JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
19.1.2023 13.20
Mielipiteet

MIELIPIDE: On niitä energiakriisejä ollut ennenkin

Olen syk­syn ja al­ku­tal­ven ai­ka­na se­lail­lut omia muis­tiin­pa­no­ja­ni men­neil­tä vuo­si­kym­me­nil­tä, etu­pääs­sä ai­kai­sem­pia ener­gi­ak­rii­se­jä kos­kien. Moni nuo­rem­pi ih­mi­nen voi luul­la, et­tei täl­lais­ta ny­kyi­sen­lais­ta ener­gi­ak­rii­siä ole ai­kai­sem­min ol­lut. Säh­kö­e­ner­gi­an saa­ta­vuu­den ja hur­jien hin­nan­ko­ro­tus­ten ta­kia tuo epäi­ly on ym­mär­ret­tä­vää.

Tuon täs­sä kir­joi­tuk­ses­sa esi­merk­ki­nä esil­le vuo­sien 1973 – 1974 öl­jyk­rii­sin. Lo­ka­kuus­sa öl­jyä vie­vien mai­den jär­jes­tö Opec vä­hen­si tuo­tan­to­aan nel­jän­nek­sel­lä ja nos­ti hin­taa 70 pro­sent­tia. Vuo­den vaih­tees­sa 1974 öl­jyn hin­to­ja nos­tet­tiin ker­ral­la 128 pro­sent­tia. Näin öl­jyn hin­ta muu­ta­mas­sa kuu­kau­des­sa ne­lin­ker­tais­tui.

Län­si­mais­sa öl­jyk­rii­si ai­heut­ti lä­hes pa­ko­kau­hua. Sil­loin pu­hut­tiin jo öl­jyn lop­pu­mi­ses­ta. Alet­tiin poh­tia vaih­to­eh­toi­sia ener­gi­a­läh­tei­tä, var­muus­va­ras­to­jen kas­vat­ta­mis­ta ja ener­gi­an sääs­tä­mis­tä. Pää­mi­nis­te­ri Sor­san hal­li­tus jul­kai­si ener­gi­an­sääs­tö­oh­jel­man. Sii­nä ke­ho­tet­tiin sam­mut­ta­maan mai­nos­va­lot ja vä­hen­tä­mään ka­tu­va­lo­ja. Ih­mi­siä ke­ho­tet­tiin vält­tä­mään his­sien käyt­töä ja ke­hut­tiin, et­tä 18 as­tet­ta on erit­täin viih­tyi­sä si­sä­läm­pö­ti­la. Kan­sa­lai­sia ke­ho­tet­tiin pu­keu­tu­maan vil­la­vaat­tei­siin ja nap­sut­te­le­maan va­lo­ja. Ener­gi­aa kyl­lä sääs­tet­tiin jon­kin ver­ran, mut­ta pai­kal­li­set ener­gi­a­lai­tok­set nos­ti­vat ener­gi­an hin­to­jaan kiin­tei­den ku­lu­jen peit­tä­mi­sek­si.

Ai­ka pal­jon­han oh­jeet ja ih­mis­ten käyt­täy­ty­mi­nen oli sa­man­lais­ta, kuin ny­ky­ti­lan­tees­sa­kin. Täs­tä pääl­lä ole­vas­ta krii­sis­tä­kin var­mas­ti sel­vi­tään.

JOR­MA KIN­NU­NEN

Lisää aiheesta

Kysely