JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Vesa Hirvonen käskytti Bemariaan voitokkaasti Neste –Rallin yhteydessä ajetussa Vetomies -kisassa. Kartturin paikalla nuotteja luki Jussi Martiskin. Kuva: Joonas Väistö.

Vesa Hirvonen käskytti Bemariaan voitokkaasti Neste –Rallin yhteydessä ajetussa Vetomies -kisassa. Kartturin paikalla nuotteja luki Jussi Martiskin. Kuva: Joonas Väistö.

3.8.2018 8.21
Urheilu

Hirvonen kaasutti Vetomies-kisan voittoon

Jou­ko Väis­tö

Kes­ki-Kar­jan Ur­hei­lu­au­toi­li­joi­den Vesa Hir­vo­nen kaa­sut­ti kart­tu­rin­sa Jus­si Mar­tis­ki­nin kans­sa yk­kö­sek­si tä­män kau­den pää­kil­pai­lus­saan, vii­me vii­kon­lop­pu­na Nes­te –Ral­lin yh­tey­des­sä aje­tus­sa Ve­to­mies -ki­sas­sa.

Mes­ta­ruus tuli jo toi­sen ker­ran. Edel­li­sen ker­ran he oli­vat par­hai­ta ve­to­mie­hiä kak­si vuot­ta sit­ten.

Kak­ko­sek­si ajoi­vat Loh­jan Ur­hei­lu­au­toi­li­joi­den Pasi ja Pent­ti Ti­ai­nen, jot­ka hä­vi­si­vät voit­ta­jil­le 1.14.3.

TÄ­MÄN­KER­TAI­NEN ral­li oli Hir­vo­sel­le ja Mar­tis­ki­nil­le vai­hei­kas. Mat­kan var­rel­le mah­tui pie­niä mur­hei­ta ha­jon­neen akun, ren­gas­ri­kon ja 40 se­kun­nin ai­ka­sa­kon ta­kia.

Aja­mi­seen pie­net mur­heet ei­vät enem­mäl­ti vai­kut­ta­neet. Eri­tyi­sen hui­maa vauh­ti oli Päi­jä­lä 2:lla, jos­sa Ves­ku ty­kit­ti 40 se­kun­nin poh­jat jät­tä­en taak­seen myös MM-ral­lin kaik­ki kak­si­ve­tois­ten kul­jet­ta­jat.

Aja­mi­sen li­säk­si Ves­ku ker­toi naut­ti­neen­sa ko­vas­ti ral­lin il­ma­pii­ris­tä.

– On­han se hie­no kil­pai­lu, kun pää­see aja­maan sa­mo­ja pät­kiä MM-ral­lin kul­jet­ta­jien kans­sa ja ko­kee sen tun­nel­man, min­kä mah­ta­va ral­liy­lei­sö eri­kois­ko­kei­den var­rel­le jär­jes­tää.

VE­TO­MIES -KI­SAAN kuu­lui kuu­si pi­ka­tai­val­ta, joi­den yh­teis­pi­tuus oli sa­ta­kun­ta ki­lo­met­riä. Kil­pai­luun oli hy­väk­syt­ty 84 au­to­kun­taa, mut­ta var­sin moni näis­tä hyy­tyi mat­kan var­rel­le.

Kes­keyt­tä­nei­den jou­kos­sa oli­vat mm. Ves­kun ja Jus­sin seu­ra­ka­ve­rit Jes­se Tu­ru­nen ja Sep­po Kor­ho­nen. Jes­sen mat­ka lop­pui jo al­ku­mat­kas­ta ve­to­ak­se­lin rik­koon­tu­mi­seen ja Se­pon kisa päät­tyi säh­kö­vi­an ta­kia.

Voit­ta­jien li­säk­si K-KUA:n kul­jet­ta­jis­ta maa­liin pää­si Juha Mer­ta­nen, joka kart­tu­rin­sa Ee­mi Mer­ta­sen kans­sa oli 20.

Seu­raa­van ker­ran Kes­ki-Kar­ja­lan UA:n kul­jet­ta­jat kil­pai­le­vat ko­ti­mai­se­mis­sa 18. elo­kuu­ta ajet­ta­vas­sa Teng­tools -ral­lis­sa.

Lisää aiheesta

Kysely