JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Poliisi valvoo alkavan viikonlopun ajan erityisesti mopoliikennettä. Kuvituskuva.

Poliisi valvoo alkavan viikonlopun ajan erityisesti mopoliikennettä. Kuvituskuva.

Tuija Marienberg

19.5.2023 9.20
Uutiset

Poliisi valvoo mopoja

Mer­vi Ve­nä­läi­nen

Po­lii­si tie­dot­taa al­ka­van vii­kon­lo­pun te­ho­val­von­nas­ta, jos­sa kiin­ni­te­tään eri­tyis­tä huo­mi­o­ta mo­po­jen ja mui­den ke­vyi­den kak­si-, kol­me- ja ne­li­pyö­räis­ten ajo­neu­vo­jen käyt­töön ja kun­toon, kul­jet­ta­jien ajo­kun­toon, ajo­kor­tin riit­tä­vyy­teen ja lii­ken­ne­sään­tö­jen nou­dat­ta­mi­seen.

– Po­lii­si pyr­kii tee­ma­vii­kol­la an­ta­maan neu­vo­ja ja vink­ke­jä tur­val­li­ses­ta lii­ken­ne­käyt­täy­ty­mi­ses­tä mo­pol­la tai moot­to­ri­pyö­räl­lä lii­ken­tees­sä ole­vil­le. Li­säk­si an­nam­me neu­vo­ja mo­pon ra­ken­teis­ta ja va­rus­teis­ta, jot­ta ajo­neu­von käyt­tö lii­ken­tees­sä oli­si tur­val­lis­ta, ker­too ko­mi­sa­rio Sep­po Po­rok­ka Itä-Suo­men po­lii­sis­ta.

Po­rok­ka muis­tut­taa, et­tä vas­tuu­ta mo­pon tur­val­li­suu­des­ta ei tule jät­tää yk­sin nuo­ren har­teil­le. Kun po­lii­si ta­voit­taa val­von­nas­sa vi­ri­te­tyn tai jar­rut­to­man mo­pon, seu­rauk­se­na on ai­na myös las­ten­suo­je­luil­moi­tus, jos kul­jet­ta­ja on al­le 18-vuo­ti­as.

– Po­lii­si saa ke­sä­ai­kaan pal­jon pa­lau­tet­ta ja val­von­ta­pyyn­tö­jä, jot­ka liit­ty­vät mo­po­jen ai­heut­ta­maan häi­rit­se­vään me­luun. Me­lun li­säk­si val­von­ta­pyyn­tö­jä tu­lee run­saas­ti mo­poi­li­joi­den lii­ken­ne­käyt­täy­ty­mi­ses­tä, ku­vai­lee Po­rok­ka.

Lisää aiheesta

Kysely