JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Vaalit
31.3.2021 16.02

MIELIPIDE: Yksilöinä yhdessä

Ki­teen Pe­rus­suo­ma­lai­sil­la on mah­ta­va mää­rä nai­sia eh­dok­kaa­na vuo­den 2021 kun­ta­vaa­leis­sa ja eh­dok­kaam­me koos­tu­vat mm. ”val­tuus­to­kon­ka­reis­ta”, en­si ker­taa eh­dol­la ole­vis­ta, elä­ke­läi­sis­tä, äi­deis­tä, mum­mois­ta, yrit­tä­jis­tä, sai­raan­hoi­ta­jis­ta, mut­ta en­nen kaik­kea isän­maal­li­sis­ta ja maa­lais­jär­keen luot­ta­vis­ta roh­keis­ta ja ide­a­rik­kais­ta nai­sis­ta.

Vaalit
31.3.2021 16.02

MIELIPIDE: Yksilöinä yhdessä

Ki­teen Pe­rus­suo­ma­lai­sil­la on mah­ta­va mää­rä nai­sia eh­dok­kaa­na vuo­den 2021 kun­ta­vaa­leis­sa ja eh­dok­kaam­me koos­tu­vat mm. ”val­tuus­to­kon­ka­reis­ta”, en­si ker­taa eh­dol­la ole­vis­ta, elä­ke­läi­sis­tä, äi­deis­tä, mum­mois­ta, yrit­tä­jis­tä, sai­raan­hoi­ta­jis­ta, mut­ta en­nen kaik­kea isän­maal­li­sis­ta ja maa­lais­jär­keen luot­ta­vis­ta roh­keis­ta ja ide­a­rik­kais­ta nai­sis­ta.

Vaalit
22.3.2021 10.09

MIELIPIDE: Älä tule paha sana, tule hyvä sana!

Nyt kun meil­lä Toh­ma­jär­vel­lä on uu­si, va­loi­sa, tu­le­vai­suu­teen kat­so­va opi­nAH­JO, niin meil­lä­kin pi­täi­si ul­ko­puo­lel­ta kat­so­en kaik­ki ol­la lois­ta­vas­ti.

Vaalit
22.3.2021 10.09

MIELIPIDE: Älä tule paha sana, tule hyvä sana!

Nyt kun meil­lä Toh­ma­jär­vel­lä on uu­si, va­loi­sa, tu­le­vai­suu­teen kat­so­va opi­nAH­JO, niin meil­lä­kin pi­täi­si ul­ko­puo­lel­ta kat­so­en kaik­ki ol­la lois­ta­vas­ti.

Vaalit
15.3.2021 10.23

MIELIPIDE: Tulevaisuuden Rääkkylä on mahdollisuuksien luoja

Vii­me ai­koi­na on kuul­lut pu­hut­ta­van pal­jon, mi­ten tu­le­vai­suu­des­sa Rääk­ky­läs­sä­kin kun­nan roo­li jää vä­häi­sek­si uu­den sote-uu­dis­tuk­sen myö­tä. Ky­sees­sä on toki iso muu­tos, mut­ta sa­mal­la kun­nal­le jää mui­ta erit­täin tär­kei­tä osaa­mi­seen, kaa­voi­tuk­seen ja kun­nan elin­voi­mai­suu­teen liit­ty­viä teh­tä­viä.

Vaalit
15.3.2021 10.23

MIELIPIDE: Tulevaisuuden Rääkkylä on mahdollisuuksien luoja

Vii­me ai­koi­na on kuul­lut pu­hut­ta­van pal­jon, mi­ten tu­le­vai­suu­des­sa Rääk­ky­läs­sä­kin kun­nan roo­li jää vä­häi­sek­si uu­den sote-uu­dis­tuk­sen myö­tä. Ky­sees­sä on toki iso muu­tos, mut­ta sa­mal­la kun­nal­le jää mui­ta erit­täin tär­kei­tä osaa­mi­seen, kaa­voi­tuk­seen ja kun­nan elin­voi­mai­suu­teen liit­ty­viä teh­tä­viä.

Aladár Bayer

Vaalit
10.3.2021 12.21

217 jättänyt ehdokashakemuksen Keski-Karjalassa

Kes­ki-Kar­ja­las­sa jät­ti ei­li­seen men­nes­sä eh­do­kas­ha­ke­muk­sen­sa 217 eh­do­kas­ta. Seu­raa­vas­sa ovat kun­nit­tain ja lis­to­jen suu­ruus­jär­jes­tyk­ses­sä eh­do­kas­ha­ke­muk­sen­sa jät­tä­neet eh­dok­kaat. Kun­tien kes­kus­vaa­li­lau­ta­kun­nat ei­vät ole vie­lä ha­ke­mu­sa­si­a­kir­jo­ja kä­si­tel­leet, jo­ten lis­toil­le saat­taa tul­la muu­tok­sia. Eh­do­kas­lis­to­ja voi täy­den­tää 4. tou­ko­kuu­ta as­ti.

