JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
6.3.2024 8.30
Mielipiteet

MIELIPIDE: Kiitos

Use­at ta­hot ovat vii­me­syk­syi­ses­tä Ki­teen kou­lu­verk­ko­kuu­le­mi­ses­ta saak­ka teh­neet val­ta­vas­ti työ­tä Ke­sä­lah­den ylä­kou­lun säi­ly­mi­sen puo­les­ta. On py­rit­ty pe­rus­te­le­maan juur­ta jak­sain, mik­si ylä­kou­lun säi­ly­mi­nen on Ke­sä­lah­den pi­tä­jäl­le val­ta­van tär­keä ja mer­kit­tä­vä asia. Kyse ei ole ol­lut vain kou­lus­ta, vaan koko pi­tä­jän elin­voi­mas­ta sekä sa­mal­la koko Ki­teen ve­to­voi­mas­ta ja Itä-Suo­men tur­val­li­suu­des­ta. Ki­teen kau­pun­ki ei an­ta­nut meil­le vaih­to­eh­to­ja, ei vas­tauk­sia ky­sy­myk­siin tai pe­rus­tel­tu­ja sel­vi­tyk­siä, sik­si em­me ole voi­neet muu­ta kuin jat­kaa tais­te­lua asi­an puo­les­ta.

Vih­doin meil­lä on tun­ne, et­tä mei­tä on kuul­tu! Täs­tä ha­lu­am­me kiit­tää tei­tä kah­dek­saa­tois­ta Ki­teen kau­pun­gin val­tuu­tet­tua ja va­ra­val­tuu­tet­tua.

Kii­tos kun tar­tuit­te hä­tä­huu­toom­me ja re­a­goit­te sii­hen val­tuus­to­a­loit­teel­la. Toi­vo lap­sen edun mu­kai­ses­ta uu­des­ta pää­tök­ses­tä elää meis­sä yhä.

KE­SÄ­LAH­TE­LAIS­TEN PER­HEI­DEN PUO­LES­TA,

Han­na Hä­mä­läi­nen, Jani Hä­mä­läi­nen, Lea Pen­na­nen, Kir­si Le­mi­nen, Satu Ku­pi­ai­nen, Mar­ja Ma­li­nen, Em­mi Pen­na­nen, Ou­ti Toi­va­nen, Heik­ki Toi­va­nen, Jaa­na Ha­ri­nen, Iri­na Luuk­kai­nen, Nea Mak­ko­nen, Kat­ja Pääk­kö­nen, Tii­na Ko­so­nen, Pasi Ko­so­nen, Jaa­na Ah­ti­ai­nen, Vir­ve Lei­no­nen, Riik­ka Hir­vo­nen, Jaa­na Tol­va­nen, Na­ta­lia Repo

Lisää aiheesta

Kysely