JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Keskussairaalan puskuriosasto 10A on suljettuna 24.6. - 3.7. välisen ajan. Elokuussa osaston toiminta siirtyy Siilaiselle.

Keskussairaalan puskuriosasto 10A on suljettuna 24.6. - 3.7. välisen ajan. Elokuussa osaston toiminta siirtyy Siilaiselle.

Mervi Venäläinen

23.6.2022 8.00
Uutiset

Puskuriosasto siirtyy Siilaiselle

Mer­vi Ve­nä­läi­nen

Poh­jois-Kar­ja­lan kes­kus­sai­raa­lan pus­ku­ri­o­sas­to eli osas­to 10A toi­mii ke­sän ajan su­pis­te­tus­ti ja on ko­ko­naan sul­jet­tu­na 24.6.-3.7.2022 vä­li­sen ajan. Osas­ton toi­min­not siir­ty­vät elo­kuus­sa Sii­lai­sen akuut­ti­vuo­de­o­sas­tol­le.

Osas­ton siir­to joh­tuu joh­ta­ja­y­li­lää­kä­ri Su­san­na Wi­le­nin mu­kaan hen­ki­lös­tön saa­ta­vuus­haas­teis­ta. Ti­lan­net­ta ar­vi­oi­daan pus­ku­ri­o­sas­ton jat­ko­si­jain­nin osal­ta uu­del­leen en­nen vuo­den­vaih­det­ta.

– Sii­lai­sel­la on lää­kä­ri­työ­voi­maa ja muu­ta hen­ki­lö­kun­taa, jota toi­min­nas­sa voi hyö­dyn­tää. Jat­kos­sa Sii­lai­sel­la py­ri­tään hoi­ta­maan myös mui­ta kuin jo­en­suu­lai­sia niin sa­no­tus­ti pus­ku­ri­o­sas­to-tyyp­pi­ses­ti. En­si­si­jai­nen pyr­ki­mys on tie­tys­ti saa­da po­ti­laat ai­na suo­raan jat­ko­hoi­toon oman alu­een ter­veys­kes­kus­sai­raa­laan.

Pus­ku­ri­o­sas­tol­la kes­kus­sai­raa­las­sa työs­ken­te­le­väl­le hen­ki­lö­kun­nal­le tar­jo­taan mah­dol­li­suut­ta siir­tyä työs­ken­te­le­mään Sii­lai­sel­le.

Lisää aiheesta

Kysely