JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
8.12.2022 14.00
Uutiset

Pyhät vaikuttavat Kelan tukien maksamiseen

Mer­vi Ve­nä­läi­nen

Ke­las­ta muis­tu­te­taan, et­tä jou­lun ai­ka vai­kut­taa etuuk­sien mak­su­päi­viin. Vuo­den vaih­de on Ke­las­sa kii­reis­tä ai­kaa, jo­ten tie­dot­tees­sa kan­nus­te­taan hoi­ta­maan etuu­sa­si­at ajois­sa kun­toon, et­tä ra­hat eh­ti­vät ti­lil­le en­nen jou­lua. Esi­mer­kik­si toi­meen­tu­lo­tu­ki mak­se­taan en­nen jou­lua, jos ha­ke­muk­set on toi­mi­tet­tu vii­meis­tään en­si maa­nan­tai­na, eli 12. jou­lu­kuu­ta.

On myös otet­ta­va huo­mi­oon, et­tä jou­lu ai­kais­taa työt­tö­myy­sa­jan il­moi­tus- ja mak­su­päi­viä. Par­hai­ten päi­vä­mää­rät löy­ty­vät Oma­Ke­las­ta.

Jou­lun py­hi­nä ja uu­den­vuo­den­päi­vä­nä Ke­lan pal­ve­lu­pis­teet ja pu­he­lin­pal­ve­lu ovat kiin­ni. Pu­he­lin­pal­ve­lu on avoin­na jou­lun ja uu­den­vuo­den vä­li­päi­vi­nä tiis­tais­ta per­jan­tai­hin. Pal­ve­lu­pis­tei­den au­ki­o­lois­sa on vaih­te­lua. Au­ki­o­lo­a­jat voi tar­kis­taa tääl­tä. Li­sä­tie­toa Ke­lan pal­ve­luis­ta puo­les­taan löy­tyy Ke­lan verk­ko­si­vuil­ta.

Lisää aiheesta

Kysely