JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Elli, Päivi ja Pentti Pelkonen päättivät kilpailukautensa marraskuussa Brasiliassa World Masters -kisoissa. Tuntumaa Etelä-Amerikan maastoihin pääsivät ottamaan myös Oskari ja Oona Pirinen. Kuva: Pekka Pirinen.

Elli, Päivi ja Pentti Pelkonen päättivät kilpailukautensa marraskuussa Brasiliassa World Masters -kisoissa. Tuntumaa Etelä-Amerikan maastoihin pääsivät ottamaan myös Oskari ja Oona Pirinen. Kuva: Pekka Pirinen.

5.12.2014 7.24
Urheilu

Pelkoset Brasilian rasteilla

Päi­vi len­si mie­hen­sä Pe­kan (Pi­ri­nen) ja las­ten­sa Os­ka­rin ja Oo­nan kans­sa en­sik­si Rio de Ja­nei­roon muu­ta­mak­si päi­väk­si toi­pu­maan ai­ka­e­ros­ta, kun taas El­li ja Pent­ti mat­ka­si­vat Igu­a­cu-pu­touk­sil­le, joi­ta he pää­si­vät ihai­le­maan myös Ar­gen­tii­nan puo­lel­ta.

– Mit­kä val­ta­vat ve­si­mää­rät!!! Ja mikä mää­rä vil­le­jä eläi­miä ja lin­tu­ja ym­pä­röi­väs­sä kan­sal­lis­puis­tos­sa...ai­van kuin oli­si kat­sel­lut pa­ras­ta luon­to-oh­jel­maa.

Sprin­tin kar­sin­ta­kil­pai­lu käy­tiin Por­to Aleg­ren sa­ta­ma­kau­pun­gin puis­tos­sa. Par­haat pää­si­vät sii­tä A-fi­naa­liin, joka käy­tiin seu­raa­va­na päi­vä­nä Ca­ne­las­sa Ca­ra­col-pu­touk­sen kan­sal­lis­puis­tos­sa.

Par­hai­ten kil­pai­lus­sa me­nes­tyi El­li. Hän si­joit­tui A-fi­naa­lis­sa vii­den­nek­si. Pent­ti jou­tui A-fi­naa­lis­sa hy­lät­ty­jen lis­tal­le vää­rän ras­ti­lei­mauk­sen ta­kia. Päi­vi puo­les­taan oli B-fi­naa­lin 9.

Ca­ne­lan ym­pä­ris­tös­sä käy­dyis­sä pit­kän mat­kan ki­sois­sa Pent­ti oli A-fi­naa­lin 14. ja El­li kah­dek­sas ja Päi­vi B-fi­naa­lin kah­dek­sas.

Päi­vin vauh­tia hi­das­ti Rus­ka­ras­teil­la re­väh­tä­nyt ta­ka­rei­si. Sen ta­kia hän jou­tui te­ke­mään tai­val­ta kä­ve­ly­vauh­tia.

Myös Pen­til­lä oli jal­ka­vai­vo­ja. Rus­ka­ras­tien ki­peyt­tä­mä rei­si­li­has vai­va­si koko ajan ja pit­kän mat­kan fi­naa­lis­sa ete­ne­mi­nen oli en­tis­tä­kin vai­val­loi­sem­paa, kun lop­pu­mat­kas­ta mur­tui vie­lä pä­ki­äs­tä luu.

Os­ka­ri suun­nis­ti ”si­ka­hy­vin”

Il­ta­päi­vi­sin oli nuo­ril­le mat­ka­seu­ra­lai­sil­le jär­jes­tet­ty suun­nis­tus­ta sa­moil­la ra­doil­la. Os­ka­ri suun­nis­ti ki­sois­sa ”si­ka­hy­vin”, ku­ten hä­nen suo­ma­lai­nen kil­pa­kump­pa­nin­sa Emil asi­an il­mai­si. Os­ka­ri voit­ti kaik­ki­na nel­jä­nä päi­vä­nä.

Ki­sa­jär­jes­te­lyt su­jui­vat hy­vin. Ra­dat oli­vat hy­vin laa­di­tut ja maas­to vaih­te­le­vaa; oli sa­de­met­sä­vii­dak­koa ja ri­suk­kois­ta, pys­ty­kar­sit­tua män­ty­met­sää.

Toi­saal­la maas­tos­sa oli pak­su ker­ros pit­kiä neu­la­sia, mikä vai­kut­ti ”peh­me­äl­lä ta­val­la” suun­nis­tuk­seen; El­lin mu­kaan ete­ne­mi­nen tun­tui lä­hin­nä su­per­lon­pat­jal­la pomp­pi­mi­sel­ta. Oman li­sä­maus­teen­sa an­toi­vat myös lai­dun­maat ”liu­ku­mii­noi­neen”.

Suo­ma­lai­sia kil­pai­li­joi­ta oli MM-ki­sois­sa kaik­ki­aan 206. Li­säk­si mo­nel­la oli per­heen­jä­se­niä mu­ka­na kan­nus­tus­jou­kois­sa.

Lisää aiheesta

Kysely