JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
9.3.2023 16.09
Mielipiteet

MIELIPIDE: Vetoomus Tasavallan presidentille

Viha ja tois­tem­me tie­toi­nen louk­kaa­mi­nen on li­sään­ty­nyt vii­me vuo­si­na. Il­miö ei ole vain so­si­aa­li­ses­sa me­di­as­sa. Hais­tat­te­lua ja huu­ta­mis­ta koh­taam­me ai­van kas­vo­tus­ten­kin. Asi­al­lis­ta käy­tös­tä em­me löy­dä edes edus­kun­nas­ta. Kan­sam­me edus­ta­jien luu­li­si toi­mi­van esi­merk­kei­nä hy­väs­tä käy­tök­ses­tä. Mikä mei­hin on oi­kein men­nyt? On­gel­ma on mei­dän yh­tei­nen ja yh­des­sä mei­dän on sii­hen puu­tut­ta­va, mi­kä­li niin ha­lu­am­me. Ja pa­ras­ta oli­si ha­lu­ta.

Boo­me­rin lap­suu­des­sa hy­vät käy­tös­ta­vat oli­vat ar­vos­saan. Har­va nii­den pe­rään enää ky­se­lee. Esi­mer­kik­si; an­teek­si pyy­tä­mi­nen, kii­tos, hy­vää päi­vää, ol­kaa hyvä, re­hel­li­syys, van­hem­pien ih­mis­ten kun­ni­oi­tus, vas­tuul­li­nen vel­kaan­tu­mi­nen sekä työn ar­vos­tus ei­vät kuu­lu ny­ky­ai­kaan. In­fo- ja viih­de­äh­kys­sä ovat mo­net ka­dot­ta­neet ih­mi­syy­den. Ih­mis­mäi­nen käy­tös al­kaa koh­ta ol­la ihan uu­ti­nen!

Kuka nos­tai­si ih­mi­syy­den kes­to­pu­hee­nai­heek­si? Voi­si­ko ta­sa­val­lan pre­si­dent­ti ar­vo­val­lal­laan saat­taa tä­män asi­an yh­teis­kun­nas­sa ns. ti­kun­nok­kaan. Ih­mis­mäi­sis­tä käy­tös­ta­vois­ta yh­tei­ses­ti so­pi­mi­nen ei lie­ne mah­do­ton­ta täl­le maa­il­man on­nel­li­sim­mal­le kan­sa­kun­nal­le.

AN­TE­RO PE­SO­NEN,

Ki­tee

PS. Lai­toin tä­män myös Ta­sa­val­lan pre­si­den­tin kans­li­aan.

Lisää aiheesta

Kysely