JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
5.6.2024 14.27
Uutiset

Kiteellä viime lokakuussa tapahtuneen alaikäisen puukotustapauksen esitutkinta on valmistunut

KI­TEE

Kari Sark­ki­nen

Po­lii­si on päät­tä­nyt Ki­teel­lä 22.10.2023 ta­pah­tu­neen alai­käi­sen puu­ko­tuk­sen esi­tut­kin­nan. Ta­paus ei ete­ne syy­te­har­kin­taan osal­lis­ten alai­käi­syy­den vuok­si.

Po­lii­si ker­too tie­dot­tees­saan, et­tä, ki­tee­läi­ses­sä kaup­pa­kes­kuk­ses­sa ta­pah­tu­neen puu­ko­tuk­sen epäil­ty ja asi­a­no­mis­ta­ja ovat ol­leet te­ko­ai­kaan 14-vuo­ti­ai­ta ja mo­lem­mat ovat syn­ty­pe­räl­tään suo­ma­lai­sia poi­kia. Esi­tut­kin­nas­sa on sel­vi­tet­ty, et­tei te­koon ole mui­ta epäil­ty­jä.

Po­lii­sin mu­kaan tut­kin­nas­sa on sel­vin­nyt, et­tä osa­puo­let tie­si­vät toi­sen­sa en­tuu­des­taan, mut­ta he ei­vät ol­leet liik­ku­neet sa­mois­sa ka­ve­ri­pii­reis­sä. Tut­kin­nas­sa ei tul­lut esil­le, et­tä ta­pauk­sen osa­puo­let oli­si­vat ai­em­min kiu­san­neet toi­si­aan. Teko on ol­lut yk­sit­täis­ta­paus, ei­kä tut­kin­nas­sa ole tul­lut esil­le mi­tään seik­ko­ja, jot­ka viit­tai­si­vat teon joh­tu­neen aat­teel­li­ses­ta tai kult­tuu­ri­ses­ta suun­tauk­ses­ta. Te­koon ei­vät myös­kään lii­ty huu­mau­sai­neet, muut päih­teet tai jär­jes­täy­ty­nyt ri­kol­li­suus.

Uh­ri sai puu­ko­tuk­ses­sa va­ka­vat sai­raa­la­hoi­toa vaa­ti­neet vam­mat.

Osal­lis­ten alai­käi­syy­den vuok­si po­lii­si ei ker­ro ta­pah­tu­mien ku­lus­ta, te­ko­ta­vas­ta, teon mo­tii­vis­ta tai osal­li­sis­ta yk­si­tyis­koh­tai­sem­min. Ta­paus­ta tut­kit­tiin ri­kos­ni­mik­keel­lä mur­han yri­tys.

Ri­kol­li­ses­ta te­os­ta epäil­ty on ol­lut teon teh­des­sään al­le 15-vuo­ti­as, min­kä vuok­si asia ei ete­ne syyt­tä­jäl­le syy­te­har­kin­taan. Esi­tut­kin­nan päät­ty­mi­nen ei va­pau­ta epäil­tyä mah­dol­li­ses­ta va­hin­gon­kor­vaus­vel­vol­li­suu­des­ta.

Lisää aiheesta

Kysely