Aladár Bayer

Vaalit
10.3.2021 12.21

217 jättänyt ehdokashakemuksen Keski-Karjalassa

Kes­ki-Kar­ja­las­sa jät­ti ei­li­seen men­nes­sä eh­do­kas­ha­ke­muk­sen­sa 217 eh­do­kas­ta. Seu­raa­vas­sa ovat kun­nit­tain ja lis­to­jen suu­ruus­jär­jes­tyk­ses­sä eh­do­kas­ha­ke­muk­sen­sa jät­tä­neet eh­dok­kaat. Kun­tien kes­kus­vaa­li­lau­ta­kun­nat ei­vät ole vie­lä ha­ke­mu­sa­si­a­kir­jo­ja kä­si­tel­leet, jo­ten lis­toil­le saat­taa tul­la muu­tok­sia. Eh­do­kas­lis­to­ja voi täy­den­tää 4. tou­ko­kuu­ta as­ti.

Vaalit
8.3.2021 16.32

MIELIPIDE: Kunta on kaikkia kuntalaisia varten

Koti-Kar­ja­lan 5.3.2021 ol­lees­sa val­tuus­ton pu­heen­joh­ta­jien ju­tus­sa Rääk­ky­län Kari Kul­ma­la toi esiin muu­ta­mia seik­ko­ja, joi­ta ha­lu­an kom­men­toi­da.

Vaalit
8.3.2021 16.32

MIELIPIDE: Kunta on kaikkia kuntalaisia varten

Koti-Kar­ja­lan 5.3.2021 ol­lees­sa val­tuus­ton pu­heen­joh­ta­jien ju­tus­sa Rääk­ky­län Kari Kul­ma­la toi esiin muu­ta­mia seik­ko­ja, joi­ta ha­lu­an kom­men­toi­da.

Vaalit
3.3.2021 10.21

MIELIPIDE: Hanhipellot ihmisen ja valkoposkihanhien ristiriidan lievittäjänä hanke?

Ei sitä osan­nut va­rau­tua, mi­hin kaik­keen sitä jou­tuu osal­lis­tu­maan kun­nal­li­ses­sa pää­tök­sen te­os­sa. Ki­teen kau­pun­gil­ta pyy­det­tiin ni­me­ä­mään hen­ki­lö yl­lä mai­ni­tun hank­keen oh­jaus­ryh­mään. Täs­sä saa­te teks­tiä mi­nis­te­ri­öl­tä:

Vaalit
3.3.2021 10.21

MIELIPIDE: Hanhipellot ihmisen ja valkoposkihanhien ristiriidan lievittäjänä hanke?

Ei sitä osan­nut va­rau­tua, mi­hin kaik­keen sitä jou­tuu osal­lis­tu­maan kun­nal­li­ses­sa pää­tök­sen te­os­sa. Ki­teen kau­pun­gil­ta pyy­det­tiin ni­me­ä­mään hen­ki­lö yl­lä mai­ni­tun hank­keen oh­jaus­ryh­mään. Täs­sä saa­te teks­tiä mi­nis­te­ri­öl­tä:

Kiteen kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Sinikka Musikka arvioi, että tuleva valtuusto pääsee aloittamaan toimintansa monella tapaa hyvistä lähtökuopista.

Kiteen kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Sinikka Musikka arvioi, että tuleva valtuusto pääsee aloittamaan toimintansa monella tapaa hyvistä lähtökuopista.

Riitta Hakulinen

Vaalit
1.3.2021 16.17

Valtuustossa ollut hyvä yhteishenki

Si­nik­ka Mu­sik­ka (kesk.) on toi­mi­nut Ki­teen kau­pun­gin­val­tuus­ton pu­heen­joh­ta­ja­na kak­si vaa­li­kaut­ta.

Kiteen kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Sinikka Musikka arvioi, että tuleva valtuusto pääsee aloittamaan toimintansa monella tapaa hyvistä lähtökuopista.

Kiteen kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Sinikka Musikka arvioi, että tuleva valtuusto pääsee aloittamaan toimintansa monella tapaa hyvistä lähtökuopista.

Riitta Hakulinen

Vaalit
1.3.2021 16.17

Valtuustossa ollut hyvä yhteishenki

Si­nik­ka Mu­sik­ka (kesk.) on toi­mi­nut Ki­teen kau­pun­gin­val­tuus­ton pu­heen­joh­ta­ja­na kak­si vaa­li­kaut­ta.

