JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Neljä henkilöä haki Kiteen elinkeinopäälliköksi. Kuvituskuva.

Neljä henkilöä haki Kiteen elinkeinopäälliköksi. Kuvituskuva.

Päivi Lievonen

3.3.2023 12.41
Uutiset

Neljä haki Kiteen elinkei­no­pääl­liköksi

KI­TEE

Mer­vi Ve­nä­läi­nen

Nel­jä hen­ki­löä haki avoin­na ol­lee­seen Ki­teen kau­pun­gin elin­kei­no­pääl­li­kön teh­tä­vään mää­rä­ai­kaan men­nes­sä. Teh­tä­vään ha­ki­vat: fi­lo­so­fi­an mais­te­ri Is­mo Glad, Sa­von­lin­na, vii­mei­sin työ­teh­tä­vä tun­ti­o­pet­ta­ja Ke­min kau­pun­ki, maa­ta­lous- ja met­sä­tie­tei­den mais­te­ri Ris­to Hil­tu­nen, Ki­tee, vii­mei­sin työ­teh­tä­vä toi­mi­tus­joh­ta­ja Kes­ki-Kar­ja­lan Ke­hi­ty­syh­tiö Oy, joh­ta­ja­kou­lu­tuk­sen XV tut­kin­to Pent­ti Nie­men­maa, Hel­sin­ki, vii­mei­sin työ­teh­tä­vä myyn­ti­pääl­lik­kö Te­pag­roup, yh­teis­kun­ta­tie­tei­den mais­te­ri Heik­ki Pie­ta­ri­nen, Ki­tee, vii­mei­sin työ­teh­tä­vä elin­voi­ma­pääl­lik­kö As­ko­lan kun­ta.

Ki­teen kau­pun­gin elin­kei­no­pääl­li­kön teh­tä­vä on ol­lut täyt­tä­mät­tä ke­vääs­tä 2021 läh­tien. Teh­tä­vään va­lit­ta­val­ta edel­ly­te­tään ylem­pää kor­ke­a­kou­lu­tut­kin­toa, laa­jaa elin­kei­no­e­lä­män tun­te­mus­ta ja mo­ni­puo­lis­ta osaa­mis­ta ra­hoi­tus­muo­dois­ta. Ha­ke­muk­ses­sa pai­no­te­taan myös han­ke­o­saa­mis­ta ja ke­hit­tä­vää asen­net­ta. Bi­o­ta­lous­hank­kei­siin liit­ty­vä osaa­mi­nen kat­so­taan ha­ki­jan eduk­si.

Uu­den elin­kei­no­pääl­li­kön on mää­rä aloit­taa teh­tä­väs­sä huh­ti­kuun alus­ta al­ka­en tai so­pi­muk­sen mu­kaan.

Lisää aiheesta

Kysely