JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
10.11.2022 7.37
Urheilu

KiPan salibandyjoukkue kohtaa divarijoukkueen Suomen Cupissa

KI­TEE

Kari Sark­ki­nen

Ki­teen Pal­lon sa­li­ban­dy­jouk­kue on eden­nyt Suo­men Cu­pis­sa jo vii­den­nel­le kier­rok­sel­le ja koh­taa sun­nun­tai­na Ki­teen Ves­Pe­lis­sä toi­sek­si kor­keim­mal­la sar­ja­ta­sol­la, Ins­si-Di­va­ris­sa pe­laa­van Sai­Pan Lap­peen­ran­nas­ta. Kos­kaan ai­kai­sem­min Ves­Pe­lis­sä ei näin kor­ke­al­la sar­ja­ta­sol­la pe­laa­vaa sa­li­ban­dy­jouk­ku­et­ta ole näh­ty, jo­ten edes­sä on his­to­ri­al­li­nen ta­pah­tu­ma.

Täl­lä kau­del­la 4-di­vi­si­oo­nas­sa pe­laa­va KiPa on rai­van­nut mat­kal­la tiel­tään ylem­pien sar­ja­ta­so­jen jouk­ku­ei­ta, vii­mei­sim­pä­nä 2-di­vi­si­oo­nas­sa pe­laa­va Var­kau­den Tar­mo tai­pui ki­tee­läis­ten kä­sit­te­lys­sä ko­ti­ken­täl­lään lu­ke­min 14–5.

Kol­men tur­nauk­sen jäl­keen loh­kos­saan kol­man­te­na ma­jai­le­va KiPa saa kui­ten­kin tu­le­va­na sun­nun­tai­na vas­taan­sa jouk­ku­een, joka on luok­kaa tai use­am­paa­kin ko­vem­pi, mitä ai­kai­sem­pien kier­ros­ten vas­tus­ta­jat. Ta­sai­ses­sa di­va­ris­sa vii­den­te­nä, vain kak­si pis­tet­tä sar­ja­kär­keä pe­räs­sä ole­van Sai­Pan ri­veis­sä pe­laa di­va­rin pis­te­pörs­sin kär­ki­mies Aa­po Kil­pe­läi­nen ja muu­ten­kin di­va­rin pis­te­pörs­sin 15 par­haan jou­kos­ta löy­tyy nel­jä lap­peen­ran­ta­lais­ten pe­lu­ria.

Myös KiPa saa sun­nun­tai­na jal­keil­le koko lail­la par­haan mah­dol­li­sen mie­his­tön­sä, muun mu­as­sa pe­sä­pal­lou­ran­sa tänä syk­sy­nä lo­pet­ta­nut Sami Par­ta­nen pe­laa Ki­Pan ri­veis­sä sun­nun­tain tais­tos­sa.

Sun­nun­tai­na Ves­Pe­lis­sä on siis tar­jol­la ur­hei­lua, jota ei Ki­teel­lä ole vie­lä pääs­ty ko­ke­maan, jo­ten nyt meil­lä kai­kil­la on oi­va mah­dol­li­suus pääs­tä nä­ke­mään ko­va­ta­sois­ta sa­li­ban­dya ja kan­nus­ta­maan ko­ti­kau­pun­gin jouk­kue to­del­li­seen uro­te­koon. Isän­päi­vän kun­ni­ak­si ot­te­luun on va­paa pää­sy ja va­paa­eh­toi­nen pää­sy­mak­su.

Lisää aiheesta

Kysely