JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Vaalivirkailija Merja Sairanen ohjaa rääkkyläläisiä turvallisen äänestämisen pariin. Vaikka kuntalaiset ovat ahkeria ennakkoäänestäjiä, ruuhkia ei tarvitse pelätä.

Vaalivirkailija Merja Sairanen ohjaa rääkkyläläisiä turvallisen äänestämisen pariin. Vaikka kuntalaiset ovat ahkeria ennakkoäänestäjiä, ruuhkia ei tarvitse pelätä.

Päivi Lievonen

2.6.2021 13.29
Vaalit

Rääkkyläläiset yhä maakunnan innokkaimpia äänestäjiä

KES­KI-KAR­JA­LA

Päi­vi Lie­vo­nen

Rääk­ky­lä­läi­set ovat ää­nes­tä­neet koko maan ta­sol­la mi­tat­tu­na vii­den­nek­si in­nok­kaim­min koko maas­sa. Poh­jois-Kar­ja­lai­sis­ta ke­kä­le­kun­ta­lai­set ovat ol­leet ak­tii­vi­sim­pia uur­nal­la kä­vi­jöi­tä.

Les­ti­jär­vel­lä vilk­kain­ta

Val­ta­kun­na­lis­ta kär­ki­si­jaa pi­tää kes­ki­viik­ko­na Les­ti­jär­vi 34,6 pro­sen­til­la, toi­se­na on Uts­jo­ki 28,7 pro­sen­til­la, kol­man­te­na Pel­lo 28,1 pro­sen­til­la ja nel­jän­te­nä on Sa­vu­kos­ki 27,8 ää­nes­tysp­ro­sen­til­la. Koko maas­sa en­nak­koon on ää­nes­tä­nyt 15,4 pro­sent­tia vä­es­tös­tä, jo­ten jo­kai­ses­sa Kes­ki-Kar­ja­lan kun­nas­sa ol­laan yli val­ta­kun­nal­li­sen ää­nes­ty­sak­tii­vi­suu­den.

Ki­tee­läi­set pas­sii­vi­sim­pia, mut­ta yli maan kes­ki­ta­son

Rääk­ky­läs­sä en­nak­koon uur­nal­la on käy­nyt jo 26,0 pro­sent­tia vä­es­tös­tä, eli ää­nen­sä on an­ta­nut 478 kun­ta­lais­ta.

Poh­jois-Kar­ja­lan kun­nis­ta vain Hei­nä­ve­si on ke­kä­le­kun­nan li­säk­si ai­noa, jos­sa yli 20 pro­sent­tia on jo kan­tan­sa il­mais­sut kun­nal­lis­vaa­leis­sa.

Toh­ma­jär­ve­läi­sis­tä 18,1 pro­sent­tia on asi­oi­nut en­nak­ko­ää­nes­tyk­ses­sä, kun­ta­lai­sis­ta 656 on käy­nyt uur­nal­la.

Ki­teel­lä ää­nes­tysp­ro­sent­ti on 16,1, sil­lä nu­me­ron­sa on käy­nyt kir­jaa­mas­sa vas­ta 1371 ki­tee­läis­tä.

Lisää aiheesta

Kysely