JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
21.5.2024 13.09
Uutiset

Vilkku jäi päälle, törmäsi sivusta tulevaan

KI­TEE

Kari Sark­ki­nen

Tiis­tai­na Ki­teen Pu­hok­sen­tiel­lä kel­lo 10.40 ai­kaan pa­ket­ti­au­to tör­mä­si 50 km/h alu­eel­la pi­has­ta läh­te­neen hen­ki­lö­au­ton kyl­keen. Pa­ket­ti­au­ton vilk­ku oli lii­ken­neym­py­räs­tä pois­tut­ta­es­sa jää­nyt epä­huo­mi­os­sa pääl­le, ja oli näyt­tä­nyt sil­tä, et­tä pa­ket­ti­au­to oli­si ol­lut kään­ty­mäs­sä pi­haan. On­net­to­muu­sa­jo­neu­vot tuk­ki­vat toi­sen ajo­kais­tan.

Hen­ki­lö­au­ton tur­va­tyy­nyt lau­ke­si­vat on­net­to­muu­den seu­rauk­se­na. Mo­lem­mil­le on­net­to­muu­den osa­puo­lil­le tuli on­net­to­muu­des­sa hy­vin lie­viä vam­mo­ja, ja hei­dät toi­mi­tet­tiin Ki­teen ter­veys­kes­kuk­seen tar­kas­tuk­seen en­si­hoi­don toi­mes­ta.

Pe­las­tus­lai­tok­sen toi­min­nan pai­no­pis­tee­nä lii­ken­teen oh­jaa­mi­nen ja ajo­neu­vo­jen siir­tä­mi­nen pois ajo­ra­dal­ta. On­net­to­muu­des­sa osal­li­se­na ol­lut pa­ket­ti­au­to saa­tiin siir­ret­tyä aja­mal­la, ja hen­ki­lö­au­to siir­ret­tiin hi­naa­mal­la lä­hei­sen lii­ke­lai­tok­sen park­ki­pai­kal­le. Tä­män jäl­keen pe­las­tus­lai­tos teki ko­la­ri­a­jo­neu­vot vir­rat­to­mak­si, ja sii­vo­si ajou­ran on­net­to­muu­des­ta ai­heu­tu­nees­ta ro­mus­ta.

Lisää aiheesta

Kysely