JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Keskiviikolle odotetaan kovia puuskatuulia ja mahdollisiin puiden kaatumisiin sähkölinjoille on varauduttu. Arkistokuva.

Keskiviikolle odotetaan kovia puuskatuulia ja mahdollisiin puiden kaatumisiin sähkölinjoille on varauduttu. Arkistokuva.

Irja Tuunanen

19.9.2023 8.40
Uutiset

PKS varautuu puuskatuuliin

Mer­vi Ve­nä­läi­nen

PKS Säh­kön­siir­ros­ta tie­do­te­taan, et­tä va­rau­tu­mis­toi­met on aloi­tet­tu kes­ki­vii­kok­si en­nus­tet­tu­jen puus­ka­tuu­lien säh­kö­ver­kol­le mah­dol­li­ses­ti ai­heut­ta­mien vi­ko­jen kor­jaa­mi­seen.

– Seu­raam­me sää­en­nus­tei­den ke­hit­ty­mis­tä ja va­rau­dum­me nii­den mu­kai­ses­ti. Täl­lä het­kel­lä olem­me var­mis­ta­neet vi­ko­jen kor­jaa­mi­seen rei­lut 20 asen­ta­jaa, PKS Säh­kön­siir­ron käyt­tö­pal­ve­lu­vas­taa­va Juha Sir­viö ker­too PKS:n tie­dot­tees­sa.

Sir­vi­ön mu­kaan en­nus­te­tut, al­le 20 met­riä se­kun­nis­sa ole­vat tuu­len­puus­kat voi­vat kaa­taa pui­ta säh­kö­lin­joil­le.

– Ris­ki on nyt vie­lä suu­rem­pi, kun puis­sa on edel­leen leh­det, jot­ka tuo­vat li­sää tuu­li­pin­ta-alaa ei­kä maa ole vie­lä rou­das­sa, joka si­toi­si juu­ret tiu­kem­min maa­han.

Lin­joil­le kaa­tu­neis­ta puis­ta tai muis­ta vi­ois­ta pyy­de­tään il­moit­ta­maan osoit­tees­sa www.pkssah­kon­siir­to.fi/vi­kail­moi­tus tai PKS Säh­kön­siir­ron Säp­pi-kän­nyk­kä­so­vel­luk­sen kaut­ta. Kaa­tu­nei­ta pui­ta tai mah­dol­li­ses­ti kat­ken­nei­ta säh­kö­lin­jo­ja ei saa rai­va­ta tai kor­ja­ta it­se, kos­ka ne voi­vat ol­la hen­gen­vaa­ral­li­sia.

Säh­kö­kat­ko­jen ti­lan­net­ta voi seu­ra­ta PKS Säh­kön­siir­ron Kat­kot-kart­ta­pal­ve­lus­ta osoit­tees­sa www.pkssah­kon­siir­to.fi/hai­ri­o­kart­ta.

Lisää aiheesta

Kysely