sä Poh­jois-Kar­ja­lan ur­hei­lu­gaa­las­sa Ki­teen vuo­den 2022 lii­kut­ta­ja­na.

Tikkalan Veikkojen yksi toimipaikoista on jääkiekkokaukalo omalla kylällä. Arkistokuva: Mervi Venäläinen.

Tikkalan Veikkojen yksi toimipaikoista on jääkiekkokaukalo omalla kylällä. Arkistokuva: Mervi Venäläinen.

Mervi Venäläinen

Urheilu
28.1.2023 18.30

Tohmajärven vuoden liikuttaja Tikkalan Veikot panostaa erityisesti lasten liikuttamiseen

Voi­mis­te­lu- ja Ur­hei­lu­seu­ra Tik­ka­lan Vei­kot on vuo­den lii­kut­ta­ja Toh­ma­jär­vel­lä. Yli 100-vuo­ti­as ur­hei­lu­seu­ra lii­kut­taa ky­lä­läi­siä jää­kiek­ko­kau­ka­los­sa, ur­hei­lu­ken­täl­lä ja kou­lun lii­kun­ta­ti­las­sa. Ke­säi­sin toi­min­ta laa­je­nee myös On­ka­moon nur­mi­ken­täl­le. Toi­min­nan pää­pai­no on las­ten lii­kut­ta­mi­ses­sa.

Tikkalan Veikkojen yksi toimipaikoista on jääkiekkokaukalo omalla kylällä. Arkistokuva: Mervi Venäläinen.

Tikkalan Veikkojen yksi toimipaikoista on jääkiekkokaukalo omalla kylällä. Arkistokuva: Mervi Venäläinen.

Mervi Venäläinen

Urheilu
28.1.2023 18.30

Tohmajärven vuoden liikuttaja Tikkalan Veikot panostaa erityisesti lasten liikuttamiseen

Voi­mis­te­lu- ja Ur­hei­lu­seu­ra Tik­ka­lan Vei­kot on vuo­den lii­kut­ta­ja Toh­ma­jär­vel­lä. Yli 100-vuo­ti­as ur­hei­lu­seu­ra lii­kut­taa ky­lä­läi­siä jää­kiek­ko­kau­ka­los­sa, ur­hei­lu­ken­täl­lä ja kou­lun lii­kun­ta­ti­las­sa. Ke­säi­sin toi­min­ta laa­je­nee myös On­ka­moon nur­mi­ken­täl­le. Toi­min­nan pää­pai­no on las­ten lii­kut­ta­mi­ses­sa.

Autourheilua voi nykyään harrastaa myös ilman autoa. Otso Hoppu oli yksi viime lauantaina pidetyn ajosimulaattorien esittelytilaisuuden nuorista kuljettajista.

Autourheilua voi nykyään harrastaa myös ilman autoa. Otso Hoppu oli yksi viime lauantaina pidetyn ajosimulaattorien esittelytilaisuuden nuorista kuljettajista.

Jouko Väistö

Urheilu
27.1.2023 10.41

Ajosimulaattorilla vauhtia autour­hei­lu­har­ras­tukseen

– Jos tä­män ajo­si­mu­laat­to­rin avul­la yk­si­kin nuo­ri kym­me­nes­tä saa­daan pois huo­no­jen har­ras­tus­ten pa­ris­ta, on lait­teis­to teh­nyt teh­tä­vän­sä ja ta­voi­te saa­vu­tet­tu. Näi­den sa­no­jen ta­ka­na on pro­jek­ti­pääl­lik­kö Ris­to Pah­ka­la Over­po­wer Oy:stä.

Autourheilua voi nykyään harrastaa myös ilman autoa. Otso Hoppu oli yksi viime lauantaina pidetyn ajosimulaattorien esittelytilaisuuden nuorista kuljettajista.

Autourheilua voi nykyään harrastaa myös ilman autoa. Otso Hoppu oli yksi viime lauantaina pidetyn ajosimulaattorien esittelytilaisuuden nuorista kuljettajista.

