JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Karelian Hurmoksen Marko Räsänen ja Ville Ryhänen vierailivat Kesälahdella viime kesänä.

Karelian Hurmoksen Marko Räsänen ja Ville Ryhänen vierailivat Kesälahdella viime kesänä.

26.6.2020 8.49
Urheilu

Potsipiitsillä mestaruusliigan pelaajia ja ”mahlava meininki”

Ka­re­li­an Hur­mok­sen len­to­pal­loi­li­jat rat­ko­vat seu­ran­mes­ta­ruut­ta Nor­dic Koi­vun pe­li­pai­dois­sa

Len­to­pal­lon mes­ta­ruus­lii­ga­jouk­kue Ka­re­li­an Hur­mos pe­laa Pot­si­piit­sil­lä Toh­ma­jär­vel­lä uu­den pääs­pon­so­rin­sa Nor­dic Koi­vun pe­li­pai­dois­sa lau­an­tai­na 27. ke­sä­kuu­ta.

– Tal­koi­lim­me ke­vääl­lä pie­ni­muo­toi­ses­ti Ui­ma­har­jun koi­vi­kois­sa, ja nyt pe­laam­me ikään kuin it­se ke­rää­mäm­me tai­ka­juo­man eli koi­vu­mah­lan voi­mal­la, jo­en­suu­lai­sen Hur­mok­sen ur­hei­lu­toi­men­joh­ta­ja Mar­ko Rä­sä­nen nau­rah­taa.

POT­SI­PIIT­SIL­LÄ Toh­ma­jär­vel­lä Hur­mos rat­koo seu­ran si­säis­tä be­ach vol­ley-mes­ta­ruut­ta. Pe­li­pa­re­ja on kuu­si, ja vii­mei­ses­sä mit­taa ot­ta­vat toi­sis­taan Mar­ko Rä­sä­nen ja jouk­ku­een uu­si pää­val­men­ta­ja Mat­ti Ala­ta­lo. Tur­naus pe­la­taan Toh­ma­jär­ven ul­ko­lii­kun­ta-alu­eel­la lau­an­tai­na päi­väl­lä.

– Be­ach vol­ley on tut­tu laji, ja tär­keä osa mei­dän­kin ke­säis­tä har­joi­tu­soh­jel­maam­me. Laji yh­dis­tää len­to­pal­loi­li­joi­ta mut­ta myös ylei­söä, sil­lä se hou­kut­te­lee len­to­pal­lon ys­tä­viä leh­te­reil­le myös tal­vi­kau­del­la, Rä­sä­nen sa­noo.

HUR­MOK­SEN mes­ta­ruus­lii­ga­jouk­kue on nuo­ren­tu­nut, uu­siu­tu­nut, ja se koos­tuu aust­ra­li­a­lais­ta hak­ku­ria Apec Pa­cia lu­kuun ot­ta­mat­ta suo­ma­lai­sis­ta pe­laa­jis­ta. Pot­si­piit­si on osa Toh­ma­jär­ven Pot­si­päi­vien oh­jel­maa, ja en­sim­mäi­nen ta­pah­tu­ma, jos­sa Hur­mok­sen uu­den jouk­ku­een suo­ma­lais­pe­laa­jat esit­täy­ty­vä Poh­jois-Kar­ja­lan len­to­pal­lo­vä­el­le. Hur­mos on pro­fi­loi­tu­nut koko maa­kun­nan jouk­ku­eek­si, vaik­ka sen ko­ti­paik­ka on­kin Jo­en­suu.

HUR­MOK­SEN len­to­pal­loi­li­jat lu­paa­vat, et­tä Pot­si­piit­sil­lä on lau­an­tai­na pait­si mah­ta­va myös ”mah­la­va” mei­nin­ki. Sa­mal­la Hur­mos esit­te­lee Nor­dic Koi­vun uu­den tuot­teen.

– Fii­lik­set ovat hy­vät, ja me odo­tam­me in­nol­la tu­loa Toh­ma­jär­vel­le, sil­lä meil­lä on pe­lien jäl­keen myös uu­den jouk­ku­een en­sim­mäi­nen ryh­mäy­ty­mis­ta­pah­tu­ma, Rä­sä­nen sa­noo.

RÄ­SÄ­SEN MU­KAAN Ka­re­li­an Hur­mok­sen ta­voit­tee­na on löy­tää tu­le­val­la mes­ta­ruus­lii­ga­kau­del­la ”hur­mos­mai­nen” pe­li­ta­pa. Jouk­kue läh­tee tais­te­le­maan pu­do­tus­pe­li­pai­kas­ta, ko­vim­pa­na ta­voit­tee­na on si­joit­tu­mi­nen kuu­den par­haan jouk­koon.

– Jouk­ku­eem­me koos­tuu lah­jak­kais­ta nuo­ris­ta, ja se on hyvä kas­vu­a­lus­ta kan­sain­vä­lis­tä uraa ta­voit­te­le­vil­le pe­laa­jil­le. Saa­tam­me näh­dä usei­ta­kin lä­pi­mur­to­ja tu­le­val­la kau­del­la, Rä­sä­nen en­nus­taa.

Kat­seet koh­dis­tu­vat eri­tyi­ses­ti uu­siin yleis­pe­laa­jiin eli Lau­ri Jyl­hään, Jere Heis­ka­seen sekä Ma­ti­as Kor­ho­seen. Hur­mok­sen pää­val­men­ta­ja Mat­ti Ala­ta­lo, 24, on tu­le­val­la kau­del­la nuo­rin mes­ta­ruus­lii­ga­val­men­ta­ja kaut­ta ai­ko­jen.

Lisää aiheesta

Kysely