JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
8.7.2024 11.19
Mielipiteet

MIELIPIDE: Diabeetikoille sopivia välipaloja päivystykseen

Olen di­a­bee­tik­ko ja osa­sin va­ra­ta eväät mu­kaan jou­tu­es­sa­ni kes­kus­sai­raa­lan päi­vys­tyk­seen. Seit­se­män tun­nin jo­no­tu­sai­ka­na eväät kui­ten­kin lop­pui­vat kes­ken. Sii­nä vai­hees­sa sai­raa­lan kant­tii­ni oli jo en­nät­tä­nyt sul­kea oven­sa ei­kä vä­li­pa­la-au­to­maa­teis­sa ol­lut tar­jol­la mi­tään di­a­bee­ti­kol­le so­vel­tu­vaa vaih­to­eh­toa. Hoi­to­hen­ki­lö­kun­ta ke­hot­ti ha­ke­maan eväs­tä lä­hi­kau­pas­ta, mut­ta em­me us­kal­ta­neet läh­teä, et­tei lää­kä­ri­vuo­ro oli­si sil­lä ai­kaa men­nyt ohi.

Mik­si Siun sote ei huo­leh­di sii­tä, et­tä vä­li­pa­la-au­to­maa­teis­sa oli­si di­a­bee­ti­koil­le so­pi­via vaih­to­eh­to­ja täl­lai­sia pit­kiä odo­tu­sai­ko­ja sil­mäl­lä pi­tä­en? Pe­rus­ter­veel­le ih­mi­sel­le asia ei ole niin on­gel­mal­li­nen, mut­ta di­a­bee­tik­ko­na on ve­ren­so­ke­rin kans­sa ol­ta­va tark­ka­na. Nyt tun­tuu, et­tä pe­rus­sai­rau­den li­säk­si jou­tuu tur­haa kär­si­mään.

Siun so­tes­sa pi­täi­si kiin­nit­tää huo­mi­o­ta tä­hän asi­aan. Di­a­bee­ti­kot ovat kyl­lä op­pi­neet pi­tä­mään eväi­tä mu­ka­na, mut­ta jos­kus voi syys­tä tai toi­ses­ta tul­la vä­li­pa­lan tar­ve.

SEI­JA SIL­VEN­NOI­NEN

Lisää aiheesta

Kysely