Jouko Väistö

Urheilu
27.1.2023 10.41

Ajosimulaattorilla vauhtia autour­hei­lu­har­ras­tukseen

– Jos tä­män ajo­si­mu­laat­to­rin avul­la yk­si­kin nuo­ri kym­me­nes­tä saa­daan pois huo­no­jen har­ras­tus­ten pa­ris­ta, on lait­teis­to teh­nyt teh­tä­vän­sä ja ta­voi­te saa­vu­tet­tu. Näi­den sa­no­jen ta­ka­na on pro­jek­ti­pääl­lik­kö Ris­to Pah­ka­la Over­po­wer Oy:stä.

Arja Pirhonen, Esa Puukilainen, Mikko Löppönen ja Seija Rosti ihastelivat suksikirjaston komeaa suksirivistöä.

Arja Pirhonen, Esa Puukilainen, Mikko Löppönen ja Seija Rosti ihastelivat suksikirjaston komeaa suksirivistöä.

Mervi Venäläinen

Urheilu
26.1.2023 19.15

Tohmajärven suksikirjasto avautui

Toh­ma­jär­ven suk­si­kir­jas­to on avat­tu. Lai­nat­ta­va­na on suk­sia, mo­no­ja ja sau­vo­ja kai­ke­ni­käi­sil­le hiih­tä­jil­le. Lii­kun­ta­hal­lil­la toi­mi­va suk­si­kir­jas­to toi­mii osa­na Toh­ma­jär­ven kun­nan laa­jaa lii­kun­ta­vä­li­ne­lai­naa­moa. Hiih­to­vä­li­nei­den li­säk­si mak­sut­ta saa lai­naan muun mu­as­sa lu­mi­ken­kiä, kä­ve­ly­sau­vo­ja ja fris­bee­golf­kiek­ko­ja. Li­säk­si kor­vaus­ta vas­taan voi vuok­ra­ta maas­to­pyö­riä, läs­ki­pyö­riä ja säh­kö­a­vus­tei­sia hyb­ri­di­pyö­riä.

Arja Pirhonen, Esa Puukilainen, Mikko Löppönen ja Seija Rosti ihastelivat suksikirjaston komeaa suksirivistöä.

Arja Pirhonen, Esa Puukilainen, Mikko Löppönen ja Seija Rosti ihastelivat suksikirjaston komeaa suksirivistöä.

Mervi Venäläinen

Urheilu
26.1.2023 19.15

Tohmajärven suksikirjasto avautui

Toh­ma­jär­ven suk­si­kir­jas­to on avat­tu. Lai­nat­ta­va­na on suk­sia, mo­no­ja ja sau­vo­ja kai­ke­ni­käi­sil­le hiih­tä­jil­le. Lii­kun­ta­hal­lil­la toi­mi­va suk­si­kir­jas­to toi­mii osa­na Toh­ma­jär­ven kun­nan laa­jaa lii­kun­ta­vä­li­ne­lai­naa­moa. Hiih­to­vä­li­nei­den li­säk­si mak­sut­ta saa lai­naan muun mu­as­sa lu­mi­ken­kiä, kä­ve­ly­sau­vo­ja ja fris­bee­golf­kiek­ko­ja. Li­säk­si kor­vaus­ta vas­taan voi vuok­ra­ta maas­to­pyö­riä, läs­ki­pyö­riä ja säh­kö­a­vus­tei­sia hyb­ri­di­pyö­riä.

Otto Kauppinen lupaa tuoda yhdessä Aku Kettusen kanssa Kiteelle pomppupelin. Kuva: Niilo Hirvonen

Otto Kauppinen lupaa tuoda yhdessä Aku Kettusen kanssa Kiteelle pomppupelin. Kuva: Niilo Hirvonen

Niilo Hirvonen

Urheilu
25.1.2023 13.47

Tullaan tutuiksi!

