JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Myös Koti-Karjalan toimiston tuulikaapissa on tuoli liukuesteiden käyttäjiä varten.

Myös Koti-Karjalan toimiston tuulikaapissa on tuoli liukuesteiden käyttäjiä varten.

Päivi Lievonen

30.11.2022 10.07
Uutiset

Tuoleja tuulikaappeihin

KI­TEE

Päi­vi Lie­vo­nen

Lii­ke­kes­kus Lu­mouk­ses­sa on aloi­tet­tu kam­pan­ja, jos­sa si­sä­ti­loi­hin tu­le­via liu­ku­es­tei­den käyt­tä­jiä var­ten etei­seen lai­te­taan tuo­li jal­ki­ne­huol­lon hel­pot­ta­mi­sek­si. Ta­voit­tee­na oli­si käy­tän­nön le­vi­ä­mi­nen mui­hin­kin jul­ki­siin ti­loi­hin.

– Kaup­po­jen tuu­li­kaap­pei­hin ja ker­ros­ta­lo­jen rap­pu­käy­tä­viin tar­vit­tai­siin tuo­le­ja, joil­la liu­ku­es­teet voi­si pois­taa ken­gis­tään tur­val­li­ses­ti is­tu­en, Eräs­tuot­teen suu­ta­ri Ai­ra Tol­va­nen eh­dot­taa.

Ki­teen kau­pun­ki lah­joit­taa kai­kil­le yli 75-vuo­ti­ail­le ki­tee­läi­sil­le ken­kiin kiin­ni­tet­tä­vät liu­ku­es­teet, ja Tol­va­nen on toi­mi­nut liu­ku­es­tei­den ja­ka­ja­na.

– Liu­ku­es­tei­tä on ja­et­tu noin 260 pa­ria, Tol­va­nen sum­maa.

Vuo­den lop­puun saak­ka jat­ku­va kam­pan­ja sai al­kun­sa van­hus­neu­vos­ton aloit­tees­ta. Liu­ku­es­tei­den ja­ka­mi­sen toi­vo­taan kan­nus­ta­van ikäih­mi­siä oma­eh­toi­seen lii­kun­taan myös tal­vi­ai­kaan li­sää­mäl­lä liik­ku­mi­sen tur­val­li­suut­ta.

Lisää aiheesta

Kysely