JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Tuija Marienberg

17.1.2022 16.45
Uutiset

Itä-Suomen AVI käynnistänyt uusien koronapäätösten arvioinnin

Kari Sark­ki­nen

Itä-Suo­men alu­e­hal­lin­to­vi­ras­to on käyn­nis­tä­nyt ar­vi­oin­nin mah­dol­lis­ten uu­sien pää­tös­ten vält­tä­mät­tö­myy­des­tä ko­ro­na­vi­rus­ti­lan­teen vuok­si. Ar­vi­oin­ti kos­kee pää­tök­siä, joi­den voi­mas­sa­o­lo päät­tyy tam­mi­kuus­sa 2022.

Alu­e­hal­lin­to­vi­ras­to pyy­tää alu­een­sa sai­raan­hoi­to­pii­reil­tä lau­sun­not liit­ty­en eri­lais­ten asi­a­kas- ja ylei­sö­ti­lo­jen ter­veys­tur­val­li­nen käyt­töön ja tiet­ty­jen asi­a­kas- ja ylei­sö­ti­lo­jen sul­ke­mi­seen.

Nyt teh­tä­vä ar­vi­oin­ti ei kos­ke per­jan­tai­na 14.1. teh­tyä tar­tun­ta­tau­ti­lain mu­kais­ta pää­tös­tä ylei­sö­ti­lai­suuk­sien ja yleis­ten ko­kous­ten ra­joit­ta­mi­ses­ta. Lau­sun­to­pyyn­nöt sai­raan­hoi­to­pii­reil­le läh­te­vät vii­kol­la kol­me.

Alu­e­hal­lin­to­vi­ras­to pyy­tää Itä-Suo­men alu­een sai­raan­hoi­to­pii­re­jä toi­mit­ta­maan lau­sun­not ra­joi­tus­ten vält­tä­mät­tö­myy­des­tä ti­lo­jen ter­veys­tur­val­li­sen käy­tön osal­ta vii­meis­tään 20. tam­mi­kuu­ta ja tiet­ty­jen ti­lo­jen sul­ke­mi­sen osal­ta vii­meis­tään 25. tam­mi­kuu­ta.

Mah­dol­li­set jat­ko­pää­tök­set ti­lo­jen ter­veys­tur­val­li­ses­ta käy­tös­tä an­ne­taan vii­meis­tään per­jan­tai­na 21. tam­mi­kuu­ta. Tiet­ty­jen ti­lo­jen sul­ke­mis­ta kos­ke­va mah­dol­li­nen jat­ko­pää­tös an­ne­taan vii­meis­tään kes­ki­viik­ko­na 26. tam­mi­kuu­ta. Ai­ka­tau­lut ovat ar­vi­oi­ta ja voi­vat muut­tua.

Itä-Suo­men alu­e­hal­lin­to­vi­ras­to an­toi tar­tun­ta­tau­ti­lain mu­kai­sen ylei­sö­ti­lai­suuk­sien ja yleis­ten ko­kous­ten ra­joit­ta­mis­ta kos­ke­van pää­tök­sen per­jan­tai­na 14. tam­mi­kuu­ta. Per­jan­tai­na teh­ty pää­tös on voi­mas­sa 14. hel­mi­kuu­ta saak­ka.

Lue Koti-Kar­ja­lan uu­ti­nen Ko­koon­tu­mis­ra­joi­tuk­set jat­ku­vat Itä-Suo­mes­sa.

Lisää aiheesta

Kysely