JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Erilaiset työnäytökset ovat kuuluneet Riihijärven Maalaispäivien ohjelmaan. Niitä on luvassa tänäkin kesänä. Arkistokuva: Riitta Hakulinen

Erilaiset työnäytökset ovat kuuluneet Riihijärven Maalaispäivien ohjelmaan. Niitä on luvassa tänäkin kesänä. Arkistokuva: Riitta Hakulinen

Riitta Hakulinen

14.7.2023 12.25
Kulttuuri

Piikki­lan­gan­ki­ris­täjällä peltotöitä Maalaispäivillä

KI­TEE

Kari Sark­ki­nen

Hei­nä­kuun 23. jär­jes­tet­tä­vät Rii­hi­jär­ven Maa­lais­päi­vät vie­vät kä­vi­jän­sä vah­vas­ti pel­lol­le.

– Run­saas­ti van­han ajan pel­to­töi­tä van­han ajan trak­to­reil­la. On ha­raa­mis­ta eli äes­tä­mis­tä, kyn­tä­mis­tä ja pe­ru­nan­nos­toa, Rii­hi­jär­ven ky­läyh­dis­tyk­sen pu­heen­joh­ta­ja Han­nu Pit­ku­ri ker­too esi­merk­kei­nä.

Pel­to­töi­tä teh­dään muun mu­as­sa piik­ki­lan­gan­ki­ris­tä­jäl­lä. Ky­sees­sä on siis Val­me­tin en­sim­mäi­nen trak­to­ri­mal­li, joi­ta val­mis­tet­tiin vuo­si­na 1952 – 1954 Val­met 15 -mal­li­si­na 15 he­vos­voi­man ko­neel­la ja isom­paa 22 he­vos­voi­man ben­sii­ni­ko­neel­la tai 19,5 he­vos­voi­man pet­ro­li­ko­neel­la va­rus­tet­tua Val­met 20 trak­to­ria val­mis­tet­tiin vuo­si­na 1955 – 1963. Vuo­si­mal­lin 1963 trak­to­rit oli val­mis­tet­tu jo vuon­na 1962.

Han­nu Put­ku­ri nau­rah­taa, et­tä sii­nä saa ver­rok­kia ny­ky­a­jan trak­to­rei­hin. Te­ho­ja voi ver­ra­ta myös ny­kyi­siin ajo­leik­ku­rei­hin, joi­den moot­to­ri­te­hot ovat pa­rin kym­me­nen he­vos­voi­man luok­kaa. Mut­ta 14 – 16 tuu­man yk­si­sii­pi­nen kyn­tö­au­ra kul­ki piik­ki­lan­gan­ki­ris­tä­jäl­lä­kin.

Lap­sil­le oh­jel­maa ja ruo­kaa tar­jol­la

Lap­sil­le on Maa­lais­päi­vil­lä ol­lut ai­na näh­tä­vää ja niin on nyt­kin.

Tänä vuon­na on tar­jol­la teh­tä­vä­pol­ku ja ko­tie­läi­miin­kin pää­see tu­tus­tu­maan.

– Mah­dol­li­ses­ti oh­jel­mas­sa on muu­ta­kin, jos te­ki­jöil­le tu­lee vie­lä jo­ta­kin mie­leen Put­ku­ri tuu­mai­lee.

Näl­käi­se­nä­kään Rii­hi­jär­ven Maa­lais­päi­vil­tä ei tar­vit­se läh­teä.

– Muik­ku­keit­toa ja pai­kal­li­sis­ta ai­nek­sis­ta teh­tyä pyt­ti­pan­nua on sa­ta­vil­la, Han­nu Put­ku­ri mai­nos­taa lo­puk­si.

Lisää aiheesta

Kysely