JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Suomen Tieyhdistys palkitsi Aarne Laasosen kunniakirjalla ja ansiomerkillä.

Suomen Tieyhdistys palkitsi Aarne Laasosen kunniakirjalla ja ansiomerkillä.

Kari Sarkkinen

5.12.2022 8.16
Uutiset

Aarne Laasoselle Suomen Tieyhdistyksen ansiomerkki

Mar­ras­kuun alus­sa On­ka­mos­sa pi­det­ty Sä­kä­nie­men yk­si­tyis­tien tie­hoi­to­kun­nan ylei­nen ko­kous al­koi juh­la­vas­ti. Pit­kä­ai­kai­sel­le pu­heen­joh­ta­jal­le Aar­ne Laa­so­sel­le ojen­net­tiin Suo­men Tie­yh­dis­tyk­sen myön­tä­mä kun­ni­a­kir­ja ja an­si­o­merk­ki eri­tyi­sis­tä an­si­ois­ta yk­si­tyis­tei­den hy­väk­si te­ke­mäs­tä työs­tä. Aar­ne on toi­mi­nut ky­sei­sen tie­hoi­to­kun­nan pu­heen­joh­ta­ja­na yli 50 vuot­ta.

Pi­de­tys­sä ko­kouk­ses­sa Aar­ne jät­ti pu­heen­joh­ta­jan pai­kan uu­sil­le toi­mi­joil­le.

Tie­hoi­to­kun­taan kau­del­le 2023-26 va­lit­tiin Hir­vo­nen Riit­ta, Jump­pa­nen Ee­ro, Kar­vi­nen Jou­ni, Oh­va­nai­nen Jus­si ja Si­mo­nen Mark­ku, jot­ka kes­kuu­des­taan tu­le­vat va­lit­se­maan hoi­to­kun­nal­le uu­den pu­heen­joh­ta­jan.

Kuva ja teks­ti,

Jou­ni Kar­vi­nen

Lisää aiheesta

Kysely