JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
14.10.2022 9.39
Mielipiteet

MIELIPIDE: Isosilmä valvoo

Mei­tä val­vo­taan, seu­ra­taan, kuun­nel­laan, tal­ti­oi­daan ja ana­ly­soi­daan sekä häi­ri­tään. Joka het­ki. Moni meis­tä it­se tä­män mah­dol­lis­taa.

Dro­net len­tää tai­vaal­la, naa­pu­ri te­kee val­von­ta­len­to­ja, hak­ke­rit ovat ala­ti työs­sään odot­ta­en is­ku­mah­dol­li­suut­ta, val­von­ta­ka­me­rat tal­len­ta­vat liik­kei­täm­me ja kas­vo­jam­me siel­lä sun tääl­lä. Äly­pu­he­lin­ten ka­me­rat til­lot­taa mei­tä ka­ve­rin rin­ta­tas­kus­ta.

Le­lu­jen ja eri­lais­ten lait­tei­den kai­ut­ti­met ovat hö­röl­lään mei­tä kuun­te­le­mas­sa. Ko­din­ko­nei­den in­ter­net tun­keu­tuu koh­ta jää­kaa­pin­kin si­säl­töön. Naa­ma­tau­lum­me ovat so­me­jät­tien ar­kis­tois­sa pro­fi­loi­tu­na. Fa­ce­boo­kin ym. mui­den alus­to­jen kaut­ta piir­rel­lään mei­dän so­si­aa­lis­ta ver­kos­to­am­me. Ke­nen ka­ve­ri, ys­tä­vä tai vi­ha­mies olet; sen kyl­lä Meta tai Goog­le tie­tää. Myös sen mil­lai­nen ää­ni si­nul­la tai ka­ve­ril­la­si on.

Katu- ja pi­ha­nä­ky­mät myös tal­ti­oi­daan. Pari viik­koa sit­ten 360 as­tet­ta ka­me­ral­la va­rus­tet­tu au­to kur­vai­li Ki­teel­lä­kin. Näyt­ti syr­jä­po­lut­kin ku­vaa­van. Mon­ta jut­tua näin tal­len­tuu mei­dän yk­si­tyi­syy­des­täm­me kan­sain­vä­li­siin tie­dos­toi­hin. Mik­si me sal­lim­me kai­ken­lai­sen ar­kis­toin­nin it­ses­täm­me ul­ko­puo­li­sil­le ta­hoil­le?

AN­TE­RO PE­SO­NEN

Ki­tee

Lisää aiheesta

Kysely