JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Jo tulevana sunnuntaina pääsemme virittäytymään joulutunnelmaan Marita Taavitsaisen joulukonsertin sävelin. Kuva Magnum Live

Jo tulevana sunnuntaina pääsemme virittäytymään joulutunnelmaan Marita Taavitsaisen joulukonsertin sävelin. Kuva Magnum Live

Magnum Live

16.11.2022 8.44
Uutiset

Kiteesalin konsertit virittävät jouluun

KI­TEE

Kari Sark­ki­nen

Kon­sert­ti­tar­jon­nan avaa tu­le­va­na sun­nun­tai­na Ma­ri­ta Taa­vit­sai­sen jou­lu­kon­sert­ti

Ma­ri­ta Taa­vit­sai­nen on kuu­lu­nut suo­ma­lais­ten nai­sar­tis­tien täh­ti­kaar­tiin jo yli kah­den vuo­si­kym­me­nen ajan. Hän on helk­ky­vän jou­lun tun­nel­mis­sa Ki­tee­sa­lis­sa sun­nun­tai-il­ta­na. Tule jou­lu kul­tai­nen, Ko­din kynt­ti­lät, Jou­lu­maa... Täs­tä jou­lu­kon­ser­tis­ta ei ai­toa jou­lun tun­nel­maa puu­tu.

Ma­ri­tan rin­nal­la kon­ser­tis­sa on kol­me sä­es­tä­jää: Lii­sa Kar­hu (viu­lu), Timo Hack­lin (har­mo­nik­ka) ja Juse Ve­nä­läi­nen (pi­a­no). Kon­ser­tis­sa on myös muu­ta­mia yh­teis­lau­lu­ja ylei­sön kans­sa. Jär­jes­tä­jä­nä Ki­teen kult­tuu­ri­toi­mi.

Mikko ja Johanna Iivanaisen Talven tulilla-kiertue saapuu Kiteesaliin 11. joulukuuta.

Mikko ja Johanna Iivanaisen Talven tulilla-kiertue saapuu Kiteesaliin 11. joulukuuta.

Dex Viihde

Tal­ven tu­lil­la jou­lu­kuus­sa

Ki­tee­sa­lin jou­lu­tar­jon­ta jat­kuu sun­nun­tai­na 11. jou­lu­kuu­ta Jo­han­na & Mik­ko Ii­va­nai­sen - Tal­ven tu­lilla-kon­ser­til­la

Va­lo­voi­mai­nen ja luon­non­lä­hei­nen lau­la­ja-lau­lun­te­ki­jä Jo­han­na Ii­va­nai­nen läh­tee mie­hen­sä, ki­ta­ris­ti Mik­ko Ii­va­nai­sen kans­sa Tal­ven tu­lil­la -kier­tu­eel­le mar­ras-jou­lu­kuus­sa 2022. Tyy­li­ta­jui­nen, herk­kä ja sie­lu­kas soi­tan­ta ja lau­lu on tä­män jo yli kak­si vuo­si­kym­men­tä tois­ten­sa kans­sa mu­si­soi­neen pa­ris­kun­nan te­ke­mi­sen poh­ja. Tal­ven tu­lil­la -kier­tu­eel­la kuul­laan eri­lai­sia kie­li­soit­ti­mia, pi­a­noa sekä Jo­han­nan suo­men- ja eng­lan­nin­kie­li­siä lau­lu­ja, niin omas­ta kuin lai­na­tus­ta tuo­tan­nos­ta.

Jo­han­na Ii­va­nai­nen (s. 1976) on ou­lu­lais­läh­töi­nen ny­ky­ään Mänt­sä­lään ko­tiu­tu­nut lau­la­ja-lau­lun­te­ki­jä. Suu­rel­le ylei­söl­le Jo­han­na on tul­lut tu­tuk­si Suo­mi­LO­VE -tv oh­jel­man hou­se­ban­din so­lis­ti­na v. 2014-2019. Jo­han­nan raik­kaan luon­nol­li­nen esiin­ty­mi­nen ja sä­vy­käs tul­kin­ta on saa­vut­ta­nut suu­ren suo­si­on ja var­sin­kin hä­nen mo­ni­puo­li­suu­ten­sa on suo­ras­taan hät­käh­dyt­tä­vä kat­ta­en le­vy­tyk­siä jaz­zin, ac­cap­pel­lan, po­pin, dan­cen ja las­ten­mu­sii­kin alu­eil­ta. Ii­va­nai­sen poik­keuk­sel­li­sen kat­ta­va dis­kog­ra­fia si­säl­tää yli 50 le­vy­tys­tä.

Lisää aiheesta

Kysely