JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
19.6.2024 1.10
Mielipiteet

Hommat kannattaa suunnitella hyvin

En­sin ke­vät an­toi odot­taa it­se­ään. Sit­ten kesä ot­ti äk­ki­läh­dön ja tun­tui mil­tei ryn­tää­vän ohi. Tou­ko­kuus­sa ei kui­ten­kaan osaa naut­tia odot­ta­mat­to­mas­ta hel­tees­tä, kun pi­täi­si eh­tiä niin mon­ta asi­aa. Te­ras­si on vie­lä öl­jy­ä­mät­tä ja nur­mi­kon kuop­piin mul­lat ta­soit­ta­mat­ta. Ve­net­tä­kään ei ole las­ket­tu ve­sil­le. Mi­ten­kä täs­sä nyt voi­si al­kaa ke­sän viet­toon, kun val­mis­te­lut ovat ihan kes­ken?

Mut­ta iha­naa on kas­vun ih­met­tä seu­ra­ta! Mök­ki­tien var­rel­la joka-aa­mui­sel­la koi­ra­len­kil­lä kuk­ki­vat en­sin ren­tu­kat, sit­ten kul­le­rot ja mil­tei yh­tä ai­kaa nii­den kans­sa met­sä­kur­jen­pol­vet. Nyt kyp­sy­vät jo en­sim­mäi­set met­sä­man­si­kat, ja mus­ti­kan var­sis­sa­kin pil­kot­taa vih­rei­tä pul­le­roi­sia raa­ki­lei­ta.

Ihan koh­ta Suo­mi aset­tau­tuu viet­tä­mään ju­han­nus­ta, kes­ki­ke­sän juh­laa. Pes­si­mis­ti to­te­aa, et­tä se on sit­ten kesä jo ohi. Mi­nus­ta taas kes­ki­ke­sä mar­joi­neen on vas­ta sitä var­si­nais­ta ke­sää, ja syk­syi­nen sie­ni­met­sä pa­ras maa­doi­tus­paik­ka luon­non hel­mas­sa. En siis ajau­du pa­nii­kin val­taan, sil­lä vie­lä sitä ke­sää on jäl­jel­lä.

Pää­tin­kin lo­pet­taa höt­kyi­lyn nii­den vä­liin jää­nei­den ke­vät­töi­den kans­sa. Kui­van kau­den jäl­kei­nen ve­si­sa­de huuh­te­li te­ras­sin, jo­ten tai­taa sil­lä vie­lä sel­vi­tä en­si ke­vää­seen. Hur­jaan kas­vu­vauh­tiin ryn­nän­nyt hei­nik­ko peit­tää pi­ha­maan kuo­pat. Kait sitä voi­si vie­lä tä­män kesä an­taa vain ol­la, vaik­ka jou­tuu­kin hie­man sa­dat­te­le­maan poh­jan epä­ta­sai­suut­ta nur­mik­koa lei­ka­tes­saan. Eli mi­kään niis­tä miel­tä pai­na­neis­ta asi­ois­ta ei ol­lut elä­mää suu­rem­paa – sel­lais­ta, joka jär­kyt­täi­si kä­si­tys­tä täs­tä het­kes­tä ja tu­le­vai­suu­des­ta. Te­ke­mät­tö­mät työt voi jät­tää en­si ke­vää­seen, sil­lä hy­vin suun­ni­tel­tu on puo­lik­si teh­ty.

Mir­ja Hurs­kai­nen

Lisää aiheesta

Kysely