JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Puhoksen valot -tapahtuma-alueen valaisu oli jo viime vuonna elämyksellinen.

Puhoksen valot -tapahtuma-alueen valaisu oli jo viime vuonna elämyksellinen.

Kari Sarkkinen

16.11.2022 8.45
Kulttuuri

Puhoksen valot viihdyttää lauantaina

KI­TEE

Kari Sark­ki­nen

Ki­teen Pu­hok­ses­sa tu­le­va­na lau­an­tai­na jär­jes­tet­tä­vän Pu­hok­sen va­lot -ta­pah­tu­mas­sa pää­see nau­tis­ke­le­maan upe­an va­lai­sun li­säk­si muun mu­as­sa Ki­teen Mies­kuo­ron ja Kuun ku­let­ta­mat -lau­lu­yh­ty­een esi­tyk­sis­tä, te­at­te­ris­ta ja sa­na­tai­tees­ta. Tänä vuon­na on sat­sat­tu pal­jon myös ruo­ka­pal­ve­lui­hin.

Ta­pah­tu­ma­vie­raat pää­se­vät ha­lu­tes­saan myös sau­no­maan, kun Myl­ly­nie­men ve­ne­sa­ta­maan tuo­daan sau­na ja pal­ju. Ta­pah­tu­man jär­jes­tää Pu­hok­sen ke­hit­tä­mi­syh­dis­tys ry yh­des­sä eri toi­mi­joi­den kans­sa.

Pe­rin­ne­na­ve­tan yli­sil­lä esi­te­tään ko­me­di­al­li­nen Les­ki­keik­ka-kat­kel­ma, joka pe­rus­tuu Mai­ju Las­si­lan te­ok­seen. Pe­rin­ne­na­ve­tas­sa on li­säk­si sa­na­lap­pu­ru­no­jen te­koa ja sa­tu­tuo­ki­oi­ta, jot­ka jär­jes­tää Nuor­ten kir­jal­li­suus- ja sa­na­tai­deyh­dis­tys ry. Myl­lyn si­säl­lä esiin­tyy mu­siik­ki­duo Let­keä Lem­po.

Lap­sil­le on jär­jes­tet­ty yh­teis­työs­sä Man­ner­hei­min las­ten­suo­je­lu­lii­ton Ki­teen pai­kal­li­syh­dis­tyk­sen kans­sa ras­ti­ra­ta, joka löy­tyy Pu­hos­kar­ta­non leik­ki­puis­ton ym­pä­ris­tös­tä. Leik­ki­puis­tos­ta voi na­pa­ta mu­kaan­sa Ki­teen Osuus­pan­kin lah­joit­ta­man hei­jas­ti­men. Lä­hel­lä leik­ki­puis­toa Jan­ne Kuit­ti­nen esit­te­lee rc-au­to­ja ja Ki­teen ra­ja­sa­moo­jat par­ti­o­lais­ten toi­min­taa.

Alu­een va­lai­su to­teu­te­taan yh­teis­työs­sä Ki­teen kau­pun­gin ja Rös­kön kult­tuu­ri ry:n kans­sa. Li­säk­si Ta­ka­lan Ris­to ja Käyh­kön Jan­ne to­teut­ta­vat tiet­ty­jen koh­tei­den va­lai­sua.

Lisää aiheesta

Kysely