JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Mervi Venäläinen

26.3.2024 8.31
Uutiset

Siun soten digitaalisten palvelujen testijakso on käynnistynyt tänään

Mer­vi Ve­nä­läi­nen

Siun sote jul­kai­see uu­det pal­ve­lut di­gi­taa­li­sel­la pal­ve­lu­a­lus­tal­la asi­ak­kai­den käyt­töön 9.4. Pal­ve­lu­a­lus­tan en­sim­mäi­siä pal­ve­lu­ja on kui­ten­kin mah­dol­lis­ta pääs­tä ko­kei­le­maan tä­nään tiis­tai­na 26.3. al­ka­neel­la ko­kei­lu­jak­sol­la. Tes­ti­jak­son ai­ka­na di­gi­taa­li­sia pal­ve­lu­ja on mah­dol­lis­ta käyt­tää ar­ki­päi­vi­sin ra­joi­te­tuil­la au­ki­o­lo­a­joil­la kel­lo 8–12.

– Toi­vo­tam­me en­sim­mäi­se­nä kaik­ki Siun so­ten ter­vey­sa­se­mien asi­ak­kaat ter­ve­tul­leik­si ko­kei­le­maan uu­sia pal­ve­lu­ja di­gi­taa­li­sel­la pal­ve­lu­a­lus­tal­la. Tes­ti­jak­so on meil­le hy­vin tär­keä pal­ve­lu­jen su­ju­vuu­den ja si­säl­lön ke­hit­tä­mi­sek­si, Siun so­ten ter­veys- ja sai­raan­hoi­to­pal­ve­lu­jen toi­mi­a­lu­e­joh­ta­ja Su­san­na Wilén ker­too Siun so­ten tie­dot­tees­sa.

Tes­ti­jak­so kes­tää 5.4. saak­ka, pois lu­kien pää­si­äi­nen. Uu­siin di­gi­taa­li­siin pal­ve­lui­hin pää­see osoit­tees­sa siun­so­te.fi/digi. Pal­ve­lui­den käyt­tö edel­lyt­tää vah­vaa tun­nis­tau­tu­mis­ta.

Tes­ti­jak­sol­la asi­ak­kaat voi­vat asi­oi­da sai­raan­hoi­ta­jan, fy­si­o­te­ra­peu­tin ja so­si­aa­li­oh­jaa­jan chat-pal­ve­lus­sa. Asi­oin­ti­ai­hei­ta on al­ku­vai­hees­sa ra­jat­tu par­hai­ten di­gi­taa­li­sis­sa pal­ve­luis­sa hoi­det­ta­viin asi­oi­hin, joi­ta ovat akuu­tit hen­gi­tys­tie­in­fek­ti­ot, tuki- ja lii­kun­ta­e­li­noi­reet, vat­sa­oi­reet, sil­mä­oi­reet, iho- ja kyn­si­oi­reet, al­ler­gi­aoi­reet, nais­ten virt­sa­tie­tu­leh­dus, sai­raus­pois­sa­o­lo­tar­peen ar­vio sekä re­sep­tin uu­sin­ta. Li­säk­si pal­ve­lus­sa on mah­dol­lis­ta saa­da oh­jaus­ta lo­mak­kei­den, ha­ke­mus­ten tai lau­sun­to­jen kans­sa sekä ky­syä etuuk­sis­ta ja so­si­aa­li­pal­ve­luis­ta. Asi­ak­kaat saa­vat myös yleis­tä neu­von­taa Siun so­ten pal­ve­lui­hin liit­ty­vis­sä asi­ois­sa.

Kaik­kien di­gi­taa­li­sel­la pal­ve­lu­a­lus­tal­la tar­jol­la ole­vien pal­ve­lu­jen käyt­tö on tes­ti­jak­son ai­ka­na mak­su­ton­ta.

Lisää aiheesta

Kysely