5. hel­mi­kuu­ta Jo­en­suus­sa SM-hal­li­sar­jan aloit­ta­va Ki­teen Pal­lo sai täk­si kau­dek­si omien kas­vat­tien li­säk­si ri­vei­hin­sä nel­jä uut­ta pe­laa­jaa: Ot­to Kaup­pi­sen, Aku Ket­tu­sen, Joo­na Leh­ti­sen ja Paa­vo Pel­lon.

Otto Kauppinen lupaa tuoda yhdessä Aku Kettusen kanssa Kiteelle pomppupelin. Kuva: Niilo Hirvonen

Otto Kauppinen lupaa tuoda yhdessä Aku Kettusen kanssa Kiteelle pomppupelin. Kuva: Niilo Hirvonen

Niilo Hirvonen

Urheilu
25.1.2023 13.47

Tullaan tutuiksi!

5. hel­mi­kuu­ta Jo­en­suus­sa SM-hal­li­sar­jan aloit­ta­va Ki­teen Pal­lo sai täk­si kau­dek­si omien kas­vat­tien li­säk­si ri­vei­hin­sä nel­jä uut­ta pe­laa­jaa: Ot­to Kaup­pi­sen, Aku Ket­tu­sen, Joo­na Leh­ti­sen ja Paa­vo Pel­lon.

Naisten suomensarjan joukkueen kapteeni Julia Hacklin kulkee harjoituksiin Kiteelle ja Tohmajärvelle Kontiolahdelta asti. Kuva: Micaela Grönberg

Naisten suomensarjan joukkueen kapteeni Julia Hacklin kulkee harjoituksiin Kiteelle ja Tohmajärvelle Kontiolahdelta asti. Kuva: Micaela Grönberg

Micaela Grönberg

Urheilu
19.1.2023 14.24

Pesiskärpäsen puremasta ei pääse eroon

Nau­run­re­mak­ka kai­kuu pe­rin­tei­sen ur­hei­lu­sa­lin sei­nis­tä. Yk­si toi­sen­sa jäl­keen kai­vaa omis­ta lau­kuis­taan pe­sä­pal­lo­rä­py­löi­tä, -mai­lo­ja ja si­sä­pe­li­ken­kiä. Tun­nel­ma on läm­min ja ren­to. Ky­sees­sä on Ki­teen Pal­lon nais­jouk­ku­een tal­vi­kau­den har­joi­tuk­sis­ta. En­ti­nen maa­kun­ta­sar­jan jouk­kue val­mis­tau­tuu par­hail­laan tu­le­van ke­sän kau­teen suo­men­sar­jas­sa.

Naisten suomensarjan joukkueen kapteeni Julia Hacklin kulkee harjoituksiin Kiteelle ja Tohmajärvelle Kontiolahdelta asti. Kuva: Micaela Grönberg

Naisten suomensarjan joukkueen kapteeni Julia Hacklin kulkee harjoituksiin Kiteelle ja Tohmajärvelle Kontiolahdelta asti. Kuva: Micaela Grönberg

Micaela Grönberg

Urheilu
19.1.2023 14.24

Pesiskärpäsen puremasta ei pääse eroon

Nau­run­re­mak­ka kai­kuu pe­rin­tei­sen ur­hei­lu­sa­lin sei­nis­tä. Yk­si toi­sen­sa jäl­keen kai­vaa omis­ta lau­kuis­taan pe­sä­pal­lo­rä­py­löi­tä, -mai­lo­ja ja si­sä­pe­li­ken­kiä. Tun­nel­ma on läm­min ja ren­to. Ky­sees­sä on Ki­teen Pal­lon nais­jouk­ku­een tal­vi­kau­den har­joi­tuk­sis­ta. En­ti­nen maa­kun­ta­sar­jan jouk­kue val­mis­tau­tuu par­hail­laan tu­le­van ke­sän kau­teen suo­men­sar­jas­sa.

