JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
23 Walks - Vielä kerran elokuva viikon kuluttua Kino-Hovin Hopeatähdessä.

23 Walks - Vielä kerran elokuva viikon kuluttua Kino-Hovin Hopeatähdessä.

Kari Sarkkinen

5.4.2023 12.40
Kulttuuri

23 Walks – Vielä kerran Kino-Hovin Hopeatähtenä

Läm­min, kat­ke­ran­su­loi­ses­ti to­del­li­sel­ta elä­mäl­tä mais­tu­va draa­ma käyn­nis­tyy, kun maa­il­maa jo use­al­ta kan­til­ta näh­neet Fern ja Dave koh­taa­vat toi­sen­sa sat­tu­mal­ta ul­koi­lut­ta­es­saan koi­ri­aan veh­re­äs­sä Poh­jois-Lon­toos­sa. Vaik­ka mo­lem­mat yk­si­ne­lä­jät suh­tau­tu­vat uu­teen tut­ta­vuu­teen va­rauk­sel­la, ys­tä­vyys al­kaa hil­jal­leen sy­ven­tyä.

Aluil­laan ole­van yh­tei­sen tai­pa­leen tiel­le il­maan­tuu kui­ten­kin sa­lai­suuk­sia, joi­den sa­noit­ta­mi­nen tun­tuu liki ylit­se­pää­se­mät­tö­män han­ka­lal­ta. Kaik­kein hen­ki­lö­koh­tai­sim­pien asi­oi­den ja­ka­mi­nen toi­sen kans­sa kun voi ol­la yl­lät­tä­vän haas­ta­vaa run­saas­ta elä­män­ko­ke­muk­ses­ta huo­li­mat­ta - tai juu­ri sen ta­kia.

23 Walks - Vie­lä ker­ran on sy­väl­tä kos­ket­ta­va elo­ku­va ys­tä­vyy­des­tä, ih­mis­suh­tei­siin aset­ta­mis­tam­me en­nak­ko-odo­tuk­sis­ta ja sii­tä, kuin­ka ai­em­mat ko­ke­muk­set voi­vat jos­kus ol­la myös hi­das­te unel­mien to­teut­ta­mi­sen tiel­lä.

Nais­pää­o­sas­sa mää­rä­tie­toi­se­na Fer­ni­nä lois­taa Ali­son Ste­ad­man, joka on tut­tu mm. Yl­peys ja en­nak­ko­luu­lo -sar­jas­ta. Mies­pää­o­sas­sa hie­noa työ­tä te­kee Dave Johns. 23 Walks – Vie­lä ker­ran esi­te­tään Kino-Ho­vin ke­vät­kau­den vii­mei­se­nä Ho­pe­a­täh­ti-elo­ku­va­na kes­ki­viik­ko­na 12. huh­ti­kuu­ta.

Satu Ra­e­kor­pi

Lisää aiheesta

Kysely