JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
28.8.2023 10.41
Mielipiteet

Kiteen hyvinvoin­ti­pal­velujen toimivuus

Muu­ta­ma viik­ko sit­ten oli täs­sä Lu­ki­jan po­ri­nat-pals­tal­la kir­joit­ta­jal­la ne­ga­tii­vi­nen ko­ke­mus Ki­teen ter­veys­kes­kuk­sen toi­mi­vuu­des­ta.

On mi­nul­le­kin käy­nyt niin et­tei soit­ta­maa­ni asi­aan ole kuu­lu­nut vas­taus­ta jol­loin yk­sin­ker­tai­ses­ti olen vaan ol­lut uu­des­taan yh­tey­des­sä oma­hoi­ta­jaan. Kyl­lä­hän me kaik­ki vä­lil­lä unoh­dam­me asi­oi­ta.

Mi­nul­la puo­les­taan on erit­täin po­si­tii­vi­nen ko­ke­mus kah­den vii­kon ta­kaa kun tar­vit­sin apua ki­peä sel­kä­ni ta­kia. Soi­tet­tu­a­ni en­sin oma­hoi­ta­jal­le, hän al­koi sel­vit­te­le­mään asi­aa ja niin­pä sain­kin lää­kä­ri­a­jan seu­raa­vak­si päi­väk­si. Sain lää­kä­ril­tä erit­täin asi­an­tun­te­vaa hoi­toa, hän myös ke­hot­ti va­raa­maan ajan fy­si­o­te­ra­peu­til­le. Hän puo­les­taan kar­toit­ti tark­kaan mis­tä kipu joh­tuu ja an­toi hen­ki­lö­koh­tai­sen har­joi­tu­soh­jel­man.

Eli Läm­pi­mät Kii­tok­set lää­kä­ri Lui­zal­le ja fy­si­o­te­ra­peut­ti Joo­nak­sel­le!

Hy­vin kun­tou­tu­nut

AR­JA

Lisää aiheesta

Kysely