JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
20.5.2024 7.55
Uutiset

Raju ulosajo Heinsyrjäntiellä

KI­TEE

Kari Sark­ki­nen

Ki­teel­lä Hein­syr­jän­tiel­lä sat­tui lii­ken­ne­on­net­to­muus var­hain lau­an­tai­aa­mu­na. On­net­to­muus syn­tyi kun hen­ki­lö­au­to jou­tui väis­tä­mään hir­veä suo­ral­la tie­pät­käl­lä. Väis­tö­liik­keen joh­dos­ta au­to ajau­tui ulos tiel­tä, tör­mä­si kor­ke­aan pen­ger­mään, jos­ta ajo­neu­vo kim­mah­ti puu­ta vas­ten, pyö­räh­ti ka­ton kaut­ta ym­pä­ri ja jäi tien pen­kal­le pyö­ril­leen. Vauh­tia on­net­to­muus­het­kel­lä hen­ki­lö­au­tol­la oli noin 80 ki­lo­met­riä tun­nis­sa. Hen­ki­lö­au­tos­sa oli kak­si hen­ki­löä jois­ta toi­nen louk­kaan­tui va­ka­vas­ti. Mo­lem­mat kul­je­tet­tiin jat­ko­hoi­toon Jo­en­suun kes­kus­sai­raa­laan, jos­ta toi­nen osal­li­nen kul­je­tet­tiin jat­ko­kul­je­tuk­se­na Kuo­pi­on yli­o­pis­tol­li­seen kes­kus­sai­raa­laan.

En­sim­mäi­se­nä pa­kal­le saa­pu­nut Kes­ki-Kar­ja­lan alu­eel­li­nen ryh­män­joh­ta­ja aloit­ti vä­lit­tö­mäs­ti en­si­hoi­to­toi­men­pi­teet on­net­to­muu­den uh­rin run­saan ve­ren­vuo­don ta­kia. Mo­lem­mat on­net­to­muu­den uh­rit otet­tiin tar­kas­tuk­seen, kun am­bu­lans­si saa­pui pai­kal­le.

Pai­kal­le saa­pui myös Ki­teen pe­las­tuk­sen yk­sik­kö, sekä toi­nen am­bu­lans­si. Pe­las­tuk­sen yk­si­kön teh­tä­väk­si muo­dos­tui on­net­to­muu­sau­ton vir­rat­to­mak­si te­ke­mi­nen ja mer­kit­se­mi­nen pe­las­tus­nau­hal­la. Li­säk­si tie­poh­ja puh­dis­tet­tiin on­net­to­muu­des­ta ai­heu­tu­nees­ta ro­mus­ta. On­net­to­muu­sau­to pois­tet­tiin pai­kal­ta hy­väk­si­käyt­tä­en pai­kal­lis­ta tuk­ki­rek­kaa. Mo­lem­mat am­bu­lans­sit kul­jet­ti­vat po­ti­laat jat­ko­hoi­toon.

Lisää aiheesta

Kysely