JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
27.6.2022 9.50
Mielipiteet

Melkoista strategiaa Siun sotella

Siun so­tel­le va­lit­tiin uu­si hy­vin­voin­ti­a­lu­e­joh­ta­ja. Rin­ta­ma näyt­tää edel­leen pi­tä­vän, sil­lä en­ti­nen joh­ta­ja on saa­mas­sa "suo­ja­työ­pai­kan". Hy­vin­voin­tia tä­mä­kin. Yk­si­tyi­sel­lä puo­lel­la stra­te­gi­a­ju­tut kuu­lu­vat yri­tyk­sen joh­ta­jal­le. Jul­ki­sel­la puo­lel­la taas ka­ve­ril­le kek­si­tään uu­si vir­ka, stra­te­gi­a­joh­ta­ja. Siun so­tel­la­kin stra­te­gi­a­ky­sy­myk­set ja vas­tuu nii­den toi­meen­pa­nos­ta ja suun­nit­te­lus­ta pi­tää kuu­lua isoim­mal­le po­mol­le.

Mi­tä­hän nämä mei­dän luot­ta­mus­hen­ki­löt ovat oi­kein aja­tel­leet? On­ko en­ti­nen siun so­ten "yli­pääl­lik­kö" niin kor­vaa­ma­ton ja kii­tol­li­suu­den vel­ka niin suu­ri, et­tä uu­si hom­ma on kek­sit­tä­vä me­ne­te­tyn ti­lal­le. Ra­has­ta ei tai­da ol­la kiin­ni, vaik­ka kes­tä­vyys­va­jees­ta, joka kään­tees­sä pu­hu­taan. Ir­vok­kaal­ta täl­lai­nen mei­nin­ki va­li­tet­ta­vas­ti näyt­tää.

Jär­ki­kin sa­noo, et­tei kah­den joh­ta­jan mal­li ole mi­ten­kään te­ho­kas. Tai­taa ol­la hy­vä­ve­li-jär­jes­tel­mä edel­leen voi­mis­saan!

AN­TE­RO PE­SO­NEN, Ki­tee

Lisää aiheesta

Kysely