JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Perämuskontiellä syttyneeseen tulipaloon oli hälytetty pelastus- ja ensihoitoyksiköitä Tohmajärveltä, Värtsilästä, Kiteeltä ja Joensuusta. Ensimäisenä viranomaisena paikalla oli Rajavartiolaitoksen partio.

Perämuskontiellä syttyneeseen tulipaloon oli hälytetty pelastus- ja ensihoitoyksiköitä Tohmajärveltä, Värtsilästä, Kiteeltä ja Joensuusta. Ensimäisenä viranomaisena paikalla oli Rajavartiolaitoksen partio.

Kari Sarkkinen

28.11.2023 14.03
Uutiset

Omakotitalossa tulipalo Perä-Muskontiellä

TOH­MA­JÄR­VI

Kari Sark­ki­nen

Pe­las­tus­lai­tos sam­mut­ti tä­nään oma­ko­ti­ta­los­sa syt­ty­neen tu­li­pa­lon Perä-Mus­kon­tiel­lä Toh­ma­jär­vel­lä.

Pe­las­tus­lai­tos tie­dot­taa, et­tä en­nen klo 13 syt­ty­neen pa­lon syt­ty­mis­het­kel­lä ta­los­sa oli si­säl­lä yk­si hen­ki­lö, joka yrit­ti al­ku­sam­mu­tus­ta ja pois­tui sit­ten ra­ken­nuk­ses­ta. Palo ra­joit­tui ta­lon si­säl­le ai­heut­ta­en sel­lai­set va­hin­got, et­tä talo on nyt asuin­kel­vo­ton. En­si­hoi­to tar­kis­ti asuk­kaan voin­nin. So­si­aa­li­toi­mi huo­leh­tii jat­ko­a­vus­ta.

Pe­las­tus­hen­ki­lös­töä hä­ly­tet­tiin pai­kal­le Toh­ma­jär­ven, Värt­si­län, Ki­teen ja Jo­en­suun pa­lo­a­se­mil­ta. Hen­ki­lös­tö aloit­ti sam­mu­tus­toi­min­nan ny­ky­ai­kai­sin sam­mu­tus­me­ne­tel­min heit­to­sam­mut­ti­mel­la sekä jau­he­sam­mut­ti­mel­la sei­nän läpi. Myö­hem­min si­säl­le teh­tiin sa­vu­su­kel­lus ja jat­ket­tiin sam­mu­tus­ta ve­del­lä.

En­sim­mäi­se­nä vi­ra­no­mai­se­na pai­kal­la oli Ra­ja­var­ti­o­lai­tok­sen par­tio.

Jut­tua päi­vi­tet­ty tar­kem­mil­la tie­doil­la pa­lon ai­heut­ta­mis­ta va­hin­gois­ta sekä pe­las­tus­hen­ki­lös­tön toi­min­nas­ta klo 15.20 Pe­las­tus­lai­tok­sel­ta saa­pu­neen tie­dot­teen poh­jal­ta.

Jut­tuun päi­vi­tet­ty uu­si kuva klo 16.05 sekä tie­to toi­min­nan päät­ty­mi­ses­tä.

Lisää aiheesta

Kysely