JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Annalakodilla oli aamulla tulipalo, mutta tilanteesta selvittiin säikähdyksellä. Arkistokuva: Sari Helin

Annalakodilla oli aamulla tulipalo, mutta tilanteesta selvittiin säikähdyksellä. Arkistokuva: Sari Helin

Sari Helin

23.9.2022 9.14
Uutiset

Rakennuspalo hoivakodissa Kesälahdella - ei loukkaantuneita

Ke­sä­lah­del­la Sar­vi­sa­lon­tiel­lä ole­vas­sa An­na­la­ko­dit Oy:n hoi­va­ko­dis­sa syt­tyi per­jan­tai­aa­mu­na ra­ken­nus­pa­lo. Pe­las­tus­lai­tos sai hä­ly­tyk­sen aa­mul­la klo 06.34. Ta­pah­tu­ma­pai­kal­la hoi­va­ko­din asuk­kaat sekä hen­ki­lö­kun­ta on eva­kuo­i­tu ra­ken­nuk­ses­ta. Eva­kuo­i­ta­via hen­ki­löi­tä ra­ken­nuk­ses­sa ta­pah­tu­ma­het­kel­lä oli kaik­ki­aan 16.

Päi­vys­tä­vä pääl­lik­kö Ari-Pek­ka Luo­ma­la Poh­jois-Kar­ja­lan pe­las­tus­lai­tok­sel­ta ker­too, et­tä al­ku­pa­lo saa­tiin sam­mu­tet­tua pe­las­tus­hen­ki­lös­tön toi­mes­ta ja pe­las­tus­toi­min­ta ta­pah­tu­ma­pai­kal­la on nyt päät­ty­nyt.

Pa­los­sa sel­vit­tiin il­man hen­ki­lö­va­hin­ko­ja. Hoi­to­lai­tok­sen hen­ki­lö­kun­taa oli pai­kal­la yh­dek­sän hen­ki­löä, ja he sai­vat eva­kuo­i­tua ta­lon asuk­kaat pi­ha­pii­ris­sä si­jain­nee­seen toi­seen ra­ken­nuk­seen, jon­ne he ovat nyt si­joi­tet­tu­na.

Palo si­jait­si toi­sen ra­ken­nuk­sen tuu­li­kaa­pis­sa. Alus­ta­vas­ti pa­lon syt­ty­mis­syyn epäil­lään liit­ty­vän tuu­li­kaa­pis­sa si­jait­se­vaan säh­kö­pää­kes­kuk­seen.

"Kaik­ki nyt hy­vin"

Pu­he­li­meen klo 10 jäl­keen ta­voi­tet­tu hoi­to­ko­din­joh­ta­ja Mir­ja Uu­te­la ker­too, et­tä asuk­kail­la ei ole enää mi­tään hä­tää ja kaik­ki on nyt hy­vin. Hän an­taa kii­tok­sen­sa hen­ki­lö­kun­nal­le ri­pe­äs­tä toi­min­nas­ta. Kii­tos­ta saa­vat myös alu­een ih­mi­set, jot­ka ovat tar­jon­neet apua ja tu­kea.

Uu­te­la kor­jaa ai­em­mas­sa uu­ti­soin­nis­sa ol­lei­den eva­kuo­i­tu­jen mää­rän.

– Sil­lä puo­lel­la, jos­sa oli tu­li­pa­lo, on 16 asu­kas­ta.

Palo ra­joit­tui ta­lon tuu­li­kaap­piin ja ai­heut­ti sa­vun­ha­jua, jota ol­laan par­hail­laan tuu­let­ta­mas­sa pois. Kaik­ki säh­köt on jo saa­tu ra­ken­nuk­siin.

– Asuk­kaat pää­se­vät var­maan il­ta­päi­väl­lä ta­kai­sin omiin huo­nei­siin­sa. Nyt olem­me asuk­kail­le an­ta­neet Mir­ja Uu­te­la ker­too hel­pot­tu­nee­na.

Uu­ti­nen päi­vi­tet­ty klo 9.57 ajan­ta­sai­sel­la ti­lan­teel­la. Uu­ti­seen li­sät­ty hoi­to­lai­tok­sen nimi ja kor­jat­tu eva­kuo­i­tu­jen mää­rä.

Klo 10.35 uu­ti­seen li­sät­ty hoi­to­ko­din­joh­ta­ja Mir­ja Uu­te­lan kom­men­tit ja vaih­det­tu kuva.

Lisää aiheesta

Kysely