JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
6.6.2024 9.26
Uutiset

Siun sote varoittaa erityisesti ikääntyneiden ovilla käyvistä kauppiaina esiintyvistä henkilöistä

Poh­jois-Kar­ja­lan hy­vin­voin­ti­a­lue - Siun sote va­roit­taa kaup­pi­ai­na esiin­ty­vis­tä hen­ki­löis­tä, jot­ka käy­vät eten­kin ikään­ty­nei­den luo­na ja pyy­tä­vät pääs­tä si­sään asun­toon. Po­lii­si on tie­dot­ta­nut ai­em­min Kan­gas­lam­men ja Ju­van alu­eel­la liik­ku­neis­ta kaup­pi­ais­ta, jot­ka ovat anas­ta­neet van­hus­ten asuin­nois­ta ra­haa, lääk­kei­tä ja pank­ki­kort­te­ja.

To­den­ne­nä­köi­ses­ti sa­mat hen­ki­löt ovat liik­ku­neet myös 1.6.2024 il­lal­la Hei­nä­ve­den alu­eel­la, kos­ka Siun so­ten ko­ti­hoi­don asi­a­kas il­moit­ti vas­taa­vas­ta ta­pauk­ses­ta ko­ti­hoi­dol­le. Siun sote on il­moit­ta­nut ta­pauk­ses­ta po­lii­sil­le.

Po­lii­sin mu­kaan kaup­pi­ai­na esiin­ty­neet hen­ki­löt ovat myy­neet mm. pyyh­kei­tä. Sa­mal­la he ovat pyy­tä­neet pääs­tä si­säl­lä esi­mer­kik­si juo­maan tai käy­mään ves­sas­sa. Kan­gas­lam­men ja Ju­van alu­een ta­pauk­sis­sa hen­ki­löt ovat käyt­tä­neet kas­vo­mas­ke­ja ja liik­ku­neet bei­gen vä­ri­sel­lä au­tol­la.

Siun sote va­roit­taa asi­ak­kai­taan ja kan­sa­lai­sia edel­lä mai­ni­tuis­ta hen­ki­löis­tä. Hen­ki­löi­tä ei tule pääs­tää si­säl­le asun­toon. Epäi­lyt­tä­vis­tä hen­ki­löis­tä on syy­tä il­moit­ta po­lii­sil­le pu­he­li­mit­se nu­me­roon 0295415232 tai soit­ta­mal­la hä­tä­nu­me­roon 112. Ha­vain­nois­ta voi il­moit­taa myös säh­kö­pos­til­la vih­jeet.ita-suo­mi@po­lii­si.fi.

Lisää aiheesta

Kysely