Sami Partanen ei jäänyt oloneuvokseksi pitkän pelaajauran jälkeen. Nyt maila ja räpylä vaihtuvat pelinjohtajan viuhkaan. Kuva: Niilo Hirvonen.

Sami Partanen ei jäänyt oloneuvokseksi pitkän pelaajauran jälkeen. Nyt maila ja räpylä vaihtuvat pelinjohtajan viuhkaan. Kuva: Niilo Hirvonen.

Niilo Hirvonen

Urheilu
17.1.2023 16.02

Eko siirtyy vuoden päästä viuhkaan

Sami Eko Par­ta­nen on Juho Kai­kon jäl­keen Ki­teen Pal­lon su­per­pe­sis­mie­his­tön seu­raa­va pe­lin­joh­ta­ja. Ekon pes­ti viuh­kas­sa al­kaa en­si vuo­den alus­sa ja jat­kuu seu­raa­vat kol­me kaut­ta. Kaik­ko joh­taa pe­liä vie­lä tu­le­van kau­den.

Sami Partanen ei jäänyt oloneuvokseksi pitkän pelaajauran jälkeen. Nyt maila ja räpylä vaihtuvat pelinjohtajan viuhkaan. Kuva: Niilo Hirvonen.

Sami Partanen ei jäänyt oloneuvokseksi pitkän pelaajauran jälkeen. Nyt maila ja räpylä vaihtuvat pelinjohtajan viuhkaan. Kuva: Niilo Hirvonen.

Niilo Hirvonen

Urheilu
17.1.2023 16.02

Eko siirtyy vuoden päästä viuhkaan

Sami Eko Par­ta­nen on Juho Kai­kon jäl­keen Ki­teen Pal­lon su­per­pe­sis­mie­his­tön seu­raa­va pe­lin­joh­ta­ja. Ekon pes­ti viuh­kas­sa al­kaa en­si vuo­den alus­sa ja jat­kuu seu­raa­vat kol­me kaut­ta. Kaik­ko joh­taa pe­liä vie­lä tu­le­van kau­den.

Pompuistaan tunnetuksi tullut Aku Kettunen tuo monipuolisuutta KiPan vaihtolyöntipeliin. Loppiaisena hän keräsi näpäyksillä ja pompuilla viisi kärkilyöntipinnaa. Kuva: Niilo Hirvonen.

Pompuistaan tunnetuksi tullut Aku Kettunen tuo monipuolisuutta KiPan vaihtolyöntipeliin. Loppiaisena hän keräsi näpäyksillä ja pompuilla viisi kärkilyöntipinnaa. Kuva: Niilo Hirvonen.

Niilo Hirvonen

Urheilu
9.1.2023 12.48

KiPan ja JoMan harjoituspelissä tuttu tunnelma

Ki­teen Pal­lon ja Jo­en­suun Mai­lan hal­li­kau­den en­sim­mäi­set yh­tee­no­tot tup­paa­vat kul­ke­maan sa­maa ra­taa. Kun vuo­si sit­ten JoMa oli hel­mi­kuus­sa pe­la­tus­sa SM-hal­li­sar­jan avauk­ses­sa pa­rem­pi lu­ke­min 2-0 (3-0, 1-0), oli­vat lop­pu­nu­me­rot lop­pi­ai­se­na pe­la­tus­sa har­joi­tu­sot­te­lus­sa 2-0 (5-1, 7-2).

Pompuistaan tunnetuksi tullut Aku Kettunen tuo monipuolisuutta KiPan vaihtolyöntipeliin. Loppiaisena hän keräsi näpäyksillä ja pompuilla viisi kärkilyöntipinnaa. Kuva: Niilo Hirvonen.

Pompuistaan tunnetuksi tullut Aku Kettunen tuo monipuolisuutta KiPan vaihtolyöntipeliin. Loppiaisena hän keräsi näpäyksillä ja pompuilla viisi kärkilyöntipinnaa. Kuva: Niilo Hirvonen.

