JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Vaarallista ainetta kuljettanut ajoneuvo oli mukana liikenneonnettomuudessa Tohmajärvellä.

Vaarallista ainetta kuljettanut ajoneuvo oli mukana liikenneonnettomuudessa Tohmajärvellä.

Miikka Kivinen

2.5.2024 11.58
Uutiset

Henkilöauto ja säiliörekka törmäsivät Tohmajärvellä - tilanne ohi

TOH­MA­JÄR­VI

Miik­ka Ki­vi­nen

Toh­ma­jär­vel­lä sat­tui va­ka­va lii­ken­ne­on­net­to­muus var­hain tors­tai­aa­mu­na hie­man en­nen kel­lo 5.00. Hen­ki­lö­au­to ja vaa­ral­lis­ta ai­net­ta kul­jet­ta­nut rek­ka-au­to tör­mä­si­vät toi­siin­sa tois­tai­sek­si tun­te­mat­to­mas­ta syys­tä.

Pe­las­tus­lai­tos suo­rit­ti on­net­to­muus­pai­kal­la on­net­to­muu­sa­lu­een rai­vaus­ta sekä var­mis­ti, et­tei vaa­ral­lis­ta ai­net­ta pääs­syt va­lu­maan maa­han säi­li­öau­tos­ta. On­net­to­muu­des­sa oli osal­li­se­na yh­teen­sä kol­me hen­ki­löä, jois­ta yk­si me­neh­tyi ja kak­si louk­kaan­tui lie­väs­ti.

Pe­las­tus­toi­min­taan osal­lis­tui yh­teen­sä kah­dek­san pe­las­tu­syk­sik­köä Jo­en­suus­ta, Ham­mas­lah­des­ta, Toh­ma­jär­vel­tä sekä Ki­teel­tä.

Pe­las­tus­lai­tos tie­dot­ti en­nen kel­lo 16, et­tä toi­min­ta on­net­to­muus­pai­kal­la on päät­ty­nyt. On­net­to­muus ai­heut­ti lii­ken­ne­hait­taa ja kier­to­tie oli jär­jes­tet­ty kul­ke­maan On­ka­mo - Toh­ma­jär­vi - Ki­tee - To­lo­sen­mä­ki reit­tiä pit­kin.

Uu­tis­ta päi­vi­tet­ty kaut­taal­taan 2.5.2024 klo 11.58.

Uu­ti­seen päi­vi­tet­ty toi­min­nan päät­ty­mi­nen 2.5. kel­lo 16.20.

Lisää aiheesta

Kysely