Vaalit
1.3.2021 15.48

MIELIPIDE: Imagokysymys!

Eläm­me poik­keuk­sel­lis­ta ai­kaa muu­ten­kin kuin ko­ro­nan osal­ta. Kes­to­pu­hee­nai­he on ol­lut vii­mei­set ajat lumi. Kaa­va-alu­eel­la on ol­lut vai­keuk­sia lu­mien si­joit­ta­mi­nen pie­nil­le ton­teil­le.

Vaalit
1.3.2021 15.48

MIELIPIDE: Imagokysymys!

Eläm­me poik­keuk­sel­lis­ta ai­kaa muu­ten­kin kuin ko­ro­nan osal­ta. Kes­to­pu­hee­nai­he on ol­lut vii­mei­set ajat lumi. Kaa­va-alu­eel­la on ol­lut vai­keuk­sia lu­mien si­joit­ta­mi­nen pie­nil­le ton­teil­le.

Vaalit
1.3.2021 15.32

MIELIPIDE: Siniset ovat mukana kuntavaaleissa

Kun­ta­vaa­lit lä­hes­ty­vät ja var­si­nai­seen ää­nes­tys­päi­vään on al­le kak­si kuu­kaut­ta. Rääk­ky­län Si­ni­set osal­lis­tu­vat en­sim­mäi­siin kun­ta­vaa­lei­hin­sa. Jo­kai­nen eh­do­kas ha­lu­aa lait­taa it­sen­sä pe­liin koko sy­dä­mel­lään.

Vaalit
1.3.2021 15.32

MIELIPIDE: Siniset ovat mukana kuntavaaleissa

Kun­ta­vaa­lit lä­hes­ty­vät ja var­si­nai­seen ää­nes­tys­päi­vään on al­le kak­si kuu­kaut­ta. Rääk­ky­län Si­ni­set osal­lis­tu­vat en­sim­mäi­siin kun­ta­vaa­lei­hin­sa. Jo­kai­nen eh­do­kas ha­lu­aa lait­taa it­sen­sä pe­liin koko sy­dä­mel­lään.

Vaalit
1.3.2021 15.02

MIELIPIDE: Nuoret ja työelämä

Nuor­ten tie­tä­mys työ­e­lä­mäs­tä ja eri työ­teh­tä­vis­tä on hei­ken­ty­nyt ei­kä mo­ti­vaa­ti­o­ta löy­dy opis­ke­luun. Näin ta­pah­tuu eten­kin sil­loin, kun ala ei kiin­nos­ta ja lin­jal­le on ha­keu­dut­tu tai jou­dut­tu, kos­ka pi­tää ha­kea jon­ne­kin ja jos­sa­kin pi­tää ol­la op­pi­vel­vol­li­suu­den laa­jen­tu­es­sa toi­sel­le as­teel­le. Pe­rus­kou­lu­lai­sil­ta ja lu­ki­o­lai­sil­ta puut­tuu vie­lä oma­koh­tai­nen ko­ke­mus työs­tä sekä yri­tys­ten toi­min­nas­ta ja sik­si tu­lee pa­nos­taa eri­tyi­ses­ti ni­vel­vai­heen yh­teis­työ­hön siir­ryt­tä­es­sä pe­rus­kou­lun jäl­keen am­mat­ti­kou­luun tai lu­ki­oon.

Vaalit
1.3.2021 15.02

MIELIPIDE: Nuoret ja työelämä

Nuor­ten tie­tä­mys työ­e­lä­mäs­tä ja eri työ­teh­tä­vis­tä on hei­ken­ty­nyt ei­kä mo­ti­vaa­ti­o­ta löy­dy opis­ke­luun. Näin ta­pah­tuu eten­kin sil­loin, kun ala ei kiin­nos­ta ja lin­jal­le on ha­keu­dut­tu tai jou­dut­tu, kos­ka pi­tää ha­kea jon­ne­kin ja jos­sa­kin pi­tää ol­la op­pi­vel­vol­li­suu­den laa­jen­tu­es­sa toi­sel­le as­teel­le. Pe­rus­kou­lu­lai­sil­ta ja lu­ki­o­lai­sil­ta puut­tuu vie­lä oma­koh­tai­nen ko­ke­mus työs­tä sekä yri­tys­ten toi­min­nas­ta ja sik­si tu­lee pa­nos­taa eri­tyi­ses­ti ni­vel­vai­heen yh­teis­työ­hön siir­ryt­tä­es­sä pe­rus­kou­lun jäl­keen am­mat­ti­kou­luun tai lu­ki­oon.

Lisää aiheesta

Kysely