JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
VÄRE-pilkit syntyvät Tohmajärvellä Päivi Purmosen osaavissa käsissä.

VÄRE-pilkit syntyvät Tohmajärvellä Päivi Purmosen osaavissa käsissä.

23.10.2013 7.48
Talous

VÄRE-pilkit tulevat nyt Tohmajärveltä

VÄRE-pilk­ki on poh­jois­kar­ja­lai­nen ka­las­tus­vä­li­nei­tä val­mis­ta­van ja vä­lit­tä­vän yri­tyk­sen tuo­te­merk­ki. Tmi Mart­ti Kor­ho­nen al­koi val­mis­taa Jo­en­suus­sa VÄRE-pilk­ke­jä vuon­na 1981.

Toh­ma­jär­ve­läi­nen in­to­hi­moi­nen ka­las­tuk­sen har­ras­ta­ja Päi­vi Pur­mo­nen on pilk­ki­nyt koko ikän­sä VÄRE-pil­keil­lä. Tuo­te­mer­kin laa­tu oli teh­nyt vai­ku­tuk­sen. Niin­pä Päi­vi päät­ti teh­dä Kor­ho­sel­le tar­jouk­sen os­taa VÄRE-pilk­ki. Tar­jous joh­ti kaup­paan ke­sä­kuus­sa ja Väre-Pilk­ki Pur­mo­nen Oy aloit­ti toi­min­nan Toh­ma­jär­vel­lä elo­kuun alus­sa.

– Työ­ni oli­vat ai­na ol­leet pät­kä­töi­tä. Ha­lu­sin py­sy­vyyt­tä ai­nai­sen työt­tö­myy­su­han al­la elä­mi­sen ti­lal­le. Tuo­tan­non siir­tä­mi­nen Toh­ma­jär­vel­le oli mi­nul­le tär­keä asia, sil­lä en tyk­kää työ­mat­ko­jen aja­mi­ses­ta, Pur­mo­nen ker­too.

Pei­jon­nie­men en­ti­ses­tä kou­lu­kiin­teis­tös­tä löy­tyi­vät tar­koi­tuk­sen­mu­kai­set ti­lat. Pilk­kien ja mui­den tuo­te­mer­kil­lä val­mis­tet­ta­vien ka­las­tus­tar­vik­kei­den val­mis­ta­mi­ses­sa tar­vi­taan vers­tas­ta ja tu­li­töi­hin so­pi­vaa pa­jaa. Ne oli­vat Pei­jon­nie­mes­sä val­mii­na ole­mas­sa kou­lun jäl­jil­tä.

VÄRE-tuo­te­mer­kin va­li­koi­ma koos­tuu tal­vi­ka­las­tuk­ses­sa tar­peel­li­sis­ta va­rus­teis­ta, joi­hin kuu­lu­vat pil­kit, mor­mus­kat, va­vat, syöt­ti­ra­si­at, vä­ri­kou­kut ja pilk­ki­re­put.

– Tuo­te­ke­hit­te­lyä on ol­lut heti kaup­po­jen jäl­keen. Pari uut­ta pilk­ki­mal­lia on tu­los­sa ja ne jul­kis­te­taan ava­jai­sis­sa ku­ten myös ta­sa­pai­no­pil­kit. Niis­tä on ol­lut kova ky­syn­tä ja nii­tä läh­tee nyt myös Ruot­sin mark­ki­noil­le.

Täl­lä het­kel­lä Päi­vin päi­vät ovat kii­rei­siä kun hän val­mis­te­lee tuk­ku­liik­kei­den ti­lauk­sia läh­tö­val­miik­si. Mar­ras­kuus­sa pa­jan ylä­puo­lel­la ole­vaan en­ti­seen luok­ka­ti­laan ava­taan ka­las­tus­tar­vi­ke­myy­mä­lä, jos­ta saa mui­ta­kin tuot­tei­ta ti­lauk­ses­ta. Myy­mä­läs­tä saa myös vaih­to­te­rät kai­roi­hin. Myös syö­tit kuu­lu­vat liik­keen va­li­koi­miin.

VÄRE-pilk­ki ja vie­res­sä toi­mi­va Pal­ti­var pi­tä­vät yh­tei­set ava­jai­set mar­ras­kuun ai­ka­na. Li­säk­si Päi­vil­lä on suun­nit­teil­la pi­tää ka­las­tus­kurs­se­ja nuo­ril­le, jär­jes­tää oh­jat­tu­ja pilk­ki- ja uis­te­lu­mat­ko­ja ja ja­kaa ka­las­tuk­sen osaa­mis­taan sitä kaut­ta muil­le­kin.

Nii­na Nyr­hi­nen

Lisää aiheesta

Kysely