Niilo Hirvonen

Urheilu
9.1.2023 12.48

KiPan ja JoMan harjoituspelissä tuttu tunnelma

Ki­teen Pal­lon ja Jo­en­suun Mai­lan hal­li­kau­den en­sim­mäi­set yh­tee­no­tot tup­paa­vat kul­ke­maan sa­maa ra­taa. Kun vuo­si sit­ten JoMa oli hel­mi­kuus­sa pe­la­tus­sa SM-hal­li­sar­jan avauk­ses­sa pa­rem­pi lu­ke­min 2-0 (3-0, 1-0), oli­vat lop­pu­nu­me­rot lop­pi­ai­se­na pe­la­tus­sa har­joi­tu­sot­te­lus­sa 2-0 (5-1, 7-2).

Onni Mämmi käy ajoharjoituksissa viikoittain. Pelkääjän paikalla istunut tämän jutun tekijä voi todistaa, että harjoittelu on tehnyt tehtävänsä. Kyydissä ei pelottanut yhtään.

Onni Mämmi käy ajoharjoituksissa viikoittain. Pelkääjän paikalla istunut tämän jutun tekijä voi todistaa, että harjoittelu on tehnyt tehtävänsä. Kyydissä ei pelottanut yhtään.

Jouko Väistö

Urheilu
9.1.2023 11.37

Jokkisrata tarjoaa loistavat puitteet ajoharjoitteluun

On­ko au­to­si mei­nan­nut läh­teä la­pa­ses­ta? Osaat­ko toi­mia, jos au­to­si läh­tee yl­lät­tä­en si­vu­lui­suun? Ko­et­ko hal­lit­se­va­si au­to­si ti­lan­tees­sa kuin ti­lan­tees­sa?

Onni Mämmi käy ajoharjoituksissa viikoittain. Pelkääjän paikalla istunut tämän jutun tekijä voi todistaa, että harjoittelu on tehnyt tehtävänsä. Kyydissä ei pelottanut yhtään.

Onni Mämmi käy ajoharjoituksissa viikoittain. Pelkääjän paikalla istunut tämän jutun tekijä voi todistaa, että harjoittelu on tehnyt tehtävänsä. Kyydissä ei pelottanut yhtään.

Jouko Väistö

Urheilu
9.1.2023 11.37

Jokkisrata tarjoaa loistavat puitteet ajoharjoitteluun

On­ko au­to­si mei­nan­nut läh­teä la­pa­ses­ta? Osaat­ko toi­mia, jos au­to­si läh­tee yl­lät­tä­en si­vu­lui­suun? Ko­et­ko hal­lit­se­va­si au­to­si ti­lan­tees­sa kuin ti­lan­tees­sa?

Haapasalmen kyläyhdistyksen puheenjohtaja Urho Makkonen mittailee avantouintipaikan vedensyvyyttä Pantunniemessä. Vesi on tänä talvena poikkeuksellisen matalalla.

Haapasalmen kyläyhdistyksen puheenjohtaja Urho Makkonen mittailee avantouintipaikan vedensyvyyttä Pantunniemessä. Vesi on tänä talvena poikkeuksellisen matalalla.

Päivi Lievonen

Urheilu
5.1.2023 13.37

Talvilajien tarjoaja palkittiin

Jär­ven lä­hei­syys ja mä­ki­nen maas­to ovat in­noit­ta­neet ur­hei­lul­li­siin har­ras­tuk­siin vuo­si­kym­me­nes­tä toi­seen. Vuo­den 2022 lii­kut­ta­ja­na pal­kit­tu Haa­pa­sal­men ky­läyh­dis­tys on ny­kyi­sin ak­tii­vi­nen toi­mi­ja, joka pa­nos­taa eri­tyi­ses­ti tal­vi­la­jei­hin.

