JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Nuorten superpesiskausi avattiin viime lauantaina Rantakentällä. KiPan ensimmäisen juoksun syöksyi kärkimies Elmeri Purmonen.

Nuorten superpesiskausi avattiin viime lauantaina Rantakentällä. KiPan ensimmäisen juoksun syöksyi kärkimies Elmeri Purmonen.

15.6.2020 9.41
Urheilu

Kolme pistettä tarjolla, kaksi tuli

KI­TEE

Jou­ko Väis­tö

Ki­teen Pal­lon nuor­ten su­per­pe­sis­jouk­kue sai vii­me lau­an­tai­na pe­la­tus­sa sar­ja-avauk­ses­sa hy­vän ope­tuk­sen sii­tä, et­tä ot­te­lut on pe­lat­ta­va lop­puun as­ti. Sil­lä oli täy­si kol­men pis­teen pot­ti jo hyp­py­sis­sä, mut­ta lo­pul­ta ot­te­lu rat­ke­si ko­ti­jouk­ku­een eduk­si vas­ta su­per­vuo­ros­sa.

AVAUS­JAK­SON KiPa hoi­te­li näy­tös­tyy­liin vie­den sen 14-0. Pien­ten al­ku­vai­heuk­sien jäl­keen se pis­ti täy­den rä­hi­nän pääl­le toi­sel­la lyön­ti­vuo­rol­la. Lyön­ti­ru­let­ti pyö­ri täy­det kak­si kier­ros­ta tuot­ta­en yh­dek­sän juok­sua.

Pat­ti­jo­en po­jil­la oli pe­lin en­sim­mäi­sel­lä puo­lis­kol­la suu­ria vai­keuk­sia. Si­sä­pe­li oli pon­ne­ton­ta ja ul­ko­pe­li lep­sua. Sitä ku­vaa hy­vin pe­lin­joh­ta­ja Sami Kar­ja­luo­don kom­ment­ti jak­son puo­li­vä­lis­sä.

– Ei voi­da pe­la­ta niin, et­tä pal­lo tu­lee vas­ta seit­se­män­nel­lä pom­pul­la ko­ti­pe­sään. On pe­lat­ta­va pe­sä­pal­lon­nä­köis­tä pe­liä, hän he­rät­te­li jouk­ku­et­taan.

AVAUS­JAK­SOL­LA he­rä­tys­tä ei vie­lä ta­pah­tu­nut, mut­ta heti tau­on jäl­keen al­koi ta­pah­tua, kun kär­ki­mies Vert­ti Kon­ti­na­ho löi en­sim­mäi­sel­lä lyön­nil­lä kak­kos­luu­kus­ta kun­na­rin tyh­jään kent­tään. Sa­maan sys­syyn syn­tyi vie­lä toi­nen­kin juok­su Juu­so Nii­ni­maan si­val­luk­sel­la.

Kah­den juok­sun tap­pi­oa­se­man KiPa kuit­ta­si tyy­lik­kääs­ti teh­den ta­soit­ta­val­laan seit­se­män juok­sua. Täs­tä Pat­tU ei ol­lut mok­sis­kaan, vaan pis­ti toi­sen aloit­ta­val­la pe­lin ta­soi­hin kah­del­la ta­ka­ken­tän lä­pi­lyön­nil­lä.

LO­PUL­LI­SES­TI toi­nen jak­so rat­ke­si ko­ti­jouk­ku­een har­ha­heit­toi­hin. Pal­lo li­vah­ti kak­si ker­taa ra­ken­teil­la ole­viin kat­so­mo­ra­ken­tei­siin, min­kä seu­rauk­se­na vie­raat sai­vat kol­me lah­ja­juok­sua vie­den toi­sen jak­son 8-11.

Su­per­vuo­ros­sa­kin Pat­tU pää­si juok­sun ma­kuun teh­den yh­den juok­sun. Lo­pul­li­sen rat­kai­sun ot­te­lul­le si­val­si Las­si Va­sa­rai­nen. Hän paik­ka­si ul­ko­pe­li­vir­heen­sä lyö­mäl­lä pa­lot­to­mas­ti ajos­ta ta­ka­ken­tän puh­kai­sul­la voit­toon tar­vit­ta­vat kak­si tik­kiä.

YH­DEN sar­ja­pis­teen kar­kaa­mi­ses­ta huo­li­mat­ta KiPa pe­lis­sä oli pal­jon hy­vää. Var­sin­kin kär­jes­sä pe­lan­nei­den El­me­ri Pur­mo­sen, Valt­te­ri Ha­vu­kai­sen ja Miit­ri Pe­so­sen si­sä­pe­li oli huip­pu­te­ho­kas­ta. Hei­dän kaik­kien on­nis­tu­misp­ro­sent­ti oli täy­det sata. Kär­ki­lyön­ti­pin­no­ja El­me­ri ke­rä­si 9, Valt­te­ri 12 ja Miit­ri 9.

Ko­tiu­tus­ti­lan­teis­sa ko­vin­ta jäl­keä te­ki­vät Mii­ka Ti­mo­nen ja Las­si Va­sa­rai­nen. Mii­ka ku­maut­ti ete­ni­jän tu­paan seit­se­män ja Las­si vii­si ker­taa. Ko­tiu­tu­sy­ri­tyk­siä Las­sil­la oli yh­dek­sän ja Las­sil­la seit­se­män. Mal­lik­kaas­ti ko­tiu­tus su­jui muil­ta­kin, sil­lä kaik­ki­aan kah­dek­san ko­ti­pe­laa­jaa sai ni­men­sä lyö­jä­ti­las­toon.

TI­LAS­TO­JEN va­los­sa Ki­Pan oli­si pi­tä­nyt voit­taa ot­te­lu puh­taas­ti 2-0, sil­lä se voit­ti kär­ki­lyön­nit 65-46 ja kol­mos­ti­lan­teet 39-22.

Ki­Pan par­hai­na sar­ja-avauk­ses­sa pal­kit­tiin El­me­ri Pur­mo­nen ja Miit­ri Pe­so­nen. Vie­ras­jouk­ku­een pal­ki­tut oli­vat Vert­ti Kon­ti­na­ho ja 1+3 lyö­nyt luk­ka­ri Nik­las Jus­si­la.

Lisää aiheesta

Kysely