JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
23.5.2023 15.45
Uutiset

Siun soten kotihoidon asiakkaille on lähetetty virheellisiä laskuja

Mer­vi Ve­nä­läi­nen

Siun sote tie­dot­taa, et­tä tie­to­jär­jes­tel­mä­vir­hees­tä joh­tu­en osal­le Siun so­ten ko­ti­hoi­don asi­ak­kais­ta on lä­he­tet­ty vir­heel­li­siä asi­a­kas­mak­su­las­ku­ja. Vir­hei­tä on 15.-16.5.2023 päi­vä­tyis­sä ko­ti­hoi­don asi­a­kas­mak­su­las­kuis­sa. Vir­heel­lis­ten las­ku­jen las­ku­nu­me­ro on 25-al­kui­nen ei­kä las­ku­ri­veil­lä ole tar­kem­paa sel­vi­tys­tä las­kun ai­hees­ta.

Vir­heel­li­siä las­ku­ja on läh­te­nyt noin 3 100 asi­ak­kaal­le.

Siun sote oh­jeis­taa, et­tä jos asi­ak­kaal­le on tul­lut 15.–16.5.2023 päi­vät­ty ja 25-al­kui­sel­la las­ku­nu­me­rol­la ole­va asi­a­kas­mak­su­las­ku, las­kua ei pidä mak­saa. Jos vir­heel­li­sen las­kun on eh­ti­nyt mak­saa, asi­a­kas­ta pyy­de­tään ot­ta­maan yh­teyt­tä las­kus­sa nä­ky­vään pu­he­lin­nu­me­roon.

Siun sote lä­het­tää asi­ak­kaal­le uu­den, kor­ja­tun las­kun vir­heel­li­sen ti­lal­le. Jos asi­ak­kaal­la on käy­tös­sä suo­ra­mak­su tai e-las­ku, pe­ruu Siun sote las­kun pan­kin kaut­ta ja ti­lal­le lä­he­te­tään uu­si kor­jat­tu las­ku. Kor­jat­tuun las­kuun si­säl­ly­te­tään tie­to, et­tä las­ku kor­vaa ai­em­man vir­heel­li­sen las­kun.

Vir­heel­li­set las­kut ei­vät ole läh­dös­sä pe­rin­tään, kos­ka kaik­ki pe­rin­tä­toi­men­pi­teet ovat kes­key­tyk­ses­sä vir­heen vuok­si, kun­nes uu­det kor­ja­tut las­kut on lä­he­tet­ty.

Lisää aiheesta

Kysely