Haapasalmen kyläyhdistyksen puheenjohtaja Urho Makkonen mittailee avantouintipaikan vedensyvyyttä Pantunniemessä. Vesi on tänä talvena poikkeuksellisen matalalla.

Haapasalmen kyläyhdistyksen puheenjohtaja Urho Makkonen mittailee avantouintipaikan vedensyvyyttä Pantunniemessä. Vesi on tänä talvena poikkeuksellisen matalalla.

Päivi Lievonen

Urheilu
5.1.2023 13.37

Talvilajien tarjoaja palkittiin

Jär­ven lä­hei­syys ja mä­ki­nen maas­to ovat in­noit­ta­neet ur­hei­lul­li­siin har­ras­tuk­siin vuo­si­kym­me­nes­tä toi­seen. Vuo­den 2022 lii­kut­ta­ja­na pal­kit­tu Haa­pa­sal­men ky­läyh­dis­tys on ny­kyi­sin ak­tii­vi­nen toi­mi­ja, joka pa­nos­taa eri­tyi­ses­ti tal­vi­la­jei­hin.

Jenny Hirvonen ja Meea Korhonen ovat harrastaneet lentopalloa useamman vuoden.

Jenny Hirvonen ja Meea Korhonen ovat harrastaneet lentopalloa useamman vuoden.

Päivi Lievonen

Urheilu
3.1.2023 10.10

Lentopallojuniorit leireilivät

Ki­teen ur­hei­li­joi­den len­to­pal­lo­lei­ri Ves­Pe­lin lii­kun­ta­sa­lis­sa ke­rä­si osal­lis­tu­jia oman seu­ran jä­se­nien li­säk­si myös Li­pe­ris­tä ja Jo­en­suus­ta.

Jenny Hirvonen ja Meea Korhonen ovat harrastaneet lentopalloa useamman vuoden.

Jenny Hirvonen ja Meea Korhonen ovat harrastaneet lentopalloa useamman vuoden.

Päivi Lievonen

Urheilu
3.1.2023 10.10

Lentopallojuniorit leireilivät

Ki­teen ur­hei­li­joi­den len­to­pal­lo­lei­ri Ves­Pe­lin lii­kun­ta­sa­lis­sa ke­rä­si osal­lis­tu­jia oman seu­ran jä­se­nien li­säk­si myös Li­pe­ris­tä ja Jo­en­suus­ta.

Keski-Karjalan Urheiluautoilijat on tehnyt ansiokasta seuratyötä runsaan neljän vuosikymmenen ajan. Menestyksekkäästä toiminnasta kertovat seuraikoni Esa Purmosen ja puheenjohtaja Markku Haurisen esittelemät komeat palkintopytyt sekä seinällä oleva AKK:n myöntämä Kultaseuran kunniataulu.

Keski-Karjalan Urheiluautoilijat on tehnyt ansiokasta seuratyötä runsaan neljän vuosikymmenen ajan. Menestyksekkäästä toiminnasta kertovat seuraikoni Esa Purmosen ja puheenjohtaja Markku Haurisen esittelemät komeat palkintopytyt sekä seinällä oleva AKK:n myöntämä Kultaseuran kunniataulu.

Jouko Väistö

Urheilu
2.1.2023 11.57

Keski-Karjalan Urheilu­au­toi­li­joilla takanaan 40 vuoden vauhdikas taival

Kes­ki-Kar­ja­lan Ur­hei­lu­au­toi­li­jat on to­dis­ta­nut, et­tä ur­hei­lu­seu­ra voi toi­mia an­si­ok­kaas­ti myös iso­jen asu­tus­kes­kus­ten ul­ko­puo­lel­la. Se on nel­jäs­sä vuo­si­kym­me­nes­sä kas­va­nut seu­rak­si, jon­ka toi­min­taa ar­vos­te­taan laa­jal­ti AKK Mo­tors­por­tia (en­ti­nen Au­tour­hei­lun Kan­sal­li­nen Kes­kus­liit­to AKK) myö­ten.

