JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Tero Tolvasen luomutila sijaitsee Hypönniemellä. Arkistokuva.

Tero Tolvasen luomutila sijaitsee Hypönniemellä. Arkistokuva.

Päivi Lievonen

14.9.2022 7.15
Uutiset

Helle ja kuivuus nakersivat satoa

RÄÄK­KY­LÄ

Päi­vi Lie­vo­nen

Au­rin­koi­nen sää on suo­si­nut vil­jan­kor­juu­ta ja kui­vaus­kus­tan­nuk­set ovat py­sy­neet mal­til­li­si­na.

– Sa­don­kor­juu­ke­li on ol­lut hyvä öl­jyn hin­taa aja­tel­len, kun vaan malt­toi odot­taa puin­tien kans­sa tar­peek­si kau­an, rääk­ky­lä­läi­nen luo­mu­vil­je­li­jä Tero Tol­va­nen tuu­maa.

Ko­lea al­ku­ke­sä vaih­tui kui­vak­si ja hel­tei­sek­si ke­säk­si, mikä nä­kyy sa­to­ta­sois­sa. Vil­jois­ta Tol­va­sel­la oli tänä vuon­na pel­loil­laan vain her­ne-kau­ra­se­os­ta.

– Sato oli tyy­dyt­tä­vä, ei huip­pu mut­tei huo­no­kaan. Vil­je­ly­kier­rol­li­set va­lin­nat ei mi­nul­la osu­neet nyt ihan nap­piin. Ko­ko­nai­suu­des­ta mi­nul­la on kä­si­tys, et­tä kui­vuus ja hel­le leik­ka­si­vat huip­pu­sa­toa kai­kil­ta, Tol­va­nen tuu­maa.

Ryp­si pui­daan täl­lä vii­kol­la

Tol­va­nen on tyy­ty­väi­nen sie­men­tuo­tan­nos­sa ol­lei­siin loh­koi­hin.

– Nur­mi­na­ta ja al­si­ke­a­pi­la on­nis­tui­vat sa­don mää­räl­li­ses­ti hy­vin, itä­vyys­ko­kei­ta ei niil­le ole vie­lä teh­ty.

Ryp­si­pel­loil­le Tol­va­nen ai­koo suun­na­ta pui­maan ku­lu­val­la vii­kol­la.

– Tuo­tan­to­pa­nok­siin näh­den ryp­sis­tä näyt­täi­si tu­le­van koh­ta­lai­nen sato. Se si­nän­sä on­nis­tui kun ei ol­lut mi­tään tu­ho­lai­sia ja ku­kin­ta­ke­li oli hyvä.

He­ruk­ka­sa­to ei vas­tan­nut odo­tuk­sia

Tol­va­sen luo­mu­ti­lal­la vil­jel­lään myös mus­ta-, puna- ja vi­her­he­ruk­kaa.

– Ko­ko­nai­suu­te­na odo­tin he­ruk­ka­sa­dol­ta enem­män kuin mitä sitä kaik­ki­aan ker­tyi. Vi­her­he­ru­kas­ta oli vii­me vuon­na hyvä sato, nyt mää­rä jäi puo­leen sii­tä kun näyt­ti pi­tä­vän vä­li­vuot­ta. Loh­ko­koh­tai­set vaih­te­lut oli­vat suu­ria; he­ru­kal­la pa­ras tuo­tan­toi­kä osuu vii­den ja kym­me­nen vuo­den vä­li­seen ai­ka­haa­ruk­kaan. Par­haat sa­toi­käi­set ja hy­vät loh­kot tuot­ti­vat ihan hy­vin, mut­ta nuo­ret ja van­hat hei­kom­min. Ku­kin­ta meni no­pe­as­ti ohi, ja sen ta­kia pie­net loh­kot tuot­ti­vat suu­rem­pia pa­rem­min.

Tol­va­nen uu­moi­lee ko­ti­puu­tar­ho­jen he­ruk­ka­sa­dos­sa­kin ol­leen vaih­te­lua.

– Tänä vuon­na yk­sit­täi­siä he­ru­ka­nos­ta­jia kävi ai­em­paa enem­män kun ko­ti­puu­tar­hois­sa ei ol­lut sa­toa ker­ty­nyt.

Lisää aiheesta

Kysely