JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
10.11.2023 8.24
Uutiset

Puhoksen risteyksessä yhteentörmäys - auto syttyi palamaan

KI­TEE

Kari Sark­ki­nen

Tors­tai-il­ta­na hie­man en­nen kel­lo 18 sat­tui Jo­en­suun­tiel­lä, Pu­hok­sen ris­teyk­ses­sä kah­den hen­ki­lö­au­ton yh­teen­tör­mäys. Toi­nen hen­ki­lö­au­to oli me­nos­sa Jo­en­suun­tie­tä poh­joi­sen suun­taan. Sa­maan ai­kaan vas­taan tul­lut hen­ki­lö­au­to kään­tyi kul­ku­suun­nas­saan va­sem­mal­le Pu­hok­sen­tiel­le osu­en ete­läs­tä tul­leen hen­ki­lö­au­ton va­sem­paan etu­kul­maan. Eteen kään­ty­nyt hen­ki­lö­au­to oli syt­ty­nyt tör­mäyk­sen jäl­keen pa­la­maan, mut­ta palo oli sam­mu­nut en­nen pe­las­tu­syk­si­köi­den pai­kal­le tu­loa.

Ajo­neu­vois­sa oli yh­teen­sä kol­me hen­ki­löä jois­ta kaik­ki oli­vat pääs­seet ajo­neu­vois­ta omin voi­min pois. Kaik­ki osal­li­set kul­je­tet­tiin en­si­hoi­don toi­mes­ta tar­kas­tuk­seen kes­kus­sai­raa­laan.

Pe­las­tus­hen­ki­lös­tö var­mis­ti pa­lon sam­mu­mi­sen sekä rai­va­si tie­a­lu­een ja po­lii­si oh­ja­si on­net­to­muus­pai­kal­la lii­ken­net­tä. Ajo­neu­vot vau­ri­oi­tui­vat on­net­to­muu­des­sa pa­hoin.

Lisää aiheesta

Kysely