JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
26.1.2023 13.17
Mielipiteet

MIELIPIDE: Henkilöstö mukaan suunnitteluun

Poh­jois-Kar­ja­lan hy­vin­voin­ti­a­lu­eel­la on käyn­nis­ty­nyt pal­ve­lu­ver­kon sel­vi­tys­työ. Sii­hen liit­ty­en laa­jan taus­ta-ai­neis­ton pe­rus­teel­la suu­rim­mat haas­teet tu­le­vai­suu­des­sa ovat hen­ki­lös­tö­pu­la, muut­tu­va vä­es­tö­ra­ken­ne ja vä­es­tön sai­ras­ta­vuus. Vi­ran­hal­ti­ja­val­mis­te­lua var­ten on pe­rus­tet­tu työ­ryh­mät ja esi­tyk­sen pal­ve­lu­verk­kost­ra­te­gi­as­ta te­kee tu­le­vai­suus­lau­ta­kun­ta.

Nyt to­del­la toi­von, et­tä hen­ki­lös­tö osal­lis­te­taan ja ote­taan mu­kaan suun­nit­te­luun. Usein par­haim­mat ke­hi­ty­si­de­at tu­le­vat juu­ri oman työn­sä asi­an­tun­ti­joil­ta. Täs­sä vai­hees­sa voim­me unoh­taa kun­ta­ra­jat ja ny­kyi­set osin sii­lou­tu­neet mal­lit pal­ve­lui­den tuot­ta­mi­ses­ta ja ol­la oi­ke­as­ti luo­via. Muu­tok­sen on­nis­tu­mi­sek­si tu­lee hen­ki­lös­tön voi­da hy­vin ja ko­kea työn­sä mer­ki­tyk­sel­li­sek­si. Tätä ei voi lii­kaa ko­ros­taa.

Myös joh­ta­mi­sel­la on mer­ki­tys­tä ja sil­lä, mah­dol­lis­taa­ko työ­nan­ta­ja ke­hit­tä­vän ja eteen­päin kat­so­van työ­ym­pä­ris­tön. Asuk­kai­den ja yh­teis­työ­kump­pa­nei­den kuu­le­mis­ta unoh­ta­mat­ta.

AN­NA PU­RUS­KAI­NEN-SAA­RE­LAI­NEN

Hy­vin­voin­ti­a­lu­een

hal­li­tuk­sen jä­sen ja

hen­ki­lös­tö­ja­os­ton pu­heen­joh­ta­ja,

kan­sa­ne­dus­ta­ja­eh­do­kas sd.

Lisää aiheesta

Kysely