JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
1.7.2024 15.22
Mielipiteet

Poikien liiken­ne­käyt­täy­tyminen

Olin Pot­si­päi­vien jäl­kei­se­nä sun­nun­tai­na Toh­ma­jär­ven S-mar­ke­tin pi­has­sa kym­men­tä vail­le yh­dek­sän odot­te­le­mas­sa kau­pan au­ke­a­mis­ta. Vii­si vail­le al­koi Ta­va­ra­to­rin suun­nil­ta kuu­lua nuor­ten poi­kien ää­niä: "Aje­taan ku­ten au­tot!" Ja sit­ten oli kol­me noin kym­men­vuo­ti­as­ta poi­kaa kier­tä­mäs­sä lii­ken­neym­py­rää myö­tä­päi­vään pol­ku­pyö­ril­lä.

Vii­mei­sen po­jan aja­es­sa tois­ta kier­ros­ta Ta­va­ra­to­rin liit­ty­män koh­dal­la kau­pan liit­ty­mäs­tä liit­tyi au­to ym­py­rään. Poi­ka sui­kai­si isol­le tiel­le koh­ti Jo­en­suu­ta. On­nek­si tuo­hon ai­kaan ei ol­lut vilk­kaam­paa au­to­lii­ken­net­tä. Mes­si ka­ve­rei­neen pää­si kaup­paan pa­laut­ta­maan tölk­ki­saa­lis­taan. Puol­ta mi­nuut­tia myö­hem­min ti­lan­ne oli­si ol­lut toi­nen, puo­len­kym­men­tä au­toa ajoi lii­ken­neym­py­rän kaut­ta kau­pan pi­haan. Sil­loin pyö­räl­lä ajo­ra­dal­la aja­va lap­si oli­si pää­ty­nyt to­den­nä­köi­ses­ti au­ton keu­laan.

Toh­ma­jär­ven lap­set, eri­tyi­ses­ti kai­ken ikäi­set po­jat, tar­vit­se­vat ko­vas­ti lii­ken­ne­sään­tö­jen ker­taus­ta. Sun­nun­tai­nen ei ol­lut en­sim­mäi­nen ker­ta, kun to­dis­tan vas­taa­van­lais­ta pyö­räl­lä ajoa lii­ken­neym­py­räs­sä. Vii­me syk­sy­nä luo­kal­li­nen lii­kun­ta­tun­nil­la ol­lei­ta ylä­kou­lui­käi­siä poi­kia ajoi vas­taa­val­la ta­val­la.

Van­hem­pien tur­ha sa­noa, et­tä po­jat on poi­kia. Tuol­la ajo­tyy­lil­lä hei­tä ei koh­ta ole!

OL­LI PUO­LA­MAA

DI, työ­ky­vyt­tö­myy­se­lä­ke­läi­nen

Lisää aiheesta

Kysely