JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
KiPan parhaana palkittu Hannes Pekkinen pelasi sataprosenttisen vaihtolyöntipelin. Kuva: Niilo Hirvonen.

KiPan parhaana palkittu Hannes Pekkinen pelasi sataprosenttisen vaihtolyöntipelin. Kuva: Niilo Hirvonen.

17.7.2020 10.51
Urheilu

Ei onnistunut KiPan pisteputken katkaisu Siipeltäkään

KI­TEE

Jou­ko Väis­tö

Sar­ja­kau­den kyn­nyk­sel­lä pe­la­tus­sa har­joi­tu­sot­te­lus­sa Ran­ta­ken­täl­lä juh­li­nees­ta Sii­lin­jär­ven Pe­sik­ses­tä­kään ei ol­lut Ki­teen Pal­lon pis­te­put­ken kat­kai­si­jak­si. Ki­Pan pis­te­ti­li li­hoi tors­tai-il­ta­na kah­del­la, kun Sii­Pe kaa­tui lu­ke­min 1-0 (4-1, 1-1).

Lois­ta­vas­ti kau­den aloit­ta­neen ki­tee­läi­syh­dek­si­kön pis­te­teh­tai­lua ei es­tä­nyt edes jouk­ku­een avain­pe­laa­jiin kuu­lu­van luk­ka­ri Jes­se Es­ke­li­sen pois­sa­o­lo. Hän oli si­vus­sa tiis­tain Tah­ko -pe­lin lop­pu­het­kil­lä tul­leen jal­ka­vam­man ta­kia.

Es­ke­li­sen pai­kal­la lau­ta­sen ää­rel­lä tou­hu­si Vil­le Liuk­ku ja te­hok­kaas­ti tou­hu­si­kin. Kova tem­po oli myrk­kyä sa­vo­lai­sil­le, vaik­ka nämä osa­si­vat pe­lin­joh­ta­ja Pert­tu Wes­ter­sun­din ja par­haa­na pal­ki­tun Vil­le Pie­ti­sen mu­kaan va­rau­tua sii­hen jo etu­kä­teen.

AVAUS­JAK­SON KiPa hoi­te­li ko­tiin toi­ses­sa vuo­ros­sa Samu-Kal­le Va­ro­sen, Vil­le Liu­kun ja Sami Mik­ko­la­na­hon puh­tail­la vä­li­lyön­neil­lä. Mal­li­kas oli myös Mik­ko­la­na­hon lyö­mä nel­jäs juok­su. Sen hän si­val­si hi­das­te­lul­la lin­jas­ta.

Mik­ko­la­na­ho oli isos­sa roo­lis­sa myös tau­on jäl­keen. Toi­nen sar­ja­pis­te ja tä­män kau­den 15. juok­su tuli polt­to­lin­jan puh­kai­sul­la. Vah­va lyön­ti­vi­re nä­kyy lyö­jä­ti­las­tos­sa­kin. Hän on kuu­den ot­te­lun jäl­keen nel­jän­nel­lä si­jal­la.

SI­SÄ­PE­LIS­TÄ eri­kois­mai­nin­nan an­sait­see myös lyön­ti­jär­jes­tyk­ses­sä Samu-Kal­le Va­ro­sen kans­sa paik­kaa vaih­ta­nut Han­nes Pek­ki­nen. Hän teki vaih­to­ti­lan­teis­sa sa­tap­ro­sent­tis­ta työ­tä.

Ul­ko­pe­lis­tä par­hai­ten mie­leen jäi Samu-Kal­le Va­ro­sen ta­ka­ra­jal­ta sin­ko­a­ma polt­to­heit­to, jol­la hän eli­mi­noi Sii­Pen toi­sen jak­son en­sim­mäi­sen juok­sun syn­ty­mi­sen. Wes­ter­sund luon­neh­ti heit­toa voit­ta­vak­si suo­si­tuk­sek­si ja sitä se tot­ta vie oli.

TI­LAS­TO­JEN pe­rus­teel­la ot­te­lu oli yl­lät­tä­vän ta­sai­nen, sil­lä 3-ti­lan­teet me­ni­vät ta­san 15 – 15 ja kär­ki­lyön­nit Sii­Pel­le 31-30. Rat­kai­se­va ero jouk­ku­ei­den vä­lil­lä oli ko­tiu­tus­te­hois­sa. Vai­kut­ti vah­vas­ti sil­tä, et­tä vii­me kau­del­la mo­nis­sa pe­leis­sä rat­kai­su­juok­su­ja lyö­neel­le Kim­mo Luk­ka­ril­le ei ole vie­lä löy­det­ty mant­te­lin­pe­ri­jää.

Eni­ten ko­tiu­tus­ti­lan­tei­ta siu­naan­tui ne­los­ta hi­has­saan kan­ta­neel­le Samu Vai­ni­kai­sel­le. Nel­jäs­tä yri­tyk­ses­tä jo­kai­nen jäi kui­ten­kin tu­lok­set­to­mak­si. Par­hai­ten si­sä­pe­li­roo­lin­sa hoi­ti kak­ko­se­na lyö­nyt Vil­le Pie­ti­nen, joka ke­rä­si kuu­si kär­ki­lyön­tiä kah­dek­sas­ta yri­tyk­ses­tä.

Lisää aiheesta

Kysely