Keski-Karjalan Urheiluautoilijat on tehnyt ansiokasta seuratyötä runsaan neljän vuosikymmenen ajan. Menestyksekkäästä toiminnasta kertovat seuraikoni Esa Purmosen ja puheenjohtaja Markku Haurisen esittelemät komeat palkintopytyt sekä seinällä oleva AKK:n myöntämä Kultaseuran kunniataulu.

Keski-Karjalan Urheiluautoilijat on tehnyt ansiokasta seuratyötä runsaan neljän vuosikymmenen ajan. Menestyksekkäästä toiminnasta kertovat seuraikoni Esa Purmosen ja puheenjohtaja Markku Haurisen esittelemät komeat palkintopytyt sekä seinällä oleva AKK:n myöntämä Kultaseuran kunniataulu.

Jouko Väistö

Urheilu
2.1.2023 11.57

Keski-Karjalan Urheilu­au­toi­li­joilla takanaan 40 vuoden vauhdikas taival

Kes­ki-Kar­ja­lan Ur­hei­lu­au­toi­li­jat on to­dis­ta­nut, et­tä ur­hei­lu­seu­ra voi toi­mia an­si­ok­kaas­ti myös iso­jen asu­tus­kes­kus­ten ul­ko­puo­lel­la. Se on nel­jäs­sä vuo­si­kym­me­nes­sä kas­va­nut seu­rak­si, jon­ka toi­min­taa ar­vos­te­taan laa­jal­ti AKK Mo­tors­por­tia (en­ti­nen Au­tour­hei­lun Kan­sal­li­nen Kes­kus­liit­to AKK) myö­ten.

Mäkihyppy sopii tytöillekin. Kuvassamme hyppäävä Elsi Hämäläinen käy Kiteen Urheilijoiden mäkiharjoituksissa Joensuusta käsin.

Mäkihyppy sopii tytöillekin. Kuvassamme hyppäävä Elsi Hämäläinen käy Kiteen Urheilijoiden mäkiharjoituksissa Joensuusta käsin.

Jouko Väistö

Urheilu
2.1.2023 11.12

Antti Aallon mäkikoulu kutsuu uusia hyppääjiä Hutsiin

Muu­ta­man vuo­den pyö­ri­nyt Ant­ti Aal­lon mä­ki­kou­lu on teh­nyt teh­tä­vän­sä. Mä­ki­hyp­py­har­ras­tus on saa­tu hy­vään kas­vuun. Tä­män­kin tal­ven lu­mil­la Hut­sin hyp­py­rit ovat ol­leet käy­tös­sä jo muu­ta­man vii­kon ja hyp­py­jä on ker­ty­nyt yh­del­le jos toi­sel­le­kin usei­ta kym­me­niä.

Mäkihyppy sopii tytöillekin. Kuvassamme hyppäävä Elsi Hämäläinen käy Kiteen Urheilijoiden mäkiharjoituksissa Joensuusta käsin.

Mäkihyppy sopii tytöillekin. Kuvassamme hyppäävä Elsi Hämäläinen käy Kiteen Urheilijoiden mäkiharjoituksissa Joensuusta käsin.

Jouko Väistö

Urheilu
2.1.2023 11.12

Antti Aallon mäkikoulu kutsuu uusia hyppääjiä Hutsiin

Muu­ta­man vuo­den pyö­ri­nyt Ant­ti Aal­lon mä­ki­kou­lu on teh­nyt teh­tä­vän­sä. Mä­ki­hyp­py­har­ras­tus on saa­tu hy­vään kas­vuun. Tä­män­kin tal­ven lu­mil­la Hut­sin hyp­py­rit ovat ol­leet käy­tös­sä jo muu­ta­man vii­kon ja hyp­py­jä on ker­ty­nyt yh­del­le jos toi­sel­le­kin usei­ta kym­me­niä.

Lisää aiheesta

Kysely