JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
1.2.2023 7.00
Mielipiteet

Toimittajan kynästä: Jännitystä riittää aamuin illoin

To­lo­sen­mä­es­sä kuu­tos­tien yli kur­va­tes­sa huo­kai­sen hel­po­tuk­ses­ta; aa­mun sel­viy­ty­mis­tais­te­lu on taas se­lä­tet­ty. Il­ta­päi­väl­lä sa­mal­la koh­dal­la leu­ka­pe­rät al­ka­vat ki­ris­tyä; edes­sä on jäl­leen vä­hin­tään puo­li­tun­ti­nen hen­gel­lään leik­ki­mis­tä. Rat­tiin nu­kah­ta­mis­ta ei tar­vit­se pe­lä­tä; sen ver­ran rys­ty­set val­koi­se­na saa oh­jaus­pyö­rää pu­ris­tel­la tal­vi­lii­ken­tees­sä, et­tä sil­mät kes­tä­vät kyl­lä am­mol­laan ta­kuu­var­mas­ti.

Tei­den tal­vi­kun­nos­sa­pi­to pu­hut­taa vuo­si vuo­del­ta enem­män, ei­kä syyt­tä. Pai­koin tun­tuu, et­tä tal­vi­kun­nos­sa­pi­toa ei juu­ri­kaan ole, tai ai­na­kaan se ei pal­ve­le työ­mat­ka­lii­ken­net­tä. On ai­van sama, ajaa­ko Rääk­ky­läs­tä Ki­teel­le seit­se­mäk­si vai yh­dek­säk­si, Ki­teen­tie­tä tus­kin on huol­let­tu. Sa­maa po­lan­net­ta pol­je­taan ja uris­sa kei­ku­taan pa­him­mil­laan päi­väs­tä toi­seen. Ti­lan­ne on tut­tu mo­nel­la muul­la­kin val­ti­on tiel­lä. Har­vas­sa ovat ne het­ket, jol­loin saa to­de­ta aja­van­sa hy­vä­kun­toi­sel­la väy­läl­lä.

Vuo­si sit­ten odot­te­lin toi­veik­kaa­na, mil­lai­nen mah­taa ol­la Ki­teen ja Rääk­ky­län vä­li­sel­le tiel­le lu­vat­tu pe­rus­pa­ran­nus ja tu­li­han se lop­pu­ke­säl­lä; Mul­ju­laan ve­det­tiin tien reu­naan met­rin le­vyi­siä kais­ta­lei­ta uut­ta as­falt­tia ja sii­nä­pä ne kun­nos­tus­toi­met sit­ten muu­ta­mien as­fal­tin rei­kien paik­kauk­sen li­säk­si oli­vat­kin.

Tuk­ki­rek­ko­ja kul­kee osuu­del­la to­del­la pal­jon, mikä luo omat ra­sit­teen­sa tien kun­nol­le. Myös työ­mat­ka­lii­ken­ne on run­sas­ta Ki­teen ja Rääk­ky­län vä­lil­lä, ja kou­luk­kai­ta­kin rah­da­taan opi­nah­joi­hin­sa mo­lem­piin suun­tiin. Oman li­sä­jän­ni­tyk­sen­sä tuo­vat vie­lä tiel­lä pouk­koi­le­vat hir­vet. Kun näi­hin seik­koi­hin yh­dis­te­tään vail­li­nai­nen tien­hoi­to, ol­laan ris­ki­ra­joil­la.

Ruuh­kia ei Kes­ki-Kar­ja­las­sa ole, mut­ta tal­vi­nen ajo­ke­li pa­him­mil­laan tup­laa työ­mat­kaan käy­tet­tä­vän ajan kun tie on joko au­raa­mat­ta, urai­nen tai pei­li­jääl­lä. Päi­väs­tä ja vii­kos­ta toi­seen. Kai­hol­la muis­te­len 2000-lu­vun al­kua, jol­loin ta­ka­ve­toi­sel­la au­tol­la ja vä­häi­sel­lä ajo­ko­ke­muk­sel­la sel­vi­si au­toi­lus­ta täl­lä sa­mai­sel­la mat­kal­la­kin on­gel­mit­ta. Nyt ei ne­li­ve­to­maas­tu­ri­kaan pal­joa au­ta, vä­lil­lä tun­tuu, et­tä oli­si ol­lut vii­sain­ta läh­teä trak­to­ril­la. Ete­ne­mis­no­peus kun al­kai­si ol­la suun­nil­leen sama.

Ve­ro­va­roil­le tai­taa saa­da tei­den kun­nos­sa­pi­don puo­lel­ta sa­man vas­ti­neen kuin so­tes­sa; ra­haa ei tun­nu löy­ty­vän edes pe­rus­ta­son pal­ve­lui­hin.

Päi­vi Lie­vo­nen

Lisää aiheesta

Kysely