JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
30.5.2023 10.30
Mielipiteet

MIELIPIDE: Onko enää älyllistä elämää?

Kyl­lä näin au­toi­li­ja­na hie­man kyl­mä­si tien pääl­lä Pu­hok­ses­ta Ki­teel­le. Nuo­ri aje­li pol­ku­pyö­räl­lä vas­taan va­sen­ta lai­taa. Le­veyt­tä val­ta­tien pien­ta­reel­la pyö­räi­lyl­le oli kym­me­ni­sen sent­tiä. Niin­pä sai ajaa tar­kas­ti. Ja vai­keu­sas­tet­ta li­sä­si se, et­tä nuo­ri tui­jot­ti aja­es­saan äly­pu­he­lin­ta. Siis vaa­ral­lis­ta ja haas­teel­lis­ta il­man pu­he­lin­ta­kin.

Mikä saa ih­mi­sen ot­ta­maan täl­lais­ta ris­kiä elä­mäs­sään? Mi­ten on tul­tu sii­hen, et­tä äly­vem­pai­met vie­vät ih­mi­sen koko huo­mi­on. Nor­maa­li kom­mu­ni­koin­ti ei tah­do enää mo­nel­ta­kaan lap­sel­ta, nuo­rel­ta ja koh­ta ai­kui­sel­ta enää on­nis­tua. Pu­he­li­mes­sa ei osa­ta tai us­kal­le­ta kes­kus­tel­la, siis to­si­aan kes­kus­tel­la, ju­tel­la, ru­pa­tel­la. Kas­vo­tus­ten kes­kus­te­lus­ta pu­hu­mat­ta­kaan. Ää­ni­vies­te­jä pi­tää lä­he­tel­lä ja so­met­taa. Sa­mas­sa ti­las­sa ol­laan po­ru­kal­la pu­he­li­mia tui­jot­ta­en. Kaik­ki mer­ki­tyk­sel­li­nen elä­mäs­sä muka sä­tei­lee yh­des­tä apa­raa­tis­ta.

Ih­mi­nen ajaa it­se­ään yhä enem­män tek­no­lo­gi­an ja viih­teen jat­keek­si. Mo­ni­kaan ei toh­di täl­lais­ta ke­hi­tys­tä moit­tia. Mo­nen vuo­den tut­ki­muk­sin täy­tyy to­dis­tel­la, et­tä lii­al­li­nen äly­lait­tei­lu on ih­mis­mie­lel­le va­hin­gol­lis­ta. It­ses­tään sel­viä asi­oi­ta on tut­kit­ta­va. Vaih­to­eh­to­ja ei ole -so­ke­as­ti men­nään yh­des­sä hai­tal­li­seen kup­laan.

Tek­no­lo­gia on hyvä ren­ki, mut­ta huo­no isän­tä!

AN­TE­RO PE­SO­NEN, Ki­tee

Lisää aiheesta

Kysely