JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Kiteen S-marketin marketpäällikkö Aku Korhonen ilahtui yksikön saamasta palkinnosta. Arkistokuva vuodelta 2019.

Kiteen S-marketin marketpäällikkö Aku Korhonen ilahtui yksikön saamasta palkinnosta. Arkistokuva vuodelta 2019.

Aladar Bayer

29.3.2023 15.41
Uutiset

PKO palkitsi Kiteen S-marketin Vuoden työryhmänä

KI­TEE

Mer­vi Ve­nä­läi­nen

Poh­jois-Kar­ja­lan Osuus­kaup­pa on pal­kin­nut Ki­teen S-mar­ke­tin Vuo­den työ­ryh­mä -pal­kin­nol­la. Pal­kit­se­mis­pe­rus­teis­sa to­de­taan, et­tä yk­si­kön jä­se­net ovat on­nis­tu­neet ke­hit­tä­mään laa­du­kas­ta tii­mi­työ­tä ja saa­vut­ta­neet yh­tei­siä ta­voit­tei­taan.

Mar­ket­pääl­lik­kö Aku Kor­ho­nen to­te­aa PKO:n tie­dot­tees­sa, et­tä poh­ja­työ on teh­ty vuo­sien pit­kä­jän­tei­sel­lä työl­lä ja laa­duk­kuus on koko työ­ryh­mäl­le yk­kö­sa­sia.

– Te­ke­mis­tä puo­les­taan oh­jaa laa­dun kol­mi­loik­ka, jota seu­ra­taan yh­des­sä sään­nöl­li­ses­ti. Sii­nä mei­dän ta­voi­te on ol­la Suo­men yk­kö­nen, Kor­ho­nen to­te­aa.

Työn­te­ki­jät ku­vaa­vat pal­kin­non taus­tal­la mer­kit­tä­vik­si te­ki­jöik­si tii­mi­työn ja tii­min mo­ni­nai­suu­den. Myös hy­vät puit­teet saa­vat työn­te­ki­jöil­tä kii­tos­ta.

– Täl­lai­sen pal­kin­non voit­ta­mi­nen on ai­na mer­kit­tä­vä saa­vu­tus koko tii­mil­tä, sa­noo Kat­ja Hir­vo­nen.

Lisää aiheesta

Kysely